Page 1

Wees wat je ontvangt

Wees wat je ontvangt Project voor de eerste communie

In het project Wees wat je ontvangt verkennen kinderen met hun ouders het mysteriekarakter van de eucharistie. In het project staat de ‘be-leving’ voorop. Met Wees wat je ontvangt kunnen kinderen iets van de waarde van de kerkelijke traditie en met name het mysteriekarakter van de eucharistie beleven.

Na elke bijeenkomst werken kinderen en hun ouders thuis aan en met dit werkschrift. Dit werkschrift biedt de gelegenheid om de verhalen uit de bijeenkomsten nog eens te herlezen of voor te lezen en om samen aan de hand van gedichten en verhaaltjes dieper na te denken over wat aan de orde is geweest. Daarnaast staan er veel ‘dingen om te doen’ in en interessante informatie.

Wees wat je ontvangt biedt materiaal voor iedereen die bij de eerste communie betrokken is, in de parochie en thuis.

9

789057 882319 Bestelnummer 344

Project voor de eerste communie

De eerste communie is ieder jaar opnieuw een hele belevenis. Vanaf die dag horen de kinderen er écht bij.

Wees wat je ontvangt Eerste communieschrift

Hennie van Hattum illustraties Martine van Nieuwenhuizen


Voor ouders en kinderen die meer willen weten over het vieren van de eucharistie Er gebeurt heel veel in de viering van je eerste communie, je eerste eucharistie. Het begint… met een opening. a. De openingsritus De begroeting Aan het begin van de viering gaat er een bel. Uit eerbied gaat iedereen staan. De priester begroet alle aanwezigen en zij maken een kruisteken.

Het kruisteken Met je rechterhand raak je je voorhoofd aan en zegt: Dan raak je met je hand je hartstreek/borst aan en zegt: vervolgens raak je je linkerschouder aan en zegt: tot slot raak je je rechterschouder aan en zegt:

8

‘In de naam van de Vader’ ‘de Zoon’ ‘en de heilige Geest’ ‘Amen’


Aan het begin van de viering maak je een kruisteken. Zo weet je en voel je dat het vanaf dat moment om iets bijzonders gaat: om jou en God. Je stapt uit de gewone wereld binnen in een wereld vol mysterie. Je raakt je hoofd, je hart en je schouders aan. Je bent er met je hele verstand, met hart en ziel en met al je kracht. Alle stapjes van de opening willen ons hart, onze oren en onze ogen open maken voor God. Ze willen ons klaar maken om te kunnen horen wat God ons te zeggen heeft. Daarom bidden we de schuldbelijdenis samen hardop. Daarom vragen we God zich over ons te ontfermen en zingen we Hem toe. Het slot van de opening is een gebed dat de voorganger bidt namens alle mensen die aanwezig zijn. Weet je nog hoe de voorganger je heeft begroet bij de kennismakingsviering? Schrijf dat hier op.

b. Dienst van het woord In het tweede deel van de viering wordt voorgelezen uit de Bijbel. Op zondag zijn er drie lezingen. De eerste komt uit het Oude Testament en gaat over God en het joodse volk. De tweede vertelt over het leven van de eerste mensen die Jezus volgden. De derde is een verhaal over Jezus uit een van de evangeliĂŤn. Bij deze derde lezing gaat iedereen staan. Na dit voorlezen volgt de preek. De preek wil je helpen om de woorden die je hebt gehoord te wegen, te overdenken, te proeven. Dan, na zoveel woorden die van God komen, zijn wij mensen aan de beurt. Als antwoord op alles wat God ons heeft gezegd, zeggen wij: wij geloven in God. We noemen dat de geloofsbelijdenis. We spreken die samen uit of zingen hem. Als we dan hebben gezegd dat we geloven in de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, durven we God ook onze problemen voor te leggen. In de voorbede bidt de hele gemeenschap voor de Kerk en de wereld waarin wij leven.

9


Wees wat je ontvangt

Wees wat je ontvangt Project voor de eerste communie

In het project Wees wat je ontvangt verkennen kinderen met hun ouders het mysteriekarakter van de eucharistie. In het project staat de ‘be-leving’ voorop. Met Wees wat je ontvangt kunnen kinderen iets van de waarde van de kerkelijke traditie en met name het mysteriekarakter van de eucharistie beleven.

Na elke bijeenkomst werken kinderen en hun ouders thuis aan en met dit werkschrift. Dit werkschrift biedt de gelegenheid om de verhalen uit de bijeenkomsten nog eens te herlezen of voor te lezen en om samen aan de hand van gedichten en verhaaltjes dieper na te denken over wat aan de orde is geweest. Daarnaast staan er veel ‘dingen om te doen’ in en interessante informatie.

Wees wat je ontvangt biedt materiaal voor iedereen die bij de eerste communie betrokken is, in de parochie en thuis.

9

789057 882319 Bestelnummer 344

Project voor de eerste communie

De eerste communie is ieder jaar opnieuw een hele belevenis. Vanaf die dag horen de kinderen er écht bij.

Wees wat je ontvangt Eerste communieschrift

Hennie van Hattum illustraties Martine van Nieuwenhuizen

Wees wat je ontvangt - communieschrift (0344)  
Wees wat je ontvangt - communieschrift (0344)  

Verdieping en beleving van de eucharistie, de kern van de Eerste Communie, staat centraal in dit project voor de Eerste Communie. In dit pra...