__MAIN_TEXT__

Page 1

núm. 124

Martorell, Ciutat de la Justícia 2024

Marc Montaner, Assemblea de Bombers de Catalunya

“La cultura arriva a tothom qui ho vol”

pàg. 18

La Taula del Llobregat afronta de cara el deteriorament del riu

100%

✆ 675 475 038

“No fem vaga, deixem de fer un munt d'hores extres”

gener 19

info@labustia.cat

www.facebook.com/labustia

@la_bustia

Passa’l

La consellera visita els terrenys on es construirà el Palau de la Justícia per anunciar l'inici de les obres i que estarà en funcionament d'aquí a 5 anys pàg. 4

pàg. 3

Martorell projecta 1.100 habitatges a La Sínia

Sant Andreu rehabilita el riu per millorar la salut dels veïns

pàg. 4

Olesa comença les obres de l'eix principal del municipi

pàg. 6

pàg. 8

PROMOCIÓ PEL TEU COMERÇ. OFERTES DE KM. 0 FLYERS A6, A5, ALLARGATS 10X21CM TARGETES, CALENDARIS DE BUTXACA Tarot Lectura de posos de café Lectura del puro Quiromancia Runas Rituales de magia as Terapias regresiv Registros akasicos Reiki Esencias florales Cartas astrales

5.000 flyers A6 color 2 cares

95€

1.000 targetes plastificades color 2 cares

95€

DISSENY I TOT TIPUS D’IMPRESSIONS

DISTRIBUCIÓ DE LA SEVA PUBLICITAT Disseny gratuït pels anunciants de Oferta vàlida: any 2019. IVA no inclòs.

info@serviexit.com Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, 2n Martorell

✆ 675 475 038

Prohibit el consum de l'aigua de La Mina d'Esparreguera pàg. 10

El pilot de Martorell Pep Mas no pot acabar el Dakar pàg. 20


2

Nou Martorell - 9martorell@gmail.com

Pau Claris, 2 tel. 936 257 821

C/ Pep Ventura, 3 Tel 93 676 64 58

Ctra.Piera, 39 - tel. 669 711 227

la bústia · gener del 2019

C/ Sant Lluís, 1 (costat estació RENFE) Tel 937 755 324

Avda. Camí Fondo, 4 Tel/Fax 937 754 013

C/ Josep Pla, 12 · Tel 93 773 51 61 Av Germans Martí, 9 CINC MANERES DE CREAR ESTIL

L'odontologia que s'adapta a tu

C/ Joan Maragall, 27 Rambla de les Bòbiles, 22 - local 8 Tel 93 774 33 46 93 128 40 34

CINCO

Rambla de les Bobiles, 6 Tel. 93 776 51 94

c/Josep Pla, 1 Local 3 Tel 93 000 67 67

Av Francesc Riera 3 Tel 931 279 937

LLOSSELLES 66

C. Anselm Clavé, 16 634 292 988 629 426 917

634292988 - 629426917

Clínica Dental Les Bòbiles C/ Esparreguera, 4 Tel 93 775 39 64

C/ Cervelló, 5 L-7,8 Tel 649 545 735

C/ Rambla de le Bòbiles, 7 Tel. 654 126 738

C/ Ausias March, 3 local 3 Tel 934 531 954

C/ Mur, 88 - Tel 93 775 55 43

Av. Francesc Riera, 7 659 508 129

Av. Comte Llobregat, 4 Tel 93 775 01 46

Avda. Camí Fondo, 10-14 TEL. 93 776 63 56

C/ Joan Maragall, 17 Tel 93 775 27 00

C/ Joan Maragall, 3 Tel 93 773 52 85

Enoteca Plaça Joan Serrats, 7 Tel 93 774 23 87

669 182 409

Rambla de les Bobiles, 24 Tel. 93 774 06 63

C/ Pintor Fortuny, 4 Tel 620 082 338

Av. Comte de Llobregat, 4 Tel. 93 773 51 02

Joieria Àngels c/ Cervelló, 10 Tel. 93 131 15 20

C/ Francesc Massana, 16 Tel 93 774 84 49

c/ Pintort Sert, 1 planta baixa T. 937 753 052

VERGE DEL CARME, 14 M. 611 436 837

¡OH BELLEZA! Plaça Vila, 33 Tel. 617 918 577

Av. Cami Fondo, s/n Tel 93 775 39 75

Rambla de les Bòbiles, 7 Tel 937 753 414

C/ Sant Andreu de la Barca nº5 local 2 MARTORELL 93 250 28 34 - 609 323 914

Plaça Països Catalans, 1 93 774 55 36

C/Sant Andreu de la Barca, 1

www.mr-park.com

630 92 83 64

Montserrat, 53 Tel. 688 935 400

C/ Verge del Carme, 16 Tel 93 024 82 10 - 654 659 374

Ctra. de Piera, 57 Tel 93 775 03 74

Passatge Josep Ros, 2 L4 Tel. 93 174 43 54

C/ Jacint Verdaguer, 1 Tel 93 775 12 99

Av. Germans Martí, 20 A Tel 93 775 16 74

C/ Lluís Gayà, 4 Tel 93 774 14 29

Av. Cami fondo, 10 T. 653 861 675

Associació per a la Promoció del Comerç i dels Serveis

Passatge Josep Ros, 4 Pep Ventura, 2 Tel 93 776 62 44

C/ Francesc Riera, 2 Tel 615 425 472

C/ Mercè Rodoreda, 6 Tel 93 774 55 55 www.tituskids.com

Av. Sant Antoni Ma Claret, 1 Tel. 686 342 302

Jacint Verdaguer, 10 Tel 93 776 50 93

www.labustia.cat

c. Doctor LLuís Gayà, 3 tutto 93 776moda 53 01

Pintor Fortuny, 2 Tel 937 766 340

Sant Antoni Mª Claret, 25 Tel 93 775 54 16

Tel 664 661 203

Per associar-se: 9martorell@gmail.com tel. 675 475 038


Reportatge

la bústia · gener del 2019

3

La Taula del Llobregat vol trobar una solució definitiva a l'explotació i contaminació del riu Quim Sitjà Baix Llobregat Nord El 20 d'octubre es van reunir a Molins de Rei el grup promotor de la Taula del riu Llobregat, un conjunt de persones d'orígens ben diferents que compartien una idea: com preservar el riu Llobregat de les constants agressions que malmeten l'aigua, la riba i tot l'espai fluvial. Les entitats ANDA, Martorell Viu i Abrera en Comú van representar el Baix Llobregat Nord. El passat mes d'abril es va fer públic l'acord de crear la Taula del Llobregat per part de diverses entitats ambien· talistes i socials, centres universitaris i de recerca vinculats a l'acadèmia i persones pertanyents a diversos ajuntaments de la conca. Des de llavors s'ha anat avançant a través de la feina desenvolupada per un grup promotor que inclou totes les persones que es van adherir a la iniciativa, i un grup de treball que va preparar la trobada i engegar aquest procés constituent. El dia 20 d'octubre es va fer la tro· bada de constitució de la plataforma a Molins de Rei i mitjançant diverses dinàmiques de treball entre els prop de 30 participants, es van perfilar nombroses conclusions per abordar la problemàtica del Llobregat. QUI FORMA PART DE LA TAULA? En la jornada hi van participar re· presentants de la Universitat Autò· noma de Barcelona (UAB) – ICTA, Xarxa Nova Cultura de l'Aigua (XNCA), Unió de Pagesos, Càtedra UNESCO - UPC, Moviment Ecolo· gista de Sant Feliu, Taula de l'Aigua de Terrassa, Salvem Salau – Noguera Pallaresa, Prou Sal, ANDA – Asso· ciació Naturalista d'Abrera, Abrera en Comú, Martorell Viu, DEPANA, ADEFFA (Fauna i flora autòctones de la Catalunya Central), Dones d'Aigua, Geoparc de la Catalunya Central, En· ginyers Sense Fronteres - Aigua es Vida, Universitat de Barcelona – Fa·

El riu Llobregat al pas per la Roca de la Mona d'Olesa. La Bústia/Q.S.

La Taula aglutina universitats com la UPC, UAB, càtedra UNESCO, Geoparc, entitats, pagesos, ecologistes, DEPANA...

Martorell Viu, ANDA i Abrera en Comú també s'han integrat a la plataforma

L'anterior iniciativa per preservar el riu '2013, any del Llobregat' no va funcionar per desinterès polític

cultat de Geografia i l'Ajuntament de Molins de Rei – Regidoria de Medi Ambient. Els participants van debatre sobre temes rellevants de tota la conca del riu i d'una banda van concretar propostes i solucions als actuals pro· blemes, amb l'objectiu de promoure la corresponsabilitat en la gestió, la participació ciutadana i canalitzar les demandes de forma coordinada. D'altra banda van advocar per ga· rantir la qualitat i disponibilitat de l'aigua, influir en les polítiques, col· laborar amb moviments ecologis· tes, canviar la mirada sobre l'aigua, la salvaguarda del riu i vertebrar un moviment social i polític per trobar solucions a les problemàtiques de la conca. Finalment, els participants volen que la Taula del Llobregat sigui una finestra per donar visibilitat dels problemes del riu fora de l'àmbit i recuperar els usos ambientals, soci· als i lúdics i fer més sostenibles els usos econòmics-industrials, terciaris i agrícoles de la zona, entre altres ob· jectius. QUIN RIU VOL LA TAULA? El desig és que el Llobregat sigui un riu viu, amb cabals ambientals, d'ai· gua amb qualitat per beure en boca i proveïdor del regadiu dels horts ad· jacents. Un espai fluvial ple de diver· sitat, amb lleres recuperades de fauna i flora, amb ecosistemes equilibrats i que permeti recuperar les seves di·

nàmiques naturals. Es vol una conca amb una gestió pública i democràtica de l'aigua, aplicant la directiva marc, recuperant fonts, amb compromís i respecte entre la millora de la quali· tat ambiental i el desenvolupament d'activitats econòmiques i de gaudi; revisant amb rigor les concessions, amb una nova cultura de l'aigua i amb justícia a la mala gestió. Lliure de projectes urbanístics, lliure de runams, amb una ciutadania apode· rada i activa. QUÈ DIU MARTORELL VIU Per Rafael Díaz, representant de Martorell Viu a la trobada de consti· tució de la Taula del Llobregat, la pla· taforma "és un espai per conèixer la gent que treballa en els espais fluvials de la conca i un punt de trobada de totes les entitats que lluitem aïllades mirant les problemàtiques". Segons Díaz, "l'origen és la contaminació dels pous contaminats per la salinitat de l'explotació minera que creix expo· nencialment, ja que, mentre abans es feia a pic i pala, ara es fa amb ma· quinària pesant. Un altre motiu és la inactivitat de l'Agència Catalana de l'Aigua que no fa la seva feina".

En contacte amb la Taula del Ter, una entitat que lluita per preservar el cabal ecològic d'aquest riu, segons Díaz, "hem endegat aquest projecte i el grup impulsor som persones amb un important coneixement de la re· alitat". La proposta de Martorell Viu a la Taula és recuperar les planes d'inun· dació i els espais fluvials de Martorell que estan afectats per l'urbanisme. Respecte a l'anterior iniciativa ende· gada per protegir el riu anomenada '2013, l'any del riu Llobregat', Díaz afirma que "no hi havia interès que agafés cos. Es van aprovar moltes mo· cions als ajuntaments però es va apa· gar. Al contrari del que es pot pensar, necessitem a les administracions, ja que elles tenen la informació". QUÈ EXPLICA ANDA Jaime González de l'Associació Na· turalista d'Abrera (ANDA) també ha participat en la trobada de constitu· ció de la Taula. Per González, "la inici· ativa és positiva i neix essencialment per evitar els abocaments de sal al riu. Aglutina diverses entitats i col·lectius amb cert coneixement de la situació actual del Llobregat". Segons ANDA l'objectiu és "donar a conèixer les problemàtiques del riu i un cop transferides, proposar me· sures correctores. El Llobregat està molt exposat a afectacions com les salmorres, les Vies Blaves, una bona iniciativa però depenent del seu ús, cal que es dissenyi tenint en compte els punts sensibles d'aus, per exemple". El representant d'ANDA ha manifestat que l'anterior proposta de preservació del riu, '2013, l'any del riu Llobregat' va morir en quedar en mans dels polítics.

Objectius de la Taula del Llobregat · Conèixer millor les problemàtiques del riu. · Reduir la pressió antròpica i la contaminació. · Promoure la gestió de la conca com a bé comú. · Articular tot el teixit social existent a la conca al voltant d'una identitat compartida de la conca del Llobregat. · Comunicació i difusió de les lluites a la conca.


4

Martorell

la bústia · gener del 2019

Promoció de 330 pisos HPO al nou barri de La Sínia // Presenten els terrenys del futur Palau de Justícia breus FONOLLOSA RECLAMA TARIFA PLANA AL CONSELLER

En el nou barri de La Sínia s'hi projecten 1.100 habitatges

Acte commemoratiu. La Bústia/Ll.G.

Xavier Fonollosa ha reivindicat la tarifa plana de transport com tenen la resta de municipis de l'AMB des de l'1 de gener. Ho ha reclamat en la ce· lebració del 125è aniversari de la línia Igualada-Martorell, el 12 de gener, davant del conseller de Territori i Sos· tenibilitat, Damià Calvet, a l’estació de Martorell Enllaç. L’alcalde ha ex· plicat que “l’estació de Martorell Vila és terme de Castellbisbal que és zona 1, quan la resta d’estacions (2 més de FGC i 1 de Renfe) són zona 3”. L’al· calde ha dit que “és un greuge com· paratiu”. El conseller ha respost que es mantindrà així "fins a l’entrada de la T-Mobilitat l’any 2021”. Una targeta amb la qual es pagarà per quilòmetres i per la quantitat de vegades que s’uti· litzi. Calvet ha afegit que fins llavors “segurament tindrem millores i ajus· tos”. + Info i vídeo a labustia.cat.

PREMI VILA. La 44a edició del Premi Vila de Martorell estrena web: premivila.martorell.cat. L’espai virtual conté tota la informació referent al certamen. Fins al 14 de febrer ja es poden presentar les obres originals en el seu apartat web.

L’Escola Municipal de Música celebra els 50 anys de la seva fundació

Comença el procés de participació ciutadana per a les inversions de 2019

L’Ajuntament promou 330 pisos amb protecció oficial al nou barri de La Sínia per a garantir l’accés a l’habi· tatge i facilitar l’arrelament de les fa· mílies a un preu assequible. Els pisos seran d’entre 70 i 90 m2. Inclouran plaça d’aparcament i traster i valdran entre els 120.000 i els 160.000€, en cas de compravenda, i entre els 450 i els 590 €/mes en cas de lloguer, segons fonts municipals. Durant aquest any començaran les obres d’urbanització i l’edificació dels habitatges, i es preveu la seva finalit· zació en 24 mesos. Hi podran accedir els martorellencs que portin més de cinc anys empadronats. A partir de l’1 de febrer, les perso· nes interessades en un dels habitat· ges de protecció oficial, es podran dirigir a l'oficina d’informació a la planta baixa de l’ajuntament. La Sínia està situada entre Torrent de Llops, les Bòbiles i Can Cases. S’hi construiran 1.100 habitatges, un gran Parc Central, un nou eix comercial, una zona d’oficines i serveis, places i zones per a vianants amb jocs infan· tils i una àrea d’equipaments públics que dotaran de serveis el barri. La visita de la consellera de Justícia Ester Capella, el 16 de gener, als terrenys on s’aixecarà el nou Palau de Justícia al barri de Can Carreras, va servir per oficialitzar l'acord dels tres organismes implicats i el compte en· rere per l’inici de les obres de l’edifici. El solar està ubicat al costat de l’es· tació de Martorell Central de FGC i Renfe. La consellera ha anunciat que les obres començaran el juliol del 2022, duraran 20 mesos, i per tant, el primer trimestre de 2024 es posarà en funcionament.

Projecte del nou barri de La Sínia. Aj.

Terrenys on es construirà el Palau de Justícia. La Bústia/Ll.G.

L’Ajuntament va proposar el solar i aprova el canvi d'ús i FGC el cedeix gratuïtament a Justícia que invertirà 8M€ en el projecte i en la seva cons· trucció. Mentrestant, el Departament farà reparacions als actuals jutjats en mal estat, amb filtracions i problemes d’accessibilitat. La superfície destinada dels 7 jutjats actuals, dispersos i en locals de lloguer, és d’uns 2.300 m2. El nou Palau tindrà 5.050 m2, els unifica, millora la segure· tat, la ubicació i les condicions d'usua· ris i treballadors. El president de FGC, Ricard Font, explica que “vam aprovar la cessió del solar gratuïtament” perquè “hi haurà un increment de passatgers”. L'alcalde, Xavier Fonollosa, ha agraït la feina iniciada per l'anterior president Ticó i conseller Mundó, i els actuals per posar fi a “aquest punt negre i a unes instal·lacions que no estan a l’altura”.

La consellera ha dit que “necessi· tem aquest Palau de Justícia per posar punt final a una situació insostenible. Tenim el solar i el pressupost. Marto· rell guanya espai i millors condicions”. L’Escola Municipal de Música celebra el 50è aniversari i per aquest motiu el calendari 2019 ha estat il· lustrat amb fotografies del centre. El director, Manolo Forniés, ha explicat que “la festa grossa la farem el 3 d’abril al Centre Cultural, amb 3 agrupacions musicals de l’escola i exalumnes”. A més, programaran una trobada de conjunts de cordes, una de la Marxin Band i una de guitarres. El procés de participació ciutadana del pressupost 2019 s'ha posat en marxa. Fins al dia 18 de febrer es poden presentar propostes a través de 'decideix.martorell.cat'. El 20 de març la comissió tècnica les valorarà i del 8 d'abril al 16 de maig es votaran.


Especial Martorell

la bústia · gener del 2019

5

L’Ajuntament introdueix a Martorell la identificació genètica dels gossos L’Ajuntament de Martorell ha creat una nova regulació per a la tinença d’animals de com· panyia. L’objectiu és millorar la relació dels propietaris amb els seus animals i alhora facilitar la convivència amb tots els veïns de Martorell, tant d’aquells que tenen animals com d’aquells que no en tenen. La regulació s’ha fet a través d’una nova Ordenança de tinença, protecció i convivència d’animals, en vigor des de l’1 de gener d’aquest 2019. El Govern municipal ha tingut en compte que, malgrat les diverses campa· nyes de sensibilització que s’han portat a terme, els comporta· ments incívics d’alguns propie· taris d’animals no han millorat. Fonollosa ha argumentat així la reforma: “El tema de la recollida dels excrements dels gossos és un dels que genera més malestar entre els veïns, i per això, calia posar fil a l’agulla i endurir les sancions per

a aquells que no compleixin amb aquesta obligació”. La nova Ordenança municipal inclou la identificació genètica dels gossos, un procés que els ciutadans podran fer gratuïta· ment als centres veterinaris de Martorell, durant un any. També s’incrementen les sancions per conductes incíviques, que po· dran arribar als 600 euros. L’Ajuntament ha iniciat una campanya per explicar en què consisteix la identificació genè· tica dels animals i com s’ha de fer. Diversos agents cívics, situats a les zones d’esbarjo de Martorell, en· tregaran informació i respondran als dubtes dels ciutadans. “Espero que aquesta nova normativa contribueixi a millorar la convivència al nostre poble i aconsegueixi reduir els comportaments incívics que encara es produeixen”, ha reblat l’alcalde.

Identificació genètica dels gossos Fins ara els gossos es podien registrar amb el microxip homologat. A partir d’ara, a banda d’aquest sis· tema, s’haurà d’identificar l’animal també amb una analítica d’ADN, a través de la sang o de la saliva de l’animal.

On s’ha de fer? La identificació genètica es farà en un centre veterinari, on es realitzarà l’extracció de mostra per analit· zar i es lliurarà al propietari una placa identificativa.

Quin cost té? Els propietaris disposen d’un any per censar de manera gratuïta els animals a qualsevol dels centres veterinaris de Martorell. A partir de l’1 de gener del 2020, el cost de la identificació genètica i de la placa l’haurà d’assumir el propietari del gos, i serà d’entre 32 i 39 euros.

Les sancions: es multipliquen per 20 Les infraccions de l’Ordenança se sancionen amb multes de 150 fins a 600 euros. Fins ara, la sanció mà· xima era de 30 euros.

Alguns exemples d’infraccions · No recollir les deposicions fecals dels gossos i altres animals a la via pública. · Deixar que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis. · Portar el gos sense corretja a la via pública en les zones comunes dels espais privats · No tenir inscrit l’animal de companyia al cens municipal.

Més informació a www.martorell.cat


6

Sant Andreu de la Barca

la bústia · gener del 2019

Tram inundable del riu Llobregat pel terme de Sant Andreu cap a Rubí. La Bústia/Q.S.

Els horts han de fomentar l'agricultura ecològica. Aj.

Recuperació del riu Llobregat per una vida saludable // Sorteig de 42 horts urbans i ecològics breus

La millora de l'entorn fluvial es farà des de la riera de Corbera

DE LA ZONA 2 A LA 1 DE L'AMB

Estació de FGC A Sant Andreu. ME.

Renovació de la xarxa de transport adaptat

Nova representació de la companyia TeatreAndreu

Tel. 902 365 954 Gestió de Cementiris www.exfun.es

Serveis Funeraris www.pomfusa.com

POMFUSA

exfun

Els veïns i veïnes ja compten amb ta· rifa plana de transport públic des de l’1 de gener de 2019. És així pels 36 municipis de la zona metropolitana per l’acord subscrit entre la Genera· litat i l’Àrea Metropolitana de Barce· lona (AMB) el passat mes d’octubre. Fins al 31 de desembre, Sant Andreu estava situat en la segona corona me· tropolitana i una targeta de 10 viat· ges, el títol més utilitzat, per a anar a Barcelona o a L’Hospitalet, per exem· ple, costava 20,10 euros. Amb la seva incorporació en la zona 1 passarà a costar gairebé la meitat, 10,20€. La di· ferència de preus també suposa una reducció del cost d'altres títols com la T-Mes, que costa 72,70 euros en la zona 2 i 54 en la zona 1. La rebaixa de la T-Trimestre serà del 35%.

Les obres per recuperar l’accés dels veïns a la llera del riu Llobregat i crear un espai cívic i per a l’ús ciu· tadà en aquest entorn natural, ja han començat. Un dels aspectes més des· tacats del projecte és que per primera vegada a Catalunya es farà un estudi per analitzar les millores que suposa per a la salut de les persones una ac· tuació urbanística d’aquest tipus. La millora de l’entorn fluvial es farà des de la riera de Corbera i suposarà la continuïtat del parc de la Solana. La iniciativa també preveu la mi· llora dels tres accessos que hi ha per poder arribar al riu amb la instal·lació de més lluminositat i la neteja de la zona, a més de la millora dels camins. Al nou espai conviuran vianants i bi· cicletes i s’instal·laran màquines per fer exercici. Segons fonts municipals, la nova zona serà accessible per a les persones amb mobilitat reduïda i l’actuació suposarà la recuperació i promoció de la flora i la fauna del riu creant un espai d’educació ambiental. Està pre· vist que els treballs tinguin un perí· ode d’execució d’uns 8 mesos. La recuperació del riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca és el projecte que ha triat la Genera· litat, l’Àrea Metropolitana de Barce·

lona (AMB) i la Diputació per avaluar per primera vegada a Catalunya la millora que suposa per a la salut de les persones una actuació urbanística. L'Ajuntament renovarà la seva flota de transport adaptat, un servei que utilitza mig centenar de persones del municipi. Aquest és un servei porta a porta que actualment trasllada a usuaris a centres residen· cials del mateix nucli però també a d'altres municipis de l'entorn i a Bar· celona. En la renovació de la flota d'am· bulàncies que presten aquest servei també s'ha comptat amb el suport de l'Obra Social de La Caixa. El director d'Àrea de la fundació, Lluís Lázaro, ha lliurat a l'alcalde un xec de 12.000€ amb els quals l'entitat social contri· buirà a pagar la renovació de la flota de vehicles, que està pressupostada en més de 90.000€. L'alcalde Enric Llorca ha destacat "la importància de comptar amb la col·laboració d'entitats com La Caixa per poder prestar serveis importants per a les persones" i ha recordat que "el transport fins al centre residencial o de recuperació és un servei que no poden prestar totes les empreses del sector i és necessari per als usuaris". Segons les previsions inicials, els

nous vehicles podrien començar a prestar servei durant el mes de febrer. Sorteig de 42 horts urbans ecològics entre les 54 persones que n’han sol·licitat un. La iniciativa pre· tén fomentar l’agricultura ecològica i respectuosa amb l’entorn, utilitzant tècniques sense adobs de síntesi qu· ímica ni pesticides, com ara fungici· des, insecticides i herbicides, químics. També hi ha mecanismes perquè l’ús de l’aigua sigui eficient i racional per part dels usuaris, tant de la de reg com la potable, per tal de com· plir amb l’objectiu de la sostenibilitat ambiental. L’Ajuntament ha adjudicat per un període de tres anys 42 horts entre les 54 persones admeses al sorteig. Un cop adjudicades les parcel·les disponibles s'ha fet una llista d’espera entre la resta de sol·licitants, que po· dran accedir a un dels horts ecològics quan el titular faci baixa pel motiu que sigui i quedi disponible. La companyia local TeatreAndreu presenta l'obra presenta Terà· pia de xoc amb adaptació del guió de Coco Ceba i direcció d'Anna Carné. Les representacions són els dies 26 i 27 de gener a les 20.30h i 18h respec· tivament al teatre Núria Espert. La comèdia dura uns 90 minuts.


Comarca

la bústia · gener del 2019

7

Seat assoleix el rècord de vendes breus amb 517.600 vehicles l'any 2018 ELS CAPS TANQUEN A LES 20H. L’Institut Català de la Salut informa que el nou horari de tancament dels Centres d’Atenció Primària a partir de 2019 és a les 20 hores, una hora abans. La mesura respon a un dels acords adoptats arran de la vaga de metges que va tenir lloc a finals de novembre. L’acció de millora s’em· marca dins l’acord per a la conciliació de la vida familiar/social i laboral. Així, s’harmonitzen els horaris d’atenció de tots els centres d’Atenció Primària de l’ICS, unificant l’horari d’obertura fins a les 20h i reduint la variabilitat entre localitats. A partir del tanca· ment del CAP, a les 20h, resta garan· tida l’atenció continuada d'urgències fins a la mitjanit en els CAP d'Esparre· guera, Sant Andreu (CUAP La Solana 24h). La resta de CAP com Martorell, Abrera, Collbató, Bruc, Sant Esteve, Castellví, Gelida o Masquefa l'atenció finalitza a les 20h i les urgències s'acu· llen en els centres de referència. Els dissabtes diumenges i festius les ur· gències són també als centres de re· ferència de 8h a 24h. EL CAP d'Olesa que pertany a la Mútua de Terrassa també tanca a les 20h les visites i les urgències també són fins a les 24h.

El Seat Arona és el nou impuls de la marca. Seat.

L'any 2019 es presentarà el nou Seat León

ÀuriaFil es consolida El grup Àuria ja fa uns sis mesos que públicament va fer l’absorció de la FIL. Aquest canvi però va ser tan sols jurídic, ja que la tasca de reconversió es va iniciar l’any 2015. Del pas· sat setembre fins ara la principal dificultat ha estat eixugar els deutes pen· dents i obtenir crèdits per a les inversions. La situació estratègica en el sector de l’automoció ha afavorit els contractes privats, per bé que l’objectiu principal és

la jardineria en les admin· istracions públiques. La integració de la FIL al grup ha suposat un revulsiu pel conjunt d'empreses segons ha explicat Miquel Canet, director general del grup. S’ha tancat l’any 2018 amb números positius i s’espera millorar els resultats el 2019, malgrat que es neces· sitin uns 300.000€ més anu· als per a assolir el nou salari mínim interprofessional a tots els treballadors del grup de cooperatives.

Les vendes de Seat s’han disparat de nou l’any passat fins a un total de 517.600 vehicles, un 10,5% més que el 2017 (468.400). Aquest resultat és el volum més gran de vendes en els 68 anys d’història de Seat i supera el rècord de l’any 2000 (514.800 cotxes). En el 2018, la companyia ha enllaçat el sisè any consecutiu de creixement en les vendes i travessa una etapa posi· tiva sense precedents. Des de 2012, les vendes han crescut més d’un 60%. L’Arona ha pujat les vendes de Seat en el 2018. En el seu primer any com· plet de comercialització, la compa· nyia ha venut 98.900 unitats del SUV

Planta de Producció, Centre Tècnic i Oficines de Seat a Martorell, Sant Esteve i Abrera. Seat.

urbà, que se situa com el tercer més venut de la gamma. L’Arona s’ha unit amb èxit a l‘Ibiza, al León i a l’Ateca com un els quatre pilars de la marca. A les portes de la seva renovació, el León es manté com el model més venut de la marca (158.300, -6,8%) i aconsegueix un dels millors resultats històrics. Els lliuraments de l’Ibiza arriben a 136.100 vehicles (-10,7%), mentre que l’Ateca és el quart model més venut de Seat amb 78.200 uni· tats lliurades en 2018 (-0.6%). El president de Seat, Luca de Meo, ha destacat que “el rècord de vendes certifica l’èxit de la nostra estratègia i

dels models de l’ofensiva de producte que arrenquem del 2016. Per segon any consecutiu, hem obtingut un creixement de dos dígits, un assoli· ment poc freqüent en la indústria de l’automòbil. La confiança dels clients i els resultats financers positius que estem aconseguint ens permeten ser optimistes per a afrontar els reptes que planteja el sector. Seat vol ser un actor rellevant en la nova era de l’automòbil”. L’any 2019 Seat també oferirà altres novetats com l'esperada presentació de la quarta generació del León, el més venut.

Doga se'n va d'Esparreguera a Castellolí Doga instal·larà al polígon de Can Parera de Castellolí una de les em· preses del grup, Doga Parts, la unitat responsable per a la comercialització a nivell mundial de recanvis d’auto· moció. La nau, que representa una inversió d’uns 3 milions d’euros, ocuparà una superfície de gairebé 10.000 metres quadrats on es traslla· darà l’actual factoria d’Esparreguera on treballen 17 persones. La intenció, ha dit Toni Garcia, gerent de Doga, és fer créixer la plantilla fins a una trentena de treballadors, en dos o tres anys.

Doga Parts subministra recanvis del sector de l’automoció i ubicarà a Castellolí el seu call center i un ma· gatzem amb 14.000 referències que se serviran de forma que la comanda surti en un màxim de 3 hores i que abans de 24 hores hagi arribat al lloc de destinació. La notícia s’ha donat a conèixer després que el passat mes de de· sembre s’anunciés la instal·lació a Can Parera de l’empresa del sector alimentari Frime Barcelona i que l’Incasòl ja avancés que Grup Engind havia adquirit uns terrenys per des·

tinar-los a una empresa d’automo· ció. La nau logística de Doga, d’una sola planta, estarà operativa a finals d’aquest 2019. Doga Grup és una empresa cata· lana amb fàbriques a la Xina, Índia, Itàlia, Polònia i Abrera, i seus no productives als Estats Units, Mèxic i Brasil. Ha facturat més de 150 M€ el 2018 i disposa d’una plantilla de 1.050 treballadors. Dissenya, fabrica i exporta arreu del món components d’automoció, d’entre els quals des· taca un producte de lideratge mun· dial, l’eixugaparabrises.

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ de vidre de l'automòbil Treballem amb les principals companyies d'assegurances

✆ 902 222 722 Atenció les 24 h

Nova ubicació

MARTORELL - 93 776 54 44 Carretera de Piera, 43

OLESA - 93 772 96 85 C/ Lluís Puigjaner, 81


8

Olesa de Montserrat

la bústia · gener del 2019

S'inicien les obres de l'avinguda F. Macià // La Llei de Barris deixa una empremta notable

Treballs d'adequació de la via principal d'Olesa. La Bústia/Q.S.

breus CARLES AROLA PINTA LA PORTA D'ENTRADA AL NUCLI ANTIC

Arola davant el mural. Aj.

Carles Arola és el muralista que està reproduint una casa pairal a la paret que es veu a venir del carrer Argelines, xamfrà amb carrer Coscoll. L’obra l’ha promogut l’Ajuntament per tal de visibilitzar una de les por· tes d’entrada que anteriorment hi havia en aquest punt per accedir al nucli antic. La tècnica que utilitza en la perspectiva és la trampa d’ull, ja que es visualitza una façana en tres dimensions. Arola és llicenciat en Belles Arts i ha realitzat nombrosos murals arreu de Catalunya i fins i tot al Marroc. Una de les façanes més po· pulars és al nucli antic de Tarragona.

L'Eix central tan sols tindrà una única direcció durant les obres

El cobriment de la Riera de Can Carreras és l'actuació més important dels darrers anys

Els dies 1, 2 i 3 de febrer se celebren els Tres Tombs

El soterrament de la riera de Can Carreras ja ha finalitzat. La Bústia/Q.S.

Els preparatius i les obres de remodelació de l’avinguda Francesc Macià han començat la segona quinzena de gener. És un projecte que comprèn tot el traçat, si bé aquesta primera fase se centrarà en el tram entre la plaça Cata· lunya i la plaça de l’Oli. La proposta planteja mantenir els dos sentits de la circulació, en una dis· tribució asimètrica de l’espai, que té 12 metres d’amplada, destinant sis metres per als dos carrils de circulació i sis me· tres més per a les voreres, suprimint la zona d'aparcament. En el cas de les vo· reres, les de la banda sud tindran dos metres d’ampla, i les de l’altra banda, quatre metres, amb prou espai per a una franja d’arbrat, segons fonts mu· nicipals. Aquesta distribució asimètrica també permetrà encabir al llarg de l’avinguda grups de contenidors i les parades d’autobusos. En aquest darrer cas, continuarà havent-hi dues parades, però se separaran una mica de l’àmbit de les dues places, on són a tocar ac· tualment. La transició entre la plaça Catalunya i la plaça de l’Oli també tin· drà una continuïtat gràcies a l’arbrat, i s’obriran més espais gràcies als trams de paviment de plat. Els treballs de remodelació, previstos per 9 mesos, provocaran que el pas de

vehicles en el tram es converteixi en di· recció única cap a Montserrat. També queden afectats els serveis públics de transport com el de Monbus ManresaBarcelona, TGO línia Olesa-TerrassaBellaterra, l’interurbà, Olesa-Santa Maria de Vilalba-Martorell i el d’OlesaEsparreguera. Per a més informació es pot consultar la web olesademontser· rat.cat. Olesa ha tancat l'any 2018 amb un gran ventall d'actuacions arran de l'aplicació de la Llei de Barris que po· sava la data límit el 31 de desembre per subvencionar amb el 50% els treballs realitzats. Destaca la finalització de la Riera de Can Carreras que es recepcionarà par· cialment pendent dels acabats de la companyia de subministrament elèc· tric i telefonia. A Cal Puigjaner també ha finalitzat la fase 1 i 2, s'ha remodelat la Torre del Rellotge amb la construcció d'una nova escala a l'interior que, a més de facilitar el correcte manteniment del conjunt, permet la visita pública esporàdica a l'edifici, així com pujar a un mirador habilitat per gaudir de les magnífiques vistes. La portalada renaixentista de l'esglé· sia de Santa Maria s'ha restituït a la seva posició originària, a la façana sud-est, a

la plaça Nova, d'on va ser desmuntada l'any 1967. També s'ha fet la remode· lació del carrer de l'Església, l'únic del nucli antic on encara no s'havia fet cap mena d'intervenció i també es preveu la instal·lació de càmeres al voltant d'aquest barri per al pas prioritari de veïns. L'Escola Povill s'ha incorporat a Creixent Educació, una cooperativa de segon grau formada per Abacus, Escola Sant Gervasi i Suara. L'aposta és per una organització sense ànim de lucre i amb la cooperació com a model, reforçant la qualitat educativa i la inno· vació com a eixos principals. De l'1 al 3 de febrer se celebren les Festes de Sant Antoni Abat. L'Esbart Olesà és l'entitat que abandera la festa i oferirà balls el dissabte al migdia en el mercat medieval. També es preveu una cercavila amb La Mulassa. La jornada central serà el diumenge amb l'habitual esmorzar del traginer encara per determinar el lloc, tal com els Tres Tombs, ja que amb les obres de remodelació de l'avinguda F. Macià, possiblement baixaran pel carrer Al· fons Sala en lloc del Passeig del Pro· grés. Es preveu la participació d'una cinquantena de genets i carruatges i la benedicció serà a les 12 del migdia la plaça de la Sardana.


Publicitat

la bústia · gener del 2019

9

Ha arribat a la comarca del Baix Llobregat

USFIN

Defensa a l’usuari dels serveis financers

· ·

Reclamem

Hipoteques abusives Devolució de les despeses hipotecàries (notaria, registre, gestoria, taxació i comissió d’obertura) Devolució del pagat de més per tindre l’índex IRPH Clàusules sòl Comissions bancàries Preferents i swaps Pagaments anticipats al promotor Execucions hipotecàries Demanem la nul·litat de la fiança si eres fiador de préstec tant d’una persona física com jurídica Si tens una targeta amb un interès superior al 15%, podem aconseguir que no pagues interessos per ser usurers Si el teu crèdit pertany a un fons buitre podem fer que recompres el crèdit pel mateix preu. Com a molt un 10% del teu deute Devolució del pagat per l'impost de plusvàlua

· · · · · · · · · ·

Tot això sense pagar res pels procediments tan sols la quota per associar-te i amb la garantia que sota cap suposat hauràs de pagar les costes del procediment.

Et tornarem el que és teu. Vine i informa’t

C/ Pau Casals, 16 (cantonada Av. F. Macià) · Olesa 93 015 65 48 · info@usfin.cat


10

Esparreguera

la bústia · gener del 2019

L'Ajuntament prohibeix l'aigua de La Mina // Festa Major renovada i 1a FiraPassió breus BARCELONA DEDICA UNA PLAÇA A L'ANNA LIZARAN

Inauguració plaça per Ada Colau. Aj.

Fins a finals de mes no es coneixerà l'estat de l'aigua analitzada

L’Ajuntament d’Esparreguera ha prohibit a Aigües Vidal S.A. que sub· ministri aigua procedent de La Mina fins a obtenir un informe favorable de l’Agència de Salut Pública de Cata· lunya. Ho ha fet a través d’un decret d’alcaldia signat el 21 de desembre, segons fonts municipals. L’Ajunta· ment també demana a la companyia d’aigües un estudi sobre l’estat de l’aqüífer de La Mina, i el manteni· ment d’una informació més clara a la ciutadania arran dels episodis de males olors a l’aigua detectats en les darreres setmanes. Segons un comunicat de la compa· nyia d’Aigües Vidal S.A., “des del dia 10 de desembre l’aigua que se sub· ministra és 100% de la planta ATLL d’Abrera”, tal com marca el procedi· ment i afirmen que s'ha seguit el pro· tocol establert i s'espera que a final de mes se sàpiguen els resultats de les anàlisis. Aigües Vidal S.A també ha explicat que les inversions fetes des de la concessió han estat segons les necessitats i per criteris tècnics.

Anna Lizaran, la dama del teatre català, ha estat de nou homenat· jada amb un carrer a la ciutat de Recepció parcial Barcelona en reconeixement de de les obres dels la seva trajectòria professional. L’alcaldessa, Ada Colau, així com carrers familiars, personalitats del món de remodelats la cultura, entitats veïnals i amics de La Plana van ser presents el dissabte dia 15 de desembre a la descoberta de la placa. En l'acte no va faltar la interpretació ni la música el qual van participar les autoritats sinó també, i a petició pròpia, persona· litats del món del teatre com Aurora  Rosales, directora artística del Teatre Lliure; Lluís  Homar, actor i director; Jordi Bosch, actor, director molt vinculat tant al món del cinema com al món de la te· levisió; Elisenda Roca, periodista i presentadora televisiva, i un gran nombre d’altres ciutadans. L'espai públic i preservat per als vianants té més de 1.750 metres quadrats, i s’ha urbanitzat a la confluèn· cia dels carrers de Ribes, Alí Bei i Sicília, molt a tocar de les instal· La FiraPassió presentarà diverses escenes al carrer. La Bústia/Q.S. lacions de l’Estació del Nord.

Diagnòsi Electricitat Aire acondicionat Imatge i so ITV Mecànica Pneumàtics Motos c/ Enclusa, 57, Carrosseria Pol. Ind. Can Comelles Pintura 08292 Esparreguera (BCN) Restauracions Tel. 93 772 92 71 Bancada

Font dedicada al fundador de la companyia d'aigües, Cristòfor Vidal. La Bústia/Q.S.

Ambdues parts es reuniran en breu. La concessió de l'aigua es va fer l'any 2007 a Aigües Vidal S.A. fins al 2032. Els dos trams reformats dels carrers Prínceps d'Espanya i Joan XXIII del barri de La Plana ja estan oberts al trànsit. L'Ajuntament ha fet una re· cepció parcial de l'obra en espera que les companyies de serveis enllesteixin les connexions i es pugui enretirar el cablejat i pals de llum i de telèfon. La intervenció realitzada de la fase 1 s’ha dut a terme des del mes de març de 2018 i ha consistit a cons· truir una calçada de 3,20 metres amb voreres convencionals elevades i amb una franja d’aparcament en forma de cordó, de dos metres d’ample. S’ha construït una de nova xarxa de sane· jament connectada amb el col·lector que es va construir en la fase 0 de les obres al carrer Pintor Fortuny. El cost de la intervenció ha estat d’1M€ i res· ten 12 fases més per adequar total· ment el barri. Les Festes de Santa Eulàlia tindran lloc del 8 al 12 de febrer amb una programació ampliada pel que fa a les activitats de cultura popular i tradicional, i potenciarà els atractius històrics, turístics i culturals de la vila. El centre neuràlgic serà la plaça de Santa Eulàlia amb una carpa-envelat que donarà cabuda a diferents con· certs, balls i activitats de la festa, i que serà el punt de partida i arribada de nombrosos actes del programa. Entre les novetats hi haurà les Pas·

sades de Santa Eulàlia, l'Ensierru d'hi· vern, un Correfoc i el Tiravolts. Els dies 15, 16 i 17 de febrer se celebra la 1a FiraPassió amb diverses activitats com les cercaviles de l'En· trada Jerusalem i la Festa de la Llum, la presència dels Armats de Manresa amb una quadriga i el davallament de la Passió d'Ulldecona. La plaça de l'Ajuntament acollirà els estands de les passions de Catalu· nya i Europassió i la Sala d'Exposicions mostrarà elements relacionats amb el 50è aniversari de l'actual teatre. Els carrers centrals i de Baix hi haurà parades d'artesans de tot tipus i a la plaça de la Pagesia una taverna popular. Els comerços també parti· ciparan de la fira amb el guarniment d'aparadors i participants. El Patronat acull el 9è Concurs de Teatre i la nova edició del certamen de teatre amateur, porta el nom del compositor Josep Borràs Farrés. El concurs va començar el dia 13 de gener i en endavant es poden veure les obres Arsènic i puntes de coixí, a càrrec del Partiquí del Clot de Barce· lona, el 27 de gener; Deixeu-me un tenor, a càrrec dels Amics de les Arts de Terrassa, el 3 de febrer; Lorca, calor, alma y pasión, per Ilets d’Abrera, el 10 de febrer; Selfie, a càrrec de Filagarsa de Molins de Rei, el 17 de febrer; i, fora de concurs, Trampa per un home sol, a càrrec del grup de teatre local El Co· verol, el 24 de febrer.


Especial

la bústia · gener del 2019

El Gimnàs Stylo prepara els Campionats de Catalunya de karate El Club Karate Stylo d'Esparreguera té dues competicions a s s e n ya l a d e s amb vermell: Campionat de Catalunya i d'Espanya en les categories infantils. Una desena de karateques del club esparreguerí disputaran el Campionat de Catalunya que tindrà lloc al Pavelló d'Esports El Molí, de Lloret de Mar el proper 9 de febrer en les modalitats de kata i kumite. La competició, organitzada per la Federació Catalana de Karate. L'staff tècnic del club està preparant les proves del Campionat de Catalunya perquè els resultats que n'obtinguin els seus karatekes els pot garantir la classificació pel Campionat d'Espanya del proper mes d'abril a Albacete. L'any passat, Mireia Bejarano va ser la representant del Club Karate Stylo als estatals en categoria infantil que es van disputar a Benidorm. A Lloret de Mar serà la primera prova del circuit català del 2019. En la darrera competició de l'any passat, una desena de participants van competir en les modalitats de katas i kumite en els Campionats de Catalunya de kius que va tenir lloc a Montcada i Reixac. L’Stylo va sumar bones marques per encarar amb garanties la propera competició a Lloret de Mar. Els 9 classificats, d’esquerra a dreta són: a dalt, David López, Carla Visa, Alba Chanes (Gelida). A sota: Jan Antón, Nara Sánchez, Marc Cueva i Oscar Nieto (Martorell). També, que no estan a la fotografia, Laura Bejarano (Martorell) i Cristian Fuentes.

11

Subsidio por maternidad En caso de la madre biológica, el orde· namiento jurídico le confiere el derecho a suspender su contrato de trabajo por el período legalmente fijado al respecto y, asimismo ceder parte de ese derecho a la suspensión al otro progenitor. Ello supone que éste último no puede acceder a la si· tuación protegida si la madre no efectúa previamente la opción en su favor. En este sentido, se establece que en el supuesto de que ambos progenitores trabajen, el otro progenitor puede percibir el subsidio por maternidad siempre y cuando la madre, al iniciarse el período de descanso de mater· nidad, haya optado porque aquel disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso por maternidad posterior al parto, si bien de forma simul· tánea o sucesiva con el de la madre.

Por el contrario, hay que entender que la opción de la trabajadora se ha de expresar formalmente antes del que el otro progenitor pueda, a su vez, disfrutar del descanso por causa del nacimiento y, por tanto, pueda ha· llarse en la situación protegida por la corres· pondiente prestación de maternidad.

Ahora bien, el requisito del momento en que dicha opción se ejercita no puede ser exami· nado (posibilidad de cesión al otro progenitor en el momento de la solicitud) con un estricto rigor formalista, exigiendo que la opción se efectúe con la solicitud de la prestación de la propia trabajadora, ya que en ese supuesto se estaría afirmando que tal requisito formal actúa de verdadera condición del propio dere· cho a la prestación del otro progenitor.

En resumen, la madre puede ceder al otro progenitor el disfrute de parte del período de suspensión por maternidad una vez iniciado dicho período, sin que sea necesario que la opción se ejercite en el momento de la solici· tud de la prestación de maternidad derivada de dicha suspensión. Manuel Molina Torralbo Abogado laboralista ICAB 18546

Así, la previsión de que la opción se efec· túe al inicio ha de ponerse en relación con el momento en que el otro progenitor acceda al ejercicio de sus derechos. De este modo, lo que quiere decir la expresión “al iniciarse el período de descanso de maternidad” es que la trabaja· dora carece de la posibilidad de optar por la cesión si, una vez, no se ha iniciado su período de descanso, en tanto que solo puede ceder el derecho a partir del momento en que ella misma reúne los requisitos para ejercerlo.

GIMNÀS STYLO Av.Francesc Macià, 35 · ESPARREGUERA T. 93 777 38 02 · karatestylo@hotmail.com

pepi.gl.assessors@gmail.com · www. assessorsgl.com Plaça Catalunya, 27 baixos · Tel. 93 778 19 46 · Olesa de Montserrat


12

Participació

la bústia · gener del 2019

Pessebre BCN amb mà d'Esparreguera

Primers naixements de l'any 2019 a l'Hospital de Martorell

Moussaâb Hammouchi ha estat el primer nadó de 2019 a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. L’infant va néi· xer el dia 1 de gener a les 13h amb un pes de 3’5 kg i 47 cm d’alçada. La mare Hashida i el pare Munir, de Sant Andreu de la Barca, han celebrat amb alegria l’entrada del nou any amb aquest primer fill (foto1). El segon naixement ha estat la Gal·la Díaz Bonastre que va arribar ràpidament el dia 3

de gener a la 20.42h. La nouvinguda va pesar 3’2kg i amb 49 cm d’alçada. El pares, Cristina i Francisco Javier, de Marto· rell, han augmentat la família amb aquest segon fill. El tercer naixement del centre sanitari d’enguany ha estat el dia 5 de gener a les 10.04h. El nou nat, Mark Luque Demydovska ha pesat 3,4 kg. Per als pares Raúl i Anastasia de Sant Andreu, és el segon fill (foto2).

Un any més, el pessebre de Barcelona ha estat en la boca de la ciutadania, enguany reformulat en una immensa taula de Nadal amb grans cadires, forquilles de gairebé mig metre, copes de cava de tres pams i uns grans nius als plats que recullen les il·lusions i els missatges de fraternitat i solidaritat. L’autor conceptual era l’escenògraf Sebastià Brossa i els personatges tradicionals del pessebre es perso· nifiquen en aquesta nova proposta. La producció ha estat a càrrec de Jorba-Miró Taller d’Escenogra· fia d’Esparreguera, amb una llarga trajectòria en el muntatge d’espectacles teatrals, cinema i esdeveni· ments als principals escenaris de Catalunya i l’Estat.

Alumnes de Sant Esteve a l'Erasmus+

Hipofam lliura 15.000€ a la Vall d'Hebron

Neix el grup Abrecedaris

L’escola pública La Roureda de Sant Esteve ha estat se· leccionada per participar en el programa Erasmus+ cofi· nançat per l’Unió Europea. El programa que s’anomena KA2 Action té per objectiu la innovació i l’intercanvi per a les bones pràctiques. El projecte es portarà a terme fins al 2020 i al llarg d’aquests dos cursos escolars els alumnes del centre treballaran el tema Young Historians of Eu· rope en cooperació amb els cinc països socis, Itàlia, Grè· cia, Malta, Portugal i Turquia. L’objectiu del programa és potenciar entre els alumnes valors socials, culturals i de ciutadania per promoure la cooperació entre pobles i cultures. En aquest primer viatge a Tarnato, Itàlia, la delegació de l’escola sesrovirenca estava formada per la directora del centre, Zule Valero, quatre alumnes de 6è i dues professores.

L’entitat Hipofam, de Martorell i Castellví, ha aportat 15.000€ per a la investigació de la hipomagnesèmia familiar, una malaltia rara d’origen genètic. El donatiu es va fer efectiu a la Vall d’Hebron Institut de Recerca amb el qual l’associació fa anys que treballa conjuntament. Els diners van destinats al grup de Fisiopatologia Renal CIBBIM – Nanomedicina, que lidera la Dra. Anna Meseguer, i més concretament per al pro· jecte de recerca en la hipomagnesèmia familiar que dirigeix la Dra. Gema Ariceta, investigadora principal d’aquest mateix grup i cap del servei de Nefrologia Pediàtrica Vall d’Hebron. HipoFam col·labora activament amb el VHIR en el finança· ment de la recerca d’aquesta malaltia genètica minoritària des de l’any 2015 a través d’un conveni que ha permès la contra· ctació de la investigadora Mònica Vall, qui realitza la seva tesi doctoral en aquesta línia de recerca.

Els escriptors d’Abrera creen el grup Abrecedaris i l’objectiu és donar a conèixer les seves obres i les d’autors de tots els temps, intercanviar inquietuds i promoure la passió per la literatura que els uneix. Els fundadors del grup són: José Luis García, Maria José Guarch, Rubén Martín, Susana Martínez, Maria José Orobitg, Xabier Novella i Juanjo Sánchez. El primer acte d’Abrecedaris-Escriptors d’Abrera ha estat per presentar el grup públicament. L’acte va comptar amb l’Escola de Música que va oferir una jam sessions. A la presentació, celebrada el 21 de desem· bre a la Casa de Cultura d’Abrera, es va llegir poesia i narrativa. José Luis García és un dels promotors i ha dit que “és un plaer posar en marxa aquesta proposta literària”.

La Gralla.g de Gelida ha fet 10 anys

Les Vinyes de Martorell fa 10 anys el febrer Pessebre Vivent i l'oli nou de Collbató

La Gralla.g és una revista de Gelida que ha cele· brat els 10 anys el mes de desembre. La publicació, que la van fundar una ca· torzena de gelidencs entre el bar-granja La Gralla i el Cigró d'Or, surt 3 vegades l'any: per Santa Llúcia, Sant Jordi, i Festa Major. Durant aquest temps han aug· mentat la tirada: de 300 als 400 exemplars per a cada edició. També de pàgines, a les 16 actuals de cada número. Es distribueix gratuïtament. Des de la revista expliquen que "no hi ha director, ni secretari, ni tresorer... i durant aquests 10 anys han col·laborat 68 persones, que des d’aquí aprofitem per donar-vos-en l'enhorabona". Des del principi l'objectiu sempre ha estat defensar la llibertat d'expressió i pel que fa al finançament, sense publicitat, la paguen els col·laboradors.

El restaurant Les Vinyes de Martorell celebra el 10è aniver· sari. L'establiment va obrir el 2 de febrer de 2009 i ha avançat les diferents activitats que es faran tots els dissabtes a la nit del mes de febrer amb el sopar. El dia 2, maridatge de pernil ibèric amb cava Castellroig i màgia amb Toni Muñoz. El dia 9, maridatge amb el celler Ramon Canals amb jazz i boleros. El dia 16, maridatge amb l'humor de David Barragán. I pel dia 23 maridatge de Foie Rougié amb Vilarnau i l'espectacle de rock i poesia del grup Tributo a Sabina.

Del Pessebre Vivent als jardins de Can Rogent de La Forja destaca l’augment de públic als 950 visitants d'aquesta edició, més mostres d’oficis o el nou nen Jesús, que molts es van que· dar sorpresos i dubtosos en un primer moment si era real. A la fira de Nadal, organitzada per l'Ajuntament, també es va presentar l’oli acabat de produir de les oliveres del municipi. Cinc productors locals amb marca pròpia van exposar en la primera edició de l’oli nou a la plaça de l’Era. Pròximament faran la presentació de la nova associació local de productors.


Participació

la bústia · gener del 2019

Felicitats!

13

El ninot de neu de la Gladys

Vols felicitar?

Cal omplir el formulari i adjuntar la fotografia a www.labustia.cat

Mireia 2 de gener, 5 anys Te lo mereces todo y en estos último dos años has pasado mucho, te has hecho grande de golpe. Y todo por tu hermanita. Te queremos mucho mi vida

Abrera

Júlia 16 de gener, 11 anys De part dels teus pares i germà. T’estimem Olesa de Montserrat

Maribel 4 de febrer, 46 anys Por ser como eres te queremos muchísimo, de Miguel, Jose, Abel y Marcel Sant Esteve Sesrovires

David 5 de gener, 44 anys De parte de tus padres Juanjo y Pilar y Sandra, Eli, Álex y David junior Esparreguera

Marco 21 de gener, 6 anys De part de la iaia Ramona i Agustín que t’estimen moltíssim Sant Joan Samora

Sandra 27 de desembre, 40 anys De parte de tus padres Juanjo y Pilar y David, Elías, Álex y David junior Terrassa

Meritxell 15 gener, 43 anys De part de la família i amics Olesa de Montserrat

David 20 de gener, 7 anys De parte de tus papas Eli y Sandra, yayos Juanjo y Pilar y tete Álex Terrassa

Carla 30 de gener, 13 anys De part dels teus germans i pares. T’estimem Olesa de Montserrat

Bruc 20 de desembre, 2 anys De part de la família de Collbató El Bruc

GUANYA ENTRADES DE CINE

Participa a: www.labustia.cat

Dinar de Nadal de La Bústia

Han guanyat

1 ENTRADA DE CINE PELS CINEMES YELMO DEL MONTSERRAT CENTRE ABRERA

MARIA JOSE ESTEBAN JIMENEZ ABRERA MONTSERRAT BARATO LIRIA OLESA DE MONTSERRAT JOSÉ ANTONIO ALARCÓN FERNANDEZ OLESA DE MONTSERRAT ARIADNA ESCRIBANO SANT ESTEVE SESROVIRES ADELAIDA BARONA NAVAJAS COLLBATÓ

MONTSERRAT CENTRE ABRERA La nostra opinió

Gladys Figueras, d'Olesa, ens envia aquesta pintura a l'oli d'un ninot de neu. Imparteix classes de pintura i dibuix a l'Escola d'Arts i Oficis d'Olesa. Gladys Figueras - artg.figueras@gmail.com. Aquesta secció és oberta a tots els artistes locals. Cal enviar un correu a: participo@labustia.cat.

Protagonistes del mes Debut de Pep Mas i el seu equip al Dakar

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ GELIDA MARÍA DOLORES MUÑOZ GARCÍA GELIDA XAVIER CLARES JEREZ ESPARREGUERA NURIA ESTEBAN JIMÉNEZ ABRERA ANA MARIA GALINDO RODRIGUEZ OLESA DE MONTSERRAT

Les persones guanyadores s’hauran de presentar amb el DNI a la botiga base: Sayas Sports del Centre Comercial d'Abrera a recollir una invitació per a una entrada a les taquilles del cinema. Vàlid per a qualsevol dia i sessió només projeccions 2D. Altres condicions, a la invitació. Vàlid fins al 28-2-2019.

Enhorabona pels qui han guanyat i agraïm a tots els qui han participat. Alhora, engresquem als qui no hagin sortit i a tots/es els lectors/es a participar a les properes promocions de La Bústia.

Propera edició: Febrer de 2019 50.000 exemplars a bústies i punts publicitat@labustia.cat info@labustia.cat Tel. 675 475 038

Últim dia per informació, participació i publicitat: Vídeos, agenda i més a

www.labustia.cat Per publicar a La Bústia GENERAL: info@labustia.cat OPINIÓ: opinio@labustia.cat ESPORTS: esports@labustia.cat

i les últimes notícies a www.facebook.com/labustia @la_bustia

Opinions, fotografies i denúncies sempre tindran un interès local o comarcal i La Bústia es reserva el dret a resumir-les o publicar-les. Han de tenir una extensió de com a màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos. Cal adjuntar número del DNI, adreça i població, correu electrònic i telèfon de contacte. En el cas de les fotogra· fies de felicitacions a menors, també cal escriure el parentesc i l’autorització de la seva publicació en el mateix correu electrònic.

Les empreses col·laboradores i La Bústia dema· nen un any ple de notícies positives i els millors desitjos per aquest 2019. El restaurant Cal Baldiró d’Olesa ha acollit el tradicional dinar de Nadal dels treballadors i col·laboradors de La Bústia, l’empresa editora Servièxit Comunicació Integral i G&L Assessors. Com és habitual, la trobada es va fer en un dels restaurants anunciants de la sec· ció de turisme, oci i gastronomia de la publicació. Moltes gràcies i molt bon any!

El pilot martorellenc Pep Mas ha debutat al Ral·li Dakar en la prova de motociclisme. La moto amb què ha competit al Perú és una Yamaha 4.5, d'enduro, i l’ha adaptada a la prova de ral·li. Sota l’aixopluc de l’equip Pedregà Team, ha participat amb el mecànic de Sant Andreu, Anselm Moya, i com assistent Joan Martí, del Pla del Penedès. Mas ha explicat que ,“he somiat tota la vida en participar en el Dakar. Aquest any sí o sí vaig dirme que ho havia de fer”. El pilot de Martorell ha hagut de fer mans i mànigues per ser present a la 41a edició. Amb un pres· supost de 60.000€, un dels més ajustats de tots els participants, ha admès que la força i ajuda dels patrocinadors han estat clau a l’hora de tirar endavant. Mas va plegar a la 5a etapa, a 20 quilòmetres de la meta d'Arequipa, per trencar l'embrague de la moto quan va quedar atrapada en una duna de 500 metres de profunditat. Foto: Pol Marro. + Info a la pàgina 20.

Edició, disseny i distribució: Servièxit, S.L. - La Bústia Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, despatx 2. Centre de negocis Martorell Innova. 08760 Martorell info@serviexit.com · www.serviexit.com Tel. 675 475 038.

Consell editorial: Lluís Gutiérrez, Joaquim Pallarès i Quim Sitjà. REDACCIÓ I COL·LABORACIÓ: Quim Sitjà, Quim Miró (esports), Lluís Gutiérrez i Jesús Vila. Publicitat: Joaquim Pallarès. Difusió controlada per OJD-PGD Serviexit, S.L. (publicitat@labustia.cat). www.ojd.es DISTRIBUCIÓ: 46.000 exemplars bústia a bústia i 4.000 en punts de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató, Castellví de Rosanes, Gelida i Masquefa. info@labustia.cat · www.labustia.cat. El contingut dels anuncis publicats és responsabilitat del propi anunciant. Dep. Leg: B-52889-2007. IMPRESSIÓ: Imprintsa.


14

Abrera - Sant Esteve

la bústia · gener del 2019

Abrera reforma l'entorn de l'edifici de Serveis Socials breus MILLORA LA POTABILITZADORA. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha començat els treballs per am· pliar i rehabilitar el laboratori que hi ha ubicat a les instal·lacions de la potabilitzadora d’Abrera. Amb una inversió prevista superior als 1,5M€, els treballs tindran una durada apro· ximada d’11 mesos i se centraran a rehabilitar l’espai interior, amb l’ob· jectiu d’acollir el personal i els equips del laboratori de l’agència, que es troba als serveis centrals de l’ACA, a Barcelona. Fins ara, des d’Abrera es feien les analítiques de control de la qualitat de l’aigua subministrada a través de la xarxa Ter Llobregat, mentre que des del centre de Barce· lona s’analitzaven les mostres sobre la qualitat del medi. Així, un cop fi· nalitzin les obres, les tasques d’anàlisi i control de la qualitat de l’aigua se centralitzaran des d’Abrera, millorant l’eficiència i la gestió. Aquesta actua· ció de reforma se centra, majoritàri· ament, en el soterrani de l’edifici, on s’ubicarà íntegrament el laboratori a traslladar, a més de sales tècniques i de serveis als treballadors/es.

Les millores a la pista rosa són algunes de les actuacions. Aj.

Importants excavacions als jaciments arqueològics de la vil·la romana de Sant Hilari i de les Trinxeres de la Guerra Civil de Sant Miquel

Jaciment de la vil·la romana de Sant Hilari. Aj.

Amb la reforma i millora de l’edifici de Serveis Socials del car· rer Major, l’Ajuntament també ha actuat a l'espai públic del seu entorn. Per millorar la seguretat s'han substituït les baranes que hi havia a la plaça de les Escoles i a la pista rosa. A la plaça s'ha reparat el paviment i s'ha col·locat revestiment de paret de pedra natural. A la pista rosa s'ha millorat el pa· viment, mantenint el color caracte· rístic de l’espai, i s'han instal·lat una jardinera d’acer corten, d’aspecte oxi· dat, amb vegetació perquè tingui un entorn més agradable. També s'han millorat la il·luminació amb nous projectors. Pel que fa al pati de l’ajun· tament vell, ha quedat tancat amb una tanca de fusta. Tot això, amb la voluntat d’integrar l’espai adequada· ment en l’àmbit del nucli antic, des· taquen des del govern municipal.

Per facilitar la mobilitat, s'ha fet un pas de vianants adaptat al carrer de La Florida i s'han millorat la con· nexió amb el passatge de les Escoles. Aquesta actuació ha comptat amb les aportacions del veïnat del barri. Durant els últims dos mesos de 2018 s’han dut a terme campanyes d’excavació arqueològica a dos jaci· ments de gran rellevància històrica: la vil·la romana de Sant Hilari i les Trinxeres de la Guerra Civil del bosc de Sant Miquel. La vil·la, poblada des d’època ro· mana, va tenir continuïtat en època medieval -moment que es va erigir la capella de Sant Hilari- i, posteri· orment va integrar-se a la xarxa de masies i masos d’Abrera amb la cons· trucció del Mas de Sant Hilari, que li ha donat continuïtat fins a l'actualitat. El jaciment de les Trinxeres és clau per entendre la retirada de les tro·

pes republicanes durant el final de la Guerra Civil Espanyola, l’any 1939. Al jaciment més recent de la vila es poden apreciar diverses línies de trinxeres excavades directament al sòl, refugis i pous per a ubicar-hi ma· quinària bèl·lica. La seva adequació per a ser visita· ble serà una de les accions d'aquest any, quan fa 80 anys que van ser construïdes per les tropes republi· canes. Les excavacions han rebut el suport econòmic i tècnic de la Dipu· tació de Barcelona. També a Ràdio Abrera (107.9 FM i radioabrera.cat) s'ha encetat un espai dedicat al patrimoni local. S'emet el segon dimecres de cada mes a les 14h, amb la col·laboració del tècnic municipal, Gerard Bidegain, per donar a conèixer i posar en valor la història de diversos elements patrimonials abrerencs.

L'alcalde de Sant Esteve treu les carteres a LxS

Acord de govern ente PSC, Entesa, PDeCAT i LxS el febrer de 2018. Aj.

L’alcalde, Enric Carbonell, ha retirat la delegació de la regidoria de Gestió de Serveis Externalitzats al regidor Jaume Ripollès del grup municipal de Locos x Sanes. Segons fonts del govern, la decisió ve motivada per l’actitud crítica del regidor envers “aspectes dels serveis públics que fins ara depenien de la seva gestió, per la qual cosa ha demostrat la seva incapacitat i renúncia a fer front a les responsabilitats que se li van encarregar”. D’altra banda Ripollès ha fet públiques a les xarxes que “la meva sortida de la ti· nença d’alcaldia, no ha estat, per decisió del propi del Sr. Carbonell, encara que no li

faltaven ganes, sinó, orquestrada des d’al· tres àmbits. I aquí, em permeto opinar que no és bo que els sindicats, es barregin en política, i menys local.” El darrer episodi de les difícils relacions que es vivien entre el grup LxS i la resta de partits del govern va ser la votació en con· tra del pressupost 2019 de Ripollès. Actu· alment l’equip de govern està format per cinc regidors del PSC, un del PDeCAT i una regidora de l’Entesa, en un tercer pacte que es va constituir el febrer de 2018. Encara no fa un any, els dos protagonis· tes es donaven les mans, com es pot apre· ciar a la fotografia.

L’escola de Taekwondo Sesrovires comença l’any proclamant-se sots campiona de Catalunya en la modalitat de tècnica i poomsae. Un nou èxit assolit en menys d’un mes de diferència, ja que el passat desembre va aconseguir un tercer lloc en la classificació general per equips infantil al campionat d’Espanya de clubs. A més, paral·lelament els competidors de l’escola Guillem Bonilla Uroz, Paula Sánchez Villén, Laura Uroz Díaz i Alberto Bonilla Pliego van aconseguir proclamar-se sots campions d’Europa en parelles infantils i adults respectivament, entre d’altres medalles individuals aconseguides també en combat i freestyle. L’escola de Taekwondo Sesrovires consolida el seu projecte esportiu i atén a infants de diferents poblacions del Baix Llobregat que venen a la nostra escola on s’aposta per un projecte de valors esportiu i acadèmic. La gran tasca és possible gràcies al seu equip humà de professionals qualificats i en contínua formació que donen un servei de qualitat i on els valors d’esforç, constància i respecte són latents en el nostre dia a dia.


Especial Abrera

la bústia · gener del 2019

15

Més de 13.000 persones han gaudit amb il·lusió del Parc de Nadal d'Abrera! El nou Parc de Nadal d'Abrera ha registrat unes xifres d'assistència espectaculars. 13.147 persones han gaudit de les activitats del parc, situat al Parc de Can Morral. Del 21 de desembre al 7 de gener, les famílies amb infants de 0 a 12 anys han gaudit d’un parc innovador, màgic i ple de sorpreses en la Carpa Diverespai, un espai lúdic i climatitzat de 700 metres quadrats, amb espectacles, tallers, animació infantil, inflables i llits elàstics. I, per primera vegada, a Abrera hem comptat amb una Pista de Gel, on petits i grans hem gaudit del patinatge del 9 de desembre al 7 de gener. L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, ha fet balanç d'aquesta edició del Parc de Nadal, amb un gran èxit de participació. L'alcalde ha destacat la gran acollida del Parc de Nadal per part de les famílies, amb una il·lusió, "que ens encoratja a conti· nuar treballant per poder fer l'any vinent un altre Parc de Nadal", ha explicat. "Des de l'Ajuntament d'Abrera, i jo com alcalde, agraïm al municipi d'Abrera l'acollida i participació en aquestes activitats i el felicitem", ha afegit.

Entrades pels escolars Des de l'Ajuntament d'Abrera hem obse· quiat a tots els escolars residents a Abrera amb una entrada per la Pista de Gel per tal que tots els nens i nenes poguessin gaudir del patinantge. La instal·lació també ha rebut la visita dels nens i nens de la Fundació Johan Cruyff. Cloenda amb la cantant Gisela El dilluns 7 de gener vam celebrar la clo· enda del parc amb l'actuació de la coneguda cantant Gisela, una exhibició sobre Gel amb patinadores de N-ICE, l'animació de Pep Callau i els Pepsicolen i una xoco· latada. Gisela va interpretar dos dels seus temes més coneguts "Aquella estrella de allá" i "Frozen", que formen part de la banda so· nora de pel·lícules Disney. També va atendre els seus seguidors, va fer una entrevista per Ràdio Abrera, es va fer fotografies amb els assistents al photocall del parc, i va firmar autògrafs. Unes 550 persones han visitat cada dia la Carpa DiverEspai, i més de 350 han gau· dit cada dia de la Pista de Gel, amb preus reduïts (1 € la Carpa Diverespai i 2,5 € la pista de gel).

Nadal jove Durant els dies de vacances de Nadal, els/les joves d’Abrera han comptat també amb un espai lúdic farcit d’activitats gra· tuïtes en el Casal de Joves, al Centre Poli· valent (plaça del rebato, 1): Campionat de

futbolí gegant, Video Game Party, Cinema Jove, màquines de ball i realitat virtual, monòleg jove, tallers de bombons, auto· maquillatge i perruqueria. Gràcies a tots i totes per participar-hi!

Valoracions positives Patricia (Abrera): ¡Es genial! Felicitamos al Ayuntamiento. Está cerca de casa, tiene un precio simbólico... Los niños están encantados, con la pista de patinaje, con el Parc de Nadal, hacemos manualidades... Jordi (Can Vilalba, Abrera): Para los niños, perfecto, Para los mayores, también. En· tretenidos ellos y nosotros también. La pista de hielo, perfecto. Para repetirlo cada año. Anabel (Abrera): Para los niños muy bien, así están distraídos. Como no sabes qué hacer con ellos durante todo el día, los traes aquí y al menos se cansan. Pedro (Les Carpes, Abrera): Está muy bien. En casa no sabes que hacer con los niños, aquí tienes la solución. Tienes la pista de hielo o la sala de juegos. Al niño le gusta y como actividad en Abrera está muy bien. Més opinions a ajuntamentabrera.cat. ajuntamentabrera.cat

AUTO REPARACIÓ

Ramon Puente

· Injecció de Benzina · Injecció Dièsel · Electricitat / Electrònica · Encesa · So · Pre ITV

· Frens ABS, ESP · Mecànica de manteniment · Mecànica de Climatització · Aire Condicionat · Turbo-Compressors

Bosch Car Service… Qualitat, Preu i tots els Serveis

Av. Pau Claris, 28-A / 30-A · Martorell · Tel. 93 775 00 33 - Fax 93 775 00 42


16

Collbató - Castellví de Rosanes

la bústia · gener del 2019

Collbató controla les Unanimitat en l'aprovació escombraries amb un xip del pressupost de Castellví

Nou sistema de recollida d'escombraries. La Bústia/Q.S.

Collbató ha posat en funcionament la recollida porta a porta de les 5 frac· cions, amb tecnologia de seguiment de participació. En diferents envasos faci· litats per l'empresa concessionària, di· àriament es recull un tipus de residus i l'orgànica tres dies per setmana. El nou sistema vol eliminar els contenidors. Els xips incorporats als cubells i als bujols permeten tenir dades d'aportació de residus de cada generador. Aquest sistema, lluny de ser una eina de con· trol, permet fer un seguiment de les in· cidències i és un mitjà de millora de la separació de residus i de la participació. Segons fonts municipals, "després dels

primers dies, que són els més conflictius, la valoració de l'Ajuntament és molt po· sitiva i preveu que aniran disminuint algunes actituds incíviques, com l'aban· donament de brossa al carrer, que acos· tumen a passar inicialment". Durant els dies de posada en marxa del servei i lliurament de kits, més de 1.400 habitatges van recollir-los. Després de les dificultats en la posada en marxa del servei d'atenció telefònica i per correu electrònic, i de saturació inicial donat el nombre de dubtes acumulats, ara ja està a ple rendiment. L'Ajuntament ha posat en marxa el web portaaporta.cat per consultes i incidències.

Ple del pressupost municipal 2019. Aj.

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost per a l’any 2019 per unanimitat per segon any consecutiu. L’import total del pressupost és de 2.188.980 euros, un 4’5% inferior al de l’any passat. A l’àmbit d’inversions s’han destinat 383.000 euros a la via pública, millores a l’escola vella, el CCR i a la xarxa d’aigua i dipòsit de Can Sunyer. L’alcalde, Joan Carles Almirall, ha desta· cat que “potser del que estem més satisfets a l’equip de govern és de la reducció de l’en· deutament. Baixar d’un milió d’euros que hi havia al 2014 fins a 286.000 a finals de l’any que ve. Sanejar aquest Ajuntament era una de les prioritats per al municipi”.

Des de Junts per Castellví-CP (JxC), Victoria Castellanos ha agraït la voluntat de consens del govern municipal i la inclusió de propostes als comptes. La regidora ha fet també alguns suggeriments quant a l’exe· cució de les ajudes d’estudis no obligatoris; a la petició a la Diputació d’un estudi d’eli· minació de barreres arquitectòniques i a les subvencions d’entitats locals”. El regidor de Fem Poble-AM, Joan Carles Ventura, no va assistir al ple, però el seu grup explica que "Hem fet propostes per garantir tir i facilitar el dia a dia dels veïns per la millora de l’entorn natural i l’espai públic, memòria històrica i patri· moni, promoció econòmica i cultura".

Participació Martorell reuneix cantants infantils a la Gala solidària Sueña a favor de la Casa dels Xuclis

L'Enoteca Divins de Martorell celebra la Bubbles Masters i rep un premi internacional

Moment del final de la gala, amb els artistes a l'escenari de l'auditori. Pedro López.

A la festa del Cava prèmium van passar unes 300 persones i 7 cellers. Enoteca Divins.

L'associació educativa cultural La Trampo· lina, de Martorell i Castellví, i el Mundo de Paula van organitzar una gala benèfica musi· cal al Centre Cultural de Martorell. El dissabte 17 de novembre de 2018 es van aplegar un gran elenc de cantants infantils i juvenils que han participat en programes de TV com La Voz Kids, Fenómeno Fan, Tu cara me suena mini i Pequeños gigantes. Més de 2 hores i mitja de bones i increï· bles veus, amb una presentació magistral i

El president de la Confraria del Cava, Jaume Armengol, va inaugurar la 5a edició de la Bubbles Masters, la trobada del Cava prèmium que organitza cada any l’Enoteca Divins de Martorell. Armengol va agrair que es facin “iniciatives com aquesta, que afavoreixen la cultura del cava”. Representants de les caves Giró Ribot, Juvé & Camps, Llopart, Rosell Mir, Tore· lló, Bertha i Gramona van oferir, el 15 de desembre, un tast i explicacions dels seus

simpàtica dels participants de Masterchef Junior, coordinats per la Paula, blooguera del Mundo de Paula. L'objectiu era presentar el projecte de l’ONG Afanoc que dona suport als infants malalts de càncer, la Casa dels Xuclis, i alhora donar els beneficis de la gala a aquesta bona causa, que van ser 950€. Des de l’organització volen donar les grà· cies al públic que va assistir i a tots els artistes per la seva participació desinteressada.

Els Tres Tombs de Martorell, organitzats pels Amics de Sant Antoni Abat

Els Diables van ser els abanderats, van fer el pregó i un correfoc, el dissabte 12 de gener, amb la Carpafera que aquest any celebra 25 anys. L'endemà, van participar una quarantena de carros, carruatges i cavalls als Tres Tombs.

millors productes a l'Enoteca Divins. Els ce· llers també van presentar novetats. Unes 300 persones han gaudit de la vet· llada, entre clients i amics convidats per Toni Albiol i Montse Pascual, responsables de l’establiment. D’altra banda, l’Enoteca Divins ha rebut un reconeixement inter· nacional. Es tracta del premi Food & Drink Awards en ‘Assessorament i Formació sobre vins i Experiències Vinícoles’ de la prestigiosa revista Lux Life Magazine.


Gelida - Masquefa

la bústia · gener del 2019

17

La Fundació Gelida es compromet amb Els Lluïsos Lluís Gutiérrez La Fundació Gelida Cultura i Patrimoni ha signat un contracte de compravenda amb la Parròquia per quedar-se l'antic centre parroquial Els Lluïsos i els seus terrenys. El preu de l’operació és de 122.000€ i la finca fa 648 m2. Construït l’any 1909 havia estat un centre cultural i d'oci però actual· ment està abandonat des de fa anys. La propietat inclou un antic teatrecinema, un vestíbul, diferents espais i un pati. La Fundació negociava amb la Par· ròquia i el Bisbat de Sant Feliu des de feia un any. Finalment el 22 de desembre, després del vistiplau del Bisbat, la Fundació i la Parròquia van signar el contracte. En aquest docu· ment, la part compradora es com· promet que ha de pagar l’import abans del 31 de desembre d’aquest any. El president de la Fundació, Vicenç Lerena, ha dit a La Bústia que

Signatura amb el rector Rafa Maroto i el president, Marga Bertran i Ma Àngels Valls de la Fundació/Els Lluïsos. FG/LB.

La Fundació ha de pagar els 122.000€ abans de final d'any

ara “tot just hem de fer els primers passos. Primer farem una reunió amb els patrons per programar el calendari d’actuacions que s’han de fer”. Del pagament, Lerena explica que “tenim previst el seu finança· ment amb l’aportació econòmica dels actuals patrons i donacions

de particulars i d’empreses”. Seran els patrocinadors i socis. També s'iniciaran converses i gestions amb les institucions per buscar els seus suports. Pel que fa al projecte de rehabilitació, construcció i habilitació “la idea és obrir un debat participatiu

públic amb un format a concretar per definir els espais”, ha afegit Ler· ena. També destaca que “l’objectiu és recuperar un espai lúdic, social i cultural per al poble”. La principal prioritat ara és “buscar donants i socis, perquè facin aportacions per al projecte”. A part de recuperar l’antiga sala de teatre, la nota difosa per la Fundació explica que el debat par· ticipatiu ha de “definir-ho d’una manera consensuada però sense perdre de vista la idea inicial: Seu de la Fundació, Arxiu i Museu històric de Gelida”. A la nota també s’explica que la Fundació es va crear “l’any 2003 per iniciativa del malaurat Jordi Carrillo i Giralt”, per promoure “ac· cions destinades a la millora de la vida social i cultural de la població”. Després d’anys sense activitat, aquestes es va reprendre el juliol de 2016 amb l’elecció de Vicenç Lerena com a president. La Fundació està formada per 10 persones.

El consistori de Masquefa, en contra de l'abocador PDeCAT, PSC, ERC, CUP i PP han fet pública la seva decisió co· muna del tancament de l'abocador de Can Mata. Després de presentar al·legacions al projecte d'ampliació i d'aprovar una moció pel consis· tori masquefí, ara promouen una recollida de signatures per aturar la problemàtica de les males olors i per l’impacte ambiental i paisatgís· tic que genera l’abocador, segons fonts municipals. Xavier Boquete, alcalde de Mas· quefa, explica que “ara, doncs, és el moment d’incentivar la mobilització popular per evidenciar que tota la vila, des de les institucions fins al tei· xit associatiu, la població i els repre· sentants polítics, està unida i decidida per exigir a les instàncies responsa· bles una solució pública al conflicte i per posar punt final de forma urgent al greuge que patim com a poble des de fa més de 30 anys”. Un cop presentada la campanya

breus

Roda de premsa amb tots els grups municipals. Aj.

de recollida de signatures, al llarg dels propers dies es distribuiran butlletes pels diferents comerços i equipa· ments municipals perquè totes aque· lles persones que ho estimin oportú puguin sumar-se a la crida. Un cop recollides les signatures, aquestes es

traslladaran al Departament de Ter· ritori i Sostenibilitat de la Generalitat. D'altra banda, les associacions de veïns de La Plana, Mas d'en Gall i Can Rial d'Esparreguera han fet pública la voluntat d'integrar-se a la plataforma antiabocador.

3 associacions de veïns d'Esparreguera es volen incorporar a la plataforma

PLA DE MILLORA A LA BEGUDA. L'Ajuntament treballa en la redac· ció d’un Pla de Millora Urbana de La Beguda Alta. El document, que compta amb el suport i la col· laboració de la Societat Recrea· tiva Unió Begudenca, inclourà la contractació d’una empresa per al manteniment de les zones verdes; el trasllat permanent d’un membre de la Brigada municipal d’Obres i Serveis; la substitució de l’enllume· nat públic per LED, l’arranjament del local social de la SRUB; la mi· llora dels parcs infantils o la restau· ració de les fonts dels Oms i Mina.


18

Entrevista

la bústia · gener del 2019

“No deixarem a la gent penjada però no farem el nostre servei amb la seguretat i efectivitat òptima” Marc Montaner Sánchez, bomber del parc de Bombers de Martorell Marc Montaner Sánchez (Martorell, 1984), mestre de professió i bomber, és un dels representants del parc de Martorell a l'Assemblea de Bombers de Catalunya, una plataforma que reivindica la difícil situació que passa aquest cos d'emergències públic. La caserna on conviuen compta amb un 20% menys del personal que li tocaria per a les 10 poblacions que dona servei, té els vehicles amb una mitjana de 15'7 anys d'antiguitat i unes instal·lacions de 20 anys sense renovar. Després de falses promeses i anys de lluita per millorar les condicions laborals han dit prou. Des del 10 de desembre han deixat de fer hores extres, fet que posa alguns parcs en situació límit de personal. Sobretot, els bombers reivindiquen fer la seva feina amb qualitat i seguretat. Quim Sitjà Martorell Per què esteu mobilitzats i reivindicatius? Primer de tot vull dir que nosaltres no fem vaga, deixem de fer un munt d'hores extres anuals, en alguns casos tenim bombers amb més de 350 hores de més a l'any, a causa de la manca de personal. Des del 10 de desembre dels 6 bombers que som diaris –i per la ràtio hauríem de ser 9 però mai ha estat així- tan sols en una jornada hem estat tots. Això vol dir que hi ha dies que hem estat tan sols 4 efectius per torn, per a 10 mu· nicipis, amb un total d'uns 150.000 habitants. De 32 professionals que som, segons la població hauríem de ser 37, un 20% més. Jo com a veí, puc està tranquil si us necessito? Nosaltres no deixarem a la gent penjada però no farem el servei amb les condicions de seguretat i efecti· vitat òptima per a nosaltres. S'han aparcat molts aspectes en salut i ris· cos laborals del cos. I de què es queixen? Fa uns anys es va dissenyar un Pla Estratègic per a tot el cos de bombers per al 2019 i en no aplicar-se, s'ha ar· ribat en una situació de col·lapse i volem mostrar a la ciutadania la re· alitat que vivim. Quina és aquesta realitat? L'edat dels professionals és molt alta, no es fan inversions ni en ma· terial ni en vehicles, el nostre l'edifici

“Les ADF s'han sobrepassat en les seves funcions”

"Tenim una mitjana de 5 sortides diàries”

està deixat i desfasat, però podem estar contents, ja que en altres llocs el parc està en ruïna. El nostre camió escala té 16 anys i ha estat de baixa 2 mesos. La mitjana d'antiguitat dels vehicles és de 15'7 anys, amb molts problemes per passar les ITV. Tenim el material com els hidràulics d'acci· dents de cotxe desgastats, ampolles d'aire caducades, no tenim mànegues de recanvi, equips de respiració ob· solets... A vegades ens fa vergonya fer algun servei. Però si la situació ve de fa molts anys, per què es mouen ara? Hem arribat al límit i la gota ha vessat el vas. Hem estat avisant du· rant molts temps, hem aguantat per la crisi, la situació política, hem posat el coll per tirar endavant quan els temps no eren els millors i ja no ens creiem les promeses que el go· vern ens dona. Les propostes de les negociacions han estat ridícules i un brindis al sol. Per tant, les accions i mobilitzacions van per llarg? Ara intentarem noves fórmules com per exemple que els ajunta· ments ens recolzin en les nostres re· ivindicacions, augmentar la pressió i altres accions reivindicatives. L'aplicació de l'article 155 o el procés català, han afectat la seva situació laboral? Clar que ens ha afectat i hem estat molt de temps sense dir res per la situació política, però hem arribat al límit.

Marc Montaner, amb l'equip de guàrdia del dia que el vam entrevistar. La Bústia/Q.S.

Expliqui'm com és el torn d'un bomber de guàrdia? Són torns de 24 hores i en descan· sem 72, treballem un total de 1.790 hores anuals. Arribem a les 7 del matí i es fa el relleu, les novetats, la revi· sió de vehicles i de material. Sortim a comprar el dinar, sopar i a conti· nuació fem tasques de manteniment del parc, pràctiques, dinem, temps de lleure i a la tarda nova pràctica a l'aula i cap a les 7 del vespre al gim· nàs, sopar i dormir. Tot plegat si no hi ha cap sortida, però nosaltres tenim una mitjana de 5 sortides diàries. Quines són les principals actuacions dels bombers d'aquest parc? L'any 2018 vam fer 2.505 accions, de les quals 936 van ser activitats no urgents com fuites d'aigua, gas, pa· tologies estructurals..., 428 incendis urbans, intervenció en 318 accidents de cotxe, 252 salvaments, sobretot a Montserrat com a grup de suport a la cara nord i 103 incendis forestals, entre d'altres, com dispositius pre· ventius, fuites perilloses, etc. I si els bombers no actuen, aleshores cridarem a les ADF? Aquest és un altre problema, ja que les actuacions de les ADF són de de· fensa forestal, però no per exemple

en els correfocs. Els seus membres no han passat per l'Escola de Bombers i per tant, el seu objectiu i formació és diferent del nostre. Des de l'adminis· tració s'està aprofitant de la bona vo· luntat d'aquesta gent. El que han fet les ADF és sobrepassar-se en les seves funcions, ja que la tasca inicial era de prevenció i ajuda, no d'intervenció i s'ha desvirtuat. Si mai hi ha un acci· dent de qui serà la responsabilitat? Per posar un altre exemple, els mem· bres de Protecció Civil no fan la ma· teixa tasca que la Policia Local, que tots han passat per l'Escola de Policia de Mollet. I els bombers voluntaris quina funció tenen? Els bombers voluntaris són com nosaltres, i el nostre cos està format d'ambdós, però també tenim un pro· blema d'encaix. Un voluntari passa per l'Escola de Bombers però amb una formació inferior en hores que la dels professionals. Nosaltres estem al peu del canó i en canvi els voluntaris quan els necessitem, potser treballen. Ara bé, Catalunya és molt gran i per exemple aquest model funciona molt bé als Pirineus. Nosaltres per exem· ple, treballem amb els voluntaris de Collbató.


Economia i empresa

la bústia · gener del 2019

19

Milers d'euros, un cotxe i activitats pel comerç local

Sorteig dels 1.000€ amb l'alcalde i el vicepresident. NM.

Martorell, Sant Andreu, Gelida i Mas· quefa han mantingut les mateixes cam· panyes de Nadal i premis. La resta han canviat o no n'han fet. Les dues principals han sumat 16.000€ en vals de compra: Nou Martorell (9.000) i Sant Andreu (6.000). El premi estrella ha estat un cotxe de la cam· panya de Sant Andreu. La novetat a Olesa ha estat la primera desfilada del Pare Noel d'Olesa Comerç i el Mercat. I a Abrera, la pista de gel i el Parc de Nadal al costat. Nou Martorell va posar en circulació 9.000€ en vals de compra -de 10 i 20€ en compres directes i 1.000€ pel sorteiga través del comerç associat a l'entitat. La guanyadora del sorteig dels 1.000€ va ser Sílvia Antón, que va recollir la butlleta guanyadora i va fer les compres entre els més de 70 establiments participants que va escollir. Coses i Més Coses va segellar el premi. El sorteig es va celebrar el dissabte dia 29 de desembre al Mercat i les compres les va fer el dia 2 de gener a Winfor Sibaix i a Viñas e Hijos. Els comerços van regalar descomptes per a la pista de gel. A Sant Andreu, l'Ajuntament i l’ACSSAB van sortejar un cotxe, 6.000€ en 10 vals de compra i 2 paneres. Pepi Capón va ser la guanyadora d’un Dacia Sandero. La resta de guanyadors dels vals van ser: Montserrat Pérez (2.000€), Montserrat Albentoso i Marta Cabrero (1.000€), Oriol Corchero i Ana Rodríguez (500€), Janatan Salsench, Conchi Reyes, Lorenzo Vera i Toni Juan Carreño i Sandra Prat (200€). Les 2 paneres van anar per Ana i Francisco Pérez, i Josefa Jiménez. El sorteig dels premis es va celebrar el divendres dia 4 de gener al Teatre Núria Es· pert, que es va poder seguir a través d’una pantalla gegant a l’exterior, amb reparti· ment de brou calent. Com els últims anys, l’Ajuntament va impulsar la campanya del comerç local amb un centenar d'establi· ments, que ha organitzat conjuntament amb l’ACSSAB. D’altra banda, 36 comerços van partici· par en el concurs d’aparadors. Els premi· ats van ser: del nucli antic, Flors i Detalls Montse Guardia; del Centre-La Plana, Per· ruqueria Cim; del Palau-La Solana, Gessamí herboristeria i Centre de Teràpies; i del Mercat: El Racó Verd. Fem Vila Martorell va sortejar la panera de productes de les botigues ad· herides a l’entitat. Maite Garcia va ser la guanyadora, el seu “rasca” no premiat el va dipositar a Ungles. Més de 40 establiments han participat, que han obsequiat amb vals de compra de 50€, 25€, 10€ i 5€ per gastar a les botigues associades, en total 2.250€, i petits obsequis. L’entrega de la panera es va fer el dia 5 de gener.

Sílvia Antón, a Coses i Més Coses. Nou Martorell.

Els premiats amb l'alcalde, el regidor de comerç i el president de l'ACSSAB. Aj. SAB.

Maite Garcia amb la panera. Fem Vila Martorell. Fany Álvarez va guanyar 500€. Masquefa Comerç. El Pare Noel, al final de la desfilada d'Olesa. LB.

A Olesa van optar per una desfilada del Pare Noel en substitució de la pista de gel de l'any passat. Per primera vegada, el Pare Noel va participar en una rua al Baix Llobregat Nord organitzada per les associ· acions d'Olesa Comerç i del Mercat. Va ser un èxit de convocatòria amb la participació de públic d'Olesa i de muni· cipis del voltant. Durant les dues hores de rua, els col·laboradors, associats de les dues entitats organitzadores, així com d'alum· nes d’escoles que formen part d’Olesa Co· merç, van ballar i animar a grans i petits. El seguici va llençar milers de caramels i el Pare Noel també ballava, saludava i reco· llia les cartes dels més petits. Des de l'orga· nització han fet arribar la seva voluntat de repetir-la l’any vinent i de convertir-la en una activitat habitual d'inici de les festes. Esparreguera Comerç va fer el sorteig de tres lots de productes de les botigues associades. Les afortunades van ser Anna Serrano, d'una butlleta de Casa Vives, i Gema Zafra i Emilia Cuerva, de butlletes de Fruites Germans Guerrero. Aquest any Abrera Comerç, no ha fet campanya. L'Ajuntament ha portat la pista de gel i al costat ha instal·lat el Parc de Nadal (més informació a la pàgina 15). També va organitzar el 8è concurs d’Apara· dors Nadalencs. La Floristeria Nacho Flores va ser la guanyadora. El millor en la moda· litat reciclatge, Pastisseria Duch. La millor pàgina web i xarxes socials, Myriam Val. I el premi per votació popular, Estètica Rosana. Han participat 26 establiments. A Gelida, l'ACBG va sortejar una panera de productes i serveis dels comerços adhe· rits valorada en 1.300€. Manoli Ponce es va emportar la panera que ha anat recollint dels comerços. El sorteig es va celebrar el dia 5 de gener a la plaça de la Vila després de la Cavalcada de Reis. I Masquefa Comerç va repartir un total de 800€ en vals. Un de 500€ a Fany Álvarez segellat a la perruqueria Nirvana; i tres de 100€, a Olga Latorre, Jofre Sifres i Albert Gimeno, segellats a Sueños de Frida, bar la Plaçeta i Floristeria Torres.

Una de les 3 paneres. Esparreguera Comerç.

Manoli Ponce guanya la panera dels 1.300€. ACBGelida.


20

Esports

la bústia · gener del 2019

El pilot martorellenc Pep Mas no pot acabar el Dakar El Club Futbol Martorell tanca la primera volta en segon lloc a Segona Catalana i incorpora Joel Paredes, de Tercera Divisió

El futbolista Eric Garcia Martret debuta amb el primer equip del Manchester City de Pep Guardiola a la Copa anglesa

MARTORELL L’aventura del martorellenc Pep Mas i l’equip Pedregà Team al Ral·li Dakar 2019 al Perú va acabar abans d’hora provocat per una fallada tècnica. A 20 kilòmetres de l’arribada a meta de la cinquena etapa entre Mo· queua i Arequipa, la moto de Mas va quedar atrapada en un tram impracticable de dunes d’un desnivell de 500 metres amb una fallada de l’embra· gatge. El pilot martorellenc va ser rescatat per membres de l’equip d’assistència de l’orga· nització. En l’equip Pedregà Team, Mas va tenir el suport del mecànic de Sant Andreu de la Barca, Anselm Moya. El pilot martorellenc Pep Mas ha con· firmat a La Bústia que “un cop va acabar el Dakar d’aquest any ja tenim al cap tornar-hi l’any que ve”.

Futbol sala El Sala5 Martorell ha incor· porat l’internacional marto· rellenc Oussama Chefraou en el seu intent de recuperar la categoria perduda: Segona Nacional B.

Bàsquet

Mas, al desert del Dakar en la seva primera participació. Pol Marro.

FUTBOL. El Club Futbol Marto· rell va tancar la primera volta de Segona Catalana en segona po· sició, a dos punts del líder, l’At· lètic Sant Just. L’equip d’Albert Nualart ha incorporat Joel Pare· des, jugador de Sant Andreu de la Barca i que arriba procedent del Santfeliuenc FC, de Tercera Divisió.

BÀSQUET. El primer equip del CB Martorell ha capgirat la mala ratxa de principi de temporada a Lliga EBA i s’ha situat entre els cinc primers classificats del grup C-A. Des de l’arribada de Toni Olivares a la banqueta martorellenca, els blaus han sumat 9 victòries en les darreres 10 jornades.

Eric Garcia, amb el City. MCFC.

FUTBOL. El martorellenc Eric Garcia Martret va debutar el 19 de desembre passat en partit oficial amb el Man· chester City de Pep Guardiola davant el Leicester. Als 17 anys, Eric Garcia va estrenar-se com a titular en un duel de quarts de final de la Carabao Cup -la copa anglesa-. El martore· llenc va fitxar pel City procedent del Barça.

El CB Cornellà i el Basket Al· meda en categoria masculina i femenina van ser els guanya· dors de la 19a edició del Torneig Vila de Martorell de bàsquet cadet.

Escacs L’equip C del Club Escacs Mar· torell serà present a la fase final de la Copa Catalunya que es dis· putarà a Lleida, l’abril vinent des· prés de ser quart de Barcelona.

S'apropa la 12a Marxa del Montserratí ESPARREGUERA El proper 10 de febrer tindrà lloc la 12a Marxa del Montser· ratí que promou el Club Excur· sionista Esparreguera. La prova, que aplega prop de 1.300 per· sones, compta amb dos recor· reguts -curt i llarg-. En aquesta edició, el CE Esparreguera ha fet retocs en el recorregut amb l’objectiu de “fer-la més atrac· tiva per als participants”, segons fonts de l’entitat. La prova tin· drà dos recorreguts: la versió llarga, de 19,20 quilòmetres, tindrà dues variants respecte en la darrera edició: la primera, un traçat de ziga-zagues entre Ca n’Estruch del Cairat i el Tor· rent de la Salut; i la segona, un tram nou des del camí dels itali·

ans fins a Can Roca passant per Ca n’Ángel. En la versió curta, d’11,88 quilòmetres, els parti· cipants ascendiran fins al Cap· brot de Rubió. A més, el traçat s’allargarà fins el punt més alt de la Serra de Rubió fins a Ca n’Estruch del Cairat, el punt on continuarà la prova llarga. El CE Esparreguera ha obert el perí· ode d’inscripcions fins el 3 de febrer al web clubexcursionista· esparreguera.com. La 12a Marxa del Montserratí és una prova no competitiva i oberta a tothom. GIMNÀSTICA ARTÍSTICA. El Club Gimnàstica Esparreguera obrirà el primer cap de setmana de febrer la temporada oficial amb la competició escolar, base i via olímpica de la Copa Cata·

lana, organitzada per la Federa· ció Catalana de gimnàstica. Les gimnastes del CG Esparreguera ha tancat la pretemporada amb un total de 37 medalles (14 ors, 12 plates i 11 bronzes) després de participar en el torneig Oso· nagym (Vic) i el Torneig Ciutat d’Olot. KARATE. 9 dels integrants del Gimnàs Stylo van obtenir la classificació en la modalitat de katas i kumite al Campionat de Catalunya de Kius que va tenir lloc a Montcada i Reixac, el de· sembre passat. L’equip d’Esparre· guera participarà, l’abril vinent, al Campionat de Catalunya que tindrà lloc a Lloret de Mar i el Campionat d’Espanya que es ce· lebrarà a Albacete.

Una marxa de referència per a la comarca. CE Esparreguera.

BÀSQUET. El CB Tenea Esparre· guera, de Lliga EBA, s’ha situat en la quarta plaça en aquest inici de la competició al 2019 després de la victòria a la pista del Quart (69-71). L’equip d’Òs-car Navarro (9-5) té el liderat a tres victòries i és una de les revelacions de la temporada.

FUTBOL SALA El CFS Espar· reguera s’ha situat en la part mitja alta en el grup 1 de Ter· cera Divisió Nacional. L’equip de Jorge Rubio s’ha allunyat del liderat i la prioritat serà asse· gurar la permanència el més aviat possible. La salvació és a 9 punts.


Esports

la bústia · gener del 2019

breus GELIDA. El Gelida Industrial ha perdut pistonada a Primera Nacional després d’acumular tres empats i una derrota en les darreres jornades. Els gelidencs són a 7 punts del líder, l’Olím· pic Argentona, que té un partit menys. MASQUEFA. El Club Patí Mas· quefa va celebrar el Dia del Club on van haver inflables per als més petits, un concurs de penals entre els pares i un seguit d’obse· quis per als jugadors del club.

La Portals 2019 afegeix una nova prova COLLBATÓ La Portals, la prova de BTT per excel·lència que recorre la mun· tanya de Montserrat, que tindrà lloc el 6 i 7 d’abril, ja ha obert les inscripcions. La prova es va pre· sentar al Patronat Parroquial d’Es· parreguera. En l’acte hi va assistir el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, qui va assegurar que “La Portals és diferent a les curses que es fan setmanalment a Catalunya per ser a l’entorn de Montserrat i per l’entusiasme dels seus organitzadors. Arribar a la desena edició és una fita immensa”. L’organització home· natjarà Sandra Santanyes, qui ha

estat quinze vegades campiona d’Espanya i recent guanyadora de la Brasil Ride 2018. La Portals 2019 presenta un nou circuit reduït que es comple· mentarà amb el traçat clàssic i re· fermant la seva vessant solidària. La novetat serà La Portals Half, de 38 quilòmetres i 850 metres de desnivell. Aquest nou circuit se suma a la Portals Clàssic, que dona la volta sencera a la munta· nya de Montserrat amb un recor· regut de 60 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell; i a la Portals Solidària, una pedalada de 12 qui· lòmetres per recaptar diners per l’associació Asdent. + Info i inscripcions a www.laportals.cat.

Organitzadors i assistents a la presentació de La Portals 2019. La Portals.

FUTBOL SALA. El CE Collbató és el líder en solitari del grup 5 de Tercera Catalana. Els collba· tonins, que només han perdut un partit en 12 jornades de lliga,

El CH Sant Esteve s'allunya de la zona alta en la final després de superar Eslo· vàquia a les semifinals. La sesrovi· renca va proclamar-se campiona del món i d’Europa, el 2018 amb el combinat estatal.

SANT ESTEVE SESROVIRES El primer equip del Club Hand· bol Sant Esteve Sesrovires es troba en una situació atípica lluny dels llocs de privilegi. Els ses· rovirencs no han pogut canviar la tendència negativa dels darrers partits de 2018 i es troben en un moment delicat de la temporada. L’equip de Dani Ariño i Miquel Herrero, vigent sotscampió de Primera Estatal, vol canviar la tendència a la baixa.

21

Els sesrovirencs, en acció. Jordi Vilas.

FUTBOL. La sesrovirenca Jana Fer· nández es va proclamar campiona del Torneig de l’Atlàntic, a Tenerife, amb la selecció espanyola sub17 davant el combinat canari (4-1)

VOLEIBOL. El Torneig de Reis de vòlei de Sant Esteve Sesrovires (3 i 4 de gener), va comptar amb la participació del CV Sant Just Des· vern, CV Molins de Rei, CV Esplu· gues de Llobregat, CV Cerdanyola, Voleibol La Sedeta, CE Gelida i FC Barcelona, a més del club amfi·

trió. El CV Sant Esteve Sesrovires compta amb 7 equips, dels quals tots són federats i competeixen en les lligues de la Federació Ca· talana de Voleibol (FCV). A més, l’entitat compta amb una escola de formació de voleibol format per jugadors de 5 i 6 anys. L’equip de referència és el sènior femení que milita a Primera Catalana. FUTBOL SALA. L’equip que diri· geix el martorellenc Mark Garcia Gea encadena tres victòries con·

tenen un coixí de cinc punts res· pecte el segon classificat. La pista municipal s’ha convertit en un fortí i només han cedit una sola derrota.

Jordan, a la Selecció El jugador del Club Hand· bol Sant Esteve, Marc Jordan va jugar, per segona vegada consecutiva, amb la selecció catalana absoluta d’handbol en un partit solidari al Palau d’Esports de Granollers davant l’equip amfitrió, el 23 de gener passat. secutives i s’ha acomodat en la zona mitja de la taula a Tercera Divisió Nacional. Els sesrovirencs persegueixen la permanència.

El Club Futbol Olesa cotitza a l'alça a Tercera Catalana OLESA DE MONTSERRAT El Club Futbol Olesa ha iniciat el 2019 amb dos empats consecu· tius que el mantenen en la segona plaça del grup vuitè de Tercera Catalana. Els olesans, que enca· denen 5 jornades imbatuts no perden de vista el líder, la UE Sant Joan Despí. El futbol olesà té com a objectiu l’ascens a Segona Cata· lana en un grup molt competitiu i igualat que aplega fins a quatre equips més de la zona nord del Baix Llobregat.

BÀSQUET. El sènior masculí A del Nou Bàsquet Olesa s’ha des· penjat de les primeres places de la classificació de Primera Catalana després d’encadenar tres derrotes consecutives. En canvi, el sènior femení A de l’NB Olesa ha revifat després d’un final d’any passat marcat per les lesions i suma tres tri· omfs seguits que l’han tornat a situar en una posició de pri· vilegi per treure el cap entre el grup capdavanter de Segona Catalana.

FUTBOL SALA. Els participants al Campus de Joselito, que pro· mou el Futbol Sala Olesa, van assistir al partit de Primera Di· visió entre el FC Barcelona i el Llevant al Palau Blaugrana. Els participants van poder fer-se una fotografia amb la plantilla d’Andreu Plaza abans de l’inici del partit a la mateixa pista del Palau. El jugador blaugrana va agrair amb aquest gest els nens i nenes que van assistir al campus que per Nadal té lloc a Olesa.

GIMNÀSTICA. Més d’una trentena de gimnastes del Club Gimnàstica Olesa van tancar la pretemporada amb 25 meda· lles (10 or, 7 plates i 8 bronzes) en la competició d’Osonagym. La temporada oficial comen· çarà el mes de febrer amb la disputa de la Copa Catalana que tindrà lloc el primer cap de setmana de febrer. El CG Olesa espera que aquesta temporada les gimnastes locals facin un pas endavant en les diferents proves.

El CF Olesa va llançat. E. Albarracín.

Aprofita les Rebaixes Fins un 50% Dte


22

Esports

la bústia · gener del 2019

El Club Bàsquet Sant Andreu presenta els seus equips SANT ANDREU DE LA BARCA El Club Bàsquet Sant Andreu de la Barca va presentar els equips que formen part de la temporada 2018-19. En l’acte celebrat al Pa· velló Poliesportiu Josep Pla va comptar amb una exhibició de ball a càrrec de l’Escola de dansa Sonia Navarro que amb les seves acrobàcies i balls van animar el nombrós públic assistent al Pla. El club santandreuenc va homenat· jar Milton, conserge del pavelló, qui amb el seu tarannà s’ha gua· nyat el respecte i afecte de la fa· mília del bàsquet de Sant Andreu de la Barca.

breu MARTORELL. La Cursa dels 5kms i 10kms de Martorell ja té data: diumenge 5 d'abril. La prova, organitzada pel Marto· rell Atlètic Club amb el suport de l'Ajuntament, arriba a la 21a edició i presenta novetats en el recorregut. El MAC ja ha obert les inscripcions i els interessats ho poden fer a través del web de l'entitat: martorellatleticclub.cat.

FUTBOL. L'amateur A del CF Sant Andreu de la Barca no acaba de trobar la regularitat desitjada després de sumar quatre dels últims 12 punts possibles al grup vuitè de Ter· cera Catalana. Tot i això, l’equip d’Íñigo Irisarri manté intactes les opcions de lluitar per a l’as· cens a Segona Catalana. Els san· tandreuencs són tercers, a dos punts de la plaça de promoció i a sis, del liderat. Mentrestant, el filial santandreuenc es con· solida al grup 12è de Tercera Catalana i s'acomoda en la zona tranquil·la de la taula després de la primera volta.

FUTBOL SALA. El CFS Sant Andreu de la Barca és el líder del grup 4 de Primera Divisió Nacional per davant del CFS Rubí i afronta una segona volta molt esperançadora amb la possibilitat d’ascendir a final de temporada. Els santandre· uencs s'han convertit en el rival a batre pels seus perseguidors a la classificació. BÀSQUET. El sènior masculí A del CB Sant Andreu de la Barca ha tancat la primera volta amb una victòria a la pista del CB Nou Esplugues. L’equip de David Blanco vol recuperar el camí per·

Desfilada dels equips groc-i-negres al Poliesportiu Josep Pla. P. ANTONIO HARO.

dut i situar-se en la zona alta de la classificació a Segona Catalana. Els santandreuencs hauran de ser més regulars si encara volen llui· tar per a l’ascens a Primera.

GIMNÀSTICA. L'AE Sant Andreu de la Barca ha finalitzat la pretempo· rada amb bona nota i a principis del mes de febrer iniciarà el curs amb la disputa de la Copa catalana.

Núria Marquès posa la mirada a Kuching CASTELLVÍ DE ROSANES La nedadora Núria Marquès ha estrenat el 2019 amb bones marques a la Lliga Catalana de natació adaptada. La castellvi· nenca va participar a Terrassa en les proves de 100 lliures i 50 i 200 braça. Marquès s’està preparant a fons per al Mundial de natació adaptada que tindrà lloc del 29 de juliol al 4 d’agost a Kuching (Ma· làsia). Marquès es va penjar dues medalles dels Jocs de Rio, 4 me·

dalles al Mundial de Glasgow i 7 a l’Europeu de Funchal. "L’esport m’està fent créixer com a persona. La natació té uns valors inequívocs com l’esforç, el sacrifici, l’esperit de superació, el treball en equip i el companyerisme que, al· hora, són imprescindibles per a la meva vida", explica Marquès. La nedadora castellvinenca afronta un nou any on pot se· guir fent història en la natació adaptada. D'altra banda, Mar· quès acumula més premis i

La nedadora castellvinenca participarà en un nou Mundial. Arxiu.

distincions fora de l'aigua. Re· centment, la revista Fosbury ha premiat la castellvinenca com a millor dona esportista dels Pa·

ïsos Catalans el 2018 per vota· ció popular. Una prova més del suport que té la castellvinenca entre els més joves.

El nedador abrerenc Eric Vilaregut es penja 7 medalles ABRERA

Vilaregut ha fitxat pel CN Mataró aquesta temporada. Arxiu.

Eric Vilaregut va penjar-se 7 medalles als Campionats de Ca· talunya de Catalunya de natació d’hivern que van tenir lloc a Sa· badell. Vilaregut, des d’aquesta temporada a les files del CN Ma· taró, va penjar-se dues medalles d’or (800 i 1.500 lliures), dues de plata (200 i 400 lliures i 200 pa· pallona) i dues de bronze (400 estils i 4×200 lliures). A més, el nedador d’Abrera va obtenir una copa com a tercer classificat dels

campionats validats pels punts de la FINA. Vilaregut ha estat campió d’Espanya en la modalitat de llarga distància (5km) en tres ocasions. FUTBOL. L'AE Abrera ha perdut pistonada en el darrer tram de la primera volta després de per· dre la condició d'invicte al grup vuitè de Tercera Catalana. Els abrerencs van perdre a Sant An· dreu de la Barca (3-2). Una nova ensopegada a casa davant el nou líder, la UE Sant Joan Despí ha

deixat l'equip de Jordi Valle a 7 punts del liderat. BÀSQUET. El CB Abrera ha tan· cat la primera volta amb una nova victòria davant el Bàsquet Sant Boi B (67-62). Els abrerencs han finalitzat el primer tram de la competició en cinquè lloc amb un balanç de 8 victòries i 5 derrotes després de 13 jornades al grup 6è de Tercera Catalana. El líder, l'AESE B es manté invicte i els abrerencs són a 5 victòries del conjunt de L'Hospitalet.


Turisme, oci i gastronomia

la bústia · gener del 2019

23

Nou Martorell va presentar els Perkus a la fira de Nadal La rambla de les Bòbiles va acollir un any més la Fira de Nadal de Nou Marto· rell, el 16 de desembre. L'associació de comerciants va presentar per primera vegada a Martorell Els Perkus, el grup de Xirriquiteula Teatre. Es tracta d'un con· junt de titelles i màscares de grans di· mensions que ballen i interactuen amb el públic. Els sis artistes van tenir una gran acceptació en les seves actuacions. Nou Martorell va convidar a brou ca· lent de Càtering Casanovas al matí, i a xocolata amb xurros a la tarda. També va comptar amb el Tió gegant i l'inflable de MR Park. Tot plegat, amb una rambla plena de visitants i una cinquantena de parades de comerç local.

L'entitat de comerciants ja ha posat data per a la pròxima fira. És el Forastock el següent diumenge de carnaval, el 10 de març. Tots els interessats a participar-hi, així com per a fer-se soci, cal enviar un correu a: 9martorell@gmail.com.

La qualitat és l’únic ingredient imprescindible de la nostra SERVEI PER A EMPRESES I PARTICULARS PER cuina A TOT TIPUS D’ACTES I CELEBRACIONS C/Camí de Can Comelles, 3 bis - Esparreguera Tel. 93 775 91 32 - cuinestm@cuinestm.com servei de càtering cuines tm

Menú diari

10,25 €

Menú dissabte

15 €

Brasa tots els dies

MENÚS DE GRUPS DISSABTE NIT

93 778 28 09

Crta Abrera-Manresa, km 4,5 Can Vinyals Oest - Olesa

DIUMENGES TARDA: Ball

CARNESTOLTES

23 Febrer i 2 de Març

Sopar + ball amb dos ambients (música en directe i DJ) RESERVA JA !!

MENÚ DIARI 10 €

DE DILLUNS A DISSABTE 8:30 A 24:00 h TERRASSA EXTERIOR Gran varietat de Tapes i Vins

( 8 primers+14 segoNs+postre+begud inclosa)

MENU PER A GRUPS 15 € C/ Amadeu Paltor nº 25 Olesa de Montserrat 93 778 58 27 625 50 58 40 (Raül)

Especialitat en banquets de noces

Menú diari: 12 €

Menú cap de setmana: 22 € Ctra. de Martorell a Gelida, km 4 · Castellvi de Rosanes 93 775 14 64 · www.massunyol.com

A 4 minuts de Martorell

SERVEI A DOMICILI 93 775 28 28 C/ Pere Puig, 3 - Martorell www.cateringcasanovas.com

Passeig de l’Església, 6 08630 Abrera· 93 770 28 61 (Obert de dilluns a dissabte de 13 a 16h) restcanmartinet@gmail.com

FORMA PART DE LA SECCIÓ

TURISME, OCI I GASTRONOMIA Tel. 675 47 50 38

Tothom et veurà!!


24

Publicitat

la bústia ¡ gener del 2019

Profile for La Bústia

La Bústia edició de gener 2019  

La Bústia edició de gener 2019  

Advertisement