L1danceFest 2009

Page 1
2009. szeptember 11.

GRANHØJ DANS: (...IT’S A VERY BIG SECRET...) Rendező/ Performance: Palle Granhøj Lépések, szöveg és zene/ Steps, Texts and Music: Anne Eisensee Külön köszönet a teljes tárulsat segítségéért és visszajelzéseiért./ Thanks to the entire company for their support and feedback Fényterv/ lighting designer: Luke Olson Co-producer: VSArts, New Mexico, USA

fotó: Per Victor

(…It’s a very big secret…), azaz a nagy titok egy Anne Eisensee által társszerzőként jegyzett, és saját maga által előadott életrajzi darab. Ez az előadás a harmadik olyan portré, amelyben Palle Granhøj koreográfus a közönség előtt ténylegesen fellépő személyre fókuszál, aki a darab főszereplője és a mű közvetítője is egyben. Anne Eisensee modern táncosként végzett a hollandiai School voor Nieuwe Dansontwikkeling kortárs táncművészeti főiskolán. Testére ugyanolyan hangszerként tekint, mint hangjára. A testünkön keresztül érezzük magát az életet, és ő ezt a tapasztalatot fejezi ki a tánccal.

Bakelit M.A.C.

This performance is the third portrayal in which choreographer Palle Granhøj zooms in on the person actually standing on stage in front of her/his audience, and who is the main character and the interpreter in one time! During the nearly 20 years of his career, the choreographer has moved away from an abstract style towards a more concrete/personal idiom, and his portrayals mark the ultimate extremity of this gradual line of movement. Anne Eisensee regards the human voice as an instrument which has more tonal qualities thanany other instrument and always attempts to write songs that can be sung a cappella. She embellishes her tunes with ornaments, for which her source of inspiration is the music of India, Turkey, Bulgaria and Ireland. She regards her body as an equally obvious instrument as her voice: “It is my body that makes me feel life itself, and that is what I want to express by dancing” - says Anne, who is trained as a modern dancer at the “School of New Dance Development” in the Netherlands. Támogató/ Supported: the city of AARHUS, the Danish Arts Council, Dán Kulturális Intézet - Magyarország www.granhoj.dk


Koreográfus/ Choreographer: Blaskó Borbála Előadja/ Dancers: Blaskó Borbála, Bora Gábor Blaskó Borbála Budapesten született és az Állami Balett Intézet klasszikus balett szakán végzett, majd Essenben, a Folkwang Hochschule modern tánc és táncpedagógia szakán folytatta tanulmányait. Hazatérve a Film-és Színművészeti Egyetem koreográfus szakára járt, és 2005-ig szabadúszó táncművészként több hazai koreográfussal is dolgozott (Magyar Éva, Bozsik Yvette, Ladjánszki Márta, Hámor József, Duda Éva, Gergye Krisztián). 2005-ben szerződött a Közép-Európa Táncszínházhoz.és itt ismerte meg Horváth Csaba munkáit. 2008-ban csatlakozott a Fortedance névvel állandó társulati struktúrával működő csapathoz. Színészeknek mozgástréninget tart itthon és külföldön. Borbála Blaskó was born in Budapest and graduated from the classical ballet faculty of Hungarian Ballet Institute, then pursued her studies in Essen, at the modern dance and dance education faculty of the Folkwang Hochschule . After returning to Hungary she attended the choreography major of the University of Theatre and Film, and worked with a number of Hungarian choreographers as a freelance dance artist until 2005 (Éva Magyar, Yvette Bozsik, Márta Ladjánszki, József Hámor, Éva Duda, Krisztián Gergye). She joined the Central Europe Dance Theatre in 2005, where she become familiar with the work of Csaba Horváth. She joined the Forte Dance group in 2008, which operates with a permanent staff structure. She provides movement trainings for actors and actresses both in Hungary and abroad.

2009. szeptember 11.

BLASKÓ BORBÁLA: KÜLÖNBÓRA / PECULIAR LESSON

Bakelit M.A.C. fotó: Kővágó Nagy Imre

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.