Lykken

Page 3

Velkommen ’Lykken er…’ Kunst møder videnskab på Odense Havnekulturfestival 2013 Jagten på individuel lykke og livskvalitet fylder meget i vores samfund. Vi konfronteres med denne jagt hver dag: På jobbet, i skolen, på tv og i det omfattende udbud af selvrealiserings- og mindfullness-kurser møder vi stræben efter lykke. Individuel lykke synes at være det ultimative mål i livet, men der er ikke helt enighed om, hvad denne lykke består i: For nogle er det økonomisk velstand, for andre et attraktivt ydre, og andre igen definerer lykke som indre ro og harmoni. Og så videre. Definitionerne er tilsyneladende ligeså mange, som der er mennesker. Men hvordan kan vi så overhovedet tale om lykke som noget generelt? Udstillingen ’Lykken er…’ er resultatet af et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Det Fynske Kunstakademi; fem akademistuderende samt en københavnerbaseret kunstner (og studerende ved SDU) har skabt værkerne til udstillingen. Den grundlæggende opgave har været at fortolke begrebet lykke ud fra et filosofisk perspektiv. Til selve arbejdet med værkerne har kunstnerne haft frie hænder. Ud fra den forskningsbaserede viden inden for området har vi bedt kunstnerne reflektere over en række centrale spørgsmål omkring vores forståelse af begrebet lykke: Hvad er lykke, hvordan definerer vi lykke, og hvilke kulturelle forskelligheder gør sig gældende? Kan man købe sig til lykke? Kan man måle lykke? Og hvorfor er vi i den vestlige verden i det hele taget så optagede af lykke? En særlig tak til Odense Kommune, By- Og Kulturforvaltningen for økonomisk støtte og til professor Søren Harnow Klausen og lektor Peter Simonsen (begge SDU) for inspiration og sparring. God fornøjelse og god jagt på lykken. Hvem ved? Måske findes den derude et sted? - Kunst og Videnskab/ SDU Kommunikation.

3 lykkenKatalog_udgave2.indd 3

24/05/13 13.48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.