Issuu on Google+

��� ��������� ������������� ������

��������������

��������������������������������

������������������ �������������� ���������

������

������������� ���������� ���������

������� �������� ����������

������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ����� ��� ������ ����� ���������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ���������

���������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� �������������������������������������� ���������������� ��� ��� ���������� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ��������� �� �������� ��� �������� ������ ���� ��� ������ �� ���� ���� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ����������������� ��� ������� ��� ���������������������������� ���������������������������� ���� ���� ���������� ����������� ���� ���� � ���� ������������� ��� ������������������������������ ������������������������������

�������� ������ �������� ������ ����� ������� ����������� ���� ��� ����������������������������� ���������������������������� ������ �� ���������� ���� ����� ����� ����������������������������������� �������������������������������� ���������������������� ���������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������� ���������

�������������������

�������������������� ���������������������� �����������

�����������������������

�����������

������������������������� ����������������������

�������������������������

����������������������� ������������������������� ������������ ����������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

���������������������

����������������������� �����������������

������������� ������������

�������������� ��������������� �������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������������������������� ������� �������� ��� �������� ��� ��� ������������������������������� ��������������� ���������

������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

���������������������������������������������������������������������� ���������������

������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������� ���� ����������� �� ������ �������� �������������������������������� ���� �������� ���� ������������� ��� ������������������������������� ������������� ��� ������������� ��� ���� ����������� ��� �������� ���� ������������ ���� ����� ������� ��� �������� �������� �������� ����� ������ ��������� �������� ���� ��� ����������������������������������� � � �����������������

�������

��������������

�����

���������������

�����

��������������

�����

���������

����������������� ������������� ��������������


������ �� ������ ������� �������

������������������������������� ����������������������

���������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������� ������������������������������ ������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������ ��������������������� ������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� ������������������������� �������������������������������� ����������������������������������������� ������������ ������������������������������ �������������������������������������� ��������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ���� ����� �������� ������� ������ ������������������������������ ��� ��������� ��� �������� ���� ��� ������������������������������� ��������������������������������� ������������ ������������������������������ ��������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������� ��� ������� ����� ����� �������������� ������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ������������������������ ��� ������ ���������� ��� ����������������� ����� ������ ��������� ��� ����������������� ���� ��������� ������� ���� �������������� ������������������������� ���������� ��� �������� ��������������� ������������������������ ������������������������� ���� ������� �������� ���� ���������������������������������� ������������������������������ �������������� ������ �������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������� �������������������������������� ������ ��������� ��������� ���� ������� ���� ���������� ��� ������ ������������������������������ ������������������������������ � ���������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������� ���� ����� ������ ������� ���� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����������� ������� ������ ��� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������� �� ��� ������������� ��� ��������������������������������� ��������� ������� ������� ���� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������� ��������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������� ����� ��������� �������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����� ������������ ������ ������ �������������������������������� ���������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������� �������������������� ���������������

������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������� ���������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������� ���� ���� ����������� ��� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������ ������������������� ��������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������� ��� ��� �������� �������� �������������� ��� ��������������������������� �������������������������� ��� �������� ���� ������ ���� ����������� ������� ������� ���������������������������� ��� ������� ������ ����������� �� ���� ����������� �� ������� ��� ��������������������������� ����� ������ ���������� ������� ���� ���� ������������ ��� ��� ��������� �������������������������� ���� ����������� �� �������������� ����������������������������� ���� ���� ����� ���������� ���� ��� �������������������������������� ��� ���������� ������ ����������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ��� ������������ ������� ��� ��������������������������������� �������� ���� ���� ��������� ��� ����������������������������� ��������������������������������� �����������������������

���������������

�������������������������������� ������������������������������� �������� �� ���� ������������� ���� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������������ �������� ���� ����� �� ���� ���������� ������� �������������������������������� ��������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������� �� ������� ���� ��� ��� ��������������������������������� ��� ��������� ��� ���������� �� ���� ������� ������������ ����� ��� ������������������������������ �������������������

������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������� ������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ���������� ��������������������������� ��� �������� �� ���� ����������� ���

������������� ������������������ ���������� ���

��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������

���� ������� �� ������ ��������� �� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ���������������� �������� ���� �������� ���� ��� ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������� ������� ��������� ���� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������� ������������������������������ ��������� �� ������������� ������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������


������������������������������� ����������������������

��

������������������� �����������������������������

������������

����� ��� ������������ �� ��� ��������� ��� ��� �������� �� ���� ��������� ���� � ��� ��� ������������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ��� �������� ����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

������ ��� ��������� ��� ��� ��� ���� ��������� � ���������� � �� ��� ��������������� ���������� ��� ��� ���������� ���� ����������������� ��� ��� ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � � � ����������������� ������������������������ ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������

��� ��� ����� ��� ������������ ����� ���� ����������� �� ����������� �������� ��� ��� ����� ��� ����� ������������ ��� ��� ���������� ��� ���������� � ���������� ������������ ����� �������� ��� �������� �� ������ � ����� ����� �� ���� ������������� ������ ���� ���������� ����� �� ���������� ����� ����� ��� ������ ���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���� ����������� �� ����������� ���� ��� �������� ���� ����� ����������� ������ ������������ ��������� �� ���� �������������� ���������������� ����������������� ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������� ������������������� ��������������������������

�����������

������������


������� ��

���������� ����������� ������������� ������� �������������������������

������ ������� �������

������������������������������� ����������������������

��������������� ������������ ������������ ������������������ ����������������� ������������������ ���������������� ����������

������ ��������������������� �������

���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ������������������������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ��������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ��������������������������� �������������������������������� �������������������������� ������������������������������� ���������������������������� �������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ������������� ����������������������� �����������������

��������

���������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������� �������������� �������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ����������������������������������

������������������

������������������������������������������ ���� ������������������� �������� ��� ������� ��� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������� �������������������������������������������

����� ��������

������������� ����������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���� ���� ��� ��������� ���������� ����� ���������� ���� ���� ���� ������� �������� �� ��� ��������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������� ������������ ��� ���� ���������������������������������� ������ �� ����� �������� ���� ��� ���

��� ������� ������ ��� ������ �������� ������ ����� ������ ����� ���� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� �� ��� ������� �������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������������������������������

�������������������������������� �������������� ��������������������������� �������� ������� ������� ��������� ��� ������������ ����������� ���� ������������������������������� ��������������������������������� ������������� ���� ����������� ���������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������� ����������� ����������� ���������� ������ ��������� ��� �������� ��� ����������������� ��� ������������������������������� �������� ��� ��������� ������� ��� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� �������������������������������� �������� ��� ����������� ����� ��� ����������������������������� ������������ ������������������������������

�������������������������������� ���� ������������� ���������� ��� ��������������������������� ��������������������������������� �������� ����������� �������� ��� ���������������������������������� ��������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������ �������� ��� ��� ������ �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������� ��������� ��� �������� ��� ����� ������� ��� ��������� ��� ������������������ ����������������������� �����������������������

�������� �������� �������

�������� ���� ����� ����� ������ ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ��������������������� ��������������������������� ���� ��������� �� ���� ����������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������� �� �������� ���� ��������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������� ��� ��������� ������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������� ��������� ��� ���� ����� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������� �������� ����� ���� �������� ��� ��� ���������� �������� ���������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������� ��������� ����� ��������������� � ��� ����� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ���������������������

��������������������� ������������������������� �������� ������������������������ ����������� ��������������������������� ��������������� ��������������������� ������������������� ������������������������������������ �������������� ������������������������������� �������������� ������������������������ �������������������� ��������������������������� �������������������

����������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������


������������ ���������������� �������������� �����������

�����������������������������������������������������������

����������������� �������������������� �������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ���� ����������� ��� ������������ ��������� ��� ��� �������� ����� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ���� ��� ������� ��������� ���� ������������ ��� ��� ������ ����� ��������� ���������� ��� ��������� ������������������������������ ���������� �������� ���������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� �������������� ��������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

����������

�������� �������������������������������������������

����������������������������� �������������������������������� ������� �� ��� ����� ����������� ���� ������� ���������������

�������������������������������� ��� ��� ��� ������������� ������ ��� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������� �� ��������������� ��� ��� ��������������������� ����������������������������� �������� ��������� ��������� ��� ��������������������������������

�������������������������� ������� ��� ����� �������� ������� ��� ������� ������� ���� ������������ ����� ��� ���������������������������� ��������������������������� ����� �������� ������ ����� ��� ��������������������������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��� �� ��������� ��� ���������� �������������� �

��������� ������ ������� ������ ������������������������������ ������������������������������� �� �������� ��������� ��������� �������������������������������� �������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����� �������� �� ���� ���������� �������� ��� ����������� �������� ������������������������������ ������������������������������� ���� ������� ����������� ���� ��� ���������������������������� ������������������������������

������� ������������������������� ����������������������

��

������������������������������������ ��������������������������������� ���������� ������ ������� ������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������� ��� ��� ������� ����� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������ ��� ������� ��� ��������� ������������������������������ ����� ����� ��������� �� ��������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������� ������� �������� ��� ����������

�������������������

������ ���� ������������� ��� ���������������������������� ������������������������� ����������� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� ������� ��� ����������������������������� ���������������������� ����������������������� ������� ������ ��������� ���� ������� ���������� ���� ����� ��������� ������ ���������� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ��������� �������� ����� ���� ���� ������ ������ ������ ������������ ������� ���� ����� �������� ���� ������� ����������������������������� ��������������������

��������������������������������������� ��� ��������� ������� �������� ��� ��� �������� �������� ��� �������� �������������������������������� ��������� ��� ����� ������������ ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� ��������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������

������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������ ���� ��������� ��� �������� ������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������

������

������������������� ������������

����� �������� ��������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

�������������������������������������������������

��������������������� ����������������������� �������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������

���������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������


AB/29869

��

������������������������������� ����������������������


����� ������� ������������������������� ����������������������

���������������������������������������������

��

�������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������

�������������������������������������������������

���������� �������������

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

��������������������� ��������

�����������������������������������������������������������������

Este Viernes: Michelle Cordero Lanza ‘Adrenalina Pop’

CINE Justin y Mila Son amigos con derecho

Celebridad ��� ��� �� �� �� �� �� ��

���� � ��

���� �����������

Conoce más a Ximena Sariñana


����� ��

������� ������������������������� ����������������������

����������������������������������������������������������������

���������������� ����������������� �������

������������������������������������ �����������

�������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������

���������������������

�������������������������������������

��������������������������������

������������������������


���������������� ������������������

���� ��

������ ������� �������

�������������������������������

���������������

����������������������������� ���� ������������ ��� ���������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������ ����������������������������� ������ ��� ������������ ���������� �������������������������������� ������������������������� �������� �� ������� �������� ����������� ��� ������������� ��� ���� ����������� ������������ ��� ������������������������������

��� ����� ������ ������� �������� ���������� �������� ���� ������ ����� ������������ ��� ������ �� ������������������������������� ������������ ������� ��������� ��� ������������� ��� ����������� ��������������������������������� ����������� ��� ��������� ������ ������������������������������� ���� ���������� ������������� ������������������������������ �������������������������

������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������� ����������� ����������������� ���

�����������������������������������������������������������

�������������������� ����������������� ���� �� ��� ����������� ������ ��� ������ ����� ���� ��� ��������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ��� ��� ��� ������� ���������� ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������� ������� ��� ���������� ���� ��� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������� ��� ������������� � ���� ����� ����� ����� ������� ���� �� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������� �������������������

��������������������������������� ��������� ����� ��������� ����� ��� ��������������������������������

���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ������� ���������� ������ ��� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ���������������

������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������� ���� � ���� ������ ��������������������� ����������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������� ��� ���������������������������� ������������ �����������������

������������� ��������������� ��������������� ����������������� ������������������ ����� �������� ���� ���� ������ ��������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��� ���������� ���� �������� ��� �������������� ���������� �� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������������� ������������� ������ ��� ������ ����������������������������� ����������������������������� �������������� �������������������������� ��������� ��������������� ��� ������������������������������ �������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ��� ������������ ������� ������ ������������������������������ ��������������������� �������� ������� ������� ������������� �� ������������� ���� ������������� ��������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������ �������������� ����������������������������� ��� ������������ ������������ ���� ��� ������������ ��� ������ ���������������������������� ������� ����������� �������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���������������

�������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ��� ��� ������������ ��� ����� ������� ������������ ����� ������ ������������������������������� �������� ��� �������������� �� ����������������������������� ��� ���� ���� ������������������ ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������� ��� ��� ������ �������� ���

����������������������������������������������������������������������� ����������������������������

������� ���� �������� �������� ����� ��� ��������� ���� ������� ������������ ��� ������ ������� ���� ��� ��������� ���� �������� �������������������������������� �������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������ ���� ������������ ������������������������� ��������

�������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������� ����������������������������� ���� ��� ���� ������� ���������� ������������������������������� ���������������������������������

��������

�������������������

������������� ������������������������������������������������������� ��������������� ������������������������������������������������� ������������ ���������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ����������� ����� �������� ���� ����������������������� ���� �������� ���� ��� ����� ���� ������������������������������ ���� ��������� ���������� ������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������ ���� ���� ������ ��� ������ �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� �����������������������


����

�������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

������� ������������������������� ����������������

���

�������������������

�������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

��������� ���� �������� ����� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������

���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

�����������������������������

�������������������������������

���������������������������

������������������

���������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������

�������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������� ���� ���������� ������ ��������� ��� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������

����������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������

������������������������������ ������ ���� ���� ��� ������� ���� ��� ��������� ��������� �� �������� ���� ��������������������������

���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������� �����������

�����������������������

���������������������������������������������������������������������������� �������������������������

�������������������������������������������� ��� ������������ ������ ���������� ��������������������������������� ������ ���������� ��� �������� ��� ��������������������������������� ����������������������������� �������� ����������������������������� ������� ������ ���������� �� ���� ������������������������������ ������� ������ ������� ��� �������������������������� ������ ��� ������������� �� ���������������������������� ��������������� ���������������� �������� ������ �� ��� ������ ��������������������������� ������������������ �������������������������� �������� ���� ������������ �������������������� ��������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������ ���������������������� ������������ ��������������� ������ ���������������������������� ��������� ���� ����������������� ���������������� �������������������������� �������� � ���������� ��� ����� ���� �������� ��������� ��� ���������������������������������� ���������������������������������� ����� ��������� ��� ��������� ���� �� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� ������� ���� ���������� ����������������������������������� ������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������� ��������������

�������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��� ��� ���������� ��� ������� ����� ��������������������������������� ������� ��� ������ ������ ��������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ��������������������������������� �������� ��� ���������� �� ��������� ����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������

�������������������� �������� �����������������

��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������ ���������� ���� ������� �����������������������������������

����������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������������� ��� ��������� ��� ���������������������������������� ���������������������������������


��������������������� ��������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������� ������������������������������� ������ ������� ����� �� ��� ������� ����������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������� �� ���� ����������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������� ������������������������������ ��������� ���� ��� ��������� ������ ������������������������������� ��� �������� �������� ���������� ������������������������������� ����� ������ ��� �������� ��� ��� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ������� ��� ��� ������� ��������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������� ��������� �������� ��� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������� ������������������������������ ���� ����� �� ���� �������� ��� ����� ��������������������������������� �������������������������������� ��������� ��� ������ �������������� ����������������������������������� ����������������������������������

������� �����������

������������������������������ �� ������������������������������

����

�����������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������

������������� ��� ������������ ��� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������

������������������������������ ����� ���� ��� ��������� ��� ������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������� ���������������������������

���������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������

����������

����������������������������� �� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

������������

����������������������������� �� ������������������������������ ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ����������� �� ��������� � ��� ��� ���������������������

�������������

����������������������������� �� ����������������������������������

��������������������������������� �����������������

������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������� ��������� ����� ���� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �������������������������� �������������������������������� ������� ����������� �� ������� ��� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������� ������������������������������� ����������������� ���������������������������������� ����������������������������������

��

������������

������������������������ ���������������������� ������ ����������� ������ ������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������� ������� �������� ��� ���� ���������� ��� ��������� �� ����� �������������������������������

������� ������������������������� ����������������

������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��������������

������������������� ���������� ���������� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ���� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���� ��� ������ � ��� ����������� ��� ������������������������������ ������������������������������� ��������� ��������������� ��� ����� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������ ��� ����������� �� ���� � ��� ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� �������������������� ����������������������������� �������� ��� ��� ��� �������� ������� ������������� �� ���� ����� ��� ���� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������

����

������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

������� ���������� �� ������ ���� ������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ��������

��������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������

��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ��� ���� ��� ���� ���������� ��������� ����� ��� ���������������������������������� �������� ��� �������� ��� ������ ������������������������������� ������ ������������������������������� �������������������������������� ���� ������� ���������� �������� ������� ������ ������ ������� ��� ��������������� ��������������������������������� ���������

������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������

���������

����

������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������


���� ��

������ ������������������������ ����������������

�������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

���������������������� ���������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������� �������� ���������� ����� ������ ������������������������������� ����������������������������������� ���������� ��� ������� ��� ����� ������������������������������ ����������� �������������������������������� ������ ���������� ��� ���� ������� ������������������������������ ����������� �� ��������� ���� ���� �������������������������������� ���������������������������� �������� ��� ������� ��� ���� ��������������������������������� ���� ����������� ��� �������� ����

������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� �������������������������� ������ ���� ���������� �������� ���� �������� ���� ��� ����������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ �������� ��� �������� ���� �������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������� ����������������

������� �������������� ���������������� ��������������� ����������� ������������� ��������������� �������������� ���������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� ����������������

������������������ ������������������� ����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

��� ������ ������� ��� ������ ���������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� �������������������������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ �������������������������� ������� ����� �������� ��� ����� �� ���� ��������� ����� ������������ ������ ������� ��������������������������� ���������������������������� �����������������������������

���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����� ���� ������� ����������� ���� ������������������������������ ��������� ���� ��� ����������� ��� �������������������������������� ������������������������������ ����������������� ���������������

���� ���� ����� ������������ ���� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ���������������������������������� ������ ����� ���� ��������� ����� ������� ����������� �� ������ ����� ����������������������������������

���������� ��������� �������������� �������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������

���������������������������������� ������� ���������������������������� ���� ��������� ���������� �������� �������������������������������� ��������� �������� ������ ����� �������������������������������� ����������������� �������� ��� ���� ��� ������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ���������������������������

�������������������������������������� ���������������������������� �������� ���� ����� ��� �������� ����������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������ �����������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� ���������������� ��� ������ ����������� ���� ����� �������� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ������ �������������������������������

������������������������ ���������������������������� ������ ����������� ��� ��������� ������������������������������ ������������������������������� �������� �� ��� �������� ��������� ������������������������������� ����������������������������


��������

������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ������������ ��������� ������������ ������ �� ������ ������ ������ ����

�������� ������������ � ���� ������ ����� ������� ����� ����������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������� ��������� ���� ����� ����������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ������������������������������ �������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� �������������

����������� ���������������� ��������������� ������������������������������� ����� ��� ������� ��� ���������� ������� ��������� ���������� ����� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������� ���������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������ ������������������ ������� �������������������� �������� ������� ���� ������ ������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� �������������� ����������������� ���� �������� ����� ��������������� ��������������� �������������������� ��� ������� ��� ��������� ��������� ���� ���� ��� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������� ����������������

������������������� ���������������������� �������������� �������������� ����������������� ����������������� ������������������

������������������������

��� ����� �������� ��� ���������� �������� ��� ������������ ����� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������� ����������������������������� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ��� ������������������������������ ���� ��������� ��� ���������� ���� �������������� ��������� �� �������������� ��� ����������� ������������������

R. DEL E. JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE MUISNE Y ATACAMES EXTRACTO DE CITACIÓN A: LA COMPAÑÍA BARELLA ASOCIADOS CIA. LTDA., en la persona de su Presidente y Representante legal SR. FERNANDO OSCAR BARELLA MAGNOLER o quién haga sus veces. Se les hace saber que en este Juzgado se ha presentado en su contra DEMANDA de PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, sobre un lote de terreno, ubicado en la Parroquia Tonsupa, Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas.ACTORES: FLORENCIO JESUS RUIZ TELLO JUEZ: DR. GALO IRIGOYEN OJEDA CUANTÍA: INDETERMINADA

�������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

����������������� ��������������

���������� ���������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������� ��������������� �������������������������� ������ ������������������ ������������� ���������������������� ��������������������������

���������������������������� ���� ���������� ����� ���� ��� ���� ������� �������� ��� ��� ���������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ���������������������������� ���� ������ ��������� ��� ������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ��������� ���������������������

�������������������������������� ����������������������������� ���������� ��� �������� ��������� ��������������������������������� ��������������������������������

������������� ���������������������������� �����������������������������

������������������������������ ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������

��� ������� �� ���������� ���� ��� ����������������������������� ���������������������������� ������������

������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� ��� ������������ ����� ����� ����������������������������� ��������������������������������

��

JUICIO No 324/2010-ORDINARIO

����������� �������������� ����

���������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������ �������� ��������� ��� ��� ������������������������������ ��� ��� ���� ����������� ����� ��� ������ ��������� ���� ���������� ������������������������������ ��������� ������ ���� ����������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������� ������ �������� ����� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��������������

������� ������������������������� ����������������

������������������������������� ��� ������� ����� ���������� ��� ����������������������������� ��� ��� ��� �� ����������������� ��� ������������� ����������� ���� �������������������������������� ������������������������������ �������������� ��������������������������� ��� ������������� ��� ��� ����� ���

���������������������������� ������������� ���������� ��� ������������������������������� �� �������� ���� ��� ��� �������� �������� �� ���������� ��� ���� ������������������������������ ����������������������������� ���������� ���� ����� ������ ���� ���������� ������������ ��� ��� �����������������

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE MUISNE Y ATACAMES.Atacames, a 16 de SEPTIEMBRE del 2010, a las 08H40.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez Suplente Quinto de lo Civil de Muisne y Atacames, encargado mediante oficio No. 512/2007-DPJ-DDE de fecha 13 de Julio del 2007.- La demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio deducida por el señor FLORENCIO JESUS RUIZ TELLO, en contra de la COMPAÑÍA BARELLA ASOCIADOS CIA. LTDA., en la persona de su presidente y Representante legal Sr. FERNANDO OSCAR BARELLA MAGNOLER O QUIEN HICIERA SUS VECES, la misma que por reunir los requisitos determinados en la Ley, se la califica de clara, precisa y completa, por lo que se la admite al trámite de Juicio Ordinario.- De conformidad a lo dispuesto en los Arts. 396 y 397 del Código de Procedimiento Civil, se corre traslado con la misma al demandado y Presuntos propietarios, para que en el término de quince días propongan sus excepciones dilatorias y perentorias que se crea asistidos. Cítese al demandado y a los presuntos propietarios por la prensa en un diario de mayor circulación de la provincia de Esmeraldas, y, de la ciudad de Quito, por haber declarado el actor bajo juramento mediante acta suscrita en este despacho desconocer su individualidad, domicilio y residencia, de conformidad con el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil.- Inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad de Atacames. Cuéntese con el I. Municipio de Atacames. Téngase en cuenta la autorización que concede el actor a su defensor y el casillero judicial No.12 que señala para sus notificaciones. Agréguese a los autos la documentación adjunta a la demanda.- Cítese y Notifíquese. F) Dr. Galo Irigoyen Ojeda, Juez.Lo que se le comunica para los fines de Ley.- Debiendo comparecer a juicio señalando casillero judicial en la ciudad de Atacames, dentro del término de 20 días que corren a partir de la tercera y última publicación por la prensa.- Es fiel copia de su original. LO CERTIFICO. Atacames, a 22 de Septiembre del 2011.Abg. Carmen García Montaño. SECRETARIA 71817/cm


��������������������� ��������������������

�������� ��

������� ������������������������� ����������������

�������������� �������������� ������������� ���������������� ��������������������

������������������������������������������������������������������������������ ���������

������������������������������

������������������������������� ������� ��������� ���� ������� ��� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���� ��� ���������� ���� ������ ��� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������������������� ���������������������������� ������������ �������� ���� ����� ����� ��� ������� �������� ���� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� �����������������

������������������������������� �������������������������������� ���������������������� ����������������������������� ��� �������� ����� ��� ������������ ����������������������������� ������������������������������� ������� �������� ��� ����� ������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ����������������������� ����������������������������� ��� ���� ��������� ��� ����� ����� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������� ���������������������

����� ������ �������������� ���� ������� ���������� ��� �������� ��� �������������������������������� ������������������������������ ��������� ���� ���������� ��� ���� �������� ������������ ����� ��� ���� ��� ������ ������ ������������ ������������������������������ ������ ������� ����� ��������� ��� ��������������������������������� ������������������������������� ����� �� �������� ���� ���������� ������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������

������������������������������ ��� ������ ������� ��� ��� ����� ��� ����������������������������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ����������� �������������������������������� ������������������������������ ������������� ������������������������������ ���������������� ���������������������������� ��������������������������������� ����������� ��������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������� ������� ��� ��� �������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������� ����������������� ��������������������� ��������������� ������������������������� �������������� ������������������������� ����������������������� �������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������ ���������������� ������������������������� ���������������������������������������� ���������������������� ���������������� �������������� �������������������������� ��������������������������������������� �������������������������� ������������������������ ������������ � ������������������������ ���������������������� ������������������������������ ���� ���� ���� ���������� ��� ����� ����� ���������� ���� ��������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ������� ���� ��������� ������ �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ��������������������� �������� �� ����������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ���������� ��������� �� ����� ����������������������� ������������� ��������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������������� ����������������������� ����������������������������� ������ ��� ��� ���� �������� ���� �������������������������������� ��� �������� ��� ���� ����������� ����������������������������� �������� ��� ��� ���������� ���� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ��������� ���� �������� �������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ������� ������� ���� ������� ��� ������� ��������� ���� ������� ��� ������������������������������� ������� ���������� ������� ���� ������������������������������� ����������������������������� ���� ��� ������ ������������ ��� �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����� ������ ������� �� �������� �������� ��� ������ �������� ���� ������� ���� �� ������ �������� ������� ������� �������� �������� ���� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ��������� ��� ������������� ������������������������������ ����������������������������� �����������������������������

����

������������������������������������������

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ������������

����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ������� ���� ����������� ��� ���������� �������� ��� �������� ��� ������ ����� ��������� �������� ��������� ��� ������� ��� ����������� ������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� ��� ��������� ������� �������� �������������������� ���� ��� �������� ���� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������� �������������������������������� �������������������

������

������������ ������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ��� �������� ��� ������������� ���� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������

���������������������������� ��� ������� ������� ��������� ���� ����� ��� ����� ���������� ��������� ����������������������������� ����������������������������� ������ ����������� �� ������ ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������� ������������ ��������� ��������� ��� ������� ��� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ��������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������� ��� ������ ������������

���������� ����������� ������ ���������� ��� ��� ������ ��� ������ ������������������������������ ���������� ������� ����� ���� ��� ���������������� ������� ��� ��� �������������������������������� ������������ ��� �������� ����� ��� ������ ������ ���� ������ ������� ������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���� �� �������������� ��������� ������ �������� ����� �������� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ����������������������������


��������������������������������� ���������������� ����������������� �������������������� ������������������� �������������

������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������������������� �������������������������������

��

������������� ��������������

����

������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� ����������������������� ������������������� ��������������������� ����������

�������������������������������������� ������

��������������������������������� ��������������������������������� ������ ������������� �� ������� �� ���� �������� ���� ��������� ���� �������������������������������� �� ����������� ����� ���������� ��� ������������������������������

���������������������������� ������������������������������� ������������������ ��� ������� ���

������� ������������������������� ����������������

��������

����������������������������������

������ ����������� �� ���� ������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ���� ��������� ��������������� �� ���������������������������� ����������� ����������������������������� ��������������������������������� ������� ������������ �� ���������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������������

������

����� ����� �������� ������� ��� ������������������������������ ������ ���������������� ����� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������

�������������������� ������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ���� �������� ��� �������� �� ����������� ��� �������� ���� ��������� ��� ��� ���������� �� ���� ��������� ������������ ����� ���

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������

����

������������������������������ ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������� �������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ �������������

������������������

���������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������

������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������

��������������������������������������������� ������������������������������ ����� ��������� ������������� ��� ��������������������������������� ������������ ��� ����� ����� ��� �������������������������������� ������������ ������ ������������� �� ������������ ��� ������������ ����������� ��� ��� ����� ����� ������������������������� �������� ��� ������������ ������� ���������������������������� �� �������������� ��� ����� ���������������������������� ��������������� ������ ��� ���������� ����� �������� �������� ���������� ���� ��� ����������������� ������������������������� �������������� ���������������� ����������������� ������������������������� ��� ������� ��� ���� �������������� ���� ��������� �� ���� ��������������� ���������� ��� ������ ��� ���������������� ������������������������� ����������� ������������������������� ����� ���� ��� ����������� ����� ������� �������� ��� ���� ���������� �������� �� ��������������������������� ������������������������ �������������������������������� ������������ ��� ��������� ��� ��� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ��������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������� �������������������

�� �������������������������������� �������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������� ����������� ��������������� �������������� �������������� ����������� ����������� ������������� ��������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

�����������������������

�� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������


������ ��

������� ������������������������� ����������������

���������� ����������� �������� ����������� ��������������������������������

����������������������������� ��������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������� ������������������������������� ������ �� ������� ��� ����� ��� ������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� �������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��� ���������� �������� �� ����� ��� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������� �������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����� �� ��� �������� ��� ����������

������������������������������ ������ �������� ����������� ��� ���� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������ �������� ���� �������� ���� ������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������� ��� ��� ����� ������ ��� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����������� ������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ������������������ ����������������������������

������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ������� ���� ��������� ��� ������ ������������������������������ ������������������ ��������������������������� ������������������������������� ����������� ��� ��� ��������� ���� ������������������������������� ��������������������� ��� ���������� �������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� ���� ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������� ���� �������������� ������ �����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������

������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������


�������

�������� �����������

������� ������������������������� ����������������

����������������������������

������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ��������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������

������� ����������� ���������� ���������� ������������� ��������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������� ������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

���� ������������ ���������� ��� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������ ��� �������������� ���� ��� ���� �������������������������������� ��� ������������� ��� ������������ �������������������������������� ��������� ����� ��� �������� �������� ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ��������� �����������������������������

��

������������������������������ ������������������������������ ��� ����������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ���� ��������� ������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� �� ��� �������������� ���� ������� ������������ ��������������

�������������������������������� ������� ������� ��������� ���� ��������������������������������� �������� ������ ������������ �� ��������������������������������� ������� �� ���� ������ ��� ������ ��� ������� ��� �������� ������� ���� ��������������������������������

���������������������

��������������������������������������������������������������������� ��������������������

��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ���������������������

����������������������������� ������������ ��� ��� ����������� �� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� �������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������������ ����������������������������� ���������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������� ��� ����� ��� ��� ������������ ������������������������������ ���������� ��� ������ ��� ������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������� ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����� ��� ������� ������� �������� ���������� ���������� ���� ��� ��� ������������������������������� ������������ ���������������������������������

������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ������ �� ���������������� ���� ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ����������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ��������� ��� ���� �������� ��� ��� ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ����������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ������ ����������� ��� �������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������

������������������������������� ������������������������������ �������� ��� ������� ���������� ��� �������� ������ ����� ����� ������������������������������ ����� ����������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������� ���������� ������� ��� ��� ��������������������������������� ������������������������������� ������ �������� ������������� ���������������������������������� ������������ ����� ��� �������� ���������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ��� ���� ���� ����������������� ����������� �� ��� ��������������� �����������

������������������������������� ������������������������������������� ������������

������������� ������������������������������������ ������������������������������


����� ���

������ ������� �������

������������������������������� ����������������

�������������������

����������������� ���������������������������������

����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������

������������ �������������� ��������������������������������������������������������������������������������

������� �������

�������������

�����������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������� �����������

����������������

���������������������������

���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������� �������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ���������������������������� �����������������

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������

����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������� ��������� ���� ������� ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ���� �������� ��� ������������ ����� ������������������������������ �������������������������������������� ����� �������� ��������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������ ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������� �������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��� ��������� �� �������� �� ������ ���� ��� ������� ���� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� ������������� ���������� ��� ��������� ��� ��� �������������������������� � ��� ����������� ����� �������� ���� ������ ��� ��������� ������������� �������������� ������������������������� ������������� ����������� �������������������������� ��������������� ������������������������ ��� �������� ��������� ���� ����� �������������������������� ����������� ���������������� ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������� ���������������� �������������������������� ������������������������������ ����������� �������������������������� ���������������� ��������������������������� ��������������� ��������� ����� ��������������������������� ��������������������� �������������������������� ������� ������������������������� ��������������������������� ����������������������� ����� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ���� ������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������


��������������� ����������

������������������� ������������������ ������������������� ����������������� ������������

����������

����������� �� ���� �������� ���� ����� ��� �������� ���� ���� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������� �� ������ ������ ������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������������

�������������� ����� �������� �� �������������������������������� ��� ������������ ����� ���� ����������� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ����������� �� ������������������������������ �������� ���� ������� ������ ��� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���������������������

������������ ������������������

�������������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

����

��������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ������� ��������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��� ������� ��� ����� ������������ ������������������������������ ������������� �������� ������� �� ��� ��������� ������ ���� �������� ������������������������������� �������� �������������������������� �������������� ���� �������� ��� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ��������� ��� ��������� ������ ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ���������������������

������������� ���� � �������� � ���� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� �������� �������������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ��������������������������������� ������������������������ ���������� ������� ������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������� �������������� �� ������ ��������� ��������� ���������� ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ ���������� ��������� ������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������� �������������� �� ������ ��������� ������ ������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������������������������������� ������������ �� ��� ������� ������ ������� ���������� ������� ������������� ���� � �������� � ���� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ��������� ��������� �� ��� �������������� ��� �� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ��������������������������������� ������������������������ ���������� ������� ������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������� �������������� �� ���������� ��������� ��� ������������ ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ ���������� ������� ������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� �������������������������������� ����������� �������������� �� ������������������������ ���������������������������� ������ ������ �������� ������� ��������������������������������� ������������ �� ��� ������� ������ ������� ����������

���������

������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������

���

��������������� ������������

�� ���������������������������� ��������������������������������

������������������������

���������� � �� ������ ��� ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������ ������� �������������� ��� �������������� �� ������� �� ��� ������������������������������ ������� ��� ���� ������������� ��� �������� ��� ������ ���� �������� ������������������������������ ������� ��������� ���� ������ �������� ������� ����������� ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������

������� ������������������������� ����������������

������������ ����������������

������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ����������� ���� ��� ����������� ��� ����������� ������������ ��� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������ ����������� ��� ��� ������� �������������������������������� ���������������� �������������������������������� ������������������������������ ��� ���������� ��� ������ �������� ����������������������������� ��������������������� ������� ���� ��������� ���� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ������ ������� �������� ���� �������� ��� ������������ ����� ������ ��� ����� ��� ��� �������� ������������������������������ �������������������������� ��� �������� ������� �������� ���� ����� ������������ ��� �����

�����

��������

������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� ������������������������������� ����� ���� ����������� ������ ��������� �� ��������� ���� �� ������ ��������������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ��������������������������������� ������������������������ ���������� ������� ������������� ����������������������������

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������

������������

�� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �����������������������

���� ��� ���� � ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ���� ������������������ ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ��������������������������������� ������������������������ ����������

����

������������� ���� � �������� � ���� ������� ��������������������������������� ����������� �������������� �� ������������������������ ���� ������ ����������� ������ ������������������������������ ������� ��� ���� ��� � ����� � ������ ������������������������������� ����������

��������

������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� ���� ������ ������� � � ��� ��� ����� ����� ���� ����������� ���� ����������� �� ����������� ��������������������� ������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������������������������������� ������������ �� ��� ������� ������ ������� ����������� ������� ������������� ���� � ����� � ���� ������� ���� ���������������������������� �������� � ��� ��� ������� ����� ���� ����������� �������������� �� ��������� ��������������� ������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������������������������������� ������������ �� ��� ������� ������ ������� �����������

������

������������� ���� � �������� � ���� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ��������������������������� ����������� ������ ������ ����� ������������������������������ ���� ��� � ����� � ������������ �� ��� ������������������� ����������� ������� ������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������� �������������� �� ������� ���������������� ���������� ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ ����������� ������� ������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� ���� ������ �������� � � ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ���������� �������������������������� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������� ���� ��������������������������������� ������������������������ ����������� ������� ������������� ����������������������������� ������ ������� � � ��� ��� ����� ����� ����������������������������� �� ���������� ������� ����� ������� ������ ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ �����������

���������

�������������

����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �� ������ ������ ����������� ������������������������������ ������������������������������ ������� ��� ���� ��� � ����� � ������ ������������������������������� ����������� ������� ������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� �������������������������������� ����������� �������������� �� ������� ������������ ��� ������������ ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ ����������� ������� ������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� �������������������������������� ����� ���� ����������� �������� ��������������������������� ������������� ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ ����������� ������� ������������� ���� � �������� � ���� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ������� ���������������� ������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������������������������������� ������������ �� ��� ������� ������ ������� �����������

�������������

������������� ���� � ����� � ���� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ������������������������ ���������� ���� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� ������� ��������� ������� ��� ���� ���������������������������������� ������������ �����������

����������

������������� ���� � �������� � ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� ���� ����������� �� �������� ������������������������� ���� ������ ����������� ������ ������������������������������ ������� ��� ���� ��� � ����� � ������ ������������������������������� ����������� ������� ������������� ���� � �������� � ���� ������� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� ����� ������������������ ������� ���� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ��������������������������������� ������������ �� ��� ������� ������ ������� ����������� ������� ������������� ���� � ����� � ���� ������� ���� �������������������� � � ��� ��� ����� ����� ���� ����������� �������������� �� �������� ��������������������� ���� ������ ����������� ������ ������������������������������ ������� ��� ���� ��� � ����� � ������ ������������������������������� ������������


�������������������������

��������

��������������������������������

�������� ���

������� ������������������������� ����������������

��������

��������������������������������

��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������

���������� ������ ��������� �������� ��������� ��������� ������ ������� �������� ������� ������� ������� ������� ���������� �������� �������� ������� ��������� ��������

�������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ��������� ������� ������ ����� �������� ������� �������� �������� ��������� ������ ��������� ��������

������� ������������ �������������� ������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ���� ��������� ��� ����������� �� ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������ ���������� ��� ��� �������� ������� ��� �������� ��� ������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ��� ������������ �������� ������� ������������������������������� �������� �� ��� ��������� ��������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

�������������� �������� �������� ������������������������������ ��������� ���� ������ �� ������ ��� �������������������������������� ����������� ��������������������������� �������������������������������� ������������ ������������������������������ ����������������� ����������������������������������� �������������������������� ���� ������� �������� ���� ������������������������ ���������������������������� ������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������� �������������������������� ���� ����������� ��� ��� ������ ��������������� �������������������������� ���������������� ���������������������������� ��������������� �������������������������� ��������� ��������� �� ��� ������������������ ��������������� ����� ��������� ����������� ��������������������������� ������������������ ������������ ��� ������� �� ��������������� ���������������������� �������������������������� ������ �������� ��������� ������������������������� ������������������������������������ �������������� �������������������������������� � ��������������������������������� ����������������������� ��������������������������������� ��������� ��� �������� ��� ����� ������������� ������������� ������ ����������� ���������� �� �������� ��� ����� �� ������ ������������ ��� ������� ����� ��� �������� ����� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������ ���������������� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ������������������������������ ����� ��������������� ���� ���� ������������������������������ �������� ������������ ��� ����� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����� ��� ���������� ������ ���� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ���������������

�����

���������������

����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������� ����������� ��������������������������������� �� ����������������������������������������

���������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������� �� ��������������������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������


����������������� ��������������� �������������� ����������������� ������������������ ����������������� �������������������

��� �������� ������� ��� ����� ��� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������� �� ��� ����������� ���� ���������� ���� ������� �� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������� ������ ���� ������������ ��� ������������� ��� ��������� ���������������������������� ����� ���� ������������� ���� ����������������������������� ��� ���������� ���������� ���� ���������������������������� ����������� ���������� �������� ������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

������������������������������������������������������������������������� �����������

������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���� ��������� ��� �������� ��� ������������������������������� ��� ������� ��� �������� ����� ��� ����������������������������������� ����������� ��� ��������� �� ��� ����� ��������

������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ������������� �������� ��� ���� ������������������� ��������� �������� �������������� ��� ����� ���� ������� �� ����� ������� ��� ���� �������� ������������������ ��������������������������� ���������� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ���� ���� ������ ��� ��� �������������������������� ���������������������� ��������������� ������������������� ��������������������� ������ ������� ��������������������� ���������� ��������� �������������������� ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ������������ ���������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������ ��� �������� ��� ������������ ��� ������������������ ������������������������������� ��������� ��� ������� ��� ����� ������������������� ���������������������������� ���������� ������ ��� ���������� ������������������������������ ������� �������� ������ �������� ����������������������������� ��������������������������� ���� �������� ������� ��� ������������������������������ ���� ��������� ���� ��������� ���� ������������ ����� ��� ������ ������������������������������� ������������������������������� ��� ���� ���� �������� ��� ��� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������������� �������� ���� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ���������� ��������������� ����������� ������� ���� ��� ����������� ���� ���������������������������� ���� �������������� ��� �������� ��������� ��� ���������������������������������� ���������������������� ���������������� ��������������� ���������������� �������������������������� ���� ������� ��������� ������� �������� ��������� ���� ��� ����� �� ���������������������������������� ��� ������� �������� ������������������� ��������������� ��� ��� ������� ������ ����������������� ������������������������ ������������������������������������ ������������������ �������������������������� ������������������������������� ����������������������� ������������ ������������������� ������������������������������ ���� ���� ������������� ��������������� ���������� ������������������������ ���������������������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������� �������������������������������� ��� ������ ������������� ������� �������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� ������� �������������������������������� �������������������������������� ���������� �������� ����������� ���� ������ �������������������������������� ����������������������� ��������������������������������� ���������������������� ������������������������� ������ ������� �������� ������ ��������� ���� ���� �������� ����� ������������������������ ������������������������������� �������������������������������� �������������������� ������ ��� ���������� ������� ���� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������� ����������������������� � �����������������

�������������������������� ��������������

���������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������� ���������������������������� ��������������������������

����������

������ ������������������������ ����������������

���

������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ������������ �������������������� ��������������������������� ������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���� ������������ ��� �������� ���� �������������������������� ���������������������������������� ����� ���������� ���� �������� ������������������������������ �������������������������������� �������� ������ �� ��������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������� �������� ���� ��������� ������� �� ������ ������� ����� ��� ���������� ����������������� ����������������������������� ������� ������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������� ����������������� ��������� ��� ����������� �������� ������� �������� ��������������� ��� ������������� �� ��� �������������������������� ��������������� �������������������������� ������������� ������������������������� ������������������ �������� ������������������ ����� �������� ��������� �� ���������������� ����� �������� ���� ��� ���������� ����� ��������� ��������������� ��� ����� ���������� ��� ��� ��������������� ��������������������� ������ �������� ���� ��� ���� ��� ��������� �� ���� �������� �������� ����������� ��� ��������������� ������� ���������� ����������� �� ��������� ���� ������ ��� ��������������������������� ������������������������� ��������������������������� �������������������������� �������������� ��������������� ���������������������������� ������������������ �������������������������� �������������������������� �������� ��� �������� ���� ������������� �������������� ������� �������������������������� ��������

�������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������

DE OPORTUNIDAD VENDO OFFSET ROLAND FAVORIT 65X45 Y GTO 52 Aceptamos parte de pago vehículo, chief 15 o guillotina. Informes: 022766743 / 097771461 Santo Domingo

157036/po

������������� �������������������

�����


��������

�������������������������

������� ���

���������

�����������

�����������������������������������������

PAREJA

������� ������������������������� ����������������

PELÍCULA EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

LUGAR FRÍO Y DESOLADO

ACTRIZ DE LA PELÍCULA CLOSER

VIENTO

�����

INGLÉS

DETENER METAL PRECIOSO

ALFA

VOZ DE ARRULLO DIOS DE LA INDIA

EXTRAÑA

TABERNA PALPITAR

DESPLOME

FRAGANCIA

OESTE

FUNDA, FORRO

RÍO DE FRANCIA

������������������������� ������������������������� ������������������������ ��������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ����������������������������

VEREDA

CRECIDA RÍO DE ASIA MERIDIONAL PAÍS DE EUROPA

DE BARIO

AFÉRESIS DE

ENSENADA

QUE TIENE

ASIDERO

EMBUSTE,

SÍMBOLO DE OSMIO

TRAMPA

AGREGAR

TENER TOS

Solución anterior CACIQUE,

AFABLE

G

B

A

SÍMBOLO DE BARIO

N

E

DÉSPOTA

O

N

A

D

R

A

TRIUNFAR

DUELO

D

O

S

U

O

T

A

R

B

A C O R O M O N A

HOGAR

D I L

REGIDOR, CONCEJAL SANTO EN PORTUGUÉS

S

A

A

ALGA DE LOS CHARCALES UNO EN INGLÉS

A

S A

R

L

PERSEGUIR,

I

O

T

R

A

CAUDILLO DE LOS HUNOS

BALNEARIO DE ESMERALDAS

HOSTIGAR

TEJIDO DE ALGODÓN

A R

SONAR LOS TRUENOS

FLOTAR EN EL AGUA

C

ENCUENTRO CETÁCEO MARINO GIGANATE

A

PÚDICO

C

DIVÁN, SOFÁ

A

E

ENSENADA

P

C

MACHO DE LA CABRA

HUELGA

L

SÍMBOLO DE

C

DE LOJU

ENTRADA, ACCESO

A

CONEJILLO DE INDIAS MANTO

L

C

E

CERIO

PAÍS

P

A

R

P

I

T

A

A

R

TERMINACIÓN

G

I

C

A

A

R

O

A

R

A

RÍO DE NORTEAMÉRICA TERMINACIÓN

�������������� ������������ ������������������������ �������������������� ���������������������� ������������

A

N

A

D

A

A

C

PELÍCULA UN PLAN BRILLANTE

U

RAZA

PEÑASCO

A

FRAGANCIA

ACTRIZ DE

M

GITANO DE

EMBARCACIÓN

N

O L O R CELEBRIDADES

R

Y

A

VERBAL

R

VÁSTAGO ANTES DE CRISTO

D

CONVICTA ENTE

S

E

R

SOGA DE

VERBAL

NATA DE LA LECHE

E

M A

ESTRELLA EN INGLÉS

BATRACIO

O

PARTE INFERIOR DEL TEJADO

CERDA DEL CABALLO

S

N

R

L

E

DONDE SE ENTIE-

E

O

ENVIA RIVALIDAD

PLANTÍGRADO

T

A

SÍMBOLO DE

R O

O

O

L

A

A

R

A

C

O

ESPECIE DE GABÁN GRANDE

A

SEGUNDA RALLADOR

E

C

RELATIVO A LA TRAGEDIA

RÍO DE FRANCIA

N

ONDA

PROBAR

DEL DILUVIO

R

HERMANO DE MOISÉS VOZ DE

I

VOCAL

O

R

A

L

O

M

TURBAR,

CULAR DEL OJO

A

R

A

A

R

S

T

I

A

R

E

M

I

I

N

ARRULLO

L

I

PAPAGAYO RÍO DE ÁFRICA

ÓRGANO GENITAL FEMENINO INTER. EMBARCACIÓN

O

ATURDIR NEUTRO

MONEDA DE COSTA RICA

S

S

ARTÍCULO

LIEBRE DE LA PATAGONIA MEMBRANA CIR-

Y

RÍO DEL ECUADOR

FURIA

ATASCAR

T

RADIO

RRAN HUESOS

R

L

O

U

A

DONAR

ESPARTO

C

��������

LISTA

TONTO

ASTATO

RADIO

CAMPÉON

CIELO

O

PARTE INFE-

GRIS, SOMBRÍO

RIOR DEL PIE TERMINACIÓN VERBAL

��������

SÍGNO MATEMÁTICO SONIDO

�����������������

���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������

�������������

����������������������������� �� ���������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������

������������������

���������������������������������������� ����������� ����������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������

�������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������

��������

��������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������

�����

��������������

��������������������������� �� ����������������������������

����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������

DE POLONIA

LA SUPERFICIE APÓCOPE DE PAPÁ

SÍMBOLO DE

SEMANA

��������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������

�������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������ �

CAPITAL DE ITLIA

APÓCOPE DE

SÍMBOLO DE

�������

�������

ASTRO REY

NÚMERO PAR

DÍA DE LA

C

ASTADO

IGUALDAD EN

ADICIONAR,

N

SÍMBOLO DE

VOZ DE ARRULLO MATADERO DE RESES

CARBONO

ALTAR

O

������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������

RÍO DE ALEMANIA ROEDOR

SALUDO INDIO

DE ATAQUE ESPECIE DE SARNA

VOTO, TRAJE

T

��������

NAPOLITANO

AROMATIZAR

ALAS

L

����������

ÁTOMO SÍMBOLO

LONGITUD

PIÉLAGO

FUE ACTOR DEL CINE DE ESTADOS UNIDOS

��������� �����������

PARIENTE

INSTRUMENTO

LICOR

����������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� �����������

GIRAR

PARA DISPA-

MEDIDA DE

GUISAR

���������

REGALAR

RAR FLECHAS

VASIJA PARA

�������������������

LAGO GLACIAR PIRINEO

AVALANCHA,

MODALES

�����������

HIJO DE NOÉ

CARRO EN

FRENAR,

�����������������������

����������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� �����������

ACTOR DE LA

����������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ������

�������

��������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

�������

���������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ����������

����������

���������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

�����������

������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������������

�������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������

�������������

������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������


������ ���

������ ������� �������

���������������������������������

���������������

���������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������

��������������������� ����������������� ��� ������������� � �� ��������� ������������������������������� ������������������������������ ������� ���� ������ ���� ��������� ��������������������������������� ���� ������� ������� ��� �������� ������� ����� �������� ���������� ��� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���� ���� ����������� ��� ������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ������������������������ ������� ������ �� �������� �������� ��������� ����� ����� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������� ��� ������������ ���� ����� ������������ ������� ��� ��� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ����������������������

������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������� ����������������������������

����������������������������� ������� ��� ��������� � �� � ��� ��� ��������� ��� ������������ ��� ������������ ���� �������� ��� ����������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ����������������

��������������������������������������������������������������������������

������� ���������

������� ��������

�������������� ������������� ������������ ��������������� ������������ ����������� ���������� ������������ �������

��� ������ ��������� ��� �������� ��� ������������������������������ ��������������������������������� ��� ����� ��� ��������� ���� �������� ����������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� � ������� ��� ������ ������� ���� ��������������������������������� ���������������������������������� ����� ������������ ��� ��������� ���� ����� ��������� �������� ��� ���� ��������� �������� ��� ������ ������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������ ��� ������� ������� ������ ������ ��������� ��� ��� ���������� �������������������������������� ����� ���������� ��� ������ ����� ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������� ������������� ����������������������������� ������������������������������� ���� �������� ��� ������ ������� ������������������������������� ��������� ������� ������������ ������������������������������������ ����������� ��������� �� ��� ������ ��������� ���������� ���� ������ �������� ������� �������� ��� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������� � ������� ��� �������� ������ �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������ � ����� ��� ���� �������� ������

�����������������������������������������������������

�� �������� ��� ������ ��� ��������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���� ����� ����������� ��� ��� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ��������������������� � ����� ��������� ���� ������� ��������������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������ ��� �������� ��� ��� ��� ��������� ��������� ������� �������������������������� ������ ��������� �� �������� ���� ������ ������ ���� ������� ���������������� ��� ������ ��������������������������� ������������������������� ���������������� �������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������� ������������� ��������������� ����������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������ ������ ��������������������������� ������������� ������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ���� �������� ������ ��� �������� �������������������������������� ������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������ ���� ���� ��������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����� ��� �������� ���������� ��� ������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������� ������������������ ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� �������� ������� ����������� ���� ���������������������������������� ����������������� � ���� ����� ��������� ���� ������ ���� ���� ��� �������������� ��� ���� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������


�������������������������

������ ���

������ ������������������������� ���������������

��������

������������ ������������������� ��������������

�� �������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ����������������������������

��������������������� ���������������������� �����������

�� ����������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ��������������

�������������������� �������������������� ����������

�� ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������������������� �������

��������

�������������������� �������������� ���������� ���������� ������������ ���������� ����������� ��������������� ������������ ������������� ������������� �����������

����� ������������

� � ���

�������������

����� ���������� �������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� �������������� ���� ���������� ���� �������� ���� ������� ������ ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������ ������ ����� ���� ��������� �������������������������������� ������������������������������� ���������� �� ��� ����� ��� ����� ������������������������������� �����������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������� ��������������������������� ���������������������������������� �������� �������� ��� ������� ��� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� �� ����� �������� ���� ������ ��� ����������������������������������

�������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ����� ����� ��������� ������ ���� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ��������� ���������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���� ������ �������� ��������� ����

������������������������������ ������������������������������� �������� ��� �������� ��� �������� ������� ��� ������ �������� ����� ��������������������������������� ���� ����� ���������� ��������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��� ���� ��� ������� ��� ���������� ������������������������������� �������������������������������� ���������� ������ ������ ���� ��� ������������������������������

���������������� ������������������ �������������������

������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������� ���������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������� ����������������������������� ��������������������������������� ����� ������� ��� ������ ��������� ����������������������������������

������������������������ ���� ����� ��� ������� �� ������ ������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������� ������� ���� �������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������� ���������������������������� ������ ��������� ��� ������� ����� ��� �������� ��� ��� ����� �������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

���������������������������������������������������


������������� ������������

������

�����

�������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� �������� ���� ��� ������� �������� ��� �������� ����� ���� ������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������� ���� ��� ���� ���������� ������������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ���������� ����� �������� ������� ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������� ������������������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

������������������������������ ��������������������������������� ���������� ��������� ���� ������� ��� ��� ������� ��������� ���� ��� ����������������������������������� �������� ������ �������� ������ ���� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������� ��������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������� ����������������

������� �������� ������ ����� ���� ����������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� �������������������������������

������� ������������������������ ����������������������

��

������������������������������� �������������������������������� ������ ������ �������� ��������� ��� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

���������������

���������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������ ��� ���� ������� �������� ������ �������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������� ������������������������������������� ��������

����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������

������� ���������������� ����������������� ��������������� ������� ���������������� ���������� ������������� ��������

��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

������������������������������ ���� ��� ������ ����������� ����� �������������������������������� �������������������������������

������������������������������� ������������� ��� ��� ���������� ������������������������������� �������������������

���������������� ��������������� ������������������������������������������������

������������������������ ������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������

����������������������������� ���������� ��� �������� ���� ���� ��� �� ���������� ������ �� ���� ������������������������������� �����������

���������������������� ������������������

�������������� ����������������������������������������� ��������������������� ������������������ �������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������� �������� ������������������������������������������������������ ������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������

������ ��� ��� ������������ �������� ������ �������� ���� ��������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������ �������� ������� ���� ����������������������������� ��� �������� ������� �������� ������������� ������������������������ ���������������������������� ������������������������������� ���� ��� ����� ��������� ������ ����� ��� ���������� ��������� ������������������������������ ����������� ������������ ��� �������������������������� ������ ������ ����������� ���� ��� ����������� ������������ ����������� ���� ������ ��� �������� ��� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

����������������� ����������������

�������������� ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� �������������������� ������������������ ������������ ���������������� ���������������� ����������������� ��������������������� ���������������������������� ����� ����� ����������� ���� ���� ������� �� ����� �������� ���� �������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ��� ������������� �������� ��� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������������

����������������������������������� �������������������������


������ ���

������� ������������������������ ����������������������

��������

���������������� �������

�� ������������������������ �������������������������� �������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ��������������������������

�������������������

����

������������������������� ����������������������������� ����������������������� �������������������������� ��������������������������� ������������������������� ����������������������������� ����������

��������������������

�� ���������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ��������

������������� �����������

���������

������������������������ ��������������������������� ����������������������������� �������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������� ���������� �������� ������ ��������� ��������� �� ������������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ������ �� ������ ������� ���� �������� ��� ��� ������������ ������ ���������� ����� ���� ���� �������� ��� ������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ������������ ���������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������� ������� ��� ���� ����� �������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ���� ���� ������������� ����� �������������������������������

�������� �����������

����� � ���������� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������ �������� ���� �������� ����� ����� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������� ����������� ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ��������������������� ��������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������

��������������������������������������������������������������������� �������������

������������� ������������� ��� ������ ������������ ������� ������������������������������ ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ��� �������� �������� ���� ����������� �������� ��� ������ ���� ��� �������� ��� ����� ������������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������� ������������������������������ ���������������������������������

��������������� �����������������

��� ��������������������������������������� ���������������� �������

������������������������������������� ��������������������� ������

������������������������������������ ���������������� ���������������������������������� �����

����������������������������������������� ���������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

�����������������������������������������


������������ ������������ �������������� �������

����������� ��������������� ����

������������

���������� ��������

���������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������� ��������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������� ���������������������������������

���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������� �������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������

���������������

����������������������������� ��������� ���� ��� ������������ ������������������������������� ����� ����������� � �� ��������� ����������������������������� ������������������������������ ��������� ����������� ��������� �������� ���� ������� ��� �������� ���������� ��� ��� ������������� ��� ���������� ����������� ���� ����������� ����� ����� ������������ ��� ��� ������� �������������������������� ������ ������� ��� ����� ����������������������� ������������������������� ���������������� ���������������������� ����������������������� ������������� ������������������������ ����������������������� ������� ������������������������ ���������������� ������������������������� ��������������� ����������������������� ������������������������� ������������ ������������������������ ����� ��� ����������� ���� ������������������������ ��� ����� ����������� ��� ������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ���������������������������� ��������������������������

���

����������������������������������������� ���������������������������������

���������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������������� ���� �������� ����� ��� ���� ���������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������ �������� ������� ���������� ������������� ���� ��� ������ ��������� ����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ���������� ����� ������� �� ������������� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������� �������� ��� ������ ���������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ��������� ������� ���������� ������ ��� ������ ���������� ��� ������������ �������� �� ��� ������ ��� ������������ ��� ������������� ������� ���� ������������� ��� ������� ���� �������� ���������������������� ���� ������������ ���������� ��� ���� �������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������� ������� ������� ����� ��� ���������� ��������� ���� ������� ���� ��� ������ ���� ���� ��������� ������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ������� ����������� �� ������� ���� ������� ��� �������� ������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���������� ���� ���� ���� ������ �� ������ ���� ������ ���������� ������ ����� ���� ��������� ��� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������� ������������������������ �����������������������������������������

��������

���������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ��������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� �������� ��� ������������ �������� ���� ��� ���������� ���� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������� ������������������������� �������������������������� ��������� ��� ��� ������ ����� ��� ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���� ��� ���� ��� ������������� ������������������������������ ����������

������� ������������������������� ����������������������

����������������������������� �� �������������� ������� ������������������������������� ��� ������� ��������� ��������� ���������������������������������� ������ ��������� ������� ��� ��� �������������� ����������������������������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����������� �� ������������ ���� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� �������������������������� ������������������������ ������������ ���������������������� �������������������������� ��������� �������������������������� ������������������������� ���� ��������� ����� �� ������������������������ ���������������������������� ��������������� ������������������������ ��������������� ����������������������� ������������������ ����������������������� ����������� ����������������� ��������������������� ������ ��� ������� ��� ���� �������� ��������� �� ������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������� ��������� ����� ��������� ���������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ����������� ����� ���� ��������� ������������������������������ ���������������������������

����������������������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ �������������

�������

���������������


������

QUITO Planta Telefonos 2475-724/25/26/27/28 Fax secretaría: 2476-085 Fax Publicidad: 2485-708 Fax Redacción: 2483-742 Agencia 1 Reina Victoria N23-55 y General Bauqedano Teléfonos: 2503-266 / 2222-405 / 2222-406 Fax: 2228-918 E-mail: agencia1@lahora.com.ec Agencia 2 Clemente Ponce N15-50 y Piedrahíta Teléfax: 2560-734 / 2522-776 E-mail: agencia2@lahora.com.ec Agencia 3 Arenas 222 y 10 de Agosto. Edif. Vivanco Piso 5 Teléfonos: 2500-245 / 2551-552 / 2555-461 / 2552-135

S

������ ������������������������� ����������������������

������ ������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������ ����������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� �������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

������������������������������������� ��������������������������������� ������������������� ��������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� �������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������� ����������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������� �������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������

�����������

��������

����������

������

COMPRA VENTA RENTA DE TERRENOS, CASAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS, VEHÍCULOS, OPORTUNIDADES DE TRABAJO, CURSOS DE CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA, OBJETOS, ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLES, ETC. Fax: 2552-135 E-mail: agencia3@lahora.com.ec Agencia Guayaquil Víctor Emilio Estrada 814 A entre Guayacanes e Higueras Teléfonos: 04 2385-981 / 04 2385-973 E-Mail: admguaya@lahora.com.ec IMBABURA Y CARCHI Agencia Ibarra Calle Mejia 350 entre Sucre y Rocafuerte Telefax: 06 -612-661 / 2612-475 E-mail: ibarra@lahora.com.ec Agencia Tulcán Sucre entre Ayacucho y Junín. Ed. Burbano Segundo piso Of. 6 Telefax: 06 2984-551 / 06 2984-646 LOJA Agencia Loja Imbabura 1548 y 18 de Noviembre. Ed. COVISA

E

C

Telefonos 072577-099/ 2578-848 / 2585-805 E-mail: loja@lahora.com.ec Planta Editora Imbabura 1548 y 18 de Noviembre Telefax: 07 2579-848 ZAMORA Luis Márquez y Amazonas (esq.) Centro Comercial Reina del Cisne Local 19 Teléfonos:07 2606-750 E-mail: zamora@lahora.com.ec MANABI Agencia Portoviejo Calle Ricaurte entre 10 de agosto y Cordova Telefax: 05 2634-202/05 2630-767 05 2632-183 Agencia Manta Av. Cuarta entre calle 8 y 9 Telefax: 05 2624-585 / 05 2622-581 E-mail: horaman@uio.satnet.net

C

I

Agencia Chone Calle Bolívar y Pichincha Ed. Vélez Segundo piso Telefax: 05 2696-011 Planta Editora Portoviejo - Km. 4 1/2 Vía Manta Telefax: 05 2931-091 E-mail: manabita@uio.satnet.net ESMERALDAS Bolívar y Rocafuerte (esq.) Cuarto piso Teléfonos: 06 2728-600 / 06 2728-602 Fax: 06 2722-294 E-mail: esmeraldas@lahora.com.ec Agencia Quinindé Av. Simón Plata Torres y Av. 5 de Junio Teléfonos: 06 2736-154 LOS RIOS Av. June Guaman Cortes 611 y décima Teléfonos: 05 2760-540 / 05 2760-541 E-mail:quevedo@lahora.com.ec Agencia Babahoyo

O

N

10 de Agosto y Eloy Alfaro Ed. Shopping Rouse TUNGURAHUA Calle Quito N0245 entre Bolivar y Rocafuerte Teléfonos: 03 421730 / 03 2420-529 Email: ambato@lahora.com.ec LATACUNGA General Maldonado N7-08 y Sanchez de Orellana Telefono: 03 2810-619 / 03 2811-009 SANTO DOMINGO Calle pallatanga s/n entre Av. Quito y Guayaquil Teléfonos: 2761-876 / 2761-005 / 2763-759 Telefax: 2761-004 E-mail: santod@lahora.com.ec MACHALA Buenavista N2634 entre Bolivar y Rocafuerte Telefonos:072933-490 / 072933-421

E

S

���������������������������� ���������� ����� ������ ������� ���� ����� ��� �� ������������� ��� ������� �� ������� ���� ������������� ������������ �� �������� ������������������������������������� ���� ����������� �� ����������� �������� �� ����������������� �

������� ��������� ���������� ��������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ������ ������ �� ���������� ��������� ������ ���������������������������� �����������

�����������

��������� MAESTRO EN AMARRES DE AMOR

EVITO DIVORCIOS Y RETIRO AMANTES

TE HAN DEFRAUDADO YA NO SABES QUE HACER DOY SOLUCION A TUS PROBLEMAS PERSONALES AMARRANDO A ESA PERSONA QUE TANTO UD. AMA EN HORAS ENCONTRARAS EL AMOR EN TU VIDA (SEA FELIZ) NO SUFRA MAS

157011/mig

���

��������������

BASTA YA DE FALSAS PROMESAS

LLAMA AHORA MISMO Y VIVE LOS CAMBIOS EN TU VIDA

PREVIA CITA: 093845146 / 098572228 TRABAJOS GARANTIZADOS

��������������������������� �������������������������� ���������������������� �������� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������� ���������������������������� �������������������������� ��������

����������������������������� ���������������������������� ������������������� ����������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������� ����������������������������� ������������������������ �����������������

������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������

������������������������ ������������������������������ ������������������������������� �����������������������

A.P./50498/k.m.

��������

OPORTUNIDAD

VENDO arriendo o maquilo planta de deshidratados para frutas vegetales cárnicos entre otros garantizamos calidad. Interesados contactarse a 094501344, 099450889, 094501342, 082654515. rgomez@pusuachi.com ozwy@yahoo.com

CITACIÓN Se hace un llamado a los señores accionistas de la empresa Magic Flavors S.A, para Conocer y Aprobar el Plan de Capacitación, Plan de Implementación y fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa respecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. La fecha a Citar es el Viernes 30 de septiembre del 2011 a las 10 am en las instalaciones de Magic Flavors S.A. Gerente General Edna Jaramillo

A.P./50551/k.m.

��������������������������� ���������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������������������

�����������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ������������

������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������� ������������������������������������������� ������������� ������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������

�������� ��������������������������������� ����������������� ������������� ����������������������������������������������

������������

��������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������

�����

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������� � ���������������� �������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������

������������������� ������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� �������������������������������������������� ������������������� ��������������������������������������������

�������������� ������������������������������������������ ���������������������������� ������������������������������������������ ������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������������������������������� �����

������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������� ��������������������� ������������������������� ����������������� ������ ����������������������������

�������������������� ������������������������������������������ ������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������� ������

����������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� � ������������������������������������������� ������������������������������� ������������������� � ������������������������������� ������������ ������������������������������� ��������������� ������������� ������������������� � ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������

��������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� �������������������� ������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������������ � ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� � ����������������������������������������� ������������������������������ � ������������������������������������������

���������� ������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������ ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������


���������������������� ��������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������ ���� �� ���� ����������� ������

����� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ��������� ���������� �� ���� ���� ������������������������������� ����� ��������� ��� ���������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ��������� �������� ��������� ������ ��������� ������������ ����������������������������� ��� ��������� ������ ��� ������� ���������� ������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ���� ��� ���� �������� ����� ������������������������������� �������������������������������� ������ ��� ������ ��������� ���� �������� ����� ��������� ���� ������� ���� ���������� ������������ �� ����������������������������� ������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ����� ����� ��� �������� ������ ������������������������������� �������������������������������

������ ����� ����� �������� ���� �������� ������������� ������� ������������������������������ ���������� ���� �������� �� ����� ���������������������������� �������� ������ ���� ������������ ��� ��� ���� ������ ������������� �������������������������� ��������������������������� ������������� ���� ����� ������������ ������� ������������ ������ ���� ������ ������������������������������ ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ������ �������� ������������������������������ ��� ���������� ���� ���������� ������������������������������ ��� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ����� ��������� ��� �������� ��������� ������� ���� ������ ���� �������� ����������� ���� ������������������������������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ������������������������������ ���������������������������� ����������������������������� ��������������������� ���� ��� ������� ��� �����������

������� ��� ����������� �������� ����������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������������������� �������������� ���� ����������� ��������� ������ ������� ��� ��� ��������������������������������� ������������������������������ ��������������

������� ������������������������� ����������������������

������� ������ ���� ������� ��� ��� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������ ��������� ��� ���� ������� ������������� ������ ���� ��� ���� �������� �� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������

���

����������������������������� ����������������������������������� �����������������

����������������������������������������� ��������������������������������� �������������������

���������������

��������������������������� ��������� ����������� ���������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ���������������������������������� ����������� ���������������������������� ���������������������������������� ���� ����������������������� ������ ������� ��� �������� ����� ����� �� ���� ������� ���������� ������������������������������

����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������� ��������������� ������ ��� ����� �� ������ ���� ��������� ���� ��� ������� �������� ������ ����

��������

���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ��� ���������� ��� ������� ������������� ��� ������� ��� ��� ����������� �� ������� ���� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������

���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������������ � � ������������� � � ������������� � � ������������������� � ������������ � � ���������������������� � ������������������� � � ����������������� � � ����������������������� � ��������������������� � ���������������������� ����������������� � � ����������������������� � ����������������������� � ����������������������� � ����������������������� � ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������� � � ����������� � � ������������ � � ����������������� � � �������������� � �

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������������� ������������������������������������������ � ������ � � ���������� � ��� � � �������� � ��� � � �������� � ������ � � ���������� � ����� � � �������� � �������� � � ���������� � ������������� � �������� � ������������ � ���������� � ������ � � ��������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� � � � � � � � � � � �

��������� � ��� � ��������������� ��������������� ��������������� ������� � ����� � �������� � ������ � ������ � ��� � �������� �

� � � � � � � � � � � �

�������� �������� ���������� ���������� ���������� ������� �������� ���������� ���������� ���������� �������� ����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���� ��������� ��� ����� ������������ �� �������� ������� �������� ���� ��� ���������� ��� ���� �������� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� �������� ���� ������� �������� ������������� ���������������� �� ���� ���� ��������� ������� ���� �������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ��� ������� ����� ���� �������� ������� ���� ������ ���� ��� ��� ������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

��������

������������������������ ����������������������������� ���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������

���������������


���

�������������������������������� ����������������������

���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ����������������

����������� �������������� ���������� ����������������� ���������������������������� ��������������������������������� ����������������� ������������� ���������������������������� ��������������������� �� ���� ���������� ���� ������� ��� ���������������������������� ��������������� ����� ��� �������� ���� �������� ������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ �������� ������� ������������� ����������� ����� ���� ������� �������� ���������������������������� ������������������������������ ������ ��� ���� �������� ��� ��� ��������������� �� ������ ������ �����������������������������

�������������������������������� �������� ��������������������������� ���������������������������� ���� ��� ���������� ��� ��� ������ ���� ��� �������� ��� ��� ������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������� �������� ��������� �������� ���� ������� ��� �������� ��� ��� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������

��������������������������

���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ���������������������������


��������� ������� ������������������������� ����������������������

���

������������������ ������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������� ���� �������� �������� ������������� ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ����������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����� ��� ���������� ���� ������ ���� ������������������������� ������������������������� ������� ��� ������ ���������� ������������������������� ������� ����������� ��� �������� ��� �������������������������� �������������������������� ����������������������������� ����� ����� ������ ����� ����� �������������� ���������������� ��������������� ������������������������ ������������ ���������������������� �������������� ����� ����� ��������� �������� ��� ���������������� ���������������� ������� �������� �������� � ������ ��������������� ��������������������������� ����������� ���� ��� ������� ���� �� ��� ����������� ���� ������� �������� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ��� ������� ������� ������ ��� ������ ������������������������� �������� �� ������� ������ ���� ���� �������� ������� �� ������������������������ ����������� ������������������������ ������������� ��������������������������� ���������������� �������������������������� ����������������������� ��������������� �������������������������� ��������������� ����� ��� ������ ��������� ��������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �������������������� �������������������������

����������

������������������

������������������������������������� ���������� �������������������������� ������������������ ������������� ��������������������� ����������� ������������������������������ ����� ��� ���� ����������� ������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������� ��������������������������� �������������������������������� ��� ��������� �������� ���������� ��������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ����������� ���������������

�������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������������������������������������������� ��������

�������� ������������ �� �������� ���������������������������������� ���������� ����� ��� ������ ����� ��������� ���������������������������� ��������������������������������� ������� ��� ����������� ���� ����� ������������������������������� ����������������������������������� ��� ������� ��������� ������� ��� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������� ������� �������� �������� ���� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

����������� ��� ���� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ������������ ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������� ��� ���������� ����� ��� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������


��� ��������� ���������������������������������

��������������

����������

����������� ���������� ������

���������������������� ������������������ ���� �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ����������������

����������� ��������� ����������

������������ ����������� ���������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������� ����������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������


Edicion impresa Nacional del 29 de septiembre de 2011