Dit Sted nr. 59 - Marts 2020

Page 1

11. ÅRGANG – NR. 59

MARTS 2020

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Landsbyforening for Vedsted og Omegn Af Kurt Busch, Redaktør

Corona/Covid 19 På grund af smitterisikoen er dette nummer af Dit Sted en begrænset og amputeret udgave på kun 4 sider. Bladet bliver ikke omdelt og kan kun læses på internettet. Vi håber at næste nummer i midten af maj kan udgives normalt, men det afhænger helt af, hvordan situationen udvikler sig, herunder myndigheders forbud og anbefalinger.

Fælleshuset Fælleshuset er lukket ned for alle aktiviteter og møder og vil være det, så længe det nuværende forbud mod forsamlinger opretholdes.

Borgerbudget 2020

Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

Landdistriktsudvalget har ændret terminerne for Borgerbudgettering således, at. 1. april er tidsfrist for tilmelding til Borgerbudget 2020, men ændret til 1.maj pga. Corona virus. LVO tilmelder landdistrikt Vedsted. Projekter skal vælges og indrapporteres senest 1. september til Haderslev Kommune. Nærmere information om orienteringsmøder og afstemning følger, når der kommer afklaring af Corona-situationen og der igen er mulighed for mødeaktivitet.

God påske Alle vore læsere ønskes god påske – pas godt på jer selv og hinanden, så vi i fællesskab kan komme godt ud af situationen og igen være sammen til fælles glæde.

Affaldsindsamling Af Svend Hansen Søndag den 26. april 2020 er det igen tid til, at vi skal en tur langs vore landeveje og stier for at samle affald. Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn har igen tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende kampagne ”Hold naturen ren” og vi opfordrer endnu engang borgere i lokalsamfundet til at være med til at samle affald langs veje og søer den dag. Vi mødes ved Fælleshuset på Skovbyvej 2, kl. 10.00 hvor indsamlingsruter fordeles og affaldsposer med mere udleveres. Medbring selv handsker. Når affaldet er indsamlet, mødes vi atter ved Fælleshuset, hvor affaldsmængden registreres og sorteres. Efter veloverstået affaldsindsamling byder LVO på pølser, børnemad, sodavand og øl. Affaldsindsamlingen 2020 rykkes fra søndag d. 26. april til lørdag d. 19. september. Denne lørdag samler hele verden affald i anledning af World Cleanup Day – og nu får dagen altså også opbakning fra Affaldsindsamlingen (Orientering fra Danmarks Naturfredningsforening)


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Vedsted Ungdomsforening Generalforsamling i VUF

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Jesper Hye, formand Tlf.: 26 85 02 14 Mail: hyesmail1@hotmail.com Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Layout: Redaktionen. Tryk: Sus Design, Vojens Deadline: Se www.vedsted.info Redaktør: Kurt Busch Mail: ditsted@gmail.com Telef.:20 12 67 49 Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 7640 0087

2.

Af Rikke Lauritsen, Formand for VUF Torsdag d. 23. februar 2020 kl. 19.00 mødtes bestyrelsen med en flok rare medlemmer af VUF, der var mødt op til generalforsamling. Selve generalforsamlingen var hurtig overstået. Hvor der blev aflagt beretninger for alle afdelinger, årets Vuffer blev fundet og de afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for et godt samarbejde og en stor indsats. Det eneste, der ikke kom på plads til generalforsamlingen, var det endelige valg til bestyrelsen. Så bestyrelsen fik bemyndigelse af generalforsamlingen til selv indenfor en måned, at finde det sidste medlem. Efter generalforsamlingen lagde bestyrelsen et opslag op på Facebook og det gav pote. Så kort efter havde bestyrelsen det første bestyrelsesmøde og bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Rikke Lauritsen Næstformand: Stine Hansen Sekretær: Kenneth Sørensen Medlem: Brian Schultz Medlem: Heidi Thomsen Medlem: Lee-Ann Jespersen Medlem: Henrik Ravnskjær Foruden bestyrelsen har vi heldigvis stadig vores uundværlige kasserer Laila Christensen, der udfører et fantastisk arbejde for foreningen. Bestyrelsen er allerede i gang med bestyrelsesarbejdet og der sker forskellige ting i foreningen.

Tennis 2020 Af Svend Hansen, Tennisudvalget Hej tennisspillere, så nærmer vi os starten på tennissæsonen 2020. Program for sæsonen 2020. Klargøring af tennisbanerne. I tilfælde af dårligt Torsdag d. 16. april Vi skal have gjort banerne klar efter vinteren. vejr, flyttes datoen. kl. 16:30 VUF byder afsluttende på grillpølser mm. Tennissportens Dag Lørdag d. 2. maj Kl. Tennisopstart i klubhuset. VUF byder på kaffe og rundstykker 10:00 – 14:00 Mød op, tilmeld dig/jer til tennissæson 2020 og spil tennis Lørdag d. 5. septem- VM i tennis Tennis og afslutningsfest ber Ungdomstræning

Tirsdage fra kl. 17:30 til 18:30 Træner Birthe Holm (25122127) og Lene Ahrndt (22211175)

Dameaften Herreraften

Tirsdage fra kl. 19:00 til ca. 20:00 Torsdage fra kl. 18:30 - ?


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Mange tak for en god Gymnastikopvisning 2020 Af Rikke Schøwing Lauritsen, Formand for VUF og Gymnastikudvalget Søndag d. 8. marts 2020 kl. 10 startede årets gymnastikopvisning i Vedsted ungdomsforening i Over Jerstal hallen. Vedsted ungdomsforening nåede lige præcis at holde gymnastikopvisning før Danmark lukkede ned pga. Coronavirus. Gymnastikudvalget tog sine forholdsregler i forhold til de restriktioner der på daværende tidspunkt var blevet givet os. Vi havde sørget for håndsprit, plakater omkring hygiejne fra sundhedsstyrelsen og ekstra plads mellem stolene for at mindske smitten. Vi har været omkring 350 personer i salen. Vi havde selv ca. 80 aktive på gulvet fordelt på 5 hold. Vi havde besøg af SUP (Starups ungepiger), hvor 2 lokale piger fra Vedsted er aktive på holdet. Vi har igen i år taget holdfoto af alle hold, der var deltagende til opvisningen. De kan ses og downloades på www.vedsteduf.dk

Jumping Fitness

Power Girls

Tonserne

Super Mix

Tumlinge

Vi vil sige tak til alle de frivillige hjælper der hjalp på dagen med stort og småt. Tak for jer. Vi ses til september til en ny sæson. Hvis nogen har lyst til at være instruktør eller hjælper på et hold eller 2 til næste år hører vi meget gerne fra jer

Vedsted Sogns Menighedsråd Corona – Aflysninger og udsættelser Af Bent K. Andersen, Formand for Vedsted Sogns Menighedsråd På det seneste er vores frihed til at mødes og samles i alle sammenhænge er blevet kraftigt indskrænket, nærmest lukket helt ned - dette gælder også for de kirkelige aktiviteter. Året konfirmation er blevet udsat – og der har været arbejdet hårdt på at finde tid for hvornår det så kan blive – med forbehold for, at Corona smitten er forbi. Det har betydet store udfordringer for alle, kke mindst for konfirmander og deres familier. Alt var planlagt, og nu kan man starte forfra. Alle Gudstjenester er indtil videre aflyst. Begravelser, bisættelser, bryllup og dåb skal ske under meget restriktive former med meget begrænset antal deltagere. Anbefalingen fra myndigheder og biskopperne er, at alt, som kan udsættes til efter Corona smitten er forbi, bør udsættes. I Menighedsrådet og hos Sognepræsten har vi oplevet, at alle har udvist en meget stor forståelse for at vi alle må stå sammen hver for sig i denne helt usædvanlige situation. Det vil vi gerne udtrykke en dybfølt tak for og ser frem til vi igen kan mødes under normale forhold

3.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Udvalgene i VUF i 2020 Af Rikke Schøwing Lauritsen, Formand for VUF Gymnastik Formand

Kultur

Fodbold

Formand

Formand

Rikke Lauritsen 29603744 rikke79@yahoo.com Marianne R. Sørensen 26161337 mannerpost@live.dk Sofie Ibsen 30860226 sofie.ipsen@gmail.com Christina Lund Maja Andersen

28696762 c-lund19@live.dk 27505564 maja.andersen7399@gmail.com

Stine Hansen

22405306 stine_langager@hotmail.com

Heidi Thomsen Henriette Hedevang

23459148 nygade.thomsen@gmail.dk hhedevang73@gmail.com

Lise Alm

51763898 lisealm_3108@hotmail.com

Søren Nørgaard Dennis Møller

41116446 soren2105@gmail.com 25179323 holimoli@live.dk

Rene Markvart

61790569 rmmarkvart@gmail.com

Brian Schultz Kampfordeler Kurt kloster

61657459 schultz0208@gmail.com 22184858 kurt_s_kloster@hotmail.com

Formand Kasserer

Preben Perschke Knud Eriksen

21641648 25523766 bodilogknud@gmail.com

Helge Hansen Michael Ravn Brian Schultz

74545144 hansen.dk@mail.dk 23747714 61657459 schultz0208@gmail.com

Svend Hansen

22621692 svh@hansenberg.dk

Knud Eriksen Søren Nørgaard

25523766 bodilogknud@gmail.com 41116446 soren2105@gmail.com

Lee-Ann Jespersen

50353440 l_jespersen@hotmail.com

Ketty Hansen

29244484 kettykeller@hotmail.com

Birthe Holm Kenneth Sørensen

25122127 birtheholm53@gmail.com 20876704 kenneth_sørensen1987@hotmail.com

Ole Olesen

28609020 obakkeo@hotmail.com

Kenneth Sørensen

20876704 kenneth_sørensen1987@hotmail.com

Dart

Brian Schultz

61657459 schultz0208@gmail.com

60+

Heidi Thomsen

23459148 nygade.thomsen@gmail.dk

Svømning

Heidi Thomsen

23459148 nygade.thomsen@gmail.dk

Skat

Tennis

Fitness

Krolf

Formand

Formand

Formand

Badminton/bordtennis/ Stine Hansen Floorball

Næste nummer af DIT STED planlægges til midten af maj. Deadline for stof til bladet er 8. maj. Stof sendes til: ditsted@gmail.com 4.

22405306 stine_langager@hotmail.com

Vedsted Ungdomsforening

www.vedsted.info