Page 1

Maak werk van sociale en emotionele ontwikkeling

Van methode naar resultaat Planmatig werken aan een goede sfeer op school? • Leerlingen observeren • Sociale vaardigheden in kaart brengen • Gericht lessen en materialen inzetten • De ontwikkeling van leerlingen door de jaren heen volgen Kies dan voor de complete oplossing: gegevens bijhouden in de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) en lesmateriaal, tips en gericht adviezen inzetten met de methode Kinderen en… hun sociale talenten.


Complete oplossing Het leerlingvolgsysteem de SCOL en de methode Kinderen en… hun sociale talenten bieden samen de complete oplossing voor het primair onderwijs. Hiermee kunt u de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart brengen en vervolgens gericht lessen, oefeningen en spelmateriaal inzetten. Met de SCOL kunt u de ontwikkelingen van de kinderen volgen en waar nodig op leerling-, groepsof schoolniveau weer bijsturen.

Belangrijk kenmerk van de SCOL en Kinderen en… hun sociale talenten is – de titel van de methode zegt het al – het uitgaan van de talenten en dus de mogelijkheden van kinderen. Een positieve benadering dus. Deze benadering draagt direct bij tot het zelfvertrouwen van kinderen en helpt de kinderen om zich stap voor stap bewust te worden van hun eigen gedrag en dit gedrag vervolgens aan te passen. Dit structureel werken aan sociale en emotionele ontwikkeling levert een goede sfeer op school op die bijdraagt aan de ruimte voor een evenwichtig leerproces en minder ‘gedoe’ in de klas.

COTAN Het webbased leerlingvolgsysteem de SCOL is positief beoordeeld door de COTAN en voldoet daarmee aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt aan scholen. In combinatie met de methode Kinderen en… hun sociale talenten beantwoorden scholen met de SCOL aan een belangrijk deel van de kerndoelen 34 en 35 voor het primair onderwijs op het gebied van sociale competentie.

Meer weten? Kijk voor meer informatie en de demofilmpjes over de SCOL op www.scol.nl en over Kinderen en… hun sociale talenten op www.kwintessens.nl. Wilt u een uitleg of een gerichte presentatie voor uw schoolteam? Mail dan een aanvraag naar info@kwintessens.nl of bel 033 460 19 40. Wij helpen u graag verder.

Kwintessens Postbus 1492 3800 BL Amersfoort E info@kwintessens.nl T 033 460 19 40 www.kwintessens.nl

Rovict Postbus 388 3760 AJ Soest E verkoop@rovict.nl T 035 603 60 80 www.scol.nl

CED-Groep Onderzoek en ontwikkeling Postbus 8639 3009 AP Rotterdam E info@cedgroep.nl T 010 40 71 599 www.cedgroep.nl

KFLSCKST1011

De SCOL en Kinderen en… hun sociale talenten zijn beide door de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de CED-Groep ontwikkeld en in samenwerking met Kwintessens en Rovict tot stand gekomen.

Van methode naar resultaat  

Flyer over SCOL en Kinderen en... hun sociale talenten

Van methode naar resultaat  

Flyer over SCOL en Kinderen en... hun sociale talenten