Page 1

Arbejdslivskonference 2021 27. september - 1. oktober

Demokratisering af Arbejdet

Indflydelse, medbestemmelse og ejerskab


Arbejdslivskonference 2021

Demokratisering af arbejdet Hvorfor skal vi se på demokrati og arbejde? ”Demokratiet stopper ved indgangen til arbejdspladsen” Sådan er det blevet sagt mange gange. Men er det nu også sandt? Bør det være sådan? Og hvordan kan vi styrke medbestemmelsen? På årets arbejdslivskonference sætter vi fokus på disse spørgsmål, når vi ser nærmere på de bølger af initiativer til demokratisering af arbejdet, som aktuelt og tidligere har præget vores arbejdsliv. Derudover kommer vil vi til at tage temperaturen på forholdene for medbestemmelse på din arbejdsplads, ligesom vi vil arbejde med øget demokratisering i forbindelse med arbejdspladsnære problemstillinger, man som tillidsvalgt står overfor.


Hvad mener vi med styrket indflydelse og samarbejde?

TILMELDING & PRIS Kursusnummer: Periode: Pris:

5310-21-00-01 27. september - 1. oktober 2021 kr. 14.320,-

Tilmelding Er du medlem af en organisation som er med i FIU-samarbejdet, skal du kontakte din afdeling/organisation, som sørger for den videre tilmelding. Er du medlem af en organisation som ikke er med i FIU-samarbejdet, skal du kontakte din afdeling/organisation, som tilmelder dig ved at sende en mail til kursus@ konventum.dk.


Gruppearbejde Gennem ugen ser vi på demokratisering af arbejde fra forskellige vinkler. For hver vinkel skal vi arbejde med at lave udkast til en mere demokratisk fremtid. Gennem gruppearbejde skal I udarbejde indsatser, som I hver især kan arbejde med på jeres arbejdsplads, for at nærme jer de ønsker I har til fremtiden.


PROGRAM Mandag den 27. september 2021 Vi starter ugen med at kaste et blik på fortiden og de store linjer for demokratisering af arbejdet. Vi skal først diskutere arbejderbevægelsens indsatser for at skabe strukturelt ejerskab og medbestemmelse, så magten på arbejdsmarkedet fordeles i samfundet. Vi skal også se på det grundlæggende behov for medbestemmelse over eget arbejdet på arbejdspladsen. Er det overhoved et behov for et godt arbejdsliv, eller er det bare en overdrevet luksus? Derudover møder vi et eksempel på en basisdemokratisk virksomhed, hvor alle bestemmer ligeligt og tjener det samme. Gennem dagen skal vi arbejder med at omsætte vores viden om fortiden til udkast for fremtiden. Mandag møder du: Flemming Ibsen Professor emeritus, Center for Arbejdsmarkedsforskning, AAU Biger Steen Nielsen Professor emeritus, Arbejdslivs- og Aktionsforskning, RUC

Tirsdag den 28. september 2021 Tirsdag vender vi blikket mod fremtiden, og ser nærmere på de mange nye eksempler på, hvordan et mere demokratisk arbejdsmarked kan se ud. I udlandet vokser den demokratiske bølge på arbejsmarkedet, og erfaring viser, at det gør virkomhederne stærkere - men kan vi følge med i Danmark? Derudover skal vi se nærmere på forholdet mellem indflydelse og arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er nemlig i høj grad defineret ved, at man har indflydelse på eget arbejde. Men hvordan står det til med indflydelsen og det gode arbejdsmiljø i dag? Tirsdag møder du: Andreas Pinstrup Forfatter og administrerende direktør, Tænketanken Demokratisk Erhverv Jeppe Ajslev Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø


Onsdag den 29. september 2021 Onsdag går turen til København. Vi pakker vores ting, og kører i fællesskab med bus til københavn. Her skal vi kaste blikket på de demokratiformer, der eksisterer på arbejdspladsen, og hvordan vi styrker dem. Du skal blandt andet arbejde med at kortlægge demokratiet på din arbejdsplads, så du har et overblik over, hvor der skal sættes ind, for at skabe mere medbestemmelse i det daglige. Derudover skal vi arbejde med inklussion på arbejdsmarkedet som en vinkel på demokratisering. Har vi et arbejdsmarked med plads til alle, eller ser vi et arbejdsmarked, der kun rummer dem, der opfylder nogle snævre kriterier? I denne forbindelse opfører Rejsescenen en særlig forestilling for os, om fællesskabets opgave ift. at skabe de bedste betingelser for at mennesker kan indgå på arbejdspladsen - uanset hvilket handicap man har. Vi spiser middag og overnatter på hotel i København. Onsdag møder du: Helge Hvid Professor emeritus, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC Rejsescenen Rejsescenen er et omrejsende politisk teater, der har fokus på arbejdslivet fra medarbejderens perspektiver.


Torsdag den 30. september 2021 Torsdag morgen kører vi tilbage til Konventum. På Konventum sætter fokus på indføring af ny teknologi og behovet for at have indflydelse herpå. Ny teknologi spiller nemlig en rolle i de flestes arbejdsliv, og er noget der definere den måde vi arbejder. Men for mange er det noget, der bliver presset ned ovenfra. Derfor skal vi arbejde med at sikre indflydelse på det rigtige tidspunkt, så vi kan sikre gode processer og resultater for alle. Torsdag skal vi også kaste et lidt kritisk blik på demokratisering af arbejdet og arbejde med sammenhængen mellem demokrati og ledelse, så vi er klædt bedre på til, at skabe øget indflydelse i den virkelighed vi arbejder i. Onsdag møder du: Amalie Marie Bonde Jørgensen Ph.d.-studerende, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC Susanne Ekman Lektor, Center for Arbejdslivsforskning, RUC

Fredag den 1. oktober 2021 Vi slutter konferencen af med at dele vores erfaringer fra ugen, og vi skal præsentere de forskellige fremtidsudkast og handleplaner, som er blevet udarbejdet i ugens gruppearbejde.

Sted Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Information Hvis du har brug for praktiske informationer vedrørende Arbejdslivskonferencen, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på kursus@konventum.dk eller tlf. 49 28 09 00. Om indholdet Hvis du ønsker informationer om indholdet på Arbejdslivskonferencen, er du velkommen til at kontakte Jesper Syska Dragsbæk på mobil 27 21 15 40 eller jd@konventum.dk.


Erling Jensens Vej 1 • 3000 Helsingør • Tlf 49 28 09 00 • konventum.dk

Profile for Konventum

Arbejdslivskonference 2021  

Titlen for årets arbejdslivskonference er "Demokratisering af Arbejdet - Indflydelse, medbestemmelse og ejerskab". Hvorfor skal vi se på de...

Arbejdslivskonference 2021  

Titlen for årets arbejdslivskonference er "Demokratisering af Arbejdet - Indflydelse, medbestemmelse og ejerskab". Hvorfor skal vi se på de...

Profile for konventum

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded