Dit Sted

Vedsted, DK

Dit Sted er et foreningsblad for Landsbyforening for Vedsted og Omegn - i daglig tale LVO. Dit Sted udkommer 6 gange årligt og hustandsomdeles til ca. 500 husstande i lokalområdet. I bladet bringes indhold af almen interesse for lokalområdets beboere. LVO er en paraplyorganisation / forening for foreningsliv og aktiviteter m.m. i landsbyen Vedsted og Omegn v. Vojens.

https://www.vedsted.info