Page 1


en

G

een Spel om je

zelfvertrouwen

N E B IK

N E E T S ED

goed

IK

te vergroten!

GO

n ik be goed

IK

EEGONED

n e b ik goe

N E E T S OED

N

n e ik b

d e go

ontwikkeld door hennie tjassens-stapel

S


N

E T d e S go

N

n i k be go

STEEGOE

N E B IK

ben N k i E E S T GOED

IK BE

n ik be goed

n ik be goed

Speelduur: 25 minuten

IK B

SpelregelS

EN

n ik be goed

Het doel van het spel Ik ben STEENgoed is om zoveel mogelijk goudklompjes te verdienen. Het spel is afgelopen als er één speler over de finishlijn is. Deze speler krijgt vier extra goudklompjes. Wie de meeste goudklompjes n heeft, is de winnaar. ik be goed

Start van het Spel

n ik be goed

Alle deelnemers zetten hun pion bij het startpunt. Dan werpt iedereen een keer met de dobbelsteen. Degene die het hoogste gooit, mag beginnen.

het Spel

e b k i g

n ik be goed

n ik be goed

Het bordspel staat vol met vrolijke, knipogende en denkende smileys. Wanneer je op een smiley terecht komt, pak je een daarbij behorende smiley opdrachtkaart. Op de opdrachtkaartjes staat een opdracht en de beloning vermeld. Als je de opdracht volgens de andere spelers goed hebt uitgevoerd, verdien je een goudklompje of mag je een paar stappen verder gaan. Met een beetje geluk kom je weer op een smiley! Je mag de opdrachtkaartjes zelf voorlezen, behalve de groene, omdat hierop ook de antwoorden staan. Deze groene kaartjes worden door je buurman links voorgelezen. Als je de opdracht op het groene kaartje goed hebt uitgevoerd, ontvang je één goudklompje. Kom je op een smiley met uitgestoken tong, dan moet je de pijl volgen. De ene keer is dat een omweg en de andere keer een route binnendoor, zodat je sneller bij de finish bent.

veel Speelplezier!

n ik be goed


N

n ik be goed

N STEEGOED

IK B

IK BE

N STEEGOED

n ik be goed

n ik be goed

handleiding bij het Spel

EN

n ik be goed

N E B K I

STE

inleiding

Het doel van dit bordspel is om kinderen op een speelse manier te laten ontdekken hoe zij hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. n Faalangst komt bij veel kinderen in meer of mindere mate voor. ik be goed Met dit spel kunnen kinderen onjuiste gedachten, gedachten die lang niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid, ombuigen naar vervangende gedachten, waarbij ze zich wel prettig voelen en die hen verder helpen. Onjuiste gedachten helpen je niet verder en gevoelens van faalangst zijn niet prettig en voelen erg n naar. ik be

n ik be goed

e b ik

oed g Het is even wennen voor de kinderen, maar door het regelmatig

te proberen gaat het steeds gemakkelijker om onjuiste gedachten om te buigen naar prettige en stimulerende gedachten.

het Spel

Het bordspel Ik ben STEENgoed telt 120 opdrachtkaarten. De kinderen gaan met hun pion een tocht maken over het spelbord. Onderweg voeren de kinderen opdrachten uit en bedenken ze positieve oplossingen voor gestelde situaties. Het spel is zeer geschikt ter bevordering van de cognitieve, sociale en motorische vaardigheden. Er zijn 40 gele kaarten met positieve affirmaties om het zelfbeeld van kinderen te versterken, waarbij alternatieven voor negatieve gevoelens worden aangereikt (gele kaarten met een vrolijke smiley).


N

N E E ED

Er zijn 40 kaarten met opdrachten waarbij kinderen allerlei verschillende situaties krijgen voorgeschoteld. De kinderen bedenken positieve oplossingen of maken een inschatting van wat zij denken te kunnen, waarna zij de opdracht ook echt uitvoeren (groene kaarten met een knipoog smiley).

GO

en

Er zijn 40 kaarten met opdrachten en vragen gericht op successen die de kinderen in het verleden hebben behaald en hoe ze bepaalde lastige situaties hebben aangepakt (rode kaarten met een denkende smiley).

d e o g

Colofon Š 2011 Kwintessens Uitgevers, Amersfoort www.kwintessens.nl Ontwikkeld door Hennie Tjassens-Stapel Praktijk Inside Out, www.praktijkinsideout.nl Illustraties Roger Klaassen (spelbord en illustraties) Dennis Tjassens (emoticons) Vormgeving Garage BNO, Kampen www.garage-bno.nl

Productie Nederlandse Spellenfabriek, Medemblik ISBN 978 90 5788 326 2 Bestelnummer 0937 NUR 494 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Och, je kunt veel mooier schrijven dan je nu laat zien. Probeer het eens opnieuw.

Je hebt je toets vergeten te leren. Jammer, nu heb je een matig gehaald.

Ga twee stappen teruG

Ga twee stappen teruG

Je weet het ant woord niet op de eerste vraag van je geschiedenistoets. Wat doe je?

In rekenen ben je STEENgoed, maar een dinosaurus tekenen vind je lastig. Hoe pak je het aan?

Ant woord: Je slaat de vraag over. En gaat verder met de vragen die je wel weet.

Ant woord: Je gaat gewoon aan de slag en doet je best. Van proberen kun je leren.

Ik weet steeds meer oplossingen voor lastige situaties te verzinnen.

Ik weet steeds beter wat ik kan.

Geef eens een voorbeeld. Wanneer ik ……… dan zeg ik ……… Goed Gedaan, je maG

n stapje vooruit

Wat gaat steeds beter? Ik kan heel goed ………… je hebt het Goed verteld, je maG n stapje vooruit


Ik ben steengoed - bordspel (0937)  

Laat kinderen spelenderwijs ontdekken hoe ze zelf kunnen omgaan met zelfvertrouwen en een gebrek daaraan. Faalangst komt bij veel kinderen i...

Ik ben steengoed - bordspel (0937)  

Laat kinderen spelenderwijs ontdekken hoe ze zelf kunnen omgaan met zelfvertrouwen en een gebrek daaraan. Faalangst komt bij veel kinderen i...