Jaarboek 2015-2016

Page 1

JAARBOEK 2015-2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

HOGESCHOOL GENT School of Arts - KASK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Omslagfoto: Parc Jean Jacques Rousseau, Ermenonville (Frankrijk) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogeschool Gent Š 2016 v.u.: Hogeschool Gent - School of Arts - KASK Jozef Kluyskensstraat 2 - 9000 Gent Tel: 09/243.36.00


JAARBOEK 2015-2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACHELOR IN DE LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUUR BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

HOGESCHOOL GENT School of Arts - KASK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTRO 7

TEAM

9

WOORD VOORAF: JAARBOEK 2015-2016 Rik De Vis

13

STUDIENAMIDDAG ERFGOED & ONTWERP Rik De Vis

17

INTERNATIONALISERING IN DE OPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR 2015-2016 Harlind Libbrecht

SELECTIE 2015-2016 21 1STE JAAR - TUIN Tuin Wagenweg [22]

-Pippa De Kinder -Aaron De Leeuw -----------------------------------------------------

Tuin Groenstraat [26]

-Jonas Wieleman -Bert Monsaert -Pippa De Kinder -----------------------------------------------------

Tuin Poverstraat [34]

-Aaron Platteeuw -Inaki Heymans -David Dufour -----------------------------------------------------

Tuin Queneau [42]

-Inaki Heymans, Sven De Buyser, Maxim Vallons, Babette Audenaert -Pippa De kinder, Wout Fieu, Marie Geldof, Joppe Dehandschutter -----------------------------------------------------

Perspectieftekenen [56]

-Arno Heyerick -Louise Lefebvre ----------------------------------------------------

Handtekenen [58]

-Leo van Damme -Suzan De Grande -Wout Fieu -Marie Geldof ----------------------------------------------------

Internationalisering: studiereis Engeland [63] 59 2DE JAAR - OPENBAAR Victoria Regiapark [70]

-Willem Miseur -Roy Damen -Dries Pattyn -Lennerd Sonneville -Mayke Belmans -Roy Damen -----------------------------------------------------

Stedelijk Ontwikkelingsproject ‘ECOWIJK GANTOIS’( [76]

-Klaas Van der Elst, Eveline Vekemans -Harm Pauwels, Dries Pattyn -----------------------------------------------------

111 3DE JAAR - STAGE & EINDWERK Bachelorproef - Gemeentepark Ijsenbroek [112]

-Kenneth Van der Taelen -Sander Wallays -Tijl De Meulemeester -Elias Declerck

Internationalisering: studiereis Barcelona [137] 139 BANABA - LANDSCHAP Geopark in de Vlaamse Ardennen [140] -Karel Bloeyaert, Nona De Baerdemaeker, Guillaume Vanden Avenne, Robin Vandenberghe, Stijn Vyncke -----------------------------------------------------

The Akamas landscape: between science and myth [146]

-Niels de Couvreur, Tobias van der Els, Joren Jodts, Maarten Dox -----------------------------------------------------

Energielandschap 2.0 [154]

-Robin Vangheluwe, Niels De Couvreur, Jo Vandormael

Reinaertpark [82]

-Vito Timmerman, Joep Van Amelsvoort, Dries Pattyn, Harm Pauwels -----------------------------------------------------

Waarneming, abstractie en creativiteit [88]

-Wolf Compernolle -----------------------------------------------------

Wooninbreiding Poekestraat [92]

-Tieme Coppens, Sonja De Weert -----------------------------------------------------

Seasonal gardens [96]

-Charlotte Herregods, Sharon Deneef, Lukas Perdu, Pieter Reynaert, Joep van Amelsvoort, Harald Scheldeman -----------------------------------------------------

Internationalisering: studiereis Frankrijk-Duitsland-Italië [103]

161 GEPROCLAMEERDEN 165 ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING 167

PWO-PROJECT KIDS – KINDEREN IN STEDELIJKE RUIMTES: ONTWIKKELING VAN EEN SOCIAAL EN RUIMTELIJK ONDERZOEKS- EN REFLECTIEKADER Ruben Joye, Pieter Foré, Liza Lauwers

169

-Pippa De Kinder -----------------------------------------------------

VADEMECUM ‘ONTWERPEN VAN DUURZAME GROENE RUIMTEN’ Sylvie Van Damme, Pieter Foré

-Cedric Rasschaert -Pippa De Kinder -Jens De Groote

171 COLOFON

Bouwkundig tekenen [52]

Vormleer en Modelbouw [54]

intro | 5TEAM

DE TEMMERMAN Wim (Decaan School of Arts KASK) OPLEIDINGSCOÖRDINATOR DELARUE Stefanie (BLTA & BaL) VAKGROEPVOORZITTER DE PAUW Jan (vakgroep Architectonisch Ontwerp) LECTOREN BAELE Dirk CARRIJN Johan DE COCK Nele DELARUE Stefanie DEPESTEL Bart DESCHEPPER Luc DE TEMMERMAN Wim DE VIS Rik FORE Pieter ISSELEE Johan JOYE Ruben LIBBRECHT Harlind MENDONCK Greet POULLIER Caroline VANBROEKHOVEN Ivan VAN DAMME Sylvie VAN RYCKEGHEM Steve BETROKKEN BIJ ONDERZOEK 2015-2016 FORE Pieter (PWO Kids, Vademecum Ontwerp) JOYE Ruben (PWO Kids) LAUWERS Liza (PWO Kids) VAN DAMME Sylvie (Vademecum Ontwerp)

intro | 7WOORD VOORAF: JAARBOEK 2015-2016

Rik De Vis

“Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit” – Als je een tuin en een bibliotheek hebt, heb je alles wat je nodig hebt. Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)

Een fascinerende* opleiding van landschaps- en tuinarchitecten (* met als synoniemen: betoverend, boeiend, aantrekkelijk, avontuurlijk, opwindend, meeslepend) Op 1 september 2016 is onze opleiding Bachelor in de Landschaps-en tuinarchitectuur 60 jaar! Op 1 september 1956 werd in de Tuinbouwschool van Melle gestart met een driejarige graduaatsopleiding. Vandaag zijn wij met de opleiding uitgegroeid tot een vitale en herkenbare discipline in het Vlaamse (onderwijs)landschap. De School of Arts is sinds september 2011 onze thuishaven en creatieve biotoop. Meer dan 1800 studenten hebben wij een landschapsen tuinarchitecturale vorming gegeven en dit met steeds evoluerende pedagogische en didactische inzichten en methodieken. De wisselende uitdagingen van onze wereld zijn wij niet uit de weg gegaan. De dialoog tussen natuur en cultuur, tussen kunst en wetenschap en de passie om te streven naar schoonheid is nog steeds het kompas in de ontwerpopgaven voor onze jonge studenten.

▼ [bezoek tuin Mien Ruys 13/05/2016, Oostkerke (BE)]

intro | 9


Tientallen docenten hebben hun onderwijswerk en de specifieke leerlijnen van de opleiding steeds geactualiseerd en afgestemd op de Vlaamse en Europese leefruimte. Daarbij kreeg ook de maatschappelijke dienstverlening en het projectmatig onderzoek vorm en werd in de groei van de basisopleiding ook een Bachelor na Bachelor in de Landschapsontwikkeling opgericht. Ook op vlak van tewerkstelling scoort onze professionele bachelor zeer goed. Volgens recente cijfergegevens van de VDAB hebben alle afgestudeerden van 2014-2015 binnen het jaar hun werkplek op de arbeidsmarkt ingenomen. Er staat geen vervaldatum op de zestigjarige opleiding want bij de start van het nieuwe academiejaar hebben meer dan 110 jonge studenten gekozen voor onze fascinerende opleiding van landschaps- en tuinarchitectuur. Vandaag en voor de volle 21ste eeuw wordt onze samenleving geconfronteerd met verschillende grote uitdagingen waaronder globalisering, bevolkingsgroei, klimaatverandering, mobiliteits- en energievraagstukken. Deze uitdagingen hebben allemaal minstens één aspect gemeen: ze komen samen in de ruimte, het landschap rondom ons. Het stroomlijnen aan de hand van ruimtelijke ordening pur sang – de verdeling van de beschikbare ruimte onder alle partijen die er aanspraak op maken – lukt niet meer. Dit betekent dat

▲ [arboretum Kalmthout 16/10/2015 (BE)] ▼ [bezoek tuin Joos Van Tieghem 2/10/2015, Beveren-Leie (BE)]

10 | intro

er meer dan ooit dient ingezet te worden op creatieve, duurzame en robuuste oplossingen. Om deze ambitie te implementeren zullen wij de ruimtelijke projecten van de toekomst op basis van waarden moeten beoordelen (o.a. ruimtelijke kwaliteit, klimaatgezond, identiteit en authenticiteit, robuustheid, welvaart, rechtvaardigheid, sociale cohesie). Vanuit onze onderwijsvisie en -missie kunnen wij samen, docenten en studenten, met het realisatiegericht werken met icoonprojecten of experimenten, onze zoektocht naar nieuwe oplossingen voor de ruimtelijke uitdagingen enthousiast bemoedigen. Onze huidige studenten zullen de kracht moeten hebben om voor Vlaanderen en

Europa sterke ontwerpen te bedenken. Om zo de verbeelding waar te maken om onze planeet mooier en leefbaarder te maken! Rik De Vis Tot slot een filosofische gedachte van Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.): “Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit” – Als je een tuin en een bibliotheek hebt, heb je alles wat je nodig hebt.

▼ [bezoek aan Enamebos 17/03/2016, Ename (BE)] ▼▼ [ontwerpworkshop met Arnoud van der Wal 6/11/2015, Gent (BE)]


◄ [bezoek tuin André Van Wassenhove 9/10/2015, Tielt (BE)] ▼ [bezoek boomkwekerij Ebben 4/11/2015, Cuijk (NL)]

▲ [bezoek tuin Joos Van Tieghem 2/10/2015, Beveren-Leie (BE)] ► [bezoek tuin Chris Gyselen 2/10/2015, Oedelem (BE)] ▼ [werken Kreken Van Saleghem 5/11/2015, Sint-Gillis-Waas (BE)]

intro | 11STUDIENAMIDDAG ERFGOED & ONTWERP

tekst: Rik De Vis

Op vrijdag 29 april 2016 organiseerde de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur van de Hogeschool Gent een studienamiddag met als thema: ‘Het Groene Erfgoed in Vlaanderen – de toekomst van het verleden in het ontwerp’. Deze studiedagnamiddag heeft de intentie om het actuele ontwerp te plaatsen binnen private en openbare tuinen, parken en specifieke landschappen met een erfgoedwaarde. We stellen hierbij de vraag hoe architectuur kan ontstaan en opgroeien uit zowel het zichtbare als het onzichtbare verleden. De lezingen richten zich tot ontwerpers, beheerders, deskundigen en betrokkenen bij historische tuinen en parken in Vlaanderen. We nemen de inleiding op de lezingen (door Rik De Vis) graag op in dit jaarboek.

Hartelijk welkom op onze studienamiddag. Geachte decaan, Collega’s vakgenoten en studenten, In onze opleidingen binnen de vakgroep ‘Architectonisch Ontwerp’ van de School of Arts – is in het leerproces bewust gekozen om ook een focus op ‘erfgoed’ te plaatsen en dit zowel in een Vlaamse, Europese als Mondiale context. De brandende actualiteit met wat op dit moment gebeurt met ‘werelderfgoed’ dwingt mij als docent tot enige kritische reflectie bij de aanvang van deze studienamiddag. Wij zijn toch een levende biotoop van docenten, kunstenaars, architecten en studenten die met beide voeten in de wereld staan? Wie, zoals in oorlogen, alles verliest, kan zichzelf kwijtraken. Maar wil je volken en naties echt in het hart treffen, dan is hun erfgoed een dankbare prooi. Joris Kilas, kunsthistoricus en archeoloog gaf de volgende bedenking naar aanleiding van een propagandafilm van IS, waarin onvervangbare objecten in het museum van Mosoel en een stadspoort met mokers en drilboren werden vernietigd. Het Iconoclasme is terug. (vernietigen van iconen) De Beeldenstorm van 1566 in onze contreien was hiervan een van de bekendste uitingen. Calvinisten vernielden toen beelden in katholieke kerken en kloosters. Eigenlijk verschillen wij dus niet veel van het kalifaat, waar afbeeldingen van mensen en dieren als afgoderij en heidendom gelden. Waarom worden wij dan kwaad over deze vernielingen? Omdat wij hebben leren kijken naar het ‘roemrijke verleden’ door er niet ’letterlijk’ naar terug te grijpen in tegenstelling met wat IS doet. IS eert het vergane glorieuze islamitische verleden- niet door goede dingen te benadrukken – zoals de gouden eeuw – denk maar aan het Alhambra en het Generalife

▼ [auteur van het boek: Steven Heyde]

intro | 13


van het Abbasidisch kalifaat 749- 1258) toen kunst, architectuur, tuinarchitectuur en literatuur bloeiden- maar grijpt terug naar de primitieve en gewelddadige gewoonten van de middeleeuwen en de zestiende-eeuwse Beeldenstorm. Blijkbaar lijkt het erfkwaad – de vernieling van erfgoed herontdekt? Vandaar zijn pleidooi om dringend meer ‘internationale samenwerking’ om waardevol erfgoed de bescherming te bieden die het verdient en het maatschappelijk nut van erfgoedbescherming in de context van conflicten zelfs als academische discipline te erkennen. Vandaag houden wij het bij onze eigen vakdiscipline: ‘Het Groene Erfgoed in Vlaanderen – de toekomst van het verleden in het ontwerp’. Wij richten ons in het bijzonder tot ontwerpers, beheerders, deskundigen en betrokkenen bij historische tuinen en parken in Vlaanderen. Bij het werken aan historische tuinen, parken en landschappen heeft de landschapsarchitect niet alleen te maken met de vele tijdslagen die een ontwerp hebben veranderd in wat het nu is – ook andere disciplines spreken zich uit over de waarde en waardevolle elementen die er in voorkomen. Dat leidt tot soms starre voorschriften die objecten geen goed doen. Een tuin of park is wezenlijk anders vanwege de veranderlijkheid, de broosheid en het verval door het werken met levend materiaal. De Amsterdamse hoogleraar Erik De Jong vat de tuin op als een ‘opera aperta’ een open kunstwerk waaraan opeenvolgende generaties telkens opnieuw betekenis moeten geven. Sommigen, waaronder Hoogleraar Cultuurhistorie Eric Luiten, onderscheiden typen ontwerpers bij het ontwerpen met groen historisch erfgoed. (nl: de taxonoom, de antiquair, de biograaf, de opportunist) De taxonoom bekijkt de tuin vooral in relatie tot andere historische tuinen en landschappen, waarbij de uniciteit de waarde bepaalt. Hierbij kan de vraag gesteld worden hoe wordt omgegaan met tuinen die geen monumentale status hebben, maar die wel van belang zijn voor de opbouw van een historisch overzicht? De antiquair koestert de tuin als object uit een bepaalde stijlperiode. Hij richt zich op reconstructie: teruggrijpen naar een moment in de tijd en het streven naar een kunsthistorische volkomenheid. (harde restauratie) 14 | intro

Voor de biograaf is elke fase uit het leven van de tuin waardevol. Hij bepleit het in stand houden van de huidige situatie, door consolidatie en waarbij het uitrafelen en tonen van de verschillende tijdlagen het uitgangspunt is. Tot slot de opportunist, hij kiest de geschiktste historische informatie, waarbij deze informatie niet dragend is, maar een bijdrage levert aan de nieuwe ruimtelijke compositie. Kern van de ontwerpoplossing is het toevoegen van een nieuwe laag, waarmee de ontwerper nadrukkelijk zijn eigen stempel drukt. Dit laatste is misschien wel de enige denkbare rol voor een ontwerper. Moeten wij als ontwerpende discipline niet zoeken naar een zinvolle samenhang en waar nodig een nieuwe esthetiek, die historisch groen weer van nu maakt, en tegelijk de geschiedenis respecteert? Daarbij dient de historische waardestelling een meer afgewogen en duidelijke rol in het ontwerpproces te krijgen. Historisch onderzoek, waardoor de landschapsarchitect goed geïnformeerd kan ontwerpen is noodzakelijk. De ontwerper moet kunnen beargumenteren waarom de waardestelling soms is gevolgd, maar op andere momenten niet. Hij moet duidelijk kunnen maken waarom gekozen is voor toevoeging van een nieuw element of nieuwe laag om ontbrekende verbanden aan te brengen om het hedendaagse publiek aan te spreken. De ontwerper moet dit doen in een dialoog met de architectuurhistoricus, andere deskundigen en het publiek. Onze gastsprekers zullen de verschillende stappen in het ontwerpproces onder de loep nemen. DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE EN BETEKENIS VAN DE OPENBARE TOEGANKELIJKHEID VAN MONUMENTEN De maatschappelijke waarde en betekenis van de openbare toegankelijkheid van monumenten zou behandeld worden door de algemeen directeur van HERITA vzw Mevr. Kristl Strubbe. Ik moet haar jammer genoeg verontschuldigen wegens ziekte, maar zij beloofde haar spreekbeurt in het volgende academiejaar te brengen. Wij wensen haar een stevig herstel toe en danken haar voor de medewerking van deze studiedag. HET BELANG VAN ONDERZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS VAN HET GROENE ERFGOED Landschapsarchitect Steven Heyde illustreert de rijkdom aan informatie die aan

het licht is gekomen tijdens de analyse van historische kastelen en parken in de zuidelijke Westhoek. Steven is oud student en onderzoeker voor het project ‘De Ieperboog: van herinnering naar visie en auteur van het boek‘ Kasteeldomeinen 1795 -2015 Historische tuinen en parken in de zuiderlijke Westhoek’. Steven behandelt: ‘Het belang van onderzoek naar de geschiedenis van het groene erfgoed’. HEDENDAAGSE LANDSCHAPSARCHITECTUUR MET RESPECT VOOR DE HISTORISCHE CONTEXT is de leidraad van zijn verhaal. Landschapsarchitect Andy Malengier is tevens oud student en heeft als jonge ontwerper reeds vlug een stevige reputatie opgebouwd met zijn herinrichtingen van dorpskernen en begraafplaatsen. Zijn oprechte zoektocht naar schoonheid en echtheid gaat hand in hand zoals hemelse muziek en spiritualiteit samengaan. Andy gaat frontaal in tegen de banaliteit en de verminkte woonomgevingen en landschappen. ‘Hedendaagse landschapsarchitectuur met respect voor de historische context’ is de leidraad van zijn verhaal. Wij hebben nu een korte koffiepauze waarbij u de gelegenheid heeft om de bekroonde inzendingen van de Prijs van de provincie Oost-Vlaanderen voor Architectuur 2015 te bekijken. De thematiek was: Herbestemming van historisch erfgoed. Een zestal projecten werden weerhouden onder andere: •

Omgeving van de oude spinnerij De Porre tot wijkpark in Gentbrugge.

De transformatie van een 18de -eeuwse pastoriedomein in Moorsel

Een voormalige buurtcinemazaal is herbestemd tot opnamestudio en woning te Merelbeke.

Een voormalige steenkapperij wordt een cluster van woonentiteiten in Gentbrugge.

Van industriegebouw tot lofts en kantoorruimte in Gent.

Een maison de maître: een 19de eeuws herenhuis in het hart van Gent.

°Het boek Kasteeldomeinen is te koop. °Ook het jaarboek van onze opleiding kan aangekocht worden.


REALISATIES UIT DE ONTWERPPRAKTIJK Voor ‘Realisaties uit de ontwerppraktijk’ hebben wij mogen beroep doen op een eminente landschapsarchitect met een indrukwekkende staat van verdienste in het vakgebied zowel als ontwerper, docent en publicist. Hij was o.a. ook lid dagelijks Bestuur Internationale Raad voor Monumenten en Landschappen ICOMOS Vlaanderen. Paul Deroose behoort tot de kleine groep landschapsarchitecten die de zienswijze hebben doen ingang vinden dat een groene aanleg even goed nood heeft aan een sturend concept en een architectuur als dat dit voor een gebouw nodig is. Naast openbare parken, bedrijventerreinen, omgevingsaanleg bij woonwijken, ziekenhuizen, kantoren, musea, sportcentra heeft hij zich ook gaandeweg gespecialiseerd in de restauratie van formele, historische tuinen. HISTORISCHE DREVEN EN WEGBEPLANTINGEN IN VLAANDEREN Als kers op de taart hebben wij nu een specialisten- duo. Thomas Van Driessche en Paul Van den Bremt zijn beiden erfgoedonderzoekers aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Zij zijn tevens de auteurs van het boek ‘Methodologie voor het beheer van historische tuinen en parken in Vlaanderen’. In hun voordracht behandelen zij: ‘Historische dreven en wegbeplantingen in Vlaanderen’. Ik dank oprecht alle sprekers en ook u allen was een schitterend en leergierig publiek. Dank aan de communicatie- en infrastructuurdienst van onze School of Arts, dank aan mijn collega’s en in het bijzonder aan Luc voor de vlotte organisatie. In het mapje tref je ook een beoordelingsformulier aan welke je kan deponeren bij het buitengaan. Volgend academiejaar vieren wij 60 jaar Landschaps- en tuinarchitectuuronderwijs met o.a. een tentoonstelling met werken van al onze oud-studenten. Tot slot nodigen wij u graag uit op een receptie aangeboden door de opleiding, de vakgroep en de School of Arts.

intro | 15INTERNATIONALISERING IN DE OPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR 2015-2016 Harlind Libbrecht

Studenten Landschapsontwikkeling grote winnaars van ontwerpwedstrijd van LE:NOTRE Institute

Het gerenommeerde LE:NOTRE Institute organiseerde eind 2015 een internationale wedstrijd voor studenten getiteld ‘The Akamas Landscapes Between Science and Myth’. Maar liefst 164 teams uit 37 landen registreerden zich voor deelname. Uiteindelijk werden 24 dossiers ingediend vanuit 13 landen. De studenten van de bachelor na bachelor landschapsontwikkeling kaapten zowel de eerste als de derde prijs weg in de wedstrijd en gingen ook nog eens met een eervolle vermelding van de jury lopen. De eerste prijs was voor het team van Niels de Couvreur, Tobias van der Els, Joren Jodts en Maarten Dox. De derde prijs ging naar Guillaume Vanden Avenne, Thomas Dreesen, Gus van Hoeck en Robin Vangheluwe. Tot slot was er lof en een eervolle vermelding van de jury voor de originele benadering van het project in het voorstel van Fleur Vergote, Nona De Baerdemaecker, Rinus Vanderlinden en Pepijn Verbeeck. De winnende teams mochten hun project gaan voorstellen aan een grote groep van internationale professionals en stakeholders tijdens het LE:NOTRE landscape forum van 16 tot 20 maart 2016 in Paphos, Cyprus. Uitgewerkte projecten, zie verderop vanaf pagina 146.

▼ [de locatie voor het astropark waarvoor het detailontwerp diende gemaakt te worden]

intro | 17


LE:NOTRE Landscape Forum Cyprus 2016 INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION The Akamas Landscape Between Science and Myth 1. GENERAL PRESENTATION This International Student Competition is part of the 5th Landscape Forum of the LE:NOTRE Institute. This event will be hosted by the Neapolis University in Paphos, Cyprus from 16th - 20th of March 2016. The forum will focus on the north-western region of Cyprus including the periurban landscape of Paphos and the natural areas of the Akamas peninsula. As referred to in the European Landscape Convention, the forum will reflect on landscapes that might be considered outstanding as well as everyday or degraded landscapes. Both exist in the project area creating a unique set of challenges and potentials.

2. COMPETITION ORGANIZING COMMITTEE Neapolis University of Pafos, Cyprus: Dr. Julia Georgi, Ass. Professor, Head of the Department Architecture, Land and Environment Local experts: Ing. Antonia Theodosiou, Architect & Environmental Engineer, Director of the Akamas Peninsula Project Ing. Ioannis Koutsolambros, Board Member of Pafos 2017 LE:NOTRE Institute: Dr.-Ing. Ellen Fetzer 3. AIM OF THE COMPETITION The LE:NOTRE International Student Competition aims to support integrated and holistic landscape approaches through multidisciplinary student teams elaborating planning and design proposals at various scales. This competition is implemented in close relation to the ‘Akamas Action Plan for Sustainable Development of the Peninsula’ developed

by the Akamas Peninsula Project (A. Theodosiou). 4. JURY MEMBERS • Professor Teresa Andresen, University of Porto, (PT) • Werner Rolf, landscape planner, TU Munich, (DE) • Jamie Liversedge, landscape architect, London, (UK) • Professor Vera Tangari, Federal University of Rio de Janeiro, (Brazil) • Dr. Andreas Christou, Forester-Environmentalist, Department of Forests, Head of Forest Management Office, (CY) • Dr. Kyriakos Themistocleous, architect, Board Member of Technical Chamber of Cyprus, (CY)

▼ [de studenten tijdens het terreinbezoek]

18 | intro


▲ [studenten landschapsontwikkeling nemen prijs in ontvangst] ► [conferentie]

Tussen 25 en 29/11/2015 werd een verkennend bezoek gebracht aan het studiegebied. Er waren studenten aanwezig van de internationale Master in Landschapsarchitectuur van de Anhalt University in Bernburg, studenten van de Ecole Supérieure de Versailles, studenten Landschapsontwikkeling van het KASK (Hogeschool Gent), en lokale studenten van de Neapolis University of Pafos. Er waren inleidende lezingen voor studenten en een groot publiek door Richard Stiles (University of Applied Sciences, Vienna en Le Notre Institute), en door mijzelf, Harlind Libbrecht (KASK, Hogent en Le Notre Institute).

▲ [op de foto de rural werkgroep met o.a. Bert De Jonghe en Arthur De Maeyer]

intro | 191BLTA - TUIN 42 TUIN QUENEAU

(DESTELBERGEN)

(DILBEEK)

(FLOBECQ)

Jonas Wieleman, Bert Monsaert, Pippa De Kinder

Aaron Platteeuw, Inaki Heymans, David Dufour

Inaki Heymans, Sven De Buyser, Maxim Vallons, Babette Audenaert

In rijen te leggen keien uit porfier 160 x 100 x 110 mm

9.597 9.578

9.615 2 1

9.765

10.00

9.955

9.945

Pippa De Kinder

V.P.10.00

62

51 7

2

2

32

18

45

32 10

7

13

75

0

Platines uit zandsteen 160 x 100 x 55 mm

9.075

P

247

P

313

8.975

460

P

30

63 1 INTERNATIONALISERING: STUDIEREIS ENGEGRONDPLAN LAND P

(bolvorm)

Lijngoot 15 cm

15

1948

Oregon Pine steunpaal 150 x 150 x 3000 mm Plantvak in Buxus sempervirens

16

112

Plantvak in Buxus sempervirens (bolvorm)

9.275

INPLANTINGSPLAN 1/1000

821

0 37

Betonnen muurconstructie

Prunus serrulata

Prunus serrulata

83

186

4

28

12

105114 438

20

1 25

6

307

65

45

168

25

23

0

50

433

178

50

15

19

23

0 150

51

177

4

8

0

90°

Jozef Kluyskensstraat

15

Oregon Pine draagbalk 150 x 150 x 4000 mm

450

3

27 3

Plantvak in Cotoneaster dammeri

Oregon Pine oplegbalk 80 x 180 x 3000 mm

1782

4

3

746

DETAIL BETONNEN MUURCONSTRUCTIE

33

19 Voetpad

9.56

2790

7 19 625

439

2

7

17

749

360

15

2 1

2 1

17

25

Betonboordsteen 15 cm

0

252

Gebakken straatsteen 230 x 50 x 80 mm

307

A'

A

8

17

9.245

Leo van Damme, Suzan De Grande, Wout Fieu, Marie Geldof

Arno Heyerick, Louise LefeDETAIL DOORSNEDE B-B' bvre

Lijngoot 15 cm

164 23

In rijen te leggen keien uit porfier 160 x 100 x 110 mm

P

420

17

91

P

In rijen te leggen keien 160 x 100 x 110 mm Staatlaag in zandcement 4 cm Fundering in gestabiliseerd zand 12 cm Gewapende funderingsbeton Ongeroerde aarde

Gebakken straatsteen

6

9.870

sempervirens

6

13 B

33

5

2

5 280 9.475 Plantvak in Buxus

B'

3 2 1

14

3

25

45

1

514

15

°

23

1

29

9.975

6

64

0

135

Gebakken straatsteen uit rode klei 230 x 50 x 80 mm

200 9.495

1%

DETAIL LEGPATROON

283

13

Blauwehardsteentegel 300 x 300 x 50 mm

Plantvak in Buxus sempervirens (bolvorm)

Hoofdingang Kask

17

76

9.615

9.765 9.815

9.945

34

36

23

12

85

2

10

76

1

21

8

10

9.955 161

240

160

188

9.795

0

773

80

202

1510

Cedric Rasschaert, Pippa De Kinder, Jens De Groote

9.65

385

Pippa De kinder, Wout Fieu, Marie Geldof, Joppe Dehandschutter

9.615 9.578 9.56

8.975

9.65

AANZICHT 1

9.515

58 HANDTEKENEN

9.815

Blauwe hardsteenbloktrede 5730 x 360 x 165 mm Mortelbed 2 cm Lijngoot 15 cm

112

9.795

56 3 PERSPECTIEFTEKENEN 12

31

9.870 9.515 9.495

54 VORMLEER EN MODELBOUW

12

(FLOBECQ)

52 BOUWKUNDIG TEKENEN

DETAIL DOORSNEDE A-A'

9.275

9.56

AANZICHT 2

48 TUIN QUENEAU

Gebakken straatsteen 230 x 50 x 80 mm In rijen te leggen keien 160 x 100 x 110 mm Staatlaag in zandcement 4 cm Fundering in gestabiliseerd zand 12 cm Ongeroerde aarde

8 11

Pippa De Kinder, Aaron De Leeuw

34 TUIN POVERSTRAAT

12 4

(LIERDE)

26 TUIN GROENSTRAAT

16,5

22 TUIN WAGENWEG

P

P

Schaal: 1/150

Opmerkingen: fundering tot op vorstvrije diepte en bouwvaste grond

Datum: 26 mei 2016

330

technische informatie - zie bijgevoegde bundel rechterzijde op schaal 1/30

Opmeting en uittekenen van de bestaande toestand van het inkomplein Hogent Campus Bijloke

4514

HOGESCHOOL GENT - Campus Bijloke Fac.: SCHOOL OF ARTS

SITUERINGSPLAN

Opleiding: Landschaps- en Tuinarchitectuur 2015 - 2016

UITVOERINGS- EN MEETTECHNIEKEN 2

Opdrachtnr.:

Bouwkundige tekening

04

Pippa De Kinder

1BLTA 2

1blta | 21


ONTWERPEN 1 + DIGITALE VISUALISATIETECHNIEKEN 2

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Lierde OPPERVLAKTE: 12,04 are PERIODE: september 2015 - november 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een jong gezin wil zijn tuin zo inrichten dat het een wezenlijk onderdeel wordt van het wooncomplex. Het tuinontwerp zal het buitenleven bevorderen. Naast ruimte voor kinderen verwachten de opdrachtgevers een gezellig terras, een doordachte plaats voor een tuinberging, compost, een creatieve oplossing voor passie voor bloemen, groenten en fruit. In de tuin dient ook een plaats voor het parkeren van de auto voorzien te worden. Studenten worden voor de eerste opdracht geconfronteerd met het thema ‘de omsloten tuin’ en de relatie architectuur – tuin. De buitenruimte wordt ontworpen

als een verlengde van de woning waarin verschillende functies worden ondergebracht. Ze worden op een gepaste manier met elkaar worden verbonden of van elkaar gescheiden. Ruimte-ervaring, schaal, verhoudingen, maat, ritme zijn essentieel. De organisatie en de voorstellingswijze van de verschillende ruimtes en groenvormen vormen de grootste uitdaging.


TUIN WAGENWEG

Begeleiding ‘ontwerpen 1’: Caroline Poullier, Nele De Cock, Bart Depestel, Johan Carrijn Begeleiding ‘digitale visualisatietechnieken 2’: Johan Isselée


Pippa De Kinder

â–ş[grondplan en profiel schaal 1/250] â–ź[grondplan en profiel schaal 1/250]

24 | 1blta


5m

10m

Aaron De Leeuw

0

1blta | 25


ONTWERPEN 1 + DIGITALE VISUALISATIETECHNIEKEN 2

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Destelbergen OPPERVLAKTE: +/- 57,9 are PERIODE: november 2015 - december 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de tweede opdracht staat ook dit academiejaar het goed leren observeren, inventariseren en analyseren van de context centraal. Bijgevolg functioneert de site-inventaris en –analyse als een essentieel werktuig waarmee de student de meest geschikte oplossing voor de gegeven site kan uitwerken. Naast de rol van een opdrachtgever die een culturele inhoud geeft aan een opdracht en dus aan een ontwerp, is een terreinbezoek een essentiële manier om “het DNA” van de plek en zijn omgeving te kennen. Er wordt hierbij een algemene werkmethode in vijf stappen toegepast: • •

Inventarisatie van de Bestaande Ruimtelijke Structuur (BRS). Analyse van de contextuele aspecten (de opdrachtgever, de gebruiker(s), de ligging, de architectuur, het budget,…) en BRS.

• • •

Programma opstellen. Structuurplan en Gewenste Ruimtelijke Structuur (GRS)., Ontwerp uittekenen. Vertaling van het programma op het terrein, waarbij men rekening zal houden met alle gegevens, mogelijkheden en beperkingen

Elk tuinontwerp moet een specifieke vorm krijgen aangepast aan de eigen vereisten van de site in kwestie. Zodoende moet het hoofddoel van de inventarisatie en analyse bestaan in het ontdekken van de “sleutels” of “aanwijzingen” op de site; die moeten de ontwerper tonen hoe hij in zijn ontwerpvoorstel optimaal gebruik kan maken van de positieve aspecten van de context waarbij hij tegelijkertijd de negatieve aspecten kan uitsluiten of tot een minimum beperken.


TUIN GROENSTRAAT

Begeleiding ‘ontwerpen 1’: Depestel Bart, Carrijn Johan, De Cock Nele, Poullier Caroline Begeleiding ‘digitale visualisatietechnieken 2’: Johan Isselée


Jonas Wieleman

â–ź[grondplan en profiel schaal 1/250]

28 | 1blta

0

5m

10m


1blta | 29


Bert Monsaert

â–ź[grondplan en profiel schaal 1/250 (opwerking in pastelkrijt)]

30 | 1blta

0

5m

10m


1blta | 31


32 | 1blta

Jonas Wieleman


Mathijs Vandamme

Pippa De Kinder


ONTWERPEN 1

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Dilbeek OPPERVLAKTE: +/- 20 are PERIODE: februari 2016 - maart 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dat er niet alleen in de Vlaamse Ardennen sterke hellingen zijn, konden de studenten best vaststellen op een terrein in Dilbeek. Een oudere woning met een intact gelaten eenvoudige voorgevel maar met een architecturaal geslaagde verbouwing achteraan, samen met een sterk naar boven hellend terrein, was dit keer de uitdaging. Het grootste probleem stelde zich door de vraag naar een trapveldje van 25 m lang met een maximum helling van 3% en dat op een terrein van gemiddeld 6% helling. De studenten ontdekten al gauw dat door deze ingreep hoogteverschillen zouden ontstaan die dienden te worden opgelost door taluds, trappen, keerelementen of een combinatie hiervan. En dat is nu net de bedoeling van deze opdracht. Ook voor de inplanting van een moestuin, liefst ook met een beperkte helling, en bijhorende

serre, dienden goed doordachte denkpistes te worden doorlopen. Eens te meer kwam tot uiting dat ons beroep heel wat technisch inzicht en ruimtelijk denken nodig heeft om een groene plek te creëren. Die groene ‘ruimte’ moet niet alleen aangenaam zijn om in te vertoeven maar moet ook functioneel en comfortabel blijven ondanks de sterke hellingen. De eerste wens wordt meestal probleemloos ingevuld door het gebruik van verschillende groenvormen en kleurrijke borders, de tweede eis is vooral een kwestie van een goed inzicht te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van het terrein. Mooi om zien altijd hoe de meeste studenten, hoe beperkt ze ook nog maar zijn in ervaring en kennis, toch weer originele ideeën op papier zetten.


TUIN POVERSTRAAT: ONTWERP VAN EEN TUIN MET HOOGTEVERSCHILLEN

Begeleiding ‘ontwerpen 1’: Carrijn Johan, De Cock Nele, Depestel Bart, Poullier Caroline


Aaron Platteeuw

â–¼[grondplan en profiel schaal 1/250]

36 | 1blta

0

5m

10m


1blta | 37


Inaki Heymans

â–¼[grondplan en profiel schaal 1/250]

38 | 1blta

0

5m

10m


1blta | 39


David Dufour

â–¼[grondplan en profiel schaal 1/250]

40 | 1blta

0

5m

10m


1blta | 41


ONTWERPEN 1

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Flobecq OPPERVLAKTE: +/- 60 are PERIODE: april 2015 - mei 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Pays des Collines wordt net als in de Vlaamse Ardennen gekenmerkt door een sterk geaccidenteerd reliëf met vele glooiende heuvels. De heuveltoppen zijn nog grotendeels bebost gebleven. De vele beekvalleien daartussen bestaan voornamelijk uit akkerland en weiden, die omzoomd worden met hagen, heggen en knotwilgen. Dit bocagelandschap is typisch voor de streek. Het Pays des Collines heeft een uitgesproken landelijk karakter met veel rust en open ruimte.

De eigenaar vroeg advies voor de omliggende groenzone bij een nieuw gebouwde woning. Hij wil zijn woning graag integreren in het landschap, rekening houdend met de landschappelijke waarden van het Pays des Collines. Het ontwerp zal gebaseerd zijn op de principes van de ‘Arts and Crafts’ stijl met o.a. een kleine waterpartij bij het terras.


TUIN QUENEAU

De Cock Nele, Carrijn Johan, Depestel Bart, Poullier Caroline


Inaki Heymans - Sven De Buyser - Maxim Vallons - Babette Audenaert â–ź [grondplan schaal 1/300]

44 | 1blta


0

6m

12m

1blta | 45


46 | 1blta

0

5m

25m

Inaki Heymans - Sven De Buyser - Maxim Vallons - Babette Audenaert


1blta | 47


48 | 1blta

Pippa De kinder - Wout Fieu - Marie Geldof - Joppe Dehandschutter


â–¼ [grondplan schaal 1/300]

0

6m

12m

1blta | 49


50 | 1blta

0

5m

25m

Pippa De kinder - Wout Fieu - Marie Geldof - Joppe Dehandschutter


1blta | 51


Begeleiding: Ivan Vanbroekhoven

1 1

▼ [aanzicht 2 - schaal 1/300] 9.597 9.578 9.597 9.578

1

9.597 9.578

9.615 9.615

2 1 2 1

AANZICHT 2 AANZICHT 2

9.615

2 1

90° 90°

13 13 5° 5°

90°

330 330 Prunus serrulata

330

821821 16 16

P P

P

16

0

313313

15 cm PrunusLijngoot serrulata

P P

P

2790 2790

2 23 20 20 0 0 13 5° 20

15 15

15

247

P

Prunus serrulata

2790

6

17

15 15 15

460460

GRONDPLAN

247 247 P

Oregon Pine15steunpaal Lijngoot cm 150 x 150 x 3000 mm Plantvak in Lijngoot 15 cm Buxus sempervirens (bolvorm) 9.275

821

7

32

23 23 2 2

17 17 32 32 6 6 7 7

18 18 2 2 2

25 25

1 GRONDPLAN 4514 GRONDPLAN

P P

313

1782

75

307307

9.075

460 30 30

112

37 0

(bolvorm)

25

1 25

112112

23 37 37 23 23 0 0 0 0 0

25 25 4 1 1

19

18

1782 1782

19 19 4 4

439

23 23 0 150 0 150

160160

10

19 7 177

186186 23 0 150

307

18.975 1 4514

9.075 9.075

9.56

Oregon Pine steunpaal 150 x 150 x 3000 mm Plantvak in Oregon Pine steunpaal Buxus sempervirens 150 x 150 x 3000 mm Plantvak (bolvorm)in 9.275 Buxus sempervirens (bolvorm) 9.275

83

186

15 15 3 3 3

Prunus Platines uit zandsteen 160 x 100serrulata x 55 mm

Betonnen muurconstructie 105114 1948 Platines uit zandsteen 160 x 100 x 55 mm 1948 Plantvak in Buxus sempervirens 438 (bolvorm) P Prunus serrulata 8.975 P Platines uit zandsteen 160 x 100 x 55 mm 1948 8.975

9.56 9.56

Plantvak in Cotoneaster dammeri

83 83

15

45

19 19 7 7

439439

625625 177177 625

746746

85 45 45 32 10 10 32 160 32 385 385385

80

0

12

85 85

80 80

12 12 0 0 188 188188

202202 202

6514 4 514 514

17 17 7 7

2 1 2 1

252252

17 7 2 1

252

746

105114 150 Betonnen muurconstructie 50 Betonnen muurconstructie 105114 Plantvak in Oregon Pine draagbalk Buxus sempervirens 438 Plantvak 150 x 150 x 4000 mm (bolvorm)in Buxus sempervirens 438 Prunus serrulata

2 1

5

0 Oregon Pine oplegbalk 80 x 180 x53000 0 mm

Oregon Pine draagbalk 150 x 150 x 4000 mm Oregon Pine draagbalk 150 x 150 x 4000 mm

2 1

A'

4514

52 | 1blta

2 1

15 0 15 0

Plantvak in Cotoneaster Plantvak dammeriin Cotoneaster dammeri

2

12

50

Gebakken straatsteen

8

433

50 50

Betonboordsteen 15 cm

2 2

A' 164 23

Gebakken straatsteen Betonboordsteen 15 cm

6

A

Gebakken straatsteen

Oregon Pine oplegbalk 80 x 180 x 3000 mm Oregon Pine oplegbalk 80 x 180 x 3000 mm

8

P

A'

Plantvak in Buxus sempervirens (bolvorm)

8

P 168 P

A

9.615

Betonboordsteen 15 cm

0

450

9.65

17

450 450 433 433

420

Lijngoot 15 cm

9.615 9.578 9.56 9.615 9.615

Plantvak in Buxus sempervirens (bolvorm) Plantvak in Buxus sempervirens (bolvorm)

33 0 0 17 17

178 178 168 2 168 1 12 178

65

4

P

28

P P

B

A

sempervirens

6

65 65

4 4 28 28 51

Voetpad

4 51 3351

749

B'

13

4 4 33 33

Voetpad

3

27 Voetpad

6 45

P

749 749

B

45

5

3 19 73 73 2 2

6 6 45 45

9.245 P 360 P P P

2

In rijen te leggen keien uit porfier 160 x 100 x 110 mm In rijen te leggen keien uit porfier 160 x 100 x 110 mm

In rijen te leggen keien uit porfier 160 x 100 x 110 mm

17

9.975 B

164 23 3 164 21 23

14

3

3 2 1

B'

6 6 13 13

15

°

1

7

17

8 17 8 7 1

8

360

0

5 135

23

283 213

45 45

1

42 14 2

Hoofdingang Kask B'

13

Blauwehardsteentegel 300 x 300 x 50 mm 1

5

1

29

3 3 19 19

91

P

76

1

1

7 7 17 17

9.870

9.245 9.245 360

23 3 23 3

9.765 9.815 9.765 9.815

9.765 25 9.815 9.945 5 25 280 5 9.475 Plantvak in Buxus 280 sempervirens 9.475 Plantvak in Buxus 420 sempervirens 15 cm 2Lijngoot 55 420 Lijngoot 15 cm 280 9.475 Plantvak in Buxus

283 9.975 9.975

9.65 9.65 9.65

8.975

9.815

Hoofdingang Kask

V.P.10.00 283

8.975 8.975

9.615 9.578 9.615 9.56 9.578 9.56

9.765

9.945 9.945

Hoofdingang Kask

9.65 9.65

6 6 33 33

773

15 15

64 64

1510

21

91 9.495 91

9.945 9.945

V.P.10.00 1 AANZICHT

0 0 13 13

76 76

1 1 21 21

773

200 200 1 9.495 29 9.495 Gebakken straatsteen uit91rode klei 9.870 230 x 50 x 80 2mm 200 9.870

9.795

AANZICHT 1 10.00 9.945 9.955 AANZICHT 1

9.795 9.955 9.795240 161 9.955 2 240 161 0 1 76 02 Blauwehardsteentegel 1 300 x 300 x 50 mm 76 9.795 Blauwehardsteentegel 300 x 300 x 50 mm 9.955 135 240 161 ° 135 02 °1 76

▼ [grondplan - schaal 1/300]773

Gebakken straatsteen uit rode klei 230 x 50 x 80 mm Gebakken straatsteen 8 uit rode klei 2301x050 x 80 mm

9.955 9.955

V.P.10.00

1510 1510

8 10 8 0 1

10.00 10.00

9.795 9.795

9.765 9.765 9.815 9.815

30

9.870 9.5159.870 9.495 9.515 9.495

9.515

9.275

9.56

AANZICHT 2

▼ [aanzicht 1 - schaal 1/300]

9.870 9.515 9.495 9.515 9.515

9.275 9.275

9.56 9.56

75 75

Pippa De Kinder

BOUWKUNDIG TEKENEN


Blauwe hardsteenbloktrede 5730 x 360 x 165 mm Mortelbed 2 cm Lijngoot 15 cm

8 12 4 11

DETAIL DOORSNEDE A-A' 34 16,5

▼ [detail doorsnede B-B’ - schaal 1/30]

3 2

In rijen te leggen keien uit1%porfier 160 x 100 x 110 36mm

1

In rijen te leggen keien 160 x 100 x 110 mm Staatlaag in zandcement 4 cm Fundering in gestabiliseerd zand 12 cm Gewapende funderingsbeton Ongeroerde aarde

5730 x 360 x 165 mm Mortelbed 2 cm Lijngoot 15 cm

16,5

▼ Blauwe [detail legpatroon - schaal 1/30] hardsteenbloktrede

Gebakken s In rijen te le Staatlaag in Fundering in Ongeroerde

34

3 DETAIL36DOORSNEDE B-B' 2 1

In rijen te leggen keien 160 x 100 x 110 mm Staatlaag in zandcement 4 cm Fundering in gestabiliseerd zand 12 cm Gewapende funderingsbeton Ongeroerde aarde

1%

12

Blauwe ha 573 Mo L

31

112

51

25 62 DETAIL DOORSNEDE B-B'

25 307

62

DETAIL BETONNEN MUURCONSTRUCTIE 31

5

112

51

mm 15 78 6

DETAIL DOORSNEDE A-A'

Gebakken straatsteen 230 x 50 x 80 mm In rijen te leggen keien 160 x 100 x 110 mm Staatlaag in zandcement 4 cm Fundering in gestabiliseerd zand 12 cm Ongeroerde aarde

12

mm

▼ [detail doorsnede A-A’ - schaal 1/30]

307

Gebakken straatsteen 230 x 50 x 80 mm

1blta | 53


Cedric Rasschaert 54 | 1blta

VORMLEER EN MODELBOUW

Begeleiding: Ivan Vanbroekhoven

â–² [rijk <-> arm]


Begeleiding: Ivan Vanbroekhoven

Pippa De Kinder

VORMLEER EN MODELBOUW

Jens De Groote

▲ [jager <-> prooi]

▲ [realiteit <-> fantasie]


Arno Heyerick 56 | 1blta

PERSPECTIEFTEKENEN

Begeleiding: Bart Depestel


Begeleiding: Bart Depestel

Louise Lefebvre

PERSPECTIEFTEKENEN

1blta | 57


Leo van Damme 58 | 1blta

HANDTEKENEN Begeleiding: Caroline Poullier


Begeleiding: Caroline Poullier

Suzan De Grande

HANDTEKENEN

1blta | 59


Wout Fieu 60 | 1blta

HANDTEKENEN Begeleiding: Caroline Poullier


Begeleiding: Caroline Poullier

Marie Geldof

HANDTEKENEN

1blta | 61


62 | 1blta


INTERNATIONALISERING: STUDIEREIS ENGELAND

16 mei - 19 mei 2016 Begeleiders: Johan Carrijn Nele De Cock Bart Depestel Johan Isselée Caroline Poullier Ivan Vanbroekhoven

▼[Rousham Gardens, Rousham (ENG)]

▲[Blenheim Palace, Woodstock (ENG)]

1blta | 63


▲[Broughton Grange, Broughton (ENG)] ◄▲[Wisley Garden, Wisley (ENG)] ◄[St Catherine’s College, Oxford (ENG)]

▲[Oxford Botanical Garden, Oxford (ENG)] ◄[Broughton Castle, Broughton (ENG)] ▼[Broughton Grange, Broughton (ENG)]

64 | 1blta


▲[Ditchley Park, Enstone (ENG)]

▲[Ditchley Park, Enstone (ENG)]

▲[Broughton Castle, Broughton (ENG)] 1blta | 65


▲[Ditchley Park, Enstone (ENG)] ►[Oxford Botanical Garden, Oxford (ENG)] ▼[Broughton Grange, Broughton (ENG)]

◄ [Rousham Gardens, Rousham (ENG)] ▼ [Broughton Grange, Broughton (ENG)]

66 | 1blta


â–¼[Rousham Gardens, Rousham (ENG)]

1blta | 672BLTA - PUBLIEKE RUIMTE 70 VICTORIA REGIAPARK (GENTBRUGGE)

Willem Miseur, Roy Damen, Dries Pattyn, Lennerd Sonneville, Mayke Belmans, Roy Damen

92 WOONINBREIDING POEKESTRAAT (LOTENHULLE)

Tieme Coppens, Sonja De Weert

76 STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT ‘ECOWIJK GANTOISE’ (GENTBRUGGE)

Klaas Van der Elst, Eveline Vekemans, Harm Pauwels, Dries Pattyn

96 SEASONAL GARDENS (MAINAU, DE)

Charlotte Herregods, Sharon Deneef, Lukas Perdu, Pieter Reynaert, Joep van Amelsvoort, Harald Scheldeman

82 REINAERTPARK

88 CREATIEVE OPDRACHT

(DESTELBERGEN)

(N.V.T.)

Vito Timmerman, Joep Van Amelsvoort, Dries Pattyn, Harm Pauwels

Wolf Compernolle, studenten 2BLTA

103 INTERNATIONALISERING: STUDIEREIS FRANKRIJKDUITSLAND-ITALIË

2blta | 69


ONTWERPEN 2

OPDRACHTGEVERS: Academisch LOCATIE: Gentbrugge OPPERVLAKTE: 2,4ha PERIODE: oktober 2015 - november 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Victoria Regiapark wordt een buurtpark bij het wooninbreidingsproject Den Draad. Het park van 2,4 hectare zal ervoor zorgen dat de woonwijk met een 90 tal nieuwe woningen, appartementen en bedrijven een zeer groen karakter krijgt. Op de site bevond zich destijds de plantenkwekerij van Louis Van Houtte, de plant- en boomdeskundige uit de 19de eeuw. De bewaard gebleven markante bomen uit zijn arboretum krijgen hun verdiende plaats in het ontwerp van het park. Het wordt een aangename verblijfsplek voor jong en oud. Kinderen moeten er op een natuurlijke manier kunnen spelen. Er is ruimte voor diver-

se verblijf- en recreatie functies. Ecologie en duurzaamheid worden vertaald in ruimtelijke principes. Zo dient er ruimte te zijn voor het bufferen van water en is de groeninrichting gericht op een zelfredzaam beheer. Een globale landschappelijke visie over de verdere ontwikkeling van het Victoria Regiapark en omgeving is van cruciaal belang in het volledige project. Centrale vraagstuk is “hoe kan het buurtpark ruimtelijk en maatschappelijk een centrale plek vormen in de 19de eeuwse stadsgordel?�.


VICTORIA REGIAPARK

Begeleiding ‘ontwerpen 2’: Luc Deschepper, Harlind Libbrecht en Steve Van Ryckeghem Begeleiding ‘digitale visualisatietechnieken 3’: Johan Isselée


72 | 2blta

Willem Miseur


Roy Damen 2blta | 73


Lennerd Sonneville

Dries Pattyn


Roy Damen

Mayke Belmans


ONTWERPEN 2

OPDRACHTGEVERS: Ecowijk cvba IN SAMENWERKING MET: Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Gent LOCATIE: Gentbrugge OPPERVLAKTE: 5 ha PERIODE: november 2015 - december 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met de sloop van het Ottenstadion, de vroegere thuisbasis van voetbalclub AA Gent, en de herlokalisering van de tennis-, wielrenners-, hockey- en atletiekclub zal in de dicht bebouwde stadsrand een terrein van 5 hectare vrijkomen voor de bouw van een nieuwe woonwijk, met name de Ecowijk Gantoise. In de kern van de wijk wordt een nieuw park gecreĂŤerd voor de toekomstige bewoners en de wijk Gentbrugge. Als centrale ambitie voor dit project geldt een streven naar een uiterst duurzame ecowijk binnen de stedelijke context van Gentbrugge. Duurzaamheid wordt ruimer gezien dan energieefficiĂŤntie. Het sociaal en economisch aspect van duurzaamheid is evengoed belangrijk voor beide partners. Het sociaal aspect komt naar voren binnen een uitvoerig consultatieproces waarbij de stad, omwonenden en toekomstige eigenaars allen worden gehoord. Parallel met dit publiek traject, zal het projectteam een

reeks thematisch workshops organiseren waar bouwexperts, specifieke stadsdiensten en het design team samenkomen en het eerste verkavelingsconcept evalueren. De opdracht omvat een ontwerp voor de open ruimte tussen de voorgestelde bouwvolumes van verkavelingsconcept 1.0 en de afwerking van de paden en wegen doorheen de wijk. Er wordt rekening gehouden met de ambities van de de opdrachtgevende partner en de stad Gent. Evengoed wordt er gerefereerd naar de huidige context. De opgemaakte ontwerpen zullen zich uitspreken over circulatie, zonering, inplanting en vegetatietypes. De ontwerpen spelen in op het stedelijk karakter van de wijk en zullen daarom een gebruiks- en onderhoudsvriendelijke oplossing voorstellen die een meerwaarde vormen voor mens en natuur.


STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT ECOWIJK GANTOISE

Luc Deschepper, Harlind Libbrecht en Steve Van Ryckeghem


78 | 2blta

Klaas Van der Elst - Eveline Vekemans80 | 2blta

Harm Pauwels - Dries PattynONTWERPEN 2

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Kerkham, Destelbergen OPPERVLAKTE: +/- 8 ha PERIODE: februari 2016 - april 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De percelen waarop zich het huidige Reinaertpark bevindt, stonden in de eerste helft van de 19e eeuw vermeld op een primitieve kadasterlegger als “bois d’agrément” (lustbos), “jardin” (tuin) en “bois” (bos). Op 4 oktober 1967 overleed de heer Van Acker. Na een reeks moeilijke onderhandelingen met het gemeentebestuur verkochten de erfgenamen het goed aan de gemeente Destelbergen op 1 juli 1975. Voor de aankoop van het domein betaalde de gemeente ruim € 325.000. Bij K.B. van 3 juni 1977 ontving de gemeente echter een betoelaging van € 136.000. Hieraan was een duidelijke voorwaarde verbonden: het park moest de bestemming krijgen van openbare groene ruimte voor passieve recreatie. De opdracht: LANDSCHAPSSTRUCTUUR • Historisch: gedetailleerde analyse historische foto’s • Hedendaags METHODE • wandelen • kijken • schetsen/fotograferen

• •

filmen: scenografie noteren (in A5 notitieboekje zonder lijnen)

PRINCIPES • omgaan met exoten: ruggengraat van de historische parken >visie • renovatie: afgetakelde parken (ong. 150 jaar oud) >visie http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/methodologie-voor-het-beheer-van-historischetuinen-en-parken-in-vlaanderen • evolutie weergeven NIEUWE FUNCTIES Uitbreiding kasteel met publieke functies: De nieuwbouw omvat: • Een “front-office”: een centraal onthaal voor o.c.m.w., gemeentediensten, politie • Loketten burgerzaken, omgevingszaken, sociale zaken • Raadszaal voor gemeenteraadszittingen • Technische lokalen als toiletten, c.v. installatie, bergingen, keuken personeel


REINAERTPARK

Harlind Libbrecht, Luc Deschepper en Steve Van Ryckeghem


84 | 2blta

Vito Timmerman - Joep Van Amelsvoort - Dries Pattyn - Harm Pauwels

â–ź [grondplan schaal 1/600]


2blta | 85


86 | 2blta

Vito Timmerman - Joep Van Amelsvoort - Dries Pattyn - Harm Pauwels


2blta | 87


ONTWERPEN 2

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: n.v.t. OPPERVLAKTE: n.v.t. PERIODE: april 2016 - mei 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze opdracht omvat geen ontwerpopgave voor een concrete situatie maar vormt een training voor belangrijke vaardigheden waarover een landschaps- en tuinarchitect dient te beschikken. Het gaat om waarneming, abstractie van het hetgeen waargenomen werd en dit als creatieve inspiratie voor een nieuw ontwerp. Binnen de directe leefomgeving van de student dient hij of zij op zoek te gaan naar een sprekend beeld. Geen objectief beeld maar iets wat bij een eerste indruk weinig bijzonder is maar dat bij nader toezien toch aangrijpend in beeld kan gebracht worden. Door eliminatie van de context en alle vooroordeel blijft een boeiend beeld over. Dit beeld of object wordt beschreven naar bekende vormgevingsprincipes en –

middelen maar vooral naar de indruk die het nalaat. Deze beschrijving wordt dan aangewend om een nieuw beeld of object te ontwerpen zonder achtergrond van concreetheid. Dit kan buiten de context van deze opdracht verder leiden tot een aanwendbaar object of gebruik. De resultaten leidden tot de ervaring dat andere ogen een andere blik werpen op de werkelijkheid en dat creativiteit aangeleerd en gevoed kan worden door persoonlijke vrijheid van kijken. (achtergrondfoto: Wolf Compernolle)


WAARNEMING, ABSTRACTIE EN CREATIVITEIT

Luc Deschepper, Harlind Libbrecht en Steve Van Ryckeghem


90 | 2blta

studenten 2BLTA


2blta | 91

studenten 2BLTA


ATELIER STADS- EN LANDSCHAPSPLANNING

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Lotenhulle (Aalter) OPPERVLAKTE: +/- 8 ha PERIODE: februari 2016 - mei 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De projectzone is gelegen in Lotenhulle nabij de grens met Poeke, beiden deelgemeenten van Aalter. Poeke en Lotenhulle worden in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan beschouwd als twee afzonderlijke woonkernen, waartussen een specifieke relatie bestaat onder de vorm van het kasteelpark van Poeke. Dit kasteelpark zorgt enerzijds voor een ruimtelijke scheiding tussen de twee kernen, maar creëert anderzijds een ruimtelijk aaneengesloten geheel dat zich onderscheidt van de omliggende open ruimte. Het projectgebied werd in het gewestplan ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, en wordt begrensd door volgende straten: • O: Lomolenstraat • W: Poekestraat • Z: Kasteelstraat Gezien ruimte een schaars goed is, springt Vlaanderen hiermee zorgvuldig en duurzaam om. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen schuift dan ook specifieke woondichtheden naar voor bij het ontwikkelen van nieuwe woonomgevingen. In het stedelijk gebied bedraagt dit 25 woningen per hectare, voor kernen van het buitengebied - zoals hier het geval - wordt 15 woningen per hectare als minimum gehanteerd. Het projectgebied in deze oefening bedraagt ongeveer 8ha. Voor het bereiken van de sociale huisvestingsnorm dient minstens 25% uit sociale woningen te bestaan.

Bij de uitwerking van dit project dienen de randvoorwaarden opgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS Aalter) opgevolgd te worden, en verwerkt in jullie ontwikkelingsvisie: […] In de toekomst kan dit woonuitbreidingsgebied gedeeltelijk ontwikkeld worden, met respect voor de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten ervan. Structuurbepalende en identiteitsbepalende elementen dienen maximaal behouden te blijven (voetwegen, oude trambedding) en belangrijke zichten (o.m. vanuit de Kasteelstraat en de Lomolenstraat) dienen open gehouden te worden. Het groen moet substantieel zijn en mag niet herleid worden tot restgroen. De relatie tussen het gebied en de omgeving is hierbij essentieel. De ontwikkeling van het gebied moet passen binnen een globaal inrichtingsplan of stedenbouwkundig ontwerp. […] (Grontmij Belgroma (2003). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Aalter. p.122) […] Hierbij moet rekening gehouden worden met de landschappelijke waarde van het binnengebied, en de mogelijke ruimtelijke verbinding die kan gelegd worden met het kasteelpark van Poeke. […] (Grontmij Belgroma (2003). Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Aalter. p.161)


WOONINBREIDING POEKESTRAAT

Rik De Vis, Harlind Libbrecht, Steve Van Ryckeghem


Tieme Coppens - Sonja De Weert 94 | 2blta

â–ź [analyse - infrastructuur en groenstructuren]


2blta | 95


INTERNATIONAAL PROJECT

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Mainau, Duitsland OPPERVLAKTE: ongekend PERIODE: 12-15 oktober 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het ontwerpen van tuinen op het bloemeneiland Mainau in de Bodensee in Duitsland, een plek met een naam als een klok, is voor studenten een hele eer. Als het resultaat van een ontwerpwedstrijd de uitvoering van de eigen tuin is, dan is de motivering van de jonge ontwerpers des te groter. In internationale teams van Duitse (Technische universiteit, Nürtingen) en Belgische studenten (KASK, Hogent, Gent) worden ontwerpen gerealiseerd binnen het thema ‘achter hoge kasteelmuren ridderorden en barokke glorie/ glans’. De studenten werken in het palmenhaus, de verbouwde orangerie op het eiland. De bezoekers kunnen de studenten bevragen want het palmenhaus blijft open tijdens de ontwerpworkshop. De resultaten van twee dagen intensief wer-

ken worden door een internationale jury beoordeeld. Er zijn vijf winnende groepen waarvan de tuin wordt uitgevoerd. ‘Seasonal Gardens – very secret The Seasonal Gardens present, for the fourteenth time in succession, the end results of prize-winning garden designs by landscape architecture students. Students from the University of Economics and Environment in Nürtingen-Geislingen and from the University College Ghent in Belgium designed and helped to build the five gardens for this year’s theme “Secret Gardens”. They drew their inspiration from medieval and baroque pleasure gardens.’


SEASONAL GARDENS

Harlind Libbrecht


▼[1st Secret Gardeners Daniela Burghardt und Charlotte Herregods]

▼[2nd You think you have secrets, but you don‘t Sharon Deneef und Amanda Schmidt]

▼[3rd The secret Garden Lukas Perdu und Pieter Reynaert]

98 | 2blta


▼[4th Mystery of your mind Tamara Kunkel und Joep van Amelsvoort]

▼[5th Growing Trust Evelyn Dufner und Harald Scheldeman]

De Deelnemers: A Secret Gardeners Daniela Burghardt und Charlotte Herregods B Modern Landscaping Sebastian Dages und Vito Timmermann C Longing for Rest Stefanie Dittrich und Eveline Vekemans D Growing Trust Evelyn Dufner und Harald Scheldeman E The secret in between Fabian Guggolz und Dries Pattyn F Secret in us Lara Heinisch und Nicolas Rombaut G Mystery of your mind Tamara Kunkel und Joep van Amelsvoort H Secrets in the Mirror Katharina Mairle und Joost van Malderen I You think you have secrets, but you don‘t Sharon Deneef und Amanda Schmidt J Secret entrance Victor Vlerick und Steven Zeise K The secret Garden Lukas Perdu und Pieter Reynaert De Jury: • Prof. Karl H.C. Ludwig (HfWU Nürtingen-Geislingen) • Prof. Harlind Libbrecht (HoGent) • Ingo Schwehr (VGL Baden-Württemberg) • Dieter Grau (Atelier Dreiseitl) • Lisa Böhnke (Mainau GmbH) • Matthias Wagner (Mainau GmbH) • Julia Sutter (Mainau GmbH) • Julian Kurz (Tutor HfWU Nürtingen) • Nina Busse (Mainau GmbH) • Katharina Griesbaum (Mainau GmbH, Protokoll)

2blta | 99


100 | 2blta


2blta | 101


102 | 2blta


INTERNATIONALISERING: STUDIEREIS FRANKRIJKDUITSLAND-ITALIË

DER ZEIT IHRE KUNST, DER KUNST IHRE FREIHEIT. DE BAROK- EN DE LANDSCHAPSTUINEN VAN MIDDEN EUROPA. 9 mei - 20 mei 2016 Begeleiders: Rik De Vis Ruben Joye

▲ [Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims (FR)] ►[Vaux-le-Vicomte, Melun (FR)]

▲[Parc Jean-Jacques-Rousseau, Ermenonville (FR)]

2blta | 103


◄ [schetsoefening Schlossgarten Heidelberg, Heidelberg (DE)] ▼ [Schlossgarten Schwetzingen, Schwetzingen (DE)]

▲[Schlossgarten Heidelberg, Heidelberg (DE)] ►[Schloss Schwetzingen, Schwetzingen (DE)] ▼[Schloss Schwetzingen, Schwetzingen (DE)]

▼[Riemer park, Munchen (DE)]

▼[Riemer park, Munchen (DE)]

104 | 2blta


2blta | 105


▲[Palazzo Giardino Giusti, Verona (IT)] ◄▲[Schlosspark Nymphenburg, Munchen (DE)] ◄[Schlosspark Nymphenburg, Munchen (DE)]

▲[Schlosspark Nymphenburg, Munchen (DE)] ◄[Burano, Venetië (IT)] ▼[Burano, Venetië (IT)]

106 | 2blta


Dries Pattyn

â–ź[geschetst reisverslag, Dries Pattyn]

2blta | 107


◄ [Villa Barbarigo, Galzignano (IT)] ▼ [Isola Bella, Lago Maggiore (IT)]

▲[Villa medicea di Castello, Firenze (IT)] ◄[zicht vanaf Torre Guinigi, Lucca (IT)] ▼[Giardini Botanici Villa Taranto, Lago Maggiore (IT)]


2blta | 109

â–ź[groepsfoto vanuit de Giardino Bardini, Firenze (IT)]3BLTA - STAGE & BACHELORPROEF 112 BACHELORPROEF - GEMEENTEPARK IJSENBROEK (MERELBEKE)

120 BACHELORPROEF - GEMEENTEPARK IJSENBROEK (MERELBEKE)

Kenneth Van der Taelen

Sander Wallays

126 BACHELORPROEF - GEMEENTEPARK IJSENBROEK (MERELBEKE)

130 BACHELORPROEF - GEMEENTEPARK IJSENBROEK (MERELBEKE)

Tijl De Meulemeester

Elias Declerck

137 INTERNATIONALISERING: STUDIEREIS BARCELONA

3blta | 111


BACHELORPROEF

OPDRACHTGEVER: academisch LOCATIE: Merelbeke OPPERVLAKTE: +/- 15 ha PERIODE: februari 2016 - juni 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De bachelorproef als geïntegreerde projectstudie vormt het sluitstuk van de opleiding. De finaliteit behelst een architectonisch ontwerp van een landschapsproject / publieke ruimte op meso en/of macro niveau. Het leerproces verloopt in drie fazen nl.: de verkenningsfase, de fase van het verdiepen/focussen en de reflexiefase, waarbij de student zowel in teamverband als individueel wordt uitgenodigd om dynamisch en interactief te handelen in het atelier- gebeuren. De student kan alle verworven kennis en attitudes geïntegreerd toepassen in een procesmatige ontwerpmethodiek om een duurzaam, ruimtelijk en architecturaal concept

te ontwikkelen. Daarbij dient de student de startcompetentie ontwikkeld te hebben om een professioneel dossier uit te werken dat aan de gangbare Europese normen van het vakgebied Landschaps- en Tuinarchitectuur voldoet. Een belangrijke uitdaging naast de werkorganisatie bestaat hierin dat de student de grote hoeveelheid aan informatie moet leren te ‘ assimileren ‘ en te leren ‘ hoe’ daarmee efficiënt aan de slag te gaan. ( cfr. de werkcolleges , beleidsvisies, digitale informatiedragers, kaartmateriaal, terreinanalyses , referentieprojecten, flankerende lessen enz.…)


BACHELORPROEF GEMEENTEPARK IJSENBROEK

Rik De Vis, Harlind Libbrecht, Luc Deschepper


A

A’

D

D’

E

E’

Kenneth Van der Taelen


F

▼ [masterplan, schaal 1/2000]

0

20m

100m

C

B C’

B’

F’

C

C’

B

B’

F

3blta | 115


116 | 3blta

Kenneth Van der Taelen


3blta | 117


118 | 3blta

Kenneth Van der Taelen


3blta | 119


Sander Wallays 120 | 3blta

â–¼ [masterplan, schaal 1/2000]


0

20m

100m

3blta | 121


122 | 3blta

Sander Wallays


3blta | 123


124 | 3blta

Sander Wallays


3blta | 125


Tijl De Meulemeester


â–¼ [masterplan, schaal 1/2000]

0

20m

100m

3blta | 127


128 | 3blta

Tijl De Meulemeester


3blta | 129


Elias Declerck 130 | 3blta

â–¼ [masterplan, schaal 1/2000]


0

20m

100m

3blta | 131


132 | 3blta

Elias Declerck


3blta | 133


134 | 3blta

Elias Declerck


3blta | 135


136 | 3blta


INTERNATIONALISERING: STUDIEREIS BARCELONA

14 maart 2016 - 18 maart 2016 Begeleiders: Harlind Libbrecht Dirk Baele Jan De Pauw

▼[Botanical garden, Barcelona (ES)]

▲[Metro, Barcelona (ES)]

▲[Groepsfoto, Barcelona (ES)]

▲[Palacio, Barcelona (ES)]

3blta | 137Opbrakel

BANABA LANDSCHAPSONTWIKKELING Brakelbos + 135m

140 Muziekberg + 148m GEOPARK IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Flobecq Bois + 126m

(VLAAMSE ARDENNEN) Ronse

Mobiliteit macro Nona De Baerdemaeker, Guillaume Vanden Karel Bloeyaert,

Avenne, Robin Vandenberghe, Stijn Vyncke

Beheer

146 THE AKAMAS LANDSCAPE: BETWEEN SCIENCE AND MYTH (CYPRUS)

Niels de Couvreur, Tobias van der Els, Joren Jodts, Maarten Dox

BWK-Kaart

154 ENERGIELANDSCHAP 2.0 Mobiliteit meso (Eeklo)

Robin Vangheluwe, Niels De Couvreur, Jo Vandormael

Fietsknooppunten + oude tramlijn

BRON: www.fietsnet.be

Georoute

BaL | 139


PROJECTEN LANDSCHAPSONTWERP I

IN SAMENWERKING MET: n.v.t. LOCATIE: Vlaamse Ardennen OPPERVLAKTE: nvt PERIODE: september 2015 - november 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HET CONCEPT GEOPARK: Een geopark is een kwaliteitslabel voor landschappen waarin drie hoofddoelstellingen worden beoogd: landschapsbescherming, duurzame regionale ontwikkeling en geo-educatie. Geoparken bevorderen regionale identiteit, creëren een groter bewustzijn voor lokale landschapsbeschermingsthema’s door geo-educatie en spelen een rol als raamwerk voor regionale duurzame ontwikkeling. De student bestudeert een voorbeeld van een bestaand geopark, analyseert de daar behandelde thema’s, en onderzoekt wat de mogelijke aanknopingspunten zijn met de Vlaamse Ardennnen. DE VLAAMSE ARDENNEN ALS CASE: Het studiegebied van de Vlaamse Ardennen vormt geologisch de noordrand van het continent in het Tertiair. Er wordt onderzocht welke landschappen een illustratie kunnen

vormen voor het ontstaansverhaal van ons landschap. Onder leiding van geoloog Dr. Marie Christine Van Maercke- Gottigny werd het studiegebied bezocht en de geologie ter plaatse verklaard. UNESCO WERELDERFGOED: Geoparken zijn een succesverhaal omdat de politieke wereld de erkenning van geoparken als UNESCO-Werelderfgoed met open armen ontvangt. Dit is nog niet zeer bekend in Vlaanderen, maar de studie in samenwerking met de lokale stakeholders kan een opening betekenen in de visie van de lokale politici.


GEOPARK IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Harlind Libbrecht


K. Bloeyaert - N. De Baerdemaeker - G. Vanden Avenne - R. Vandenberghe - S. Vyncke 142 | BaL

Geologische situering Oudenaarde

Sint - MariaHorebeke Sint - KnornelisHorebeke

Zegelsem

Burreken Schorrisse Perimeter 1

Perimeter 3

Nederbrakel

Perimeter 2 Opbrakel

Muziekberg + 148m

Brakelbos + 135m

Flobecq Bois + 126m

Ronse

Mobiliteit macro

Mobiliteit meso

Fietsknooppunten + oude tramlijn


Hoogteprofiel

DEELCONCEPT: Versterken van de beekvalleien valleien zichtbaarder maken in het landschap beleving langs het water gebruik maken van de bestaande structuren bronbossen

Beheer

DEELCONCEPT: Relatie Burreken en Gemeenten economische voordelen voor de omliggende dorpen

biologisch zeer waardevol

BWK-Kaart

complex biologisch waardevol biologisch waardevol biologisch minder waardevol

DEELCONCEPT: Lokale betrokkenheid Hotels in de buurt Boerderijen verkopen lokale producten Landbouwers staan in voor het beheer burreken

Partners BaL | 143 BRON: www.fietsnet.be


K. Bloeyaert - N. De Baerdemaeker - G. Vanden Avenne - R. Vandenberghe - S. Vyncke

Georoute

Graften

144 | BaL

Studenten: Karel Bloeyaert . Nona De Baerdemaeker . Guillaume Vanden Av


BRON: www.fietsnet.be

BaL | 145

venne . Robin Vandenberghe . Stijn Vyncke . Docent: H. Libbrecht . Landschapsontwerp I . Academiejaar 2015-20


PROJECTEN LANDSCHAPSONTWERP I

OPDRACHTGEVERS: LE:NOTRE Institute LOCATIE: Cyprus LENGTE: 7 km PERIODE: november 2015 - januari 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De opdracht kadert in het LE:NOTRE International Student Competition. Zeven multidisciplinaire studententeams ontwikkelen via geĂŻntegreerde en holistische landschapsconcepten, planning en ontwerpvoorstellen op diverse schaalniveaus. Het projectgebied ligt in de Akamas peninsula, het meest westelijke puntje van het eiland van Cyprus. Door voornamelijk zijn topografie is dit schiereiland nagenoeg gefragmenteerd gebleven en zeer dun bevolkt. De ecologische waarde van het gebied is groot met diverse bossen, inheemse bijzondere soorten, etc. Na decennia gebruik door het Britse leger als oefengebied is het vandaag beschermd als Natura 2000 gebied. Het schiereiland is sterk geassocieerd met zeer prominente figuren van de Griekse mythologie. Het ongerepte landschap vormt een zwaar contrast met de zones voor massa toerisme gelocaliseerd rond Paphos. De zone is dan ook een gevoelige transitiezone tussen intensieve toeristische zones en natuurgebieden. Algemeen is Cyprus toeristisch ontwikkeld langsheen zijn kust met een sterke economische ontwikkeling in deze gebieden. In contrast staat het hinterland waar tot op de dag van vandaag een transitie doorgaat van een zeer rurale tot een moderne levensstijl die in zijn verschijningsvorm nog ongedefinieerd en onzeker is. Het voorgestelde plangebied is een transect startende aan de kustlijn, langsheen de Avakas Gorge tot aan de Pano and Kato Arodes Villages ongeveer 500m boven zeespiegel. De studenten dienen de natuurlijke, culturele en sociaaleconomische

lagen van het landschap (en zijn gebruikers), en de ruimtelijke en esthetische kwaliteiten van het gebied te verkennen. Een landschapsconcept dient te worden ontwikkeld rond de hoofdthema’s duurzaam toerisme en cultureel erfgoed. Aansluitend wordt er mee nagedacht over o.a. duurzame landschapsontwikkeling, duurzame mobiliteit, groene infrastructuur. De gedetailleerde ontwerpoefening bestaat uit het ontwerpen van een amateur astronomie-park, waar de zone ten westen van Kato Arodes dorp uitermate geschikt is. Zeven studententeams hebben zich 8 weken lang gebogen over het landschap van de Akamas peninsula en gezocht naar duurzame landschapsconcepten voor de ruimte streek en de twee dorpen. De studenten van de bachelor na bachelor landschapsontwikkeling kaapten zowel de eerste als de derde prijs weg in de wedstrijd en gingen ook nog eens met een eervolle vermelding van de jury lopen. De eerste prijs was voor het team van Niels de Couvreur, Tobias van der Els, Joren Jodts en Maarten Dox. De derde prijs ging naar Guillaume Vanden Avenne, Thomas Dreesen, Gus van Hoeck en Robin Vangheluwe. Tot slot was er lof en een eervolle vermelding van de jury voor de originele benadering van het project in het voorstel van Fleur Vergote, Nona De Baerdemaecker, Rinus Vanderlinden en Pepijn Verbeeck.


THE AKAMAS LANDSCAPE: BETWEEN SCIENCE AND MYTH

Pieter Foré, Harlind Libbrecht


148 | BaL

Niels de Couvreur - Tobias van der Els - Joren Jodts - Maarten Dox


BaL | 149


150 | BaL

Niels de Couvreur - Tobias van der Els - Joren Jodts - Maarten Dox


BaL | 151


152 | BaL

Niels de Couvreur - Tobias van der Els - Joren Jodts - Maarten Dox


BaL | 153


PROJECTEN LANDSCHAPSONTWERP II

OPDRACHTGEVER: Stad Eeklo en Energielandschap Oost-Vlaanderen IN SAMENWERKING MET: Ecopower LOCATIE: Stad Eeklo PERIODE: februari 2016 - juni 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit project gaat op zoek naar mogelijkheden om de ambitie van Eeklo om ‘energiehoofdstad van Vlaanderen’ te worden, te combineren met een versterking van de landschappelijke identiteit en diversiteit in de regio. De opdracht bestaat erin aan de hand van ontwerpend onderzoek landschappelijke strategieën te ontwikkelen die de energietransitie in Eeklo kunnen ondersteunen. De ruimtelijke concepten, ontwerp‐ en inrichtingsvoorstellen dienen op een eenvoudige, duidelijke en beeldende manier te worden gepresenteerd zodat ze kunnen dienen als input voor de geplande energiecafés.


ENERGIELANDSCHAP 2.0

Pieter ForĂŠ, Harlind Libbrecht en Sylvie Van Damme


156 | BaL

Robin Vangheluwe - Niels De Couvreur - Jo Vandormael

â–ź [overzicht projectzone Balgerhoeke]


▼ [basisconcepten]

▼ [buurtpark ‘t Balgerhoekske]

BaL | 157


Robin Vangheluwe - Niels De Couvreur - Jo Vandormael 158 | BaL

▼ [toekomstvisie landbouw]

▼ [toekomstvisie Noordpark]


▼ [trias energetica]

▼ [buurtpark ‘t Balgerhoekske]

BaL | 159GEPROCLAMEERDEN

Afgestudeerden academiejaar 2015-2016

Bachelor in de Landschaps- en Tuinarchitectuur

Baetens Dries Beernaert Rowan Bossant Louis Buyck Geraard Callens Thibaut Carpentier Laurens Claeys Benjamin Cochuyt Abel Coens Siegfried Coppens Tieme De Boeck Richard De Jongh Klaas De Jonghe Bert De Kesel Florian De Maeyer Arthur De Meulemeester Tijl De Porre Lieve Debaenst Bruno Declerck Elias Dedeyne Bram Denaeghel Pieter Deruyck Arno Desmidt Diego Devisscher Robbe Focquet Inge Haudenhuyse Jelle Houtekeete Julien

Kiekens Jakob Lathouwers Joren Lecompte Sophie Lissens Maxim Marcoen Geoffrey Michiels Glenn Moonen AngĂŠlique Moyson Lisa Platteau Timo Poppe Jolan Provijn Jeroen Quintelier Loran Smet Sara Steurs Koen Thibau Ivo Van Brandt Aude Van den Breen Mara Van der Taelen Kenneth Vandekerkhove Marie-Laura Vanderhaeghe Vital Vanleke Caroline Verbauwhede Michiel Vercauteren Femke Vereecke Laurens Vermeulen Jana Verraes Pierre â–ź [groepsfoto door Clara Hanssens en Aljocha Hamerlynck]

geproclameerden | 161GEPROCLAMEERDEN

Afgestudeerden academiejaar 2015-2016

Bachelor na Bachelor in de Landschapsontwikkeling

Adriaen Stijn Aneca Matias Bloeyaert Karel Carael Sander Clerckx Jonathan De Baerdemaeker Nona De Couvreur Niels Dox Maarten Dreesen Thomas Duerinckx Elien Fredrick Jens Jodts Joren Nachtergaele Jonathan Pieters Gilles

Pieters Natascha Rogiers Cedric Van Der Elst Tobias Van Hoeck Gus Vandenberghe Robin Vanderlinden Rinus Vandormael Jo Vangheluwe Robin Verbeeck Pepijn Vercaemst Kjell Vergote Fleur Verstraete Arno Vyncke Stijn Waeles Kenjiro â–ź [groepsfoto door Clara Hanssens en Aljocha Hamerlynck]

geproclameerden | 163ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING 167 PWO-PROJECT KIDS – KINDEREN IN STEDELIJKE RUIMTES: ONTWIKKELING VAN EEN SOCIAAL EN RUIMTELIJK ONDERZOEKS- EN REFLECTIEKADER

169 VADEMECUM ONTWERPEN Sylvie Van Damme, Pieter Foré

Ruben Joye, Pieter Foré, Liza Lauwers

BaL | 165Ruben Joye Pieter Foré Liza Lauwers

Opdrachtgever: HoGent Opdrachthouder: vakgroep Sociaal werk (Sven De Visscher, Greet De Brauwere, Griet Verschelden en Hari Sacré) en vakgroep Architectonisch ontwerp (Pieter Foré, Ruben Joye en Liza Lauwers) Termijn: september 2013 – augustus 2016 Status: afgerond ▼ [KIDS-GIDS]

KIDS-gids KIDS-gids

voor iedereen ieners in deze ing te komen. voor iedereen aar vraagt een ieners in deze ennen. ing te komen.

PWO-PROJECT KIDS – KINDEREN IN STEDELIJKE RUIMTES: ONTWIKKELING VAN EEN SOCIAAL EN RUIMTELIJK ONDERZOEKSEN REFLECTIEKADER

delijkheid van ader en wil op e stad staat in

anning. m het stedelijk als een ethisch

anning.

n beheer van

rmee gepaard en praktijk in n beheer van me oplossingen rmee gepaard rmaties ervan, en praktijk in middel spelen me oplossingen

rmaties ervan, middel spelen

Samen Samen met kinderen met kinderen en tieners en tieners de staddevan stad morgen van morgen plannen plannen

rken: kijken en m het stedelijk n presenteren. als een ethisch

Met het mogelijk maken van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek beoogt de Hogeschool permanent de kwaliteit van de bacheloropleidingen te verhogen. De nauwe samenwerking met het werkveld en de doorstroom van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs staan dan ook voorop. Zo kreeg tijdens academiejaar 2013-2014 de projectweek invulling vanuit het onderzoeksproject en betekende het ook meteen de start voor studenten van het tweede bachelorjaar Landschaps- en Tuinarchitectuur van een zes weken durend ontwerpatelier waarbij werd vormgegegeven aan de buitenruimte voor een kindvriendelijke ecowijk in ‘Nieuw Gentbrugge’. De resultaten van die ontwerpoefening werden binnen het opleidingsonderdeel ‘Digitale Visualisatietechnieken 4’ uitgewerkt tot interactieve 3D-modellen. Vervolgens werden deze modellen het afgelopen academiejaar gebruikt om binnen een 3D-C.A.V.E. (Computer Assisted Virtual Environment) de dialoog met jongeren aan te gaan en samen met hen na te denken over wat een ‘kind- en jeugdvriendelijke wijk van toekomst’ voor hen betekent. Het voorbije academiejaar werd verder ook hard gewerkt aan het tot stand brengen van de eindpublicatie. Deze ‘KIDS-GIDS‘ combineert sociale, pedagogische en ruimtelijke inzichten in een innovatief denk- en doekader en wil op die manier bijdragen tot een interdisciplinaire kijk op en aanpak van kindvriendelijkheid. Een kindvriendelijke stad staat in deze gids voor een stad die kinderen en tieners betrekt in het nadenken over en uitwerken van de stad en stedelijkheid van morgen. In aanvulling op het fysieke boek werkten we ook een website uit (www.kids-gids.be) waar een reeks praktische tools werden verzameld om zelf aan de slag te gaan met kinderen en jongeren binnen verschillende contexten van planning en ontwerp.

aar vraagt een ader en wil op ennen. e stad staat in

delijkheid van en jongeren in in de context ng en stedelijke en jongeren in rken: kijken en in de context n presenteren. ng en stedelijke

Het PWO-onderzoeksproject ‘KIDS’ is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbij onze vakgroep ‘Architectonisch ontwerp’ sinds september 2013 samenwerkt met de vakgroep ‘Sociaal werk’ (campus Schoonmeersen).

kikidds-gi d s s-gids

▼ [3D-C.A.V.E.]

Samen met kinderen en tieners Samen metvan kinderen tieners de stad morgenenPLANNEN de stad van morgen PLANNEN Hari Sacré, Jolijn De Haene, Liza Lauwers, Sven De Visscher, Pieter Foré, Greet De Brauwere, Ruben Joye,Jolijn GrietDe Verschelden Hari Sacré, Haene, Liza Lauwers, Sven De Visscher, Pieter Foré, Greet De Brauwere, Ruben Joye, Griet Verschelden

intro | 167VADEMECUM ONTWERPEN

Sylvie Van Damme Pieter Foré

Opdrachtgever: Agentschap voor Natuur en Bos Opdrachthouder: Hogeschool Gent - School of Arts Termijn: 1 april 2015 – 31 maart 2017 Status: in uitvoering

▼ [beelden: Bas Smets, Andy Malengier, Fixatief en Groendienst Gent]

Spatie, de Onderzoekseenheid Landschapsarchitectuur werkt momenteel in samenwerking met ontwerpbureau Fris in het Landschap en het kenniscentrum Tuin+, verbonden aan de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel aan het Vademecum Ontwerpen van Groene Ruimten. Het boek past in een reeks van vademecums die in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn ontwikkeld. Ze kaderen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. Tot nu toe lag in de Vademecums de nadruk op aspecten van aanleg en beheer van groene ruimten. Dit Vademecum voegt daar een nieuwe kijk vanuit ontwerpen aan toe. Het Vademecum Ontwerpen van Groene Ruimten neemt je vanuit een duurzame ambitie mee naar het kruispunt tussen groen, ecologie en ruimtelijk ontwerp. Het biedt op een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke manier handvatten voor het ontwerpen van groene ruimten. De aandacht gaat daarbij naar het verbreden en verdiepen van de kennis en expertise, maar ook naar de praktische toepassing en inzetbaarheid ervan in het kader van concrete projecten. Voor beginners kan het een eerste inwijding zijn in de boeiende wereld van het ontwerp van groene ruimten. Zo kunnen studenten landschapsarchitectuur, architectuur, stedenbouw en groenmanagement met behulp van dit vademecum de groene ruimten van de toekomst duurzaam leren ontwerpen. Daarnaast biedt het ook een overzichtelijk en praktisch inzetbaar toetsingskader voor verschillende doelgroepen die op diverse manieren in aanraking komen met groene ruimte-projecten. Zowel overheden en hun diensten, ontwerp- en studiebureaus of verenigingen worden aangesproken. En tenslotte poogt het ook voor gevorderden een overzicht te bieden van de veelheid aan literatuur en praktische kennis die op dit ogenblik over dit thema voorhanden is. Aan ontwerpers biedt het bijkomende expertise over groene ruimten, hun beheer en het instrumentarium om ze te ontwikkelen en te handhaven. Voor groenbeheerders, ecologen en andere projectpartners geeft het inzicht in ontwerpen als hefboom voor de ontwikkeling van groene ruimten en de manieren waarop dit interageert met inrichting en beheer. Voor opdrachtgevers en projectleiders biedt het inspiratie over de meerwaarde van ontwerpen voor de ontwikkeling van groene ruimten. Het boek wordt verwacht in september 2017.

intro | 169COLOFON JAARBOEK 2015-2016 Bachelor in de Landschaps- en Tuinarchitectuur Bachelor na bachelor in de Landschapsontwikkeling UITGAVE: Hogeschool Gent, School of Arts KASK REDACTIE: Ruben Joye Nele De Cock VORMGEVING: Ruben Joye BEELDVERANTWOORDING: Clara Hanssens en Aljocha Hamerlynck: 161, 163 Nele De Cock: 9, 10(1, 3, 4), 11(1-5), 23, 26, 34, 42, 54(6), 66(1-4) Depestel Bart: 7(2), Luc Deschepper: 13, 15(1-3) Rik De Vis: 105 Johan Isselée: 7(4), 63(1-2), 64(1-5), 64(1-3), 66(5), 67 Ruben Joye: omslagfoto, 7(3), 103(1-3), 104(1-7), 106(1-6), 108(1-5), 109, 167 Le:Notre: 17, 18, 19, 146-147 Ivan Vanbroekhoven: 7(1), 54, 55(1-2) Tijs Van Steenberghe: 167 Sander Wallays: 137(1,4) Google Maps: 112-113 DRUK: PMR De Nobele, Gent OPLAGE: 200 exemplaren Gent, november 2016

colofon | 171

Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.