Page 1

Jan van Helden Bedrijven Kring Altena

Petra en Bernhard van Bergeijk

Johan van Os Werktalent

Restaurant de Stroming

Ook de grote jongens doen mee

Dol op zeetong

ALTENA

BUSINESS

19

Strijkt ook neer in Sleeuwijk

JAARGANG 6 april 2016

Zakenblad voor het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg

Frans Brzoskowski, Meeùs

Toeren met burgemeester Fons Naterop

Preventie is het sleutelwoord

Mijn rijstijl is rustiger geworden

Eerste rondetafelgesprek

‘Ondernemers anticiperen te voorzichting op herstel economie’


BEDRIJFSBOUWPLANNEN? Staton kent de bouw, u kent uw bedrijf. Mogen we elkaar leren kennen?

KANTOREN SHOWROOMS BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN APPARTEMENTEN KELDERS ETC

Hulsenboschstraat 7, 4251 LR Werkendam T 0183-678194 info@staton.nl

WWW.STATON.NL


Colofon Altena Business Zakenblad over het Land van Heusden en Altena, Gorinchem, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. www.altenabusiness.nl Jaargang 6, nummer 19

Het herstel Het eerste rondetafelgesprek met vier gesettelde ondernemers uit

Een uitgave van Lagrouw Communicatie,

deze de regio mogen we een succes noemen. Het is altijd een plezier,

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

en ook een beetje mijn hobby, om met verstandige mensen aan een houten tafel te zitten. Koffie, thee, water en wijn, meer heb je niet nodig.

Aan dit nummer werkten mee:

Ik mocht sturing geven aan een gesprek, annex discussie over het

Govert Lagrouw, Jan Hoek, Fientje Bax,

onderwerp ‘herstel’. Wat blijkt? In Altena zijn we, ook, als ondernemers

Gaby Stok, Jolanda Berghoef, Kees Klijn

nog tamelijk conservatief maar dat heeft naast nadelige gevolgen ook

Fotografie Teus Admiraal Govert Lagrouw Frans Jan Fortunati

Vormgeving Lagrouw Communicatie

positieve effecten. Bijvoorbeeld dat bedrijven hier nog hebben gespaard voor lastige tijden en niet helemaal van schulden aan elkaar hangen. Anderzijds lijkt het er soms op dat te weinig bedrijven in Altena aanvoelen dat het tij ten gunste is gekeerd en dat er meer gas op de plank moet. Zoals er volgens BKA voorzitter Jan van Helden ook wel wat meer gas gegeven mag worden door onze lokale overheid, die graag aan tafel gaat met het vertegenwoordigend bedrijfsleven, maar vooralsnog weinig boter bij de vis serveert. Zoals architect Kees Timmer het treffend verwoordt

Druk en verspreiding

“Overheden moeten niet meer denken in het faciliteren van stenen en

Drukkerij Damen, Werkendam

terreinen maar in, jonge!, mensen.” Zo gaan we het doen!

Redactie

Govert Lagrouw

Lagrouw Communicatie

Hoofdredacteur

Hoogstraat 16, 4251 CL Werkendam

info@lagrouwsc.nl

T 0183-401078 E info@lagrouwsc.nl www.lagrouwsc.nl

Eindredactie Gaby Stok

Media-adviseurs Media-adviseur Gorinchem/Dongemond Kees Kerkhof 06 54 300 561 Media-adviseur Altena Govert Lagrouw 06 51 200 448

Altena Business verschijnt in 2016 vier maal en wordt gratis verspreid onder 7.000 zakelijke beslissers in het Land van Heusden en Altena, Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Gorinchem

Copyright Het auteursrecht berust bij de uitgevers. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

ALTENA BUSINESS | 3


Geen groene vingers? Wij kunnen uw helpende I zijn

BV Koek een groene onderneming voor raad en daad!! Ontwerp/aanleg en onderhoud van tuinen groenprojecten en bedrijfsterreinen o.a • Groenonderhoud • Schuttingbouw/houtconstructies • Thema betimmeringen • Beschoeiing werkzaamheden • Heiningen en afrasteringen • Bestratingen

De werken 1 T: 0183 50 14 70 F: 0183 50 24 38 E: info@bvkoek.nl

Vrijblijvend advies!!

WWW.BVKOEK.NL

VERMOGENSBEHEERDER

De tijd als grootste vijand Wat bij topsport geldt, is soms ook van toepassing bij beleggen. Er is een periode van “zaaien” maar dan moet er na verloop van tijd ook “geoogst” kunnen worden. Bij het maken van keuzes zal een trainer of een belegger vooraf bepalen wanneer de doelen gerealiseerd moeten zijn. Niet zelden wordt hierbij de factor tijd ervaren als druk. Dat geldt voor de trainer die zijn team gaandeweg een bepaalde speelwijze aanleert, maar ook voor de belegger die op basis van onderzoek en analyses zijn vermogen investeert. Graag gaan we als vermogensbeheerder kort in op de factor tijd als het gaat om beleggen. Voortdurend stellen wij met de nodige zorgvuldigheid beleggingsportefeuilles samen die aansluiten bij de actuele economische omstandigheden en de wensen en doelstellingen van onze klant. Omdat het beleggen conform een geldende benchmark voor ons geen op zichzelf staand doel is, en we liever selectief en vanuit overtuiging onze keuzes maken, beleggen we ook in alternatieven die wellicht op dit moment niet voor de hand liggen. Maar regeren is vooruitzien en achteruit kijken geeft ongelukken. Onderzoeken, analyseren, inschatten en beslissen is wat we dagelijks doen. Hierbij ondersteund door onafhankelijke analyses die we bij derden inkopen.

bemiddeling verkoop o.g. aankoop advisering taxeren AOG BOG en wonen (erf)pachtzaken onteigening en planschade persoonlijke benadering Langstraat 11 | 4288 JK Uitwijk Tel.: (0183) 44 82 80 | E-mail: info@pullen-makelaardij.nl Bekijk ons aanbod op: www.pullen-makelaardij.nl of www.funda.nl

Wonen | Landelijk Vastgoed | MKB

Maar als je afwijkt van het gemiddelde, presteer je ook afwijkend van het gemiddelde, en dat kan vragen oproepen. Zo ook bij klanten en geïnteresseerden. En terecht. Want als de prestaties achterblijven vraagt dat om een toelichting. En die geven we graag. Van al onze klanten vragen we een langere termijn benadering die tot uiting komt in een beleggingshorizon van minimaal 3-5 jaar. Deze horizon is ook het uitgangspunt bij onze beleggingsbeslissingen. Keuzes maken we vaak voor meerdere jaren. En omdat wij verwachten dat de huidige lage grondstofprijzen niet houdbaar zijn, beleggen we tegen de trend in voor een deel in grondstoffen. Hoewel verguist, en bij de jongeren wellicht nauwelijks meer bekend, beleggen we in aandelen Blackberry. Een onderneming sterk in de ontwikkeling van beveiligingssoftware en software voor de ‘’zelfrijdende auto’’. Ontwikkelingen die pas over enkele jaren tot volle wasdom komen. Laat de tijd zijn werk doen en voorkom dat de tijd uw vijand wordt.

Havika Advies en Vermogensbeheer BV www.havika.nl info@havika.nl


Inhoud

8

17

6 Eerste rondetafelgesprek

14

BKA draagvlak van 4500 bedrijven

18 Op rijtoer met burgemeester Naterop

24

20

Joan Wassink nieuwe directievoorzitter Rabobank Altena

30

27 Asto Raamsdonksveer “Er is weinig wat we niet zelf kunnen’

Aan de keukentafel bij de Stroming in Woudrichem

Iedere ochtend om 7.00 open Verfcentrum Giessen

Werktalent Johan van Os in Sleeuwijk

32

Meeùs doet meer

Vrouw & onderneming

Martine Both

33

ALTENA BUSINESS | 5


DE VAR VERDWIJNT PER 1 MEI 2016, WAT NU? Huurt u zzp’ers of freelancers in op basis van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? Bent u zzp’er of freelancer en verricht u uw werkzaamheden op basis van een VAR? Dan staat er voor u een belangrijke verandering op stapel want de VAR gaat per 1 mei 2016

WAT WEET U VAN DE AOV? GESCHIKT ONGESCHIKT WANNEER VOOR WIE WAAR KOSTEN AANMELDING VIA WEBSITE AANMELDING PER E-MAIL

verdwijnen. Wat niet verandert, is dat u ná 1 mei 2016 nog steeds bij de fiscus aan moet kunnen tonen dat er geen sprake is van een loondienstverband. Wanneer u dit niet goed regelt, kan dit grote fiscale gevolgen hebben en uw samenwerking ernstig belemmeren. Kortom, zowel

voor opdrachtgevers als voor zzp’ers/freelancers is het van groot belang om dit goed en tijdig te regelen. Daarom organiseert Blankers & Van Vark in samenwerking met Kant Financieel Advies een bijeenkomst om u te informeren over de wijzigingen, de risico’s en de oplossingen.

Zowel opdrachtgevers, als zzp’ers en freelancers lopen het risico van arbeidsongeschiktheid. In de praktijk blijkt een groot deel van deze ondernemers dit risico niet te verzekeren. Reden is vaak de hoge premie maar ook de onbekendheid van de diverse vormen van

verzekeringsoplossingen. Er zijn echter veel verschillende varianten en mogelijkheden op dit gebied, en bovendien heersen er ook veel misverstanden. Kant Financieel Advies zal uitleg geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit gebied.

: donderdag 14 april 2016 om 16.00 uur : opdrachtgevers, zzp’ers, freelancers : wordt nader bepaald aan de hand van aantal aanmeldingen : gratis! : www.blankers-vanvark.nl : joke@blankers-vanvark.nl

PROGRAMMA 16.00 uur : Ontvangst 16.15 uur : Presentatie Blankers & Van Vark: de VAR verdwijnt, wat nu? 17.00 uur : Presentatie Kant Financieel Advies: wat weet u van de AOV? 17.45 uur : Afsluiting en borrel

WEBSITE BEZOEKERS ZIJN LEUK, MAAR WEET U OOK

WIE UW WEBSITE BEZOEKT?

Administratie |

Ontdek welke bedrijven uw website bezoeken. Maak van uw website bezoekers klanten! Ontvang uitgebreide bezoekersrapportages en ontdek welke bedrijven uw website bezoeken.

PROBEER HET NU 2 WEKEN GRATIS! GA NAAR LEADSTRACKER.NL/ALTENABUSINESS EN ONTVANG 2 WEKEN GRATIS LEADSTRACKER! LEADSTRACKER.NL KORTAKKER 9G 4264 AE VEEN

leadstracker identificeert website bezoekers


B i nnenvaart kle u rt groen

Machinefabriek De Waal krijgt steeds meer vraag naar energiebesparende Easyflow® scheepsroeren

FOTO: FRANS JAN FORTUNATI

Vervoer over water, the blue road, is al jaren de beste oplossing voor file- en milieuproblemen. Het Werkendamse bedrijf ‘Machinefabriek De Waal’ doet er nog een schepje bovenop. Met hun Easyflow® scheepsroeren realiseert dit bedrijf brandstofbesparingen tot wel 15%. “Steeds meer schippers laten hun huidige roeren ombouwen tot Easyflow roeren,” zegt Marco de Waal. tekst: Govert Lagrouw

Deze productontwikkeling staat niet op zichzelf. In de scheeps-

Gevleugeld varen

bouw is een duidelijke trend waarneembaar waarin duurzaam-

Wat is nou het geheim van een Easyflow roer? Het belangrijkste

heid en innovatie de boventoon voeren. Dubbelwandige tankers,

effect van dergelijke roeren is weerstandsvermindering bij recht-

energiezuinige motoren, hybride oplossingen en duurzame

uit varen waardoor meer energie in stuwkracht wordt omgezet,

materialen zijn aan de orde van de dag. De sector is duidelijk

wat resulteert in een lager brandstofverbruik om van A naar B te

bezig te vergroenen. En net als op het land scheelt het wel als in-

varen. Hiernaast zorgen de roeren voor een hogere vaarsnelheid

novaties financieel voordeel opleveren. “Dat helpt schippers hun

en minder geluidsoverlast in het achterschip. Tot slot blijft het

koudwater-vrees te overwinnen. Ook de banken zijn ingelicht en

manoeuvreergedrag minimaal gelijk en verbetert vaak zelfs. De

staan er positief in, aldus Marco de Waal. ”De Easyflow roeren

gepatenteerde, nieuwe roervormgeving in combinatie met een

komen in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Het

andere locatie onder het schip, vaak aangevuld met een trim-

concept slaat aan. “In 2014 en 2015 hebben we bijna 50 sche-

plaat, zorgt ervoor dat het schroefwater makkelijker (easy) tussen

pen omgebouwd.” Nog niet de hele binnenvaartvloot dus (rond

de roeren doorstroomt (flow).

de 4000 schepen red.) maar het begin is er. De ombouw van een traditioneel roer naar Easyflow neemt vijf tot zeven werkdagen

Door het bijzondere roerprofiel, wat afgeleid is van de vliegtuig-

in beslag. Schippers die een roerombouw overwegen kunnen

industrie, stroomt het water veel sneller langs de binnenkant van

voor een goed advies, gratis gebruik maken van één van de

de roeren, dan langs de buitenkant. Dit geeft een overdruk aan

twee scheepsliften van De Waal. Voor de landrotten onder onze

de binnenkant en een onderdruk aan de buitenkant. Dit effect

lezers: een scheepslift tilt als het ware een schip (gedeeltelijk) uit

geeft de roeren een ‘lift’, zoals de vleugels van een vliegtuig.

het water zodat onder en om het schip van alles gerepareerd kan worden. Onder water is dat immers een stuk lastiger.

www.dewaalbv.nl

ALTENA BUSINESS | 7


R onde tafelges p rek

Vlnr: Leendert-Jan Visser, Kees Hoogendoorn, Kees de Vries en Kees Timmer

‘Ondernemers anticiperen te voorzichtig op herstel economie’ De economie veert op, maar veel ondernemers in het Land van Heusden en Altena anticiperen daar te voorzichtig op. Dat was de uitkomst van het eerste rondetafelgesprek van Altena Business, dat in hotelrestaurant De Koppelpaarden in Dussen werd gehouden. tekst: Kees Klijn Onder leiding van Govert Lagrouw discussieerden de

De plannen die op de plank lagen, werden er afgehaald.” Dat

ondernemers Kees Timmer (Timmer Architekten), Kees

ondervond ook Staton Bouw. Hoogendoorn: “Met name in de

Hoogendoorn (Staton Bouw), Leendert-Jan Visser (Havika

woningbouw nam het volume toe. Maar het vertrouwen is broos.

advies en vermogensbeheer) en Kees de Vries (Van Noordenne

Aannemers zijn dusdanig geschrokken van de crisis dat ze bang

Accountants) over de hamvraag: is er nu daadwerkelijk sprake

zijn om een reële prijs te berekenen. En wat de winkels betreft: er

van een structureel herstel van de economie? Zo ja, wat zien we

komt nog wat op ons af.”

daarvan terug in het Land van Heusden en Altena? Bouwbedrijven zouden, zo meenden de vier ondernemers,

Krediet verkrijgen is lastig

daar een voorzichtig antwoord op kunnen geven: zij zijn de

Plannen hebben is één deel van het verhaal, ze kunnen uitvoeren

thermometer van de economie. Als de bedrijvigheid inzakt,

is een ander chapiter. Daar is geld voor nodig. Krediet verkrijgen

voelen de aannemers als eerste de koorts. Dat maakte de crisis

is lastig, want banken zijn niet meer scheutig met kredieten:

in 2008 weer eens duidelijk. Bouwbedrijven knappen ook sneller

doordat ook zij tijdens de crisis door de overheid moesten

op als het tij keert. Begin 2015 was dat het kantelpunt, zegt

worden gestut om overeind te blijven, zijn ze verplicht om hun

Timmer. “Een paar maanden ervoor was het nog slecht, daarna

balans op te krikken. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om

kwam het los. Het vertrouwen was er weer, de deksel ging eraf.

ondernemersplannen te laten financieren, zegt De Vries. “Credion,

8 | ALTENA BUSINESS


n i ks m i s met een goed ges p rek

[

‘Er zijn wel degelijk mogelijkheden om plannen te laten financieren’

[

bedrijfsfinanciering

elkaar, maar hadden gespaard voor lastige tijden.” Bedrijven

voor ondernemers

met geld in de pocket konden vervelende maatregelen, zoals

bijvoorbeeld.

medewerkers massaal ontslaan, voorkomen. De Vries: “Ze wisten:

Investeerders durven

als de economie weer aantrekt, heb ik die knowhow weer nodig.

hun nek wél uit te steken,

Die bedrijven hebben nu een voorsprong op de concurrentie.”

want ze weten ook goed

Het wat conservatieve karakter heeft ook een keerzijde.

waar ze over praten.

Hoogendoorn: “Nu de economie weer draait, liggen er ook volop

Ze steken alleen geld in

kansen. Ik heb niet het idee dat die worden benut. Ondernemers

die branches waar ze

hier zijn misschien te voorzichtig.” De Vries: “Het is ook een tijd

ervaring en dus verstand

waarin innovatie een hoofdrol speelt. Daarin moet je meegaan,

van hebben. Je betaalt

anders loop je achterop. De scheepsbouw in Werkendam

een hogere rente, zeven

anticipeert daar op. Vanaf de tekentafel zelf schepen bouwen

tot acht procent, maar

gebeurt bijna niet meer. Het casco komt uit Oost-Europa, de

voor een plan met

knowhow installeren ze in Werkendam in de schepen. Kortom,

potentie moet dat geen

innoveren door het werk anders te organiseren.”

beletsel zijn.”

Jonge ondernemers innoveren Innoveren, het woord valt regelmatig aan tafel: het is een van

Kentering: van panden naar beleggen

de belangrijkste vectoren in de opbloeiende economie. Timmer:

Banken zijn huiverig om te investeren. Banken zijn ook niet

“Vooral jonge ondernemers innoveren. Starters, de eerste

scheutig om gestald geld ruimhartig te belonen: de rente staat

generatie van bedrijven die door hun innovatieve producten

historisch laag. Mede daardoor is er een kentering gaande in

– vooral intelligente maakindustrie - door kunnen groeien.

het Land van Heusden en Altena over vermogensbeheer, merkt

Ze zijn niet bang, durven ook door te pakken.” Traditionele

Visser. “In dit gebied werd veel geïnvesteerd in panden. Die

familiebedrijven innoveren veel minder. Timmer: “Je moet ook

kunnen ook in waarde dalen, zo heeft de crisis geleerd. Nu is er

ideeën opdoen, buiten de deur gaan kijken en werken. Dat gebeurt

meer aandacht voor beleggen. Dat kan een groter rendement

lang niet altijd. De zoon volgt de vader op, daardoor blijft de blik

opleveren. Bovendien – en dat telt steeds meer mee – met

beperkt. Dat is geen verwijt, wel een constatering.” Desondanks:

beleggen kun je met één druk op de knop weer beschikken over je

het Land van Heusden en Altena mag bijzonder trots zijn op zijn

vermogen. Met stenen of grond is dat niet het geval.” En over de

ondernemers, menen de vier tafelgasten. De Vries: “Als je alle

rol van de banken, zegt Visser: “Hun monopolie gaat op de schop.

zzp’ers meetelt, gaat Nederland qua ondernemen wereldwijd op

Apple, Google en Facebook worden de banken van de toekomst.”

kop. En in Nederland zelf staat deze regio op één – dat is uniek.

De zeven magere jaren hebben Nederland hard geraakt. Het Land

Het bulkt hier van de ondernemers.”

van Heusden en Altena voelde die schokken veel minder. Timmer: “Ondernemers in deze regio zijn defensief van aard. Dat is niet negatief bedoeld. Integendeel, doordat op een gezonde manier de risico’s tegen elkaar zijn afgewogen, hebben ze in deze omgeving minder last gehad. Bedrijven hingen hier niet met schulden aan

ALTENA BUSINESS | 9


Sรกmen met u bouwen we beter

Bouwen aan uw bedrijf?

Directievoering Bouwtoezicht Beheer & Onderhoud Meerjaren Onderhouds Planning

Van eerste bouwidee tot bouwbegeleiding, en van uitvoering tot budget.

Oplevering en Nazorg Bouwkundige rapportages Projectmanagement

BedrijfSgeBouWen | Scholen | energie BouW | SporthAllen | WoningBouW | AutogArAge | WinkelS | kAntoren | kerken | uitvAArtcentrA

Voor (bouw) bedrijven, particulieren en instellingen

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam T 0183 508666 I info@deklerkbv.nl E www.deklerkbv.nl

Ensamble bouwmanagement a. Stormrand 2 4251 DP Werkendam t. 06 51 00 12 43 e. info@ensamble-bm.nl

www.ensamble-bm.nl

DI REC T A A N DE

MET HET OOG OP MORGEN

A27 A F SL A

G 22

TE E HUUR

Telefoon: +31 (0)183 511 536

Ippelseweg 13A, Nieuwendijk

Kantoor 1 ca. 43 m2 Kantoor 2 ca. 22 m2 Kantoor 3 ca. 25 m2

Kijk op www.ippelseweg.nl

www.vansonsbeek-koerierservice.nl


BURO 26

Welke software gebruiken? Een eigen webapplicatie? Er zijn vele softwareprogramma’s verkrijgbaar om te gebruiken binnen je bedrijf. Van heel algemene pakketten waarmee door specifieke inrichting van alles zou moeten kunnen, vaak begeleid door flink wat uren van consultants. Tot branchepakketten waarmee je concurrenten ook werken en je daardoor het verschil ook niet maakt. Hoe kun je nu je eigen werkwijze aanhouden, zelfs verbeteren door deze inzichtelijker, efficiënter en minder arbeidsintensief te maken? Denk daarbij eens aan een slimme webapplicatie.

Webapplicatie Een webapplicatie is een softwareprogramma

samen, stapsgewijs, naar de perfecte

dat online op een webserver draait en is door

software-oplossing. Je blijft op de

de gebruiker te bedienen via de webbrowser.

hoogte en in control.

Dit heeft vele voordelen. Je bent niet meer zelf verantwoordelijk voor servers, updates en andere

Maatwerk eng?

ICT-randvoorwaarden om de software beschikbaar

Goede afspraken maken en

te stellen. Een internetverbinding is voldoende om

documenteren lost al veel op. Je kunt

toegang te krijgen en het werkt gelijk op desktops,

echter ook fundamentele keuzes maken die

tablets en smartphones.

dit waarborgen. Door gebruik te maken van open-source frameworks in plaats van volledig

Vanuit de gebruiker

maatwerk ontwikkelen. Dit voorkomt dat je

In een goede applicatie staan de wensen en

vast zit aan een bepaalde leverancier. Het

dagelijkse handelingen van de gebruikers centraal.

framework garandeert een goede basis en

Maar 1x data centraal invoeren, geen overbodige

doorontwikkeling in de toekomst.

handelingen of snel overzicht voor de manager? Door de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en goed op

Voorbeelden uit de praktijk

elkaar af te stemmen wordt het werk makkelijker en

We hebben al webapplicaties ontwikkeld

met meer plezier gedaan.

om vraag en aanbod te matchen, een ledenregister met koppelingen, om voorraad

Koppelen

bij te houden en aan diverse externe portalen

Steeds meer softwareleveranciers stellen hun pakket

te linken, bedrijfsprocessen in kaart te brengen

open. Daardoor kun je vanuit een webapplicatie

met management-informatie etc. Benieuwd

koppelen met de systemen van klanten of

wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

leveranciers maar ook met software die al in gebruik

Neem eens contact met mij op, ik denk graag

is binnen je eigen organisatie zoals het CRM of de

met je mee!

administratie. Ook koppelen met de “marktplaatsen” binnen jouw branche is mogelijk.

Aanpak

Jostein Kiezebrink Jostein is oprichter en mede-eigenaar van internetbureau Buro26 uit Almkerk

Wij ontwikkelen jouw software volgens het Agile

E-mail jostein@buro26.nl

ontwikkelproces. Je bent daardoor betrokken bij de

Telefoon 0183 40 12 49

ontwerpers en het ontwikkelteam. Zo werken we

Website WWW.BURO26.NL

ALTENA BUSINESS | 1 1


REGIO KRIJGT MEER ‘SMOEL’

A dvocaat

De VAR-verklaring verdwijnt definitief In februari is het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) aangenomen. De wet treedt op 1 mei 2016 in werking. Op dit moment beschikken zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) doorgaans over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Met een VAR tonen zij aan dat zij daadwerkelijk ZZP’er zijn en dus niet in loondienst werkzaam zijn. Opdrachtgevers vragen meestal om een VAR om te kunnen bewijzen dat de betrokken ZZP’er niet bij hen in loondienst is, zodat het arbeidsrecht niet op de relatie van toepassing is en er ook geen verplichting bestaat tot inhouding en betaling van loonheffingen voor de ZZP’er. De VAR vervalt per 1 mei a.s.. In het kader van de WetDBA heeft de belastingdienst modelcontracten gepubliceerd die opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP’ers) kunnen gebruiken. Als deze modelcontracten worden gebruikt (en in de praktijk worden nageleefd) behoeft door de opdrachtgevers geen loonheffingen te worden ingehouden. Er is dan geen sprake van een arbeidsrelatie. Op de website van de Belastingdienst vindt u verschillende modelcontracten. Een aantal modelcontracten zijn breder toepasbaar (onder meer: gezag ontbreekt, opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, opdrachtnemer werkt via intermediair/tussenkomst), terwijl er ook een aantal contracten zijn voor zeer specifieke beroepen/branches (zoals artiest, huisarts, thuiszorg). Opdrachtgever en ZZP’er zijn niet verplicht om gebruik te maken van de gepubliceerde modelcontracten. Ook eigen contracten kunnen worden gebruikt. De wet voorziet in de mogelijkheid dat de Belastingdienst deze vooraf toetst, waarbij de vraag wordt beantwoord of een dergelijk contract al dan niet moet worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppeld de verplichting voor de opdrachtgever tot inhouding van loonheffingen. In dat kader bestaat de Handreiking DBA (site Belastingdienst) waarin de beoordelingscriteria zijn opgenomen die daarvoor worden gehanteerd. Opdrachtgever en ZZP’er zijn niet verplicht om “eigen” contracten ter toetsing voor te leggen aan de Belastingdienst. Het risico is dan echter wel aanwezig dat achteraf het contract door de Belastingdienst wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst zodat de opdrachtgever alsnog loonheffingen dient af te dragen. Bovendien blijkt dan de ZZP’er werknemer te zijn met alle verplichtingen van dien voor de opdrachtgever die voortvloeien uit het arbeidsrecht, zoals ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte etc. Indien u vragen heeft over deze materie neem dan gerust contact met mij op. Hans van den Assem Advocatuur Pompstraat 1 | 4251 EK Werkendam | T: +31 (0) 183 820 394 www.assemadvocaat.nl | assem@assemadvocaat.nl

Een interessante discussie tijdens de tweede bijeenkomst van de ‘Stuurgroep Altena Onderneemt – 2020’ (lees ook elders in dit magazine het interview met BKAvoorman Jan van Helden). Bij het onderwerp ‘promotie en marketing regio Altena’ blijkt niet iedereen hetzelfde beeld te hebben van wat ‘regio-branding’ inhoudt en wat de nut en noodzaak is van één gezamenlijke visie en strategie. “Is zoiets als ‘I Amsterdam’, ‘Rotterdam durft!’ en ‘Er gaat niets boven Groningen’ niet een beetje te hoog gegrepen voor Altena? Wegen de kosten wel op tegen de baten? Zijn wij wel te promoten als één regio? Krijgt de regio duidelijker ‘smoel’ of heeft het gewoon verschillende gezichten, afhankelijk van branche of doelgroep?” Terechte vragen waarmee de stuurgroep in de komende maanden aan de slag gaat. De zoektocht naar thema’s en onderwerpen, die alle ondernemers in de regio verbinden, blijkt geen eenvoudige. De diversiteit in soorten en omvang van ondernemingen is groot en niet alle ondernemers kijken verder dan hun eigen business. Toch lukt het de stuurgroep om tenminste drie hoofdthema’s te benoemen, die de meeste suggesties en voorstellen van de ondernemersverenigingen ondervangt; de eerder genoemde ‘regiobranding’, ‘een centraal servicepunt voor ondernemers’ en ‘stimulering gunstig ondernemersklimaat’. Uitdaging is nu, om deze thema’s uit te werken in groepsverband en te bekijken bij welke al bestaande initiatieven aangehaakt kan worden en regionaal verder uitgerold. Zodat iedere ondernemer in de regio profiteert van het samenwerkingsverband. Zie ook: www.bka-altena.nl.

AGENDA ACTIVITEITEN 26 - 05 - 2016 Uitje BKA in de regio 07 - 07 - 2016 Ontbijtsessie U kunt zich aanmelden via www.bka-altena.nl/agenda.

Bedrijven Kring Altena Bedrijven Kring Altena (BKA) is een actieve ondernemersclub die de samenwerking tussen regionale bedrijven bevordert met als uiteindelijke doel: een economische impuls voor de regio.

www.bka-altena.nl


TE HUUR:

Kantoorruimte Altena Kennispunt Kantoorruimte kun je overal huren. Het land staat er vol mee. Maar als je een beetje swing, drive en contacten zoekt vanuit je directe kantooromgeving is Altena Kennispunt een uniek alternatief voor alle ruimtes. tekst : fientje bax Hier huur je een eigen stekkie, maar sta je nooit alleen. Altena Ken-

In anderhalf uur ben je

nispunt is namelijk de motor achter veel creativiteit en bedrijvigheid

vanaf vliegtuiggate tot

in het land van Heusden en Altena. Niet voor niets wordt dit hét

aan de gate van Altena

centrum voor de ondernemer genoemd. Ingenieursbureau’s, ma-

Kennispunt. De kruisbe-

kelaars en vastgoedbedrijven vinden hier hun place to be aan de

stuiving binnen Altena

Anjelierstraat in Wijk en Aalburg. Een markant, strak en toch infor-

Kennispunt werkt echt.

meel kantoorverzamelgebouw waarvan er geen tweede te vinden is.

De informele manier van omgaan met elkaar biedt verschillende kansen. Het klankborden bij

Een flink aantal bedrijven is hier al gevestigd, waarvan we er één

elkaar is wellicht één van de belangrijkste redenen om binnen Altena

aan het woord laten om je een indruk te geven van hoe het hier

Kennispunt ons kantoor te vestigen. Verschillende disciplines, in-

in de praktijk aan toe gaat. Altena Business sprak met het hier

zichten en toch regelmatig dezelfde vraagstukken, waarbij we ge-

gevestigde bedrijf AV EMEA B.V. gespecialiseerd in internationale

bruik mogen maken van elkaars kennis en ervaring. Dit ondersteunt

marktontwikkeling, verkoop, training, marketing en technische on-

ons om onze organisatie verder uit te bouwen en alert te blijven op

dersteuning voor fabrikanten die actief zijn in audio, video en cus-

wat er om ons heen gebeurt. “In een ongedwongen sfeer en toch

tom installatiemarkt in meer dan 50 landen all over the world. Michel

voldoende privacy, dat is voor ons Altena Kennispunt”.

Kwetters, Peter Schoon en Martin Harding vertellen graag over hoe zij vanuit Wijk en Aalburg de hele wereld bestrijken: “Onze manier

Zoek uw ruimte

van zaken doen is gebaseerd op persoonlijke contacten. Nieuwe re-

Grote en kleine huurders bedenken, ontwikkelen, en ontmoeten elkaar in

laties beginnen vaak met een referentie van een bestaande relatie.

Altena Kennispunt. Behoort u tot die creatieve ondernemers? Dan heeft

De keuze voor een vertrouwde en goede werkomgeving was niet

Altena Kennispunt de ruimte voor u! Wij bieden niet alleen moderne

heel moeilijk. Naast het feit dat twee van ons drie zijn opgegroeid

kantoorruimten, maar ook opslag-, archief- en vergaderruimten. Is deze

in het Land van Heusden en Altena, ligt Wijk en Aalburg centraal

werkomgeving ook iets voor u, kijk op www.Altena-Kennispunt.nl.

en filevrij. Voor onze internationale partners biedt Schiphol buiten-

Wij zijn u graag van dienst. U kunt direct contact met ons opnemen

gewoon goede vluchtverbindingen en een filevrije treinverbinding.

via 0416 72 50 50 of mail naar info@altena-kennispunt.nl.

ALTENA BUSINESS | 1 3


4 5 0 0 bedr i jven onder de koe p el

BKA bruggenbouwer regionale bedrijfsleven

Op een maandagmorgen ontmoet ik Jan van Helden, voorzitter van BedrijvenKring Altena (BKA). Zijn werkkamer in Wijk en Aalburg voelt nog wat frisjes aan, maar werkpaard Van Helden zuigt graag frisse lucht. Hij kan wel wat energie gebruiken. Jan trekt al een paar jaar de BKA kar. Een tijdrovende hobby, BKA preses. tekst: govert Lagrouw

“Ik zal maar niet zeggen hoeveel uren hier in gaan zitten, haha.”

Ook de grote jongens doen mee

En dan te weten dat 2016 pas echt een druk jaar gaat worden.

“Zoveel clubs die iets met Altena en bedrijven doen. Op zich prach-

De BKA heeft vorig jaar het initiatief naar zich toegetrokken. De

tig maar de overheid vraagt om één partij die aan tafel zit namens

stoute schoenen aangetrokken zelfs. Wat een huzarenstukje leek

het gehele bedrijfsleven in Altena.” Kosten noch moeite werden

te moeten worden is toch tot stand gekomen. “Het werd tijd om als

door de BKA gespaard om alle stakeholders aan tafel te krijgen en

regionaal bedrijfsleven de koppen bij elkaar te steken en samen op

zie daar; een nieuw kind werd geboren. Onder regie van de BKA is

te trekken richting de overheid. Wachten was geen optie. Je moet

‘Stuurgroep Altena Onderneemt – 2020’ tot stand gekomen, waarin

als bedrijfsleven nú aan tafel met de overheid. In 2019 hebben we

de belangrijkste kennis- en bedrijfsnetwerken uit Altena vertegen-

één gemeente Altena. Dat is een feit. Als we niets doen, besluit de

woordigd zijn. Niet de minsten sprongen aan boord: WMI, ZLTO,

overheid over ons. Het kan nu nog mét ons.” Jan legt uit dat Altena

Industrieterrein Bruine Kilhaven, OV Aalburg, VVV Altena-Bies-

bruist van de bedrijvigheid maar dat versplintering dreigt. “Terwijl

bosch, het Willem van Oranje College, het Ondernemershuis,

juist in onze regio heel veel ondernemerskennis en knowhow aan-

OV de Linden, Altena Kennispoort, Ondernemend Altena en

wezig is die collectief veel beter benut zou kunnen worden.”

businessclub De Buurman. Overigens kunnen ook andere

1 4 | ALTENA BUSINESS


J an van H elden o p getogen over S t u u rgroe p

[

Aan draagvlak geen gebrek

[

geïnteresseerden zich alsnog aansluiten en op de rijdende trein

personeel, de participatiewet, allemaal voorbeelden, en dan praat ik

springen. Met deze stuurgroep heeft de BKA volgens Van Helden

nog niets eens over kansen van parkmanagement en gezamenlijk

een belangrijk piketpaaltje geslagen. “Hier kan niemand omheen.

beveiligen. Allemaal voorbeelden van collectief denken. Dat kunnen

Dit is een stevig collectief. Wij als BKA met 150 leden plus de stuur-

we niet alleen. Het is belangrijk dat de overheid op haar beurt ook

groep vertegenwoordigen zo’n 4500 bedrijven in Altena. De over-

beseft dat er niet alleen van ons maar ook van hen het nodige ge-

heid vraagt ons om nu input te leveren. Oké, u vraagt, wij draaien.”

vergd wordt.” Volgens Jan liggen de kansen voor de toekomst van

Na de oprichtingsvergadering en een paar vervolgsessies heeft de

de ondernemers in verbinden en samenwerken. Dit is één van de

stuurgroep besloten om er in 2016 flink tegen aan te gaan. Wat zijn

onderliggende gedachten om toekomstgericht te gaan te bouwen.

de concrete actiepunten? Jan legt uit wat we als ondernemers dit

“Wij als BKA hebben hier geld, tijd en energie in gestoken om het

jaar kunnen verwachten.

samen met de gemeenten van de grond te krijgen. Daar hebben we aan onze leden ook mandaat voor gevraagd en gekregen.”

De stuurgroep gaat zich bezighouden met:

Gaat de overheid ook meedoen?

• Marketing en pr van de regio, zeg maar het ‘merk’ Altena op de

Aan draagvlak dus geen gebrek. Wat let de lokale overheid om

kaart zetten. Een eenduidig en positief imago van de regio, wat

nu samen het proces door te pakken en concreet beleid tot stand

bijdraagt aan de aantrekkelijkheid om te wonen, te werken, te

te brengen? “Als je iets samen doet, moet je als andere partij, de

studeren en te recreëren.

overheid dus, ook geld en tijd willen blijven investeren. Het kan niet alleen van onze kant komen.” Overheden willen burgers en bedrij-

• Inrichting van een centraal servicepunt voor ondernemers; bij-

ven laten participeren. Meedoen. Maar het moet een gemeente

voorbeeld een samenwerking van het Ondernemershuis en Loket

ernst zijn met inspraak en participatie, niet alleen willen aanhoren

Altena is één van de mogelijkheden. Het Ondernemershuis zorgt

om op te vangen wat zij zelf niet meer doen. Accepteren dat het om

bijvoorbeeld voor collectieve inkoop van energie en beveiliging

werkelijk delen van de macht gaat. Dat is meer dan proces en orga-

en bij Loket Altena kunnen ondernemers op één plek terecht voor

nisatie. Daar zijn gemeenten goed in. Organisatorisch geven ze het

vergunningen, procedures en dergelijke.

goede voorbeeld door met zijn drieën (Werkendam, Woudrichem en Aalburg, red.) één economisch platform te vormen. Maar dan? Hoe

• Stimuleren van een positief ondernemersklimaat, bijvoorbeeld

mooi zou het zijn als de overheid samen met ons één serviceloket

digitale infrastructuur, bereikbaarheid, begeleiden van startups en

voor het bedrijfsleven ontwikkelt? Wij zijn er nu als gezamenlijk

zzp’ers en meer. Maar denk ook aan opleidingen en kennis die in

bedrijfsleven klaar voor. Met de stuurgroep hebben we daarvoor een

deze regio aanwezig is.

belangrijke basis gelegd.” www.bka-altena.nl

Ambitieus plan; is dit niet wat veel gevraagd? Jan verklaart dat het proces alleen kan slagen als ondernemers zelf ook in de gaten krijgen dat het voor iedere ondernemer in Altena van belang is om te werken in een gunstig ondernemersklimaat. Dat veel ontwikkelingen, wetten en regelgeving beter gezamenlijk opgepakt kunnen worden. “Denk aan duurzaam ondernemen, aanbod van goed

ALTENA BUSINESS | 1 5


N otar i s

belast i ngadv i se u rs

Het legaliseren van een handtekening; hoe werkt dat?

Minder blauw op de mat, maar bewaarplicht blijft

mr.S. (Stefan) Pronk, notarieel jurist

Rob Bouman

Klaas is reeds vijftien jaar succesvol ondernemer. Onlangs is hij op het

Het kan niemand ontgaan zijn: de blauwe envelop van de belasting-

idee gekomen om zijn activiteiten uit te breiden naar het buitenland. Hij

dienst gaat verdwijnen. Nu was het meestal zo dat wij de blauwe

denkt dat Duitsland een goede afzetmarkt is voor zijn producten.

enveloppen met gemengde gevoelens in ontvangst namen. Geen blauwe envelop meer, wie wil dat nu niet?

Samen met zijn adviseurs is hij tot de conclusie gekomen dat het raadzaam is om de activiteiten in Duitsland te verrichten middels een Duitse vennoot-

Er is echter geen reden om nu de vlag uit te steken. Zoals u wellicht weet

schap. Er is contact gelegd met een Duitse notaris, deze notaris zal de

is vanaf 1 november j.l. de wet elektronisch berichtenverkeer Belas-

oprichting van de vennootschap voor Klaas verzorgen. Klaas heeft van de

tingdienst in werking getreden. Het doel van deze wet is om burger en

notaris een volmacht ontvangen, zodat hij niet speciaal naar Duitsland hoeft

overheid uitsluitend nog digitaal met elkaar te laten communiceren. Voor

voor de oprichting van de vennootschap. De Duitse notaris wil graag een

wat betreft de Toeslagen zijn berichten hierover nog uitsluitend digitaal

getekende volmacht ontvangen, met een gelegaliseerde handtekening en

te raadplegen via een daartoe te activeren berichtenbox. De andere

een apostille. Klaas weet niet waar hij moet beginnen. Wat is een gelegali-

correspondentie zal volgen in de komende jaren. In principe wordt voor

seerde handtekening? En wat is een apostille?

niemand een uitzondering gemaakt. De Nationale Ombudsman is het hier niet mee eens; hij wil dat er altijd een mogelijkheid open blijft om de

Legalisatie van een handtekening

correspondentie van de belastingdienst schriftelijk te blijven ontvangen.

Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat Klaas zelf de

Alle bezwaren ten spijt, de digitalisering gaat in snel tempo verder. Veel

volmacht ondertekend heeft en niet iemand anders. Daarom wordt de hand-

bedrijven verstrekken hun facturen per e-mail. Dit kan de vraag opwer-

tekening op de volmacht gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat een notaris

pen hoe het zit met de bewaarplicht. Het is u waarschijnlijk bekend dat

vaststelt dat Klaas inderdaad zélf de volmacht heeft ondertekend en dat het

de administratie van een onderneming zeven jaar bewaard dient te blij-

zijn handtekening is die op de volmacht staat. Op deze wijze kan er achteraf

ven. Facturen dienen bewaard te worden in de vorm waarin ze zijn ont-

geen onenigheid ontstaan over de echtheid van de handtekening. Iedere

vangen. Een uitgeprinte factuur voldoet dus niet aan de bewaarplicht. U

notaris in Nederland is bevoegd om een handtekening te legaliseren.

moet deze elektronisch opslaan. Bij een controle door de belastingdienst moet namelijk te zien zijn dat de factuur van de afzender afkomstig is en

Apostille

niet is veranderd.

Door middel van een apostille verklaart de rechtbank dat de handtekening is geplaatst in het bijzijn van een notaris. Tevens blijkt uit de apostille dat de

En hoe zit het met het bewaren van uw agenda? Om voor zelfstandigen-

rechtbank vaststelt dat het de handtekening van de notaris betreft, aange-

aftrek in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium. Dit

zien de notaris zijn handtekening bij de rechtbank heeft gedeponeerd. Door

houdt in dat u op jaarbasis minimaal 1225 uur aan uw onderneming be-

de legalisatie en de apostille wordt de rechtszekerheid in het handels-en

steed moet hebben. Hoe bewijs je dat achteraf? Precies, onder andere

rechtsverkeer gewaarborgd. Belangrijk voor het doen van zaken!

door uw agenda te tonen. Veel ondernemers gebruiken de agenda op hun smartphone. Hoe lang gaat een smartphone mee? Geen zeven jaar.

Wilt u hierover meer weten?

U raadt het al. Ook de agendagegevens van een smartphone moeten na

Bij De Rivieren Notarissen in Andel, Dussen en Werkendam, kunt u terecht

het afdanken van uw telefoon….. bewaard blijven.

voor legalisaties van handtekeningen, apostilles en voor al uw vragen hierover.

Leuker kunnen we het niet maken…. Van Helden & Partners Dussen

Andel

Dussen

Werkendam

T 0851 0220023 | www.derivierennotarissen.nl 6 | ALTENA BUSINESS

Tel: 0416 - 35 25 00 www.vhep.nl 1 6 | ALTENA BUSINESS


T oeren door het land van H e u sden en A L tena

Burgemeester Naterop achter het stuur Vrijdag 4 maart, een grijze dag. Natte sneeuw valt gestaag als we onze jas aantrekken. Op uitnodiging van Autobedrijf A. van Rijswijk uit Veen maken we een rijtoer over het eiland. Chauffeur is Fons Naterop, burgemeester van Aalburg. Hij neemt ons mee door het land van Altena, wijst ons op bijzondere plekjes en vertelt ondertussen over “Altena” als hub voor de autohandel anno 2016. tekst: gaby stok De chique, donkerblauwe Volkswagen Passat 1.6 wordt gestart.

via Giessen terug naar Veen. Is Fons Naterop een sportieve rijder?

Bijna geruisloos en vol elan draaien we de Veensesteeg op om

Een jongensachtige grijns verraadt hem. “Die tijd hebben we gehad.

even later de dijk op te gaan, langs het water richting Woudrichem.

Ik heb wel graag de nodige pk, maar mijn rijstijl is rustiger geworden.

Burgemeester Naterop heeft iets met water. “Ik ben geboren en

Ik hoef niet meer als eerste weg te zijn bij een verkeerslicht.”

getogen onder de rook van Nijmegen, langs de Waal, ook een waterrijk gebied. Het is hier heerlijk wonen. Je kunt zo 180 kilometer

Toekomst

fietsen zonder een verkeerslicht tegen te komen. Mijn vrouw en ik

Het gloednieuwe pand van Autobedrijf A. van Rijswijk is goed te zien

gaan graag de natuur in en zijn vogelliefhebbers.” Misschien zien

vanaf de N267. Als de rotonde in mei of juni klaar is en de nieuwe

we onderweg een wulp of kievit, maar eerst de Veensesteeg. Het

ontsluitingsweg gereed is richting het bedrijventerrein aan de Veen-

nieuwe, kekke bedrijventerrein tussen Andel en Veen wordt lang-

sesteeg zal de bedrijvigheid wellicht nog verder toenemen. Het Land

zaamaan volgebouwd. “Ondernemers gaan weer ondernemen.

van Heusden en Altena bruist, is creatief en ondernemend. Leuke

Ambulante handel, bloemen en planten, maar vooral ook auto’s.

evenementen in het vooruitzicht als de streekdagen in Aalburg,

Zakenmensen en particulieren uit de wijde omtrek weten hun weg te

havendagen in Werkendam en visserijdagen in Woudrichem geven

vinden naar de autobedrijven die gevestigd zijn tussen de rivieren.

het gebied glans en zowaar kleur aan onze dag.

De economie trekt aan, ook in de gemeente Aalburg.”

Burgemeester Naterop parkeert ondertussen de bolide weer netjes voor de showroom. “Hij rijdt lekker, het is een ruime, degelijke

Stuurmanskunst

gezinsauto. Auto’s moeten tegenwoordig vooral functioneel en

Als we het punt bereiken waar de Maas en de Waal tezamen ko-

milieuvriendelijk zijn. Mijn zoon heeft onlangs een elektrische auto

men, wordt de stuurmanskunst van burgemeester Naterop op de

gekocht. Die hebben toch wel de toekomst.”

proef gesteld. Een vrachtwagen verspert de weg. Of hij ooit ook burgervader wordt van deze kern is van later zorg. Eerst maar eens

www.vanrijswijkautos.nl

kijken of we hier zonder kleerscheuren uitkomen. Probleemloos manoeuvreert hij echter de wagen achteruit over het modderige paadje en al snel zoeven we over de provinciale weg richting Almkerk en

ALTENA BUSINESS | 1 7


d i rect i evoorz i tte R

foto Frans Jan Fortunati

Elke dag een beetje beter Joan Wassink is sinds 1 maart 2016 directievoorzitter bij Rabobank Altena. Hij startte zijn bancaire carrière begin jaren ’90 bij de Rabobank. Een organisatie die hem na alle jaren nog steeds na aan het hart ligt. tekst: Jolanda Berghoef

Joan komt oorspronkelijk uit Twente. De Tukker is opgegroeid

zaalvoetbal en tennis. Hoe goed kent Joan het werkgebied van

in een groot agrarisch gezin. ‘Handen uit de mouwen steken’ is

Rabobank Altena? Joan: ‘Voor mijn benoeming als directievoorzitter

hem met de paplepel ingegoten. Joan: ‘Ik ben opgegroeid in een

kende ik het Land van Heusden en Altena vooral van onze zomerse

gezin waar iedereen een bijdrage moest leveren aan het reilen en

fietstochten. Het viel mij toen al op hoe gevarieerd de omgeving is;

zeilen op en om het boerenbedrijf. Een van de sleutelwoorden was

het rivierenlandschap en de uitgestrekte polders. Ook de diversiteit

daarbij ‘samen’. En dat brengt mij ook bij de Rabobank. De slogan

in bedrijfsactiviteiten is hier groot.’ Hij vervolgt: ‘Ik ben nu bezig me

‘een aandeel in elkaar’ heeft voor mij echt waarde. Ik ben ervan

in te werken. Dat betekent dat ik me inlees en verdiep in wat er

overtuigd dat samenwerken leidt tot mooie relaties en resultaten.’

speelt binnen de bank én in deze regio.’

Brabant

Uitnodiging

Een uitdagende baan bracht Joan van Twente naar Brabant. Joan

Joan: ‘Ik heb door de jaren heen bij verschillende lokale

woont samen met zijn vrouw Eline en drie kinderen al geruime

Rabobanken gewerkt. Hierdoor heb ik veel facetten van het

tijd in Dongen. In zijn vrije tijd pakt Joan graag zijn fiets, speelt hij

bankieren gezien. De laatste drie jaar heb ik bij Rabobank Breda

1 8 | ALTENA BUSINESS


J oan wass i nk

[

De slogan ‘een aandeel in elkaar’ heeft voor mij echt waarde

[

gewerkt als directeur Bedrijven. Het Land van Heusden en

zetten zodat zij hun plannen kunnen realiseren. Daarbij gaat het

Altena kent veel meer agrarische activiteit dan de omgeving

vaak om het vraagstuk financieren. Oplossingen hiervoor liggen

Breda. Gelukkig heb ik agrarische roots en dat helpt me die

soms op een ander vlak. De bank moet een loket zijn waar we

bedrijfsactiviteiten en vraagstukken snel te begrijpen. De

niet alleen beoordelen of financieren mogelijk is; wij kijken met

scheepvaart is voor mij een hele nieuwe branche. Ik verdiep me

de klant naar alle mogelijke alternatieven zoals factoring of

en leef me in om meer kennis te krijgen van de scheepvaart en

crowdfunding.’

de specifieke zaken die daar spelen. Ervaren accountmanagers steunen me daarbij. De komende tijd richt ik me op het leren

2016

kennen van het werkgebied en de klanten van Rabobank Altena.

‘Het is nu te vroeg om harde doelstellingen voor 2016 uit

Dit betekent onder andere dat ik met accountmanagers mee ga

te spreken,’ zegt Joan: ‘Ik streef er wel naar om de bank

naar klanten. Ik ben ook regelmatig te zien, en zeker ook aan te

nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen. Klanten moeten

spreken, op bijeenkomsten, evenementen en bij wedstrijden van

meer van de aanwezigheid van Rabobank Altena merken. Wij

bijvoorbeeld Kozakken Boys of Achilles Veen.’ Joan lacht: ‘Vat dit

onderscheiden ons nog meer door een persoonlijke benadering.

vooral op als een uitnodiging om met mij in gesprek te gaan.’

Natuurlijk worden er heel veel bankzaken online door onze klanten afgewikkeld. Maar wij realiseren ons dat niet alle zaken

Geworteld

virtueel geregeld kunnen worden. Als het om advies gaat, zijn

‘Rabobank Altena zie ik als een bank die echt geworteld is in de

wij voor iedereen bereikbaar. Wij willen klanten beter laten

samenleving,’ vervolgt Joan. ‘De bank is meer dan alleen een

ondernemen. Wij willen faciliteren waar we dat kunnen door onze

financiële instelling. Er zijn met verschillende partijen gesprekken

kennis en die van onze leden te delen met de samenleving. Die

om de leefbaarheid in de regio op lange termijn te waarborgen.

interactie, het met elkaar in gesprek zijn, is wezenlijk om onze rol

Rabobank Altena denkt en werkt daar graag aan mee. Ik

als financiële partner nog beter te gaan spelen, elke dag weer.’

ondersteun initiatieven tussen de bank, haar klanten en leden, gemeenten en maatschappelijke organisaties, dan ook van harte. Binnen deze regio willen wij nadrukkelijker een stimulator zijn van dit soort samenwerkingen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij met onze hoeveelheid kennis echt een bijdrage kunnen leveren. Daar hecht ik veel waarde aan. Bedreigingen zet ik juist om in mogelijkheden en kansen. Ik laat me niet leiden door ‘het kan niet’ of ‘het is goed zo’. Mijn motto is: ‘elke dag een beetje beter’. Ik zoek graag samen met de medewerkers naar mogelijkheden voor verbetering. Door hier gestaag aan te bouwen, ligt er een goed fundament onder ‘beter’. Zo werken we met elkaar aan een excellente beleving voor onze klanten.’

Vakmanschap ‘Elke dag een beetje beter’ uit zich volgens Joan door het inzetten van het aanwezige vakmanschap en door actief in te spelen op veranderingen. Joan: ‘Vakmanschap betekent dat je een goede bankier bent. Je bent voor je klanten een regisseur van financiële diensten. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Je helpt ondernemers verder door je kennis, ervaring en netwerk in te

ALTENA BUSINESS | 1 9


u i tzendb u rea u

Johan van Os’ WerkTalent strijkt ook neer in Sleeuwijk

De in Gorinchem wonende Sleeuwijker Johan van Os is in Altena geen onbekende. Zijn Gorcumse uitzendbureau WerkTalent (gezellig in het centrum naast de oude kerk) bedient al jaren veel bedrijven in Altena die zoeken naar personeel. Maar sinds kort pendelt Johan iedere dag van Gorinchem naar Sleeuwijk. Tegen de files in, dus geen excuus om ‘s morgens te laat te komen tekst govert lagrouw

In het hartje van zijn geboortedorp heeft hij nu een tweede ves-

vergast Van Os schrijver dezes op een rondleiding. Alle vertrek-

tiging geopend. ‘Liefhebbers’ weten vast nog wel de oude Gall &

ken ademen frisheid en robuustheid. Houten bureaus, massief

Gall in Sleeuwijk te vinden. Dit pand is door Johan gekocht, ge-

houten vloer gecombineerd met appeltjesgroen en wit. Het moet

stript en volledig gefacelift. We spreken af op een vrijdagmiddag.

een genot zijn hier te mogen werken. Dat beamen ook Johan’s

Johan verontschuldigt zich voor het feit dat de apparatuur nog

intercedentes, de kwieke Debbie Kolbach en haar Werkendamse

niet perfect werkt. “Net aangesloten, dan weet je het wel.” Geluk-

collega Elise Blokland.

kig werkt de koffiemachine al naar behoren. Niet zonder trots

2 0 | ALTENA BUSINESS


u i tzendb u rea u W E rktalent ges p ec i al i seerd i n altena

Van stucadoor tot ict’er Waar Johan het kantoor in Gorinchem huurt, is zijn honk in Sleeuwijk eigendom. “Een appeltje voor de dorst”, maar ook gewoon een beetje een droom die uitkomt. Een eigen plekje

[

‘Werktalent richt zich niet op een branche maar op een regio’

[

onder de zon. De stap naar een tweede kantoor was voor Johan niet moeilijk, wel belangrijk. “Vanuit ons kantoor Gorinchem had ik altijd al veel klanten in Altena. WerkTalent is een heel breed uitzendbureau. Scheepswerven, accountants, ICT-bedrijven, groenbedrijven, schoonmakers, bouwbedrijven, food en plastics. “Van stucadoor tot programmeur.” Van Os legt uit dat deze veelzijdigheid heeft geleid tot een enorm netwerk. “Juist omdat wij in verschillende branches opereren beschikken wij over een enorm achterland. Niet in de laatste plaats omdat WerkTalent landelijk opereert met 20 vestigingen.” Twee daarvan zijn er dus van hem: Gorinchem en Sleeuwijk. Een echte ondernemer, al beaamt hij dat er ook voor hem grenzen zijn aan zijn ambities. “Ik vind het fijn om veel en hard te werken maar het moet wel leuk blijven. Je hebt ook je verantwoordelijkheid naar je gezin.” Een echte Altenees dus. Terug naar de business. ”We schakelen met al onze collega vestigingen in heel Nederland. Je kunt je voorstellen dat wij met elkaar een enorme database opbouwen.” WerkTalent richt zich niet op een branche maar op een regio. “Ons specialisme heet dus Altena. Hier zijn de bedrijven vaak wat trouwer en

elise blokland

Johan van Os

Debbie kolbach

loyaler. Soms moeilijker om mee in contact te komen maar wel standvastig. Werknemers uit Altena hebben over de brug een

vacature bemiddelen is niet moeilijk. Maar ieder jaar meerdere

goede klank. Harde werkers, betrouwbaar en flexibel.” De veelzij-

vacatures invullen voor hetzelfde bedrijf, dat is de kunst en dat

digheid van zijn kantoor uit zich ook in een brede dienstverlening.

maken wij waar.” Van Os beseft dat zijn vestiging in Sleeuwijk

“We doen nog steeds veel uitzendwerk, natuurlijk, maar we zijn

niet vanzelf gaat draaien. “Daar zullen we hard voor moeten

ook actief met werving & selectie, detacheren, payroll, outplace-

werken en ik zal veelvuldig mijn gezicht laten zien op netwerk-

ment, HR consultancy en het bemiddelen van zzp-ers.”

avonden. Uitzendwerk is people’s business bij uitstek. Eigenlijk wil ik alle ondernemers die dit artikel lezen en die een vacature

Klant is koning

te vervullen hebben oproepen om eens contact met mij op te

Het geheim van kwalitatief uitzendwerk zit volgens Johan in

nemen. Er is bij ons veel mogelijk. Ik kom graag eens langs voor

net een paar stapjes verder gaan. “Soms ben ik wel met twintig

een vrijblijvend praatje.”

kandidaten in gesprek voor een goede match. Daar ga ik heel ver voor. Letterlijk. Bedrijven willen een kandidaat die ruim-

WerkTalent Altena

schoots voldoet. Geen half werk. Ik vind dat niet lastig maar een

Esdoornlaan 25

uitdaging. Wij werken heel klantgericht. Als een maatpak. Past

Sleeuwijk 0183-745630

de bedrijfscultuur bij de kandidaat? Stralen kandidaat en bedrijf

altena@werktalent.com

dezelfde ambitie uit? Dat soort vragen moet je voor zijn. Een

werktalent.com

ALTENA BUSINESS | 2 1


“Financiële professionals die werken met passie en precisie” Bij Van Noordenne Accountants werken professionals die ervoor zorgen dat u kunt ondernemen. Bezig zijn met waar u goed in bent. We nemen u het cijferwerk uit handen en zorgen voor perfecte managementrapportages. Daar kunt u mee sturen en uw verdere koers bepalen. En uiteraard denken wij daarbij graag met u mee! Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bel ons dan op 0183 697979. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

www.vnacc.nl Gorinchem | Giessen | Hardinxveld-Giessendam

Werving en Selectie Uitzending en Detachering Interim- en Kwaliteitsmanagement Vierlinghstraat 39a - 4251 LC Werkendam T 0183-505705 - E info@vermeerws.nl www.vermeerpersoneelsdiensten.nl


Pet i s y s A u tomat i ser i ngsb u rea u altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

Directeur/eigenaar Peter Peters begon in 1987 met een eenmanszaak; inmiddels is Petisys uitgegroeid naar een onderneming met zeventien medewerkers. Het motto: ‘omdat het gewoon altijd moet werken’ werd in de praktijk waargemaakt en dat zorgde, met name via mond-tot-mondreclame, voor een forse groei van het klantenbestand. tekst jan hoek

Petisys Automatiseringsbureau: sterk in netwerkbeheer en Apple expertise Op dit moment beheert Petisys 300 servers en 1200 pc’s, waarvoor

werken”, stelt Peter Peters. Petisys verzorgt, naast een deskundig

tien ervaren netwerk engineers verantwoordelijk zijn. Het bedrijf

advies, de volledige realisatie, begeleiding, opleiding en nazorg van

verzorgde aanvankelijk alleen het complete netwerkbeheer voor

uw automatiseringswensen. Of het nu gaat om de aanschaf van één

het midden- en kleinbedrijf, maar door het verregaand geautoma-

PC of de levering van een compleet netwerk, clouddiensten of inter-

tiseerde beheer behoren nu ook grotere bedrijven tot het klanten-

netverbindingen. Peter vervolgt zijn verhaal: “De expertise van ons

bestand. De Microsoft Windows omgeving stond altijd centraal,

team staat borg voor een succesvol functionerend netwerk. Onze

maar sinds kort richt Petisys zich, na een overname, ook op de

netwerkspecialisten zijn tot op het ‘bit’-niveau thuis op Microsoft

grafische (Apple) omgeving. Hierdoor kan het op industrieterrein

netwerksystemen en bieden onder andere eerstelijnsbegeleiding,

Dombosch (Meerval 12) in Raamsdonksveer gevestigde automati-

netwerkbeheer op afstand of ter plaatse en netwerk-optimalisatie.

seringsbureau beter voldoen aan de levering en installatie van Apple

Onze adviezen worden eigenlijk altijd opgevolgd en we merken dat

werkstations (iMac en iBook) en integratie daarvan in een Microsoft

de klanten vertrouwen in ons hebben.”

Windows omgeving. Peter Peters begon met zijn bedrijf in een periode, waarin midrange

Peter Peters is bijzonder content met het feit dat Petisys de IT-

computers (zoals IBM en Burroughs) de markt bepaalden, maar

portefeuille na een overname heeft kunnen uitbreiden met Apple

waarin ook de pc in opkomst was. “Er kwam steeds meer behoefte

expertise en daardoor beter kan voldoen aan de vraag naar de

om systemen te koppelen. Afhankelijk van de wensen van de klant

levering en installatie van Apple werkstations iMac en iBook. Hij zegt

kunnen wij het complete netbeheer verzorgen, dat is echt de rode

daarover tot besluit: “Wij kunnen nu een breder pakket aanbieden.

draad in ons bedrijf, of een onderneming met een eigen systeem-

De automatiseringsmarkt maakt soms opzienbarende ontwikkelin-

beheerder ondersteunen of aanvullen. Kennis van automatisering is

gen door. Wij signaleren deze ontwikkelingen en verwerken deze

daarbij natuurlijk een eerste vereiste, maar continuïteit is net zo be-

in oplossingen voor de administratieve, industriële en commerciële

langrijk. Met een door ons ingericht beheerplatform hebben wij het

sector. Het volledige traject kan door Petisys Automatiseringsbureau

computernetwerk van onze klanten dag en nacht in beeld, waardoor

verzorgd worden, zodat u met één druk op de knop het systeem in

wij snel en adequaat kunnen reageren als er een probleem met hun

werking zet. Centraal in onze aanpak staan kwaliteit en continuïteit.

netwerk is. Met andere woorden: met dit geavanceerd computersys-

Omdat we weten dat uw organisatie voor een belangrijk deel afhan-

teem kunnen wij onze klanten een gestructureerd proactief netwerk-

kelijk is van een goedwerkende ICT-omgeving.”

beheer en ondersteuning aanbieden. Als bijvoorbeeld ergens een schijf kapot gaat, dan zien wij dat direct. Via onze service desk ga-

www.petisys.nl

randeren wij dat we binnen vier uur serieus reageren. Omdat, zoals gezegd, het computernetwerk van onze klanten gewoon altijd moet

ALTENA BUSINESS | 2 3


altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

Asto Raamsdonksveer: klantgerichte, innovatieve totaaloplosser Het op industrieterrein de Pontonnier in Raamsdonksveer gevestigde bedrijf Asto BV staat in de breedste zin van het woord voor ‘werken op water’. Naast nieuwbouw, onderhoud en reparaties aan tankers en (binnenvaart)schepen, draait directeur/eigenaar Sjef Peters en zijn team de hand ook niet om voor naar scheepvaart gerelateerde projecten. tekst Jan Hoek

Een uitstap naar verbouwingen aan silocomplexen/betonfabrieken,

draaierij voor alle voorkomende machinale bewerkingen. Ook

sluizen en bruggen en de bouw van Floating Oil Recovery Units

een gesloten rvs-afdeling behoort tot de faciliteiten, evenals een

(F.O.R.U.) en poederoverslag-installaties worden dan ook niet

elektrawerkplaats, die volledig is uitgerust voor het ontwerpen,

geschuwd. De goed gevulde orderportefeuille maakt duidelijk dat

programmeren en installeren van alle elektrische installaties. De

Asto meewerkt aan een duurzamere en milieuvriendelijkere (lees:

aftersales en service hiervan worden door onze eigen elektriciens

groenere) binnenvaart. De (af)bouw van dieselelektrische schepen,

verzorgd. Bovendien spreken we dezelfde taal als de klant”, begint

waaronder dag-passagiersschip Zilvermeeuw 8 en de Ecoliner, die

Sjef Peters zijn verhaal. Dat zijn zeker geen loze woorden, want

compleet op gas vaart, zijn daar tastbare voorbeelden van.

de directeur/eigenaar was zelf binnenvaartschipper en stond later regelmatig op de werkvloer. Hij was met zijn bedrijf PCO (Peters

“Er is weinig wat we zelf niet kunnen. We hebben alle benodigde

Cement Overslag) jarenlang klant bij de aan de rivier de Donge

apparatuur in huis voor bewerking van staal, waaronder een eigen

gelegen machinefabriek Asto voor reparatie en onderhoud van zijn

2 4 | ALTENA BUSINESS


altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

altena over de br u g

pompboten. Dit kleinschalige bedrijf had vanaf 1956 een prima

wij ons goed thuis. We hebben daarbij veel oog voor het milieu en

naam opgebouwd met het inbouwen van voornamelijk DAF-motoren

hebben de nodige ervaring met ‘groen’ afbouwen.” Aan de ruime

in schepen en daarnaast met reparaties en onderhoud van bruggen

afbouwkade ligt daarvan een aantal spraakmakende voorbeelden.

en sluizen. Met een vooruitziende blik en gevoel voor traditie en

Sjef Peters vervolgt: “In opdracht van Damen Gorinchem bouwen

vakmanschap nam Peters in 1995 het bedrijf over van de familie

we de innovatieve Ecoliner, een schip dat is uitgerust met een

Stoops. De afgelopen decennia groeide Asto uit tot een bedrijf dat

LNG-brandstofsysteem op de vier gasgeneratorsets. Binnenkort

in de maritieme branche een reputatie hoog te houden heeft. Ook

beginnen we met de afbouw van de Zilvermeeuw 8, een dieselelek-

het bedrijf PCO maakt een geweldige groei mee en is voor de markt

trisch dag-passagiersschip dat straks, met elektromotoren op de

in Nederland en België gegroeid naar een poederoverslagcapaciteit van één miljoen ton. In 2009 verhuisde het allround

[

‘Er is weinig wat we niet zelf kunnen’

familiebedrijf naar een modern

[

schroeven en een elektrische boegschroef, geheel milieuvriendelijk de Biesbosch invaart. Dit superluxe schip wordt zonder twijfel het paradepaardje van het rondvaartbedrijf uit

bedrijfspand met eigen kade(faciliteiten) aan de Bergse Maas. De

Drimmelen. Daarnaast bouwen we innovatieve drijvende oliestofzui-

specialismen van Asto zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt

gers (F.O.R.U.‘s) die een capaciteit hebben van 340 kuub/uur. Deze

gebleven. Een substantieel deel van het werk wordt uitgevoerd voor

units, die worden ingezet om de gevolgen van milieurampen ernstig

klanten uit België en Frankrijk zoals de Groupe CFT uit Le Havre,

te beperken, onderscheiden zich ook op ruw zeewater met golven

waarvoor twee tankers worden gebouwd die dienen te voldoen

tot een hoogte van 2½ meter.”

aan de specifieke Franse keuringseisen. “Onze missie is duidelijk”, stelt Sjef Peters. “Binnen de scheepvaartbranche willen we bekend

De vakkundige equipe van Asto staat te allen tijde klaar om klanten

staan als een klantgerichte, innovatieve totaaloplosser. Wij zijn pas

(weer) op weg te helpen. Dat betekent dat er ook in het weekeinde

tevreden als onze klant dat ook is. We werken aan een organisatie

en op afwijkende uren spoedoperaties worden uitgevoerd. Deze

waar de medewerkers op de juiste plek zitten. We hebben ons

24/7 service past uitstekend bij een klantgerichte, innovatieve totaal-

bedrijf door een extern bureau laten doorlichten. Uit dat onderzoek

oplosser als Asto.

bleek dat we wel over de juiste vakmensen beschikken, maar dat ze niet allemaal op de juiste werkplek zaten. We hebben dat volgens

www.asto-bv.nl

de aanbevelingen aangepast en beschikken nu over een goed ingewerkt team van inmiddels 25 medewerkers, die onze opdrachtgevers met vakmanschap én plezier ten dienst staan.” Reparaties en onderhoud komen bij Asto op de eerste plaats, maar ook voor de (af)bouw van alle typen binnenvaartschepen is de orderportefeuille goed gevuld. Sjef Peters zegt over de werkzaamheden: “Sinds vorig jaar beschikken we over een 450 ton stevendok voor schepen tot 110 x 11,40 meter; dat heeft onze (reparatie) mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Voor de Rederij Cement Tankvaart, onderdeel van de Heidelberg Cement Group, doen we het onderhoud van hun uit 20 schepen bestaande vloot. Wij zijn als een van de weinigen actief in de poedersector en hebben ons gespecialiseerd in de ontwikkeling en bouw van transport- en overslaginstallaties voor cement, krijt, kalk en vliegas over water. Maar ook op het gebied van zowel droge lading, tankvaart als passagiersvaart voelen

ALTENA BUSINESS | 2 5


maakt bedrijven zichtbaar & herkenbaar

Drijvend restaurant

De Stroming

Het gehele jaar zijn wij geopend voor uw bakje koffie, lunch, high-tea, borrel & diner. Het ultieme plekje waar u uw rust vindt op het water, met een magnifiek uitzicht op het historische haven. Open woensdag t/m zondag vanaf 12:00

De Stroming Stadshaven 6, Woudrichem 0183 30 70 17

www.ddreklame.nl

www.restaurantdestroming.nl

Receptie zaken privefeest vergadering lunchbijeenkomst en veel meer.

Vaar met de halve maan langs drechtsteden en/of biesbosch Waarom Nannings Catering? Wij werken uitsluitend met dagverse producten, het liefst uit Nederland. Omdat wij afkomstig zijn uit het slagersvak weten wij waar we de beste kwaliteit tegen de laagste prijs kunnen vinden. Daarom heeft Nannings Catering altijd het beste aanbod tegen de laagste prijs!

Tel. 06-51088490.

Plein 1940-1945 5 3313 CV Dordrecht

www.nanningscatering.nl


A an de ke u kentafel b i j :

Petra en Bernhard van Bergeijk R estaurant d e S tromin g Aanschuiven bij Petra en Bernhard van restaurant de Stroming is geen straf. Hun idyllisch gelegen restaurant in de historische haven van Woudrichem is een ware lusthof voor levensgenieters. “Wij bieden eenvoudig eten op een bijzondere manier gepresenteerd.” tekst: Govert Lagrouw

Petra van Bergeijk (44 lentes) genoot haar opleiding bij De

toch iets wat je zelf thuis niet zo makkelijk kunt bereiden,

Koppelpaarden in Dussen. Pa Groeneveld zag brood in de

alleen al omdat je daar vaak de apparatuur niet voor hebt.”

eerste eetboot van Altena en nam Petra op sleeptouw die vervolgens vriend Bernhard (46) verleidde zijn vaste baan

Werk of privé?

op te geven. Samen runt dit echtpaar nu tien jaar deze

Bernhard lachend: ”Een gezonde mix. Wij werken vijf

drijvende eetsensatie.

dagen in de week van 9.00 tot 23.00 uur. En dan op één van de vrije dagen nog de boekhouding en de bestellingen.

Wat eten jullie thuis graag?

Maar we klagen niet.” Petra: “Als we vrij zijn en een stadje

Bernhard:”Toch wel een beetje hetzelfde als in een res-

bezoeken of we zijn op vakantie lopen we weer op het eten

taurant: witvis, met name tong en kabeljauw, soep of een

te letten. Dat is gewoon je tweede natuur. We praten thuis

ovenschotel.” Petra: ”Een lekker prakkie. Gewoon gekookte

ook wel veel over het werk, maar dat is logisch als je iets

aardappelen met groenten, andijvie of broccoli bijvoorbeeld.

met veel passie doet.”

Maar ik kook ook best graag iets Indisch. Meestal hangt het toch een beetje af van wat de kinderen graag eten.”

Taakverdeling? Petra:” We doen het samen, maar Bernhard is meer de

Uit eten of thuis eten?

commerciële man, terwijl ik vooral let op het gezellige en

Petra: ”Maakt mij niet zoveel uit. Thuis is ook gezellig.”

het creatieve. Ik loop altijd te kijken en te prutsen hoe je

Bernhard: ”Ik eet liever buiten de deur. Hoeft niet per se

iets eenvoudigs heel mooi kunt maken. Soep in een weck-

een sterrenrestaurant te zijn, al hebben we pas bij het

potje, borden mooi opmaken. Zo ben ik altijd bezig.”

Weeshuys van Adri Branderhorst gegeten en dat was helemaal top. Meestal wijken wij uit naar een beetje ge-

Toekomstdromen?

moedelijk restaurant als Merlijn in Oosterhout of ‘t Zusje in

“Ja, die koester ik bewust. Zou best op mijn zestigste een

Raamsdonksveer.”

mooi huis in Spanje willen hebben om te overwinteren. We komen daar graag en neuzen al wel een beetje rond.” Gaat

Vlees of vis?

Petra dan ook mee, vragen we haar. “Oh, ik ga wel mee

Petra: “Ik ben dol op zeetong en andere mooie witvis als

hoor. Heerlijk. Maar ik droom ook wel een beetje van een

kabeljauw.” Bernhard valt haar bij: ”Dat geldt voor mij ook.

mooi jacht om op de rivier te dobberen. Alleen jammer dat

Als we uit eten gaan, kies ik ook meestal voor vis. Dat is

je hier weinig mooi weer hebt.”

ALTENA BUSINESS | 2 7


BUSINESS IMPRESSIES

Timmer Architekten ontwerpt duurzame energiecentrale Eneco Het Giessense architektenburo Timmer Architekten van Kees en Willem Timmer heeft er een ‘leuke’ opdracht bij, zo melden de ’Timmertjes’. In Utrecht mogen de broers een ontwerp maken voor een duurzame energiecentrale van Eneco. Het betreft een centrale die warmte voor het stadsverwarmingsnet gaat opwekken uit afval (rest- en afvalhout). De capaciteit is voor 60.000 huishoudens die er dus warmpjes en duurzaam verantwoord bij komen te zitten. Eerder maakte Timmer in Waalwijk ook al een centrale voor biogas met een capaciteit voor 3.500 huishoudens.

Start up evenementenbureau CS Productions Veense School. Vorig jaar is deze regelneef pur sang voor

Partycentrum Hipper & Kolfbaan uitgebreid met Parelzaal

zichzelf begonnen en niet zonder resultaat. Voor bedrijven en

Onlangs gaf dit partycentrum even een feetje ter ere van de

particulieren organiseert Smit op vlekkeloze wijze openingen,

ingebruikneming van de vierde zaal, en wat voor één, een heuse

bedrijfsfeesten, thema-avonden, bruiloften, dorpsfeesten en

‘Parelzaal.’ Deze biedt plaats aan circa 250 gasten en is geschikt

beurzen. Corné verdiende eerder zijn sporen in het Hilversumse

voor bruiloften en partijen, maar ook voor zakelijke bijeenkomsten.

en weet overal de weg. Kwaliteit met een grote K is zijn

Eigenaresse Bianka den Breejen lijkt er wederom in geslaagd om

handelsmerk. CS Productions heeft een groot assortiment om al

een wow-effect te creëren. In de Parelzaal zorgen twee imposante

deze activiteiten en evenementen in goede banen te leiden met

kroonluchters voor veel sfeer. Een mooie verhoging met een

maatwerk concepten. Catering, aankleding, entertainment en

eikenhouten vloer, luxe loungebanken en een openhaard geven

professionele publiciteit zijn bij hem in vertrouwde handen. Als

de zaal cachet en comfort. Bianka: “Alle credits voor mijn vader

een spin in het web ontzorgt hij ondernemers vanaf hun eerste

Leen den Breejen, die de complete verbouwing heeft verzorgd. De

prille idee tot de laatste gast vol tevredenheid huiswaarts keert.

inrichting heb ik samen met mijn moeder Marieke en zusje Kristel

www.csproductions.nl

ontworpen en uitgevoerd.” Naast de Parelzaal hebben de gasten

De jonge ondernemer Corné Smit is weer zo’n pareltje uit de

bij Hipper & Kolfbaan de beschikking over drie andere zalen: de Napoleonzaal voor kleinere gezelschappen, de Hipperzaal en

Autobedrijf Van Rijswijk geopend

de Spiegelzaal. Kortom, Hipper & Kolfbaan geeft ieder feest de ruimte. www.hipper.nl.

Op het nieuwe industrieterrein aan de Zoutendijk in Veen (Bedrijventerrein Veensesteeg) is de Autohandel van Ad-Jan opende Ad-Jan zijn pand. Burgemeester Fons Naterop had

23 juni haringparty Lions, Rotary en Kiwanis vv Achilles Veen

voor hem al de nodige mooie woorden gesproken. Van

Op donderdag 23 juni 2016 organiseren de gezamenlijke

Rijswijk is geen eendagsvlieg. Zijn bedrijf bestaat nu twaalf

serviceclubs binnen het Land van Heusden en Altena (Rotary, Lions

jaar en is in die periode diverse keren verbouwd en verhuisd

en Kiwanis) de jaarlijkse haringparty op het sportcomplex van vv

in een poging de groei bij te houden. Het nieuwe pand is een

Achilles Veen te Veen. Reserveer alvast deze datum in de agenda

van Rijswijk feestelijk geopend. Door op een knop te drukken

lust voor het oog, ligt gunstig aan de nieuwe rotonde van de

als je houdt van

N267 en biedt ruimte aan een keur van eersteklas occasions.

deze vitaminerijke

Ruim 3000 vierkante meters telt het pand van boven tot

hartversterkers en

onder op een ruim bemeten perceel van 9000 vierkante

graag geeft aan

meters. Naast showroom is er ook ruimte gemaakt voor een

goede doelen.

high tech wasstraat en werkplaats. www.vanrijswijkautos.nl

Netwerkmomentje bij uitstek.

2 8 | ALTENA BUSINESS


BUSINESS IMPRESSIES Hoogstraat 44 - 4251 CM Werkendam Telefoon 0183-30 10 00 - Fax 0183-30 40 30

Erratum

sponsorovereenkomsten en arbitrage. Esther: ‘Sporten is een

Door een misverstand is het e-mailadres van Van Sonsbeek

belangrijke uitlaatklep voor mij. Daarbij heb ik de grote ongelijkheid

Schilderwerken in de vorige editie (18) van Altena Business ver-

gezien in (media) aandacht en verdiensten bij het vrouwenwielrennen,

keerd vermeld. Het correcte e-mailadres van dit schildersbedrijf

terwijl de successen zeker zo groot waren. Ik hoop met mijn kennis

93 te Almkerk uit Woudrichem Anjerlaan moet zijn: info@sonsbeek-schilderwerk.nl

Ippelseweg iets bij te kunnen dragen aan deze 17 sportteenNieuwendijk de Stichting. We hebben

www.funda.nl - info@paansmakelaars.nl Eigen website: www.paansmakelaars.nl

er zin in, met elkaar dit prachtige event uit te bouwen, waarbij sporters, vrijwilligers en ondernemers elkaar versterken. Daarnaast laten we

Esther Vroegh voorzitter Stichting Wielerevenementen Aalburg

zien aan de deelnemers van de toertocht, die uit heel Nederland komen, hoe het genieten is in deze streek. “Mr. Esther Vroegh is tevens medeorganisator van ‘Vrouw en Altena’ en ambassadeur bij de

Midden in het dorp nabij de Advocaat Esther Vroeghgelegen, (41, red.)hoekwoning is winkelstraat met ruimevoorzitter garage van voorzien van benoemd tot nieuwe de zolderverdieping en fraaie tuin op het oosten met neemt veel zon.hiermee het Stichting Wielerevenementen Aalburg. Vroegh Bouwjaar : 1983 stokje over van Kees Noorloos. Deze toertocht voor vrouwen door Inhoud woonhuis : ± 315m³ Perceeloppervlakte : 193m² het mooie Brabantse land van Maas, Waal en Duin is een jaarlijkse Aantal slaapkamers : 3 klassieker. Zaterdag 7 mei stampen de dames naar keuze weer

Vraagprijs: € 219.000,= k.k.

vacaturebank voor vrouwelijke bestuurders in Altena. Vrijwel nieuwe bedrijfsruimte (van maar liefst 11 meter hoog ) met kantoor op zichtlocatie van de A27.

De Klerk Realiseer Kadeconstructie Beatrixhaven in Groningen

bedrijfshal : 1040m² Krap een jaar na de start van de bouw isOpp. het werk “Kadeconstructie Opp. kantoor : 150m² Beatrixhaven fase 5” naar tevredenheid van opdrachtgever Groningen

Koopsom: € 795.000,= k.k.

65 of 100 kilometers weg, zo hard als het halen kan. Hoofdsponsor

Seaports opgeleverd. Half december 2013 kreeg De Klerk Waterbouw

Kwetters Eieren staat borg voor een all inclusive organisatie waarbij

het werk “Kadeconstructie Beatrixhaven fase 5” gegund. Allereerst

het de dames aan niets zal ontbreken. De bezige bij Vroegh is voor

zijn de 265 meter lange kademuur en 25 meter brede ontlastvloer

haar dagelijks werk te vinden in Haarlem waar zij met haar compagnon

door De Klerk uitgewerkt tot een Definitief- en Uitvoeringsontwerp. De

Mr. Robert-Jan Mesland al tien jaar een advocatenkantoor runt.

kademuur met een grondkerende hoogte van ca. 25 meter bestaat

Naast hun strafrechtpraktijk adviseert haar kantoor professionele

uit een combiwand, verankering en een afwerking met betonnen

(top)voetballers en atleten op het gebied van spelerscontracten,

voorzetwanden en een constructief voegloze betonnen kesp.

Kerkweg 34 te Nieuwendijk

Veldweg 24 te Rijswijk

Knus aan een dijk gelegen vrijstaand woonhuis met aanbouw, dakkapel en vrijstaande houten blokhut. Bouwjaar Inhoud woonhuis Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

Verscholen achter tientallen jaren oude fruitbomen en lei lindes ligt deze 44 prachtige met Hoogstraat - 4251woonboerderij CM Werkendam garage en atelier.

Telefoon 0183-30 10 00 - Fax 0183-30 40 30

: 1900 : ± 270m³ : 340m² :2

Vraagprijs: € 199.000= k.k. Anjerlaan 93 te Almkerk Ippelseweg De Hoogjens 9-11 te Sleeuwijk

Bouwjaar

Perceel oppervlakte : 850m² Eigen website: www.paansmakelaars.nl Aantal slaapkamers :5

17 te

Vraagprijs: € 399.000,= k.k. Ippelseweg 17 te Nieuwendijk Nieuwendijk Rijksstraatweg 117 te Sleeuwijk

Op het kleinschalige bedrijventerrein Nieuwendijk staat dit representatieve bedrijfspand met aan de voorzijde een overdekte entree en op de 1e en 2e verdieping, kantoorruimten. De hal heeft een hoogte van 11.00 meter, een vloerbelasting van 4000 kg/m². Aan zowel voor- als achterzijde twee elektrische overheaddeuren van 6 x 6 m. Midden in het dorp nabij de Het buitenterrein is vrijwel geheel verhard en winkelstraat gelegen, hoekwoning Royale luxe vrijstaande bedrijfswoning met vrijstaande ruimerondom garage voorzien van hekwerk. v.v. afsluitbaar met bedrijfsloods van 450 zolderverdieping op het m² op totaal 1.766enm²fraaie eigentuin grond. oosten met veel zon. Perceeloppervlak Bouwjaar : 1983 Inhoud woonhuis 315m³ Bedrijfhal: ±vloeroppervlak Bouwjaar : 1993 Perceeloppervlakte Bedrijfhal:: 193m² vloeroppervlak Inhoud woonhuis ± 860m³ Aantal slaapkamers :: 31766m² Perceeloppervlakte Kantoorruimte Aantal slaapkamers : 5

Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Vraagprijs: € 750.000,= k.k. Koopsom: Kerkweg 34 te Nieuwendijk

: 1870

www.funda.nl info@paansmakelaars.nl Inhoud- woonhuis : ± 463m³

: 2025 m² : 1040 m² begane grond : 155 m² verdieping : 150 m²

€ 795.000,= k.k.

Vrijwel nieuwe bedrijfsruimte (van maar liefst 11 meter hooggeheel ) met Te koop: vrijstaande bungalow, te kantoor op zichtlocatie van geschikt de A27.als renoveren. Perceel is uitermate bouwgrond. Voor € 300,- per m² kunt u ca. 100 of ca. 200 m² erbij kopen. Bouwjaar : ±1960 Inhoud woonhuis : ± 260m³ Opp. bedrijfshal 1040m² Perceeloppervlakte :: 456m² Opp. kantoor voor meer : 150m² (mogelijkheid grond) Aantal slaapkamers : 2

Koopsom: € 795.000,= k.k. Vraagprijs: excl. b.t.w. € 175.000,= k.k. Veldweg 24 te Rijswijk

Wilt u weten wat uw woning waard is? Graag geven wij u een vrijblijvend advies! www.paansmakelaars.nl - 0183-301000 - Lid NVM


Duurzaam inzetbaar Vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers is steeds meer een issue. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd is opgeschoven naar 67 jaar. Wat kunnen werkgevers, er samen met medewerkers, aan doen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden? tekst:Jolanda Berghoef

‘Wij zien vaak dat werkgevers onvoldoende voorbereid

Risico

zijn om adequaat met het voorkomen van verzuim en de

Inzetzaam geeft duidelijk zicht op de risico’s die een werkgever

consequenties ervan om te gaan´, zegt Louis van Asten,

loopt én wat de effecten hiervan kunnen zijn op de continuïteit

specialist Zorg en Inkomen bij Meeùs. ‘Als er zieken zijn,

van het bedrijf. Louis: ‘Werkgevers vullen een beknopt

wordt de bekende ‘pleister’ geplakt. Het is raadzaam om voor

inventarisatieformulier in. Aan de hand hiervan voeren drie

die tijd de zaken goed op orde te hebben. Meeùs speelt daar

specialisten van Meeùs een risicoscan uit. Het is dus beslist geen

met het concept Inzetzaam op in. Wij voorkomen het ‘plakken

kwestie van gegevens door de database trekken, het is maatwerk.

van pleisters’ door adequate inventarisatie van risico’s en het

Het rapport levert werkgevers onder andere een indicatie op

aanpakken ervan.’ Frans Brzoskowski, directeur Zakelijk Markt

van de kosten van het ziekteverzuim. Het gaat hierbij om een

van Meeùs, is enthousiast over Inzetzaam: ‘Wij begeleiden

gemiddelde over een lange termijn. Het rapport geeft ook inzicht

bedrijven naar duurzaam inzetbare medewerkers door zorg

in de positie ten opzichte van ondernemers in de branche én het

en inkomen in een breder perspectief te plaatsen. Preventie is

geeft handvatten om grip te krijgen op de risico’s.’

het sleutelwoord.’

Quick wins Bewust

‘De analyse geeft aan waar de quick wins liggen,’ zegt Frans,

‘Vitale medewerkers zijn productieve medewerkers,’ zegt

‘en wat er op lange termijn moet gebeuren om het verzuim te

Louis. ‘Inzetzaam begint met werkgevers die zich bewust zijn

reduceren. De quick wins zijn relatief snel in de organisatie door

van het belang van vitale medewerkers. Het in kaart brengen

te voeren of af te dekken door verzekeringen. Risico’s worden

van de kosten die verzuim met zich meebrengen, is vaak een

hierdoor voorkomen of beheersbaar.’ Louis vervolgt: ‘Quick wins

eerste eyeopener. Het gaat bij verzuim om meer dan alleen

liggen bij een transportonderneming bijvoorbeeld in het opleiden

de kosten van doorbetaling van loon.´ Frans: ‘Het is daarom

van chauffeurs op het gebied van houding. Het zijn trainingen die

belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers het belang

erop zijn gericht medewerkers vitaal te houden door bijvoorbeeld

van vitaliteit onderkennen. Wij kijken naar de positieve kant.

rugklachten als gevolg van ‘verkeerd’ zitten en tillen te voorkomen.

Wat levert een gezonde, vitale medewerker op?’

Maar ook het opleiden van het management over hoe zij effectiever om kunnen gaan met verzuim kan een onderdeel zijn.’

3 0 | ALTENA BUSINESS


mee ù s doet meer dan verzekeren

[

‘Door nu adequaat te handelen, kunt u straks het verschil maken’

PMO

hiervoor haar netwerk en inkoopkracht in. Want zoals net

‘De aanpak verschilt per onderneming,’ stelt Louis. ‘Wij kijken met

geconstateerd, hebben verzekeraars er immers ook belang bij

Inzetzaam naar tal van zaken. Bijvoorbeeld hoe bedrijven omgaan

dat medewerkers vitaal zijn. Op die manier wordt er namelijk

met het periodiek medisch onderzoek (pmo). Wij zien vaak dat de

minder aanspraak gemaakt op de afgesloten verzekering.’

uitslag van het onderzoek in de la verdwijnt; er wordt onvoldoende

‘Inzetzaam kent ook een coach,’ zegt Frans, ‘deze kan

met de aanbevelingen gedaan. Dat is natuurlijk bijzonder jammer.

bemiddelen als er voor de noodzakelijke behandeling lange

Een pmo is er juist om verbeteringen door te voeren. Die kunnen

wachtlijsten zijn of onderhoudt intensief contact met zieke

heel persoonsgericht zijn maar ook betrekking hebben op de hele

werknemers. Maar ook in een situatie waarin in een vroeg

organisatie. Zeker wanneer dat laatste het geval is, is Inzetzaam

stadium van het verzuim duidelijk is dat iemand duurzaam

een mooi hulpmiddel om de gewenste aanpassingen efficiënt en

arbeidsongeschikt blijft, kan onze coach een rol van betekenis

effectief door te voeren in de organisatie.’

spelen.’

Belangen

Flexibel?

Louis vervolgt: ’Verschillende partijen hebben belang bij

Meeùs adviseert werkgevers met Inzetzaam ook hoe zij

vitale medewerkers. Je kunt naast de werkgever en de

om kunnen gaan met veranderingen in de wetgeving.

werknemer denken aan zorg- en inkomensverzekeraars.

Per 1 januari 2017 verandert financiering van de WGA

Meeùs kijkt met Inzetzaam vanuit dat brede perspectief naar

(werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Dit

verzuim.’ Frans: ‘Meeùs slaat met Inzetzaam een brug tussen

betekent dat de werkgever voor de keuze staat zelf

werknemer, werkgever, zorg- en inkomensverzekeraar. Wij zijn

risicodrager te worden of dit te financieren via het UWV.

belangenbehartiger voor alle partijen. De uiteindelijke belangen

Frans: ‘Dat is best ingewikkelde materie waardoor het niet

van deze partijen zijn gelijk, namelijk vitale medewerkers, maar

makkelijk is een weloverwogen keuze te maken. Wij helpen

eveneens tegenstrijdig. De zorgverzekeraar maakt kosten om de

werkgevers de keuze te maken. Ook dat is een onderdeel

medewerker weer aan de slag te krijgen. Ondertussen profiteert de

van de risicoanalyse die wij uitvoeren. 1 januari lijkt nog ver

inkomensverzekeraar van de investeringen van de zorgverzekeraar.

maar werkgevers moeten voor 1 oktober 2016 hun keuze

Bijzonder toch? Meeùs probeert die partijen bijeen te brengen.’

bekend maken. Het is dus verstandig om in actie te komen.’

[

Louis besluit: ‘Inzetzaam helpt werkgevers hun medewerkers

Praktijk

duurzaam inzetbaar en vitaal te houden. Het maakt bedrijven

‘In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat wij een verzekeraar

sterker en financieel weerbaar. En dat is heel wat waard.’

vragen om mee te betalen aan pmo,’ zegt Louis. ‘Meeùs zet

www.meeus.com

ALTENA BUSINESS | 3 1


i edere ochtend vanaf 0 7 : 0 0 u u r

Verfcentrum Giessen speciaal voor ZZP’ers en professionele gebruikers ZZP’ers en andere professionals met verf aan hun vingers hebben zo hun eigen wensen als het gaat om verf en non-paint. Ze willen snel en professioneel geholpen worden als ze materiaal nodig hebben. Liefst al om een uur of zeven in de ochtend zodat de bus vol met verse verf op pad kan. tekst govert lagrouw

Service en scherpe prijzen

Eerst een bakkie

Speciaal voor deze mensen heeft de in Giessen gevestigde

‘s Morgens om een uur of zeven, acht scheuren de eerste busjes

Andelse ondernemer Jaap Verhoeven onlangs het Verfcentrum

al regelmatig het terrein op. Jaap schrikt er niet van, maar heet

Giessen geopend. Het bijzondere aan dit Verfcentrum is dat het

ze van harte welkom met zijn welbekende gastvrijheid. Een eigen

assortiment, de prijzen en de openingsstelling volledig zijn afge-

koffiecorner voor de mannen om eerst even bij te komen en ca-

stemd op deze doelgroep. Toch blijft Verhoeven in het Verfcen-

feïne te tanken. Dan hup bestellen en door naar het werk. “Ik ben

trum gewoon de hoogwaardige service bieden die iedereen in de regio van hem gewend is. “Wij weten waar we over praten. We zijn geen dozenschuivers. Onze adviesfunctie is vermaard en wordt door velen als heel plezierig gevonden. Het komt regelmatig

[

‘Wij zijn geen dozenschuivers’

voor dat een ZZP’er gewoon even langs komt voor

[

altijd vroeg op de zaak, dus voor mij is het alleen maar gezelliger

advies zonder iets te kopen. Moet kunnen. Wij leverden voorheen

geworden” aldus Jaap Verhoeven. “Vroeger liep ik hier nog wel

ook al vele jaren kleinschalig aan schildersbedrijven in de regio.

eens alleen en een beetje verlaten rond zo in de vroege ochtend,

Nu pakken we het groter aan. Door ons inkoopvolume kunnen we

maar dat is nu voorbij.” Verfcentrum Giessen is gevestigd op be-

goed mee met de prijs.”

drijventerrein de Rietdijk aan de N322 en dus elke dag vanaf 7.00 uur geopend. Het Verfcentrum Giessen is gevestigd in het pand

Global Paint

van Verhoeven in Giessen en is een shop in the shop concept.

Sterker nog, met Global Paint heeft het Verfcentrum nu een leverancier gevonden die gespecialiseerd is in de professionele markt

Verfcentrum Giessen

met zeer gunstige tarieven. Kleinere schilders en ZZP’ers zullen

Nijverheidstraat 3

zo veel voordeel ervaren. ”Niet alleen qua prijs”, legt Verhoeven

0183-445040

uit. “Het is voor deze doelgroep een kleine moeite om bijvoor-

info@verfcentrumgiessen.nl

beeld zonwering en woontextiel bij hun klanten te adviseren die wij dan weer leveren.” 3 2 | ALTENA BUSINESS


V ro u w & O ndernem i ng

“Zó simpel is het” Aldus, Martine Both eigenaar van Aquarius Sanitair.

Martine startte begon negen jaar geleden samen met haar vader Aquarius Sanitair. Dat ging niet slecht. Sterker nog, na anderhalf jaar kocht ze pa uit om daarna in haar eentje de kar alleen te trekken. Haar succes bleef niet onopgemerkt. tekst Fientje bax

Op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem, aar vroegere

Passie voor het vak

school, werd Martine gevraagd om als coach en inspirator te

‘The only way to do great work is to love what you do’ een uitspraak

fungeren voor vrouwen die ook ambities hebben in de techniek.

van Steve Jobs. Dit zou zomaar van toepassing kunnen zijn op

Gevoel voor publiciteit kan haar sowieso niet ontzegd worden

Team Aquarius. Mensen met passie voor het vak, kwaliteit als basis,

getuige het feit dat ze ook meewerkte aan het televisieprogramma

oog voor vorm en creatief in oplossingen. ‘Wij werken als team en

‘De Grote Woonwens’ van RTL 4. ‘Super tof om aan mee te

genieten van iedere opdracht om daar het maximale uit te halen.

werken’ vertelt Martine enthousiast. Inmiddels bestaat haar team

Klanten ontzorgen, door één aanspreekpunt te hebben van aankoop

Aquarius uit vijf bevlogen medewerkers.

tot en met oplevering. Hierdoor leer je de klant kennen en zo kun je beter inspelen op hun wensen. Weten waar je voor staat. Daarom krijgen onze klanten ook vijf jaar garantie op hun badkamer’.

Inspirator Ze ziet het ook als haar roeping andere meiden aan te sporen tot een carriere in de techniek. Op ’t Gilde meiden zijn inmiddels zestien jonge dames. Afgelopen jaar organiseerde ze samen met de school een meidendag voor basisschoolleerlingen in haar winkel. (zie facebook). Martine: ‘ik geniet ervan om jongeren te enthousiasmeren’. Overigens valt op dat vrouwen die werken in de techniek vaak nauwe banden onderhouden met opleidingen als Landelijk Expertisebureau Meisjes Vrouwen en Techniek/Beta (VHTO) TechniekTalent.nu, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB), CS De Hoven ’t Gilde, Willem de Zwijgercollege

‘Awards’ Wanneer iemand met zoveel energie als Mathilde haar werk doet blijft dit niet alleen onopgemerkt door de klanten, maar ook vakgenoten weten je te vinden in positieve zin. ‘Zó simpel is het’ volgens Martine. Onderstaand haar trackrecord 2012 finalist Badkamer detaillist van het jaar 2012 winnaar Jonge woonondernemer van het jaar 2014 Installaward aanmoedigingsprijs meiden en techniek (YouTube) 2015 Winnaar Axor Crazy Design Competitie 2015 finalis Dutch Kitchen&Bathroom Design Award www.aquarius-sanitair.nl

ALTENA BUSINESS | 3 3


www.damendrukkers.nl


Wij maken elk e vent bijzonder H ippe r & K ol f b a a n i s bi j u i ts t e k dĂŠ lo c at ie voor u. Wij organiseren in goed overleg, een fanta stische dag voor u en al uw ga sten!

4 zalen met sfeervolle binnentuin

jubileum | kraamfeest | High Tea | verjaardag | Bruiloft | trouwen op locatie

rece p t ie | presentatie | bedrijfsf e e s t | ve r gade r e n | sf e e rvol l e s tad st u in

t o r e n s t r a at 1 a , G o r i n c h e m | t. 0 1 8 3 - 6 6 6 6 9 5

w w w. h i p p e r . n l

Profile for Govert Lagrouw

Altena Business 19  

Altena Business 19  

Profile for lagrouwsc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded