__MAIN_TEXT__

Page 1

Forhandleruddannelse

FORHANDLER­ UDDANNELSE

Til dig med større forhandlingsopgaver i din organisation


Forhandleruddannelse Det får du ud af kurset

2

Gennem uddannelsen får du en bred vifte af praktiske færdigheder i forhand­ ling, så du kan håndtere mere kompli­ cerede forhandlingsforløb og assistere andre i at forhandle fastkørte konflikter. Du får også inspiration til at forny din organisations forhandlingsmetoder med henblik på at opnå bedre, mere holdba­ re og mere tilfredsstillende resultater.

forhandlingen til overenskomstforhand­ linger og håndtering af konfliktfyldte forløb.

Herudover opnår du en solid teoretisk indsigt i mange forskellige forhold omkring forskellige typer af forhandlin­ ger på arbejdsmarkedet – fra én til én

Samtidig giver forhandleruddannelsen dig lejlighed til at udbygge dit personli­ ge netværk inden for forhandlingsom­ rådet.

Du får inspiration til at udvikle din egen forhandlingsstil, og du får lejlighed til sammen med andre at arbejde med dine stærke sider ud fra en specifikt forhand­ lingsteknisk tilgang.


FOR HA N D L ER U D DA N N EL S E

Der arbejdes med teori, træning i brug af værktøjer, tests og person­ lig coaching. Teori formidles gennem oplæg, øvelser og deltagernes littera­ turstudier. Værktøjer formidles gennem forhandlingsøvelser i små grupper og træning individuelt. Den personlige coaching består i at deltagerne får feedback om deres hand­ lingsmønstre som forhandlere og deres rolle i repræsentative forhandlinger. Det er derfor en stor fordel, når delta­ gerne har lyst til at inddrage egne for­ handlinger og arbejde med dem under uddannelsen.

Hvem kan deltage: Formænd, næstformænd og andre organisationspolitikere, forhandlings­ konsulenter, faglige konsulenter og andre, som forhandler overenskomster og aftaler på centralt eller lokalt niveau. Undervisere: Forhandlingsrådgiver Søren Viemose, Kaløvig Center, vil være gennemgåen­ de underviser i hele forløbet. Desuden medvirker forhandlingsrådgiver Malene Rix og mediator Lin Adrian, suppleret med andre rådgivere og gæsteunder­ visere fra begge sider af forhandlings­ bordet. Afholdelse: Såfremt restriktionerne foreskriver at vi ikke kan mødes, vil de enkelte moduler blive afholdt digitalt.

3


FOR HA N D L ER U D DA N N EL S E

Det arbejder vi med Modul 1. (2 dage) Udvikling af egen forhandlingsstil • • • • •

Konstruktiv forhandling og den konstruktive forhandler Et spørgsmål om stil og metoder Forhandlingsstil og deltagernes individuelle udviklingsudfordringer Køn og forhandling Vores forventningers betydning for den måde, vi forhandler på

Modul 2. (2 dage) Kommunikation i forhandlinger • Teori og praktisk viden om metoder, der giver bedre og mere værdifulde resultater • Forhandlinger i modvind • Kommunikation der befordrer opnåelse af enighed • Procedureaftaler, klimaaftaler, køreplaner..... hvad er hvad og hvordan forhandler man om forhandlingen? • Forhandling med forskellige modpartstyper

Modul 3. (2 dage) Konstruktiv forhandling i den samlede proces • • • • •

At kunne begejstre sin modpart og vække til eftertanke Fra flad sagsbehandling til værdiskabende dialog med en uenig modpart Opgaver, roller og pli Gode råd fra start til slut i et forhandlingsforløb Træning i et samlet forhandlingsforløb

Modul 4. (2 dage) Virksomme forhandlingsteknikker • • • •

4

Kilder til indflydelse – et spørgsmål om mod, mandat og muligheder Din egen optræden og dit eget udtryk Fra intention til faktisk signal ved bordet Den skjulte parallelle forhandling om position, lydhørhed og relation


FOR HA N D L ER U D DA N N EL S E

Modul 5. (2 dage) Konfliktfyldte forhandlinger • • • •

Konfliktforståelse og egen tilgang til konflikter Egen rolle i andres konflikter som assisterende tredjepart Varetagelse af enkeltmedlemmers interesser i konfliktfyldte forhandlinger Forskellige teknikker til mægling i konfliktfyldte forhandlinger

Modul 6 (2 dage) Delegationsforhandlinger • • • •

5

Roller og opgaver i en forhandlingsdelegation Håndtering af et samlet forløb med mange ved bordet. Forholdet mellem frontforhandlerne, det nære bagland og øvrige interessenter Træning i ledelse i en delegationsforhandling


FOR HA N D L ER U D DA N N EL S E

Praktisk info Forhandleruddannelse består af 12 kursusdage fordelt på moduler af to dages varighed. Modul

Periode

Sted

Modul 1: Udvikling af egen forhandlingsstil

15. - 16. marts 2021 Kalø Vig Kursusejendom, Rønde

Modul 2: Kommunikation i forhandlinger

26. - 27. april 2021

Kalø Vig Kursusejendom, Rønde

Modul 3: Konstruktiv forhand­ling i den samlede proces

17. - 18. maj 2021

Konventum A/S, Helsingør

Modul 4: Virksomme forhandlingsteknikker

14. - 15. juni 2021

Kalø Vig Kursusejendom, Rønde

Modul 5: Konfliktfyldte forhandlinger

9. - 10. sept. 2021

Konventum A/S, Helsingør

Modul 6: Delegations­forhandlinger

7. - 8. oktober 2021

Konventum A/S, Helsingør

Pris: Kr. 71.000,-* Kursusnr: 4148-21-00-10 Frist: Senest 1 måned før kursusstart eller så længe der er ledige pladser på kurset. * Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, to obligatoriske bøger samt ophold og forplejning på Konventum og Kaløvig Center. Transportudgifter m.v. er ikke inkluderet.

Yderligere information Om indholdet på uddannelsen, kontakt konsulent Dorte Jepsen, mail: dj@konventum.dk eller telefon 20 21 30 63. Om praktiske forhold, kontakt kursusadministrationen, mail: kursus@konventum.dk eller telefon 49 28 09 00. 6


FOR HA N D L ER U D DA N N EL S E

Tilmelding Tilmelding foregĂĽr via din medlemsorganisation.

7


Erling Jensens Vej 1 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk

Profile for Konventum

Forhandleruddannelsen 2021 | Konventum Uddannelse  

Konventums forhandleruddannelse er for dig Til dig med større forhandlingsopgaver i din organisation. Gennem uddannelsen får du en bred vif...

Forhandleruddannelsen 2021 | Konventum Uddannelse  

Konventums forhandleruddannelse er for dig Til dig med større forhandlingsopgaver i din organisation. Gennem uddannelsen får du en bred vif...

Profile for konventum