Het koor van ons leven

Page 1

Het koor van ons leven Voor Cantus Vocum o.l.v. Jan Gabriëls

Opdrachtwerk ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de koorfederatie Koor & Stem afdeling Limburg

Tekst : Boudewijn Knevels

SOPRAAN

Muziek : Joost Termont

 h = 60     Het mf

is voor

Het mf

is voor

   

ALT

  

BAS

nu

3

nu

nu

    nu

is voor

 3     

en soms voor de

en soms voor de

3      

en soms voor de

3         

nu

en soms voor de

is voor

en soms voor de

show,

3

 show,

show,

show,

het

    

show,



   

en soms voor de show,



is voor

       

show,

het

3



is voor

   

en soms voor de

 3         

het

    

3

nu

Het

   



en soms voor de show,





   

   

nu

     

mf

 



         Het is voor nu

TENOR

 

3

het

      3

voor nu en de 3

   

voor nu en de

 

3

en voor

 

en voor

3

is voor

show,





de

de

show,

de

show, de

de

show,

  

 de

       

glo - rie en


2

       

  

glo - rie en

glit - ter,

6

    

  

glo - rie en

glit - ter,

       glo - rie en      

   glit - ter,

       glo - rie en

       

glo - rie en

de glo - rie en

glit - ter

      

glo - rie en

         

glit - ter,

glit - ter

glit - ter,

glit - ter

 



trouw. rit.

    trouw.

f Maar sa - men zo a tempo

      

de

de

liefd' en

lief - de en trouw, liefd'

  

liefd'

en

trouw, liefd'

en

trouw, liefd'

zin - gen da's voor

  al - tijd

  al - tijd

 

 a tempo                f

en

en

zin - gen da's voor

de glo - rie, glit - ter, liefd'

        

 en

       het koor van ons

le - ven da's

       het koor van ons

le - ven da's

      

f Maar

sa - men zo

zin - gen da's voor

al - tijd

het koor van ons

le - ven da's

Maar

sa - men zo

zin - gen da's voor

al - tijd

het koor van ons

le - ven da's

rit.

trouw.

lief - de en trouw,

   

 

  

         f

Maar sa - men zo a tempo

de

  

   rit.             trouw. rit.

          

h = h. a tempo

10

 

 

      


3

    rit.  17

kwa - li

 

kwa

-

     kwa - li      kwa - li

rit.

  teit.

  

li - teit. rit.

 

rit.

-

 

teit.

teit.

     mp

h. = h a tempo



mp

Het is voor van - daag a tempo

    

Het is voor van - daag a tempo

    

mp Het is voor van - daag a tempo

    

mp Het is voor van - daag

             23

 

    

poco rit.

Het is voor van - daag ver - geet d'eeu - wig - heid poco rit.

         

  

Het is voor van - daag ver - geet d'eeu - wig - heid poco rit.

 



ver - geet d'eeu

 -

wig - heid.

 





 

ver - geet d'eeu - wig -

 

Het is voor van - daag ver - geet d'eeu - wig - heid

heid.

ver - geet d'eeu - wig - heid.

           a tempo

ge - niet van wat a tempo

kan

        

ge - niet van wat a tempo

kan

           

poco rit.

ver - geet d'eeu - wig - heid.

                        Het is voor van - daag ver- geet d'eeu - wig - heid ge - niet van wat kan             

a tempo

ge - niet van wat

kan



voor -



voor -



voor -

 voor -




4

h = h. a tempo

                       29

rit.

f Want sa - men zo zin - gen da's voor a tempo

geit.

   

al - tijd

het koor van ons

 

   

                     f  uit met de geit. Want sa - men zo zin - gen da's voor al - tijd rit. a tempo                         f

het koor van ons

   

uit met de rit.

 

       uit met de rit.

uit met de

geit.

Want sa - men zo zin - gen da's voor a tempo

geit.

rit.         36

le - ven da's kwa - li

    

         f

Want

  

h. = h

-

teit.

   

rit.

al - tijd

sa - men zo zin - gen da's voor

al - tijd

      

poco meno mosso

mp Ge - loof ons,

      

poco meno mosso

mp Ge - loof ons, le - ven da's kwa - li - teit. rit. poco meno mosso

   

        le - ven da's kwa -li

-

teit.

le - ven da's kwa - li

-

teit.

 rit.           

   

mp Ge - loof ons, poco meno mosso

   

mp Ge - loof ons,

 

    het koor van ons

   

het koor van ons

   ge - loof ons, of

     ge - loof ons, of

  

ge - loof ons,

  

ge - loof ons,

 

 of



of


5

         43

    

lie - ver niet, lie - ver niet maar wat je

hier

              lie - ver niet, lie - ver niet maar wat je

hier

      

hoort

is wat je ook ziet,



    

hoort

is wat je ook

ziet,

wat je

                       lie - ver niet, lie - ver niet maar wat je hier hoort is wat je ook ziet, 

       

    

lie - ver niet, lie - ver niet maar wat je

    49

hier

 

 hoort

 rit.    is

wat je ook ziet. rit.

        

wat je hoort, wat je ook ziet. rit.

             wat je hier hoort is wat je ook ziet. 

   hier

 hoort

hier

 f

f

f

hoort

      

is wat je ook ziet,

h = h. a tempo

           De vreug - de te a tempo

zin - gen wil je niet

De vreug - de te a tempo

zin - gen wil je niet

De vreug - de te a tempo

zin - gen wil je niet

De

zin - gen wil je niet

           

              rit.

is

wat je ook

ziet.

f

wat je

vreug - de te

           


6

    55

kwijt

 

kwijt

       het koor van ons

De vreug - de te

 

le - ven da's kwa - li - teit.

De vreug - de te

              kwijt het koor van ons le - ven da's kwa - li - teit. 

  

kwijt

      

het koor van ons

       62

De vreug - de te

 

le - ven da's kwa - li

       

   



 

         le - ven da's kwa - li

-

     

-

  

teit, da's kwa - li - teit.

ritenuto

 

zin - gen

- teit, da's kwa - li - teit. ritenuto

 

zin - gen

    

De vreug - de te

zin - gen

le - ven da's kwa - li - teit, da's kwa - li - teit. ritenuto

                wil je niet kwijt het koor van ons le -ven da's kwa-li

wil je niet kwijt het koor van ons

zin - gen

    

ritenuto          

wil je niet kwijt het koor van ons

      

le - ven da's kwa - li - teit.

wil je niet kwijt het koor van ons

    

      

     

le - ven da's kwa - li - teit.

        het koor van ons

 

  

teit, da's kwa - li - teit.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.