Populier II

Page 1

Populier II Muziek : Joost Termont

Tekst : Luuk Gruwez (uit "Dikke mensen")

q = 88

    

       

 

Geen

SOPRANO

pp

ALTO

BASS

3

   pom, 

die



pp

ho - ren kan: daar,

in zijn twij - gen, bor - relt sap. Geen

        

pom,

pom,

 

he - mel

  

p

  

TENOR

he - mel die het

het

 

ho - ren



kan: daar,







Geen he - mel

die

het

in



zijn twij - gen, bor - relt



ho - ren



kan: daar,

 

pom,

   in

twij - gen,

 

pom,



sap. Geen

pom,

zijn






2 5

 he - mel die het       bor - relt

 

pp

Geen he - mel

   pom, 

    

in zijn twij - gen

he - mel die

ho - ren kan: daar,

in

   

   

die het ho - ren

kan: daar, in zijn

   

sap. Geen

het

 

pom, 7

     bor - relt

  

  

p

 

daar

sap.

 

 



  

po - pelt

sap.

   pom, 

daar

9

  



 



 

pom - pod - dom,

 pom,

p daar

pom - pod - dom,

 dom,

 dom,

   

daar

po - pelt iets als

 

mars - mu - ziek,

   pom, 

 pom,

daar



 



 

pom - pod- dom,

pom - pod - dom,

pom,

pom,

 dom,

 dom,

pom - pod - dom,

  

iets

po - pelt

 

    

 

als

mars - mu - ziek,

iets

als

mars - mu - ziek,

  





iets

dom,

dom,

als



 



 

-

mu

-

po - pelt iets als

pom,

 pom,

  

    

pom - pod - dom,

      mars

 

pom - pod - dom,

 

     

po - pelt

zijn twij - gen,

twij - gen, bor - relt

 

 

sap.

  



pom,

bor -relt

   

pom - pod - dom,

p

     

ho - ren kan: daar,

ziek, als mars - mu -

  

mars



 



 

-

  

mu

pom - pod - dom,

pom - pod - dom,

-


3

     11

ziek,

 

    

mu - ziek,



   

ziek, als mars - mu - ziek,

   pom, 

 pom,



 



 

13

dom,

men - se po - pu -

   pom, 

dom,

dom,

  

- se po - pu - lie - ren - ver driet. rit.

    

    

pom - pod - dom,

  

pom,

pom - pod - dom,

   q. = 58        17

mf daar hangt zijn tril - lend

dom,

 

p

p



 



   

  

pom - pod - dom.

 

-

-

   

im -

 

pom - pod - dom,

        

p



    

    

p

mf

 

Daar,

Daar,

mf

   Daar,

Daar,

pom.

       

es - pe - blad, tril - lend

         

men

pom - pod - dom,

lie - ren - ver - driet.

  

im -

van zijn

rit.

   



pom - pod - dom,

van zijn

mu - ziek

pom - pod - dom,

     

 

   

     

 

es - pe - blad dat vlij -tig leert, vlij - tig,

   

       

 

mf daar hangt zijn tril - lend

es - pe - blad, tril - lend

es - pe - blad dat vlij -tig leert, vlij - tig,

daar hangt zijn tril - lend

es - pe - blad, tril - lend

es - pe - blad dat vlij -tig leert, vlij - tig,

                          daar hangt zijn tril - lend es - pe - blad, tril-lend es - pe-blad dat vlij-tig leert, vlij - tig, mf                          


4

           

21

      vlij - tig leert hoe

rui

vlij - tig leert hoe

rui

      vlij - tig leert hoe

rui

  

brie - ven naar

 

  

brie - ven naar

rui

  

brie - ven naar 29

   van

 

van

   van 

 

van

  

sen,

-

-

-

rui

-

-

sen,





sen,

rui

  

mf

  

 

  

 

-



sen moet poco rit.

 

sen moet poco rit.

 psubito     

-



sen

  

  

  

   

  

  

de grond

 

  

de grond, in be - del - brie - ven naar

 



     

 

 

   ant

   



 



 

nooit ant - woord komt, nooit ant - woord komt. poco rit. e dim.

 

waar - van, waar-



  



  

 

 

nooit ant - woord komt, nooit ant - woord komt.

   

grond waar - van, waar-

nooit ant - woord komt, nooit - woord komt. poco rit. e dim.

  

  

  



 

waar - van, waar-



nooit ant - woord komt, nooit ant - woord komt. poco rit. e dim.

 

  

      

de

 

waar - van, waar-

 

poco rit. e dim.

in be - del -

  

de grond

  

in be - del -

moet

grond, in be - del - brie - ven naar mf

 

in be - del -

rui - sen moet poco rit.

de grond

    

     

de grond, in be - del - brie - ven naar mf

     

in be - del psubito

 psubito           -

de grond, in be - del - brie - ven naar mf

             brie - ven naar de  

-



vlij - tig leert hoe 25

rui

        

    

  

sen,

         

    

-

 

 a tempo     

poco rit.



mf

maar,

mf

mf

mf

 maar,

 maar,

 maar,



maar,

   


5 33

 a tempo        maar waar zijn lan - ge

        

         

lon - gen han - gen, zijn lan - ge

lon - gen han - gen in de - ze

         maar waar zijn lan - ge

lon- gen

          maar waar zijn lan - ge lon-gen

           

han - gen, zijn lan - ge lon - gen han - gen in de - ze

   

           

han - gen, zijn lan - ge lon - gen han - gen in de - ze

        

         

lon - gen han - gen, zijn lan - ge

lon - gen han - gen, in de - ze

         maar waar zijn lan - ge

     

              37

a tempo                   p

poco rit.

slank

-

ste

al - ler stam - men, daar piept iets wat niet pie - pen mag, daar piept de

slank

-

ste

al - ler

                 poco rit. p stam - men, daar piept iets wat niet pie - pen mag, daar piept de                          

                    slank ste         slank

-

       42

ste

poco rit. p stam - men, daar piept iets wat niet pie - pen mag, daar piept de

                           

poco rit. p stam - men, daar piept iets wat niet pie - pen mag, daar piept de

Meno mosso               p  rit.

po - pu - lus tre - mu - la, tre - mu - la.

Als - of hij in zijn zach -te bast Meno mosso

                   p   po - pu - lus tre - mu mu - la. Als - of hij in zijn zach -te bast la, tre    rit.                       mp  po-pu-lus tre - mu - la, tre - mu - la. Als - of hij in zijn                         mp       

rit.

rit. po - pu - lus tre - mu - la, tre - mu - la.

Als - of hij in zijn


6 48

mf

sempre cresc.                   

mf

     

Più mosso

  

al al - ler - lei schar - nie - ren weet, schar - nie - ren van sempre cresc. Più mosso

 

prul - len - kist,

al - ler - lei schar - nie - ren weet, schar - nie - ren van Più mosso sempre cresc.

prul - len - kist,

     zach - te bast al

   

           

   

           

al - ler - lei schar - nie - ren weet, schar - nie - ren van

53

     

prul - len - kist,

             

prul - len,

-

prul - len -kist of

keu - ken - kast,

kist of keu - ken - kast,

prul - len,

-

prul - len -kist of

keu - ken - kast,

kist of keu - ken - kast,

    

                         

rit. e dim.

 

keu - ken rit. e dim.

 

keu- ken rit. e dim.

            prul- len, prul-len - kist

of

keu - ken - kast,

kist of keu - ken - kast,

keu - ken rit. e dim.

prul - len, prul - len - kist

of

keu - ken - kast,

kist of keu - ken - kast,

keu - ken -

        59

  

kast.



kast.

   kast. 

    

al al - ler - lei schar - nie - ren weet, schar - nie - ren van sempre cresc. Più mosso

      zach - te bast al 

       

prul - len - kist,

 

kast.



pp

 

Zo

-

             

  

-

-

  -

          p Zo

pie - pen kan een

Zo

pie - pen kan een

     pp

Zo

-

-

knot - wilg

knot - wilg

niet,

  -

 niet,  

          p

-

 

-

  -

-

 

niet,

  

pp niet,

pp

   

   

niet.

   

niet.

   

niet,

niet.

niet,

niet.

 

   


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.