Page 1

Saskia Baisch-Zimmer

Beresterke gedachten voor jongeren

Positieve bevestigingskaarten voor jongeren

1


© 2012 Kwintessens Saskia Baisch-Zimmer, Diplom-Handelslehrerin, www.kwintessens.nl unterrichtet an einer gewerblichen Berufsschu-

le in Hessen. Sie ist ausgebildete KindermentalOntwikkeld door Saskia Baisch-Zimmer trainerin sowie Wellness- und MentalCoach und Saskia Baisch-Zimmer is docente in het beroepsonderwijs in gibt Lehrerfortbildungen zu den Themen StressHessen (Duitsland). Zij is opgeleid als mental coach om bewältigung Mentales kinderen mentaleund training te gevenTraining. en zij geeft bijscholingscursussen aan leraren op het gebied van faalangstreductie en mentale training. Het merk ‘Beresterke gedachten’ is auteursrechtelijk beschermd. Illustraties: Jakob Werth Oorspronkelijke uitgave Bärestarke Gedanken © 2011 Beltz Verlag, Weinheim u. Basel ISBN 978-3-407-62732-2 Die Marke »Bärenstarke Gedanken« ist www.beltz.de urheberrechtlich geschützt.

© 2011  Beltz Verlag · Weinheim und Basel www.beltz.de ISBN 978 90 5788 376 7 Lektorat: Jürgen Bestelnummer 0940 Hahnemann Illustrationen: Jakob Werth Alle rechten voorbehouden. Niets uitVeith deze uitgave mag Gestaltung und Satz: Sarah worden opgeslagen in een geautomatiseerd Druck:verveelvoudigd, n gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op Printed in Germany

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande ISBN 978-3-407-62733-9 schriftelijke toestemming van de uitgever.

2


Het geluk in je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten. Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.)

Mentale training en bevestigingen Welke gedachten heb jij wanneer je denkt aan je huiswerk? Zijn het opbouwende, inspirerende gedachten of zware, belastende gedachten?

3


Veel mensen zetten zichzelf onder druk met hun gedachten. Ze ontmoedigen zichzelf en ondervinden daardoor juist stress en spanningen, in plaats van zich mentaal te versterken en te ondersteunen. Gedachten zijn namelijk beresterke krachten, die energie kunnen geven en nemen. Veel mensen denken destructief, bijvoorbeeld wanneer zij menen dat een voornemen niet lukt of dat ze iets niet kunnen. Zelfs wanneer je een situatie niet veranderen kunt, kun je wel iets veranderen aan je manier van benaderen van een situatie, je instelling en je gedachten. Daar4


mee heb je ook direct invloed op je gevoel. Met bevestigingen kun je je hoofd vullen met plezier en met vertrouwen. Mentale training biedt een succesvolle weg om negatieve gedachten door positieve te vervangen. Je verstand wordt daarbij gericht op bevorderende gedachten en je mentale gestel wordt daarmee versterkt. Alledaagse verplichtingen, problemen en te leveren prestaties worden door een optimale geestelijke voorbereiding veel gemakkelijker. Zo ontstaan innerlijke rust en geestelijk evenwicht. 5


Mentale training bestaat uit verschillende elementen, onder andere het voorstellingsvermogen, optimistisch denken, ontspanningsoefeningen en werken met bevestigingen. Met bevestigingen worden positieve gedachten van bevestiging en bekrachtiging bedoeld. Deze werken in op het onderbewustzijn, versterken het geloof in de eigen kracht en vervangen langzaam maar zeker negatief denken. Daarbij is het noodzakelijk, dat de bevestiging voor jouw gevoel bij je past. Zolang als de 6


bevestiging niet goed voor je voelt of ontkenning oproept, is het niet de juiste bevestiging voor jou. Pas als bij het lezen, horen of uitspreken een goed gevoel ontstaat, heb je de bevestiging gevonden waarmee je aan de slag kunt. Het is dan ook nodig, dat je geloof hebt in de manier waarop deze techniek werkt. Nog belangrijker is het om een bevestiging vaak te herhalen, zodat de positieve bevestiging kan landen in je onderbewustzijn. Kijk eens eerlijk hoe je jezelf en je omstandigheden ziet, met welke 7


instelling je normaal gesproken je dingen doet: Je beleeft wat je denkt – tevredenheid en resultaat beginnen in het hoofd! De bevestigingskaarten kunnen je daarbij helpen om je gedachten te richten op wat jij wenst en wat jij beleven wilt. Alledaagse inzet van de kaarten Je kunt bij elke gelegenheid een inspirerende gedachte inzetten, bijvoorbeeld thuis bij het begin van de school-, studie- of werkdag, tussendoor, ’s avonds of voor 8


een belangrijke deadline. Het beste is om de kaartenset goed te schudden en intu誰tief met de linkerhand een kaart uit de stapel te trekken. Neem de linkerhand, omdat deze door de rechter hersenhelft wordt aangestuurd en juist daar je intu誰tie zich bevindt. Als er bij het schudden van de kaarten een kaart uit de stapel valt, neem dan deze kaart! Lees de bevestigingskaart meerdere keren en let daarbij op je eigen bevindingen. Benoemt deze bevestiging voor jou een droom, een wens of een doel?

9


Door het herhaaldelijk lezen, denken, hardop voorlezen of overschrijven van de bevestigingskaart wordt de bevestiging een positieve gedachte, verankerd in je onderbewustzijn. Dat brengt je doel dichterbij. Als herinneringshulpje kun je jouw bevestiging op een briefje schrijven, dat je op je computer plakt, in je portemonnee bewaart of op de badkamerspiegel bevestigt, zodat je steeds weer aan je beresterke gedachte wordt herinnerd. Het is nuttig om de boodschap bij het lezen en denken steeds te bevestigen: ja! Ook is het belangrijk dat de bevestiging een goed 10


gevoel geeft. Als de gevonden bevestiging, die je eventueel hebt afgezwakt of geconcretiseerd, je een goed gevoel geeft, dan is dat de bevestiging die op dit moment bij je past.

Individuele verandering van de bevestiging Je mag jezelf niet dwingen om te werken met een bevestiging, die niet past bij je onderbewustzijn. Daardoor zou een innerlijke tegenspraak kunnen ontstaan, waardoor je het tegengestelde effect bereikt van wat je wilt bereiken. Je gevoel is daarbij je controlesysteem! 11


Bevalt een getrokken bevestiging je niet, dan kan er sprake van zijn dat het verschil tussen je huidige situatie en het genoemde doel te groot is. Dan is het belangrijk om de bevestiging aan te passen aan je eigen situatie. Het kan dan handig zijn om zinsdelen toe te voegen als ‘van dag tot dag’, ‘telkens een (klein) beetje meer’, ‘steeds vaker’ of ‘telkens meer’. Wanneer een beresterke gedachte niet goed voelt, pas hem dan zo lang aan totdat hij bij jou past. Wanneer je bijvoorbeeld weet dat je met meer respect met jezelf kunt omgaan, kun je daarvoor ook een eigen beresterke 12


gedachte formuleren. Gebruik dan de aanwijzingen op de jokerkaart. Jouw bevestiging zou dan kunnen zijn: ‘Ik ga respectvoller en oplettender met mezelf om.’ Als deze zin geen welbevinden in je losmaakt, geen lach op je gezicht tovert, is het ook niet de bevestiging waarmee je aan de slag kunt. Een meer realistische formulering zou dan kunnen zijn: ‘Ik ga elke dag een beetje respectvoller en oplettender met mezelf om!’ Een andere mogelijkheid om een bevestiging aan te passen is om de bevestiging concreet te maken. Als bijvoorbeeld de bevestiging 13


‘Ik pak elke uitdaging succesvol aan.’ voor jou onrealistisch is, dan kun je de bevestiging toespitsen op een concrete situatie en formuleren: ‘Ik pak het kennismakingsgesprek succesvol aan.’

Lichaamshouding Naast mentale kracht mag ook de werking van het lichaam niet worden onderschat. Let daarom ook op je lichaamshouding, die overeen moet komen met je positieve gedachte. Lichaam en geest horen bij elkaar en zijn gezamenlijk doorslaggevend voor je gehele welbevinden. 14


Jouw winst Beresterke gedachten maken je sterk! Met goede gedachten help je jezelf om je goed te voelen, zelfbewust te worden en je beter te concentreren op je eigen doelen. Je kunt er natuurlijk niet omheen om je te blijven concentreren en voor te bereiden op de dingen die je moet doen. Maar met positieve gedachten ben je beter gemotiveerd en kun je je potentieel beter benutten. Ook wanneer bevestigingen een situatie niet van vandaag op morgen veranderen, ondersteunen de positieve gedachten je wel bij je mentale groei en helpen ze om 15


je gedachten in de richting te laten gaan die jij wenst. Dan kun je ook beleven welke macht gedachten hebben: je zult ervaren hoe je denken, voelen en redeneren elkaar be誰nvloeden en tot slot ook een uitwerking hebben op de mensen om je heen en op je leven. Dat ook vele bekende mensen dit zo ervaren hebben, is in hun citaten overgeleverd. Op de achterkant van elk kaartje vind je een passende gedachte, een verhaaltje, een suggestie of een citaat, dat je tot nadenken of onderzoeken wil aanzetten. 16


Ook zonder de bevestiging te gebruiken, kunnen de achterkanten van de kaartjes worden gebruikt ter stimulering:

‘Een goede spreuk is de waarheid van een heel boek in één zin.’ Theodor Fontane (1819-1898)

Gebruik de Beresterke gedachten elke dag op deze manier voor meer succes en welbevinden! Ik wens je daarbij veel plezier.

17


Ik kan goed omgaan met anderen.


Het is een utopie om met alle mensen bevriend te zijn en door ieder gemogen te worden. Als je goed met anderen kunt omgaan is dat al heel wat waard. Daarvoor kun je naast de bevestiging ook nog ter harte nemen, wat de Amerikaanse arts en schrijver Joan Borysenko meegeeft: Zie de mensen zoals ze zijn, niet zoals jij ze wilt zien. Accepteer hen dan zoals ze zijn, in plaats van ze te veroordelen om wat ze niet zijn.

Š 2012 Kwintessens


Ik ga een mooie dag tegemoet.


Geef elke dag de kans om de mooiste dag van je leven te worden. Mark Twain (1835-1910)

Als je je vandaag al zorgen maakt over morgen, belast je jezelf al vooraf, terwijl er niets ergs op je wacht. Reken daarom op het beste en geef zo elke dag de kans om een mooie dag te worden.

Š 2012 Kwintessens


Ich akzeptiere jeden so, wie Ik ben ontspannen er ist, en vertrouw mezelf. auch mich selbst.


Als je deze zin denkt, dan verschaf je jezelf een toestand van ontspanning en vertrouwen. Daarmee versterk je jezelf en kun je tegelijkertijd niets negatiefs denken – omdat een mens altijd maar één gedachte tegelijk kan denken. Overlaad je denken niet met zomaar een gedachteflits, maar kies bewust en zelfstandig wat jou het best bevalt.

Zich te ontspannen is beter dan bezig te zijn. Baltasar Gracián (Spaanse Jezuïet en filosoof, 1601-1658)

© 2012 Kwintessens


Met deze Beresterke gedachten heb je een waardevolle kaartenset in handen. Positieve gedachten helpen om je welbevinden te stimuleren en de verwezenlijking van je doelen te bereiken. De kaarten zijn gebaseerd op een techniek uit de mentale training voor het vervangen van negatieve door positieve, bevestigende gedachten. Met deze kaarten wordt het gemakkelijker de techniek elke dag in te zetten. Ze helpen ook om op positieve gedachten te komen en voor het aanzetten tot positief denken. Al snel worden deze kaarten een trouwe begeleider die je niet meer missen kunt!

Beresterke gedachten voor jongeren (0940)  

Een kaartenset met waardevolle kaarten met Beresterke gedachten. Positieve gedachten helpen je om je welbevinden te stimuleren en te verweze...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you