Zingen (eenstemmig met pianobegeleiding)

Page 1

ZINGEN 1-stemmige versie Boudewijn Knevels

q = 80

° 4 ¢& 4

q = 80

& 44

Pno.

5

{

?4 ˙ 4

˙™

˙

mf

j j œ œ œJ

mf

& Œ

j j œ œ œJ

œ œ J

œ

œœ

Œ

œ œ

œ œ œ

œ œ œœ

œ œ œ

8

° ¢& œ ™

{

?

œ

zin

œ bœ J œ œ bœ̇˙ œœ

j œ œ

12

-

gen is

œ œ œœ

œ ons

j œ œj œ œ œ 'tle

œ

œ

-

gen doet ons hart

œ

bœœ bœ œ ˙˙ œ œ ˙

œ œj œ J

com -pag - non,

Ó

-

Œ

œœ

œ

cresc. j j œ œ nœ œ bœ œ œ b œ œ œ ™ J

j œ bœ bœ œ œ œ ™

Ϫ

œ J

zin -gen geeft meer klank aan

Ϫ

een vreug -de -bron

° œ™ ¢& zin

œ

j j j œ bœ œ œ

als

& Ϫ bϪ

j j œ™ œ œ ™ œ œ œ œ œ˙ œ œ̇ œ œ œ ™ œJ œœJ œœ™™ j œ™ ˙œ œ ˙˙ œ œ ẇ œ œ ˙

Zin -gen geeft meer klank,

{

œ ˙ œ œ œ œ œj œ ™ œ œ œ ‰ œ œ ˙™ œ˙

° Œ ¢&

?

Herman Lemmens

m/v

her le - ven

˙˙ ˙

ven

j œ ‰ œj œj

zin - gen

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œœ

œ

œ œœ j œ œJ J J J œJ

doet ons hart her le - ven,

˙˙œ œ

œœœ

j œ œj œ

Ó

œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ

j bœ p

Ϫ

zin

-

j œ œ

gen is

œ ons

com -pag -non

œœœ œ œœ œœœ & œ œ œ Œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ ˙˙ œœ œ œ œ œ ˙˙ ˙˙˙ œ ? Ó ˙ ˙ œ œ œ œ œ w œ ˙ œ œ œ œ œ œ

{

œ œ œ

œœ œ œ

œ


2 16

° ¢&

& Œ

œ œ œœ œ œœœ œœ

? œœ

œ œ ? &œ œ œ

{

2 4

∑ œ œœœœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ

° bb mf œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ™ ¢& b J 21

Zon - der zin - gen

is

4 4

poco ten.

2 œ̇ œ 4 4 œ4

∑ a tempo

œ œ ‰˙ œ œ œ œ œ b œœ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ

2 œ̇ œ œ 4 ˙ 4 4

j œ œ œ œ œ™

˙

meer

bbb

œ œbœ bbb

˙

œ œ œœ ˙ J

'tgeen le - ven een - heid in

bbb

bœ œ œ œ™ f

stem -mig -heid

za - lig

is

œ J het

j b Œ j b œ Œ Œ Œ b œ™ ˙˙˙ & œ ˙œ™ œœ œbœ Ó œ œ œ̇ œ œ œ œ œ œœ œ œ b œ bœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ? bb œ œ œ œ œ œ œœ œ œ bœbœ œ™ œ b œ bœ J œ

{

° bb bœ bœ œ œ ™ ¢& b 26

zang - be - le

œ œ nœ œ œ™ J

-

ven los

van tijd

œ œœœ œ Œ J

of

ij - del - heid.

b & b b œŒ bb œœ œbœ̇ œ œ œ œ

{

? bb bœbœ b bœ

31

° ¢& Œ

œ

œ

j j œ œœ œœ

f

laat ons daar - om,

& Œ

{

?

œ œ œœ

œ œ œ

œ

œ nœ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ™ n œ ˙œ ˙ J œ œ œ™ j ˙ œ œ ˙ œ

j j j œ œ œJ œJ œ œj œ œ œ

laat ons daar -om sa -men klin - ken

Œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œœ œ

œ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙ J

nnn

˙˙ ˙˙

nnn

œ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙ J

nnn

p

los van tijd

˙ ˙˙˙

en

˙ ˙˙˙

j j œ ‰ œ œj œ™

ij - del -heid

˙˙˙˙

j j j œ bœ œ œ

al - le klan - ken één ge -heel

œ bœ œ œ œ œ œœ b œœ ™™ J œ œ œ j œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ


35

° ¢& œ ™ stem

bœ œ œ bœj œj œ ™ -

men die in koor

& bœ̇ œ ˙

{

j bœ

klin - ken

œ

44

j œ œ

prach - tig - ste

œ œ

ju

˙˙ & ˙

œœ œ

œœ

& ˙˙

œ

œœ

{

œœ

œ œ œ œ

-

œœ

al -le klan -ken één ge -heel

œ

ju

œœ œ œ œ œ

œœ

œ œ œ œ J

œ

˙

œ J

? Œ& œ œ œ œ

˙™ œ ˙™

œ

œ œ ‰ œ J J

als het prach - tig - ste,

‰ j œ œ œœ Œ œ œ œ œ œ

w

œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ

œ

weel,

?

laat onsdaar -om sa men

Œ

∑ & œ™

œ ™ œJ œ œ œ œ œ

œœ œ ˙˙˙˙ ™™™™

˙

-

mp

j ‰ poco j jcresc.œ™ œ œ œ

w ww

Œ

œ

˙

& ˙œ

Ó

‰ j œ œ œœ œ Œ œ œ œ œ œ

het

w ww

œœ œ j ‰ Œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ

weel

?

j œ œ œ œ œ œJ J J J œJ ˙

˙œ œ ˙

als het prach - tig -ste

‰ j œ œ œœ ? Œ œ œ œ œ œ

° mf œ™ ¢&

˙ ˙˙

j j j œ ‰ œ œ œ™

40

° ¢& œ œ œ

{

weer - klin - ken

bœœ bœ œ ˙˙ œ œ ˙

? bœ œ œ œ ™ bœ

&

œ œnœ œ J

cresc.

3

“” w w w

w w w


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.