Page 1

Center for Kunst og Videnskab �Det talende bord�


Cen ter for K u nst o g Videnskab har fra 11. september til 7. december 2006 haf t o pstillet kunst-/videnskabsinstallationen ” D et talende bord” i Cafébiografen, Odense ”Det talende bord” er skabt til at stå i cafémiljøet og er specialkonstrueret med indbygget fladskærm og hovedtelefoner i bordpladen. På fladskærmen vises en ny-produceret kunstvideo, og gennem hovedtelefonerne høres en samtale mellem professor Moustapha Kassem og lektor Lars Erslev Andersen om begrebet fundamentalisme.

Målsætnin g Center for Kunst og Videnskab har med støtte fra Odense Kommune ønsket at lave et projekt, der kunne skabe nye forbindelser mellem byens kunstnere, byens centrum og universitets campus. Forskere fra Syddansk Universitet skulle med hjælp fra moderne kunst tilbyde et kvalificeret indlæg i den offentlige debat. Øjet skulle fanges af skærmen, og ørene tiltrækkes af samtalen. Bordet var tænkt som et tilbud til café-gæster, som kunne overraskes og begejstres over et nuanceret bud på et højaktuelt emne. Oprindelig var intentionen, at bordet skulle indeholde højtalere, som samtalen kunne strømme ud af, hvad Cafébiografen dog ikke ønskede.

”Det talende b o r d”


Formålet med installationen var bl.a.: • at give offentligheden ubesværet adgang til at møde ny videokunst og videnskabelig samtale. • at skabe en utraditionel kunstnerisk oplevelse, der kan styrke den demokratiske debat (f.eks. om fundamentalisme). • at synliggøre lokale videokunstnere og forskere fra Syddansk Universitet i det odenseanske byrum. Målsætningen var inspireret af antikkens Grækenland, hvor det var almindeligt, at de intellektuelle deltog aktivt i de offentlige debatter, der hvor befolkningen befandt sig; på gader, torve, markedspladser osv. F.eks. gik Sokrates ofte rundt på Athens gader og torve og udspurgte borgerne og diskuterede med dem. ”Det talende bord” skal ses i forlængelse af den tradition, nu blot fornyet med moderne medieteknologi.

Kunstner T ine O k s b je rg unde r optagelsen af kun stvideoen

Beskrivelse Det talende bord blev skabt til opstilling på Cafébiografen ved studiestart september 2006. Bordet indeholdt en ny-produceret kunstvideo af Tine Oksbjerg, som viser en brydekamp (med underlægningsmusik). Brydekampen er ligeledes inspireret af Antikken, hvorfra brydningen stammer, og som var en del af det offentlige rum.


Samtalen mellem professor Moustapha Kassem og lektor Lars Erslev Andersen er bygget op som en radiomontage uden en klar start eller slutning; en samtale som lytteren dermed kan falde umiddelbart og ubesværet ind i. Samtalen er tilrettelagt af journalist Simi Jan og handler om begrebet fundamentalisme.

I samtalen fokuseres der på en klar skelnen mellem terrorisme og fundamentalisme. Man er ikke nødvendigvis terrorrist, fordi man er fundamentalist. Fundamentalisme er en relativ størrelse, og samtalen kredser om forskellige kulturers brug af begrebet.

Sim i J an re digere r sa mtalen

Bordet kan betragtes som en perspektiverende kommentar til den gængse offentlige debat, hvor der oftest fokuseres mere på at få sit budskab igennem over for tilhørerne end på egentlig dialog og lydhørhed.

Sy nlighed Via respons fra cafépersonalet og forskellige brugere af bordet, kan Center for Kunst og Videnskab konkludere, at bordet har været brugt af et bredt udsnit af Café-


biografens kunder. Syddansk Universitet er blevet gjort synligt, og offentligheden har kunnet forholde sig til et aktuelt videnskabeligt emne gennem moderne videokunst. Mou stapha Kas sem afp røver ”Det talende b o r d”

Det talende bord har været udmærket profileret under ferniseringen med opmærksomhed fra henholdsvis TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende (se sidste side i denne evaluering). Ligeledes giver forbruget af bordets tilhørende flyers et tydeligt fingerpeg om den almene interesse.

Perspektiver Som nævnt i den oprindelige målsætning, vil Center for Kunst og Videnskab fra medio februar arbejde på at finde andre byer, hvor bordet kan blive opstillet i. Samtidig er det blevet besluttet, at bordet slutteligt bør blive opsat på Syddansk Universitet. Det vil dog være et fremtidigt krav, at bordet forsynes med højtalere, således at modtagerne vil få en lettere adgang til bordet. Et andet perspektiv på ”Det talende bord” er at lave en ny samtale omkring biologiens væsen ved at lade en begejstret forsker besvare: Hvordan og hvorfor studerer man naturen? Det skal være et nyt bord målrettet folkeskolens biologilokaler.

Bent Nørgaard Centerleder, Center for Kunst og Videnskab

Det talende bord  

Det talende bord blev skabt til opstilling på Cafébiografen ved studiestart september2006. Bordet indeholdt en ny-produceret kunstvideo af T...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you