__MAIN_TEXT__

Page 1

Många vägar till drömjobbet 20212022

www.oskarshamn.se


VÄLKOMMEN TILL OSCARSGYMNASIET

2


3


GY11

En gymnasieskola som passar alla Oscargymnasiet har 15 nationella program, fördelade mellan tio ­yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. Utöver dessa program finns Introduktionsprogram för de elever som inte uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram.

4


OSCARSGYMNASIETS HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÄR:

• Ekonomiprogrammet, EK • Estetiska programmet, ES • Naturvetenskapsprogrammet, NA • Samhällsvetenskapsprogrammet, SA • Teknikprogrammet, TE OSCARSGYMNASIETS YRKESPROGRAM ÄR:

• Barn- och fritidsprogrammet, BF • Bygg- och anläggningsprogrammet, BA (Lärling) • El- och energiprogrammet, EE • Fordons- och transportprogrammet, FT • Handels- och administrationsprogrammet, HA (Lärling) • Hantverksprogrammet, HV, frisör (Lärling) • Industritekniska programmet, IN • Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL (Lärling) • VVS- och fastighetsprogrammet, VF • Vård- och omsorgsprogrammet, VO

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE, APL

APL ska förekomma på alla yrkesprogram. APL är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Den är vanligtvis 15 veckor och du är då på en arbetsplats under handledning. INDIVIDUELLT VAL – YRKESPROGRAM

Som individuellt val kan du välja kurser som breddar din behörighet om du vill söka vidare till ­högskola eller yrkeshögskola. Du väljer i så fall kurser i ­svenska, engelska och/eller matematik. Som individuellt val kan du också välja kurser som fördjupar eller breddar ditt yrkesprogram. Kurser inom idrott och estetik (musik, bild) är kurser som alltid erbjuds. Du har också möjlighet att själv ­påverka kursutbudet om du har egna idéer. INDIVIDUELLT VAL – HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Alla program omfattar 2500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på gymnasiegemensamma ­ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad.

Som individuellt val kan du välja kurser som breddar din behörighet till högskola. Det kan vara kurser inom ämnet engelska, matematik, naturkunskap, historia eller samhällskunskap. Som individuellt val kan du också välja kurser som fördjupar eller breddar ditt gymnasieprogram. Kurser inom moderna språk (tyska, franska, spanska), idrott och estetik är kurser som alltid erbjuds. Du har också möjlighet att själv påverka kursutbudet om du har egna idéer.

BETYG

LÄRLING

POÄNG

Betygsskalan är A, B, C, D, E, F. För att uppnå ­godkänd nivå måste du ha minst betyget E. Betyget A är det högsta betyget. TVÅ EXAMINA

Kravet för en fullständig utbildning är att du ska ha 2500 poäng betygsatta kurser varav 2250 måste vara godkända. Du ska dessutom ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. En yrkesexamen ger behörighet till yrkes­högskolan. För att få en yrkes­examen ska du ha godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk 1, ­engelska 5 och matematik 1. Ytterligare ett krav är att du har ­godkända betyg på kurser omfattande 400 poäng inom de ­programgemensamma ämnena. För att få en ­högskoleförberedande examen ska du ha ­godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där du genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera ­arbets­platser. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkes­examen som ett skolförlagt yrkesprogram.

5


LÄRARE I FOKUS

Engagerade lärare Pedagogik, samarbete och utveckling. Oscarsgymnasiet är fullt av ­engagerade lärare som hela tiden för skolan framåt. En av dem är ­AnnHelen Skeppner, som framhåller eleverna som sin främsta drivkraft. ANNHELEN SKEPPNER VILL vara med och göra

skillnad. Hon är förstelärare på Oscarsgymnasiet och undervisar i svenska och engelska. Därtill är hon ­arbetslagsledare på Naturvetenskapsprogrammet och processtödjare för ett av skolans utvecklings­projekt. – Jag tycker att det är roligt med förändringar och när man har så härliga kollegor och fantastiska elever, varför då inte göra så mycket man kan? Det kan låta påfrestande, men arbetet ger mig tvärtom mycket energi och jag tycker verkligen att jag har världens bästa jobb, säger AnnHelen Skeppner. EN AV NYCKLARNA är, enligt AnnHelen,

en ­stimulerande arbetsmiljö där rektorerna har en tilltro till lärarna att leda utvecklingsarbetet. För sitt särskilda engagemang blev hon nyligen nominerad av sina kollegor till Guldäpplet, ett pris som delas ut till lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT.

6

– Jag har alltid haft ett intresse för vad det finns för mervärde i digitala resurser. Inte som ett själv­ ändamål, utan som ett sätt att anpassa och skapa variation i undervisningen. Samtidigt bidrar digitala resurser till att öppna upp skolans väggar mot omvärlden. Och att bli nominerad för mitt arbete med detta känns både häftigt och roligt. Det är fantastiskt att ha kollegor som tror på en, säger AnnHelen Skeppner. UTÖVER KOLLEGORNA ÄR det ­f ramför allt ­Oscarsgymnasiets elever som får ­AnnHelen att trivas så bra med sitt jobb. – Eleverna är min drivkraft, utan dem skulle jag inte vara här på skolan. Det handlar om kunskapsbiten, att få lära ut, och de relationella bitarna. Att få gå tre år med eleverna på gymnasiet innan de fäller ut vingarna och flyger iväg är inget annat än en förmån. Det är en härlig tid att få vara med om.


BIBLIOTEK

En oas och resurs för skolans elever Ett extra studierum med mycket mer än böcker. Och här används ­såväl tryckta källor som digitala databaser. Biblioteket betyder ­mycket för Oscarsgymnasiets elever. BIBLIOTEK OSCAR LIGGER precis innanför ­skolans

huvudentré och är en välbesökt plats av många av skolans elever. Biblioteket är ett extra studierum med studieplatser och små soffgrupper, ett tyst läsrum, ­skrivare, ­kopiator, skönlitteratur, facklitteratur, tillgång till databaser, tidskrifter och dagstidningar. BIBLIOTEKET HAR ÖPPET hela skoldagen och här

jobbar två bibliotekarier. De utgör en pedagogisk resurs med fokus på skolans mål och gymnasieprogrammens

kursplaner för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Här får eleverna hjälp och stöd under sin gymnasietid - både i klass och enskilt. Det gäller alltifrån bokmatchning, läslust och bibliotekskunskap till informationssökning och källkritik. Alla elever ska ha samma möjlighet till lärande. BIBLIOTEK OSCAR HAR samarbete med ­ skarshamns bibliotek och även möjlighet att låna O ­litteratur från högskole- och universitetsbibliotek. ­Biblioteket hanterar också elevernas digitala verktyg.

7


SAS

SAS – Oscars ­coverband Det allra senaste, eller hyllade klassiker. Det spelar ingen roll för när SAS står på scenen är det alltid fullt ös. SAS (SÖDERTORN ALL STARS) är en elevförening

för alla med musikintresse utöver det vanliga. SAS-­ traditionen är stark. År efter år har Oscarsgymnasiets rockband förgyllt tillvaron med den ena konserten bättre än den andra. Därför är intagningarna tuffa i början av höstterminen, när de elever som tog studenten på försommaren ska ersättas. DEN MUSIKALISKA KOMPETENSEN ska vara hög,

viljan till vidareutveckling stor och så är det förstås ett krav med hög närvaro i skolan. Skolans rockband repar i snitt två gånger i veckan.

8

SIN BELÖNING FÅR bandet i samband med termins-

avslutningarna och Kulturnatten. Då arrangeras konserter som alltid bjuder på hög stämning, förstklassig sång- och musikunderhållning och så förstås en fantastisk inramning. Konserterna är helt elevernas verk. ­Ungdomarna väljer låtar, arrangerar och repar in dem, hittar rätt koreografi, sköter ljus och ljud, marknadsför och allt annat som tillhör en riktig show.

ATT VARA MED i SAS är inte bara kul – det ger också

en ovärderlig erfarenhet.


OSCARS IF

Värdefull investering Kost och träning har betydelse för studieresultaten. Oscars IF, Oscarsgymnasiets egen idrottsförening, har ambitionen att stimulera eleverna till mer träning och till ett sundare liv. INTE NOG MED att träningen ger mer välmående

elever. Idrott i olika sammanhang förbättrar också sammanhållningen på skolan. Oscars IF arrangerar eftermiddagsaktiviteter ­måndag till torsdag mellan klockan 15.30 och 17.00. Aktiviteterna varierar naturligtvis beroende på efterfrågan men några bra exempel är rugby, fotboll, basket och innebandy. Många prioriterar en timma på gymmet före gruppaktiviteter. Idrottsföreningen ­planerar och arrangerar även flera olika turneringar under kvällstid som exempelvis volleyboll-, innebandyoch rugbyturneringar.

OSCARS IF VILL också stimulera elever att delta

i Skol-DM eller Skol-SM. Därför sponsrar ­föreningen både med anmälningsavgift och resa till dessa ­arrangemang. Allt detta får du tillgång till som medlem i Oscars IF. Det kostar 100 kronor för ett helt läsår. VILL DU VETA mer om Oscars IF och om vilka

olika aktiviteter som finns på programmet den här ­terminen? Kontakta styrelsen eller din idrottslärare för mer information eller om du aktivt vill vara med och arbeta i föreningen.

9


OSCARSKÅREN

Oscarskåren är en viktig trivselfaktor

Föreningens främsta uppgifter är att främja ungdomsdemokrati och elevinflytande. Oscarskåren, en förening uteslutande av elever, är onekligen en viktig trivselfaktor på Oscarsgymnasiet. ELEVKÅREN BILDADES 2011 på initiativ av

e­ leverna i samband med att det gamla elevrådet skulle ­förändras. Varje år, på vårterminen, arrangeras ett årsmöte där en ny styrelse väljs. Det är en liten grupp som har många idéer och tankar om hur Oscarsgymnasiet ska bli en ännu bättre plats för dig som elev. Du tillbringar ju faktiskt en stor del av din tid på skolan. Alla elever som vill vara med att utveckla skolan kan gå med i Oscarskåren. Och medlemskapet är förstås gratis. OSCARSKÅRENS VERKSAMHET GRUNDAR sig

på fyra pelare: social, kulturell, ekonomisk och facklig verksamhet. Den sociala verksamheten går i sin helhet ut på att låta elever umgås på olika sätt och att ­arrangera evenemang som för eleverna tillsammans och skapar en bra skolanda. Att fixa rabattkort på populära ställen i stan är ett exempel på ekonomisk verksamhet. Kulturell ­verksamhet består till stor del av att arrangera ­ konserter, utställningar eller andra typer av evenemang.

10

Den viktigaste delen är den fackliga. Den är ganska bred och handlar till stor del om att ta tillvara på elevernas intressen. OSCARSKÅRENS AMBITION ÄR att utbildningen

på Oscarsgymnasiet ska vara av högsta kvalitet och att lärarna visar respekt och är rättvisa mot elev­erna. Dessutom strävar kåren efter att skapa en arbetsmiljö som är så bra som möjligt, både psykiskt och fysiskt. Ju fler elever som engagerar sig i Oscarskåren desto bättre resultat. DET BEHÖVS ALLA sorters kompetenser i elev­kåren.

Du som syr, programmerar dataspel, lirar hockey eller spelar golf, du som sjunger eller målar och även du som kanske inte riktigt vet vad du vill eller vad du är bra på. Men framför allt du som vill påverka din skoltid och ha roligt är välkommen. VÄLKOMMEN ATT ENGAGERA dig i Oscarskåren

och din skola!


UNG FÖRETAGSAMHET

Lokal frågesport blev en försäljningssuccé Först den nationella tv-serien Eagles. Sedan tog IK Oskarshamn steget upp i SHL. Stoltheten fullkomligen bubblar i Oskarshamn. Det tog UF-företaget ”Stötta staden” vara på genom att lansera en ny version av det klassiska Oskarshamnsspelet, allt för att ytterligare befästa staden på kartan. IDÉN FICK ELEVERNA bakom UF-företaget via

s­ ociala medier. Tilda Kjellgren, Vanessa Palmér, Emil Johansson, Adelina Aldorsson och Nora ­Holmberg på Ekonomiprogrammet utvecklade det nya Oskarshamnsspelet. Affärsidén slog fullt ut och inte mindre än 200 spel såldes på några få månader. Den äldre varianten var en typ av Monopol, men UF-elevernas spel blev en rak frågesport. Enkla kort med kluriga frågor om Oskarshamn levereras i en snygg, liten ask. Antalet spelare är obegränsat och tanken är att den som vinner flest kort, vinner spelet. UTMANINGEN FÖR ELEVERNA var att ­komma

på 100 frågor på en lagom svårighetsgrad. Genom att låna ett flertal böcker om Oskarshamn, intervjua släktingar och göra en ordentlig research på internet, blev Nya Oskarshamnsspelet väl genomarbetat och

en frågesport för alla med intresse för Oskarshamn. En perfekt sysselsättning för en trevlig kväll med ­vännerna och spelet är även lätt att ta med på resor. STÖTTA STADEN UF presenterade sin idé i ett tidigt

skede för en stor del av stadens näringsliv och ett flertal företagare blev intresserade direkt. Efter en intensiv marknadsföringskampanj blev ”Nya Oskarshamnsspelet” en stor försäljningssuccé.

GENOM ATT STARTA och utveckla ett UF-företag,

fick eleverna chansen att lära sig om företagandets olika villkor. När läsåret led mot sitt slut avvecklade ungdomarna företaget, som ett steg i lärandet. För många av de fem eleverna blev erfaren­heten från UF-tiden en inspiration för att starta egna ­företag efter studenten.

11


UNG FÖRETAGSAMHET

Förnyade väskorna med häftiga band Ett enkelt sätt att pigga upp både väskan och outfiten. Wilma Nilsson, Amalia Engström och Andrea Lidström såg stor potential för sitt UF-företag ­Renew som marknadsförde och sålde pimpade väskor och armband. I KURSEN ENTREPRENÖRSKAP och ­företagande

startar alla elever på Ekonomiprogrammet ett UF-­ företag. För eleverna är det skarpt läge i princip ­omgående. Den första uppgiften när kursen börjar är att komma på en bra affärsidé. Idén ska vara så ­bärkraftig att eleverna sedan kan utveckla och sälja riktiga produkter eller tjänster. För modeintresserade Amalia Engström, Andrea ­Lidström och Wilma Nilsson var utbytbara väskband en kul idé som gjorde att en och samma väska kunde få ­olika utseenden – och därmed även piggade upp ­outfiten som helhet. EN TRÖTT, SVART väska blir så mycket mer med ett

nytt väskband med silver- eller gulddetaljer. Vad sägs exempelvis om ett svart band med silvriga blommor

12

utsmyckade med nitar i mitten? Initialt fanns fem olika modeller med olika längder, färger och design. Dessutom utvecklade ungdomarna en armbandsserie. För att göra väskbanden ännu mer trendiga och även djurvänliga, är de dessutom veganska. Namnet Renew, som betyder förnya, kom naturligt och passar bra in på företaget. DELTAGANDE I MÄSSOR och öppet hus på

­ scarsgymnasiet var några av de tillfällen som tjejerna O bakom Renew var ute och sålde sina produkter. På så sätt skaffade de sig försäljningserfarenhet, en viktig del i processen med att driva UF-företag. Affärsidén var både bra och hållbar och UF-­ eleverna lärde sig mycket om företagandets villkor under ett års tid.


UNG FÖRETAGSAMHET

Livsviktigt UF-företag Alla vet om att reflexen räddar liv. Men få använder den. Trots att det är tre gånger så hög risk att bli påkörd i mörkret som fotgängare, än på dagen. ­Pamlo UF kom med den ultimata lösningen. Moderiktiga mössor med reflex. LISEN KERÄNEN OCH Johanna Tran från Teknik­

programmet samt Frida Palmquist och Emma ­Laksonen från Naturvetenskapsprogrammet stod för ett av Oscarsgymnasiets många framgångsrika ­UF-­företag under tidigare läsår. Pamlo UF, eller som det hette först Pamlo by Joe Kapa UF, skapade snygga och stilrena designplagg i form av mössor och hoodies. Det som skiljde dem från mängden var det vita, diskreta reflextrycket som kvartetten sytt på manuellt på varje klädesplagg. SYFTET MED UF-FÖRETAGET: att öka reflex­

användandet främst bland unga och på så sätt rädda liv. Att bära reflex halverar i genomsnitt risken att bli påkörd i mörkret. Det slutade med en försäljningssuccé med över 200 sålda produkter. Genom att göra reflexen till något coolt och svår att glömma (vem glömmer mössan när

det är kallt ute?), vann Pamlo UF i mode­kategorin på Ung Företagsamhets årliga event Idénästet. Och ­hamnade bland de bästa av Årets UF-företag i ­ Kalmar län 2019. DESSUTOM ÅKTE PAMLO UF, tillsammans med tre andra UF-företag från Oscarsgymnasiet, till en stor mässa i franska Strasbourg för att sälja sina reflexkläder. Att starta ett UF-företag innebär många utmaningar, så som att pitcha sin affärsidé, göra budget, utveckla sin produkt, fixa sponsorer, kontakta olika sorters företag och kanske framför allt komma med kreativa problemlösningar. Sammanfattningsvis blev kursen Entreprenörskap, som finns tillgängligt genom det individuella valet, en rolig och berikande erfarenhet men också ett minne för livet för de fyra tävlings­ inriktade eleverna. Steget till att skapa ett eget företag är numera inte särskilt stort.

13


IDROTTSPROFIL

14


Seriös idrottssatsning med fokus på studier Vill du ge din idrottskarriär en riktigt bra chans? På Oscarsgymnasiet har du möjlighet att kombinera dina studier med en seriös satsning på din idrott. OSCARSGYMNASIET ERBJUDER I­ DROTTS­PROFIL

inom ishockey, fotboll, basket och inne­bandy. P ­ rofilen bedrivs inom ramen för ­individuellt val för elever på ­Samhällsvetenskapsprogrammet med beteende­ inriktning och Barn- och fritids­programmet. Målsättningen är att ung­domarna ska fortsätta sin satsning inom idrotten utan att det går ut över studierna. UTBILDNINGEN INNEBÄR ATT eleverna tränar

på morgontid tre gånger i veckan. Ishockeyn har sin ­träning i Be-Ge Hockey Center och fotbollen i ­Be-Ge hallen i Ernemar. Basket- och innebandyprofilen

”Tre hockeypass med skolan, fem med IKs J-20-lag och en u ­ tbildning (Samhällsprogrammet) som ­öppnar många dörrar för vidare studier vid högskolan. Bättre kan det inte bli. Eftersom jag flyttade från Skara till Oskarshamn för ­studiernas skull har jag också skaffat viktig erfarenhet rent socialt.” Hannes Hjalmarsson

har sin morgon­träning i idrottshallarna på Oscars­ gymnasiet. All träning leds av meriterade och ­­­­kunniga ­instruktörer. INFORMATION OM ANSÖKAN till hockey­profilen

finns på IK Oskarshamns hemsida. Ansökan till ­fotbolls-, basket- och innebandy­profil görs via Oscarsgymnasiets ­hemsida. ­Föreningarna bjuder därefter in till provträning. Beslut om du är tillräckligt idrottsligt meriterad för studier vid någon av våra idrottsprofiler får du i januari.

KONTAKT Ansvarig för idrottsprofilerna: Richard Gunnarsson 0491-885 32 richard.gunnarsson@edu.oskarshamn.se Ishockey: Johan Jönsson, 076-851 13 30 Fotboll: Jonas Palmqvist, 070-376 20 43 Basket: Mattias Svensson, 070-449 65 67 Innebandy: Johan Magnusson, 070-545 25 19

15


BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Satsa på jobb som gör stor skillnad Arbeta som barnskötare på förskola, fritidshem, som elevassistent eller ­kanske lockar ett jobb på en fritidsanläggning eller simhall mer? Eller varför inte läsa vidare på högskolan till socionom, polis eller förskollärare. BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET ÄR brett och

rymmer vid Oscarsgymnasiet både inriktning Fritid och hälsa och Pedagogiskt och socialt arbete. Efter examen från programmet ska eleverna ha rätt kunskaper för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller inom friskvårdssektorn. Dörrarna till många olika yrken är öppna i och med en meriterande yrkesexamen. Inom programmet finns möjlighet att läsa kurser som förbereder inför högskolestudier. Via

16

högskolestudier är det sedan möjligt att nå en rad olika drömyrken där individen gör skillnad för olika grupper av människor. UTBILDNINGEN RYMMER EN rad nyckelord som

samverkan, samarbete och kommunikation. De är viktiga eftersom arbete med människor kräver lyhördhet, kreativitet och gott omdöme, allt för att skapa optimala förutsättningar för alla människors lärande och delaktighet.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1 .................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 700 p Hälsopedagogik...........................................................................100 Naturkunskap 1a:2.................................................................... 50 Kommunikation.........................................................................100 Lärande och utveckling.................................................100 Människors miljöer...............................................................100 Pedagogiskt ledarskap....................................................100 Samhällskunskap 1a:2.......................................................... 50 Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.......................................100 Inriktningar, 300 p Fritid och Hälsa Fritids- och friskvårdsverksamheter.... 200 Fritids- och idrottskunskap...................................100

FRAMTIDEN Det råder brist på personal inom barn­ omsorgen i Oskarshamns kommun. Därför är det relativt lätt att få ett vikariat eller timvikariat direkt efter studietiden. ­Arbetsmarknaden är mycket positiv för de ungdomar som via högskolan vidareutbildar sig till förskollärare.

”Jag älskar barn och kan inte ­tänka mig att arbeta med något annat än barn. Så förskollärare är mitt drömjobb. Programmet är perfekt för mig ­eftersom det innehåller så ­mycket praktik.” Madeleine Persson

Pedagogiskt och socialt arbete Pedagogiskt arbete............................................................... 200 Socialt arbete...................................................................................100 Programfördjupningar, 600 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Pedagogiskt och socialt arbete Specialpedagogik 1.................................................................100 Skapande verksamhet.....................................................100 Svenska 3................................................................................................100 Entreprenörsskap...................................................................100 Naturguidning..............................................................................100 Pedagogiska teorier..............................................................100 Fritid och Hälsa Träningslära 1.................................................................................100 Träningslära 2................................................................................100 Svenska 3................................................................................................100 Entreprenörsskap...................................................................100 Aktivitetsledarskap....................................................................100 Fritidsmiljöer och arenor............................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Pernilla Strandh, 0491-885 68 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Niclas Hammar, 0491-76 45 01

17


BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET –

God arbetsmarknad för händiga hantverkare Snickare, målare, plåtslagare eller golvläggare. Är du händig och gillar ett fritt och ansvarsfullt arbete? Då är Bygg- och anläggningsprogrammet det optimala gymnasievalet. Ytterligare en fördel är att arbetsmarknaden generellt är god för hantverkare. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET vid

Oscarsgymnasiet innehåller inriktning Husbyggnad med yrkesutgångarna Snickare och Golvläggare samt inriktningarna Plåtslageri och Måleri. Eleverna får under utbildningen träna på olika moment inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Byggbranschen är i ständig förändring med nya arbetsmetoder, material och verktyg. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och ett ­kontinuerligt lärande under arbetsdagarna. Och just av dessa anledningar ska utbildningen utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga. En annan viktig detalj

18

som genomsyrar utbildningen är att den ska utveckla ungdomarnas förmåga att lösa problem i det ­dagliga arbetet och att alltid ta vara på erfarenheter från ­tidigare byggprojekt. ELEVER VID LÄRLINGSUTBILDNINGARNA

gör minst halva ­studietiden på en arbetsplats. Där får han eller hon större delen av yrkeskunnandet. Gymnasie­gemensamma ämnen läser lärlings­eleverna till­sammans. Det är möjligt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. ­Utbildningen ger dig en yrkesexamen.


LÄRLINGSUTBILDNING PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1 .................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Bygg- och anläggning 1................................................... 200 Bygg- och anläggning 2.................................................. 200 Inriktningar, 400-700 p Husbyggnad Husbyggnad 1..................................................................................100 Husbyggnad 2................................................................................ 200 Husbyggnad 3 – ombyggnad................................ 200 Husbyggnadsprocessen............................................... 200 Måleri Måleri 1...................................................................................................... 200 Måleriprocessen........................................................................ 200 Plåtslageri Plåtslageri – grunder..........................................................100 Plåtslageriprocessen......................................................... 200 Ventilationsplåtslageri 1..............................................100 Programfördjupningar, 500-800 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Husbyggnad, yrkesutgång snickare Trä 1 – stommar...........................................................................100 Trä 2 – beklädnad.....................................................................100 Trä 3 – montage...........................................................................100 Betong 1.....................................................................................................100 Golvläggning 1................................................................................100 Svenska 2................................................................................................100 Husbyggnad, yrkesutgång golvläggare Golvläggning 1................................................................................100 Golvläggning 2 – våtrum..............................................100 Golvläggning 3 – trä och laminat................. 200 Tätskikt våtrum.........................................................................100 Betong 1 – lågform och platta på mark...100 Svenska 2................................................................................................100

Måleri Måleri 2...................................................................................................... 200 Måleri 3...................................................................................................... 200 Måleri 4..................................................................................................... 200 Måleri 5..................................................................................................... 200 Svenska 2................................................................................................100 Plåtslageri Byggnadsplåtslageri 1...................................................... 200 Byggnadsplåtslageri 2..................................................... 200 Byggnadsplåtslageri 3..................................................... 200 Husbyggnad 1..................................................................................100 Entreprenörskap 1..................................................................100 Svenska 2................................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Duktiga hantverkare växer inte på träd. Oavsett utbildning till snickare, plåtslagare, golvläggare eller målare är förutsättningarna goda för ett jobb direkt efter studietiden. Efter två, tre år uppnås yrkesbevis. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

KONTAKT Programledare: Charlotte Vramsjö Holm, 0491- 885 04 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

19


EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Tekniker är guld värda Stora möjligheter till jobb. Behovet av tekniker inom tillverkning, drift- och underhållsteknik samt vatten- och miljöteknik är mycket stort i större delen av landet. DET ÄR FRÄMST industrin och kommunerna som är

i ett skriande behov av välutbildade tekniker. Tekniker som har kompetens att sköta de allt mer ­avancerade anläggningarna inom både tillverkningsoch ­processindustri, inom kraft- och värme samt vatten- och miljöområdet. Eleverna inom Energiteknik inriktar sig främst på service och underhåll. Det är efterfrågat från processoch tillverkningsindustrier i närområdet. Utbildningen stöds av OKG, Södra Cell och SAFT genom att utbildningen är certifierad inom Teknikcollege.

20

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET har moderna

l­okaler med sofistikerad utrustning med exempelvis eget gaseldat kraftverk och flera datorövervakade ­processanläggningar. Eleverna jobbar redan från ­årskurs ett skarpt med att bland annat analysera mätvärden från anläggningar, processer och system. Den praktiskt inriktade utbildningen ger också kunskap i att bedriva service inom mekanik, inom elområdet samt inom hydrauliska och ­pneumatiska system. Centralt i undervisningen är också ett ­kontinuerligt arbete med olika miljöfrågor.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5 ..........................................................100 Historia 1a:1 .........................................................50 Idrott och hälsa 1 ............................................100 Matematik 1a ....................................................100 Naturkunskap 1a:1 ...........................................50 Religionskunskap 1 .........................................50 Samhällskunskap 1a:1 ....................................50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 ........................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Datorteknik 1a .................................................100 Elektromekanik ..............................................100 Energiteknik 1 ..................................................100 Mekatronik 1 .....................................................100 Inriktningar, 400 p Energiteknik Förnybar energi ..............................................100 Energiteknik 2 .................................................100 Praktisk ellära .................................................100 Avhjälpande underhåll 1 ............................100 Programfördjupningar, 800 – 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Elkraftteknik ....................................................100 Engelska 6 ..........................................................100 Förnybar energi ..............................................100 Kraft och värmeteknik 1 ........................... 200 Mät- och reglerteknik ..................................100 Underhåll elteknik ........................................100 Vatten- och miljöteknik ............................ 200 Vatten- och processkemi ...........................100

FRAMTIDEN Bristen på tekniker inom energi­ teknik innebär att det är lätt att få jobb som service- och underhållstekniker eller arbeta inom tillverkning. För den som vill läsa vidare finns drift- och ingenjörsutbildningar på Nova Högskole­centrum i Energiteknik för att arbeta som kontrollrums­ personal inom processindustrin. Med rätt val av kurser finns ­också möjlighet att läsa ­vidare vid högskola för att till ­exempel bli laboratoriepersonal.

”Eftersom jag alltid har varit ­intresserad av el och miljö ­passar programmet mig som hand i ­handsken. Lärarna är duktiga och mycket ­pedagogiska, ­vilket ­underlättar hela inlärnings­ processen. I framtiden kan jag tänka mig att arbeta som ­robotmekaniker. Varför inte ­utomlands?” Elias Yousefi

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Teknikcollegecertifierad utbildning

Programledare: Mikael Pehrman, 0491-76 45 17 SYV: Mats Wiberg, 0491-885 34 Rektor: Mikael Hedkvist, 0491-76 45 03

21


EKONOMIPROGRAMMET

Ekonomistudier med mycket stor spännvidd En språngbräda och ett kunskapsförsprång till högre utbildningar inom ekonomi, eget företag eller jobb direkt. Välj mellan inriktningarna ekonomi och juridik. UTBILDNINGEN VID EKONOMIPROGRAMMET ger

nästan obegränsade valmöjligheter. Eleverna får välja mellan två inriktningar, ekonomi eller juridik. Den som väljer ekonomi under studietiden får f­ ör­djupade ­kunskaper i redovisning, kalkylering och marknads­ föring – men också i ledarskap och aktiekunskap. ­Studierna ger också kunskap i att de ­ekonomiska ­sambanden i världen är komplexa, att en förändring inom ett ­område påverkar ett annat område.

22

GIVETVIS ÄGNAS OCKSÅ mycket tid åt hur det går

till att starta och driva ett företag och vilka fällor som ska undvikas. Inriktningen juridik ger kunskaper om rätts­ ordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och ­bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och j­uridiska metoder.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 250 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1b...................................................................................100 Matematik 2b..................................................................................100 Naturkunskap 1b......................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Samhällskunskap 2...............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 350 p Företagsekonomi 1.................................................................100 Moderna språk..............................................................................100 Privatjuridik.....................................................................................100 Psykologi 1............................................................................................... 50 Inriktningar, 300 p Ekonomi Entreprenörskap och företagande............100 Företagsekonomi 2................................................................100 Matematik 3b..................................................................................100

FRAMTIDEN Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och ger bra möjligheter för fortsatta studier vid högskola och universitet. Några exempel är ­data-, ekonomi-, informations-, kultur-, ­samhällseller juridikutbildningar. Dessutom finns ­möjligheten att direkt efter skolan börja arbeta som gymnasieekonom.

”Programmet passar mig ­perfekt rent allmänt men i synnerhet för att jag får förmånen att läsa ­juridik. Är nämligen mycket ­intresserad av lagar och rätts­ väsendet. Som det känns nu ska jag satsa på en karriär inom ­juridiken eller som polis.” Nora Holmberg

Juridik Affärsjuridik.....................................................................................100 Filosofi 1....................................................................................................... 50 Rätten och samhället........................................................100 Psykologi 2a.......................................................................................... 50 Programfördjupningar, 300 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Företagsekonomi - specialisering................100 Marknadsföring..........................................................................100 Redovisning 2..................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Thomas Sköld, 0491-76 45 58 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Bengt Bobeck, 0491-76 45 04

23


ESTETISKA PROGRAMMET

Gott liv med musik En utbildning för dig som vill gå ett högskoleförberedande program och som gillar musik. På Estetiska programmet får du chansen att utveckla din kreativitet och förmåga att uttrycka dig. Du kan också läsa språk och mer matematik samt naturkunskap om du vill. MUSIK AV ALLA de slag ljuder från övningsrum och

lektionssalar på det Estetiska programmet. Eleverna musicerar i grupp, sjunger i kör, får enskild undervisning av pedagoger som är experter inom olika områden. Programmet ger en bred grund att stå på oavsett om du tänkt dig en framtid inom musik eller ej. ES förbereder dig för musikhögskolestudier såväl som andra högskolestudier som socionom, lärare, ­sjuk­sköterska eller jurist. Inom branschen benämns det Estetiska ­programmet på Oscarsgymnasiet som ett av Sveriges bästa. Förklaringen är en gedigen och högskoleförberedande musik­utbildning inom många genrer och instrument. På Estetiska programmet får sångeleverna den unika möjligheten att utveckla sin röst genom den

24

internationellt erkända sångtekniken Complete Vocal Technique. Utbildningen har moderna och ändamåls­ enliga lokaler med den allra senate tekniken och fullt utrustade studios. PROGRAMMET STIMULERAR DIN skaparlust

och kreativitet, utvecklar den sociala kompetensen och samarbetsförmågan. Eleverna jobbar lösningsfokuserat och lär sig se möjligheter (och inte hinder.) Egenskaper som du har stor nytta av i ditt kommande arbetsliv. Under de tre gymnasieåren arrangeras många offentliga konserter, vilket bidrar till en god sammanhållning och gemenskap. Eleverna erbjuds många tillfällen att uppträda inför publik under studieåren. Så ta klivet ut i livet med ES som språngbräda!


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p Engelska 5..................................................100 Engelska 6..................................................100 Historia 1b..................................................100 Historia 2b – kultur...............................100 Idrott och hälsa 1....................................100 Matematik 1b............................................100 Naturkunskap 1b...................................100 Religionskunskap 1.................................50 Samhällskunskap 1b.............................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2...............100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3...............100 Programgemensamma ämnen, 150 p Estetisk kommunikation 1................100 Konstarterna och samhället..............50 Inriktningar, 400 p Musik Ensemble med körsång...................... 200 Gehörs- och musiklära 1.....................100 Instrument eller sång*........................100 Programfördjupningar, 500 p Entreprenörskap���������������������������������������������������100 Instrument eller sång 1��������������������������������������100 Ensemble 2����������������������������������������������������������������100 Exempel på kurser som kan erbjudas: Bruksspel och akompanjemang��������������������100 Gehörs- och musiklära 2������������������������������������100 Instrument eller sång 2��������������������������������������100 Matematik 2�������������������������������������������������������������100 Musikproduktion 1�����������������������������������������������100 Musikproduktion 2����������������������������������������������100 Musikimprovisation��������������������������������������������100

FRAMTIDEN Efter studenten kan du självklart gå vidare med musikstudier på annan ort. Men du kan lika gärna välja att läsa vidare inom andra områden. Några exempel på utbildningar du kan söka är: lärare, psykolog, jurist, sjuksköterska. Listan kan göras hur lång som helst och valmöjligheterna är nästan obegränsade.

”Jag älskar musik och går på ett högskoleförberedande program. Det kan inte bli bättre än så. Har kanske inga drömmar om att bli artist utan funderar mer på att satsa på psykolog eller biolog. Utbildningen på Oscars är mycket bra. Vi får chansen att prova på många instrument. Och lärarna är engagerade och drivande.” Narin Nonthanphat

*Du läser ett huvudinstrument och ett biinstrument. Individuellt val, 200 p

KONTAKT

Gymnasiearbete, 100 p Programledare: Johan Eveborn, 0491-885 69 Christina Lindwall, 0491-885 75 SYV: Mats Wiberg, 0491-885 34 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

25


FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Yrkesförare är heta på arbetsmarknaden En utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och ger körkort på köpet, under förutsättning att aktuella kurser genomförs till myndigheternas belåtenhet. Dessutom ger utbildningen stora framtida valmöjligheter. TRANSPORTSEKTORN ÄR AVGÖRANDE för att

UTBILDNINGEN ÄR BRED. Yrkesförare är en samhället ska fungera. Näringsliv och hushåll är ­f ramtida karriärväg, men inom programmet finns ­beroende av effektiva transporter. Lastbils­ också ett fåtal platser för hamn- och förarna är viktiga länkar i den logistiken. terminal­arbetare samt lastbilsmekaniker. Att arbeta som yrkesförare innebär inte Utbildningen ger behörighet till Yrkes­ bara många timmar i en lastbilshytt. ­Mycket högskolan. Behörighet till högskolan ÅRETS handlar också om s­ ervice. Lastning och losskan ­också uppnås genom aktiva val av TRANSPORT ning av gods betyder många kund­kontakter högskole­förberedande kurser. En väg som SKOLA och bemötandet av kunderna är viktigt, liksom öppnar många ­dörrar, exempelvis är det TILL miljö- och säkerhetsarbetet. Att framföra och möjligt att bli transport- ­eller trafikledare. ANDERS JONZONS jobba med truckar och lastmaskiner hör också Möjligheten till jobb direkt efter ­studierna MINNE till ­branschen och gör dig till en komplett är stor. Transportbranschen har ett ständigt transportarbetare. behov av cirka 7 000 nya yrkesförare varje år.

26


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden..................................... 200 Fordonsteknik – introduktion.......................... 200 Inriktningar, 400 – 500 p Lastbil och mobila maskiner Lastbil och mobila maskiner – verkstad och elteknik..................................................100 Lastbilar och mobila maskiner – basteknik...........................................................................................100 Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1..............................................100 Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2.............................................100 Transport Yrkestrafik 1a.................................................................................. 200 Yrkestrafik 1b................................................................................. 300 Programfördjupningar, 500 – 800 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Godstrafik............................................................................................ 200 Godstransporter – specialisering..................100 Hantering av varor och gods............................... 200 Lastbärare............................................................................................ 200 Lastbilsmonterad kran...................................................100 Maskinell godshantering........................................... 200 Tunga arbetsmaskiner................................................... 200 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Möjligheterna till jobb är goda efter studietiden oavsett utbildningsgren. Eleverna kan välja mellan lastbilsförare, hamnterminalarbetare eller lastvagnsmekaniker. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”Är uppväxt i en åkerimiljö så oddsen för att jag skulle välja den här utbildningen var inte så höga. Lastbilsintresset har jag haft ­sedan barnsben och redan nu har jag sett Sverige några gånger från lastbilshytter. När studietiden är över ska jag börja köra lastbil i ­familjeföretaget, Segergrens ­Åkeri.” William Liljegren

KONTAKT Programledare: Katrine Berg, 0491-88 507 Johan Runnsjö, 0491-76 45 00 SYV: Mats Wiberg, 0491-885 34 Rektor: Bengt Bobeck, 0491-76 45 04

27


GYMNASIESÄRSKOLAN

Utveckla dig efter din egen förmåga PROGRAMMET FÖR FASTIGHET, anläggning och

byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne. Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljö passar det här programmet också för dig. Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service. PROGRAMMET FÖR ADMINISTRATION, ­handel

och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel eller administration. Du kan också välja detta program om du vill arbeta på ett ­varulager.

28

­ rogrammet passar dig som tycker om att ­arbeta med P service och som trivs i mötet med olika människor. ARBETSMILJÖFRÅGOR ÄR VIKTIGA på båda

p­rogrammen för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska få en god hälsa. Programmen erbjuder eleverna idrott fyra dagar i veckan. Alla elever erbjuds arbetsplatsförlagt lärande (APL), om minst 22 veckor. Varje elev har en individuell studieplan. Utbildningen avslutas med ett gymnasiesärskolearbete. Vi anpassar alltid ­utbildningen efter din förmåga.


PROGRAMPLAN FASTIGHET

PROGRAMPLAN HANDEL

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 p Engelska 1...............................................................................................100 Estetisk verksamhet...........................................................100 Historia 1..................................................................................................... 50 Idrott och hälsa 1...................................................................... 200 Matematik 1........................................................................................100 Naturkunskap 1.............................................................................. 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1................................................................... 50 Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1....................................... 200

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 p Engelska 1...............................................................................................100 Estetisk verksamhet...........................................................100 Historia 1..................................................................................................... 50 Idrott och hälsa 1...................................................................... 200 Matematik 1........................................................................................100 Naturkunskap 1.............................................................................. 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1................................................................... 50 Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1....................................... 200

Programgemensamma ämnen, 400 p Bygg och anläggning 1......................................................100 Fastighetsskötsel.................................................................... 200 Service och bemötande 1.............................................100

Programgemensamma ämnen, 500 p Administration 1........................................................................100 Handel 1.....................................................................................................100 Information och kommunikation 1..........100 Mat och butik 1.............................................................................100 Service och bemötande 1.............................................100

Programfördjupningar, 900 p Entreprenörskap 1..................................................................100 Fastighetskötsel, byggnadsunderhåll...............................................................100 Fastighetsskötsel, inre miljö.................................100 Hantverkstekniker 1...........................................................100 Hem och konsumentkunskap............................100 Idrott och hälsa 2......................................................................100 Material och verktyg 1.....................................................100 Måleri 1.......................................................................................................100 Växtkunskap 1...............................................................................100

Programfördjupningar, 800 p Entreprenörskap 1..................................................................100 Handel 2....................................................................................................100 Hem och konsumentkunskap 1.......................100 Idrott och hälsa 2......................................................................100 Inköp och logistik 2...............................................................100 Livsmedel och näringskunskap......................100 Lokalvård 1...........................................................................................100 Form och design.........................................................................100

Individuellt val, 200 p

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

”Utbildningen har många för­ delar. Tillsammans har vi r­ oligt varje dag, inte minst när vi ­producerar saker till vår lilla ­butik. Kurserna är många och skiftande. Dessutom är det jätte­kul att vi har idrott så gott som varje dag. Och så är förstås ­lärarna jättebra.” Albin Berkeby

KONTAKT Programledare: Lise-Lotte Håkansson, 0491-885 83, 885 65 SYV: Eleonor Johansson, 0491-76 45 12 Rektor: Carina Boman, 0491-76 45 06

29


HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRA

Omdöme och ansvar ger lyckade affärer Stå bakom disken i en trendig juvelerarbutik i New York eller hjälpa kunder till rätta i en mindre butik i Oskarshamn. Efter examen har ­eleverna goda kunskaper för handelsyrken som ­säljare, inköpare e ­ ller butiksledare men också kompetens för mer a ­ dministrativa sysslor inom personal, IT eller ekonomi. PROGRAMMET BEHANDLAR TVÅ områden som

till slut flätas samman till en mycket stark enhet. Handel omfattar försäljning, logistik, marknads­ föring, produktkunskap, branschkunskap, kundservice och olika former av affärsutveckling. Administration innehåller naturligtvis, som det låter, ­administrativt arbete och organisation i företag och offentlig ­förvaltning. Kommunikation och kundservice är andra väsentliga delar. Inom både handel och administration finns stora möjligheter att starta och driva företag med framgång.

30

Och därför strävar utbildningen efter att ­utveckla elevernas kunskap om entreprenörskap, försäljning och eget företagande. ELEVER VID LÄRLINGSUTBILDNINGARNA

gör minst halva ­studietiden på en arbetsplats. Där får han eller hon större delen av yrkeskunnandet. Gymnasie­gemensamma ämnen läser lärlings­eleverna till­sammans. Det är möjligt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. ­Utbildningen ger dig en yrkesexamen.


MMET - LÄRLINGSUTBILDNING PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1 .................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Entreprenörskap.......................................................................100 Servicekunskap...........................................................................100 Branschkunskap inom handel och administration......................................100 Information och kommunaktion 1.............100 Inriktningar, 500 p Handel och Service Personlig försäljning 1......................................................100 Affärsutveckling och ledarskap.....................100 Praktisk marknadsföring 1......................................100 Inköp 1.........................................................................................................100 Näthandel 1.........................................................................................100 Programfördjupningar, 700 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Handel, specialisering.......................................................100 Inköp 2.........................................................................................................100 Logistik 1..................................................................................................100 Praktisk marknadsföring 2.....................................100 Personlig försäljning 2.....................................................100 Personlig försäljning 3.....................................................100 Praktisk marknadsföring 3.....................................100 Engelska 6.............................................................................................100

FRAMTIDEN Under senare år har en rad expansiva affärs­ kedjor slagit upp dörrarna i Oskarshamn. Det betyder att ungdomar med handels­utbildningen på meritförteckningen har tämligen lätt att få jobb i hemkommunen. Möjligheterna ökar ­eftersom flera butikskedjor är på gång till ­Oskarshamn. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”En roligare utbildning kan jag inte tänka mig. Det är fantastiskt att flera dagar i veckan få ägna sig åt inredning och inrednings­ detaljer på Majne. Härlig känsla att få lotsa kunder rätt bland det stora utbudet. Kanske får jag i fram­tiden möjlighet att öppna en egen butik.” Ida Sandell

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Charlotte Vramsjö Holm, 0491-885 04 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

31


HANTVERKSPROGRAMMET - LÄRLINGSUTB

Utbildning som kan bli ditt största klipp Frissiga lockar, vågiga svall, rakat, chockerande hårfärger, innovativa flätor, nonchalanta och uppkäftiga håruppsättningar, uppseendeväckande hästsvansar och klassiska klippningar med modern touch. Som frisör har du ­chansen att släppa loss kreativitet och nyskapande så gott som varje dag. INOM HANTVERKSYRKEN ÄR personlig prägel,

teknisk skicklighet, kvalitet och design centralt. Under de tre studieåren ska eleverna därför ges möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment och tekniker. ­Viktigt är också att de ska förstå yrkets karaktär, ­hantverkstraditioner och inte minst de utvecklingsmöjligheter frisörbranschen erbjuder. Av minst lika stor vikt är att den enskilde eleven får utveckla sin känsla för färg och form. FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT starta eget

som frisör är kanske större än i många andra yrken.

32

Inom Hantverksprogrammet får ungdomarna en extra skjuts inför den kommande yrkeskarriären. Utbildningen ger nämligen även stora kunskaper om företagande och ­entreprenörskap. ELEVER VID LÄRLINGSUTBILDNINGARNA

gör minst halva ­studietiden på en arbetsplats. Där får han eller hon större delen av yrkeskunnandet. Gymnasie­gemensamma ämnen läser lärlings­eleverna till­sammans. Det är möjligt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. ­Utbildningen ger dig en yrkesexamen.


ILDNING PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1 .................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Entreprenörskap.......................................................................100 Hantverk/introduktion................................................ 200 Tradition och utveckling............................................100 Inriktningar, 300 p Frisör, barberare och hår- och makeupstylist Frisör 1........................................................................................................ 200 Material och miljö...................................................................100 Programfördjupningar, 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Frisör 2....................................................................................................... 200 Frisör 3....................................................................................................... 200 Frisör 4....................................................................................................... 200 Frisör 5....................................................................................................... 200 Frisör 5 - specialisering...................................................... 50 Personlig försäljning..........................................................100 Svenska 2................................................................................................100

FRAMTIDEN För många ett drömyrke där förutsättningarna att bli sin egen är stora. Efter 3 000 timmar på salong är det dags för gesällprov. Den som får det åtråvärda brevet kan sedan titulera sig som behörig frisör. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”Mina stora intressen är mode, trender och frisyrer så gymnasie­ valet var inte särskilt svårt. Trivs som fisken i vattnet under mina praktikpass på MM Studio. Lär mig jättemycket varje dag och snart ska jag få ta egna kunder. I framtiden vill jag öppna en egen salong.” Hanna Brunby

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Charlotte Vramsjö Holm, 0491-885 04 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

33


INTRODUKTIONSPROGRAM

34


Andra chansen ger stort framtidshopp Saknar du behörighet till gymnasiet? Behöver du veta mer om arbetslivet? Eller är det nödvändigt att förbättra svenskan inför kommande studier? FYRA OLIKA INTRODUKTIONSPROGRAM ger

elever som inte uppnått behörighet till nationellt program nya möjligheter. Via programmen kan eleven uppnå behörighet, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den ­individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla. • Programinriktat val Programmet syftar till att eleven ska få en ­utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program ­(yrkesprogram eller högskole­förberedande). Ambitionen är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Programinriktat val kan vara utformat för både en ­enskild elev eller en grupp elever.

”Introduktionsprogrammet var den perfekta språngbrädan för mig. Lärarna gav mig all hjälp och den uppmärksamhet jag ­behövde. Nu går jag på Fordonsoch transportprogrammet, precis som planerat, och trivs jättebra. I framtiden ska jag köra timmer i Norrland. Alternativet är att köra tankbil. Men lastbil ska det bli.” Emma Torestad

• Yrkesintroduktion Ger en ny möjlighet för ungdomar som saknar ­godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram, alternativt att eleven lättare kan etablera sig på arbetsmarknaden. • Individuellt alternativ Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan ­utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för elever utan behörighet till nationellt ­program – helt efter den enskilde elevens behov. Detta alternativ och yrkesintroduktion är även öppet för elever från grundsärskolan. • Språkintroduktion Ger ungdomar som nyss anlänt till Sverige intensiv­ undervisning i svenska för att de så fort som möjligt kunna gå vidare till något program på gymnasieskolan, eller annan utbildning.

KONTAKT Programledare: Damir Borcak, 0491-885 23 SYV: Eleonor Johansson, 0491-76 45 12 Rektor: Carina Boman, 0491-76 45 06

35


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Modern teknik och högt i tak Lär dig använda modern teknik. Designa egna produkter. Studier vid det ­Industritekniska programmet innebär goda möjligheter till jobb. INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET HAR

o­ nekligen många fördelar och dessutom väntar en positiv arbetsmarknad efter studenten. Under ­utbildningen får eleverna delta i en rad olika ­spännande industriprojekt. Teori blandas med praktik eftersom i ­princip alla ­ämnen integreras i verkstads­ arbeten, allt för att ­eleverna ska komma så nära verkligheten som möjligt. Under studietiden får eleverna tillverka allt från skåp till egendesignade inrednings­detaljer.

36

INOM RAMEN FÖR Ung Företagsamhet får eleverna

i årskurs tre möjlighet att starta och driva egna företag. Naturligtvis finns det stort utrymme för att utveckla kreativitet – men också för att tjäna en extra slant. 15 VECKORS ARBETSPLATSFÖRLAGT ­lärande,

APL, finns också på det Industritekniska ­programmet. Och det är värdefullt ur kunskaps­ synpunkt men också för att det innebär goda möjligheter att få in foten hos lokala industriföretag.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1 .................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Industritekniska processer 1................................100 Människan i industrin 1................................................100 Produktionskunskap 1....................................................100 Produktionsutrustning 1.............................................100 Inriktningar, 400 p Svetsteknik Kälsvets 1................................................................................................100 Produktutveckling 1............................................................100 Svets – grund...................................................................................100 Tillverkningsunderlag 1................................................100 Programfördjupningar, 800 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Engelska 6.............................................................................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Kälsvets 1 och 2.............................................................................100 Människan i industrin.....................................................100 Produktionsutrustning 2............................................100 Rörsvets 1...............................................................................................100 Rörsvets 2...............................................................................................100 Stumsvets 1 och 2......................................................................100

FRAMTIDEN Framtiden ser ljus ut för industriarbetare. Efter utbildningen har eleverna möjlighet att söka anställning som bland annat svetsare, plåtarbetare eller underhållsarbetare. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”Eftersom jag är praktiskt lagd och gillar teknik var mitt gymnasie­val självklart. ­Naturligtvis känns det skönt att veta att ett jobb väntar direkt efter gymnasieåren. Industri­ tekniker är attraktiva. ­Hoppas kunna utveckla mig inom ­svetsning, något som kan leda till jobb utomlands.” Albin Nilsson

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT

Teknikcollegecertifierad utbildning

Programledare: Niklas Johansson, 0491-885 73 Rickard Müller, 0491-76 45 37 SYV: Mats Wiberg, 0491-885 34 Rektor: Mikael Hedkvist, 0491-76 45 03

37


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Goda möjligheter till attraktiva yrken Naturvetenskapsprogrammet ger dig goda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet. NA är den gymnasieutbildning som ger flest möjligheter till att plugga vidare på högskola och universitet efter studenten. NA ÄR VALET för dig som vill ha störst valfrihet att

plugga vidare efter studenten. NA är programmet där du får experimentera, laborera, analysera och ta ställning. NA är programmet med bra studieklimat där du trivs. Fokus ligger på att utveckla dina intressen, ge dig dina meritpoäng och förverkliga dina framtidsplaner. FRAMTIDSMÖJLIGHETERNA TILL ­ATTRAKTIVA

yrken är goda. Du kan till exempel bli läkare, ­journalist, veterinär, arkitekt, optiker, psykolog, polis, civilingenjör, jurist och kriminolog. Programmet har två inriktningar:

• NATURVETENSKAP är den klassiska ­inriktningen på NA. Här läser du fler kurser inom matematik, kemi, fysik och biologi. Inriktningen ger dig den bredaste behörigheten till universitets- och högskoleutbildningar om du vill plugga vidare efter studenten. • NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE är inriktningen för dig som vill få en bra balans mellan samhällskunskap/geografi och matematik/naturvetenskap. Inriktningen ger dig en bred behörighet till universitets- och högskoleutbildningar om du vill plugga vidare efter studenten.

Teknikcollegecertifierad utbildning

38


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1c....................................................................................100 Matematik 2c...................................................................................100 Matematik 3c...................................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 450 p Biologi 1......................................................................................................100 Fysik 1........................................................................................................... 150 Kemi 1............................................................................................................100 Moderna språk..............................................................................100 Inriktningar, 300 – 400 p Naturvetenskap Biologi 2.....................................................................................................100 Fysik 2..........................................................................................................100 Kemi 2...........................................................................................................100 Matematik 4......................................................................................100

FRAMTIDEN Naturvetenskapsprogrammet ger behörighet till alla högre utbildningar och ger därför eleverna i det närmaste obegränsad valfrihet. Med ­programmet som avstamp är det ­möjligt att bli allt från läkare till civilekonom eller jurist.

”En fantastiskt bra utbildning som innebär att alla dörrar till drömjobb, via högskolan, är öppna. Men det krävs hårt jobb och engagemang för att lyckas. Positivt är att lärarna lägger ner mycket energi på oss elever, ger oss hela tiden motivation.” Erik Wöhry

Naturvetenskap och samhälle Ett naturvetenskapligt ämne ............................100 Geografi 1................................................................................................100 Samhällskunskap 2...............................................................100 Programfördjupningar, 200 – 300 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Fysik 2..........................................................................................................100 Internationella relationer.........................................100 Kemi 2...........................................................................................................100 Matematik 4......................................................................................100 Matematik 5......................................................................................100 Matematik – specialisering.....................................100 Moderna språk.............................................................. 100+100 Naturvetenskaplig – specialisering..........100 Politik och hållbar utveckling............................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Stefan Johannesson, 0491-76 45 18 AnnHelen Skeppner, 0491-885 66 SYV: Mats Wiberg, 0491-885 34 Rektor: Mikael Hedkvist, 0491-76 45 03

39


RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET –

Självklart val för serviceinriktade Coeur de filet provencale eller bruna bönor med fläsk, kvittar lika. På ­Restaurang- och livsmedelsprogrammet får eleverna lära sig att laga både gourmetmat och äkta genuin svensk husmanskost. PROGRAMMET ÄR EN självklarhet för den som är

intresserad av mat och servering. Ambitionen är att utbilda servicekunniga yrkesmänniskor, att på bästa sätt förbereda eleverna för att anpassa sig i en yrkesroll som är under ständig förändring. Eleverna får lära sig allt från att laga husmanskost i storkök till läckra à la carte-rätter i restaurangkök. På serveringssidan handlar det om allt från tallriks­ servering till fatservering – men också om ­flambering och tranchering. Ett fåtal platser finns också till ­lärlingsutbildningen inom bageri. STUDIETIDEN SKA ÄVEN ge kunskaper i

arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära,

40

specialkoster och alkoholservering. En viktig del är att entreprenörskap och ­företagande ska genom­syra gymnasieåren. Det handlar om att odla elevernas kreativitet, uppmana till idéskapande, planera, genomföra och utvärdera projekt. ELEVER VID LÄRLINGSUTBILDNINGARNA

gör minst halva ­studietiden på en arbetsplats. Där får han eller hon större delen av yrkeskunnandet. Gymnasie­gemensamma ämnen läser lärlings­eleverna till­sammans. Det är möjligt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. ­Utbildningen ger dig en yrkesexamen.


– LÄRLINGSUTBILDNING PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Branschkunskap inom restaurang och livsmedel...........................................100 Hygien.........................................................................................................100 Livsmedels- och näringskunskap 1............100 Service och bemötande 1.............................................100 Inriktningar, 300 p Kök och servering Matlagning 1......................................................................................100 Mat och dryck i kombination..............................100 Servering 1............................................................................................100 Bagerioch konditori Bageri 1........................................................................................................100 Choklad och konfektyr..................................................100 Konditori 1............................................................................................100 Programfördjupningar, 600 – 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Arrangemang..................................................................................100 Bageri 1........................................................................................................100 Barteknik................................................................................................100 Drycker och ansvarsfull alkoholservering........................................................................100 Drycker......................................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Matlagning 2.................................................................................... 200 Matlagning 3.................................................................................... 200 Matlagning 4.................................................................................... 200 Matsalshantverk.......................................................................100 Servering 2........................................................................................... 200 Service och bemötande 2.............................................100 Specialkoster...................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Efter de tre gymnasieåren finns goda möjligheter att få arbete som kock, servitris eller servitör inom restaurangbranschen. Naturligtvis är unga välutbildade människor attraktiva för branschen. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”För mig var det en ­självklarhet att välja Restaurang- och livsmedels­programmet. Har alltid varit intresserad av matlagning och har framförallt under senare år lagat mycket mat hemma. Utbildningen är bra. Känns mer som att vi är ett team, inte elever och lärare.” Carl Andersson

KONTAKT Programledare: Charlotte Vramsjö Holm, 0491-885 04 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

41


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Ta del av hela världen under gymnasietiden Studier utomlands eller ett attraktivt arbete på andra sidan Atlanten? ­Förutsättningen för en lyckad internationell framtid stavas goda språk­ kunskaper. Förutom engelska kan du välja mellan franska, spanska och tyska. GENOM SPRÅKVALET MODERNA språk (steg

3 och 4) och Engelska 7 är Samhällsvetenskaps­ programmet en bra väg för att nå 2,5 meritpoäng. Utbildningen ger djupgående kunskap om samhälls­förhållanden i Sverige och övriga ­världen, bland annat via olika digitala verktyg. ­Utbildningen ger även ett historiskt perspektiv för att ­förhåll­andena i dagens samhälle lättare ska förstås. På SA skapas även utrymme för kulturella upp­levelser inom teater och film. Vidare går färdigheter i det svenska språket som en röd tråd genom studieåren. Med fokus på att ­utveckla skrivandet, läsförståelsen och talekonsten blir man som elev förberedd på högskolestudier. PROGRAMMET HAR TRE inriktningar och erbjuder

dessutom idrottsprofil:

42

• Beteendevetenskap Utbildningen ger kunskap i människors ­utveckling och sociala samspel i olika sammanhang. Förståelse skapas för människors agerande i olika situationer. På inriktningen kan du också välja en idrottsprofil: ­hockey, simning, innebandy, basket och fotboll. • Medier, information och kommunikation Studierna betyder att eleverna får grundläggande mediakunskaper samtidigt som man arbetar praktiskt med foto, radio och tv. • Samhällsvetenskap Inriktningen mot samhällsvetenskap är given för alla som är intresserade av möten med andra människor och kulturer, som brinner för de viktiga frågorna i världen och vill göra skillnad!


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1b...................................................................................100 Matematik 2b..................................................................................100 Naturkunskap 1b......................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 300 p Filosofi 1....................................................................................................... 50 Moderna språk............................................................................. 200 Psykologi 1............................................................................................... 50 Inriktningar, 350 – 450 p Beteendevetenskap Kommunikation.........................................................................100 Ledarskap och organisation..................................100 Psykologi 2a.......................................................................................... 50 Samhällskunskap 2...............................................................100 Sociologi...................................................................................................100 Medier, information och kommunikation Journalistik, reklam och information 1....................................................................................100 Medieproduktion 1.................................................................100 Medier, samhälle och kommunikation 1......................................................................100 Psykologi 2a.......................................................................................... 50 Samhällsvetenskap Geografi 1................................................................................................100 Historia 2a.............................................................................................100 Religionskunskap 2.................................................................. 50 Samhällskunskap 2...............................................................100 Samhällskunskap 3...............................................................100 Programfördjupningar, 300 – 400 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Engelska 7..............................................................................................100 Fotografisk bild 1.......................................................................100 Fotografisk bild 2......................................................................100 Fotografisk bild 3......................................................................100

PROGRAMPLAN FORTS Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.....................................100 Internationella relationer.........................................100 Journalistik, reklam och information 1....................................................................................100 Naturkunskap 2..........................................................................100 Matematik 3.......................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Att välja programmet innebär att väldigt många studievägar är öppna.

”Inriktning beteendevetenskap är perfekt för mig eftersom jag har planer på att bli psykolog. Utbildningen är också bra för att den innehåller mycket språk. Och det passar mig bra eftersom studier utomlands, kanske USA, lockar.” Amilia Jonsson

KONTAKT Programledare: Johan Schöttke, 0491-885 44 William Svensson, 0491-885 53 SYV: Madelene Willinder, 0491-76 45 40 Rektor: Niclas Hammar, 0491-76 45 01

43


VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VVS-montörer är heta på marknaden Redan i dag är efterfrågan stor. Och i morgon blir den ännu större. För den som gillar hantverk och teknik och vill ha ett jobb direkt efter gymnasiet är inriktning VVS och kylteknik rätt val. VVS STÅR FÖR värme, ventilation och sanitet. Att

arbeta i branschen innebär installation, service samt drift- och underhåll av tekniska system. Under utbildningstiden får eleverna exempelvis lära sig att bygga system för kyla, vatten, avlopp och värme i bostäder, industrier och offentliga lokaler. Ett växande område för VVS-montören är att installera moderna värmesystem som bergvärme, solfångare och värmeväxlare i olika byggnader.

44

ARBETET SOM VVS-MONTÖR är fritt och

s­ jälvständigt. Ofta står den enskilde montören för allt, från inköp av material till planering och montering. I årskurs ett läser eleverna gymnasie­gemensamma ämnen och grundläggande energiämnen. År två ägnas bland annat åt VVS-ämnen såsom sanitet, gassvets och bågsvets. Under det avslutande studieåret blir det fördjupning i VVS-ämnena och 15 veckors ­arbetsplatsförlagt lärande, APL.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Elkraftteknik...................................................................................100 Systemuppbyggnad.............................................................100 Verktygs- och materialhantering...............100 Värmelära..............................................................................................100 Inriktningar, 300 p VVS Entreprenadteknik................................................................100 Sanitetsteknik 1...........................................................................100 Värmeteknik 1................................................................................100 Programfördjupningar, 800 – 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Injusteringsteknik..................................................................100 Kyl- och värmepumpsteknik – grund........................................................................................................100 Matematik 2a...................................................................................100 Sanitetsteknik 2..........................................................................100 VVS-teknik.......................................................................................... 200 VVS gassvetsning rör........................................................100 VVS Tig-svetsning rör......................................................100 Värmeteknik 2................................................................................100 VVS-svets och lödning rör.........................................100

FRAMTIDEN Goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Efter två år som lärling är det dags för yrkesexamensprov som ger ett attraktivt yrkesbevis. Det finns också möjlighet till förkovran på yrkeshögskola eller att komplettera för vidare högskolestudier. Därefter hägrar jobb som ­projektledare, teknisk säljare eller energikonsult.

”Ett bra jobb. Och dessutom bra betalt. Därför har jag varit inställd på att utbilda mig till rörmokare under flera år. Svetsmomenten tycker jag är riktigt kul och det är stimulerande att hela tiden få lösa praktiska problem.” Per Månsson

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Jörgen Rosander, 0491-76 45 46 SYV: Eleonor Johansson, 0491-76 45 12 Rektor: Mikael Hedkvist, 0491-76 45 03

45


VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Bra valmöjligheter – ger jobb lättare! Ett yrkesprogram som ger ytterst bra framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Välj en utgång som leder till arbete inom hälso- och sjukvård eller arbete med grupper av människor i behov av stöd. I FLERA YRKEN är det själva mötet som är yrkes­

utövningen.
Eleverna får hjälp att förstå ­människan som en helhet, hur hon kan fungera biologiskt, ­psykologiskt och socialt samt om olika livsvillkor, kulturer och religioner.
 För att kunna ge omsorg till andra måste du kunna ta vara på dig själv. Genom att lära om andra är det möjligt att själv växa som människa. TEORI OCH PRAKTIK vävs ihop på ett bra sätt i

utbildningen. Inom vård och omsorg arbetas det

46

ofta i team bestående av medarbetare från olika yrkes­ grupper, något som ger eleverna värdefull erfarenhet. DET ARBETSPLATSFÖRLAGDA lärandet (APL) ­

om minst 15 veckor spelar en viktig roll. Den ger ­eleverna möjlighet att pröva kunskaper och teorier mitt i verkligheten. Alla erfarenheter från en arbetsplats blir ofta ­grunden för ett verklighetsbaserat lärande i vård- och omsorgs­utbildningen.


PROGRAMPLAN

FRAMTIDEN Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig till exempel för arbete som undersköterska, vårdoch omsorgsassistent och personlig assistent. Vid rätt val av kurser kan du läsa vidare på högskolan till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbets­ terapeut, socionom eller lärare.

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 1 400 p Anatomi och fysiologi 1..................................50 Anatomi och fysiologi 2.................................50 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1......................100 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2......................100 Gerontologi och geriatrik...........................100 Hälso- och sjukvård 1....................................100 Hälso- och sjukvård 2....................................100 Omvårdnad 1.....................................................100 Omvårdnad 2.....................................................100 Psykiatri 1............................................................100 Psykiatri 2...........................................................100 Psykologi 1............................................................50 Samhällskunskap 1a2......................................50 Social omsorg 1.................................................100 Social omsorg 2.................................................100 Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2............................................100

”Min ambition är att få jobba med människor och att göra skillnad. Både i stort och smått. Därför är den här utbildningen perfekt. En stor fördel är också att det är lätt att få jobb efter de tre gymnasieåren. Efter några år i vården kan jag tänka mig en vidareutbildning till psykolog.” Albin André

Programfördjupningar, 200 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Engelska 6.............................................................................................100 Svenska 3................................................................................................100 Matematik 2a...................................................................................100 Mental träning..............................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Anneth Borgemo, 0491-885 40 SYV: Eleonor Johansson, 0491-46 45 12 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

47


TEKNIKPROGRAMMET

Bra grund att stå på Skapande och problemlösande arbetsformer där teoretiska kunskaper klargörs genom praktisk tillämpning och utveckling med datorns hjälp. Teknikprogrammet ger goda kunskaper i matematik, fysik, kemi, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser. FÖRST OCH FRÄMST handlar det om ett högskole-

förberedande program. Den breda utbildningen ger eleverna en mycket bra grund för fortsatta studier. Företrädesvis används ett projektinriktat arbetssätt i många ämnen. En grundsten i undervisningen är att eleverna lär sig använda interaktiva och digitala ­medier för att presentera ett tekniskt innehåll. PROGRAMMET HAR TRE INRIKTNINGAR:

• Design och produktutveckling Ger kunskap och färdighet i bland annat konstruktion samt bild och form.

Teknikcollegecertifierad utbildning

48

• Informations- och medieteknik Utbildningen behandlar datorteknik, programmering och webbutveckling. • Teknikvetenskap Behandlar teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering och styrning. EFTER TRE ÅR på programmet ges eleverna

­ öjlighet att läsa till gymnasieingenjör 900 poäng m med 15 veckors prakik ute på lokala företag. LÄS MER PÅ SID 50


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 100 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1c....................................................................................100 Matematik 2c...................................................................................100 Matematik 3c...................................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Fysik 1........................................................................................................... 150 Kemi 1............................................................................................................100 Teknik 1...................................................................................................... 150 Inriktningar, 400 p Design och produktutveckling Bild och form 1a1 & 1a2.....................................................100 Cad 1 & 2....................................................................................................100 Design 1......................................................................................................100 Konstruktion 1...............................................................................100 Informations- och medieteknik Datorteknik 1a...............................................................................100 Programmering 1.......................................................................100 Webbutveckling 1.....................................................................100

PROGRAMPLAN FORTS Programmering 2......................................................................100 Teknik 2.....................................................................................................100 Webbserverprogrammering 1.............................100 Webbutveckling 2....................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Utbildningen ger behörighet till flertalet högskoleutbildningar, exempelvis ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Programmet utgör också en bra bas för den som vill söka en yrkes­ högskoleutbildning inom data, teknik eller tillverkning.

”Programmet är en bra dörr­ öppnare. När gymnasietiden är över är vägen till intressanta ­utbildningar på högskolan vidöppna. Visst kan vissa lektioner vara tuffa men lärarna är under­ bart bra. Har hela tiden för­ mågan att göra det komplicerade till det okomplicerade.” Jackie Wong

Teknikvetenskap Fysik 2..........................................................................................................100 Matematik 4......................................................................................100 Teknik 2.....................................................................................................100 Programfördjupningar, 400 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Biologi 1......................................................................................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Fysik 2..........................................................................................................100 Kemi 2...........................................................................................................100 Matematik specialisering...........................................100 Matematik 4......................................................................................100 Matematik 5......................................................................................100 Naturvetenskaplig specialisering...............100 Produktionskunskap.........................................................100

KONTAKT Programledare: Mattias Pettersson, 0491-76 45 36 Hanna Sandqvist, 0491-885 19 SYV: Mats Wiberg, 0491-885 34 Rektor: Mikael Hedkvist, 0491-76 45 03

49


TEKNIKPROGRAMMET ÅR 4

Tekniska studier ger stor valfrihet Ett utmärkt sätt att som ung få ett kvalificerat arbete men också ett bra instrument som underlättar en framtida högskole- eller civilingenjörs­ examen. Utbildningen till gymnasieingenjör, genom fjärde året på Teknikprogrammet, skapar stor valfrihet. DEN ETTÅRIGA UTBILDNINGEN vid Oscars­

gymnasiet möter arbetslivets behov av kunskaper inom design och produktutveckling på ett ­förnämligt sätt. Under läsåret tränas de blivande gymnasie­ ingenjörerna inom problemlösning via CAD, ­t­ekniskt konstruktions- och designarbete men även ­industriekonomi ingår som en viktig del. Kurserna inom konstruktion och teknisk specialisering kan individanpassas inom Skolverkets ramar. Målet med utbildningen är att eleverna ska bli ­attraktiva på ­arbetsmarknaden och att de ska vara färdiga för ­kvalificerade jobb direkt efter läsåret. Det finns också möjlighet att specialisera sig inom ett visst yrke eller inom ett speciellt intresseområde. En gymnasie­ ingenjörsexamen innebär också att en kommande utbildning till exempelvis civilingenjör underlättas.

50

PÅBYGGNADSUTBILDNINGEN GENOMFÖRS I

samarbete mellan skola och det lokala näringslivet. I och med att teori varvas med 15 veckors ­arbets­förlagt lärande (APL) på lokala företag blir ­övergången från utbildning till yrkeskarriär relativt odramatisk. UNDER LÄSÅRET ERHÅLLER eleverna en rad

certifikat och intyg. Bland dessa märks: ESA tillträde (elsäkerhetsanvisningar), Mechanical Design CSWA (CAD), SSG certifikat (arbetsmiljö och säkerhet), Handledarutbildning, Europass (för arbete inom EU). EFTER DET FJÄRDE tekniska läsåret väntar arbeten

som produktionstekniker och driftingenjör.


BEHÖRIGHET & ANTAGNING

Allt om behörighet och antagning DU ÄR BEHÖRIG till ett nationellt program till och

med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det innebär att du senast kan söka till hösten det år du fyller 19 år. Då måste årskurs 9 ha slutförts. BEHÖRIGHET TILL YRKESPROGRAM:

• Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och fem andra ämnen. BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:

• Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och nio andra ämnen. • Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet. • Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. ANSÖKAN

• Ansökan görs via Internet. • Du får bara lämna in en ansökan, oavsett hur många utbildningar du söker. Detta gäller även om du söker utbildningar på annan ort. • I början av april kan du logga in på dexter.oskarshamn.se och se resultatet av den preliminära antagningen. • Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram från mitten av april till början av maj. • När antagningen är klar den 1 juli får alla sökande ett personligt meddelande – även den som inte blivit antagen. • Har du inte fått något meddelande senast andra veckan i juli bör du kontakta antagningskansliet*. • När skolorna börjat i augusti kan det finnas platser lediga på en del utbildningar. Då kan den som är behörig och inte blivit antagen tidigare söka någon av dessa platser. Den som blivit antagen till ett lägre val kan bli erbjuden plats till det högre valet om man har valt att stå som reserv. Antagningskansliet meddelar den sökande som står i tur. Var därför noga med att du kryssar i rätt svar på svarstalongen och anger rätt adress och telefonnummer.

SAMVERKAN MELLAN KOMMUNER

Oskarshamns kommun har skrivit ett samverkansavtal med Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar Gymnasieförbund, Karlshamn, ­Karlskrona, Lessebo, Mönsterås, Nybro, Olofström, ­Ronneby, Tingsryd, Vimmerby, Västervik och Växjö. Det innebär att du som är folkbokförd i någon av ­kommunerna kan söka gymnasie­utbildning i ­Oskarshamn på samma villkor som i din hem­ kommun. På samma sätt kan ungdomar från ­Oskarshamns kommun söka utbildning i ovan ­n­ämnda kommuner. Din studie- och yrkesvägledare kan förklara hur du berörs av samverkansavtalen. FRISÖK

Från och med höstterminen 2008 gäller frisök i hela landet. Det innebär att du kan söka ­en utbildning var som helst i landet. Mer information om ­reglerna kring frisök och vad som gäller angående inackorderings­tillägg och ersättning för dagliga resor får du av din studie- och yrkesvägledare. URVALET

Urvalet bestäms efter meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdet för de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. Språk ger extrapoäng och om du läst språk i grundskolan kan du få betyg i 17 ämnen. Du kan få max 340 poäng i meritvärde. Betygspoängen A 20, B 17,5, C 15, D 12,5, E 10, F 0. Du kan få tillgodoräkna dig poäng för särskilda ­kunskaper eller erfarenheter av betydelse för den ­sökta utbildningen. Meritvärdet får i sådana fall höjas med högst 10. Ett begränsat antal platser ska finnas för ­elever som på grund av särskilda skäl (exempelvis ­medicinska eller sociala) bör få företräde framför övriga sökande. Behörighetskravet gäller även de som söker och tas in via den fria kvoten. *Antagningskansliet: 0491-76 45 15

51


Oscarsgymnasiet är en skola med gott rykte där elever och lärare kan känna sig trygga. Därför behöver du inte spela en roll, utan kan hela tiden vara dig själv och fokusera på dina studier. På skolan finns plats för alla. Oscarsgymnasiet erbjuder möjlighet att utveckla många intressen. Kvittar om du gillar musik, fotboll, hockey, politik, teknik eller om du snabbt vill komma ut i arbetslivet eller läsa vidare på högskolan. På Oscars finns något för alla. Vi satsar på dig, framtiden och världen! Välkommen till en bra skola. Som hela tiden bara blir bättre. Delicious

Flickr

Twitter

/oscarsgymnasiet

0491-885 00 • www.oskarshamn.se

Facebook

MySpace

StumbleUpon

Slash Dot

Mixx

Skype

Reddit

FriendFeed

YouTube

@oscarsgymnasiet

Produktion: Krepart AB, www.krepart.se, 0491-178 80 Fotograf: Jonas Persson Tryck: Risbergs, Uddevalla, oktober 2020

Profile for KrePart

Oscarsgymnasiet 2021-2022  

Oscarsgymnasiet är en skola med gott rykte där elever och lärare kan känna sig trygga. Därför behöver du inte spela en roll, utan kan hela...

Oscarsgymnasiet 2021-2022  

Oscarsgymnasiet är en skola med gott rykte där elever och lärare kan känna sig trygga. Därför behöver du inte spela en roll, utan kan hela...

Profile for krepartab