Seminar - Samtidskunst og stedsutvikling Mai 2023

Page 1

SEMINAR 6. - 7. MAI 2023 KRISTIANSUND

MAIN LOGO
LOGO VARIATIONS
SOME ICONS

SEMINAR OM SAMTIDSKUNST OG STEDSUTVIKLING

6. - 7. MAI 2023 KRISTIANSUND

Kristiansund Kunsthall inviterer til seminar om Samtidskunst og Stedsutvikling, hvor vi vil se nærmere på rollen som kunstnere kan ha i utvikling av tettsteder, og vi stiller blant annet spørsmål til om alle de nysatsingene på kunst og kultur kun er en gentrifiseringsmekanisme, eller om det faktisk er et uttrykk for noe dypere?!

I Kristiansund by i dag er dette kanskje mer relevant enn noensinne, med nysatsinger som Campus og Nordmoria og et økt fokus på sentrumsutvikling..for første gang på veldig lenge.

Kristiansund er en by hvor det nå skjer relativt mye for en by på denne størrelsen, på relativt kort tid. Vi vil på noen få år få et nytt kulturhus som skal romme flere av byens viktige institusjoner, som biblioteket, operaen, museet og kulturskolen.

Det bygges en ny institusjon for høyere utdanning og forskning med Campus, Kristiansund Kommune har fått midler til å utvikle en kunstlab for Den Kulturelle Skolesekken, og i tillegg til dette holder vi i Kristiansund Kunsthall på med en utvidelse, ifra et lite lokale i Hauggaten og inn i et av byens gamle signalbygg med over tusen kvadratmeter til rådighet.

Hva vil disse nyskapte institusjonene bringe til byen og hvilken rolle vil de få for identiteten til folket som bor her?

I forbindelse med at vi utvider driften til Kristiansund Kunsthall planlegger vi noen serier med foredrag, hvorav den første nå går av stabelen med fokus på Samtidskunst og Stedsutvikling.
Illustrasjon: PIR 2

premisser ligger til grunn for å kalle seg det?

Er dette bare en kostbar men målrettet gentrifiseringskampanje, eller stikker det dypere enn som så?

Hva er kunstens rolle i by og byutvikling?

Hvordan kan kunstnere bidra til at by og tettstedsutvikling skjer på en bra måte?

I denne foredragserien har vi invitert blant annet arkitekter og kunstnre som jobber interdisiplinært og som har offentlighet, kollektivitet, bærekraftighet og nytenking som elementære deler av sine arbeider.

De vil snakke om hvordan bygge opp kollektiver, hvilke mekanismer som ligger til grunn for gentrifisering, gjenbruk i kombinasjon med nyskaping, hvordan vi sammen kan skape et bedre lokalsamfunn og hvordan kunst kan være en samlende faktor i en polariserende tid.

Kristiansund, som så mange andre byer, ønsker å smykke seg med tittelen kulturby, og er ikke den eneste byen vi kan høre uttrykke dette, men hvilke

HVORDAN KAN KUNST OG KUNSTNERE TA DEL I

BYUTVIKLINGEN?

HVORDAN SER MORGENDAGENS KUNST I OFFENTLIG ROM UT?

HVORDAN KAN VI INTEGRERE BRUKERNE AV DET

OFFENTLIGE ROM I UTVIKLINGEN AV

PROSJEKTER?

TEMPORÆRE VERKER VS PERMANENTE VERKER?

Illustrasjon: PIR 2

DJREDO IFRA LAÜGET SPILLER FOR OSS PÅ LØRDAG!

DjRedo fra Molde har en stor forkjærlighet for elektronisk musikk med energiske rytmer og høyt tempo, og spiller for det meste dette. Hun har spilt på steder som Brygga og Fuzzy Platebar i Molde, Sub-Klubb i Kristiansund, samt andre utesteder og arrangementer.

Denne lørdagen starter hun mørkets frembrudd ved å spille musikk med en chill vibe, og utover kvelden øker hun tempoet og følger stemningen.

Lørdag 19 - 23 Kunsthallen

Saya Tahir Zahawi

Vi er så heldig å ha med oss Saya som vår konferansier under seminaret. Saya jobbar med alt frå musikkteater til drag og komponering av kurdisk-vestleg pop-fusion, og som del av Teatertrubadurene er ho med og utfyller norsk scenekunst.

TA MED EN VENN OG BLI MED PÅ PANELDEBATT, DISKUSJON OG FOREDRAG OM SAMTIDSKUNST OG STEDSUTVIKLING I KRISTIANSUND KUNSTHALL 6 -7 MAI !! SEMINARET ER STØTTET AV:
Illustrasjon: PIR 2

PROGRAM 5. - 7. MAI

BJØRNÅDAL ARKITEKSTUDIO

FREDAG

19 - 23 Fredagspils

KRISTIANSUND KUNSTHALL

Konferansier: Saya Zahawi

LØRDAG

10.00 Frokost og mingle for early risers

11.00

11.10

12.00

13.00

Introduksjon og velkommen av Saya Zahawi

Hedda Bremseth - Hvorfor knuser folk busskur?!

Trygve Ohren - Svartlamoen gjenbruksboliger

Charlotte Rostad - Rake arbeidskollektiv

LUNSJ

16.00

17.00

Lars Ø. Ramberg - Ditteke Waidelich - TILLIT

Marco Casagrande - Positive terrorism and Trojan Horse

18.00 - 19.00 PAUSE

19.00

19.00 - 23.00

Middag - Bacalao

DjRedo spiller DnB og Jungle

SØNDAG

10.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00

13.00

Frokost og mingle for early risers

Brit Dyrnes - Kunstkomitè

Ole Torland - Nordic Cultitude 6263

Andreas Brännlund - Nordic Cultitude 6263

Eigunn Stav Sætre - Normoria

LUNSJ

14.00

15.00

16.00 - 18.00

Hans Petter Bjørnådal - Bodø24, Community landscape

Menno Cramer - Nevrovitenskap og miljø

Workshop / Brainstorming for the latecomers

- Future Kristiansund

Illustrasjon: PIR 2

KRISTIANSUND KUNSTHALL INVITES YOU TO A SEMINAR ON ART AND PLACE/CITY DEVELOPMENT

6-7 MAY.

Here we will take a closer look at the role that artists and architects can have in the development of urban areas, and we ask whether all the new investments in art and culture are only a gentrification mechanism, or whether it is actually an expression of something deeper?!

In the city of Kristiansund today, this is perhaps more relevant than ever, with new initiatives such as Campus and Normoria and an increased focus on town center development.

FOREDRAGSHOLDERE / SPEAKERS:

Andreas Brännlund @mannaminne_hogakusten

Brit Dyrnes @britdyrnes

Charlotte Rostad @charlotterostad

Ditteke Waidelich @studio_ramberg

Eigunn Stav Sætre @eigunns

Hans Petter Bjørnådal @barkitekt.no

Hedda Bremseth @hedddada

Lars Ø Ramberg @studio_ramberg

Marco Casagrande @marcocasagrande_finland

Menno Cramer @menno_cramer

Ole Tolstad @ole.tolstad

Trygve Ohren @trygveohren

Konferansier : Saya Zahawi

ANDREAS BRÄNNLUND

Andreas Brännlund Kunstner og har jobbet med mange byutviklingsprosjekter, scenograf og manusforfatter av byforestillinger. Forestillingene engasjerer hele byen med foreninger, musikere, bussjåfører, dansere, musikere, ungdom og gamle på scenen.

Dette gjøres ofte med spektakulære kunstneriske midler som flygende trikker, gigantiske skjørt, etc. Jobber nå som forretningsutvikler på kunst- og kulturnettstedet Mannaminne i Sverige. Er idé og kunstnerisk koordinator for teaterstykket TRE RUM, med forestilling i tre land samtidig med fiberoptikk med premiere i september.

Forbereder performance til Sundsvalls 400-årsjubileum (2024) og er en av grunnleggerne og styrelederen i kunst- og kulturnettverket North Cultitude 6263.

Andreas Brännlund Artist and has worked with many Urban Development projects, scenographer and scriptwriter of city performances. The performances engage the whole city with associations, musicians, bus drivers, dancers, musicians, young people and old people on stage.

This is often done with spectacular artistic means such as flying trams, giant skirts, etc. Now working as a business developer at the art and culture site Mannaminne in Sweden. Is the idea and artistic coordinator for the theater play TRE RUM, with a play performed in three countries simultaneously with fiber optics with premiers in September.

Preparing performance for Sundsvall’s 400th anniversary (2024) and is one of the founders and chairman of the art and culture network North Cultitude 6263.

www.instagram.com/mannaminne_hogakusten

BRIT DYRNES

Brit Dyrnes bor og arbeider i Trondheim. Utdannet i faggruppe keramiske disipliner fra Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Hun har arbeidet aktivt som keramiker med hovedvekt på keramisk skulptur i over 40 år. Brit har fra 1985 og frem til nå utført 40 offentlige utsmykninger.

Mye av det Brit Dyrnes har skapt er stedsspesifikk kunst hvor skulpturformen er blitt til i tverrfaglige arbeidsprosesser mellom kunstner, landskapsarkitekt/arkitekt og murer.

Som kunsthåndverker er hun forankret i det bruksrelaterte kunstbegrepet, men gir dette en videre fortolkning med skulpturelle former som inviterer til aktiv deltagelse og bruk. Det nye kulturhuset NORMORIA skal stå ferdig og åpne i 2025. Opera’n, Kulturskole, Museet og Biblioteket flytter inn i det nye og storslåtte bygget.

NORMORIA blir et betydningsfullt sted både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvor står vi nå?

Leder for utsmykkingskomiteen, Brit Dyrnes vil fortelle litt om det som skjer- eller det som kommer til å skje, hva kunst i bygget og utenomhus området angår.

Brit Dyrnes lives and works in Trondheim. Educated in ceramic disciplines from Trondheim Academy of Fine Arts and Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 1974-79.

She has worked actively as a ceramist with emphasis on ceramic sculpture for over 40 years. From 1985, 40 public decorations were executed.

Much of what Brit Dyrnes has created is site-specific art where the sculpture form has been created in interdisciplinary work processes between artist, landscape architect/architect and mason.

As a craftsman she is rooted in the concept of use-related art, but gives this a wider interpretation with sculptural forms that invite active participation and use.

The new cultural centre NORMORIA will be completed and open in 2025. The Opera, Culture School, Museum and Library move into the new and magnificent building.

NORMORIA will be an important place both regionally, nationally and internationally. Where do we stand now?

Chairman of the decoration committee, Brit Dyrnes, will tell a little about what is happening or what will happen, what art in the building and outside the area is about.

www.instagram.com/britdyrnes

CHARLOTTE ROSTAD / TRYGVE OHREN

Charlotte Rostad er kunstner og kurator med base i Åneby. Sammen med egen praksis, som for det meste er basert på tegning og tekst, jobber hun i samarbeidsprosjekter med arkitekt/ kunstner Trygve Ohren.

Etter eksamen ved Kunstakademiet i Trondheim i 2011 etablerte Ohren og Rostad RAKE visningsrom – et utstillingslokale bygget hovedsakelig av gjenvunne materialer. De drev utstillingsrommet frem til sommeren 2019 da de demonterte plassen og dro fra Trondheim til skogen utenfor Oslo.

Trygve Ohren bor og arbeider i Åneby, Hakadal. Han har sin MA i arkitektur fra NTNU. For tiden er Ohren ph.d.-stipendiat i kunstnerisk forskning ved Institutt for arkitektur og planlegging (NTNU).

Siden 2010 har Ohren samarbeidet med kunstner Charlotte Rostad om ulike prosjekter, blant annet RAKE visningsrom (2011-2019) et prosjektrom for kunst og arkitektur i Trondheim.

I tillegg er Ohren en av grunnleggerne av Nøysom arkitekter - mest kjent for et eksperimentelt selvbyggprosjekt på Svartlamon i Trondheim (2013 - 2017).

space and left Trondheim for the woods outside Oslo.

Trygve Ohren lives and works in Åneby, Hakadal. He has his MA in architecture from NTNU. Currently Ohren is a phd fellow in artistic research at the department of architecture and planning (NTNU).

Since 2010 Ohren has been collaborating with artist Charlotte Rostad on various projects, among them RAKE visningsrom (2011-2019) a project space for art and architecture in Trondheim. In addition Ohren is one of the founding partners of Nøysom arkitekter - most known for an experimental self build project at Svartlamon in Trondheim (2013 - 2017)

www.instagram.com/trygveohren

www.instagram.com/charlotterostad

www.instagram.com/rake_arbeidsfellesskap

Charlotte Rostad is an artist and curator based in Åneby. Along with her own practice, that is mostly based on drawing and text, she works in collaborative projects with architect/artist Trygve Ohren.

After graduating from the Academy of Fine Arts in Trondheim in 2011, Ohren and Rostad established RAKE visningsrom - an exhibition space built mainly from reclaimed materials. They ran the exhibition space until the summer of 2019 when they dismantled the

DITTEKE

WAIDELICH / LARS Ø. RAMBERG

Lars Ø Ramberg har siden 90-tallet skapt kontekstuelle kunstverk som utforsker steds-identitet basert på grundig research - gjerne over flere år. Oppdagelsene bruker han som materiale i konseptutvikling av sine stedsspesifikke kunstverk.

@studio_ramberg arbeider internasjonalt med base i Berlin. Tyske Ditteke Waidelich er Rambergs samarbeidspartner. Sammen har de for tiden Artist in Residence i byutviklingsprosjektet i Hovinbyen. Studio Ramberg har med prosjektet TILLIT 2023 satt Økern på verdenskartet med positive omtaler i over 60 land.

Ramberg opplever at mange kunstnere har berøringsangst for næringslivsaktører, og at denne holdningen gjerne også er gjensidig. Selv er han opptatt av at nettopp denne typen samarbeid gir en større gevinst for alle parter.

– Vi lever ikke lenger i et enten eller-samfunn. Sosialdemokratiske verdier må samhandle med kapitalistiske prosesser i en såkalt delingsøkonomi. Som samtidskunstner ønsker jeg å forholde meg til denne virkeligheten. Jeg skaper gjerne kunst i skjæringspunktet, i mellomrommet mellom forskjellige maktposisjoner. Det er kunstens oppgave å bidra som den frie stemmen, som åpner opp for ny forståelse av stedet, for identiteten og for individet.

Since the 90s, Lars Ø Ramberg has created contextual artworks that explore place identity based on thorough research - preferably over several years. He uses the discoveries as material in the concept development of his site-specific artworks.

@studio_ramberg works internationally with a base in Berlin. German Ditteke Waidelich is Ramberg’s partner. Together they are

currently Artist in Residence in the urban development project in Hovinbyen. With the project TILLIT 2023, Studio Ramberg has put Økern on the world map with positive reviews in over 60 countries.

www.studioramberg.net/home

EIGUNN STAV SÆTRE

Eigunn Stav Sætre, Møre og Romsdaling, benkpressar og co-pilot, dugnadsmagnet og risikovillig utover det normale. Har jobba innan ulike bransjer og med ei rekke prosjekt i inn- og utland, det største så langt heiter Normoriakulturhuset i Kristiansund, der ho sitt som styreleiar i byggeselskapet og i driftsselskapet.

Direktør i Nordmørsmusea etter snart 11 år som kultursjef i Kristiansund kommune. Tidligare internasjonal koordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune og trainee i Kom trainee ++. Utdanna ved NTNU, UiO og LSE innan politisk økonomi, statsvitenskap og russisk språk og litteratur.

Eigunn Stav Sætre, Møre og Romsdaling, bench pressar and co-pilot, volunteer magnet and risk-averse beyond normal. Has worked in various industries and with a number of projects at home and abroad, the largest so far the Normoria cultural center in Kristiansund, where she sits as chairman of the construction company and in the operating company.

Director of Nordmørsmusea after almost 11 years as Head of Culture in Kristiansund municipality.

Former international coordinator in Møre og Romsdal county municipality and trainee in Kom trainee ++. Educated at NTNU, UiO and LSE in political economy, political science and Russian language and literature.

www.instagram.com/eigunns

UOFFISIELLE TALL VISER AT NESTEN ALLE

KOMMUNER I FYLKET MANGLER

RETNINGSLINJER IFT TIL KUNST:

• 94 % av kommunene har ingen kulturplan hvor visuell kunst nevnes.

• 80 % av kommunene har ingen retningslinjer for kunst i offentlig rom.

• Kun 8 av 26 kommuner har ordninger for kunstnere.

• Mange kommuner har ikke en egen kulturavdeling.

• Møre og Romsdal er det fylket som bruker minst midler til kunst og kultur i Norge.

Kilde: Kristiansund Kunsthall

HANS PETTER BJØRNÅDAL

Hans P. Bjørnådal har en master i Arkitektur fra Bergen Arkitektskole (2003) og studier innen sosialantropologi, anvendt landskapsøkologi og filosofihistorie. Bjørnådal utforsker arkitektur gjennom en kunstnerisk og sosialantropologisk tilnærming og skaper sammensatte prosjekter som har relevans for mennesker og menneskers opplevelse av verden i vårt moderne samfunn.

Som arkitekt og kunstner arbeider han prosjektbasert og ofte i samarbeid med studenter eller andre kunstnere gjennom bl.a workshops. Bjørnådal er opptatt av formidling og bærekraft og hvordan en kan fremme kultur, landskap og våre fortellinger på en ny måte i harmoni med naturen.

Bjørnådal driver sitt eget arkitektstudio siden 2007 og har mottatt en rekke utmerkelser for sitt arbeid og var representert i Nordic Pavilion under La Biennale Di Venezia i 2016.

Han er for tiden aktuell med åpningsermonien for Bodø 2024 i samarbeid med Phase7, Nordland Teater, Ada Jurgensen og Ina Otzko og utstillingen Tangformasjoner som er et samarbeid med Kathrine Lindmann.

Hans Petter Bjørnådal Bjørnådal has a Master’s in Architecture from Bergen Arkitekt School (2003) and studies in social anthropology, applied landscape ecology and history of philosophy. Bjørnådal explores architecture through an artistic and social anthropological approach and creates complex projects that have relevance for people and people’s experience of the world in our modern society.

As an architect and artist, he works projectbased and often in collaboration with students and through workshops. Bjørnådal is concerned with communication and sustainability and how to promote culture, landscape and our stories in a new way in harmony with nature.

studio since 2007 and has received numerous awards for his work and was represented in the Nordic Pavilion during La Biennale Di Venezia in 2016.

He is currently involved with the opening ceremony for Bodø 2024 in collaboration with Phase7, Nordland Teater, Ada Jurgensen and Ina Otzko and the exhibition Seaweed formations which is a collaboration with Kathrine Lindmann.

www.barkitekt.no

www.instagram.com/barkitekt.no

Bjørnådal has run his own architectural

HEDDA BREMSETH

Hedda Bremseths tidligere arbeider og kunstneriske praksis er en blanding av performance, film og standup hvor hun både er hovedperson og regissør. Hun bruker seg selv som et forskningsobjekt der hun beveger seg mellom menneskelig periferi og grenseområder.

Hun bryter grensen mellom dokumentar og iscenesettelse, mellom fiksjon og fakta og etterlater en følelse av tvetydighet og uro. Hennes filmer peker på en ensomhet og utenforskap som alle kan kjenne seg igjen i til tider.

I prosjektet «Hvorfor knuser folk busskur?» lager Hedda Kristine Bremseth verdens vakreste og koseligste busskur på torget sammen med ungdom. Hvorfor blir det vandalisert? Hva er det som utløser at man ødelegger ting? Hvor er det man møtes og henger hen? Prosjektet bidrar til å se hvilke muligheter man har og hvordan man i felleskap skaper noe nytt.

people. Why is it vandalized? What triggers you to destroy things? Where do you meet and hang out? The project helps to see what opportunities you have and how to create something new together.

www.instagram.com/hedddada

Hedda Bremseth’s previous work and artistic practice is a mixture of performance, film and standup where she is both the protagonist and director. She uses herself as a research object where she moves between the human periphery and border areas.

She breaks the boundary between documentary and staging, between fiction and fact, leaving a sense of ambiguity and unease. Her films point to a loneliness and outsiderness that everyone can relate to at times.

In this project “Why do people smash bus shelters?” Hedda Kristine Bremseth creates the world’s most beautiful and coziest bus shelter in the square together with young

MARCO CASAGRANDE

Marco Casagrande er en finsk arkitekt, kunstner, bio-urbanist, sosialteoretiker og professor i arkitektur.

Han er prisvinner av UNESCO Global Award for Sustainable Architecture

2015, European Prize for Architecture

2013, og International Committee of Architecture Critics CICA Award 2013 blant andre nominasjoner.

Arbeidene hans har blitt stilt ut 5 ganger på arkitekturbiennalen i Venezia og dusinvis av andre utstillinger over hele verden.

Casagrande har undervist og forsket i 65 akademiske institusjoner i 25 land, og har hatt professorater ved Tamkang University i Taiwan, Tallinn University of Technology i Estland og Bergen School of Architecture i Norge.

Kjent for å operere i krevende situasjoner blant uoffisielle bosetninger, nye ubanismer og miljøutfordringer.

Operasjoner inkluderer Pakistan, India, Qatar, Kina, Japan, Taiwan, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Alaska, Canada, Italia, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Russland, Kroatia, Serbia, Estland, Litauen, Polen, Slovakia, Norge, Danmark, Finland. Mer enn 95 realiserte verk i 26 forskjellige land.

Marco er leder ved Casagrande Laboratory, et internasjonalt operativt kontor for arkitektur, kunst og innovasjon med base i Helsingfors, Finland.

“Det er ingen annen virkelighet enn naturen.”

Jeg vil diskutere teorien om urban akupunktur gjennom en serie realiserte case-studier, som beveger seg følelsesmessig mellom kunst, arkitektur og urbanisme.

Med Urban Akupunktur mener jeg punktlige inngrep på den urbane organismen, som har konstruktive og sosialt bærekraftige

ringvirkninger på den større kroppen. Disse intervensjonene er ganske ofte uoffisielle eller til og med ulovlige av natur og realisert med mer marginaliserte eller nomadiske bysamfunn, snarere enn i dialog med den sentralstyrte “offisielle byen”.

De kan utvikle seg til småskala revolusjoner eller kommunikative handlinger av positiv terrorisme.

www.casagrandelaboratory.com

MENNO CRAMER

Menno Cramer er lidenskapelig opptatt av skjæringspunktet mellom nevrovitenskap og design, fra UX til arkitektur, fra kunst til design. Doktorgraden hans var i nevrovitenskap og arkitektur.

Å studere hvordan det bygde miljøet kan dempe (redusere) en stressrespons. Mennos fokus ligger i å forstå menneskelig atferd for å skape brukersentriske produkter, tjenester, objekter og opplevelser.

Hans daglige jobb er innen teknologi, hvor han leder et team på 80 personer som leverer bedriftsløsninger over hele verden. Han er også kurator for teknologi for Spinn, og nevrovitenskapskonsulent ved Ark Shelter.

Menno is passionate about the intersection of Neuroscience and design, from UX to Architecture, from Art to Design. His PhD was in Neuroscience and Architecture.

Studying how the built environment can attenuate (reduce) a stress response. Menno’s focus lies in understanding human behavior to create user-centric products, services, objects and experiences.

His day-job is in tech where he leads a team of 80 people delivering enterprise solutions all over the world. He is also Curator of Technology for Spinn, and neuroscience consultant at Ark Shelter.

spinn.org

www.ark-shelter.com

OLE TOLSTAD

Ole Tolstad er fotokunstner fra Trondheim og i ti år sammen med Andreas Brännlund ledet det internasjonale kulturnettverket North Cultitude 6263. Nettverket er tverrfaglig og kopler sammen artister fra alle ni land langs breddegradene 62/63.

Nettverket stimuleres kontinuerlig til å skape overnasjonale kulturprosjekter og har i dag nærmere 500 artister på lista. Aktivistgrupper og ledere i nettverket har besøkt og opprettet noder i sju land langs disse breddegradene (Norge, Sverige, Finland, Russland, Island, Færøyene og Grønland) i nært samarbeid med artistenes organisasjoner, virkemiddelapparatet og Nordisk ministerråd.

Aktivister jobber nå videre nasjonalt med kontakter bl.a i Møre og Romsdal og internasjonalt med kontakter i Canada fram mot 2024. Tolstad vil kort legge frem nettverkets arbeid og relevant eksempel på samtidskunstens rolle i stedsutvikling.

Ole Tolstad is a photo artist from Trondheim and for ten years together with Andreas Brännlund led the international cultural network North Cultitude 6263. The network is interdisciplinary and connects artists from all nine countries along latitudes 62/63.

The network is continuously stimulated to create supranational cultural projects and currently has close to 500 artists on the list.

Activist groups and leaders in the network have visited and established nodes in seven countries along these latitudes (Norway, Sweden, Finland, Russia, Iceland, the Faroe Islands and Greenland) in close cooperation with artists’ organisations, funding agencies and the Nordic Council of Ministers.

and internationally with contacts in Canada up to 2024.Tolstad will briefly present the network’s work and relevant example of the role of contemporary art in place development.

www.northcultitude6263.com

www.facebook.com/NorthCultitude6263

www.instagram.com/ole.tolstad

Activists are now continuing to work nationally with contacts, including in Møre og Romsdal

KRISTIANSUND KUNSTHALL

INVITES YOU TO A SEMINAR ON ART AND PLACE/CITY DEVELOPMENT.

6-7 MAY 2023.

VARIATIONS

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.