Ik ween om bloemen

Page 1

Ik ween om bloemen Aan het "Manteliusensemble", Hasselt Willem Kloos (1859-1938)

Jos Cuppens (°1951) getoonzet voor solo en gemengd koor a cappella op 12/07/89

Gecomponeerd in opdracht van het A.N.Z.-Limburg n.a.v. het "Provinciaal Koortreffen 1989"

q = 60 Solo (*)

° 2‰ j j j j j j j j j 3 & 4 œ œ œ œ œ™ œ œJ œJ œJ 4 œJ œ œJ œJ œJ œ œ œ œ œJ œJ Ik ween om bloe- men,

2 &4

SOPRANO

in de knop ge - bro-ken en voor den uch-tend van haar bloei ver

∑ ˙

œ

œ

3 4 ˙™

˙™

3 4 ˙™

˙

m...

2 &4

ALTO

∑ ˙

˙

œ

m...

TENOR

2 4 & ¢ ‹

m...

3 4 ˙™

˙™

m...

6

Solo

, ° jœœ œ j œ œ œ 3 2 j j j j3 j j j œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ4 œ 4˙ Œ œ œ œ J J J J gaan ik ween om lief -de die niet

S.

Œ

& ˙

is ont-lo-ken en om mijn

har - te dat niet werd ver - staan.

2 4

3 4 Ó ‰ œj Gij

, A.

& ˙

œ

˙™

˙

œ

2 4 œ œ œ œœœ

m...

T.

œ œ ,œ & ‹ m... m... œ

B.

? ¢ Ó

3 4 ˙ ‰ œj Gij

˙™

2 4œ œ

˙™

œ œ

œ 3 4 #˙ ‰ J Gij

œ œ

œ

˙ œ

2 œ œœ 4

m...

œœœ œ 3 ˙ œ ‰J 4 Gij

(*) De "Solo" kan ook door meerdere sopranen gezongen worden. Lay-out: Theo Gielen, 2019 Copyright © A.N.Z.-Limburg, 1989


2

12

S.

° œ & J

, j 44 œ œJ œ œj œ œ œ œ 42 œj œj œj œj 43 œ J œ J J

œ œ™ J

kwaamt en 'k wist

gij

zijt weer heen-ge - gaan,

ik

œ

j j 42 œ œ

heb het nauw ge - zien geen woord ge-

, A.

j œ œ œ 44 œj œj œj œj œ œ

& œj

kwaamt en 'k wist

T.

B.

gij

zijt weer heen-ge aan,

j œj œ ™ & œ ‹ kwaamt en 'k wist ? œj œj œ™ ¢

j œ 44 œJ œJ œJ œJ œ gij

kwaamt en 'k wist

gij

2 3 4 œj œj œj œj 4 œ

œ ik

œ,

heb het nauw ge - zien geen woord ge-

2 3 4 œJ œJ œJ œJ 4 œ

œ

zijt weer heen-ge - gaan, ik

œ 4˙ J 4

œ

œ œ 42 J J

heb het nauw ge - zien geen woord ge-

˙

zijt

œ

j j 42 œ œ

2œ 4

waar

œ

heen

-

3œ 4

ge

-

œ

œ œ 2 J J 4

gaan, geen woord ge-

16

S.

U œ

° 2 &4 œ

‰ œj œj œj 43 œ œ œj œj œj œj œ ™ œj 44 œ œ œ

spro - ken.

A.

T.

B.

Ik zit weer roer-loos na die kor-te waan

U 2 Œ &4 œ œ œ œ

œ

spro - ken.

Ik

U œ

2 &4 œ ‹ spro - ken. ? 42 œ U œ ¢

Œ

3 4œ œ œ zat

œ

3 4˙

Ik

zat

weer

roer - loos in

ge

-

d'eeuw'

roer - loos in

˙˙ ™™

scha -

2 œ 4œ œ ge

-

scha -

œ 42 œ œ

œ œ 44 œ œ œ

œ

3 4 ˙˙ ™™

Ó

d'eeuw'

4 œ œ 4œ œ œ

œ

œ weer

in

œ 42 œ œ

d'eeuw'

ge

4Œ œ œ 4

œ 2œ œ 4

spro - ken.

in d'eeuw' ge

scha -

scha-

22

Solo

° &

‰ j j j œj œ™ œ œ œ Zo - als een

j œ œJ œJ œJ 43 œ ™

œ œ œ J J J

vo - gel

in de stil - le

op-eens ont-

˙

œ

nacht

3 3

S.

& œ œ œ

j œ œ œ œ

Ó

duw van mijn smart ge - do - ken. 3

A.

& œ œ œ 3

B.

3 4 ˙™

m...

3

œ œj œ œ

3 4 ˙™

Ó ˙

duw van mijn smart ge - do - ken.

T.

œ

˙

m...

3

& œ œ œ œ œJ œ œ Ó ‹ duw van mijn smart ge - do - ken. 3 ? œ œ œ œ 3 œJ œ œ ¢ de van mijn smart ge - do - ken.

Ó

3 4 ˙™ m...

3 4


3 28

Solo

° j j j j 3 & œ œ œ œ œJ œJ 4 œ™ waakt om - dat de

S.

he - mel

,

gloeit,

& ˙™

3 4˙

& ˙

3 4˙

j j j 2œ œ œ œ 4

œ œ

en denkt 't is

en

dag

3 œ œJ œ œ œ 44 J

heft het kop - je en

Œ

2 4

œ

2 4˙

˙

4 4

2 4˙

˙

4 4

˙

4 4

4 4

, A.

œ

m...

,

3 4œ

& ˙™ ‹

T.

œ

œ m...

œ ?

2œ 4

3 4Ó

B.

¢

œ

m... 32

Solo

° 4 & 4 œ™

3 j j j œ œ œ œ œ œ 43 œ

fluit,

maar eer't zijn vaak' ri-ge

4 &4

S.

oog - jes

3 4

j j œ œ ˙

œ

Œ

2 4

gans ont sluit,

j j j j 2 œ œ œ œ œ œ 4

Ó

is't weer don - ker en slechts 3

3

4 &4 œ œ œ ˙

A.

3 4 œœœ˙

œ

j j œ j j 42 œ œ œ œ œ

˙

is't weer don - ker en slechts 3

T.

B.

4 &4 œ ‹ ? 44 ˙ ™ ¢

˙

3 4œ

œ

œœœœ

j j j j 2 œ œ œ œ œ œ 4

˙

is't weer don - ker en slechts

3 4 ˙™

œ

œ œ œj œj œ œ œj œj 42 is't weer don - ker en slechts

36

S.

° 2 &4 œ

Ϫ

œ

droe - vig

2 &4 œ

A.

2 &4 œ œ ‹ droe - vig

B.

¢

? 42

vloeit door 't

vloeit door 't

droe

œ

Ϫ

vloeit door 't

œ -

vig,

-

slui

-

droe

slui

œ

œ œ œ œ J J J J

me-rend ge - blaar - te een zwak-ke

œ 3 j 4 œ œJ -

j j œ œ œj œj œ

me-rend ge - blaar - te een zwak-ke

œ œ œ J J J -

j j j U œ œ œ œ ˙™ J

me-rend ge - blaar - te een zwak-ke klacht.

j j j œ œ œ œ

œ 43 œ ™ J

œ œ

slui

j œ œ œ œ J J

j 3 œ 4 œ™

Ϫ

œ

droe - vig

T.

j œ 43 œ™

vig vloeit

œ œ J J

˙

een zwak

-

U œœ œ

klacht.

œ

U œ œ

klacht.

œ

U ˙™ ˙™

ke

klacht.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.