Etec Magasin – 2021

Page 1

YH-UTBILDNING I HELT NY KOSTYM SID 14 HISNANDE BRA PRAKTIKRESA FÖR ARVID SID 12 HAR HITTAT HEM HOS VÄRLDSKÄND AMAZON SID 22 DIGITALISERINGSGURU HYLLAR ETECS UTBILDNING SID 16 GYMNASIEUTBILDNING SOM FRÄMJAR KREATIVITETEN SID 18

MAGASIN ETT INFORMATIONSMAGASIN UTGIVET AV ETEC TEKNIKUTBILDNING AB INFÖR LÄSÅRET 2021–2022

NYHET! ­UTBILDNING I ARTIFICIELL INTELLIGENS

LOREMRE IPSUMRED

DIGITAL SPJUTSPETS FOKUS PÅ HÅLLBARHET LEDER UTVECKLINGEN MOT

SMART STAD


STÄNDIG UTVECKLING Japansk filosofi, småländsk envishet, sunt förnuft, stora investeringar i ny teknik och en god personalpolitik. Några anledningar till att Press Kogyo besitter spetskompetens inom hydraulpressning, laserskärning, bockning, svetsning och maskinbearbetning.

Gröndalsgatan 19 | 572 35 Oskarshamn | Tel 0491-76 75 00 | info@presskogyo.se | www.presskogyo.se

Gränslös bredd Projektledning Elkonstruktion Programmering Optimering

inom el och automation

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn m.m. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs i både omfattande och avgränsade projekt, alltifrån förstudier och projektering till genomförande och optimering. Med vår branscherfarenhet vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer. Pronecta AB | Kalmar – 0480-70 73 90 | Västervik – 0490-58 16 90 | www.pronecta.se

VÅR HISTORIA, DIN FRAMTID Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen. Oskarshamn har länge präglats av sina stora arbetsgivare och tagit rollen som hela Kalmarsundsregionens ekonomiska tillväxtmotor. Här finns jobben, vare sig du söker tryggheten på verkstadsgolvet eller utmaningar inom forskning och innovation. Samarbetet mellan kommun och näringsliv pågår ständigt för att Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. Idag ser vi handelsplatser planeras, företag växa, möjligheter till högre utbildningar förbättras och en befolkningsexpansion som satt igång flera spännande bostadsprojekt. Stoltheten i vår historia och utvecklingen idag gör det inte särskilt svårt att se möjligheterna i vår framtid.

www.oskarshamn.se


Etec_2020_90x134 mm_utfall.pdf 1 2020-12-02 07:35:35

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Du behövs hos oss Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är viktiga och efterfrågade kompetenser hos oss i Södra. Södra är en av världens största leverantörer av pappersmassa. Våra massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö är ledande inom modern och effektiv industri, och nu investerar vi ytterligare i dem för att öka vår kapacitet. För att detta ska fungera behöver vi duktiga medarbetare inom många olika yrken. Automation, styr- och reglerteknik och elteknik är några nyckelkompetenser vid våra fabriker.

För att veta mer gå in på vår hemsida www.sodra.com/karriar


ETEC MAGASIN | 4

TYDLIG VISION

FÖR HÅLLBAR

FRAMTID SVERIGES SMARTASTE OCH MEST HÅLLBARA SKOLA.

DE TRE ÄGARNA LÄGGER RIBBAN HÖGT FÖR FORTSATT ­UTVECKLING AV ETEC TEKNIKUTBILDNING AB.

– VI HAR EN TYDLIG VISION, SÄGER YLVA ALEXANDERSSON, BJÖRN LEKSELIUS OCH THOMAS NORSTRÖM.

D

eras första år som fristående ägare har förvisso inte helt följt den utstakade banan av kända skäl. Den pågå­ ende coronapandemin har dock inte fått dem att dra ned på ambitionerna. Tvärtom. – Vi har snarare stärkts av att allt inte blivit som vi tänkt. För att nå våra mål måste vi våga att testa och vår ambition är att stå fortsatt stadigt på tre ben; hållbarhet, smart skola och attraktiva företagsutbildningar, betonar de.

Målet att både bli Sveriges s­ martaste och samtidigt mest hållbara skola går i mångt och mycket hand i hand. Genom ett omfattande samar­ bete under samlingsnamnet Smart City med flera olika aktörer, bland Oskarshamns kommun, en rad stora teknikföretag samt Rymdstyrelsen, genomgår hela skolan en anpassning med AI – artificiell intelligens. S ­ yftet är att vara en förebild och att på lång sikt göra skolan både smartare och ­håll­barare. – DET FINNS EN stor medvetenhet om miljö och hållbarhet bland ungdomar i dag och vi vill ligga i framkant. Genom att bland annat installera mätdata som visar skolans förbrukning i realtid vill vi både bidra till minskad vatten- och energiförbrukning samtidigt som hela skolan blir en integrerad utbildnings­ miljö. Eleverna som går på Etec ska få med sig både breda kunskaper och ett

Sveriges smartaste och mest hållbara skola. De tre ägarna Ylva Alexandersson, Björn Lekselius och Thomas Norström har en tydlig vision för Etecs framtid.


5 | ETEC MAGASIN

Björn Lekselius, Ylva Alexandersson och Thomas Norström vill fortsätta att utveckla Etecs utbildningar.

hållbart tänk från sin utbildning. • Automationsingenjör för hållbar Gymnasieutbildningen ska ­industri 4.0, som leder till en yrkes­ ­fortsätta att utvecklas i takt med högskoleexamen som ingenjör näringslivet och arbets­ inom området automations­ marknadens behov. teknik. Etecs programråd, med • Automati­serad Eleverna ska företrädare från både ­Dataanalys med få med sig både skolan och teknik­ ­inriktning artificiell ­breda kunskaper branschen, har till intelligens. uppgift att ständig vara – Automations­ och ett hållbar uppmärksam på vilka ingenjörsutbildningen tänk. kompetenser som krävs kommer nu att bli på på arbetsmarknaden. halvdistans och Automati­ serad ­Dataanalysutbildningen – VI SKA HA en naturlig nyfikenhet helt på distans. Det innebär att de och vara beredda på nästa steg när studerande exempelvis kan fortsätta det behövs, framhåller rektor jobba samtidigt som de vidareutbildar Björn Lekselius. sig, förklarar vd Ylva Alexandersson. Till hösten 2021 är ­förhoppningen Etecs tillväxtplan och fortsatta att åter starta två nya YH-­utbildningar: satsningar kring företagsutbildningar

ligger fast. Behovet av att ytterligare bredda personalens spetskompetens är stort ute bland företagen. – Med våra anpassade företags­ utbildningar kan vi tillgodose den specifika kunskap som efterfrågas inom elteknik och automation och även industri-, underhålls- och installations­ branschen. Både teoretiskt och prak­ tiskt, betonar lärare Thomas Norström.

Etec Teknikutbildning Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel växel: 0491-76 16 70 www.etecteknikutbildning.se Ylva Alexandersson Vd Tel: 0491-76 16 71, ylva.alexandersson@etecteknikutbildning.se Björn Lekselius Rektor, Tel: 0491-76 16 73, bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se Maria Hjelm Utbildningsadministratör, Tel: 0491-76 16 72, maria.hjelm@etecteknikutbildning.se PRODUKTION KrePart AB, tel: 0491-178 80, www.krepart.se MEDIEKOMMUNIKATÖR Yvonne Larsen FOTO Curt-Robert Lindqvist SKRIBENTER Mikael Bergqvist och Urban Löfquist REDAKTIONSKOMMITÉ Mikael Petersson, Ylva Alexandersson och Maria Hjelm FORMGIVNING Jens Lindström TRYCK V-TAB 2020/12


ETEC MAGASIN | 6

HAN PASSERADE NYLIGEN DEN MAGISKA GRÄNSEN PÅ TVÅ KILO. NÄR MAGNUS THUNBERG INTE UNDER­VISAR ELEVERNA PÅ ETEC BEFINNER HAN SIG ALLT SOM O ­ FTAST TILL SJÖSS MED SPINNSPÖET I HÖGSTA HUGG PÅ JAKT ­EFTER DE STÖRSTA ABBORRARNA.

VILL FÅ FLERA

ATT NAPPA PÅ

TEKNIK J

ag gillar kontrasterna. Med sin hittills största fångst. En rekord­ mycket teknik i yrkeslivet är abborre på 2 010 gram. det skönt att göra något helt – Det var en riktig bjässe. Två kilo annat på fritiden, framhåller är en magisk gräns för abborre och det den hängivne abborrfiskaren. har länge varit en dröm att fånga en så Han beskriver det som en stor fisk. fantastisk känsla att åka ut tidigt med Även om det är lugnet till havs båten, slå upp morgonkaffet och bara och spänningen i själva fångstögon­ njuta av stunden i väntan på att blicket som framför allt lugnet ska explodera när ­bidrar till Magnus stora fisken hugger. ­fascination för fiske får – Det är oslagbart. han även sitt lystmäte Regionens bästa Med regionens bästa för teknik tillgodo­ fiskevatten fiskevatten för abborre, sett. F ­ iskebåten är för ­abborre, precis runt knuten, är fullutrust­ad med allt det svårt att inte ge från ekolod och GPS till runt ­knuten, är sig ut på havet under fjärrstyrd och front­ ­oslagbart. helger och annan ledig monterad elmotor. tid. Så det blir inte så ofta jag har sovmorgon, förklarar – DET ÄR KUL med alla han leende. ­tekniska hjälpmedel. Men framför allt är det en säkerhetsaspekt att ha FISKE I ALLMÄNHET, och abborrfiske de här grejerna när man fiskar till i synnerhet, har varit Magnus stora havs, betonar han. fritidsintresse sedan 25 år tillbaka. Magnus kommer ursprungligen Det handlar enbart om spinnfiske från konsultbranschen med uppdrag och nästan uteslutande om så k ­ allad på bland annat Scania och OKG. För ”catch and release” som innebär att ett par år sedan började han jobba som fångsten vägs och mäts och sedan gymnasie- och YH-lärare vid Etec. släpps till­baka. Nyligen håvade han in – Jag hade varit handledare för

Eleverna Johan ­Thelander och Liam Larsson i årskurs 2 tar del av sin lärare Magnus Thunbergs tekniska kunskaper.

Etecelever tidigare och kände att jag hade kunskap att delge. Dessutom är det en helt annan utmaning att jobba

MAGNUS

THUNBERG Ålder: 39 år Bor: Hus i Timmernabben Familj: Hustru Fredrica samt hunden Lotus Gör: Gymnasie- och YH-lärare på Etec Fritid: Fiskar (spinnfiske) efter abborre


7 | ETEC MAGASIN

Favoritbeten som fixar rekordfångst •W estin ShadTeez 9 cm En mångsidig jigg som jag fångat mitt personbästa på.

med utbildning av människor som ska in i teknikbranschen. Etecs uttalade miljö- och håll­ barhetsinriktning ligger också helt i linje med Magnus Thunbergs egna erfarenheter och intressen. – Det går verkligen hand i hand. Om jag och kommande generationer, ska kunna fortsätta att fiska, krävs det definitivt en mera hållbar framtida teknisk utveckling, säger läraren som vill få flera elever att nappa på Etecs attraktiva utbildningar.

• Berkley Power Blade 11g Ett vibrationsbete som är väldigt ­mångsidigt och används som sökbete (hitta fisken) • Bite Of Bleak Bladed Jig Ett chatterbait som är väldigt bra när fisken är svårflörtad. • Fiskafänge med fart och fläkt När temperaturen står på minus tre grader och man gör sig redo för att åka ut på sjön. Det är varken varmt eller trevligt, känseln i fötter och fingrar försvinner direkt. Tur att kaffet oftast är gott!


Välkommen att kontakta oss! 0491-78 17 90 Frida

Vi ger fastigheter liv Vi hjälper dig med installation och service i fastigheter och anläggningar.

Jimmy Norra Strandgatan 13 | Oskarshamn | Tel 0491-78 17 90 | bravida.se

Innovativa AGV-lösningar för alla typer av branscher.

SEW-EURODRIVE är en av de internationella marknadsledarna inom automation. Våra innovativa intralogistiska lösningar är ett framgångskoncept. Vill du veta mer – kontakta våra experter för rådgivning och planering.

sew@sew-eurodrive.se | www.sew-eurodrive.se

scania oskarshamn

en värld av möjligheter Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Scania Oskarshamns produktion arbetar medarbetare och maskiner tillsammans och fler än 300 robotar används i arbetet att producera hytterna till Scanias Europaproduktion. Scania investerar i teknik för hållbara transportlösningar som är genomförbara idag, samtidigt som morgondagens autonoma, elektrifierade och uppkopplade transportteknik utvecklas. www.scaniaoskarshamn.se


9 | ETEC MAGASIN

STÄDHJÄLTARNA GÖR RENT HUS

LENA ERICSSON OCH NERMINA HABUL GÖR RENT HUS HOS ETEC. STRAX EFTER KLOCKAN 04.00 VARJE MORGON ÄR SKOLANS EGNA STÄDHJÄLTAR PÅ PLATS FÖR ATT PUTSA OCH FEJA INFÖR ELEVERNAS OCH ÖVRIG PERSONALS ANKOMST.

S

igge Johansson och hans klasskompisar i årskurs 2 på El- och energi­ programmet hyllar Etecs upp­skattade lokalvårdare. – De betyder jätte­mycket för allas trivsel. Tack vare deras jobb är det alltid en ren och fräsch känsla på skolan. Det har varit extra v ­ iktigt under coronapandemin, säger de och vd Ylva Alexandersson nickar ­instämmande. – Tjejerna är helt fantastiska. De är oumbärliga och tar ett väldigt stort ansvar för att hålla våra lokaler i ett trevligt och fint skick, konstaterar Etecs vd nöjt. Långt innan lärare och elever ­anländer till skolan är Lena och Nermina i full gång med att städa lektionssalar, offentliga utrymmen och toaletter. Under senaste året har

de dessutom städat toaletterna vid två tillfällen varje dag. De har också desinficerat bänkar och andra ytor som många kommer i kontakt med, för att minimera risken för smitt­ spridning.

– Det är en familjär stämning på skolan. Det är många elever som har kommit och gått under de­tio ­respektive åtta år som vi har jobbat här och det är kul att följa dem, säger Lena och Nermina, som även är ansvar­ iga för lokalvården hos grannen Elajo.

YLVA ALEXANDERSSON BETONAR att skolans städhjältar, förutom att hålla rent och fräscht, även har en f­ ostrande inverkan på eleverna. – Skulle någon missa Det är viktigt att att plocka upp efter det är rent på sig så får de snabbt en tillrättavisning av Lena ­skolan för och Nermina. De gör att ­minimera sitt jobb med kärlek och smittan. förtjänar all respekt.

– DET HAR VARIT mycket att göra. Men samtidigt är det viktigt i dessa tider, att det är rent på skolan för att minska risken för att någon ska bli sjuk, säger de. Att jobba när skolan är tom på människor underlättar Lena och Nerminas arbete. S ­ amtidigt framhåller de duktiga lokalvårdarna att det är kul att träffa elever och övrig personal innan de avslutar arbets­ dagen strax innan lunchtid.

Nermina Habul och Lena Ericsson gör rent hus till både elevernas och Ylva Alexanderssons stora glädje.


STUDIE PLAN

ETEC | 10 | 10 ETECMAGASIN MAGASIN

2021 2022

E L –

O C H

E N E R G I P R O G R A M M E T

ANSÖKNINGSKOD EE-ETEC PROGRAM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET INRIKTNING ELTEKNIK SKOLID 19892 KOMMUNKOD 0882

KURSER & POÄNG

KURSER & POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionkunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng 50 poäng 50 poäng 50 poäng 100 poäng

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

Gymnasie­ gemensamma ämnen 600 poäng

100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

TOTALT 2 850 POÄNG

TOTALT 400 POÄNG

TOTALT 600 POÄNG

Övriga kurser 1 850 poäng Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste förhålla sig till är denna kursplan preliminär.

ÖVRIGA KURSER KURSER & POÄNG Belysningsteknik CAD 1 Elinstallationer Elkraftteknik Elmotorstyrning Engelska 6 Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Larm & säkerhet Matematik 2a Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem Programmering 1 Servicekunskap Svenska 2 Svenska 3

TOTALT 1 850 POÄNG

100 poäng 50 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

FÖR DEN S ­ TUDIEMOTIVERADE FINNS MER: Nedanstående kurser kan väljas till årskurs 3 Engelska 7 Fysik 1a Kemi 1 Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5

100 poäng 150 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

Med anledning av den snabba tekniska ­utvecklingen som Etec måste hålla sig till reserverar vi oss för eventuella ändringar.

Programgemensamma ämnen 400 poäng


11 |MAGASIN ETEC MAGASIN ETEC | 11

EN PRAKTISK UTBILDNING MED STORA CHANSER TILL JOBB OCH ­MÖJLIGHET ATT LÄSA VIDARE LOCKADE GYMNASIETJEJERNA ELMA ­SEGERHJELM, SAGA HJELM OCH HANNAH MALMERSJÖ TILL ETEC.

Elma Segerhjelm, Saga Hjelm och Hannah Malmersjö stortrivs på Etecs ­ El- och energi­ program.

ÖPPNAR DÖRRAR

FÖR FRAMTIDEN

T

rion i årskurs 1 på Elsom ger oss möjlighet att gå ut och och energiprogrammet har jobba direkt efter skolan. redan funnit sig väl tillrätta Det kan exempelvis innebära bland sina manliga anställning som installations­ klasskamrater. elektriker, automationstekni­ – Det känns ker, industri­elektriker, jättebra. U ­ tbildningen driftoperatör, nät­ Det här är en är både rolig och seriös. verkstekniker eller utbildning som ger servicetekniker. Under Min målsättning är att läsa vidare till gymnasieutbildningen oss möjlighet att ­automationsingenjör läser alla elever både gå ut och jobba direkt efter gymna­ installations- och auto­ direkt. siet, säger Hannah mationskurser för att få ­Malmersjö, som pendlar grundläggande kunska­ till skolan från Gamleby. per kring bland annat kom­ munikationsnät och styrsystem. ÄVEN ELMA SEGERHJELM och Saga – Det är en bred och mångsidig Hjelm har planer på fortsatta studier. utbildning som förbereder eleverna för Men de kan tänka sig att vänta ett tag arbetslivet och öppnar många olika innan de pluggar vidare. dörrar för framtiden, betonar rektor – Det här är en praktisk utbildning Björn Lekselius.

UNDER DE TRE åren på Etec har eleverna totalt 20 veckors arbetsplats­ förlagt lärande, APL. Skolan erbjuder praktikplatser men eleverna själva har naturligtvis möjlighet att skaffa egna APL-platser. – Vi ser fram emot att få omsätta våra kunskaper i praktiskt arbete ute hos olika företag under vår APL. Det kommer att bli lärorikt, säger Elma, Saga och Hannah samstämmigt. På El- och energiprogrammet läser alla elever in allmän behörighet för fortsatta studier. För den som vill skaffa sig särskild behörighet erbjuder skolan individuella val i ämnen som engelska 7, matematik 3c, matematik 4, matematik 5, fysik 1a samt kemi 1. Etecs El- och energiprogram ­tillhandahåller även idrottsprofil inom ishockey, fotboll och innebandy.


ETEC | 12 | 12 ETECMAGASIN MAGASIN

Jag lärde mig ­massor redan ­under de första två veckorna.

Arvid Franzén kan se tillbaka på en ­utvecklande och ­meriterande APL-tid hos ALT Hiss.

HISNANDE BRA

PRAKTIKPLATS ARVID FRANZÉN, TREDJEÅRSELEV VID EL- OCH E ­ NERGIPROGRAMMET, FÅR EN MINST SAGT GEDIGEN PRAKTIK (APL) HOS ALT HISS.

F

ör oss är det naturligtvis en själv­klarhet att ställa upp med APL-platser. ­Samtidigt ska praktikperioden bli så bra som möjligt för gymnasie­eleverna, säger arbetsledare Greger Johansson, ALT Hiss Sydöstra Sverige. ALT HISS KONSTRUERAR, tillverkar, säljer och installerar samt underhåller varu- och personhissar och rulltrappor. Företaget har en mycket seriös inställ­ ning till hur elevernas praktikplatser ska utformas. Anledningen är enkel, dagens praktikant kan vara morgon­ dagens rekrytering. I en bransch som fullkomligen skriker efter personal är det med andra ord extremt viktigt med mycket goda relationer mellan skola och arbetsliv.

– När en duktigt elev, som i det här fallet Arvid Franzén, kommer till oss ger vi honom en bra och meningsfylld APL-tid här. Ja, då vet vi att det spri­ der sig i hans generation och att flera ungdomar får upp ögonen för oss som arbetsgivare, säger Greger Johansson. Arvid Franzéns nio veckor långa APL-period var i huvudsak förlagd till ALT Hiss kontor i Kalmar. Han fick inleda med en två veckors intro­ duktion vid regionkontoret i Växjö. ­Introduktionen är exakt densamma som nyan­ställda får genomgå. Bland annat fick han gå sida vid sida med kontorets fyra tekniker och se hur de arbetar med tillverkningen av hissar. – DET VAR KANONBRA att få en sådan grundlig genomgång av företaget. Jag lärde mig massor redan under de första

två veckorna, säger Arvid Franzén. På ALT Hiss arbetar de flesta som ­hissmontörer eller servicetekniker. – Tyckte att företaget lät i­ ntressant. Naturligtvis är den goda arbets­ marknaden anledningen till att jag valde ALT Hiss för min praktik. INTRYCKET HAN FICK är att ­ rbetsuppgifterna är både roliga och a om­växlande. Själv är Arvid Franzén sugen på att eventuellt arbeta som hiss­montör när han avslutat sin ­utbildning. Men första ska han göra lumpen i elva månader som fältarbets­ soldat med placering i Eksjö. – Kanske kommer Arvid tillbaka till oss vid i ett senare tillfälle i livet. Ung­ domar i dag verkar inte ha något emot att flytta på sig ifall de blir erbjudna ett bra jobb, säger Greger Johansson.


”Examen på fredag – jobb på måndag”

Följ oss på

Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Efter examen är du direkt redo för att börja jobba. Se hela vårt utbud på www.oskarshamn.se/nova

Vi är experter på helhetslösningar för arbetsplatsen. Tack vare starka varumärken som Kinnarps, Materia, Skandiform och NC, kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment för exklusiv skandinavisk design. Att arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft, vänder sig till oss på Kinnarps, är därför inte så konstigt. Besök oss gärna på Kinnarps.se, så förstår du varför. Välkommen.

MER ATTRAKTIV MED EXKLUSIV SKANDINAVISK DESIGN

Kinnarps Kalmar Dagövägen 3, Kalmar 0480-476060

Hållbart boende & framtid Att vara Oskarshamns ledande samhällsutvecklare innebär att Byggebo även ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför byts hela flottan av maskin- och fordonsparken ut mot eldrivna varianter. Därför anläggs blomsterängar ute i beståndet. Och därför minimeras användandet av kemiska produkter i driften. Självklarheter är också att energiåtgången ska minska med 30 procent och att företaget ska vara fossilfritt inom tio år. Byggebo står för ett hållbart boende och en hållbar framtid!

TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se E-POST info@byggebo.se POSTADRESS Box 34, 572 21 Oskarshamn BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn


ETEC MAGASIN | 14

HET YH-UTBILDNING I HELT NY SKRUD

SUCCÉN MED ETECS YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR FORTSÄTTER. EN UPPDATERAD AV VERSION AV AUTOMATIONSINGENJÖRS­ UTBILDNINGEN STARTAR FÖRHOPPNINGSVIS TILL HÖSTEN 2021.

U

tbildningen har kontinu­ – Den är skräddarsydd efter erligt utvecklats för att ­arbetsmarknadens behov. Majoriteten ligga i fas med verklig­ av s­ tudenterna har gått vidare till heten de studerande ­anställningar i nivå med sin utbild­ möter ute i arbetslivet. ning, vilket är mycket glädjande och Från att tidigare hetat ett tecken på att det här är en YH-­ Automationsingenjör för industri utbildning som behövs, säger 4.0 har den nu fått namnet Ylva ­Alexandersson. Automationsingenjör för Tack vare ett nära hållbar industri 4.0 
 ­samarbete med närings­ Vi har tagit fram – Med betoningen livet kan Etec erbjuda på hållbarhetsaspekten ett toppmodernt lärande. tekniska moduler synliggörs sambandet De studerande har till­ för att studenter mellan teknik och miljö. gång till mycket av den ska kunna studera En annan nyhet är senaste tekniken inom att vi har tagit fram automationsområdet. på distans. tekniska moduler för att Allt för att vara i fas möjliggöra för ­studenterna med automationsområdets att genomföra delar av krav på kompetent arbetskraft. ­utbildningen på distans, säger Ylva Alexandersson, vd för Etec UTBILDNINGEN RYMMER 400 poäng. ­Teknikutbildning. Och en kvalificerad yrkeshögskole­ Cirka 200 studenter har passerat examen är likställd med en kandidat­ automationsingenjörsutbildningen examen inom EU, enligt Sveriges sedan starten 2006. referensram för kvalifikationer.

Antalet platser på utbildningen är 20. Teori varvas med praktik. I ­utbildningen ingår LIA, L ­ ärande i arbete, på olika arbetsplatser i ­sammanlagt 23 veckor. Automationsområdet har ­under senare år genomgått enorma ­för­ändr­ingar. Från fysiskt slutna system till dagens digitalisering, där allt från mindre enheter till stora komplexa system kan fjärrstyras. I den verkligheten tar Automations­ingenjör för hållbar industri 4.0 sitt avstamp. Industri 4.0 beskrivs som den fjärde industriella revolutionen. I den nya smarta industrin är allt uppkopplat mot internet.

FAKTA

UTBILDNING Namn: Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 Antal YH-poäng: 400 Studietid: 2 år Praktik: 23 veckor LIA (Lärande i arbete) Sista ansökningsdag: meddelas i januari 2021 Studieform: halvdistans Kursstart: hösten 2021

Efter avslutad utbildning är studentens kunskaper:

Etecs ­uppdaterade YH-utbildning, ­Automationsingenjör för hållbar industri 4.0, är skräddarsydd efter marknadens behov.

•S ambandet mellan direktiv, lagar och harmoniserande standarder som styr konstruktionen av maskiner och ­automatiska produktionssystem. •S killnaderna mellan de olika programmeringsspråken som beskrivs i standarden IEC 611313. •G rundläggande objektprogrammering i C++ eller motsvarande högnivåspråk. •D e krav som ställs på definierade svarstider, tillförlitlighet och redundans i industriella datanätverk avsedda för felsäker kommunikation. •H ur IT-säkerhetsarkitekturer som baserar sig på standarderna IEC62443/ ISA99 är uppbyggda. Läs mer på etecteknikutbildning.se


15 | ETEC MAGASIN

Vi skulle vilja vara en del av att göra Oskarshamn till en hållbar stad.

STORT STEG IN I

FRAMTIDEN

I BÖRJAN AV 2021 TAR ETEC STORA STEG MOT ATT BLI SVERIGES ­SMARTASTE OCH HÅLLBARASTE SKOLA. MÄTUTRUSTNING KOPPLAD TILL SMART, DIGITAL TEKNIK INSTALLERAS OCH BLIR INTEGRERADE DELAR I UNDERVISNINGEN, BÅDE PÅ GYMNASIET OCH YH-UTBILDNINGARNA.

D

en 9 december förra året kickstartade Etec sitt hållbarhetsarbete. En femårsplan rullades ut. Lärare, elever och övrig personal kommer alla att bli involverade i arbetet med att uppfylla FNs globala mål 2030 så mycket vi kan. Skolans satsning på digital teknik, artificiell intelligens och datainsamling är helt i linje med fokus på hållbarhet. – Allt arbete som vi lägger ned på att skolan ska bli så hållbar som ­möjligt, är integrerat med under­ visningen. Vi väljer teknik och ­utformar den så att vi får en modern utbildningsanläggning. Vi lever som vi lär, säger Ylva Alexandersson, vd för Etec Teknikutbildning. DET FINNS EN rad exempel på hur Etec transformeras till att bli en supersmart skola, där teknik och miljö går hand i hand.

– Våra utbildningsanläggningar ska ha småskaliga tekniska ­lösningar likt de system som finns i städer som Barcelona och Lund, säger Ylva ­Alexandersson. Till exempel kan vi ha mätutrust­ ning som känner av hur många som vistas på de olika våningsplanen och i klassrummen. Värmen kan regleras i klassrummen utifrån hur s­ cheman är lagda och på det sättet finns energi­ vinster att hämta hem. Rörelse­ detektorer styr belysningen i lokalerna. Eleverna ska tränas i att bygga ­solpaneler, något som minskar energi­ förbrukningen. Regnvatten ska samlas in för att kunna belysa möjligheterna med så kallat gråvatten. – VI DISKUTERAR OCKSÅ med flera andra aktörer om samarbete vad gäller datainsamling. Bland annat har vi haft en första kontakt med Rymdstyrelsen. – Rymddata används redan inom många områden. Bland annat är det

viktigt för väderprognoser och övervak­ ning av klimatet. Rymddata är också väldigt viktigt för skogsbruk, jordbruk och andra områden där realtidsinfor­ mation om vegetation och markytan kan vara viktig. Här hoppas vi kunna ta del av spännande data som våra elever och studerande kan använda i sitt arbete. TACK VARE DE framsynta s­ atsningarna har Etec förut­sättningar att bli en innovationsverkstad och spjutspets i arbetet med att utveckla olika delar av Oskarshamn till att bli en smart stad. Exempelvis kan företag och även kommuner vända sig till ­skolan med utmaningar som kan upp­ stå och som elever och studerande kan jobba med och hitta lösningar. – Vi skulle vilja vara en del i att göra Oskarshamn till en håll­ bar stad, m ­ iljömässigt och socialt. ­För­hoppningen är att vi blir många aktörer som kommer med på den här resan, för det handlar om samarbete. Var och en kan göra lite för miljön, men tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer, säger Ylva Alexandersson. VÄND OCH LÄS MER


ETEC MAGASIN | 16

SMART STAD

ETEC LEDER UTVECKLINGEN

MED ETEC SOM DIGITAL SPJUTSPETS HAR OSKARSHAMN ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT INOM EN SNAR FRAMTID KLASSAS SOM EN SMART STAD.

D

iskussioner förs med de viktigaste aktörerna. Når vi samsyn ­kommer det här projektet att fl ­ yga och sätta ­kommunen på kartan, säger ­Afrys affärsutvecklare Magnus Sjöström, som sedan flera år sitter med i Etecs ledningsgrupp.

väderstationer för att ge växterna den exakta ­mängden vatten de behöver, säger Magnus Sjöström.

BEGREPPET SMARTA STÄDER täcker teman och områden som klimat­smarta samhällslösningar, upp­kopplade ­byggnader och fordon, mobilitet, ­effektiva energilösningar och artificiell intelligens. Numera talas det allt oftare även om mjuka värden. ­Framförallt om hur den Etec har de smarta staden leder till tekniska systemen hållbarhet. Inte för att göra bara miljö­ Oskarshamn till en mässigt, utan även socialt smart stad. och hur det kan leda till bättre

– JAG KAN TA två exempel från ­Barcelona på hur det fungerar. Ett LED-baserat aktivitetsstyrt ­belysningssystem har hjälpt staden att bli mer energieffektiv och säker, vilket leder till kostnads­besparingar. Med hjälp av sensorer får till e­ xempel systemet också information om föro­reningar, fuktighet, temperatur, närvaro av människor och buller. Barcelona har också introducerat ett smart bevattningssystem som an­ vänder information från sensorer och

Foto: Privat

LUND BLEV NYLIGEN en av Sveriges mest ­digitala städer och framhölls också som en smart stad. Bakom ­arbetet att föra Lund till den positionen finns ett konsortium av företag där Magnus Sjöström och hans kolleger på Afry spelar en nyckelroll. IL ­ undaprojektet ligger bland annat fokus på realtidsstyrda lösningar med data från olika typer av sensorer utplacerade i staden för att främja en hållbar miljö med hög livskvalitet.

Affärsutvecklaren Magnus Sjöström menar att Oskarshamn kan bli en smart stad tack vare Etecs spetskompetens.

integrerade städer, ökad trygghet och minskad friktion i det dagliga livet för ­medborgarna. – Etec har spjutspetskompetensen och de tekniska systemen som krävs för att transformera Oskarshamn till en smart stad. De andra aktörerna vi för diskussioner med har det mesta av den teknik som krävs, men den används inte alltid fullt ut, avslutar Magnus Sjöström.


SMARTA

STÄDER

Smarta städer har det talats om i många år och startskottet brukar anges till 1974, då Los Angeles samlade in stora datamängder i projektet ”A Cluster Analysis of Los Angeles”. I mitten av 2000-talet tog saker och ting fart när teknikjättarna IBM och Cisco investerade stora summor i forskning och utveckling kring hur digital teknik kan användas i städer. Den första världskonferensen, Smart City Expo World Congress, hölls 2011 i Barcelona och är ­numera ett årligt evenemang med fokus på smarta städers utveckling.

DIGITAL

17 | ETEC MAGASIN

FRAMGÅNGSSAGA DIGITALISERINGSEXPERTEN MAGNUS SJÖSTRÖM FRÅN AFRY GUIDAR ETEC IN FRAMTIDEN. – MED YH-UTBILDNINGAR MED INRIKTNING MOT ­ARTIFICIELL INTELLIGENS, AI, OCH HÅLLBAR INDUSTRI, SAMT ETT GYMNASIUM AV TOPPKLASS, P ­ OSITIONERAR SIG ETEC SOM EN AV SVERIGES SMARTASTE OCH ­HÅLLBARASTE SKOLOR, SÄGER HAN.

D

igitaliserings­ guru eller digitali­ seringsexpert är epitet som skå­ ningen och Afrys affärsutvecklare Magnus Sjöström ofta förses med. En stadig förankring i den industriella verkligheten gör honom till en viktig kraft i lednings­gruppen för Etecs yrkeshögskole­utbildningar. Med drygt 30 år under bältet av ledarskap och av att u ­ tveckla företag och organisationer inom framför allt automation och IT, har han onekligen en hel del att tillföra. – MIN ROLL ÄR att visa för skolan var marknaden befinner sig och peka på åt vilket håll trenderna är på väg. När det gäller Etecs satsning på AI har jag drivit på och jag har även uppmuntrat till att lyfta in ett tydligare hållbarhets­ fokus i utbildningarna. Etec var tidigt ute med kurser i ­IOT-­programmering och skolan har alla de tekniska systemen och k ­ ompetenserna som krävs för att vara en skola i den ­absoluta tekniska framkanten.

MAGNUS

SJÖSTRÖM

Ålder: 59 år Bor: Hemmestorps gård Familj: Fru och utflugna barn Titel: Rådgivande affärsutvecklare, Digital management på Afry Övrigt: Har ett sommarhus utanför Entebbe i Uganda

SJÖSTRÖMS ­KÄPPHÄST ÄR att arti­ficiell ­intelligens kan och bör ­användas för dataanalys på alla n ­ ivåer inom företag och organisationer. I till exempel industriell produktion kan den insamlade informationen pro­ cessas med hjälp av den smarta tekniken, vilket leder till att företaget producerar mer med minimalt materialspill och med optimal använd­ ning av till e­ xempel energi, vatten och kyla. Med andra ord, när a ­ rtificiell intelligens används på rätt sätt innebär det ­betydande ­besparingar. ­Miljövinsterna är påtagliga. Tråkiga och m ­ onotona jobb, som riskerar att slita ut människor både fysiskt och psykiskt kan automatiseras. – Vi är i en utvecklingsfas till något som är större än den industriella revolutionen. Med dagens digitala teknik kan vi enkelt gå från dumma system till smarta system. Och jag ser inga baksidor med det, säger Magnus Sjöström.


ETEC MAGASIN | 18

Hemma på gården har Etec­eleven Isak Karlsson möjlig­heter att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNING SOM FRÄMJAR

KREATIVITE ATT GÖRA SAKER PÅ EGEN HAND OCH EFTER EGET H ­ UVUD

– Jag har fått hitta på mycket själv och det har medfört att jag varit HAR ALLTID VARIT HANS DRIVKRAFT. SOM G ­ YMNASIEELEV ­tvungen att lära mig många saker, som jag nog inte hade gjort annars. VID EL- OCH ENERGIPROGRAMMET PÅ ETEC HAR Som att exempelvis bygga en ­17-ÅRIGA ISAK KARLSSON FÅTT YTTERLIGARE VERKTYG ATT kombin­erad rök och grill av olika över­ blivna saker som han har hittat. En ­FÖRVERKLIGA SINA TANKAR OCH IDÉER MED. snillrik konstruktion med ett kluvet gammalt expansionskärl som är det annalkande höstlikande saker färdiga att grill­tunna, två samman­ och vintermörkret var bara montera. Men det svetsade ­bilfälgar som på väg att sätta käppar är alltid roligare att rök, t­ raktorkolvar som Jag har fått hitta i hjulet för hans stora bygga själv. D ­ essutom spjäll och en avlagd på mycket själv fritidsintresse – att blir det billigare, gammal jeepdunk som och varit tvungen köra enduro­motorcykel ­konstaterar Isak nöjt. avställningsyta och i skogen tillsammans med kompisar ­luftintag. att lära mig en – tog Isak helt sonika saken i egna HAN ÄR 12:E genera­ – Den funkar jätte­ många saker. händer. En egentillverkad och ljus­ tionen på släktgården bra, förklarar Isak stolt stark strålkastare på motorcykeln och i Bjälebo intill Bråbo. och berättar att den med en smart placerad LED-ljusramp på Att växa upp på landet utan fördel används med egentill­ hjälmen hjälper honom numera att ta tillgång till, för många andra, verkad och miljö­vänlig kol som sig fram tryggt och säkert på mörka själv­klara förströelser tror Isak i stor produceras i gårdens egen kolmila för skogsstigar. utsträckning har bidragit till hans både eget bruk och v ­ idareförsäljning. – Jag hade förvisso kunnat köpa kreativitet. Miljö och hållbarhet ligger honom

N


19 | ETEC MAGASIN

Mängder av kreativa lösningar. En kombinerad rök och grill av överblivna saker hör till de saker som Isak Karlsson har byggt.

TEN

Enduro och biodling hör till Isak Karlssons intressen. För att kunna köra i ­mörkret har han byggt en LED-ramp till ­hjälmen.

ISAK

KARLSSON Ålder: 17 år Bor: I släktgården i Bjälebo intill Bråbo Familj: Mamma Charlotta, pappa Jan samt syskonen Oscar, 27 och Sara, 25 år Gör: Studerar andra året på El- och ­energiprogrammet på Etec Fritid: Kör enduro och fixar med olika saker hemma på gården Det bästa med Etec: En liten och familjär skola med bra lärare och stora möjligheter att få utlopp för sin kreativitet också varmt om hjärtat. På taket till ett av uthusen har familjen placerat ett stort antal solpaneler i bästa söder­läge. Isak följer regelbundet panel­ernas elproduktion via sin mobiltelefon. – Att tänka på miljön är självklart när man bor så här. Det känns v ­ äldigt

bra att kunna ta tillvara energin i solens strålar, framhåller han och ­berättar samtidigt om familjens ­senaste stora projekt, biodling och honungsproduktion.

– Jag ville utbilda mig inom teknik och el är ett område som alltid kommer att finnas och där det krävs arbets­ kraft. Dessutom hade jag bara hört positivt om Etec.

– BIN ÄR VIKTIGA för miljön och vi har än så länge tre samhällen. Vi har producerat ungefär 35 kilo honung från varje samhälle som vi också har till försäljning. Isak Karlssons planer för framtiden är än så länge ett oskrivet blad. När han sökte till gymnasiet var valet ändå ganska enkelt.

MED FACIT I hand är Isak Karlsson mer än nöjd. Han beskriver skolan som familjär och lärarna som mycket bra. Och framför allt får han utlopp för sin kreativitet på utbildningen vid El- och energiprogrammet. – Det passar mig perfekt. Jag gillar att testa nya saker och att utvecklas. Det får jag verkligen göra här.


ETEC | 20 | 20 ETECMAGASIN MAGASIN

Maria Hjelm ordnar varje läsår fram en uppsjö av attraktiva APL-platser till eleverna.

HON FIXAR

PRAKTIKPLATSER MARIA HJELM ÄR SKOLANS APL-SAMORDNARE. TACK VARE ETT VÄL INARBETAT NÄTVERK ORDNAR HON ATTRAKTIVA PRAKTIKPLATSER TILL GYMNASIEELEVERNA.

P

å El- och energi­programmet har eleverna under tre år sammanlagt 20 veckors praktik i form av Arbets­ platsförlagt Lärande (APL). APL är ett sätt att omsätta teorin från klassrummet ute i den praktiska verkligheten på en arbetsplats. Det är också en chans för ­eleverna att öva sina sociala färdig­ heter och att visa upp sitt varumärke. Flera av eleverna blir anställda på företag där de gjort sin APL. – APL-perioderna är oerhört viktiga. Det är under dessa perioder eleverna får en inblick i det verkliga arbets­ livet. Det handlar bland annat om att ­komma i tid, det sociala samspelet och att våga fråga när man inte förstår, säger Maria Hjelm. I ÅRSKURS 1 är APL-perioden tre ­ eckor, i årskurs 2 är den åtta veckor v och sista läsåret är den nio veckor. – Branschen förstår vikten av APL.

Visst kan det vara ett tufft jobb att få ut alla elever, men i slutänden lyckas vi oftast och det är ytterst sällan som elever och företag är missnöjda, säger Maria Hjelm. BAKOM FRAMGÅNGSKONCEPTET ligger ett långt och träget arbete. Etec har under många år skapat ett stort nätverk med företag som tar emot e­ lever. Företagen är allt från små och mellanstora elföretag till industri­bjässar som till exempel OKG, ­Oskarshamn Energi, Scania och Södra. – En del av eleverna vill vara på en specifik praktikplats. Så långt som möjligt försöker vi tillgodose deras önskemål, säger Maria Hjelm, som också poängterar att elever själva tar kontakt med företag de har någon form av relation till. PLACERINGEN AV ELEVERNA sker naturligtvis alltid i samråd med ­karaktärsämneslärare.

– Lärarna har koll på vilken typ av företag som respektive elev passar in på. Men vi tittar också på var eleven bor och om det är möjligt så placerar vi dem i närheten av hemmet, säger Maria Hjelm. Ibland tillkommer resekostnader för att eleven ska kunna ta sig till och från APL-platsen. I sådana fall går skolan in och ersätter eleverna för de ökade kostnaderna. Under APL-­perioderna har eleverna en handledare på de ­företag där de praktiserar. Hand­ ledarna besitter goda yrkeskunskaper och i samråd med skolan låter de eleverna få genomföra de praktiska ­arbetsmoment som ingår i utbildningen. Under APL-perioderna följer skolan upp med ett samtal och/eller besök från lärare, som utifrån en checklista kollar av att elevens tid vid företaget blir så bra som möjligt kopplat mot kurs­ målen i de kurser som APLen avser.


21 | ETEC MAGASIN

MILJÖFOKUS I ALLA LED

SKB ANSVARAR FÖR ETT AV VÅR TIDS VIKTIGASTE MILJÖSKYDDS­ PROJEKT – ATT TA HAND OM ALLT RADIOAKTIVT AVFALL FRÅN DE SVENSKA KÄRNKRAFTVERKEN. DESSUTOM ARBETAR SKB HÅRT FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN I HELA ORGANISATIONEN.

S

KB har nyligen genomgått en genomlysning av miljö­ påverkan på alla nivåer i de olika verksamheterna. Som ett resultat av arbetet har SKB valt att genomföra sex åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser: att arbeta för en fossilfri arbetspendling och möteskultur, fossil­ fria arbets- och tjänstefordon, halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner, minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter, minskad klimatpåverkan från byggoch anläggningsprojekt och, slutligen, inspirera till smarta klimatval.

Det är viktigt att entreprenörerna redovisar och minskar sin klimatpåverkan menar Eleonore Hovlund.

– TILL VARJE ÅTGÄRD har vi sedan kopplat aktiviteter och mål. Vi ska se över och följa upp vår resepolicy och i­ nstallera laddstolpar på alla våra personalparkeringar. Vi kommer också att se till att våra tjänste­ som Etec-­studenter väljer som bilar och arbetsfordon i ökande ­praktikplats. SKB har ­utsträckning är fossilfria. även en a ­ nläggning i Som beställare vid ­Forsmark. Precis som upphandlingar ställer Framtidens Clab är det en hög­ vi krav på att entre­ ­ungdomar kommer teknologisk arbetsplats, prenörerna ­redovisar att välja arbets­ där ­människa, teknik och minskar sin och natur och miljö står klimatpåverkan, säger givare som värnar i centrum. ­miljösamordnare om miljön. – Framtidens ­Eleonore Hovlund. ­ungdomar kommer att välja arbetsgivare som värnar FÖR ETEC ÄR SKB en om miljön. Därför gäller det för oss ­viktig samarbetspartner. En del att vara i framkanten när det gäller de i ­samarbetet är att SKB tar emot här frågorna. Studenterna från Etec är ­praktikanter från skolan. I första hand definitivt intressanta ur rekryterings­ är det mellanlagret Clab på Simpe­ synpunkt för oss, säger Eleonore. varpshalvön norr om Oskarshamn

SKB

OSKARSHAMN SKB, Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag, är ett av svensk kärnkraftindustri bildat bolag för att ta hand om bland annat kärnavfall och använt kärnbränsle. SKBs huvudkontor ligger i Solna men har anläggningar i Forsmark och Oskarshamn och där finns mellanlagret Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet.


ETEC MAGASIN | 22

KROKIG RESA TILL VÄRLDSKÄND

AMAZON

PÅ SIN MORBRORS INRÅDAN BÖRJADE HAN STUDERA

PÅ ETEC EFTER GRUNDSKOLAN. SEDAN DESS HAR PHILIP WALLMAN GÅTT FRÅN ELEKTRIKER TILL SÄLJINGENJÖR OCH ÄR NUMERA NEW ACCOUNTS MANAGER PÅ ­NYLANSERANDE E-HANDELSSAJTEN AMAZON.

D

– TYVÄRR DROG DE ner på verksam­ heten i den vevan och via en rekryt­ erare hamnade jag istället på ABB Kabeldon i Alingsås sommaren 2019 som säljingenjör med ansvar för Cen­ traleuropa, Afrika och Mellanöstern. Att jag fick den anställningen berodde till stor del på min erfarenhet av att jobba rent praktiskt som elektriker, betonar han. På grund av coronapandemin blev det inte så mycket resande i jobbet som Philip hade hoppats på. Däremot var han involverad i flera mycket intressanta projekt. Bland annat hjälpte han till att bygga upp s­ ­tabilare elnät i ­Afrika för hundra tusentals ­abonnenter. – Det var dessa erfarenheter som låg till grund för att jag så småningom kom i kontakt med Amazon. Även om jag stortrivdes på ABB var detta en chans jag inte ville gå miste om.

et kan tyckas vara en ganska krokig karriärs­ resa. Philip hävdar dock att allt hänger ihop och att det tog sin början när han bestämde sig för att läsa till elektriker på Etec. – Givetvis har det handlat mycket om tillfälligheter och att jag har träffat rätt personer. Men utan Etec hade jag inte kommit hit, konstaterar han. Det har varit en hektisk period för Philip Wallman sedan Amazon inledde etableringen i Sverige under ­sommaren 2020. Han har ingått i t­ eamet som har jobbat med lanseringen av Amazons svenska webbshop. – DET ÄR ”once in a lifetime” man får var med om något sådant här ända från starten. Amazon är ett av värl­ dens mest kända varumärken som nu har etablerat sig i Sverige, framhåller Philip Wallman. Att framtiden skulle te sig så var knappast något han kunde förutspå under sina gymnasieår på Etec. – Direkt efter examen 2012 började jag som elektrikerlärling på Elajo i ­Oskarshamn. Även om jag redan då hade planer på att plugga vidare var det väl främst inom elbranschen jag såg min framtid, berättar han. VIA EN ANNAN tidigare Etecelev, som sommarjobbade på Elajo, lockades han att börja studera vid Chalmers i ­Göteborg. Först tekniskt basår och

Philip Wallmans krokiga karriärsresa började som elektrikerlärling på Eljao i Oskarshamn direkt efter examen från Etec 2012.

Planen var dock inte att återvända till Oskarshamn efter studierna på Chalmers. Philips förhoppning var att börja jobba på utvecklingsavdelningen på Volvo i Torslanda där han gjorde sitt examensarbete.

PHILIP HYLLAR SIN forna gymnasieskola där allt tog sin början. Även om han inte har så mycket kontakt med Etec direkt, så följer han skolans utveckling på avstånd och umgås ­fortfarande med en del gamla klasskompisar. – Det var en rolig tid som jag bara har goda minnen ifrån. Dessutom ­gillar jag elektrikeryrket och det är alltid en bra grund att kunna falla tillbaka på oavsett vad som händer i framtiden, konstaterar han leende.

Det är once in a lifetime man får vara med om något sådant här unikt.

sedan en femårig ut­ bildning till civilingenjör inom automation och meka­ tronik. Under hela studietiden var Philip tjänstledig från Elajo men han återvände varje sommar. – Det var guld att komma tillbaka och jobba praktiskt under sommar­ månaderna samtidigt som jag studerade.


Foto: @FinishPix

23 | ETEC MAGASIN

At quaeris im hil maio. Ecullat ecepratur sint es expliae om hil maio. Ecullat ecepratur sint es expliae officaffiduntibus dolo

2019 deltog ­Philip Wallman i VM i Ironman 70.3 (halva distansen). Drömmen är att göra en hel Iroman.

PHILIP

WALLMAN Ålder: 27 år Bor: Lägenhet i Göteborg - på väg att flytta till Stockholm Familj: Mamma Helena och pappa Krister i Oskarshamn samt lillasyster Lisa i Malmö Gör: New Accounts Manager på Amazon Fritid: Träning - är anmäld till två Iron Man 70.3-tävlingar samt Vätternrundan under 2021 Bästa minne från Etec: Den familjära ­stämningen på skolan och ubytesresan till Italien under tredje året

Vasaloppsvad tog ­honom till VM En vadslagning om Vasaloppet ­resulterade i VM-deltagande i Ironman 70.3. Träning har ­alltid legat Philip Wallman varmt om hjärtat och i ungdomen var han en framgångsrik simmare i ­Oskarshamns Simsällskap. – På Chalmers slog jag vad med en kompis om att genomföra Vasaloppet. Det ledde till att jag sedan avverkade en Svensk klassiker vid två tillfällen, berättar han. FÖR ATT FÅ ytterligare utlopp för sitt träningssug bestämde sig Philip för att testa Havslätt triathlon och han fick blodad tand. Nästa utmaning var Jönköping 70.3 – ett triathlon över halva distansen för Ironman. – Jag lyckades ta mig i mål bland de tio främsta i min klass och vann en VM-biljett till Ironman 70.3 i Nice 2019. – Även om jag var väldigt grön i dessa sammanhang klarade jag loppet och tog mig i mål som 157:a i min klass, berättar Philip stolt om tävlingen som omfattade 1 900 meter simning, 90 kilometer ­cykling och 21 098 meter löpning. DRÖMMEN ÄR ATT någon gång göra en hel Ironman. Philip är dock mycket väl medveten om hur mycket träning som krävs. – Jag är i alla fall anmäld till ­Vätternrundan och till både ­Jönköping (70.3) och Kalmar full IM 2021. Sedan får vi se hur det blir, säger Philip Wallman.


Enklaste sättet att köra en ny T-Roc.

Vi erbjuder och utför tekniska tjänster och projekt inom industri-, installationsoch energisektorn med specialisering inom:

• Industriautomation • El- och installationsteknik Årets sommar kanske betyder helt nya vägar. Då kan en ny T-Roc komma väl till pass. Den trivs bra både på släta och dåliga underlag, SUV-generna är tydliga och säkerhetsnivån är hög. Privatleasing innebär dessutom ett enkelt sätt att ha den: Du betalar ingen kontantinsats och dessutom ingår service och 12 månaders betalskydd.

Kalmar – Kristianstad – Oskarshamn Västervik – Växjö www.kltkonsult.se

T-Roc TSI 115 Privatleasing från 2.195 kr/månad inklusive service. Kampanjpris från 219.900 kr. (Ordinarie pris från 241.900 kr.)

Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 133 g/km. Erbjudandet gäller till och med 2020-12-31. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (oktober 2020). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. Se volkswagen.se för fullständiga villkor.

www.eurocon.se

Oskarshamn

Vetlanda

Södra Fabriksgatan Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00

Verkstadsgatan 2 Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00

Empowering people with smarter ways of doing business

We enable operations Wonderware Scandinavia, Malmö, 040-384450 www.wonderware-scandinavia.com, info@wonderware-scandinavia.com

www.be-ge.nu


25 | ETEC MAGASIN

Gruppledarna Lennart Karlsson och Johan Wramsjö menar att Etec spelar en viktigt roll för Rejlers rekrytering.

MEDVIND FÖR

REJLERS

Större personalstyrka och utökad kompetens gör att vi kan ta oss an större projekt.

FÖRVÄRV AV ELPROJ TEKNIK. NYA ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER. OCH EN BRA SITUATION VAD GÄLLER REKRYTERING, MYCKET TACK VARE ETEC. TEKNIKKONSULTFÖRETAGET REJLERS I OSKARSHAMN ­SVÄVAR FRAM I ORDENTLIG MEDVIND.

R

ejlers samarbete med Etec är viktigt och genom åren har flera elever från både gymnasiet och YH-utbild­ ningarna gjort praktik­ perioder på företaget. – Det handlar om en bra kompe­ tensförsörjning. Vi har en handfull med­arbetare som är före detta Etec-­ studenter från skolans YH-utbildning för automationsingenjörer, konstaterar gruppchefen Johan Wramsjö. DET HÄNDER ALLTSÅ mycket om och kring Rejlers i Oskarshamn. Något som inte minst understryks av f­ örvärvet av Elproj Teknik AB. I samband med övertagandet i ­december 2019 inlemmades 18 nya medarbetare med spets­kompetens

inom elkraft, automation och ­installationsprojektering i Rejlers­ familjen. I dagsläget arbetar dryga tjugotalet medarbetare på Rejlers Oskarshamnsavdelning. Företagen ­kompletterar ­varandra väl och kan, tack vare sammanslagningen, erbjuda fler och b ­ redare uppdragsåtaganden och projektleveranser åt kunder i ­Oskarshamn med omnejd. BLAND REJLERS OSKARSHAMNS upp­ dragsgivare märks Scania, Ikea, SKB, OKG, Saft, och Södra Wood. – Med större pesonalstyrka och ­utökad kompetens går vi allt mer mot att ta in större och längre projekt, säger Johan Wramsjö. Detta är något som Rejlers lyckats med och företaget har vunnit större

projekt som ska pågå under 2021. Under våren 2021 flyttar Rejlers till nya, stora ändamålsenliga lokaler på Slottsgatan. – Vi har varit trångbodda. I och med flytten får vi lokaler som är bättre anpassade för vår verksamhet, ­lokaler som ger utrymme för framtida ­expansioner i. Valet av lokal, gamla Einar Pehrzon­ huset, är strategiskt. Rejlers, med 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten försöker, så långt det är möjligt ha centralt placerade kontor. – Det känns bra med en stark ­närvaro i Oskarshamn. Vi är impon­ erade av Rejlers företagskultur och synsätt på ledarskap och medarbetare. Med sin vision har Rejlers påbörjat en spännande resa där vi bidrar med vår kunskap och kompetens, säger Lennart Karlsson, tidigare vd vid Elproj Teknik, numera gruppchef Rejlers Oskarhamn. VÄND OCH LÄS MER OM REJLERS


ETEC MAGASIN | 26

VÄRDEFULL UTBILDNING

FRÅN YH-UTBILDNINGEN FICK MARTIN HULTMAN MED SIG EN G ­ EDIGEN KUNSKAPSGRUND ATT STÅ PÅ. DET MESTA JAG GÖR HÄR PÅ REJLERS ÄR SÅDANT SOM JAG BÖRJADE LÄRA MIG PÅ ETEC, SÄGER HAN.

V

åren 2015 var han klar Martin Hultman var en student som med utbildningen till utmärkte sig – i positiv ­bemärkelse. automationsingenjör. Både på gymnasiet och på YH-­ Efter några år hos utbildningen premierades han med andra arbetsgivare fick stipendier som bästa elev. han en anställning – Det var en väldigt bred på Rejlers i december 2019. ­utbildning. Det är jag tack­ – Jag har ett super­ sam för och det är något intressant och v ­ arierat som jag har stor nytta Det är en väldigt jobb. Bland annat av. Bredden gör att du bred utbildning ­räknar jag på upp­ blir flexibel när du är dragen, tar fram ute på en arbetsplats. och det är förstudier och gör En annan sak som jag väldigt elkonstruktioner. jag verkligen upp­ tacksam för. Oftast finns kunderna i skattade när jag läste ­Oskarshamn. till automation­singenjör var att vi v ­ arvade teori PÅ ETEC LÄSTE han först El- och med praktik. Att få komma ut på energiprogrammet. Efter examen LIA-perioderna och se hur det fungerar ­arbetade Martin Hultman ett år innan i verkligheten på olika företag var mer han sökte in till YH-utbildningen. än guld värt.

REJLERS

FAKTA

Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena: energi, fastighet, telekom, industri och infrastruktur. Företaget arbetar med allt ifrån förstudier och planering till design,­ ­konstruktion, projektering och projektledning. Rejlers B-aktie är noterad på Nasdaq ­Stockholm.

Martin Hultman, numera anställd vid Rejlers, strör lovord över automations­ ingenjörutbildningen vid Etec.


Vi finns där kunden behöver oss!

OSKARSHAMN

MÖNSTERÅS

VÄXJÖ KALMAR (Huvudkontor)

KARLSKRONA

Du kan lägga tiden på annat Slipp alla fakturor och administration av försäkringar, service, drivmedel, avdragsregler, förmånsvärde

ELMOTORER upp till 15 kW i lager

www.lr-installation.se Det är mycket jobb att administrera en bilflotta. Spara tid och pengar genom att låta oss sköta bilhanteringen för ditt företag. Vi tar ett helhetsgrepp kring din bilflotta och hanterar allt från körjournal och fakturor till drivmedel och besiktning.

Välkommen till oss – Din samarbetspartner inom VVS, El-TELE-DATA-LARM, TVÄTT-STORKÖK & PORTINSTALLATIONER

www.lr-installation.se

Välkommen till oss - Din samarbetspartner inom

VVS, EL-TELE-DATA-LARM

www.bilreda.se 08-466 91 50

TVÄTT-STORKÖK & PORTINSTALLATIONER Untitled-3.indd 1

2020-12-08 08:57

TILLSAMMANS IN I FRAMTIDEN Förr byggde vi stengärdsgårdar som ringlade sig genom flera socknar. Idag har vi industri, forskning och innovationer som når hela världen.

attraktivaoskarshamn

Attraktiva Oskarshamn

attraktivaohamn

#oskarshamn


OUR ENERGY – YOUR SUCCESS

BEVI – specialister på energieffektiva och kundanpassade, kompletta drivsystem

BEVI är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering. Vi erbjuder ett brett sortiment av elektriska motorer, växlar och automationslösningar för att hjälpa varje bransch att nå nya nivåer av energieffektivitet och energibesparingar.

BEVI AB, Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla | 0499-271 00 | info@bevi.se | www.bevi.se

Välkommen till Specsavers

Företagsoptikern Har din personal ibland trötta ögon eller

huvudvärk? Specsavers står till tjänst med en helhetslösning för ditt företags synvård. Våra legitimerade optiker gör synundersökningar och tillhandahåller bildskärmsglasögon och skyddsglasögon av högsta kvalitet.

Boka din synundersökning på specsavers.se

Oskarshamn Frejagatan 1, 0491-138 10.


| ETEC MAGASIN ETEC29MAGASIN | 29

UTBILDNING I

FRAMKANT

YH-KURSEN AUTOMATISERAD DATAANALYS MED INRIKTNING ­ARTIFICIELL INTELLIGENS SPARKAR IGÅNG HÖSTEN 2021 VID ETEC. UTBILDNINGEN PASSAR FÖR EN KARRIÄR INOM DEN GLÖDHETA IT-BRANSCHEN.

D

ataanalytiker, data­ ansvarig, dataspecialist eller databasprogramm­ erare är de yrkesroller som automatiserad ­dataanalys med inrikt­ ning artificiell intelligens leder fram till. – Det är med stolthet vi presenterar den här utbildningen då den ­verkligen ligger i den tekniska framkanten, säger Ylva Alexandersson, vd för Etec Teknikutbildning. Under ett års tid läser student­erna 200 YH-poäng, sex av veckorna är ­vigda åt praktik, LIA, lärande i arbete – OLIKA SLAGS FÖRETAG, IT-bolag, kommuner, i princip alla verksamheter som använder sig av en databas är presumtiva praktikplatser, säger Ylva Alexandersson. Studieformen är distans. Med

Efter avslutad utbildning är studentens kunskaper: • Datastrukturer • Datahantering inklusive GDPR • Molntjänster • Hur man kan skapa automations­ lösningar för dataflöden • Programmering i Python, R eller ­motsvarande dataanalysverktyg • Verktyg för stora mängder visuell data • Konceptet AI, artificiell intelligens • Om hur AI, kan användas för att skapa hållbarhet, kostnadsbesparingar, energieffektivisering och processoptimering

­ istansutbildning hoppas Etec d ­Teknikutbildning i högre grad än ­tidigare kunna locka till sig studenter från hela Sverige. Efter avslutad utbildning ska den studerande bland annat ha färdigheter i att arbeta med artificiell intelligens, AI. Generellt handlar det om stora mängder data som tillsammans skapar dataflöden som kan användas till AI-lösningar. AI BASERAS PÅ tanken att det går att lära maskiner att tänka som människor. Tidigare har egenskaper som exempelvis logik och kreativitet ansetts vara unika för människan, men studierna inom AI går snabbt framåt. Med AI programmeras datorer på ett annorlunda sätt än t­ idigare. I stället för att programmera in e­ xakt hur en dator ska reagera i alla ­situationer,

programmerar man den i stället att lära sig av de problem den stöter på och kan därmed ta bättre och ­annorlunda beslut nästa gång. AI HAR EN rad användningsområden. Processer kan göras effektivare och säkrare. Farliga arbeten som hittills bara kunnat utföras av människor, skulle så småningom kunna utföras av en maskin med hjälp av AI. Tekniken används också i till exempel robotar och styrsystem för självstyrande bilar.

FAKTA

UTBILDNING Namn: Automatiserad Dataanalys med inriktning Artificiell Intelligens Antal YH-poäng: 200 Studietid: 1 år Praktik: 6 veckor LIA (Lärande i arbete) Sista ansökningsdag: meddelas i januari 2021 Studieform: distans Kursstart: hösten 2021


ETEC MAGASIN | 30

FÅR PERSONALEN ATT

VÄXA

DEN OMFATTANDE SATSNINGEN PÅ ATT TILLGODOSE ELTEKNIKOCH AUTOMATIONSBRANSCHENS BEHOV AV VIDAREUTBILDNING FORTSÄTTER. ETECS FÖRETAGSUTBILDNINGAR FÅR PERSONALEN ATT VÄXA UTE PÅ FÖRETAGEN I REGIONEN.

E

tecs vd Ylva ­Alexandersson ­Dessutom verkar Etec lokalt i regionen betonar att det finns ett med alla fördelar som det innebär för väldigt stort behov av ­deltagarna. Lärare Thomas Norström företagsutbildningar. Även tar Etecs robotutbildningar för både om verksamheten, av operatörer och reparatörer som tydliga kända orsaker, har gått på exempel i den aktuella genren. sparlåga under stora delar av 2020 – Vi har en robotcell med två IRC5 står Etec redo att åter växla upp och robotar i anslutning till skolan. ta emot ytterligare deltagare I cellen finns även till­hörande till ett flertal kurser med säkerhetsgrindar och olika inriktningar inom säkerhetsbrytare för framför allt elteknik personskydd samt Komplexa och automation. transportbanor mellan ­lösningar ställer – Allt mer komplexa robotarna för att få en högre krav på lösningar ställer allt så verklighets­trogen högre krav på spets­ miljö som möjligt. kompetens bland kompetens bland Vi har bland annat personalen. personalen ute på haft u ­ tbildningar i företagen. Genom våra ­samar­bete med Scania, företags­utbildningar finns ABB och Ikea i Hultsfred. alla möjligheter att tillgodose just Beroende på om det är kursen för den specifika kunskap inom elteknik operatörer ­eller reparatörer får delta­ och automation, både teoretiskt och garna lära sig allt från grundläggande praktiskt, som krävs för att uppnå det efterfrågade resultatet, förklarar hon. SEDAN 2007 HAR Etec erbjudit olika typer av företagsutbildningar i mycket nära samarbete med näringslivet.

FÖRETAGS

UTBILDNINGAR • Industriell Automation • TIA Portal Service och safety • Reglerteknik steg 1 Process • Artificiell intelligens (AI) • PLC-programmering • Robotutbildning IRC5 • SQL grund • Skötsel av elanläggningar • Elinstallationsreglerna • Grundkurs - hydraulik • Proportional Hydraulik Läs mer på www.etecteknikutbildning.se


| ETEC MAGASIN ETEC31MAGASIN | 31

Verklighetstrogen miljö. Lärare ­Thomas Norström i den robotcell som används för utbildning av operatörer.

hantering och säkerhet samt förflytt­ ning till strukturerad robotprogram­ mering och andra praktiska övningar, berättar han.

Rätt sak på rätt plats. Lärare Pär Danielsson betonar att deltagarna ska lära sig att vara trygga med verktygen de använder.

EN AV ETECS populäraste företags­ utbildningar inom automation är TIA Portal Service och safety. Den vänder sig till tekniker och ingenjörer och varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar och laborationer inom maskinsäkerhet och programme­ ring av säkerhetsfunktioner.

– Utbildningen syftar framför allt till att få deltagarna att känna sig trygga med verktygen de använder och hur felsökningen går till. Det krävs att rätt sak är på rätt plats för att ­programmera säkerhetsfunktioner, ­betonar lärare Pär Danielsson. ETECS STORSATSNING PÅ företags­ utbildningar omfattar även i­ ndustri-,

underhålls- och installations­branscherna. Ylva Alexandersson framhåller att Etec gärna tar emot förslag och intress­eanmälningar på ytterligare företagsutbildningar som saknas i det breda kursutbudet. – Vi är öppna för alla förslag och har gärna en dialog kring utbildningar som skulle kunna vara passande för olika uppdragsgivare, säger hon.


New brand. ร F and Pรถyry come together as AFRY #signofaction #makingfuture


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.