Page 1

kiki zoekt knurft

Waar is Knurft?

Een nieuwe dag, roept Kiki op een ochtend, ik hoop dat er vandaag iets spannends gebeurt! En tegen haar knuffel Knurft zegt ze: Met jou erbij is altijd alles leuk!

KIKI

zoekt knurft

Fre Hooft van Huysduynen en Dilys de Jong

Kiki en haar vriendje Mo worden die dag schoenmaatjes, ze versieren een doos vol spullen voor een kind in een ver land. En Knurft? Die belandt in een schoenendoos op de boot naar Afrika. Wat moet Kiki zonder Knurft? Lukt het haar Knurft weer te vinden? In elk geval gaat Kiki’s wens dat er die dag iets spannends zou gebeuren in vervulling. En hoe! Leef mee met Kiki op haar onverwachte reis, geniet van de prachtige kleurige tekeningen en alle humor en steek nog wat op over Afrika! Kiki zoekt Knurft is een superleuke strip bij Schoenmaatjes, een actie van Edukans, maar ook los daarvan een spannend en vrolijk verhaal, waar kinderen van alle leeftijden van zullen genieten!

www.edukans.nl

www.kwintessens.nl

Bestelnummer 1114Fre Hooft van Huysduynen   

en Dilys de Jong


Š 2012 Kwintessens, Amersfoort www.kwintessens.nl Tekst Fre Hooft van Huysduynen Illustraties Dilys de Jong Fre Hooft van Huysduynen en Dilys de Jong vormen samen Jong&Frij Creatief bureau in humor en wonder www.jongenfrij.nl Uitgever Jeroen Hoogerwerf Vormgeving www.sprepress.nl ISBN 978 90 5788 383 5 Bestelnummer 1114 NUR 365

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Edukans, omdat onderwijs écht helpt! Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 67 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren! Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden en meer leraren in ontwikkelingslanden.

Kinderen en jongeren in actie Edukans bereikt 370.000 leerlingen in Nederland met acties als Schoenmaatjes en Going Global. Al deze jongeren worden door de acties bewust van het feit dat niet ieder kind op deze wereld naar school kan gaan. En dat zij er samen met Edukans wat aan kunnen doen!

Edukans Schoenmaatjes Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen mee. Het is hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen met hun schoenendoos zijn. Zo’n persoonlijk gebaar van een kind uit Nederland maakt diepe indruk! Edukans brengt de versierde schoenendoos naar een kind voor wie dit cadeau heel veel betekent. Met een pen of schrift bijvoorbeeld kan hij meedoen op school. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen, opvangcentra voor straatkinderen enzovoort. Voor meer informatie over Schoenmaatjes:

www.edukans.nl/schoenmaatjes


Postbus 1492 | 3800 BL Amersfoort | T (033) 460 60 10 schoenmaatjes@edukans.nl | www.edukans.nl/schoenmaatjes


Met de Rondjewereld boeken willen we informatie, kunst en verhalen bieden die de harten en gedachten openen van kinderen van overal. Hiermee willen we kinderen inspireren om verder te lezen, dieper te zoeken, en hun eigen creatieve talenten te ontwikkelen. Onze inspiratie is afkomstig uit verschillende culturen. We leggen ons toe op thema’s die de onafhankelijkheid van geest, het enthousiasme voor leren en het delen van de verscheidenheid in de wereld aanmoedigen. Interactief, speels en prachtig, de boeken combineren het beste van het heden met het beste van het verleden om kinderen te leren betrokken wereldburgers van morgen te worden.

www.kwintessens.nl/rondjewereld


kiki zoekt knurft

Waar is Knurft?

Een nieuwe dag, roept Kiki op een ochtend, ik hoop dat er vandaag iets spannends gebeurt! En tegen haar knuffel Knurft zegt ze: Met jou erbij is altijd alles leuk!

KIKI

zoekt knurft

Fre Hooft van Huysduynen en Dilys de Jong

Kiki en haar vriendje Mo worden die dag schoenmaatjes, ze versieren een doos vol spullen voor een kind in een ver land. En Knurft? Die belandt in een schoenendoos op de boot naar Afrika. Wat moet Kiki zonder Knurft? Lukt het haar Knurft weer te vinden? In elk geval gaat Kiki’s wens dat er die dag iets spannends zou gebeuren in vervulling. En hoe! Leef mee met Kiki op haar onverwachte reis, geniet van de prachtige kleurige tekeningen en alle humor en steek nog wat op over Afrika! Kiki zoekt Knurft is een superleuke strip bij Schoenmaatjes, een actie van Edukans, maar ook los daarvan een spannend en vrolijk verhaal, waar kinderen van alle leeftijden van zullen genieten!

www.edukans.nl

www.kwintessens.nl

Bestelnummer 1114Fre Hooft van Huysduynen   

en Dilys de Jong

Kiki zoekt Knurft (1114)  

Grappige verhaal met de stripfiguren Kiki en Knurft. Tijdens hun avonturen leren kinderen van alles over de Actie Schoenmaatjes van Edukans...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you