Page 1

Yritysvastuuraportti

2020


VASTUULLISUUS LUKUINA VUONNA 2020 TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA 2500 asukasta vuonna 2020 (↗) 3,9 asukasviihtyvyys asteikolla 1-5 (→) 45,8 online-palautteiden NPS-keskiarvo (↗)

Laatujärjestelmän ISO 9001:2015 sertifikaatti uusittiin vuonna 2020

Kehitimme asumisen palveluita Otimme käyttöön ensimmäiset sähköautojen latauspisteet Yhteiskäyttöautoja oli käytössä kahdessa kohteessa Uudiskohteissa otettiin käyttöön Postin pakettiautomaatit

OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ 3,3 asukastoiminta asteikolla 1-5 (↘) 4,1 korona-ajan viestintä asteikolla 1-5 (ei vertailukohtaa) 20 työntekijää vuonna 2020 (→) 4,0 työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (→) -17% sairauspoissaoloja verrattuna vuoteen 2019

Koronaviruspandemia perui kaikki asukastilaisuudet, mutta onnistuimme poikkeusajan viestinnässä

Perustimme Avaimet -asiakaslehteen vastuullisuusosion vastuullisuusviestinnän terävöittämiseksi


ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA 3,9 vastuullisuus- ja ympäristöasiat asteikolla 1-5 (↗) -3,4 % energian ominaiskulutus vuodesta 2017 -17 % ominaiskasvihuonekaasupäästöt vuodesta 2017 100 % käyttämästämme sähköstä on uusiutuvaa Itse tuotettua uusiutuvaa energiaa oli jopa 12 kertaa enemmän vuoteen 2019 verrattuna

Otimme muovinkeräyksen käyttöön kuudessa eri kohteessa vuonna 2020

VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ 24,7 M€ liikevaihto vuonna 2020 (↗) 3,3 M€ maksettuja veroja vuonna 2020 (↘) 100 % uusista sopimuksista täyttää vastuullisuusvaatimuksemme

Nolla epäiltyä väärinkäytöstä vuoden 2020 aikana


YRITYSVASTUURAPORTTI 2020

Vastuullisuus on yksi Kruunuasuntojen tärkeimmistä arvoista ja työskentelemme sen eteen joka päivä. Etenemme kohti hiilineutraalia asumista, tavoittelemme entistä vaivattomampaa asumista ja haluamme olla lähellä ihmistä. Varmistamme myös liiketoimintamme eettisyyden. Tämä vuoden 2020 yritysvastuuraportti sisältää GRI-standardien mukaisesti olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeistä vastuullisuusasioista. Raportissa kerrotaan vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä, onnistumisista ja haasteista sekä uusista tavoitteista vuosille 2020-2023. 4

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etenemistä ja onnistumista uusissa tavoitteissa on seurattu jokaisen teeman alussa eri värein. Osa tavoitteista koskee vasta tulevia vuosia. Tavoite saavutettu Tavoitetta ei saavutettu Tavoite ajoitettu myöhemmäksi

✓ ✗ ⁃

Raportti noudattaa GRI-standardien coretasoa. GRI (Global Reporting Initiative) on kansainvälinen standardimuotoinen ja yleisesti hyväksytty toimintamalli yritysvastuun raportointiin. Lisäksi raportoinnissa noudatetaan ISO 26000:2020 standardia ja sen yhteiskuntavastuuopasta.

VASTUULLISUUSOHJELMA


VASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT Kruunuasuntojen toimintaympäristö 8 Sidosryhmäyhteistyö

10

Toimitusjohtajan katsaus

12

VASTUULLISUUSOHJELMA Vastuullisuus osana strategiaa

16

Olennaiset vastuullisuusteemat

18

Vastuullisuuden tiekartta

20

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 24 Vastuullisuuden johtaminen

26

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020 Teemme asumisesta vaivatonta

30

Olemme lähellä ihmistä

40

Etenemme kohti hiilineutraalia asumista

50

Varmistamme eettisen liiketoiminnan

60

VASTUULLISUUS LUKUINA Johtamisjärjestelmät olennaisiin aihealueisiin 70 GRI-raportointiperiaatteet

72

Datataulukoina

76

GRI-indeksi

82

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

5


VASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT

6

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

7


KRUUNUASUNTOJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kruunuasunnot Oy rakennuttaa, vuokraa ja kehittää laadukkaita asuntoja 19 paikkakunnalla ympäri Suomen. Toimintaamme kuuluu myös asuntojen vuokrauksen ja hallinnoinnin palveluiden tuottamista. Hallinnoimme noin 2300 asuntoa, joista omistamme itse noin 1900. Toimipisteemme sijaitsee Helsingissä eikä yhtiöllä ole muita toimipaikkoja tai toimintaa ulkomailla. Visionamme on olla monipuolinen turvallisen asumisen tekijä, joka tarjoaa asukkailleen vaivattoman arjen. Strategiakaudella 20202022 kiinteistökannan hallittu uudistaminen jatkuu. Rakennutamme uusia vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin ja tarkennamme läsnäolopaikkakuntia. Arvomme ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja innovatiivisuus.

8

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Visiossamme vuokra-asuntomme ovat markkinoiden turvallisimpia ja pitkäikäisimpiä. Tavoittelemme edelläkävijyyttä palveluiden tuottamisessa ja asumisen energiatehokkuudessa sekä kestävyyttä kaikessa toiminnassamme. Olemme tunnistaneet toimintamme vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Toimintaamme vaikuttavat lisäksi kolme maailmanlaajuista muutosvoimaa: palveluiden ja asumisen elinkaaren korostuminen, kaupungistuminen sekä ilmasto- ja yhteiskuntavastuuvaatimusten korostuminen. Huomioimalla nämä muutosvoimat pystymme vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

VASTUULLISUUSOHJELMA


Palveluiden ja asumisen elinkaaren korostuminen

Asumiseen liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa ja asumiselta odotetaan yhä enemmän. Myös asumisen tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa ikääntymisen ja perhekokojen pienenemisen vuoksi. Asiakkaiden kuuntelu on entistä tärkeämpää.

Kaupungistuminen

Kruunuasunnoilla on asuntoja sekä kasvukeskuksissa että pienemmillä paikkakunnilla. Läsnäolopaikkakuntia arvioidaan kaupungistumisen ja alueellisen eriytymisen megatrendin valossa.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Ilmasto- ja yritysvastuuvaatimusten kasvu

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä ja merkittäviä muutoksia rakentamisessa sekä asumisen ylläpidossa. Vastuullisten toimintatapojen ja energiatehokkuuden merkitys kasvaa edelleen.

VASTUULLISUUS LUKUINA

9


SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Kruunuasunnoilla on viisi merkittävää sidosryhmää, joiden kanssa viestimme säännöllisesti. Sidosryhmien kokemuksia ja odotuksia seurataan tasaisin väliajoin ja ne otetaan huomioon jokapäiväisessä toiminnassa. Kesällä 2020 toteutettiin sidosryhmäkysely, jossa selvitettiin heidän tärkeimpiä odotuksiaan vastuullisuustyöstä. Kysely lähetettiin yhteensä 62 henkilölle ja vastausprosentiksi saatiin 55 prosenttia. Tämän lisäksi kyselyä jaettiin asukkaille sosiaalisessa mediassa, mitä kautta saatiin noin puolet koko kyselyn vastauksista. Alla esitellään eri sidosryhmien positiiviset palautteet, näkemykset kehitettävistä asioista ja yhteenvedot tärkeimmistä odotuksista. ASUKKAAT • •

Onnistuttu kierrätyksen ja kiertotalouden edistämisessä sekä vastuullisessa ja ajantasaisessa viestinnässä. Edistettävää asiakkaiden kuuntelussa ja vaikutusmahdollisuuksissa, asumisen palveluiden kehittämisessä sekä asumisen viihtyvyydessä, turvallisuudessa ja terveellisyydessä

Asukkaat odottavat asumisen palveluiden kehittämistä ja innovatiivisia asumisratkaisuja, vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, kiertotalouden ja kierrätyksen edistämistä sekä asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamista.

10

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


ASIAKKAAT (B2B) •

OMISTAJAT •

Onnistuttu vastuullisessa ja ajantasaisessa viestinnässä sekä asumisen viihtyvyyden, turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisessa. Edistettävää asiakkaiden kuuntelussa ja vaikutusmahdollisuuksissa sekä asukkaiden ympäristötietämyksen lisäämisessä.

Omistajat odottavat innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, eettistä ja taloudellista liiketoimintaa sekä ajantasaista viestintää.

Asiakkaat odottavat tulevaisuudessa innovatiivisia ja kestäviä asumisen ratkaisuja sekä eettistä liiketoimintaa.

HENKILÖSTÖ •

Onnistuttu asumisen viihtyvyyden, turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisessa, eettisessä liiketoiminnassa sekä taloudellisessa kannattavuudessa. Edistettävää asukkaiden ympäristötietämyksen lisäämisessä sekä kiertotalouden ja kierrätyksen edistämisessä.

Henkilöstö odottaa innovatiivista asumisen ja palveluiden kehittämistä, eettistä liiketoimintaa, ajantasaista viestintää sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien ja työtyytyväisyyden kehittämistä.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Onnistuttu työtyytyväisyyden kehittämisessä sekä eettisessä liiketoiminnassa ja korruptionvastaisessa toiminnassa. Edistettävää innovatiivisissa ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa, kierrätyksen ja kiertotalouden edistämisessä, asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä sekä asumisen palveluiden kehittämisessä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT • •

Onnistuttu asumisen viihtyvyydessä, turvallisuudessa ja terveellisyydessä sekä eettisessä liiketoiminnassa. Edistettävää asumisen palveluiden kehittämisessä, vastuullisessa ja ajantasaisessa viestinnässä sekä toiminnan ja asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Yhteistyökumppanit odottavat asumisen viihtyvyyden, turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamista, innovatiivisia ja kestäviä asumisratkaisuja sekä asumisen palveluiden kehittämistä.

VASTUULLISUUS LUKUINA

11


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kulunut vuosi oli haastava ja poikkeuksellinen kaikille – myös Kruunuasunnoille. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia pakotti muokkaamaan työtapoja, mutta kirkasti myös samalla oman työn tarkoitusta ja palautti meidät perusarvojemme äärelle. Kruunuasuntojen vastuullisuustyön merkitys korostui näin entisestään vuoden aikana. Onnistuimme vastuullisuustavoitteissa Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta onnistuimme vastuullisuustyössämme erittäin hyvin. Laadimme vuoden aikana uuden kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman, jonka rakentamiseen osallistimme henkilöstön ja muut sidosryhmät. Kysyimme ensimmäistä kertaa myös asukkailtamme, minkälaisia näkökohtia he nostaisivat esille vastuullisuustyössämme. Saavutimme jo ensimmäisen vuoden aikana merkittävän osan uusista tavoitteista. Keskityimme asukkaiden turvallisuuteen Tarkoituksenamme oli vuoden aikana kehittää asukastilaisuuksia ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, mutta pandemian vuoksi jouduimme perumaan kaikki vuoden 2020 asukastilaisuudet. Sen sijaan keskityimme asukkaiden turvallisten ja terveellisten asuinolosuhteiden varmistamiseen. Tehostimme porrashuoneiden siivousta ja peruimme saunavuoroja tilanteen vaatiessa. 12

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisäksi panostimme asukasviestintään ja muistutimme asukkaita turvaväleistä, käsihygieniasta ja yskimishygieniasta. Selkeät toimintaohjeet toivat asukkaille turvallisuuden tunnetta epävarmojen aikojen keskellä ja asukastyytyväisyyskyselyssä korona-ajan viestintä arvioitiinkin erittäin onnistuneeksi. Työskentelytavat muuttuivat Kuluneen vuoden aikana työntekijöiltämme vaadittiin uusia teknisiä ja henkisiä valmiuksia. Suurelle osalle työntekijöistä etätyön tekeminen ei ollut tuttua ja osalle se ei myöskään ollut työtehtävien takia mahdollista. Huomiota oli siis kiinnitettävä uusiin ohjeistuksiin, käytäntöihin ja riittäviin työvälineisiin. Etätyöskentely on sujunut työntekijöiden mielestä hyvin. Poikkeusoloista huolimatta asukastyytyväisyys pysyi vuoden aikana erittäin hyvällä tasolla. Kaiken epävarmuuden ja rajoitusten keskellä on ollut hienoa nähdä, miten henkilöstömme ja asukkaamme ovat sopeutuneet joustavasti uusiin tilanteisiin. Asukastyytyväisyys pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, kuten myös henkilöstön työtyytyväisyys. Isoin kiitos vuodesta kuuluukin työntekijöillemme, jotka ovat omalla työllään varmistaneet asukkaillemme viihtyisän, turvallisen ja terveellisen asumisen näissä muuttuneissa olosuhteissa. VASTUULLISUUSOHJELMA


”Isoin kiitos vuodesta kuuluu työntekijöillemme, jotka ovat omalla työllään varmistaneet asukkaillemme viihtyisän, turvallisen ja terveellisen asumisen näissä muuttuneissa olosuhteissa”, korostaa Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson.

Katse tulevaan Jatkoimme kuluneen vuoden aikana kiinteistökannan hallittua uudistamista. Tampereen Jankaan valmistui Aenergialuokan talo ja Turun Linnanfälttiin kaksi puukerrostaloa. Olemme rakennuttaneet ja perusparantaneet muutamassa vuodessa yli 500 asuntoa, mikä on merkittävä osa asuntokannastamme. Tuleva vuosi tuleekin olemaan investointiohjelmamme loppusuora. Lisäksi tulemme panostamaan asukkaiden sähköisiin palveluihin ja asukaskokemukseen. VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Asetimme toiminnallemme myös erittäin kunnianhimoiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet, sillä lupasimme olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Tulemmekin vuoden 2021 aikana aloittamaan hiilineutraaliuden tiekartan rakentamisen, jotta pääsemme rivakkaan vauhtiin tavoitteiden saavuttamisessa. Työtä on paljon, mutta koko henkilöstömme on sitoutunut siihen. Vastuullisuuden edelläkävijyys luodaan askel kerrallaan. VASTUULLISUUS LUKUINA

13


VASTUULLISUUSOHJELMA

14

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

15


VASTUULLISUUS OSANA STRATEGIAA Vastuullisuustoimintamme ottaa huomioon Suomen Valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen vastuullisesta omistajuudesta. Sisällytämme yritysvastuun osaksi liiketoimintaamme ja tavoitteellista yrityksen johtamista. Olemme tunnistaneet toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset sekä asettaneet vastuullisuustyöllemme konkreettiset mittarit ja tavoitteet. Tavoitteet on koottu yrityksen yritysvastuun tiekarttaan. Osana vastuullisuustyön kehittämistä päivitimme vastuullisuusohjelman tuleville vuosille syksyllä 2020. Uusi vastuullisuusohjelma rakentuu neljästä teemasta ja 11 olennaisesta näkökohdasta. Olennaiset näkökohdat tunnistettiin kesällä 2020 toteutetun sidosryhmätutkimuksen pohjalta koko henkilöstölle järjestetyssä työpajassa. Tehty olennaisuusanalyysi perustuu GRI-standardien ohjeistukseen olennaisten näkökohtien määrityksestä. Vastuullisuusnäkökulmien lisäksi työpajassa tunnistettiin tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden toteutumista edistämme toiminnallamme. Lisäksi määrittelimme kunnianhimoiset vastuullisuuslupaukset vuoteen 2030 sekä asteittaiset tavoitteet vuosille 2020-2023 vastuullisuustyön edistämiseen. 16

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Yhteistyökumppanit

Vastuullinen palvelu- ja hankintaketju

Henkilöstö

Henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys

Asumisen palvelut

Asiakkaat ja asukkaat

Asumisen viihtyvyys, turvallisuus ja terveellisyys

Omistajat / yhteiskunta

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Eettinen liiketoiminta

Kiertotalouden edistäminen

Asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet

Taloudellinen kannattavuus ja avoimuus rahavirroissa

Innovatiiviset ja kestävät ratkaisut

Innovatiivinen Vastuullinen

Vastuullisuusviestinnän lisääminen

Tärkeä näkökulma

Erittäin tärkeä näkökulma

Välillinen vaikutusmahdollisuus

Suora vaikutusmahdollisuus

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Lähellä ihmistä

VASTUULLISUUS LUKUINA

17


OLENNAISET VASTUULLISUUSTEEMAT

Kruunuasuntojen vastuullisuustyön lähtökohtina toimivat toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit sekä sidosryhmien ja omistajien odotukset. Olemme tunnistaneet näiden lähtökohtien sekä toiminnan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten vaikutusten pohjalta neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteensa, joiden avulla pystytään kehittämään yrityksen vastuullisuustoimintaa entisestään. Lisäksi jokaiselle teemalle on asetettu kunnianhimoinen vastuullisuuslupaus vuoteen 2030.

18

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA

Varmistamme, että Kruunuasuntojen asunnoissa on turvallista ja terveellistä asua. Meille on tärkeää, että asukkaamme viihtyvät Kruunuasunnoilla. Kehitämme jatkuvasti myös palveluita monipuolistamaan asumista.

VASTUULLISUUSOHJELMA


OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ

ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA

VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN

Haluamme vastata asukkaiden odotuksiin, joten kuuntelemme heitä ja annamme heille vaikutusmahdollisuuksia. Panostamme vastuullisuusviestintään ja lisäämme asukkaiden ympäristötietämystä. Toimivan yrityksen takana on työstään innostunut henkilöstö, joten panostamme henkilöstömme hyvinvointiin.

Haluamme tehdä osamme hiilineutraalien kaupunkien saavuttamiseksi hyödyntämällä innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä edistämällä kiertotaloutta ja asukkaiden kierrätysmahdollisuuksia. Laskemme vuosittain hiilijalanjälkemme ja teemme toimia hiilijalanjäljen minimoimiseksi.

Sitoudumme kestävään kehitykseen ja varmistamme liiketoimintamme eettisyyden ja korruptionvastaisuuden. Toimimme taloudellisesti kannattavasti ja olemme avoimia rahavirroissa. Pidämme huolta vastuullisesta palvelu- ja hankintaketjusta.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

19


VASTUULLISUUDEN TIEKARTTA

TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA

TAVOITTEET 2020-2023

Turvalliset ja terveelliset asuinolosuhteet

Asukkaiden viihtyvyys

Parannamme entisestään kiinteistöjen kunnossapidon tasoa ja varmistamme palvelun toiminnan laadun laatuseurantajärjestelmän avulla.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja saavutamme sille asetetut vuosittaiset kunnianhimoiset tavoitteet. Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia saamamme asiakaspalautteen pohjalta (asiakastyytyväisyyskyselyt, palvelutapahtumakohtaiset kyselyt, asiointi). Teetämme kiinteistötaidetta lähes kaikkiin uudiskohteisiin.

• •

Asumisen palveluiden kehittäminen

Aloitamme uuden palvelualustan kehittämisen asukkaillemme. Sen avulla voimme edistää palveluiden tarjoamista ja parantaa asumisen sujuvuutta.

LUPAUS 2030: OLEMME ASUKKAILLE ENSIMMÄINEN VAIHTOEHTO

20

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ

TAVOITTEET 2020-2023

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa

Vastuullisuusviestintään panostaminen

Henkilöstön hyvinvointi

• • •

Järjestämme vuosittain asukastilaisuuksia eri paikkakunnilla. Kehitämme asukkaiden kuuntelun toimintatapoja. Järjestämme yhteistyötä paikallisella tasolla.

Kehitämme tiedottamista ja viestintää erityisesti vastuullisuuden osalta sekä seuraamme viestinnän läpimenoa. Perustamme Avaimet -asiakaslehteen vastuullisuusosion. Parannamme sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua sekä uudistamme asukassivut vuonna 2021.

• •

• • •

Lisäämme henkilöstön hyvinvointia ja voimavaroja, jotta he pystyvät palvelemaan asukkaita paremmin. Mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja saavutamme sille asetetut tavoitteet. Järjestämme henkilökunnalle koulutuksia tarpeen mukaan.

LUPAUS 2030: ASUKKAAMME JA HENKILÖSTÖMME SAAVAT ÄÄNENSÄ KUULUVIIN

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

21


VASTUULLISUUDEN TIEKARTTA

ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA

TAVOITTEET 2020-2023 •

Innovatiiviset ja ympäristöystävälliset ratkaisut

• •

Kiertotalouden edistäminen

• • •

Hiilijalanjäljen pienentäminen

• • • •

Saavutamme asetetut vuositavoitteet ja VAETS 2:n tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi muun muassa seuraamalla ja säätämällä lämmitysenergioiden käyttöä reaaliaikaisesti. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja aloitamme uusiutuvan energian tuotannon kaikissa niissä uudiskohteissa, joissa se on mahdollista. Otamme käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja mahdollistaaksemme energiatehokkaan ja terveellisen asumisen. Seuraamme kiinteistöissä syntyvän jätteen määrää ja vähennämme sekajätteen osuutta joka vuosi. Edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön. Järjestämme asukkaille sosiaalisessa mediassa kierrätyksen ideointikilpailun vuonna 2020. Kaikissa kohteissa on muovinkeräys vuonna 2021.

Laskemme kiinteistökannan hiilijalanjäljen vuosittain ja laajennamme laskennan koskemaan myös omaa toimintaamme. Vähennämme vuosittain toiminnastamme syntyviä hiilidioksidin ominaispäästöjä. Laadimme henkilöstöllemme kestävään toimintatapaan kannustavat ohjeet. Laadimme hiilineutraaliuden tiekartan saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Kaikki vuonna 2023 aloitettavat uudishankkeet ovat hiilineutraaleja.

LUPAUS 2030: OLEMME HIILINEUTRAALI TOIMIJA

22

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN

TAVOITTEET 2020-2023 •

Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. Kehitämme väärinkäytösten ilmoituskanavaa. Seuraamme jatkuvasti palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista. Laadimme vuosittain GRI-tasoisen vastuullisuusraportin, joka noudattaa myös ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardia.

Liiketoiminnan eettisyys ja korruptionvastaisuus

Taloudellinen kannattavuus ja avoimuus

• • • •

Palkitseminen on kohtuullista ja läpinäkyvää. Raportoimme verojalanjälkemme vuosittain. Raportoimme taloustilanteen henkilöstön tiedotustilaisuuksissa. Huolehdimme liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta.

Vastuullinen palvelu- ja hankintaketju

Lisäämme kaikkiin uusiin sopimuksiin vastuullisuusvaatimukset. Taloudellisesti merkittävimpiin sopimuksiin lisätään myös vastuullisuuskriteerit. Seuraamme kestävien hankintojen ja elinkaarilaskennan kehittyviä kansallisia standardeja ja noudatamme niitä soveltuvin osin.

LUPAUS 2030: OLEMME ARVOSTETTU JA VASTUULLISUUDESTAAN TUNNETTU TOIMIJA ALALLAMME

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

23


YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

24

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016-2030. Toimintaohjelma tarkoituksena on turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Yrityksillä on tärkeä tehtävä valtion tukemisessa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme Kruunuasunnoilla sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössämme. Lisäksi olemme tunnistaneet kuusi olennaisinta tavoitetta toimintamme osalta. Nämä kuusi tavoitetta sisällytämme osaksi yrityksen johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja.

Tavoite 7: Lisäämme kohteissamme uusiutuvan energian käyttöä ja aloitamme uusiutuvan energian tuotannon kaikissa niissä uudiskohteissa, joissa se on mahdollista. Tavoite 8: Takaamme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön sekä varmistamme tasa-arvoisen palkitsemisen Suomen valtion omistajaohjauspolitiikan mukaisesti. Tavoite 11: Toimimme keskeisten paikkakuntien monipuolisena turvallisen asumisen tekijänä rakentamalla uusia asuntoja ja ajanmukaistamalla vanhoja kohteita siten, että ne vastaavat asukkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Tavoite 13: Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyttä ja tavoittelemalla hiilineutraalia asumista vuoteen 2030 mennessä. Tavoite 16: Toimimme yhteiskunnan oikeuden ja hyvän hallintotavan mukaisesti varmistamalla liiketoimintamme eettisyyden ja seuraamalla jatkuvasti palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista. Tavoite 17: Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä monipuolista yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

25


VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN Omistaja odottaa yritysvastuuta Valtio-omisteisena yhtiönä noudatamme Suomen Valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä yritysvastuusta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Periaatepäätöksen mukaan yhtiöltä odotetaan edelläkävijyyttä yritysvastuussa. Yritysvastuu on sisällytettävä osaksi liiketoimintaa ja tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Vastuullisuusohjelma linjaa tavoitteet Kruunuasuntojen yritysvastuuta ohjaa säännöllisin väliajoin päivitettävä vastuullisuusohjelma, joka linjaa myös tavoitteet seuraaville vuosille. Viimeisin vastuullisuusohjelma päivitettiin syksyllä 2020 ja se linjaa yritysvastuun toimenpiteet vuosille 2020-2023. Erilaiset ohjaavat periaatteet, politiikat ja hallinnolliset ohjeet toimivat vastuullisuusohjelman tukena ohjaten yksittäisiä vastuullisuusnäkökohtia. Lisäksi toimintaamme ohjaavat tiukat eettiset periaatteet, joita odotamme kaikkien yhtiön työntekijöiden ja soveltuvin osin myös sidosryhmien noudattavan. Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus koskee koko henkilöstöä.

26

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Operatiivinen taso avainasemassa Yritysvastuun toteuttamisesta ja sisällyttämisestä liiketoimintaan vastaa viime kädessä ylin johto. Avainasemassa yritysvastuun käytännön toteuttamisessa on puolestaan yrityksen operatiivinen taso, joka muodostuu kolmesta yksiköstä. Tehdystä yritysvastuutyöstä raportoidaan hallitukselle kolme kertaa vuodessa. Kruunuasuntojen hallitukseen kuuluvat Maaret Heiskari (pj, s. 1966), Timo Kankuri (s. 1954), Kim Mattsson (s. 1962), Aija Tasa (s. 1969) ja Timo Virolainen (s. 1980). Timo Virolainen jäi pois Kruunuasuntojen hallituksesta 14.12.2020. Muutoin hallituksessa ei tapahtunut muutoksia. Riskienhallinta osa yritysvastuuta Johtoryhmä kartoittaa vuosittain strategia- ja toimintasuunnittelun yhteydessä mahdolliset toiminnan riskit. Myös operatiivinen johto selvittää jatkuvasti mahdollisia riskitekijöitä ja tuo niitä esille. Johto raportoi riskeistä ja tehdyistä toimenpiteistä hallitukselle vuosittain. Liiketoiminnan mahdollisia riskejä ehkäistään suunnitelmallisella riskienhallinnalla, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus, tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi sekä lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista.

VASTUULLISUUSOHJELMA


HALLITUS Seuraa ja ohjaa yritysvastuun johtamista ja toteutumista. Kruunuasuntojen hallitukseen kuuluvat Maaret Heiskari (pj, s. 1966), Timo Kankuri (s. 1954), Kim Mattsson (s. 1962), Aija Tasa (s. 1969) ja Timo Virolainen (s. 1980). Timo Virolainen jäi pois hallituksesta 14.12.2020.

Vastuullisuustyötä ohjaavat: Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös │ Vastuullisuusohjelma│ Laatujärjestelmä ISO 9001:2015│ Hallinnollinen toimintaohje │ Eettinen ohjeistus │ Hankintaperiaatteet ja toimittajavaatimukset

JOHTORYHMÄ Vastaa yritysvastuun toteuttamisesta sekä riskienhallinnasta. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mika Karlsson, kiinteistöjohtaja Petri Saarinen ja hallintojohtaja Katri Tattari. OPERATIIVINEN TASO Vastaa yritysvastuun käytännön toteuttamisesta, riskien tunnistamisesta sekä niiden esiin tuomisesta. Operatiivinen taso muodostuu kolmesta yksiköstä: vuokraus ja markkinointi, talous- ja hallinto sekä isännöinti ja rakennuttaminen.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

27


VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

28

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

29


TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA

Lupaus 2030: Olemme asukkaille ensimmäinen vaihtoehto.

30

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


ETENEMINEN UUSISSA VASTUULLISUUSTAVOITTEISSA

Turvalliset ja terveelliset asuinolosuhteet

Asukkaiden viihtyvyys

Asumisen palveluiden kehittäminen

Parannamme entisestään kiinteistöjen kunnossapidon tasoa ja varmistamme palvelun toiminnan laadun laatuseurantajärjestelmän avulla.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja saavutamme sille asetetut vuosittaiset kunnianhimoiset tavoitteet.

Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia saamamme asiakaspalautteen pohjalta (asiakastyytyväisyyskyselyt, palvelutapahtumakohtaiset kyselyt, asiointi).

Teetämme kiinteistötaidetta lähes kaikkiin uudiskohteisiin.

Aloitamme uuden palvelualustan kehittämisen asukkaillemme. Sen avulla voimme edistää palveluiden tarjoamista ja parantaa asumisen sujuvuutta.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

31


TURVALLISET JA TERVEELLISET ASUINOLOSUHTEET Visionamme on olla monipuolinen turvallisen asumisen tekijä, joka tarjoaa asukkailleen vaivattoman arjen. Meille on tärkeää rakentaa uusia asuntoja ja ajanmukaistaa vanhoja kohteita siten, että ne vastaavat asukkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Niinpä uudistamme hallitusti kiinteistökantaamme, seuraamme asuinolosuhteita ja reagoimme mahdollisiin ongelmiin nopeasti. Vuonna 2020 Kruunuasunnoilla asui noin 2500 asukasta.

Rakennutamme kaikki uudiskohteet sellaisiksi, että ne muokkautuvat asukkaiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja mahdollistavat näin pitkäaikaisen asumisen. Esteettömissä kohteissa on muunneltavia keittiötiloja ja tukikahva-varaukset kylpyhuoneissa. Lastenvaunuja työntävää tai pyörätuolia käyttävää ilahduttavat muun muassa ulkoovien avustavat ovipumput ja kynnysten vähyys.

Uudistamme kiinteistökantaamme Strategiakaudella 2020-2022 kiinteistökannan hallittu uudistaminen jatkuu. Vuonna 2020 rakenteilla oli neljä kohdetta sekä 28 asuntoa Puolustusvoimille Säkylään.

Seuraamme asuinolosuhteita Vastaamme kaikkien kiinteistökohteiden kunnossapidosta. Lisäksi parannamme asuntojen käyttäjätyytyväisyyttä, sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta seuraamalla ja optimoimalla reaaliajassa asuntojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta etävalvonnan avulla. Käytännössä etävalvonta tarkoittaa kiinteistön teknisten järjestelmien seurantaa ja tarvittaessa etäohjausta optimointijärjestelmän kautta.

Tampereen Janka A-energialuokan talo 66 asunnolla valmistui heinäkuussa 2020 Turun Linnanfältti Ensimmäiset kaksi puukerrostaloa valmistuivat heinäkuussa 2020 ja seuraavat kaksi maaliskuussa 2021 Tuusulan Rykmentinpuisto 50 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa valmistui helmikuussa 2021 Espoon Finnoo A-energialuokan talo valmistuu keväällä 2022 merellisiin maisemiin

32

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etävalvonnan avulla huomaamme virheellisesti toimivat laitteet suuremmalla todennäköisyydellä ja nopeammin kuin normaalisti. Näin voimme reagoida muutoksiin heti. Tällä hetkellä 95 %:ssa kiinteistöistä on käytössä reaaliaikainen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantajärjestelmä. Kaikkiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin se tulee automaattisesti. VASTUULLISUUSOHJELMA


Kuluneena vuonna kiinteistöjen turvallisuuteen ja terveellisyyteen kiinnitettiin enemmän huomiota ja muun muassa siivousta tehostettiin maailmanlaajuisen koronaviruspandemian myötä. Lisäksi Kruunuasuntojen talosaunat otettiin pois käytöstä koronatilanteen pahenemisvaiheissa. Tällä haluttiin ehkäistä koronaviruksen leviämistä talojen yhteistiloissa ja varmistaa asukkaiden turvallisuus.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Päivystämme ympärivuorokautisesti Asukkaiden vaivattoman arjen varmistamiseksi käytössämme on ympärivuorokautinen päivystys. Käytössämme on lisäksi kiinteistönhuollon laatuseurantajärjestelmä laaduntuottokyvyn varmistamiseksi. Jos asiakas esimerkiksi tekee palvelupyynnön palaneesta porrashuoneen lampusta, kysymme online-palautteessa mielipidettä tehtävän onnistumisesta korjauksen jälkeen. Näin pystymme seuraamaan huollon toimintaa reaaliaikaisesti. Järjestelmän toimivuutta seurataan jatkuvasti, minkä lisäksi tehdään päivittäistehtävien ja huoltokirjatehtävien tarkastuksia.

VASTUULLISUUS LUKUINA

33


ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asukkaat viihtyvät ja tuntevat olonsa mukavaksi Kruunuasunnoilla. Toteutamme vuosittain laajan asukastyytyväisyyskyselyn, minkä lisäksi seuraamme yksittäisten palvelutapahtumien onnistumista onlinekyselyllä. Käytössämme on sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001:2015, joka osaltaan parantaa suorituskykyämme ja antaa työkaluja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Asukkaat viihtyvät Kruunuasunnoilla Suurin osa asukkaistamme viihtyy Kruunuasunnoilla hyvin. Vuoden 2020 asukastyytyväisyyskysely toteutettiin lokajoulukuussa ja se lähetettiin noin 2300 asukkaalle. Kyselyn vastausprosentti oli 19 % ja sen keskiarvoksi saatiin 3,9 asteikolla 1-5. Tulos on samaa luokkaa edellisvuoden kanssa ja selkeästi vuoden 2018 tuloksen yläpuolella. Kyselyn NPS-luku oli 19, joka kertoo suosittelun olevan kriittisyyttä tyypillisempää. Asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä asuintalojen sijaintiin, rauhallisuuteen ja järjestykseen sekä kiinteistöjen ja asuntojen kuntoon Kehitettävää on piha-alueiden siisteydessä, viihtyvyydessä ja varustelussa

34

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Laatujärjestelmän

ISO 9001:2015

sertifikaatti uusittiin vuonna 2020

19

asukastyytyväisyyskyselyn NPS

3,9

asumisviihtyvyys asteikolla 1-5

VASTUULLISUUSOHJELMA


2020

2019

2018

Asumiskustannukset

3,3

3,5 3,5

Asunnon sijainti Asunnon kunto Asunnon viihtyvyys Kiinteistön/talon kunto Yhteisten tilojen kunto

3,6

Yhteisten tilojen siisteys Piha-alueiden siisteys ja viihtyvyys Piha-alueiden varustelu

3,3

Rauhallisuus ja järjestys asuintalossa 1

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

2

3

3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5

4,0 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9

4,4 4,4 4,5

3,8 3,8

4,2 4,3 4,2

4

5

VASTUULLISUUS LUKUINA

35


ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS

36

Olemme ottaneet tavoitteeksi teettää kiinteistötaidetta kaikkiin uudiskohteisiimme. Turun Linnanfälttiin valmistuviin neljään puukerrostaloon saatiinkin upeat taideteokset ilahduttamaan asukkaiden arkea.

Maaleina käytettiin samoja remonttimaaleja, joilla asuntojen seinät oli maalattu. Kruunuasunnoilla on pitkät perinteet kiinteistötaiteesta, sillä nykyään lähes jokaisessa Kruunuasuntojen talossa on sen persoonaa kuvaava taideteos.

Paikallinen taiteilija Joona Huotari maalasi porraskäytävien seiniin käsin turkulaisia maisemia, joiden aiheina on vuodenajat. Yhden porraskäytävämaalauksen teko kesti 6-7 päivää.

”Porraskäytävien maalaaminen on palkitsevaa, sillä talot profiloituvat maalausten mukaan. Jos asukkaalle tulee vieraita kylään, hän voi sanoa, että olet oikeassa rapussa, kun näet kesäisen maiseman seinässä”, Huotari kertoo.

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä Kehitämme asiakaspalveluamme ja asiointia saamamme asiakaspalautteen mukaan. Vuoden 2020 asukastyytyväisyyskyselyn mukaan asukkaamme ovat keskimääräistä tyytyväisempiä vuokrauksen ja laskutuksen asiakaspalveluun.

Kiinteistönhuolto toimii erinomaisesti Kuluneen vuoden aikana kehitimme palvelutapahtumakohtaista online-kyselyä, jotta se vastaisi paremmin käyttötarkoitustaan. Muokkasimme asukkailta kysyttäviä kysymyksiä ja paransimme sovelluksen käytettävyyttä.

Kyselyssä asiakaspalvelun kokonaisarvosanaksi annettiin 4,0, joka on samaa luokkaa edellisvuoden kanssa. Erityisen hyviä arvioita annettiin vuokraustilanteiden ystävällisyydestä, palvelualttiudesta, asiantuntemuksesta ja ammattitaidosta.

Suorien online-palautteiden mukaan Kruunuasunnot on onnistunut erinomaisesti yksittäisissä palvelutapahtumissa. Saimme vuoden aikana yhteensä 493 onlinepalautetta, joiden NPS-keskiarvo oli 45,8. Tämä on huomattavasti parempi kuin vuoden 2019 keskiarvo (40,5).

4,0

2020

asiakaspalvelu asteikolla 1-5

2019

2018 4,0 4,0 3,9

Huollon toiminta

3,7 3,9 3,5

Isännöinnin toimivuus

45,8

4,1 4,2 4,1

Laskutuksen asiakaspalvelu

Onlinepalautteiden NPS-keskiarvo

4,3 4,4 4,2

Vuokraustilanteessa saatu palvelu 0

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

1

2

3

4

VASTUULLISUUS LUKUINA

5

37


ASUMISEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Asuminen on muutakin kuin seinät. Tämän vuoksi haluamme tarjota asukkaillemme arkea helpottavia palveluita ja ratkaisuja sekä sitä kautta parantaa asumisen sujuvuutta. Lisäämme asumisen palveluita Tarjoamme jo tällä hetkellä asukkaillemme erilaisia palveluita, kuten yhteiskäyttöautoja ja sähköautojen latauspisteitä. Uudiskohteissa on lisäksi pakettiautomaatteja, joiden avulla helpotamme asukkaidemme arkea.

Tuusulan Rykmentinpuiston uudiskohde valmistuu kevään 2021 aikana. Talon rakenteessa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen. Taloon asennetaan edistyksellinen aurinkokatto, joka tuottaa puhdasta aurinkoenergiaa kiinteistösähkön tarpeisiin. Asuntoihin asennetaan lisäksi huoneistokohtaiset lämmöntalteenottojärjestelmät, jotka osaltaan säästävät energiaa. Kestävään vedenkulutukseen kannustetaan asuntoihin asennettavilla digitaalisilla vedenkulutusnäytöillä.

38

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Seuraamme ja mittaamme palveluidemme laatua jatkuvasti, minkä lisäksi reagoimme uusiin tarpeisiin nopeasti. Uusi asukasportaali työn alla Syksyn 2020 aikana aloitimme uuden sähköisen asukasportaalin kehittämisen asukkaille. Portaalin tarkoituksena on helpottaa sähköistä asiointia ja asumiseen liittyvien tietojen hallintaa. Sivujen kautta asukkaat pääsevät tarkistamaan muun muassa omat tiedot tai vuokranmaksun tilanteen. Alusta valmistuu keväällä 2021.

Halusimme helpottaa tulevan talon asukkaiden arkea, joten päätimme ottaa kohteessa käyttöön oman Postin automaatin, jonka avulla asukas saa tilattua esimerkiksi verkkokauppaostokset perille asti. Lisäksi kohteeseen tulee kaksi Omagoyhteiskäyttöautoa, joista toinen on sähköauto ja toinen itselataava hybridi. Yhteiskäyttöauto tulee asukkaille kannattavammaksi kuin oman auton omistaminen eikä asukkaiden tarvitse huolehtia auton huollosta tai renkaiden vaihdosta.

VASTUULLISUUSOHJELMA


Kuva: Ville Valppula / Virta

Otimme käyttöön ensimmäiset sähköautojen latauspisteemme keväällä 2020 Tampereen Turtolassa ja Jyväskylän Keljossa. Sähköautojen latauspisteet lisätään kaikkiin rakenteilla oleviin kerrostaloihin.

Vuonna 2020 yhteiskäyttöautoja oli asukkaidemme käytössä Tampereen Turtolassa ja Helsingin Santahaminassa. Autoilla onnistuvat kauppareissut, viikonloppumatkat ja muut kyydit näppärästi sekä edulliseen hintaan.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Otamme uudiskohteissamme käyttöön Postin pakettiautomaatit, joihin asukas saa tilattua esimerkiksi verkkokauppaostokset. Automaatit eivät vaadi sähköä ja ne sijoitetaan taloyhtiön yhteisiin tiloihin. Niiden huollosta ja ylläpidosta vastaa Posti.

VASTUULLISUUS LUKUINA

39


OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ

Lupaus 2030: Asukkaamme ja henkilöstömme saavat äänensä kuuluviin.

40

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


ETENEMINEN UUSISSA VASTUULLISUUSTAVOITTEISSA

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa

Vastuullisuusviestintään panostaminen

Henkilöstön hyvinvointi

Järjestämme vuosittain asukastilaisuuksia eri paikkakunnilla.

Kehitämme asukkaiden kuuntelun toimintatapoja.

Järjestämme yhteistyötä paikallisella tasolla.

Kehitämme tiedottamista ja viestintää erityisesti vastuullisuuden osalta sekä seuraamme viestinnän läpimenoa.

Perustamme Avaimet -asiakaslehteen vastuullisuusosion.

Parannamme sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua sekä päivitämme uudet asukassivut vuonna 2021.

Lisäämme henkilöstön hyvinvointia ja voimavaroja, jotta he pystyvät palvelemaan asukkaita paremmin.

Mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja saavutamme sille asetetut tavoitteet.

Järjestämme henkilökunnalle koulutuksia tarpeen mukaan.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

41


VUOROVAIKUTUS ASUKKAIDEN KANSSA Haluamme vastata asukkaiden odotuksiin, joten kuuntelemme heitä ja annamme heille vaikutusmahdollisuuksia. Ylläpidämme vuorovaikutteista keskustelua eri kanavien kautta ja kehitämme sitä vastaamaan asukkaiden odotuksia. Koronaviruspandemia perui asukastilaisuudet Tavoitteenamme on järjestää vuosittain useita asukastilaisuuksia, joissa asukkaat pääsevät esittämään omia toiveitaan ja kehitysehdotuksiaan asumisen parantamiseksi. Tilaisuudet järjestetään asukastoimikuntien toimesta ja toimikunnat puolestaan Kruunuasuntojen kiinteistöpäälliköiden toimesta. Keväällä alkaneen koronaviruspandemian takia jouduimme perumaan kaikki vuoden 2020 asukastilaisuudet. Ainoastaan Tuusulan Pataljoonantielle muuttaville asukkaille pidettiin lokakuussa infotilaisuus talon valmistumisen viivästymisestä. Vuosittaisessa asukastyytyväisyyskyselyssä asukastoiminta arvioitiin arvosanalla 3,3 asteikolla 1-5. Tulos on hieman edellistä vuotta huonompi, mikä selittynee koronaviruspandemian aiheuttamalla asukastoiminnan täydellisellä pysähtymisellä.

42

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Palautejärjestelmät

Vuosittainen asukastyytyväisyyskysely sekä online-palautejärjestelmä, jolla saadaan suora palaute yksittäisistä palvelutapahtumista

Tiedotus ja viestintä

Sähköiset ja koteihin jaettavat tiedotteet, asukassivut ja porrashuonenäytöt, sosiaalinen media sekä Avaimet -asiakaslehti

Suora yhteydenotto

Valtakunnallinen 24/7 palvelukanava, nettilomakkeet, yhteydenottolomake, asukastilaisuudet sekä kehitteillä oleva asukasportaali

Asukkaat haluavat vaikuttaa asioihin Kruunuasuntojen asukkaat pitävät asiakkaiden kuuntelua ja vaikutusmahdollisuuksia ylivoimaisesti vastuullisuustyön tärkeimpinä tekijöinä. Tämä ilmeni syksyllä 2020 teetetyssä sidosryhmäkyselyssä, jossa selvitettiin asukkaiden toiveita ja näkemyksiä vastuullisuustyön suhteen. Vuoden 2020 asukastyytyväisyyskyselyssä vaikutusmahdollisuudet koettiin keskinkertaisiksi 3,0 asteikolla 1-5. Asukkaat kokevat, että vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti kuluneina vuosina. Niihin toivotaan kuitenkin edelleen panostusta.

VASTUULLISUUSOHJELMA


3,3

asukastoiminta asteikolla 1-5

3,0

vaikutusmahdollisuudet asteikolla 1-5

Teetimme sidosryhmillemme kesän 2020 aikana vastuullisuuskyselyn, jolla selvitimme sidosryhmiemme tärkeimpiä odotuksia vastuullisuustyön suhteen. Kyselyyn osallistuivat asukkaat, asiakkaiden (B2B) edustajat, henkilöstö, omistajien edustajat ja yhteistyökumppanit. Tutkimuksen mukaan kaikki sidosryhmät pitävät Kruunuasuntojen vastuullisuustoimintaa erittäin tärkeänä ja siinä on myös onnistuttu keskimääräistä paremmin.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Erityisen hyvin on onnistuttu eettisessä liiketoiminnassa, asumisen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Tulevaisuudessa esille nousevat erityisesti innovatiiviset asumisratkaisut, toiminnan ja asumisen hiilijalanjälki, kierrätyksen edistäminen sekä asukkaiden ympäristötietämyksen lisääminen. Nämä teemat nousevatkin esille Kruunuasuntojen uudessa vastuullisuusohjelmassa.

VASTUULLISUUS LUKUINA

43


VASTUULLISUUSVIESTINTÄÄN PANOSTAMINEN Olemme kohdistaneet asiakas- ja sidosryhmäviestintään kuluneina vuosina paljon resursseja. Vuoden 2020 aikana päivitimme asukassivujen sisältöä sekä lisäsimme tiedottamista porraskäytävänäytöillä. Viestintään ollaan tyytyväisiä Kuluneen vuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä asukkaat antoivat viestinnälle ja tiedonkululle arvosanaksi 3,7 asteikolla 1-5. Viestintä ja tiedonkulku on siis parantunut edellisestä vuodesta (3,6) ja erityisen tyytyväisiä asukkaat olivat porraskäytävänäyttöihin. Kehitystä oli tapahtunut lisäksi tiedotuksessa ja sosiaalisen median kautta tapahtuvassa viestinnässä. Kuluneen vuoden viestintään toi oman haasteensa koronaviruspandemia, joka lisäksi erityisesti asukasviestinnän ja tiedottamisen tarvetta. Saimme kuitenkin erittäin hyvää palautetta korona-ajan viestinnästä. Asukastyytyväisyyskyselyssä korona-ajan viestinnälle annettiin arvosana 4,1 asteikolla 1-5. Terävöitämme vastuullisuusviestintää Syksyllä 2020 toteutetun vastuullisuuskyselyn mukaan Kruunuasuntojen vastuullisuusviestinnässä on onnistuttu erittäin hyvin asiakkaiden (B2B), henkilöstön, omistajien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.

44

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Asukkaita vastuullisuusviestintä ei kyselyn mukaan ole saavuttanut yhtä hyvin. Jopa kolmasosa kaikista kyselyyn vastanneista suosi vastuullisuusviestinnän lisäämistä osaksi Avaimet -asiakaslehteä. Niinpä perustimme lehteen oman vastuullisuusosion, jossa tulemme kertomaan lyhyesti ajankohtaisista vastuullisuusasioista. Lisäksi päätimme terävöittää vastuullisuusviestintää kohderyhmittäin hyödyntämällä muun muassa sosiaalista mediaa.

2020

2019

Koronaviruspandemia lisäsi kuluneen vuoden aikana viestinnän tarvetta, sillä selkeät toimintaohjeet luovat asukkaille turvallisuuden tunnetta epävarmojen aikojen keskellä. Aloitimme koronaviestinnän maaliskuussa ja jatkoimme sitä säännöllisesti pitkin vuotta. Asukkaita tiedotettiin kirjeitse ja porraskäytävien ilmoitustauluilla siivouksen tehostamisesta ja muuttuneista saunavuorokäytännöistä, minkä lisäksi heitä muistutettiin turvaväleistä, käsihygieniasta ja yskimishygieniasta. ”Korona-ajan viestinnästä iso peukalo. Kaikkiin asuntoihin jaettiin tiedote yleisten tilojen käytöstä ja siivouksesta”, kommentoi eräs asukas vastuullisuuden sidosryhmäkyselyssä.

2018 3,0 3,1

Vaikutusmahdollisuudet

2,8

3,3 3,4

Asukastoiminta

3,1

3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 3,8 3,6

Avaimet-lehti Talon asukassivut Sosiaalinen media

3,8

viestintä ja tiedonkulku asteikolla 1-5

3,8 3,8 3,6 3,8 3,7 3,6 3,8 3,8

Kotisivut Tiedotus yleensä Sähköinen asiointi Porraskäytävänäyttö

3,6 3,5

1

2

3

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

4,1

korona-ajan viestintä asteikolla 1-5

3,9

4

5

VASTUULLISUUS LUKUINA

45


HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Viihtyvien ja tyytyväisten asukkaiden takaa löytyy hyvinvoiva ja motivoitunut Kruunuasuntojen henkilöstö. Haluamme lisätä henkilöstömme hyvinvointia ja voimavaroja, jotta he pystyvät palvelemaan asukkaitamme yhä paremmin. Lisäksi osallistamme henkilöstöämme toiminnan kehittämiseen. Meillä työskentelee monipuolinen henkilöstö Kuluneena vuonna Kruunuasunnoilla työskenteli keskimäärin 20 henkilöä. Keski-ikä vuoden 2020 lopussa oli 48 vuotta. Kokonaisvaihtuvuus pieneni vuoden aikana ollen noin 30 % (50%). Myös sukupuolijakauma tasoittui vuoden aikana ja loppuvuodesta työntekijöistä 2/3 oli naisia (3/4). Vuonna 2020 työsuhteista 100 % oli kokoaikaisia ja 90 % vakituisia.

Seuraamme työhyvinvointia Toteutamme kaksi kertaa vuodessa työhyvinvointimittauksia seurataksemme työntekijöidemme hyvinvointia, työviihtyvyyttä ja tasa-arvoista kohtelua. Lisäksi seuraamme työhyvinvointia säännöllisten kehityskeskustelujen avulla. Varmistaaksemme työntekijöidemme turvalliset työskentelyolosuhteet seuraamme säännöllisesti työterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja riskejä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Olemme lisäksi ottaneet henkilöstön ikääntymisen huomioon työhyvinvoinnin ylläpidossa tarjoamalla työterveyshuollon kautta muun muassa ikävuositarkastuksia, fysioterapiaa ja työpiste-ergonomiaa.

Henkilöstön ikäjakauma (%) 60 50 40 30 20 10 0

työntekijää

48

20-29 vuotta

30-39 vuotta

40-49 vuotta

2019

46

20

50-59 60 tai yli vuotta

vuoden keski-ikä henkilöstön sukupuolijakauma

2020

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Noudatamme toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita ja toteutamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. Lisäksi noudatamme tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä ja tasa-arvoista kohtelua työsuhteen kaikissa vaiheissa. Henkilöstöpolitiikkamme on kirjattu hallinnolliseen ohjeeseen ja lisäksi käytössämme on erillinen koulutus- ja tasaarvosuunnitelma.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Koronaviruspandemian vuoksi suurin osa Kruunuasuntojen henkilöstöstä työskenteli suuren osan vuodesta etänä. Tästä syystä kaikille halukkaille ostettiin lisänäyttöjä, hiiriä ja näppäimistöjä kotiin. Etätöiden osuus koko vuoden työajasta oli noin 20 %. Pandemian vuoksi normaalit työhyvinvointipäivät jouduttiin perumaan. Alkusyksystä järjestettiin tilanteen salliessa pienimuotoinen tyhy-iltapäivä Helsingissä pelailun ja hyvän ruoan merkeissä. Joulukuussa pidimme virtuaaliset etäpikkujoulut.

VASTUULLISUUS LUKUINA

47


HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Kruunuasunnoilla työskentelee tyytyväisiä työntekijöitä. Vuosittaisessa työtyytyväisyyskyselyssä kokonaisarvosanaksi muodostui 4,0 asteikolla 1-5. Työtyytyväisyys pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna vaikka koronaviruspandemia pakottikin työntekijät kohtaamaan täysin uudenlaisia haasteita. Onnistuimme panostamaan henkilöstön hyvinvointiin sekä kirkastamaan henkilöstön käsityksen oman työpanoksen merkityksestä yrityksen menestymiseen.

4,0

työtyytyväisyys asteikolla 1-5

Tarjosimme kaikille työntekijöille vuoden aikana käyttöön Firstbeat Life -palvelun, jonka avulla työntekijät voivat löytää heille itselleen parhaimmat tavat työstä palautumiseen ja oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Palvelu perustuu iholle kiinnitettävään mittausanturiin, joka laskee stressin, liikunnan ja palautumisen tasoja.

48

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Kehitettävää on edelleen tehtävien ja toimenkuvien määrittelyssä sekä tiedonkulussa eri yksiköiden välillä. Erityisesti tiedon kulku huononi vuoden aikana, mihin vaikuttaa suuresti lisääntynyt etätyöskentely.

Yhteensä 14 Kruunuasuntojen työntekijää otti Firstbeatin käyttöön ja heidän mittaustensa keskiarvoksi tuli 62/100, mikä on Firstbeat Lifen mukaan melko hyvä tulos. Palveluun kuuluivat myös ilmaiset, henkilökohtaiset valmennuskeskustelut Firstbeatin työntekijöiden kanssa.

VASTUULLISUUSOHJELMA


Vuoden aikana kehitimme laajennetun johtoryhmän ja johdon toimintaa sekä arvioimme ja linjasimme joryn kehitystarpeet ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Henkilöstö arvioikin, että tehtävien määrittelyssä oli tapahtunut kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedonkulun parantamiseksi otimme käyttöön uuden dokumentinhallintasovelluksen loppuvuodesta 2020. Kannustamme henkilöstöä kouluttautumaan Haluamme, että työntekijämme pitävät ammattitaitoaan ajan tasalla ja kehittävät osaamistaan iästä riippumatta. Tarjoamme jokaiselle työntekijälle mahdollisuuksia osallistua omia työtehtäviä tukeviin kouluksiin. Työntekijäkohtaiset koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa, joita pidetään suoritusarviointien tapaan koko henkilöstölle. Innostus opiskella on työyhteisössämme suurta. Noin 57 % työntekijöistämme on suorittanut korkeakoulututkinnon, 38 % ammattitutkinnon ja loput muun koulutuksen. Vuonna 2020 koulutuspäiviä kertyi yhteensä 15, mikä on huomattavasti edellistä vuotta vähemmän (104). Koulutuspäivien määrä vaihtelee vuosittain tarpeen ja tilanteen mukaan. Lähes 60 % koulutustunneista liittyi koko henkilökunnalle pidettyyn dokumentinhallintasovelluksen koulutukseen. Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistui yksi henkilö. VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Sairauspoissaolot vähenivät huomattavasti Kruunuasuntojen työntekijät olivat vuoden 2020 aikana sairauden takia poissa keskimäärin 4,35 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolot vähenivät yli 17 % edellisestä vuodesta. Yhteensä sairauspoissaolopäiviä kertyi 87 (105), joista miehillä 13 päivää ja naisilla 74 päivää. Sairauspoissaoloissa on mukana työterveyden määräämien sairauslomien lisäksi omalla ilmoituksella pidetyt enintään kolmen päivän pituiset sairauspoissaolot. Työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat harvinaisia. Vuoden aikana tapahtuneita poissaoloon johtaneita tapaturmia ei ollut yhtään.

7 6 5 4 3 2 1 0 2018

2019

2020

Työtyytyv äisyy s (asteikolla 1-5) Sai rauspoissaolopäivät per henkilö

VASTUULLISUUS LUKUINA

49


ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA

Lupaus 2030: Olemme hiilineutraali toimija.

50

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


ETENEMINEN UUSISSA VASTUULLISUUSTAVOITTEISSA

Innovatiiviset ja ympäristöystävälliset ratkaisut

Kiertotalouden edistäminen

Saavutamme asetetut vuositavoitteet ja VAETS 2:n tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi muun muassa seuraamalla ja säätämällä lämmitysenergioiden käyttöä reaaliaikaisesti.

Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja aloitamme uusiutuvan energian tuotannon kaikissa niissä uudiskohteissa, joissa se on mahdollista.

Otamme käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja mahdollistaaksemme energiatehokkaan ja terveellisen asumisen.

Seuraamme kiinteistöissä syntyvän jätteen määrää ja vähennämme sekajätteen osuutta joka vuosi.

Edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.

Järjestämme asukkaille sosiaalisessa mediassa kierrätyksen ideointikilpailun vuonna 2020.

Kaikissa kohteissa on muovinkeräys vuonna 2021.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Laskemme kiinteistökannan hiilijalanjäljen vuosittain ja laajennamme laskennan koskemaan myös omaa toimintaamme.

Vähennämme vuosittain toiminnastamme syntyviä CO2-ominaispäästöjä.

Laadimme henkilöstöllemme kestävään toimintatapaan kannustavat ohjeet.

Laadimme hiilineutraaliuden tiekartan saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki vuonna 2023 aloitettavat uudishankkeet ovat hiilineutraaleja.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

51


INNOVATIIVISET JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET RATKAISUT Olemme tunnistaneet toimintamme ympäristövaikutukset ja asettaneet tavoitteita niiden minimoimiseksi. Kunnianhimoisin ympäristötavoitteemme on saavuttaa käytönaikainen hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tähän tarvitsemme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. VÄHÄHIILISTÄ RAKENNUTTAMISTA Tavoittelemme vähähiilistä rakennuttamista ja lisäämme puurakentamista siellä, missä sitä on käytännössä mahdollista toteuttaa. Energiatehokkuuden lisäksi uudis- ja perusparannuskohteissa panostetaan vähän vettä kuluttaviin kalusteisiin. Otamme rakentamisessa huomioon myös kiertotalouden.

KULUTUSTEN SEURANTAA Seuraamme reaaliaikaisesti kiinteistöjemme energian- ja vedenkulutuksia, jotta voimme paikallistaa laiteviat ja poikkeamat nopeasti ja tehokkaasti. Olemme mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpide-ohjelmassa (VAETS), jonka kausi on 2017-2025. Ohjelman mukainen säästötavoite on -1 % vuodessa. Suurimmassa osassa asunnoistamme on vedenmittaus-järjestelmään liittyvät digitaaliset päätelaitteet, joiden avulla asukkaat voivat helposti seurata omaa vedenkulutustaan reaaliajassa.

KIERTOTALOUDEN EDISTÄMISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA Tavoitteenamme on edetä kohti hiilineutraalia asumista. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme kohteidemme energiansäästötoimilla ja uusiutuvien energialähteiden käytöllä. Lisäksi hyödynnämme omaa aurinkosähköä ja maalämpöä osassa uudiskohteistamme.

52

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Vähennämme aktiivisesti asumisessa syntyvää jätteiden määrää tiedottamalla asukkaita ja mahdollistamalla jätteiden syntypaikkalajittelun. Lisäksi etsimme erilaisia keinoja, joilla voisimme kannustaa asukkaitamme jakamistalouteen. Haluamme edistää kiertotaloutta myös rakentamisessa ja hyödynnämmekin mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä ja biopohjaisia materiaaleja.

VASTUULLISUUSOHJELMA


3,9

vastuullisuus- ja ympäristöasiat asteikolla 1-5

Hämeenlinnan Vanhassakaupungissa sijaitsevan Kenraalitalon maalipinta uusittiin ympäristöystävällisesti: työssä ei käytetty kemikaaleja tai maalinpoistoaineita, vaan vanhat maalit poistettiin pääosin infrapunalämmittimillä, jotka muuttavat maalin purukumimaiseksi. Näin ne voitiin kaapia pois helposti.

Asukkaat odottavat kestäviä ratkaisuja Kruunuasuntojen asukkaat ovat hyvin ympäristötietoisia ja odottavat yritykseltä kestäviä ratkaisuja. Asukastyytyväisyyskyselyn mukaan vastuullisuus- ja ympäristöasiat otetaan Kruunuasunnoilla huomioon keskimääräistä paremmin. Kuluneena vuonna vastuullisuus- ja ympäristöasioille annettiin arvosanaksi 3,9 asteikolla 1-5. Vastuullisuustyössä on asukkaiden mielestä tapahtunut kehitystä edellisestä vuodesta (3,7).

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Ennen uuden maalipinnan lisäämistä lankut vielä jyrsittiin ja hiottiin, jotta lankkujen pinnasta tuli tikkuuntumaton ja nukkaantumaton. Vanha Kenraalitalo sai näin arvoisensa kunnostuksen – onhan talo Vanhankaupungin vanhin ja rakennushistoriallisesti merkittävin rakennus. Vuosina 1810-1834 rakennettu puutalo on palvellut niin Kruunun apteekin virkamiehiä, komentajia kuin leipureitakin. Nykyään talossa on persoonallisia vuokrakoteja.

VASTUULLISUUS LUKUINA

53


INNOVATIIVISET JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET RATKAISUT Energian ominaiskulutus pieneni Seuraamme jatkuvasti kiinteistöjemme energiankulutuksia. Kuluneena vuonna kohteidemme kokonaisenergiankulutus oli 22,3 GWh, mikä on 4,3 % edellistä vuotta vähemmän. Kokonaisenergiankulutus vaihtelee vuosittain kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista johtuen, minkä takia suhteutamme kulutukset omistuksessamme olevien kiinteistöjen rakennustilavuuteen. Vuonna 2020 kiinteistökantaan suhteutettu energian ominaiskulutus oli 45,6 kWh/rm3. Kulutus pieneni hieman edellisestä vuodesta, minkä lisäksi pääsimme asetettuun tavoitteeseen (46,4 kWh/rm3). Energian ominaiskulutus on pienentynyt noin 3,4 % vuodesta 2017. Tähän syynä on kiinteistökannan parantunut energiatehokkuus. Sähkön ominaiskulutus kasvoi 5,4 % edellisestä vuodesta ollen 7,8 kWh/rm3 (tavoite 7,6 kWh/rm3). Pienen nousun syynä on uudiskohteiden lisääntynyt tekniikka, joka on toisaalta pienentänyt lämmön ominaiskulutusta 2,1 %. Lämmön ominaiskulutus oli 37,8 kWh/rm3 ja pääsimme asetettuun tavoitteeseen (38,8 kWh/rm3).

54

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Energian ominaiskulutus, kWh/rm3 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

47,1

46,3

46,0

45,6

2017

2018

2019

2020

Lämpö

Sähkö

Tavoite

Vedenkulutus, l/rm3 ja l/as/vrk 250 200 150 100 50 0

185

180

177

187

2017

2018

2019

2020

Kulutus l/rm3

Kulutus l/as/vrk

Tavoite l/rm3

VASTUULLISUUSOHJELMA


-3,4 %

energian ominaiskulutus vuodesta 2017

1,1 %

veden ominaiskulutus vuodesta 2017

Vedenkulutus nousi hieman Kuluneena vuonna kiinteistökantamme veden ominaiskulutus oli 187 l/rm3. Kulutus nousi hieman edellisestä vuodesta emmekä päässeet asetettuun tavoitteeseen (185 l/rm3). Kasvanut vedenkulutus johtunee siitä, että koronatilanteen vuoksi asukkaat viettivät entistä enemmän aikaa kodeissaan. Asukaskohtainen vedenkulutus oli noin 103 l/as/vrk, mikä on noin 9,6 % edellistä vuotta enemmän. Asukaskohtainen vedenkulutus on kuitenkin noin 14 % vähemmän kuin suomalaisten vedenkulutus keskimäärin (120 l/as/vrk). Kruunuasuntojen asunnoissa käytetty vesi tulee kunnallisista vesijohtoverkoista ja jätevedet johdetaan kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Energian kokonaiskulutuksesta

18 %

on tuotettu uusiutuvilla

Itse tuotettua uusiutuvaa energiaa

12

kertaa enemmän vuoteen 2019 verrattuna

Uusiutuvan energian määrä kasvoi Olemme siirtyneet suurelta osin uusiutuvan sähkön käyttöön. Kaikki sähkö, jonka voimme vapaasti hankkia, on tuotettu 100 % pohjoisella vesivoimalla. Lisäksi hyödynnämme omaa aurinkosähköä ja maalämpöä osassa uudiskohteistamme. Tavoitteenamme on, että voimme aloittaa uusiutuvan energian tuotannon kaikissa niissä uudiskohteissa, joissa se on mahdollista. Kuluneena vuonna energian kokonaiskulutuksesta noin 18 % oli tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla. Itse tuotetun uusiutuvan määrä kasvoi jopa 12 kertaiseksi vuoden aikana. Maalämmön osuus tästä oli noin 87 % ja aurinkoenergian 13 %.

VASTUULLISUUS LUKUINA

55


KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN Asukkaiden ympäristötietoisuus ja huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ovat nostaneet kiertotalouden mahdollisuuksia esille yhä enemmän kuluneina vuosina. Kiertotalous on otettava huomioon niin yksittäisten rakennushankkeiden osalta kuin myös päivittäisessä asumisessa. Edistämme kiertotaloutta niin omassa toiminnassamme kuin asukkaiden arkielämässä. Kiertotalous rakentamisessa Kiertotalouden periaatteita noudattavassa rakentamisessa rakennustyöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että olemassa olevia rakenteita, rakennusosia ja tekniikkaa voi säilyttää ja käyttää uudelleen tulevaisuudessa. Rakennutamme mahdollisimman pitkäikäisiä taloja, joiden materiaaleissa on huomioitu turvallisuus ja myrkyttömyys. Hyödynnämme mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita silloin, kun ne vastaavat käyttövaatimuksia. Hankimme käyttämämme materiaalit sertifioiduista lähteistä, jolloin varmistamme, ettei niissä ole käytetty kiistanalaisia raakaaineita. Lisäksi edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.

56

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Kiertotalous asumisessa Haluamme tuoda kiertotalouden yhä paremmin osaksi asukkaidemme arkea. Kannustamme asiakkaitamme jakamistalouteen, jonka tarkoituksena on tavaroiden lainaaminen tai vuokraaminen. Uudet asumisen palvelut, kuten yhteiskäyttöautot ovat oiva esimerkki asumisen jakamistalouteen kannustavista toimenpiteistä. Yhteiskäyttöautojen avulla asukkaiden ei tarvitse ostaa omaa autoa vaan auton voi vuokrata silloin, kun sitä tarvitsee. VASTUULLISUUSOHJELMA


Järjestimme lokakuussa kierrätyksen ideointikilpailun asukaillemme Instagramissa ja Facebookissa. Saimme kilpailuun noin 120 ehdotusta ja vastasimme niihin kootusti: Jaetaan asukkaille tietoa kierrätyksestä Koostamme paikkakuntakohtaiset lajitteluohjeet, joissa kerrotaan jätepisteiden lisäksi paikkakunnan muista kierrätysmahdollisuuksista.

Muovinkeräys otettiin käyttöön

6

eri kohteessa vuonna 2020

Tavoitteenamme on seurata ja vähentää kiinteistössä syntyvän jätteen määrää sekä edistää kierrätystä lisäämällä asukkaiden tietoa aiheesta. Kuluvan vuoden aikana lisäsimme muovinkeräysastioita niillä paikkakunnilla, joissa käyttämämme jätehuoltoyhtiöt pystyvät keräämään muovijätettä erikseen. Vuoden aikana muovinkeräys aloitettiin kuudessa eri kohteessa. Emme tällä hetkellä seuraa asumisessa syntyvän jätteen määrää, sillä sen järjestämisestä vastaa kunnallinen jätehuolto ja jätteiden hyödyntäminen eroaa kohteittain. VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Lisätään jätepisteiden lajitteluastioita Olemme aloittaneet muovinkeräyspisteiden lisäämisen jätepisteille viime vuosina. Muovinkeräys lisätään lopuillekin taloille, kunhan paikalliset jätehuoltoyhtiöt pystyvät keräämään sitä erikseen. Pidetään kierrätyskilpailu eri talojen kesken Asukkaiden kierrättämisintoa on vaikea vertailla, koska taloissa on eri määrä asukkaita ja jäteastioita. Järjestämme kuitenkin tietokilpailun kierrättämisessä toukokuun Avaimet -asiakaslehdessä. Pidetään asukkaiden omia kirpputoreja Kannustamme kirpputorien pitämiseen ja ilmoitustauluja saa vapaasti käyttää omien ilmoitusten jättämiseen. Asukastoimikuntaa voi pyytää mukaan kirpputorin toteuttamiseen.

VASTUULLISUUS LUKUINA

57


HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN Rakennetulla ympäristöllä on Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, sillä se aiheuttaa lähes 40 % yhteiskunnassa syntyvistä päästöistä. Haluamme tehdä osamme hiilineutraalien kaupunkien saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä asettaneet toiminnallemme pitkän aikavälin tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius omistamissamme kiinteistöissä vuoteen 2030 mennessä. Niinpä olemme päättäneet aloittaa uusiutuvan energian tuotannon kaikissa niissä uudiskohteissa, joissa se on mahdollista. Tämä tarkoittaa oman aurinkosähkön ja maalämmön hyödyntämistä. Kohti vähähiilistä rakennuttamista Tavoittelemme vähähiilistä rakennuttamista, joka ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Haluamme pienentää rakennushankkeidemme ilmastovaikutuksia määrätietoisesti. Olemme ottaneet tavoitteeksi, että kaikki vuonna 2023 aloitettavat uudishankkeet ovat hiilineutraaleja. Rakentamisessa toteutetaan jo nyt energiatehokkuudeltaan minimivaatimuksia tehokkaampia ratkaisuja, minkä lisäksi suosimme vähäpäästöisempiä materiaaleja. Lisäksi lisäämme puurakentamista siellä, missä sitä on käytännössä mahdollista toteuttaa.

58

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Päästöt pienentyneet tasaisesti Toimintamme merkittävimmät päästöt syntyvät kiinteistöjemme energiankulutuksesta. Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästömme olivat 2804 tCO2, mikä on yli 12 % vähemmän kuin vuonna 2019. Kyseinen päästömäärä vastaa Suomen rautatieliikenteen reilun 15 päivän päästöjä. Päästöt ovat vähentyneet jopa 24 % vuodesta 2017 kiinteistökannan hallitun uudistamisen, uudisrakennusten energiatehokkuuden ja käytettävien energialähteiden päästövähenemien ansiosta. Kiinteistökantaan suhteutetut ominaispäästöt olivat vuonna 2020 noin 5,8 kgCO2/rm3, mikä on lähes 8 % edellistä vuotta vähemmän.

Kiinteistökannan ominaispäästöt, kgCO2/rm3 8,0 6,0

7,3

7,0

6,3

4,0

5,8

2,0 0,0 2017

2018

2019

VASTUULLISUUSOHJELMA

2020


-17 %

ominaiskasvihuonekaasupäästöt vuodesta 2017

-12 %

hiilijalanjälki verrattuna vuoteen 2019

Kesällä 2020 valmistunut Tampereen Ristinarkuntie ylsi parhaaseen Aenergialuokkaan. Siihen päästiin monen tekijän summalla, kertoo Kruunuasuntojen rakennuttajapäällikkö Ari Paajanen. ”Muun muassa rakennuksen tiiviys, eristys, katon aurinkopaneelit ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmä vaikuttivat tulokseen. Iso kiitos kuuluu urakoitsijalle Pohjola Rakennukselle, joka rakensi talon niin laadukkaasti, että pääsimme tavoitteisiin.”

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Kiinteistöjen energialuokkia on olemassa A:sta G:hen ja lain mukaan uusissa kerrostaloissa tulee päästä vähintään Cluokkaan. Kruunuasuntojen tavoitteena on saada kaikille tuleville uudisrakennuksille Aluokka. Se on kova tavoite, sillä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran vuonna 2019 julkaiseman tilaston mukaan vain 8 prosenttia Suomessa rakennetuista uusista asuinkerrostaloista on päässyt Aenergialuokkaan vuoden 2018 lainsäädännön mukaan tehdyissä energiatodistuksissa.

VASTUULLISUUS LUKUINA

59


VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN

Lupaus 2030: Olemme arvostettu ja vastuullisuudestaan tunnettu toimija alallamme.

60

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


ETENEMINEN UUSISSA VASTUULLISUUSTAVOITTEISSA

Liiketoiminnan eettisyys ja korruptionvastaisuus

Taloudellinen kannattavuus ja avoimuus

Vastuullinen palvelu- ja hankintaketju

Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. Kehitämme väärinkäytösten ilmoituskanavaa.

Seuraamme jatkuvasti palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista.

Laadimme vuosittain GRI-tasoisen vastuullisuusraportin, joka noudattaa myös ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardia.

Palkitseminen on kohtuullista ja läpinäkyvää.

Raportoimme verojalanjälkemme vuosittain.

Raportoimme taloustilanteen henkilöstön tiedotustilaisuuksissa.

Huolehdimme liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta.

Lisäämme kaikkiin uusiin sopimuksiin vastuullisuusvaatimukset. Taloudellisesti merkittävimpiin sopimuksiin lisätään myös vastuullisuuskriteerit.

Seuraamme kestävien hankintojen ja elinkaarilaskennan kehittyviä kansallisia standardeja ja noudatamme niitä soveltuvin osin.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

61


LIIKETOIMINNAN EETTISYYS JA KORRUPTIONVASTAISUUS Periaatteenamme on toimia pitkäjänteisesti ja alan hyviä käytäntöjä noudattaen. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, joita odotamme kaikkien yhtiön työntekijöiden ja soveltuvin osin myös sidosryhmien noudattavan. Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus Eettinen ohjeistuksemme on viestitty koko henkilöstölle ja kaikilla työntekijöillämme on eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus. Koko henkilöstön on siis allekirjoitettava vuosittain vakuutukset, etteivät he ole antaneet tai vastaanottaneet normaalista poikkeavia henkilökohtaisia etuja suhteessa yhteistyökumppaneihin. Toimimme korruptiota vastaan Olemme kirjanneet eettiseen ohjeistukseen korruption torjumisen sekä ohjeet lahjusten tai etujen vastaanottamisesta. Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia tai muita laittomia taloudellisia etuuksia tai maksuja hankkiaksemme tai ylläpitääksemme liiketoimintaa. Emme myöskään osallistu poliittisen toiminnan rahoittamiseen tai taloudelliseen tukemiseen. Pidämme lisäksi jatkuvasti huolta, että hallinnon edustajilla kuten hallituksen jäsenillä tai johtoryhmillä ei ole eturistiriitoja suhteessa yrityksen toimintaan. 62

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Seuraamme väärinkäytöksiä Nettisivuiltamme löytyy väärinkäytösten ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa huomatuista väärinkäytöksistä tai eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanava päivitettiin kesäja syyskauden aikana. Yrityksemme johto käsittelee ilmoitukset ja tekee päätökset mahdollisista seuraamuksista. Vuoden aikana kanavalle ei tullut yhtään ilmoitusta epäillystä väärinkäytöksestä.

0

Koko henkilöstöllä on eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus

epäiltyä väärinkäytöstä vuoden 2020 aikana

Toteutimme vuoden aikana sisäisiä tarkastuksia hallituksen vahvistaman tarkastussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi kävimme omistajatahon järjestämän kriisiviestintäkoulutuksen, joka liittyi vuonna 2019 laadittuun kriisiviestintästrategiaan.

VASTUULLISUUSOHJELMA


Noudatamme hyvää hallintotapaa ja toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi

Noudatamme lakeja ja säädöksiä

Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia

Tarjoamme turvallisen, terveellisen ja oikeudenmukaisen työympäristön

Olemme vastuullisia yrityskansalaisia

Kunnioitamme ympäristöä

Sitoudumme reiluun kilpailuun ja vältämme eturistiriitoja

Salaamme luottamukselliset tiedot

Toimimme korruptionvastaisesti

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

63


TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS JA AVOIMUUS Olemme vastuussa toimintamme tuloksellisuudesta omistajillemme. Myös rahoittajat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö kokevat yhtiömme tuloksentuottamiskyvyn tärkeäksi. Strategiset suunnitelmat ja riskienhallinta toimivat johdon välineinä taloudellisen tuloksen varmistamiseksi. Selvitämme hankkeiden kannattavuuden ja rahoituksen aina ennen toteutusta, jotta varmistumme niiden taloudellisista perusteista.

24,7 M€

liikevaihto vuonna 2020

4,3 M€

Liikevaihtomme kasvoi kuluneena vuonna Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 24,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät vuokratuotoista, ostoista palveluntuottajilta sekä henkilöstön palkoista. Osallistumme epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja. Palveluiden ostot ja investoinnit työllistävät paikallisia, mutta myös toiminta-alueen ulkopuolella toimivia tahoja. Henkilöstölle maksetut palkat vaikuttavat puolestaan positiivisesti ympäröiviin työntekijöihin ja yhteisöihin.

liikevoitto vuonna 2020

TOIMITTAJAT Investoinnit, palvelujen ostot ja muut hankekulut 11,9 M€ (38,7) ASIAKKAAT Vuokratuotot 15,8 M€ (14,7) Käyttökorvaukset 0,7 M€ (0,6) Kiinteistöjen myynnit 7,7 M€ (0,4)

MUUT TUOTOT 0,2 M€ (0,3)

64

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

HENKILÖSTÖ Maksetut palkat 1,4 M€ (1,5)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lyhennykset 3,6 M€ (4,5) Korkokulut 0,5 M€ (0,3)

VASTUULLISUUSOHJELMA


3,3 M€

maksettuja veroja vuonna 2020 Raportoimme taloustilanteen aina kaikissa henkilöstön tiedotustilaisuuksissa

Maksamme veromme Suomeen Koska toimimme Suomessa, maksamme kaikki veromme Suomeen. Emme toteuta verosuunnittelua tai järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Lisäksi vältämme veroriskejä. Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilityksessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Kuluneena vuonna maksoimme veroa yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Lähes puolet veroista muodostui välillisiin veroihin lukeutuvista vähennyskelvottomista arvonlisäveroista. Lisäksi maksoimme huomattavan määrän veroja muun muassa tuloverojen, kiinteistöverojen ja palkkoihin liittyvien verojen muodossa. VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Seuraamme tasa-arvoista palkitsemista Pidämme huolta kohtuullisesta, oikeudenmukaisesta ja läpinäkyvästä palkitsemisesta. Käytössämme on koko henkilökunnan kattava lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, joka pohjautuu Valtioneuvoston omistajapoliittiseen periaatepäätökseen. Palkkion maksaminen perustuu hallituksen vuosittain asettamiin yritys- ja henkilötason tavoitteisiin, minkä lisäksi johdon palkitsemiskriteereissä on huomioitu vastuullisuus. Yrityksen johto ei omista osakkeita eikä optioita, eikä yhtiöllä ole optioihin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää.

VASTUULLISUUS LUKUINA

65


VASTUULLINEN PALVELU- JA HANKINTAKETJU

Osana vastuullista toimintaamme otamme huomioon myös palvelu- ja hankintaketjumme vastuullisuuden. Toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, minkä lisäksi olemme sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan noudattamalla tilaajavastuulakia. Varmistamme vaikutusvaltamme puitteissa, että hankintaketjumme toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi lakeja ja niiden henkeä noudattaen. Odotamme, että eettisiä toimintaperiaatteitamme ja harmaan talouden torjuntaa noudatetaan myös alihankintaketjussa.

66

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Vastuullisuusvaatimukset kumppaneille Olemme määritelleet tehtävien mukaiset hankintavaltuudet sisäisessä toimintaohjeessamme. Käytössämme on lisäksi hankintastrategia, jonka tarkoituksena on varmistaa vastuullinen toiminta läpi koko palvelu- ja hankintaketjun. Olemme määrittäneet yhteistyökumppaneillemme vastuullisuusvaatimukset omien eettisten ohjeidemme pohjalta. Vaatimukset toimivat kaikkien hankintojen ohjenuorana ja ne ovat osa kaikkia uusia tarjouspyyntöjä sekä hankinta- ja palvelusopimuksia.

VASTUULLISUUSOHJELMA


Vastuullisuuskriteerit isoille hankinnoille Vastuullisuusvaatimusten lisäksi käytössämme on vastuullisuuskriteerit merkittäville strategisille hankintapäätöksille. Kriteerit linjaavat yli 50.000 euron ylittävien hankintapäätösten taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että hankinnat edistävät ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä ottavat huomioon ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

Kaikille hankinnoille vastuullisuusvaatimukset ja isoille hankinnoille lisäksi vastuullisuukriteerit

Seuraamme jatkuvasti palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista

Kaikki uudet sopimuksemme täyttävät vastuullisuusvaatimuksemme

VASTUULLISUUS LUKUINA

67


VASTUULLISUUS LUKUINA

68

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

69


JOHTAMISJÄRJESTELMÄT OLENNAISIIN AIHEALUEISIIN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTA

MÄÄRITELMÄT JA RAJAUKSET

Teemme asumisesta vaivatonta Turvalliset ja terveelliset asuinolosuhteet

Seuraamme asuinolosuhteita ja kiinteistönhuollon laadunhallintajärjestelmän toimivuutta. Lisäksi seuraamme kiinteistökannan uudistumista.

Asukkaiden viihtyvyys

Seuraamme asukastyytyväisyyttä kyselyn ja online-palautteiden pohjalta

Asumisen palveluiden kehittäminen

Seuraamme tarjottavien palveluiden toimivuutta ja asumisen sujuvuutta

Olemme lähellä ihmistä Vuorovaikutus asukkaiden kanssa

Mittaamme toteutettujen asukastilaisuuksien määrää, niiden kehittämistä sekä asiakkaiden kokemuksia vaikutusmahdollisuuksista

Vastuullisuusviestintään panostaminen

Seuraamme viestinnän läpimenoa sekä asukkaiden tyytyväisyyttä vastuullisuusviestintään

Henkilöstön hyvinvointi

Seuraamme henkilöstön monipuolisuutta, työtyytyväisyyttä, sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä koulutustunteja

Etenemme kohti hiilineutraalia asumista Innovatiiviset ja ympäristöystävälliset ratkaisut

Seuraamme käyttöön otettuja asumisen ja rakentamisen ratkaisuja, kiinteistökannan energian- ja vedenkulutuksia sekä uusiutuvan energian osuutta. Lisäksi mittaamme asukkaiden kokemusta yrityksen vastuullisuustoiminnasta.

Kiertotalouden edistäminen

Seuraamme kiertotalouden toteutumista rakentamisessa ja asumisessa sekä muovinkeräyksen käyttöönottamista kohteissamme.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Seuraamme kiinteistökantamme hiilidioksidipäästöjä sekä toimia päästöjen vähentämiseksi.

Varmistamme eettisen liiketoiminnan

70

Liiketoiminnan eettisyys ja korruptionvastaisuus

Seuraamme eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista ja väärinkäytöksiä

Taloudellinen kannattavuus ja avoimuus

Raportoimme taloudelliset luvut ja verojalanjäljen sekä seuraamme palkitsemista

Vastuullinen palvelu- ja hankintaketju

Seuraamme palveluntoimittajien yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


KESKEISET OHJAAVAT PERIAATTEET JA POLITIIKAT

Strategia, vastuullisuusohjelma, laatujärjestelmä ISO 9001:2015, elinkaariesteettömyyden konsepti, kunnossapitoohjelma (PTS), rakennuslainsäädäntö, asuinhuoneistovuokralaki, kiinteistöstrategia Strategia, vastuullisuusohjelma, laatujärjestelmä ISO 9001:2015, asuinhuoneistovuokralaki, asukkaiden odotukset Strategia, vastuullisuusohjelma, asukkaiden odotukset

Strategia, vastuullisuusohjelma, asuinhuoneistovuokralaki Strategia, vastuullisuusohjelma, asuinhuoneistovuokralaki, asukkaiden odotukset Strategia, vastuullisuusohjelma, yleiset ihmisoikeusperiaatteet, tasa-arvoperiaatteet, koulutussuunnitelma

Strategia, vastuullisuusohjelma, kulutuksen seuranta ja vuosittaiset tavoitteet

Strategia, vastuullisuusohjelma, asukkaiden odotukset Strategia, vastuullisuusohjelma

Strategia, vastuullisuusohjelma, eettiset ohjeet Strategia, vastuullisuusohjelma, Suomen valtion omistajaohjauspolitiikan palkitsemisperiaatteet Strategia, vastuullisuusohjelma, hankintastrategia, tilaajavastuulaki VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

71


GRI-RAPORTOINTIPERIAATTEET Tässä Kruunuasunnot Oy:n yritysvastuuraportissa kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Raportissa käsitellyt olennaiset vastuullisuusteemat ja -näkökohdat perustuvat GRIstandardien mukaisesti olennaisuusarvioon, joka on esitetty yrityksen uudessa vastuullisuusohjelmassa 2020-2023. Tässä raportissa kuvataan uusi vastuullisuusohjelma tavoitteineen sekä vuonna 2020 tehdyt vastuullisuustoimenpiteet. Raportti perustuu Global Reporting Initiative Standardien core-laajuuteen eli jokaisesta olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori. Lisäksi raportti noudattaa Suomen valtioneuvoston yritysvastuuraportointia koskevaa ohjetta ja ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardia. Edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2019. Tulemme julkaisemaan yritysvastuutietoja vuosittain myös jatkossa. Raportti on toteutettu yhteistyössä EcoReal Oy:n kanssa. Raporttia ei ole varmennettu. Lisätietoja Kruunuasuntojen yritysvastuuraportista saa ottamalla yhteyttä mika.karlsson@kruunuasunnot.fi.

72

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Raportissa keskitytään vain Kruunuasunnot Oy:n määräysvallassa oleviin asioihin eli se kattaa vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan. Raportin tiedot on kerätty vuodelta 2020 ja vertailuvuosina on käytetty vuosia 2018 ja 2019. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Yritysvastuuraportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut kattavat ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n toiminnan. Luvut liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan ja ne perustuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Luvut ovat tilintarkastettuja. SOSIAALISET TUNNUSLUVUT • Henkilöstötunnuslukujen laskentaa ohjaa yleisohje. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan sitä henkilöstömäärää, joka on ollut voimassa tilikauden päättyessä. Tässä raportissa on esitetty myös tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä. • Henkilöstön kouluttautumista on seurattu keskimääräisillä koulutuspäivillä, jotka on muutettu keskimääräisiksi koulutustunneiksi kertoimella 7,5 h Kruunuasuntojen työajan ollessa 7,5 h/päivä. Koulutuspäivät henkilöä kohden on laskettu tilikauden päättyessä voimassa olleelle henkilöstömäärälle.

VASTUULLISUUSOHJELMA


• Sairauspoissaoloprosentilla tarkoitetaan poissaoloa, jonka aiheuttaa työntekijän sairastuminen tai tapaturma. Sairauspoissaolot sisältävät työterveyshuollon määräämien sairauslomien lisäksi myös omalla ilmoituksella pidetyt 1-3 päivän sairauspäivät. Keskimääräiset sairauspoissaolot on laskettu tilikauden päättyessä voimassa olleelle henkilöstömäärälle. • Tapaturmien osalta on huomioitu sellaiset tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon. • Työtyytyväisyystaso perustuu vuosittain tehtävään henkilöstötutkimuksen kokonaisarvosanaan, joka annetaan välillä 1-5. Työtyytyväisyyttä mittaava asteikko muutettiin vuonna 2020 asteikolle 1-5, joten aikaisempien vuosien tulokset skaalattiin tämän mukaisiksi. Tutkimuksen toteuttaa ulkopuolinen toimija. • Asiakastyytyväisyyttä seurataan asteikolla 15 asumisviihtyvyyden, asiakaspalvelun ja asukasviestinnän onnistumisen avulla vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta. Kyselyn toteuttaa ulkopuolinen toimija.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT Ympäristötunnuslukujen laskennassa laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan Kruunuasuntojen omistamia kiinteistöjä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kiinteistöt, joita Kruunuasunnot ei omista, mutta joista se huolehtii. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty toimiston ja työmaiden energian- ja vedenkulutukset. Kulutukset vastaavat kiinteistöissä mitattuja arvoja. Energiankulutukset • Raportoitu lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Laskennassa käytettävät paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut julkaisee vuosittain Ilmatieteen laitos. • Vertailuvuotena on käytetty vuotta 2019 ja osittain vertailua on tehty myös vuoteen 2017. • Raportoitu kokonaisenergiankulutus kuvataan GRI-standardien suosituksen mukaan jaettuna suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. • Vuonna 2019 suoraa energiankulutusta oli 202 MWh, joka oli peräisin maalämmöstä. Muutoin kaikki energiankulutus on ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä koostuvaa epäsuoraa energiankulutusta.

VASTUULLISUUS LUKUINA

73


GRI-RAPORTOINTIPERIAATTEET Hiilidioksidipäästöt • Pääosa Kruunuasuntojen päästöistä syntyy kiinteistökannan energiankulutuksen kautta. Vuoden 2017 alussa alkoi uusi kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhtiöiden toimenpideohjelma (VAETS), jonka mukainen säästötavoite on -1 % vuodessa. On siis luontevaa verrata päästöjä vuoteen 2017. • Kruunuasuntojen kasvihuonekaasupäästöistä merkittävimpiä ovat hiilidioksidipäästöt. Muut päästöt on siten rajattu raportoinnin ulkopuolelle. Hiilidioksidipäästöt lasketaan GRIstandardien suositusten mukaan noudattaen soveltuvin osin GHG Protocolin ohjeistusta. Raportissa tarkastellaan ainoastaan ostetun sähkön ja lämmön epäsuoria (Scope 2) hiilidioksidipäästöjä yhtiön omistamien kohteiden osalta. Laskenta perustuu siis energiankulutuksen seurantaan. • Hiilidioksidipäästöt on laskettu sähkön osalta sekä hankinta- että sijaintiperusteisesti ja kaukolämmön osalta sijaintiperusteisesti. Yhteenlasketuissa luvuissa käytetään sähkön osalta hankintaperusteista lukua.

74

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lämmön ympäristöprofiili • Kaikki ostettu lämpö on kaukolämpöä. • Ostetulle kaukolämmölle ei ole saatavissa hankintaperusteista päästökerrointa, joten kaukolämmön osalta hiilidioksidipäästöt on laskettu ainoastaan sijaintiperusteisesti. • Kaukolämmön sijaintiperusteisena CO2päästökertoimena on käytetty Motivan julkaisemia kaukolämmön erillistuotannon keskimääräisiä CO2-päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat kaukolämmön yhteistuotannon hyödynjakomenetelmällä kolmen viimeisen vuoden keskiarvona määriteltyihin CO2-päästökertoimiin ja vuoden 2019 osalta viiden viimeisen vuoden keskiarvona määriteltyihin CO2päästökertoimiin (taulukko 1). • Tiedot kaukolämmön jakautumisesta uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin ovat Energiateollisuuden kaukolämpötilastoista (taulukko 2). Sähkön ympäristöprofiili • Kaikki hankittu sähkö vuosina 2017-2020 on oletettu uusiutuvaksi. Kruunuasunnot siirtyi vuoden 2017 alusta uusituvan sähkön käyttöön kaikissa kohteissa, joissa sähkö on vapaasti hankittavaa. Ostettu sähkö on alkuperätakuilla katettua sähköä, jonka päästökerroin on 0 gCO2/kWh.

VASTUULLISUUSOHJELMA


• Sijaintiperusteisena päästökertoimena on käytetty Motivan julkaisemia sähkönhankinnan keskimääräisiä CO2päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat viiden vuoden liukuvaan keskiarvoon. Nämä päästökertoimet ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 1. Käytetyt vertailukohteet • Keskimääräistä vedenkulutusta on verrattu Suomen keskiarvoon, joka on Motivan mukaan noin 120 l/as/vrk.1 • Kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä on verrattu Suomen rautatieliikenteen tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin, joka on Väyläviraston mukaan 5 575 tCO2 kuukaudessa.2

Lähteet: 1https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen /hyva_arki_kotona/vedenkulutus 2 https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_202039_rataverkon_toimenpiteiden_web.pdf

Taulukko 1. Sähkön ja kaukolämmön sijaintiperusteiset CO2-päästökertoimet (gCO2/kWh) Sähkö (gCO2/ kWh)

Lähde

Lämpö (gCO2/ kWh)

Lähde

2020

141

Tilastokeskus 2018, Motiva 2020 mukaan

154

Tilastokeskus 2018, Motiva 2020 mukaan.

2019

158

Tilastokeskus 2017, Motiva 2019 mukaan

164

Tilastokeskus 2017, Motiva 2019 mukaan.

2018

164

Tilastokeskus 2016, Motiva 2018 mukaan

188

Energiateollisuus 2016, Motiva 2018 mukaan

2017

181

Tilastokeskus 2015, Motiva 2017 mukaan

176

Energiateollisuus 2015, Motiva 2017 mukaan

Taulukko 2. Kaukolämmön jakautuminen uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin

Uusiutuvat

Uusiutumattomat

Lähde

2020

40,6 %

59,4 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2019. https://energia.fi/files/5384/Kaukolampotilasto_ 2019.pdf

2019

37,2 %

62,8 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2018. https://energia.fi/files/3935/Kaukolampotilasto2 018.pdf

2018

36,0 %

64,0 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2017. https://www.slideshare.net/energiateollisuus?ut m_campaign=profiletracking&utm_medium=sssi te&utm_source=ssslideview

2017

32,0 %

68,0 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2016. https://www.slideshare.net/energiateollisuus/en ergiavuosi-2016-kaukolmp-esittelykalvot

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

75


DATA TAULUKOINA Vedenkulutus Ominaiskulutus l/rm

3

Kulutus l/as/vrk Kokonaiskulutus m

3

2020

2019

2018

2017

Muutos-% 2019-2020

187

177

180

185

5,6

103

94

95

107

9,6

91 200

89 705

85 588

104 094

1,7

Energian kokonaiskulutukset, MWh 2020

2019

2018

2017

Muutos-% 2019-2020

3 909

3 734

3 675

4 338

4,7

Ostettu sähkö

3 879

3 734

3 675

4 338

3,9

Itse tuotettu sähkö

29,8

0

0

0

18 407

19 593

18 314

20 911

-6,1

18 205

19 574

18 314

20 911

-7,0

Sähkö

Lämpö Ostettu kaukolämpö Maalämpö Yhteensä

202

19

0

0

967,7

22 316

23 327

21 989

25 249

-4,3

Energian ominaiskulutukset, kWh/rm3 2020

2019

2018

2017

Muutos-% 2019-2020

Sähkö

7,8

7,4

7,7

7,7

5,4

Lämpö

37,8

38,6

38,6

39,5

-2,1

Yhteensä

45,6

46,0

46,3

47,2

-0,9

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuora energiankulutus 2020

76

2019

Yksikkö

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Säh

Ostettu energia

MWh

3 879

18 205

22 084

3 734

19 574

23 308

36

uusiutumaton

MWh

0

10 814

10 814

0

12 292

12 292

0

uusiutuva

MWh

3 879

7 391

11 270

3 734

7 282

11 016

36

ydinvoima

MWh

0

0

0

0

0

0

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA

0


Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt (tCO2) 2020

2019

2018

2017

Muutos % vuosilta 2017-2020

Sähkö (hankintaperusteinen)

0

0

0

0

0,0

Sähkö (sijaintiperusteinen)

547

590

603

785

-30,3

Lämpö (sijaintiperusteinen)

2 804

3 210

3 443

3 680

-23,8

2 804

3 210

3 443

3 680

-23,8

Yhteensä

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuorat ominaiskasvihuonekaasupäästöt (kgCO2/rm3) 2020

2019

2018

2017

Muutos % vuosilta 2017-2020

Sähkö (hankintaperusteinen)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sähkö (sijaintiperusteinen)

1,1

1,2

1,3

1,4

-21,1

Lämpö (sijaintiperusteinen)

5,8

6,3

7,3

7,0

-16,3

5,8

6,3

7,3

7,0

-17,1

Yhteensä

2018

2017

Muutos 2017-2020 (%)

hkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

675

18 314

21 989

4 338

20 911

25 249

-10,6

-12,9

-12,5

0

11 721

11 721

0

14 219

14 219

0,0

-23,9

-23,9

675

6 593

10 268

4 338

6 692

11 030

-10,6

10,4

2,2

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

77


DATA TAULUKOINA Henkilöstön määrä ja rakenne 2020

2019

2018

2017

21

20

20

22

20 90 % 100 % 4

20 95 % 100 % 5

20 100 % 100 % 4

21 86 % 77 % 4

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa Henkilöstön määrä keskimäärin Vakituisten työsuhteiden määrä Kokoaikaisten työsuhteiden määrä Tulovaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Keskimääräinen työsuhteiden pituus Henkilöstön keski-ikä Eläkkeelle jääneiden lukumäärä Irtisanottujen työsuhteiden määrä Lomautettujen työntekijöiden määrä ja keskim. kesto

2

5

3

2

6,0 48 0 0

5,7 47 0 0

6,7 52 1 1

7,2 49 1 0

0

0

0

0

Henkilöstön ja hallinnon sukupuolijakauma 2020

2019

2018

Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia

Hallitus

3

2

3

2

3

1

Johto Päälliköt

2 3

1 3

2 3

1 3

2 3

1 3

Toimihenkilöt

2

10

0

11

0

11

Yhteensä

10

16

8

17

8

16

Henkilöstön ikäjakauma 31.12

Henkilöstön koulutusjakauma 31.12

2020

78

2019

2020

hlö

%

hlö

%

20-29 vuotta

3

14

2

10

30-39 vuotta

3

14

3

15

40-49 vuotta

2

10

2

10

50-59 vuotta

8

38

10

50

60 tai yli

5

24

3

Yhteensä

21

100

20

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

2019

2018

hlö

%

hlö

%

hlö

%

Ylempi korkeakoulututkinto

5

24

5

25

5

25

Alempi korkeakoulututkinto

1

5

2

10

3

15

AMK tai vastaava

6

29

5

25

5

25

15

Ammattiopisto tai vastaava

7

33

7

35

7

35

100

Muu koulutus

1

5

1

5

2

10

VASTUULLISUUSOHJELMA


Henkilöstön koulutustunnit

Henkilöstön vaihtuvuus Työsuhteita alkoi (hlö)

2020

2019

Naisia alle 30 v.

0

3

Naisia 30-50 v.

0

0

Naisia yli 50 v.

1

1

Miehiä alle 30 v.

2

0

Miehiä 30-50 v.

1

0

Miehiä yli 50 v.

0

1

2020

2019

Naisia alle 30 v.

0

1

Naisia 30-50 v.

1

3

Naisia yli 50 v.

0

0

Miehiä alle 30 v.

1

0

Miehiä 30-50 v.

0

0

Miehiä yli 50 v.

0

1

Työsuhteita päättyi (hlö)

2020

2019

15

104

joista miehillä

3

19

joista naisilla

12

85

Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuneiden lkm (hlö)

1

3

Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluva henkilöstö (100%)

100

100

Koulutuspäivät (pv)

Koulutustunnit koulutustyypeittäin (%)

Työhyvinvointi-indikaattorit 2020

2019

2018

Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet

0

0

1

Työhön liittyvät kuolemantapaukset

0

0

0

Sairauspoissaolopäiviä

87

105

117

joista miehillä

13

19

6

joista naisilla

74

86

111

Sairauspoissaolopäivät keskimäärin per henkilö

4,35

5,25

5,9

Sairauspoissaoloprosentti

2,0 % 2,2 %

3%

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

2020

2019

Henkilökohtainen koulutus

33,6

46,2

Yksikkökohtainen koulutus

9,0

11,4

Koko henkilökunnan koulutus

57,4

42,4

VASTUULLISUUS LUKUINA

79


DATA TAULUKOINA Tärkeimmät taloudelliset luvut Liikevaihto, M€

2020

2019

2018

2017

24,7

16,4

35,9

18,8

Liikevoitto, M€

4,3

1,9

1,8

2,6

Liikevoitto-%

17,4

11,7

5,0

13,8

Sijoitetun pääoman tuotto-%

2,5

1,3

1,3

1,3

Omavaraisuusaste-%

48,2

49,0

55,4

51,4

Quick ratio

0,5

2,1

2,1

1,1

Current ratio

1,6

6,6

6,0

5,4

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Sidosryhmä

Selitys

Asiakkaat Vuokra- ja käyttökorvaukset, myynnit Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen Toimittajat Ostetut palvelut, muut hankekulut Työntekijät Henkilöstön palkat sivukuluineen Pääoman tuottajat Korko- ja rahoituskulut Julkinen sektori Laskennalliset tuloverot Yhteisöt Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Taloudellisen lisäarvon säilyminen

Rahavirrat 2020 25,0 25,0 15,1 1,6 0,5 0,0 0,0 17,2 7,8

2019 16,4 16,4 9,2 1,5 0,3 0,0 0,0 10,9 5,1

2018 35,9 35,9 25,2 1,6 0,5 0,0 0,0 27,3 8,7

2017 18,8 18,8 10,2 1,6 0,4 0,9 0,0 13,1 4,9

Työntekijöiden ja johdon palkitseminen

(*Maksetaan ainoastaan muille, kuin Governia-konsernin palveluksessa oleville) Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Johtajat ja päälliköt Henkilöstölle ja muulle johdolle maksetut palkkiot Toimihenkilöt Yhteensä Jäsenten lkm Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

80

2020 132 000 € 30 436 € 51 076 € 36 002 € 117 514 € 5

Kuukausikorvaus*

1200 €/kk

Kokouspalkkio* Palkkiot yhteensä

600 € 85 800 €

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

2019 2018 132 000 € 132 000 € 18 842 € 8 301 € 65 181 € 31 291 € 18 902 € 24 991 € 102 925 € 64 583 € 5 4 1 200 €/kk, pj. 1 200 €/kk, pj. 1 600 €/kk 1 600 €/kk

600 € 91 600 €

600 € 81 400 €

VASTUULLISUUSOHJELMA

2017 132 000 € 12 451 € 48 850 € 21 941 € 83 242 € 5

1 200 €/kk 600 € 91 800 €


Verojalanjälki YHTEENVETO (tuhatta euroa)

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot Tilikaudelta tilitettävät verot Saadut avustukset

2020

2019

877,2

740,4

1 699,3

2 948,0

714,6

714,7

0,0

0,0

Verojalanjälki yhteensä

3 291

4 403

Verojalanjälki suhteessa liikevaihtoon

13,3 %

20,0 %

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT (tuhatta euroa)

Tuloverot

0,0

0,0

Työnantajamaksut

244,6

245,0

Kiinteistöverot

506,1

432,7

Varainsiirtoverot

122,5

62,7

Muut verot Yhteensä

4,0

3,0

877,2

743,4

161,0

155,3

1 517,5

2 773,8

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT (tuhatta euroa) Tuotanto- ja vuokrauskäytössä olevan kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot Vähennyskelvottomat arvonlisäverot Muut verot

20,8

18,9

1 699,3

2 948,0

Palkkoihin liittyvät verot

506,8

499,8

Auto- ja ajoneuvoverot

0,0

0,0

207,9

214,9

Lähdeverot

0,0

0,0

Valmisteverot

0,0

0,0

714,6

714,7

Avustukset ja korvaukset

0,0

0,0

Yritystuet

0,0

0,0

Yhteensä

0,0

0,0

Yhteensä TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT (tuhatta euroa)

Arvonlisäverot, netto

Yhteensä SAADUT TUET JA AVUSTUKSET (tuhatta euroa)

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

81


GRI-INDEKSI 102- YLEINEN SISÄLTÖ Organisaation kuvaus 102-1

Raportoivan organisaation nimi

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet, palvelut

102-3

Organisaation pääkonttorin sijainti

102-4

Toimintamaat

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

102-6

Markkina-alueet, toimialat

102-7

Raportoitavan organisaation koko

102-8

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

102-9

Toimitusketju

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Strategia 102-14

Toimitusjohtajan katsaus

Eettiset toimintaperiaatteet 102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Hallitus

82

102-18

Hallintorakenne

102-35

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Sivut 1 ja 72-73 Sivut 8-9 Sivut 8-9 Sivut 8-9, Suomi Sivut 1 ja 72-73 Sivut 8-9 Sivut 46-47, 64-65 sekä 78-81 Sivut 46-47 ja 78-70. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi. Sivut 8-9 Ei merkittäviä muutoksia. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä. Sivut 26-27. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä. Sivut 26-27 ja 70-71 RAKLI, Isännöintiliitto ja Kiinteistötyönantajat

Sivut 12-13

Sivut 8-9

Sivut 26-27 Sivut 65 ja 80

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

83


GRI-INDEKSI Sidosryhmät 102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Raportointitapa 102-45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

102-46

Raportin sisällön määrittely

102-47

Olennaiset näkökohdat

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

102-50

Raportointijakso

102-51

Edellisen raportin päiväys

102-52

Raportin julkaisutiheys

102-53

Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

102-55

GRI-sisällysluettelo

102-56

Raportin varmennus

103- JOHTAMISMALLI

84

103-1

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

103-2

Johtamismallin osatekijät

103-3

Johtamismallin arviointi

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Sivut 10-11 Kaikki työntekijät kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin. Sivut 10-11 Sivut 10-11 Sivut 10-11

Kruunuasunnot Oy Sivut 72-75 Sivut 16-19 Sivut 72-75. Ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä. Sivut 72-73 Sivu 72 Sivu 72 Sivu 72 Sivu 72 Sivu 72: This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. Sivut 82-89 Sivu 72

Sivut 70-75 Sivut 26-27 ja 70-71 Sivut 26-27 ja 70-71. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan näkökohtien yhteydessä.

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

85


GRI-INDEKSI 200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Taloudelliset tulokset 201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Oma näkökohta

Rahavirrat

Oma näkökohta

Verojalanjälki

Korruptionvastaisuus Oma näkökohta

Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus

205-3

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiankulutus 302-1

Organisaation oma energiankulutus

302-3

Energiaintensiteetti

Oma näkökohta

Toimenpiteet energiankulutuksen pienentämiseksi

Vedenkulutus 303-1

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Oma näkökohta

Vesi-intensiteetti

Oma näkökohta

Toimenpiteet vedenkulutuksen pienentämiseksi

Kasvihuonekaasupäästöt 305-2

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)

305-4

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Muut ympäristövaikutukset Oma näkökohta

86

Kiertotalouden edistäminen

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Sivu 80 Sivut 64-65 ja 80-81 Sivut 64-65 ja 80-81

Sivut 62-63 Sivut 62-63

Sivut 54-55 ja 76-77 Sivu 76: kWh/rm3 Sivut 52-55

Sivut 54-55 ja 76 Sivu 76: l/rm3 Sivut 52-55

Sivut 58-59 ja 76-77 Sivu 77: kgCO2/rm3

Sivut 56-57

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

87


GRI-INDEKSI 400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET Työsuhteet 401-1

Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Oma näkökohta

Tasa-arvoperiaatteet

Työterveys ja -turvallisuus 403-2

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset

Oma näkökohta

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Koulutukset 404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Oma näkökohta

Palkitseminen

Asiakkaat

88

Oma näkökohta

Asuinympäristöjen turvallisuus

Oma näkökohta

Asiakkaiden viihtyvyys

Oma näkökohta

Asumisen palveluiden kehittäminen

Oma näkökohta

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa

Oma näkökohta

Vastuullisuusviestinnän kehittäminen

VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

VASTUULLISUUSOHJELMA


Sivut 78-79. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi. Sivut 46-47

Sivut 49 ja 79. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi. Sivut 46-49

Sivut 49 ja 79. Jaottelua työntekijäkategorian mukaan ei ole tehty. Kaikki työntekijät, 100%.

Sivut 26-27, 46 ja 78 Sivut 65 ja 80

Sivut 32-33 Sivut 34-37 Sivut 38-39 Sivut 42-43 Sivut 44-45

VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2020

VASTUULLISUUS LUKUINA

89


Koti sinua varten

Kruunuasunnot Oy Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 743 2950 www.kruunuasunnot.fi

Profile for Kruunuasunnot Oy

Kruunuasuntojen yritysvastuuraportti 2020  

Vastuullisuus on yksi Kruunuasuntojen tärkeimmistä arvoista ja työskentelemme sen eteen joka päivä. Etenemme kohti hiilineutraalia asumista,...

Kruunuasuntojen yritysvastuuraportti 2020  

Vastuullisuus on yksi Kruunuasuntojen tärkeimmistä arvoista ja työskentelemme sen eteen joka päivä. Etenemme kohti hiilineutraalia asumista,...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded