KSSS Årsbok 2021

Page 1

ÅRSBOK 2021


Image: X56

Pure X Segelbåtarna riktar sig till den “kräsna” seglaren. Båtarna är designade för att tillfredsställa även de mest krävande gällande prestanda, kvalitet och säkerhet. Interiören är tidlöst elegant dansk design, i kombination med de bästa seglingsegenskaper som är att förvänta från X-Yachts.


Pure X X40 • X43 • X46 • X49 • X56 • X65

Xcruising Xc 38 • Xc 45 • Xc 50

Xperformance Xp 44 • Xp 50 • Xp 55

X-Yachts have built almost 6000 yachts, offering Superb Sailing Pleasure. X-Yachts are fast, strong and safe whilst providing luxury, quality and comfort at sea. X-Yachts provide a world class experience that comes with more than 40 years of passion for yachting. In January 2021, X-Yachts launched its first powerboat initiative, the X-Power 33C! X-Yachts, World Class since 1979. X-Yachts Sweden · Lidingö · x-yachts.se · +46 70 584 2545 · robi@x-yachts.se


Vårt mål: Dina Mål Vårt mål är att du ska uppnå dina mål. Vi skräddarsyr vår rådgivning och förvaltning efter dina behov – så att du kan spendera tid på det som är viktigt för dig. Kontakta oss så berättar vi hur.

08-451 50 00 www.soderbergpartners.se/wealth-management


KUNGLIGA SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET GRUNDAT 1830 Ändamål Kungl. Svenska Segel Sällskapet har till ändamål att befordra konsten att bygga, tackla och hantera mindre fartyg, att till befrämjande av säkerheten till sjöss verka för gott sjömanskap och för båtsportens utveckling, att ordna kappseglingar, att arrangera långseglingar, att äga eller hyra och förvalta varv, hamnanläggningar och klubbhus i syfte att främja medlemmarnas intressen samt att till trevnad och gagn för medlemmarna skapa en känsla av samhörighet mellan dessa. Vision KSSS ska vara internationellt ledande inom seglingssporten samt erbjuda en aktiv social gemenskap för medlemmarna

1


KUNGLIGA SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPETS HÖGE BESKYDDARE H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF

2


3 Kungl. Hovstaterna. Foto Bruno Ehrs


KSSS STYRELSE

PATRIK SALÉN Ordförande

MAGNUS ODIN

1:e vice ordf. Sekreterare

LOTTA SCHIBBYE FREDRIKSON

2:e vice ordf.

4

HELENE KUGELBERG

CHRISTOFFER DOHRN

Skattmästare

Intendent


INGVAR SVENSSON Klubbmästare

ISABEL BÅNGSTAD Ordf. Aktivitetsskommittén

PATRICK STÅHLE Ordf. Informationskommittén

ANNA KLANGE Ordf. Internationella ­kommittén

GÖRAN EDIN Konsultativ ledamot

MAGNUS GROTH Konsultativ ledmot

JOHAN ROCKSTRÖM Ordf. Bankappseglings­ kommittén

MARK HALLQUISTH Ordf. Långseglings­ kommittén

5

HENRIK PIEHL Ordf. Båtkommittén

FREDRIK WALLENBERG Ordf. Havskappseglings­ kommittén

FREDRIK LILJEGREN Ordf. Träningskommittén

Josephine Engstrand Ordf. Juniorkommittén


träningsskommittén

82

bankappseglingskommittén

32

juniorkommittén

havskappseglingskommittén

54

40 6


INNEHÅLLSFÖRTECKNING KSSS styrelse Kalender Hedersledamöter Medaljörer Standertar Kommittéer Kansli Hamnar Sällskapets verksamhet Commodore’s greeting Members and registered boats KSSS vänklubbar KSSS Nordiska vänklubbar North American Station KSSS utlandsrepresentanter Resultat kappseglingar 2020 Resultat Ranängen/Saltsjöbaden 2020

4 8 10 12 16 18 22 24 28 88 91 92 93 95 96 98 102

Utmärkelser vid KSSS årsmöte 2021 Vandringspriser 2020 Stipendier 2020 Viktiga händelser i KSSS utveckling KSSS Ordföranden genom tiderna Partners Avgifter 2021 Medlemmar & inregistrerade båtar Medlemsregister, seniorer Medlemsregister, juniorer Registrerade segelbåtar Registrerade motorbåtar Igenkänningsstandertar KSSS årsredovisning Årsredovisning Jacob Wallenbergs Stiftelse Årsredovisning KSSS Samstiftelse

Fotografer årsbok 2021: Henrik Trygg, Malcolm Hanes, Alexander Kallas, Sailing Energy, Stefan Rahm, Richard Wästberg, Erik Hallström m.fl.

7

104 110 111 112 119 120 126 127 129 147 199 233 260 268 281 287


KALENDER MEDLEMSAKTIVITETER & ESKADER 21–23 maj 3 juli 11–18 juli 11–18 juli 30 juli 13–15 augusti

Långholmen (Väster om Ljusterö) 15 juni–4 juli Konfirmationsläger 1, 2021 6 juli–25 juli Konfirmationsläger 2, 2021 27 juli–15 augusti Konfirmationsläger 3, 2021

Weekendeskader Medlemsmingel Familjeeskader till Åland Familjeeskader till Öland Lökholmens dag Kräfteskader

Djurö (Klockaruddsholmen) 2–6 augusti Dagläger (optimist), 8–10 år

LÄGER OCH SEGLARSKOLOR*

REGATTOR*

Lökholmen (Norr om Sandhamn) 12–18 juni Seglarläger 1, 11–15 år 20–24 juni Optimist 1, 9–11 år 27 juni–2 juli Optimist 2, 9–11 år 5–13 juli Seglarläger 2, 11–15 år 15–23 juli Instruktörslägret, 16–18 år 25 juli–2 augusti Seglarläger 3, 12–15 år 9–15 augusti Optimist 3, 9–11 år

25 april 8 maj 22–23 maj 29–30 maj 4–6 jun

Saltsjöbaden 14–18 juni 21–24 juni 9–13 augusti

6 juni 20 juni 1–7 juli 3 juli 5–7 augusti

Dagläger (optimist) 1 kappsegling, 8–12 år Dagläger (optimist) 2, 8–10 år Dagläger (optimist) 3, 8–10 år

4–5 september 11–12 september 18 september 25 september 2–3 oktober 16 oktober 17 oktober

Djursholm (Ranängen) 14–18 juni Dagläger (optimist) 1, 8–12 år 21–24 juni Dagläger (optimist) 2, 8–10 år 9–13 augusti Dagläger (optimist) 3, 8–10 år

Spring Break KSSS Sprint #1 Saltsjöbadsregattan KSSS youth sprint+clinic Sandhamn Open Hav/Bana + Fareast SM Gill Stockholm Cup KSSS Sprint 2 Gotland Runt Stockholm City Regatta Sandhamnsregattan by Bluewater med 12 Metre Pre-Worlds Regionskval Optimist Indian Heat Regatta KSSS Höstmix KSSS Sprint #3 KSSS Olympic Class Regatta KM J/70 Lilla Gotland Runt, KM Jolle

* Ovanstående program är preliminärt. Aktuellt program och mer information hittar du på www.ksss.se/lager www.ksss.se/kappsegling och www.ksss.se/eskader 8


Allt ombord mitt i stan !

Captains - en stabil hundraåring! I över 100 år har Captains/ Källs Färg & Marin AB försett Stockholmare med högkvalitativa varor. Sedan 1960 har huvudfokus varit marint. Vi har allt som behövs till båt & besättning. Hos oss är personlig service en självklarhet!

Vi är stolta att sällskapet valt oss till att driva KSSS medlemsshop. Utöver medlemsprodukterna erbjuder vi KSSS medlemmar 10% rabatt på en stor del av vårt sortiment.

www.captains.se Kommendörsgatan 26 114 48 Stockholm 08-663 7777


HEDERSLEDAMÖTER FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER

HEDERSLEDAMÖTER OCH HEDERSORDFÖRANDEN

H.M. Drottningen H.K.H. Kronprinsessan Victoria H.K.H. Prins Carl Philip H.K.H. Prinsessan Madeleine H.K.H. Prins Daniel

Direktör Sven H. Salén, 1988 Prinsessan Christina Fru Magnuson, 1989 Direktör Gunnar Ekdahl, 1992 Direktör Carl-Gustaf Piehl, 2001 Direktör Magnus Ahnmé, 2001 Direktör Jacob Wallenberg, 2011 Direktör Staffan Salén, 2018

H.MAJ: T Konung Konstantin H.MAJ: T Konung Harald av Norge H.R.H. Prince Philip Duke of Edinburgh H.K.H. Kronprins Frederik av Danmark

SÄRSKILT KALLAD MEDLEM Iain Percy 2018 Nathan Outteridge 2018

Sällskapet kan på förslag av en enhällig styrelse vid årsmöte besluta att hemställa till medlem av det svenska konungahuset att vara hedersordförande. Om Sällskapet har utsett hedersordförande, leder denne då han eller hon så önskar Sällskapets och styrelsens förhandlingar och för befäl som eskaderchef. Sällskapet kan även på förslag av en enhällig styrelse vid årsmöte eller allmänt sammanträde utse person till förste hedersledamot medlem av det svenska konungahuset eller av utländskt furstligt hus samt hedersledamot medlem av Sällskapet, som i betydande omfattning gagnat dess verksamhet, eller annan person, som

på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat Sällskapets ändamål och intressen. Sällskapet kan även på förslag av en enhällig styrelse vid årsmöte eller allmänt sammanträde utse person till särskilt kallad medlem, företrädesvis utländsk seglare som representerat Sällskapet i internationella kappseglinssammanhang på högsta nivå eller en utländsk person som på andra sätt verkat för Sällskapets bästa utanför Sveriges gränser och som Sällskapet vill visa sin särskilda erkänsla. Särskild medlem inväljs initialt på 10 år, är avgiftsbefriad och med styrelsens möjlighet att besluta om ytterligare 10 års perioder.

10


The Myth is Back


MEDALJÖRER Förtjänstmedalj FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD AV ÅR 1904 Direktör Henrik Granholm 1906 Bankir Axel Burman 1906 Lektor K. J. Ljungberg 1907 Direktör H. Von Blixten-Finecke 1907 Konteramiral J. Hägg 1908 Ingenjör Hugo Schubert 1911 Disponenten Sven Hydén 1911 Bankdirektör K. Bovin 1912 H. K. H. Prins Wilhelm 1913 Direktör B. A. Hjorth 1915 Civilingenjör Hugo Tolléus 1919 Fabrikör John Carlsson 1919 Tandläkare Hugo Clason 1921 Kammarherre Rolf Von Heidenstam 1925 Fabrikör Bernhard Clarino 1926 Skeppsredare Sven Salén 1927 Bankir Nils Persson 1929 Assuransdirektör Alrik SundénCullberg 1929

Ingenjör Tor Roxendorff 1930 Bokförläggare Erik Åkerlund 1930 Doktor Karl Grönstedt 1931 Förste Hovtandläkare J. N. Sandblom 1931 Civilingenjör Oscar Botolfsen 1931 Civilingenjör Tore Holm 1932 Direktör August Olsson 1934 Kapten F. H. Sjöqvist 1937 Civilingenjör Harry Nyström 1938 Amiral Otto Lybeck 1939 Ingenjör Nils Olin 1941 Ingenjör Arthur Lovén 1941 Direktör L. Gösta Olsson 1944 Direktör Gösta Moberg 1944 Ingenjör Torgny E. Öhman 1946 Disponent Sten Scholander 1945 Kommendör K. G. Hamilton 1951 Bankdirektör Jacob Wallenberg 1952 Byggingenjör Erik Johansson 1955 Greve Hakon Mörner 1955 Direktör Gösta Du Rietz 1955

Greve Pehr Sparre 1955 Generalkonsul Elow Kihlgren 1956 Kapten Bertil Sterner 1956 Marindirektör Tore Herlin 1959 Direktör Gudmund Silfverstolpe 1966 Advokat Per H. Gedda 1970 Advokat Ola Wettergren 1975 Byggmästare John Mattson 1977 Direktör Jonas Åkerman 1977 Direktör Olle Franzén 1982 Direktör Åke Lundberg 1985 Direktör Sven H. Salén 1988 Direktör Gunnar Ekdahl 1992 Direktör Magnus Ahnmé 1992 Direktör Nils Lundqvist 1992 Ingenjör Kjell Borking 1997 Direktör Carl-Gustaf Piehl 2001 Direktör Jacob Wallenberg 2011 Advokat Magnus Odin 2016 Direktör Staffan Salén 2018

Medaljen utdelas till medlem, ”vilken gjort Sällskapet så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han eller hon kan anses vara värd Sällska­pets synnerliga tacksamhet och erkänsla”.

12


MEDALJÖRER Förtjänstmedalj FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER AV ÅR 1946 Direktör Sven Engwall 1948 Civilingenjör Erik Mallner 1948 Civilingenjör Gunnar Meyersson 1948 Ingenjör Carl Hardeberg 1950 Direktör Bertil Matton 1952 Direktör Gunnar Kaiser 1952 Bokförläggare Albert Bonnier Jr 1955 Direktör P­.-G. Ekdahl 1955 Advokat Per H. Gedda 1955 Marindirektör Tore Herlin 1955 Direktör Bengt Julin 1955 K­.-G. Kahnlund 1955 Herr Sven Ahlström 1956 Mr. G. W. Blunt White 1956 Disponent Axel Sifvert 1957 Advokat Bertil Ahrnborg 1958 Överingenjör Arvid Laurin 1958 Haveriinspektör Gunnar Hagenius 1958 Ingenjör Hjalmar Frisell 1959 Disponent Nils R:son Hoffman 1959 Kapten Tage Örtegren 1960 Advokat Eric Borell 1960 Greve G. A. Douglas 1961 Direktör John P. Johnson 1961 Generalkonsul Henry Wallenberg 1962 Kapten Hans Hedberg 1963 Disponent Gösta Smith 1964 Advokat Wilhelm Törsleff 1964

Kommendörkapten Nils Skaar 1965 Advokat Ola Wettergren 1965 Direktör Gustaf Piehl 1967 Civilingenjör Bo Westerberg 1967 Direktör Toivo Gyhlenius 1968 Direktör John Mattson 1968 Kommendör Bengt Hedlund 1969 Kapten Curt Hesselgren 1969 Direktör Gerhard Kelter Sr. 1969 Professor Ole Westerberg 1970 Direktör Nils Kraepelien 1971 Civilingenjör Gustav Plym 1972 Direktör Bengt Nordqvist 1973 Byggnadsingenjör John Silvander 1974 Fru Lil Wettergren 1975 Advokat Björn Bygge 1975 Revisor Allan Jakobson 1976 Överstelöjtnant Arvid Norman 1976 Direktör Gunnar Åkerlund 1976 Direktör Åke Lundberg 1977 Arkitekt Sven-Axel Birgestad 1978 Byggmästare Sven-Harry Karlsson 1979 Direktör Gösta Fagerlin 1980 Civilingenjör Nils Lundqvist 1984 Herr Carl Salén 1984 Fru Berit Mellkvist 1986 Hans B. Drakenberg 1988 Civilingenjör Karl-Arthur Scherman 1989 Herr Börje Larsson 1990 Direktör Sven Hagströmer 1990

13

Ämneslärare Olle Nordström 1990 Kommendörkapten Göran Romare 1990 Direktör Åke Larsson 1992 Civilingenjör John Peter Ryott 1993 Chefredaktör Carin Hildebrand 1996 Fil. Kand Torgny Nordström 1997 Kapitalförvaltare Lil Ryott 1998 Målarmästare Esbjörn Bruske 1998 Fru Kerstin Tempelman 1999 Herr Mikael Robell 2001 Direktör Lars Thunell 2006 Herr Anders Lönnqvist 2007 Herr Claes Öhman 2007 Herr Tommy Nordin 2007 Herr Jan Lundquist 2008 Herr Thomas Gross 2008 Herr Peter Sundelin 2009 Herr Bo Ahlström 2010 Herr Gutta Johansson 2011 Herr Stefan Haskel 2011 Herr Claes Kugelberg 2011 Herr Svante Tengbom 2011 Fru Ingrid Berggren 2011 Herr Ulf Hildebeck 2013 Civilekonom Olle Claeson 2015 Herr Patrik Enblad 2017 Wivica Oest Mabon 2018 Jonas Wiström 2018 Torbjörn Törnqvist 2018 Björn Unger 2019


MEDALJÖRER Rorsmedalj RORSMEDALJ I GULD AV ÅR 1938 Generalkonsul Sven Salén 1939 Direktör Dan Sundén-Cullberg 1943 Civilingenjör Tore Holm 1947 Överingenjör Arvid Laurin 1951 Bankdirektör Jacob Wallenberg 1957 Herr Lasse Thörn 1957 Advokat Per H. Gedda 1960 Ulf, Peter Och Jörgen Sundelin 1968 Direktör Carl-Gustaf Piehl 1996 Seglare Fredrik Lööf 1998 Segelmakare Stefan Winberg 1998 Seglare Björn Hansen 2013

RORSMEDALJ I SILVER AV ÅR 1938 Överingenjör Arvid Laurin 1944 Civilingenjör Harry Nyström 1945 Generalmajor C. H. Nordenskiöld 1949 Advokat Per H. Gedda 1950

Fabrikör Lars Thörn 1952 Redaktör Stig Hedberg 1954 Mr. Richard S. Nye 1957 Civilingenjör Karl Robert Ameln 1959 Civilingenjör Gustav Plym 1959 Advokat Wilhelm Törsleff 1959 Ingenjör Yngve Cassel 1960 Direktör Lars Berg 1961 Professor Ole Westerberg 1965 Disponent Lennart Ohlson 1967 Ulf, Peter Och Jörgen Sundelin 1967 Ingenjör Sture Stork 1967 Herr Sune Carlsson 1968 Kalkylator Börje Larsson 1969 Segelmakare Peter Norlin 1970 Direktör Åke Lundberg 1972 Direktör Carl-Gustaf Piehl 1972 Herr Göran Tell 1972 Herr Ingemar Boding 1973 Herr Tom Löfstedt 1983 Direktör Wictor Forss 1986 Herr Johan Hedberg 1987

Leg. Läkare Roger Nilson 1991 Båtbyggare Leif Carlsson 1992 Segelmakare Stefan Winberg 1993 Seglare Magnus Olsson 1994 Herr Gunnar Krantz 1995 Herr Gutta Johansson 1996 Ingenjör Arved Von Gruenewaldt 1997 Jur. Kand. Patric Fredell 1997 Seglare Fredrik Lööf 1997 Seglare Karl Suneson 1998 Herr Ludde Ingvall 2001 Seglare Björn Hansen 2008 Herr Stellan Berlin 2009 Niklas Zennström 2012 Olle Jo Johansson 2013 Mikael Lindqvist 2013 Torbjörn Törnqvist 2013 Niklas Edler 2014 Jesper Stålheim 2014 Josefin Olsson 2015 Patrik Forsgren 2015 Anton Dahlberg 2017

Medaljen utdelas till medlem, ”vilken genom synnerligen framstående rors­manskap på in-­eller utländska banor, i första hand vid internationell konkur­rens eller vid större pokalseglingar, verkat för att höja svensk segelsport”.

14


MEDALJÖRER Övriga medaljer UTMÄRKELSE FÖR SÄRSKILT FÖRTJÄNSTFULL INSATS Marie­-Louise ”Marillo” Johansson 2006 Caroline Wessel 2011 Therese Ahlström 2013 Fredrik Feldreich 2016 Johan Hedberg 2017 Björn Johansson 2017 Bengt Gustafsson 2020 Kenneth Larsson 2020 Lotta Ridelberg 2020 Gunnar Andersson 2021 Annika Ljunglöf 2021

15


Standertar KSSS Medlemstecken

Medlem

Hedersledamot

Styrelseledamot

KSSS Befälstecken

Hedersordförande

Ordförande

Vice ordförande

Tillförordnad eskaderchef

16

Kommittéledamot


Gös

KSSS Långseglingsvimpel

Kungliga klubbarnas gös

Deltagare i KSSS eskaderfärder

KSSS Märken

Blazer- och mössmärke för medlem

Märkesknapp för medlem

Märkesknapp för styrelseledamot

Befälstecken för juniorkommitténs ordförande

Märkesknapp för junior

Junioravdelningen

Standert för junior

17


KOMMITTÉER Aktivitetskommittén Ordförande Isabelle Bångstad Julia Sommarlund Lovisa Bunner Julia Gross August Isacsson Josefine Thorwaldson Adriana Bjäringer Julia Edin

Finanskommittén Ordförande

Havskappseglingskommittén Ordförande Fredrik Wallenberg Håkan Andersson Thomas Blixt Thomas Frimanson Jimmy Hellberg Björn Holmberg Peter Johnson Pär Lindforss Pia L’Obry Johanna Sommarlund Jonas Wiström

Bankappseglingskommittén Ordförande Johan Rockström Rebecka Harding Per Lundquist Nils Wetternin Nyberg Christoffer Olofsson Per Skoog Magnus Adlercreutz Hanna Ericksson Båtkommittén Ordförande

Helene Kugelberg Jari Burmeister Robert Hansson Gustaf Ruda Anders Wennberg Anna Forssén Claes Gauffin

Henrik Piehl Ruben Berglöf Lambert Fredrik Hedborg Michael Hollinder Johan Holmberg Jonas Holmquist Olle Hård af Segerstad Cedric Mäkinen Erik Ryrberg Johan Thimmig Johan Wård Carl Axel Zenzén

Informationskommittén Ordförande Patrick Ståhle Eva Drakenberg Joakim Gip Hedda Hökfelt Iohn Ryott Göran Sachs Jesper Siöberg Lisa Sjökvist David Berg

18


KOMMITTÉER Intendentkommittén Ordförande Christoffer Dohrn Johan Lindqvist Ylva Lindstedt Christer Sandholm Magnus Widell Vilhelm Wirell Carl Wranding Peter Bäckström

Juniorkommittén Ordförande

Internationella kommittén Ordförande Anna Klange Marie Båge Eva Drakenberg Robert Hansson Ylva Lindstedt Carin Wijkström

Josephine Engstrand Fabian Bergman Gustav Fredrikson Ian Holmér Louise Keller Schönberg Filippa Larsson Nathorst Ida Nordgren Viktor Ossmark Hjalmar Stenbeck Hampus Trotzig Gustav Urban Enya Ahldin Calle Dalunde Amanda Engstrand Kalle Grewin Jenny Klefström Johanna Lindstedt Harry Ljunggren Maya Magnusson

Klubbkommittén Ordförande Ingvar Svensson Noah Boivie Stella Capolicchio Thomas Furuskog Carl Hagander Claes von Matèrn Marie Ryott Hööglund

19


KOMMITTÉER Långseglingskommittén Ordförande Mark Hallquist Sverker Carnemark Lena Catry Andreas Dolk Johan Hedengren Rolf Hjelte Per Levin Andreas Nordin Claes Rinaldo

Revisorer och revisorssuppleanter Revisor Peter Ekberg Magnus Castenfors Personlig suppleant Johan Telander Tom Gross

Träningskommittén Ordförande Fredrik Liljegren Jon Arnell Hans Broman Sofie Hjort Paulina Karlsson Lars Linder Niklas Norlen Jolande Svensson-Klijn Martin Wigforss Carin Wijkström Magnus Mårtensson Valnämnd Ordförande

Gustaf Johnson Mikael Lindqvist Staffan Salén Gustav Lidvall Marie-Louise Johansson Amelia Möller-Andréewitch Lisa Gross

20


FOTO: VIKTOR HARDE

WWW.LAGERLINGS.SE


KANSLI KSSS Hotellvägen 9 133 35 Saltsjöbaden Telefon: 08-556 166 80 E-post: ksss@ksss.se Webbsida: www.ksss.se Facebook: www.facebook.com/KSSS Instagram: www.instagram.com/ksss_official

Telefontider Måndag–fredag 10.00–12.00 13.00–15.00 KSSS gästhamnar hamnkontor Saltsjöbaden 070-678 41 86, marinan@ksss.se Sandhamn 070-213 20 68, sandhamn@ksss.se Lökholmen 070-213 20 66, lokholmen@ksss.se Telegrafholmen 070-769 81 11, sandhamn@ksss.se

Öppettider Mån–tor 08.30-17.00, Fre 08.30-15:00

Klubbdirektör Stefan Rahm 08-556 166 81, stefan@ksss.se

Kommersiell direktör Jan Torstenson 070 - 668 55 73, jan@ksss.se

Ekonomiansvarig Anna Englund 08-556 166 84, anna@ksss.se

Kommunikationsansvarig Richard Wästerberg 08-556 166 80, richard@ksss.se

Medlemsfrågor Malin Dunér 08-556 166 86, malin@ksss.se

Elitansvarig Martin Strandberg 08-566 166 80, martin.strandberg@ksss.se

Lägeransvarig Marie Bratt 08-556 166 80, lager@ksss.se

Underhåll båtar Ulf Carlsson uffe@ksss.se

Ansvarig träningsverksamhet Anders Bengtsson 08-556 166 82, anders@ksss.se

Underhåll båtar & anläggningar Fredric Norberg 070-829 35 62, fredric.norberg@ksss.se

Kappseglingsansvarig Joakim Norlén 08-556 166 85, joakim@ksss.se

Underhåll båtar & anläggningar Markus Jenkinson 073-383 90 15, markus.jenkinson@ksss.se

Andels- & Företagssegling Hans Broman 070-142 29 36 hans.broman@ksss.se

Hamnkapten Saltsjöbaden Ossian Ljungqvist 070-678 41 86, ossian@ksss.se

Båt- och anläggningsansvarig Magnus Woxén 08-556 166 83, magnus@ksss.se

Hamnkapten Sandhamn/Lökholmen/Telegrafholmen André Bexar 070-213 20 68, sandhamn@ksss.se

22


Den moderna arbetskraften En teknisk revolution är på väg att förändra vårt sätt att leva och arbeta. I en värld med ökad konkurrens och färre fast anställda, hjälper vi företag att nå sin fulla potential. Idag är vi nordens största konsultleverantör - I en bransch som vi leder och omformar.


HAMNAR Sandhamn Gästhamnen på Sandhamn består av fyra pontonbryggor med 150 gästplatser framför det klassiska Seglarhotellet. Hamnen är öppen från Valborgshelgen till sista helgen i oktober. Till Sandhamn seglar du från den fyrbelysta leden norr om Sandön. Grundgående båtar kan även välja den uppmärkta leden mellan Telegrafholmen och Lökholmen. Du kan enkelt förboka din plats på Sandhamns bryggor via www.dockspot.com.

KSSS traditionsrika seglarcentrum i Stockholms yttersta skärgård har unika möjligheter för havskappsegling. På Sandhamn, Lökholmen och Telegrafholmen driver KSSS gästhamnar med plats för upp mot 500 båtar. Man tar sig lämpligast mellan våra tre hamnar med hjälp av passbåten M/S Häftig (även kallad Baljan) som trafikerar varje hel timme under högsäsong. Denna transport ingår i hamnpriset. Bryggorna bemannas av hamnvärdar från KSSS som du lätt känner igen med deras röda jackor och blåa pikéer. Hamnvärdarna finns där för att hjälpa dig som gäst, tveka aldrig på att fråga eller be om hjälp!

Sandhamn

24


Lökholmen

Telegrafholmen

Lökholmen Intill Sandhamn ligger Lökholmen med KSSS gästhamn med plats för cirka 200 båtar. Insegling sker söderifrån mellan Trollharan och Kroksö. Den första delen, Trollsundet (även kallad medlemshamnen) är i första hand reserverad för KSSS medlemmar och rymmer cirka 90 båtar. Om man följer den norrgående kanalen från Trollsundet kommer man in till Kroksöfladen där det ryms ytterligare cirka 110 båtar. På Lökholmen ligger Trollgårdens Mat & Café som drivs av familjen Segenäs i samarbete med KSSS. Serveringen öppnar veckan efter midsommar och håller öppet alla dagar i veckan till början av augusti.

Telegrafholmen Precis norr om Sandhamn ligger Telegrafholmen. Gästhamnen på Telegrafholmen består av pontonbryggor på norra sidan av holmen och erbjuder härliga bad och fina solnedgångar. I gästhamnen finns plats för cirka 80 båtar i alla storlekar. Insegling sker normalt västerifrån men små båtar kan även passera i sundet mellan Lökholmen och Telegrafholmen. Du kan enkelt förboka din plats på Telegrafholmen via www.dockspot.com. Hamnen är öppen från maj till september. I brygghuset intill hamnen finns det dusch, toalett, tvättstuga, bastu samt fem bokningsbara vandrarhemsrum.

25


HAMNAR Nära Stockholms, men ändå med tillgång till öppna fjärdar och fina seglingsvatten. Vid porten till skärgården i natursköna Saltsjöbaden ligger KSSS klubbhus med hamn och gästhamn bredvid Grand Hotel Saltsjöbaden. KSSS hamn har 400 båtplatser för säsongsuthyrning, och 35 gästhamnsplatser vid Restaurangholmen där hamnkontoret även ligger. Om du kommer med båt från Stockholm går du via Baggensstäket och kommer du utifrån skärgården seglar du genom Fällström in till KSSS Gästhamn i Hotellviken. Förtöjning sker vid Y-bom eller i boj och gästplatserna är markerade med grön skylt. Våra hamnvärdar tar emot dig och hjälper till med förtöjningen.

I hamnen finns duschar och tvättstuga, samt en trevlig grillstuga. Du kan även låna cyklar för upptäcktsfärder i samhället. Lokaltåget Saltsjöbanan tar dig in till Stockholm på 30 minuter. Under sommarsäsongen 1 juni–30 augusti finns våra hamn­ värdar på plats i hamnkontoret mellan kl. 08:00-22:00 varje dag. För förfrågningar och bokningar av plats i gästhamnen, kontakta hamnvärdarna på telefon: 070-678 41 86 eller via e-post: marinan@ksss.se

Saltsjöbaden

26


PÅ BADET! Vi tackar för en fantastisk sommarsäsong och vill passa på att välkomna er till vår nya mysiga vinterkrog på Saltisbadet. Afterwork, Middagar och Brunch! Öppettider: Fre 16-sent, Lör 18- sent och Sön Brunch 11-15 Boka bord på 08-7177767 Hjärtligt Välkomna! Holmen Kök och Bar med personal

08-717 77 67 • Hjärtligt Välkomna! www.holmenkokochbar.se

www.holmenkokochbar.se


SÄLLSKAPETS VERKSAMHET Utöver dessa jubileumsinsatser, har vår verksamhet utvecklats mycket väl, med i flera sammanhang nya, kreativa lösningar för att hantera de utmaningar pandemin bjöd på. Många av dessa lösningar har på ett positivt sätt förberett vår klubb inför framtiden. Våra läger var återigen välfyllda, men med nya regler med allt från ökad hygien till konfirmationer utan släkt och vänner på plats i kyrkan, men dock via YouTube. Vårt enskilt största kappseglingsarrangemang, Gotland Runt, fick vi ledsamt ställa in, men det var ett välanalyserat och rätt beslut. Inget kan fullt ut kompensera för att denna traditionsrika och välbesökta kappsegling uteblev, men många nya initiativ föddes genom detta beslut. En härlig jolleregatta för alla åldrar genomfördes i Saltsjöbaden; Lilla Gotland Runt. Sandhamn Open presenterades i nytt och uppskattat format som en Doublehanded-regatta och SM i Optimist genomfördes på ett säkert sätt med bravur och med över 170 ungdomar på Baggensfjärden. Våra hamnar har varit välbesökta, även om vi saknat våra utländska gäster. Vi har återigen vunnit Allsvenskan Segling och vår elit har tränat mer i Sverige än i utlandet, men har samtidigt fått ett extra år av förberedelser inför OS och visat på stark formstatus. Vi har visat på handlingskraft, kreativitet och framåtanda detta unika år. Vi har lärt oss verktyg som effektiviserar vår verksamhet och även gör användarupplevelsen för medlemmar, gäster och andra deltagare än mer positiv.

Kära medlemmar,

Tack för jubileumsåret som gick och även välkomna till ett nytt år i Sällskapets långa historia tillika OSåret 2021. 2020 var Sällskapets 190:e verksamhetsår. Etthundranittio år; det imponerar och förpliktigar. Givet att 2020 blev ett synnerligen unikt år på grund av kända omvärldsutmaningar, är jag än mer stolt över att kort få beskriva vilka framgångar och positiva förändringar vi har levererat under året i Ert Sällskap; KSSS. Vår tanke var att få fira vår 190-års jubilar lite extra, vilket vi inledde vid årsmötet. Vi gjorde lite särskilda historiska reflektioner i ord och bild samt fick ett unikt besök av en avlägsen ”släkting” till en av medgrundarna; Herr Fresk. Under året har vi även hittat andra sätt att uppmärksamma vår jubilar, inte sällan med digitala hjälpmedel som stöd. Vi fick tillfälle att, i små grupper på fyra viktiga KSSS platser (Saltsjöbaden, Sandhamn, Ranängen och Skeppsholmen), fira födelsedagen den 15 maj, med tårta, champagne och skott. Många medlemmar deltog även digitalt. Vi har genomfört Lökholmens dag, vi har tagit fram en klädeskollektion med jubileumslogotype, vi har introducerat nya digitala tjänster och innehåll inklusive KSSS Studion, vi har erbjudit medlemmarna ett jubileumsvin och vi har avhållit vårt första Klubbmästerskap i e-segling på nätet. Vårt födelsedagsbarn har fått välförtjänt uppmärksamhet.

Er styrelse har också lagt ett aktivt år bakom sig, med många unika beslut. Efter årsmötet har vi haft sju pro28


tokollförda möten och därutöver har det skett mycket aktiviteter ute i de respektive kommittéerna likväl som genom vårt strålande lag på kansliet. Vi har genomfört vårt årliga strategimöte i september, i en lite ny tappning som visade på kreativiteten och styrkan i vår hybridorganisation. Vi följde dels upp vår liggande femårsstrategi men vi samlades även kring fyra fokusfrågor som vi tar med oss till 2021: Medlemsresan, Organisationen, IT-struktur samt Kommunikation. Vi har lärt oss mängder med saker som stärker vår verksamhet inför framtiden. Jag vill här särskilt sträcka ut ett extra stort tack till er alla som gjorde detta möjligt, allt från kommittéer, kansli, de ideella krafterna bakom våra olika evenemang, fysiska likväl som digitala, lägerledare och hamnvakter. Det är ni som gör att KSSS fortsatt är en livsglad och stark 191-åring som nu är mer redo inför framtiden än någonsin tidigare. 2021 är nu redan inlett och mängder med spännande initiativ kommer att förverkligas. Vi hoppas på ett stort medlemsengagemang och närvaro både fysiskt och digitalt. Jag önskar er trevlig läsning och ser fram emot att se många av er under säsongen. Er tillgivna ordförande, Patrik Salén ”För historien i framtiden”

29


30


AKTIVITETSKOMMITTÉN

Aktivitetskommittén fortsätter att ha fokus på frågor som rör integration och jämställdhet både inom klubben och inom sjölivet generellt. Planerna för 2020 kunde inte riktigt ros i hamn så som vi hade tänkt men efter att ha modifierat våra aktiviteter har vi ändå lyckats åstadkomma något som var i linje med vår övergripande vision.

varma stämningen hela helgen. Fyra C55:or seglade runt på Baggensfjärden med stadig vind från sydväst under lördagen och från väst under söndagen. Med två följebåtar såg vi till att hela gänget kunde vara ute på vattnet samtidigt. Efter några timmar ute på sjön då våra deltagare hade fått testa på att segla och vissa även på att köra motorbåt avslutade vi dagen med After sail, korvgrillning och mingel på hamnplan. En oförglömlig helg både för våra nya kompisar och för oss seglarinstruktörer.

Långholmslägret blev av trots allt Året 2020 skulle bli det fjärde året då Långholmslägret (KSSS:s integrationsläger, som startade 2016) arrangerades. Istället för ett läger blev det en helg, som vi envist ändå kallade för Långholmslägret, men i ett helt annat och mindre format än tidigare Långholmsläger. Den 12–13 september 2020, i linje med Aktivitetskommitténs fokus på att bidra till att fler människor ska ges chansen att komma ut på havet och njuta av vårt underbara sjöliv, anordnade Aktivitetskommittén ytterligare en seglingshelg tillsammans med den ideella föreningen Kompis Sverige.

Integration och jämställdhet på sjön fortsatt fokus Vad gäller aktiviteter för att stötta kvinnor inom seglingen ville vi under 2020 fokusera på att värna om nuvarande KSSS medlemmar, skapa samhörighet och inspirera fler att ta steget över till kappsegling. Den 19 september 2020 anordnades en lördagskappsegling i Saltsjöbaden för Sällskapets tjejer och kvinnor i syfte att uppmuntra fler kvinnor att ta tillvara på och förvalta sitt seglingsintresse. Inga krav på tidigare erfarenhet av kappsegling krävdes vilket inte hindrade mycket erfarna kappseglare såsom Maxine Hjort, Helena Emtemark, Josefine Thorwaldson, Kerstin Tempelman och Wivica Oest Mabon att delta! Ett ypperligt utvecklingstillfälle för oss inte fullt lika erfarna kappseglare. Dagen avslutades med en gemensam After sail med dryck och tilltugg utanför Sjövillan.

Kompis Sverige får hjälp på Baggen På Baggensfjärden den här helgen kunde man höra – förutom svenska – även portugisiska, persiska, franska, arabiska, ryska och turkiska. Majoriteten av våra deltagare hade aldrig seglat förut. Kompis Sverige är en förening som arbetar för att främja integrationen i samhället genom att skapa möten mellan människor och därför matchar man nya och etablerade svenskar i så kallade ”kompismatchningar”. Några av dessa kompis-par var de lyckligt lottade som den här helgen fick möjligheten att resa ut till KSSS i Saltsjöbaden för att få segla tillsammans med oss och uppleva havet. Evenemanget levererade i topp vad gäller segling och stämning. Under lördagen öste regnet ner och under söndagen strålade solen, men oavsett väderlek så stod sig den positiva och

Tack till Aktivitetskommitténs trogna och engagerade ledamöter för insatser 2020: Julia Gross, Josefine Thorwaldson, Lovisa Bunner, Amanda Berglund och August Isacsson samt till Adriana Bjäringer och Paulina Möller som helhjärtat engagerat sig både i våra aktiviteter och visioner om ett mer tillgängligt seglarliv! Amelia Möller Andréewitch Ordförande Aktivitetskommittén 31


32


BANKAPPSEGLINGSKOMMITTÉN

2020 var året då Bankappseglingskommittén skulle ta ett stort steg framåt mot målet att vara en ledande arrangör inte bara i Sverige utan också internationellt. Inte mindre än två internationella regattor stod på programmet, PreWorlds för klassiska 12 Metre under Sandhamnsregattan i augusti och den första veckan i september skulle KSSS stå värd för ISCYRA Starbåts EM på Baggensfjärden.

det men som i år blev både inledningen och avslutningen för KSSS kölbåtskappsegling 2020. Själva kappseglingarna genomfördes mer eller mindre som tidigare år med kryss/ läns­bana på Baggensfjärden men utan fysisk samling i land före och efter seglingarna. Det blev istället ett digitalt skepparmöte veckan före seglingarna och sen gjorde respektive båt en elektronisk anmälan till seglingsledningen på plats på Baggen lördag morgon. Det digitala skepparmötet uppskattades av seglarna, och kommer definitivt leva vidare även efter pandemin på mån­ga av våra regattor de kommande åren. Seglingarna genomfördes i strålande sol på Baggensfjärden och för första gången prövade vi att filma starter och rund­ningar med drönare, filmerna lades ut efter varje dag för att deltagarna skulle kunna se själva och utvärdera sina egna insatser. Förutom 15 större kölbåtar som startade i SRS-klassen var också nio stycken Fareast 28R med i egen klass.

Utöver det var det tänkt att bli en del andra regattor skulle lyftas med nya klasser, flera banor och bättre sociala arran­ ge­mang. Tyvärr blir det inte alltid som man tänkt… Sandhamnsregattan Efter en minst sagt trög senvinter och vår vaknade seglar­ sverige till och det stod klart att seglarna var rejält sugna att komma ut på banorna igen i början av augusti när Sandhamnsregattan äntligen kunde seglas. Trots frånvaron av gästande 12 Metre klassen var det ett nästan rekordstort deltagarantal i Classic klassen med 31 båtar på startlinjen. Dessutom snabbarrangerades en inbjudningstävling i J/70 klassen för KSSS medlemmar och andelsseglare med tolv båtar, totalt kunde vi räkna ihop närmare 200 deltagare. Tack vare en grundlig planering och en fantastisk insats från KSSS kanslipersonal och funktionärer på plats blev regattan en succé men KSSS visade också att vi kunde genomföra ett större arrangemang på ett säkert sätt för deltagare, funktionärer och gästhamnsgäster och besökare på Sandhamn.

Flermixade besättningar på KSSS Klubbmästerskap ­seniorer Årets sista arrangemang för Bankappseglingskommittén är alltid klubbmästerskapet som sedan tre år tillbaka arrangeras i J/70 för seniorer. Precis som alla föregående år turas seglarna om att vara seglingsledare, banläggare och ordna lunch och fika i Sjövillan. Årets KM samlade tolv entusiastiska lag och extra roligt var att en majoritet av lagen var mixade med både män och kvinnor och dessutom hade flera lag juniorer ombord. Att det var så är en framgång för BKK då två av kommitténs målsättningar är att uppmuntra kvinnliga seglare att delta på våra regattor och att bereda plats för yngre seglare som vill gå från jolle till kölbåt.

Indian Heat Regatta Årets andra regatta blev Indian Heat Regatta i mitten av september, ett arrangemang som etablerats som traditionsenlig säsongsavslutning för större kölbåtar i Stockholmsområ-

33


BANKAPPSEGLINGSKOMMITTÉN

Pre-Worlds för 12 Metre 2021 Inför säsongen 2021 ser vi verkligen fram emot ett mer normalt år där alla sju ordinarie BKK-regattor kan genomföras, speciellt ser vi fram emot att åter hälsa klassiska 12 Metre klassen välkomna till Sandhamnsregattan i början av augusti där de ska segla sitt för-VM inför ordinarie VM som seglas en vecka senare i Helsingfors. Den andra höjdpunkten 2021 är Svenskt Mästerskap i Fareast 28R under Sandhamn Open i början av juni, en bra uppvärmning för klassens VM som seglas midsommarhelgen i Kiel. Seglarhälsningar KSSS Bankappseglingskommitté Johan Rockström, Ordförande

34


BANKAPPSEGLINGSKOMMITTÉN

35


36


BÅTKOMMITTÉN

Vårt uppdrag är fortsatt att förvalta KSSS segel- och båtbestånd samt genomföra utbildning i att hantera och framföra motorbåtar för alla våra användare. Att ansvara för nästan 200 båtar Segling är KSSS primära verksamhet och sällskapet disponerar ett 100-tal egna segelbåtar. Vi har även ett 40-tal motorbåtar av olika typer som är våra ”verktyg” för att kunna genomföra träningar, läger, tävlingar och övriga aktiviteter. Vårt motorbåtsbestånd består av allt ifrån större motorbåtar som SKIP och Häftig (Baljan), ett tiotal RIB-båtar, flera aluminiumbåtar till styrpulpetbåtar i plast. KSSS segelbåtsflotta innehåller ett 90-tal optimister, 13 RS Quest, åtta C55:or, 13 IF:ar och nu fyra stycken J/70. Seglingssporten är i ständig utveckling och för att KSSS ska vara ett attraktivt alternativ för våra medlemmar, ställs det krav på att vi har ett ändamålsenligt båtbestånd av såväl segel- som motorbåtar. BK har huvudansvaret för samtliga båtar samt förvaltar även KSSS bilar, traktorer och släpvagnar. KSSS flaggskepp SKIP har för åttonde vintern i rad fått en sponsrad varvsplats på Sune Carlssons båtvarv, STORT TACK för det! Far Niente – en uppskattad donation År 2020 var redan innan pandemin bröt ut tänkt som ett konsoliderande år för Båtkommittén. RS Quest båtarna är inne på sin andra säsong och har mottagits väl. Inga större inköp var planerade utan mer fokus på underhåll och lite byte av gamla motorer och tuber på RIB-båtarna. I december 2019 fick dock kommittén en tidig julklapp i form av en väldigt generös donation, en Baltic M48:a Motoryacht vid namn Far Niente. En liten grupp av kommittén fick sedan i uppdrag att köra henne från varvet på Orust till Saltsjöbaden och turen startade den 1 juni i strålande solsken och spegelblankt hav. 37


BÅTKOMMITTÉN

Färdvägen blev runt kusten och stopp gjordes i Ystad, Karlskrona, Oskarshamn innan hon kom upp till Saltsjöbaden. På förekommen anledning så fanns det tyvärr inte så många tillfällen att använda henne men Far Niente var ute och körde sponsorer på Sandhamnsregattan. Efter att noga ha utvärderat behovet framgent för klubben togs beslutet sälja henne då ansvaret att hålla henne i det fantastiska skick hon var i skulle bli för belastande för klubben. Efter ett stort engagemang från vår Ordförande Patrik Salén hittade vi en köpare som genom köpet uppfyllde en livsdröm. Så, i slutändan var både köpare och säljare lyckliga! Vinsten från försäljningen kommer att gå till att finna en båt som bättre kan tillgodose de behov som klubben har i framtiden.

plan. Om vi kan erbjuda moderna och funktionsdugliga båtar, underlättar det för KSSS och bidrar till att KSSS istället kan ägna sig åt kärnverksamheten som är kappsegling, läger och utbildning. För att kunna vara bäst i Sverige på dessa områden måste vi ha en flotta som lever upp till klubbens höga krav. I den nya visionen finns också en tydligare hållbarhetsapproach. Det är fortfarande lite tidigt att gå över till elektrifierade båtar men vi skall jobba för att minska våra utsläpp för att värna om vårt hav och vår skärgård. BK har under året som gått sammankallats för sex möten både digitalt och fysiskt när det har gått. Henrik Piehl Ordförande Båtkommittén

Krav på båtförarutbildning för våra båtar Sällskapets båtbestånd representerar ett stort värde. Stora uppoffringar görs för att hålla materiel i så gott skick som ekonomin medger. Rätt hanterad och väl omhändertagen materiel sparar pengar och bidrar förutom till ekonomin även till ökad säkerhet. Det är särskilt viktigt för en verksamhet som vår, som tränar och utbildar barn och ungdomar. Fokus inom Båtkommittén för de kommande åren kommer därför att ligga på att alla som kommer hantera en KSSS-båt skall ha gått vår båtförarutbildning. På sikt hoppas vi därmed minimera skador på båtar. Inom kommittén har vi satt målet, att i framtiden så skall ingen KSSS-båt gå på grund under en hel säsong! Vi har dock lite kvar för att nå detta mål men hoppet är det sista som överger en… Större fokus på hållbarhet framåt Under året har Båtkommittén utvärderat hur vi har lyckats leverera på ”Vision 2020” och nu tagit fram en ny femårs-

38


BANKAPPSEGLINGSKOMMITTÉN

39


40


HAVSKAPPSEGLINGSKOMMITTÉN

Året började bra… Havskappseglingskommittén (HKK) laddade inför jubileumsåret 2020. Gotland Runt var tillbaka under sitt gamla namn efter nio lyckade år som ÅF Offshore Race. Utöver ”de vanliga” klasserna såg vi fram emot ett samarbete med Nautor’s Swan för att locka ut klassiska Swanbåtar i en egen klass. Sedan kom pandemin. Under april jobbade vi igenom en rad olika alternativ för såväl Sandhamn Open som Gotland Runt. Som del av det arbetet gick vi igenom alla moment som normalt kräver kontakt mellan personer, såväl deltagare som funktionärer och kom upp med en rad modifieringar till tidigare procedurer för att minimera riskerna. När läget fortsatte att försämras kom vi fram till att det enda format vi kunde genomföra på ett rimligt sätt var kappseglingar för shorthanded besättningar med ett begränsat antal deltagare. Att göra en så drastisk nedskärning av Gotland Runt kändes fel… det skulle ju inte längre vara Gotland Runt. Vi valde därför att ställa in Gotland Runt 2020 och se fram emot 2021. Sandhamn Open För Sandhamn Open däremot, passar formatet väl, även om det var en begränsning mot normalåret även där. Tack vare kreativt och träget arbete från tävlingsledningen genomfördes seglingen med en rad nya rutiner såsom digitalt skepparmöte, incheckning/säkerhetsinspektion genom defilering förbi startfartyget och så vidare. Starten gick utanför Sandhamn i (mycket) lätta vindar och första benet var en läns ned till Dämban. Vindarna fyllde i efter hand och båtarna fick en fin kryss västerut från Dämban till Huvudskärs väderboj och därefter fortsatt kryss söderut till Kopparstenarna. Från Kopparstenarna var det undanvind 41


HAVSKAPPSEGLINGSKOMMITTÉN

tillbaka till Revengegrundet och målgång vid Skanskobb innan de riktigt hårda vindarna satte i till såväl seglingsledningens som deltagarnas glädje. Höstmixen KSSS mixed doublehandedsegling på hösten fokuserar traditionellt på socialt umgänge med en god middag efter avslutad kappsegling. Denna utgick naturligtvis i år och uppslutningen blev därför mindre än förra året (då de begränsade platserna sålde slut). Dagen bjöd på fina vindar med rättvisa förhållanden. Att de tre första båtarna kom in inom fyra minuter efter över fyra timmars segling och att bara tolv minuter skiljde största och minsta båt visar hur bra ett handikappsystem som SRS kan fungera. Avslutning – Jag kommer att komma ihåg 2020 för den support och förståelse vi fått från deltagarna i de kappseglingar vi faktiskt lyckades genomföra. Med det i ryggen vågade vi överge traditionella metoder och rutiner för hur vi genomför tävlingar och istället pröva nya. Det har utvecklat våra arrangemang och vi kommer att fortsätta med några av dessa nya sätt även när covid-19 släpper greppet om oss, säger Håkan Andersson, tävlingsledare för Gotland Runt och medlem i HKK. Vi ser fram emot 2021 med första start fredagen den 4 juni då Sandhamn Open inleder HKK:s kappseglingsprogram. Fredrik Wallenberg Ordförande Havskappseglingskommittén

42


43


44


INFORMATIONSKOMMITTÉN

Informationskommittéens dagliga arbete Som Sveriges största segelsällskap har KSSS många områden som skall bevakas, både för medlemmar, deltagare och andra intressentgrupper. Vi har ansvaret för Sveriges ledande varumärke inom segling – KSSS, och nu även ett nylanserat Gotland Runt.

Nytt för i år är dels att KSSS Aktuellt kommer att skickas ut digitalt i framtiden för att skapa mer nyhetskänsla och att klubben lanserade KSSS Studio, en ”live”-sändning till medlemmarna över vår Youtubekanal. I den första sändningen i december 2020 var Iain Percy från Artemis Racing och Anders Gustafsson från American Magic huvudnummer där de berättade om America’s Cup som började strax innan jul 2020.

I våras hade förberedelsearbetet kommit ganska långt när pandemin slog till. Ovissheten präglade länge vårt arbete, samtidigt som vi försökte stötta de andra kommittéerna runt eventuella informationsutmaningar. Detta gällde både på klubbnivå och exempelvis Juniorkommittén där kommunikationen behövde vara precis och korrekt med hänsyn till de förändrade regler som med kort varsel implementerades från myndigheterna. Kansliet och Informationskommittén arbetade nära i många frågor för att skapa trygghet och korrekthet i hur vi uppträdde. Och vi lyckades bra – inga dåliga skriverier i pressen samt nöjda deltagare, barn och föräldrar.

Gotland Runt – världens största årliga havskappsegling Inför 2020 var det mycket som skulle förändras, i alla fall utseendemässigt. För första gången på många decennier så heter nu världens största årliga havskappsegling kort och gott ”Gotland Runt”. Med egen grafisk profil och ett nytt sätt att exponera vår klubb inför både seglare och allmänheten. Planen är nu att bygga vidare på vårt redan starka varumärke ”Gotland Runt” och attrahera större och fler båtar, framförallt internationellt. Nästa år flyttar hamnanläggningen för Gotland Runt till Djurgården vilket blir spännande. Och i samband med Gotland Runt organiserar klubben även Stockholm City Regatta och mycket andra aktiviteter på vattnet. Här skapas ett intensivt seglingsevenemang mitt inne i Stockholm.

En medveten digitalisering av kommunikationen Mycket av det planerade arbetet blev ju aldrig av, bevakning­ en av våra OS-seglare, Gotland Runt med första året i ny skrud, KSSS Olympic Class Regatta, mm. Men klubben ge­ nom­förde många aktiviteter i form av kappseglingar, trä­ nings­seglingar och läger. På grund av de rådande omständigheterna blev det mesta av vår kommunikation digital, vi använde sociala medier, nyhetsbrev och hemsida. Informationskommittén har under pandemin tagit chansen att se över en del av våra kanaler och den fortsatta digitaliseringen, både av effektivitetsskäl men även av hållbarhetsskäl.

Våra kommunikationskanaler ksss.se – är vår huvudkanal för allt från viktig kappseglings-, läger- och träningsinformation till nyheter. Här kommer även inlägg från Facebook och Instagram in i ett nyhetsflöde så medlemmarna kan hitta senaste nytt. Vår trafik ett normalår är ganska hög med runt 200 000 unika besökare, över en halv miljon sidvisningar på en dag på Gotlandrunt.se och lägeranmälan den 15 november som genererar över 10 000 sidvisningar under några få dygn. 45


INFORMATIONSKOMMITTÉN

gotlandrunt.se – hemsidan för all information runt Gotland Runt, både för besökare, deltagare, tävlingsledning och media fortsätter att utvecklas. Sociala medier – vi använder främst Facebook och Insta­ gram som nyhetskanaler för våra olika event. Vi fokuserar på bilder, film och korta beskrivande texter för att göra informationen lättläst och inspirerande. KSSS Aktuellt – vår tidning som nu är inne på 191 årgången distribuerades i ett nummer med Search Magazine som alla medlemmar får hem i brevlådan. Under året har arbetet varit i full gång med att digitalisera KSSS Aktuellt så att den ska kunna skickas ut mer regelbundet, och även billigare. Medlemskort digitalt så KSSS sparar plast (och pengar). Medlemmarna får erbjudanden från våra partners, information från klubben, enkelt hitta kontaktinformation till klubbens olika mötesplatser. Enkelt och effektivt! Nu har snart 2 000 medlemmar laddat ner och börjat använda Cardskipper.

bundet, samt internationellt. Här måste vi fortsätta att förbättra oss. Vi förvaltar ett av Sveriges äldsta (och mest kända) varumärken och det är viktigt att vi har en gemensam strategi, vad och hur vi kommunicerar KSSS, intern, externt såväl som internationellt. Här repeterar vi vår kommunikationsstrategi: Vår kommunikationsstrategi Vi riktar oss till (Målgrupp) Aktivt seglingsintresserade Vi finns till för att (Syfte) Locka så många som möjligt till segling Och vill därmed bli (Vision) Internationellt ledande inom seglingssporten Vi lovar att skapa (Löfte) En inkluderande social mötesplats för aktivt seglingsintresserade

Framtiden Informationskommittén har under året bestått av elva medlemmar med bred på kompetens inom kommunikation och ett engagemang som hjälper klubben att synas och höras på ett korrekt och hållbart sätt. På kansliet har vi en resurs i Richard Wästberg som kommunikationskoordinator. Vi har fortsatt en tydlig strategi med budskap, målgrupper, kanaler, mm. KSSS har ett stort ansvar när det gäller röster för och om segling. I första hand måste våra medlemmar, och våra deltagare, känna att informationen är korrekt och tillgänglig på rätt kanal i rätt tid. Vi har som Sveriges ledande och en internationellt ledande segelklubb en viktig roll som tung röst i seglarsverige, både i press och till organisationer som Svenska Seglarför-

Genom att alltid leverera (Fundament) • Aktiviteter för livslångt seglingsintresse • Sveriges bästa arenor för segling och båtliv • Klubbkänsla • Internationell närvaro På ett sätt som är (Värderingar) • Ledande (Kvalitet) • Inkluderande (Klubbkänsla) • Ansvarstagande (Omdöme/säkerhet/hållbarhet) • Traditionsfyllt (Stolthet och kontinuitet)

46


INFORMATIONSKOMMITTÉN

Vi fortsätter att utveckla vår kommunikation för att göra den mer riktad och mer hållbar miljömässigt. Vi kommer fortsätta att utveckla våra digitala kanaler som vi tycker ger mer och mer genomslag men vi kommer naturligtvis att utveckla våra klenoder som Årsboken. Kort sagt: Informations-

kommittén tycker det är inspirerande att arbeta med kommunikation inom ett så spännande område som segling och med ansvar för KSSS fina varumärke; att arbeta för att våra medlemmar känner sig välinformerade och inkluderade. Patrick Ståhle Ordf. Informationskommittén

Gotland runt återintroducerades och en ny profil skapades.

47


INTENDENTKOMMITTÉN

48


INTENDENTKOMMITTÉN

Året som gått har åter igen varit ett intensivt år vad gäller arbetet med att underhålla och utveckla våra anläggningar. Under 2020 har vårt största projekt varit muddring och utveckling av bryggor på lägerområdet på Lökholmen, men såklart har alla anläggningar fått den kärlek de förtjänar.

Invid kanslibyggnaden har två mindre nedgångna förrådsbodar ersatts av en större, för ändamålet bättre anpassad förrådsbyggnad. Ett litet men viktigt projekt för att underlätta arbetet för personalen på kansliet. Ett av Intendentkommitténs långsiktiga mål är att uppdatera och fasa ut gamla, otillförlitliga flytbryggor. Först ut blir brygga G, nedan Grünewaldvillan, där två gamla pontoner ersätts. I samband med det förstärks även elen på bryggan. Ett stort projekt pågår även med att uppdatera KSSS elnät kring bryggorna i Hotellviken för att möta dagens och framtidens elbehov. Det arbetet beräknas vara klart under våren.

Lägerområdet på Lökholmen Intendentkommitténs stora projekt för 2020 var att genomföra den omfattande muddringen och utbyggnaden av bryggor på Lökholmens lägerområde. Skothalarfladen, på områdets östra del, muddrades för över 20 år sedan för att möjliggöra sjösättning och upptagning av lägerbåtar. I takt med att landmassorna rör sig har det blivit grundare och de senaste åren har segeljollarna behövt bogseras ut för att inte skada centerbord och roder. När verksamheten förra året fick nya fina segeljollar var det dags att muddra igen för att de inte skulle ta skada. Projektet planerades under 2019 och tack vare en generös donation av Jacob Wallenbergs Stiftelse samt bidrag från Riksidrottsförbundet kunde hela projektet genomföras utan att belasta Sällskapets ekonomi. Utöver muddring byggdes även en kombinerad fast- och flytbrygga för att kunna leda båtar ut mot Skothalarstugan samt att en sjösättningsramp för trailerbåtar anlades. Även den fasta bryggan utanför Varvet på områdets västra del renoverades som en del i projektet. Med detta projekt genomfört är lägerområdets brygganläggningar i mycket gott skick och bör fungera väl för verksamheten i många år framöver.

Långholmen På Långholmen gjordes under våren en välbehövlig renovering av bastun. Ett av lägerdeltagare och instruktörer mycket uppskattat projekt efter blöta kalla dagar på sjön. Inten­dentkommittén vill även passa på att tacka vår ö-fogde Gunnar som, efter 17 år av att ha skött Långholmen exemplariskt, går i pension. Bränslehantering Sist men inte minst har vi uppdaterat bränslehanteringen i Saltsjöbaden och Ranängen som ett led i vårt miljöarbete och för att möta dagens lagar och regler. Avslutningsvis ser vi fram emot 2021 med många spännande projekt för att bibehålla och utveckla Sveriges bästa arenor för segling och båtliv! Christoffer Dohrn Ordförande Intendentkommittén

Saltsjöbaden I Saltsjöbaden har den anrika Seglarvillan fått en utvändig uppfräschning med målning av fasad och renovering av fönster. Invändigt har trappan upp till övervåningen målats om. 49


50


INTERNATIONELLA KOMMITTÉN

Sällskapets Internationella Kommitté, som skall upprätt­ hålla och utvidga samarbetsavtal med andra klubbar till gagn för sina medlemmar, har arbetat vidare med sitt uppdrag. Dock har det inte varit några sammankomster eller regattor där vi kunnat närvara. Inte heller några sportsliga utbyten för seglare eller stipendier att dela ut under 2020. Sist men inte minst vill vi ha en dialog med de utländska seglarna och klubbrepresentanter som kommer till oss – för att segla eller hälsa på. Då det inte blivit något av det under året kraftsamlar vi till 2021. Då i princip alla våra aktiviteter, samt de aktiviteter vi kan bistå i, blev pausade eller inställda har kommittén istället kunna fokusera på andra administrativa uppgifter. Bland annat att sätta en övergripande 3-årsplan uppdelad i årshjul för att lättare kunna samverka med andra kommittéer. Årshjulet kommer vi använda för att lättare kunna driva igenom ansökningar, mottaganden, besök och regattor. Samt att alla – inklusive övriga kommittéer – får en gemensam syn på olika aktiviteter och dess deadlines. Stipendium och utbytesprogram för KSSS ungdomar KSSS erbjuder klubbens ungdomar ett stipendium i samband med ett bilateralt utbytesprogram genom North American Station, NAS – vår ”outstation” i USA. Syftet med det bilaterala juniorutbytet är att ge möjlighet att delta i det vardagliga seglarlivet i USA för våra svenska ungdomar, respektive i Sverige för de amerikanska. De ungdomar som utses som stipendiater är ca 15–17 år gamla och agerar under utbytesvistelsen ambassadörer för sin klubb. De förutsätts ha ett aktivt seglingsintresse, men det centrala är det sociala engagemanget. Tidpunkten för vistelsen är flexibel och brukar omfatta 1–2 sommarveckor – allt utifrån stipendiatens och värdfamiljens preferenser. Om det 51


INTERNATIONELLA KOMMITTÉN

blir racing, cruising, seglarskola eller resande i USA är upp till varje värdfamilj och stipendiat. Under utbytet utvecklas ofta livslånga vänskapsband. Så, nu längtar vi efter att få skicka iväg våra duktiga ungdomar!

ning som bland annat arbetar för att förbättra banden mellan nordamerikanska och skandinaviska seglare. NAS var från början ett svenskt (KSSS)-amerikanskt samarbete med syfte att stärka mellan nordamerikanska och svenska seglare. Med tiden har samarbetet kommit att omfatta de skandinaviska kungliga klubbarna GKSS, KDY, KNS och Nyländska Jaktklubben, NJK. Läs gärna mer om NAS på www.ksss.se. NAS firade 2020 75-årsjubileum men dessvärre utan planerade festaktiviteter. Det årliga mycket uppskattade årsmötet i NAS som hålls på plats i New York med julfest och luciatåg kunde av kända skäl inte genomföras 2020. Istället genomfördes årsmötet 2020 i digitalt – trevligt och uppskattat men vi hoppas kunna närvara på plats snart igen. Kanske redan i år? Vid årsmötet valdes Nick Orem till ny Post Captain efter Ernest Godshalk vars mandattid löpte ut. Så, ännu ett KSSS-år har passerat, denna gång märkbart annorlunda. Då kommitténs främsta uppgift är att upprätthålla de sociala internationella kontakterna har detta antagit en annorlunda form detta år. Alla våra event och sammankomster har flyttats fram och de som har genomförts har skett digitalt och via korrespondens.

Femklubbsregattan Femklubbsregattan är ett årligen återkommande evenemang som samlar ungdomar från de nordiska kungliga klub­barna, Nyländska Jaktklubben och NAS i en ärofylld kappsegling med sociala förtecken. Regattans primära syfte är nämligen just socialt – att knyta vänskapsband mellan klubbarnas unga medlemmar. Värdskapet cirkulerar mellan KSSS, GKSS, NJK, KNS och NAS. Det är Sällskapets träningsansvarige, som i samråd med tränarna utser vilka av våra ungdomar som får representera KSSS. Det gäller att vara en god ambassadör för klubben genom att dels uppvisa ett strakt driv i sin seglingsutveckling, dels bidra till en positiv och kamratlig anda i sin träningsgrupp. Vi ser fram emot – och hoppas – att femklubbsregattan 2021 blir av som planerat i Norge så vi återigen får skicka ett starkt lag att representera KSSS. Vikingaträffen Som ersättning för den nedlagda Scandinavian Racing Week ville man ha en annan gemensam övning som genomfördes i form av ett bejublat möte i Borgholm i början av 80-talet. Det kom att bli ursprunget till Vikingaträffarna. KSSS arrangerade Vikingaträffen 2019 så nu får vi vänta några år på att få arrangera denna igen tillsammans med Långseglingskommittén. Nästa Vikingaträff arrangeras av KNS i Norge 2022.

Fokus 2021 Kommittén har som avsikt att – förutom det fortsatta arbetet med stipendier och utbyten – utveckla de fina samarbeten vi idag har med utländska klubbar. Kommittén arbetar även med att se över de avtal vi har med utländska klubbar, vilka klubbar som kan tillkomma och vad vi kan erbjuda våra medlemmar framöver i form av utländska kontakter och samarbeten. Anna Klange Ordförande Internationella kommittén

North American Station The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska Jaktklubben, NAS, är en sammanslut52


53


JUNIORKOMMITTÉN

Sommaren vi aldrig kommer glömma Efter den skakiga våren med scenarioplanering i ovisshet om pandemins inverkan på vår lägerverksamhet fick vi sent omsider ett positivt besked. Lägerverksamheten fick grönt ljus att genomföras. Stor glädje!

Många timmars förberedelser lades på att finputsa rutiner, ändra invanda beteenden (ack så svårt!), be föräldrar om hjälp att hålla distans och inte beträda lägerområdet, ställa in konfirmationsluncher, planera för digital konfirmation, säkra att eventuellt sjuka barn skulle hämtas med kort varsel, köpa in massa tvål och handsprit osv. 54


JUNIORKOMMITTÉN

När sommaren väl drog igång så satt de nya rutinerna och allt fokus kunde läggas på att, som alltid, skapa världens bästa lägerupplevelse för alla barn och ungdomar i vår verksamhet. Och vilken sommar vi fick. Soliga dagar, ljummet vatten, vackra solnedgångar, magiska långseglingar, dop på klippor i ytterskärgården, fnittrande barn, stojiga lekar, instruktörsläger med underbara 16-åringar som sög i sig kunskap, fina stunder på Oljeberget Allt som en lägersommar med KSSS ska innehålla. Att vi dessutom fått njuta av den uppgradering av Lökholmen som muddring av juniorfladen med nya fina bryggor över viken till Skothalarstugan, flytbryggor som skonar både ryggar och våra fina RS Quest båtar är priviligierat.

nämnda gäng nattat, tröstat, peppat och gullat med alla barn. Präster och prästassistenter, utan er ingen konfirmation! Men ni är så mycket mer för vår verksamhet. Ni har bjudit till och anpassat er efter rådande läge. Tack Jenny, Fredrik och Fabian. Kansliet, med Marie i spetsen och hela teamet som fixat, svarat på frågor, handlat grejer, skjutsat, fixat trasiga båtar, betalt ut löner osv! Tack Marie, Jocke, Anna, Bagi, Stefan med flera. Juniorkommittén och Ledningsgruppen, ni har jobbat stenhårt hela våren för att göra denna sommar möjlig. Ni har fixat arbetshelg helt själva då vi inte ville belasta Waxholmsbolaget, ni har genomfört digital utbildning med 150 instruktörer, ni har möjliggjort personlig utveckling genom verktyget Alva Labs för nästan 140 instruktörer och med det underlaget genomfört uppstartsworkshops på nästan varje läger för att skapa bättre förutsättningar för gruppdynamik och teamutveckling. Ni är bäst!

Många tack Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjort denna fina sommar möjlig. Föräldrar, ni har varit exemplariska! Ni har hämtat sjuka barn med kort varsel när barnen mått dåligt, ni har släppt iland barnen på motorbåtsbryggan, väntat tålmodigt på er tur, kommit med glada tillrop om våra digitala konfirmationer. Utan er skulle det inte fungerat.

Det fina sommarvädret 2020 håller fortfarande sitt grepp om skärgården. Som många andra jobbar jag hemifrån och sitter på landet några dagar till och njuter av morgondopp och ljumma kvällar och njuter av att blicka tillbaka i minnet på en härlig lägersommar. Nu väntar instruktörsuttagning, wrap-up med lägerchefer och gruppchefer, arbetshelger och sen drar planeringen för sommaren 2021 igång.

Lägerchefer, instruktörer och meckar, ni har jobbat stenhårt och visat vad ni går för. Jag har mött härlig stämning varje gång jag varit ute. Ni har jobbat med er feedbackkultur, peppat varandra när ni är trötta, satt barnen i centrum och varit helt fantastiska. Köket, med alla kökschefer och kockar, ni har lagat den godaste maten, haft extra fokus på hygien och lyckats styra om från buffé till servering. Och ni har tillsammans med ovan

Lotta Schibbye Fredrikson Ordförande Juniorkommittén 55


56


SOMMARENS LÄGER

Instruktörslägret 2020 Den 16 juli kom 75 glada aspiranter ut till vår älskade ö, Lökholmen!

Mitt i veckan tog vi examen från första blocket. Då bytte vi runt i grupper och besättningar och gav oss ut på långsegling som bjöd på strålande sol och varma, drömlika vindar. Det blev lekar som hölls av aspiranterna blandat med bad och bra häng i solnedgången. Dagen avslutades med en magisk bogsering från Alskär tillbaka till Lökholmen. Block två kickades igång med full fart med nya grupper och nästa nivå på alla stationer. Sista dagen på Löken var det dags för regatta och fleetrace med sex C55or. Racen var tighta och oförutsägbara. Vinnande aspirantlaget fick till slut möta våra instruktörer och lägercheferna. Tyvärr vann lägercheferna med fördelen att bara vara två i en båt. Vi bibehåller hoppet om en vinst för aspiranterna till nästa år! Stort tack från alla oss instruktörer till alla ni som deltog under lägret och vi hoppas få jobba med många av er nästa år! Stort lycka till så ses vi på praktikantuttagningen!

Målet med Instruktörslägret är att ungdomarna, som vi kallar aspiranter, ska lära sig både de praktiska kunskaperna som krävs tillika våra ledarskapsprinciper. Vi genomför två workshops under lägret för att förstå våra gemensamma värderingar vi jobbar med ute på våra öar och inom verksamheten. Alla aspiranter fick under lägret rotera runt på olika stationer, vid seglingsstationerna fick alla prova på samtliga båttyper som används på Lökholmen & Långholmen. På motorbåtsstationen fick aspiranterna lära sig mer om manövrering genom att prova på både handjagare och ribbåtar. Vid den tredje, så kallade landstationen fick aspiranterna höra om de övriga arbetsområdena på våra öar, såsom meckeriet och köket. Vid landstationen ingick även våra workshops där vi lärde oss om vårt arbete ute på våra öar, vår värdegrund och gick igenom olika situationer som kan uppstå i vår verksamhet.

Fabian Bergman & Lisa Gross

57


58


SOMMARENS LÄGER

Konfa 47 Efter en orolig vår kom äntligen det efterlängtade beskedet att sommarens läger skulle bli av, vilken lycka! Sommarens första konfirmationsläger skulle bli av och tisdagen den 16 juni kunde alla instruktörer inte hålla sig längre. Alla var så exalterade över att konfirmanderna skulle anlända att det pirrade ända ned i tårna. Äntligen fick vi ta emot ett glatt, men såklart nervöst, gäng med 44 konfirmander och rivstartade lägret direkt. Det konfirmanderna inte visste då var att deras första vistelse på Långholmen skulle bli en kort sådan, då vi redan efter två dagar skulle ge oss iväg på lägrets första stora äventyr! De två första dagarna på Långholmen låg fokus på att lära känna varandra och båtarna bättre i ett typiskt svenskt sommarväder; spöregn. Konfa 47 blev unikt på flera sätt, varav det största var nog att första veckans konfirmationsundervisning fick ske på distans. Konfirmanderna fick svara på fina brev skrivna av vår underbara präst Jenny i väntan på att hon och hennes familj skulle anlända först efter långseglingen. Jennys målande brev och historier fängslade konfirmanderna och de kunde sitta tysta och reflektera över livet i timmar. Dag tre, den stora långseglingsdagen, anlände och tog med sig strålande sol och svettiga temperaturer. 62 konfirmander och instruktörer kastade loss från Långholmen och påbörjade sitt stora äventyr till havs! Långseglingen blev en fantastisk historia. Vi seglade först ut till Rödlöga, följt av otroliga Kallskär och avslutade vår seglats på Själbottna. Dagarna präglades av lite brända näsor, oljeberg i otroliga solnedgångar och massor av skratt. Konfirmanderna kom varandra närmre för varje timme som gick och alla blev snabbt till en enda stor familj. Till slut, efter fyra dagar till sjöss, blev det dags att åter-

vända hem till Långholmen. Ja, HEM, till Långholmen. Det är otroligt att tänka sig att konfirmanderna som endast varit på Långholmen i två dagar redan såg ön som ett hem. Det var blandade känslor bland konfirmanderna eftersom långseglingen varit en sådan succé. Några ville fortsätta långsegla under hela lägret, medan andra längtade lite efter hemlagad mat, toaletter och mjuka sängar. Vi längtade också väldigt mycket efter att äntligen få träffa Jenny och sätta igång med konfirmationsundervisningen på riktigt! När vi kom hem till Långholmen hade vi två hela veckor kvar av lägret. Konfirmanderna undrade nästan vad vi skulle göra nu? Vad gör man egentligen på Långholmen under dagarna? Kan lägret bli bättre än under långseglingen? Instruktörerna svarade bara att konfirmanderna inte kunde ana allt roligt som väntade. De hade knappt hunnit uppleva hur underbart och roligt livet hemma på Långholmen kunde vara. En typisk dag på Långholmen påbörjas med väckning 07:15, följt av frukost och sedan konfapass med Jenny fram till lunch. Konfapassen var helt otroliga och Jennys kloka ord fångade intresset hos konfirmander såväl som instruktörer. Där fick alla tid att stanna upp, reflektera och öppna upp sig för varandra, något som stärkte banden i gruppen ytterligare. Förmiddagarna tillsammans med Jenny blev till något otroligt fint där konfirmanderna skrattade, grät och lärde sig av varandra. Efter en god lunch fortsätter en typisk dag på Långholmen med ett seglingspass. Konfa 47 blev ännu en gång unikt. Konfirmanderna fick det stora förtroendet att segla helt själva redan under andra veckan. Det gick som en dans på rosor och plötsligt skötte de till och med den svåra inseglingen helt själva. Instruktörerna kunde stolta luta sig tillbaka och coacha från motorbåten och bryggan. Efter seglingspasset äter man middag som sedan övergår 59


SOMMARENS LÄGER

till kvällsaktivitet. Det har hunnits med massor av underhållande kvällsaktiviteter bland annat, Wild Kids, Infected och brännbollsturneringar. Konfirmandernas återkommande favoritaktivitet blev dock disco i varvet! Känslan av att stå och hoppa och dansa till musik med alla sina nya vänner och sedan kasta sig i havet med kläderna på blev en oslagbar sådan för våra konfirmander. Dagen på Långholmen avslutas med oljeberg. På Oljeberget får varje rum chansen att besvara frågor de fått av Jenny under dagens konfapass öppet inför gruppen. Magin som genomsyrade luften på Oljeberget var helt obeskrivlig. Alla satt helt tysta i solnedgången och tog sig tiden att lyssna och lära känna varje individ på lägret. Alla fick tiden att göra sin röst hörd inför hela lägrets odelade uppmärksamhet och hur mycket man valde att dela var upp till varje individ. Det var så enkelt, men ändå så vackert allt på samma gång. Så rullade dagarna på, men varje dag hade sina egna unika komponenter. Vi hade exempelvis flera temadagar. Bland annat en festivaldag där konfirmanderna fick äta all mat ur Långholmens hemmabyggda foodtruck, hänga på After-sail och dansa sig svettiga i skogen. Vi åkte även på en underbar kortsegling där konfirmanderna fick segla själva hela dagen och äta sina måltider i båtarna. Sist, men absolut inte minst firade vi även bröllop på Långholmen, en otroligt rolig dag där konfirmanderna verkligen fick bjuda på sig själva. Sista veckan var kappseglingsvecka! Genom tävlingar i Lången runt och olika banor kunde konfirmanderna samla ihop poäng för att tävla om priset som lägrets bästa seglare. Veckan avslutades med en otrolig regattamiddag där lägrets bästa seglare, samt lägrets arbetshäst kröntes. Det var en helt underbar stämning och det märktes att alla konfirmander, såväl som instruktörer bara kunde luta sig

tillbaka och njuta av varandras sällskap. Sedan kom den stora dagen; konfirmationsdagen. En dag som präglades av glädje, pirr i magen och lite sorg. Glädje över alla minnen som skapats och alla nya vänskaper som bildats, anspänning över framträdanden och att komma hem till nära och kära, och självklart lite sorg över att behöva lämna denna ö som blivit som ett hem under de senaste tre veckorna. Tack Konfa 47! Precis som Jenny sade i sitt sista Oljeberg har varenda en av er varit med och bidragit till att lägret blivit unikt och alldeles underbart.

60


61


62


SOMMARENS LÄGER

Lägerberättelse Konfa 48 Tisdagen den 7 juli väntade 20 förväntansfulla instruktörer, präster & lägerchefer otåligt in våra efterlängtade konfirmander som snart skulle anlända till Långholmen. Vi hade ett otroligt bra instruktörsgäng, men vad vi inte visste då var att konfirmanderna som snart skulle anlända var minst lika fantastiska. Alla lära-känna-frågor och planerade konversationsstartare kom aldrig till användning, för konfirmanderna socialiserade sig som vi aldrig sett förut. De ställde frågor, skrattade och vi instruktörer nickade i samförstånd om att det inte kunde bli något annat än ett toppenläger med detta gäng. Första veckan bestod av traditionella dagar där förmiddagarna ägnades åt konfirmationsundervisning av vår präst Fredrik och hans högra hand Torleif. På eftermiddagarna stod segling på Schemat. Seglingen var indelad i tre olika block; grund, navigation och Kappsegling. Lägret inleddes med grundblocket där vi lärde oss grunderna i segling; vad båtdelarna heter, hur man skotar i en kryss och vad man gör om en kompis trillar över bord. Efter middagarna sprang vi av oss på roliga kvällsaktiviteter som capture the flag, cluedo och jorden runt. För att varva ner, reflektera och komma varandra närmare avslutades kvällarna på Oljeberget som varje kväll hölls av ett konfirmandrum eller instruktörer. Efter oljeberg, kramkalas och tandborstning nattades konfirmanderna av deras faddrar i rummen där de sov i grupper om 4. Redan efter första dagen på lägret var stämningen underbar. Efter bara några dagar hade gruppen redan utvecklat internskämt och det rådde en underbar jargong hos såväl konfirmander som instruktörer och oss sinsemellan. När grunderna i segling satt sig var det dags att kliva på navigationsblocket för att tryggt kunna navigera oss fram i skärgården. Långseglingen var efterlängtad och äntligen var den här. Vädergudarna måste ha hört våra böner,- för vilket

väder vi fick! Stämningen var på topp. Vi hade knappt hunnit lägga loss innan det börjades skriva låtar, sjungas och arrangeras mjukostprovning i båtarna. Tack vare en lång halvvindsbog och starka vindar tog det oss bara 5 timmar att segla ut hela vägen till Rödlöga första dagen. Morgonen därpå hissade vi återigen segel för att bege oss mot Kallskär där vi fick se Skärgården från sin bästa sida. På öarna provade konfirmanderna på konfapass på klipphällar, måltider lagade på stormkök, bad och häng. Därefter seglade vi, eller snarare gick för motor mot St.Nassa. Dagen erbjöd inte vind, men en klarblå himmel, stiltje och värme som gav oss möjligheten att ligga på svaj och bada från båtarna mitt på öppna havet. Morgonen därpå klev våra tappra instruktörer upp kl. 03.10 för att få en otrolig morgonseglats hem i soluppgången. Sex timmar senare vaknade 42 yrvakna och något förvirrade konfirmander upp som till sin stora förvåning var tillbaka på Långholmen. Trots en fantastisk långsegling var det uppskattat att få sova i en riktig säng, ha tillgång till rinnande vatten och återgå till Långholmsrutinerna. Det märktes tydligt att alla kommit varandra närmre och nu var hela lägret bästa kompisar. Sista veckan la vi in sista växeln och nästan alla dagar var temadagar. Konfirmanderna väcktes till luciatåg på högtidsdagen, delades in i elevhem på Harry Potter-Dagen och förvirrades på bak&fram-dagen. Självfallet bröt vi inte traditionen med en bröllopsdag, nu var det konfirmandernas tur att spexa i sina roller och vi instruktörer tog ett steg tillbaka. Sista onsdagen avbröts lunchen med frieri och istället för segling väntade en fullspäckad eftermiddag med svensexa, möhippa, femkamp och vigsel. När riset slängts på paret väntade en rolig middagssittning och bröllopsfest. Det lärorika navigationsblocket avslutades på bästa vis när vi tuffade ut i våra IF-båtar efter nattningen för att nattnavigera. Med hjälp av sektorfyrar navigerade konfirmanderna 63


SOMMARENS LÄGER

sig fram i sommarnatten. Med matchande konfatröjor och sylvass tävlingsinstinkt klev vi sedan på kappseglingsblocket. Nu kunde våra duktiga konfirmander segla och lägga till själva, och sista dagarna hölls en regatta som självfallet avslutades med regattamiddag, prisutdelning och disco. För att anpassa oss till covid-19 och de rådande omständigheterna blev det en fin, livesänd konfirmation som vi instruktörer som så många andra hängivet följde från våra mobiltelefoner. Att ta farväl till våra omtyckta konfirmander efter avslutningslunchen var tråkigt, med många minnen och vänner rikare. Konfa 48 var helt otroligt. Det var så roligt att se alla konfirmander växa som individer, bekanta

sig med gud, bli bättre på segling och skaffa nya vänner. Vi hade så otroligt roligt med er bland alla militärkommandon, skratt och spex. Tack alla fina konfirmander som förgyllde lägret och tack till alla föräldrar som lät oss låna era snälla, roliga och karismatiska barn i tre härliga veckor. Får vis se er igen på instruktörslägret nästa år? Eeeehhh, Vi vet inteeee, men det hoppas vi verkligen för ni är alla Hur najs som helst. Tack för den fantastiska tid som var K48. Jägarapplåd! //Instkåren K48

64


SOMMARENS LÄGER

Konfa 49 lägerberättelse Konfa 49:s tid på Långholmen va fylld av skratt, spring, tårar, kramar, minnen, interna skämt, fantastiska ögonblick och mycket mer. De tre veckorna som jag, tillsammans med alla ledare och konfirmander va bland det finaste vi fått uppleva på vår käraste ö. Den gemenskapen som vi hade och den härliga stämningen påminner verkligen om en verklig familj. Allt detta är något jag kommer ha med mig långt in i framtiden. Under de fyra dagarna innan Långseglingen lärde vi känna varandra, lärde sig alla namnen och kickade även igång de första oljebergen och kvällsaktiviteterna. Alla va väldigt ivriga att lära känna nya vänner och vi hade mycket spring i benen. Att placera 63 personer på ö kan vara lite likt ett experiment, hur ska man hitta sin plats i gruppen? Vem ska jag vara som personer? Många av oss gömde sig bakom de fasader vi hade slängt upp för att skydda oss själva lite grann, då ingen riktigt vågar visa alla vem man egentligen är, men det är där magin från långseglingen kickar in. Dagen hade kommit, alla båtar va packade med ankare, tamp, fendrar, mat och allt annat dylikt som kan var nödvändigt att ha med på en 5 dagars eskader i ytterskärgården. Båtarna brukar påminna om en burk fullproppad med sardiner och sen 4 konfirmander och en instruktör på det. Första destinationen som Konfa 49 hade i sikte var Rödlöga, ett ganska klassiskt mål som första dagen på en långsegling. Ungefär 22 distans senare med en härlig segling ut hade vi lämnat innerskärgården och fick ta del av ytterskärgårdens fina vyer. Efter middagen fick vi avnjuta det första konfirmand-Oljeberget och en fin kväll i solnedgången. All mat på långseglingen packar vi i kylboxar och lagas på våra fantastiska gasolkök från Primus, till skillnad från tidigare år (där vi använde gamla spritkök) så kokar pastavattnet på bara några minuter jämfört med 20 minuter.

Dag 2 började med ett konfapass på ön innan vi begav oss vidare efter lunch till Fredlarna, en liten ögrupp några distans sydöst om Rödlöga. På kvällen hade vi ett dop, långt ut i skärgården där fyra konfirmander fick äran att döpas på en fin klippa i solnedgången långt ut i skärgården. Vi hade hela ön för oss där man dessutom kunde se målet på våran resa, Svenska Högarna. Med en seglats som bara tog nån timme eller två i härlig slör, anlände vi dag 3 till Svenska Högarna. En ö längst ut skärgården, med en stor fyr i centrum. Vi utforskade ön på eftermiddagen och tog en hel del fina bilder i den otroligt häftiga miljön. Minst sagt en stor höjdpunkt på lägret. Sista stoppet innan hemfärd till vår käre ö, va inget mindre än Stora Nassa skärgård. En liten favoritplats på en långsegling inom KSSS. Det brukar va en gammal klassiker på en långsegling att alla instruktörer går upp kl 4 på morgonen sista dagen, för att påbörja hemseglingen lite tidigare. Självklart en väldigt vacker stund som instruktör att få njuta av men också en häftig upplevelse för konfirmanderna att få vakna upp i båten ute på sjön. Med blandade glada och sorgsna miner va vi tillbaka på Långholmen, och långseglingen hade gjort sitt. Alla de fasader jag pratade om innan hade en efter en hissats ned och alla på lägret fick visa vilka de egentligen är. Efter att ha gått igenom hård vind och lugn bris, fridfulla och kaotiska situationer, skratt och tårar blev Konfa 49 en trygg miljö för alla att våga vara sig själva. Jag minns såväl hur en instruktör i slutet av lägret, efter att alla konfirmander hade åkt hem, sa att det här var ett av de första tillfällena som hen verkligen kunde visa sitt riktiga jag utan att gömma sig bakom alla dessa fasader. Att få höra det av vuxen ungdom är enligt mig väldigt speciellt. Sista veckan var minst sagt fartfylld, vi hade temadagar, kortsegling, bröllop, nattnavigering, magiska oljeberg, ta65


SOMMARENS LÄGER

66


SOMMARENS LÄGER

langjakt, matchracing och regattamiddag. Hela lägret gick på högvarv och det märktes, det tjoades på hela ön som var fylld av liv. Vi hade kvällsaktiviter som fotbolls-VM, påskvandring, Cluedo och självklart disco. Det märktes verkligen att alla njöt av tillvaron och fokuset gick ut på att ha så kul som möjligt. En vanlig dag på Lången går till på det sättet att vi börjar med att ha konfapass med Fabian (präst) och Henrik (präst­ assistenten) i logen. Självklart lär konfirmanderna sig väldigt mycket om den kristna trons historia och bibelläsning men också möjligheten att få ta del av många olika diskussioner. En ypperlig möjlighet att lära känna sig själv bättre och verkligen ta ett kliv in i vuxenlivet. På eftermiddagarna är det segling på schemat där första veckan fokuserar på grunderna för segling, andra veckan fokuserar på navigation ute på havet och den sista veckan är fylld av kappsegling med matchracing och regattor.

Mer i detalj kommer jag inte gå in i med denna historia eftersom mycket av den speciella och mer specifika upplevelsen kommer jag lämna kvar åt oss ledare och konfirmander att minnas själva, och jag överdriver inte när jag säger att stämningen var magisk. Långholmen är en plats som många vill tillbaka till för att man känner sig trygg och träffar varje år så härliga människor. Man blir alltid accepterad för den man är och de minnena som Konfa 49 har skapat tillsammans kommer ingen att ta ifrån oss. Med det sagt kommer vi ju aldrig att glömma alla fina oljeberg, alla roliga kvällsaktiviteter, den goda maten, diskussioner på konfapasset och vår underbara tid här på Långholmen. Ett stort tack till alla involverade och tack för att ni gjorde det här lägret så underbart. Ian Holmér, Lägerchef tillsammans med Ruben Berglöf Lambert

67


SOMMARENS LÄGER

mycket vind vilket bidrog till en rolig och actionfylld segling. Vi hade även en traditionell långsegling men på ett lite annorlunda sätt, först seglade alla grupper tillsammans till ön skogsskär där det serverades curry-baguette till lunch vilket var en stor hit bland både barn och instruktörer. Vi var tillbaka på lökholmen runt klockan 16 då alla fick en chans att ta på sig varmare kläder innan vi slussades ut i motorbåtarna till piratviken där det till middag serverades extremt goda chicken nuggets följt av tävlingar i kasta macka, TikTok danser och soft häng. Tillbaka på Lökholmen somnade alla trötta barn och instruktörer snabbt i sina sängar i väntan på nästa seglingsdag. De nästkommande dagarna möttes vi av ett välbehövligt regnväder och en molntäckt himmel och jag tror att jag pratar för alla när jag säger att det var skönt att komma bort från den brännande solen ett tag. Men något ingen var beredd på var att på tisdagsmorgonen precis efter utsegling möttes vi av en läskig tjock dimma, dimman lärde oss hur viktigt det är att hålla alla båtar samlade och nära varann hela tiden eftersom man inte vet vad som kan hända. Det blev en lunch på ön och film mys under eftermiddagen eftersom vädret inte riktigt var seglingssäkert. På kvällen blev det den efterlängtade leken Capture the flag vilket hade varit ett populärt önskemål under veckan, alla jublade när leken avslöjades. Flera rundor spelades innan alla var trötta och det var tid för bad och duschande sen tandborstning och nattning.

Läger 1 2020 Sommarlovet 2020 började för många direkt på vår favorit ö Lökholmen. Den 13 Juni klockan 11 började de första av 65 förväntansfulla barn som skulle gå på lägret rulla in och alla instruktörer stod nervösa och taggade på att ta emot dem, vi alla var nyfikna på hur lägret skulle bli med tanke på att viruset COVID-19 härjade i världen och därför behövde det ske en del ändringar i de vanliga lägertraditionerna. Den första dagen flög iväg med korv, första seglingspasset och då OS sommaren dessvärre blivit inställd valde vi på löken att hålla vårt eget Lökholmen-OS. På nattningen pratades det mycket om alla förväntningar för lägret och vad som ska ske dagen därpå. De första tre dagarna möttes vi av sol och inte ett moln på himmelen vilket resulterade i mycket bad, solkräm och saft drickande. Vissa tränade navigering ute på sjön medans andra kappseglade och kapsejsade, dagarna bjöd även på

Den sista seglingsdagen började och all utveckling från lägrets början syntes verkligen på seglingen och efter en hel veckas segling behövde alla gruppen göra lite båtvård så båtarna är lika fina till nästa läger. Middagen och kvällen var inte som de andra, det kom nämligen besök och uppträdanden av Robban, Spice Girls, Samir och Viktor och Backstreet 68


SOMMARENS LÄGER

Boys under tiden som barnen satt på långbord och serverades hamburgare och glass! Efter middagen kom det efterlängtade discot, mycket dans, hopp, kärlek och skratt fanns i luften under lägrets sista kväll. Efter det svettiga discot fick alla bada och många hoppade tillochmed i med alla kläder på. Dagen och lägret hade flugit förbi och under nattningen pratades det mycket om allas favorit delar under lägret och hur mycket godis alla skulle äta när de kommer hem. Sista dagen kom och vi alla hjälptes åt att städa hela lägret och sedan fick barnen tillbaka sina mobiler då alla sprang

runt för kramas, säga ett sorgset hejdå och se till att man fick alla nya kompisars Snapchat och Instagram. Klockan 11 började föräldrar rulla in för att plocka upp barnen på bryggan eftersom på grund av corona kunde vi inte ha ett vanligt lägeravslut. Klockan 11:45 gick baljan från varvsrampen och lägret var officiellt slut. Alla var självklart ledsna över att lägret var slut men otroligt lyckliga över alla nya minnen och vänner. Läger 1 2020 var definitivt ett lyckat läger som vi alla kommer längta tillbaka till. Molly

69


70


SOMMARENS LÄGER

Läger 2 2020 Den 29 juni kom 62 taggade barn ut till Lökholmen för att genomföra vad många anser vara sommarens, om inte årets, höjdpunkt: ett seglarläger fyllt med lek, nya kompisar, sjöliv och mängder av skratt. Om det är något som man särskilt blickar tillbaka till är det just alla rofyllda stunder där både barnen och instruktörerna kikna av skratt. Från fender-kull mellan båtarna och episka kvällsaktiviteter, till intensiva teoripass och hårda seglingsdagar fanns det alltid rum för tjo och tjim. Vi lärde oss också mycket på sjön då veckan bjöd på alla sorters väder och vind. Grundgruppen kryssade sig hela vägen till Svängen med sina C55or. Navigationsgruppen lärde sig navigationens grunder, så som att hitta bojar på vattnet endast med hjälp av koordinater. Och både Kapp- och fortsättningsgrupperna bemästrade att vända upp sina kapsejsade jollar i den hårda vinden. Andra höjdpunkter från Läger 2 var de härliga luncherna vi åt på öarna omkring Lökholmen, en skräckinjagande omgång av leken ”Infected,” och en talangjakt där barnen imponerade med sina riktigt bländande framträdanden. Vi tycker det bästa med veckan var att få umgås med dessa fantastiska barn som hann växa något enormt på den korta tid vi spenderade på Löken. Vi vill tacka er deltagare, föräldrar, instruktörer och hela verksamheten för att ni var med oss på denna resa! Vi ses nästa sommar! Varma kramar från era Lägerchefer, Addi Bjäringer och Ian Holmér

71


72


SOMMARENS LÄGER

Lägerberättelse Läger 3: Den 25 juli 2020 stod 71 förväntansfyllda barn vid flaggstången, helt ovetandes om vilken vecka som väntade dom. Just där och då så kunde dom kanske ana att veckan skulle innehålla segling, bad och roliga lekar. Läger 3 blev allt det där och mycket mer. Barnen lämnar oss med nya vänner, erfarenheter och minnen för livet. Vår första dag tillsammans var en färgsprakande och kärleksfull Mamma Mia-dag som satte ton på lägret. Vi sjöng och dansade till tonerna av ABBA, fick beskåda ett bröllop ute på Alskär och avslutningsvis bjöd kvällsaktiviteten på en grekisk bröllopsfest. Barnen fann varandra och vi instruktörer kände att nu var vi igång! Under dom första dagarna så bjöd vädret på sol och snälla vindar. Barnens seglingskunskaper utvecklades snabbt och vi instruktörer var imponerade över deras prestationer. I navigationsgruppen så styrde barnen IF-arna själva, grundgruppen rundade Revange, kappseglingsgruppen gjorde enastående starter och fortsättningsgruppen seglade kappseglingsbanor. Barnen blev mer och mer bekväma på sjön och stämningen i båtarna blev allt mer pratglad. När allt starkare vindar höll oss kvar på land och vi styrde upp fotbolls VM med barnen så blev det tydligt hur fin gemenskap som har skapats under dessa dagar. Alla hejade på alla - vi var ett lag! Lagkänslan tog vi med oss till sista dagen då det var dags för långsegling. Alla båtar samlades i ett fält för att gemensamt segla mot vår lunchdestination. Som en enda organism beståendes av 19 båtar rörde vi oss mot lilla Lökholmen där vi badade och hade en fin sista lunch. Därefter väntade middag i solnedgången på Björkö. Kvällen var magisk, glädjefylld och stämningsfull. Våra lägerchefer sammanfattade allt väldigt bra just där och då ”när ni nu kommer tillbaka till skolan och vardagen och möts av press och krav, så tänk då på när ni var på Löken med era kompisar och dög precis som du var, och är”. Avslutningsvis så är vi så

tacksamma för att vi fått låna er barn denna vecka och hoppas får se dom på Löken snart igen. Gruppchef Irma Sjögren

73


SOMMARENS LÄGER

74


SOMMARENS LÄGER

Lägerberättelse Opti 2 2020 Kl 12:30 torsdagen den 9 juli samlades vi hela gänget, 46 taggade barn och 25 ännu mer taggade instruktörer, vid flaggstången för en inte så traditionsenlig skott och flagg. Nya tider kräver nya lösningar och då 2020 numera är lika med coronavirusets år fick föräldrarna inte kliva i land, utan nöja sig med att krama och vinka av barnen på bryggan medan instruktörerna agerade packåsnor. När barnen stod tysta och flaggan hissats förklarade lägerchef Love, genom ordförande Patrik Salén, Opti 2 2020 öppnat. Detta var början på ett riktigt dunderläger vi sent kommer att glömma. Veckan präglades av fantastisk segling i alla väder, drömmiga luncher på öar som bland andra Alskär, spexiga kvällsaktiviteter med mycket skratt, supermysiga nattningar i fadderrummen och såklart även en hel del TikTok-dansande, inte minst av lägercheferna Love och Fabi själva. Under lägrets gång fick barnen uppleva allt från skattjakt med Indiana Jones till ett stort födelsedagsfirande och en 100% verklig tornado. Under en förmiddag på väg mot inverterade Piratviken, numera även kallad Tornadoviken, slog vädret om helt vilket ledde till en hel del kapsejningar i fortsättningsgruppen och kappseglingsgruppen. Lägrets helt fantastiska barn klarade dock detta utmärkt och kunde i efterhand inte sluta prata om hur kul det var att få träna på att torrvända. Denna positiva mentalitet definierade verkligen Opti 2 och bidrog till en otroligt härlig stämning från lägrets början till slut. Stort tack för detta underbara läger, vi ses nästa sommar!

Lägerberättelse Opti 3 2020 Segling har varit en stor del av alla instruktörers barndom och vi är därför alltid lika taggade på att få spendera några dagar ute i stockholms ytterskärgård fyllda med segling, skratt, och lek. Det var precis så dagarna under Opti 3 såg ut och vi är därför väldigt tacksamma för att vi fick låna era barn under veckan. Med skott och flagg klockan 12.30 måndag den 10 augusti drog lägret igång och det blev full fart samma sekund som flaggan var hissad i topp. Efter vi har fått i oss lite lunch och barnen har fått träffa alla härliga instruktörer så är det dags för lägrets första seglingsuppställning. De får nu träffa sina respektive seglingsgrupper och därmed börja bekanta sig med antingen C55:orna eller Optimistjollarna. Årets Opti 3 flöt på oerhört väl och vi såg enorma seglingsframsteg hos de yngre barnen. Vädret var, som vi kommer minnas länge, fenomenalt vilket resulterade i mycket bad under luncher samt gynnsamma vindar. Vi märkte även att väldigt många av barnen fick nya seglingsvänner under lägret, vilket alltid glädjer oss mycket. Slutligen vill vi lägerchefer rikta ett stort tack till alla fenomenala instruktörer och lägerdeltagare som möjliggjorde ett så fantastiskt läger. Vi båda hoppas att träffa er alla på framtida KSSS läger! Hälsningar, Ida Nordgren Viktor Ossmark

Elin Wall & Stella Capolicchio, instruktörer Opti 2 2020

75


76


KLUBBKOMMITTÉN

Ett väldigt speciellt år även för Klubbkommittén. Vi hade sett fram mot ett av våra kanske mest intensiva år på länge, då våra planer för jubileumsåret 190 år innehöll många extra och festliga aktiviteter för våra medlemmar. Då covid-19 utvecklades till en pandemi och våra myndigheter successivt under året rekommenderade att färre o färre personer skulle träffas, blev vi tvungna att ställa in den ena efter den andra festligheten. Säkerheten för våra medlemmar har alltid högsta prioritet. Med all respekt för den rådande pandemin, så är det givetvis ett tungt år för en klubbmästare och kommittén att inte få genomföra sociala aktiviteter, där våra medlemmar kan mötas fysiskt. Men inget ont som inte har något gott med sig. Vi har under året lärt oss att det går att umgås på ett annat sätt, dvs digitalt. Det har gett nya möjligheter och vi ger inte upp, utan vi har försökt att hitta digitala vägar att hålla medlemskontakten vid liv. Vi lyckades åtminstone genomföra några få sociala events om dock än i annan form än vi är vana vid. Årsmötet Den 12 februari slog klubbkommittén återigen upp dörrarna till det välbesökta årsmötet på Moderna Museet på Skeppsholmen, där knappt 200 medlemmar samlades till årsmötet. Efter årsmötet avnjöts den efterföljande middagen av 140 medlemmar i Moderna museets restaurang. Stämningen under middagen var på topp och förväntningar inför den stundande säsongen hade ännu inte grusats av pandemin. En stor spridning i ålder på middagen var glädjande att se. Ett gott bevis för att segling är ett intresse och en sport som inte har något med ålder eller kön att göra. Under middagen delade ordföranden och klubbdirektören ut vandringspriser samt förtjänsttecken till medlemmar som gjort framträdande insatser för Sällskapet under året. 77


KLUBBKOMMITTÉN

Födelsedagen 15 maj 190 år De stora planerna för vår jubileumsdag fick snabbt omarbetas till att göra något som alla kunde delta i om än digitalt och tyvärr endast för ett fåtal personer fysiskt. Våra kanske viktigaste knutpunkter klubbhuset i Saltsjöbaden, hamnarna i Sandhamn, vår anläggning Ranängen samt födelseplatsen för KSSS symboliserad av stenen på Skeppsholmen, kändes givna att fira på. Den stora frågan var bara hur? Med lite kreativitet, logistikutmaningar och teknik fick vi ihop ett mycket uppskattat firande digitalt. Kanske det första någonsin i vår klubb. På ovan fyra nämnda platser hade ett litet antal inbjudna (allt för att följa myndigheternas rekommendationer) samlats fysiskt för att fira med tårta och bubbel. Allt skedde på behörigt avstånd mellan deltagarna. Ett flertal medlemmar var uppkopplade och kommunicerade med varandra över nätet under firandet. Ordförande höll tal till medlemmarna på Skeppsholmen, allt livesänt såklart. Historisk dag på flera sätt med andra ord.

Övriga regattor och sociala event under 2020 Då hela sommaren och även höstsäsongen till sjöss och i land påverkades av restriktioner från myndigheter, har det varit en självklarhet att ställa in alla sociala aktiviteter kring dessa som normalt hålls t ex vid Sandhamnsregattan, klubbmästerskap, medlemsglögg m.m. I slutet av året togs det fram ett KSSS jubileumsvin från Domaine Rabiega, vilket skapade stort intresse. I samband med det ordnades vinprovning på klubbarnas klubb där ett fåtal (under åtta personer) släpptes in i lokalen vid olika tidsslottar under en eftermiddag och kväll. Det var en av få aktiviteter som kommittén hade möjlighet att genomföra under året på grund av rådande omständigheter.

Gotland Runt Årets stora seglarhändelse i vår huvudstad, Gotland Runt, och klubbkommitténs enskilt största händelse under ett antal dagar på Skeppsholmen och i Sandhamn ställdes in. Många av våra medlemmar, såväl deltagare som åskådare, vet jag ser fram mot denna folkfest, där pulsen är hög både på land och till sjöss. Nu får vi vänta tills nästa år.

Klubbkommittén Klubbmästare Ingvar Svensson

Som avslutning vill Klubbkommittén rikta ett mycket stort tack till partners, samt alla frivilliga krafter för gott samarbete under året. Nu ser vi i Klubbkommittén fram mot 2021, förhoppningsvis där förutsättningar finns för många njutbara stunder tillsammans med våra medlemmar.

78


79


80


LÅNGSEGLINGSKOMMITTÉN

Flera eskadrar trots nya restriktioner Under ett år av kämpiga händelser och motgångar i pandemins spår kan vi med glädje konstatera att sommarens eskadrar blev mycket lyckade! Som en stund av plötslig sol och värme när molnen skingrar sig fick vi uppleva på två härliga eskaderäventyr.

dern söderut med målet Västervik. Därefter seglade flera av båtarna gemensamt vidare mot Öland, Gotland och sedan tillbaka mot Stockholm. Eskadersegling har många fördelar Eskader är en underbar umgängesform för oss båtmänniskor! Det ger möjlighet till trygghet till sjöss, en hjälpande hand vid tilläggning, möjlighet att korsa okända farvatten och besöka nya hamnar. Tips och trix delas mellan båtarna och de som vill tar tillfället i akt att trimma lite extra när väl ”töjen” är uppe. Och inte minst får man nya vänner längs med vägen. Här kan nämnas att några av årets eskaderdeltagare anmälde sig till kappseglingen Visbypokalen på sensommaren. Det var ett gäng av goda seglare, varierande erfarenheter av kappsegling, en semesterutrustad segelbåt och mycket gott humör (och mat). Tillsammans fick de en rolig seglats med nya erfarenheter. Det känns väldigt glädjande att sommarens gemenskap tas med bortom själva eskadrarna! Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till tre personer som starkt bidragit till Långseglingskommitténs starka eskaderverksamhet, men som nu har bestämt att vila lite från kommittéarbetet. De är väl värda en liten paus - även om vi gärna ser dem igen på våra seglatser. Tomas Östling var ordförande i kommittén under sex år och har varit en källa till stor entusiasm och glädje. Mimmi Jansson och Björn Andersson har under många år varit engagerade, pushat oss att prova nya eskaderformer och lett flera eskadrar. Ett stort, varmt, tack från oss övriga! Vi ser fram mot ett mycket aktivt år med många roliga eskaderseglingar! Och vi tänker som vanligt bjuda in till nya sammanhang som kan passa. Mark Hallquisth Ordförande Långseglingskommittén

Vid årets inledning hade vi planerat en rad spännande och roliga seglatser. I kalendern fanns inskrivet en våreskader, tre sommareskadrar (en i Stockholms skärgård, en till Helsingfors och en till Baltikum) samt en klassisk höstavslutning med kräfteskader. Tanken var god men utvecklingen gjorde att vi snabbt fick ställa om. Våreskadern ställdes in, liksom eskadern till Baltikum. Helsingforseskadern planerades om och fick Västervik och Öland som mål. Av de två eskadrar som genomfördes i sommar så gick en norrut och en söderut, med gemensam start på Lökholmen. Nästan 20 segelbåtar med KSSS- och eskaderflagg längs med bryggorna var en imponerande syn! Redan första dagen kom starka vindar in över skärgården med stadig styrka på ca 15 m/s varvid eskaderledarna tog beslutet att ligga kvar en dag i väntan på lättare vind och tryggare sjö. Ett viktigt inslag i eskaderseglingen är att alla båtar ska känna sig bekväma med våra etapper och således kan anpassningar komma att ske efter väder, men även gemensamma önskemål. När vi väl kom iväg så var det ett gäng seglingssugna båtar som stävade ut ur hamn. Den norrgående eskadern riktade sig till båtar med barn ombord och gjorde lite kortare hopp mellan öarna på väg norrut. Det kom pirater på besök och nya äventyr och upptåg upplevdes på varje ö som besöktes. Eskadern avslutades på Fejan med nya vänner. Den södergående eskadern riktade sig mot båtar med tonåringar ombord samt de som ville prova på lite längre dagsetapper. Efter starten seglade eska81


TRÄNINGSSKOMMITTÉN

82


TRÄNINGSSKOMMITTÉN

Det är ett minst sagt ovanligt år som gått och det är bara att konstatera att vår klubb har fantastiska tränare, föräldrar, medlemmar och seglare som tillsammans försökt se möjligheter att bedriva träning samt tävlingar anpassade till de restriktioner vi haft under året.

någon av de snabbare båtarna verkligen skulle hinna ikapp de duktiga optimistseglarna. Efter en fantastisk segling som kunde följas från land eller via livesändningen Youtube visade det sig dock att 29erseglarna lyckats bäst och först i mål var Melker Brenton och Albert Norlén tätt följda av flera andra 29er-team. KSSS arrangerade ett SM för Optimist vilket blev KSSS största arrangemang 2020 om vi räknar deltagande båtar, ca 170 stycken. Seglarna, och tillhörande supportpersoner, fördelades på flera landbaser runt Baggensfjärden, det vill säga Boo SS, Sune Carlssons Båtvarv, Saltsjöbadens Båtklubb, Vår Gård, KSSS samt Jaktvarvet som alla upplät alla sina områden under denna regatta. Detta mästerskap innebar även att vi som arrangör tvingades hitta nya digitala lösningar för kommunikation och informationsspridning. Många av dessa lösningar kommer säkerligen användas även i framtiden för att underlätta för seglarna. Hemmaseglarna kämpade på bra och Henrik Wigforss segrade och blev Svensk Mästare i Opti Killar och Julia Leuckfeld seglade hem en bronsmedalj i Opti Tjejer. Stort grattis till fina insatser av samtliga KSSS-seglare och ett stort tack till Martin Wigforss och alla fantastiska föräldrar och funktionärer som hjälpte till dessa dagar. KSSS har ett ökande antal 29er-seglare och vi lyckades i augusti med kort varsel genomföra säsongens första GP-tävling för klassen. Drygt 20 besättningar fick en mycket fin helg med många delseglingar då både seglare och funktionärer efter en lång period utan tävlingar var mycket angelägna om att utnyttja helgen maximalt. Tack Kristina och Hans Wiktander Broman för allt arbete för att få detta på plats. Tydligt var att lusten att tävla växte sig allt starkare under uppehållen och det var mycket glädjande att lasergänget till sist kunde få ett par tävlingar under hösten med SM som pricken över i, där Josefin Olsson blev svensk mästare.

När träningssamlingar och tävlingar runt om i Europa under våren ställdes in kunde vi glädjas åt rekordstor aktivitet i Saltis och Ranängen. Uppenbart var att alla uppskattade att möta seglarvänner på våra anläggningar. I maj testade vi för första gången att göra en ”Sprint clinic” för våra yngre seglare som ett komplement till deras ordinarie segling i optimist, RS Aero och Laser 4.7. Båtarna som användes var klubbens C55:or innan de skulle transporteras till Lökholmen för sommarens läger. Seglarna delades in i tremannalag och tränade under lördagen som förberedelse inför söndagens regatta. Träningen resulterade i en otrolig utveckling hos samtliga lag vilket grundlade för jämna matcher under söndagens regatta. Detta blev en mycket lyckad helg och en snarlik helg finns nu i planeringen för 2021. Stockholm Cup, juniorernas lokala serie, ersattes av träningsseglingar under namnet Opti Meet. Formatet ”covid-anpassades” och seglarna utgick från olika klubbar och möttes på banområdet. Genom samarbete mellan klubbarna kunde folksamlingar på landbaserna undvikas. Detta upplägg lade grunden för JSM för optimist i augusti. Ett inställt Gotland Runt fick den för jolleseglarna positiva effekten att både personer från KSSS kansli samt material frigjordes och en ny tävling kunde se dagens ljus: Lilla Gotland Runt! Banan som seglades blev en distansbana på Baggensfjärden med start och mål utanför Sjövillan och jaktstart baserad på SRS för att möjliggöra för olika båttyper att segla mot varandra. Optimisterna startade först och vi på land undrade om 83


TRÄNINGSSKOMMITTÉN

Tyvärr var det inte möjligt att genomföra så många internationella regattor, men Erik Norlén bärgade en 2:a plats i Laser 4.7 under Kieler Woche och blev Svensk Juniormästare i Laser 4.7. Under JSM i Laser Radial Herr togs alla pallplatser av KSSS. Axel Hallqvist drog längsta strået och blev svensk juniormästare före Ask Lindstedt-Nyberg och Philip Lindblad. Bland damerna knep Hanna Koba en silvermedalj. För andra året i rad så anordnades KSSS Offshore clinic i samarbete med Team Pro4you under ledning av Patrik Forsgren. Nio seglare har under året utbildats inom olika områden såsom teori, förhållningsätt ombord, routing och navigation mm. Vi är väldigt glada och tacksamma att Patrik och hans team engagerar sig i att få nya, unga havskappseglare att växa och få nödvändiga kunskaper för framtida Offshore-segling. Andelsseglingen och J/70 träning har under året tagit ordentlig fart. Det har varit ett tiotal andelsbesättningar och ett femtontal privata båtar har varit med under säsongen som gått. KSSS har under året kunnat erbjuda träningar och veckoseglingar där såväl privata båtägare som klubbens fyra egna J/70 deltagit. OK-jolle är en klass som växer i Saltsjöbaden. Ett dussin båtar deltar nu kontinuerligt på träningar och vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen. Windfoil (surfbräda med foil) har blivit en naturlig del av KSSS träning med flera unga seglare som valt denna disciplin. Vår F18-träning fortsätter och en liten föryngring i klassen går att ana då en ny yngre generation som vill segla raider och bankappsegling anslutit. Efter många och långa diskussioner tvingades vi tyvärr inse att det inte var möjligt att arrangera KSSS Olympic Class Regatta (OCR) 2020. Regattan är den stora höstavslutningen för Sveriges jolleseglare, men under rådande pandemi var det omöjligt att hitta en säker lösning för de ca 450 seglare som brukar delta. Vi hälsar alla seglare tillbaka 2021!

Inställd KSSS OCR innebar att första helgen i oktober kunde användas för ett SM för 29er och en höstregatta för RS Aero 5. Drygt tjugo stycken 29er besättningar och knappt tio RS Aero 5-seglare kämpade tappert i de stundtals hårda höstvindarna. För 29er genomfördes tolv delseglingar och segrade gjorde hemmaseglarna Hugo Liljegren och Calle Leuckfeld i öppen klass, samt Hanna Maurer och Ebba Berntsson i tjej-klassen. RS Aero 5 som inte deltog under fredagen genomförde åtta seglingar och Calle Lagerberg segrade. Sammanfattningsvis blev detta, trots alla ändrade planer, ett år med rekordmycket segling (!) tack vare alla engagerade tränare, fantastiska föräldrar och funktionärer samt medarbetare på KSSS kansli. Detta engagemang är en förutsättning för att seglarna skall kunna utvecklas som de gör. Fredrik Liljegren Ordförande KSSS Träningskommitté

84


85
COMMODORE’S GREETING Dear members and foreign sailing friends,

a select number of yacht clubs across the globe, as well as the network that comes through the International Council of Yacht Clubs (ICOYC), our Nordic friendship clubs as well as the US based North American Station. The year 2020 showed an impressive growth and ambitious initiatives in the name of sailing. Today our club offers one of the broadest sailing programs in the world, from youth training, summer camps, numerous ports around the Stockholm archipelago, as well as various regattas and cruises delivered each year, as well as a strong support for our elite sailors in their Olympic ambitions. While 2020 was a unique year with several challenging decisions, our broad scope of sailing activities did develop well. Our camps were once again fully booked, albeit with a number of new regulations; including families and friends participating digitally at the confirmations via YouTube! We were sadly forced to postpone the Gotland Runt Offshore Race, to 2021; the world’s largest annual offshore race normally attracting about 250 yachts. While a tough decision, it was well analyzed and the correct decision. In addition, a number of new initiatives were created. We delivered a truly inspiring dinghy regatta, for all ages, in Saltsjöbaden named “Gotland Runt light”. Our traditional regatta Sandhamn Open was transformed into a doublehanded event, while our oldest regatta, Sandhamnsregattan with traditions from 1897, were delivered to a large extent intact. We were also proud host of the Swedish Championship in Optimist, that was delivered in an impressive way with over 170 youngsters in Saltsjöbaden. Our harbors have been well attended,

Thank you for a unique and successful year and welcome to this year’s edition of the yearbook for the Royal Swedish Yacht Club (KSSS). Beyond the broad content in this yearbook, like the membership registry, the main events and the awards for the year, the partners and our finances, this is also a historical document where we remind ourselves of our proud history, our large membership base and the broad scope of our activities. KSSS is frequently mentioned as the world’s largest yacht club with over 5,300 active members, which includes a substantial youth context of about 2,000 members as well as a wide age and gender diversity. We are extremely proud of this membership base which offers a great support and engagement throughout the year in various capacities. The youth reminds us of our great appeal and thereby responsibility to educate them around the greatest sport on earth; the magic world of yachting. Founded in 1830, KSSS has a long and proud history making us the 2nd oldest yacht club in the world outside the British Isles. This long heritage is something we nurture each day. Beyond celebrating the history itself, it reminds us of all the great sailors of the past and present, our wide yachting network and friendships, nationally and internationally. We enjoy the various reciprocal agreements that we have with

88


even if we missed many of our foreign guests. Our club has once again claimed the victory in the Swedish Sailing League “Allsvenskan” and our elite sailors have had to train more in Sweden than abroad. They are showing great shape and determination and are ready and eager for the Tokyo Olympics in 2021. The club has shown strength, decisiveness, creativity and a strong forward momentum this unique year. We have learnt to be more efficient and digital in our work at all levels which in turn has improved the user experience for members, guests and participants.

I would like to extend an extraordinary big “thank you” to all who made this year’s program possible. From the board, the committees, the team at our headquarters, all volunteers driving our events, races and more, but also our camp leaders and the crew in our harbors. It is only thanks to your enthusiasm and work that KSSS is still a very vigil and strong 190-year-old yacht club, that is more ready than ever to take on the future. 2021 has now already started and many new initiatives are about to be realized. We hope for a big engagement and presence, both physically and digitally. I look forward to see many of you during the upcoming season. Sailing regards, Patrik Salén Commodore ”For the history in the future”

89


Elva Uppsala i norr Elvaanläggningar anläggningarfrån från Uppsala i norr till Linköping i söder, med ett miljögranskat till Linköping i söder, med ett miljögranskat bygghandelssortiment förför yrkesfolk. bygghandelssortiment yrkesfolk.

Uppsala: Hallsjö Brädgård Västerås: Willmans Sigtuna: Lundquist & Lindroth Djursholm: Djursholms Trä Stockholm: Nordströms Trä Stockholm: Södermalms Trä Uppsala: Norsborg: Hallsjö Brädgård WillmansSödertälje: Sigtuna: Lundquist Lindroth Djursholm: FosforosVästerås: Betongkomplement Södertälje&Trä Nyköping: Rehns Djursholms Trä Stockholm: Nordströms Trä Stockholm: Norrköping: Ekströms Trä Linköping: LinköpingsSödermalms Träförädling Trä

Norsborg: Fosforos Betongkomplement Södertälje: Södertälje Trä Nyköping: Rehns Norrköping: Ekströms Trä Linköping: Linköpings Träförädling www.nordstroms.se


MEMBERS AND REGISTERED BOATS KSSS is one of the oldest and largest yacht clubs in the world. Membership comes with many benefits as priority to KSSS Marinas and camps, personal invitations to KSSS social activities, benefits from KSSS reciprocal clubs internationally and selected discounts from KSSS Partners. The membership includes membership in the Swedish Sailing Federation. Number of members

2020

Senior members – paying Senior members – multiyear 20–29 years Senior members – dormant Honorary members (no fee)

2 593 28 96 483

Total senior members

3 200

Junior members - paying Junior members - multiyear 0–19 years Juniormedlemmar - dormant

1 667 361 97

Total junior members

2 125

Total number of members

5 325

Members registered boats

2020

Sail boats Motorboats

455 363

Totalt registered boats

818

Being a member with a registered boat has many benefits as five days free mooring in the Marinas at Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen/Telegrafholmen, discount on insurance.

91


KSSS Vänklubbar KSSS är en av världens fem äldsta seglingsklubbar och den äldsta utanför de brittiska öarna. KSSS är också en av världens största seglingsklubbar sett till antalet medlemmar. Det gör att vi har förmånen och möjligheten att kunna knyta nämnare band med utländska klubbar i form av samarbeten och som vänklubb.

har samarbete med finns på vår hemsida under rubriken Vänklubbar. KSSS arbetar kontinuerligt med att utöka antalet vänklubbar. Att bygga relationer med utländska seglingsklubbar är viktigt för KSSS, både för att kunna erbjuda sällskapets medlemmar trevliga kontakter med seglingsvänner från andra klubbar men också för att genom erfarenhetsutbyte med andra klubbar utveckla vår verksamhet. KSSS är därför medlem i International Council of Yacht Club, ICOYC, för att främja dessa syften. ICOYC består av drygt 40 framträdande Yacht lubbar från alla världsdelar. ICOYC sammanträder regelbundet där medlemsklubbarna ges möjlighet att utbyta erfarenheter. Även genom ICOYC ges KSSS medlemmar kontakter med utländska seglingsklubbar. Mer information om ICOYC s medlemsklubbar finns på KSSS hemsida eller på www.ocoyc.org. Utöver dessa partnerklubbar har KSSS naturligtvis särskilt nära kontakter med våra Nordiska vänklubbar och North American Station (NAS).

Genom dessa kontakter kan vi underlätta för våra medlemmar som önskar besöka dessa klubbar i samband med regattor, långseglingar i främmande vatten eller vid ett vanligt besök i samband med en resa. Klubbarna har ofta egna restauranger, barer och andra faciliteter. Vissa klubbar har också möjlighet till övernattning. Generellt gäller att en medlem som önskar besöka en vänklubb behöver ett rekommendationsbrev från KSSS. Rekommendationsbrev får man efter förfrågan till KSSS kansli. Den formella proceduren för att utfärda rekommendationsbrev varierar mellan de olika klubbarna så det är viktigt att vara ute i god tid före ett planerat besök. Aktuell förteckning över de klubbar som KSSS

92


KSSS Nordiska Vänklubbar

Göteborgs Kungliga Segel Sällskap Box 5039 426 05 Västra Frölunda 031­29 90 40 www.gkss.se

Nyländska jaktklubben Kopparsundsgränden 9 00200 Helsingfors +358 9 675007 kansliet@njk.fi www.njk.fi

Kongelig Dansk Yachtklub Tuborg Havn Tuborg Havnepark 15 DK­2900 Hellerup 0045­33 14 87 87 kdy@kdy.dk www.kdy.dk

Kongelig Norsk Seilforening Huk Aveny 1 N­0287 Oslo + 47 23 27 56 00 info@kns.no www.kns.no

93


Kappsegla utan att träna? Aldrig! Hur ofta tränar du ditt dagliga ledarskap? Erbjud dina ledare en ledarskapstränare, direkt i mobilen. Boka en gratistest på yomento.com


NORTH AMERICAN STATION “The North American Station of the Royal Swedish Yacht Club” grundades 1945 i New York av Greve Pehr Sparre. Syftet med sällskapet var ovanligt eftersom det inte skulle fungera som ett vanligt segelsällskap utan arbeta för specifika objekt, särskilt för att förbättra banden mellan nordamerikanska och skandinaviska seglare.

NAS skapade en kappsegling/långfärdssegling som fick namnet The Atlantic Round organiserades 1978 som en engångshändelse. 1991 resulterade önskan att ha bättre kontakt med moderklubbarna i planerna för en regatta som skulle hållas vart tredje år i USA och under övriga år i de skandinaviska länderna. Den fick namnet The Atlantic Round för att hedra organisatörerna för den första långseglingen 1978. Många organiserade långfärdsseglingar har ordnats med början 1983 från Helsingfors till Sandhamn, 1986 Kiel till Helsingfors och tillbaka till Köpenhamn, 1988 norska kusten med avslutning i Marstrand, 1990 Kalmar till Saltsjöbaden, 1993 Danmarkkryssning, 1996 finländsk kryssning, 1998 svensk kryssning, 2002 Saltsjöbaden via Kalmar och Gotland till Sandhamn, 2003 Helsingfors till Mariehamn, 2005 svenska skärgården, 2008 norska fjordarna, 2011 finska skärgården, 2014 Runt Fyn i Danmark och 2017 på svenska Västkusten.och 2019 i Stockholms skärgård. Långfärdsseglingarna är cirka två veckor, ofta med upp till 20 deltagande båtar. Seglingarna är ytterst välorganiserade med mycket segling, stor sammanhållning och ett fantastiskt socialt program. En av NAS viktigaste aktiviteterna är det årliga juniorutbytesprogrammet. Tonåringar från Skandinavien besöker medlemmar i USA och amerikanska tonåringar besöker familjer i Skandinavien. Ungdomar på 16–17 år kan ansöka om en plats i utbytesprogrammet för att bo hos en familj två veckor under sommaren och träffa andra seglingsintresserade ungdomar och segla/kappsegla på nya vatten. Det har blivit många livslånga vänskaper genom ungdomsutbytet och sedan runt 1950 har ett hundratal ungdomar hittills kunnat delta i utbytesprogrammet.

Det är inte så många KSSS-medlemmar som är bekanta med detta svensk-amerikanska samarbete, där man från starten särskilt välkomnade medlemmar intresserade av kappsegling, långfärdssegling och båtkonstruktion, samt även de som seglat mycket i skandinaviska vatten eller som är speciellt intresserade av skandinavisk seglingssport. Man välkomnar såväl amerikanska som skandinaviska seglare som medlemmar. Många ”NAS:are” är även medlemmar i kända amerikanska segelsällskap som till exempel New York Yacht Club och Stamford Yacht Club. Från en liten grupp på cirka tolv personer har organisationen vuxit till att numera omfatta flera hundra medlemmar. Många är välkända konstruktörer och de främsta namnen inom amerikansk seglingssport. Några har seglat jorden runt. Oräkneliga har seglat till Bermuda flera gånger eller gjort ett antal atlantseglingar. Från början var det en sammanslutning bara med KSSS. 1964 expanderade organisationen och blev ”The North American Station of the Royal Scandinavian Yacht Clubs and Nyländska Jaktklubben”, dvs även KDY, KNS och NJK ingick. 1977 kom GKSS med. NAS har sponsrat många Trans Atlantic tävlingar. 1959 från Newport till Marstrand, 1960 Bermuda till Skagen, 1972 Newport till Vigo i Spanien, 1978 Bermuda till Christiansand, 1981 Bermuda till Horta och till Cowes. I början av 1980 talet var NAS mycket engagerad med båten SVERIGE och Americas Cup i Newport. 95


KSSS UTLANDSREPRESENTANTER Magnus Ahnmé Cagnes-sur-Mer, Frankrike magnus.ahnme@wanadoo.fr

Stefan Winberg Sintra, Portugal Tel: +351 912186124, Mob: +46 708 865700 stefan@se.northsails.com

Nils-Ingvar Lundin Hyères Port, Frankrike Tel: +33 494 570656, Mob: +46 705 772588 nils.ingvar.lundin@telia.com

SCHWEIZ

FRANKRIKE

PORTUGAL Jan Orest Lagos, Portugal Tel: +351 967 940 379 Mob: +46 708 891466 jan.o.orest@gmail.com

SPANIEN Larry Ahlfert Barcelona, Spanien Tel: +34 610 29 11 22 larryahlfert@gmail.com Håkan Wersäll Esporles, Mallorca, Spanien Tel: +46 729 02 09 30 +34 971 611 927 hakan.wersall@gmail.com

Johan Piehl Gstaad, Schweiz johan@piehl.eu John R. Svalander Bellefontaine Morges, Schweiz jrs@marine-electronic.com Claes Cronstedt Verbier, Schweiz claes@cronstedt.com

96


När du hoppat i land Boka en vistelse på Domaine Rabiega En unik upplevelse för kropp och själ Med nyrenoverat hotell och restaurang Läs mer på - www.rabiega.com


RESULTAT KAPPSEGLINGAR 2020 KSSS SPRINT #2 J/70 1. Magnus Tyreman, Bo Johannisson, Carl Johannisson, PO Lindqvist, KSSS 2. Ronnie Gustavsson, Filip Larsson, Erik Linden, Staffan Laring, KSSS 3. Patrik Forsgren, Tore Lewander, Sjögren, Magnus, Anders Gille, KSSS

SPRING BREAK J/70 1. Hans Liljeblad, Jon Sindeman, John Magnusson, Roine Eriksson, KSSS 2. Peter Bergman, Magnus Groth, Johan Elszvik, Stefan Löhr, Carl Christsson KSSS 3. Johan Hedberg, Bengt Lillequist, Sören Karlsson, Leif Carlsson, KSSS

LILLA GOTLAND RUNT Total 1. Melker Brenton / Albert Norlen, 29er 2. Hedvig Liljegren / Linn Berntsson, 29er 3. Hannah Maurer / Ebba Berntsson, 29er

SALTSJÖBADSREGATTAN F18 1. Fredrik Karlsson / Niklas Nordblom, KSSS 2. Sandra Sandqvist / Roman Pixell, KSSS 3. Peter Busck / Magnus Du Rietz, KSSS

Bästa båt i respektive klass   5. Roman Pixell, Rasmus Granzin, F18   9. Stefan Rahm, RS Aero 7 11. Niklas Edler, OK-jolle 12. Hugo Sköld Orr, RS Aero 5 17. Ludvig Lindqvist, Laser Standard 19. Simon Granath, Laser Radial 23. Viktor Wecke, 505 25. Erik Norlén, Laser 4.7 31. David Aldurén, Optimist 35. Claes Lundin, RS Aero 9 77. Hugo Järudd, Waszp

Moth 1 Danny Inkyov, KSSS 2 Jonathan Bergström, GKSS 3 Emil Järudd, KSSS

SANDHAMN OPEN Doublehanded 1. Patrik Forsgren / Emil Forsgren, KSSS 2. Mikael Widmark / Mats Beckman, Sandvikens SS 3. Torbjörn Gärdek / Harald Gärdek, Nynäshamns SS

98


RESULTAT KAPPSEGLINGAR 2020 SANDHAMNSREGATTAN BY BLUEWATER

SM OPTIMIST

Classic 1. Jonas Wahlström, Saga, Int.5 m, KSSS 2. Henrik Widstrand, Marga, SK95, Stockholms SK 3. Jan-Eric Nystedt, Pani, SK 30, Vikingarnas SS 4. Torkel Sintorn, Paloma, A22, Stockholms SK 5. Jan Soderberg, Beatrice Aurore, SK150, KSSS

Damer   1. Esther Lagerstrand, Rörviks SS   2. Selma Hård, KKKK   3. Julia Leuckfeld, KSSS   4. Annie Hinton, Rörviks SS   5. Esther Holmström, Långedrags SS   6. Filippa Boman, Hjuviks BK   7. Kajsa Andersson, Långedrags SS   8. Thyra Westbom, Lerums SS   9. Pola Wdowiak, Malmö SS 10. Astrid Lindoff, KSSS

J/70 1. Jonas Kjellberg, Måns Holmberg, Oskar Karlsson, Tomislav Bašić, KSSS 2. Magnus Woxén, Henrik Almstedt, Michael Schibbye, Fredrik Wåhlberg, KSSS 3. Peter Bergman, Henrik Söderberg, Johan Elzvik, Tomas Lundquist, Carl Christesson KSSS

Herr   1. Henric Wigforss, KSSS   2. Leo Birgersson, Malmö SS   3. Viggo Westerlind, Kullaviks KKK   4. Levi Bernhardtz, Rörviks SS   5. Erik Bengtsson, Björlanda Kile SS   6. Wilhelm Dahlberg, KSSS   7. Alexander Olsson, KSSS   8. David Aldurén, KSSS   9. Philip Björkman, Malmö SS 10. Victor Isdahl, Hjuviks BK

29ER GRAND PRIX 1. 2. 3. 4. 5.

Malcom Björsson / Johan Bengtsson, GKSS Melker Brenton / Albert Norlén, KSSS Hedvig Liljegren / Linn Berntsson, KSSS Marius Westerlind / Carl Hörfelt, Kullaviks KKK Rebecca Flohr / Felicia Fernström, Tjörns SS

KSSS HÖSTMIX 1. Sofia Gärde, Allan Förberg, KSSS 2. Valter Saaristu, Anita Lapidus, Göta SS 3. John Magnusson, Matilda Magnusson, KSSS

99


RESULTAT KAPPSEGLINGAR 2020 Opti 11   1. Adele Ramm-Ericson, KSSS   2. Alexander Forssén, KSSS   3. Svante Timan Gustavsson, Oxelösunds SS   4. Sophie Skarman, KSSS   5. Oscar Wetter, KSSS   6. Isak Kaplan, KSSS   7. Lovisa Arnell, KSSS   8. Oskar Netterlid, Lerkils BS   9. Viktor Elfving, KSSS 10. Valter Almslätt, Rådasjöns SS

KSSS SPRINT #3 1 Björn Hansen, Mathias Bredin, Pontus Meijer, Mathias Hermansson, KSSS 2 Magnus Tyreman, Bo Johannisson, Nils Åkervall, Carl Johannisson, KSSS 3 Sanna Häger, Karin Bäckström, Klara Häger, Cecilia Olsson, KSSS

JUNIOR SM 29ER

Fareast 28R

Dam 1 Hannah Maurer / Ebba Berntsson, KSSS 2 Hedvig Liljegren / Linn Berntsson, KSSS 3 Ida Elfving / Ellen Fredriksson, KSSS

1 Andreas Emmoth, Sara Edholm, Johan Danestig (KSSS), Jonas Svensson, Kristoffer Elffors, KSSS 2 Pär Svärdson, Mikael Lindqvist, Martin Gadman, David Jonsson, Linnea Floser, Stockholms YK 3 Aage Reerslev, Johan Thorwid, Anders Carlsson, Tomas Östling, Nils Åkervall, KSSS

Öppen 1 Hugo Liljegren / Calle Leukfelt, KSSS 2 Marius Westerlind /Carl Hörfelt, GKSS 3 Melker Brenton / Albert Norlén, KSSS 4 Hannah Maurer / Ebba Berntsson, KSSS 5 Theo Westerlind / Emil Wolfgang, GKSS

INDIAN HEAT REGATTA

SRS 1 Patrik Forsgren Team Pro4u, KSSS 2 Jonas Andersson Stormtrooper, Trälhavets BK 3 Urban Lagerström Joint venture, Oxelösunds SS

HÖSTREGATTA RS AERO 5 1 Calle Lagerberg, KSSS 2 Hugo Sköld Orr, KSSS 3 Axel Almersson, JK Västerås

100


RESULTAT KAPPSEGLINGAR 2020 KLUBBMÄSTERSKAP J/70 1 Patrik Forsgren, Anders Björk, Anders Gille, Magnus Sjögren, 2 Ronny Gustavsson, Filip Larsson, Erik Linden, Staffan Laring 3 Christian Harding, Nils Åkervall, Emil Järudd, Joakim Brantingsson Optimist 1 Henric Wigforss 2 Tom Sigfrid 3 Astrid Lindhoff e-Segling 1 Julius Hallström 2 Christian Harding 3 Patrik Salén

101


RESULTAT RANÄNGEN/SALTSJÖBADEN 2020 RANÄNGEN CUP VÅR 2020

SALTSJÖBADEN CUP VÅR 2020

Opitimist Blå 1. Axel Henricsson 2. Juli Salén 3. Ludvig Stillström

Optimist Blå 1. Anton Schenström 2. Philip Tempelman 3. Tea Bydergård

Optimist Röd/Svart 1. David Aldurén 2. Emma Wennberg 3. Vilgot Treskog

RANÄNGEN CUP HÖST 2020 Optimist Blå 1. Ebba Nordén 2. Juli Salén 3. Johan Mårtensson Optimist Röd/Svart 1. Axel Henricsson 2. Ella Kristensen 3. Viktor Wennberg

Optimist Röd 1. Alexander Gravefelt Forssén 2. Adele Ramm Ericsson 3. Viktor Elfving Optimist Svart 1. Lowe Engström 2. Henric Wigforss 3. Marius Graudums

SALTSJÖBADEN CUP HÖST 2020 Optimist Blå 1. Josefine Arnell 2. Lisa Swärd 3. Mathilda Lundquist Optimist Röd 1. Alexander Gravefelt Forssén 2. Isak Kaplan 3. Oskar Wetter

102

Optimist Svart 1. Henric Wigforss 2. Lowe Engström 3. Julius Graudums


Erneholm Haskel Erfarenhet. Oberoende. Integritet. Erneholm Haskel erbjuder kvalificerad och oberoende finansiell rådgivning till bolag, styrelser och ägare i såväl Sverige som utomlands.

Västra Trädgårdsgatan 11A, SE-111 53 Stockholm Phone +46 8 545 180 80 www.erneholmhaskel.se


UTMÄRKELSER VID KSSS ÅRSMÖTE 2021 KSSS Plakett större Plaketten utdelas såsom synligt tecken på Sällskapets uppskattning av för dess ändamål gagnade verksamhet eller åtgärd. Plaketten, instiftad 1911, utdelas i förgyllt silver, silver eller brons.

KSSS PLAKETT STÖRRE I FÖRGYLLT SILVER Amelia Möller Andréewitch Niclas Fröberg Lotta Schibbye Fredrikson Lars Tempelman

Peter Christensson Julia Gross Hanna Klinga

KSSS PLAKETT STÖRRE I SILVER Andreas Emmoth Michael Schibbye Lisa Gross Saga Urban Olivia Engstrand Christian Lindh Ian Holmér

Emil Järudd Cecilia Jonson Johan Strömdahl Tomas Grundel Fredrik Karlsson Björn Holm Oskar Karlsson

Josefin Olsson Tom Löfstedt Hedvig Liljegren Carl Leuckfeld Fredrik Liljegren Niklas Edler Björn Hansen

104

Mathias Hermansson Pontus Meijer Charlotte Karlsson Jonas Kjellberg Måns Holmberg Fredrik Cygnaeus Markus Jenkinson


KSSS Plakett mindre Plaketten utdelas vid särskilda tillfällen såsom synligt tecken på Sällskapets erkänsla för lämnad medverkan eller gjorda tjänster. Plaketten, instiftad år 1933, utdelas i förgyllt silver, silver eller brons.

KSSS PLAKETT MINDRE – FÖRGYLLT SILVER – MEDLEM 50 ÅR Jan Ramén Christer Weidenhaijn Kristian Wale Claes Broman Gustaf Kahm

Richard Kahm Gilbert Sylwander Agneta Kreuger Carl-Johan Wickerts Bernhard Rost

Marianne Nyberg Ulrich Lindberg Hans G Hellberg Stefan Haskel Kicki Berggren

KSSS PLAKETT MINDRE – FÖRGYLLT SILVER Bertil Hult

KSSS PLAKETT MINDRE – BRONS Niklas Nordblom Tomislav Bašić Johan Tillander Johannes Lind Widestam Axel Munkby Sandra Sandqvist

Christian Harding Thomas Frimansson Roger Nilsson Göran Dellgren Gustaf Dyrssen Fredrik Hedborg

Ruben Berglöf Lambert Antonia de Baey Mimmi Jansson Eva Ager Martin Wigforss

105


Funktionärsmärke Att tilldelas medlemmar som verksamt bidragit till att främja Sällskapets syften. Funktionärsmärket finns i tre grader; en stjärna, två stjärnor eller tre stjärnor.

FUNKTIONÄRSMÄRKE

FUNKTIONÄRSMÄRKE

FUNKTIONÄRSMÄRKE

Anders Bengtsson Madeleine Borg Thomas Furuskog Rebecka Harding Göran Sachs Patrik Salén Marina Backer Skaar

Christoffer Dohrn Anna Forssén Helene Kugelberg Johan Lindqvist Magnus Widell Jeppe Wikström Carl Wranding

Jon Arnell Hans Broman Kristina Wiktander Broman Lars Carlsson Niklas Edler Carmen Eserblom Henrik Grape Magnus Groth Mark Hallquisth Peter Kaplan Elin Ax Karjel Paulina Karlsson Joakim Müller Iohn Ryott Christer Sandholm Patrick Ståhle Johan Tuvstedt

106


Seglarmärket Märket tilldelas medlem, som representerat Sällskapet antingen i tävlingar i Sverige eller utlandet, sanktionerade av landets nationella förbund eller i långseglingar och därvid visat prov på gott sjömanskap. Seglarmärket utdelas i förgyllt silver, silver eller brons.

SEGLARMÄRKE GULD

SEGLARMÄRKE SILVER

SEGLARMÄRKE BRONS

Henrik Almstedt Ingemar Bergman J:r John Magnusson Gustav Ruda Michael Schibbye Anders Tengbom

Fanny Baumann Mathias Hermansson Joakim Hoppe Wilhelm Kark Oskar Skoting Johanna Sommarlund Sven Matton

Carl Peder Bonnier Fredrik Cygnaeus Emely Hagen Oskar Karlsson John Müllersdorf Fredrik Wåhlberg Mikael Åfors

107


Junioravdelningens medalj Medaljen, i åttonde storleken, instiftad i samband med den första interskandinaviska juniorregattan i Stockholm 1931, utdelas efter beslut av KSSS juniorkommitté dels såsom pris, dels såsom uttryck för KSSS junioravdelnings uppskattning av för denna betydelsefulla verksamhet. Medaljen utdelas i förgyllt silver, silver eller brons.

FÖRGYLLT SILVER

SILVER

Martin Bjäringer Eva Larsvall

Niclas Fredrikson Victor Patek Hjalmar Stenbeck Hampus Trotzig Erik Norlén Axel Hallquist Ask Lindstedt-Nyberg Philip Lindblad Hugo Liljegren Calle Leuckfelt Melker Brenton Albert Norlén Hannah Maurer Ebba Berntsson

BRONS Hedvig Liljegren Ida Elfving Rasmus Granzin Adele Ramm-Ericson Erik Norlén Henric Wigforss Hanna Koba

108

Fredrik Bråkenhielm Linn Berntsson Ellen Fredriksson Lennart Koskinen Runo Lundström Lotta Lundström Helena Magasanik Christian Olsman Nadine Rackare Jenny Rackare Henrik Sjöblom Torleif Skeppstedt Fabian Åström


Bygger världsledande företag sedan 1916 Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbetet arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat SEB, Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke. www.investorab.com


VANDRINGSPRISER 2020 ÅRETS KAPPSEGLINGSFUNKTIONÄR

BÄSTA RESULTAT UTOMLANDS TVÅMANSBÅT – JOHN EDWARD JOHNSSONS VANDRINGSPRIS

Priset går till en person som är god förebild för KSSS funk­ tionärskår. Håkan Andersson

Melker Brenton/Albert Norlén

JAN STENBECK MEMORIAL TROPHY

ÅRETS TRÄNARE - HKH PRINS BERTILS VANDRINGSPRIS Märta Wijkström

Årets insats för matchracingen. Anna Holmdahl White

PRINSESSAN CHRISTINAS POKAL

BENGT JULINS VÅGSKÅL

Bästa insats inom KSSS träningsverksamhet. Patrik Forsgren och Team Pro4u

Gustaf Rodebjer

SJÖVILLETAVLAN

STORMFÅGELN

Filippa Nathorst

För bästa kappseglingsprestation eller insats av kvalité. Julia Gross/Hanna Klinga

LÅNGHOLMSPRISET Martin Siberg

ÅRETS INSTRUKTÖR - INSTRUKTÖRSTAVLAN Alexander Alm

ALEXANDRA LUNDSTRÖM TOLSTOYS MINNESPRIS Elsa Hellgren

BÄSTA ROOKIE - JOHN NYSTRÖMS MINNESPRIS Bästa rookie kan vara elit såsom annat. Axel Hallquist

OPTITAVLAN För nu seglare som gjort stora framsteg på ett optiläger. Rebecka Piehl

BÄSTA KVINNLIGA KSSS SEGLARE JUNIOR OPTIMIST – ELISABETH DOUGLAS SILVERSKÅL Julia Leuckfeld

BÄSTA MANLIGA KSSS SEGLARE JUNIOR OPTIMIST – OLLE ÅKERLUNDS VANDRINGSPRIS Wilhelm Dahlberg

BÄSTA RESULTAT UTOMLANDS ENMANSBÅT – NORTH AMERICAN STATION Rasmus Granzin

110


STIPENDIER 2020 STORMFÅGELSTIPENDIET

BJÄRINGERS STIPENDIUM

För goda kappseglingsresultat och som uppmuntran till framti­ da framgångar. Ida Elfving

Gustav Ossmark Elsa Hellgren Gustav Fredriksson

HAVSÖRNSBÖRSEN Juniorer som under året har visat stora framsteg. Julia Leuckfeld Vidar Nyström

111


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING 1830 KSSS bildas den 15 maj under namnet Segel Sällskapet.

1877 Första triangelbanan seglas. Idén kom från medlemmen Al­brecht von Knorring.

1831 Amiral, greve Claes Cronstedt, väljs till Sällskapets första ordförande.

1878 Kungl Svenska Segel Sällskapet antas formellt som namn.

1832 Vår första flagga med furstligt emblem fastställdes.

1878- Ångbarkskeppet Vega (nr 7 i KSSS matrikel) 1880 går under KSSS flagg som första båt genom Nordostpassagen.

1833 12 september genomfördes första provseglingen med nio deltagare.

1879 Den furstliga kronan i flaggan utbytes mot en kunglig.

1845 Första referatet från segelsport införs i Aftonbladet. 1852

1880 Kung Oscar II utses till förste hedersledamot och Sällskapets höge beskyddare. Oscar II deltager i kappsegling med sönerna Carl och Eugen ombord.

Skonerten Sverige (280 ton) möter skonerten America i en mycket jämn kamp utanför Cowes, England. Sällskapets 100:e medlem registreras. Prins Oscar seglar för första gången.

1882 Första protokollförda seglingen i Sandhamn. 1883 Kanholmsregattan besöktes av två jakter från Nyländska jaktklubben som dessutom tog hem segern. Prisutdelning på Hasselbacken.

1853 Första mönsterbåten av sju, kuttern Weibach, byggs. Segel börjar tillverkas i bomull istället för hampa eller linne.

1884 Sällskapets första klubbhus, som delas med Kungl Skridsko Seglarklubben, öppnas på Kastellholmen. Första distanskappseglingen av många gick från Trälhavet.

1865 Första kappseglingen går av stapeln den 6 augusti på Kan­holmsfjärden. 1868 18 kuttrar och 18 rospiggar kappseglar på Kanholmsfjär­den.

1886 ”Tidningen för idrott” antogs som Sällskapets officiella or­gan. Utgivare var Viktor Balk.

1870 Första hemmahamnen med uppställningsplatser är belä­gen på Kastellholmen.

1892 Sällskapets första lottbåt, (Puck­7.96 1, 2.30 b, 90 kvm, 2.9 t) byggs efter bidrag från bland annat kung Oscar II som själv seglade båten en längre tid. Sällskapet har något över 700 medlemmar och 167 fartyg registrerade.

1871 Första internationella regattan arrangeras i Göteborg med 142 anmälda jakter varav ca 20 från Sällskapet. 112


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING 1894 Segelnummer sys fast i storseglet istället för igenkännings­flaggor.

1904 Sällskapet bildar filial i Malmö.

1895

Sista seglingen i formering anordnas den 3 juni. Första havskappseglingen arrangerades utanför Sandhamn där man bl.a. rundade Almagrundet. Regattamiddag för första gången i land i Sandhamn. Första Vikingatåget gick till Helsingfors med 18 deltagare. Nyinstiftade Sinebrychoffspokalen erövras av ”Saga” i Hel­singfors.

1896

Antalet medlemmar har stigit till 1 613 med 215 fartyg re­gistrerade och KSSS är det största Segelsällskapet i världen. Första Årsboken med 1897 års händelser beskrivna.

1905 På Sällskapets initiativ bildas Svenska Seglar förbundet den 15 april. 1907 Första båten enligt R-regeln byggs som lottbåt. Den första svenska racerbåten, Duo, inregistreras. 1908 Johnan Carlsson deltar i de första OS­ -seglingarna utan fram­gång. Första Visbyseglingen arrangeras tur och retur Nynäs­hamn–Visby. 1909

1897 Klubbhuset i Sandhamn uppföres och invigs av O ­ scar II. Kunglig jubileumsregatta i Sandhamn med 15 deltagande nationer (Oscar II 25 år som kung). Kvinnor kan antas som medlemmar. Sällskapet deltager med egen avdelning på världsut­ ställ­ningen i Chicago. John Carlsson (Glas­-Kalle) del­ tager och vinner för första gången av många med fenkölsbåten ”Vikingen”.

1912 KSSS arrangerar OS­-seglingarna i Nynäshamn. En guldme­dalj, två silver och ett brons till Sverige. 1913 Första volontärkappseglingen. 1919

1900 Sällskapet bildar Stockholms Kappseglingsklubb. 48 båtar deltar i Sandhamnsregattan. 1901

Junioravdelningen bildas den 3 april. Sällskapets privilegium att föra örlogsflagg med eget em­blem upphör. Handelsflagg ersätter. Gös med kungligt namnchiffer införes (HMK Gustav V).

På grund av Kriget uppsäges klubblokalen på Kastellholmen. Paviljongen på Gastholmsgrund i Kanholmsfjärden skän­kes av Edward Cederlund j:r. Det nya klubbhuset i Österskär invigs med en regatta där 95:an Britt­Marie segrar.

1920 KSSS SK 40:an SIF vinner OS­-guld med Tore Holm som rors­man.

Klubblokalen på Kastellholmen erhålles som gåva av kung­en. 45 kvm Sif amatörbyggs efter John Enbergs ritningar av prinsen som sedermera blev Gustav VI Adolf.

1920 – Ketchen Fidra seglar som första svenska båt runt 1922 jorden ge­nom Maghellans sund.

1902 Konstruktören C. G. Pettersson blir medlem.

113


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING 1927

1951 Första internationella deltagandet genom Circe i Fastnet Race.

Genuafocken lanseras av Sven Salén på våren 1927 i Genua. Sven Salén vinner Guldpokalen i Long Island Sound med May Be. Sven Salén får Svenska Dagbladets bragdguld.

1952 Pelle Gedda, Erland Almqvist och Sydney Bolt Chrismas tog silver i Drake vid OS i Helsingfors.

1930 Stort 100­-års jubileum med en Europavecka då 203 båtar från 15 nationer deltog.

1954 Första utomeuropeiska deltagandet genom Hazard II med Knud H. Reimers i Bermuda Race.

1932 OS-­guld i 6mR ­klassen genom Bissbi, ägd av Erik Åkerlund och seglad av Tore Holm, Olle Åkerlund, Martin Hindorf och Åke Bergqvist. 1935 KSSS värd vid Fårötinget med deltagare från hela Östersjön – idén med Gotland Runt föds. 1936

Lennart Ekdahl, Martin Hindorf, Torsten Lord, Dagmar Salén och Sven Salén tar OS-brons i Berlin i 6 meter. Arvid Laurin och Uno Wallentin tar OS-silver i starbåt i Berlin.

1955

KSSS firar 125­-års jubileum med seglingar i Sandhamn och jubileumsbankett i Stockholms Stadshus. 1 342 deltagare med prins Bertil och kronprins Olav i spetsen.

1956

Sven Salén vinner Bermuda Race med sin nyinköpta Bo­lero och seglar dessutom på den snabbaste tiden någonsin. Lars Thörn, Hjalmar Karlsson och Sture Stork tar OS-guld i 5,5 m i Melbourne.

1937 Första Gotland Runt seglingen. 42 båtar deltog.

1959 Anitra med Sven Hansen vinner Fastnet Race totalt. Lasse Thörn vinner Guldpokalen i Sandhamn.

1939 KSSS instiftar Östersjöregeln. Gotland Runt för andra gången. 51 deltagare.

1960 Pelle Gedda, Nils Skaar och Anders Siwert vinner Guldpokalen i 5,5 m på Marstrand.

1945 Greve Pehr Sparre bildade North American Station (NAS) tillsammans med KSSS.

1961 Sista större båten, en Fin­gal, lottas ut. Första Admirals Cup med lagsegling där KSSS deltager.

1946 Lökholmen införskaffas genom köp.

1964 Lars Thörn, Arne Kalsson och Sture Stork tar OS-silver i 5,5 m i Tokyo.

1948 Tore Holm tar OS-brons i 6 m i London.

1968 Bröderna Jörgen, Peter och Ulf Sundelin vinner OS-guld i 5.5:a i Acapulco.

1950 Kung Gustaf VI Adolf blir Sällskapets beskyddare. Nytt kungligt namnchiffer i Gösen.

114


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING 1969

1992 Första eskadern efter kriget till Ryssland.

Börje Larson och Göran Tell vinner KSSS första EM­-guld i Star­båt. Peter Norlin, Stig Käll m.fl. vinner Half Ton Cup med Peters första konstruktion av Scampi.

1993 Första eskadern efter kriget till Lettland och Litauen. Leif Carlsson världsmästare i 6mR i England.

1970 Calle Piehl vinner Genua regattan i Soling. 1971 Smuggler med Bengt Jörnstedt vinner klasseger i SORC. 1972 Calle Piehl vinner Genuaregattan i Soling över bland annat Paul Elvström och Peder Lunde. 1973 Kung Carl XVI Gustaf blir Sällskapets höge beskyddare. Nytt kungligt namnchiffer i Gösen. 1976 Agnes med Peter Norlin vinner klasseger i SORC. 1977 1980

Nicorette vinner Fastnet Race. KSSS ordförande Carl­-Gustaf Piehl vinner VM för 6mR i Sandhamn. Gutta Johansson blir världsmästare i 11:Metre. Första eskadern sedan 1903 till Ladoga i Ryssland.
 Peter Norlin världsmästare i 2.4mR. Stefan Winberg världsmästare i 11:Metre.

1997

Jubileumsseglingar och kunglig bankett i samband med att Sällskapet firar att det var 100 år sedan KSSS etablerade sig på Sandhamn och klubbhuset invigdes. Fredrik Lööf vinner VM i Finnjolle. Tom Zimmermann vinner VM i 11:Metre.

1998

KSSS tecknar avtal om förvärv av klubbhusområdet i Saltsjö­baden. Fredrik Lööf vinner VM i Finnjolle för tredje gången. Stefan Winberg vinner SM, EM och VM i 11:Metre. KSSS startar träningsfilial i Djursholm som komplement till Träna För OS-­satsningen i Saltsjöbaden.

Börje Larsson, Göran Tell, Svante Tengbom och Magnus Olsson deltar som första KSSS medlemmar i Americas cup på 12:an Sverige. Sune Carlsson 2:a på VM i Starbåt. KSSS firar sitt 150­-års jubileum med många aktiviteter.

1982 Klubbhuset i Sandhamn säljs.

1999 Fredrik Lööf vinner VM i Finnjolle för fjärde gången. Tom Zimmermann vinner 11:Metre VM i Sandhamn. KSSS arrangerar för första gången IMS­SM i Sandhamn.

1984 Första Vikingaträffen mellan GKSS, KDY, KNS, NJK och KSSS. 1989

1995 1996

2000

Premiär för IMS­-regeln i Gotland Runt. The Card seglar under KSSS flagg i Whitbread. Första eskadern i Österled sedan världskriget (till Tallin).

1990 Klubbhuset i Saltsjöbaden invigs. 115

Fredrik Lööf vinner bronsmedalj i Finnjolle i OS i Sydney. Kung Harald vinner SM i havskappsegling i Sandhamn. Långholmen invigs den 26 maj av H.M. Konungen i närvaro av H.M. Drottningen. KSSS arrangerar JSM på Baggensfjärden med över 450 delta­gare. Ludde Ingvall med besättning vinner Sydney Hobart Race.


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING 2001 Fredrik Lööf vinner såväl EM som VM i Starbåt. Mikael Lind­qvist, Johan Tempelman och Jakob Nilsson vinner EM i Matchracing. Mikael Olesen vinner VM i 11:Metre. 2002

2006 Sandra Sandqvist vinner VM i E-jolle. Ralf Aspholm vinner North European IMS Championship. 2007 Gotland Runt firar 70-­års jubileum. Julia Gross, 2: Opti EM. Lööf/Ekström silvermedalj på EM i Starbåt. 29:er, NM­-guld till KSSS – Charlie Ekberg och Johan Wersäll. Stellan Berlin vinner VM och SM i 2,4mR.

Seglarvillan i Saltsjöbaden invigs. Kalle Suneson tar guld vid EM i Laser och silver vid VM. Fredrik Lööf vinner EM i Starbåt. Arne Sjöberg vinner VM i 11:Metre. Stellan Berlin vinner VM i 2,4mR. Arvid Claeson vinner junior­EM i E­jolle.

2008 Fredrik Lööf och Anders Ekström, Starbåt, Anton Dahlberg och Sebastian Östling, 470, representerar Sverige vid OS i Peking, Gustaf Fresk representerar Sverige vid Paralympics i Peking. Fredrik Lööf och Anders Ekström tar OS-brons i Starbåt. Stellan Berlin vinner VM i 2.4mR. DataCom med Ralf Aspholm vinner EM och Int SM i ORC Int. Jesper Ståhlheim vinner JEM i Laser.

2003 Malin Millbourn med besättning vinner VM­-guld och EM­-silver, Match Racing Damer. Carl­-Gustaf Piehl med besättning vinner VM för 6mR. 2004 KSSS etablerar sig med egen anläggning i Ranängen, Djurs­holm. EM för Optimister arrangeras med Korsö som bas.VM för klass J80 arrangeras i Sandhamn. Fredrik Lööf och Anders Ekström, Starbåt, och Karl Suneson, Laser, representerar Sverige vid de Olympiska spelen i Aten. Fredrik Lööf och Anders Ekström vinner VM och EM i Star­båt. Stellan Berlin vinner VM och SM i 2,4mR. Gustaf Fresk och Aron Andersson vinner VM i handikapp­segling, IFDS Two­person World Championship. Carl­-Gustaf Piehl med besättning vinner EM för 6mR.

2005

KSSS firar 175-­års jubileum på Täcka Udden. Veteranbåtsfestival i Saltsjöbaden. Classic Yacht jubileumsseglingar i Sandhamn. IMS EM/SM genomförs i Sandhamn. 6 Metre World Cup genomförs i Sandhamn. Nytt hamnkontor och servicehus invigt på Restauranghol­men, Saltsjöbaden.

2009

KSSS arrangerar Volvo Ocean Race s­ toppet i Stockholm. Jesper Stålheim vinner JEM i Laser i Frankrike. Hans Nyström tar guld i VM Kona One. Lars Linger/Jonas Häggbom/Hugo Stenbeck tog guld på VM 6mR. Fredrik Lööf och Johan Tillander tar EM­-brons i Starbåt i Kiel.

2010

SSF utser KSSS till årets arrangör 2010. KSSS vinner mästarnas mästare för 6:e året i rad. Skeppare Björn Österberg. VM-guld i Mini Maxi Rolex World Championship samt Ro­lex Fastnet Race IRC Over all: Niklas Zennström. Artemis och KSSS presenterar sin Americas Cup­utmaning 2012–2013.

2011 Gotland Runt byter namn till ÅF Offshore Race och två klas­ser startar inne på Stockholm Ström. VM-guld i Mini Maxi Rolex World Championship 116


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING samt Ro­lex Fastnet Race IRC Over all: Niklas Zennström. Torbjörn Törnqvist, Artemis vann RC44 WorldChampion­ship. KSSS vann Mästarnas Mästare för 7:e året i rad. Skeppare Niklas Edler, Björn Hansen, EM­-guld Match Racing.

i rad. Patrik Forsgren tar VM-silver ORCi och utses till årets havskappseglare. Patrick Lindblom vinner VMbrons i Farr 30. Adam Holm vinner EM-guld Kona One och Andrea Holm seglar hem EM-silver Kona One. Arvid Nordqvist utses till årets junior.

2012

Fredrik Lööf och Max Salminen vinner OS-guld i Starbåt i London. Adam Holm vinner VM-guld i Kona One. Björn Hansen och Team Mekonomen vinner VM-silver i Match Racing. Jesper Stålheim vinner EM-silver i Laser. Thomas Blixt och Blixt Pro Sailing vinner VM-silver i ORCi. Samtliga klasser i ÅF Offshore Race startar på Stockholms Ström inför drygt 100 000 åskådare. Totalt vann KSSS nio SM-guld i olika klasser.

2015 Josefin Olsson vinner världscupfinalen i Dubai. Björn Hansen vinner VM-brons i Matchracing. KSSS vinner guld i första säsongen av Allsvenskan. Patrik Forsgren och Pro4you vinner EM-guld i ORCi. Stellan Berlin vinner VM-guld i 2.4mR. Björn Holm vinner VM-guld i Kona. Ida Svensson/Rasmus Rosengren tar JVM-silver i Nacra. Emil Järudd och Julius Hallström utses till ”Årets Junior”.

2013

Jesper Stålheim, Laser, 5:a VM, 3:a EM och utses till Årets Seglare. Niklas Edler vinner mästarnas mästare för 3:e gången. Brädseglaren Andrea Holm blir Årets Junior. Ida Svensson och Rasmus Rosengren blir tvåa på UVM i 29er. VM-guld i X35 till Mikael Lindqvist/ Mark Hallquisth/Björn Österberg/Viktor Österberg/ Hanse Thorslund/ Peter Thorwid. Niklas Zennström vinner VM TP 52:a. Stena Match Cup vinns av Björn Hansen, Gustaf Tempelman och Mathias Bredin. Vid America’s Cup i San Francisco seglade den Svenska båten ”Artemis” ägd av Torbjörn Törnqvist under KSSS flagg.

2016 KSSS har tre båtar i OS. Josefin Olsson blir sexa i Laser Radial, Anton Dahlberg/Fredrik Bergström sexa i 470 och Jesper Stålheim kommer på 16:e plats i Laser. Jesper vinner EM-guld tidigare på årets och Josefin vinner EM-silver. Josefin utses också till Årets kvinnliga seglare. Artemis Racing, som är KSSS utmanare i Americas Cup 2017, vinner deltävlingarna i både Chicago och Toulon. KSSS plockar hem elva SM-guld och blir tvåa i Allsvenska Segling. Bland internationella medaljer märks Richard Göranssons EM-guld i Melges 32:a, Patrik Forsgren och Pro4U som tog brons på havskappseglings-VM och våra optimistjolleseglare som tog brons i lag-EM. KSSS Olympiska regatta är Sveriges största jolletävling som lockar 535 båtar. Klubbhuset i Ranängen i Djursholm färdigställs och invigs av Prinsessan Christina i maj.

2014 Josefin Olsson vinner VM-silver i Laser Radial och utses till årets seglare. Björn Hansen vinner Stena Match Cup för tredje året i rad och Hansen Sailing Team utses till årets manliga seglare. Bröderna Peter, Jörgen och Ulf Sundelin väljs in i seglingens Hall of Fame. Stellan Berlin vinner VM-guld 2,4mR för 8:e gången

2017 Artemis Racing blev tredje bästa team i America’s Cup på Bermuda. Anton Dahlberg/Fredrik Bergström vinner VM-silver i 470 och Mästarnas Mästare samt utses till Årets manliga seglare. Julia Gross blir fyra i 49erFX och utses till Årets kvinnliga seglare. Vilma Bobeck/ 117


VIKTIGA HÄNDELSER I KSSS UTVECKLING Malin Tengström blir Årets juniorer. Sune Carlsson väljs in i Hall of Fame och Josefin Olsson tar brons på världscupen i Japan. Jesper Stålheim vinner SM och blir femma på VM i Laser. Jonas Börjesson tar brons på NoM i OK-jolle. KSSS vinner Allsvenskan Segling och det blir guld på Lag-EM i Optimist (Hugo Liljegren, Lova Forssén). Team Pro4u vinner SM och EM i ORCi. Stellan Berlin vinner VM och SM i 2.4mR och Adam Holm tar VMguld i Kona One. SM-guld i J/70 genom Oscar Lundqvist/ Jacob Lundqvist/Erik Skoting/Pelle Vickberg. Niklas Edler vinner SM i Laser Master.

Den nya klubb- och gästhamnen på Telegrafholmen invigdes under säsongen. Årets havskappseglare: 2018 Patrik Forsgren Team Pro4u. Årets juniorplacering: 2018 Vilma Bobeck/Malin Tengström, KSSS, 49erFX

2019 KSSS införskaffar 13 nya lägerbåtar, RS Quest, genom generösa bidrag från medlemmar. Anton Dahlberg/Fredrik Bergström vinner Princesa Sofia Trofé och tar silver i EM i 470. Josefin Olsson vinner Kieler Woche i Laser Radial och Jesper Stålheim vinner För-OS i Japan i Laserklassen. Vilma Bobeck och Malin Tengström tar EM-brons i 49erFX. KSSS vinner Allsvenskan Segling för fjärde året av fem möjliga. KSSS står tillsammans med NAS och CCA som värd för den största eskadern någonsin, över 40 båtar och närmare 250 seglare. Därtill är KSSS även värd för Vikingaträffen. KSSS etablerar sin första Hållbarhetsvision.

2018 KSSS tog hela 13 SM-guld, fyra NoM-medaljer och fem VM-medaljer under året. Utöver dessa medaljer tog Anton Dahlberg och Fredrik Bergström EM-guld i olympiska 470-klassen och de fick också fick SSF:s utmärkelse ”Årets seglare”. Jesper Stålheim tog EM-brons i olympiska Laser-klassen. Vilma Bobeck och Malin Tengström imponerade stort i Junior-VM i 49erFX klassen och tog guld. Besättningen togs därefter ut till SOK:s utmanarprogram, Talang2022 samt erhöll SSF:s Även Nacra 17 besättningen Rasmus Rosengren och Ida Svensson togs ut till Talang 2022. Det blev ytterligare en Allsvensk seger för KSSS med 16 seglare i laget. Björn Hansen med besättning tog guld i EM för klubblag. KSSS arrangerade dubbla Junior SM, ett för enmansoch ett för tvåmansbåtar i kombination med KSSS Olympic Class Regatta med ett rekorddeltagande med över 400 deltagare. Två nya servicehus byggs och invigs av KSSS i Sandhamn och på Lökholmen.

2020 KSSS fyller 190 år och firas under året inklusive födelsedagen 15 maj. Gotland Runt, Olympic Class Regatta och EM i starbåt ställs in pga Covid-pandemin. Nya kreativa format: shorthanded regattor, SM i optimist, Lilla Gotland Runt KSSS digitaliserar; rorsmansmöten, konfirmation, Seglarstudio, e-Segling mm. KSSS vinner Allsvenskan Segling för femte gången. Julia Gross/Hanna Klinga tar brons på EM i 49erFX. OS i Japan skjuts upp till 2021. SSF utmärkelser till Josefin Olsson och Jesper Stålheim.

118


KSSS ORDFÖRANDEN GENOM TIDERNA 1831–1837 1837–1853 1853 –1866 1866 –1875 1875 –1896 1896 –1897 1897–1900 1900 –1901 1901–1905 1905 –1908 1908 –1909 1909 –1910 1910 –1925 1925 –1936 1936 –1946 1946 –1955 1955 –1959 1959 –1967 1967–1970 1970 –1975 1975 –1982 1982–1988 1988 –1992 1992–2001 2001–2011 2011–2018 2018–

Amiral greve Claes Cronstedt Hovmarskalk friherre Claes Fleming Konteramiral Claes Annerstedt Konteramiral Reinhold von Feilitzen Konteramiral J. R. Lagercrantz Förste hovjägmästare Herman af Peterséns Konteramiral Otto Lagerberg Konteramiral Louis Palander af Vega Konteramiral F. W. Lennman Konteramiral Jacob Hägg Vakant H. K. H. Prins Wilhelm, hertig av Södermanland Kabinettskammarherre Oscar Holtermann Kammarherre Rolf von Heidenstam Amiral Otto Lybeck Bankdirektör Jacob Wallenberg Greve K. G. Hamilton Disponent Gudmund Silfverstolpe Advokat Pelle Gedda Advokat Ola Wettergren Direktör Olle Franzén Direktör Sven H. Salén Direktör Gunnar Ekdahl Direktör Carl­-Gustaf Piehl Direktör Jacob Wallenberg Direktör Staffan Salén Direktör Patrik Salén

119


PARTNERS Som partner till KSSS får man en speciell möjlighet att medverka och påverka utvecklingen av vår fantastiska klubb. Vi erbjuder en relationsskapande plattform som bygger på ett starkt engagemang med över 5000 medlemmar och ett tydligt fokus på segling, båtliv och närheten till vattnet. KSSS partners är också en avgörande pusselbit för att säkerställa viktiga behov och utvecklingssteg i vår dagliga verksamhet, inte minst för att leva upp till ett hållbart förhållningssätt. Vi vill engagera och inkludera våra partners i klubbens långsiktiga hållbarhetsarbete. Som företag eller företagare är det en unik möjlighet att ta del av KSSS historia och värdegrund och samtidigt stärka och utveckla gamla och nya relationer. En exklusiv relationsskapande plattform som öppnar upp möjligheter och värden kopplat till ett av idrottssveriges starkaste varumärken. Ett partnerskap med KSSS är också att bidra till vår klubbkänsla, skapa ekonomiska förutsättningar för vår barn- och ungdomsverksamhet och ta del av obegränsade möjligheter tillsammans med medlemmar, ideella krafter och övriga partners. Kommersiella värden och ersättningsnivåer är baserade på rättigheter kopplade till hela klubbens verksamhet. KSSS erbjuder mängder av möjligheter, allt ifrån titelpartnerskapet för Gotland Runt till ett unikt medlemskap i KSSS Network.

120


COCA-COLA SAMVERKAR KRING KSSS HÅLLBARHETSARBETE Coca-Cola i Sverige har hållbarhet i fokus och arbetar på olika sätt för att uppnå ambitiösa mål och åtaganden. I partnerskapet med KSSS har fokus legat på arbete för en skräpfri miljö vid våra svenska kuster och skärgårdar samt ökad återvinning av förpackningar. Samarbetet har stärkt det redan befintliga engagemanget i Håll Sverige Rent som arbetar för ett hav utan plast. Förpackningar står för en betydande del av Coca-Colas klimatavtryck, därför sker satsningar på utveckling av mer hållbara förpackningar. Det bästa sättet att minska förpackningarnas klimatavtryck är att bidra till en cirkulär ekonomi där det säkerställs att 100% av förpackningarna samlas in, återvinns och återanvänds så att de inte blir till skräp eller hamnar i naturen. Ett exempel är att Coca-Cola i Sverige, som första marknad i världen, under 2020 gick över till 100% återvunnen plast i den lokalproducerade PET-portföljen. Övergången innebär ett minskat användande av ny fossilbaserad plast med 3500 ton per år. Ett betydande steg för att öka förpackningarnas cirkularitet. Parallellt med detta fortsätter insamling vara i fokus. Som stor aktör har Coca-Cola ett ansvar och en möjlighet att göra skillnad. Inte minst genom att vara aktiva lokalt. Genom samarbetet med KSSS och Håll Sverige Rent ges möjligheter att uppmärksamma vikten av insamling och återvinning samt förebygga nedskräpning. Under 2020 påbörjades ett samverkansprojekt mellan Coca-Cola, KSSS och Håll Sverige Rent med målet att möjliggöra en utökad sortering av förpackningar på Sandhamn, anpassad för säsongstoppar. Ambitionen är att modellen för 121


sortering och hantering av förpackningar i geografiskt utmanande destinationer (med en periodisk ökning av besökare) även ska kunna appliceras i andra skärgårdsområden. Cirka 80% av skräpet som förorenar våra hav kommer från land därför blir avfallshantering på land viktigt. Ett litet men konkret exempel av samverkansprojektet är att ”skräphåvar” satts upp på strategiska platser på Sandhamns bryggor för att besökare ska kunna fiska upp plast och annat skräp som flyter runt oavsett om det är kring den egna båten eller kring grannens. Utöver detta projekt var 2020 ett annorlunda år där planerade event och aktiveringar inte gick att genomföra. Coca-Cola riktade istället extra stöd under pandemin till

störst behövande inom vård och omsorg. Hållbarhetsarbetet har dock inte stannat av, snarare tvärtom. I december 2020 berättade Coca-Cola European Partners att hela koncernen ska nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan redan 2040. Det är ett ambitiöst mål och varje marknad uppmanas att gå snabbare och längre där det är möjligt. I Sverige har man kommit långt och är till exempel på god väg att nå en helt klimatneutral produktionsanläggning under 2021. Under sommaren 2021 hoppas vi på större möjligheter att via vårt samarbete gemensamt verka för och inspirera till ökad insamling och återvinning på platser och evenemang där KSSS är verksamma.

122


HUVUDPARTNERS

PARTNERS

OFFICIELLA

LEVERANTÖRER

123


KSSS NETWORK

Sune Carlsson Båtvarv

ER IZE

CARE

124


V I S A M A R B E TA R M O T GEMENSAMMA MÅL Samarbete ger framgång Hållbara affärer blir enklare, smartare och mer lönsamma när vi samarbetar. Det visar en rad olika projekt, som Stena Recycling gör med både stora och små företag: - Dammsugaren av helt återvunnet material - Uttjänta bussbatterier blir energilagring i fastigheter - Återvinning av komplexa elmotorer för tillverkningsindustrin Tre exempel på lyckade samarbeten, där alla parter får framgång; företaget, vi på Stena Recycling och inte minst vårt gemensamma samhälle. Både bredd och spets Stena Recyclings samarbete med KSSS omfattar både segling ssporten och affärsnätverket. Ett samarbete både i bredd med Gotland Runt och med spets i OS-satsningen, allt nära kopplat till respekten och vårdandet av natur och hav. Att få hjälpa till att både sponsra arrange mang och satsningar, samt att bidra med vår kunskap kring avfall och hållbarhet, har skapat en god grund för vårt samarbete. Vårt gemensamma mål är att utveckla KSSS till ett internationellt ledande segelsällskap inom hållbarhet. Med 1 600 medarbetare och närmare 90 anläggningar är Stena Recycling ett av Sveriges ledande återvinningsföretag. Vi ser håll barhet som en självklar del av affären. Vill du veta mer? Gå in på www.stenarecycling.se


AVGIFTER 2021 MEDLEMSAVGIFTER Ålder 0-19 år, juniormedlem 20-29 år 30-34 år 35-64 år 65 år och över Make/makamedlem

Årsavgift 600 kr 600 kr 1300 kr 1650 kr 1350 kr 720 kr

Inträdesavgift

Flerårigt medlemskap Junior (levnadsåren 0–19 år) Senior (levnadsåren 20–29 år)

7 700 kr 4 000 kr

-

Produkten av löa och bredd <25 m2 <45 m2 <70 m2 <90 m2 >90 m2

900 kr 900 kr 900 kr 900 kr 900 kr

Båtavgift 900 kr 1 600 kr 2 500 kr 4 600 kr 6 800 kr

Medlem, som inträder eller registrerar båt den 15 augusti eller senare, betalar full avgift för innevarande budgetår (1 nov-31 okt) men behöver inte betala avgift för kommande budgetår. Medlem, som registrerar mer än en båt i KSSS register, betalar ovan angiven båtavgift för den största båten och en båtavgift på 400 kr/båt för de övriga.

BÅTAVGIFTER, SEGEL- OCH MOTORBÅTAR Båtavgifterna nedan baseras på båtens längd över allt (L.ö.a.) och största bredd. Som bevis på registreringen får du en båtdekal som anbringas där den syns väl. Du får då också föra Sällskapets standert. Medlem med inregistrerad båt har fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen/ Telegrafholmen. Dessa priser gäller ej för båt som används kommersiellt, t.ex. i charterverksamhet.

MEDLEMMARNAS IGENKÄNNINGSSTANDERTS Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert hos KSSS ska anmäla intresset till styrelsen för registrering. Efter beslut av styrelsen kan medlemmen betala avgiften på 2 500 kr i KSSS Webshop. Avgiften är en engångsavgift och standerten publiceras i KSSS Årsbok så länge som innehavaren är medlem i KSSS.

126


MEDLEMMAR & INREGISTRERADE BÅTAR KSSS är en av världens äldsta och största segelklubbar. Medlemskapet innebär många fördelar som förtur till båtplatser och läger, inbjudningar till sociala aktiviteter samt ett stort antal rabatter som våra partners erbjuder medlemmarna. Som KSSSmedlem är man även medlem av Svenska Seglarförbundet. Antalet medlemmar

2020

Seniormedlemmar - betalande Seniormedlemmar - flerårigt 20–29 år Seniormedlemmar - vilande Hedersmedlemmar - (avgiftsfria)

2 593 28 96 483

Totalt antal seniormedlemmar

3 200

Juniormedlemmar - betalande Juniormedlemmar - flerårigt 0–19 år Juniormedlemmar - vilande

1 667 361 97

Totalt antal juniormedlemmar

2 125

Totalt antal medlemmar

5 325

Listan över antalet medlemmar tas ut i mitten av februari.

Medlemmars inregistrerade båtar

2020

Segelbåtar Motorbåtar

455 363

Totalt antal inregistrerade båtar

818

Medlem med inregistrerad båt har många fördelar, bl.a. fem dygns fri förtöjning, för bemannad båt, per säsong i var och en av KSSS hamnar i Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen/Telegrafholmen.

Sedan föregående Årsmöte har meddelande inkommit att följande medlemmar har avlidit: Peter Båge, Ingemar Boding, Per-Olof Holmén, Björn Andersson, Leif B Axelsson, Tom Zimmerman, Steen Nyström, Fredrik Hertzman, Hans Mellström, Rebecca Witz, Bengt Nordmark 127


JOIN THE FUTURE hexicon.eu 128


JUNIORMEDLEMMAR A-A Medlem

År

Medlem

H.K.H. Prinsessan Estelle H.K.H. Prinsessan Leonore H.K.H. Prins Nicolas H.K.H. Prins Oscar H.K.H. Prins Alexander H.K.H. Prins Gabriel H.K.H. Prinsessan Adrienne

11 14 15 16 17 17 18

Abrahamsson, Astrid Adams, Axel Adams, Carl Adams, Madeleine Adamsson, Jonas Adamsson, Nils Adrem, Gustav Adrem, Hugo Adrem, Lisa Adrienne, HKH Prinsessan af Burén, Ted af Petersens, Ebba af Sandeberg, Ludvig af Sandeberg, Stella Ager, Lisa Agervald, Erik Agnblad, Klara Agnblad, Simon Agneskog, Caspar Agneskog, Elsa Agneskog, Greta Agneskog, Max Agneskog, Thyra Ahlberg, Alva Ahlberg, Ester Ahlborg, Iza Ahlbäck, Elin Ahlbäck, Nils Ahldin, Axel Ahldin, Fanny Ahldin, Hedvig Ahldin, Lisen Ahldin, Maja Ahldin, Mons Ahldin, Tom Ahldin Sjölund, Ludvig

18 15 17 15 17 17 10 07 07 18 19 11 09 10 14 20 17 20 18 18 18 13 18 18 19 18 18 18 11 12 17 18 13 20 19 18

Ahlin, Erik Ahlin, Jacob Ahlqvist, Alexandra Ahlqvist, August Ahlqvist, Gustaf Ahlqvist, Isabelle Ahlqvist, Jacob Ahlqvist, Philippa Ahlström, Estelle Ahlström, Ivan Axel J:son Ahlström, Matilda Ahnmé, Hampus Ahnmé, Isabelle Ahrén, Cristale Ainamo, Fanni Akhtarzand, Douglas Aldegren, Livia Aldegren, Lukas Aldell, Inez Aldurén, David Alexanderson, Irma Alexanderson, Jacqueline Alexanderson, Lo Alexanderson, Truls Almefelt, Gustaf Almén, Elsa Almersson, Axel Almkvist, Artur Almkvist, Filippa Almstedt, Enzo Alpen, Anna Alvin, Jacob Alvin, Johan Ameln, Ella Ameln, Sophie Amér, Anna Anastassov, Oscar Anckarman, Alice Anckarman, Matilda Anderlind, Lycke Anderlind, Tom Andersen, Elias Andersson, Filip Andersson, Filippa

129

År

Medlem

17 20 19 20 19 20 20 19 15 02 07 04 06 05 19 18 19 18 20 16 20 20 19 19 10 17 19 16 04 12 08 17 17 20 20 17 18 20 17 16 17 14 11 20

Andersson, Fräs Arvid Andersson, Fräs Clara Andersson, Fräs Gustaf Andersson, Joy Andersson, Julia Andersson, Linn Andersson, Lova Andersson, Lovisa Andersson, Märta Andersson, Sixten Andersson, Theo Andersson, Victor Andersson Andiarena, Patricia Andrén, Lisen Andrén Petersson, Otto Anfält, Erik Ankarcrona, Adrienne Ankarcrona, Andrea Ankarcrona, Clara Ankarcrona, Irma Ankarcrona, Melcher Ankarcrona, Stella Ankarcrona, Wilhelm Antas, Sofia Appel, Aline Appel, Lycke Ardern, Ian Ardern, Nils Ardern, Sally Arnander, Estelle Arnander, Nicholas Arnell, Astrid Arnell, Josefin Arnell, Lovisa Arnell, Wilhelm Arnhult, Thyra Arnhult, Vilgot Arnhög, Scott Arvidsson, Ester Asplund, Carl Asplund, Emelie Asplund, Gustaf Asplund Hansen, Gustaf Atle, Albin

År 18 18 18 13 20 02 20 09 16 20 11 18 12 19 07 16 05 11 20 17 05 18 17 19 14 20 16 12 20 15 18 20 18 15 20 17 18 16 20 10 13 10 20 20


JUNIORMEDLEMMAR A-B Medlem

Attorps, Sigrid Austin, Mia Aversten, Emil Aversten, Joel Axelhed, Pontus Axell, Bilie Axelson Steinsvik, Annie Bager Arfalk, Ebba Bager Arfalk, Hedvig Bager Wikström, Anne Barker, Alexxa Barker, Milan Barkvall, Gustav Baudin, Alexander Bayern, Alva Becker, Alice Beck-Friis Åberg, Fred Belin, David Belin, Nora Bengtsson, Alfred Bengtsson, Alma Bengtsson, Ida Bengtsson, Olivia Bengtsson, Zac Bennett, Ebba Benskiöld, Jacob Benskiöld, Stella Berg, Beatrice Berg, Elvira Berg, Esther Berg, Holly Berg, Lovisa Berg, Moa Berggren, Amelie Berggren, Ebba Berggren, Leopold Berggren, Lovisa Berggren, Oscar Bergius, Tom Bergius, Victor Bergkvist, Linnea Bergkvist, Simisola Berglind, Millen Berglund, Alexandra

År

Medlem

19 19 19 13 20 20 18 18 18 18 15 15 20 17 18 20 19 14 14 21 20 19 20 20 20 20 20 05 20 20 20 12 11 20 20 20 20 20 12 09 19 19 17 20

Berglund, Antonia Berglund, Edward Berglund, Max Berglund, Olivia Bergman, Henry Bergman, Nikolai Bergman, Siri Bergner, Alma Bergner, Melker Bergqvist, Buster Bergqvist, Wilhelm Bergström, Caroline Bergström, Hanna Bergström, Henriette Bergström, Henrik Bergström, Isabelle Berman, Astrid Berman, Leonie Berman, Nils Berman Hirsch, Astrid Berman Hirsch, Léonie Bernström, Arvid Bernström, Carlotta Berntsson, Ebba Bersztel, Isabelle Bersztel, Jacob Bersztel, Tom Beyer, Axel Bierbaum, Amelie Billow, Cecilia Billow, Christopher Bjelvenius, Alma Bjelvenius, Axel Bjercke, Vincent Bjurström, Zackarias Bjäringer, Ottilia Björkman, Adrienne Björkman, Alexander Björkman, Jaqueline Björnhage, Alexander Bley, Hermine Lily Blidén, Charlie Blitz Lövstedt, Elisabeth Blitz Lövstedt, Vera

130

År

Medlem

19 20 20 20 18 17 15 19 19 19 14 18 10 19 18 18 16 16 20 20 20 15 20 19 14 18 20 15 20 18 18 20 13 12 14 12 05 05 19 12 19 02 10 05

Blixt, Lina Blom, Alicia Blom, Carl-Johan Blomberg, Emilia Blomberg, Leonie Blomquist, Adrian Blomquist, Hubert Blomquist, Nina Blomqvist, Hermine Blomqvist, Julie Blomström, Albert Blomström, Martin Bobeck, Charlie Bobeck, Hugo Bodegård, Wilhelm Bodin, Hugo Bodin, Vera Boding, Freja Bodsten, Linnea Bogefors, Alva Bogefors, Julia Bohman, Alexander Boije, Linnea Boivie Lizell, Theodor Boivie Lizell, Therese Bojner, Erik Bojner, Irma Bonde, Carla Bonde, Varij Bonnier, Benjamin Bonnier, Casper Bonnier, Douglas Bonnier, Elsie Bonnier, Greta Bonnier, Leonard Bonnier, Oliver Bonnier, Tara Olivia Borelius, Axel Borelius, Carl Jakob Borelius, Fredrik Borelius, Katja Borelius, Stellan Borgh, Alice Borgh, Johanna

År 13 13 04 13 13 16 14 20 12 12 21 20 16 16 20 18 18 19 21 20 20 16 20 19 19 06 06 20 07 20 08 06 16 16 13 17 07 18 08 18 08 18 16 20


JUNIORMEDLEMMAR B-C Medlem Borgh, Viktor Borgudd, Douglas Borgudd, Josefine Borgudd, Louise Bornvik, Adam Bornvik, Agnes Bornvik, Ellen Boström, Alicia Boström, Diana Boström, Maximilian Bozon, Carl August Bozon, Edward Bozon, Livia Brandberg, David Brandt, Philip Bratt, Eric Bratt, Hugo Bratt, Jacob Bratt, Oscar Braun, Cornelia Bredberg, Emelie Bredberg, Oliver Bredberg, Robin Bremberg, Albert Brenner, Arvid Brenner, Clara Brenner, Elsa Brenner, Louise Brenton, Melker Brinck Larsson, Clara Brisius, Max Brodin, Erik Brodin, Ingrid Brodin, Mikaela Brodin, Paula Brodin, Sebastian Brodin, Tyler Brodin, William Broman, Anton Broms, Love Brorsson, Alexander Bruce, Alexis Brunzell, Axel Brunzell, Erik

År

Medlem

18 14 19 18 19 19 20 20 16 14 19 19 18 20 18 18 19 19 19 20 03 10 08 11 07 09 09 09 13 19 11 14 20 14 17 20 18 20 16 19 20 16 20 15

Brusewitz, Douglas Brusewitz, Franka Brusewitz, Gustaf Brusewitz, Lova Brusewitz, Nina Brusewitz, Viggo Brögger, Jenny Brögger, Johanna Bunge, Harald Bunge, Valdemar Buresten, Edvard Burmeister, Mira Bussien, Jacques Byström, Philip Bytner, Anton Båge, Oscar Båge, Philip Båge, Stella Bäckmalm, Ludwig Bäckmalm, Oliver Bäckman, Fred Bäckman, Oskar Bäckström, Agnes Bäckström, Iris Bäckström, Izabelle Bäckström, Love Bäckström, Ted Börjesson, Wilhelm Caap, Alexandra Caap, Marcus Cabrera, Elsa Cabrera, Tom Calder, Donald Calissendorff, Anya Calissendorff, Elsa Calissendorff, Lara Callerström, Astrid Callerström, Jan Callerström, Siri Callmander von Uexkûll, Edgar Callmander von Uexkûll, Sigrid Camnell, Ludvig Cardelius, Amelie Cardelius, Nicholas

131

År

Medlem

08 20 07 20 12 16 18 20 19 20 17 11 19 02 18 09 15 09 18 15 17 17 20 16 18 11 19 19 17 20 02 06 19 08 08 18 16 16 07 18 18 20 20 20

Cardestål, Johan Carell, Isa Carlander, Sophie Carlberg, Sophie Carling, Emily Carling, Sarah Carlson, Agnes Carlsson, Carl Carlsson, Christian Carlsson, Felicia Carlsson, Johan Carlsson, Othilia Carlsson, Per Carlzon, Alexa Carlzon, Maximus Carnefeldt, Ellie Carnefeldt, Hugo Carnefeldt Knaust, Celine Carnefeldt Knaust, Estelle Carnemark, Amanda Carnemark, Julia Carp, Olivia Caspar, Ludvig Caspar, Ragnar Castellucci, Alex Catani, Marie Cato, Stella Cavalli Hartog, Fred Cavalli Hartog, Hugo Cavalli Wallenberg, Sophie Ceder, Isabelle Ceder, Otto Cederberg Grönberg, Karl Cederberg Grönberg, Stig Cederholm, Ava Cederholm, Axel Cederholm, Caspian Cederholm, Liv Cederlund, Ludvig Cederlund, Märta Cederquist, Alva Cederquist, Siri Cederroth Nylander, Nicole Cederroth Nylander, Wilma

År 03 20 18 20 18 18 09 20 19 18 20 18 20 19 18 05 04 09 04 11 11 20 18 19 17 11 19 20 20 20 20 20 18 18 11 17 17 11 10 14 18 19 18 20


JUNIORMEDLEMMAR C-E Medlem

Cederschiöld, Caroline Cederschiöld, Gabriel Cederschiöld, Hugo Cederschiöld, Isabella Cederschiöld, Michael Cederström, Axel Cederström, Ester Celsing Edgren, Clara Chetkovich Navarro, Silvia Claesson Hallén, Hanna Clarkson, Frank Coates, William Cochrane, Brandon Cochrane, Hugh Cockin, Christopher Cockin, Filippa Colldahl, Axel Colleen, Olivia Cordischi, Alma Cormie, Landon Couzineau Södergren, Emile Craelius, Henrik Cronstedt, Carl Louis Cronstedt, Hedvig Cronstedt, Nikolai Croon, Max Dahl, Esther Dahl, Oscar Dahlberg, James Dahlberg, Malcolm Dahlberg, Wilhelm Dahlborg, Bianca Dahlin, Jacob Dahlin, Julian Dahlstedt, Henry Dahlstedt, Tom Dalborg, Greta Dalborg, Vera Dale, Christoffer Dale, Elsa Dalestig, Sophie Dalin, Carl Dalin, Erik Danielson, Leo

År

Medlem

18 10 19 18 10 16 16 20 20 20 20 18 18 20 19 20 18 18 20 14 20 19 20 12 20 18 20 20 07 18 16 19 19 20 18 18 17 17 18 18 20 17 18 20

Danielsson Meynier, Victor de Boussard, Nicole de Faire, Siri de Geer, Adrienne de Geer, Hermine De Geer, Louis de Geer, Wilhelmina de Maré, Alexandra de Schaetzen, Davinia Debong Löf, Sam Debong Löf, William Dellham, Johanna Dersen, Albert Dettel, Victor Diderholm, Carl Diderholm, Ingrid Diderholm, Viggo Dinkelspiel, Alexander Dinkelspiel, John Dinkelspiel, Sebastian Dirkse, Leon Dirkse, Nils Doglia Colling, Felicia Doglia Colling, Isabella Dohrn, Philippa Dolk, Caesar Dolk, Isabella Dolk, Wilmer Domeij, Lykke Domeij, Max Dracke-Thessén, Ted Drake, Adam Drake, Johanna Drake, Sara Drakenberg, Freja Drakenberg, Hampus Drakenberg, Philippa Drakenberg, William Drawfarc, Oliver Du Rietz, Alexandra Du Rietz, Vera Eberhard, Otto Eckerström, Nathalie Edenström, Leo Ulf Urban

132

År

Medlem

18 18 18 19 20 18 20 16 18 18 18 05 19 20 19 16 13 19 05 20 19 19 19 19 20 17 19 17 09 07 18 16 16 15 09 07 05 13 20 16 16 20 19 19

Edenström, Mathilda Edenström, Nova Sofia Edenström, Sam Edin, Axel Edler, Beata Edler, Karin Edlund, Axel Edman, Beatrice Edman, Valter Edström, Blanca Edström, Leonor Egler, Kilean Egnell, Anja Egnell, Assar Egnell, Fritz Edvin Egnell, Ida Filippa Egnell, Sigrid Ehle, Ludvig Ehnström, Filippa Ehrenblad, Carl Ehrenkrona, Alastair Ehrenkrona, Theodore Ehrensvärd, Carl Ehrhardt, Axel Eidolf, Sofia Einarsson, Ted Einarsson, Tom Eisner Sjöberg, Jacob Eisner-Sjöberg, Ebba Ek, Astrid Ek, John Ek, Liv Ek Tidstrand, Wilma Ekbom, Dina Ekby Weingarten, Linnea Ekdahl, Florian Ekdahl, Raoul Ekdahl, Ziggy Ekholm, Axel Ekimler, Reuben Eklund, Edward Eklund, Inez Eklund, Sigrid Eklund, Viktor

År 20 17 18 19 16 20 20 19 20 17 19 18 07 07 07 07 17 18 18 20 18 20 17 19 20 15 18 19 18 18 15 19 20 10 19 09 08 08 19 20 10 20 18 20


JUNIORMEDLEMMAR E-F Medlem

Ekman, Märtha Ekroll Heurlin, Saga Elfwén, Lydia Elfving, Ida Elfving, Viktor Eliasson, James Eliasson, John Eliasson Bengtsson, Cornelia Ellingsen, Aksel Ellis, Fredrik Ellis, Kristina Elmlund, Julia Elouali, Nadine Elouali, Zakaria Elvroth, Hugo Emanuelsson, William Emilsson, Isadora Emilsson, Oliver Emilsson Loringer, Julia Emilsson Loringer, Ludvig Emilsson Loringer, Teodor Enblad, Ida Enblad, Lovisa Endre, Carl Eneqvist, Hugo Eneqvist, Viktor Engdahl, Alexander Engdahl, Nathalie Engdahl, Sissel Engebretsen, Filip Engebretsen, Marcus Engebretsen, Oscar Engelbert, Adrian Engelbert, Elvira Engelbert, Fred Engelbert, Hugo Engelbert Russo, Oliver Engfelt, Truls Englund, Emma Engsfors, Charlie Engstrand, Niki Engström, Hannes Engström, Lowe Engström, Stella

År

Medlem

16 20 20 18 18 19 18 20 19 19 18 08 11 11 20 20 17 14 03 05 05 05 09 14 17 18 12 06 16 16 17 16 15 15 16 05 19 18 19 18 17 20 18 19

Engsäll, Diana Engsäll, Ivar Engwall, Calla Engwall, Knut Engvall Hanell, Hugo Enochson, Julia Enquist, Elvira Enquist, Ivar Enqvist, Eugen Ensér, Lovisa Ensér, Matilda Ensér, William Erhag, Rachel Erhag, Simon Erhardt, Hermine Ericson, Hugo Ericson, Sophie Ericsson, Didrik Ericsson, Elise Eriksson, Alexander Eriksson, Isabell Eriksson, Jacob Eriksson, Philippa Eriksson, Sebastian Erleman, Iris Erleman, Tom Espmark, Kajsa Essehorn, Hugo Essehorn, Julia Essen, Axel von Essen, Mathilde von Essén, Stina Estelle, HKH Prinsessan Ewerlöf, Amanda Faeh, Maja Fagö, Alexandra Fahlström, Elliot Falk, Olivia Falkenberg, Ebba Faxander, Elliot Faxander, Ludvig Faxander, William Fecko, Jacob Feldreich, Leonora

133

År

Medlem

20 19 08 08 05 20 20 20 17 16 12 12 05 05 20 18 20 20 20 13 13 18 16 13 19 19 20 18 18 12 12 20 12 20 20 20 18 20 20 13 13 08 20 15

Fellbom, Lorenz Fellbom, Victor Filander, Linn Louise Fischer, Blanka Fitzgibbons, Merrill Flodmark, Arvid Folke, Albert Folke, Olivia Folkebo, Alexander Fors, Ebba Fors, Pontus Forsberg, Isabelle Forsberg, Mathilda Forsberg, Maximilian Forsgren, Emma Forsström, Majken Forste, Jacob Fossum, Emil Fossum, Jenny Fougstedt, Holger Foulds, Tom Frank, Sebastian Frank Herrmann, Liv Fredell, Jill Fredell, Viveca Fredrikson, Beata Fredrikson, Hedvig Fredrikson, Pelle Fredrikson, Tim Freisinger, Fabian Freisinger, Julian Friberg, Caroline Friberg, Rebecca Frick, Axel Frick, Jacob Friis, Harry Frisell, Edward Frisell, Hjalmar Frisell, Wilhelm Frisk, John-John Frisk, Karl Edvard Fritzdorf, Tom Fromm, Elsa Fromm, Henry

År 18 18 21 15 19 17 20 19 20 16 19 18 18 18 09 19 19 15 15 18 19 18 20 13 18 14 13 09 11 18 20 12 16 18 18 20 19 11 12 18 12 16 20 21


JUNIORMEDLEMMAR F-H Medlem

Frumerie, Alexandra Frumerie, Jacob Frumerie, Michaela Frykman, Lukas M Fröberg Bengtsson, Gustaf Frölén, Axel Frölén, Vidar Furugård, Caroline Furugård, Ebba Furuskog, Alexander Furuskog, Hugo Furuskog, Philip Fuxe Levander, Alexander Fuxe Levander, Josefine Fägerskiöld, Wera Gabriel, HKH Prins Gabrielson, Felicia Gabrielson, Nathan Gabrielson, Tim Gadestam, Paula Gahn Bonde, Antonia Garat, Bastian Garat, Joen Garat, Tomasine Gardner, Clara Gardner, Julia Gardner, Saskia Gardtman, Isadora Garell, Alicia Garell, William Gasslander, Oliver Gauffin, Felicia Gavelfält Forssén, Alexander Gehrig, Sigrid Geijer, Elsa Geijer, Nikki Geissler, Albert Geissler, Carl-Fredrik Gejler, Olivia Germer, Alexander Giertz, Leonie Gillberg, Annie Gillberg, Fred Gillberg, Lea

År

Medlem

09 09 09 20 07 19 19 04 02 11 06 19 19 19 20 17 20 20 18 19 18 19 20 20 18 16 17 19 18 11 19 20 17 19 19 19 14 14 18 10 20 16 05 07

Gillholm, Henric Gillholm, Johan Ginsburg Rosengren, Elsa Ginsburg Rosengren, Olivia Gordon, Hugo Gore, Aspen Grabe, Oliver Graf, Johan Granander, Peder Granath, Leo Granath, Maximilian Granath, Simon Granath Engren, Beatrix Grandér Hasselblad, Adam Grandér Hasselblad, Alma Grandér Hasselblad, Joel Grandinson, Isabel Grandinson, Stephanie Grandinson, Victor Graner, Fabian Graner, Jakob Graner, Malcolm Granfelt, Eira Grankvist, Fanny Grankvist, Ian Granström, Ebba Granström, Karl Granzin, Rasmus Grape, Douglas Grassman, Hugo Graudums, Julius Graudums, Marius Green, Axel Grimborg, Lea Groth, Adrian Grufman, Tom Grundberg, Edith Gröndal, Herman Gröndal, Vilhelm Gröntved, Erik Guggenheimer Edholm, Hedda Gullander, Aron Gullander, Ivar Gunnars, Vera

134

År

Medlem

20 15 19 17 20 20 20 18 18 12 12 15 13 13 13 13 16 19 10 17 11 13 19 20 19 20 15 15 16 20 17 17 03 19 20 05 21 20 20 18 20 16 20 18

Gunnarsson, Stina Gustavsson, Alma Gustavsson, Riccardo A. Gutberg, Ebba Gyllenberg, Julian Gyllenberg Bergman, Junie Gyllenberg Bergman, Vide Gyllencreutz Bennerholm, Carl Gyllstad Wester, Nora Gûnther, Evelina Gûnther, Josefine Gårdö, Caspar Gårdö, Leo Gästgivar, Elin Göransson, Buster Göthman, Filip Göthman, Viktor Hagborg, Caesar Haglind, Alexander Haglund, Ted Hagman, Albin Hagman, Isabelle Hagman, Louise Hagman, Victor Hagnö, Andrea Hagnö, Axel Hagnö, Douglas Hagnö, Edie Hahne, Andrea Hahne, Douglas Hall, Claudia Hall, Isabel Hallberg, Lisa Hallberg, Martin Hallenborg, Alice Hallenborg, Esther Hallenborg, Lykke Hallquist, Axel Hallquisth, Theodor Hallquisth, Wilhelm Hammar, Leonie Hammar, Wilhelm Hammarskiöld, Viktoria Hammarström, Jonathan

År 18 18 19 20 20 20 16 20 18 18 19 18 16 17 06 05 08 18 19 19 20 15 18 15 19 14 16 17 08 05 20 20 16 16 13 17 19 18 12 12 19 21 12 20


JUNIORMEDLEMMAR H-J Medlem

Hansjons, Detroit Hanson Atterling, Axel Hanson Atterling, Nelly Hansson, Anna-Victoire Hansson, Lovisa Hardeberg, Isak Hartog-Holm, Arthur Hartog-Holm, Didrik Hartwig, Lilian Hartzell, Hedda Hartzell, Tess Hartzell, Thea Hassanov, Mathilda Haupt, Franz Hedén, Klara Hedén, Otto Hedén, Svante Hedman, Louise Hedsund, Gustav Hegert Carlsöö, Ebba Hegert Carlsöö, Jacob Hegert Carlsöö, Victor Heilbrunn, Carl Held, Philip Hellström, Adele Hellström, Magna Hellström, Tilda Helmstrand, Juliette Hemberg, Ester Hemberg, Iris Hemgren, Eleonor Hemgren, Emelie Henricsson, Axel Hentze, Carl Hermansson, Leopold Hermansson, Nathalie Hermelin Gustafson, Fabian Hermelin-Gustafson, Linn Herrlin, Alexandra Herrlin, Viktor Herrmann, Sahra Hesselroth, Ludvig Hesselroth, Wilhelm Heumann, Oscar

År

Medlem

08 18 17 20 18 19 15 07 20 20 16 16 16 20 08 04 06 20 20 13 10 04 17 20 12 14 15 19 14 14 08 06 19 20 06 20 04 06 18 18 20 18 16 18

Hildebeck, Sofia Hirsch, Love Hirsch, Olga Hjort, Dante Hjort, Maxine Hjorth, Daniela Hockman, Maximilian Hodann, Christa Hodann, Franka Hofmann, Ida Holm, Alexander J-T Holm, Carolina Holm, Elias Holm, Gabriel Holm, Josefine Holm, Karl Holm, Ruth Holm, Tom Holmberg, Anton Holmberg, Clara Holmberg, Jacqueline Holmberg, Louise Holmberg, Thea Holmberg, Tindra Holmgren, Elva Holmlund, Alf Holmlund, Otto Hopkins, Fred Horwitz, Hedvig Horwitz, Herman Horwitz, Vera Hultman, Simon Hultman, Stella Hultman Pinzke, Simon Hummel, Lily Hummel, Nico Hvesser, Emma Hvesser, Nils Hybbinette, Isabelle Hybbinette Litzen, Otto Hyseus, Chanelle Hytting, Matilda Håkanson, Ina-Kristina Håkansson, Gabriel

135

År

Medlem

03 20 20 14 15 16 20 20 20 15 20 19 03 19 18 17 19 19 18 18 20 20 16 18 19 21 17 18 04 07 07 20 20 19 15 15 13 19 11 04 20 18 18 19

Hård, Frank Hård, Jack Hård Nevonen, Lily Hårderup, Edward Hårderup, Fred Hägerström, Ludvig Häggblom, Alexander Häggblom, Vincent Hällkvist, Emmy Höeg, Lovisa Höglund, Jonas Högström, Edvina Högström, Lily Högström, Siri Hök, Filip Hökfelt, Hope Idman, Lykke Ihre, Amelie Ihrfelt, Baltsar Ihrfelt, Kaspar Ihrfelt, Lykke Ingelson, Stella Ingman, Theo Ingnäs, Albert Ingre, Mathilda Ingre, Sigrid Isacson, Alexandra Isacson, Pauline Isacson, Sigrid Ivemark, Harald Jacobsson Gogoll, Stephanie Jahnstedt, Lovisa Jamal, Dante Jansch, Caprice Jansch, Margaux Janson, Henning Janson, Sigrid Jansson, Amanda Jarstein, Line B. A. Jarvin, Karl Jenks, Miki Jerrstedt, Sonja Jirlow, Joel Johansen, Harald

År 20 20 20 18 18 09 18 15 18 20 19 20 20 16 19 19 18 12 19 11 19 20 20 19 20 20 20 19 20 11 03 20 18 18 16 13 21 12 19 09 20 17 20 16


JUNIORMEDLEMMAR J-K Medlem

Johansson, Filippa Johansson, Hanna Johnson, Alexander Johnson, Douglas Johnson, Nicholas Johnson, Tom Johnsson, Märta Johnzon, Gabriel Jonson, Axel Jonson Eriksson, Victor Jonson Eriksson, Vilma Jonsson, Celina Jonsson, Ebba Jonsson, Elias Jonsson, Emma Jonsson, Hedda Jonsson, Knut Jonsson, Rebecca Jonsäter, Clara Jonsäter, Sofus Julin, Casper Julin, Cathinca Julin, Filip Julin, Lea Julin, Ludvig Junghem, Ida Jungner, Fredrika Jungstedt, August Jägre, Ebba Jäntti, Filippa Jäntti, Sophia Järudd, Claes Järudd, Sofie Kahl Lagergren, Inez Kaijser, Anna Kaijser, Gustaf Kaivonen, Iiris Kaivonen, Onni Kallin, Astrid Kallstenius, Amanda Kamal, Ossian Kampmann, Ebba Kanon, Lieke Kaplan, Isak

År

Medlem

19 18 20 15 20 18 20 15 20 20 20 19 20 16 17 17 16 18 19 20 19 19 18 17 12 19 07 11 20 17 17 11 03 18 19 18 20 20 20 03 11 11 20 18

Kaplan, Samuel Kard, Lilo Karén, Alva Karlsson Reden, Isabelle Karlsson Reden, Natalie Kaskal, Vincent Francis Kastengren, Ebba Kastengren, Edvard Keane, Iris Keane, Rosemary Keller, Lucas Keller, Olga Keller, Victor Kellermann, Amalia Kellermann, Lilly Kellner, Axel Kellner, Hedvig Kesselberg, Alma Kihl, Love Kihlskog, Fabian Kilefors, Emma Kinberg, Ingrid Kinberg, Lykke Kinge, Ludvig Kinnander Svedberg, Hugo Kistner, Agnes Kistner, Diana Kistner, Maria Kiw, Emma Kjelbye, Gustav Kjellberg, Calle Kjellberg, Filip Kjellberg, Jonas Kjellberg, Nils Kjellberg, Oskar Kjellberg, Signe Kjellberg, Stella Kjellström, Knut Kjellström, Maud Kjellström, Märta Kjellvertz, Leoni Kjelsberg, Cornelia Klefström, Nicholas Kleiner, Selma

136

År

Medlem

15 14 09 20 18 02 19 19 19 19 03 12 11 20 19 20 20 20 10 18 20 09 14 20 18 06 12 12 18 20 18 02 15 11 09 17 19 19 19 20 11 20 16 19

Klemmer Domonkos, Tinnie Klug, Emily Klug, Victor Knaust, Alexander Knaust, Caspar Knaust, William Knutsson, Sebastian Koninska Isacson, Alexandra Koninska Isacson, Sigrid Korduner, Anna Koskull, Carl Johan Koskull, David Koskull, Oscar Kosto, Elijah H. Kostyal, Catharina Kostyal, Georg Kostyal, Jacob Kostyal, Julia Kostyal, Làszló Koussios, Pyrros Krasse, Charlie Krasse, Michaela Kreuger, Chloé Kreuger, Léonie Kristensen, Elias Kristensen, Ella Kristoffersen, Alice Kristoffersen, Léonie Kristoffersson, Albert Krog-Jensen, Oscar Krook, Louise Krook, Sophie Kruse, Axel Kruse, Ebba Kruse, Klara Krusin, Sam Kugelberg, Arvid Kugelberg, Nina Kugelberg, Tore Kullendorff, Arthur Kullendorff, Caesar Kuylenstierna Corthesy, Leon Kwarnmark, Alexander Kvist Sergel, Lovisa

År 20 10 16 11 09 09 18 11 08 19 20 18 18 18 13 18 11 18 20 12 12 12 19 19 15 16 19 19 18 20 18 20 19 18 18 20 09 09 19 18 18 19 20 20


JUNIORMEDLEMMAR K-L Medlem

År

Medlem

Käll, Marguerite Käll Jönsson, Amanda Källeskog, Viggo Kämpe, Gabriel Kämpe, Victor Kärrman, Elliot Kärrman, Tage Köling, Filippa Köling, Fred Köresaar, Astrid Köresaar, Nils Köver, Ingrid Lado Naess, Didrik Laestadius, Emelie Laestadius, Sten Laewen Andersson, Nathali Lagerberg, Carl Clemens Lagerbielke, Sarah Lagergren Melesko, Emma Lagerling, Peder Lagerlöf, Edgar Lagerlöf, Otto Lagerlöf, William Lagerman, Tom Lagerstedt, Astrid Lagerstedt, Julia Lagersten, Cajsa Lagne, Didrik Lallerstedt, Jakob Lallerstedt, Markus Lallerstedt, Oskar Lanaro, Luca Lanaro, Matteo Landén, Filippa Landén, Leo Landin Alexanderson, Hilda Lanefelt, Carolina Lanefelt, Tom Langenskiöld Rönnmark, Adrienne Lanner Gromell, Alexander Lansfjord, Axel Lantz, Aline Larsson, Elise Larsson, Ida

13 11 20 19 19 18 18 16 16 11 08 19 20 20 18 19 04 13 20 20 20 20 20 18 20 16 18 08 16 16 16 19 07 19 03 20 14 14 17 15 20 17 18 20

Larsson, Juliette Larsson, Livia Larsson Nathhorst, Malin Larsvall, Calla Larsvall Larsson, Juliette Larsvall Larsson, Leonard Laurell, Olof Laurin, Adam Lavemark, Lisa Lax Wellgren, Adrian Lee, Alice Lee, Ebba Lee Jönsson, Emeline Leffler, Leo Leine, Frida Lene, Filippa Lennér, Alexander Lennse, Malcolm Lenz, Louise Leuckfeld, Felix Leuckfeld, Julia Leuhusen, Carl Levihn, Tyke Levihn Hök, Vilgot Levin, Andréa Levin, Gabriel Lidbeck, Mikaela Lidbeck, Natalie Lidgard, Marcus Lidgard, Olivia Lidgard, Viktor Lidman, Max Lidman, Sophie Lieberman, Carl Lilius von Essen, Hugo Lilius von Essen, Sophie Lilja, Anton Lilja, Felix Lilja, Viggo Liljeblad, Julia Liljegren, Hedvig Liljegren, Herta Liljegren, Hugo Liljegren, Josephine

137

År

Medlem

20 18 15 16 16 16 18 18 20 18 16 14 19 19 20 20 20 20 18 11 14 18 20 20 18 17 18 17 20 08 08 12 12 12 20 20 15 20 14 20 10 15 11 19

Liller, Lukas Liller, Martin Lilliehöök, Fredrik Lilliehöök, Victor Lind, Lovisa Lindberg, Ella Lindblad, Elsa Lindblad, Philip Lindblad, Siri Lindblad, Tyra Lindblom, Adrian Lindeberg Magnuson, Ludwig Lindevall, Samuel Lindgren, Fanny Lindgren, Sofia Lindgren, William Lindholm, Isabelle Lindoff, Astrid Lindqvist, Axel Lindqvist, Buster Lindskog, Elisa Lindskog, Pontus Lindstedt, Carl-Johan Lindstedt, Jacob Lindstedt, Rebecca Lindstedt, Vidar Lindsten, Tora Lindström, Carl Philip Lindström, Emma Lindström, Franka Lindström, Hugo Lindström, Leo Lindström, Mikaela Lindström, Otto Lindström, Pelle Lindström, Svante Lindström, Victoria Linton, Alexander Linton, Felix Linton, Maximilian Linton, Sarah Lippert, Laura Lippert, Lucia Lisle, Sophia

År 18 18 20 20 12 18 19 19 19 19 14 14 20 20 08 08 20 20 15 16 20 20 20 14 13 19 12 15 20 08 07 10 11 04 20 20 12 02 16 16 19 18 18 18


JUNIORMEDLEMMAR L-M Medlem

Litborn, Fredrik Litborn, Lovisa Litzen, Charlie Litzén, Ida Litzén, Niki Ljungberg, Axel Ljungberg, Christian Ljungberg, Henning Ljungberg, Jacob Ljungberg, Oscar Ljungberg, William Ljungdahl, Clara Ljungdahl, Melker Ljungdahl, Oscar Ljunglöf, Lou Looft, Ida Looft, Vilhelm Looström, Otto Lorenius, Louisa Lund, Arvid Lund Raftell, Gustaf Lund Raftell, Ingrid Lundberg, Cameron Lundberg, Eleonor Lundberg, Gustav Lundberg, Paul Lundegren, Ella Lundgren, Oscar Lundmark, Linnéa Lundquist, Ebba Lundquist, Jackson Lundquist, Jasper Lundquist, Johanna Lundquist, Julian Lundquist, Louise Lundquist, Mathilda Lundqvist, Edward Lundqvist, Jacob Lundström, Sixten Lundström Tolstoy, Nina Lundvall-Thomas, Emelie Lustig, Emelie Lustig, Gabriel Lådö Naess, Didrik

År

Medlem

20 20 19 16 17 14 12 18 16 16 16 20 17 20 18 18 16 20 19 14 13 13 13 20 20 18 14 16 18 20 16 19 07 18 19 20 18 17 19 16 18 18 19 20

Lådö Naess, Thea Löfgren, Alexander Löfgren, Ebba Löfvenborg, Carl Löfvenborg, Disa Löfvenborg, Sophia Löhr, Jacob Nils Löhr Svensson, Anna Lönnborg, Edward Lönnborg, Leo Lönnemo, Lucia Lönnemo, Sissela Lönnquist, Albert Lönnquist, Hugo Lönnqvist, Uno Löwenhielm, Sigrid Lööf, Moa Mabon, Tyler Magnuson, Maximilian Magnuson, Nicole Magnusson, Amélie Magnusson, Ebba Magnusson, Isabelle Magnusson, Jack Magnusson, Kajsa Malm, Eric Malmström, Astrid Malmström, Maxime Malmström, Otto Malmström, Rebecca Malvius, Ebba Manner, Douglas Mannerfelt, Alexis Mannerfelt, Estelle Mannerheim, Lukas Mannervik, Fabian Markkula, Aston Mars, Alba Martin, Edward Martin-Löf, Agnes Martin-Löf, Andrea Martin-Löf, Bernhard Martinson, Axel Martinson, Caroline

138

År

Medlem

18 19 19 20 14 19 09 16 20 20 16 16 20 14 19 20 20 20 15 19 19 04 06 20 10 20 19 20 13 19 20 06 15 10 20 17 20 19 17 06 09 12 20 20

Martinson, Oscar Mascarenhas, John Mascarenhas, Karl Masoumi, Vincent Matérn, Henrik von Mattsson, Axel Mattsson, Julia Mattsson, Linus Mattsson, Lova Maurer, Lea Mehkri, Isabelle Mehkri, Lukas Mehrotra, Edward Mehrotra, Lisa Meidal, Samuel Meidal, Simon Meijer, August Melin, Alexander Melinder, Helmer Menckel, Hedda Mercil, Selma Midby, Carlotta Miedel, Rebecca Millhagen Norbeck, Valter Miöen, Clara Moeremans d’Emans, Leopold Molin, Tilda Molineux, August Molineux, Juliette Molitor, Love Monrad, Caspar Montan, Henrik Montan, Ingrid Montàn, Louise Moskovits, Fredrik Myhrman, Estelle Mûllersdorf, Walter Myrdal, Madeleine Myrdal, Mikaela Mårlöv, Alexander Mårtenson, Lovisa Mårtensson, Alfred Mårtensson, Carl Mårtensson, Elvira

År 20 17 18 20 20 05 14 14 19 15 20 19 16 15 19 20 18 15 14 18 19 10 11 20 05 04 18 20 18 18 20 18 18 17 20 18 19 18 18 12 18 14 17 11


JUNIORMEDLEMMAR M-P Medlem

Mårtensson, Johan Möller, Alexander Möller, Carl Mörk, Arthur Mörk, Harald Mörk, Otto Mörner, Arvid Mörner, Gabriel Mörner, Vera Nasiell, Lowe Nathhorst, Karl Nelson Lenner, Theodor Nermark, Emil Nermark, Jakob Nermark, Sigrid Nevado, JohnJohn Newman, Elise Nicou, Fabian Nieckels Murelius, Alexis Nilsson, Agnes Nilsson, Alice Nilsson, Anton Nilsson, Axel Nilsson, David Oscar Nilsson, Edward Nilsson, Elin Nilsson, Erik Nilsson, Filippa Nilsson, Fredrik Nilsson, Jonathan Nilsson, Marcus Nilsson, Wera Nilsson, Victor Nord, Filippa Nord, Jakob Nord, Wilmer Nordberg, Alexia Nordberg, Isabelle Nordberg Hynning, Nea Nordbäck, Charlotte Nordbäck, Fredrik Nordbäck, Isabelle Nordemar, Anna Nordén, Ebba

År

Medlem

15 19 19 11 11 11 06 19 10 20 13 20 17 18 20 11 20 20 18 13 20 09 18 20 11 09 20 16 17 07 07 19 09 18 19 16 18 18 20 17 19 16 20 21

Nordenborg, Klara Nordenfelt, Gabriel Nordlander, Kajsa Nordlander, Ludvig Nordlinder, Ludvig Nordlöf, Charles Nordquist, Kajsa Nordquist, Lovisa Nordström, AdËle Nordström, Amelie Nordström, Faye Nordström, Lucas Nordström, Malte Nordström, Marcus Nordström, Niclas Nordström, Pelle Norell, Ellen Ingrid Norell, Filip Norell, Robert John Norlén, Albert Norlén, Elin Norlén, Erik Norlin, Alma Norling, Lucas Norman, Carl Norr, Linnea Norr, Milla Norr, William Norrthon, Fanny Nyberg, Emma Nyberg, Wilhelm Nyberg, Vincent Nyctelius, Ebba Nyctelius, Gustaf Nykvist, Vidar Nylén, Felix Nylund, Jakob Nylund, Lovisa Nylund, Ludvig Nyman, August Nyman, Axel Nyman, Hjalmar Nyquist, Fabian Nyquist, Fanny

139

År

Medlem

19 19 20 20 19 20 13 15 12 12 14 12 12 08 15 12 05 03 09 13 16 15 20 06 20 18 18 17 19 20 12 19 18 20 19 17 18 07 10 18 12 12 03 08

Nyquist, Vanessa Nyström, Charlotte Nyström, Vidar Nyvang, Frank Odhe, Elliot Oelreich Herslow, Sacha von Ohlin Åkermark, Maya Ohlsén, Astrid Ohrling, Arvid Oker-Blom, Andrea Oldenbo, Linn Oldenbo, Tilda Oliw, Marcus Oliw, Victor Olivecrona, Wilhelm Olivecrona Friberg, Axel Olofsson, Abbe Olofsson, Otto Olrog, Aline Olrog, Elise Olrog, Oliver Olrog, William Olsson, Alexander Olsson, Axel Olsson, Sixten Olsson Rosengren, Alma Orre, Johan Osvald, Leila Osvald, Tom Elvis Osvald Kullgren, Lily Ottemo, Kasper Ovrén, Karolina Oxenstierna Blomberg, Rurik Oxenstierna Blomberg, Thure Gabriel Palmborg, Smilla Palmbäck, Gustav Palmgren, Fredrika Palmgren, Isabella Palmgren, Sofie Palmgren, Viktor Palmquist, Oscar Palmquist, Victoria Panduro, Molly Patek, Fabian

År 20 17 17 20 08 15 19 18 20 10 21 20 15 15 03 08 20 17 11 09 13 11 20 02 18 19 09 03 09 20 14 20 15 12 20 18 20 20 18 20 12 10 17 19


JUNIORMEDLEMMAR P-R Medlem

Patek, Fanny Patek, Victor Pawlo, Didrik Pawlo, Frédérique Pawlo, Vilhelmina Peacock, James Grantley Peacock, Maia Peacock, Seiya Pedersen, Henrietta Pedersen, Ingrid Peres, Olivia Perini, Bianca Perlhagen, Sten Pernvik, Sixten Persson, Alice Persson, Clotilde Persson, Fabienne Persson, Ian Persson, Lisa Persson, Philippa Persson Skytting, Ellen Petersen Botten, Noak Petersens, Fred af Philipson, Hugo Philipson, Märta Philipson, Märta Philipson, Sophie Philipsson, Axel Piehl, Carl Gustaf Piehl, Fredrica Piehl, Rebecca India Pihl, Harald Pihl, Hedda Pihl, Hugo Pihl, Tove Pineus, Marc Pineus, Tom Plannthin, Adam Plannthin, Alexander Planting-Bergloo, Axel Planting-Bergloo, Ebba Pohl, Valerie Ponsbach, Estrid Pousette, Carl

År

Medlem

15 16 20 20 20 17 16 14 18 18 20 20 10 19 18 18 15 08 18 19 18 05 12 11 20 11 20 11 17 12 10 20 19 20 20 20 20 20 19 20 20 17 20 11

Pousette, Charlie Pousette, Gabriella Prager, Alexander Prager, Alicia Prager, Elsa Prager, Tom Preber, Elsa Printz, Ester Pråhl, Edvard Pråhl, Jacob Psilander, Ebba Påhlson, William Pålshammar Eriksson, Oscar Qvarfordt, Astrid Qvarfordt, Sigrid Raber, August Raber, Axel Raftell, Alexandra Raftell, Andrea Ragnarsson, Thor Dag Ragnarsson, Viggo Rahm, Alicia Rahme, Emma Ramén Malmberg, Georg Ramén Malmberg, Isabel Ramén Malmberg, Vendela Ramm-Ericson, Adele Ramm-Ericson, Casper Ramm-Ericson, Vanja Randquist, Caesar Rasin, Axel Raxell, Erik Raxell, Fritiof Raxell, Gustav Razmilovic, Tomo Rehdin, John Reinius, Adam Reinius, Alice Rejbo, Linnéa Remnefjord, Hugo Renstad, Hugo Repetto, Oscar Reuterskiöld, Carl Reuterskiöld, Edward

140

År

Medlem

17 11 07 07 19 12 17 20 16 02 20 11 20 20 20 19 19 19 17 19 10 20 18 05 09 05 20 20 19 15 20 14 14 14 16 20 10 19 18 16 18 19 19 19

Reuterswärd, Maximilian Reveman, Alexandra Reveman, Andrea Rheborg, Axel Richards, Isabelle Ridderstad Engberg, Angela Ridderstad Engberg, Ian Ridderstad Engberg, Maximilian Rigler, Ebba Riisberg, Ella Riisberg, Hugo Rimér, Nina Ringmar, Jacob Ringmar, Sofia Ringvall, Johannes Risberg, Isabelle Riviere, Tatiana Robell, Richard Robinson, Nathalie Robinson, Vincent Robson, Rory af Rockborn, Olivia Rodebjer, Gustaf Rogalin, Lennon Romney, Ines Romney, Tyra Roording, Folke Roos, Gustav Roos, Lova Rosander, Sara Rosén, Alice Rosén, August Rosén, Freja Rosén, Julia Rosendahl, Fredrik Rosengren, Desideria Rosengren, Gustaf Rosengren, Jonas Rosengren, Karl Rosengren, Louise Rosengren, Sofia Rosenius, Gustaf Rosenius, Hermine Rosenius, Oscar

År 19 19 19 16 06 19 17 17 14 18 19 15 18 18 18 20 20 18 19 19 11 12 08 20 19 15 20 19 16 06 20 02 20 17 14 19 15 19 06 07 19 16 19 19


JUNIORMEDLEMMAR R-S Medlem

Rosenlew, Oliver Rosenqvist, Anna Maria Olympia Rosenqvist, Maximilian Roslund, Malva Roth, Ingrid Roth, Nils Roth, Sebastian Roth, Valentina Rotsman, Alma Rotsman, Gustav Rudbeck, Jakob Rudberg, Dina Rudberg, Juni Rudberg, Marcus Rudberg, Smilla Rudberg, Tuva Rudberg, Viggo Rudehill Sundell, Axel Rudin, Thea Rundgren, Rebecca Runer, Axel Runer, Sofia Runius, Wilhelm Rutegård, Klara Ruthström, Ella Ruthström, Marta Ryd, Gustav Rydell, Marius Rydergård, Isa Rydergård, Tea Rydingstam, Oscar Rydingstam, Philip Ryer, Carl Ryer, Maximilian Ryfors Brogren, Hugo Rûlcker, Charlie Ryott, Clara L. Rönnberg, Estelle Rönnberg, Mathilde Rönnlund, Agnes Rönnlund, Felix Rönnlund, Nils Sachs, Sebastian Salén, Anna

År

Medlem

10 18 18 18 20 20 17 18 20 19 17 17 20 08 10 19 05 04 18 19 19 19 20 18 15 19 18 19 19 18 20 20 18 19 20 17 09 15 18 20 18 18 05 07

Salén, Carl Salén, Jacob Salén, Juli Salén, Nicolin Salén, Phoenicia Salén, Sofie Salenstedt, Gabriella Salenstedt, Hugo Salenstedt, Vanessa Salsbäck Wesslau, Milla Samuelsson, Eric Sandberg, Carl Johan Sandborg, Edvin Sandefeldt, Elsa Sander, Viktor Sander Helmstrand, Felix Sandstedt, Oscar Sanner, Eric Santesson, Arthur Santoro, Sebastian Sauvage Nolting, Jan de Saxon, Nicolas Saxon, Sofia Saxon, Tom Schaub, Jacob Schaub, Simon Schenström, Anton Schenström, Axel Schibbye, Harald Schibbye, Ludvig Schibbye, Matilda Schierenbeck, Elsa Schierenbeck, Ian Schierenbeck, Lykke Schmidt, Isabelle Schmidt, Walter Schmidt, Wilhelm Schrewelius, Amelie Schröderheim, Lykke Schuberth, Edwin Schuberth, Elliot Schumacher, Lucas Schöldberg, Filippa Schönberg, Folke

141

År

Medlem

06 19 16 17 03 18 15 19 19 20 20 14 19 20 16 19 16 20 05 19 20 13 16 17 05 07 20 15 20 14 18 13 18 18 19 19 17 20 18 16 18 18 11 20

Schönberg, Lisa Segerfeldt, Esther Segerfeldt, Stella Segerström, Philippa Seguin Ernstson, Axel Sehlberg, Rebecca Seifert, Ben Seifert, Leah Seifert, Leopold Seifert, Nica Seifert, Noah Selin, Adam Serlachius, Julian Siberg, Aline Siberg, Carl Wilhelm Siberg, Emelie Siberg, Fred Siberg, Oscar Siegel, Jonathan Michael Sievert, Fabian Sievert, Max Sifvert, Morgan Sifvert Willman, Alexandra Sigfrid, Tom Silander, Eden Silbersky, India Silén, Alexander Silén, Christopher Silén, Olivia Silfverberg, Ebba Silfwerplatz, Ebba Silfwerplatz, Edith Silfwerplatz, Max Silfverschiöld, Baltzar Silfverschiöld, Joséphine Silfverschiöld, Wilhelm Silverryd, Alexandra Silverryd, Amélie Silverryd, Aurore Sivall, Paul Sjöberg, Gustav Sjöblom, Erik Sjögren, Angelina Sjögren, Lovisa

År 19 20 20 20 20 09 08 06 03 06 03 13 14 19 18 15 16 16 17 12 12 19 17 14 14 18 18 20 18 20 16 07 07 18 18 18 06 05 15 20 07 14 16 20


JUNIORMEDLEMMAR S-S Medlem

Sjökvist, August Sjöö, Olivia Skaj, Lisen Skantze, Axel Skarborg, Arvid Skarborg, Emma Skarborg, Ian Skarborg, Saga Skarman, Filip Skarman, Gustav Skarman, Sophie Skarne, Freja Skarve, Viktor Skau, Einar Skau, Gösta Skau, Harry Skau, Signe Skogestig, Anna Skoglund von Bahr, Eli Skytt, Felix Sköld Orr, Caroline Sköld Orr, Hugo Skönborg, Gustaf Slåne Sens, Gustav Smedfors, Elsa Smedfors, Gusten Smedfors, Märta Smith, Albert Smith, Axel Smith-Rosenqvist, Alice Smolkin, Gabriel Solberg, Douglas Sommerfeld, Otto Sommerlou, Erik Soussan, Louise Sperling Bäckström, Gustaf Stackelberg, Carl-Otto Stael von Holstein, Olle StaÎl von Holstein, Eugenie StaÎl von Holstein, Guillaume Stafbom, Otto Steen, Hedda Steen, Hugo Steen, Konrad

År

Medlem

17 16 07 19 19 15 18 18 08 06 11 07 18 19 19 19 20 18 18 19 20 19 18 02 18 15 18 16 19 20 20 04 20 19 19 16 08 16 05 07 20 20 18 19

Steffensson, Elsa Steffensson, Ludvig Steien, Harald Steien, Otto Steiner, Erik Steiner, Liv Stenbeck, Andréa Stenbeck, Livia Stenbeck Billing, Josefine Stenbeck Billing, Nils Stenberg, Alice Stenberg, Amelie Stenberg, Felix Stenberg, Frank Stenhammar, Alexander Stenhammar, August Stenhammar, Fredrik Stenhammar, Wilhelm Stenmo, Alice Stenmo, Fred Stenmo, Olivia Stenmo, Theodor Stenmo, Tom Stenquist, Erika Stigenius Nordblom, Tom Stille, Sebastian Stillström, Adam Stillström, Filippa Stillström, Isabella Stillström, Ludvig Stjernswärd, Hodder Stojanovic, Marlon Storey, Jonathan Storey, Winston Stork, Alexander Strand, Carl Strand, Herman Strand, Teodor Strandberg, Ella Strandberg, Klara Strandberg, Leo Strandberg, Märta Strandell, Franca Strandell, Tom

142

År

Medlem

18 05 17 19 15 15 20 20 20 19 17 19 19 19 11 18 18 18 19 20 08 08 18 20 20 08 10 13 11 17 20 20 14 20 18 20 15 18 07 16 18 16 18 10

Ströby, Majken Ström, Maria Strömberg, Carl Johan Strömberg, Céline Strömberg, Hugo Strömbäck, Anna Stuart, Astrid Stucki, Kyla Jan Stångberg, Gustav Stångberg, Klara Sund, Evelina Sund, Lova Sundberg, Filip Sundblom, Carl-Johan Sundblom, Fredrika Sundeman, Viktor Sundmark, Carl Suneson, Ludvig Svanberg, Elsa Svanberg, Olle Svanberg, Stephanie Svanström, Ebba Svanström, Wilhelm Svanvik, Jack Svanvik, Julius Sveder, Agnes Sveder, Ella Sweijer, Folke Svennberg, Erik Svensson, Felix Svensson, Nicholas Svensson, Sandra Swenzen Junior, Eric Swärd, Holger Swärd, Lisa Svärdström, Elsa Sylvan, Pontus Sävblom, Astrid Sävblom, Klara Söderbaum, Filippa Söderbaum, Oscar Söderbaum, Teodor Söderbaum, Viktor Söderberg, Axel

År 20 18 16 19 12 15 20 20 06 06 12 14 17 09 04 18 16 20 19 19 20 18 19 16 16 20 18 16 20 09 20 14 15 16 19 18 16 20 20 11 20 14 15 02


JUNIORMEDLEMMAR S-VW Medlem

Söderberg, Ebba Söderberg, Emmie Söderberg, Hugo Söderberg, Lydia Söderberg, Mathilda Söderberg, Pearl Söderberg, Vincent Söderberg, Zackarias Söderberg Träff, Lydfia Söderblom, Elsa Söderblom, Harald Söderbäck, Ingrid Söderlind, Ellen Söderlind, Hanna Söderlindh, Idun Söderlindh, Loke Talling-Smith, Joakim Tamm, Caroline Tamm, Hugo Tamm, Otto Tamm, Per Gustaf Tamm, Wilhelm Tammerlöv, Hugo Tammerlöv, Philip Tandberg, John Taube, John Evert Taube, Sophie Tedder, Emily Tedgren, Maria Tegnér, Alva Tegnér, Carl Tegnér, Elsa Tegnér, Erik Tegnér, Gustaf Tellve, Josephine Tellve, Ludvig Tempelman, Ella Tempelman, Philip Tengbom, Felix Tengbom, Fred Tengnér, Isabella Tesdorpf, Wilhelm Theander, Gustav Thelander, Svante

År

Medlem

18 18 18 19 18 11 18 18 20 18 20 20 17 19 19 19 18 20 20 20 20 10 12 16 09 10 10 21 16 16 19 19 20 08 20 20 20 20 10 10 10 18 19 17

Thelwell, Leo Thessen, Leo Thiel, Elsa Thiel, Wilhelm Thorell, Ebba Thorp, Olivia Thorsell, Fredrik Thorsell, Gustav Thorsell, Victoria Thorslund, Ella Thorzen, Louise Thott, Willem Thulin, Alexander Thunell, Carl Thunell, Ester Thunell, Sofia Thyselius, Astor Thålin, Erik Thörnblom, Alma Tidner, Kasper Tigerschiöld, Benedicte Tilander, Otto Tillman, Arvid Tillman, Nils Tingvall Ahlström, Ruben Tisell, Felix Tisell Thorsander, Isaac Tissot-Favre, Emma Tiveman, Ellen Tiveman, Frida Tjäder, Beata Tollemark, Sid Tollstén, Hugo Tollstén, Olga Torstenson, Julia Torstenson, Philip Treskog, Vilgot Tullberg, Emil Tyreman, Alexia Tyreman, Nicolas Törneman, Elsa Törner, Hedvig Törnquist, Nils Törnqvist, Ludvig

143

År

Medlem

20 17 08 11 15 18 19 13 19 18 18 20 18 20 19 18 20 13 15 19 17 14 04 11 15 04 19 18 20 19 18 19 13 17 20 18 15 14 13 12 20 16 16 17

Ugander, Alice Uggla, Wilhelm Ulfsäter, Erik Ulfsäter, Neca Ullenius, Beata Ullenius, Filippa Ullenius, Matilda Undén, Fredrik Unger, Hampus Unger, Lilly Unger, Lisa Unger, Morris Unger, Sebastian Unger, Teddy Urban, Amelie Urban, Carolina Urban, Jacob Wachtmeister, Alexander Wachtmeister, Eva Wachtmeister, Hampus Wachtmeister, Madeleine Wachtmeister, Ruth Wahlén, Ella Wahlén, Karl-Johan Wahlén, Sophie Wahlund, William Valentin, Uva Valiente, Helena Wall, Elin Wall, Erik Wall, Gustav Wall, Lovisa Wallander, Jonas Wallenberg, Andrew Wallenberg, Madeleine Wallenborg, Agnes Wallin, Hedda Wallinder, Eliott Wallinder, Noah Wannfors, Rasmus Varli, Fabian Varre Almesjö, Gustaf Wattin, Axel Wehtje, Ebba

År 19 20 20 20 18 17 13 16 14 14 14 14 14 14 03 06 05 20 20 07 20 17 12 12 12 20 18 20 16 17 19 19 14 14 14 20 16 20 12 19 18 19 20 19


JUNIORMEDLEMMAR VW-Ö Medlem

Wehtje, Fred Wehtje, Harry Weibull, Benji Weibull, Indiana Weibull, Linnéa Weimenhög, Emma Weinberg, Tiba Wendt, Jacob Wendt, John Wengström, Signe Wenkel, Harriet Wenkel, Theodor Wennberg, Emma Wennerholm, Elsa Wennerholm, Hugo Versteegh, Philip Wessel, Alice Wessel, Ebba Wessel, Filip Wessel, Lowa Wessel, Milla Wesslen, Oliver Wesslén, Charlie Westling, Otto Westlund-Prändel, Malte Wetter, Carl Wetter, Gustav Wetter, Liv Wetter, Oscar Wetter, Sixten Wetter, Wilhelm Wetternin, Livia Widell, Tom Widing, Amelie Widing, Eleonor Vidlund, Elsa Widstam, Ida Wieland, Axel Wiesel, Leonor Wiesel, Teresa Wigforss, Henric Wigstrand, Gustaf Wigstrand, Otto Wigzell, Svante

År

Medlem

13 19 18 18 20 19 19 12 09 18 17 18 18 16 19 08 20 09 09 09 17 20 20 20 20 18 19 20 16 20 18 18 19 20 19 17 19 16 19 19 16 10 10 14

Wiiburg, Oscar Wijkström, Hugo Wijkström, Märta Wiklund, Elis Wikström, Charlie Wikström, Estelle Wikström, Esther Wikström, Fanny Wikström, Fredrika Wikström, Iris Wikström, John Willers, Nils Willman Sifvert, Isabella Wilton, Harry Wiman, Alexia Wiman, Blanka Wiman, Carla Wiman, Jack Winblad, Alicia Winclair, Thomasine Wingmark, Amelie Winqvist, Samuel Virgin, Ebba Virgin, Hugo Wiss-Dehlryd, Oskar Wittendorp, Jori Willem Wolf, Jacob Wolf, Michaela Wollung, Maria von Bahr, Hermine von Bahr, Otto von Bayern, Leopold von Heidenstam, Julia von Liechtenstein, Aurelia von Liechtenstein, Wenzel von Oelreich Herslow, Isabel von Platen, Elisabeth von Plomgren, Ebba von Post, Louise von Rohr, Oskar von Rohr, Viktor von Rosen, Johanna-Josefine Von Schantz, Sophia von Sydow, Emma

144

År

Medlem

17 11 05 17 17 19 19 15 20 20 19 20 06 18 20 20 20 20 20 19 18 20 13 19 16 08 17 18 18 19 19 15 20 19 19 19 19 18 20 17 16 17 20 20

Woronowicz, Dexter Vossmalm, Milva Vossmalm, Tilo Woxén, Agnes Woxén, Greta Wredh, Tage Wretman, Märtha Wretman, Sigrid Wästlund, Amanda Zadler, Henrik Zdolsek, Ida Zdolsek, Philip Zekkar, Sam Zetterman, Jaqueline Zetterman, Pauline Zetterström, Blanca Zetterström, Sigrid Zeuchner, Axel Zeuchner, Beatrice Zimmerlund, Chloé Zimmerlund, Oliwer Zimmerlund, Ozcar Åberg, Alexia Åbjörnsson, Iza Åkerblad, Oscar Åkerblad, Victor Åkerblom, Irma Åkerblom, Vilhelm Åkerlind, Wilhelm Åkerlund, Karl Gusten Åkerlund, Leonie Åsberg, Vanja Äng Sainz de la Maza, Nicolas Öhlund, Klara Öhlund, Svea Öhlund, Tom Öhman, Albert Öhman, Stella Öhrn, Neo Österlund, John Österman, Liv

År 18 18 18 15 18 19 20 19 07 18 20 19 20 14 14 20 18 18 18 19 19 19 18 20 15 13 14 14 20 19 20 03 18 19 17 18 19 20 19 20 18


Knepig Knepigkryss kryss Stöd Stödvidvidstrategiska strategiskavägval? vägval? NyNysegelgarderob segelgarderob Finansieringsbehov? Finansieringsbehov? Besättningsbeslut Besättningsbeslut Styrelseengagemang? Styrelseengagemang?

Finix Finix AB.AB. Rådgivning Rådgivning och/eller och/eller investeringar investeringar i mindre i mindre svenska svenska tillväxtbolag. tillväxtbolag. www.finix.se www.finix.se

FOTO MALCOLM HANES

Sälja Säljabåten båten/ köpa / köpajolle jolle Mindre Mindrebolag bolagtilltillsalu salueller ellerförvärvstankar? förvärvstankar?


Vi gör analysdrivna investeringar på den svenska börsen. +11% per år i snitt under 11 år 4 stjärnor av Morningstar

calgus.com Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Ytterligare information om risk finns i bolagets informationsbroschyr. 146

Gustaf von Sivers & Carl Urban


SENIORMEDLEMMAR A-A Medlem

År

H.M. Konung Carl XVI Gustaf H.M. Drottning Silvia H.K.H. Kronprinsessan Victoria H.K.H. Prins Daniel H.K.H. Prins Carl Philip H.H.H. Princessan Sofia H.K.H. Prins Alexander H.M. Konung Harald H.R.H. Prince Philip Duke of Edinburgh H.M. Konung Konstantin Abrahamson, Lars O., Direktör m/y Alskär V Abrahamsson, Lollo Klubbkom. 1996–2005 Seglarmärke Brons 1993 Funktionärsmärke * 2019 Adams, Alexandra Adamsson, Henrik, Ek.mag. Seglarmärke Silver 1996 Adamsson, Johan Adamsson, Tommy, Civilekonom Seglarmärke Guld 1985 m/y Wild Lady Adlén, Bengt m/y Cabiria Adlercreutz, Magnus Bankappseglingskom. 2021 Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2007 Ager, Eric Ager, Wilda Agerup, Karl-Christian Agholm, Oscar Agneskog, Christian Informationskom. 2004–2008 Jun.avd medalj Guld 1997 Jun.avd medalj Brons 1993 Agneskog, Mårten Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 1997 Jun.avd medalj Silver 1996 Jun.avd medalj Brons 1990

98 86

87 80 80 65

73 88

06 09 09 04 83

Medlem

Ahlberg, Carl Ahldén, Magnus Ahldin, Enya Juniorkom. 2019 Ahldin, Johan Seglarmärke Brons 2016 Ahldin, Robert Ahlfert, Larry, Fil kand Ahlgren, Johan m/y Blåtand Ahlgren, Peter Ahlgren, Sara Ahlin, Carl Henrik Klubbkom. 2013–2020 Seglarmärke Guld 2020 Seglarmärke Silver 2017 Seglarmärke Brons 2014 Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2016 Ahlin, Claes, Jur kand Bankappseglingskom. 1980–1987 Seglarmärke Guld 1989 Ahlm, Hans, Projektledare Ahlm, Mathias, Verkst direktör m/y Ahlskog, Dan Ahlström, Bo Tekniska kom. 1976–1978 Klubbkom. 1992–2010 Seglarmärke Guld 1969 Förtjänstmedalj Silver 2010 Ahlström, Douglas Ahlström, Mikael, Direktör s/y Kulla Gulla Ahlström, Thomas, Ek.mag. s/y Wings of Cowes

83

147

År

Medlem

15 16 13

Ahnmé, Magnus, Ingenjör Hedersledamot 2001 Vice Ordförande 1988–1991 Vice Ordförande 1997–2001 Sekreterare 1990–1991 Sekreterare 1984–1985 Valnämnden 2001–2006 Styrelseledamot 1977–1991 Styrelseledamot 1993–2001 Havskappseglingskom. 1973–1992 Havskappseglingskom. 1997–2001 Seglarmärke Guld 1973 Förtjänstmedalj Guld 1992 Funktionärsmärke *** 1989 m/y Fantast m/y Fantast 2.0 Ahnmé, Marianne Aktivitetskom. 1991–2001 Seglarmärke Brons 1976 Ahnmé, Mikael Styrelseledamot 2010–2012 Intendent 2010–2012 Intendentkom. 2010–2020 Funktionärsmärke ** 2018 Funktionärsmärke * 2015 Ahrbom, Per, Arkitekt Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 1996 Ahrenberg, Ulla Seglarmärke Guld 1957 Albert, Peder Alberts, Karl Akke, Docent Bankappseglingskom. 1992–2001 Funktionärsmärke *** 2003 s/y Excess Alexanderson, Per, Civilingenjör Havskappseglingskom. 1969–1972 Seglarmärke Silver 1974 Alexanderson, Peter Alexandersson, Erik Alfredeen, Monika Alm, Alexander Almefelt, Arne

13 18 79 04 19 19 12

80

06 16 14 66

09 98 05

År 68

69

81

93

50 16 92

60

20 20 21 08 20


SENIORMEDLEMMAR A-A Medlem

Almefelt, Axel Almkvist, Agnes Almkvist, Bobo Seglarmärke Guld 1992 s/y Kurragömma Almkvist, Didde Almlöf, Bengt m/y Elisabeth Almlöf, Johan Almstedt, Henrik Seglarmärke Guld 2021 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 Almstedt, Mathias Seglarmärke Brons 1998 Funktionärsmärke * 2000 Seglarmärke Guld 2008 Almstedt, Stella Alpen, David Alpen, Joachim s/y Owaissa IV Alpsten, Fred Seglarmärke Brons 2002 s/y Mitra Alsén, Martin Seglarmärke Guld 1988 Altefelt, Peter Alvestrand, Lars Alvin Nilert, Anita Amano Smith, Tinna Ameln, Carl Ameln, Christian Seglarmärke Brons 2018 Ameln, Johan Bankappseglingskom. 1991–1992 Seglarmärke Guld 1986 Funktionärsmärke *** 2010 Funktionärsmärke ** 2004 Ameln, Jonatan Seglarmärke Guld 2015 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2005

År

Medlem

10 02 87

Aminoff, Johan, Leg tandläkare Funktionärsmärke * 2015 m/y Nimja Anberg, Per Anbratt, Michél Anchér, Anna Jun.avd medalj Brons 2008 Jun.avd medalj Brons 2009 Anchér, Claes Anchér, Oscar Ander, Peter, Jur kand s/y Encore Anderlind, Saga Anderson, Lars Anderson, Mats Andersson, Björn, Ingenjör Andersson, Emilia Andersson, Eva Andersson, Fred, Verkst direktör Seglarmärke Brons 2004 Andersson, Gunnar Ö-fogde Långholmen 2004 Jun.avd medalj Silver 2008 Andersson, Guy Andersson, Hans Andersson, Håkan Havskappseglingskom. 2007 Funktionärsmärke *** 2011 Funktionärsmärke * 2005 Andersson, Håkan Andersson, Karl Evert Funktionärsmärke *** 2004 Andersson, Lars, Ingenjör Intendentkom. 1994–1999 Seglarmärke Guld 1992 Funktionärsmärke ** 1989 Andersson, Lars, Civ ek DHS m/y Goldfish Andersson, Louise Andersson, Owe, Direktör s/y Svea Tiger

87 79 21 10

91

09 08 12 00

76 17 09 17 02 66 16 59

99

148

År

Medlem

80

Andersson, Per-Erik Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2016 s/y Big Dipper s/y Spättan Andersson, Tomas Andersson, Tommy Seglarmärke Silver 1995 Funktionärsmärke *** 2004 Andersson, Ulf m/y Andrae, Anna André, Per m/y Tullia Andrén, Bo, Direktör Seglarmärke Silver 1997 s/y Skumtroll Andskär, Steven Angantyr, Maria Angsell, Martin Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2001 Funktionärsmärke * 2002 Angur, Lars Seglarmärke Brons 1999 m/y Teckla Anjemark, Marcus Seglarmärke Brons 2018 Ankarcrona, Caroline Seglarmärke Brons 2000 m/y Ankarcrona, Harald Ankarcrona, Sten Anstrell, Eva s/y Tant Blå Antas, Axel Anterot, Joakim Anterot, Mimmi, Musiker Antin, Kristian s/y Midushi Antman, Therese Seglarmärke Brons 2013 Anzengruber, Robin Michael Appelberg, Anne-Li

19 18 97

70 94 18 16 99 21 07 09 16 96 04

17 19 01

18 01 79

09 07 84

År 06

05 83

14 15 13 82

21 20 98

85

13 88

01 86 13 19 20 20 18 11 20 20


SENIORMEDLEMMAR A-B Medlem

Appelberg, Fredrik Appelgren, Hampus Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 2006 Ardern, Rodney Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Areskogh, Lars-Olof Seglarmärke Brons 1982 s/y Fragancia Arkling, Andreas Arnell, Jon Träningskom. 2016 Funktionärsmärke * 2021 m/y Tender Too Arnell, Martha Arnetz, Calle Arnetz, Emma Arnhult, Julia Arnhög, Astrid Arnhög, Gustav Motorbåtskom. 2014–2019 Funktionärsmärke * 2018 Jun.avd medalj Brons 2004 m/y Blixten m/y Dusty Arnhög, William Arnst, Sarah Aronsson, Ulf, Verkst direktör s/y Josephine Arph, Peter, Direktör m/y MyLady Arph, Veronica Arrhenius, Lars Arwin, Kristofer m/y The new dolce vita Ask, Peter s/y Embla Asker, Erik Aspegren, Matz s/y Ellida s/y Juliane Aspenberg, Filip

År

Medlem

11 02

Aspholm, Ralf Styrelseledamot 2011–2017 Havskappseglingskom. 2007–2017 Seglarmärke Silver 2002 Seglarmärke Guld 2006 Funktionärsmärke ** 2015 Asplund, Anders Asplund, Bengt, Civilingenjör Seglarmärke Silver 1963 Asplund, Göran m/y Bowrider Asplund, Martin Asplund, Olle, Med doktor Seglarmärke Silver 1966 Atala Labbé, Daniel Attemark, Anna Seglarmärke Brons 1999 Attemark, Patrik Långseglingskom. 2006–2008 Seglarmärke Brons 1999 Attling, Siri Augustsson, Carl Michael Aunapuu, Richard Aversten, Lukas Ax Karjel, Elin Funktionärsmärke * 2021 Ax:son Johnson, Alexander Axeen, Anders, Ingenjör Axelsson, Frans Axelsson, Jimi Axelsson, Jonas m/y Mon Blanc Axelsson, Morris Axelsson, Olle Styrelseledamot 2012–2014 Långseglingskom. 2005–2019 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2007 Funktionärsmärke *** 2015 Axelsson, Sigrid V.K Axling, Olle m/y Windy Back, Sebastian Backe, Otto

11

73

16 09

04 05 06 16 02 89

02 15 06 89 89 14 20 21 02 18

01

149

År

Medlem

År

96

Backer Skaar, Marina Seglarmärke Brons 1973 Funktionärsmärke *** 2021 Funktionärsmärke ** 2018 Backlund, Lars m/y Harry Backman, Julia Bahrke, Johan, Bergsingenjör Seglarmärke Guld 2002 Bahrke, Richard Seglarmärke Brons 2018 Bahrke, Sigvard, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1995 s/y Johanna III Baltscheffsky, Henrik Vice Ordförande 2000–2005 Styrelseledamot 1994–2005 Bankappseglingskom. 1999–2005 Långseglingskom. 1994–1999 Seglarmärke Guld 1990 Funktionärsmärke * 2002 Baltscheffsky, Ingela, Civilekonom Aktivitetskom. 1996–2001 Baltscheffsky, Magnus Juniorkom. 2003–2005 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2003 Jun.avd medalj Silver 2005 Bandling, Marcus, Verkst direktör m/y Barck, Pekka Barkelius, Noel Seglarmärke Brons 2014 Barkstedt, Christian Barry, Aisling Barry, Viktor Bauer, Tony m/y Tranquilla Bauermeister, Christian Baumann, Fanny Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 2013 Baumer, Bill, Fabrikör Beckerman, Carina

10

84 54 16 80 63 02 88 87

05 21 09 13 18 16 10 02 15 20 02 04

98 09 20 19

21 15 80 96 69

77

92 86

12 94 09 18 08 05 20 18 04

85 05


SENIORMEDLEMMAR B-B Medlem

Beckvid, Jens, Entreprenör Behm, Carl Magnus Beirs, Astrid van Beirs, Michel van, Civilekonom m/y Bellqvist, Lars s/y Solola Bengtson, Martin m/y Eva II Bengtsson, Anders Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2007 Funktionärsmärke *** 2021 Funktionärsmärke ** 2020 Funktionärsmärke * 2017 Bengtsson, Olav s/y Vilja Bengtsson, Rolf Bengtsson, Stefan Bennbom, Filippa Bennbom, Ludvig Bennbom, Åsa Benzein, Bengt, Konsult Seglarmärke Brons 2005 s/y Inferno s/y Smash Benzler, Johan Berensson, Olof Seglarmärke Brons 2014 Berg, Ann-Charlotte Berg, David, Löjtnant Informationskom. 2021 Berg, David Berg, Johan Berg, Johan Berg, Rickard, Kapten Havskappseglingskom. 2006–2006 m/y Beloa Bergekrans, Jan, Direktör Bergengren, Alexia Bergentoft, Christian Bergfelt, Michael, Verkst direktör Berggren, Arne, Civilingenjör s/y Anna-Maria

År

Medlem

20 20 02 05

Berggren, Axel Berggren, Erik Berggren, Gustav m/y veni vidi vici Berggren, Hans Berggren, Ingrid Styrelseledamot 2004–2010 Aktivitetskom. 2003–2010 Förtjänstmedalj Silver 2011 Berggren, Kasper Berggren, Kicki Juniorkom. 1968–1969 Seglarmärke Silver 1971 Berggren, Ola, Urmakare m/y Höken 2 Berggren, Per, Civilingenjör m/y Bergh, Anders Bergh, Hubert m/y B Bergkvist, Ann-Catrine Berglind, Anna Seglarmärke Brons 2004 Berglind, Magnus Seglarmärke Brons 2018 Berglind, Tommy Berglund, Amanda Aktivitetskom. 2018 Berglund, Anna C. Berglund, Christina Berglund, Claes Berglund, Fredrik , CEO m/y Berglund, Hans Berglund, Ibb, Arkitekt Berglund, Ingalill Berglund, Mats Seglarmärke Brons 2014 Berglund, Michael Berglund, Per Berglund, Ulf s/y Mistral Berglöf Lambert, Ruben Båtkom. 2018

89 11 05

09 09 14 11 11 20 03

17 09 05 19 20 06 07 99

89 01 13 18 89

150

År

Medlem

00 13 18

Bergman, Anders Bergman, Annika M Bergman, Daniel Bergman, Fabian Juniorkom. 2020 Seglarmärke Brons 2019 Bergman, Fredrik Bergman, Gösta Bergman, Lukas Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Bergman, Magnus s/y Mirage Bergman, Olivia Bergman, Peter Bankappseglingskom. 2012–2013 Träningskom. 2013–2016 Seglarmärke Guld 2010 Seglarmärke Silver 2005 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2011 Bergman J:r, Ingmar, Flygkapten Seglarmärke Guld 2021 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2014 s/y Itaka Bergquist, Håkan, Verkst direktör Bergqvist, Jan, Civilekonom Bergryd, Mats E G, Divisionschef s/y Ladykiller Bergstedt, Olle m/y Bergstedt Sten, Viveca Havskappseglingskom. 1990–1998 Aktivitetskom. 1999–2005 Funktionärsmärke *** 1990 Bergstrand, Emma Bergström, Anders Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2008 s/y True Heading Bergström, Fredrik Bergström, Gunilla

02 02

01 70

83 08 21 18 60 98 14 03 17 20 93 82 17 04 11 12 99 99 12 74 10

År 15 15 16 07

16 21 05

18 06 95

95

08 80 90 00 79

99 05

16 07


SENIORMEDLEMMAR B-B Medlem

Bergström, Idha Bergström, Isabella Bergström, Lars Bergström, Lars Bergström, Sofia Bergström, Sören, Verkst direktör Berlin, Michael, Civilekonom Seglarmärke Guld 1999 s/y Älde Berlin, Stellan, Tekn doktor Bankappseglingskom. 2006–2013 Seglarmärke Guld 2001 Rorsmedalj Silver 2009 Berman, Caroline Juniorkom. 2002–2004 Jun.avd medalj Silver 2004 Berndtsson, Hans, Arkitekt Seglarmärke Brons 2009 Bernwall, Hans Berthelius, Tor Bertling, Jan, Verkst direktör s/y Heartbeat Bexar, André, Hamnkapten Billing, Maria Billing, Tomas Bing, Daniel Seglarmärke Brons 2004 Birgersson, Andrea Biörklund, Erik Bjellqvist, Magnus Bjercke, Fabienne Bjerke, Fred Bjerkås, Nils Bjerneling, Carl-Henrik, Verkst direktör s/y Rosette Bjurström, Dag, Bergsingenjör Seglarmärke Guld 2007 Seglarmärke Silver 2004 Bjurström, Filip Bjurström, Jessica Bjurström, Sebastian Bjurwill, Vilma Bjäringer, Adriana Aktivitetskom. 2021

År

Medlem

15 08 21 15 08 20 83

Bjäringer, Ingrid Bjäringer, Martin, Civilekonom Finanskom. 2001–2008 Jun.avd medalj Guld 2021 m/y Helena II Björck, Peter Björk, Frederik Björk, Jonas s/y Xara Björk, Lars, Reklamkonsulent Seglarmärke Guld 1989 Björk, Lennart Björkland, Mats Björklund, Eleonore Björklund, Jan Björklund, Johan s/y Antilla Björling Duell, Marie Björn, Fred m/y Blake, Benson P Blake, Margaret S Blegen, Arthur Harry Blegen, Theodor Blencke, Ulf Intendentkom. 1997–1999 Seglarmärke Guld 1989 Bley, Thomas Blix, Isabella, Civilingenjör Blixt, Thomas, Ingenjör Havskappseglingskom. 2017 Seglarmärke Guld 1998 Blom, Peter Blomberg, Christopher Blomberg, Dan, Direktör Blomberg, Fredrik Blomberg, Isabella Blomberg, John Blomberg, Madeleine Blomberg, Marcus Blomberg, Stefan, Leg läkare s/y Vilda Matilda Blomgren, Lars, Producent Seglarmärke Silver 2000

96

93

94 89 20 13 20 15 04 00 09 20 18 06 15 18 17 96

15 21 12 15 01

151

År

Medlem

81 79

Blomkvist, Bo, Direktör Blomkvist, Mikael s/y Carall Blomqvist, Anders Blomster, Eric Blomster, Nils-Erik Havskappseglingskom. 1998–2008 Seglarmärke Guld 2009 Seglarmärke Silver 2003 Funktionärsmärke *** 2001 s/y L’ Orizzonte Bobeck, Göran Bobeck, Vilma Seglarmärke Brons 2019 Bobeck Arnhög, Stephanie Bodin, Anders, Civilekonom s/y Govinda Bodin, Erik, Civilingenjör Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2014 s/y S/Y Prinsessan Bodin, Patrik s/y Master Yoda Boding, Jonas Boding, Robert s/y Esmeralda Bogefors, Karl-Johan Bohlin, Jonas Bohlin, Karl s/y Felicity Boivie, Adrian Boivie, Noah Klubbkom. 2018 Bolin, Lars Boltenstern, Claes Boman, Anders Seglarmärke Guld 1982 Boman, Axel Boman, John Boman, Lars, Advokat m/y Henrietta II Bonin de Pissarro, Gregory Bonin de Pissarro, Maxime

89 06 17 74 11 70 02 14 19 17 00 02 18 01 98 67

02 18 96

13 86 87 08 08 20 08 08 99 98

År 89 19 20 93 84

16 16 16 86 11

15 12 12 16 13 13 03 20 18 10 76 04 00 89 17 17


SENIORMEDLEMMAR B-B Medlem

Bonnier, Carl Peder Juniorkom. 2005–2006 Seglarmärke Brons 2021 Jun.avd medalj Guld 2007 Jun.avd medalj Brons 2003 m/y Aqua Vera Bonnier, Carl-Johan Bonnier, Fabian Bonnier, Felix Bonnier, Hans-Jacob m/y Mimmi II Bonnier, Isaac Bonnier, Jacob Bonnier, Kaj m/y Rapsodie Bonnier, Karl-Adam, Fil doktor s/y Salome Bonnier, Niharika Bonnier, Sam, Verkst direktör Bonnier, Suzanne Bonnier, Theodor Juniorkom. 2007–2008 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2005 Jun.avd medalj Silver 2009 Bonthelius, Gunnar Boos Leuckfeld, Carl-Johan Jun.avd medalj Silver 2021 Borelius, Henrik Borg, Jan Lennart Seglarmärke Brons 1998 s/y DiaXole Borg, Johan Borgcrantz, Anders Borgenhäll, Håkan s/y SummerWind Borgman, Martina

År

Medlem

89

Borking, Kjell, Direktör Vice Ordförande 1993–1997 Styrelseledamot 1992–1997 Havskappseglingskom. 1985–1997 Seglarmärke Guld 1992 Funktionärsmärke *** 1992 Förtjänstmedalj Guld 1997 s/y Acapella Boström, Bengt Boström, Bertil, Direktör Seglarmärke Brons 1973 Boström, Johan, Leg tandläkare m/y Strövaren s/y Senta Boström, Jonas m/y Sissi Boström, Marie-Louise s/y Gangies Boström, Mikael Boström, Richard Boström, Victor Boström, William Bouveng, Harry Bracht, Philippe Brandberg, Christina Brandén, Nils Brandin, Patrick Brantingson, Joakim Bratt, Johan Seglarmärke Brons 2018 s/y Solong Bratt, Jonas Bratt, Marie Bratt, Rolf m/y Marama Braxell, Martin Bredberg, Camilla Bredberg, Hans s/y Ida Bredberg, Monica Bredin, Mathias Seglarmärke Silver 2020 Seglarmärke Brons 2017 Bremberg, Sebastian

92 89 08 89 02 11 74 89 06 05 07 00

90 09 08 94

98 02 13 16

152

År

Medlem

82

Bremberg, Viktoria Juniorkom. 2017–2019 Jun.avd medalj Guld 2019 Brennwald, Lotta Brenter, Per-Olof, Reklamman Bankappseglingskom. 1993–1996 Informationskom. 1990–1992 Seglarmärke Guld 1995 s/y Silverfågel m/y Linnea Brenter, Pontus Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2013 Briem, Claes Brisius, Emily Brisius, Richard Seglarmärke Guld 1995 Brisius, Tiger Brix, Rupert m/y Ulrika Brobacke, Erik Broberg, Mats m/y Brodin, Carl-Hampus Brodin, Fredrik Seglarmärke Silver 2020 Seglarmärke Brons 2017 Brodin, Hans-Eric, Direktör Seglarmärke Guld 1988 Brodin, Niclas Brodin, Olof Brodin, Vendela Brohn, Arne Brolin, Lars-Olof, Jur kand Broman, Christian Broman, Claes, Advokat Revisor 1991–2005 Revisorssuppleant 1983–1991 Broman, Hans Träningskom. 2020 Funktionärsmärke * 2021 Broman, Sten Broman, Tien

82 62 59

20 16 87 01 17 04 07 19 20 19 18 19 12

13 19 20 17 16 10 16 10

16

År 05

20 78

08

02 11 88 11 13 19 15 98 14

65 97 04 02 16 64 15 71

19

14 01


SENIORMEDLEMMAR B-C Medlem

Broms, Carl Johan Broms, Johan Broomé, Thomas, Civilekonom Broström, Didrik Browne, Anthony Joseph Bruce, Johan Seglarmärke Brons 2015 Brummer, Adrian Brummer, Laura Brummer, Patrik Brunnberg, Erik Seglarmärke Brons 2018 Brunned, Annika, Bankdirektör Brunned, Olov, Advokat m/y Frase Brunned, Oskar Brunnhage, Claes Seglarmärke Guld 1979 Bruno, Folke Brunstorp, Ola Brunzell, Oscar Brusewitz, Fredrik Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2007 Bruske, Esbjörn Styrelseledamot 1990–1995 Intendent 1990–1995 Intendentkom. 1990–1995 Seglarmärke Guld 1970 Förtjänstmedalj Silver 1999 s/y Dorrit XI m/y Dorrit Bruske, Lisbeth Bruske, Peder Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2010 Seglarmärke Brons 2007 Bruzelius, Peter, Civilekonom Bruzelius Lidqvist, Robert, Jur kand Seglarmärke Brons 2007 s/y X-Dream Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Professor

År

Medlem

93 68 16 16 16 11

Brändström, Magnus m/y Kasper Brömer, Sebastian Brötell, Fredrik Funktionärsmärke * 2002 Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2002 Buis, Leobert Burgaz, Ann Burman, Axel Juniorkom. 2019–2020 Jun.avd medalj Guld 2019 Burman, Georg Burman, Lars Seglarmärke Brons 2008 Burmeister, Jari Funktionärsmärke * 2020 Burmester Frosch, Anette Busck, Peter Bygge, Johan, Direktör Bülow, Kjell Seglarmärke Brons 1974 Byström, Anna Byström, Carl Byström, Michael, Ingenjör Funktionärsmärke * 2012 Byström, Thomas Båge, Carl Båge, Henrik m/y Sophia Båge, Marie Internationellakom. 2019 Funktionärsmärke * 2013 Båge, Michael Båge, Richard Båge, Stefan, Civilekonom Klubbkom. 1975–1978 Långseglingskom. 1975–1978 Långseglingskom. 1982–2018 Seglarmärke Guld 1987 Funktionärsmärke *** 2015

92 00 02 09 18 18 20 72 11 14 12 83

60

90 78

85 92

20

153

År

Medlem

13

Bångstad, Isabel Aktivitetskom. 2021 Styrelseledamot 2021 Aktivitetskom. 2018–2020 Juniorkom. 2014–2017 Bångstad, Nicole Juniorkom. 2014–2017 Jun.avd medalj Brons 2013 Jun.avd medalj Brons 2014 Bångstad, Tove Bååthe, Magnus Juniorkom. 1997–2003 Seglarmärke Guld 2017 Jun.avd medalj Guld 2003 Jun.avd medalj Brons 1997 Bäckman, Nina, Marknadsförare Bäckstrand, Eva Lena Bäckström, Anders Bäckström, Peter Intendentkom. 2021 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2002 m/y Gaston Bäversjö, Bo Bäverstam, Dan, Civilekonom Böhme, Marcus Böhme, Richard, Civilekonom Juniorkom. 1976–1983 Juniorkom. 1999–2016 Funktionärsmärke *** 2015 Börjesson, Anders, Direktör m/y Fjellro Express Börjesson, Frans Börjesson, Fredrik s/y Grace Börjesson, Jonas Böttcher, Erik m/y Hägern Böös, Karolina Böös, Linus Caap, Peter Calissendorff, Percy

20 98

21 00 06

05 97 18 02 17 06 65 21 07 07 20 09 19 09

09 82 59

År 97

00

05 91

17 10 21 93

18 17 17 89

99 03 96 13 20 98 02 10 05


SENIORMEDLEMMAR C-C Medlem

Callerström, Caspar m/y Camitz, Hans s/y Gryning Camp, Jens s/y Ophelia Candinger, Mats Capolicchio, Leon Capolicchio, Stella Klubbkom. 2020 Cappelen, Carl-Fredrik Cardell, Anna-Pia Aktivitetskom. 2016–2018 Funktionärsmärke * 2019 Cardell, Torbjörn Carenfelt, Robert Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2004 Carlberg, Gösta Carlén, Peter, Verkst direktör s/y ViTre Carlens, Per, Leg läkare Småbåtskom. 1962–1965 Seglarmärke Silver 1964 Carleson, Inge, Förläggare s/y Ottilia II af Petersburg s/y Sunbeam Carlsen, Alexandra Carlsen, Andrea Carlsen, Oscar Carlsén, Bertil Carlson, Björn, Direktör Seglarmärke Brons 2006 Carlson, Claes, Verkst direktör Carlsson, Annica s/y Levina Carlsson, Carl-Fredrik Carlsson, Göran s/y Out of Sight Carlsson, Hans Carlsson, Lars Funktionärsmärke * 2021 m/y Lagaz

År

Medlem

06

Carlsson, Leif, Båtbyggare Bankappseglingskom. 1997–2004 Seglarmärke Guld 1992 Rorsmedalj Silver 1992 Carlsson, Roger Carlsson, Rolf m/y Naicy III Carlsson, Sune Tekniska kom. 1969–1973 Seglarmärke Guld 1965 Rorsmedalj Silver 1968 Carlsson, Ulf Seglarmärke Guld 1995 Funktionärsmärke * 2019 s/y Carlström, Rikard Carnemark, Anna Carnemark, Sverker Långseglingskom. 2014 Seglarmärke Brons 2018 s/y Casaja Carnhage, Michael Carrick, Rolf Caspar, Gerhard Casselbrant, Robert Casserlöv, Björn Castenfors, Anders Bankappseglingskom. 2001–2009 Intendentkom. 2011–2020 Seglarmärke Guld 2008 Funktionärsmärke *** 2010 Funktionärsmärke ** 2007 Funktionärsmärke * 2004 Castenfors, Gerd Aktivitetskom. 2016–2018 Funktionärsmärke *** 2018 Funktionärsmärke ** 2010 Castenfors, Linnea Aktivitetskom. 2018–2020 Castenfors, Magnus Revisor 2021 Seglarmärke Brons 2019 Catlin, Mark

06 12 15 15 15 01 16

10 00

20 97 60

05

01 01 02 03 84 06 15 02 11 15 16

154

År

Medlem

87

Catry, André, Ingenjör s/y Madame Catry, Lena, Med doktor Långseglingskom. 2019 Cavalli, Henrik Juniorkom. 2009–2011 Seglarmärke Brons 2009 Jun.avd medalj Guld 2011 Jun.avd medalj Silver 2009 Jun.avd medalj Brons 2008 Cavalli Wallenberg, Lovisa Cavalli-Abrahamson, Louise Cavebring, John m/y Great Escape Cavebring, Veronica, Verkst direktör Cederblad, Lars s/y Sjöstjärna Cederhage, Dan s/y Grandma Gertrud Cederholm, Didric m/y Silver Cederholm, Kristin Cederlund, Carl Cedervall, Edvin Chambers, Carl-Johan Chambers, Julia Chappuis, Sofia Chen, Xingyi Christensson, Carl Christensson, Hugo Christensson, Peter, Civilingenjör Revisorssuppleant 2000–2021 Seglarmärke Guld 1979 Funktionärsmärke *** 2016 Christensson, Wilhelm Jun.avd medalj Brons 2010 Christensson, Wilhelm Christiansson, Ulf Claeson, Anders, Civilekonom s/y Carpe Diem Claeson, Lena Funktionärsmärke ** 2001

02 05 61

81

19 11 11

07 17 88 13 07 00

05

18 16

19

År 16 16 98

90 98 14 15 20 20 12 12 02 20 06 02 19 15 15 02 54

98 06 20 95 95


SENIORMEDLEMMAR C-D Medlem

Claeson, Olle, Civilekonom Valnämnden 2010–2015 Styrelseledamot 2008–2010 Bankappseglingskom. 1995–1999 Bankappseglingskom. 2006–2008 Bankappseglingskom. 2008–2010 Seglarmärke Silver 2003 Funktionärsmärke ** 2009 Funktionärsmärke * 2001 Förtjänstmedalj Silver 2015 s/y Amita Claeson, Oscar Seglarmärke Guld 2002 Claesson, Hans, Direktör s/y Zorina III Clerborn, Peter Collman, Göran Seglarmärke Guld 2004 Comstedt, Niclas s/y Salpare Conradsson, Johan Crafoord, Carl-Göran, Industridesigner Seglarmärke Guld 1976 Crafoord, Helene Cronier, Paula Cronmark, Lars Cronstedt, Claes, Advokat Vice Ordförande 1992–1998 Sekreterare 1992–1998 Styrelseledamot 1990–1998 Långseglingskom. 1990–1992 Seglarmärke Guld 1996 Cronstedt, Gabriel Cronstedt, Jacob, Arkitekt Cronstedt, Margaretha, Civilekonom Långseglingskom. 1998–2005 Cullin, Alexander m/y Luna Curry-Lindahl, Robin Cygnaeus, Fredrik Seglarmärke Brons 2019 Cygnaeus, Robert Juniorkom. 1980–1991 Jun.avd medalj Guld 1991

År

Medlem

89

Dahl, Leff Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2014 Dahlberg, Anton Rorsmedalj Silver 2017 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2007 Dahlberg, Christian m/y Yazz Dahlberg, Yasmine Dahlbo, Stefan m/y Alice 7 Dahlbäck, Claes, Civilekonom Seglarmärke Silver 1998 s/y Acracia II m/y Mira Ceti Dahlfors, Jarl, Civilekonom Dahlgren, Klas, Verkst direktör Dahlin, Cesar Dahlin, Douglas Dahlin, Gustav Dahlin, Pär Ola Dahlin, Rolf Dahlman, Fredrich Seglarmärke Brons 2005 Dahlman, Mathias Dahlqvist-Sjöberg, Patric Dahlstedt, Lukas Dahlstrand Mattsson, Erik s/y Frida Dahn, Samuel Dahrné, Henrik Dalestig, Michael s/y Modesty Dalunde, Agnes Funktionärsmärke * 2015 Dalunde, Carl Wilhelm Dalunde, Carl-Edvard Juniorkom. 2019 Dalunde, Mats, Filmfotograf Havskappseglingskom. 1998–2017 Seglarmärke Brons 2003 Funktionärsmärke *** 2004 Danestig, Johan

89 08 14 96 20 07 66 83 18 53 81

86 94 94 20 15 15 78

155

År

Medlem

09

Dangoor, David m/y Jiminy Cricket m/y Monstrum V m/y Figaro Daniel, HKH Prins Danielson, Tim Funktionärsmärke * 2020 Danielsson, Anders S., Civilekonom Seglarmärke Guld 1969 Danielsson, Hans, Direktör Havskappseglingskom. 1969–1970 Seglarmärke Guld 1969 Danielsson, Johan Danielsson, Mats s/y Tintomara Dannaeus, Jonas Dannberg, Björn s/y Santana Dansk, Thomas Danulf, Peter s/y Pura Vida Davidson-Vitell, Jonas Davidsson, Peter, Verkst direktör m/y Pic-Nic III de Baey, Antonia De Champs, Johan m/y Casa Lobo de Champs, John-Christian Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 2012 De Geer, Axel De Geer, Catharina De Geer, Fredrika Decker, Barbro Seglarmärke Brons 1961 Decker, Björn de Decker, Fredrik s/y Briljant Degerfors, Ola Delin, Johan Seglarmärke Guld 1992 s/y Carbonara m/y Greys m/y

06

83 07 05 84

84 20 97 97 02 13 72 03 19 07 12 08 13 11 12 96 96 00 80

18

År 06

11 16 57 57

16 15 17 08 14 18 10 13 17 89 08

98 01 01 59 14 01 09 74


SENIORMEDLEMMAR D-E Medlem

Dellgren, Göran, Leg läkare Dellgren, Mats s/y Dellham, Mats m/y Anny Dembinski, Henrik, Doktor s/y Aurora Dennerstedt, Marcus Denward, Marie Derblom, Jenny Detlefsen, Lennart s/y Boomerang Detlefsen, Olof Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Dicander, Johan Dieden, Ebba Dieden, Jonas Dinkelspiel, Calla Dinkelspiel, Tom Dohrn, Christoffer Intendent 2018 Styrelseledamot 2018 Intendentkom. 2014 Hamnkapten Sandhamn 2014–2016 Funktionärsmärke ** 2021 Funktionärsmärke * 2018 Jun.avd medalj Brons 2012 Dohrn, Ing-Mari Dohrn, Stefan Seglarmärke Brons 2018 s/y Vitess Dohrn, Therese Dolk, Andreas Långseglingskom. 2020 s/y Mirage Dolk, Jonas Domeij, Anna Valnämnden 2013–2020 Styrelseledamot 2009–2013 Klubbmästare 2009–2013 Klubbkom. 2006–2013 Funktionärsmärke *** 2015 Domeij, Marcus

År

Medlem

06 85

Donoso, Maria Fernanda s/y Anfäkta III Douglas, Carl m/y Zen Douglas, Elisabeth, Direktör Aktivitetskom. 1986–1993 Douglas, Gustaf, Direktör Styrelseledamot 1984–1987 Informationskom. 1984–1987 Douglas, Wilhelm Dovallius, Magnus Dracke, Douglas Drakenberg, Björn Långseglingskom. 2018–2020 Seglarmärke Silver 1991 Drakenberg, Eva Internationellakom. 2016 Havskappseglingskom. 1985–2017 Informationskom. 2015 Funktionärsmärke *** 1993 Drakenberg, Hans B, Direktör Vice Ordförande 1984–1988 Sekreterare 1978–1984 Styrelseledamot 1978–1988 Långseglingskom. 1986–1988 Seglarmärke Guld 1983 Funktionärsmärke *** 2018 Förtjänstmedalj Silver 1988 Drakenberg, Mia s/y Expresly Drakenberg, Otto Havskappseglingskom. 1991–1999 Seglarmärke Guld 1994 Drangel, Christina Aktivitetskom. 1986–1993 Seglarmärke Brons 1978 Drougge, Anna Du Rietz, Claes, Direktör Du Rietz, Magnus Seglarmärke Silver 2002

90 19 17 19 10 88 99

16 75 03 02 97

96 82

97 12

12 77

00

156

År

Medlem

17

Du Rietz, Magnus Seglarmärke Silver 1977 s/y Malena m/y Baloo m/y Rulle du Rietz Frestadius, Anna du Rietz Frestadius, Sophie Dufva, Staffan Dunér, Malin Hamnkapten Sandhamn 2018–2020 Jun.avd medalj Silver 2019 Dybeck, Christian, Verkst direktör m/y Dyrell, Victoria Dyrssen, Carl Dyrssen, Gustaf, Skeppsmäklare Seglarmärke Guld 2002 Ebbersten, Erland m/y Tweety Edgar, Laura Edholm, Sara Edholm, Sten Havskappseglingskom. 2004–2017 Funktionärsmärke *** 2014 Funktionärsmärke ** 2009 Funktionärsmärke * 2006 Edin, Göran, Civilingenjör Styrelseledamot 2012 Intendent 2012–2018 Bankappseglingskom. 1991–1993 Bankappseglingskom. 2007–2012 Seglarmärke Guld 2002 Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2015 Funktionärsmärke * 2010 s/y Nova m/y Kaa Edin, Julia Aktivitetskom. 2021 Edin, Olivia

91 86 77

16 17 18 84

84

50

78 06

13

19 84 93

År 95

03 03 89 18

10 18 02 91 20 18 18 02

91

02 02


SENIORMEDLEMMAR E-E Medlem

Edler, Niklas Bankappseglingskom. 2009–2011 Seglarmärke Guld 2010 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2003 Rorsmedalj Silver 2014 Funktionärsmärke * 2021 Edlund, Mats m/y Biggelibob 4 Edlund-Persson, Björn Edman, Daniel Edman, Robin s/y Windjak Edström, Patrik Edvall, Pia Edvinsson, Mats, Tekn lic Egar, Laura Egebrant, Alexander Egnell, Göran, Ekonom Seglarmärke Guld 1975 m/y Costa de Lite Egnell, Oscar G Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2009 Seglarmärke Brons 2006 s/y Scampilicious Egnell Martin, Erik, Civilekonom Ehinger, Magnus Seglarmärke Brons 2003 s/y Mary Ehrhardt, Christian Ek, Anders, Jur kand Ek, Dag, Överläkare Seglarmärke Guld 1998 Ek, Johan, Direktör Seglarmärke Guld 2000 Ekberg, Caroline Ekberg, Henrik Ekblad, Kenneth Ekblad, Per Seglarmärke Brons 2006 s/y Primetime Ekblom, Harald Ekbom, Edward

År

Medlem

År

Medlem

02

Ekbom, Felix Ekbom, Per Gustaf, Advokat Ekdahl, Gunnar, Verkst direktör Hedersledamot 1992 Ordförande 1988–1992 Vice Ordförande 1985–1988 Styrelseledamot 1978–1992 Skattmästare 1983–1985 Valnämnden 1995–2001 Finanskom. 1983–1988 Finanskom. 1976–1979 Motorbåtskom. 1976–1977 Juniorkom. 1975–1983 Seglarmärke Guld 1979 Förtjänstmedalj Guld 1992 m/y Aquarius Ekdahl, Gunnar, Källarmästare Seglarmärke Silver 1996 m/y Rosso af Stockholm Ekdahl, Joachim Havskappseglingskom. 1998–2004 Seglarmärke Guld 1995 Ekeblad, Kristin, Leg sjuksköterska Bankappseglingskom. 1990–1994 Havskappseglingskom. 1969–1971 Juniorkom. 1971–1972 Seglarmärke Brons 1972 Funktionärsmärke *** 1992 Ekeblad, Louise Funktionärsmärke ** 2003 Ekedahl, Karl Erik Ekefalk, Thomas, Civilingenjör Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2012 Ekeman, Anders Ekengren, Ann Ekengren, Jens Ekengren, Jonny m/y Filura Ekenman, Henrik Ekenman, Ulf Seglarmärke Brons 2002 Ekenstam, Andreas af Ekenstam, Mikael af

08 05 75

Ekholm, Johan, Kock s/y Matador Eklund, Anders s/y Alfsol Eklund, Birgit Eklund, Björn s/y SVEA II Eklund, Douglas Seglarmärke Brons 2014 Eklund, Hans s/y Stora Vit af Stockholm Eklund, Owe m/y Theodora III Eklund, Staffan Seglarmärke Silver 1983 Eklund Ekström, William Eklöf, Lars, Fotograf m/y DareDevil II Ekman, Agneta, Överläkare Ekman, Fredrik Bankappseglingskom. 2010–2012 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2002 Jun.avd medalj Brons 1995 Ekman, Göran, Civilingenjör Ekstedt, Jan-Victor, Haveriinspektör Intendentkom. 1991–1998 Funktionärsmärke * 1994 Ekström, Anders Seglarmärke Guld 2005 Ekström, Bengt s/y Dievole Ekström, Stefan Ekudden, Erik Eldros, Staffan Elfström, Gustaf, Civilekonom Elfström, Lovisa Elfström, Richard, Direktör Utbildningskom. 1972–1974 Bankappseglingskom. 1973–1977 Seglarmärke Guld 1992 Elgcrona Bardvall, Eva Eliasson, Bengt Eliasson, Dan

20 20 20 10 19 13 89 19 18 60

90

10 99

19 64 77 84 01 02 01 92

07 04

157

79

89

56

86 18 10

98 02 88 20 10 00 20 20

År 98 99 10 19 03 04 19 80 15 03 08 93

67 86

20 19 20 18 17 64 05 63

11 16 15


SENIORMEDLEMMAR E-E Medlem

Eliasson, Tomas s/y Elida Elled, Anna-Lena Ellingsen, Per Elmér, Peter, Direktör Seglarmärke Guld 1992 Elmér, Pontus, Civilekonom Seglarmärke Silver 2003 Elofsson, Mats Elvhage, Ted Elvroth, Tina Elzvik, Emilie Elzvik, Emma Elzvik, Eric m/y Jackie Elzvik, Johan Seglarmärke Guld 1999 m/y Vilda Elzvik, Louise Elzvik, Ludvig Emanuelli, Ulf Emilson, Per-Anders m/y m/y Strövaren Emilsson, Peje, Direktör Seglarmärke Guld 2000 Emmertz, Christian s/y Necesse 2 Emmoth, Andreas Bankappseglingskom. 2019–2021 Seglarmärke Guld 2019 Seglarmärke Silver 2001 Emond, Bertil Emtemark, Alexander Emtemark, Andrea Emtemark, Helena Aktivitetskom. 2004–2008 Emtemark, Raymond Informationskom. 1996–2005 Seglarmärke Guld 1992 Enblad, Agneta Enblad, Axel Juniorkom. 2011–2015 Jun.avd medalj Brons 2013

År

Medlem

13

Enblad, Gustaf Enblad, Patrik, Direktör Styrelseledamot 2007–2017 Skattmästare 2007–2013 Finanskom. 2007–2013 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 2006 Förtjänstmedalj Silver 2017 Funktionärsmärke *** 2018 Funktionärsmärke ** 2015 Enblad, Wille Engblom, Henrik Engdahl, Kevin Engel, Rolf m/y Tiare Engelbert, Andrea Engelbert, Christel Engelbert, Elsa m/y Irma Engelbert, Filip, Civilekonom Klubbkom. 1997–2003 Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2000 m/y Swag s/y Elvis Engelbert, Lars, Juvelerare Seglarmärke Guld 1990 Engelbert, Oscar Engelbert, Peter, Juvelerare Styrelseledamot 1991–1993 Klubbmästare 1991–1993 Seglarmärke Guld 1991 Klubbkom. 1990–2000 Engelbrecht, Lars Motorbåtskom. 1999–2010 Funktionärsmärke ** 2010 Funktionärsmärke * 2004 m/y Lidia Englesson, Michael Englund, Anna Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2016

18 08 77 00 16 16 20 08 08 80 69

08 08 12 02

94 16 00

94 98 98 80 79

05 98

158

År

Medlem

13 97

Englund, Ulrik Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2004 m/y Engren, Bo, Verkst direktör Engstrand, Amanda Juniorkom. 2019 Engstrand, Josephine Styrelseledamot 2021 Juniorkom. 1992–1994 Juniorkom. 2014 Jun.avd medalj Guld 1994 Jun.avd medalj Brons 2004 Engstrand, Klas s/y Groovy 3 Engstrand, Linnea Engstrand, Olivia Juniorkom. 2017–2021 Engstrand, Stefan Seglarmärke Brons 2018 Engström, Gunnar Seglarmärke Brons 2003 s/y Amazing Grey Engström, Hans-Hugo, Civilekonom Engström, Jan s/y Sally Engström, Jonas Engström, Leif s/y Ingenwart Engström, Lena Engwall, Jacob Engwall, Marianne Engwall, Olof, Direktör Seglarmärke Guld 1963 Engwall, Torsten, Civilekonom Engwall Edholm, Louise Enochson, Elisabeth Enochson, Lars, Direktör Ensér, Alexander m/y Bertram m/y Tärnskär Ensér, Mats, Civilingenjör s/y Lackawanna Erhardt, Carl-Magnus

98 04 03 15 02 91 02 95

53 15 81

85

15 13

År 99

13 09 84

14 15 09 03 01

55 16 16 20 09 92 48 56 76 95 96 96 04

07 89


SENIORMEDLEMMAR E-F Medlem

Ericksson, David s/y Prima Donna Ericksson, Hanna Bankappseglingskom. 2021 Seglarmärke Silver 2006 Ericson, Roine Ericsson, Göran, Civilekonom Seglarmärke Brons 1969 Mästarnålen 1966 Navigationsmärke guld 1957 Ericsson, Harald m/y Pilar Ericsson, Joachim B-F Ericsson, Johan Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2008 Ericsson, Magnus, Direktör Seglarmärke Brons 1972 s/y Sissela av Böljeby Ericsson, Magnus, Direktör Eriksen, Björn Eriksson, Alexander s/y Explorer 2 Eriksson, Bo s/y Ester Eriksson, Dan Alec s/y La Copine Eriksson, Daniel Eriksson, Edvin Eriksson, Fredrik Eriksson, Johan, CEO Eriksson, Johan Eriksson, Karin s/y Kraka Eriksson, Lorentz Eriksson, Maria Eriksson, Mats Eriksson, Niklas Eriksson, Peter Eriksson, Peter, Verkst direktör Eriksson, Pontus m/y D Doris Eriksson, Pär Eriksson, Stefan

År

Medlem

00

Eriksson, Tomas Eriksson, Ulf, Verkst direktör s/y B4 Eriksson, Ulf s/y Trixa Eriksson, Urban Eriksson, Vincent Eriksson, Åke, Direktör Seglarmärke Guld 1965 Erixon, Bob Seglarmärke Brons 2018 Erker, Rodger Erlandsson, Patrik Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2006 Ersmark, Vilhelm Ervell, Björn Eserblom, Carmen Bankappseglingskom. 2018–2020 Funktionärsmärke * 2021 Eskilsson, Per m/y Essehorn, Philip Essehorn, Susanne, Fastighetschef Euler von, Helena Euler von, Mikael s/y Moa Everhall Blom, Catja Everskog, Magnus Seglarmärke Brons 2018 Evrell, Lennart, Verkst direktör Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2005 Evstifeev, Sergey Fabjan, Christian Fager, Christofer s/y Maj af Stockholm Fagerström, Daniel s/y UBU Fahlström, Johan, Jur kand m/y Jokalo II

00

17 56

21 16 99

59

74 13 19 19 93 19 21 16 16 18 08 12 20 11 20 01 10 20

17 18

159

År

Medlem

År

18 20

Fahlström, Lovisa Juniorkom. 2006–2008 Juniorkom. 2011–2015 Jun.avd medalj Silver 2008 Jun.avd medalj Silver 2010 Jun.avd medalj Brons 2005 Jun.avd medalj Brons 2009 Fahlström, Madeleine Aktivitetskom. 2002–2005 Funktionärsmärke * 2005 Fahlström, Peter, Verkst direktör Faith-Ell, Gunnar s/y White Saurel Falck, August Falck, Jonas, Distriktschef Falck, Thomas Falconer, Jonas, Marknadsekonom Falkenberg, Gabriel, Friherre m/y Inspiration Falkengren, Morgan, Civilingenjör Fall, Örjan Seglarmärke Brons 2018 Fallenius, Anders Långseglingskom. 2006–2016 Faulkner, Harry, Direktör Seglarmärke Silver 1965 m/y Shake Faxander, Olof s/y Cascade Feilitzen von, Peter Fejerstam Ljungquist, Karl Feldreich, Catharina Feldreich, Ebba Funktionärsmärke ** 2010 Funktionärsmärke * 2007 Jun.avd medalj Silver 2011 Jun.avd medalj Brons 2008 Feldreich, Fredrik Klubbdirektör 1991–2007 Seglarmärke Guld 1997 Funktionärsmärke *** 2004 Feldreich, Nicolas, MD Fellbom, Johan

90

16 82 12 57 10 20 00

97 12 18

20 11 11 21 21 01 05 03

21 14 20 01 89

62

08 19 91 88 68 13 91 78 09 11 52

08 19 20 91 91

63

15 20


SENIORMEDLEMMAR F-F Medlem

År

Medlem

Fernqvist, Magnus s/y Krumelur Fernström, Elisabeth, Civilekonom s/y Blue Sky IV Fernström, Tommy, Airsteward s/y Felicity Flodin, Maria Flodin, Rickard Flood, Anders, Doktor Flordal, Petter Floser, Linnea Fogelberg, Michael Folcker, Pär-Ola Folke, Carl Johan Folke, Richard Folkebo, Clara Fonseca Karlsson, Dennis Fors, Charlotte Fors, Oscar s/y Miss California m/y Forsberg, Bert Forsberg, Björn, Egenföretagare Forsberg, Erik Forsberg, Thomas Forsberg Schinkler, Eva Forsell, Jesper Forsell, Marcus, Direktör Forsgren, Emil Forsgren, Patrik, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1999 Rorsmedalj Silver 2015 s/y Forsling, Anna Forslund, Annika Forsman, Dan, Ingenjör Seglarmärke Brons 1978 Forss, Eric Seglarmärke Silver 1995 Forssbeck, Mikael Forssell, Josefine Forssell Pyk, Sofus

13

Forssén, Anna Finanskom. 2021 Funktionärsmärke ** 2021 Funktionärsmärke * 2018 Forssén, Carl-Axel, Tjänsteman Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2003 s/y Topspin Forssén, Tindra Forstorp, Moa Frank, Bruno s/y Morning Breeze Fransson, Jessica Fransson, Johan Fransson, Patrik Fredell, Elisabeth Fredell, Jacob, Fil kand Seglarmärke Guld 1970 m/y Zista III Fredell, Jan Seglarmärke Brons 1962 Fredell, Nicolas Fredell, Patric, Jur kand Seglarmärke Guld 1964 Rorsmedalj Silver 1998 Fredrikson, Gustav Juniorkom. 2017 Fredrikson, Niclas, Jur kand Juniorkom. 1991–1997 Seglarmärke Brons 1996 Jun.avd medalj Guld 1997 Jun.avd medalj Silver 2021 Jun.avd medalj Silver 1990 Fredriksson, Kjell Fredriksson, Lisa, Designer Seglarmärke Silver 2009 Seglarmärke Brons 2003 Fredriksson, Maja Fredriksson, Martin Fredriksson, Pelle s/y Rakel

76 93 20 19 19 11 06 99 20 95 20 06 18 20 16

17 20 02 18 18 00 92 06 88

20 20 70 85 05 13 10

160

År

Medlem

16

Frenkiel, Sven M, Ingenjör Seglarmärke Silver 2005 Seglarmärke Brons 2001 s/y Stella Polaris Frenne, Göran Seglarmärke Silver 1963 Frestadius, Johan Otto Friberg, Björn Motorbåtskom. 1997–2000 Funktionärsmärke * 2004 s/y La Fleur Friberg, Claes m/y Holly Friberg, Hans, Civilingenjör s/y Friberg, Håkan s/y Vita Friberg, Kenneth Frid, Annika, Studerande Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2005 Jun.avd medalj Brons 2003 Fridh, Christopher Fridh, Pauline Fridsell, Emma Fries, Therese Juniorkom. 2017–2020 Frii, Christina Friis, Carl-Johan Havskappseglingskom. 2010–2015 Bankappseglingskom. 2015–2018 Seglarmärke Guld 2004 Funktionärsmärke ** 2018 Funktionärsmärke * 2015 m/y Hajen Friis, Gunilla, Producent Informationskom. 2000–2008 Funktionärsmärke ** 2006 Funktionärsmärke * 2003

01

14 19 16 06 16 06 20 82

58 19 60

07 87

13 99

06 18 05

År 92

64 94 64

05 95 84 11 00

97 98 09 08 20 90

98


SENIORMEDLEMMAR F-G Medlem

Friis, Peder, Bergsingenjör Juniorkom. 1997–2016 Seglarmärke Guld 1971 Funktionärsmärke *** 2015 m/y Strövaren Frimanson, Thomas Havskappseglingskom. 2019 Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2012 s/y Havanna Fritzdorf, Henrik Fritzon, Crister Fromholtz, Johan, Civilekonom Fromm, Lars Frosch, Lennart s/y Bonnie Frumerie, Caroline Frydman, Jan Eric, Advokat Frykfeldt, Carl Frykman, Astrid Frykman, Freja Fröberg, Jonas m/y Isabella Fröberg, Niclas, Civilekonom Juniorkom. 1989–1991 Informationskom. 2005–2021 Jun.avd medalj Guld 1991 Funktionärsmärke *** 2015 Fröberg Bengtsson, Hugo Frölén, Linda Fröling, Peder Furuskog, Thomas Klubbkom. 2009 Seglarmärke Guld 2000 Funktionärsmärke *** 2021 Funktionärsmärke ** 2018 Funktionärsmärke * 2015 Fällman de Neergaard, Jöran, Verkst direktör Förberg, Allan, TV-Producent Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 2003 s/y Gryning

År

Medlem

87

Gabrielson, Ted, Civilekonom Gabrielsson, Gunilla Långseglingskom. 2005–2005 Gabrielsson, Gustav Gabrielsson, Hanna Gabrielsson, Johan Gabrielsson, Petri, Segelmakare Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2000 Gadelius, Hampus Gadelius, Lykke Ganev, Georgi Ganslandt, Mattias Gapinski, Jan, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1993 Gardmo, Mats s/y Kahndellah Gardtman, Claes, Leg läkare Seglarmärke Brons 1980 Gardtman, Therese Garpenbeck, Ulf, Direktör Seglarmärke Brons 1988 Garrido, Gunilla Gattberg, Stefan Gauffin, Claes Finanskom. 2021 Gauffin, Wilhelm Gavel, Adam m/y Gawell, Nils Geijer, Christopher Geijer, Claes-Johan Geijer, Reinhold, Verkst direktör Geijer, Sophie Geijerstam-Lindberg, Peder af s/y Vagabonde Geisler, Christian, Leg läkare s/y Albatrozz Geissler, Peter Scott, Doktor Gelin, Curt Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2014 Funktionärsmärke ** 2011 Funktionärsmärke * 2008

02

18 20 86 20 02 98 14 20 20 18 11 89

07 05 01 89

99 96

161

År

Medlem

20 01

Gelinder, Svante, Doktor s/y Gelly Gendenberg, Håkan Gerdes, Åsa Giannotta, Giuseppe, Doktor Gillberg, Adam m/y m/y Gillberg, Björn, Pol mag Gillberg, Lennart Gillberg, Maximilian Gille, Joakim Carl Erhard Gille, Niklas Gip, Joakim Informationskom. 2019 Gissler, Gudrun Giustiniani, Leonardo, Count Gjertsen, Henrik s/y Zelda Glaumann, Carl Magnus Gleisner Kristoffersen, Therese Klubbkom. 2011–2019 Funktionärsmärke * 2015 Glimstedt, Henrik Gnosspelius, Johan Bankappseglingskom. 2013–2018 Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2008 Godby, Per, Försäljningsingenjör Godymirska, Ligia Goertz, Magnus Gomér, Helena Kristina Gomér, Marc Gomér, Natasha Helena Gomér, Sven Håkan Gottschling, Andreas Gourman Strid, Jenny Gozzo, Giovanni, Advokat Klubbkom. 1977–1982 Seglarmärke Guld 1995 Graarud, Björn Grabe, Lennart, Direktör s/y Sibilja (“U28”)

01 01 01 03

05 05 20 04 87 20 77 07 79 19 14 20 21 15 18 99 01 10 02 82 95 14 00

År 79 16 11 14 16

65 92 07 10 12 05 13 11 09 20 11

10 86

90 21 89 94 93 94 94 14 11 75

99 04


SENIORMEDLEMMAR G-G Medlem

Grabner, Ola s/y Gradén, Ulrika, Verkst direktör Graf, Erik Graf, Vendela Graffman, John Arend, Marindirektör Seglarmärke Brons 1965 Graffman, Sten s/y Juliet Grahn, Karl Grahn, Pål Granander, Katarina Granander, Magnus m/y Granath, Nicklas Granath, Roger Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2004 Granath, Ulrika, Account Director Grandinson, Bertil, Civilingenjör Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2008 Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2012 Graner, Sophie Granhed, Magnus s/y Granholm, Peter, Pol mag Granlund, Kasper Granlund, Nicklas s/y Gransten, Johan Granström, Albert Granström, Isabel Granström, Mikaela Granström, Peter Seglarmärke Brons 2006 s/y NÖF2 Gransäter, Sebastian

År

Medlem

16

Grape, Carl-Henrik Seglarmärke Guld 2019 Seglarmärke Silver 2016 Seglarmärke Brons 2013 Funktionärsmärke * 2021 Grape-Glennhage, Ludvig Gravestam, Jonatan Grefbäck, Staffan Gregory, Francis Henry Grenfeldt, Magnus Greslingaas, Kristian, Konsult Grewin, Karl Juniorkom. 2021 Grootendorst, Jan Gross, Göran Gross, Jonas Seglarmärke Brons 2006 Gross, Julia Aktivitetskom. 2019 Seglarmärke Guld 2007 Seglarmärke Brons 2006 Gross, Lisa Juniorkom. 2018–2021 Valnämnden 2021 Juniorkom. 2016–2017 Gross, Stellan Långseglingskom. 1994–2004 Seglarmärke Guld 1992 Gross, Thomas Vice Ordförande 2007–2008 Valnämnden 1995–2000 Valnämnden 2008–2014 Styrelseledamot 2002–2008 Havskappseglingskom. 2000–2002 Juniorkom. 2002–2005 Bankappseglingskom. 2006–2008 Seglarmärke Guld 1990 Funktionärsmärke *** 2018 Funktionärsmärke ** 2007 Funktionärsmärke * 2005 Förtjänstmedalj Silver 2008

09 02 07 60 12 07 07 19 18 00 01

11 06

84 06 67 20 17 15 09 06 04 04

00

162

År

Medlem

07

Gross, Tom Revisorssuppleant 2021 Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2006 Gross, Tove Groth, Anna Groth, Elsa Groth, Gustav Groth, Lennart, Civilekonom Groth, Magnus Styrelseledamot 2018 Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2004 Funktionärsmärke * 2021 Grudén, David Grundel, Tomas Grundin, Hannele Grundin, Sten-Sune s/y Capricorn Gruss-Angel, Agneta Grut, Conrad, Verkst direktör s/y Evita Grävare, Emma Seglarmärke Silver 2000 Funktionärsmärke ** 2004 Grönberg, Erik, Verkst direktör Grönblad Vesterinen, Marve Gröndal Sköld, Fredrik s/y Flywind Grönmark, Rolf, Järnhandlare Motorbåtskom. 2009–2010 s/y Kluque Grönvall, Håkan, Leg optiker Gullander, Staffan, Professor Gullberg, Anna-Karin Gullbring, Jonathan Gullbring, Josefine Gullefors, Christian Gullström, Mats Gunhammar, Jerker m/y

14 21 08 17 17 18 20 05 98 86 99

97

84

82

År 92

98 01 07 01 93 00

18 16 13 85 85 09 97

07 13 15 86

06 12 78 11 18 01 91 15


SENIORMEDLEMMAR G-H Medlem

Gunnars, Thorbjörn s/y Embla Gunnarsson, August Gustafson, Dag Gustafson, Fredrik Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2008 Gustafson, Mikaela Gustafson, Niklas Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 2008 Jun.avd medalj Brons 2014 Gustafson, Niklas Gustafsson, Anders Gustafsson, Bengt Hamnkapten Saltsjöbaden 2008 Funktionärsmärke *** 2017 Funktionärsmärke ** 2013 Funktionärsmärke * 2010 Gustafsson, Carl-Magnus s/y Il Bacio Gustafsson, Hans s/y Gorm m/y Gustafsson, Hedvig Gustafsson, Henrik Gustafsson, Jakob Gustafsson, Johan A., Civilekonom Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 Gustafsson, Lars Eric, Advokat Gustafsson, Lena Bankappseglingskom. 2016–2019 Seglarmärke Brons 2020 Funktionärsmärke * 2018 Gustafsson, Lennart Bobbo Gustafsson, Marcus Gustafsson, Sara Gustafsson, Stefan Gustafsson Jonson, Anneli Gustavsson, Anders Gustavsson, Björn, Advokat Seglarmärke Brons 2004

År

Medlem

19

Gustavsson, Jan Seglarmärke Guld 2007 Seglarmärke Silver 2002 Gustavsson, Jenny Gustavsson, Per m/y Yxlö 11 s/y Ellinor Gustavsson, Ronny Gustring, Birger Gutberg, Lars-Göran Gutberg, Nils Gyllenberg, Suzanne Gyllenberg Frösell, Ninna Gyllfors, Liv Gäng, Manfred s/y Grandbo Göranson, Bo, Direktör Seglarmärke Guld 1994 Göransson, Richard Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2009 Göthman, Claes Göthman, Petra Haas, Christoffer Juniorkom. 1996–1997 Bankappseglingskom. 2006–2009 Seglarmärke Guld 2002 Jun.avd medalj Brons 1997 Funktionärsmärke * 2009 Haas, Marcus Hadenius, Christian Seglarmärke Guld 2003 Haeger, Gunnar s/y Vigdis Hafdell, Marika Hagander, Bengt Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2014 Funktionärsmärke * 2005 s/y Elske

06 19 97

07 97

07 20 07

06 95

12 21 20 83

96 12

09 03 21 21 16 18 02

163

År

Medlem

År

97

Hagander, Carl Wilhelm Motorbåtskom. 2019 Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Brons 2005 Hagander, Louise, Leg läkare Funktionärsmärke * 2005 Hagander, Mathilde Seglarmärke Brons 2017 Hagander, Richard Seglarmärke Silver 2017 Seglarmärke Brons 2005 Hagbarth, Johan Hagberg, Lars, Överläkare s/y Aquila Hagen, Emely Seglarmärke Brons 2021 Hagland, Gustav Haglund, Louise Haglund, Sophie Hagman, Gustaf Hagström, Gustaf Hagström, Stefan Hagströmer, Catarina Hagströmer, Louisa Hagströmer, Sven, Direktör Finanskom. 1975–1988 Juniorkom. 1978–1990 Seglarmärke Guld 1997 Förtjänstmedalj Silver 1990 Jun.avd medalj Guld 1990 s/y Catalina III Hahn, Tobias Hahne, Patrik Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2002 Jun.avd medalj Silver 1987 Hallamaa, Olli, Doktor Hallberg, Anton Hallberg, Jonas Bankappseglingskom. 2015–2019 Hallberg, Robert Hallén, Emma Hallenberg, Petter, Egenföretagare m/y Axopar

92

20 15

17 18 59 20 72 96 15 06 74 05

05 05 88

19 01 20 20 98

92 94 92

18 08 18 08 05 05 21 17 20 96 96 72

19 95

19 19 14 17 85 19


SENIORMEDLEMMAR H-H Medlem

Hallgren, Albin Hallgren, Mats Hallman, Jacob Hallman, Vivi s/y Josofin Hallquisth, Mark Styrelseledamot 2020 Långseglingskom. 2017 Funktionärsmärke * 2021 s/y Spike Hallsten, Anton Hallström, Erik Hallström, Julius Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2008 Hallvig, Göran Hammar, Albert Hammarbäck, Jörgen, Verkst direktör m/y Axelia Hammargren, Nicola Hammarskiöld, Peder Hammersland, Jenny Hammersland, Joachim Hammerö, Paulina Hamnar, Stockholms Hamrén-Larsson, Staffan, Doktor Hamrin, Andreas s/y Blueprint Hamrin, Jan s/y Linnea Hane, Valdemar Hanes, Malcolm, Fotograf Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2008 Hanes, Oliver Hansen, Björn Seglarmärke Guld 1998 Funktionärsmärke ** 2003 Rorsmedalj Guld 2013 Rorsmedalj Silver 2008 Hanson, Johan m/y Ipanema Hanson, Mats

År

Medlem

16 18 19 19

Hanson, Pontus m/y Atlas Hansson, Christer Hansson, Göran s/y Alicia II Hansson, Johan Hansson, Lars s/y Helix Hansson, Magnus s/y Gaga Hansson, Margareta s/y Quicksilver Hansson, Robert Internationellakom. 2016 Finanskom. 2005 Seglarmärke Brons 2012 Funktionärsmärke *** 2015 s/y Carezza Hansson, Thomas Hansson, Torbjörn Hansson, Åse Aktivitetskom. 2013–2018 Funktionärsmärke * 2018 Haraldsson, Colleen Haraldsson, Jan Harding, Christian Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 2005 Harding, Rebecka Valnämnden 2012 Bankappseglingskom. 2019 Seglarmärke Guld 2006 Seglarmärke Silver 2002 Funktionärsmärke *** 2021 Funktionärsmärke ** 2018 Hardy, Geraldine Harless, Caroline Harling, Dag, Fil kand s/y Glorianne Harnickell, Eberhard

99

20 19 05

20 14 20 16 21 18 14 20 18 74 20 17 09 00

00 88

14 17

164

År

Medlem

År

15

Haskel, Stefan Skattmästare 2001–2006 Valnämnden 2011–2018 Styrelseledamot 2001–2011 Finanskom. 1996–2007 Juniorkom. 1983–1989 Seglarmärke Guld 1992 Jun.avd medalj Guld 1989 Förtjänstmedalj Silver 2011 Funktionärsmärke *** 2015 Hasp, Lars, Advokat Hasselbom, Björn, Byggkonsult Styrelseledamot 2004–2010 Intendent 2004–2010 Intendentkom. 1988–1995 Intendentkom. 2004–2010 Seglarmärke Guld 1997 Hasselqvist, Krister Hasselström, David Hattenbach, Rolf, Besiktningsman Hedberg, Johan Klubbdirektör 2013–2017 Seglarmärke Guld 2003 Rorsmedalj Silver 1987 Funktionärsmärke * 2016 Hedberg, Owe, Inköpschef s/y Delicia Hedberg, Tomas Seglarmärke Brons 2018 Hedborg, Fredrik Båtkom. 2017 Hedborg, Petter Hedelin, Olof Hedelin, Patrik Heden, Linus, Seglare Hedén, Lars Juniorkom. 2001–2003 Seglarmärke Silver 2003 Funktionärsmärke * 2001 Jun.avd medalj Guld 2003 Hedenberg von, Jonas Hedengren, Johan s/y Mojo Hedin, Carl

71

97 21 10 17 16 00

21 19 12

21 21 98

98

17 12 98 00

20 86

15 20 86 10

83 11 16 21 06 06 20 90

05 16 11


SENIORMEDLEMMAR H-H Medlem

Hedin, Erik Hedin, Håkan s/y Anemone Hedin Hetteberg, Oscar Hedman, Paul Hedström, Mathias m/y Hedung, Martin Hefte, Axel Hefte, Lucas Hegert Carlsöö, Caroline Heidvall, Mats Heierson, Anders m/y Why Knot Heijbel, Johan Heijne, Emil, Jur kand Heijne, Fredrik, Verkst direktör Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2008 Heijne, Lars Hein, Johan Heinz, André s/y Heland von, William Helbrink, Jakob Heleander, Fredrik Helin, Pasi Hellberg, Hans G Hellberg, Jimmy Havskappseglingskom. 2020 Hellberg, Unn Hellenius, Ragnar Hellgren, Elsa Hellgren, Mathias Seglarmärke Brons 2009 Hellgren, Paul, Försäljare s/y Baroque Hellman, Albert Hellman, Alexander Hellman, Ann Hellman, Lars Hellman, Åke, Musiker Hellmer, Mats Hellqvist, Johan

År

Medlem

15 99

Helmstrand, Fredrik Hemberg, Anders Seglarmärke Silver 1985 Hemmingsson, Mattias Seglarmärke Brons 2001 s/y Mojito Hemström, Mats Heneby, Erik Henningson, Lennart Henningsson, Claes s/y Notorius m/y Siri Hennix, Carl, Reklamman Seglarmärke Guld 1992 Henrikson, Lars, Civilingenjör Seglarmärke Guld 2004 Henriksson, Hans, Ingenjör s/y Sagalainen Henriksson, Ian Herlitz, Emilia Herlitz, Linnea Hermanrud, Kristian, Advokat Hermansson, Jacob Hermansson, Mathias Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 2018 Hernmarck Olsson, HélËne Styrelseledamot 2010–2012 Aktivitetskom. 2010–2012 Hernudd, Åke, Verkst direktör Hertzberg, Kristian s/y Gryningsräd Hertzman, Ingvar, Civilingenjör Seglarmärke Guld 2004 Hessel, Ulf s/y Isola Hesselmark, Per Hesser, Carl Wilhelm Heurlin, Niclas Hilbig, Karl Heinz

20 20 15 19 04 04 83 00 19 16 07 06

03 20 06 07 17 15 21 71 19 21 19 21 05 89 01 01 14 15 82 12 08

165

År

Medlem

År

02 00

Hildebrand, Carin, Verkst direktör Styrelseledamot 1991–1996 Styrelseledamot 1987–1990 Aktivitetskom. 1988–1991 Havskappseglingskom. 1996–1998 Informationskom. 1991–1996 Informationskom. 1998–2000 Informationskom. 1984–1990 Seglarmärke Guld 1997 Förtjänstmedalj Silver 1996 Funktionärsmärke ** 1998 Hildebrand, Carl-Johan m/y Access Hildebrand, Olof, Direktör Styrelseledamot 1983–1986 Långseglingskom. 1978–1986 Seglarmärke Guld 1978 Hildén, Sole-Maarit Hildestrand, Björn m/y Frizz @ Askrike Hillelson, Fredrik Hillert, Jan Hillström, Fredrika Hillström, Tor Hirdman-Ryrberg, Viveka Hirsch, Carl E. Seglarmärke Guld 2004 s/y Itaka s/y Yvonne Hirsch, Carl Wilhelm Hirsch, Erik Motorbåtskom. 1998–2002 m/y Bittami II Hjelm, Christina Hjelm, Ella Hjelm, Niklas Hjelte, Rolf, Försäljningschef Informationskom. 1998–2006 Långseglingskom. 2007 Seglarmärke Brons 2003 Funktionärsmärke ** 2005 s/y Amortina V Hjelte, Sven-Roland, Direktör Seglarmärke Guld 1997

74

00

01 12 15 78

95 95 20 91 16 16 13 18 16

09

85 17 89 20 16 08 18 16

73 51

16 09 15 15 14 15 19 70

97 78

19 21 11 99

80


SENIORMEDLEMMAR H-H Medlem

Hjelte Berndolf, Greta Seglarmärke Silver 2003 Hjertberg, Carl Hjertberg, Johanna Hjort, Sofie Träningskom. 2018 Hofer, Ronald Holfve, Stefan m/y Tugg s/y Xora Holgerson, Niklas Hollinder, Michael Havskappseglingskom. 2011–2017 Båtkom. 2012 Funktionärsmärke *** 2010 Funktionärsmärke ** 2008 Funktionärsmärke * 2005 Holländer, Thomas m/y Antecia Holm, Arvid Holm, Björn Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2012 Seglarmärke Brons 2002 Holm, Elisabeth s/y Larus Holm, Herman Funktionärsmärke * 1993 Seglarmärke Brons 2005 Holm, Johan, Verkst direktör Holm, Jonas Seglarmärke Brons 2009 Holm, Magnus, Fil Mag Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 1999 Jun.avd medalj Silver 1990 Holm, Magnus Seglarmärke Silver 2003 m/y Calliope Holm, Olof, Professor Holm, Peter Holm, Stefan Funktionärsmärke ** 2014 Funktionärsmärke * 2009

År

Medlem

97

Holm, Thomas s/y Larus Holm Lindberg, Alberte Holmberg, Björn, Stabschef Havskappseglingskom. 2015 Funktionärsmärke ** 2017 Funktionärsmärke * 2014 s/y Diana m/y Freja Holmberg, Ebba Holmberg, Fredrik m/y Holmberg, Hedvig Holmberg, Ingela Holmberg, Johan, Kapten Juniorkom. 2009–2017 Båtkom. 2010 Funktionärsmärke *** 2018 Funktionärsmärke ** 2015 Jun.avd medalj Silver 2011 Jun.avd medalj Brons 2008 Holmberg, Kristina Holmberg, Måns Holmér, Ian Juniorkom. 2019 Holmgren, Andreas s/y Holmgren, Jenny Seglarmärke Brons 2006 Holmgren, Linnea Holmgren, Magnus, Civilingenjör Holmgren, Mattias Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2001 Jun.avd medalj Brons 2007 Holmin, Martin s/y Rey Holmin, Mats m/y Quantum of Vaxholm Holmlund, Joakim, Grafisk formgivare Holmqvist, Hans, Direktör Seglarmärke Brons 2009 Holmqvist, Lisa

20 20 18 19 86

17 93

20 01 00

12 88

12 02 88

96

87 17 11

166

År

Medlem

11

Holmsten, Karin Funktionärsmärke *** 2003 Holmström, Mats Holmström, Patrik Holton, Lotta m/y Sunshine Hoppe, Joakim Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 2018 s/y MaDiana Horwitz, Eric Motorbåtskom. 2010–2019 Seglarmärke Brons 2014 Funktionärsmärke ** 2018 Funktionärsmärke * 2015 m/y Farfar m/y Hebbe Horwitz, Katarina Horwitz, Martin Horwitz, Sten Herbert Howery, Ken, Ambassadör Hublitz, Maurizio Hugosson, Niklas s/y Pointloma Hult, Bengt O. Styrelseledamot 1968–1974 Bankappseglingskom. 1965–1969 Småbåtskom. 1968–1971 Utbildningskom. 1972–1974 Klubbkom. 1962–1963 Regelkom. 1995 Seglarmärke Guld 1959 Funktionärsmärke *** 1992 Hult, Olle Småbåtskom. 1969–1971 Seglarmärke Silver 1969 Hultberg, Per, Verkst direktör Hultgren Wennerberg, Peter s/y Ljube Hultin, Anders Hultling, Claes, Professor Hultman, Maria Hultner, Natalia

17 76

11 11 04 14 87

10 18 08 09 00 01 05 00

18 20 19 05 13

År 96 21 13 15 14

09

13 89 01 20 16 13 45

77

97 17 19 20 19 13


SENIORMEDLEMMAR H-J Medlem

Humla, Per-Olov Funktionärsmärke ** 2020 Funktionärsmärke * 2017 Humphries, Matt Husén, Nicklas Hvid, Isabelle Hybbinette, Elise Hybbinette, Sverker, Leg läkare Håkanson, Christina s/y Jolie Håkansson, Christer, Advokat Seglarmärke Brons 2007 s/y Håkansson, Robert Håland, Karl Hållsten, Martin Hårderup, Björn Häggbom, Jonas Valnämnden 2014–2021 Bankappseglingskom. 1997–2005 Seglarmärke Guld 1985 Funktionärsmärke *** 2015 Häggbom, Rolf Häggelin, Björn Hägglund, Björn, Direktör Seglarmärke Guld 2004 Hägglöf, Henrik s/y Hällqvist, KG Hässler, Lars Högberg, Stefan Höglander, Marcus Höglund, Per-Nicklas Höglund, Ville Hökby, Nils, Civilingenjör s/y Vitvå Hörnqvist, Johan, Säljare s/y Avancita Hövel, Hedda Höök, Stig s/y Grissla Idestrand, Tommy, Civilekonom m/y Meta Ihre, Carl Gustaf

År

Medlem

14

Ihre, Christian Ihrfelt, Johan s/y Belle Ihrfelt Hansson, Pernille, Designkonsult Ingberg, Kurt s/y Team black bird Ingelson, Lars, Ingenjör Seglarmärke Brons 2006 m/y Anna af Blidö Ingelson, Mikael Seglarmärke Brons 2006 Inglander, Mikael, Verkst direktör s/y Maddic Ingler, Anders, Civilekonom Seglarmärke Brons 1985 Ingman, Lars, Civilekonom Inkyov, Jordan Ionzon, Klas Seglarmärke Brons 2018 Isaksson, Göran, Civilingenjör m/y Lippa Isaksson, Henrik s/y Isola Isaksson, Johan Ivemark, Göran m/y Ivemark, Richard Carl Olof Jackson, Claes s/y Cherie Jacobson, Anders Jacobson, Herman Jacobsson, Kjell Seglarmärke Guld 2003 m/y Ocser Jacobsson, Ludvig Seglarmärke Brons 2020 Jacobsson, Ove Seglarmärke Brons 1968 Jacobsson, Philip Jaern, Ulf Seglarmärke Brons 2007 Jakobson, Fabian Jakobsson, Anders, Verkst direktör s/y

20 02 02 95 86 19 05

18 14 20 16 81

15 20 96 14 16 19 20 19 19 17 06 06 14 14 08 11

167

År

Medlem

20 19

Jakobsson, Lars Jakobsson, Lars, Vice verkst direktör s/y Joy Jakobsson, Mats, Civilekonom Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2004 s/y Aitutaki Janmark, Bengt, Direktör Seglarmärke Guld 1988 Janmark, Carl Janmark, Henrik Seglarmärke Guld 2000 Jannering, Magnus, Verkst direktör m/y Black Lady Janssen, Fredrika Jansson, Cecilia Jansson, Edward Jansson, Lars Ivan, Civilekonom Jansson, Niklas s/y Stora Blå Jansson, Peter m/y Cirrus s/y Karolina Jansson Stiernblad, Richard Jarehov, Christian Jarmteg, Tobias m/y No Worries Jedefors, Per, Bankdirektör Jegnell, Sara Jegnell, Sofia Jelf, Joel Jenkinson, Markus, Seglare Jensen, Frederik Mark, Verkst direktör Jettman, Per, Direktör s/y Blue Lady m/y Pärlan Jevcinec, Michal s/y Vive La Vie Jibréus, Ken Jibréus, Marcus Jigemark, Patrik, Verkst direktör m/y Amayzing Jilert, Tony

04 17 70

05 02 79 95 18 15 77 13 20 08 08 73 17 01 93

89 64 07 03 05 09

År 19 20 02

63 05 77 05 07 20 93 94 12 17

00 16 18 96 10 06 11 16 15 86

18 93 10 18 73


SENIORMEDLEMMAR J-J Medlem

Jochnick, Alexander af m/y Targa Johannesson, Olof, Ingenjör s/y Iris Johannisson, Carl Johannisson, Wilhelm Seglarmärke Brons 2018 Johansson, Arne Johansson, Calle Jr Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2005 Jun.avd medalj Brons 2013 Johansson, David Johansson, Gunnar s/y Joyce Johansson, Gutta, Fabrikör Valnämnden 2011–2017 Styrelseledamot 2007–2011 Bankappseglingskom. 1993–2006 Informationskom. 1990–1992 Havskappseglingskom. 2007–2011 Seglarmärke Guld 1982 Rorsmedalj Silver 1996 Funktionärsmärke *** 2015 Funktionärsmärke ** 2004 Förtjänstmedalj Silver 2011 Johansson, Jan, Verkst direktör m/y Johansson, Jens Johansson, Jerker Johansson, Jesper Johansson, Jörgen s/y Josefina III Johansson, Lars Anders s/y MacBeth Johansson, Lennart, Serviceingenjör s/y Blue Bird Johansson, Marie-Louise Valnämnden 2020 Seglarmärke Brons 1993 Funktionärsmärke *** 2004 Johansson, Martin Johansson, Mats

År

Medlem

81

Johansson, Olle Jo, Art director Seglarmärke Guld 1993 Rorsmedalj Silver 2013 Johansson, Sven-Åke, Docent Seglarmärke Guld 1999 m/y Zezar Johansson, Ulf m/y Alchemist Tender s/y Alchemist Johem, Thua-Maria Johnson, Fredrik Johnson, Gustaf, Hemmansägare Styrelseledamot 2013–2017 Klubbmästare 2013–2017 Valnämnden 2017 Motorbåtskom. 2005–2010 Klubbkom. 2013–2017 Bankappseglingskom. 2009–2011 Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2008 Funktionärsmärke *** 2018 Funktionärsmärke ** 2015 Funktionärsmärke * 2010 m/y Bjärv Johnson, Hanna Johnson, Helen Johnson, Peter, Civilingenjör Havskappseglingskom. 2015 Johnson, Philip Johnzon, Carl Axel Johnzon, Josephine Jonson, Anders Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 m/y Jozette III Jonsson, Cecilia Jonsson, David Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Brons 2005 Jonsson, Mats s/y Sugar Rush Jonsson, Mattias Jonsson, Per

92 08 08 17 91

10 20 69

06 20 20 16 09 12 82 86

06 18

168

År

Medlem

91

Jonsson, Rickard s/y Bonita Jordan, Kai Jordansson, Staffan m/y Jorns, Carl Josberg, G B, Affärsman Josefsson, Hans-Ulric Josephson, Jan Erik, Direktör Seglarmärke Guld 1969 Josephson, Martin Josephson, Richard, Civilekonom Jukkola, Ari Julin, Anders Julin, Richard Julin, Rolf Träningskom. 1987–1990 Informationskom. 1996–2002 Funktionärsmärke * 2004 m/y Julina Junehill, Nils E., Flyginspektör s/y Moody Blue Jung, Fredrik Jungholm, Mats s/y Adora Jungner, Ingmar, Docent Junzell, Henrik Jurlestam, Dennis Jurlestam, Kenneth, Verkst direktör m/y Sinky II Justesen, Jens s/y Jute, Alexander, Advokat Jäntti, Camilla Jäntti, Klaus, Verkst direktör m/y Fina Ida Jäntti, Nina Järudd, Emil Seglarmärke Brons 2019 Järudd, Hugo s/y Järudd, Stefan Seglarmärke Brons 2018 Funktionärsmärke * 2012

81

06

20 11 96

21 19 01 92 06 06 02

14 00

16 05 19

År 20 14 20 16 69 20 46 21 92 72 05 19 82

96 19 01 61 11 20 92 15 92 17 16 16 02 02 02


SENIORMEDLEMMAR J-K Medlem

År

Medlem

Jääskeläinen, Juho-Pekka Jöninger, Nils Jönsson, Anders Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2003 Jönsson, Kjell, Överstelöjtnant Seglarmärke Guld 2001 m/y Daidalos s/y Reve d’Icare Jörnstedt, Bengt Informationskom. 1977–1983 Seglarmärke Guld 1970 Jörnåker, Curt Kahm, Gustaf, Advokat Kahm, Johan Seglarmärke Guld 1995 Kahm, Richard Bankappseglingskom. 1975–1977 Seglarmärke Guld 1999 Kahn, Totte, Källarmästare s/y Lugn Kahnlund, Mattias Kaijser, Bo, Bankdirektör Seglarmärke Guld 2005 Seglarmärke Silver 1996 m/y Oktogona m/y Magatin Kaijser, Göran, Kommendörkapten s/y Spica Kaijser, Johan Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Kaijser, Lennart, Professor Seglarmärke Silver 1965 Kai-Rui Larsson, Kaj Kaiser, Adam Kaiser, Björn Kaiser, Bo, Ingenjör Seglarmärke Guld 1954 Kaiser, Crister Kaiser, Simon Kajander, Matti Kalborg, Claes Kallerman, Edward

17 10 99

Kalling, Peder Kamsvåg, Tor, Verkst direktör m/y Kantzy, Stefan m/y Kaplan, Peter Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2005 Funktionärsmärke * 2021 Karén, Anders Bankappseglingskom. 2001–2010 Havskappseglingskom. 2014–2017 Seglarmärke Guld 2003 Funktionärsmärke *** 2016 Funktionärsmärke ** 2003 Kark, Wilhelm Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 2018 Karlén, Lennart, Verkst direktör Karlsson, Anna Helena Karlsson, Charlotte Karlsson, Fredrik Styrelseledamot 2014–2019 Seglarmärke Guld 2006 Seglarmärke Silver 2001 Funktionärsmärke * 2018 Karlsson, Karl-Magnus Karlsson, Lars-Göran s/y Oriole II Karlsson, Martin Karlsson, Mikael, Verkst direktör s/y Karlsson, Niklas Karlsson, Oskar Seglarmärke Brons 2021 Karlsson, Paulina Funktionärsmärke * 2021 Träningskom. 2020 Karlsson, Stefan

89

66

21 71 67 71

84 15 64

69 05

60 99 04 78 50

11 06 15 95 20

169

År

Medlem

År

07 19

Karlsson, Sven-Harry, Byggmästare Vice Ordförande 1977–1979 Styrelseledamot 1971–1979 Intendent 1971–1977 Finanskom. 1971–1975 Finanskom. 1977–1978 Intendentkom. 1971–1977 Seglarmärke Guld 1982 Förtjänstmedalj Silver 1979 Karlsson, Therese Karlsson, Thomas m/y Malltea Karlsson-Smythe, Louvisa Karlström, Per-Ragnar s/y AnniCa Karlöf, Lars Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2007 Kastengren, Matts Kauffner, Martin s/y Grete Keef, James Kellin, Philip Kelter, Gerhard, Jur doktor Juniorkom. 1959–1968 Förtjänstmedalj Silver 1969 Kemmler, Anders Kendorf, Marie m/y FullMoon Kesselberg, Jakob Kihlskog, Oscar Kihlsten, Björn, Direktör m/y Kihlström, Erik, Direktör Juniorkom. 1944–1947 Seglarmärke Silver 1954 Kihlström, Johan, Leg läkare Kildsgaard, Jesper Kilhed, Mats s/y Ada Kilhed, Oscar Kimber, Peter Kinch, Christian m/y La Super Fraise

67

14 02

97

14

03 08 09 97

15 14 20 12 08 03 04

16

20 20 19 17 05

15 11 14 19 01

15 20 20 21 97 48

20 17 17 11 21 12


SENIORMEDLEMMAR K-K Medlem

Kinnander, Johan Kistner, Astrid Kistner, Jonas Kistner, Sofia Kiw, Rasmus Kjaersgaard, Carl Erik Kjebon, Malin Kjellander, Emma Kjellberg, Björn Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2004 s/y Di Amo Kjellberg, Carl Kjellberg, Christer, Fil kand Kjellberg, Henrik, Ekonom Seglarmärke Guld 1977 Kjellberg, Jakob Kjellberg, Jonas Kjellberg, Karolina m/y Intermezzo Kjellberg, Mikael Kjellström, Viking Seglarmärke Silver 2010 Seglarmärke Brons 2007 s/y Kjellvertz, Katarina Kjellvertz, Maxime Kjelsberg, Magnus Kjerstadius, Karl-Johan Juniorkom. 1995–1996 Juniorkom. 2003–2011 Seglarmärke Guld 1999 Jun.avd medalj Guld 1997 Jun.avd medalj Guld 2011 Jun.avd medalj Silver 2003 Jun.avd medalj Brons 2001 Kjölhede, Nils, Civilekonom Klange, Anna Internationellakom. 2016 Styrelseledamot 2016 Aktivitetskom. 2015–2017 Funktionärsmärke *** 2017 Funktionärsmärke ** 2015 Funktionärsmärke * 2013

År

Medlem

13 04 95 06 11 09 17 14 99

Klason, Tomas, Tekn doktor Kleberg, Catherine Kleberg, Charlotte Kleberg, Jonas m/y Morr-morr m/y Catcha II Klefström, Jenny Juniorkom. 2021 Klercker, Göran af Klerfelt, Jacob Klerfelt, Johan af Klercker, Peter Klinga, Hanna Klingberg, Petter m/y Chilla Klingeborn, Jan, Direktör Informationskom. 1998–2010 Funktionärsmärke * 2004 Klug, Martin Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2016 Knaust, Bengt Knorring von, Kira Knorring von, Magnus Knudsen, Andreas, Leg. Naprapat Seglarmärke Brons 2008 Knutsson, Helena Knutsson, Håkan, Civilekonom Koba, Hanna Jun.avd medalj Silver 2021 Koch, Johan Koch, Martin, Civilingenjör Koehn, Jannis Koel, Lisbeth Koert, Jacob, Direktör Seglarmärke Brons 1975 Kohlström, Jonny m/y YOLO Kolbe, Thomas, Verkst direktör Kollberg-Malmqvist, Jonas, Civilekonom m/y Skumpan Kollén, Annika s/y Ars Amandi Koponen, Antti

09 65 67 09 20 87 08 05

11 11 21 89

78 12

170

År

Medlem

81 98 98 83

Kostyal, Victoria Koszela, Max s/y Kokaburra Krafft, Ann Krafft, Marie Krafft, Mikael, Direktör Seglarmärke Guld 1999 m/y T/T Star Clipper Kraft, Stefan Kraft, Zacharias Krantz, Gunnar Seglarmärke Guld 1990 Rorsmedalj Silver 1995 Kratzert, Thomas Krecker, Harald, Civilingenjör Seglarmärke Silver 1999 Kreuger, Agneta m/y Alskär V Kreuger Cederlund, Charlotte m/y Kriege, Anian Sebastian Krigsman, Niclas Kristensen, Anders Kristoffersen, Tobias Krmar, Rafael Tomas Krog-Jensen, Lars Krog-Jensen, Lena Krook, Ingvar J:son, Jur kand Seglarmärke Guld 1993 Krusenstierna von, Robert Kugelberg, Claes Styrelseledamot 2006–2011 Juniorkom. 2001–2011 Funktionärsmärke *** 2018 Förtjänstmedalj Silver 2011 Jun.avd medalj Guld 2011 Kugelberg, Helene Styrelseledamot 2017 Skattmästare 2017 Finanskom. 2014 Funktionärsmärke ** 2021 Funktionärsmärke * 2018 Jun.avd medalj Silver 2005 Jun.avd medalj Brons 2003

88 08 01 00 19 18 20 96

11

15 20 17 06 20 75 18 92 20 19 92 74 20 01 06 13 03

År 10 10 85 89 85

93 19 80

05 89 71 88 18 18 09 19 16 21 20 86 19 91

87


SENIORMEDLEMMAR K-L Medlem

År

Medlem

Kull, Beata Kull, Filippa Kull, Johan, Civilingenjör Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2005 Seglarmärke Brons 1999 s/y La Ganadora Kull, Nicklas Kullander, Erik Kullberg, Mats, Försäkringstj.man Kulling, Gösta m/y Kullstöm-Lundberg, Pia Kurttila, Per Kuylenstierna Corthesy, Johan Kviborg, Ingegerd Kühne, Andréas s/y Lorane Kühne, Peter, Civilingenjör s/y Lorane Kyrö, Jan s/y Vesper Kälfors, Jonas, Jur kand m/y Käll Jönsson, Carl Källman, Mårten Källqvist, Johan Källstrand, Carl Kämpe, Charlotte Köhler, Joel Köhler, Jonas Köhler, Urban, Leg läkare Köling, Ann Köll, Jaan m/y Lacotte Olsson, Christine Lacotte-Olsson, Jacqueline, Fil kand Lagerberg, Elise

01 16 96

Lagerberg, Sven Bankappseglingskom. 1987–1997 Bankappseglingskom. 2013–2018 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2004 Funktionärsmärke *** 2015 Funktionärsmärke ** 1992 Lagerberg Bjurström, Charlotte Aktivitetskom. 2002–2004 Lagerbielke, Gustaf Lagerfelt, Elisabeth, Leg sjukgymnast Aktivitetskom. 1986–1990 Lagerheim, Douglas, Verkst direktör Hamnkapten Sandhamn 2016–2018 Jun.avd medalj Silver 2019 Lagerkvist, Mikael, Doktor s/y Emrys Lagerlöf, Christian Lagerman, Pehr, Pol mag Seglarmärke Silver 1997 Lagerquist, Markus Seglarmärke Brons 2018 Lagerstedt, Jonny s/y Nice Ellen Lagne, Oliver m/y Beluga Laine, Janne Lakey, Scott s/y Evita Landberg, Stefan E R, Verkst direktör Landén, Hans Havskappseglingskom. 1986–1990 Seglarmärke Guld 1978 m/y Landréus, Jonas s/y Pegasus Lanefelt, Claes Finanskom. 1993–1998 Juniorkom. 1991–1998 Seglarmärke Silver 2001

01 20 66 13 20 90 19 57 20 92 20 00 07 14 18 18 09 06 14 57 12 16 05 89 02

171

År

Medlem

80

Lanefelt, Peder Havskappseglingskom. 2010–2019 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 1999 Funktionärsmärke * 2015 Lanefelt, Stefan Jun.avd medalj Brons 1994 Lange, Fredrik Lange, Ivan Langenskiöld Folke, Gustaf Juniorkom. 2003–2004 Juniorkom. 2007–2008 Jun.avd medalj Guld 2008 Jun.avd medalj Silver 2004 Langnes, Jan Erik Lannegren, Mattias Lanner, Patrik, Direktör Lantz, Per Larson, Jan Larson, Johan H. s/y Rebecca Larsson, Alexander Larsson, Anders s/y Amorona Larsson, Ann-Cathrine Styrelseledamot 1991–1997 Aktivitetskom. 1989–2001 Larsson, Ann-Margret Larsson, Börje Styrelseledamot 1984–1990 Intendent 1984–1990 Bankappseglingskom. 1975–1982 Intendentkom. 1972–1978 Intendentkom. 1984–1990 Intendentkom. 2000–2005 Seglarmärke Guld 1967 Förtjänstmedalj Silver 1990 Rorsmedalj Silver 1969 Larsson, David Larsson, Filip Larsson, Fredrik

03 13 85 16

16 17 90 12 13 93 00 21 02 66

15 91

År 84

89 21 85 94

20 93 19 83 11 01 21 02 86

15 64

19 14 18


SENIORMEDLEMMAR L-L Medlem

Larsson, Hol J. Michael, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1997 s/y Delphina m/y Delphin II m/y Ålen Larsson, Jörgen, Projektledare s/y Reidun Larsson, Kristian Larsson, Lasse, Professor, överläk s/y Ellen Larsson, Maria Larsson, Mats, Leg läkare Småbåtskom. 1969–1970 Seglarmärke Guld 1967 Larsson, Mikael s/y Sally Larsson, Måns Larsson, Olof Gunnar, Civilingenjör Seglarmärke Brons 2001 Larsson, Ove Larsson, Patrik s/y Waverunner Larsson, Pelle Larsson, Per, Civilingenjör Larsson Nathhorst, Filippa Larsson Nathhorst, Hanna Larsvall, Eva Jun.avd medalj Guld 2021 Lassenius, Fredrik Seglarmärke Guld 2001 Laurell, Tobias Laurén, Lennart, Bankdirektör m/y Lavefjord, Mattias Laweson, Linda Lax, Carl-Einar Leander, Ulf, Leg läkare Lederhausen, Paul, Direktör Lee, Philip Leffler, Gösta Seglarmärke Guld 1999 Lehander, Marie Funktionärsmärke *** 1991

År

Medlem

78

Lehnberg, Björn m/y Amitola Lemon Rosengren, Eva Lenksjö, Anki Lennartsson, Björn, Civilekonom m/y Lenner, Lars Lenner Magnusson, Edvard Lennquist, Sten, Professor Leuckfeld, Knut Bankappseglingskom. 2011–2012 Funktionärsmärke ** 2020 Funktionärsmärke * 2013 Leuckfeld, Nina Lewander, Anders Havskappseglingskom. 2015–2019 Seglarmärke Guld 1999 Lewander, Tore Seglarmärke Guld 2007 Seglarmärke Silver 2003 Lewenhaupt, Ian s/y Alice Levihn, Christer, Direktör Bankappseglingskom. 1999–2000 Bankappseglingskom. 2009–2012 Funktionärsmärke *** 2010 Funktionärsmärke ** 2004 Levihn, Fabian Juniorkom. 2002–2003 Juniorkom. 2010–2014 Långseglingskom. 2010–2013 Seglarmärke Brons 1999 Jun.avd medalj Guld 2009 Jun.avd medalj Guld 2014 Jun.avd medalj Silver 2008 Jun.avd medalj Brons 2002 Levihn, Viktor Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2004 Levin, Annika Levin, Per Fredrik, Sjöofficer Långseglingskom. 2016 s/y Vixen

16 20 06 18 66

20 03 99 21 07 20 86 00 05 16 90 20 97 20 21 88 90 88 02 87 80

172

År

Medlem

År

19

Levinson, Dick, Advokat Seglarmärke Guld 1995 Lidfeldt, Ola, Jur kand m/y Gorm Lidvall, Axel Lidvall, Gustaf Valnämnden 2015 Bankappseglingskom. 2012–2013 Träningskom. 2013–2014 Seglarmärke Brons 2009 Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2014 s/y Seventh Wave Lieberman, Jennifer Lieberman, Max Lien, Jörgen, Verkst direktör s/y Bella Nova Lien, Thea Light, Thomas Lilienberg, Carl Magnus, Advokat Liliequist, Andreas Lilius, Maria Liljeblad, Hans Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Brons 2007 Liljedahl, Thomas Liljefors, Kristian m/y Liljefors, Mårten Liljegren, Fredrik, Seglare Styrelseledamot 2017 Bankappseglingskom. 2000–2008 Träningskom. 2013 Seglarmärke Guld 2000 Funktionärsmärke *** 2015 Funktionärsmärke * 2000 Liljegren, Göran, Ekonomie doktor Seglarmärke Guld 1998 s/y Femelle’s Liljegren, Sofia Långseglingskom. 2014–2019 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke * 2001 Liljero Eriksson, Rickard, Fotograf

65

07 15 02 00 96 00 10

20 83

02

20 94

94

95

14 91

85 01 99

08 10 13 17 17 06 16 97 01

21 13 03 93

78

94

17


SENIORMEDLEMMAR L-L Medlem

Liljestrand, Trygve Seglarmärke Guld 1966 Lillieborg, Jan Seglarmärke Brons 2008 Lilliehöök, Peter Lilliequist, Bengt Lind, Björn Lind, Christian Juniorkom. 2017–2021 Lind Gardner, Emma Lindahl, Alexandra Lindahl, Ann-Charlotte Aktivitetskom. 1978–1989 Lindahl, Christian m/y Disco Volante Lindahl, Eric, Aukt revisor Seglarmärke Brons 2005 Lindahl, Fredrik Seglarmärke Guld 1995 s/y Anna Lindahl, Helena s/y Mistral Lindberg, Christer, Produktchef Lindberg, Gunnar, Civilingenjör Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2002 Lindberg, Lars-Gunnar m/y Ida Maria s/y Alvina Lindberg, Pia, Rektor Aktivitetskom. 1993–2001 Lindberg, Tobias Lindberg, Ulrich, Civilekonom Seglarmärke Brons 1986 Lindblad, Hans Lindblom, Hans, Leg tandläkare s/y Eskapad Lindblom, Jonas Lindblom, Robert, Verkst direktör Lindefeldt, Bengt Lindegren, Stig, Direktör Seglarmärke Guld 1999 Lindell, Fredrik Lindell, Nils

År

Medlem

66

Linden, Gerd Lindén, Fredrik Lindén, Per, Civilingenjör s/y Blue Pearl Linder, Carl-Henrik Linder, Henrik s/y Linder, Lars Träningskom. 2018 Seglarmärke Brons 2018 Linderot, Lars Linderoth, Jonas Lindestam, Magnus Lindforss, Pär Havskappseglingskom. 2017 Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2009 Seglarmärke Brons 2005 Lindgren, Anders m/y Boston Lindgren, Daniel Lindgren, Erik Lindgren, Jan B, Byggmästare m/y Silver Lindgren, Joachim Lindgren, Lars Seglarmärke Brons 1986 Lindh, Johan Lindholm, Anders, Kapten Lindholm, Bengt, Segelmakare Seglarmärke Brons 2009 Lindholm, Joakim Lindholm, Johnny s/y Grönada Lindholm, Maria Lindkvist, Peter Lindquist, Marcus Lindqvist, Eva B Långseglingskom. 1994–1999 Seglarmärke Guld 1988

05 84 03 19 11 15 05 72 20 88 76

20 02 89

12

92 20 71 96 90 16 06 12 89

17 16

173

År

Medlem

År

00 03 86

Lindqvist, Håkan, Civilingenjör Bankappseglingskom. 1992–2001 Seglarmärke Silver 1999 Funktionärsmärke *** 2002 s/y Alpha Lindqvist, Jan Motorbåtskom. 2003–2012 Seglarmärke Brons 2016 Jun.avd medalj Silver 2008 Lindqvist, Joel Lindqvist, Johan Hamnkapten Sandhamn 1998–2002 Intendentkom. 2009 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke ** 2021 Jun.avd medalj Brons 1995 Lindqvist, Ludvig Lindqvist, Marianne Lindqvist, Mikael Valnämnden 2016 Seglarmärke Guld 1999 Rorsmedalj Silver 2013 Funktionärsmärke * 2019 Jun.avd medalj Brons 1995 Lindqvist, Odd Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Lindqvist, Richard Lindqvist, Theo Lindqvist, Thomas, Advokat Lindroth, Magnus s/y Pippi s/y Karin Lindroth, Sonja Lindroth, Stefan Lindstedt, Johanna Juniorkom. 2021 Lindstedt, Johanna Lindstedt, Per Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2008 s/y La Dolce Vita

92

99 18 09

17 17 15 99

01 01 10 89 04 82 18 19 00 04 19 17 10 18 67

87

19 85

07 08 88

05

16 18 18 06

20 16 12 12 06


SENIORMEDLEMMAR L-L Medlem

Lindstedt, Ylva Intendentkom. 2015–2018 Internationellakom. 2018 Funktionärsmärke * 2018 Lindstedt Nyberg, Ask Jun.avd medalj Silver 2021 Lindström, Anders, Direktör Lindström, Claus Seglarmärke Brons 2006 Lindström, Fredrik Seglarmärke Brons 2008 Lindström, Göran Lindström, Johan Lindström, Per s/y Tindra Lindström, Stellan, Byggnadsingenjör Seglarmärke Brons 1980 Lindvall, Truls Lingbrant, Lars, Civilekonom Linger, Lars Linnovaara, Antti, Kulturråd Linton, Ingela Valnämnden 1987–1992 Aktivitetskom. 1976–1977 Klubbkom. 1970–1975 Linton, Sam Linzander, Lars Lionni, Louis Litborn, Jan, Advokat m/y Atlantis Litborn, Jonas Litsmar, Jan-Eric s/y Solit Litzén, Hjalmar Ljung, Nils Ljungberg, Henrik Ljungberg, Johan s/y Bugia Bianca Ljunggren, Harry Juniorkom. 2019 Ljunggren, Magnus m/y Lilly

År

Medlem

15

Ljunggren, Mats Seglarmärke Brons 2007 s/y Ljunggren, Mikael Seglarmärke Brons 2009 s/y Valentina Ljunglöf, Annika Funktionärsmärke *** 2009 Funktionärsmärke ** 2006 Funktionärsmärke * 2003 Ljungqvist, Ossian, Hamnkapten Funktionärsmärke * 2019 s/y Serafina Lobry, Pia Havskappseglingskom. 2017 Loeb Jr, John, Bankir Lokrantz-Bernitz, Dag Loodh, Clara Looft, Linus Looft, Victor m/y Burken Loogna, Elin Loogna, Martin Seglarmärke Brons 2016 Loohagen, Cecilia Loosley, Sebastian Looström, Jan Lorén, Ann Lorentz, Pertti Lothigius, Eric, Tandläkare Seglarmärke Silver 2001 s/y Felicia Lund, Niels Lund, Peder Lund, Staffan, Verkst direktör Lund, Tomas Havskappseglingskom. 2017–2019 Funktionärsmärke * 2019 Lundberg, Gustav m/y s/y Molly Lundberg, Göran Seglarmärke Guld 1976 Lundberg, Johan

05 94 05 86 09 15 14 72 21 85 20 05 69

02 18 03 83 15 07 01 20 19 12 13 19

174

År

Medlem

01

Lundberg, Jonas Seglarmärke Brons 1996 Lundberg, Martin Lundberg, Thomas Lundell, Bo, Docent Seglarmärke Guld 1983 m/y Marimba T Lundgren, David Lundgren, Emmie Lundgren, Fred Lundgren, Göran m/y Tvåan Lundgren, Johan, Verkst direktör Lundgren, Sven Lundgren, Theo Lundin, Agneta Aktivitetskom. 2005–2010 Lundin, Britta Lundin, Claes Bankappseglingskom. 1996–2000 Regelkom 1997 Funktionärsmärke *** 2001 Lundin, Frans Motorbåtskom. 2011–2017 Lundin, Jonas Lundin, Nils Ingvar, Direktör Styrelseledamot 2000–2005 Informationskom. 1997–2005 Informationskom. 1997 Seglarmärke Brons 1998 Funktionärsmärke *** 2011 Funktionärsmärke ** 2008 Funktionärsmärke * 2005 s/y Windigo m/y La Gavine Lundmark, Christian Lundquist, Alexander Lundquist, Cecilia, Lärare Seglarmärke Guld 1998 Lundquist, Fabian Lundquist, Ingvar, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1976

05

98

16

05 72 89 17 86 92 13 10 05 02 15 16 20 90

17 17 11 74

18

65 19

År 88 15 15 67

16 16 99 12 06 15 05 05 05 10

11 20 90

15 02 93 10 53


SENIORMEDLEMMAR L-M Medlem

Lundquist, Janne, Hamnkapten Hamnkapten Saltsjöbaden 1994–2008 Jun.avd medalj Silver 1996 Funktionärsmärke *** 2005 Förtjänstmedalj Silver 2008 Lundquist, Johan, Civilingenjör Klubbkom. 1990–1992 Seglarmärke Silver 1997 Lundquist, Per Bankappseglingskom. 2019 m/y Tärnan Lundquist, Tomas Seglarmärke Guld 2010 Seglarmärke Silver 2009 Seglarmärke Brons 1997 s/y Linda Lundqvist, Jacob Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Lundqvist, Oscar Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Lundqvist, Per, Professor Seglarmärke Brons 2015 s/y Xplorer Lundqvist, Per Lundqvist, Thomas, Direktör Seglarmärke Guld 1985 Lundström, Rolf Lyddby, Olof s/y Amanda Lyrevik, Karl Johan Lyrholm, Thomas Löfgren, Bo Löfgren, Hans, Direktör s/y La Folie Löfgren, Joakim Löfgren, Peter s/y Allegro Löfgren, Siv Seglarmärke Silver 1952

År

Medlem

95

Löfstedt, Tom, Civilekonom Bankappseglingskom. 1976–1977 Seglarmärke Guld 1976 Rorsmedalj Silver 1983 Löfvenberg, Irene, Ljudtekniker s/y Popay·n III Löfving, Torsten, Fil kand Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2013 m/y Linnea af Munkvik Löhr, Filippa Löhr, Jenny Löhr, Karl-Gustaf, Fil kand Seglarmärke Guld 1999 Löhr, Ludvig Löhr, Peter Löhr, Stefan Skattmästare 2013–2017 Styrelseledamot 2013–2019 Finanskom. 2012 Seglarmärke Guld 2010 Seglarmärke Silver 2009 Seglarmärke Brons 2001 Funktionärsmärke ** 2017 Funktionärsmärke * 2014 s/y Linda Lönnquist, Peter, Advokat m/y Kravatt V Lönnqvist, Anders Skattmästare 1994–2001 Vice Ordförande 2001–2006 Styrelseledamot 1994–2006 Finanskom. 1989–2001 Seglarmärke Guld 1995 Förtjänstmedalj Silver 2007 Lönnqvist, Felicia Lönnqvist, Jesper m/y Wiktoria Lönnroth, Markus Lövdén, Magnus Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2012 Seglarmärke Brons 2008

80

13

87

11

13

11

15 82 06 13 15 03 78 94 15 11 45

175

År

Medlem

65

Lövgren, Wendela Löwing, Gustav Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2005 Lööf, Elmer Lööf, Fredrik, Seglare Seglarmärke Guld 1998 Rorsmedalj Guld 1999 Rorsmedalj Silver 1998 Mack, Galen Paull Seglarmärke Brons 2008 Madsen, Louise Magnerius, Michael Magnsjö, Peter s/y Ellen Magnuson, Christina Fru, Prinsessan Hedersledamot 1989 Magnusson, Helene Magnusson, John Seglarmärke Guld 2021 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 Magnusson, Maya Juniorkom. 2021 Magnusson, Stefan Malm, Arne Malmberg, Linus m/y Malmberg, Malin Malmberg, Per Malmborg, Henrik s/y Svanen Malmgren, Björn, Fabrikör Motorbåtskom. 1978–1980 Malmgren, Cecilia Malmgren, Maria Malmgren, Stefan Malmlöw, Bo, Arkitekt Malmqvist, Henrik Malmqvist, Peter, Journalist s/y La Maravilla Malmsjö, Rickard Malmström, Anders

85 82

00 14 69 03 12 87

63 82

00 18 20 04

År 10 02

21 97

07 94 15 19 89 20 09

10 16 14 10 19 19 04 76 09 21 19 66 21 11 97 13


SENIORMEDLEMMAR M-M Medlem

Malmström, Jan s/y Ichi Ban Malmström, Lars-Olof m/y Loanna Malmström, Sune, Civilekonom Klubbkom. 1988–1990 Seglarmärke Silver 1997 Malmvik, Carl-Gustaf, Direktör Mandel, Peter, Civilingenjör m/y Butt Mandel, Viktor m/y Sprutt III Mandorff, Göran s/y Amarone Silvermörk Manner, Christoffer Mannerfelt, Claes C:son m/y Bäring Långskär Mannerfelt, Måns Mannerfelt, Ocke, Ingenjör Mannerfelt, Ted Mannerheim, Fredrik m/y m/y Alexia IV Mannerholm, Peter s/y Manns, Nicklas m/y Marimon Giovannetti, Laura Marklund, Hans Seglarmärke Guld 2017 Markstedt, Anders m/y Forever Young Marmstedt, Linus Marnell, Carl-Johan Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2002 Mars, Christoffer Martin, Christian Martin, Lojsan Martin, Per Bankappseglingskom. 1983–1989 Seglarmärke Guld 1989 Martin-Löf, Alexander

År

Medlem

00

Martin-Löf, Gustaf m/y Martin-Löf, Jasmin Martin-Löf, Jonas Seglarmärke Brons 2008 Martin-Löf, Sverker, Direktör m/y Nara s/y Martina Martinson, Carl Martinson, Erik Martinsson, Göran Martinsson, Linda Matérn von, Claes Klubbkom. 2017 Funktionärsmärke * 2020 Jun.avd medalj Silver 2002 Matérn von, Thomas m/y Fiorella Mathson, Johan m/y Matsgård, Ingmar, Direktör Seglarmärke Silver 1976 Matsgård, Peder Matton, Sven, Ingenjör Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 1993 s/y Evy III Mattson-Nordin, Karin Aktivitetskom. 1977–1982 Mattsson, Andrea Mattsson, Ebba Mattsson, Maths Havskappseglingskom. 2015–2016 Funktionärsmärke * 2018 s/y Kråkan Maunsbach, Bengt m/y Vivace Maurer, Hannah Jun.avd medalj Silver 2021 McAllister, Leopold Mehks Vaccaro, Barbro Meijer, Pontus Seglarmärke Brons 2018 Meincke, Christian

65 76

48 88 98 12 04 89 09 79 86 15

02 03 20 08 10 82 01

16 19 08 59

05

176

År

Medlem

86

Melander, Olof Melander, Peter J Melander Gustafsson, Jacob Meldahl, Marie-Anne m/y Melin, Niclas Melinder, Kristoffer Seglarmärke Silver 2017 Seglarmärke Brons 2014 s/y Gaia Mellbrink, Christoffer Seglarmärke Brons 2020 Mellgard, Ingemar, Civilingenjör Mellqvist, Joakim Mellqvist, Leif Å, Direktör Mellqvist, Ulf, Advokat Mellström, Adam Mellström, Andrea Mellström, Marie, Verkst direktör Mellström, Vendela Meo, Dag di, Advokat Michalski, Christoph s/y Matangi Miedel, Ricard Mildh Svensson, Håkan Seglarmärke Brons 2018 s/y Black Pearl Mileblad, Mats Mitsem, Jonas Mix, Alexandra Mix, Carl Johan Mix, Christian Mjörnö, Erik, Civilingenjör Seglarmärke Brons 1969 Moberg, August Moberg, Sven, Docent Havskappseglingskom. 1969–1971 Seglarmärke Guld 1969 Mobrand, Per-Åke Småbåtskom. 1970–1971 Seglarmärke Guld 1969 Modén, Carl Modén, Max Molano, Cim

05 80 82

17 19 20 19 84

83 20 47 72 72

65 01 01 14

15 11 15 74 15 20

År 13 00 14 94 02 11

88 20 16 95 18 00 01 18 01 92 08 01 05

20 17 03 03 03 66 15 53

67

98 21 20


SENIORMEDLEMMAR M-N Medlem

Molin, Andréas m/y Maggie Molin, Håkan Molinder, Christel, Civilekonom Funktionärsmärke * 2004 Molinder, Didrik Båtkom. 2019–2020 Molitor, Lars Moor, Elisabeth Moor Larsson, Caroline Moor Larsson, Madeleine Moore, Michael, Generalmajor s/y Tapas Morales, Christoffer Morberg, Marcus Seglarmärke Silver 2003 Morén, Henrik Morén, Magnus s/y Ziggystardust Mortensen, Madeleine Mossberg, Joanna Movin, Maria Muhlrad, Ralph Mungsgård Lindsten, Isabelle Munteanu, Cosmin Mure, Patric Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 Murray, Rosanna Murray, Suzanne Murray, Thomas m/y Suzy Q Too Murstad, Per-Ove s/y Asile IIII Mühlrad, Richard Myhr Lilja, Karl Fredrik Müller, Joakim Funktionärsmärke * 2021 Müller, Manfred, Serviceingenjör Funktionärsmärke *** 2000 Müllersdorf, John Seglarmärke Brons 2021 s/y Miim Myralf, Anders

År

Medlem

17

Myrén, Birgitta Myrin, Mårten Myrin, Ulf Månsson, Olle s/y Freja af Värmdö Månsson, Per s/y Mårding, Thomas s/y Mah Jong Mårtensson, Anders Seglarmärke Brons 2018 Mårtensson, Henrik, Civilingenjör Seglarmärke Brons 2006 Mårtensson, Leif, Ingenjör s/y Martina Mårtensson, Magnus Träningskom. 2021 Jun.avd medalj Silver 2008 Mårtensson, Robert s/y Relax Mäkelä, Jussi Mäkinen, Cedric Båtkom. 2012 Mälstad, Daniela Mälstad, Erik Mälstad, Stefan Funktionärsmärke * 2020 Möller, Gunnar Möller, Hans Möller, Johan Möller, Torsten, Verkst direktör m/y Möller Andréewitch, Amelia Valnämnden 2021 Aktivitetskom. 2018–2021 Styrelseledamot 2018–2021 Möller Kvistgaard, Kristian Möllerström, C-H, Advokat Mörk, Carl Seglarmärke Brons 2018 Mörner, Astrid

15 99 99 19 96 94 94 95 21 97 18 81 09 21 14 80 08 21 11

00 05 00 02 72 18 18 91 18

19

177

År

Medlem

72 21 16 15

Mörner, Lis, Grevinna 76 Styrelseledamot 1983–1985 Aktivitetskom. 1976–1985 Seglarmärke Silver 1990 Naglo, Magnus, Ingenjör 87 Nahi, Kaj Anders 16 Nass, Martina 20 Nathhorst, Bertel, Fil doktor 56 Seglarmärke Silver 1963 Nathhorst, Tomas-Bertel 59 Seglarmärke Brons 1962 Nathhorst Malmgren, Felicia 02 Nathhorst-Berg, Inga 60 Neiglick, Alexander 07 Neil, David 02 m/y Two-Step Nermark, Lennart 10 Nermark, Patrick 18 Nessim, Kristina 10 Nettelbladt, Claes 97 Seglarmärke Guld 1999 Funktionärsmärke * 2003 s/y FR 5 m/y Tender to s/y FR4 Nettelbladt Brötell, Ebba, Ekonomie magister 90 Seglarmärke Brons 2008 Jun.avd medalj Brons 1997 Nicou, Jean 54 Seglarmärke Silver 1963 Nicou, Kristina 05 Nielsen, Helena 19 Nihlmark, Pelle 14 Seglarmärke Brons 2018 Nikolausson, Per 20 Nilson, Roger, Läkare 80 Havskappseglingskom. 2007–2010 Seglarmärke Guld 1983 Rorsmedalj Silver 1991 Nilsson, Alexander 98 Nilsson, Anna Victoria 09 Nilsson, Claes, Verkst direktör 08 m/y Speedy Nilsson, Emil 20

06 87 15 88 72 91

21 18 11 16 10 15 20 84 02 96 17

21 73 14 19

År


SENIORMEDLEMMAR N-N Medlem

Nilsson, Gustav Klubbkom. 2007–2009 Seglarmärke Guld 2000 Nilsson, Ingrid Nilsson, Jan Olov Nilsson, Jan-Eric m/y Nilsson, Jenny, Verkst direktör s/y Nilsson, Lars-Göran Nilsson, Lennart s/y Zara Nilsson, Martin Nilsson, Mats Nilsson, Mattias Nilsson, Nils-Rune Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2012 s/y Silhoutte Nilsson, Olof Nilsson, Rikard Träningskom. 2014–2016 Seglarmärke Silver 1997 Nilsson, Rolf, Direktör s/y Bonita Blanca Nilsson, Torbjörn, Båtbyggare Seglarmärke Brons 1984 Nilsson Wrede, Eva s/y s/y Liberté Nobel, Fredrik s/y Bon Vivant Norberg, Anna Norberg, Freddie s/y Only blue Norberg, Fredric Norberg, Pelle Seglarmärke Brons 2020 Norberg, Öjvind, Verkst direktör Nord, Paul Seglarmärke Guld 2019 Seglarmärke Silver 2016 Seglarmärke Brons 2013 s/y Imperiet

År

Medlem

94

Nordberg, Eric Nordberg, Mariann, Civilingenjör Nordbäck, Gustaf Nordemar, Magnus Nordendahl, Edward Nordendahl, Göran s/y Maja Nordendahl, Jacob Nordenram, Kasper Nordesjö, Esbjörn m/y Boomerang Express Nordfeldt, Claes s/y Sweet Dreams Nordfeldt, Gunnar Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 2004 s/y Utopia Nordgren, Felix Nordgren, Ida Juniorkom. 2019 Juniorkom. 2016–2017 Jun.avd medalj Brons 2016 Nordgren, Magnus Nordgren, Molly Nordgren, Per s/y Vie Blue Nordgren, Thomas, Direktör s/y Midnight Sun Nordin, Andreas Långseglingskom. 2019 s/y Havskatten Nordin, Evelina Nordin, Nils Nordin, Per G, Direktör m/y Black Pearl Nordin, Sören s/y Dina af Lagnö

18 18 07 20 07 86 13 17 19 09

18 95

81 78 21 14 21 88 20 00

17 09

178

År

Medlem

17 17 87 15 99 63

Nordin, Tommy, Verkst direktör Vice Ordförande 2006–2007 Sekreterare 1998–2001 Valnämnden 2007–2013 Styrelseledamot 1998–2006 Havskappseglingskom. 1991–1998 Havskappseglingskom. 2001–2006 Funktionärsmärke *** 1999 Förtjänstmedalj Silver 2007 m/y Sprutten V Nordlund, Martin Jun.avd medalj Silver 2010 Nordquist, Anders, Direktör Styrelseledamot 1999–2005 Klubbmästare 1999–2005 Klubbkom. 1999–2005 Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 1976 m/y Amorita Nordquist, Andrea Nordquist, Arvid Nordquist, Beatrice Nordquist, Clasine, Arkitekt Nordquist, Erik Nordquist, Gabriella Nordquist, Jonas, Civilekonom Nordquist, Ulrika Nordquist, Wilhelm Nordqvist, Lars-Ola, Verkst direktör Informationskom. 2004–2013 Funktionärsmärke ** 2001 Funktionärsmärke * 2008 Nordstedt, Daniel Nordström, Birgitta Seglarmärke Brons 2008 Nordström, Christian Intendentkom. 2011–2018 Funktionärsmärke ** 2018 Funktionärsmärke * 1991 Jun.avd medalj Brons 1993 Nordström, Claes, Hovmarskalk Seglarmärke Brons 1962

94 18 12 00 95

08 06

05 05 20 13 99

07 06 95 06

År 75

98 80

01 01 93 98 81 00 92 94 93 03

16 05 89

61


SENIORMEDLEMMAR N-O Medlem

Nordström, Jesper Havskappseglingskom. 1991–1995 Långseglingskom. 2003–2005 Seglarmärke Guld 2000 Nordström, Lotta Bankappseglingskom. 1992–1999 Seglarmärke Brons 1993 Funktionärsmärke *** 1994 Nordström, Torgny, Fil kand Valnämnden 1997–2003 Styrelseledamot 1991–1997 Juniorkom. 1987–1997 Seglarmärke Guld 1988 Jun.avd medalj Guld 1997 Jun.avd medalj Brons 1991 Funktionärsmärke *** 2004 m/y På Prov s/y GSYS 4 s/y Concours III Nordvall, Gabriella Norén, Urban m/y Aquavit Norhagen, Fredrik Norhagen, Marianne Aktivitetskom. 1999–2006 Norhagen, Teodor Norin, Lilian Norlén, Joakim Norlén, Niklas Norlin, Markus Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 1997 Norling, Niclas Norman, Anthony Norrby, Lisa Norrman, Anders Norrman, Tomas Norström, Henrik Nyberg, Dennis Nyberg, Fale Nyberg, Jacob Nyberg, Jan

År

Medlem

86

Nyberg, Marianne Seglarmärke Brons 1971 Juniorkom. 1969–1970 Nyblaeus, Gustaf Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2008 Nydahl, Marja Nyfeldt, Lennart, Verkst direktör m/y Gecco Nyhammar, Urban, Byggmästare Nyholm, Sten E s/y ZeeZack Nykvist, Axel Nykvist, Björn Nykvist, Joar Nykvist, Torkel Nylen, Anders, Kapten Nylinder, Lars, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1979 Nyllinge, Tim Nylund, Johan Nylöf, Klas Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2013 Nyman, Daniel Seglarmärke Brons 2001 Nyman, Håkan Nyqvist Johnson, Helena Nyrén, Johan Nürnberg, Pär (Pelle) Seglarmärke Brons 2014 Nyström, Anders, Verkst direktör Nyström, Hans Seglarmärke Guld 1985 Nyström, Peter Nyström, Tom Nyvell Söderberg, Maria Näsström, Johan m/y Joya Näsström, Tommy, Ingenjör Seglarmärke Guld 2020 Seglarmärke Silver 1989 O’Keeffe, James

85

64

20 10 06 95 06 20 20 18 11

01 13 01 21 20 19 12 15 19 73

179

År

Medlem

71

Obermayer, Michael s/y Evelina Odebrant, Jan, Direktör Odenteg, Niklas Odhe, Fredrik Seglarmärke Brons 2006 s/y Panache Odhe, Kira s/y Panache Odin, Madeleine Aktivitetskom. 2000–2005 s/y Felicia Odin, Magnus, Advokat Vice Ordförande 2007 Sekreterare 2001–2011 Valnämnden 2000–2001 Styrelseledamot 2001 Seglarmärke Guld 1992 Förtjänstmedalj Guld 2016 Funktionärsmärke *** 2015 s/y Felicia m/y Kuling m/y Tre Bröder m/y Yxlön Odqvist, Joachim Oest Mabon, Wivica Styrelseledamot 2006–2018 Långseglingskom. 2006–2012 Aktivitetskom. 2012–2018 Förtjänstmedalj Silver 2018 Funktionärsmärke *** 2015 Ohlander, Carina, Byggnadsingenjör s/y Queenie III Ohlander, Jan-Olof, Byggnadsingenjör Intendent 1996–2000 Intendentkom. 1995–2000 m/y Lady s/y Queenie III Ohlander, Per-Olof Ohlander, Stefan, Verkst direktör m/y Ohlin-Kjellberg, Susanne Ohlsén, ClaÎs, Direktör Bankappseglingskom. 1973–1975

06

14 01 05 16 19 19 19 19 20 78 09 05 08

99 20 11 20 01 11 82 01 16 14 90 84

21

År 17 99 05 04

04 99

76

06 05

90 67

82 20 08 60


SENIORMEDLEMMAR O-P Medlem

Ohlson, Richard, Direktör Ohlsson, Niclas Oksanen, Tommy Olden, Joan Olden, Michael Oldmark, Stefan m/y Jill Olenius, Mika Kristoffer, Verkst direktör s/y Ellida Olesen, Johan Seglarmärke Silver 1999 Olesen, Mikael, Segelmakare Bankappseglingskom. 1992–1995 Seglarmärke Guld 1993 Olin, Magnus, Civilingenjör Bankappseglingskom. 1982–1983 Seglarmärke Guld 1988 Olin Bohman, Anita m/y Aquanita Olivecrona, Claes Seglarmärke Guld 1992 Olofsson, Christoffer Bankappseglingskom. 2020 Funktionärsmärke * 2019 Olofsson, Niten Olofsson, Peder s/y Chat Olrog, Christian Bankappseglingskom. 2003–2006 Seglarmärke Guld 2005 Seglarmärke Silver 1999 m/y Flipper s/y Jarwahl Olrog, Fredrik Seglarmärke Guld 2003 Olrog, Robert Olrog, Thomas, Advokat Valnämnden 2002–2009 Bankappseglingskom. 1972–1975 Havskappseglingskom. 1976–1977 Seglarmärke Guld 1973 Olson, Jr., Lyndon L., Ambassadör Olsson, Calle Olsson, Carl

År

Medlem

89 20 20 18 18 03

Olsson, Elisabeth Olsson, Fredrik Styrelseledamot 2012–2017 Bankappseglingskom. 2008–2013 Träningskom. 2013–2020 Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Brons 2003 Seglarmärke Silver 2008 Funktionärsmärke *** 2015 Funktionärsmärke ** 2012 Funktionärsmärke * 2009 Olsson, Helena Olsson, Jenny Olsson, Josefin Seglarmärke Guld 2020 Seglarmärke Silver 2017 Seglarmärke Brons 2012 Rorsmedalj Silver 2015 Olsson, Lennart, Jur kand s/y Nachris Olsson, Lisa Olsson, Louise Olsson, Lykke Olsson, Madeleine Olsson, Mats Funktionärsmärke ** 2018 Funktionärsmärke * 2015 m/y Olsson, Niclas s/y Grymt Grå Olsson, Per m/y m/y Olsson, Sigbjörn, Advokat m/y Havsörn s/y Keala Olsson, Ted B, Herr s/y Erla Omming, Erik, Leg tandläkare Seglarmärke Guld 2000 Omming, Mary, Fil kand Onshagen, David s/y Al Fine

05 96 84

80

12 87 16

20 15 74

78 98 66

99 01 04

180

År

Medlem

01 94

Orest, Jan, Civilekonom Seglarmärke Guld 1995 Funktionärsmärke * 1998 s/y Farmor Anka Ormegard, Kjell Ormont, Michael Orre, Molly Orrenius, Carl, Disponent Orrling, Anders, Direktör m/y DaCapo III Orädd, Toni Oscarius, Kjell Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2012 s/y Blåtiran IV Oscarsson, Anna Ossmark, Gustav Ossmark, Jacob Ossmark, Viktor Osterman, Alexandra Osterman, Niklas Osterman, Nina Ottosson, Amanda Ottosson, Henrik Ottosson, Stefan Ouchterlony, Andreas Ouchterlony, Mauritz s/y Saranta Outteridge, Nathan Oxelgren, Kennet, Ekonomichef m/y The Famous Grouse PadrÛn, Per-Erik, Datakonsult Pagmar, Jan Seglarmärke Brons 1975 Palm, Dany s/y Sardine u n ä Palm, Johannes Palm, Kent m/y Sargo Palm, Svante Seglarmärke Brons 2004 s/y Chrifrero Palm Lamerstedt, Peder

01 04 10

73 01 01 02 01 11

05 00 04

85 79 98 20

År 86

16 05 09 65 86 18 10

15 06 06 05 01 01 01 18 18 14 19 05 15 93 95 74 18 14 03 01

07


SENIORMEDLEMMAR P-P Medlem

Palmblad, Jakob Palme, Claes Palmér, Victor Thomas s/y Knappen Palmqvist, Thomas Pantzar, Stefan, Verkst direktör Patek, Kristina Paulin, Carl-Erik Paulsen, Eda-Margaret Paulsen, Frederik Paulsen, Jean-Frederic Paulsen, Paul-Nicolas Pedersen, Mathias Peedu, Fredrik H D, Kommendör Pehrson, Lars, Professor Pehrsson, Anders, Direktör m/y Moa Pehrsson, Erik Pehrsson, Tomas s/y IOR Pehrsson v. Greyerz, Alexander Peilitz, Carl-Henrik, Flygkapten m/y Tender s/y Ma Vie Peiro, Filip Percy, Iain Peren, Gunnar Perlhagen, Karl m/y Köttbullen Perlhagen, Lennart, Ingenjör Persson, Alexander Persson, Christer Persson, Eddie Persson, Edvin Persson, Hanna Persson, Jan-Gunnar, Professor Seglarmärke Brons 2006 s/y Johanna II Persson, Lars Persson, Mats, Direktör s/y Sea Spirit Persson, Patrik T Persson, Stefan Persson, Stig

År

Medlem

År

Medlem

År

17 96 16

Perten, Jaan, Fil kand Petersen, Mikaela, Chiroprakt. Dr Petersen Botten, Sebastian Petersson, Anna Petersson, Henrik Petersson, Jan s/y Perpetu Princeps Petersson, Magnus Petrén, Robert Pettersson, Anders s/y X-Joy Pettersson, Fredrik, Verkst direktör Pettersson, Gustav Pettersson, Johan Pettersson, Johannes Seglarmärke Brons 2020 Philipson, Anders Seglarmärke Guld 1978 Piehl, Carl-Gustaf, Direktör Hedersledamot 2001 Ordförande 1992–2001 Valnämnden 2001–2008 Styrelseledamot 1989–2001 Klubbmästare 1989–1991 Utbildningskom. 1971–1972 Havskappseglingskom. 1991–1992 Juniorkom. 1988–1991 Juniorkom. 1969–1972 Juniorkom. 1974–1976 Klubbkom. 1988–1991 Seglarmärke Guld 1969 Jun.avd medalj Guld 1991 Rorsmedalj Guld 1996 Rorsmedalj Silver 1972 Förtjänstmedalj Guld 2001 s/y Marathon m/y Helena II Piehl, Christina, Jur kand Aktivitetskom. 1999–2005 Piehl, Gustaf, Civilingenjör Juniorkom. 2004–2009 Seglarmärke Guld 2004 Seglarmärke Silver 1999 Jun.avd medalj Guld 2009

76 04 05 09 07 04

Piehl, Helena, Arkitekt Juniorkom. 2007–2009 Jun.avd medalj Guld 2009 Piehl, Henrik Båtkom. 2016 Styrelseledamot 2017 Hamnkapten Sandhamn 2005–2006 Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2011 Piehl, Johan, Direktör Långseglingskom. 1990–2002 Motorbåtskom. 2002–2005 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2003 Funktionärsmärke *** 2004 m/y Farrow m/y Jarrow Piehl, Margareta, Pol mag Aktivitetskom. 1982–1988 Klubbkom. 1989–1991 Funktionärsmärke *** 2010 Funktionärsmärke ** 2002 Piehl, Sophia Pierrau, Kristina Pierrau, Stefan Pihl, Jonas Pilo, Gunilla Pitkäniemi, Erik Pixell, Roman Plachouras, Diamantis Pohl, Larz s/y Why Not Pohl, Peter, Civilekonom Seglarmärke Silver 2016 Seglarmärke Brons 2007 Polteg, Simon Ponsbach, Eddy, Entreprenör Funktionärsmärke ** 2009 Funktionärsmärke * 2004 Ponsbach, Jan Porjé, Jan Intendentkom. 1982–1985 Posse, Jacob, Studerande Pousette, Harald

85

16 18 15 20 00 00 00 00 05 92 69 89 96 11 98 81

19 15 18 00 06 15 77 99 02 90 02

05 88 18 19 18

181

11 18 01 19 16 20 16 63 59

90 78

86

75

77

87 20 21 19 99 17 12 16 17 05

19 85

57 77 00 18


SENIORMEDLEMMAR P-R Medlem

Pousette, Helene Pousette, Hugo Preber, Emelie Preuss, Åsa s/y Salta katten Printz, Peter Prising, Adam Prising, Amanda Prising, Håkan Seglarmärke Brons 2002 Pråhl, Berndt, Direktör Seglarmärke Guld 1965 Purits, Andre Puusepp, Tomas, Verkst direktör m/y No Name IV Pyddoke, Thomas, Civilingenjör Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2002 s/y Exita Påhlson, Gunnar, Fondförvaltare m/y Sang Surya Påhlson-Möller, Toste, Civilingenjör m/y Monitor Pålhagen, Oskar Qviberg, Eva, Civilekonom Juniorkom. 1995–2000 Aktivitetskom. 1999–2002 Funktionärsmärke * 2000 Qviberg, Johan Funktionärsmärke * 2017 Seglarmärke Guld 2006 Seglarmärke Silver 2000 Qviberg, Mats, Civilekonom Qviberg, Ola Qviberg Engebretsen, Anna Jun.avd medalj Brons 2005 Klubbkom. 2008–2012 Radler Smith, Patricia Raftell, Ian Raftell, Jan, Direktör Seglarmärke Brons 1985 Ragnarsson, Alice

År

Medlem

15 09 15 11

Rahm, Stefan Klubbdirektör 2017 Funktionärsmärke * 2020 Rahm, Thomas Ramberg, Philip Ramén, Alexandra Ramén, Jan, Direktör Ramén, Viveka Ramlycke, Pierre Rammer, Bo, Direktör Ramsay, Thomas m/y Sense Ramstedt, Johan Ramström, Hans m/y Asti Randén, Erik Randmaa, Christer m/y Ranghusen, Lennart, Direktör Informationskom. 1961–1966 Informationskom. 1954–1958 Seglarmärke Guld 1955 Rangmark, Ove m/y Rasin, Gustaf B:son, Civilingenjör Seglarmärke Brons 2018 Rasmanis, Gundars, Doc, Överläkare s/y Diastole Rausing, Finn s/y Fraternite m/y Rauston, Gustav Rauston, Wilhelm Ravelius, Anni Funktionärsmärke * 2011 Ravelius, Mikael Funktionärsmärke * 2017 s/y Ravelius, Runo, Köpman Funktionärsmärke *** 2004 m/y Razmilovic, Ante Seglarmärke Guld 2007 s/y Swedish Blue

17 03 03 00 55 09 96 00

82 81 12 89

89

89 17 89

20 88 80 12

182

År

Medlem

09

Razmilovic, Nils Seglarmärke Guld 2007 Redare, Pelle, Entreprenör Redemo, Per Seglarmärke Brons 2007 Redin, Madeleine Gastmedalj 2013 Redin, Rikard Seglarmärke Brons 2008 Jun.avd medalj Brons 2011 Redin, Robert Rehbäck, Peter Rehman Linder, Max Rehnberg, Torgny s/y Avatara Rehnqvist-Ahlberg, Nina, Docent s/y Ardanza Reichert, Per-Johann Reinius, Maija Renman, Hans Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2002 Funktionärsmärke ** 2008 Funktionärsmärke * 2003 Renner, Jan Rets, Axel Reuterskiöld, Jacob Reuterskiöld, Patrik Reuterswärd, Clarence m/y Kemosabe Reuterswärd III, Clarence Rexhammar, Peter s/y Gurgelbrännaren Richter Jonsen, Johannes Ricknert, Håkan, Systemman Seglarmärke Silver 2004 Ridderstad, Caroline m/y Ridelberg, Lotta Funktionärsmärke *** 2016 Funktionärsmärke ** 2013 Funktionärsmärke * 2009 Riess, Christoph Riggall, Greg

16 18 08 71 83 11 83 21 12 14 14 20 50

04 99 99 99

99 03 08 14

85

83

År 83 17 91 01 02

20 08 10 09 85 09 02 97

16 20 19 11 75 90 14 18 88 14 05

12 20


SENIORMEDLEMMAR R-R Medlem

Rigler, Birgitta Rigler, Johann, Civilingenjör Seglarmärke Guld 2007 Seglarmärke Silver 2002 Rigler, Rudolf, Professor Rinaldo, Claes, Kapten Långseglingskom. 2021 Rinné, Jakob Rinné, Jonathan Risberg, Alexandra Risberg, Carl Jan Risberg, Filippa Risberg, Jan Risberg, Mariana Rissel, Tom Robach, Henning Robb, Johan Robell, Mikael Intendentkom. 1985–2002 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke * 1989 Förtjänstmedalj Silver 2001 Robsahm, Christoffer s/y Leeloo Rockberg, Johan s/y Fylgia Rockler, Henrik Rockström, Johan Bankappseglingskom. 2016 Styrelseledamot 2018 Havskappseglingskom. 2012–2016 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 Roeck Hansen, Fredrik Rogalin, Thomas Rolfs, Mikael Roman, Per s/y Havsörnen Romberg von, Angelie Romell, Katarina Roos, Joachim, Tekn lic Seglarmärke Silver 2000 Roos, Per

År

Medlem

16 95

Rosander, Stefan Rosen, Carl Rosen von, Douglas Rosen von, Mathilde Rosén, Anders, Civilingenjör Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 1994 Rosén, Fabian Rosén, Goody Rosén, Hampus Rosén, Magnus s/y Blåvinge Rosén, Rickard, Civilekonom Seglarmärke Guld 2003 Rosén, Tomas Seglarmärke Guld 1995 Rosén, William Jun.avd medalj Brons 2008 Rosen von, Madeleine Rosenberg, Anders, Arkitekt SAR Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 2003 Rosenberg, Jan Seglarmärke Brons 2018 Rosenberg, Jörgen s/y Kayza Rosengren, Barbara Rosengren, Björn, Advokat m/y Rosa Rosengren, Fredrik s/y Teddie m/y Biana m/y ESO m/y Persephone m/y LIV Rosengren, Hanna Rosengren, Harald Seglarmärke Brons 1988 Rosengren, Johanna Rosengren, Jörgen Rosengren, Oscar Rosengren, Rasmus Seglarmärke Brons 2018

94 20 03 03 06 06 06 06 85 67 17 07 84

01 17 13 09

20 20 11 19 17 19 95 16

183

År

Medlem

85 20 02 02 88

Rosengren, Victor Rosenkranz, Pia Rosenlew, Teodor Rosenqvist, Sophia Roslund, Wilmer Rost, Bernhard Bankappseglingskom. 2003–2008 Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Funktionärsmärke ** 2008 Funktionärsmärke * 2005 s/y Odyssé s/y s/y Caliste Rost, Björn Rosta, Alexander Rosvall, Carl s/y Hallonbåten m/y Bosse VI Roth, Henric Rotsman, Jim Seglarmärke Guld 2007 Seglarmärke Silver 2002 Rubinstein, Jan, Civilekonom Ruda, Gustav Finanskom. 2016 Seglarmärke Guld 2021 Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke * 2019 Jun.avd medalj Brons 1997 Rudberg, Fredrik Rudberg, Jakob Rudberg, Jan m/y La Terne II Rudberg, Lisa Rudberg, Lucas Rudbäck, Martin Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2005 Rudewald, Thomas, Civilekonom m/y Paloma Blanca Runefelt, Christina Runesson, Alrik Runting, Helen, Doktor

02 19 02 19 87 75 99 09 02

86 19 91 81 86

04 61 94 17 06 12

År 06 05 01 01 13 71

64 01 76

95 01

85 88

06 01 97 08 01 98

20 02 18 19


SENIORMEDLEMMAR R-S Medlem

Rutberg, Klas Ruthström, Björn, Direktör Havskappseglingskom. 1999–2005 Regelkom 1997 Funktionärsmärke *** 2003 Ruud, Stefan, Verkst direktör Ryd, Viktor Seglarmärke Guld 2017 Jun.avd medalj Brons 2003 Rydberg, Björn m/y Rydberg, Lars Funktionärsmärke ** 2020 Funktionärsmärke * 2017 s/y Nordic Wind Rydén, Magnus, Arkitekt SAR Rydergård, Staffan Rydgren, Kenne m/y Moax Rydin, Fredrik Rydin, Johan, Direktör Rydin, Jonas, Civilekonom m/y Wienna Rydin, Ove Rydin, Viveka Rydqvist, Monica Aktivitetskom. 1976–1982 Funktionärsmärke *** 1997 Rylén, Fredrik Ryott, Iohn Informationskom. 2018 Seglarmärke Silver 2020 Seglarmärke Brons 2016 Funktionärsmärke * 2021 Jun.avd medalj Brons 1993 Ryott, John Peter, Civilingenjör Valnämnden 1994–2000 Styrelseledamot 1987–1991 Juniorkom. 1983–1991 Seglarmärke Guld 1972 Förtjänstmedalj Silver 1993 Funktionärsmärke * 1990 Jun.avd medalj Guld 1991

År

Medlem

21 94

Ryott, Lil Styrelseledamot 1993–1999 Juniorkom. 1984–1990 Klubbkom. 1988–1999 Förtjänstmedalj Silver 1999 Funktionärsmärke ** 1994 Jun.avd medalj Guld 1990 Ryott, Stefan Bankappseglingskom. 1993–1994 Bankappseglingskom. 1990–1991 Juniorkom. 1967–1972 Juniorkom. 1974–1981 Seglarmärke Guld 1997 Funktionärsmärke * 1992 Ryott, Suzanne Funktionärsmärke ** 1996 Jun.avd medalj Brons 1995 Ryott Hööglund, Marie Klubbkom. 2009 Seglarmärke Brons 1993 Jun.avd medalj Silver 1993 Funktionärsmärke * 2015 Ryott Hööglund, Mathilde Ryott-Hööglund, Victor Ryrberg, Erik Båtkom. 2017 Ryrfeldt, Erik Rådmann, Eva, Revisor Ränk, Sofia Ränk, Stefan, Direktör m/y Storm Stina II Röjning, Claes Seglarmärke Guld 1999 Sachs, Daniel m/y Sachs, Göran Styrelseledamot 2014–2018 Informationskom. 2012 Funktionärsmärke *** 2021 Funktionärsmärke ** 2017 Funktionärsmärke * 2014 Sacklén, Carl Sacklén, Cecilia Sahibzada, Sofia

07 89

12 11

89 17 16 20 04 15 21 20 76

20 81

55

184

År

Medlem

84

Sahl, Johan Sahlén, Peter Bankappseglingskom. 2007–2015 Seglarmärke Guld 2004 Funktionärsmärke * 2009 Sahlin, Björn, Systemman Salamon, Adrian Salamon, André Salamon, Anna Salamon, Christian, Civilingenjör Funktionärsmärke ** 2015 Funktionärsmärke * 2012 Salén, Axel Salén, Cecilia Aktivitetskom. 2012–2017 Funktionärsmärke * 2016 Salén, Christer, Direktör Styrelseledamot 1980–1983 Bankappseglingskom. 1980–1983 Seglarmärke Guld 1976 s/y GSYS Happy m/y Miranda s/y Ballad Salén, Delicia Seglarmärke Brons 2020 Salén, Ebba Salén, Erik Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Salén, Eva, Advokat Aktivitetskom. 1984–1989 Salén, Johan Salén, Katarina Salén, Katja Seglarmärke Brons 2020 m/y Månstråle Salén, Matilda Salén, Oscar Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Salén, Patricia Seglarmärke Brons 2020

57

89

79

97 95 17 20 83 01 11 87 20 12

04 04 16

År 15 85

82 08 20 08 89

01 11

60

03 99 88

82 00 16 04

01 97

03


SENIORMEDLEMMAR S-S Medlem

År

Medlem

Salén, Patrik, Civilekonom Ordförande 2018 Styrelseledamot 2013 Klubbkom. 2009–2013 Bankappseglingskom. 2013–2018 Seglarmärke Guld 2010 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 1988 Funktionärsmärke *** 2021 Funktionärsmärke ** 2017 Funktionärsmärke * 2015 m/y Thunderbird Salén, Staffan Ordförande 2011–2018 Valnämnden 2018 Valnämnden 2006–2010 Styrelseledamot 2011–2018 Klubbkom. 1998–2001 Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 1995 Förtjänstmedalj Guld 2018 Funktionärsmärke *** 2015 Salén, Sven H, Jur kand Hedersledamot 1988 Ordförande 1982–1988 Vice Ordförande 1977–1982 Styrelseledamot 1976–1988 Småbåtskom. 1963–1968 Seglarmärke Guld 1974 Förtjänstmedalj Guld 1988 Salén, Yvonne Salén Broman, Fredrik, Ek.mag. Salin, Harri, Ingenjör Seglarmärke Guld 1999 Sallén, Christopher, Verkst direktör m/y Joy II Salmelin, Jimmie Samnegård, Ann, Överläkare Samsioe, Marie Samuelson, Thomy m/y Sol y Mar

85

Samuelsson, Bo Bankappseglingskom. 1977–2016 Regelkom. 1997 Funktionärsmärke *** 1987 Samuelsson, Hugo Sandahl, Dan, Jur kand Sandart, Kaj, Direktör m/y Zilia Sandberg, Edvard, Civilingenjör Sandberg, Oscar Juniorkom. 2003–2006 Klubbkom. 2010–2013 Bankappseglingskom. 2013–2015 Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2009 Jun.avd medalj Brons 2003 Sandberg, Thomas, Projektledare Funktionärsmärke * 2019 Seglarmärke Guld 1982 Sandberg v Greenock, Harry, Arkitekt SAR Sandblom, Carl-Louis, Doktor Seglarmärke Guld 1984 s/y Ellida Sandeberg, Carl-Fredrik af Seglarmärke Guld 2020 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2009 m/y Sosta Sandeberg, Richard af, Direktör Seglarmärke Guld 1975 m/y Trucken Sandeberg, Rutger af Sandelin, Jacques s/y Alma Sandelin, Ture Sandelius, Anders Sander, Per-Magnus

87

60

05 90 86 16 20 16 99 04

185

År

Medlem

72

af Sandeberg, Catarina, Jur doktor Valnämnden 1999–2005 Styrelseledamot 1980–1983 Intendentkom. 2017–2020 Aktivitetskom. 1980–1983 Juniorkom. 1987–1996 Juniorkom. 1979–1982 Seglarmärke Brons 1976 Jun.avd medalj Guld 1996 af Sandeberg, Johan Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2007 Sandholm, Anna Sandholm, Christer Intendentkom. 2014–2020 Funktionärsmärke * 2021 Sandholm, Lennart, Professor s/y Avaskär Sandholm, Malin Sandholm, Riitta s/y Felicia Sandin, Hans Sandqvist, Sandra Seglarmärke Guld 2007 Sandstedt, Bengt, Med doktor Sandstedt, Gabriel m/y Otto Sandstedt, Ulla-Marianne, Leg läkare Sandstedt, Veronika Sandström, Claes-Göran Sandström, Johannes Sandström, Rickard Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Brons 2003 m/y Sandström, Rune Seglarmärke Brons 1967 Sandwall, Albert Santesson, Ragnar Sarkany, Andras s/y Celine

19 03 04 67 98

60

63 62

90

89

09 05 17 11 16

År 72

05

16 10

89 10 93 08 05 76 87 57 12 69 21 02

56 20 12 20


SENIORMEDLEMMAR S-S Medlem

År

Medlem

Sasnauskas, Kestutis Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2007 Saxon, Ulrika Schagerlund, Hanna Schantz von, Ebba Schelin, Mikael Schell, Andy s/y Spica Schenk, Alexander Scherlin, Marc Juniorkom. 2011 Gastmedalj 2013 Scherlin, Paula Schibbye, Andreas Schibbye, Hjalmar, Civilingenjör Tekniska kom. 1977–1978 Bankappseglingskom. 1970–1972 Juniorkom. 1976–1983 Seglarmärke Guld 1984 Funktionärsmärke *** 1991 Jun.avd medalj Silver 1990 Schibbye, Michael Juniorkom. 2016–2021 Seglarmärke Guld 2021 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2006 Funktionärsmärke * 2019 Jun.avd medalj Guld 1994 Jun.avd medalj Silver 2003 Schibbye Fredrikson, Lotta Styrelseledamot 2015 Juniorkom. 1987–1989 Juniorkom. 1994–1997 Juniorkom. 2015–2021 Seglarmärke Brons 1996 Funktionärsmärke * 2018 Jun.avd medalj Guld 1989 Schierenbeck, Fanny Schierenbeck, Peter Seglarmärke Brons 2017 Schlumberger, Anne-Marie Schlumberger, Charles-Eric, Lic jur Schlyter, Carl

05

Schmidt, Claes Schmidt, Griffin s/y Ciel Blanc Schmidt, Harald, Kapten Styrelseledamot 1985–1987 Klubbmästare 1985–1987 Juniorkom. 1980–1985 Seglarmärke Guld 1991 Schmidt, Holger, Direktör Bankappseglingskom. 1977–1986 Motorbåtskom. 2000–2003 Seglarmärke Guld 1969 Schmidt, Martin Schreij, Leonard Schreil, Christoffer Schröderheim, Philip Schulenburg, Lucia von der Schwartz, Regina Schwerin Tollstén von, Ebba Schyman, Andreas Schöldberg, Anton Schöldberg, Gunnar m/y Ran Schön, Siw Schöön, Martin Segebaden von, Fredrik s/y Harmony Segenmark, Anders Seifert, Casper Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2014 Seitola, Pekka Selin, Mats Seglarmärke Brons 2003 Selling, Anders Sesemann, Edgar Setterberg, Johan Funktionärsmärke * 2005 Settergren, Arne Sheldon, Del Shuwalow, Tim Seglarmärke Guld 2019 Seglarmärke Silver 2016 Seglarmärke Brons 2013

20 16 16 10 20 09 00

06 19 63

78

92

94 14 72 80 12

186

År

Medlem

00 20

Siberg, Johan, Direktör s/y Corona del Mar Siberg, Martin Sidenbladh, Karl Seglarmärke Brons 2004 Sidgren, Göran Sievert, Hedda Sifvert, Madeleine Sigfrid, Göran Siik, Kaj Havskappseglingskom. 1990–2008 Seglarmärke Guld 1990 Funktionärsmärke *** 2000 s/y Gråå Siik, Karl Funktionärsmärke *** 2000 Sikell-Lundin, Elin s/y White Knuckles Sikström, Lars, Civilingenjör Sikström, Per, Civilingenjör Silfvén, Jan Silfver, Henrik Silfverberg, Michael m/y Number one Silfverhielm, Robin Seglarmärke Brons 1996 Silfverskiöld, Krister Silfverstolpe, Amelie Simmasgård, Kess, Verkst direktör Seglarmärke Brons 2005 s/y Engla Sindeman, Jon E, Byggnadsingenjör Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2009 Seglarmärke Brons 1998 Sivers von, Charlotte Sivers von, Edvard Sivers von, Peter Siöberg, Jesper, Creative Director Informationskom. 2020 Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2014 Sjöberg, Lennart s/y Lyran

76

60

90 18 16 16 14 16 14 21 01 01 00 21 20 69 77

87 01 17 13 00 11 18 10

År 02 14 00 11 12 78 14 56

83 10 49 51 04 11 98 82 14 20 15

94

08 03 67 04

19


SENIORMEDLEMMAR S-S Medlem

Sjöberg, Sofia Sjöberg, Thomas m/y Fredrika Sjöberg, Tony m/y Sjöberg, Viktor Sjödahl, Mats s/y Azur Sjödin, Ulf Sjögren, Gunnar Sjögren, Niclas Sjögren, Per Sjökvist, Elisabeth, Journalist Informationskom. 2019 Sjöshult, Fredrik Sjöström, Håkan m/y Sjövall, Michael Sjövall, Thomas, Civilingenjör Sjöö, Alexander Sjöö, Christian, Ingenjör Skagerberg, Fredrik, Advokat m/y Skaj, Hanna Skaj, Viktor Skarne, Kerstin Skjulstad, Per s/y Contrast Skog, Anders Seglarmärke Silver 1984 m/y Grey Ribbon Skog, Peter Skoglund, Johan, Verkst direktör s/y Skoglund, Magnus m/y Samba Skonare Karlsson, Agnes Skonare Karlsson, Mathilda Skoog, Jimmy s/y Celina Skoog, Joakim Skoog, Per Bankappseglingskom. 2017 m/y

År

Medlem

07 07

Skoog, Simon Skoting, Erik Seglarmärke Silver 2019 Seglarmärke Brons 2016 Skoting, Oskar Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 2018 Skytting, Erik Skärhav, Ola m/y Calypso Slåne Sens, Philippa Smith, Anders, Direktör Styrelseledamot 1978–1983 Långseglingskom. 1976–1983 Seglarmärke Guld 1974 Snellman, Bo, Civilekonom Sohlman, Henrik Juniorkom. 1991–1995 Jun.avd medalj Guld 1995 Jun.avd medalj Silver 1990 Seglarmärke Brons 2002 s/y Ex-Parrot Sohlman, Rolf s/y Zina Sollevi, Alf E, Leg läkare Solstrand, Christer m/y Blue Pearl Sommar, Frida Sommar, Hjalmar Sommarlund, Johanna Havskappseglingskom. 2020 Seglarmärke Silver 2021 Seglarmärke Brons 2018 Jun.avd medalj Brons 2010 Sommarlund, Johnny Bankappseglingskom. 2010–2013 Träningskom. 2013–2015 Funktionärsmärke * 2012 Sommarlund, Julia Aktivitetskom. 2021

14 07 12 16 67 16 20 19 17 16 17 07 91 67 07 07 07 68 15 73

19 06 88 01 00 20

18 16

187

År

Medlem

16 13

Sommarlund, Susan Internationellakom. 2016–2019 Aktivitetskom. 2009–2014 Funktionärsmärke ** 2014 Funktionärsmärke * 2010 Sommerholt, Beatrice Sommerholt, Erik Sommerholt, Gustav Sommerholt, Louvisa Spiteri, Anthony, Doktor Spjut, Leif Sporrner, Eva Spångmark, Håkan, Direktör Seglarmärke Silver 1999 Stach, Lilian Stangel, Frida Stark, André, Docent s/y Arctic Fire Stavenow, Christoffer Steen, Jakob Steffensen, Pehr Stege Unger, Oscar Informationskom. 2002–2005 Seglarmärke Brons 1997 Jun.avd medalj Brons 1993 Stein, Per-Axel Steiness, Rudi Seglarmärke Silver 2003 Steininger, Mathias Seglarmärke Guld 2006 Seglarmärke Silver 2002 s/y Merinda s/y Sten, Leonard Stenbeck, Carl Johan Stenbeck, Hjalmar Juniorkom. 2019 Jun.avd medalj Silver 2021 Jun.avd medalj Silver 2019 Stenbeck, Hugo Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2010 Stenberg, Erik m/y

15

03 20 02 60

61 83

01 93 20 15 15 01

01

01

År 01

07 00 00 01 19 10 14 81 20 14 99 07 17 15 82

04 00 98

09 98 19

89

09


SENIORMEDLEMMAR S-S Medlem

Stenberg, Kjell, Direktör Stenberg, Saga Stenborg, Ulf Seglarmärke Brons 1985 Stendahl, Daniel Stendahl, Jan Seglarmärke Guld 1986 Stendahl, Ture Stendal, David Stenhardt, Håkan s/y Divina Aurora Stenman, Sam Stenmo, Mikaela Stillefors, Torkel Stillström, David Stockar von, Eric Stockar von, Louise Stockman, Ola Stolperud Salvini, Niklas m/y Mate Strand, Niklas, Doktor Strandberg, Bo, Vice verkst direktör s/y Viking Strandberg, Carl Strandberg, Charlotte Jun.avd medalj Brons 2003 Strandberg, Ebba Strandberg, Martin Strandell, Filip Strandell, Per, Leg läkare Juniorkom. 1970–1970 Seglarmärke Silver 2002 Straume, Kristoffer Seglarmärke Brons 2018 Strengnell, Hans s/y Vita Brevis Stråberg, Cecilia Stråberg, Hans Stråhle, Malin s/y Hedone Stråhle, Per, Ingenjör m/y Lurifax Ström, Catharina Ström, Patrik

År

Medlem

85 20 84

Ström, Roland Strömbeck, Carl, Civilingenjör Strömberg, Johan Strömberg, Lars, Professor Regelkom. 1999 Havskappseglingskom. 2005–2008 Funktionärsmärke *** 2005 m/y Strömbäck, Ulf G., Direktör Seglarmärke Brons 1998 Strömdahl, Johan Strömqvist, Per s/y Bisbald Ståhl, Sebastian Ståhle, Henrik Seglarmärke Brons 2018 Ståhle, Jacob Seglarmärke Brons 2018 Ståhle, Johan Ståhle, Patrick Styrelseledamot 2018 Informationskom. 2018 Seglarmärke Guld 2001 Seglarmärke Silver 1996 Funktionärsmärke * 2021 s/y Ståhle m/y Mazu Ståhl-Olsson, Olof, Sjökapten m/y Lady Valene Ståler, Axel Ståler, Hans Styrelseledamot 1999–2004 Intendent 2000–2004 Intendentkom. 1996–2004 Seglarmärke Guld 1999 Ståler, Johan Stålheim, Jesper Seglarmärke Guld 2011 Seglarmärke Silver 2010 Rorsmedalj Silver 2014 Stångberg, Kristian m/y Maria Cambrelli

20 81 72 16 88 11 08 84 13 10 10 15 17 13 89 06 89 03 20 01 64

14 00 01 03 18 05

17 15

188

År

Medlem

19 19 15 98

Sund, Henrik, Informatör Seglarmärke Guld 2020 Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke * 2019 Sundberg, Christofer Sundberg, Jacob, Professor Seglarmärke Brons 1987 s/y Christina Sundberg, Josefine Sundberg, Mikaela Sundberg, Sebastian Sundberg Dahlin, Ulrika, Ambassadör m/y Mumtaz Sundblom, Stefan Sundelin, Christina Seglarmärke Brons 1999 s/y Sol Sundelin, Daniel Sundelin, Gunilla, Leg läkare Seglarmärke Brons 1968 Sundelin, Jörgen, Jur kand Valnämnden 1989–1996 Bankappseglingskom. 1968–1972 Seglarmärke Guld 1966 Rorsmedalj Guld 1968 Rorsmedalj Silver 1967 Funktionärsmärke * 2018 Sundelin, Peter, Seglare Styrelseledamot 1993–1997 Bankappseglingskom. 1973–1975 Seglarmärke Guld 1966 Rorsmedalj Guld 1968 Rorsmedalj Silver 1967 Förtjänstmedalj Silver 2009 Sundén, Lars, Civilekonom Seglarmärke Brons 1998 Sundén-Cullberg, Dag Nils Styrelseledamot 2004–2012 Bankappseglingskom. 1990–1992 Seglarmärke Guld 1980 Sundén-Cullberg, Nicholas Sundesten, Maria Sundgren, David, Jur kand

95 16 21 02 02 98 98 91

17 02 88

00 08

03

År 98

19 47

10 17 19 99 99 85

85 67 55

55

95 72

14 19 18


SENIORMEDLEMMAR S-S Medlem

Sundklev, Kajsa Seglarmärke Brons 2013 Sundman, Karl Sundman, Krister Sundman, Ola m/y Sundqvist, Arthur, Arkitekt SAR Sundqvist, Stefan, Segelmakare Seglarmärke Guld 1996 Sundsgård, Kristofer Sundström, Dag, Civilingenjör Sundström, Tommy s/y Hav 2 Sundvall, Bengt, Civilingenjör m/y Bullship m/y Sundvall, Göran, Civilingenjör Seglarmärke Brons 1984 Sundvall, Susanna Jun.avd medalj Silver 2007 Suur-Askola, Pirjo Suzmeian, Salpi Svahn, Magnus Svahn, Per, Tandläkare Svahn, Philip Swahn, Lars Seglarmärke Brons 1971 Svalander, Jaqueline Svalander, John R. Svalander, Leonie Svalander, Melanie Svallhammar, Olle Swanbeck Johnson, Carl Svanberg, Carl-Henrik Swanson, Felix Swanson, Glenn Seglarmärke Guld 1993 m/y Svanvik, Nicke Swartling, Per Svedjefält, Katarina Svelander, Mikael

År

Medlem

09

Svenling-Olsson, Carina Funktionärsmärke *** 2017 Funktionärsmärke ** 2014 Funktionärsmärke * 2010 Svensén, Christer, Överläkare Seglarmärke Brons 1992 m/y BaraVi s/y Ipixuna Svensson, Agne Svensson, Alexander Svensson, Beatrice Svensson, Bo Svensson, Bo, Professor s/y NOA-NOA Svensson, Gustaf Svensson, Hedda Sofia Svensson, Hugo Svensson, Håkan Svensson, Ida Svensson, Ingvar, Civilekonom Styrelseledamot 2017 Klubbkom. 2016 Klubbmästare 2017 Funktionärsmärke ** 2019 Funktionärsmärke * 2009 Svensson, Jolande Träningskom. 2016 Funktionärsmärke * 2010 Svensson, Max Svensson, Ulrik Svensson, Viktor Swenzén, Ulf, Småföretagare Svärd, Lars Svärdson, Pär Seglarmärke Silver 2020 Seglarmärke Brons 2017 Sydow von, Anna Sydow von, Nils Sylwander, Gilbert Seglarmärke Silver 1979 m/y Jarramas Sylwander, Richard Sylwander, Robert Seglarmärke Guld 1979

20 20 10 89 81 18 75 08 82

82 92 91 15 17 03 99 68 20 95 95 95 77 09 05 18 79

18 15 20 14

189

År

Medlem

År

94

Szabo, Robert Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 2012 Szekely, Stefan s/y Tivoli Säve, Carolina Säve, Göran Säve, Per Seglarmärke Guld 1982 m/y Mumin Söder, Carl-Johan Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2006 Söderbaum, Anna Söderbaum, Jakob Söderbaum, Karl Söderbaum, Olle, Civilekonom m/y Klara m/y Karolina II Söderberg, Agnes Söderberg, Axel Söderberg, Beata Söderberg, Bengt Seglarmärke Guld 1975 Söderberg, Carl-Christian Valnämnden 2005–2011 Styrelseledamot 2011–2017 Motorbåtskom. 2011–2017 Hamnkapten Sandhamn 2003–2004 Funktionärsmärke *** 2018 Funktionärsmärke ** 2015 Funktionärsmärke * 2009 Söderberg, Carl-Johan Söderberg, Henrik, Civilekonom Bankappseglingskom. 2004–2005 Seglarmärke Guld 2005 Seglarmärke Silver 2001 Söderberg, Jan Seglarmärke Guld 2020 Seglarmärke Silver 2017 m/y Mother of Pearl

07

87

04 15 12 79 04 21 03 08 19 08 02

07

07 07 15 75 17 13

17 20 71

87 79

07 91 17 72

98

06 10 01 04

01 94 18 47 78

80 95

01


SENIORMEDLEMMAR S-T Medlem

Söderberg, Johan s/y Alliance II Söderberg, Karl s/y Chazara Söderberg, Lars, Bankdirektör Söderberg, Per-Olof Valnämnden 2009–2011 Styrelseledamot 2006–2010 Klubbmästare 2006–2010 Klubbkom. 2006–2009 Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2003 m/y Pompe Söderblom, Peter, Ingenjör Funktionärsmärke * 2001 Seglarmärke Brons 2001 Söderblom Carlsson, Nils Söderbäck, Carl-Henrik Söderbäck, Christian, Bergsingenjör Funktionärsmärke * 2005 Söderbäck, Christina Södergren, Dennis s/y Champagne Södergren, Håkan, Yachtkonstruktör Söderholm, Michael Söderkvist, Lennart O. Söderlindh, Göran Seglarmärke Brons 1989 Söderlindh, Jessica Söderlindh, Joakim Tico Jun.avd medalj Silver 1987 Seglarmärke Silver 2007 Söderqvist, Thomas Söderström, Johan Söderström, Mathias Träningskom. 2015–2018 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2015 Söderwall, Marina Sömermaa, Oskar Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2007

År

Medlem

79

Sörensen, Jon Aage, CEO Sörqvist, Emil Taflin, Johanna Taflin, Lars m/y Talomaa, Tom Tamber, Claes, Sjökapten Tamm, Gustaf Tamm, Per Tannergård, Rolf, Ingenjör Intendentkom. 2005–2006 Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 2006 s/y Tannlund, Amanda Tapper, Lasse Seglarmärke Guld 2000 Tarp, Thomas Taube, Jesper Taube, Johan, Tjänsteman Taube, Sven-Bertil Tauson, Magnus, Verkst direktör s/y Miingla Tawaststjerna, Conrad Tegelby, Tobias m/y Q Tegnander, Hans, Direktör Tegnér, Ingeborg Tegnér, Margareta Tegnér, Sten m/y Nothern Star Tell, Carita Aktivitetskom. 1978–1986 Tell, Göran Styrelseledamot 1970–1972 Bankappseglingskom. 1966–1970 Intendentkom. 1972–1975 Seglarmärke Guld 1969 Rorsmedalj Silver 1972 Tempelman, Gustav Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Brons 1998 Funktionärsmärke * 2000

18 76 94

99

15 99 86 99 21 10 17 11 85 11 89

07 10 11

15 04

190

År

Medlem

20 18 01 05

Tempelman, Johan Juniorkom. 2003–2005 Seglarmärke Guld 2002 Jun.avd medalj Guld 2005 Jun.avd medalj Silver 2003 Jun.avd medalj Brons 2001 Tempelman, Kerstin Valnämnden 2004–2011 Träningskom. 1992–1993 Bankappseglingskom. 1993–1999 Juniorkom. 1972–1981 Seglarmärke Silver 1991 Förtjänstmedalj Silver 2000 Funktionärsmärke *** 2001 Tempelman, Lars Revisor 2005–2021 Valnämnden 1999–2004 Styrelseledamot 1996–1999 Bankappseglingskom. 1996–1999 Bankappseglingskom. 1972–1973 Finanskom. 1993–1996 Havskappseglingskom. 1984–1990 Seglarmärke Guld 1975 Funktionärsmärke *** 2000 Tengberg von Linde, John Tengbom, Anders Intendentkom. 2012–2018 Seglarmärke Guld 2021 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2006 Tengbom, Christina Tengbom, Lisa Tengbom, Svante, Arkitekt Intendentkom. 1986 Seglarmärke Guld 1984 Förtjänstmedalj Silver 2011 Tengmo, Kjell, Verkst direktör m/y Katieca Tengström, Claes Träningskom. 2014–2016 Tengström, Malin Tengström, Peter Terkildsen, Niels-Kristian Tham, Carl

97 14 10 08 05

19 97 20 00 65 70 01 49 20 98 08 08 08 72 64

92

År 78

73

66

15 81

91 01 74

99 13 10 20 19 09


SENIORMEDLEMMAR T-T Medlem

Tham, Nils Tham, Philip Thane, Christer Thedéen, Karl, Verkst direktör Thelin, Anders s/y Älva Thiel, Stefan Styrelseledamot 1987–1989 Motorbåtskom. 1983–1998 Mästarnålen 1981 Thimmig, Göran Seglarmärke Guld 1996 Thimmig, Johan Motorbåtskom. Båtkom. 2015 Funktionärsmärke * 2020 Thimmig, Katarina Jun.avd medalj Brons 2012 Thimmig, Susanna Juniorkom. 2000–2002 Juniorkom. 2005–2009 Jun.avd medalj Guld 2009 Jun.avd medalj Silver 2005 Jun.avd medalj Brons 2002 Thonon, David Thonon, Nicolas Thorell, Anders Seglarmärke Brons 2009 m/y Friendship Thorest de Thorey, Roland de Thorslund, Hanse Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 1999 Thorwaldson, Josefine Aktivitetskom. 2019 Juniorkom. 2018–2019 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2007 Jun.avd medalj Guld 2019 Thorwaldson, Per Thorwid, Peter Seglarmärke Brons 2018 s/y Marie

År

Medlem

95 08 14 18 11

Thott, Gustav, Friherre Thun, Jakob Thunell, Camilla Thunell, Christopher Thunell, Frederic Thunell, Jan, Civilingenjör Thunell, Lars, Direktör Styrelseledamot 1997–2003 Seglarmärke Guld 2003 Förtjänstmedalj Silver 2006 Thunell, Staffan s/y Bliss Thunell, Yvonne Klubbkom. 2004–2006 Aktivitetskom. 1998–2005 Funktionärsmärke * 2005 Thunqvist, Erik Thurell, Claes s/y Alma Thålin, Lovisa Juniorkom. 2018–2019 Jun.avd medalj Guld 2019 Tidebrant, Patrik Tidemand, Holger Tidlund, Per Tidstrand, Magnus Tigerschiöld, Aurore Tigerschiöld, Carl-Wilhelm Tilander, Fredrik, Verkst direktör Tilder, Peter m/y Tillberg, Boo Peter, Musikdirektör Tillman, Patrik, Verkst direktör m/y Till havs Timarco, Giorgio m/y Anytec Tisell, Johan Tizzard, Oliver Tjärnlund, My Toftebrant, Mats Toll, Fredrik Seglarmärke Guld 2003 Jun.avd medalj Silver 2008 Jun.avd medalj Brons 2007

72

72 13

98 92

05 10 02

05 89

00

78 02

191

År

Medlem

20 17 90 90 90 64 85

Tollemark, Lars Åke, Verkst direktör Tollstén, Anders Långseglingskom. 1990–1994 Seglarmärke Silver 1991 s/y Atalanta II Tollstén, Kristin, Slottsarkitekt Seglarmärke Brons 1994 s/y Atalanta II Tolstoy Beckvid, Lykke Torell, Torbjörn m/y Torlén, Hans Seglarmärke Brons 2015 s/y Marelin Torstenson, Jan m/y Torstensson, Hans, Bergsingenjör Tranback, Lennart Seglarmärke Silver 2015 Seglarmärke Brons 2005 Funktionärsmärke ** 2009 Funktionärsmärke * 2005 Trange, Urban Seglarmärke Silver 2005 Seglarmärke Brons 2000 Traung, Per Göran, Advokat Bankappseglingskom. 1970–1973 Seglarmärke Brons 1972 Trende, Mattias Trojmar, Richard Seglarmärke Brons 2018 m/y Troja af Arholma Trollborg, Holger Trollborg, Martin, Civilekonom Trotzig, Hampus Juniorkom. 2019 Jun.avd medalj Guld 2019 Jun.avd medalj Silver 2021 Jun.avd medalj Brons 2014 Tryselius, Magnus Träff, David Tullberg, Oskar

10 72

20 15 11

17 18 15 08 03 03 04 18 05 03 11 20 20 15 17 10

År 18 84

90

08 03 05

19 64 01

96

52

13 15

15 89 03

13 20 14


SENIORMEDLEMMAR T-VW Medlem

Tullberg, Tove Bankappseglingskom. 2007–2011 Seglarmärke Brons 2007–2008 Funktionärsmärke * 2010 Tunick, David P Tuvstedt, Johan Funktionärsmärke * 2021 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 2002 Tvede-Jensen, Alva Twetman, Joakim Tydén, Cecilia Finanskom. 2004–2013 Tydén, Hugo Tyreman, Magnus Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2007 Tägtström, Ronnie, Ingenjör Törn, Birgitta Bankappseglingskom. 1973–1975 Havskappseglingskom. 1977–1983 Seglarmärke Brons 1978 Törnblom, Karin Törner, Paul m/y Törner, Per, Ingenjör Törn-Persson, Douglas Törn-Persson, Ellen Törnqvist, Malcolm Törnqvist, Natalia Törnqvist, Torbjörn Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Brons 2005 Rorsmedalj Silver 2013 Förtjänstmedalj Silver 2018 m/y Artemis Racing Tender 1 s/y Artemis Racing II s/y Artemis IV s/y Artemis s/y Artemis II s/y Artemis IV

År

Medlem

02

Törnsten, Claes Seglarmärke Guld 2013 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2007 Törsleff, Jörgen, Inköpschef Törsleff, Karin, Fru Törsleff, Oscar Uddenäs, Joel Udén, Per Ugander, Jesper m/y Bullertina Uhlmann, Ludwig A. s/y Rothmans Ulitzen von, Urbain s/y Mimmi Unden, Harald Seglarmärke Brons 1966 Unenge, Ulrik Unger, Björn, Direktör Sekreterare 2011–2019 Valnämnden 1986–1991 Valnämnden 1996–2002 Styrelseledamot 1983–1985 Styrelseledamot 1993–1996 Styrelseledamot 2003–2019 Internationellakom. 2016–2019 Utbildningskom. 1972–1973 Bankappseglingskom. 1982–1985 Bankappseglingskom. 1993–1996 Juniorkom. 1970–1973 Seglarmärke Guld 1996 Förtjänstmedalj Silver 2019 Funktionärsmärke *** 2015 Unger, Coco Aktivitetskom. 1989–1996 Informationskom. 1991–1996 Seglarmärke Silver 1965 Unger, Gustaf Seglarmärke Brons 1995 Jun.avd medalj Guld 1993 m/y Unger, Per, Studerande

09 99

15 19 03 06 04

92 73

18 05 04 90 88 13 20 99

192

År

Medlem

03

Unger Belin, Josefin Seglarmärke Brons 1997 Jun.avd medalj Brons 1988 Upmark, Gustaf Urban, Carl Seglarmärke Guld 1991 s/y Saga m/y Våg Urban, Eva Urban, Gustaf Juniorkom. 2019 Seglarmärke Brons 2018 Urban, Peter Seglarmärke Silver 1991 Urban, Saga Juniorkom. 2019–2021 Urban, Siri Urban, Sophie Urban, Tomas Långseglingskom. 1991–1992 Seglarmärke Guld 1999 Wachtmeister, Diana Wadsted, Charlotta Waechter, Felix Waern, Olof, Advokat Wagner, Markus Wahlberg, Arvid Wahlbäck, Siri Wahlgren, Henrik Wahlgren, Johan, Verkst direktör s/y Aniara Wahlstedt, Greger m/y The Eagle Wahlström, Anna-Karin, Kvalitetschef Wahlström, Fredrik Wahlström, Jonas, Kriminalinspektör Bankappseglingskom. 2014–2018 Seglarmärke Guld 2008 Seglarmärke Silver 2006 Seglarmärke Brons 2002 Funktionärsmärke * 2018 s/y Saga s/y Saga IV Wahlström, Lisa

65 65 20 21 09 16 17 15 62 16 69

56

82

93

År 82

20 81

06 01

86 01 01 02 83

09 66 15 11 16 19 16 16 06 18 09 98 90

19


SENIORMEDLEMMAR VW-VW Medlem

Wahlund, Annika Valberg, Joakim Walden, Håkan m/y Waldner, Anders Bankappseglingskom. 1999–2000 Juniorkom. 1988–1997 Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Guld 2001 Jun.avd medalj Guld 1997 Funktionärsmärke ** 2003 Wale, Carl Seglarmärke Guld 2006 Seglarmärke Silver 2003 s/y Walenna II Wale, Kristian, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1994 s/y Mineva Wale Lindvall, Maria Walkenström, Janne s/y Walker, Anne-Marie Aktivitetskom. 2007–2010 Funktionärsmärke * 2007 Walker, Dan Långseglingskom. 1995–2000 Seglarmärke Guld 2009 Seglarmärke Silver 1997 Wall, Marie Wall Kornfeld, Ann-Charlotte Wallberg, Rickard Wallenberg, Alice Wallenberg, Anna Aktivitetskom. 1996–2004 Aktivitetskom. 2008 m/y Wallenberg, Camilla Wallenberg, Catharina Klubbkom. 1969–1972

År

Medlem

20 21 20

Wallenberg, Fredrik Styrelseledamot 2017 Havskappseglingskom. 2012 Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2007 s/y Refanut m/y Wallenberg, Gustaf Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2006 Wallenberg, Jacob Hedersledamot 2011 Ordförande 2001–2011 Styrelseledamot 2000–2011 Valnämnden 2011–2016 Havskappseglingskom. 1985–1990 Seglarmärke Guld 1985 Förtjänstmedalj Guld 2011 Funktionärsmärke *** 2015 s/y Regina 2.0 m/y Nixie s/y Ming s/y Regina Wallenberg, Jacob Wallenberg, Lucas Informationskom. 2018–2020 Wallenberg, Marcus Seglarmärke Guld 1996 m/y Roark s/y Bugia Bianca Wallenberg, Nicholas Wallenberg, Olga Styrelseledamot 1976–1978 Aktivitetskom. 1976–1978 Wallenberg, Peder Wallenberg, Peder Wallenberg, Victor Funktionärsmärke ** 2014 Funktionärsmärke * 2007 Wallenberg Jr, Jacob Wallenberg jr, Peter Klubbkom. 1993–2015 Wallenberg Olsson, Marie

79

81

71

05 20 07

86

17 17 14 90 87

94 57

193

År

Medlem

04

Wallenborg, Lena Wallenborg, Niclas Juniorkom. 2006–2009 Motorbåtskom. 2008–2017 Jun.avd medalj Guld 2009 Jun.avd medalj Silver 2003 Jun.avd medalj Brons 2002 Funktionärsmärke ** 2015 m/y Vallgårda, Sebastian Wallin, Carina s/y Calypso Wallin, Maria Wallin, Mats m/y Wallin, P. Olof A. m/y Cleo Wallin, Viktor Wallmark, Jan Havskappseglingskom. 1997–2000 Seglarmärke Guld 1996 m/y Madeleine Wallteg, Mikael m/y Lumen Walltott, Axel Walther, Jan s/y Linnéa van Es, Lonneke van Kerckhoven, Jan Wannfors, Mats Warnander, Claes m/y Wecke, Viktor Wedsjö, Lisa Wedsjö, Max Wedsjö, Ove Wehtje, Paulina Jun.avd medalj Silver 2007 Weidenhaijn, Christer Styrelseledamot 1988–1990 Långseglingskom. 1993–1994 Långseglingskom. 1988–1991 Långseglingskom. 1983–1987 Seglarmärke Guld 1990

97

77

92 07 76

08 56

20 55 80

93 79 18

År 87 87

20 14 09 87 13 11 79

20 13 18 20 18 14 01 19 01 01 88 96 71


SENIORMEDLEMMAR VW-VW Medlem

Weiland, Mikael Weiler, Lars s/y Alexandra af Stockholm Weingarten, Thomas Weingarth, Lena s/y JAWA Weissglas, Jesper Welin, Mats Wellander, Mattias s/y Sabrina Wellenius, Kerstin Styrelseledamot 1997–2004 Aktivitetskom. 1994–2004 Wellner, Karl G, Direktör Wellner, Karl Nikolai Wellner, Kyle Wellner, Mikaela Welstadius, Richard Wendt, Anna M, Jur stud Klubbkom. 1988–2000 Aktivitetskom. 2012–2015 Seglarmärke Brons 1999 Funktionärsmärke * 2000 Wendt, Filippa Wendt, Karin Wendt, Wilhelm Wenkel, William Seglarmärke Brons 2018 Wennberg, Anders Finanskom. 2008 Seglarmärke Silver 2009 Funktionärsmärke ** 2015 Wennberg, Frida Wennberg, Jörgen, Direktör Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 2006 s/y Take Off s/y Take Off Too Wennström, Rikard s/y Justina Werkell, Claes, Direktör m/y Tomahawk Werkell, Jacob Wernersson, Mattias

År

Medlem

År

Medlem

20 08

Vernet, Kjell Versteegh, Cecilia, Civilekonom Valnämnden 1992–1998 Styrelseledamot 1985–1991 Aktivitetskom. 1979–1991 Finanskom. 1991–1992 Funktionärsmärke ** 1989 Versteegh, Gerard, Civilekonom Versteegh, Harald, Arkitekt Seglarmärke Brons 1999 Versteegh, Jacob Versteegh, Rebecca Wersäll, Håkan Bankappseglingskom. 2005–2006 Funktionärsmärke ** 2008 Funktionärsmärke * 2005 s/y Tintagel Wersäll, Mikael s/y Jemma Wessel, Caroline Funktionärsmärke *** 2006 Funktionärsmärke ** 2002 Wessel, Eric, Ingenjör Wessel, Johan, Direktör Seglarmärke Guld 1979 Wessel, Karl Fredrik Johan Wessel Ekdahl, Maria Wesslau, Ulrica Seglarmärke Brons 1963 Westberg, Lars Wester, Adrienne Westerberg, Birgitta Westerberg, Björn, Verkst direktör Westerberg, Douglas Westerberg, Elliot Westerberg, Rikard Westerberg, Sten Finanskom. 1984–2004 Seglarmärke Brons 1995 s/y Marikka III Westerholm, Björn s/y Mimmi Westerholm Beer, Cecilia Westerlind, Cathrine

15 74

Westerlund, Jimmy Seglarmärke Brons 2006 Westin, Fredrik, Verkst direktör Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2013 Seglarmärke Brons 2009 Vestlund, Jan, Verkst direktör m/y Raya Westlund, Jan, Civilekonom Seglarmärke Guld 2001 m/y Waldemar Westlund, Per Westlund, Staffan, Verkst direktör m/y PEGO af Dragsmark Vestlund Larsson, Anna Wettergren, Viktor Wetterling, Oscar Wetternin Nyberg, Nils Bankappseglingskom. 2020 Weyde, Christer, Kapten s/y Wild Thing Whitmore, Tom Seglarmärke Guld 2008 Whyte, Robert m/y Zero Degrees Lungitude Wibom, Johan Seglarmärke Brons 2002 m/y Stabil Vickberg, Per Wickberg, Mattias Wickerts, Carl-Johan, Doktor Victoria, HKH Kronprinsessan Victorin, John, Civilingenjör Seglarmärke Guld 1998 Victorin, Mats, Verkst direktör Victorin, Sam Widell, Jonas m/y Lexi Widell, Magnus Intendentkom. 2010 Funktionärsmärke ** 2021 Funktionärsmärke * 2015 Widenfelt, Stefan, Verkst direktör Widjeskog, Niclas, Advokat

87 20 18 09 12 94

94 94 02 02 88 88

03 17 03 08 86

20 86

16 92 92 20

194

77 93 87 08 02

17 68

03 95 00 88 61 07 16 02 17 01 01 19 78

04 12 19

År 05 06

11 76

14 10 15 19 16 19 19 05 20 81

17 20 71 87 84 19 16 15 10

05 06


SENIORMEDLEMMAR VW-VW Medlem

År

Medlem

Vidlund, Mårten Wieland, Thomas Wiese, Bo Wieselgren, Jon Peter Wieslander, Gunnar, Kommendör Wigart, Hans, Direktör Seglarmärke Brons 2018 s/y Thalatta Wigforss, Martin, Seglare Träningskom. 2016 Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Silver 2007 Seglarmärke Brons 1998 Funktionärsmärke ** 2020 Funktionärsmärke * 2000 Wigh, Hugo Wigh, Jörgen Wijkström, Carin Internationellakom. 2020 Wijkström, Christian Wijkström, Johan Wikefeldt, Jakob Wiklund, Henric Wiklund, Tyra Wikman, Anneli Wikman, Olle Jun.avd medalj Brons 2013 Wikman, Sture, Civilingenjör Styrelseledamot 1999–2006 Finanskom. 1998–1999 Långseglingskom. 1999–2005 Seglarmärke Guld 1980 s/y Vitres Wikström, Anders, Civilekonom Wikström, Bengt-Olov, Tekn doktor Wikström, Carl m/y Bussen m/y Corron Wikström, Jeppe, Fotograf Informationskom. 2018–2021 Funktionärsmärke ** 2021 Funktionärsmärke * 1995 Wikström, Mathias, Verkst direktör

88 19 16 65 14 99

Wikström, Peter Juniorkom. 1984–1988 Seglarmärke Silver 1996 Jun.avd medalj Guld 1988 Wiktander Broman, Kristina Funktionärsmärke * 2021 Vilén, Richard s/y Biancha s/y Vilhelmsson, Stefan m/y Wilkne, Mathias Willdal, Carl Johan Willdal, Mikael, Civilingenjör Intendentkom. 2002–2009 Seglarmärke Guld 2017 Seglarmärke Silver 2014 Seglarmärke Brons 1995 Willems, Antoine s/y Baran Wilson, Per Joel Wilton, Mikael Seglarmärke Guld 1999 Jun.avd medalj Brons 1993 Wilton, Nicola Wilton, Rickard Wilton, Thomas, Advokat Havskappseglingskom. 1976–1979 Seglarmärke Guld 1973 Winberg, Daniel Seglarmärke Guld 1999 Winberg, Göran, Ingenjör Seglarmärke Guld 1979 s/y Camina Winberg, Patrik Winberg, Stefan, Segelmakare Valnämnden 2000–2005 Styrelseledamot 1997–2000 Regelkom. 1997 Havskappseglingskom. 2007–2010 Seglarmärke Guld 1976 Funktionärsmärke * 1995 Rorsmedalj Guld 1999 Rorsmedalj Silver 1993

97

11 14 18 19 19 12 13 15 04 01 74

79 85 19

93

09

195

År

Medlem

63

Wincrantz, Anders Seglarmärke Brons 1976 Wincrantz, Staffan, Civilingenjör Seglarmärke Brons 2018 m/y Ms Grey Windahl, Bo s/y Winda Wingstrand, Gustav Winqvist, Patrik, Direktör m/y Wintzell, Oskar Wintzell, Tomas, Civilingenjör Seglarmärke Brons 1998 Wirell, Vilhelm Intendentkom. 2019 Virgin, Johan C. Virving, Nils, Ingenjör Seglarmärke Guld 2016 Seglarmärke Silver 2004 s/y Borta med vindenVIII Wischer, Torbjörn Wiström, Jacob Wiström, Jonas Havskappseglingskom. 2015 Seglarmärke Guld 2014 Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 2007 Funktionärsmärke * 2018 Förtjänstmedalj Silver 2018 s/y Amarone Vitell, Elias Wittmark, Carl Wittmark, Staffan, Direktör m/y Lady Gray Witz, Benny, Direktör Sekreterare 1985–1991 Styrelseledamot 1977–1991 Klubbmästare 1977–1985 Havskappseglingskom. 1990–1991 Klubbkom. 1976–1985 Funktionärsmärke *** 1988

18 11

18 13 11 87

15 15 83

06 20 67

85 59

93 76

År 72 06

96 19 07 12 90 18 06 98

99 11 01

14 01 04 76


SENIORMEDLEMMAR VW-Å Medlem

Witz, Stefan Klubbkom. 1993–2018 Seglarmärke Guld 1999 Funktionärsmärke *** 2015 Funktionärsmärke * 2000 Wolter, Jan W Wrycza von, Peter Voorn, Denise Vosshall, Rudiger Woxén, Louise Woxén, Magnus Styrelseledamot 2010–2014 Havskappseglingskom. 2003–2010 Bankappseglingskom. 2010–2012 Seglarmärke Guld 1996 Funktionärsmärke *** 2019 Funktionärsmärke ** 2016 Funktionärsmärke * 2013 Jun.avd medalj Guld 1994 s/y MaDiana m/y Skarv Wrande, Thomas, Ekonomichef Funktionärsmärke * 2012 Wranding, Carl Intendentkom. 2010 Funktionärsmärke ** 2021 Funktionärsmärke * 2015 Wred, Ann Wretman, Carl-Mikael Wåglund, Caroline Wåhlberg, Fredrik Seglarmärke Brons 2021 Wåhlin, Anneli m/y Mirana Wåhlin, Lars Petter, Civilekonom Wåhlin, Magnus Wård , Johan Båtkom. 2019 Seglarmärke Brons 2018 Wård, Ludwig Seglarmärke Silver 2018 Seglarmärke Brons 2006 Wårdh-Svensson, Magdalena Aktivitetskom. 2016–2018

År

Medlem

89

Wärn, Håkan Wästberg, Elias Wästberg, Filip s/y Necesse Wästberg, Richard Völcker, Claes, Verkst direktör s/y Ygberg, Erik Seglarmärke Brons 2018 Yngve, Embla Zacharias Westphal, Carl Simon Zade, Peter, Commander s/y PEQUOD Zatorski, Henryk Zell, Michael m/y Falken s/y S/Y Sunshine Zennström, Niklas Seglarmärke Silver 2016 Seglarmärke Brons 2020 Seglarmärke Brons 2012 Rorsmedalj Silver 2012 m/y Melodi m/y Scout s/y Elsa Zenzén, Carl Axel, Civilekonom Båtkom. 2011 Funktionärsmärke * 2013 Zetterblad, Fredrik s/y No Fuzz Åberg, Anders m/y Anna Åberg, Anders, Verkst direktör s/y Meningen med livet Åberg, Göran s/y Emelle Åberg, Pierre Axel Åberg, Robert, Verkst direktör Åfors, Erik Åfors, Mikael Seglarmärke Brons 2021 m/y Ågren, Henrik, Direktör s/y Enzian

19 09 20 97 13 85

97 10

20 14 14 18 15 83 16 99

99

15

196

År

Medlem

15 99 17

Ågren, Leif, Direktör s/y Chablis Ågren, Per-Henrik, Studerande s/y Kalitsa Åhdén, Lennart, Verkst direktör m/y Åhlenius, Fredrik Åhlgren, Ingrid Åhman, Anders Funktionärsmärke * 2012 Seglarmärke Brons 2015 Åhrberg, Gisela Åkerberg, Lars Åkerblad, Carl m/y Beda Åkerblad, Mats Seglarmärke Silver 2008 Seglarmärke Brons 1964 Funktionärsmärke * 2005 Åkerblom, Martin s/y Blue Onyx Åkerhielm, Christer, Civilingenjör s/y Paradis Åkerhielm, Johan, Friherre m/y Infinito Åkerlund, Björn, Civilingenjör Styrelseledamot 1997–2002 Juniorkom. 1990–1996 Klubbkom. 1990–1992 Juniorkom. 1997–2002 Seglarmärke Guld 1971 Jun.avd medalj Guld 1996 Åkerlund, Paul Åkerman, Gunnar Seglarmärke Brons 2004 s/y Mango Åkerman, Jonas Åkerman, Jonas, Direktör Styrelseledamot 1968–1977 Revisorssuppleant 1961–1962 Juniorkom. 1965–1978 Klubbkom. 1955–1959 Seglarmärke Guld 1969 Förtjänstmedalj Guld 1977

12 20 13 11 20 07 06 12

09

94

14 00 18 07 99 15 17 09

87

År 94 77 97 18 01 06

18 69 90 66

16 00 81 55

14 89

18 47


SENIORMEDLEMMAR Å-Ö Medlem

Åkerman, Magnus, Advokat Åkerman, Per Seglarmärke Brons 2005 Åkervall, Nils Åkesson, Fredrik m/y Åmell, Alexander Åmell, Christian Åslund, Jan-Erik Åstradsson, Ola Seglarmärke Guld 2019 Seglarmärke Silver 1999 Åström, Ami Åström, Carolina Åström, Gustaf Åström, Olle m/y Åström, Sofia Öberg, Hans, Civilekonom m/y Monique Öberg, Johan Ödlund, Patrik Seglarmärke Guld 1999 Funktionärsmärke * 2000

År

Medlem

72 95

Ödman, Olle, Direktör Seglarmärke Silver 1980 Öhbom Ekdahl, Eva, Jur kand Öhlin, Johan, Kreditchef Öhlin, Per, Arkitekt Öhrn, Gustaf Seglarmärke Guld 2018 Seglarmärke Silver 2002 Öhrn, Susanne Önneryd, Per, Verkst direktör m/y Örn, Claes Örn, Dick Örn, Hampus Örn Berg, Magnus Örtegren, Claes, Ingenjör Öst, Fabian Östberg, Ronny, Verkst direktör Österberg, Björn Havskappseglingskom. 2007–2015 Seglarmärke Guld 2008 Österberg, Gustav Österberg, Viktor Österdahl, Ronald s/y Canalja 2

12 12 01 03 08 95

19 12 12 18 12 78 19 86

197

År

Medlem

75

Österdahl-Leinhagen, Britt Österling, Lisa Österlund, Mårten Österlund, Ruben Österman, Leif Österman, Per Uno, Civilingenjör Seglarmärke Brons 2003 Östervall, Lars m/y Astrella Östling, Tomas Styrelseledamot 2014–2020 Långseglingskom. 2006–2020 Seglarmärke Brons 2009 Funktionärsmärke ** 2015 Seglarmärke Silver 2018 s/y Katara Östlund, Emelie Östlund, Fiona Östlund, Per, Civilekonom s/y Roxanne

90 88 19 10

05 16 70 17 98 18 85 01 15 00

01 01 14

År 14 18 00 20 20 02 12 03

05 05 88


En sagolik upplevelse för hela familjen! Förköp biljett på junibacken.se


REGISTER SEGELBÅTAR Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Claes Völcker

17,1 16,7

5,2 160,0 2,3

s/y Janne Walkenström

10,8 0,0

3,6 60,0 0,0 Dufour 365 2010 1,9

s/y Jenny Nilsson

11,3 10,0

3,7 42,5 1,9

s/y Ola Grabner

8,5 7,6

2,9 3,9 Delphia 29 2008 1,5

Andrzej Skrzat

s/y Henrik Linder

9,6 8,7

3,3 47,0 1,8

Judel/Vrolijk Griefsvald Tyskland

s/y Ulf Carlsson

9,3 0,0

3,1 0,0 Comfort 30 0,0

s/y Mats Dellgren

6,9 Hanse 370 e 2009 29,0

5,2 Hanse 315 2017 18,0

Judel/Vroijlk & Co Tyskland Frankrike Judel/Vrolijk & Co

12,3 9,2

2,5 37,0 3,1 Passad 1981 1,5

Erik Liedstrand Färentuna

s/y Patrik Forsgren

11,0 0,0

3,4 5,4 First 36,7 2002 0,0

Bruce Farr Frankrike

s/y s Hans Friberg

10,8 8,4

3,4 58,9 1,8

J&J Design Giebelstadt, Tyskland

s/y Mathias Steininger

S 81

28,0 Hanse 575 2014 146,0

SWE 7283

6,9 0,0

4,5 Bavaria 34 2001 19,0

1,5 1,0 Stare 1986 0,0

s/y S Mats Ljunggren

15,4 13,2

4,4 130,0 2,1

s/y Peter Mannerholm

13,8 0,0

4,3 11,0 Bavaria 46 2007 1,8

s/y Hugo Järudd s/y Rolf Tannergård

SWE 1

7,8 0,0 11,9 0,0

12,6 Bavaria 50 2005 75,0

2,2 0,0 IF 0,0 3,2 84,0 2,2

4,8 Aspect 40 2007 30,0

199

Mats Feldtman Tibro


REGISTER SEGELBÅTAR Namn Ägare

Perm nr

s/y S Christer Håkansson s/y Viking Kjellström

Löa Lvl m 12,0 10,5 8,0 0,0

Bredd Djup m

Segel Rigg

3,8 100,0 2,1

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

7,0 Arcona 400 2002 40,0

Stefan Qviberg Gustavsberg

2,5 103,0 1,3 J80 2003 1,5

s/y Per Månsson

12,3 0,0

3,7 7,2 Linjett 40 2006 1,9

Mats Gustavsson Norrtälje

s/y Johan Skoglund

11,4 0,0

3,6 6,5 Linjett 37 0,0

Mats Gustafsson

s/y Magnus Granhed

12,1 0,0

3,8 7,0 Bavaria 38 0,0

s/y André Heinz 54

13,5 10,7

2,5 34,0 1,9

5,5 Wasa 55 1980 30,0

Wasa Södertälje

7,9 6,4

2,8 1,3

1,5 X-79 1981 10,0

Niels Jeppsen

3,9 90,0 2,4

8,8 Linjett 43 2017 55,0

Mats Gustavsson Rosättra

s/y Andreas Holmgren

S 56

s/y Anders Jakobsson

SWE 5

13,0 0,0

s/y Richard Vilén

SWE 222

8,2 6,1

1,9 21,7 1,0 Soling 1,3

Jan Linge

s/y Mikael Karlsson

SWE 77091

7,5 0,0

2,4 0,0

6,0 Bull 7000 2010 27,0

J&J Split

s/y Mikael Ravelius 14

10,6 8,4

2,9 50,1 2,0

4,7 Athena 34 1987 18,0

H Södergren

s/y Henrik Hägglöf

10,5 9,3

3,2 33,0 1,8

4,9 Maxi 1050 2005 13,0

Pelle Pettersson Visby

s/y Jens Justesen

12,3 10,2

3,7 7,2 Linjett 40 0,0

s/y Nicklas Granlund

10,5 0,0

3,4 0,9

SE 158

5,8 Bavaria 33 Sport 2008 260,0

200


REGISTER SEGELBÅTAR A-A Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Acapella Kjell Borking

SWE 8778

12,4 10,6

3,7 79,0 2,1

6,0 Wasa IMS 41 Standard 1995 28,0

Leif Ängermark Södertälje

s/y Acracia II Claes Dahlbäck

11,4 9,9

3,6 64,0 1,9

6,5 Linjett 37 2009 39,0

Mats Gustavsson

s/y Ada Mats Kilhed 230

10,0 0,0

3,3 50,0 1,7

4,4 Maxi 999 1986 18,0

Pelle Pettersson

s/y Adora Mats Jungholm

13,8 10,5

4,1 96,0 2,2

12,0 Swan 44 MK II 2001 50,0

German Frers Jakobstad, Finland

13,2 0,0

4,3 98,0 0,0

10,1 Dufour 445 GL 2012 75,0

s/y Al Fine Sverige 9,0 David Onshagen 9,0

3,0 1,8

6,5 Bavaria 2006 Bavaria 20,0 Tyskland

s/y Albatrozz Christian Geisler

11,0 0,0

3,3 1,7

5,3 Omega 36 1990 27,0

s/y Alchemist Ulf Johansson

SWE 142

10,0 8,8

2,8 3,0 J 100 1,7

Rod Jonstone USA

s/y Alexandra af Stockholm Lars Weiler

SWE 207

13,6 11,8

4,2 105,0 2,3

10,1 Dufour 44 2008 55,0

Umberto Felci La Rochelle

s/y Alfsol Anders Eklund

SWE 5772

11,6 8,7

3,5 64,0 2,0

8,3 Swan 38 1976 43,0

Sparkman & Stephens Finland

s/y Alice Ian Lewenhaupt

11,8 0,0

3,8 72,0 2,0

7,4 Jeanneau 2010 Lombard 40,0 Frankrike

s/y Alicia II Göran Hansson 22

11,4 0,0

3,6 1,8

6,5 Linjett 37 2013 40,0

s/y Allegro Peter Löfgren

14,7 9,3

2,4 77,0 8,9 R8 1939 1,9

Tore Holm Gamleby

3,0 1,5

Ron Holland Mariestad

SWE 10598

s/y Aitutaki Mats Jakobsson 49

SWE 15

s/y Alliance II Johan Söderberg 73

9,4 8,0

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

3,2 Omega 30 1984 8,0

201

Rosätra


REGISTER SEGELBÅTAR A-A Namn Ägare

Perm nr

s/y Alma Jacques Sandelin

S 61

Löa Lvl m 8,3 5,3

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

1,8 24,3 1,6 Int 5m 1942 1,1

Tord Sundén Arendal

s/y Alma Claes Thurell

14,2 12,5

s/y Alpha Håkan Lindqvist 1

8,9 7,0

2,8 40,0 1,6

3,2 Albin Alpha 1984 10,0

Peter Norlin Visby

12,8 10,0

3,1 72,5 1,7

7,5 Omega 42 1982 40,0

Peter Norlin Gränna

s/y Amanda Olof Lyddby

10,5 8,2

3,3 5,5 Aphrodite 34 1979 1,8

Carl Beyer

s/y Amarone Jonas Wiström

11,3 9,8

3,6 80,0 1,9

6,8 Grand Soleil 37 2008 40,0

Botin & Carkeek

s/y Amarone Silvermörk Göran Mandorff

13,9 0,0

4,2 115,0 2,3

9,6 Grand Soleil 45 2007 55,0

Judel/Vroijlik

s/y Amazing Grey Gunnar Engström

10,4 9,8

3,4 67,2 1,9

5,5 Arcona 340 2010 20,0

Stefan Qviberg

10,3 9,0

3,4 60,0 1,8

5,3 Hallberg-Rassy 342 2007 29,0

Germán Frers Ellös

7,6 6,6

2,8 34,1 1,5

2,0 Afrodite 25 1984 8,0

s/y Amortina V Rolf Hjelte 61

14,4 13,0

4,7 108,0 1,9

15,1 Dufour 485 Grand Large 2009 110,0

s/y Anemone Håkan Hedin 0,0

8,7 7,1

3,0 40,4 1,3

2,6 Jeanneau Aquila 1980 12,0

Harle

s/y Alvina Lars-Gunnar Lindberg

SWE 99

SWE 29

s/y Amita Olle Claeson 79 s/y Amorona Anders Larsson

SWE 128

4,2 10,2 Arcona 460 2,4

Carl Beyer Umberto Felci La Rochele

s/y Anfäkta III Maria Fernanda Donoso

SWE 8717

10,7 8,3

3,3 72,6 1,8

5,2 Albin Stratus 1980 27,0

Peter Norlin

s/y Aniara Johan Wahlgren

S 185

11,9 0,0

3,6 64,0 1,9

5,8 Scanner 391 2005 29,0

Nils Olofsson Lidköping

202


REGISTER SEGELBÅTAR A-A Namn Ägare

Perm nr

s/y Anna Fredrik Lindahl

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

10,2 9,3

3,2 56,6 1,9

4,3 Dehler 34 20,0

9,1 6,9

2,9 44,0 1,5

3,3 Ballad 1974 10,0

Rolf Magnusson Kristinehamn

s/y AnniCa SWE Per-Ragnar Karlström

13,2 11,4

3,9 90,0 2,3

8,9 Grand Soleil 43 2007 55,0

B&C

s/y Antilla Johan Björklund 22

12,3 10,2

3,7 72,0 2,0

7,9 Linjett 40 2005 55,0

Mats Gustavsson Rosätra

s/y Aquila Lars Hagberg

11,0 9,0

3,6 85,0 2,0

7,1 Norlin 37 1976 6,0

s/y Arctic Fire André Stark

11,9 0,0

3,7 2,1

7,0 Arcona 400 2003 38,0

Stefan Qviberg

s/y Ardanza Nina Rehnqvist-Ahlberg

10,1 8,2

3,2 45,2 0,0

4,5 Linjett 33 2009 30,0

Br. Gustafsson Rosättra

s/y Ars Amandi Annika Kollén

14,9 13,8

4,4 0,0

16,0 Beneteau 50 75,0

Bruce Farr

s/y Artemis Torbjörn Törnqvist

SWE 40

12,0 0,0

7,0 1,3 Extreme 40 2008 0,0

Yves Loday

s/y Artemis II Torbjörn Törnqvist

SWE 1114

13,3 0,0

2,7 2,9

Russel Coatts Budapest, Ungern

s/y Artemis IV Torbjörn Törnqvist

SWE 11144

13,3 0,0

2,7 7,0 Aqua 2014 1,3

Pauger Carbon Ungern

s/y Artemis IV Torbjörn Törnqvist 11144

13,3 0,0

2,7 7,0 RC44 2014 1,3

Russel Coats Budapest, Ungern

s/y Anna-Maria Arne Berggren

S 647

SWE 5819

SWE 173

7,0 RC 44 2008 20,0

s/y Artemis Racing II Torbjörn Törnqvist

SWE 13,4 45 0,0

6,9 1,4 AC-45 2011 0,0

s/y Asile IIII Per-Ove Murstad

SWE 10818

3,9 75,0 2,0

12,2 10,1

7,9 Jeanneau Sun Oddyse 40.3 2005 57,0

203

Peter Norlin Höganäs

Daniel Andreu Les Herbiers Cedex, Frankrike


REGISTER SEGELBÅTAR A-B Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Atalanta II Anders Tollstén, Kristin Tollstén

13,6 12,6

s/y Aurora Henrik Dembinski

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

4,1 12,7 HR 43 2005 1,7

Germán Frers Ellös

9,9 9,1

3,4 51,0 1,9

Farr Yacht Design Giebelstadt

s/y Avancita Johan Hörnqvist

9,6 0,0

3,1 3,6 Avance 318 1996 1,4

s/y Avaskär Lennart Sandholm 269

9,6 0,0

3,3 46,0 1,7

4,5 Hallberg-Rassy 31 2003 18,0

Germán Frers Ellös Mats Gustavsson Rosättra

5,3 Bavaria 2012 28,0

s/y Avatara Torgny Rehnberg

SWE 80

10,8 8,6

3,3 67,8 1,7

5,5 Linjett 35 2002 39,0

s/y Azur Mats Sjödahl

S 123

10,5 0,0

3,2 1,8

5,0 Maxi 1050 18,0

s/y B4 Ulf Eriksson

SWE 7999

9,4 9,4

3,0 40,0 2,1

s/y Ballad Christer Salén

KR 236

19,4 14,5

4,4 170,0 30,0 Yawl 1952 2,5

s/y Baran Antoine Willems

11,7 0,0

3,7 0,0 Bavaria 1,6

s/y Baroque Paul Hellgren

11,0 9,3

3,3 69,0 1,8

5,0 Contrast 36 1984 23,0

Rolf Magnusson Karlstad

s/y Bella Nova Jörgen Lien

13,3 0,0

4,3 98,5 2,2

10,3 Dufour 445 Grande Large 2011 75,0

Umberto Felici La Rochelle

s/y Belle Johan Ihrfelt

16,6 0,0

3,2 0,0 Eagle 54 2,2

7,6 6,0

2,2 24,0 1,9 Folkbåt 1,2

Tord Sundén Danmark

2,7 60,0 1,7

Peter Norlin Avance Yachts, Finland

S 29

s/y Biancha Richard Vilén 1376 s/y Big Dipper Per-Erik Andersson

SWE 8064

10,8 9,0

2,0 Farr 30 1998 9,0

5,5 Avance 36 1979 28,0

204

Farr USA Sparkman & Stephens


REGISTER SEGELBÅTAR A-A Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Black Pearl Håkan Mildh Svensson

SWE 368

11,0 0,0

3,4 2,2

s/y Blåtiran IV Kjell Oscarius

SWE 4675

8,8 6,4

2,6 31,6 1,5

2,8 Shipman 28 1975 8,0

s/y Blåvinge Magnus Rosén

SWE 55

11,9 10,8

4,0 105,6 1,9

8,4 Hanse 2006 38,0

Judel/Vrolijk & Co Tyskland

s/y Bliss Staffan Thunell

SWE 37

13,0 11,0

3,7 88,0 2,0

6,5 Luffe 43 2005 40,0

Oluf Jörgensen Kolding

10,7 9,1

3,4 58,0 1,7

6,0 Maxi 108 1980 23,0

Pelle Petterson Höganäs

s/y Blue Bird Lennart Johansson 40

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

5,0 Finn Flyer 36 30,0 Olle Enderlein Visby

s/y Blue Lady Per Jettman

0,1 0,0

0,0 0,0 Nauticat 33 1972 0,0

s/y Blue Onyx Martin Åkerblom

13,5 11,2

4,1 9,7 X-442 2000 2,4

Niels Jeppesen

s/y Blue Pearl Per Lindén

12,0 0,0

3,8 2,0

10,0 Hallberg Rassy 40 2008 55,0

German Freres Orust

s/y Blue Sky IV Elisabeth Fernström 35

12,0 10,2

3,8 70,0 1,7

10,0 Maxi 120 1978 50,0

Pelle Petterson Höganäs

s/y Blueprint Andreas Hamrin

SWE 17585

12,0 10,0

3,8 100,0 2,4

7,4 First 40.7 40,0

Bruce Farr

s/y Bon Vivant Fredrik Nobel

SWE 281

11,2 9,9

3,9 66,0 1,9

7,0 Dufour 380 2013 40,0

Umberto Felchi La Rochelle

s/y Bonita Rickard Jonsson 17

11,7 9,6

3,6 84,0 1,9

5,8 Segelbåt 1989 28,0

Nile Eric Olofsson

s/y Bonita Blanca Rolf Nilsson

20,0 0,0

5,3 242,0 3,4

27,8 X65 2010 150,0

13,0 12,0

4,0 98,0 9,6 Sun Odyssey 449 2016 1,6

S 107

SWE 10065

s/y Bonnie Lennart Frosch

205

Varv Viltala Yachts Finland

Niels Jeppesen Haderslev, Danmark Frankrike


REGISTER SEGELBÅTAR B-C Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Boomerang Lennart Detlefsen

S 0,0

15,2 12,6

4,3 135,0 1,9

14,5 Sweden Yachts 50 1989 100,0

9,0 0,0

1,8 24,0 1,2

1,1 Neptunkryssare 1997 0,0

12,4 9,2

3,0 72,0 2,0

8,5 One Off 1964 49,0

s/y Bugia Bianca SWE Johan Ljungberg, Marcus Wallenberg 14014

21,0 20,0

5,0 660,0 28,0 Swan 70 2001 0,0

German Frers

s/y Caliste Bernhard Rost

10,9 7,9

2,5 55,0 1,7

5,2 Havskryssare 1954 12,0

Tore Herlin Lidingö

s/y Calypso Carina Wallin 33

12,3 10,2

3,7 72,0 1,9

7,2 Segelbåt 2007 55,0

Mats Gustavsson Rosätra

s/y Camina Göran Winberg

SWE 110

10,2 9,0

3,4 60,0 1,8

5,3 Hallberg Rassy 342 2007 29,0

Frers Ellös

s/y Canalja 2 Ronald Österdahl

SWE 104

10,8 9,0

3,3 71,0 1,8

4,7 Arcona 355 1992 18,0

Tommy Ståhl Gustavsberg

s/y Capricorn Sten-Sune Grundin 16

13,2 0,0

3,3 2,0

7,0 Joule 44 37,0

Jan Becker

s/y Carall Mikael Blomkvist 16

7,8 6,6

2,7 28,0 1,5

0,2 Albin 78 1978 7,0

11,3 10,5

3,5 102,0 2,8

3,2 Mc38 2012 15,0

s/y Carezza Robert Hansson 230

12,1 10,1

3,6 72,5 1,9

10,0 Najad 391 1999 60,0

Henån, Orust

s/y Carpe Diem Anders Claeson

11,1 10,2

3,6 78,2 2,0

6,2 Arcona 370 2004 28,0

Stefan Qviberg Ösel

13,3 0,0

3,9 90,0 8,7 Linjett 43 2018 2,4

s/y Borta med vindenVIII Nils Virving 265 s/y Briljant Fredrik Decker

s/y Carbonara Johan Delin

S 707

SWE 249

SWE 38100

SWE 20

s/y Casaja Sverker Carnemark 7

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

206

Byggd Konstruktör År Byggort

Norlin/Östman Stenungsund Lage Ekelund Luleå Sparkman & Stephens Orust

Peter Norlin Kristinehamn Harry Dunning

Mats Gustavsson


REGISTER SEGELBÅTAR C-C Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Cascade Olof Faxander 37

14,9 13,2

4,5 139,0 2,3

18,5 Hallberg Rassy 48 2007 110,0

German Frers Ellös

s/y Catalina III Sven Hagströmer

16,4 14,4

4,7 140,0 22,0 Swan 53 2009 1,4

German Frers Jakobstad S.F.

s/y Celina Jimmy Skoog

12,0 0,0

4,0 0,0 Bavaria 42 1,8

Tyskland

s/y Celine Andras Sarkany

10,8 0,0

3,6 1,7

6,2 Dufour 365 Grand large 2008 29,0

s/y Chablis Leif Ågren

11,4 9,5

3,8 77,0 1,6

8,0 Moody 376 1990 43,0

s/y Chat SWE Peder Olofsson

14,5 12,6

4,5 12,0 Beneteau First 47,7 2,4

Bruce Farr

s/y Chazara SWE Karl Söderberg

13,7 11,9

3,8 102,0 2,3

9,9 Dehler 44 2007 55,0

Simonis Voogd Meschede

S 113

S 37

Bill Dixon Plymouth

s/y Cherie Claes Jackson

OR 256

8,1 6,8

2,3 30,0 1,3

2,8 Monsun 1967 6,0

Arvid Laurin Rosätra

s/y Chrifrero Svante Palm

SWE 9987

12,8 10,0

3,1 73,0 1,7

8,0 Omega 42 1984 28,0

Peter Norlin Orust

s/y Christina Jacob Sundberg

10,5 7,4

2,7 40,0 1,4

4,5 Schelinkryssare 1972 25,0

O Schelin Luleå

s/y Ciel Blanc Griffin Schmidt

10,8 9,0

2,7 0,0 Avance 36 1,7

Peter Norlin

2,9 40,0 1,3

C A Andersson Henån

s/y Concours III Torgny Nordström

S 2444

9,3 0,0

4,5 Vindö 40 1972 25,0

s/y Contrast Per Skjulstad

10,5 0,0

3,3 0,0 Contrast 345 0,0

s/y Corona del Mar Johan Siberg 341

10,1 0,0

3,3 50,0 1,8

4,5 Scanmar 33 1984 28,0

207

Rolf Gustavsson


REGISTER SEGELBÅTAR D-E Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Delicia Owe Hedberg 10

11,4 0,0

3,6 1,9

6,5 Linjett 37 2010 40,0

s/y Delphina Hol J. Michael Larsson

SWE 125

10,1 0,0

2,0 43,8 0,0

3,9 R 6 1989 0,0

s/y Di Amo Björn Kjellberg

S 9407

11,1 8,7

3,2 60,0 2,0

5,0 Wasa 360 1981 23,0

Leif Ängermark Rimforsa

s/y Diana Björn Holmberg 21

10,8 8,7

3,5 65,0 1,7

7,5 Hallberg-Rassy 36 1990 57,0

Germán Frers Ellös

s/y Diastole Gundars Rasmanis

12,3 0,0

4,2 71,0 9,4 Dufour 410 2013 2,2

Umberto Felci

s/y DiaXole Jan Lennart Borg 69

13,0 11,3

3,9 97,0 2,5

8,8 X43 2019 45,0

X-Yachts Design Team Danmark

s/y Dievole Bengt Ekström 50116

11,0 9,5

3,8 53,0 1,7

7,0 Beneteau 1997 39,0 Frankrike

s/y Dina af Lagnö Sören Nordin 7

13,2 11,0

3,9 39,0 1,8

12,5 Regina af Vindö 1997 75,0

Carl Beyer Henån

s/y Divina Aurora Håkan Stenhardt

13,3 11,5

4,0 92,0 2,2

14,5 Najad 440 1988 92,0

Thorwald Karlsson Henån

12,8 10,0

3,1 85,0 2,0

7,8 Omega 42 special 1986 35,0

Peter Norlin Lidingö

SWE 57

N 7

s/y Dorrit XI Esbjörn Bruske 9195 s/y Elida Tomas Eliasson

9,8 9,0

Pelle Petterson Båtbyggarna, Göteborg

3,3 5,0 Bavaria 30C 1,8

s/y Ellen Peter Magnsjö

SWE 5

13,1 12,2

3,9 114,0 2,3

10,5 Arcona 430 2009 54,0

s/y Ellen Lasse Larsson

S 10

14,4 0,0

2,7 85,0 2,0

5,0 Swede 47 1990 18,0

s/y Ellida Matz Aspegren 65

11,9 10,5

3,8 74,0 2,1

7,5 Arcona 400 2006 55,0

208

Stefan Qviberg Kungshamn

Stefan Qviberg


REGISTER SEGELBÅTAR E-E Namn Ägare

Perm nr

s/y Ellida Carl-Louis Sandblom

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

9,4 8,8

3,2 47,2 1,8

4,4 Hallberg-Rassy 310 2011 22,0

Germán Frers Ellös

s/y Ellida Mika Kristoffer Olenius

SWE 36

11,1 9,8

3,6 78,0 2,0

6,3 Arcona 370 2006 40,0

Arcona Yachts Estland

s/y Ellinor Per Gustavsson

S 40

10,7 7,6

2,1 30,0 1,4

3,2 Nordisk Kryssare 1/2 1956 8,0

Bertil Bothén Strängnäs

s/y Elsa Niklas Zennström

SWE 14,7 4710 9,3

2,8 225,0 2,9

5,5 Slup 2013 Hoek 30,0 Finland

s/y Elske Bengt Hagander

SWE 118

14,6 10,3

3,6 130,2 2,1

15,2 Havskryssare/Yawl 1966 67,0

s/y Elvis Filip Engelbert

13,3 0,0

5,0 4,5 Kerr 40 0,0

s/y Embla Thorbjörn Gunnars

SWE 164

11,9 10,6

3,7 94,0 2,4

7,2 First 40.7 2000 40,0

s/y Emelle Göran Åberg

S 1266

11,3 8,6

3,4 62,0 1,6

8,3 Nauticat 331 2007 75,0

s/y Emrys Mikael Lagerkvist 31

13,5 11,2

4,1 110,0 2,3

9,7 X442 1995 X-Yachts 15,0 Danmark

s/y Encore Peter Ander

11,8 10,5

3,8 80,0 2,1

6,9 Arcona 400 2003 38,0

Stefan Qviberg

12,8 9,7

3,9 100,0 2,4

13,0 Swan 42 1984 51,0

Ron Holland Karleby Finland

SWE 33

s/y Engla Kess Simmasgård 10719 s/y Enzian Henrik Ågren

SWE 111

9,6 8,8

s/y Erla Ted B Olsson

SWE 93

s/y Eskapad Hans Lindblom 664

Sparkman & Stevens Thurö DK

B Farr

Riihikoski

3,3 51,3 5,2 Hanse 325 2011 1,8

Judel/Vrolijk Greifswald

10,8 8,7

3,3 53,5 1,7

5,5 Linjett 35 2004 29,0

Mats Gustavsson Rosätra

9,5 0,0

3,2 28,0 1,5

4,3 Maxi 95 1977 24,0

Pelle Petterson Åmål

209


REGISTER SEGELBÅTAR E-F Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Esmeralda Robert Boding

9,9 8,4

s/y Ester Bo Eriksson 5

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

3,4 64,0 5,0 Segel 2008 1,9

Andrej Skratz

15,3 8,7

3,0 100,0 2,0

4,0 Segelbåt 1901 16,0

Gunnar Mellgren

SWE 121

8,8 5,8

1,8 22,7 1,1

1,9 Int 5m 2011 8,0

Thore Holm Dalarö

s/y Evita SWE Conrad Grut

15,5 13,5

4,5 125,0 2,0

13,0 Bavaria 50 1999 105,0

Giebelstadt

s/y Evelina Michael Obermayer

s/y Evy III Sven Matton

S 83

9,8 8,6

2,8 48,0 1,5

4,6 Laurinkoster 1965 15,0

Arvid Laurin Malmö

s/y Ex-Parrot Henrik Sohlman

S 106

7,7 6,6

2,4 32,0 1,4

1,8 Albin Express 1980 0,0

Peter Norlin Kristinehamn

s/y Excess Karl Akke Alberts

9,9 8,8

2,2 63,0 1,9

3,6 Xp 33 2018 20,0

s/y Exita Thomas Pyddoke

SWE 41

7,7 6,6

2,4 32,0 1,4

1,8 Albin Exp 1979 5,0

s/y Explorer 2 Alexander Eriksson

SWE 91950

10,9 9,6

3,6 60,0 2,2

3,6 Mumm 36 1996 18,0

s/y Expresly Mia Drakenberg

S 71

7,7 6,6

2,4 32,0 1,4

1,8 Albin Express 1979 0,0

s/y Farmor Anka Jan Orest

10,3 0,0

3,3 1,9

16,0 Norlin 34 1976 30,0

Peter Norlin

s/y Felicia Magnus Odin, Madeleine Odin

13,2 12,1

3,9 128,0 2,3

9,2 Arcona 430 2010 54,0

Stefan Qviberg Kungshamn

11,2 9,8

3,5 79,0 1,6

5,9 Hanse 371 2003 40,0

Judel/Vrolijk & Co Greifwald

9,4 0,0

3,1 1,6

3,7 Linjett 32 1986 18,0

Gustafssons Rosättra Norrtälje

S 21

s/y Felicia Eric Lothigius s/y Felicia Riitta Sandholm 15104

210

Haderslev, Danmark Peter Norlin Kristinehamn Bruce Farr Nya Zeeland Peter Norlin Kristinehamn


REGISTER SEGELBÅTAR F-G Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Felicity Tommy Fernström 8198

14,1 0,0

4,3 103,4 1,7

s/y Felicity Karl Bohlin

10,2 0,0

3,5 4,5 Beneteau Oceanis 31 2014 0,9

s/y Femelle’s Göran Liljegren

12,3 10,0

3,7 6,8 Linjett 40 1,9

SWE 35

s/y Flywind Fredrik Gröndal Sköld s/y FR 5 Claes Nettelbladt 577 s/y Fragancia Lars-Olof Areskogh

SWE 1359

s/y Fraternite Finn Rausing 0,0 s/y Freja af Värmdö Olle Månsson

SWE 10434

s/y Frida Erik Dahlstrand Mattsson 110 s/y Fylgia Johan Rockberg

7,6 6,7 11,8 10,4

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

11,3 72,0

Byggd Konstruktör År Byggort

Beneteau Occeanis 2003 473 Clipper

Chantiers Beneteau Frankrike

Mats Gustavsson Rosätra

2,5 2,0 Maxi 77 1976 1,5 3,7 79,0 2,1

7,0 Beneteau 40 55,0

7,6 7,0

2,2 1,9 Nordisk Folkbåt 2000 1,2

Kerteminde Danmark

5,6 0,0

2,3 20,0 0,5

0,2 Dart 18,Katamaran 1995 0,0

Rodney Marsh England

13,4 13,0

4,2 100,0 1,9

1,2 Elan Impression 434 2006 75,0

11,5 7,6

2,1 30,0 1,3

2,4 Mälar 30 1974 5,0

Lage Eklund Stockholm

8,5 7,1

2,8 44,5 1,5

3,1 Compis 28 8,0

Bernt Andersson

Robert Humphrey Gorenjskem, Slovenien

s/y Gaga Magnus Hansson

SWE 52

12,8 11,5

3,9 93,0 2,1

9,1 Dehler 42 2017 39,0

s/y Gaia Kristoffer Melinder

S 36

30,6 23,8

5,8 400,0 3,8

48,0 Spirit 100 2007 240,0

s/y Gangies Marie-Louise Boström

SE 54

11,7 9,3

3,6 64,0 1,9

5,8 Scanner 38 1991 28,0

Nils Erik Olofsson Forshaga

s/y Gelly Svante Gelinder

S 427

8,2 6,4

2,6 28,0 1,5

2,2 Sunwind 27 1982 10,0

Tord Sunde’n Finland

211

Judel/Vrolijk Griefswald Tyskland Ipswich


REGISTER SEGELBÅTAR G-G Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Glorianne Dag Harling 16

10,8 8,6

3,3 53,5 1,7

5,5 Linjett 35 1991 27,0

Mats Gustavsson Rosätra

s/y Gorm Hans Gustafsson

11,8 0,0

3,0 59,0 1,7

4,5 Diva 39 1983 28,0

Bernt Lindquist

s/y Govinda Anders Bodin 33

12,9 10,5

3,7 75,0 2,0

11,5 HR 42 1982 62,0

C Rassy/O Enderlein Ellös

s/y Grönada Johnny Lindholm 110

8,9 6,4

2,7 40,0 1,6

2,8 Shipman 28 1974 12,0

Olle Enderlein Sverige

s/y Grace Fredrik Börjesson

13,9 0,0

4,2 2,3

9,6 Grand Soleil 45 2004 55,0

s/y Grandbo Manfred Gäng

11,4 10,0

3,6 7,5 Defour 365 Grande Large 1,9

s/y Grandma Gertrud Dan Cederhage 499

11,0 10,0

3,8 67,0 2,0

Umberto Felici La Rochelle

7,5 Segelbåt 2017 30,0 Tyskland

s/y Grete Martin Kauffner

9,4 8,8

3,1 47,2 4,3 Hallberg-Rassy 310 2011 1,8

Ellös

s/y Grissla Stig Höök

9,6 8,7

3,3 51,3 1,8

5,2 Hanse 320 2010 22,0

Judel/Vrolijk Greifwald

10,3 9,4

3,4 60,0 1,9

5,4 Sun Odyssey 349 2014 21,0

Frankrike

9,8 0,0

3,2 53,4 1,9

3,6 First 31.7 2005 18,0

Beneteau Frankrike

s/y Gryning Allan Förberg 225

12,2 0,0

2,3 30,0 1,4

2,6 SK30 1989 10,0

Knut H Reimers Köping/Örebro

s/y Gryning Hans Camitz

11,9 10,5

3,8 96,0 1,9

8,6 Arcona 40 DS 2000 50,0

Stefan Qviberg

12,0 0,0

3,0 70,0 2,0

6,0 Sirena 38 1985 28,0

SWE 425

s/y Groovy 3 Klas Engstrand 45 s/y Grymt Grå Niclas Olsson

SWE 1013

SWE 12

s/y Gryningsräd Kristian Hertzberg

212


REGISTER SEGELBÅTAR G-I Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y GSYS 4 Torgny Nordström

8,0 6,7

2,5 31,3 1,3 J80 1,4

s/y GSYS Happy Christer Salén 196

8,0 0,0

2,5 103,0 1,3 J80 1998 1,5 USA

s/y Gurgelbrännaren Peter Rexhammar 9606

6,9 0,0

2,5 28,3 1,4

13,2 12,2

3,9 104,0 2,3

s/y Hallonbåten Carl Rosvall

SWE 9

s/y Harmony Fredrik von Segebaden 404

8,3 7,4

1,0 Mini-Compis 1981 4,0 8,9 Arcona 435 45,0

13,1 0,0

3,9 2,2

s/y Havanna Thomas Frimanson

10,3 0,0

3,4 60,0 3,0 Hallberg Rassy 342 2007 1,8

s/y Havsörnen Per Roman

11,4 9,9

3,6 65,0 6,5 Linjett 37 1,8

s/y Havskatten Andreas Nordin

11,9 10,6

3,9 7,7 1,9

s/y Heartbeat Jan Bertling

12,4 10,5

3,7 90,0 5,9 Wasa 41 2002 2,1

s/y Hedone Malin Stråhle

12,4 11,5

3,9 92,0 2,1

s/y Helix Lars Hansson 10641

10,3 8,8

3,3 4,3 x-332 1,8

s/y Ichi Ban Jan Malmström

20,9 19,5

5,3 200,0 2,4

SWE 65104

s/y Ida Hans Bredberg 117

9,9 0,0

Bernt Andersson Stefan Qviberg Uddevalla

2,8 42,0 2,8 Maxi Fenix 1982 1,5

s/y Hav 2 Tommy Sundström

SWE 5

Rod Johnstone

9,2 Arcona 430 40,0

Stefan Qviberg Orust German Frers

Beneteau Oceanis 2005 Clipper 393 Leif Angelmark Södertälje

8,2 Dehler 2012 Judel/Vrolijk 39,0 Tyskland

40,0 Swan 651 1983 120,0

3,2 5,6 Najad 332 1,7

213

Niels Jeppesen


REGISTER SEGELBÅTAR I-J Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Il Bacio Carl-Magnus Gustafsson

S 9

11,4 9,6

3,0 60,0 2,0

5,6 Eloge 38 1990 28,0

Lennart Gustafsson Motala

s/y Imperiet Paul Nord

SWE 22

11,2 10,6

3,8 85,0 2,1

6,8 Arcona 380 2015 30,0

Stefan Qviberg Kuressaare

s/y Inferno Bengt Benzein

SWE 200

12,4 0,0

3,0 1,9

3,7 Diva 399 1989 15,0

Bernt Lindquist

s/y Ingenwart Leif Engström 4

10,6 9,0

3,5 60,0 1,9

5,5 Diva 34 2003 30,0

Bernt Lindqvist Sverige

s/y IOR Tomas Pehrsson

10,7 0,0

3,4 5,2 Jeanneau 35 0,0

s/y Ipixuna Christer Svensén

S 80004

24,8 21,2

5,8 160,0 4,0

40,0 Swan 82 FD 2002 180,0

German Frers Pietersaari

s/y Iris Olof Johannesson

S 9212

14,2 12,0

4,3 95,0 2,4

13,5 First 456 S 1985 48,0

German Frers Frankrike

9,3 6,7

2,6 43,7 1,6

0,3 Iw 31 1976 16,0

Sparkman & Stephens Henån

s/y Isola Ulf Hessel

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Isola Henrik Isaksson

15,0 12,5

4,4 95,0 14,0 Segelbåt 2012 Jeanneau 2,1 Frankrike

s/y Itaka Bergman, Hirsch och Ståhle

SWE 8

18,5 11,5

3,0 130,0 2,0

s/y Jarwahl Christian Olrog

SWE 626

20,0 R10 1934 62,0

Tore Holm Saltsjöbaden

8,0 0,0

2,5 0,0

s/y JAWA Lena Weingarth

9,8 0,0

3,1 0,0 Albin Nova 1982 1,6

Peter Norlin

s/y Jemma Mikael Wersäll

14,1 11,9

4,1 129,0 1,9

12,4 Sweden Yachts 45 2008 75,0

Norlin/Östman Stenungsund

8,9 7,2

2,8 38,0 1,5

4,0 HR 29 1985 18,0

O. Enderlein/C. Rassy Ellös, Orust

s/y Johanna II Jan-Gunnar Persson

S 255

1,3 J/80 3,0

214


REGISTER SEGELBÅTAR J-K Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Johanna III Sigvard Bahrke

SWE 116

11,0 7,8

2,9 50,0 1,8

6,5 Swan 36 1969 28,0

Sparkman & Stephens Jakobstad

s/y Jolie Christina Håkanson

9,6 9,4

3,3 52,5 1,5

4,5 Jeanneau Sun Odyssey 32 2005 20,0

Philippe Briand Frankrike

s/y Josefina III Jörgen Johansson 257

8,7 7,6

3,0 42,0 1,6

3,5 Maxi 87 1977 18,0

Pelle Petterson

10,4 8,2

2,8 52,0 1,8

5,5 Ohlsson 34 1966 18,0

Einar Ohlsson Kungsviken, Orust

s/y Josofin Vivi Hallman 17

10,1 7,6

3,0 50,8,0 1,4

5,2 Mistral 33 1968 32,0

Harry Hallberg Ellös

s/y Joy Lars Jakobsson

12,4 10,9

3,9 82,0 1,9

7,9 Bavaria 2001 50,0

J&J design Tyskland

s/y Joyce Gunnar Johansson 320

11,3 9,3

3,5 70,0 1,7

7,5 HR36 mkII 1996 57,0

Frers Ellös

s/y Juliane Matz Aspegren 14

9,4 7,9

3,0 48,4 1,6

3,7 Scanmar 31 1984 20,0

Rolf Magnusson

s/y Justina Rikard Wennström 42

12,9 12,8

3,9 92,9 1,8

9,2 Bavaria 42 2005 55,0

J & J Design Tyskland

s/y Kahndellah Mats Gardmo 33

9,8 0,0

3,2 1,7

4,3 Dehler 32 2010 18,0

J&V Tyskland

s/y Kalitsa Per-Henrik Ågren 2

12,8 10,0

3,1 73,0 1,6

6,7 Omega 42 1978 23,0

Peter Norlin Åkersberga

s/y Karin Magnus Lindroth

7,7 6,8

2,5 25,0 1,5

2,0 Maxi 77 1977 9,0

s/y Josephine Ulf Aronsson

KR S 975

Bredd Djup m

Segel Rigg

s/y Karolina Peter Jansson

10,0 9,5

3,2 52,0 1,6

s/y Katara Tomas Östling 9234

11,4 10,9

3,7 58,0 2,0

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

Pelle Pettersson Mariestad

8,0 Tunakryssare 1968 Laurin 55,0 Eskilstuna 6,2 Sun Fast 37 2005 229,0

215

Jacques Fauroux


REGISTER SEGELBÅTAR K-L Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Kayza Jörgen Rosenberg

B 39

12,1 10,7

3,9 2,1

8,4 Bavaria 2005 55,0 Tyskland

s/y Keala Sigbjörn Olsson

S 161

13,0 0,0

3,1 75,0 1,7

7,0 Omega 42 1990 27,0

Peter Norlin Lysekil

s/y Kluque Rolf Grönmark

SWE 9

12,0 11,2

3,8 100,0 1,8

8,0 Arcona 40DS 1999 48,0

Qviberg/Jansson Kungshamn/G-Ber

s/y Knappen Victor Thomas Palmér

8,3 7,4

2,8 2,8 Maxi Fenix 1983 1,5

s/y Kokaburra Max Koszela

7,7 6,6

2,4 77,0 1,5

1,8 Albin Exp 1980 6,0

s/y Kraka Karin Eriksson 34

11,4 8,7

3,5 62,0 2,0

5,5 Wasa 38 1988 28,0

Leif Ängermark Södertälje

s/y Kråkan Maths Mattsson 416

8,5 6,8

2,8 35,5 1,6

3,2 Albin Cumulus 1981 12,0

Peter Norlin

SWE 468

s/y Krumelur Magnus Fernqvist s/y Kulla Gulla Mikael Ahlström 0,0

12,1 11,8

Peter Norlin

3,9 8,5 Beneteau Oceanis 0,0

5,7 5,0

2,1 23,0 1,0

0,5 Kullasnipa 1995 0,0

Olle Andersson Borstahusen

s/y Kurragömma Bobo Almkvist

SWE 15

10,8 10,0

3,2 71,0 1,8

5,0 Facil 355XO 1988 18,0

Peter Ståhle

s/y L’ Orizzonte Nils-Erik Blomster

SWE 2

14,9 13,2

4,5 130,0 2,5

13,0 Grand Soleil 50 2006 75,0

J & V / Patrick Roséo Cantiere Del Pardo, Italien

s/y La Copine Dan Alec Eriksson

11,8 0,0

3,8 7,8 Dufour 38 Classic 1,9

s/y La Dolce Vita Per Lindstedt

10,1 0,0

3,3 4,7 Finngulf 33 2007 1,8

Stråhlmann

4,5 0,0

1,5 9,5 0,3 Spätta 1959 0,5

Arvid Laurin/Segebaden Stockholm

SWE 55

s/y La Fleur Björn Friberg 175

216


REGISTER SEGELBÅTAR L-L Namn Ägare

Perm nr

s/y La Folie Hans Löfgren 0,0

Löa Lvl m 8,7 6,8

Bredd Djup m

Segel Rigg

2,6 32,0 1,5

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

3,0 Mistinguette 1976 0,0

Olle Enderlein

s/y La Ganadora Johan Kull

SWE 10

11,1 10,2

3,6 6,2 Arcona 370 2,0

Stefan Qviberg Ösel

s/y La Maravilla Peter Malmqvist

S 305

13,5 12,1

4,0 97,0 2,1

14,0 Najad 2007 75,0

Judel & Vrolijk Henån

s/y Lackawanna Mats Ensér

S 5246

14,3 10,0

3,1 85,0 2,2

11,5 RJ 140 1979 75,0

Rolf Jacobsson Nacka

15,2 0,0

3,8 7,9 Shogun 50 2019 3,5

O och H Södergren Rosättra båtvarv

s/y Larus Finland 11,0 Thomas Holm 10,0

3,0 28,0 2,0

Finngulf Yachts Helsingfors

s/y Larus FIN Elisabeth Holm

10,1 0,0

4,0 5,0 Finngulf 331 2,0

s/y Leeloo Christoffer Robsahm

12,2 11,2

3,9 105,9 2,2

s/y Levina Annica Carlsson 197

11,9 9,6

3,6 6,6 Scanner 391 2006 1,9

Nils-Eric Olofsson

s/y Liberté Eva Nilsson Wrede 303

10,5 8,7

3,3 64,0 1,6

Olle Enderlein Kungsviken

s/y Ladykiller Mats E G Bergryd

SWE 74

8,0 Finngulf 331 2010 18,0

8,3 Elan 410 2010 40,0

6,7 HR 352 57,0

Rob Humphreys Begunje na Gorenjskem

s/y Linda Tomas Lundquist, Stefan Löhr

SWE 323

s/y Linnea Jan Hamrin

S 9191

12,8 10,0

3,1 85,0 2,0

8,0 Omega 42 1986 30,0

Peter Norlin Lidingö

s/y Linnéa Jan Walther

SWE 21

10,6 9,3

3,4 59,5 1,8

5,8 Linjett 34 2015 30,0

Mats Gustafsson Rosätra Vätö

8,2 7,2

2,8 30,0 1,2

3,4 Albin 82 1979 42,0

Per Brohäll Kristinehamn

s/y Ljube Peter Hultgren Wennerberg 93

8,9 0,0

2,0 1,7 Drake 1,2

217


REGISTER SEGELBÅTAR L-M Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Lorane Andréas Kühne

12,1 0,0

3,9 0,0 X-402 1986 2,0

s/y Lorane Peter Kühne

S 17

12,1 10,1

3,9 69,0 2,2

6,0 X-402 1985 28,0

Niels Jeppesen Danmark

s/y Lugn Totte Kahn 0,0

10,4 8,5

3,5 82,0 1,8

5,7 Sweden Yacht 34 1983 30,0

Peter Norlin Stenungsund

s/y Lyran Lennart Sjöberg

12,0 10,7

4,0 83,0 1,8

8,5 Bavaria 39 cruiser 2007 40,0

JJDesign Tyskland

s/y Ma Vie Carl-Henrik Peilitz

11,1 10,2

3,6 78,0 2,0

6,2 Arcona 370 2003 28,0

Stefan Qviberg Ösel

SWE 8

s/y MacBeth Lars Anders Johansson

7,8 6,0

2,2 2,2 IF 1,2

s/y Madame André Catry 14

17,3 16,8

4,9 74,0 1,8

s/y Maddic Mikael Inglander

13,4 0,0

4,2 12,0 Elan Impression 434 2006 2,0

s/y MaDiana Magnus Woxén, Joakim Hoppe

8,9 0,0

3,0 3,2 Linjett 30 1975 1,7

Mats Gustavsson Umberto Felci La Rochelle

18,5 Beneteau Sense 55 2012 75,0

Berret-Racopeau Frankrike

s/y Mah Jong SWE Thomas Mårding

13,5 11,9

4,3 98,5 2,2

10,0 DuFour 445 Gl 2012 56,0

s/y Maj af Stockholm Christofer Fager 124

13,5 12,2

4,3 94,8 2,2

11,0 Segelbåt 2013 Judel/Vrolijk 75,0 Griefswald

s/y Maja Göran Nordendahl

S 439

9,1 0,0

2,6 30,0 1,3

3,2 Vindö 30 1970 0,0

Carl Andersson Henån

s/y Malena Magnus Du Rietz

SWE 1

10,9 10,1

3,4 80,0 1,8

6,5 Celeste 36 2009 40,0

Gabriel Heyman Källviken

s/y Mango Gunnar Åkerman

SWE 115

11,3 10,4

3,7 86,5 2,2

6,7 Dehler 38 2015 28,0

Judel/Vroljik Greifswald

218


REGISTER SEGELBÅTAR M-M Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

s/y Marathon Carl-Gustaf Piehl

S 10005

15,3 13,5

3,9 84,0 1,9

s/y Marelin Hans Torlén

SWE 1290

7,6 6,0

2,2 24,0 1,2

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

15,2 Ketch 1980 Mannerfeldt/Ståhle 85,0 Norrtälje 2,0 Folkbåt 1979 4,0 Karteminde, Danmark

s/y Marie Peter Thorwid

13,5 11,5

4,0 90,0 2,0

9,0 Elan 431 1997 51,0

Slovenien

s/y Marikka III Sten Westerberg 50

10,8 8,7

3,3 52,0 1,7

5,6 Linjett 35 1994 45,0

Mats Gustafsson Rosättra

s/y Martina Leif Mårtensson

11,0 9,1

3,3 5,1 Omega 36 1,7

Ron Holland

s/y Martina Sverker Martin-Löf

15,9 13,2

4,3 92,0 2,6

H. Ängelmark Södertälje

13,1 0,0

3,9 9,2 Arcona 430 2011 2,2

S 5

s/y Mary Magnus Ehinger 34 s/y Master Yoda Patrik Bodin

6,3 6,0

15,5 Wasa 530 2003 98,0

Stefan Qviberg

2,5 0,9 Elan 210 1,5

s/y Matador Johan Ekholm

DWE 5709

10,7 0,0

3,5 75,0 2,1

5,3 J109 2008 30,0

Rod Johnson Frankrike

s/y Matangi Christoph Michalski

GER 6846

14,0 0,0

4,0 2,5

15,0 Swan 46 1982 75,0

Nautor Finland

11,1 10,2

3,6 74,0 2,0

6,2 Arcona 370 2007 30,0

Stefan Qviberg Gustavsberg

s/y Meningen med livet Anders Åberg 42 s/y Merinda Mathias Steininger

8,9 0,0

1,9 1,7 Drake 0,0

s/y Midnight Sun Thomas Nordgren 5905

14,0 9,0

4,0 2,4

16,0 Warwick 46 1986 75,0

Alan Warwick Taipei, Taiwan

s/y Midushi Kristian Antin

10,1 9,0

3,2 65,0 1,8

5,0 Finngulf 33 2004 28,0

Karl-Johan Stråhlman Finland

SWE 21

219


REGISTER SEGELBÅTAR M-M Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Miim John Müllersdorf

SWE 167

10,6 9,1

3,2 74,0 2,1

4,3 X-35 2007 21,0

Niels Jeppesen Danmark

s/y Miingla Magnus Tauson

S 2

12,2 11,1

3,7 75,0 1,7

11,6 Regina Af Vindö 40 2009 56,0

Karl Beijer Vindön, Orost

13,5 0,0

4,0 105,0 2,3

14,0 First 435 1985 60,0

German Frers Frankrike

s/y Mimmi Björn Westerholm

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Mimmi Urbain von Ulitzen

S 7669

9,0 7,0

3,0 35,6 1,6

3,3 Carter 30 1976 20,0

Dick Carter Stetzin

s/y Mineva Kristian Wale

S 9033

11,0 9,0

3,6 80,0 1,6

6,5 Sweden Yachts 36 1987 28,0

Peter Norlin Stenungsund

s/y Ming Jacob Wallenberg

S 315

8,9 0,0

2,0 27,0 1,7 Drake 1,2

Anker

s/y Mirage Magnus Bergman 42

11,4 9,9

3,6 1,8

6,5 Linjett 37 2012 40,0

Gustafsson

s/y Mirage Andreas Dolk 6

13,0 11,8

3,9 98,0 2,4

9,0 Linjett 43 2018 55,0

Mats Gustafsson Rosätra

s/y Miss California Oscar Fors 809

6,0 5,5

1,8 15,0 0,5 606 1992 1,0

Pelle Petterson

s/y Mistral Helena Lindahl

12,3 11,7

3,9 72,0 2,1

7,0 Jeanneau SO 409 2011 40,0

s/y Mistral Ulf Berglund

S 9612

11,4 9,0

2,8 60,0 1,9

5,4 Swede 38 1982 17,0

Elvström/Kjaerulf Vallentuna

s/y Mitra Fred Alpsten

S 29

12,7 10,0

3,5 75,0 2,2

7,0 Wasa 410 1982 50,0

Pershagen

s/y Modesty Michael Dalestig

SWE 29

11,3 10,6

3,6 79,4 2,1

6,7 Elan380 2010 29,0

Rob Humphreys Slovenien

s/y Mojito Mattias Hemmingsson

SWE 22222

14,4 0,0

4,2 2,0

10,5 Beneteau Oceanis 46 2010 75,0

220


REGISTER SEGELBÅTAR M-N Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

s/y Mojo Johan Hedengren

SE 98

11,9 1,0

s/y Molly Gustav Lundberg

9,8 7,5

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

3,8 81,0 2,0

0,0 Arcona 400 2007 40,0

2,4 45,0 1,4

2,9 Havskryssare 1970 15,0

Stefan Qviberg Gustavsberg

s/y Moody Blue Nils E. Junehill

12,9 11,0

4,3 141,0 1,4

14,0 Moody Eclipse 43 1992 78,0

Bill Dixon Plymouth

s/y Morning Breeze Bruno Frank

SUI 5370

11,3 9,7

3,4 85,0 2,0

6,6 X-37 2008 28,0

N Jeppesen Danmark

s/y NÖF2 Peter Granström

SWE 1967

17,0 0,0

4,9 140,0 2,3

17,0 Beneteau Oceanis 55 2014 80,0

Berret Racoupeau Frankrike

10,5 9,3

3,4 74,0 1,9

5,8 Dehler 34 s/v 2008 29,0

Simonis Voogd

s/y Necesse Filip Wästberg

Sverige 10,5 59 0,0

3,2 1,6

6,0 C&C 35 1971 13,0

England

s/y Necesse 2 Christian Emmertz

SWE 30

11,4 8,7

3,5 82,7 2,0

5,3 Wasa 38 CR 1988 28,0

Leif Ängermark Södertälje

12,7 10,5

3,9 2,1

8,0 Bianca 420 1990 44,0

s/y Nachris Lennart Olsson 44

s/y Nice Ellen Jonny Lagerstedt s/y No Fuzz Fredrik Zetterblad

SWE 14

9,9 8,8

2,7 61,8 1,7

3,2 Tarac 33 2013 15,0

s/y NOA-NOA Bo Svensson

S 36

8,3 8,1

2,5 40,0 1,3

3,5 Koster L28 1959 7,0

s/y Nordic Wind Lars Rydberg

S 109

10,6 8,4

3,1 60,0 1,6

7,3 Vindö 50 1974 38,0

s/y Notorius Claes Henningsson

SWE 114

10,1 7,7

1,9 3,9 6mR 1986 0,0

s/y Nova Göran Edin

SWE 362

8,9 5,7

1,9 27,0 1,7 Drake 2006 1,2

221

Håkan Södergren Lidköping Arvid Laurin Kungsviken Carl Andersson Henån Peter Norlin Köping


REGISTER SEGELBÅTAR O-P Namn Ägare

Perm nr

s/y Odyssé Bernhard Rost

SWE 65

s/y Only blue Freddie Norberg 101

Löa Lvl m 9,0 8,5

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

2,5 2,0 5.5 1993 1,2

Doug Peterson Zenda USA

13,5 0,0

4,0 2,1

14,0 Najad 440 2006 75,0

Judel Vroliyk Henån

s/y Ophelia Jens Camp

SWE 355

9,9 8,5

3,0 1,7

2,9 X-99 10,0

Niels Jeppesen

s/y Oriole II Lars-Göran Karlsson

SWE 106

12,8 0,0

3,1 1,7

7,5 Omega 42 1981 40,0

Peter Norlin Gränna

s/y Ottilia II af Petersburg Inge Carleson

SWE 307

11,3 0,0

3,6 2,1

6,4 Grand Soleil 37 2008 40,0

Botin/Carkeek

s/y Out of Sight Göran Carlsson

SWE 30

11,3 10,5

3,4 77,0 1,8

6,4 Swedestar 370 2009 30,0

Håkan Södergren Lidköping

s/y Owaissa IV Joachim Alpen

SWE 11085

13,3 8,8

2,7 72,0 2,0

4,5 Eagle 44 2013 20,0

Dykstra & Partners Sneek Nederländerna

s/y Panache Fredrik Odhe, Kira Odhe

SWE 4470

13,3 11,9

3,9 110,0 2,6

10,4 Beneteau First 44,7 2007 55,0

Bruce Farr La Rochelle, Frankrike

s/y Paradis Christer Åkerhielm

SWE 314

11,9 0,0

3,9 1,7

9,0 Dufour 405 Grand Large 2011 55,0

11,9 0,0

4,2 2,1

8,6 Beneteau Oceanis 41 2012 40,0

5,5 5,1

2,4 18,5 0,8

0,0 Microtonner 19 1988 2,0

12,3 9,0

2,3 22,0 1,4

2,1 A22 1990 Rejmers 5,0 Köping

s/y Pippi Magnus Lindroth

10,0 0,0

3,0 3,6 Bavaria 31 2001 1,8

s/y Pointloma Niklas Hugosson

12,4 0,0

3,7 2,1

s/y Pegasus Jonas Landréus s/y PEQUOD Peter Zade

SWE 148

s/y Perpetu Princeps Jan Petersson

S 365

SWE 4

7,8 Wasa41ims 1997 48,0

222

Nestor Völker

Leif Ängmark Södertälje


REGISTER SEGELBÅTAR P-R Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Popayán III Irene Löfvenberg 9

11,9 10,2

3,8 1,8

s/y Prima Donna SWE David Ericksson

14,1 0,0

4,4 12,2 Hanse 470 2,4

s/y Primetime Per Ekblad

12,1 0,0

3,8 2,4

6,9 IMX 40 2002 40,0

Niels Jeppesen Haderslöv, Danmark

s/y Prinsessan SE Erik Bodin

10,6 10,1

3,5 68,6 2,1

5,3 Elan 350 2011 29,0

Rob Humphreys Begunje, Slovenien

s/y Pura Vida Peter Danulf

10,9 9,9

3,5 85,0 1,9

6,0 Segelbåt 2001 27,0

Judel/Vrolijk & Co Tyskland

s/y Queenie III SWE Jan-Olof Ohlander, Carina Ohlander 10663

17,5 0,0

4,7 173,0 2,7

21,5 Swan 56 2001 100,0

German Frevs Jakobstad, Finland

9,6 9,3

3,4 54,1 1,6

4,7 Dufour 325 2006 19,0

Umberto Felci La Rochelle

7,5 Hallberg Rassy 372 2013 55,0

German Freres Ellös Orust

SWE 92

s/y Quicksilver Margareta Hansson

7,9 Elan 40 2005 40,0

s/y Rakel Pelle Fredriksson

SWE 75

11,3 10,0

3,6 1,6

s/y Rebecca Johan H. Larson

SWE 119

10,0 0,0

2,0 4,0 6mR 1989 1,6

Pelle Pettersson

s/y Refanut Fredrik Wallenberg

S 1

19,2 14,7

3,9 175,0 31,0 H15 Yawl 1955 2,9

Sparkman & Stephens Saltsjöbaden

s/y Regina Jacob Wallenberg

KR 294

18,3 12,2

3,0 90,0 2,3

Jarl Lindblom Åbo,Finland

s/y Regina 2.0 Jacob Wallenberg

SWE 58

15,2 14,0

4,2 8,5 Club Swan 50 0,0

Finland

s/y Reidun Jörgen Larsson

SWE 394

8,3 7,4

2,8 42,5 1,5

2,9 Maxi Fenix 1982 7,0

Pelle Pettersson -

s/y Relax Robert Mårtensson

Sverige 11,2 355 0,0

3,7 2,0

8,0 Hanse 370e 2007 40,0

13,5 Havskryssare 1939 0,0

223

Judel/Vrolijk Greifswald


REGISTER SEGELBÅTAR R-S Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

s/y Reve d’Icare Kjell Jönsson

S 8

13,8 10,6

3,5 83,0 2,1

8,7 Joule 44 1983 25,0

s/y Rey Martin Holmin

SWE 747

8,6 7,4

0,0 1,7

0,0 Beneteau First 28 1981 7,0

s/y Rosette Carl-Henrik Bjerneling

S 2

13,3 11,8

3,9 99,0 1,9

8,7 Linjett 43 2015 55,0

s/y Rothmans Ludwig A. Uhlmann

SWE 9940

24,3 19,3

5,9 295,6 30,4 One off,82 IOR Maxi 1989 4,0

Humphreys Hamble, UK

s/y Roxanne Per Östlund

S 8775

14,6 0,0

4,9 130,0 24,0 Swan 51 1982 2,9

Sparkman Stephens

s/y Sabrina Mattias Wellander

7,8 6,0

2,2 0,2 IF 1974 1,2

Tord Sundén

s/y Saga Carl Urban

6,0 0,0

2,1 16,0 0,6 My 1975 1,0

Håkan Södergren

s/y Saga Jonas Wahlström

S 78

9,1 5,8

1,8 21,0 1,1

1,8 Int 5m 1944 0,0

Tore Holm Göteborg

s/y Saga IV Jonas Wahlström

SWE 25

11,2 9,6

3,3 65,0 2,0

5,6 Scanner 361 2008 29,0

s/y Sagalainen Hans Henriksson

11,9 10,0

3,9 1,7

8,0 Dufour 2012 55,0 Frankrike

s/y Sally Mikael Larsson

10,4 9,1

3,3 96,0 0,0 Salona 35 2015 2,0

Kroatien

s/y Sally Jan Engström

SWE 54

13,1 12,0

3,9 128,0 2,3

9,5 Arcona 430 2015 57,0

Stefan Qviberg Kungshamn

s/y Salome Karl-Adam Bonnier

S 155

14,0 9,1

2,1 30,0 1,2

3,0 SK 30 1932 15,0

Tore Holm Hästholmsvarvet

s/y Salpare Niclas Comstedt

SWE 66010

20,0 18,0

5,4 230,0 3,2

31,0 Swan 66 2010 160,0

Frers Jakobstad Finland

224

Byggd Konstruktör År Byggort

Jan Becker Åkersberga Groupe Finot Mats Gustavsson Rosätra

Nils-Eric Olofsson Arboga


REGISTER SEGELBÅTAR S-S Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Salta katten Åsa Preuss 31

11,2 10,1

3,6 75,0 1,8

8,7 Nauticat 37 2006 54,0

Design Office Siltala Riihikoski Finland

s/y Santana Björn Dannberg

10,8 0,0

3,3 1,7

5,6 Linjett 35 1996 28,0

Mats Gustavsson Rosätra

s/y Saranta Mauritz Ouchterlony

14,3 0,0

4,3 12,5 Beneteau 473 Oceanis 2003 2,1

Groupe Finot

s/y Sardine u n ä Dany Palm

7,7 6,9

0,0 30,0 1,4

Philippe Briand Les Herbiers

s/y Scampilicious Oscar G Egnell 522

9,0 0,0

s/y Sea Spirit Mats Persson

SWE 56

S 4

s/y Senta Johan Boström

3,0 Segelbåt 2002 9,0

3,0 0,0 Scampi 1979 33,0

13,5 10,6

3,5 83,0 2,1

8,0 Joule 44 1984 30,0

Harry Becker Åkersberga

8,8 6,4

2,6 40,0 1,5

2,8 Shipman 28 1974 10,0

Visby

s/y Seventh Wave Gustaf Lidvall

SWE 10477

14,5 0,0

4,5 2,3

12,0 Beneteau First 47,7 2001 75,0

Bruce Farr

s/y Sibilja (”U28”) Lennart Grabe

S 4668

8,8 6,4

2,6 31,6 1,5

3,1 Shipman 28 1975 10,0

Olle Enderlein Visby

s/y Silhoutte Nils-Rune Nilsson

SWE 18

10,8 0,0

3,3 32,1 1,7

2,5 Linjett 1991 27,0

Mats Gustavsson Rosättra

s/y Silverfågel Per-Olof Brenter

S 8994

11,8 0,0

3,0 65,0 1,6

3,5 Diva 39 1980 0,0

s/y Sissela av Böljeby Magnus Ericsson

ORS 91

11,0 7,8

2,9 50,0 1,8

6,5 Swan 1968 16,0

Sparkman & Stephens Jakobstad

s/y Sjöstjärna Lars Cederblad

SWE 19

10,4 9,8

3,4 70,0 2,0

5,5 Arcona 340 2010 20,0

Stefan Qviberg

s/y Skumtroll Bo Andrén

S 7065

9,5 7,5

3,2 50,0 1,7

4,5 Comfort 32 1981 23,0

Kenneth Albinsson Arvika

225

Peter Ståhle Stockholm


REGISTER SEGELBÅTAR S-S Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Smash Bengt Benzein

SWE 203

12,1 10,6

3,9 819,0 2,0

8,0 Dufour 405 2010 40,0

Umberti Felci Frankrike

s/y Sol Christina Sundelin 9840

9,5 7,4

3,1 40,0 1,7

3,7 Linjett 32 1984 17,0

Mats Gustavsson

s/y Solit Jan-Eric Litsmar

16,7 0,0

s/y Solola Lars Bellqvist

11,07 0,0

3,1 1,8

5,8 Oe 36 1979 23,0

Olle Enderlein Oxelösund

3,8 117,0 2,2

10,4 Dehler 45 2010 55,0

Simonis/Voogd Design

4,7 9,5 Hallberg Rassy 55 2,4

s/y Solong Johan Bratt

SWE 7

13,7 11,9

s/y Spättan Per-Erik Andersson

S 134

4,5 4,3

1,5 9,5 0,1 Spätta 1958 0,8

Arvid Laurin Segebaden-Berg

10,4 0,0

3,3 6,5 Norlin 34 1977 0,0

Peter Norlin

3,1 44,0 1,6

Mats Gustavsson Norrtälje

s/y Spica Andy Schell s/y Spica Göran Kaijser

SWE 9876

9,4 7,4

3,7 Linjett 32 1985 18,0

s/y Spike Mark Hallquisth 41

12,2 0,0

3,9 57,0 7,8 Arcona 410 2018 2,2

s/y Stella Polaris Sven M Frenkiel

11,6 0,0

1,8 42,0 1,8

3,9 6m R-Yacht 1929 4,0

s/y Stora Blå Niklas Jansson

14,2 12,5

4,2 2,4

10,2 Arcona 460 2005 55,0

s/y Stora Vit af Stockholm Hans Eklund

S 70

15,3 13,7

4,9 128,3 2,3

16,7 Dufour 525 gl 2010 110,0

s/y Sugar Rush Mats Jonsson

SWE 4

11,0 10,2

3,4 2,2

5,2 FinnFlyer 36 2009 29,0

Karl-Johan Stråhlmann Jakobstad, Finland

11,2 0,0

3,8 88,0 2,1

6,8 Arcona 380 2014 30,0

Stefan Qviberg Estland

S 60

s/y SummerWind Håkan Borgenhäll

226

Z. Westin Finland Stefan Qviberg Ösel Estland La Rochelle


REGISTER SEGELBÅTAR S-T Namn Ägare

Perm nr

s/y Sunbeam Inge Carleson

S 18

8,0 7,3

2,4 30,0 1,4

2,8 K25 1959 4,0

Osborn Ralph Orust

s/y Sunshine Michael Zell

SWE 1349

7,6 6,0

2,2 24,0 1,2

1,9 Nordisk folkbåt 1989 4,0

Tord Sundén Danmark

9,0 0,0

1,9 21,5 1,1 Neptunkryssare 2004 1,2 Luleå

s/y Svanen Henrik Malmborg 273

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y SVEA II Björn Eklund

10,6 9,8

3,5 1,9

5,7 Sun Odyssey 36 2007 29,0

s/y Svea Tiger SE Owe Andersson

14,4 12,3

4,3 102,4 1,7

11,0 Beneteau Oceanis 473 75,0

9,2 0,0

2,1 1,3

1,5 Int. Etchells 0,0 0,0

Marc Lombard Frankrike

s/y Swedish Blue Ante Razmilovic

GBR 120

s/y Sweet Dreams Claes Nordfeldt

S 53

12,2 11,7

3,9 83,1 1,9

8,9 Jenneau Sun Odysey 40 1999 56,0

Jeanneau Frankrike

s/y Take Off Jörgen Wennberg

SWE 6222

12,2 11,2

3,8 93,5 2,3

8,2 Elan 410 2008 40,0

Rob Humphreys Begunje, Slovenia

s/y Take Off Too Jörgen Wennberg

SWE 26

9,0 8,5

2,7 46,5 1,7

1,3 Far East R28 2015 5,0

s/y Tant Blå Eva Anstrell

SWE 139

10,1 8,2

3,2 29,0 1,6

4,5 Linjett 33 2005 27,0

Mats Gustavsson Rosätra, Norrtälje

s/y Tapas Michael Moore

SWE 25

10,9 10,2

3,6 65,0 2,2

6,4 Dufour 36 2012 40,0

Umberto Felci La Rochelle

s/y Team black bird Kurt Ingberg

SWE 1

9,8 0,0

3,2 2,0

5,0 Jeanneau 2017 21,0

s/y Teddie Fredrik Rosengren

S 995

7,7 6,6

2,4 32,0 1,8 Albin Express 1981 1,4

Peter Norlin Kristinehamn

s/y Thalatta Hans Wigart

S 1

2,6 65,0 1,8

Tore Holm Gamleby

12,6 0,0

8,2 Cruiser Racer 9 1938 15,0

227

Simonis & Voogd Yacht Design Shanghai


REGISTER SEGELBÅTAR T-V Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y Tindra Per Lindström

10,0 9,7

3,2 50,2 1,9

4,2 Beneteau Oceanis 323 2007 21,0

s/y Tintagel Håkan Wersäll

17,3 12,6

4,5 175,0 2,4

25,0 55 Slop 1994 110,0

s/y Tintomara Mats Danielsson

11,9 10,5

3,8 100,2 7,0 Arcona 400 2003 2,1

s/y Tivoli Stefan Szekely 109

13,5 12,2

4,0 100,0 2,1

14,0 Najad 440 CC 2006 75,0

Judel & Vrolik

9,6 0,0

3,3 1,8

3,1 Mani 32 2002 20,0

Svein H. Ingebrigtsen

s/y Trixa Ulf Eriksson

11,4 10,0

3,9 54,0 2,1

7,8 Segelbåt 2013 30,0

Judel Vroliik Greifwald

s/y True Heading Anders Bergström

13,1 12,1

3,9 199,0 2,3

11,0 Arcona 430 2011 54,0

Stefan Qviberg Kungshamn

6,5 6,5

2,9 36,0 1,7

0,9 Minitransat, Pogo 1998 3,0

s/y Topspin Carl-Axel Forssén

SWE 213

SWE 38

s/y UBU Daniel Fagerström

Group Finot Frankrike Hoek Design Naval Architects Zwartsluis, Nederländerna

Pierre Rolland Combrit, Frankrike

s/y Utopia Gunnar Nordfeldt

SWE 46

11,2 10,6

3,8 54,0 2,1

6,8 Arcona 380 2020 30,0

Stefan Qviberg

s/y Vagabonde Peder af Geijerstam-Lindberg

SWE 319

16,5 0,0

3,5 17,5 Segel Yacht 1957 2,5

Olle Enderlein Saltsjöbaden

s/y Valentina Mikael Ljunggren

SWE 82

11,1 9,9

3,2 61,1 2,1

4,2 J/111 2013 18,0

Alan Johnstone Frankrike

17,1 15,1

5,2 150,5 2,5

20,4 Hanse 2015 50,0

Judel/Vroijlik & Co Tyskland

9,0 0,0

3,0 2,0

0,4 Bavaria 2006 Bavaria 20,0 Tyskland

8,9 7,2

2,8 38,0 1,6

4,0 Hallberg Rassy 29 1990 19,0

s/y Vesper Jan Kyrö 137 s/y Vie Blue Per Nordgren

B 30

s/y Vigdis Gunnar Haeger 405

228

Ellös


REGISTER SEGELBÅTAR V-W Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

s/y Viking Bo Strandberg

G 2827

14,5 11,0

4,1 98,0 2,3

18,0 Swan 47 1976 61,0

Sparkman & Stephens Finland

s/y Vilda Matilda Stefan Blomberg

S 10

16,0 11,0

2,8 75,0 2,1

8,0 Swede 55 1978 22,0

Reimers/Ridder Västervik

s/y Vilja Olav Bengtsson

SWE 46

11,8 0,0

3,8 70,5 2,0

7,3 Jeanneau Sun Odysse 39i 2006 40,0

s/y Vita Håkan Friberg

12,0 10,5

3,8 80,0 7,2 Arcona 400 2008 2,1

Stefan Qviberg Gustavsberg

s/y Vita Brevis Hans Strengnell

SWE 11420

12,8 10,2

3,6 79,0 9,0 Wasa 420 1988 2,2

Leif Ängermark Södertälje

s/y Vitess Stefan Dohrn

SWE 123

14,6 12,9

4,2 128,0 2,6

11,5 Grand Soleil 47 2013 55,0

Botin & Partners Forli, Italien

s/y ViTre Peter Carlén

SWE 9974

11,5 9,3

3,6 78,0 1,9

7,0 Gambler 38 1995 28,0

Peter Norlin Orust

s/y Vitres Sture Wikman

SWE 31008

9,1 0,0

3,0 20,9 2,6

2,1 Mc31 2017 15,0

McConaghy Boats

s/y Vitvå Nils Hökby

S 1

7,8 7,0

2,4 25,0 1,3

2,8 K 25 1948 6,0

Georg Ström Svineviken Orust

s/y Vive La Vie Michal Jevcinec

SE 9199

12,0 0,0

3,8 1,9

8,0 Sun Oddessey 40 1999 50,0

s/y Vixen Per Fredrik Levin

SWE 47

15,2 0,0

4,2 2,7

13,9 X-yachts X50 2008 75,0

Niels Jeppesen Haderslev Danmark

s/y Walenna II Carl Wale

S 2827

11,3 9,5

3,4 62,0 2,0

7,7 One Off 1974 50,0

Wale/Wallin Värmdö

s/y Waverunner Patrik Larsson

SWE 0,0

12,3 9,0

3,8 69,0 1,7

8,0 Bavaria 38 2004 28,0

J&J Munchen

s/y White Knuckles Elin Sikell-Lundin

GBR 6501

11,6 10,4

3,8 88,8 2,5

6,1 Prima 38 1999 30,0

Steven Jones England

229

Byggd Konstruktör År Byggort


REGISTER SEGELBÅTAR W-Z Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y White Saurel Gunnar Faith-Ell

10,6 8,0

3,3 46,1 1,4

5,8 Sadler 34 1988 28,0

David Sadler GB

s/y Why Not Larz Pohl

11,9 10,2

3,8 72,0 2,0

7,2 Elan 40 2005 40,0

Rob Humphries Slovenien

s/y Wild Thing Christer Weyde 137

10,6 9,1

3,2 77,0 2,1

4,3 X-35 2007 20,0

Niels Jeppesen Danmark

s/y Winda Bo Windahl

10,6 9,3

3,4 59,5 1,8

5,5 Linjett 34 2020 30,0

Mats Gustavsson Rosätra

s/y Windigo Nils Ingvar Lundin 104

14,0 0,0

4,2 100,0 1,7

9,5 Beneteau Oceanis 461 1998 0,0

s/y Windjak Robin Edman

SWE 69

11,9 10,5

3,8 83,0 2,1

7,0 Arcona 400 2006 40,0

s/y Wings of Cowes Thomas Ahlström

UK 12

21,3 13,9

3,5 179,0 27,0 12mR 1937 2,7

s/y X-Dream Robert Bruzelius Lidqvist

10,6 9,1

3,2 74,0 4,5 X-35 2006 2,1

s/y X-Joy Anders Pettersson

SWE 199

12,5 0,0

3,9 80,0 2,1

7,4 X412 2001 41,0

Nils Jeppesen Haderslev, Danmark

s/y Xara Jonas Björk

SWE 111

13,5 11,2

4,1 130,0 2,3

9,7 X-yachts 442 2002 51,0

Niels Jeppesen Haderslev

s/y Xora Stefan Holfve

S 2470

13,1 0,0

3,6 75,0 2,1

10,2 Swan 43 1973 47,0

Sparkman & Stephens Finland

s/y Xplorer Per Lundqvist

SWE 16532

10,0 8,5

3,3 70,0 1,9

4,5 X332 1998 18,0

Niels Jeppesen Haderslev

s/y Yvonne Carl E. Hirsch

S 72

s/y Zara Lennart Nilsson

SWE 52

SWE 215

SWE 50

8,9 5,8 11,0 9,3

Bruce Farr Frankrike Stefan Qviberg E Nicholson UK

1,8 21,8 1,7 R5 1943 1,1

Tore Holm Lidingö

3,3 1,7

Ron Holland

5,1 Omega 36 1986 28,0

230


REGISTER SEGELBÅTAR Z-Ä Namn Ägare

Perm nr

Löa Lvl m

Bredd Djup m

Segel Rigg

Depl Mätn Motor Typ

Byggd Konstruktör År Byggort

s/y ZeeZack Sten E Nyholm

10,4 9,9

3,4 58,0 1,7

6,0 Elan 344 Impression 2006 29,0

Rob Humphreys

s/y Zelda Henrik Gjertsen

SWE 476

11,9 10,6

2,7 1,9

6,9 First 40.7 2002 38,0

Farr

s/y Ziggystardust Magnus Morén

S 104

9,2 8,4

3,2 45,0 1,7

3,5 X-95 1985 17,0

Niels Jeppesen Haderslev, Danmark

s/y Zina Rolf Sohlman

NL 5

17,6 15,8

5,1 175,0 22,0 Farrpilotehousese 2001 2,5

Bruce Farr Lysekil

s/y Zorina III Hans Claesson

S 159

10,1 8,2

3,2 45,2 1,6

4,5 Linjett 33 2007 30,0

Mats Gustafsson Norrtälje, Rosätra

s/y Älde Michael Berlin

SWE 258

10,3 9,0

3,4 60,0 1,8

5,3 Hallberg- Rassy 342 2011 30,0

Germán Frers Ellös

11,4 9,9

3,6 65,0 1,8

6,5 Linjett 37 2010 40,0

Mats Gustavsson Rosättra

s/y Älva Anders Thelin

231


Båtförsäkring med unika fördelar Som båtklubbsmedlem är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering.

Du vet väl om att du som medlem i Kungliga Svenska Segel Sällskapet dessutom får rabatt på din båtförsäkring! Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se eller använd mobilens kamera

www.svenskasjo.se 010-490 49 00

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi det svenska båtlivet.


REGISTER MOTORBÅTAR Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Adam Gavel

6,5 0,0

2,3 0,0

1,1 44,0

Husky R7 2016

m/y Adam Gillberg

5,2 0,0

2,5 0,5

0,7 32,0

Rupert R5 2020

Evinrude E-tec 90

m/y Adam Gillberg

8,9 0,0

3,0 0,9

4,4 38,0

Targa 27 2010

Volvo Penta D6 370

m/y Anna Wallenberg

7,8 2,6 1,1 Agapi 0,0 0,0

m/y Bengt Sundvall

10,8 0,0

3,4 0,9

m/y Björn Kihlsten

12,6 0,0

3,7 7,4 1,0

6,3 38,0

Targa 32 2020

Volvo D4 600

Finland

Princess 40 1996

Volvo P 460

England

m/y Björn Lennartsson

5,2 2,1 0,5 Fjordling 0,0 0,0

m/y Björn Rydberg

9,1 9,0

2,9 3,0 Nimbus 29 1,0

m/y Caroline Ankarcrona

7,1 0,0

2,4 1,9 Nimbus 230R 0,0

m/y Caroline Ridderstad

6,2 0,0

2,4 1,0

0,9 45,0

Rupert R6 2018 150

m/y Caspar Callerström

10,7 9,2

3,2 0,9

3,8 40,0

Delta 33 open 2013

m/y Charlotte Kreuger Cederlund

7,4 0,0

2,5 0,7

1,2 Tärnskär 24 45,0

m/y Christer Randmaa

6,2 0,0

2,5 0,6

0,7 6,0

m/y Christian Dybeck

9,7 0,0

2,6 1,0

2,7 42,0

Volvo Penta 440

Ted Mannerfelt Kuressaare

Suzuki 225

Snipa 1984

Yanmar 2 GM 15

Delta 32 2006

VP D6 350 350

233


REGISTER MOTORBÅTAR Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Claes Warnander

5,7 0,0

2,1 1,0 0,0

Anytec 530 SPD 2012

Evinrude E-TEC 115

m/y Daniel Sachs

8,1 7,5

2,6 2,0 0,8

Delta 26 Open 2019

V8 380

m/y Erik Stenberg

4,8 0,0

2,0 0,4 0,0

Ockelbo T16 1975

Mercury 75

m/y Finn Rausing

7,8 0,0

1,8 2,1 1,0

Seaco 780 1997

VP 7,4 EFI 340

m/y Fred Björn

8,8 0,0

3,0 2,0 0,0

Axopar 28 2020

Mercury 300

Norge

m/y Fredrik Berglund

10,0 0,0

3,0 4,0 Targa 30.1 0,0

m/y Fredrik Holmberg

6,6 0,0

2,5 1,4 Finnmaster 6600 WA 0,0

m/y Fredrik Mannerheim

8,9 0,0

2,6 0,0 Anytec 868 0,0

m/y Fredrik Skagerberg

7,2 0,0

2,5 0,6

1,0 38,0

m/y Fredrik Wallenberg

10,0 9,4

3,3 1,1

5,1 Motorbåt Volvo Penta 28,0

m/y Fredrik Åkesson

9,3 0,0

3,2 1,1

4,4 37,0

m/y Glenn Swanson

8,8 0,0

m/y Gustaf Martin-Löf m/y Gustaf Unger

TG 7200 King Cruiser 2007

Mercury Verado 150

Tage Gustafson Porvoo, Finland

Grandezza 31 OC 2011

Mercruiser 350

2,8 1,2 0,8

Ring Powercraft 2010

Mercury 350

8,0 0,0

2,3 0,0

Anytec 750 SP 2007

Yamaha 250

7,8 0,0

2,6 1,1 0,7

Agapi 750 2014

Yamaha Håkan Södergren 300

2,3 40,0

234

Öregrund


REGISTER MOTORBÅTAR Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

Volvo Penta AD41 200

Sigurd Isacson Finland

m/y Gustav Lundberg

8,0 0,0

2,9 0,8

m/y Göran Ivemark

7,7 0,0

2,5 2,0 0,0

Windy Mirage Volvo Penta 2003

m/y Gösta Kulling

8,2 0,0

2,3 1,8 1,0

Viggo 8C 2016 350

m/y Hans Gustafsson

5,3 0,0

2,1 6,1 0,0

Linder 530 2019

m/y Hans Landén

10,4 0,0

2,3 33,0

Flipper 760 1991

Yamaha F100 Linder 100

3,4 0,0 Delta 34 0,0

m/y Håkan Sjöström

9,4 9,0

3,1 0,0

4,6 35,0

Grandezza 31 OC 2007

Volvo Penta D6 350

m/y Håkan Walden

8,1 6,3

2,3 1,0

1,2 52,0

Anytec 2017

Evinrude G2 Anytec 300

m/y Jaan Köll

7,9 0,0

2,6 2,9 0,9

Nimbus 26 DC Apoca 1991

Volvo Penta AD41 200

m/y Jan Johansson

11,8 0,0

m/y Jan Torstenson

6,5 0,0

m/y Jan-Eric Nilsson

12,4 0,0

m/y Jerker Gunhammar m/y Johan Delin m/y Johan Mathson

9,0 0,0

3,5 9,0 Nord West 370 1,2 2,5 0,8

1,2 40,0

Brig Eagle 650 2018

Evinrude 200

3,5 6,6 Cranchi 39 Endurance 0,9 2,7 3,9 1,0

Sea Ray 315 Sundancer 2008

Yanmar 6LPA 315

15,1 0,0

4,0 1,1

10,5 37,0

Targa 46 2020

Malax Finland

8,3 0,0

3,1 0,9

0,0 40,0

Aquador 26 dc 2008

Aquador Finland

Volvo Penta D6 350

235


REGISTER MOTORBÅTAR Namn Ägare

m/y Jonas Kälfors

Löa Lvl

9,3 0,0

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

3,2 5,0 0,8

Yanmar 350

Storebro Biscay 31 1977

Konstruktör Byggort

m/y Kristian Liljefors

10,0 9,0

3,5 3,5 Aquador 33 HT 1,1

m/y Lars Strömberg

11,8 0,0

3,5 0,0 Targa 35 0,0

m/y Lars Taflin

0,0 0,0

0,0 0,0

2,0 45,0

Nimbus Nova 250 2001

Volvo Penta 5,7 GSI Ocke Mannerfeldt 340

Nimbus 405 Flybridge 2016

Volvo Penta D6 370

m/y Lennart Laurén

13,3 0,0

m/y Lennart Åhdén

6,5 0,0

2,4 0,0

1,1 Yamarin 650 BC 5,8 x2,2 25,0

Yamaha 100

m/y Linus Malmberg

8,5 0,0

2,9 0,0

2,0 Pursuit S280 Sport 48,0

Yamaha 250

m/y Magnus Granander

7,0 2,5 1,0 Hydrolift 0,0 0,8 40,0 1998 300

m/y Marcus Bandling m/y Marie-Anne Meldahl m/y Mathias Ahlm

4,0 8,6 1,2

Hydrolift Norge

11,0 0,0

3,7 7,2 Sealine SC 35 0,0

8,1 0,0

2,6 1,4 Anytec 747 CAB 0,0

12,0 10,9

3,9 1,1

13,0 20,0

Gannet 40 AWC 2006

Yanmar 740

m/y Mathias Hedström

6,8 0,0

2,4 1,7 0,8

m/y Mats Broberg

9,7 9,3

3,1 4,5 Nimbus 300 R 0,0

m/y Mats Olsson

5,7 0,0

2,2 0,0 Micore 570 Offshore Honda 0,0

Nimbus 22 DC Spectra 1998 170

236

Sverige


REGISTER MOTORBÅTAR Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Mats Wallin

9,6 0,0

3,4 1,0

5,5 35,0

Massive 9600 1990

Yanmar 630

Jan Skerfe Gryt

m/y Michel van Beirs

0,0 0,0

0,0 0,0

2,0 30,0

Nimbus 2004

Volvo Penta 175

Sverige

m/y Mikael Åfors

7,0 2,5 1,0 Tg-7000 0,0 1,5

m/y Milla Norr

7,0 6,0

2,4 0,9

1,8 30,0

Flipper Hardtop 2011

m/y Nicklas Manns

6,2 0,0

2,3 0,0

1,5 25,0

Draco 2000 Volvo Penta A145 1981

m/y Niclas Wallenborg

8,9 0,0

3,0 0,0 Targa 27 0,0

m/y Ola Sundman

7,6 0,0

2,5 1,2 Tärnskär 24.1 1,0 300

m/y Olle Bergstedt

6,3 0,0

2,5 0,7

m/y Olle Åström

7,5 6,5

m/y Oscar Fors

9,0 8,0

m/y Ove Rangmark

7,0 2,4 0,0 Arronet 0,0 0,0

m/y Patrik Winqvist

8,0 0,0

3,0 1,0

0,0 31,0

Targa 27.1 2006

Volvo 260

m/y Paul Törner

7,7 0,0

2,3 0,0

2,0 40,0

Smuggler Coupé 1984

Volvo Penta KAD 44 260

m/y Per Berggren

5,0 0,0

2,0 0,0 Nimbus W9 0,0

0,7 38,0

Mercruiser 225

Flipper Finland

Flipper 620C 1989

Suzuki Utombordare 140

Finland

2,5 1,8 0,8

Benetau Antares 2019

Evinrude E-tec G2 150

Beneteau Frankrike

3,0 1,0

Chris Craft Corsair 28 2012 600

4,0 45,0

237

USA


REGISTER MOTORBÅTAR Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Per Eskilsson

7,7 0,0

2,6 0,0 Uttern D77 0,0

m/y Per Skoog

5,5 4,0

2,5 0,5

0,5 Zodiac 550 Open Pro 35,0 100

10,0 8,9

3,2 1,1

5,0 25,0

Commonbridge 2958 1989 600

m/y Per-Anders Emilson

7,5 0,0

2,4 0,0

2,5 35,0

Coronet 24 Midi 1971

m/y Peter Tilder

9,9 0,0

3,4 4,0 2,0

m/y Rickard Sandström

7,2 4,4

2,5 1,2 TG 7200 0,8

m/y Runo Ravelius

7,6 0,0

2,5 0,9

m/y Per Önneryd

m/y Staffan Jordansson

11,5 0,0

2,0 25,0

Mercruiser 350 Magnum 300

Ole Botvid Danmark

Paragon 31 2010 370

Striker 755 1989

Volvo 150

3,5 5,0 1,0

Sea Ray 2000

USA

2,1 0,5

Hydrolift F23 2000

Norge

m/y Stefan Kantzy

6,0 0,0

m/y Stefan Ohlander

7,2 2,6 0,0 Rib Dahl 0,0 0,0 50,0 2016 200

m/y Stefan Vilhelmsson

6,8 0,0

1,0 47,0

2,4 1,7 1,0

DC 68 2011

V8 300

Suzuki 225

Finland

m/y Tony Sjöberg

12,3 0,0

3,7 1,1

8,8 31,0

Fairline 40 Targa 2003 600

England

m/y Tor Kamsvåg

12,5 0,0

3,9 1,2

10,0 39,0

Princess V39 2013

Princess England

m/y Torbjörn Torell

8,2 0,0

D6 660

2,3 2,0 Viggo C8 0,0 400

238


REGISTER MOTORBÅTAR -A Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

Johan Carpeland Vasa, Finland

m/y Torsten Möller

9,6 0,0

3,1 0,9

5,2 35,0

Targa 30 1998

KAD 44 520

m/y Ulf Andersson

11,0 0,0

3,3 1,2

5,5 45,0

Delta 34 2011

D4 600

m/y Ulrik Englund

12,4 0,0

3,5 8,2 Targa 37 1,0

m/y Victor Bergius

6,2 0,0

2,4 1,0

0,8 Anytec 622 SP 30,0 150

m/y Access Carl-Johan Hildebrand

6,6 0,0

2,6 0,0

1,4 MV-Marin 6600 33,0

m/y Alchemist Tender Ulf Johansson

11,0 0,0

3,1 5,2 0,3

Hinckley Picnic 2003 440

m/y Alexia IV Fredrik Mannerheim

13,1 12,1

3,6 6,7 1,0

Delta 40 SW 2013

Suzuki 150

Finland Bruce King Maine USA

Volvo Penta D6 740

m/y Alice 7 Stefan Dahlbo

0,0 2,8 2,0 - 0,0 0,8 45,0 2000 235

m/y Alskär V Agneta Kreuger, Lars O. Abrahamson

8,6 0,0

2,8 2,0 Goldfish 28 Rib 0,0

m/y Amayzing Patrik Jigemark

12,7 0,0

3,7 1,0

7,5 40,0

Fairline Targa 40 2004

D6 600

England

m/y Amitola Björn Lehnberg

11,2 9,8

4,0 1,1

7,6 20,0

Swift Trawler 34 2011

Cummins QSB 5,9 425

Frankrike

V8 0

Bertram USA

m/y Amorita Anders Nordquist

7,5 3,1 4,0 Bertram 0,0 0,0 1963

m/y Anna Anders Åberg

9,3 0,0

m/y Anna af Blidö Lars Ingelson

11,3 0,0

3,1 3,5 Nordstar 28 Patrol Volvo Penta D6350 0,8

Finland

3,5 0,9

Malax, Finland

6,0 40,0

Targa 35 2001

MerCruiser 600

239


REGISTER MOTORBÅTAR A-A Namn Ägare

m/y Anny Mats Dellham m/y Antecia Thomas Holländer m/y Anytec Giorgio Timarco m/y Aqua Vera Carl Peder Bonnier

Löa Lvl

8,4 2,8

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

3,0 1,0

Volvo Penta D6-310 310

3,5 40,0

Anytec 840FB 2008

Konstruktör Byggort

13,0 4,2 0,0 Azimut 0,0 1,2 8,1 2,3 1,5 Anytec 0,0 0,7 45,0

Yamaha 300

10,0 3,0 4,5 IR34 0,0 1,0 35,0 2000 640

m/y Aquanita Anita Olin Bohman

8,2 0,0

2,6 3,0 Bella Falcon Fantino 0,0

m/y Aquarius Gunnar Ekdahl

9,5 8,3

2,7 3,0 0,6

Formula 1988

Mercruiser 760

m/y Aquavit Urban Norén

7,2 7,0

2,6 1,0

Aquador 23 WA 2003

Mercruiser 5.0 MPI 270

m/y Artemis Racing Tender 1 Torbjörn Törnqvist

3,4 7,0 0,0

- Rayglass Boats 2007

110,0 0,0

3,8 1,2

9,0 32,0

Storebro 36 Royal Cruiser W.H Wilke 1986 800

m/y Astrella Lars Östervall

14,7 14,0

2,6 1,2

5,5 10,0

Lustjakt 1913

m/y Atlantis Jan Litborn

9,1 0,0

m/y Asti Hans Ramström

12,5 0,0

2,1 28,0

Jim Wynne USA

10,2 10,0

3,8 1,1

m/y Axelia Jörgen Hammarbäck

11,4 0,0 7,8 0,0

C-G Pettersson Kristinehamn

3,1 4,0 Nimbus 30S 0,9

m/y Atlas Pontus Hanson

m/y Axopar Petter Hallenberg

Ford 72

9,0 35,0

Storebro 340 1989

Volvo D6-370 W H Wilke 740

3,5 8,0 0,9

Kabinbåt 2018

Volvo Penta D4 260

2,6 0,5

Axopar 24 HT 2016 200

2,0 38,0

240

Polen Finland


REGISTER MOTORBÅTAR B-B Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y B Hubert Bergh

14,0 4,0 12,0 Princess 12,0 1,5 2008

D6 740

England

m/y Bäring Långskär Claes C:son Mannerfelt

10,5 0,0

2,7 3,5 Vector 100 MC 0,0

m/y Baloo Magnus Du Rietz

10,1 0,0

3,3 0,9

4,1 22,0

Nimus 305 Drophead 2019

Volvo D3 220

Mariestad

m/y BaraVi Christer Svensén

11,1 10,3

3,3 1,0

5,0 33,0

Delta 34 SW 2010

Volvo Penta DV6 370

Lars Modin Djurhamn

Yamaha 150

m/y Beda Carl Åkerblad

6,0 0,0

2,0 0,7 0,9

Flipper Flash 1989

m/y Beloa Rickard Berg

8,5 8,0

3,1 0,9

Chris Craft Corsair 28 2004 420

Chris Craft Italien

m/y Beluga Oliver Lagne

8,8 0,0

3,1 0,0 0,8

Targa 2008

Finland

m/y Bertram Alexander Ensér

8,0 3,0 5,0 Bertram 7,0 1,0 30,0 1988 600

m/y Biana Fredrik Rosengren

8,5 0,0

2,0 0,5

m/y Bittami II Erik Hirsch

6,4 5,5

m/y Bjärv Gustaf Johnson

6,4 6,0

3,5 43,0

1,5 13,0

Volvo Penta D6 360

Förruffad motorbåt 1937

Volvo Penta B-20 C A Fagerman 40

2,4 1,2 0,7

Flipper 640 HT 1983

MercuryXR2 150

2,3 0,7

Nynäs 625 AC 1998

Mercury Bengt Ny 150

1,2 35,0

Sigurd Isaksson Finland

m/y Black Lady Magnus Jannering

16,5 0,0

4,4 17,0 1,2

Fairline 52 Targa 2003 1430

m/y Black Pearl Per G Nordin

27,5 24,0

6,0 1,8

65,0 30,0

Sunseeker 86 2000

Catepillar 1450

0,0 2,0 0,0

Flying Flipper 1984

Yamaha 400

m/y Blåtand Johan Ahlgren

9,9 0,0

241

England


REGISTER MOTORBÅTAR B-C Namn Ägare

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

6,5 6,1

2,4 0,0

1,2 33,0

Arronet 205 CS 2011

Utombordare 150

Arronet Östhammar

m/y Blue Pearl Christer Solstrand

15,6 0,0

4,4 1,3

25,0 30,0

Motorbåt 2008

MAN C12 1430

Poole, England

m/y Boomerang Express Esbjörn Nordesjö

10,8 0,0

3,4 6,3 1,1

Targa 32 2012

Volvo Penta D4-260 520

m/y Bosse VI Carl Rosvall

10,2 0,0

3,2 1,0

3,8 42,0

HOC33P 2016

Volvo Penta D6 400

Visby

m/y Boston Anders Lindgren

5,0 0,0

2,0 0,0

1,0 33,0

Boston Whaler 1987

Johnsson 70

USA

m/y Bowrider Göran Asplund

5,6 0,0

2,3 0,5

0,7 32,0

Drive 56 Convertible 2011

Mercury 115

m/y Bullertina Jesper Ugander

12,5 10,2

3,6 1,0

7,0 45,0

Delta 40 WA 2008

Volvo Penta 740

Lars Modin Ösel, Estland

m/y Bullship Bengt Sundvall

8,7 0,0

3,4 4,7 0,8

Bertram 28 Moppie 1988

Mercruiser 520

U S A

m/y Burken Victor Looft

8,1 0,0

2,9 3,0 0,0

Paragon 25 2011

m/y Bussen Carl Wikström

8,1 0,0

2,8 2,7 1,0

Nimbus 27 S 2011

Volvo Penta D4 R. Eliasson 260

m/y Butt Peter Mandel

6,0 0,0

2,3 0,9 0,0

Uttern 6000 1987

Suzuki 55

Skellefteå

m/y Cabiria Bengt Adlén

5,6 0,0

2,2 0,6 0,3

Sea Star 600S 1991

Yamaha 80

Sea Star Finland

m/y Calliope Magnus Holm

8,3 0,0

3,0 1,2

3,5 33,0

Paragon 25 2008

Volvo Penta D4 300

15,2 11,4

4,2 1,2

13,0 33,0

Windy 48 Triton 2009 870

m/y Blixten Gustav Arnhög

m/y Calypso Ola Skärhav

Löa Lvl

242

Sverige


REGISTER MOTORBÅTAR C-D Namn Ägare

m/y Casa Lobo Johan De Champs

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

7,8 3,0 2,5 Fjord Fjord 0,0 1,0 1988

m/y Catcha II Jonas Kleberg

14,6 0,0

4,0 0,9

19,0 35,0

Princess V48 2004

TAMD 72P 960

Princess Plymouth, England

m/y Chilla Petter Klingberg

16,6 14,9

4,5 1,1

0,0 35,0

Princess V52 2012

Volvo Penta D11 1340

England

m/y Cirrus Peter Jansson

13,2 11,5

4,3 1,2

12,2 10,0

Ocean Alexander 420 1989

CAT V8 550

Ed Monk Taivan

Volvo 190

Pelle Pettersson Göteborg

m/y Cleo P. Olof A. Wallin

6,5 6,0

2,5 0,8 0,0

Max 1 1978

m/y Corron Carl Wikström

6,5 0,0

2,3 0,9

1,0 50,0

Styrpulpet 1970 320

11,0 0,0

3,3 0,0

6,3 26,0

Nimbus 35 2006

Volvo Penta 2 x D4 520

m/y D Doris Pontus Eriksson

8,2 7,5

2,6 1,0

3,0 27,0

Sea Ray Dc 1988

Diesel 6cyl Sea Ray 200

m/y DaCapo III Anders Orrling

10,8 0,0

3,4 6,3 1,1

Targa 32 CFC 2014

VolvoPenta 600

m/y Daidalos Kjell Jönsson

5,8 5,0

2,0 0,8 0,5

Flipper 575 HT Sigurd Isacsson 1992 100

m/y DareDevil II Lars Eklöf

8,5 0,0

2,6 0,0

Alukin SCR 850 2019 300

Peter Nikula Norrtälje

m/y Delphin II Hol J. Michael Larsson

9,6 9,3

2,1 2,5 0,7

Wellenbinder Autob 1937

Maybach 195

Fr Lurssen Werft Bremen

3,7 0,9

Bavaria 35 sport 2007

Volvo Penta D6 620

Bavaria Tyskland

m/y Costa de Lite Göran Egnell

m/y Disco Volante Christian Lindahl m/y Dorrit Esbjörn Bruske

12,0 0,0

2,4 40,0

8,0 35,0

8,3 3,0 3,0 Sunseeker 0,0 0,0 1985 0

243

J. Wynne, B. Bruun Slagelse Danmark

Italien


REGISTER MOTORBÅTAR D-F Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

m/y Dusty Gustav Arnhög

12,0 0,0

3,5 1,0

m/y Elisabeth Bengt Almlöf

6,1 5,4

2,4 1,8 0,7

Ockelbo C20 1970

BMW 165

Ockelbo

m/y ESO Fredrik Rosengren

8,0 0,0

2,0 0,5

Förruffad motorbåt 1928

Ford Zephyr 90

Ruben Östlund Lidingö

m/y Eva II Martin Bengtson

6,2 0,0

2,2 0,7 Anytec 622 SP 1,2

Yamaha 150

m/y Falken Michael Zell

8,1 0,0

2,6 1,4 0,6

Anytec 747 CAB 2018

Yamaha 300

m/y Fantast Magnus Ahnmé

5,7 0,0

2,3 0,4 0,5

Brig Navigator 2013

Evinrude 90

m/y Fantast 2.0 Magnus Ahnmé

9,3 0,0

2,7 2,5 Delta 29 0,0

m/y Farfar Eric Horwitz

9,6 0,0

2,5 3,5 Boghammar 32 Cummins Mercruiser 4,2L 0,0

m/y Farrow Johan Piehl

15,2 14,8

m/y Figaro David Dangoor

6,1 0,0

3,9 1,0

4,0 45,0

1,5 15,0

12,0 35,0

2,4 1,2 0,9

Motor hk

Konstruktör Byggort

Axopar 37 2018 600

Volvo Penta V8 430

Lars Modin Ösel

Fairline Targa 2001

Volvo 74 P EDC 480

Ryds 20 GTS 2007

Mercruiser 4,3 MPI 220

Southampton

m/y Filura Jonny Ekengren

17,5 4,7 25,0 Motorbåt 15,0 1,4 30,0 800

m/y Fina Ida Klaus Jäntti

15,5 14,3

4,8 22,0 1,4

Grand Banks 47 Heritage EU 2008

Cat C-9 Acert 1134

Singapore

m/y Fiorella Thomas von Matérn

10,3 10,1

1,6 1,5 0,7

Daycruiser 1912

Volvo 115

C G Pettersson Kristinehamn

m/y Fjellro Express Anders Börjesson

9,1 0,0

3,1 1,0

Notstar 28 2007

Volvo D6 310

3,9 36,0

244


REGISTER MOTORBÅTAR F-G Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

Yamaha 150

m/y Flipper Christian Olrog

6,3 5,5

2,4 1,0 Flipper 630 CC 0,8

m/y Forever Young Anders Markstedt

9,2 0,0

3,0 0,0

2,8 30,0

FourWinns 278 Vista 2006 300

m/y Frase Olov Brunned

8,3 8,0

3,0 1,0

2,9 35,0

Marlin 855 2015 300

m/y Fredrika Thomas Sjöberg

8,4 0,0

3,0 3,5 1,0

Anytec 840 cc KAD 300 2003

m/y Freja Björn Holmberg

6,1 0,0

2,4 0,9

1,3 36,0

Ryds 20 GTS 2008

Mercruiser 220

m/y Friendship Anders Thorell

7,7 0,0

2,9 0,5

2,5 28,0

Aquador 25 Wa 2000

Volvo Penta 43 DP 210

Jeanneau Frankrike

John H V Lindblom Ryd

m/y Frizz @ Askrike Björn Hildestrand

12,7 0,0

m/y FullMoon Marie Kendorf

19,1 4,9 0,0 Fairline 0,0 0,0

3,8 7,5 0,9

Princess V42 Princess 2002 570

m/y Gaston Peter Bäckström

7,6 0,0

3,0 0,8

m/y Gecco Lennart Nyfeldt

5,4 0,0

2,2 0,5 Ockelbo AL 18 Evinrude 90 DPGL-15 0,0

m/y Goldfish Lars Andersson

8,9 0,0

2,8 2,0 Goldfish 28 RIB 1,0

m/y Gorm Ola Lidfeldt

7,6 0,0

2,8 3,5 Bertram 25 0,9

m/y Great Escape John Cavebring

15,0 12,0

m/y Grey Ribbon Anders Skog

9,1 0,0

4,5 1,2

3,5 40,0

18,0 33,0

3,1 3,9 0,0

Bertram 25 SF 1968

Volvo Penta 405

- 2004

Hunt/Bertram USA

Bertram Florida

Volvo Penta 980

Nimbus 30S O. Mannerfelt 2011

245


REGISTER MOTORBÅTAR G-I Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Greys Johan Delin

12,5 12,0

3,5 0,9

8,5 39,0

Targa 37 2015

Volvo Penta D6 800

Malax, Finland

m/y Hägern Erik Böttcher

9,7 0,0

3,3 1,3

6,0 35,0

Minor 31 2010

Volvo Penta D6 370

Minor Finland

m/y Höken 2 Ola Berggren

8,5 7,7

2,9 1,0

3,0 32,0

Minor 27 2006

Volvo D4 260

Sarin Boats Kokkola Finland

m/y Hajen Carl-Johan Friis

8,0 0,0

3,0 1,3

2,2 Bertram 25 HT 44,0

V8 380

m/y Havsörn Sigbjörn Olsson

7,8 0,0

2,5 0,0

1,9 39,0

Volvo V8 Epoca 271

m/y Hebbe Eric Horwitz

4,9 0,0

1,9 1,0 Ockelbo b16 0,0

m/y Helena II Carl-Gustaf Piehl

7,9 0,0

2,6 2,0 0,0

Nimbus 26 Epoca 1990

VP V8 Nimbus Boats 330

m/y Helena II Martin Bjäringer

7,6 0,0

2,5 1,3 0,0

Tärnskär 24.1 2020

Mercury 225

KG Håkansson/Jakob Rudberg Estland

m/y Henrietta II Lars Boman

8,6 6,8

3,0 2,6 0,8

Scand 8600 Dynamic 1988

Volvo P 270

E Amble/A Jensen Norge

10,0 8,0

3,1 6,0 0,9

Targa 30 2006

Volvo Penta D6 370

Motorbåt 2010

Volvo Penta D6 370

Satin Boats Karleby, Finland

m/y Holly Claes Friberg

Nimbus 26 DC 1988

m/y Ida Maria Lars-Gunnar Lindberg

9,7 9,0

3,2 1,0

m/y Infinito Johan Åkerhielm

7,9 0,0

2,5 2,5 0,8

Bertram 26 1976

BMW 370

USA

m/y Inspiration Gabriel Falkenberg

6,4 0,0

1,9 0,8 0,6

Smuggler 21 HT 1990

Mercury 200

Uppsala

m/y Intermezzo Karolina Kjellberg

8,0 0,0

2,3 0,0

5,0 33,0

1,4 Anytec 750 SPD 45,0

246

Suzuki 250


REGISTER MOTORBÅTAR I-K Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

3,0 4,5 0,8

Ford 2703ET 300

Stig Tidemann Östhammar

m/y Ipanema Johan Hanson

9,9 9,0

m/y Irma Elsa Engelbert

8,5 2,6 2,1 Alukin 0,0 0,7 35,0 2017

m/y Isabella Jonas Fröberg

13,1 0,0

Tiedemannkryssare 1957

Sazuk Alukin 300

4,2 12,0 Storebro 430 Biscai 0,0

m/y Jackie Eric Elzvik

8,9 0,0

3,1 3,2 0,8

Sea Ray 270 1988

Mercruiser 350

m/y Jarramas Gilbert Sylwander

7,0 0,0

2,5 2,0 0,8

Dino-Gambler 1985

Volvo Penta 320

m/y Jarrow Johan Piehl

8,0 0,0

2,8 1,9 Rupert 26 Rupert 1,0

m/y Jill Stefan Oldmark

11,5 0,0

3,4 1,1

5,8 35,0

Sea Ray Boats USA

Nimbus 35 Nova Coupe 2007

D4 520

Sverige

5,7 Gxi/DP 320

Visby

m/y Jiminy Cricket David Dangoor

7,1 0,0

2,4 1,9 1,1

Nimbus 230 R 2013

m/y Jokalo II Johan Fahlström

7,9 0,0

2,4 0,9

1,8 30,0

Nimbus Max II Coupé 2008 190

15,6 15,3

4,3 1,3

19,2 Princess F50 36,0

m/y Joya Johan Näsström

8,6 8,0

2,9 0,8

2,0 45,0

Axopar 28 OC 2017

m/y Jozette III Anders Jonson

9,7 0,0

3,5 0,9

5,0 30,0

Aquador 32 C 2004

m/y Joy II Christopher Sallén

Twin Volvo D8 1200

Yanmar 440

Rolf Eliasson Finland

m/y Julina Rolf Julin

11,1 0,0

3,4 8,0 1,1

Nimbus 350 Coupé D6 350 A-B AQ/PS 2006

m/y Köttbullen Karl Perlhagen

13,0 0,0

4,0 10,0 1,2

Johansson & Son DC 13 1993

247

Volvo Penta 370

Umeå


REGISTER MOTORBÅTAR K-L Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Kaa Göran Edin

9,5 8,9

3,2 0,9

4,5 37,0

Targa 29 1991

KAD 44 518

Malax Finland

m/y Karolina II Olle Söderbaum

9,8 8,5

3,1 1,2

5,5 45,0

Möja-racer 2015

D6 740

Jan Skerfe Möja

m/y Kasper Magnus Brändström

6,2 5,3

2,5 0,0

1,0 Anytec 622 35,0 150

m/y Katieca Kjell Tengmo

17,8 4,4 19,0 Aluminiumyacht 0,0 1,0 35,0 1998

m/y Kemosabe Clarence Reuterswärd

9,5 0,0

2,6 1,1

m/y Klara Olle Söderbaum

7,5 0,0

m/y Kravatt V Peter Lönnquist

8,4 7,8

2,6 44,0

MTU 1500

Segmo 31 2008

Volvo Penta D4 300

2,4 2,0 0,0

Arronet 24 5CC 2018

Yamaha 300

3,1 3,5 0,9

Targa 27 1992

KAD42DP 230

Botnia Marin Finland

Möja 33 One Off 1999

Volvo Penta D6 x2 740

Jan Skerfe Möja

Uppsala

m/y Kuling Magnus Odin

10,0 0,0

3,1 1,1

m/y La Gavine Nils Ingvar Lundin

11,3 0,0

4,0 8,3 Swift Trawler 35 1,2 425

m/y La Super Fraise Christian Kinch

18,0 0,0

4,6 25,0 1,0

Sunseeker Predator Sunseeker 2007 1800

m/y La Terne II Jan Rudberg

7,6 0,0

2,5 1,3 0,7

Tärnskär 25 2016

Yamaha 300

Estland

m/y Lady Jan-Olof Ohlander

7,0 0,0

2,4 0,5

0,8 35,0

Draco 701 ocean craft 1999

Volvo Penta 270

Norge

m/y Lady Gray Staffan Wittmark

8,7 0,0

2,7 0,0

2,2 45,0

Searay 270SLX 2006

396 Magnum BR3 375

USA

m/y Lady Valene Olof Ståhl-Olsson

8,8 8,0

3,1 1,1

3,4 16,0

Nautic 900 Turbo 1981

Volvo Penta 160

Piteå

5,0 46,0

248


REGISTER MOTORBÅTAR L-M Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

m/y Lagaz Lars Carlsson

11,5 0,0

3,5 7,5 1,1

Saga 370 HT 2018

m/y Lexi Jonas Widell

6,2 6,7

2,3 0,5

Anytec 622 2007

Suzuki 150

m/y Lidia Lars Engelbrecht

9,5 0,0

2,4 3,5 0,8

Formula 311 SR1 1991

HP 425 850

Formula Usa

3,9 1,1

Nimbus 405 coupe 2017

Volvo Penta 600

Mariestad

2,7 1,7 0,0

Snipa 2002

Vetus M3.29 27

3,3 1,4

Libra 33 1990

Volvo Penta TAMD 63 LA 310

Hareid, Norge

m/y Lilly Magnus Ljunggren m/y Linnea Per-Olof Brenter m/y Linnea af Munkvik Torsten Löfving

13,3 0,0 7,3 0,0 10,3 9,0

0,8 40,0

9,5 29,0

6,5 18,0

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Lippa Göran Isaksson

9,0 0,0

3,0 4,0 1,0

Family Six 1978

Volvo 124

Albert Olsson Lysekil

m/y LIV Fredrik Rosengren

4,4 0,0

1,5 0,2

0,5 18,0

Skärgårdseka 2006

Mercury 25

Gösta Johansson Ingmarsö

m/y Loanna Lars-Olof Malmström

7,7 0,0

2,8 0,9

2,5 36,0

Aquador 25 C 2002

Volvo Penta 260

R. Eliasson Finland

m/y Lumen Mikael Wallteg

12,9 4,2 0,0 Fairline 0,0 0,0

m/y Luna Alexander Cullin

8,0 0,0

2,6 1,0

0,0 52,0

Delta 26 open 2019 380

Mannerfelt Estland

m/y Lurifax Per Stråhle

8,9 0,0

3,0 1,1

3,9 35,0

Targa 27 2006

Volvo Penta D6 330

Malax Finland

m/y m/y Per Olsson

8,2 0,0

3,1 0,3

3,5 28,0

Targa 27 1994

Kad 42 230

m/y Madeleine Jan Wallmark

8,1 0,0

3,4 0,0 0,6

Anytec 747 2016

Yamaha 300

249


REGISTER MOTORBÅTAR M-M Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

Yamaha 115

Finland

m/y Magatin Bo Kaijser

5,7 0,0

2,2 0,7

0,8 38,0

Yamarin Cross 57 2017

m/y Maggie Andréas Molin

6,5 0,0

2,2 0,8

1,0 40,0

Ockelbo B21 Cab 2018 150

m/y Malltea Thomas Karlsson m/y Månstråle Katja Salén m/y Marama Rolf Bratt

16,0 4,3 20,0 Fairline 0,0 1,4 1430 6,3 5,0

2,2 0,3

1,0 Buster XXL 43,0 115

12,7 3,8 9,9 Princess 12,0 1,0 37,0 2013

D6 660

Princess England

m/y Maria Cambrelli Kristian Stångberg

6,3 0,0

2,6 0,0 Capelli 625 0,0 150

m/y Marimba T Bo Lundell

8,2 0,0

2,6 0,9

2,7 40,0

Falcon Fantino 2001

VP KAD 44 260

10,5 0,0

3,5 1,0

6,5 30,0

Galeon 330 Fly 2005

Volvo Penta D4 Galeon 420

9,3 0,0

2,7 1,0

2,5 44,0

Delta 29SW 2010

Volvo Penta Sigurd Isacson/Göran Billing 370

m/y Melodi Niklas Zennström

11,0 10,7

2,5 0,6

3,5 25,0

Commuter 1939

Volvo Penta TAMD 32 210

Gideon & Hening Forslund Lidingö

m/y Meta Tommy Idestrand

9,2 0,0

3,3 1,5

1,2 27,0

Westerbergs 1995

Volvo D6 350

Rolf Westerberg Möja

m/y Mimmi II Hans-Jacob Bonnier

6,0 0,0

2,5 1,5 1,0

Nordkap 600 2006 135

m/y Mira Ceti Claes Dahlbäck

9,2 0,0

3,1 1,0

Nimbus 300R 2008 370

m/y Mirana Anneli Wåhlin

18,5 0,0

m/y Mate Niklas Stolperud Salvini m/y Mazu Patrick Ståhle

4,6 45,0

4,9 20,0 1,5

Fairline Squadron 55 2010

250

Renato Molinari Koupio, Finland

Volvo Penta 12 1600


REGISTER MOTORBÅTAR M-N Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

m/y Miranda Christer Salén

10,0 0,0

3,4 0,0

0,7 35,0

Nimbus 35 2000

Volvo Kad 43 Nimbus 460

m/y Moa Anders Pehrsson

10,3 0,0

3,1 0,0

4,5 54,0

Island Reacher 34 2001

Volvo Penta Ocke Mannerfelt 840

m/y Moax Kenne Rydgren

12,8 0,0

3,6 7,0 Delta 40 wa 1,0

m/y Mon Blanc Jonas Axelsson

11,5 0,0

3,4 1,5

7,0 40,0

Nimbus Nova 35 2007 520

7,2 0,0

2,5 0,9

1,8 30,0

Aquador 23 HT 2002

Finland

m/y Monique Hans Öberg

Konstruktör Byggort

m/y Monitor Toste Påhlson-Möller

17,2 0,0

4,8 18,5 1,1

Princess 45 1993

Volvo 960

Marine Projects Plymouth

m/y Monstrum V David Dangoor

11,7 0,0

3,3 5,6 1,1

Nimbus 34 Nova 2016

D4-300 600

Mariestad

m/y Morr-morr Jonas Kleberg

8,7 0,0

3,4 5,2 0,9

Bertram 28 Moppie 1989

Mercruiser 520

Bertram Yachts Usa

m/y Mother of Pearl Jan Söderberg

8,6 0,0

2,7 2,5 Nimbus 26 Nova 0,8

m/y Ms Grey Staffan Wincrantz

10,4 8,2

3,6 1,3

m/y Mumin Per Säve

10,8 0,0

3,4 6,0 Targa 32 1,1

Volvo Penta D4/300 600

5,6 40,0

Anytec 960 2012

Volvo Penta D6 Anytec AB 660 Finland

m/y Mumtaz Ulrika Sundberg Dahlin

6,9 0,0

2,4 0,4

0,5 45,0

Buster Magnum 2011

Yamaha Buster Magnum 225

m/y MyLady Peter Arph

7,8 0,0

2,6 0,6

2,2 35,0

Sea Ray 260 OV 2000

Mercruiser 310

m/y Naicy III Rolf Carlsson

8,0 7,6

3,0 0,8

3,0 18,0

Beneteau Ombrine 800 2002

Volvo Penta KD 32 170

251

USA


REGISTER MOTORBÅTAR N-P Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

Magnum 32 2000

Yanmar 600

Boghammar Lidingö

m/y Nara Sverker Martin-Löf

9,7 0,0

2,5 0,9

m/y Nimja Johan Aminoff

6,8 6,4

2,4 1,5 1,0

Nimbus 22 C 1991

VP 570/290 DP 275

Rolf Eliasson Göteborg

m/y Nixie Jacob Wallenberg

10,6 9,0

2,3 5,5 0,9

DC 10.5 1998

KAD44P 520

John H.V. Lindblom Holmsund

m/y No Name IV Tomas Puusepp

16,6 0,0

4,5 1,1

Princess V52 2011

Volvo 2xD11-670 670

Plymouth

m/y No Worries Tobias Jarmteg

12,3 3,7 7,8 Fairline 0,0 1,0 31,0 2002 520

m/y Nothern Star Sten Tegnér

9,9 0,0

m/y Number one Michael Silfverberg

4,0 50,0

18,0 35,0

England

3,3 4,7 1,1

Paragon 31 2011

19,5 0,0

5,0 1,4

27,0 38,0

Princess V62 2010

m/y Ocser Kjell Jacobsson

7,2 6,7

2,8 0,7

2,3 Limestone 24 40,0

Mercury 280

m/y Oktogona Bo Kaijser

9,3 0,0

2,7 0,9

2,9 42,0

Volvo Penta D4 Lars Modin 300

m/y Otto Gabriel Sandstedt

5,5 2,5 0,6 Zodiac 0,0 0,5 40,0 2002

m/y Pärlan Per Jettman

0,1 0,0

0,0 0,0 Windy 9800 0,0

m/y På Prov Torgny Nordström

7,5 0,0

2,9 0,0

2,1 30,0

Epoca Coupe 2012

m/y Paloma Blanca Thomas Rudewald

14,6 13,5

4,3 1,5

17,0 30,0

Fairline 46 2007 1000

m/y PEGO af Dragsmark Staffan Westlund

12,8 4,0

3,7 8,1 Fairline Targa 40 0,9

MTU 2400

Delta 29 SW 2010

Bernard Olesinski England

Yamaha 100

Volvo Penta Ocke Mannerfelt 225

252

Fairline England


REGISTER MOTORBÅTAR P-S Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Göta Motor 12

m/y Persephone Fredrik Rosengren

6,0 0,0

1,8 0,5

m/y Pic-Nic III Peter Davidsson

7,5 0,0

2,6 2,5 1,0

m/y Pilar Harald Ericsson

6,8 2,3 0,0 Styrpulpet 0,0 0,0 40,0 1990

0,5 Livbåt Räddningssnipa 8,0 Scand 24 1989

Konstruktör Byggort

Mercruiser 365 Yamaha 225

m/y Pompe Per-Olof Söderberg

10,0 0,0

3,2 1,0

5,5 38,0

Nimbus 33 Coupe 2001

m/y Q Tobias Tegelby

17,5 16,0

4,9 1,5

25,0 30,0

Fairline Squadron 55 2010 1600

England

m/y Quantum of Vaxholm Mats Holmin

12,9 0,0

4,0 1,1

14,0 28,0

Motorbåt 1996

Catepillar 3116 700

Azimut Italien

m/y Ran Gunnar Schöldberg

1,0 0,0

3,1 0,0

3,9 40,0

Hoc 33P 2017

VolvoPenta 400

Visby

m/y Rapsodie Kaj Bonnier

9,6 0,0

3,4 4,0 0,9

- 1998

Volvo Penta 460

Rolf Johansson Holmsund

14,0 0,0

4,3 11,0 1,1

Swift Trawler 44 2014

m/y Roark Marcus Wallenberg

8,7 0,0

3,4 5,0 0,9

Bertram 28 HT 1990

m/y Rosa Björn Rosengren

8,9 2,5 1,9 Hydrolift 0,0 0,7 45,0 2000

m/y Raya Jan Vestlund

m/y Rosso af Stockholm Gunnar Ekdahl

12,4 0,0

Volvo 600

Mercruiser 520

USA

Volvo 260

Hydrolift Norge

4,2 15,0 1,2

Azimot 2006

Volvo D6 740

Rupert R6 2016

Evinrude Rupert Marin 115

Coronet 26 Family 1978

VolvoPenta 260

m/y Rulle Magnus Du Rietz

6,2 0,0

2,6 0,0

m/y Samba Magnus Skoglund

7,9 7,2

2,8 2,5 0,9

1,0 40,0

253

Botved Boats Danmark


REGISTER MOTORBÅTAR S-S Namn Ägare

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

7,6 0,0

2,8 0,9

3,5 35,0

Bertram 25 HT 1972

Mercruiser Ray Hunt 300

10,0 0,0

3,3 1,1

5,0 30,0

Sargo 31 2019

D6 400

Finland

m/y Scout Niklas Zennström

7,5 2,0

2,1 0,4

1,5 35,0

Racer 1939

V8 300

Gideon & Henning Forslund Lidingö

m/y Shake Harry Faulkner

7,5 0,0

3,0 2,5 0,7

Bertram 25 1960

Volvo Penta V6 480

USA

m/y Silver Didric Cederholm

7,5 2,5 1,1 Tärnskär 0,0 0,8 2013

m/y Sang Surya Gunnar Påhlson m/y Sargo Kent Palm

m/y Silver Jan B Lindgren

Löa Lvl

11,8 0,0

3,9 1,1

10,0 20,0

Konstruktör Byggort

Suzuki 175

Princess 38 2002

Volvo MD 63 760

England

Volvo 275

Sniky England

m/y Sinky II Kenneth Jurlestam

8,7 0,0

3,1 3,0 0,9

Princess 266 1989

m/y Siri Claes Henningsson

9,5 9,3

2,4 2,1 0,6

Fineliner 31 Van de Stadt Design 2010

m/y Sissi Jonas Boström

15,7 0,0

4,3 22,0 1,4

Fairline Targa 52 2006

m/y Skarv Magnus Woxén

8,5 0,0

2,5 1,9 Smuggler 28 se 0,0

m/y Skumpan Jonas Kollberg-Malmqvist

5,3 0,0

2,1 1,0

0,9 45,0

Sea Ray 180 sport 2012 225

USA

15,0 0,0

4,6 1,2

22,0 28,0

Fairline 1995

Volvo 122 960

B. Olesinski Hampshire, England

m/y Sophia Henrik Båge

7,1 0,0

2,4 1,0

2,1 24,0

Formula 233 1964

V8 240

Jim Wynne Florida

m/y Sosta Carl-Fredrik af Sandeberg

7,1 2,5 1,2 Tärnskär 0,0 0,7

m/y Sol y Mar Thomy Samuelson

Volvo D12 1600 Volvo Penta D4 300

254


REGISTER MOTORBÅTAR S-T Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

m/y Speedy Claes Nilsson

11,7 10,7

3,5 7,8 Targa 35 1,1

m/y Sprutt III Viktor Mandel

7,3 6,9

2,4 1,8 1,0

Arronet 23 5 cc 2016

Honda 250

Arronet Teknik Östhammar

m/y Sprutten V Tommy Nordin

8,0 0,0

2,3 1,0 0,0

Anytec 750 SP 2008

Mercury 275

Anytec Marine AB Öregrund

m/y Stabil Johan Wibom

8,9 8,4

3,1 0,7

3,5 55,0

Marell 900 2017 500

m/y Storm Stina II Stefan Ränk

8,8 0,0

3,0 0,9

3,6 38,0

Targa 27.1 2006

m/y Strövaren Johan Boström, Peder Friis, Per-Anders Emilson

9,9

2,2

2,3

9,2

0,8

14,0 12,0

4,0 1,3

m/y Sunshine Lotta Holton m/y Suzy Q Too Thomas Murray

8,7 0,0

m/y Swag Filip Engelbert

11,0 0,0

Motor hk

Konstruktör Byggort

Patrik Söderholm Östhammar

Volvo Penta D& 350

Motorbåt

C-G Pettersson

12,0

1936

60

Trosa

15,0 28,0

Fairline 43 Squadron 1995

Volvo Penta 870

3,4 5,0 Bertram 28 Moppie 1,0

Yanmar Ray Hunt 520

3,0 3,0 Delta 33 0,0

m/y T/T Star Clipper Mikael Krafft

8,9 0,0

2,5 0,8

3,0 20,0

Da Vinci 29 2004

m/y Tärnan Per Lundquist

9,0 0,0

2,8 0,0

0,0 40,0

Tärnskär 30 Tärnskär 2018 350

m/y Tärnskär Alexander Ensér

7,0 3,0 2,0 Tärnskär Tärnskär 6,0 1,0 45,0 2018 350

m/y Targa Alexander af Jochnick

8,8 0,0

3,0 5,0 0,7

Targa 29 1990

DP41 400

m/y Teckla Lars Angur

6,8 6,0

2,3 0,4

Anytec 622 2016

Evinrude 150

1,0 45,0

Volvo 160

255

Holland

Johan Karpenland Finland


REGISTER MOTORBÅTAR T-T Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Tender Carl-Henrik Peilitz

6,2 0,0

2,2 0,9 0,6

Anytec 622SP 2006

Yamaha 150

m/y Tender to s/y FR4 Claes Nettelbladt

5,1 0,0

2,0 0,0

0,4 27,0

Styrpulpet 2008

Mercury Outboard 60

m/y Tender Too Jon Arnell

6,8 6,0

2,8 1,0

1,3 45,0

Rupert 22 OB CC 2011

Evinrude G1 Thomas Rönnberg 200

m/y The Eagle Greger Wahlstedt

6,3 0,0

2,4 0,0

0,9 30,0

Silver Eagle 630C 2004 115

Finland

Sea Ray 340Sundancer 1989

2xMERCR7,4 680

Usa Plymoth, England

m/y The Famous Grouse Kennet Oxelgren

10,2 0,0

m/y The new dolce vita Kristofer Arwin

13,4 4,2 14,3 Princess 0,0 1,1 33,0 2000

V8 800

m/y Theodora III Owe Eklund

11,2 0,0

3,3 1,0

4,6 45,0

Axopar 37 2016

Mercury 600

m/y Thunderbird Patrik Salén

13,1 12,1

3,6 1,0

6,7 46,0

Delta 40 2011

Volvo Penta D6 Lars Modin 740

m/y Tiare Rolf Engel

10,0 8,0

3,3 1,1

5,1 30,0

Sargo 31 2015

Volvo Penta 400

Sarin Kokkola, Finland

m/y Till havs Patrik Tillman

10,5 0,0

3,5 1,0

5,1 40,0

Windy 35 Mistral 2000

Volvo Penta 358

Nedenes, Norge

m/y Tomahawk Claes Werkell

10,1 9,6

3,2 0,9

7,0 30,0

Targa 31 2005

Volvo Penta D6 700

Botnia Marin Oy Malax, Finland

m/y Tranquilla Tony Bauer

9,7 0,0

3,5 1,1

5,0 24,0

Aquador 32 C 2008

m/y Tre Bröder Magnus Odin

8,0 2,5 0,0 0,8

m/y Troja af Arholma Richard Trojmar

11,6 9,0

3,6 5,7 0,7

3,8 0,9

2,0 Skötbåt 6,0 1928 8,3 28,0

Tändkula 8

Motorbåt 2008

Aquador Finland Oscarshamn

Volvo Penta 600

256


REGISTER MOTORBÅTAR T-W Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

m/y Trucken Richard af Sandeberg

7,5 0,0

2,0 1,0

2,2 40,0

Roslagen 25 1999

Yanmar inu 230

Hans Strandman Svinninge

m/y Tugg Stefan Holfve

7,2 7,0

2,7 1,0

2,5 30,0

Marieholm 720 1978

Yanmar 300

Halvor Rosenbaum Marieholm

10,6 9,8

3,6 1,0

7,0 36,0

Nimbus 35 dc 1988

Volvo Penta KAD 42 460

m/y Tvåan Göran Lundgren

6,4 0,0

2,4 0,4

0,9 50,0

Flipper Fischerman 640 1987

Yamaha 200

Finland

m/y Tweety Erland Ebbersten

7,1 5,5

2,5 0,9

1,8 50,0

Chris Craft 2008

Mercruiser 350

Chris Craft USA

m/y Two-Step David Neil

7,5 0,0

2,5 0,9

2,0 36,0

Sealine S24 Volvo Penta 5.7 DPS Sealine 1999

m/y Ulrika Rupert Brix

9,2 0,0

3,1 1,1

4,1 34,0

Targa 27.2 2018

m/y Tullia Per André

Volvo Penta D6-370 370

Malax Finland

m/y Våg Carl Urban

10,0 3,5 5,0 Targa 0,0 1,0 1999

m/y veni vidi vici Gustav Berggren

11,0 2,6 1,4 Anytec 8,1 0,8 40,0 2016

m/y Vilda Johan Elzvik

2,2 1,5 0,7

Roslagen 25 1997

VP KAD 42 230

Pelle Petterson Åkersberga

13,5 12,5

4,0 1,2

1,2 35,0

Princess V42HT 2012

Volvo Penta D6-370 x 2 740

Princess UK

m/y Waldemar Jan Westlund

8,1 0,0

2,3 0,8

1,3 50,0

Anytec 750 SP 2013

Evinrude 300 300

m/y Why Knot Anders Heierson

7,5 0,0

2,4 1,0

1,7 45,0

Arronet 24,5 Surprise 2019 300

m/y Vivace Bengt Maunsbach

m/y Wienna Jonas Rydin

7,5 0,0

Evinrude 250

12,1 11,0

3,6 5,6 0,9

Delta 400 2017

Arronet Öregrund

Volvo Penta D4 Delta 600

257


REGISTER MOTORBÅTAR W-Å Namn Ägare

Löa Lvl

Bredd Depl Båttyp Djup Byggår m

Motor hk

Konstruktör Byggort

Volvo Penta D6 370

m/y Wiktoria Jesper Lönnqvist

9,3 0,0

3,1 1,0

m/y Wild Lady Tommy Adamsson

7,7 0,0

2,8 2,0 0,8

Flipper 717 1989

Volvo 270

m/y Windy Olle Axling

7,6 7,0

2,5 0,8

Daycruiser 2005

Volvo V8 320

0,0 Nord Star 28 35,0

1,8 45,0

Isacson/Södergren Finland

m/y Yazz Christian Dahlberg

10,7 0,0

2,5 2,0 1,0

Thunderbird 2000

Volvo Penta 500

Thunderbird USA

m/y YOLO Jonny Kohlström

12,8 0,0

3,8 0,9

8,5 40,0

Princess V42 2003

Volvo Penta KAD300 550

Plymouth

m/y Yxlö 11 Per Gustavsson

7,4 0,0

2,4 0,7

2,2 42,0

Aromett 23.5 Suprise 2017

Honda 250

m/y Yxlön Magnus Odin

5,2 0,0

2,0 0,0

0,8 Yxlön 501 35,0

m/y Zen Carl Douglas

22,0 0,0

Suzuki Schönning Yxlö 115

4,0 46,0 2,0

Motorkryssare Dennis Kilman 1999

m/y Zero Degrees Lungitude Robert Whyte

6,0 0,0

2,2 0,0

1,0 45,0

Nordkapp Enduro 605R 2020

Evinrude 150

Norge

m/y Zezar Sven-Åke Johansson

6,1 0,0

2,4 0,6

1,1 40,0

Sea Ray 2017

Evinrude E-tech G2 150

Norge

m/y Zilia Kaj Sandart

8,6 8,0

2,9 0,9

4,0 13,0

Lilla Norr-Gadden Spec 1984

Volvo TAMD 124

Johansson Holmsund

m/y Zista III Jacob Fredell

8,6 0,0

3,0 3,5 0,9

Targa 27 1997

KAD 44 260

Wasa Finland

m/y Ålen Hol J. Michael Larsson

5,2 0,0

2,2 0,6 0,0

Yamarin 1998

Evinrude 2003 115

258


Sommar- och vinterplatser Service / Reparation

Auktoriserat servicecenter: 08-765 10 10, info@lidingovarvet.se, Ängshyddevägen 1, 181 31 Lidingö, www.lidingovarvet.se


IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Spalt A

Spalt B

Spalt C

Spalt D

Familjen Clarence Reuterswärd

Thomas Wilton

Sven H. Salén

Göran Egnell

Familjen Piehl

Familjen Wilton

Claes Örtegren Claes Ahlin

Familjen Broms Familjen Ola Wettergren

Hol Michael Larsson

Familjen Claes Cronstedt

Hans B. Drakenberg

Anders Smith

260

Jan-Olof Ohlander

Raymond Emtemark


IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Spalt E

Spalt F

Spalt G

Familjen Cederlund

Peter Wallenberg

Familjen Åkerblad

Familjen Johan Wibom Familjen Urban

Spalt H

Björn Åkerlund

Familjen Kaijser Familjen Johan Ameln

Thomas Olrog

Gunnar Ekdahl

Familjen Kaiser

Sverker Hybbinette

Hans Hellberg

Johan Åkerhielm

261

Lars H. Thunell

Familjen Tommy Adamsson


IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Spalt I

Spalt J

Spalt K

Spalt L

Familjen Hägg

Förslag till standert

Familjen Hägg Förslag till standert

Familjen Hägg Förslag till standert

Familjen Törsleff

Familjen Engelbert

Kjell Borking Familjen Ahrenberg

Familjen Johan Fahlström Familjen Hägg

Förslag till standert

Jan Rosenberg

Familjen Göran Ekman

Familjen Möller

Familjen Hägg Förslag till standert

Familjen Hägg Förslag till standert

Familjen Stefan Haskel

Torgny Nordström

Familjen Hägg

Förslag till standert

Jacob Wallenberg

Familjen Boström

Familjen Hägg Förslag till standert

Familjen Hägg Förslag till standert

Familjen Fredrik Feldreich

Fam. G. Rasin Familjen Hägg

Förslag till standert

Clarence Reuterswärd III

262

Familjen Enblad

J

P

J

P


IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Spalt M

J

SpaltP N

Spalt O

Spalt P

Familjen Ingelson

Familjen Göran Nordendahl

P

J

S Familjen Gross

Familjen Seifert

P

J J

P

-

S S S/Y Itaka

Familjen Horwitz

Fredrik Bergström

Familjen Odin

-

SS

h=200

Louise och Magnus Woxén

Stellan Lindström

Familjen Thomas Sandberg

Familjen Peder Wallenberg

h=65

-

Familjen Sven Hagander P J J

Jens Sönnergaard

Familjen Castenfors

P

263

-

Familjen Litborn


IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Spalt Q

Spalt R

Spalt S

Salén

Height: 20cm

Width: 30cm

Familjen Patrik Salén

Carl-Johan Friis

Familjen Peter af Klercker

Lars Weiler Familjen Mats Welin

Familjen Anders Bergström

Magnus Adlercreutz

Familjen Rudberg

Familjen Ericksson

Familjen Westerberg

264


REGISTER ÖVER IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Innehavare

Registre- Spalt Innehavare ringsår

Registre- Spalt ringsår

Familjen Tommy Adamsson, Djursholm Magnus Adlercreutz, Stockholm Claes Ahlin, Vingåker Familjen Ahrenberg, Ingarö Familjen Johan Ameln, Stockholm Bergman/Hirsch/Ståhle, Stockholm Familjen Anders Bergström, Djursholm Fredrik Bergström, Stockholm Kjell Borking, Lidingö Familjen Boström, Bromma Familjen Broms, Bullandö Familjen Carstenfors, Saltsjöbaden Familjen Cederlund, Stockholm Familjen Claes Cronstedt, Stockholm Hans B. Drakenberg, Lidingö Göran Egnell, Stockholm Gunnar Ekdahl, Stockholm Familjen Göran Ekman, Stockholm Raymond Emtemark, Djursholm Familjen Enblad, Stockholm Familjen Engelbert, Saltsjöbaden Familjen Ericksson Familjen Johan Fahlström, Lidingö Familjen Fredrik Feldreich, Stockholm Carl-Johan Friis, Djursholm Familjen Gross, Saltsjöbaden Familjen Sven Hagander Familjen Stefan Haskel, Djursholm Hans Hellberg, Österskär Familjen Horwitz, Saltsjöbaden Sverker Hybbinette, Stockholm Familjen Ingelsson, Lidingö Familjen Kaijser, Sandhamn

1992 2019 1998 1995 2004 2013 2015 2011 1999 2005 1986 2017 1987 1996 1986 1987 1988 2014 1987 2008 2004 2019 1997 1995 2019 2005 2004 2003 1999 2013 1988 2008 1991

1990 2020 1986 2013 2017 1999 2012 1994 2012 1987 1999 1995 2003 1997 2002 1993 2015 2015 1986 2014 2009 1987 2005 1991 1993 1987 2001 2011 1988 2015 2019

G3 S1 A3 O3 P4 J2 P1 I3 P2 D3 E3 C2 J4 A1 K3 I2 Q4 Q1 C1 N3 M1 C4 N4 H3 I1 E2 J3 P2 F1 Q2 R2

2020

S2

H4 R3 A2 J1 G2 M2 Q3 O2 K1 L3 B3 O4 E1 A3 B4 D1 F3 L2 D4 L4 L1 R4 K2 I4 R1 N1 M4 K3 F4 N2 E4 O1 H2

Familjen Kaiser, Stockholm Familjen Peter af Klercker Hol Michael Larsson, Stockholm Stellan Lindström Familjen Litborn, Djursholm Familjen Möller, Saltsjöbaden Familjen Göran Nordendahl, Stockholm Torgny Nordström, Stockholm Familjen Odin, Stockholm Jan-Olof Ohlander, Stockholm Thomas Olrog, Lidingö Familjen Piehl, Stockholm Familjen G. Rasin, Stockholm Clarence Reuterswärd, Djursholm Clarence Reuterswärd III, Djursholm Jan Rosenberg, Stockholm Familjen Rudberg, Saltsjöbaden Familjen Patrik Salén, Stockholm Sven H. Salén, Stockholm Familjen Thomas Sandberg, Saltsjöbaden Familjen Seifert, Saltsjöbaden Anders Smith, Bryssel Jens Sönnergaard, Nacka Lars H. Thunell, Djursholm Familjen Törsleff, Stockholm Familjen Urban, Stockholm Jacob Wallenberg, Stockholm Familjen Peder Wallenberg, Ingarö Peter Wallenberg, Stockholm Lars Weiler, Stockholm Familjen Mats Welin (reg.år 2016 Nyländska Jaktklubben) Familjen Westerberg

265


REGISTER ÖVER IGENKÄNNINGSSTANDERTAR Innehavare

Registre- Spalt Innehavare ringsår

Registre- Spalt ringsår

Familjen Ola Wettergren, Stockholm Familjen Johan Wibom, Solna Familjen Wilton, Saltsjöbaden Thomas Wilton, Cascais, Portugal Louise och Magnus Woxén, Saltsjöbaden

1986 1999 1987 1986 2013

2001 1990 1990 1988

C3 F2 D2 B1 M3

Familjen Åkerblad, Djursholm Johan Åkerhielm, Gustavsberg Björn Åkerlund, Stockholm Claës Öhman, Saltsjö-Duvnäs

G1 G4 H1 B2

”Igenkänningsstandert, avsedd att föras på medlems båt eller annorstädes såsom personlig standert, kan av medlem anmälas till styrelsen för registrering, varvid skall iakttas att standert, som redan är eller har varit registrerad av annan medlem eller som liknar sådan standert att förväxling kan uppstå, inte får registreras.”

266


Kvalitetstandvård för alla åldrar Kvalitetstandvård för alla åldrar Allmäntandvård | Tandhygienist | Barntandvård Allmäntandvård | Tandhygienist Barntandvård Kvalitetstandvård för |alla åldrar

för alla åldrar NackaKvalitetstandvård / Allmäntandvård Saltsjöbadens tandvårdsteam Tandhygienist || Barntandvård Estetisk || Blekning Allmäntandvård Tandhygienist Barntandvård Estetisk|| Tandvård Tandvård Blekning Estetisk Tandvård | Blekning Allmäntandvård | Tandhygienist | Barntandvård Specialisttandvård inom implantat, och Estetisk Tandvårdtandlossning | Blekning Allmäntandvård | Tandhygienist | Barntandvård Kvalitetstandvård för alla åldrar Specialisttandvård inom implantat, tandlossning och rotfyllningar rotfyllningar Kvalitetstandvård för alla åldrar Allmäntandvård || Tandvård Tandhygienist || Barntandvård Specialisttandvård inom implantat, tandlossning och Allmäntandvård Tandhygienist Barntandvård Estetisk | Blekning Specialisttandvård inom implantat, tandlossning och rotfyllningar rotfyllningar Estetisk Tandvård | Blekning Estetisk Tandvård || Blekning Allmäntandvård Estetisk Tandvårdtandlossning Blekning •• Tandhygienist •• Barntandvård Specialisttandvård inom implantat, och rotfyllningar Allmäntandvård Tandhygienist Barntandvård Specialisttandvård inom implantat, tandlossning ochrotfyllningar rotfyllningar Specialisttandvård inom implantat, tandlossning och Specialisttandvård inom implantat, tandlossning och rotfyllningar Estetisk Tandvård Blekning • Estetisk Tandvård • Blekning

VI HAR Specialisttandvård inom implantat, Specialisttandvård inom implantat, tandlossning tandlossning och och rotfyllningar rotfyllningar VI HAR LÖRDAGSÖPPET LÖRDAGSÖPPET R A R ET A H I H P ET V I P P V SÖ P SÖ G A G D A RD LLÖ ÖR m m u err ttn mrre u e k m m u A n m u u e k n t m Atnum nås bå d k A e u de kru åe A n bd a så k åb iai n n v n s e a ä å d k d n å v b r r s r ä e å k d i n lg m v e n h m r rer u h käkllau d ttrrn o m hlg m a ärr vkivvA uccm rrelg he e dä nm o kllnu rd h a A e e u h e ä c lg t m o k b u h r m k s e a u å h A d8 ll n n c å2 tri okkaa9 ä n bdå k kllru 6 s a å 7 8 n e v ä 2 2 n vA å ä kv 6 b d 7 4 i s e v 0 2 å d r 8 r 7 n å 9 ä e 2 b 0 d n lg 4 sh a 6 åcc7 k 8 r no v0iiv74 nrr2 aaa9 6hhlgee2lg ä kää0 d 7 he ll 2 o rre 9 ärr7 e d0 ll 0va4 h 7vkk0 e h 0 c lg r o he 28

ch 7 k 2 ar0o4 9 ll7 6 28 ä0ll 76 vä kv 2 9 4 0 7 6 28 0

76 28 27 92 0 49 04 70 07

Välkommen Välkommen till till en en modern modern tandläkarpraktik tandläkarpraktik ii Nacka Nacka Välkommen till en modern tandläkarpraktik ii Nacka Välkommen till en modern tandläkarpraktik Nacka Välkommen till en modern tandläkarpraktik i Nacka 08-718 22 80 Välkommen till en modern tandläkarpraktik i Nacka

Välkommen till modern tandläkarpraktik ii Nacka 08-718 22 80 Telefonstigen 2, 131 39 || nackatandvardsteam.se Välkommen till en en modern tandläkarpraktik Nacka Telefonstigen 2, 131 39 Nacka Nacka22 nackatandvardsteam.se 08-718 80

08-718 22 80

Telefonstigen 2, 39 Nacka || nackatandvardsteam.se Telefonstigen 2,2,131 131 39 Nacka nackatandvardsteam.se Telefonstigen 131 Telefonstigen 2, 131 39 39 Nacka Nacka || nackatandvardsteam.se nackatandvardsteam.se


KSSS ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN

Trots pågående Corona-pandemi under det gångna året så har Sällskapet genomfört: – Tolv seglarläger på Lökholmen, Långholmen, Eskadersegling samt Klockaruddsholmen – Sex dagläger och bedrivit träningsverksamhet för närmare 350 seglare varav ca 120 optimistseglare på våra anläggningar i Ranängen och Saltsjöbaden. – 14 kappseglingar, där Junior SM med närmare 170 båtar på startlinjen och sju olika landbaser var det största arrangemanget. Gotland Runt och KSSS Olympic Class Regatta fick ställas in pga pandemin.

Allmänt om Sällskapets verksamhet KSSS är Sveriges och en av världens ledande seglingsklubbar sett till storlek, ålder och sportsliga framgångar. Med drygt 5 200 medlemmar är KSSS världens näst största seglingsklubb. Verksamheten sträcker sig från träning- och lägerverksamhet för ungdomar, via kappsegling till havs och på bana, likväl som eskadersegling och en stor hamnverksamhet till elitsegling på högsta sportsliga nivå med ambitioner på olympiska medaljer. Detta blandat med olika former av medlemsaktiviteter genom stora och mindre evenemang över året. Verksamheten styrs av dess styrelse, Sällskapets olika kommittéer samt ett kansli i Saltsjöbaden. Under verksamsamhetsåret hade KSSS 16 personer i styrelsen, tolv olika kommittéer, 8 personer i Valnämnden samt 16 personer anställda (hel- eller deltid) på kansliet. Därtill har Sällskapet under säsongen flera 100 ungdomar anställda för vår läger-, tränings- och hamnverksamhet. Under verksamhetsåret har styrelsen haft sju protokollförda möten inklusive den årliga strategidagen, utöver stort arbete i kommittéer, på kansliet och ute i vår verksamhet.

Ekonomi KSSS kärnverksamheter läger och träning har trots pågående Corona-pandemi fortsatt att utvecklas positivt under året med i stort sett fulla läger och fullt tryck på träningsverksamheten, vilket ger god och stabil ekonomi för dessa delar av vår verksamhet. Corona-pandemin medförde dock att många kappseglingar samt planerade långseglingar tvingats ställas in, bland annat Gotland Runt, vilket är sällskapets enskilt största event

268


under ett verksamhetsår. Detta har påverkat årets resultat negativt. Det har överlag varit en bra sommar med varierat väder och trots avsaknaden av utländska turister i skärgården, har vi haft många båtnätter i skärgården i Sällskapets hamnar. Under året har Sällskapet investerat i omfattande underhåll av bland annat hamnen i Saltsjöbaden där en ny brygga och omfattande elinstallationer har genomförts. Bryggor, anläggningar och båtar kräver fortsatt årligt underhåll och dessa kostnader har ökat mot föregående år helt enligt plan.

Flerårsöversikt Nettoomsättning Årets resultat Soliditet (1)

Sällskapet visar i år ett resultat på 3,4 miljoner kronor. Förutom en välfungerande kärnverksamhet är huvudanledningen till det goda resultatet ett generöst bidrag av engångskaraktär på 3,1 miljoner kronor. Detta överskott avsätts till framtida investeringar i Sällskapets många anläggningar och hamnar. Vi är som alltid mycket tacksamma för våra medlemmars engagemang och bidrag till vår verksamhet likväl som våra många uppskattade samarbeten med olika partners.

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 37 819 35 955 33 129 34 842 35 001 3 426 3 693 53 1 156 4 260 41% 42% 34% 33% 27%

(1) Justerat eget kapital/ balansomslutning Beträffande Sällskapets resultat och ställning hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

269


KSSS Balans- och resultaträkning 2019-11-01 2020-10-31

2018-11-01 2019-10-31

5 329 16 182 5 417 6 552 4 339

5 112 17 043 3 559 4 318 5 923

37 819

35 955

-7 008 -12 047 -14 645 -1 787

-5 209 -12 857 -14 128 -1 948

-35 487

-34 142

2 332

1 813

758 336

1 666 214

Summa finansiella poster

1 094

1 880

Årets resultat

3 426

3 693

RESULTATRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

Not

Intäkter Medlems och båtavgifter Hamn och anmälningsavgifter Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag Sponsor och reklamintäkter

4

Summa intäkter

Kostnader Drift och underhåll anläggningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materielle anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat

1 2,3

Finansiella intäkter och kostnader Utdelningar Resultat värdepapper

270


BALANSRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

Not

2020-10-31

2019-10-31

2 3 4

3 189 334 0

4 716 595 0

3 523

5 311

5

5

5

5

1 439 287 1 932 1 447 4 412 25 298

772 276 1 095 298 4 799 17 351

34 815

24 591

38 343

29 907

Tillgångar

Anläggningstillgångar Byggnader och mark Brygg och toalettanläggning Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

Omsättningstillgångar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank

Summa tillgångar

271

6


BALANSRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

Not

2020-10-31

2019-10-31

12 452 3 426

8 759 3 693

15 878

12 452

2 483 9 836 266

2 583 8 859 138

12 585

11 580

767

709

647 1 021 7 445

358 580 4 228

9 113

5 166

38 343

29 907

Eget kapital och skulder

Eget kapital

7

Balanserat resultat Årets resultat

Avsättningar Reparations- och underhållsfond Bidrag, fonder & insamlingar Övriga bidrag & insamlingar

8 9 10

Långfristiga skulder Ständiga medlemmars fond

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

272


POC 2020 ISPO München

Alpina VM 2019 Åre


Rätt jurist vid din sida

LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har framgångsrikt i över 75 år biträtt klienter med juridisk rådgivning.

Våra advokater arbetar kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk som internationell miljö. Om du vill ha rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström. VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt, private law samt svensk och internationell skatterätt. ADRESS: Norrmalmstorg 14, Box 27707, 115 91 Stockholm LÄS MER: www.lmlaw.se

Den svenska medlemmen i

TELEFON: 08-599 29 000


Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Fordringar

Redovisningsprinciper

Fordringar har tagits upp till de belopp de beräknas inflyta.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och Sällskapets övriga anläggningstillgångar redovisas till sitt anskaffningsvärde med avdrag för ackumule­rad värdeminskning. Anläggningstillgångarna skrivs av linjärt enligt beräknad nyttjandeperiod.

Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivningar

Inkomstskatter

Tillämpade avskrivningstider: Fastighet Saltsjöbaden 50 år Servicehus 5 år Bryggor 10 år Toalettanläggning 5 år

KSSS är skattebefriad i egenskap av allmännyttig förening.

Pensioner

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald se­mes­ter, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra er­sätt­ningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda. Det finns inga övriga långfristiga ersätt­ningar till anställda.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde enligt portföljmetoden. Rea­lisationsresultatet redovisas i resultaträkningen under rubriken ”resultat värdepapper”.

275


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal Medelantalet fast anställda Kvinnor Män

2019/2020

2018/2019

5 8 11 8

Summa

16

16

KSSS har ett stort antal säsongsanställda under sommaren i egenskap av hamnvakter, leda­ re och instruktörer. Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp

2020-10-31 10 209 0

2019-10-31 10 209 0

Utgående ackumulerad anskaffningsvärden

10 209

10 209

Ingående avskrivningar Årets avskrivning

-5 493 -1 527

-3 967 -1 526

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 020

-5 493

Bokfört värde

3 189

4 716

KSSS fastigheter används i kvalificerat allmännyttigt intresse och är därför inte åsatta något taxeringsvärde. Not 3 Brygg och toalettanläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp

2020-10-31 5 263 0

2019-10-31 5 263 0

5 263

5 263

Ingående avskrivningar Årets avskrivning

-4 668 -261

-4 247 -421

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 929

-4 668

334

595

Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

276


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 4 Inventarier 2020-10-31 Ingående anskaffningsvärde 0 Gåva/Inköp 3 100 Erhållna bidrag Försäljning -3 100 Utgående ackumulerad anskaffningsvärden

2019-10-31 0 948 -948 0

0

0

KSSS har under året erhållit en båt i gåva. Anskaffningsvärdet för en anläggningsgåva som förvärvas genom gåva redovisas till marknadsvärde. När gåvan erhölls redovisades därför en tillgång till ett anskaffningsvärde om 3 100 tkr och en motsvarande inkomst under rubri­ken övriga rörelseintäkter. Båten har sålts under året. Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde

2020-10-31 5

2019-10-31 5

5

5

Utgående ackumulerad anskaffningsvärden

Andra långfristiga värdepappersinnehav avser aktier om 10% i Svenska Sjö intressenter AB. Not 6 Övriga kortfristiga placeringar

2020-10-31 Marknads Bokfört värde värde

Värdepapper Not 7 Eget kapital

5 126

4 412

2019-10-31 Marknads Bokfört värde värde 6 041

4 799

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

8 759 3 693

3 693 -3 693 3 426

12 452

3 426

15 878

Belopp vid årets ingång omföring av föregående års resultat årets resultat

Belopp vid årets utgång

12 452

277

3 426


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 8 Reparations- och underhållsfond Reserver till specifika ändamål

2020-10-31 2 483

2019-10-31 2 583

Not 9 Bidrag, fonder & insamlingar Bidrag, fonder och insamlingar till specifika ändamål Bidrag T. Nordström (Parbleu’s utbildningsfond) Insamling af Sandeberg (kran) Insamling Almgren (juniorseglarna) Insamling G Ekdahl Insamling hus Lökholmen Insamling Elit 2021 Fond Telegrafholmen

2020-10-31

2019-10-31

78 19 7 13 142 2 183 7 394

78 19 7 13 142 1 206 7 394

9 836

8 859

Not 10 Övriga bidrag & insamlingar 2020-10-31 Bjäromger 140 Per Gedda 72 Lars Hallberg 27 Carl Hamberg 27 Staffan Larsvall 0

2019-10-31

72 27 27 12

266 138

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2020-10-31 2019-10-31 Fastighetsinteckning 500 500 Eventualförpliktelser

Inga Inga

278


Stockholm den 19 januari 2021 Patrik Salén Ordförande

Magnus Odin

Lotta Schibbye Fredrikson

Helene Kugelberg

Ingvar Svensson

Fredrik Liljegren

Amelia Möller Andréewitch

Johan Rockström

Mark Hallquisth

Patrick Ståhle

Fredrik Wallenberg

Henrik Piehl

Christoffer Dohrn

Anna Klange

Magnus Groth

Göran Edin

Stefan Rahm Klubbdirektör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 januari 2021 Peter Ekberg Lars Tempelman Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

279ÅRSREDOVISNING JACOB WALLENBERGS STIFTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen för Jacob Wallenbergs Stiftelse för kappseglingens främjande, får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2019-11-01 tom 2020-10-31. Portföljutvecklingen för räkenskapsåret är -3,5% Under verksamhetsåret har stiftelsen erhållit utdelningar och ränteintäkter om 177 TSEK (263 TSEK). Enligt stiftelsernas statuter för Jacob Wallenbergs Stiftelse för Kappseglingens Främjande får hela eller delar av erhållen avkastning delas ut till KSSS verksamhet. Finanskommittén har därmed beslutat att 177 TSEK (263 TSEK) delas ut till KSSS för verksamhetsåret 2019/2020. Finanskommittén har tidigare konstaterat att det inte är meningsfullt att jämföra avkastningen från stiftelserna med något speciellt index. Målsättningen för Stiftelserna är istället att ge utdelningar som ett bidrag till verksamheten på 3–3,5% och utöver det låta kapitalet växa i takt med inflationen. Flerårsöversikt (TSEK) 2019/2020 Nettoomsättning 177 Årets resultat 2 659 Soliditet (1) 94%

2018/2019 263 12 95%

2017/2018 239 231 97%

2016/2017 230 510 100%

2015/2016 207 1490 94%

(1) Justerat eget kapital/balansomslutning Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

281


Org. nr 802405-7039

RESULTATRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

2019-11-01 Not 20209-10-31

2018-11-01 2017-10-31

Stiftelsens intäkter Utdelningar 176

263

263

176

Stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader -16

-9

-16

-9

Förvaltningsresultat Realisationsresultat värdepapper Nedskrivning långfristiga värdepapper

160 2 499 0

254 -221 -21

2 499

-242

Årets resultat

2 659

12

282


BALANSRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

Not

2020-10-31

2019-10-31

1

5 061

5 823

5 061

5 823

Tillgångar Finansiella tillgångar Långfristiga värdepappersinnehav

Omsättningstillgångar Skattefordran 276 276 Kassa och bank 6 417 2 982

6 693

3 258

11 754

9 081

Eget kapital och skulder Eget kapital 2 Bundet eget kapital/fondkapital Fritt eget kapital

5 112 5 886

5 112 3 490

10 998

8 602

Skulder Övriga kortfristiga skulder Uppslupna kostnader

750 6

479 0

Summa korta skulder

756

479

11 754

9 081

Summa tillgångar

Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

283


Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Årsredovisningen upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värdepapper Stiftelsens långfristiga tillgångar i aktier och aktierelaterade instrument är värderade till anskaffningsvärdet enligt kollektiv värdering. Kortfristiga placeringar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde enligt portföljmetoden. Realisationsresultatet redovisas i resultaträkningen.

Personal Stiftelsen har ej haft någon anställd personal under räkenskapsåret.

284


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav

2020-10-31 Marknads Bokfört värde värde

2019-10-31 Marknads Bokfört värde värde

Svenska aktier Utländska aktier Alternativa placeringar

2 181 2 578 944

1 368 2 489 752

5 071 4 444 453

2 098 3 272 453

5 703

4 609

9 968

5 823

Not 1 Eget kapital Bundet eget kapital Belopp vid årets början 5 112 Utdelade medel Årets resultat Belopp vid årets utgång

2 659

5 112

5 886

Stockholm den 4 februari 2021 Patrik Salén Ordförande Helene Kugelberg KSSS Skattmästare

Stefan Rahm KSSS Klubbdirektör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 februari 2021 Peter Ekberg Auktoriserad revisor

Lars Tempelman Förtroendevald revisor

285

Fritt eget kapital 3 490 -263ÅRSREDOVISNING KSSS SAMSTIFTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen för KSSS Samstiftelse får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2019-11-01-2020-10-31. Portföljutvecklingen för räkenskapsåret är -2,71%. Under verksamhetsåret har stiftelsen erhållit utdelningar på 206 TSEK (324 TSEK). Enligt stiftelsernas statuter för Samstiftelsen får endast 90% av erhållen avkastning (ränta och utdelningar) – med viss begränsning – vidareutdelas. Finanskommittén har därmed beslutat att dela ut 263 TSEK (292 TSEK) till KSSS verksamhet för 2020/2021. Finanskommittén har tidigare konstaterat att det inte är meningsfullt att jämföra avkastningen från stiftelserna med något speciellt index. Målsättningen för Stiftelserna är istället att ge utdelningar som ett bidrag till verksamheten på 3–3,5% och utöver det låta kapitalet växa i takt med inflationen. Flerårsöversikt (TSEK) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 Nettoomsättning 206 324 300 284 265 Årets resultat 2 809 49 273 616 2 655 Soliditet (1) 95% 96% 98% 100% 95% (1) Justerat eget kapital/balansomslutning Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

287


RESULTATRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

Not

2019-11-01 2020-10-31

2018-11-01 2019-10-31

Stiftelsens intäkter Utdelningar 206

324

324

206

Stiftelsens kostnader Förvaltningskostnader -17

-10

-17

-10

Förvaltningsresultat

189

314

Realisationsresultat värdepapper Nedskrivning långfristiga värdepapper

2 620 0

-244 -21

2 620

-265

Årets resultat

2 809

49

288


BALANSRÄKNINGAR, Belopp i TSEK

Not

2020-10-31

2019-10-31

1

6 925

9 133

6 925

9 133

Tillgångar Finansiella tillgångar Långfristiga värdepappersinnehav

Omsättningstillgångar Skattefordran 430 430 Kassa och bank 9 704 4 673

10 134

5 103

Summa tillgångar

17 059

14 236

Eget kapital och skulder Eget kapital 2 Bundet eget kapital/fondkapital Fritt eget kapital

8 037 8 181

8 037 5 664

16 218

13 701

Skulder Övriga kortfristiga skulder Uppslupna kostnader

835 6

535 0

Summa korta skulder

841

535

17 059

14 236

Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

289


Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper ÅÅrsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Årsredovisningen enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värdepapper Stiftelsens långfristiga tillgångar i aktier och aktierelaterade instrument är värderade till anskaffningsvärdet enligt kollektiv värdering. Kortfristiga placeringar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde enligt portföljmetoden. Realisationsresultatet redovisas i resultaträkningen.

Personal Stiftelsen har ej haft någon anställd personal under räkenskapsåret.

290

.


ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav

2020-10-31 Marknads Bokfört värde värde

2019-10-31 Marknads Bokfört värde värde

Svenska aktier Utländska aktier Alternativa placeringar

2 957 2 775 2 582

1 583 2 633 2 257

6 219 7 358 452

2 354 6 327 452

8 314

6 473

14 029

9 133

Not 2 Eget kapital Bundet eget kapital Belopp vid årets början 8 037 Utdelade medel Årets resultat Belopp vid årets utgång

2 809

8 037

8 181

Stockholm den 4 februari 2021 Patrik Salén Ordförande Helene Kugelberg KSSS Skattmästare

Stefan Rahm KSSS Klubbdirektör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 februari 2021 Peter Ekberg Auktoriserad revisor

Lars Tempelman Förtroendevald revisor

291

Fritt eget kapital 5 664 -292


TACK TILL ANNONSÖRER I KSSS ÅRSBOK KSSS vill härmed tacka gamla och nytillkomna annonsörer i Årsboken för er annons och för mycket trevligt samarbete i och kring förberedelserna av denna. Att annonsera i Årsboken innebär för annonsören både en exponering inför Sällskapets alla medlemmar och ett stöd till KSSS som gör det möjligt att årligen, sedan 1898, producera KSSS Årsbok och därmed dokumentera Sällskapets evenemang och händelser. Hjärtligt tack än en gång.

Cal-Gus 146 Captains 9 Dohrns 271 Erneholm Haskel 103 Ework 23 Finix 145 Hexicon 128 Holmen Kök & Bar 27 Investor 109 Junibacken 198 Lagerlings 21 Lidingö Varvet 259 Lindskog Malmström 272

Mailworld 278 Nacka / Saltsjöbadens tandvårdsteam 267 Nordströms 90 Rabiega vingård 97 Saltsjöbadens Tryckeri 293 Stena Recycling 125 Svenska Sjö 232 Swan 11 Söderberg & Partner Pärm början X-Yachts Pärm början Yomento 94 Delta Pärm bak

OMSLAG: COLORIT LINNE, TRÅDHÄFTAT BAND MED FOLIEPRÄGLING | INLAGA: 130 G PROFIGLOSS | FÖR- OCH EFTERSÄTTSBLAD: 130 G PROFIGLOSS TRYCK: SALTSJÖBADENS TRYCKERI / RISBERGS ADBOX | ORIGINAL: RISBERGS ADBOX

292


Välkommen till Saltsjöbadens Tryckeri!

SALT SJÖBADENS TRYCKERI 070-717 20 18•gutta@sbadentryck.se•www.sbadentryck. EST

5

196

Nyheter

2011-11-02 Catetur alis et fuga. Illit quamendaepe et eaquidit verum qui doluptaquo vele am 2011-11-02 Saltsjöbadens Tryckeri 56 år Vilka vi ärservice, punktICatetur 56 år har verkat Saltsjöbaden med personlig alisviet fuga.i Illit quae id maiostore od ex eaqui doliga leveranser och högkvalitativa produkter, till konkurrensmendaepe et eaquidit verum luptaquam etus dias saped kraftiga priser. Trots vår aktningsvärda ålder behärskar vi quam den qui doluptaquo vele am senaste tekniken inom grafisk produktion. rempore repremolore, culparunt

aut modist arumquas por sapita 2011-11-02 Tveka inte att kontakta mig när det gäller allt inom tryck oavsett dem. elitaqu iberum –utem el Catetur et produceras, fuga. Illit quavad somalis skall från skiss tillAnit färdig trycksak stort som smått. et eaquidit verum molorescium et utemporeiur mosmendaepe qui doluptaquo vele am tiae. Läs mer här.

Vi gör visitkort, brevpapper, kuvert, foldrar, broschyrer, årsredo-

Vad vi gör Var vi finns visningar, böcker, butiksskyltar, vepor, m.m. En-, två-, tre-, eller e idfyrfärg, maiostore od exoch eaqui do- lackateeller id maiostore od ex eaqui doduplex triplex, laminerat, screen, digital-

tryck eller luptaquam etusoffset. dias saped quam

luptaquam etus dias saped quam

dem. Anit elitaqu iberum utem el

dem. Anit elitaqu iberum utem el

tiae. Läs mer här.

tiae. Läs mer här.

rempore culparunt repremolore, culparunt Varje repremolore, kund och varje trycksak ärrempore unik. Du kan känna dig trygg autmed modist arumquas por sapita aut modist arumquas por mig som leverantör – vi levererar det du vill ha. sapita

Välkommen till Saltsjöbadens – du också! molorescium et utemporeiur mos- Tryckeri molorescium et utemporeiur mos-

Saltsjöbadens Tryckeri AB, Box 3, 133 21 Saltsjöbaden. Mob. 070-717 20 18, gutta@sbadentryck.se • www.sbadentryck.se Saltsjöbadens Tryckeri s saped quam rempore repremolore, culparunt aut modist arumquas por sapita dem. Anit elitaq.26 open — celebrating build #100