Page 1

• • • • •

om hun tijd in de klas efficiënt te gebruiken met passie en enthousiasme les te geven leerlingen die achterblijven extra te steunen met humor en creativiteit te motiveren effectief leiding te geven zowel binnen als buiten het lokaal

Kathy Paterson heeft meer dan dertig jaar ervaring als leraar, counsellor, coach, adviseur over lesmaterialen en docente aan een universiteit. Ze is de auteur van diverse boeken over onderwijs die in vele talen zijn vertaald.

Bestelnummer 1380

Kathy Paterson

Kathy Paterson biedt oplossingen – die allemaal in de praktijk hun diensten hebben bewezen – voor 55 van de meest voorkomende uitdagingen in de klas. Ze laat zien hoe je leerlingen met problemen kunt bijstaan, hoe je bij jezelf burn-out leert herkennen en voorkomen, hoe je communiceert met ouders en verzorgers en hoe je coöperatief leren aanmoedigt bij leerlingen met heel verschillende mogelijkheden en begaafdheden. Elke leraar kan leren de eigen sterke kanten uit te buiten en de zwakkere punten te compenseren. Uitstekend lesgeven is een levenslange uitdaging: leerlingen worden er gelukkig van, krijgen zelfvertrouwen en worden enthousiast om te leren en dat leidt weer tot beter en efficiënter lesgeven.

55 uitdagingen in de klas

Wie uitstekend les wil geven, ziet zich voor een uitdaging geplaatst. Want dat vraagt meer dan strategieën en technieken, discipline en toewijding. De succesvolste leraren maken gebruik van zowel hun persoonlijke kracht – hun vertrouwen, compassie en inlevingsvermogen – als van hun professionele competenties – hun vermogen om leiding en instructies te geven en hun leerlingen te inspireren om hun best te doen. Deze leraren erkennen dat lesgeven een geweldige verantwoordelijkheid is. Door te oefenen in de praktijk kunnen leraren de vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om vrijwel elke uitdaging in de klas het hoofd te bieden. Dit handboek biedt praktische ideeën om leraren te helpen

uitdagingen in de klas 10 praktische oplossingen voor bijna ieder probleem van leraren Kathy Paterson Vertaald en bewerkt door Simone Gerich


Inhoud Inleiding Zorg dragen voor anderen 1 2 3 4 5

Vrolijkheid Actief meevoelen Je inleven Tolerantie Respect

Innerlijke kracht 6 7 8 9 10 11

Assertiviteit Zelfvertrouwen Zelfrespect Sociale Competentie Doorzettingsvermogen Sereniteit Technieken die stress verminderen Valkuilen die stress veroorzaken

Toewijding 12 13 14 15 16

Aandacht voor detail Hoe goed observeer ik? Professionele competentie Actief leren en professionele groei Betrouwbaarheid Integriteit

Zorgen voor jezelf

17 18 19

Je energiepeil handhaven Brand jij op? StrategieĂŤn om jezelf te bekrachtigen Het is wijs om een mentor in te schakelen Moed om te veranderen

6 10 12 14 15 16 17

18 20 21 22 23 24 25 26 27

28 30 31 32 33 34 35

36 38 39 40 41 42

3


Inleiding De invloed die wij leraren hebben

Als leraren hebben wij de ambitie om zo goed mogelijk les te geven. Maar dit prijzenswaardige doel is niet altijd eenvoudig te bereiken. Ernaar streven vraagt om krachtig en energiek handelen, en de mogelijkheden om anderen, voornamelijk onze leerlingen, te beïnvloeden. Eersteklas leraren combineren die eigenschappen en mogelijkheden met doordachte lesstrategieën. Ze durven daadkrachtig te zijn in hun streven en hun krachten in het voordeel van hun leerlingen in te zetten. Ik zal nooit vergeten hoe een professor eens een demonstratie gaf van de macht die leraren hebben. Hij keek kalm naar de groep studenten pedagogie en zei toen plechtig: ‘volg mijn instructies alstublieft heel precies.’De studenten luisterden aandachtig. ‘Leg je vinger tegen je neus,’ zei hij. Toen alle studenten meteen gehoorzaamden – hij was ten slotte hun professor – ging hij verder. ‘Leg je andere hand op je hoofd en steek je tong uit.’ Hij pauzeerde, glimlachte even en zei: ‘En kijk nu eens hoe jullie eruitzien! Zoveel macht heeft een leraar. Jullie volgen me blindelings. Denk daaraan als je jonge mensen lesgeeft die veel minder gevormd zijn dan jullie.’ Ja, wij leraren hebben macht die voortvloeit uit onze positie, maar we hebben ook de potentie om dynamisch en gepassioneerd les te geven, en daarmee onze leerlingen te vormen. Zij zijn de toekomst. En niets kan belangrijker zijn dan dat!

Een overweldigende verantwoordelijkheid Zo’n enorme invloed laadt een enorme verantwoordelijkheid op onze schouders. Wat als we concepten niet juist overbrengen? Wat als we onbedoeld leerlingen ‘kopschuw’ maken? Wat als de kinderen onze woorden misverstaan en ze als een belediging of persoonlijke aanval opvatten? Hoe kunnen we ervoor zorgen steeds de goede woorden te vinden en de juiste dingen te doen? De verantwoordelijkheid waar we ons voor geplaatst zien, kan overweldigend lijken. Zelfs de beste pedagogen stellen vragen bij hun vermogens, evalueren hun zwakheden en oordelen kritisch over hun capaciteiten als leraren. Ze vragen zich af of zij de eigenschappen, vaardigheden en juiste strategieën bezitten om les te geven in onze snel veranderende technologische wereld. Misschien heb jij ook dergelijke twijfels. Laat me je ervan verzekeren dat je, met een beetje oppoetsen, al hebt wat nodig is om uitstekend les te geven. Je hebt alle basisvaardigheden en de juiste persoonlijkheid; anders zou je dit boek niet lezen. Misschien is wat je nodig hebt het bijschaven van je persoonlijke kenmerken en professionele strategieën. Je zult dan beter in staat zijn om je leerlingen te helpen tot bloei te komen als individuen en als leerlingen. Je zult meer vertrouwen hebben in je algehele mogelijkheden en minder verontrust raken door menselijke fouten die nu eenmaal onoverkomelijk zijn. Je zult je een krachtiger leraar voelen, met macht over jezelf en je mogelijkheden om goed les te geven, en dat zal doorwerken bij je leerlingen.

7


• • • • •

om hun tijd in de klas efficiënt te gebruiken met passie en enthousiasme les te geven leerlingen die achterblijven extra te steunen met humor en creativiteit te motiveren effectief leiding te geven zowel binnen als buiten het lokaal

Kathy Paterson heeft meer dan dertig jaar ervaring als leraar, counsellor, coach, adviseur over lesmaterialen en docente aan een universiteit. Ze is de auteur van diverse boeken over onderwijs die in vele talen zijn vertaald.

Bestelnummer 1380

Kathy Paterson

Kathy Paterson biedt oplossingen – die allemaal in de praktijk hun diensten hebben bewezen – voor 55 van de meest voorkomende uitdagingen in de klas. Ze laat zien hoe je leerlingen met problemen kunt bijstaan, hoe je bij jezelf burn-out leert herkennen en voorkomen, hoe je communiceert met ouders en verzorgers en hoe je coöperatief leren aanmoedigt bij leerlingen met heel verschillende mogelijkheden en begaafdheden. Elke leraar kan leren de eigen sterke kanten uit te buiten en de zwakkere punten te compenseren. Uitstekend lesgeven is een levenslange uitdaging: leerlingen worden er gelukkig van, krijgen zelfvertrouwen en worden enthousiast om te leren en dat leidt weer tot beter en efficiënter lesgeven.

55 uitdagingen in de klas

Wie uitstekend les wil geven, ziet zich voor een uitdaging geplaatst. Want dat vraagt meer dan strategieën en technieken, discipline en toewijding. De succesvolste leraren maken gebruik van zowel hun persoonlijke kracht – hun vertrouwen, compassie en inlevingsvermogen – als van hun professionele competenties – hun vermogen om leiding en instructies te geven en hun leerlingen te inspireren om hun best te doen. Deze leraren erkennen dat lesgeven een geweldige verantwoordelijkheid is. Door te oefenen in de praktijk kunnen leraren de vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben om vrijwel elke uitdaging in de klas het hoofd te bieden. Dit handboek biedt praktische ideeën om leraren te helpen

uitdagingen in de klas 10 praktische oplossingen voor bijna ieder probleem van leraren Kathy Paterson Vertaald en bewerkt door Simone Gerich

55 uitdagingen in de klas (1380)  

Geef efficiënt les en help kinderen zelfvertrouwen te ontwikkelen. Uitstekend lesgeven is echter een uitdaging. Dit boek biedt 55 gerichte,...

55 uitdagingen in de klas (1380)  

Geef efficiënt les en help kinderen zelfvertrouwen te ontwikkelen. Uitstekend lesgeven is echter een uitdaging. Dit boek biedt 55 gerichte,...