Avond

Page 1

Avond Aan het koor "Exsultate" Heusden Willem Kloos (1859-1938) Gecomponeerd in opdracht van het A.N.Z.-Limburg n.a.v. het "Provinciaal Koortreffen 1989"

Paul Steegmans (°1957) Duur: 2'30"

q = 68 SOPRANO

° 2p &4 œ

3 3 œ œ œ œœœ j j œ œj œj œ œ j J J J œ™ œ œ œ J J

j j œ œ œ™

Nauw zicht- baar wie - gen

op een lich - ten zucht

de

œ J

wit - te bloe sems in de scheem- ring

p

2 &4 œ

ALTO

j j œ œ œ™

Nauw zicht- baar wie -

3 j j j 3 œ œ œ œ œ œ œ ™ j j j œ œj j j j j œ œ œ œ œ œ œ gen op een lich - ten zucht de wit - te bloe sems in de scheem- ring

2 pœ œ œ œ™ œj œj œ œ 3œ œ œ ™ j j j 3 j j œ œ œ &4 œ œ œ œ œ œ J J J J J J ‹ Nauw zicht-baar wie - gen op een lich - ten zucht de wit - te bloe sems in de scheem-ring

TENOR

BASS

¢

? 42p œ

œ œ œ™ J J

3 j j j œj j œ œ œ œ 3 œ œ ™ œ œj œj œ œ œ œ œ J J J J J

Nauw zicht- baar wie - gen

op een lich - ten zucht

de

wit - te bloe sems in de scheem- ring

7

° œ ‰ œ œ œ œ j j j j j & J J J J œ œ œ œ œ œ™ ziet,

& œ Œ

hoe langs mijn ven - ster nog met ras

? œ Œ ¢ ziet,

met ras

‰ œJ œJ œJ œ œj œj œj œj j œ J œ hoe langs mijn ven - ster nog met ras ge-rucht

j3 ˙ œ 4 œ™ ras

Œ

2 4

Œ

2 4

Œ

2 4

ge - rucht

3 j j j j j j j j j j 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ˙ hoe langs mijn ven - ster nog met ras ge - rucht

Ϊ

ziet,

& œ Œ ‹ ziet,

ge rucht,

3 j #œ #œ ™ œJ 4 #˙

ge - rucht

3 ‰ œJ œ œj œj œj #œj œj œ™ œJ 43 œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ 42 J

hoe langs mijn ven- ster nog met ras

ge - rucht een en ke le al te

Copyright © A.N.Z.-Limburg 1989 Lay-out : Theo Gielen; 2019


2 13

° 2‰ j3 &4 œ œ 4 ˙ la - te

vo

-

œ

˙™

gel

vliedt.

3 2 ‰ œj œj œj œ ™ œ œ œ œ œ 4 œ J J J

˙™

En ver, daar ginds die zacht ge- kleur- de

j j j 3 2‰ j j j 4 œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ

j j 2 3 & 4 ‰ œ œj 4 œ #œ ™ #œj #œ ™ #œj œ œ #˙ ™ la - te

vo

gel

-

2 3˙ & 4 ‰ œ œJ 4 ‹ la - te vo

gel

-

-

te

En ver, daar ginds die zacht ge- kleur- de

2 ‰ œ œ œ œ™ œj œj œ œ 3œ œ 4 J J J J

œ œJ œœ ˙ ™ J J

œ œ œ™ JJ

? 42 œ œ œj 43 œj œ ˙ ¢ J J la

vliedt.

vliedt.

En ver, daar ginds die zacht ge- kleur- de

œ œj œ™ J

2 ‰ œJ œJ œJ œ ™ œ œ œ œ 3 œ 4 J J J J

j œ ˙™

vo - gel vliedt.

En ver, daar ginds die zacht ge kleur - de

20

dim. crescendo ° œ œ™ 3 j & œ ™ œ 4 œJ œJ J lucht, als

2 œ#3œ œ œ œj œ œ œj j 4 J J J œ #˙

per - le - moer

waar ie- d're

tint

j œj ˙ œ ver- vliet.

dim. crescendo

3 & œ ™ j 4 œj œj œ™ œ lucht, als

per - le - moer,

j2 œ 4 #œ

j #œ œj œj œ™

als

-

per

jcrescendo j2 3 j j ™ œ & œ 4 œ œ #œ ™ #œ 4 œ ‹ lucht, als per - le - moer, als per crescendo ? œ ™ œ 43 œj œj ˙ ¢ J lucht, als

per - le

le - moer

-

#œ œ œj j #˙ J J œ

œ -

le - moer waar ie-d're

j œ œ

2 4 Ϫ

moer,

j œj œj j #œ œ œ™ waar ie d're tint

als per

œ -

le -

j œ ˙ ver vliet. -

dim.

tint

j œ œj ˙ ver - vliet.

dim. j œ œ j œ J J œ œ œ œ #˙ moer waar ie - d're

tint

ver - vliet.

27

° ‰pp & œJ #œ œ

In teer heid..

3 j j j j j j j j #œ ™ œ #œ œ œ œ #œ ™ # œ # œ œ œ œ œ

Rust, o

won - der vreemd ge - rucht Want al - les is

bij

pp 3

&

‰ œj œ œ

˙

In teer heid..

j j j j j j j j œ™ œ œ œ # œ œ œ™ # œ # œ œ œ œ œ Rust, o

won - der vreemd ge - rucht Want al - les is

bij

pp 3

j #œ # œj œj # œ

& Œ™ ‹

In

teer - heid

j j j j j j j j #œ ™ œ #œ œ œ œ #œ ™ œ #œ œ œ œ œ Rust, o

won - der vreemd ge - rucht Want al - les is

bij

pp

? ¢

Ϊ

j j j j œ3œ œ j j j j j j j #œ #œ œ œ #œ ™ œ #œ œ œ œ #œ ™ #œ #œ œ In

teer - heid

Rust, o

won - der vreemd ge - rucht Want al - les is

bij


3 34

° j cresc. j & œ œ œJ œJ #œ ™ dag zo

dim. mp

in - nig niet,

œ 43 œ œJ #œ ™ J J

œ œ œJ #œ ™ J J

œ #œ J

zo

zo

zo

in - nig niet,

in - nig niet,

in

U œ œJ œ 42 J

- nig

niet.

cresc. mp

j j & œ œ #œj œj #œ ™ dag zo

j3 œ 4œ

in - nig niet,

zo

in

dim. 2 j #œj œj œj j #œj j œj U œ 4 œ œ œ

j j j j œ #œ œ œ œ -

nig niet,

zo

in

-

nig niet,

zo

in -

nig niet.

cresc.

j œ œ œ dim.j œ j œ U 2 œ J J J #œ J œ J œ 4

mp

j j œ œ œ™ œ & œ J J ‹ dag zo in- nig niet,

j œ œJ œJ œJ #œ

œ 43 #œ J zo

in

-

nig niet,

zo

in

-

nig niet,

zo

in -

nig niet.

cresc.

j j œ 3 #˙ ? œJ œJ œJ #œJ #œmp # œ J œ J 4 ¢ dag zo

in - nig niet, zo in - nig

niet,

œ #œj #U ˙™ J

œ #œj #˙ J zo

in

2 4

nig niet.

-

39

cresc. e animato j 3 3 ° 2p 3 j # œ # œ ™ ™ œ œ & 4 œ#œ #œ #œ œ œ œ #œ œ ™ œ œ Al - le ge - luid

dat nog van ver - re sprak, ver stierf,

ver stierf,

#œ ˙ J ver stierf.

3 p cresc. e animato j j 3 3 2œœ j & 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ #œ ™ œj #œj œ œ œ #œ #œJ #œJ œ ™

Al - le ge - luid

dat nog van ver - re sprak, ver

stierf, ver

stierf,

ver stierf.

f Œ œ De

œ ™ #œ J wind,

f

Œ œ De

œ ™ œj wind,

3 f 3 3 j ™ #œ ˙ #œ ™ œ j ™ cresc.j e animato œ 2 pœ œ œ Œ & 4 #œ #œ #œ œ œ œ #œ #œ #œ œ ™ œ J J ‹ Al- le ge- luid dat nog van ver - re sprak, ver stierf, ver stierf, ver stierf. De wind, cresc. e animato 3 p ? 42 œ œ#œ #œ #œ 3œ œ œ 3 œ #œ ™ œ #œ œ œJ œJ #œ # œJ # œJ œ #œj #˙ #˙ J J J ¢

Al - le ge - luid

dat nog van ver - re sprak, ver

stierf, ver

stierf,

ver

stierf, ver

stierf.

47

° œ j j j & J œ œ #œ #˙

mf

3 4 #œ

de wol ken

p

2 j j œ œ œj œj 4 #˙ al- les gaat al

zacht

en zach - ter,

mf

& #œj œj œj œj ˙

3 4œ

de wol ken

a...

p

j j j j 42 œ œ œ œ #˙ al- les gaat al

‰ œj j j #œ œ œ #˙

zacht

‰ j j j œ #œ œ œ #˙ en zach - ter, a...

mf

j œ & J œJ œJ œ ˙ ‹ de wol ken

3 4œ

j j j j œ œ œ œ 42 #˙ al- les gaat al

zacht

p ‰ œj #œj œj œ #˙ en zach - ter,

a...

pp

? #œ

œ

¢ De

j j j #œ œ œJ 43 #œ œ ˙ wind, de

wol ken

j 2 #œ mf 4 œ #œ œ al

zacht

j œj œj œ œ

j j 3 #œ œœœœ

en zach - ter,

al- les wordt zo

p


4 ppp

54

j j œ™ œ œ œ 3 3 œ œ œ J J J œœœ4

U #œ œ œ œ #œ #˙

mf

pp

° & #˙

3

al - les wordt zo stil.

pp

En

U #˙

ik weet niet, hoe thans dit hart zo

ppp 3

&

j j œ œ œ œ #œ #˙

˙

al - les wordt zo

ppp 3

mf

U #˙

ik weet niet, hoe thans dit hart zo

¢ stil.

61 ff œ œ3 œ #>œJ >œJ Œ

cresc.

mf

° 3 &4 œ

3

‰ œj œj œj 42 œ

zwak,

dat

al

zo

moe

œ

œ œ œ œ œ œ J J

is,

al - tijd

2 j j œ œ œj 4 œ dat

al - tijd maar lui - der,

œ

3 ff 3 j œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œj œj Œ J > >

al

zo

moe

is,

al - tijd

lui - der slaat,

al - tijd maar lui - der;

cresc.

mf 3 j j 2 & 4 œ ‰ œj œ œ 4 œ œ ‹ zwak, dat al zo moe is,

œ œ œ œ œ œ J J

3 ff> > œ œ œ œJ œJ Œ

al - tijd

al - tijd maar lui - der,

3

lui - der slaat,

cresc.

mf

œ œ œj 42 œ J J

?3 ™ ¢ 4Œ

lui - der slaat,

cresc.

mf

3 & 4 Ϊ

dat

al

zo

moe

œ

œ œ œ 3œ œ œ J J

3 œ œ œ >œ >œ Œ J J

is,

al - tijd

al - tijd maar lui - der;

lui - der slaat,

66 mf

° &

3

mf

œ 3œ œ œ

Œ

en

niet

3 4 ˙™

œ #œ œ ˙

rus

ten

-

˙™

wil.

3

mf

mf

& Œ

œœœ œ en

niet

rus

#œ -

3 4

œ -

œ ten,

-

#œ œ rus

-

#œ œ œ #˙ ™ ten wil. -

mf

& ‹

mf 3 œ œ œ œj œ J

œ j J œ œ œ

en

-

niet rus

ten,

œ œ rus

3 4 œ # œ #œœ

˙™

ten

wil.

-

-

3

mf

mf

?

Œ

œ œ

¢ en niet

3 4

j j œ™ œ œ œ 3 3 œ œ œ J J J œœœ4

U #˙

En ppp

? #˙

stil.

pp

& #œ œ œ œ #œ #˙ ‹ al - les wordt zo stil.

œœœœ rus

-

ten

˙ wil,

3 4 ˙ rus

-

œ

˙™

ten

wil.

3 4