__MAIN_TEXT__

Page 2

2

12

S.

° œ & J

, j 44 œ œJ œ œj œ œ œ œ 42 œj œj œj œj 43 œ J œ J J

œ œ™ J

kwaamt en 'k wist

gij

zijt weer heen-ge - gaan,

ik

œ

j j 42 œ œ

heb het nauw ge - zien geen woord ge-

, A.

j œ œ œ 44 œj œj œj œj œ œ

& œj

kwaamt en 'k wist

T.

B.

gij

zijt weer heen-ge aan,

j œj œ ™ & œ ‹ kwaamt en 'k wist ? œj œj œ™ ¢

j œ 44 œJ œJ œJ œJ œ gij

kwaamt en 'k wist

gij

2 3 4 œj œj œj œj 4 œ

œ ik

œ,

heb het nauw ge - zien geen woord ge-

2 3 4 œJ œJ œJ œJ 4 œ

œ

zijt weer heen-ge - gaan, ik

œ 4˙ J 4

œ

œ œ 42 J J

heb het nauw ge - zien geen woord ge-

˙

zijt

œ

j j 42 œ œ

2œ 4

waar

œ

heen

-

3œ 4

ge

-

œ

œ œ 2 J J 4

gaan, geen woord ge-

16

S.

U œ

° 2 &4 œ

‰ œj œj œj 43 œ œ œj œj œj œj œ ™ œj 44 œ œ œ

spro - ken.

A.

T.

B.

Ik zit weer roer-loos na die kor-te waan

U 2 Œ &4 œ œ œ œ

œ

spro - ken.

Ik

U œ

2 &4 œ ‹ spro - ken. ? 42 œ U œ ¢

Œ

3 4œ œ œ zat

œ

3 4˙

Ik

zat

weer

roer - loos in

ge

-

d'eeuw'

roer - loos in

˙˙ ™™

scha -

2 œ 4œ œ ge

-

scha -

œ 42 œ œ

œ œ 44 œ œ œ

œ

3 4 ˙˙ ™™

Ó

d'eeuw'

4 œ œ 4œ œ œ

œ

œ weer

in

œ 42 œ œ

d'eeuw'

ge

4Œ œ œ 4

œ 2œ œ 4

spro - ken.

in d'eeuw' ge

scha -

scha-

22

Solo

° &

‰ j j j œj œ™ œ œ œ Zo - als een

j œ œJ œJ œJ 43 œ ™

œ œ œ J J J

vo - gel

in de stil - le

op-eens ont-

˙

œ

nacht

3 3

S.

& œ œ œ

j œ œ œ œ

Ó

duw van mijn smart ge - do - ken. 3

A.

& œ œ œ 3

B.

3 4 ˙™

m...

3

œ œj œ œ

3 4 ˙™

Ó ˙

duw van mijn smart ge - do - ken.

T.

œ

˙

m...

3

& œ œ œ œ œJ œ œ Ó ‹ duw van mijn smart ge - do - ken. 3 ? œ œ œ œ 3 œJ œ œ ¢ de van mijn smart ge - do - ken.

Ó

3 4 ˙™ m...

3 4

Profile for koorenstemlimburg

Ik ween om bloemen  

Tekst: Willem Kloos ; Muziek: Jos Cuppens ; Duur: 1'45" ; Solo en gemengd a cappellakoor Uit "Koorwerk uit Limburg" in opdracht van A.N.Z.-L...

Ik ween om bloemen  

Tekst: Willem Kloos ; Muziek: Jos Cuppens ; Duur: 1'45" ; Solo en gemengd a cappellakoor Uit "Koorwerk uit Limburg" in opdracht van A.N.Z.-L...

Advertisement