Döderhults Församling – Nr 1 2019

Page 1

Ett inspirationsmagasin om tro, liv och kärlek | Nummer 1 2019

Manskör tar ton Givande auktioner

Snällkampanj för stora & små

Örtagården ger växtkraft

Barnsligt kul för alla barn

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 1


TÄNKER NYTT

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Psaltaren 62:6

Ett hoppfullt magasin

Det kristna budskapet, modernt paketerat och ­lättillgängligt för alla. Döderhults församling satsar på en tidning av senaste tappning. – En otroligt bra kanal för att nå ut till församlings­ medlemmarna, säger kyrkoherde Anders Byström.

S

atsningen sker i samarbete med ­kommunikationsbyrån KrePart i Oskarshamn, som är experter på bland annat produktion av tidningar. Resultatet håller du just nu i din hand. – Med professionell hjälp tar vårt marknads­arbete ett steg in i en ny dimension. Att kommunicera på rätt sätt är oerhört vik­ tigt i dagens häftiga mediabrus. Vi jobbar hela tiden med att försöka hitta nya former att nå ut på, som kan spegla vår verksamhet och vad vi står för, säger Linda Tiri, informatör och församlingsmusiker i Döderhults församling. Nytt omtag Hon får medhåll från Anders Byström: – Det är otroligt bra att kunna ­använda sig av en lokal aktör. KrePart jobbar på 2 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Tanken är att l­yfta fram allt bra som ­församlingen ­uträttar, inte minst alla våra eldsjälar som får verksamheten att ­snurra. vårt ­uppdrag men också tillsammans med oss. ­Tanken är att lyfta fram allt bra som för­samlingen uträttar, inte minst alla våra ­eldsjälar som får verksamheten att snurra. Tidningen är ett helt nytt omtag från det tidigare Kyrkbladet som funnits i många år. En produktion som varit mycket uppskattad,

under ledning av Leif Norrgård. – I och med att samarbetet med Högsby församling avslutades i höstas, upphörde även det gemensamma Kyrkbladet. Nu är det dags att tänka nytt, säger Anders Byström. Goda förebilder Och nytt ska det bli. På 16 sidor, fem gånger om året, ska församlingens arbete marknads­ föras på ett lättillgängligt och trovärdigt sätt. Djupdykningar i verksamheten, person­ porträtt på goda förebilder och spännande artiklar om alla aktiviteter som församlingen erbjuder. Tanken är att nå både aktiva och mindre aktiva församlingsmedlemmar. Tidningen ska till hundra procent stötta verksamheten och medverka till ett ökat intresse för församlingens aktiviteter och guds­


TÄNKER NYTT

Kyrkoherde Anders Byström och informatör Linda Tiri vill att marknads­ föringen av det kristna budskapet når en ny dimension.

Anders Byström JOBBAR SOM: Kyrkoherde ÅLDER: 47 år BOR: Svalliden FAMILJ: Frun Jenny, sönerna

Emanuel, Johannes och Elias, katterna Lisa och Zelda GÖR PÅ FRITIDEN: Umgås med familj och vänner, är med i frimurarna och tycker om att släktforska. Borde gå till ­g ymmet lite oftare också.

Linda Tiri JOBBAR SOM: Församlings­

musiker och informatör ÅLDER: 40 år BOR: Norrby gård FAMILJ: Dottern Wilma GÖR PÅ FRITIDEN: Tar några simtag, promenerar, umgås, skrattar och är.

…och en hoppfull kampanj Många hajade till när barn från Döderhults församling gjorde ­debut på jumbotronen i Be-Ge Hockey Center i december. REKLAMFILMEN ÄR EN del i kampanjen för

ett snällare och mjukare samhälle som ­församlingen initierat tillsammans med IK Oskarshamn och KrePart. – Kyrkan finns överallt. En plats som samlar drygt 2 400 människor 26 gånger under en säsong är naturligtvis perfekt för att marknadsföra det kristna budskapet. Under hockeymatcherna når vi många människor på en gång, säger församlingens informatör Linda Tiri. – Samarbetet med Döderhults försam­ ling är mycket spännande. Och i de hårda tider vi lever i är det viktigt att barnen får göra sina röster hörda, säger IK Oskarshamns klubbchef Martin Åkerberg. MOBBNING ÄR ETT stort och allvarligt

­vardagsproblem för många barn i dag.

Det kan vara alltifrån kommentarer om vilka kläder barnet har på sig, till knuffar och slag eller kränkningar på nätet. Här spelar kyrkan en viktig roll i att sända ut rätt budskap. Inspirationen till kampanjen kommer från Matteus 7:12: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. I SAMARBETE MED KrePart filmades några

barn i åldrarna 4-12 år från Döderhults församlings barngrupper, där de fick svara på hur en riktigt bra kompis ska vara. ­Detta resulterade i 14 värdeord, så som snäll, schyst och glad. I december kunde barnen se sig själva göra debut på jumbotronen i taket på ­Be-Ge Hockey Center under matchen ­mellan IK Oskarshamn och AIK. Filmen relaterar direkt till de 14 värdeorden, som tillsammans med Döderhults ­församlings logotype pryder plexi­ glaset på rinkens kortsida mot logerna. Döderhults församling kommer att vara en del av många hemma­matcher under den resterande säsongen. – Det här är ett sätt att verka för ett mjukare och vänligare samhälle, om än i liten skala, säger Linda Tiri.

Hur ska en bra kompis vara?

tjänster. Som bonus ska den också visa på allt bra som kyrkoavgiften finansierar. – Ett spännande uppdrag som handlar om att föra in det kristna budskapet både i stort och smått. Tanken är att vi tillsammans med församlingen ska skapa ett inspirations­ magasin som ger glädje och hoppfullhet – men som också manar till en smula eftertanke. Där­ för kommer alla texter ha ett tillhörande bibel­ citat, säger Mikael Petersson, vd KrePart AB. Under året ska verksamheterna i samtliga kyrkor: Döderhult, Påskallavik, Kristdala och Bockara, speglas på flera sätt. Finns det något särskilt som du tycker ska vara med? Eller en person vars engagemang i församlingen förtjä­ nar att uppmärksammas? Tipsa i sådana fall Linda Tiri direkt, på linda.tiri@svenskakyrkan.se. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 3


DIAKONI FÖR ALLA

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Psaltaren 46:2

Hjälp

– när nöden är som störst

Exempel på d ­ iakonala ­insatser i Döderhults ­församling Örtagården Träffpunkt l Stickcafé l Syföreningar l Sorgegrupp l Stödsamtal l Själavårdande samtal l Besöksgrupp l Hembesök l Matkassar l l

Det kan vara ett samtal när livet brister. Eller stöd för dig som sörjer. Kanske behöver du bara känna att du passar in någonstans. Diakonin i Döderhults församling inkluderar alla – oavsett ålder och tro.

E

n hjälpande hand, ett lyssnande öra, en hjälp i nöden. Diakoni betyder mycket – för många. Men det gäller också att nå ut till alla som behöver. Något som diakonen Monia Ivarsson i Döderhults församling ­arbetar för fullt med just nu. – Är mitt uppe i en omvärldsanalys, där jag ska kartlägga vilka behov som finns. Målet är att vara klar under våren. Ett väldigt ­spännande uppdrag! Genom att synliggöra behoven får vi svar på var vi ska lägga vårt fokus. Jag tänker kyrkan som komplement till övriga instanser, att fylla glappet där samhället inte alltid räcker till, säger hon. Öppen mötesplats En stor del av diakonin i dag innefattar äldre. Men även daglediga personer – så som sjukpensionärer, arbetslösa, asylsökande eller personer med psykisk ohälsa som inte tar sig till jobbet eller skolan – har behov. Exempelvis att få komma in i ett sammanhang utan krav på några prestationer. – Vi erbjuder därför en öppen mötesplats som kallas för Örtagården. Det är kravlöst från början till slut. Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar för att finna rytm och balans i tillvaron. Vissa behöver en plats att gå 4 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

till för att bryta sin isolering, berättar Monia Ivarsson. Tystnadsplikt För andra kanske det passar bättre med ett enskilt samtal än ett gruppsammanhang. Det kan vara bra att känna till att både diakoner och präster har tystnadsplikt. Församlingen för inte heller några journaler och besöken är kostnadsfria. Det finns inga krav på att du som behöver samtal måste vara troende eller medlem i Svenska kyrkan. – Ibland kan det vara lång väntetid för att få träffa en psykolog. Vi utför ingen terapi, men vi kan lyssna och trösta. Framför allt ­försöker vi ge hopp och slå följe en bit på ­vägen. Enskilda samtal Som många vet, blir livet inte alltid som planerat. Oförutsedda saker inträffar. Dödsfall kan komma plötsligt och lägga de anhörigas liv i spillror. Många menar att sorg går över med tiden. Men sorg går inte över av tid, utan av att vi bearbetar den. Förutom enskilda samtal med diakon eller präst, finns möjligheten att vara med i en grupp tillsammans med andra i en liknande situation. Gruppen träffas sex-sju gånger i församlingshemmet.

Diakonen Monia Ivarsson berättar om församlingens arbete med diakonin. Ett arbete som omfattar alla i närområdet som är i behov av hjälp eller stöd.

Att finnas när livet är som skörast gör kyrkan relevant och ger också möjlighet för människor att komma ett steg närmare Gud. – Diakoni är ingen separat verksamhet utan mer ett förhållningssätt. Den genomsyrar hela vårt varande som kyrka. Att visa sin tro i praktisk handling. Kärleken från Gud får inte stanna kvar i oss utan måste ges vidare till vår nästa. Nöden finns inte bara i Afrika. Den kan finnas precis bredvid oss, säger ­Monia Ivarsson.


DIAKONI FÖR ALLA

Monia Ivarsson JOBBAR SOM: Diakon

i Döderhults församling ÅLDER: 46 år BOR: Med utsikt mot ­kyrktornet FAMILJ: Stor och yvig GÖR PÅ FRITIDEN: R ­ enoverar, motionerar, planterar och ­kontemplerar!

Örtagården

En jordnära mötesplats för Pia För Pia Borgemo, 57 år från Påskallavik är det ingen torsdag utan Örtagården. – Här kan jag bara vara. ALLA SOM BESÖKER församlingshemmet i

Döderhult möts av en grönskande oas med växter och blommor precis utanför entrén. Visserligen något mindre grönskande om vintern, men precis lika betydelsefull. Örtagården är nämligen inte bara namnet på trädgården. Det är också namnet på den mötesplats som erbjuds på torsdags­ eftermiddagarna. Att ha en plats som är helt kravlös, i en annars prestationsfylld vardag, kan göra underverk. – Det är helande att få vara i den här miljön. Att bara stoppa händerna i myllan gör mycket, säger diakon Monia Ivarsson. Örtagården är en plats för alla, i syn­ nerhet för personer i rehabilitering som drabbats av exempelvis en kris. En av dessa är Pia ­Borgemo. Hon blev sjukpensionär när

Torsdagar kl 13.30-16.0 0 (vid sopplunc h från kl 12.30)

hon gick in i väggen för ett antal år sedan. Alla krämpor som hon tryckt undan, kom fram. – Orken fanns inte längre. Jag behövde ett ställe där jag bara kunde vara, helt utan krav på prestationer. Fick höra om Örtagården för 1,5 år sedan och har varit här sen dess. VARJE TORSDAG BÖRJAR med en stilla stund i Stillhetens kapell, där möjligheten finns att varva ner. Därefter är det öppet café i för­ samlingshemmet med diverse erbjudanden. Det kan handla om alltifrån att lära sig slappna av, sjunga för själen, lyssna till ­teologiska tankar eller att bara vara. Arbete i trädgården och kreativt ­skapande går som en ”grön” tråd genom hela ­mötesplatsen Örtagården. – Det är så härligt att få vara del av ett sammanhang där det inte krävs något av mig. Ingen tittar snett på mig om jag gråter, istället tar de hand om mig. Det är faktiskt helande att komma hit, säger Pia Borgemo.

Pia Borgemo är en av många som fått hjälp på den öppna mötesplatsen Örtagården. Här med diakonen Monia Ivarsson. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 5


MANSKÖREN

Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Kolosserbrevet 3:16

Manskör Består av fyra grundstämmor, vilka uppifrån och ner benämns: 1:a t­ enor, 2:a tenor, 1:a bas och 2:a bas. D ­ en kraftfulla och lite skrovliga mansrösten bidrar till att ge manskören sin unika klangfärg och speciella karaktär.

Manliga toner med lätts – Nu låter ni som en påse nötter..! Körledare Anna Rosén tillrättavisar aningen bryskt, men med ett stort leende, den brokiga – och kanske lite väl uppsluppna – samling män som tar några svajiga toner i Döderhults församlingshem.

D

et är onsdagskväll och övning för manskören. Ett 15-tal män i olika åldrar sitter på rad framför Anna Roséns piano. – Egentligen låter det bättre när vi står och sjunger. Men vi övar i två timmar och orkar inte stå hela tiden, förklarar Gunnar Spång och hans stolsgranne Henrik Jonasson nickar instämmande. Kören är en av få i sitt slag i regionen och startades hösten 2017 på initiativ av sång­ fågeln Fredrich Snygg. 6 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

– Vi var ett gäng killar som hade snackat om att sjunga i kör och vid något tillfälle nämnde jag det för Anna. Efter att ha funderat ett tag nappade hon på idén. I dag är det bara jag kvar av det ursprungliga gänget. Men det har tillkommit en massa nya goa gubbar, säger han med glimten i ögat. Allvar under roliga former Kyrkorådets ordförande Eddy Elmersson är en av dem. Även om han knappast kan kallas nykomling i körsammanhang. Han inledde sin

karriär i Döderhults körverksamhet redan som 12-åring 1954. – Egentligen hade jag slutat med körsång efter problem med halsen. Men när det blev aktuellt med en manskör i Döderhult kunde jag inte hålla mig borta. Att sjunga i mans­ kör är annorlunda på flera sätt. Dels är det en ­annan klang, dels en annan jargong. I mans­kören är det onekligen lite grabbig upp­ sluppen stämning. Allvar under roliga former, ­konstaterar han leende. Dags att börja med något nytt Något som både Anders Jarkiewicz och Petter Karlsson håller med om till fullo. De hör till de senast tillkomna medlemmarna i kören och har redan funnit sig väl tillrätta. – Jag har aldrig sjungit i kör tidigare. Som pensionär tyckte jag dock att det var dags att


MANSKÖREN

Henrik Jonasson tar i för kung och fosterland.

Döderhults körverksamhet l

Döderhult

Klanglådan För barn 5 till 6 år tillsammans med vuxen (om man vill). Fruktstund, rytmik, lek och sång. Ledare: Madeleine Åverling. Torsdagar 16.45-17.30 Gloriakören För barn i klass 1 till 3. Ledare: Madeleine Åverling. Torsdagar 17.45-18.30 Nimbuskören För barn i klass 4 till 6. Ledare: Madeleine Åverling. Onsdagar 16.00-16.45 Katarinakören För tjejer i klass 7 och uppåt. Ledare: Madeleine Åverling. Onsdagar ­17.00-18.00 Laudate För vuxna kvinnor. Ledare: Linda Tiri. Tisdagar 17.30-19.00 Manskören För vuxna män. Ledare: Anna Rosén. Onsdagar enligt schema 18.00-19.30 Gospelkören För ungdomar och vuxna. Ledare: Anna Rosén. Tisdagar 18.00-19.30 Körledaren Anna Rosén instruerar deltagarna i manskören.

Kammarkören För vuxna på avancerad nivå. Antagning efter provsjungning. Ledare: Anna Rosén. Enligt schema l

am jargong Det är ett härligt gäng. Jag såg dem på en mässa i Döderhults kyrka och blev imponerad. börja med något nytt i livet och hamnade här, berättar Anders Jarkiewicz. För Petter Karlsson var det även en social grej. Efter en tioårig sejour i Uppsala flyttade han nyligen tillbaka till Oskarshamn. – Det är ett härligt gäng. Jag såg dem på en mässa i Döderhults kyrka och blev imponerad. Och nu är jag själv med, säger han.

jobb som ledare och hela tiden höjer nivån för körens förmåga. Något hon ger tydligt prov på när männen samlas stående runt hennes piano med not- och texthäften till ”Tänd ett litet ljus” i högsta hugg. – Mummel, mummel, mummel… Ta nu i ordentligt och le när ni sjunger, instruerar hon sina adepter. Strax därpå rätar tonerna upp sig och stämmorna faller på plats. Ytterligare ett sångstycke som kan läggas till manskörens ständigt växande repertoar.

Bockara

Kyrkokören Blandad kör för vuxna. Ledare: Hugo Sjögren. Tisdagar 18.30-20.00 l

Kristdala

Kristallen För barn i klass 2 och uppåt. Ledare: ­ Milda Jonasson. Onsdagar 14.30-15.00 Kyrkokören Blandad kör för vuxna. Ledare: Milda Jonasson. Torsdagar 18.30-20.00 l

Påskallavik

Kyrkokören Blandad kör för vuxna. Ledare: Linda Tiri. Måndagar 18.30-20.00

Vill du också sjunga i kör?

Kontakta någon av körledarna, se sida 15 för telefonnummer

Växande repertoar Oavsett tidigare erfarenheter är samtliga överens om att Anna Rosén gör ett fantastiskt DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 7


KYRKIS

Musik, dans och rytmik uppskattas av barn i alla åldrar. Därför är också glädjen stor när det vankas Kyrkis i Döderhult.

Kyrkis är en oas för alla Tindrande ögon och stora leenden. Kyrkis i Döderhult är uppskattat. Varje torsdagsförmiddag bjuds det på sång, lek och pyssel om vart­ annat i församlingshemmets källare.

tillsammans med pappa Fredrik och lillebror Noel, 2 år. – Det är verkligen toppen att detta finns. Barnen blir stimulerade och jag får träffa ­andra pappor, säger Fredrik Rundqvist, ­pappaledig sedan oktober förra året.

V

Sprida kristet budskap Varje Kyrkis inleds med frukost klockan nio. Därefter blir det sångstund och en kortare bibelberättelse anpassad för barn inne i ­andaktsrummet.

i har varit här flera gånger. Leka vill jag göra, sjunga också. Busar varje gång, säger Maja Rundqvist, 3,5 år, som tagit sig till Kyrkis

Varför går ni på Kyrkis? Robin Åverling, 31 år med Ellen, 1 år: – Det är roligt att träffa andra föräldrar och Ellen verkligen lyser upp under sångstunden. Sen är det kul att min mamma Madeleine, alltså Ellens ­farmor, är en av ledarna. 8 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Lisa Björklund, 29 år med Gry, 2 år: – Vi brukar komma hit varje torsdag, det är så mysigt. Grys storebror gick här också innan han började förskolan.

– Våra källarlokaler renoverades för drygt tre år sedan och vi är extra stolta över vårt andaktsrum, som bland annat har autentiska kyrkbänkar mot väggarna. För oss är det viktigt med ett andaktsrum i och med att det är en bit att gå till kyrkan. Kyrkis är ett sätt för oss att sprida det kristna budskapet, säger Kerstin Jutterdal, ledare för Kyrkis sedan 28 år tillbaka.

Blandningen på å­ ldrar gör att det är en ­väldigt rolig grupp att leda.

Beatrice Karlsson, 25 år med Freja, 1,5 år: – Tycker att det är så fina lokaler här, med kök och allt. Freja får möjligheten att leka av sig lite, då är både jag och hon nöjda!


KYRKIS

Tvååringen Gry älskar frukosten på kyrkis.

Kerstin Jutterdal och Madeleine Åverling leder sång- och bibelstunden i andaktsrummet.

Kyrkis i tre kyrkor Kyrkis erbjuds på tre ställen i Döderhults församling; Döderhult, Påskallavik och Kristdala. Det är till för barn som är 0-5 år, i vuxens sällskap. Alla är välkomna att delta, oavsett församlingstillhörighet ­eller religion. Ingen föranmälan ­behövs och aktiviteten är kostnadsfri. Kyrkis i Döderhults församlingshem Torsdagar 09.00-11.00 Kyrkis i Kyrkans hus, Påskallavik Torsdag 09.30-11.00 Kyrkis i Kristdala ­församlingshem Tisdagar 09.30-11.00

barn

Men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de”. Lukas 18:16

Efter bibelberättelsen blir det pyssel och lek, som rundas av med ytterligare en sångstund. Klockan 11 är samlingen slut. – Vi försöker ha en röd tråd genom alla aktiviteter, ofta i form av en bibelperson. Just i dag får barnen höra om vem ängeln Gabriel var och sedan bakar vi änglapepparkakor. Fullt vid borden Upplägget är omtyckt och det händer ofta att det är fullt vid borden. Mamman Anna Prim, som tagit med sig dottern Lovisa på nio ­månader, berättar att hon själv gick på Kyrkis i Döderhults församling när hon var liten.

Många har inte ­börjat förskolan än och då är Kyrkis ett bra sätt att förbereda dem. – Är praktiskt taget uppvuxen här. Det startade med Kyrkis och sedan började jag sjunga i en av körerna. Kände direkt när vi flyttade tillbaka till Oskarshamn att jag skulle ta med Lovisa hit, säger hon. Kyrkis är en öppen och kostnadsfri verk­ samhet för barn 0-5 år, i en vuxens sällskap.

Caroline Claesson-Roback 38 år med Charlie, 4 år: – Det är skönt att komma hemifrån en stund och ­träffa andra, säger Caroline. – Fikat är bäst. Det ska vara kaka, skorpa, macka och juice, fyller Charlie i.

Ingen föranmälan behövs – det är bara att dyka upp när det passar dig och ditt barn på torsdagsförmiddagen. – Blandningen på åldrar, med både små och stora barn, gör att det är en väldigt rolig grupp att leda. Många har inte börjat förskolan än och då är Kyrkis ett bra sätt att förbereda dem, säger Kerstin Jutterdal och får medhåll från kollegan Madeleine Åverling. – Det är ett väldigt roligt jobb men samti­ digt en utmaning. Det gäller att vara kreativ, social och musikalisk samtidigt. Men när jag ser ögonen tindra hos barnen, då känner jag verkligen att vi lyckats.

Björn Ohlsson, 36 år med Ines, 1,5 år: – Ines tycker så mycket om sångstunden, hon älskar att sjunga. Det är kanon att det finns ett sånt här ställe, med bra ledare och fina lokaler.

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 9


BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Så går begravningarna ti Minneslund – Anonymt EN BEGRAVNINGSFORM SOM funnits länge, men

Askgravplats – Populärt GRAVSÄTTNING I ASKGRAVPLATS är ett relativt

nytt sätt att gravsätta aska på och har blivit populärt på senare tid. Det uppfattas ofta som mer personligt än en minneslund. – Det är ett bra mellanting från det väldigt anonyma till att ha en traditionell urngrav. Många efterfrågar just detta. I Döderhults församling har vi askgravplatser på samtliga kyrkogårdar. I Döderhult har vi redan fyllt en askgravplats och påbörjat en andra, säger ­kyrkoherde Anders Byström. I församlingens askgravplatser grävs askan med urna, ner i jorden. Urnorna är samlade i en rundel av stenar. Till skillnad från minneslund, markeras varje grav med en namnskylt för att hedra den avlidna och anhöriga får delta vid jordfästningen. – För de flesta är det viktigt att veta var

personen är begravd, vilket är väldigt tydligt med detta begravningssätt. Samtidigt behöver de anhöriga inte ta hand om graven. Något som många uppskattar i dagens samhälle där det är vanligt att bo geografiskt utspritt. De anhöriga betalar endast en engångs­ avgift för bronsplakett och skötsel. Sedan blir det inga fler kostnader. Anhöriga har rätt att placera snittblommor och ljus på en s­ ärskild ­smyckningsplats. Namnskylten tas bort efter 25 år.

Det är ett bra ­mellanting från det väldigt anonyma till att ha en traditionell urngrav.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Johannesevangeliet 3:16

10 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

som minskat i popularitet på senare år. Stoftet kremeras och askan begravs. De anhöriga får inte veta den exakta platsen i minneslunden och får inte heller delta vid själva gravsättningen, eftersom en minneslund är helt anonym. Det finns minneslundar vid alla kyrkogårdar i Sverige och man kan gå till vilken minneslund man vill för att tända ljus och minnas. Att inte ha en grav innebär också att det inte behövs någon gravskötsel. Något som många ser positivt på.

En begravnings­ form som funnits länge, men som minskat i ­popularitet på senare år.


BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

ll i församlingen

5 vanliga ­ frågor om begravningar När måste begravningen ske? – Stoftet (kroppen) måste jordfästas eller kremeras senast en månad efter döds­fallet. Vid kremering ska askan gravsättas inom ett år. Undantagsfall är personer som valt att donera sin kropp till ­medicinsk forskning.

Kistgrav – Traditionellt DEN KANSKE MEST traditionella begravnings­

formen sedan långt tillbaka. Stoftet, som kroppen kallas, begravs senast en månad efter dödsfallet. Sedan reser man en gravsten på platsen. Gravplats och gravsättning ­finansieras via begravningsavgiften som alla i Sverige betalar. – Du måste inte ha en begravnings­ ceremoni, men stoftet ska jordfästas enligt lag. ­Begravningsavgiften ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni, säger Anders Byström. Var personen medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst, det vill säga kyrko­ rummet, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare. Så är det för alla fyra begravningsformer.

Du måste inte ha en begravnings­ ceremoni, men stoftet ska jordfästas enligt lag.

Urngrav – Praktiskt MEDAN DET BARA finns ett sätt att begrava en

kropp på, finns det tre begravningsskick för en kremerad person. Ett av dessa är urngrav. Enkelt förklarat är det precis som en kistgrav med gravsten förutom att stoftet har ­­kremerats och det är en urna som begravs istället för kista. Askan måste gravsättas inom ett år efter kremering. Förr var det vanligare med kistgravar, men i dag har Döderhults församling fler ­urn­sättningar än kistbegravningar. Så har det varit de senaste åren. Kremering ingår i ­begravningsavgiften.

Hur länge gäller gravrätten? – 25 år. Sedan förlängs den med fem år i taget. Något som inte kostar extra i Döderhults församling. Vad kostar gravskötseln? – För närvarande 1 200 kronor per år, det är lika för alla. Plantering av penséer på våren, plantering av sommarblommor på sommaren och utsättning av krans (i Kristdala planteras istället ljung) till ­hösten. Sedan ingår det förstås att vi vattnar, rensar ogräs och luckrar jorden. Håller graven fin helt enkelt.

I dag har D ­ öderhults församling fler ­urnsättningar än ­kist­begravningar. Vad gör ni med gamla gravstenar? – Gravstenarna tillhör gravrättsinne­ havaren. När gravfriden på 25 år passerat och det inte längre finns något önskemål att ha kvar gravstenen, förstör vi den. Men – det finns faktiskt möjlighet att återanvända en gammal gravsten. Ett billigare alternativ till en relativt dyr nytillverkning. Stenhuggeriet slipar då om gravstenen. När kan vi använda en gammal grav? – Är det inom familjen, tar vi beslut från fall till fall. Efter 25 år är det möjligt att återanvända en gravplats. Har du fler frågor om just begravningar, gravskötslar och så vidare? Kontakta kyrkoskrivaren Yvonne Armdal i Döderhults församling på 0491-105 79 eller skriv till doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se. DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 11


Döpta Det händer

i församlingen Bosse Pehkonen döpt 8/12 i Döderhults kyrka Föräldrar: Emelie och Mattias Pehkonen, Oskarshamn

Ellie Thunberg döpt 15/12 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Linda Eriksson och Fredrik Thunberg, Påskallavik

Felicia Pihl döpt 15/12 i Kristdala kykra Föräldrar: Anton Pihl och Madeléne Westberg, Kristdala

Retreat.

Vill du finna s­ tillhet, lugna tankarna, andas djupare, få möjlighet att reflektera och ge Gud en chans att beröra dig i din livssituation? Gå med i ”Retreat i vardagen” där vi träffas vid fyra tillfällen för att få hjälp och material för ­personlig meditation som du sedan utför hemma cirka 30 m ­ inuter/dag. Kristdala församlingshem torsdagar 17.30-18.30 med start 14 mars. Döderhults församlings­ hem fredagar 08.30-09.30 med start 15 mars. För mer ­information och anmälan (senast 3 mars) kontakta Ulla Mecke (se kontaktuppgifter på sidan 15).

9 mars

är det kördag för körsångare i vårt gamla kontrakt (Ålem, Mönsterås, Högsby, Oskarshamn och Döderhult). De kommer då att ha en dag med avslutande konsert i Mönsterås kyrka då det sjungs sånger av och med körledaren Anders Nyberg.

Livia Bergstedt döpt 24/11 i Bockara kyrka Föräldrar: Evelina Larsson och Kristoffer Bergstedt, Bockara

Menea Axelsson Öhrn döpt 8/12 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Felicia Öhrn och Anders Axelsson, Påskallavik

Sally Ljung döpt 15/12 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Roger Ljung och Maja Hasselquist, Påskallavik

Vincent Oskarsson döpt 27/10 i Bockara kyrka Föräldrar: Emily och Mattias Oskarsson, Bockara

Wilmer Bergsten döpt 8/12 i Påskallaviks kyrka Föräldrar: Isabelle Berg och Simon Bergsten, Påskallavik Här publiceras foto på de barn som döpts i församlingens ­kyrkor (efter att vårdnadshavare/na gett sitt samtycke).

12 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Festligheter.

20-årsjubi­ leet för samarbetet med seniorboendet Ekersro firades ordentligt med smörgåstårta och kaffe den 27 november. Härlig sång och musik av Anders Byström, ­Madeleine Åverling och Linda Tiri. Leif Norrgård och Kerstin Jutterdal berättade hur samarbetet mellan Döderhults församling och Oskarshamns kommun började för 20 år sedan. På Ekersro kan seniorer hyra en l­ägenhet via kommunen, men också ta del av församlingens ­aktiviteter i de gemensamma utrymmena så som mässa, stickcafé, träffpunkt och sopplunch.

Kärleksk nsert.

Söndagen den 17 februari erbjuder Döderhults kyrka musikguds­tjänsten ”I kärlekens tecken” i samband med Alla hjärtans dag som är samma vecka. Det blir ett axplock ur dop- och vigsel­ repertoaren med församlingens musiker. Konserten är klockan 18.


JANUARI FEBRUARI MARS APRIL

Kalendarium Döderhults kyrka

Med reservation för ändringar. Se predikoturer/annonsering i dagspress och www.svenskakyrkan.se/doderhult

Söndag 27 januari Tredje söndagen efter trettondedagen 11.00 Högmässa. Kammarkören. Anders Byström Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen eller Jungfru ­ Marie kyrkogångsdag 11.00 Högmässa. Gospelkören. Anders Byström Söndag 10 februari Femte söndagen efter trettondedagen 11.00 Högmässa. Laudate. Stefan Lindholm Söndag 17 februari Septuagesima 11.00 Högmässa. Manskören. Trumpet. Anders Byström 18.00 Musikgudstjänst ­”I kärlekens tecken” Församlingens musiker. Andakt: Anders Byström Söndag 24 februari Sexagesima eller Reformationsdagen 11.00 Högmässa. Kammarkören. Anders ­Byström Söndag 3 mars Fastlagssöndagen 11.00 Högmässa. Gloriakören och ­Nimbuskören. Anders Byström Onsdag 6 mars 19.00 Askonsdagsmässa. Kammarkören. Anders Byström

Söndag 10 mars Första söndagen i fastan 11.00 Högmässa. Blockflöjtsensemble. Stefan Lindholm Söndag 17 mars Andra söndagen i fastan 11.00 Högmässa. Gospelkören. Anders Byström och Kai Larsen Söndag 24 mars Jungfru Marie bebådelsedag 11.00 Högmässa. Katarinakören. Anders Byström Söndag 31 mars Midfastosöndagen 11.00 Högmässa. Trio. Anders Byström Söndag 7 april Femte söndagen i fastan 11.00 Högmässa. Laudate. Kai Larsen Söndag 14 april Palmsöndagen 11.00 Högmässa. Manskören. Kai Larsen Torsdag 18 april Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa. Körgrupp. Anders Byström

Fredag 19 april Långfredagen 09.00 Morgonbön. Anders Byström 11.00 Långfredagsgudstjänst. Cello och flöjt. Anders Byström 15.00 Vid korset. Anders ­Byström 19.00 Musikgudstjänst ”Requiem av Gabriel Fauré”. Kammarkören. Orgel. Andakt: Anders Byström Lördag 20 april Påskafton 22.30 Påsknattsmässa. Gospelkören. Trumpet. Anders Byström Söndag 21 april Påskdagen 11.00 Högmässa. Nimbuskören och ­Gloriakören. Anders Byström Måndag 22 april Annandag påsk 11.00 Högmässa. Kai Larsen ÖRTAGÅRDEN Se information på sidan 5 MÄSSA MED FÖRBÖN Tisdagar 08.30 DÖDERHULTS SYFÖRENING Tredje tisdagen i månaden 18.00 i Döderhults församlingshem

Ekersro diakonigård

Bockara kyrka

MORGONMÄSSA Måndagar 09.30

Söndag 27 januari Tredje söndagen efter trettondedagen 10.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Söndag 7 april Femte söndagen i fastan 10.00 Gudstjänst. PRO:s kyrksöndag

Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag 14.00 Gudstjänst. Anders Byström

Söndag 14 april Palmsöndagen 10.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Söndag 10 februari Femte söndagen efter trettondedagen 10.00 Högmässa. Kyrkokören. Kai Larsen

Fredag 19 april Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst Mathias Sånglöf

STICKCAFÉ Tisdagar 13.30 (ej när det är sopplunch) 29/1 ”Jesus som flykting” Anders Byström 19/2 inställt 26/2 ”Var tar man kraften från?” Anders Duvlund 26/3 ”Olika kyrkor-ändå är vi ett?!” Stefan Lindholm 16/4 ”Vad betyder Jesu död för oss?” Kai Larsen TRÄFFPUNKT Onsdagar 13.30 20/2 inställt SOPPLUNCH 12/2 13.00 Sopplunch. Gäst Åke Henning 5/3 14.00 Hetvägg 9/4 13.00 Sopplunch. Gäster Göran och Gösta ­Åverling

Söndag 24 februari Sexagesima eller Reformationsdagen 10.00 Högmässa. Kai Larsen Söndag 3 mars Fastlagssöndagen 14.00 Högmässa. Anders Byström

Torsdag 18 april Skärtorsdagen 18.00 Skärtorsdagsmässa.

Söndag 21 april Påskdagen 10.00 Högmässa. Kyrkokören. Kai Larsen

Söndag 10 mars Första söndagen i fastan 10.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Kai Larsen

EKUMENISK BÖN 29/1 19.00 Filadelfia Korsvägen 26/2 19.00 Filadelfia Bockara 26/3 19.00 Missionshuset Bockara

Söndag 24 mars Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Högmässa. Kai Larsen

BOCKARA SYFÖRENING Onsdagar varannan vecka 18.00 i Bockara församlingshem

Söndag 31 mars Midfastosöndagen 14.00 Högmässa. Anders Byström

BIBELSTUDIUM Onsdagar varannan vecka 18.00

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 13


JANUARI FEBRUARI MARS APRIL

Kalendarium Kristdala samarbetskyrka Söndag 27 januari Tredje söndagen efter trettondedagen 11.00 Högmässa. Kyrkokören. Kai Larsen Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag 11.00 Högmässa. Arnold Arvidsson Söndag 10 februari Femte söndagen efter trettondedagen 17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus. Stefan Lindholm Söndag 17 februari Septuagesima 11.00 Högmässa. Stefan Lindholm

Där inget annat anges är det i Kristdala kyrka

BÖN & LOVSÅNG i Kristdala församlingshem Tisdagar jämna veckor 19.30 EKUMENISK BÖN Onsdag 13/3 19.00 i församlingshemmet KRISTDALA SYFÖRENING Onsdagar jämna veckor 18.00 FREDAGSBUFFÉ i Kristdala församlingshem: 1 februari, 1 mars och 29 mars 19.00

Söndag 14 april Palmsöndagen 11.00 Högmässa. Kristallen. Stefan Lindholm Måndag 15 april 19.00 Passionsandakt. Gitarrmusik Tisdag 16 april 19.00 Passionsandakt. Jonathan Råsmark Hammar, cello Onsdag 17 april 19.00 Passionsandakt. Gitarrmusik Torsdag 18 april Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa. Lois, Jonathan och Milda, musik. Stefan Lindholm

Söndag 24 februari Sexagesima eller Reformationsdagen 11.00 Högmässa. Kristallen. Stefan Lindholm

Söndag 17 mars Andra söndagen i fastan 11.00 Högmässa. Kyrkokören. Stefan Lindholm

Söndag 3 mars Fastlagssöndagen 11.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Söndag 24 mars Jungfru Marie bebådelsedag 11.00 Högmässa. Kristallen. Stefan Lindholm

Onsdag 6 mars 19.00 Askonsdagsmässa. Stefan Lindholm

Söndag 31 mars Midfastosöndagen 11.00 Gudstjänst. Mathias Sånglöf

Lördag 20 april Påskafton 19.00 Påskaftonsgudstjänst i ­ Sandens missionshus. Stefan Lindholm. Servering

Söndag 7 april Femte söndagen i fastan 17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus

Söndag 21 april Påskdagen 11.00 Högmässa. Kyrkokören. Stefan Lindholm

Söndag 10 mars Första söndagen i fastan 17.00 Gudstjänst i Kristdala missionshus. Stefan Lindholm

Påskallaviks kyrka Söndag 27 januari Tredje söndagen efter trettondedagen 16.00 Högmässa. Kai Larsen

Torsdag 18 april Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa. Kai Larsen

Söndag 10 februari Femte söndagen efter trettondedagen 16.00 Gudstjänst med dopfest. Utdelning av dopänglar. Miniorerna. Kai Larsen. Kyrkfika

Fredag 19 april Långfredagen 15.00 Långfredagsgudstjänst. Cello. Kai Larsen

Söndag 24 februari Sexagesima eller Reformationsdagen 16.00 Högmässa. Kyrkokören. Kai Larsen Söndag 10 mars Första söndagen i fastan 16.00 Gudstjänst. Kyrkokören och Laudate. Kai Larsen Söndag 24 mars Jungfru Marie bebådelsedag 16.00 Högmässa. Kyrkokören. Kai Larsen Söndag 14 april Palmsöndagen 16.00 Gudstjänst. Kai Larsen

14 • DÖDERHULTS FÖRSAMLING

Söndag 21 april Påskdagen 16.00 Påskdagsmässa. Kyrkokören. Kai Larsen

VECKOMÄSSA i Påskallaviks kyrka Torsdagar 19.00 BIBELSTUDIUM i sakristian, Påskallaviks kyrka Torsdagar ojämna veckor efter ­veckomässan MUSIKCAFÉ Kyrkans hus, Påskallavik tillsammans med kyrkokören. Måndag 11 februari 18.30 Underhållning, allsång, lotteri och ­gemenskap kring kaffeborden. Andakt

Fredag 19 april Långfredagen 12.00 Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören Stefan Lindholm


Slutord från kyrkoherden

Kontaktuppgifter l EXPEDITION/KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING TEL 0491-105 79

Det gudomliga i vardagen OM JAG BARA fick ett bevis på att Gud finns.

Då skulle jag tro. Så resonerar många i dag. Eller – kan Han inte bara göra ett stort under? Då skulle ju tron vara självklar. Ett logiskt resonemang, absolut. ­Människan har länge eftersträvat bevis på att Gud finns. Till viss del beror det på v ­ etenskapen och upplysningen, men framför allt har det med våra mänskliga begränsningar att göra. ÄVEN JESUS UTSATTES för detta, gång på

gång. Trots att han gjorde flera ­fantastiska under så krävdes det ändå att han skulle göra mer. Att det skulle vara ännu ­tydligare att han var Guds son. Till och med på ­korset uppmanades han att visa sin gudomlighet. Om det var så då – hur mycket s­ vårare är det inte nu, när vi i första hand är hänvisade till andras vittnesbörd om Guds gärningar?

Om du bara ­ vågar öppna dig för det heliga och det oförklarliga så kommer Gud att sköta resten. för Gud och det gudomliga i livet. Det ­händer fantastiska saker varje dag, hela tiden. Du behöver bara vara öppen för att se det. Det är egentligen inte så avancerat. Om du bara vågar öppna dig för det heliga och det oförklarliga så kommer Gud att sköta resten. Hans kärlek och omsorg skapar en källa av liv och hopp inom oss. Då får vi kraften som behövs för att vandra vår väg genom livet med Gud.

FAKTUM ÄR ATT det aldrig kommer finnas

något under eller tecken som är tillräckligt stort för den som kräver bevis för tron. Det är bara du själv som kan öppna dörren

doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/doderhult Öppettider måndag-fredag 09.00-11.00 KYRKOHERDE/PRÄST Anders Byström TEL 0491-814 97 E-POST anders.bystrom@svenskakyrkan.se l

PRÄSTER Anders Duvlund TEL 0491-76 06 84 E-POST anders.duvlund@svenskakyrkan.se l

Stefan Lindholm TEL 0491-841 26 E-POST stefan.lindholm@svenskakyrkan.se Kai Larsen TEL 0491-841 24 E-POST kai.larsen@svenskakyrkan.se DIAKONI Monia Ivarsson TEL 0491-187 59 E-POST monia.ivarsson@svenskakyrkan.se l

MUSIKER Birger Marmvik E-POST birger.marmvik@gmail.com l

Anna Rosén TEL 0491-150 77 E-POST anna.rosen@svenskakyrkan.se Milda Jonasson TEL 0491-187 52 E-POST milda.jonasson@svenskakyrkan.se Madeleine Åverling TEL 0491-76 06 83 E-POST madeleine.averling@svenskakyrkan.se Linda Tiri TEL 0491-76 26 07 E-POST linda.tiri@svenskakyrkan.se Hugo Sjögren TEL 0491-841 21 E-POST hugo.sjogren@svenskakyrkan.se FÖRSAMLINGSASSISTENTER Kerstin Jutterdal TEL 0491-76 06 86 E-POST kerstin.jutterdal@svenskakyrkan.se l

Helena Karlsson TEL 0491-76 06 82 E-POST helena.karlsson@svenskakyrkan.se Ursula ”Ulla” Mecke TEL 0491-842 69 E-POST ursula.mecke@svenskakyrkan.se Mathias Sånglöf TEL 0491-76 06 89 E-POST mathias.sanglof@svenskakyrkan.se Sharelle Sånglöf E-POST sharelle.sanglof@svenskakyrkan.se

Anders Byström Kyrkoherde

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Emilia Ivarsson TEL 070-23 34 338 E-POST emilia.ivarsson@svenskakyrkan.se l

ARBETSLEDANDE VAKTMÄSTARE Krister Nord TEL 0491-76 06 88 E-POST krister.nord@svenskakyrkan.se l

Bertil Josefsson TEL 0491-70 165 E-POST bertil.josefsson@svenskakyrkan.se ADMINISTRATION Anneli Tingström TEL 0491-76 06 80 E-POST anneli.tingstrom@svenskakyrkan.se l Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn Tel 0491-105 79 www.svenskakyrkan.se/doderhult PRODUKTION: KrePart

AB, Arkitektvägen 20, Oskarshamn, tel: 0491-178 80, www.krepart.se Mikael Petersson och Kristin Wennerström, KrePart, Linda Tiri och Anders Byström, ­Döderhults församling REDAKTÖR Kristin Wennerström FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges TRYCK Risbergs 2019/01 DISTRIBUTION Till samtliga hushåll i Döderhults församling REDAKTION:

Yvonne Armdal TEL 0491-105 79 E-POST yvonne.armdal@svenskakyrkan.se TRAINEE Julle Mannerlöf TEL 070-82 93 935 E-POST julle.mannerlof@svenskakyrkan.se l

DÖDERHULTS FÖRSAMLING • 15


En timme hos Döderhults sy förening

Runt 50 000 kronor till välgörande ändamål. På varje auktion. Alla tre syföreningar i Döderhults församling imponerar stort med sina årliga auktioner.

Byström är Kyrkoherde Anders ingarnas arbete. en för sy av ­imponerad Döderhults i Här med ordförande Ivarsson. aj -M na An ; ­syförening

K

lockan är 18, till synes en helt vanlig tisdagskväll i november. Men inne på församlingshemmet i Döderhult sjuder det av liv. I ett av rummen finns ­medlemmarna i Döderhults syförening. Ett 20-tal kvinnor som med egentillverkade hant­ verk, bröd och kakor samt donerade saker lyckats samla in 53 000 kronor via sin auktion i oktober. En tradition de haft sedan början av 1950-talet. – Det blir mycket pengar om vi slår ihop det över åren, i snitt 50 000

­ ronor varje gång. En auktion fick k vi in smått otroliga 82 000 kronor, ­berättar ordförande Anna-Maj Ivarsson. Pengarna går oavkortat till välgö­ rande ändamål. Det kan vara alltifrån Världens barn till det lokala diakonala arbetet i Döderhult. Liknande upplägg med välgörenhets­ auktioner har även syföreningarna i Kristdala och Bockara. – Alla tre syföreningar gör en ovär­ derlig insats som går helt i linje med kyrkans uppdrag, säger kyrkoherden Anders Byström som inleder mötet.

g Döderhults syförening har en härli vara ­gemenskap, där vem som helst kan , brink Oge a Britt syns n med. På bilde Inez Klangh, Ann-Charlotte Lundgren och Norma Johansson.

är stolta Birgitta Svensson och Berit Karlsson örande välg till bidra kan en ning före över att ion. aukt ändamål varje år via sin

en mycket Ulla Stenfelt bakade inför mötet . aj asp an an ad uppskatt

På en auktion fick vi in smått otroliga 82 000 ­kronor som oavkortat går till ­välgörande ändamål.

Mycket skratt och en hel del kaffe blir det när syföreningen träffas en gång i månaden i församlingshemmet, berä ttar Solveig Larsson och Ewa Slånemyr.