Feest

Page 1

Feest Voor mannenkoor "Het Volgende Punt" o.l.v. Karel Baeten

Tekst : Luc Morren

Opdrachtwerk ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Koor & Stem, afdeling Limburg

q = 100    Tenor 1      Tenor 2    Daar komt de stoet, f   Bariton         Bas  Daar komt de stoet, stoet,

   

   

daar komt de stoet,

Muziek : Joost Termont

  

daar komt de stoet, stoet,

4               daar komt de stoet, daar komt de stoet,                

         

daar komt de stoet,

 

daar komt de stoet, stoet,

                 

daar komt de stoet met

toe - ters,

met

daar komt de stoet, stoet, daar komt de stoet, stoet, daar komt de stoet met

toe - ters,

met

          

         

8                                toe-ters en met bel-lll - len. Daar wordt plaats - ge - maakt,daar wordt plaats - ge - maakt, mf sostenuto                                 

toe - ters en

met

bel - lll - len.

Daar wordt plaats - ge - maakt,daar wordt plaats - ge - maakt,

12

                             gaat het feest - ge-druis op - wel - len, feest - ge-druis op - wel - len, poco a poco rall. e cresc.

          

        

gaat het feest - ge - druis op - wel - len, feest - ge - druis op - wel - len,

    op - wel - len.

    op - wel - len.

 


2

15

Meno mosso

komt het straat - the - a - ter,

Daar

komt het straat - the - a - ter,

    Daar mf   

daar

    

17 3           sier - lij - ke dan - sers, 3           

sier - lij - ke dan - sers,

  3 

komt het straat - the - a - ter met



 





  3 

daar komt het straat - the - a - ter met

      

  

dan - sers die elk hun ver - haal

ver - tel - len,

3

3

3

     

met sier - lij - ke 3

     sier - lij - ke



        dan - sers die elk hun ver - haal ver -

ver - tel - len.

3

3

dan - sers,

   Poco più mosso       

19

   

  



De

3

        raad -sel - rin - gen krin - ge - len,

mf                               p In

3

3

tel - len, ver - tel - len.

3

22

   

3

   

   

krin - ge- len,

              wit - te rook-plui - men rond, 3

3

De raad -sel - rin - gen krin - ge - len, de raad -sel - rin - gen krin - ge - len,

3

krin - ge - len,

in

krin - ge - len, wit - te rook - plui - men rond, 3

     

   3

krin - ge - len,


3

mp       

rit.

rook - plui - men rond. 3

    

rit.

q. = ca.60

    28

 

 

 

Meno mosso e sostenuto

24

   

        mf

Bak - ker,

rond. Er pp

 

landt straks

een e - nig - ma op

  mp    

rond. Er pp

      

bak - ker,

een e - nig - ma op

mf De

    

    

bak - ker,

31

bak - ker,

    

bak - ker,

grond.

    

bak - ker.

de

grond.

    

 

bak - ker speelt de trom,

de

    

bak - ker,

            bak - ker speelt de trom, speelt de trom, speelt      

 

sempre simile

de

          

landt straks



   

    

bak - ker,

  

bak - ker,



mf De

de trom.

     f

 

     

De tam - boer bakt ze bruin.

                                bak - ker speelt de trom, de bak - ker speelt de trom, speelt de trom,speelt de trom.                                   34

mp Bak - ker,

bak ker,

Bak - ker,

bak - ker,

bak ker.

f De tam -


4 37

  

        



f

De

pi - loot ont- steekt de lont.

                     boer bakt ze bruin, de tam - boer bakt ze

 

     

bruin.

De

pi -

                      De py - ro - maan vliegt wel heel erg schuin. De py - ro - maan vliegt wel                   40

f de pi - loot ont- steekt de lont.

loot,

      heel erg 43

 

 



schuin.

    



maan vliegt wel heel erg schuin.

47

    

    ha - ren,





gol

   

gol - ven

in

de

-

 p

 

 

En

dan,

 

 

 p

En



    



   



 



 

q. = q

dan

dan,

  

De py - ro -

dan

 

gol - ven

  in

de

gol - ven,

  

ven

in

de

  

ha - ren.

De

krom - ming

in

je

ha - ren,

in

de

ha - ren.

De

krom - ming

in

je

 

 



    

 

     


5

          rug, de krom-ming in 51

    rug,

54      hart

     hart

56

    

 

de krom - ming





springt o -

 

 

springt o -



 

je

rug.

 

 

 

in

je

rug.





ver,

je

 

 

ver,

je

     lach



 



slaat

je

te - rug,

 



lach

     rug, 59

   

rug,

slaat

 

ritenuto

 

   je

  

een lach, ritenuto

 



 

ritenuto een lach,

te - rug,

 

 

Je

hart springt o - ver,

   

  hart

springt o poco rall.

ver.

springt o -

ver.

 

 

je

 

 



slaat

je

te - rug, een lach

 

  

slaat

je

   een

 

een

 

 

 

   

 

te - rug, een lach

   lach.



lach.



f Een

    

 

  



poco rall.       

 

lach,



Je

hart

  

lach,

 

   



f Een

      slaat je

te -

     slaat je

  

te -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.