Populier I

Page 1

Populier I Tekst : Luuk Gruwez uit "Dikke mensen",1990 De Arbeiderspers, Amsterdam

    

pp

  

 

 

pp mm



mm

  

11

 

 







pp

  mm

  

q = 60

  

mm

pp

 

  





  

 



  mm

 

Muziek : Joost Termont

 

 

 

mm

 

mm









   

        

  

mm



 

mm

  

  

mm



mm

mm

 

 



 

  

mm







 



 



    

 

 

 

  

mm



mm

 

mm

   


2 20

q = 72

 



       p

O - blo - mow,

26

   lo   

-

lo

-

lo - me

p

Zo le - nig is

de



me

O

knot - wilg niet,

die staat te mok - ken

   mow

mow

die

 die

-

aan

een

aan



-

blo

                  



knot - wilg niet,die staat te mok - ken

Zo le - nig is

le - nig is

-

knot - wilg niet, zo

O

-

 

de

       

O - blo - mow,

29             

p



-

plom - pe

     

me

 

O - blo - mow, plom - pe

     

O - blo - mow,

  



O - blo - mow,

 

  

plom - pe

   lo - me

  p

rit.

sloot.

een

sloot.

blo

-

-

-

de

a tempo

     mf a tempo

rit.

      

plom - pe lo - me rit.

O - blo - mow

plom - pe lo - me

O - blo - mow

      

De sa - lix


        32

mf

De sa - lix al -

 

dim. e poco rit.

            

 ba,

een ge - sjees - de clown die naar zijn mod - der - po - ten staart, dim. e poco rit.

             



al

-

3

ba,

een ge - sjees - de clown die naar zijn mod - der - po - ten staart, dim. e poco rit.

                       mf de sa - lix al - ba, een ge-sjees-de clown die naar zijn mod-der - po - ten staart, e poco rit.        dim.                  mf

de sa - lix al - ba, een ge - sjees - de clown die naar zijn mod - der - po - ten staart,

35

poco rit.                       meno mosso

  

staart.

Zijn broer, de le - pe po - pu - lier,een meno mosso

da - nig op - ge -scho - ten poco rit.

Zijn broer, de le - pe po - pu - lier,een meno mosso

da - nig op - ge -scho - ten poco rit.

                  

 

staart.

                staart. Zijn broer, de le - pe po - pu - lier,een   po meno mosso mod der ten                  38

p

         knaap, op - ge - scho - ten                knaap,

knaap,

poco rit. da - nig op - ge -scho ten

    

knaap,

  

        da - nig op - ge -scho - ten

Zijn broer, de le - pe po - pu - lier,een

staart.

   

        

mag de - fi - le - ren

de - fi - le - ren

  

   knaap,

in een laan

 3

        p

in het paas - best van zijntrois-


           pp

4 42

paas - best

          pp

     Tempo 1°

mf

hij wil een heel

             eind ho - ger - op, gi - raf - fe van de bo - men

        

mf

paas - best

             pp  trois - pièces.                pièces,

  

     

trois - pièces.

46              

zijn,een sjie - ke boom van lou - ter hals die reik - hal - zend

           

  

                  mfeen sjie - ke boom van lou - ter hals die reik - hal           

zijn,een sjie - ke boom van lou - ter hals die reik - hal - zend

mf

een sjie - ke boom van lou - ter hals,

         dim. e poco rit.

49

reik - hal - zend naar ster - ren kijkt. dim. e poco rit.

 

naar

   naar    naar

gi - raf - fe van de bo - men

     ster ren

dim. e poco rit.





ster - ren dim. e poco rit.



ster

-

kijkt.



kijkt.



ren

kijkt.

   

naar

ster - ren kijkt,

naar

ster - ren kijkt,

        

die

     

- zend naar

reik

q = 54

 

-

p

ster - ren kijkt,

 

 

hal

-

zend

            ma - ge - re mar - kies,

aar - dig,

                  p

aar - dig,                

Odun - ne o - ber, ma - ge - re mar - kies,

p

p

Odun - ne o - ber, ma - ge - re mar - kies die aar - dig

en ge -

Odun - ne o - ber,

en ge -

    

       die aar - dig


              53

         ge - dis - tin - geerd

   dis  

      

dis - tin - geerd naar een - der,

een - der wel - ke hand -kus

56

   

hand - kus

 

   

hand - kus

    

  

    

      

p nijgt

p nijgt

 

p



nijgt,

de wind haast bid - dend om

eks

  

  

p de wind haast

-

kuus

 

60

zo - zeer, zo - zeer po - pu - lier



dim. e poco rit.

            

          zo- zeer, zo-zeer po-pu lier

zo - zeer, zo - zeer po - pu - lier moet zijn. dim. e poco rit.

           

zo - zeer, zo - zeer po - pu - lier



moet zijn. dim. e poco rit.



moet zijn.

en

   mf

   

bid-dend om eks - kuus

en

-

kuus

 

q = 60

moet zijn. dim. e poco rit.

mf

     

eks

nijgt

          

  

 

de wind haast bid - dend om

nijgt

  



een - der wel - ke



                     

   

p

       een - der wel - ke hand -kus



een - der wel - ke

- tin - geerd naar een - der,

  

ge - dis - tin - geerd

   

mf

mf

en

en

 

    

pp mm

5

pp

 mm

mm

 

   




6



  



67

   

pp

pp

 mm



mm

   

     72

   

       

pp

mm

mm

 

mm



 

  



mm

mm

pp

mm



 

 





 

 

 



mm

mm



mm

 

   

      

Quasi attacca " POPULIER II "


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.