KSSHP-lehti 1/2019

Page 28

T E K S T I J A K U VAT: E S A L I N N A

Kirsi Nummelin on vuoden 2018 syöpäsairaanhoitaja Keski-Suomen keskussairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja Kirsi Nummelin valittiiin vuoden 2018 syöpäsairaanhoitajaksi. Perusteluina palkinnolle oli Nummelinin lämmin ja asiantunteva suhtautuminen potilaisiin ja omaisiin. Muuramelaishoitaja ei karta perusteluiden mukaan mitään tehtävää. – Yritän hoitaa potilaitani niin hyvin kuin pystyn ja ajatella aina potilaan parasta sekä turvallista hoitoa. Pidän työstäni ja se ehkä sitten näkyy siinä, Kirsi Nummelin pohtii. T Y Ö S S Ä O P P I M A L L A S Y Ö PÄ H O I TA J A K S I

Kirsi Nummelinin ura Keski-Suomen keskussairaalan syöpätautien osastolla alkoi vuonna 2000. Sairaanhoitajaksi vuonna 1997 valmistunut Nummelin on hankkinut syöpähoitoon liittyvät tietonsa ja taitonsa koulutuksilla, itse opiskelemalla ja töitä tekemällä. – Työssä kyllä oppii, sillä koko ajan tulee uusia lääkkeitä ja uusia hoitomenetelmiä, Nummelin vakuuttaa. On selvää, että syöpäsairaanhoitaja kohtaa välillä surullisia kohtaloita ja kuolemaa. Positiivisena pysyminen voi olla joskus haasteellista. – Meistä kuka vaan voi sairastua milloin vain. Ajatte-

len, kuinka kokisi asiat, jos itseäni hoidettaisiin samassa tilanteessa. Työssäni oppii ymmärtämään myös sen, että ei kannata elää “sitku”-elämää vaan “nytku”-elämää, Nummelin kertoo ja jatkaa: – Aina on myös toivoa. Toivo voi olla esimerkiksi kotiin pääseminen tai vain kivuton hetki. V INK K EJÄ A L A LLE T ULE V ILLE

Kirsi Nummelin ei enää ajattele työasioita vapaa-ajalla liikaa. Ensimmäisinä työvuosina työ vaikutti jopa niin, että Nummelin kuvitteli usein löytävänsä syövän oireita lähipiirissään. – Perhe ja harrastukset ovat vastapainoa tälle työlle ja vievät ikävät ajatukset pois. Mitkä ovat Kirsi Nummelinin vinkit valmistuville ja vasta valmistuneille syöpäsairaanhoitajille? – Aina kannattaa kuunnella potilasta ja omaisia. Kun potilas soittelee kelloa usein, voi taustalla voi olla kipujen tai kuoleman pelko, Nummelin muistuttaa. – Syöpäpotilaiden hoitotyö on monipuolista, haasteellista ja jatkuvassa kehityksessä. Ja potilaamme ovat usein hyvin kiitollisia hyvästä hoidosta!

Osaston hyvä henki auttaa myös potilaita Kirsi Nummelin kehuu syöpätautien osaston työntekijöiden välistä hyvää henkeä. Samaa sanoo myös Nummelinin hoitama Mirja Jalkanen, joka oli iloinen lukiessaan Syöpä-lehdestä Nummelinin saamasta palkinnosta. – Kirsistä ei ole mitään huonoa sanottavaa. Hän paneutuu työhönsä sekä neuvoo, opastaa ja vastaa tyhmiltäkin tuntuviin kysymyksiin, Jalkanen kehuu ja jatkaa: – Samaa täytyy sanoa koko henkilökunnasta. Kirsi nousi nyt kuitenkin timanttina esiin! Hoitajat käyvät katsomassa Jalkasta säännöllisesti ja tulevat heti paikalle Mirjan soitettua kelloa. Hän nostaa samalla esiin läheisten tuen tärkeyden. –Minulla on sen verran hyvä tilanne, että tukihenki-

28

löitä ja vertaistukea näen omalla kylälläni. Saan tukea sekä täällä keskussairaalassa että kotonani. Lähes 70 vuotta pidemmiltä sairaalakäynneiltä välttyneen Mirja Jalkanen on positiivisesti yllättynyt KeskiSuomen keskussairaalan toiminnasta. – Koko talon henki huokuu hyvää tahtoa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.