WANG UNG TØNSBERG

Page 1

WANG UNG IDRETTSUNGDOMSSKOLE TØNSBERG

MILJØ TRIVSEL RESULTATER

2 0 2 4 -2 0 2 5


FOKUSOMRÅDER PÅ WANG UNG Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid… PB

1.

2.

… blir sett og får en unik og tett oppfølging

… har et trygt og inspirerende miljø

forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

tør å prøve og gjøre feil

• •

er kjent med kvaliteten på eget arbeid og prestasjoner

betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre

ytrer seg, lytter og samarbeider

vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

/

2

/


/ WANG UNG /

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

Ung_Tønsberg_20/21.indd 1

12.11.2019 11:22

3.

4.

… lærer å mestre utfordringer og løse oppgaver

… utvikler høy kompetanse i lesing, skriving, regning og idrett

er aktive deltakere i egen lærings- og utviklingsprosess

blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes

anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder

får tilpasset og variert opplæring og trening

utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter

/

3

/


GLEDEN VED LÆRING OG AKTIVITET Elevene ved WANG Ung skal erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De er i starten på en lang idrettskarriere, og det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på utviklingen til hver enkelt elev.

Barn født samme år kan være langt fra hverandre i utvikling i denne perioden. Vårt trenerteam tar hensyn til dette og har fokus på mestring, fremgang og variert trening. Vi skal hjelpe til med å bygge grunnlaget for veien videre. For oss er kvalitet, trygghet og variasjon de viktigste stikkordene for treningene. Gjennom individuell mestring og sosialt samhold skal elevene våre oppleve glede i trening og aktivitet. Trenerne våre skal tilrettelegge aktiviteter slik at elevene tør å utfordre grensene sine og dermed oppleve mestring. Gjennom variasjon i et bredt utvalg av aktiviteter og gradvis progresjon i nivå, ønsker vi å bevare og øke elevenes motivasjon for idrett og aktivitet.

/ 4 /

Elever ved WANG Ung vil trene mer På WANG Ung danner basistrening grunnlag for elevenes idrettsspesifikke treningsarbeid. Basistreningen er viktig i en alder hvor idretten i større og større grad vil bli spisset og spesialisert. Grunnleggende basisferdigheter som balanse, koordinasjon, utholdenhet, styrke og bevegelighet er i hovedfokus på treningsøktene. Treningsrammer på WANG Ung • Fire 90-minuttersøkter per uke • Trening med lav belastning • Gradvis økende idrettsspesialisering i løpet av tre år


/ WANG UNG /

EN HELHETLIG OPPFØLGING Vi ønsker å hjelpe våre elever til å finne en god balanse på idrett, skole og livet generelt gjennom de potensielt seks årene hos oss i WANG. Dette ivaretar vi gjennom våre to prosjekt, «Helhetlig helse» og «Det 6-årige løpet».

Helhetlig helse har medført en ny retning hvor vi blant annet ønsker at informasjon og kunnskap om fysisk og psykisk helse skal være en naturlig del av elevenes hverdag. For å imøtekomme den nye retningen på best mulig vis har vi definerte årshjul for Helhetlig Helse for alle trinn, med ulike tiltak inn mot elever, ansatte og foresatte. For å styrke kompetansen til alle som er tett på eleven (lærere, trenere og foresatte) har vi et faglig samarbeid med Olympiatoppen, Sunn Idrett, Antidoping Norge, Braive, forskningsmiljøer på Norges Idrettshøgskole og Skadefri. Vi har tro på at vi sammen kan finne en god vei til å lykkes med idrett, skole og samtidig ha det bra i livet!

«Helhetlig helse» er en helsefremmende satsning i hele WANG, i samarbeid med relevante fag- og forskningsmiljøer som har til hovedhensikt å sikre god fysisk og psykisk helse hos våre elever. «Det 6-årige løpet» sikrer våre elever en god og progressiv utvikling av det idrettsspesifikke treningsinnholdet fra Ung til Toppidrett på tvers av våre skoler.

«Det 6-årige løpet» er idrettsspesifikke utviklingstrapper i et 6-års perspektiv fra start på UNG til fullførelse av Toppidrett. Utviklingstrappene er utviklet av våre trenere i WANG i samarbeid med særforbundene i de aktuelle idrettene. Med dette sørger vi for en progressiv utvikling i henhold til Olympiatoppens utviklingsfilosofi og særforbundenes utviklingstrapper. Utviklingstrappene sikrer dermed idrettsspesifikk kvalitet i henhold til elevenes nåværende nivå samt god kommunikasjon rundt trening ettersom alle innenfor en idrett forholder seg til samme utviklingstrapp. Ove Husket Sollie og Stine Østvold Aamot leder disse to prosjektene i WANG.

/

5

/


/ WANG UNG /

VELKOMMEN TIL WANG UNG TØNSBERG EN OPPLEVELSE FOR IDRETTSGLAD UNGDOM WANG Ung Tønsberg er en to-parallell idrettsungdomsskole. Skolen har lyse, moderne lokaler med klasserom som innbyr til gode læringsøkter. Klasserommene har digitale skjermer, elevene har hver sin datamaskin og det er trådløst nettverk på hele skolen. Riktig bruk av IKT i hverdagen er viktig for WANG Ung. Dyktige lærere og motiverte elever bidrar sammen til en hverdag preget av læring, aktivitet og trivsel. WANG Ung Tønsberg har en flott beliggenhet på Eik, med umiddelbar nærhet til skog og mark. 20 minutters gange eller en rask sykkeltur unna ligger Tønsberg sentrum. Det er meget god bussforbindelse til og fra Tønsberg sentrum. Mange av Tønsbergs flotteste treningsfasiliteter ligger i skolens nærområde. Våre elever trener blant annet i Vestfoldhallen, Messehallen (turnhallen) og i vår egen treningspark i skolegården. WANG Ung Tønsberg tilbyr elevene en skolehverdag der både skolegang og trening tas på alvor. Kombinasjonen av skole og idrett har siden skolens oppstart i 2015 vist seg å gi gode resultater både på treningsfeltet og i klasserommet.

/ 6 /

WANG Ung er en profilskole som følger fagene og målene i Kunnskapsløftet. I tillegg er det egne kompetansemål for idrett i flere av fagene samt et eget profilfag som heter “Utvikling av unge idrettsutøvere”. Elevene gjennomfører ukentlig fire organiserte treningsøkter på 90 minutter med en trenertetthet på 1:15. I tillegg organiseres det treningsdager, overnattingstur i 8.trinn, årlig skidag, treningssamling i 10.trinn og hospitering med WANG Toppidrett Tønsberg. Elever ved WANG Ung Tønsberg skal få tett oppfølging fra sine lærere og trenere. Den enkelte elev skal sees og høres. Sammen skal vi jobbe for at elevene blir tatt på alvor og bidra til at de når sine mål. Vi opplever at elever og ansatte ved WANG Ung trives i en spennende og aktiv hverdag. WANG Ung Tønsberg ønsker å skape et positivt og utviklende skole– og idrettsmiljø i Tønsberg. Sammen med WANG Toppidrett ønsker vi å løfte frem unge utøvere, samt hindre frafall i idretten ved å skape et idrettsmiljø hvor læring og aktivitet forsterker og utfyller hverandre. Vi gleder oss til å ha deg som elev hos oss!


GEIR ERLANDSEN Toppidrettssjef Tønsberg

MANDAG

GEORG ELLILA Ass. rektor WANG Ung

TORSDAG

FREDAG

SKOLE

SKOLE

SKOLE

TRENING

TRENING

TRENING

TRENING

SKOLE

SKOLE

SKOLE

SKOLE

08.00–08.30 08.30–09.15

FREDRIK AUKLAND Daglig leder

SKOLE

TIRSDAG

ONSDAG

LEKSEHJELP

LEKSEHJELP

SKOLE

09.15–10.00 10.00–10.45 10.45–11.30 11.30-12.20 12.20-13.05 13.05-13.50 14.00–14.45

TRENING/KONKURRANSE MED KLUBB

/ 7 /


5

TRENERE TRENERNE PÅ WANGOG UNGLÆRERE HAR: PÅ WANG

UNIK KOMPETANS

Vi er stolte av å ha Norges beste trenere på WANG. Trenerene setter elevens utvikling i et langsiktig perspektiv. Vi er stolte av å ha Norges beste trenere på WANG Ung. Våre trenere ha Her får du møte noen av dem.

på å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere. Trenerene setter eleven langsiktig perspektiv. Her får du møte noen av dem.

JØRGEN AUKLAND Trener langrenn Jørgen har en lang karriere bak seg som skiløper og har vært en av pionerene bak utviklingen av langløp og staking. Han /var den første som vant Vasaloppet 8 / uten festesmøring og den første som

Jørgen har en lang karriere bak seg som skiløper og har vært en av pionerene bak utviklingen av langløp og staking. Han var den første som vant Vasaloppet uten festesmøring og den første som staket opp den avsluttende bakken i Marcialonga. Han har vært med på å starte opp og drifte en rekke private lag, og er idag sportssjef for Team Ragde Charge ved siden av jobben som trener ved WANG. Jørgen har hovedfag idrettssosiologi fra Norges Idrettshøgskole og er brennende opptatt av langrenn, trening, utvikling og fysisk aktivitet. Etter å ha reist rundt i verden og vunnet skirenn i 20 år har han slått seg godt til ro på WANG og stortrives med å jobbe med unge, sultne utøvere. I tillegg til jobben på WANG Ung og WANG Toppidrett er Jørgen sportslig leder i Oseberg Skilag. - Å være trener på WANG er en spennende utfordring der jeg kan bruke all min erfaring og hjelpe unge, motiverte utøvere til å nå sine mål. Treningsglede, utvikling, gode holdninger og hardt arbeid er noe ungdommene vil møte hos meg.

Det å få muligheten til å påvirke unge ambisiøse idrettsutøvere på WANG Ung er et stort privilegium. På mine økter er jeg opptatt av at elevene

I Tyskland fikk «håndballgude på et av verden Flensburg Han 11 sesonger som


es beste trenere på WANG Ung. Våre trenere har hovedfokus ens toppidrettsutøvere. Trenerene setter elevens utvikling i et er får du møte noen av dem.

g som ne bak

oppet om ni

og ag siden Jørgen Norges opptatt ysisk rden slått ves øvere. og slig

nende

/ TRENERE OG LÆRERE PÅ WANG UNG /

Det å få muligheten til å påvirke unge ambisiøse idrettsutøvere på WANG Ung er et stort privilegium. På mine økter er jeg opptatt av at elevene skal oppleve mestring og idrettsglede. For meg er dette helt avgjørende for videre satsning i sin idrett. Elevene vil samtidig oppleve øktene som utfordrende og krevende med fokus på kvalitet og gode holdninger. Det å være trener på WANG Ung gir meg økt kompetanse i møte med dyktige elever og høyt kompetente kollegaer med ulik idrettsbakgrunn.

KRISTIAN RINALDO PEDERSEN Det å få muligheten til å påvirke unge Trener fotball ambisiøse idrettsutøvere på WANG Ung er et stort privilegium.

I Tyskland fikk Johnny kallenavnet «håndballguden» etter 8 sesonger på et av verdens beste klubblag Flensburg Handewitt. Johnny har spilt Birgitte Sættem Jomaas fikk sitt gjennombrudd i VM på 11 sesonger som profesjonell i Tyskland. På mine økter er jeg opptatt av at elevene

hjemmebane i 1999 som 21 åring. Det endte med gull, og skal oppleve mestring og idrettsglede. direktekvalifisering til OL i Sidney 2000. Der fikk Norge og Birgitte OL bronse. Hun har spilt i EM og fått sølvmedalje, Johnny har 191 landskamper for Norge For meg er dette helt avgjørende for i tillegg til mesterskap på yngre landslag har det gitt mye en allsidig bakgrunn ogBirgitte har fåtthar med seg 5 VM og 3 som EM. langrennvidere satsning i sin idrett. Elevene vil erfaring. sløper, rytmisk sportsgymnasiast og friidrettsutøver i sin samtidig oppleve øktene som utfordrende oppvekst i Molde, ved siden av håndball i Rival. Som 19 flyttet hun til Larvik og spilte for LHK i 10 sesonger. På WANG Ung får jeg en unik mulighet til og krevende med fokus på kvalitet og åring I tillegg til å være allmennlærer, med grunnfag i idrett og å år jobbe unge og motiverte mange som kroppsøvingsog mat idrettsutøvere. og helse lærer er gode holdninger. Birgitte i gang med trenerutdanning i Norges håndballSom tidligere toppidrettsutøver, vet forbund og er engasjert som RLM trener på guttesiden, til hva å være klubbtrenere for lykkes. et jentelag. som kreves for Den Det å være trener på WANG Ung gir megi tilleggjeg

lystbetonte og allsidige økt kompetanse i møte med dyktige - Jeg er genuint interessert i idrett treningen og håndballpå spesielt. I min jobb på WANG kan jeg bruke kompetansen min WANG Ung gir elevene et godt grunnlag elever og høyt kompetente kollegaer med på ungdom som ønsker en aktiv skolehverdag. for et livslangt forhold til idrett og trening. ulik idrettsbakgrunn.

BIRGITTE SÆTTEM JOMAAS Trener håndball

- Elevene på WANG får de nye utfordringer, varierte økter og møter kunnskapsrike trenere som ønsker å hjelpe hver enkeltVi til har stadig nå nye mål. gode Her møter elevene et ågodt miljø, lærere og andre ungdommer som er fantastiske, spreke, ivrige og dedikerte.

kompetente trenere.

/ 9 /


ASGEIR FREMSTAD Lærer, rådgiver og Idrettsansvarlig Glede og engasjement i hver treningsøkt, er en viktig faktor på skolen og noe jeg prioriterer i mine økter. Samtidig som konsentrasjon og riktig teknikk står i fokus.

/ 10 /

På WANG Ung får aktiv idrettsungdom en unik mulighet til å utvikle seg i et miljø preget av dyktige trenere. Gjennom fokus på elevenes basisferdigheter gjør vi dem godt rustet til å møte framtidige idrettslige utfordringer. Akkurat som i klasserommet møtes elevene fra ulike idretter også på treningsfeltet. Dette er svært inspirerende og gir de en unik mulighet til å lære av hverandre og å lære sammen. WANG Ung-trenerene samles også regelmessig for planlegging, erfaringsdeling og videreutvikling av egen tren-erkompetanse. Det gjør at vi kan gjennomføre trening for våre elever med beste praksis og god kvalitet. Vi er stolte av å være trenere på WANG Ung. Det er et privilegium å møte motiverte elever på trening og kunne være med å bidra på reisen i elevenes videre idrettskarriere.


GRETE ETHOLM Lærer og trener Lærerne jobber kontinuerlig for å utvikle elevenes ferdigheter i å mestre oppgaver og løse utfordringer, samtidig som de har ansvar for å sikre at elevene utvikler høy faglig kompetanse.

Grete har hele 17 NM gull på rad i diskos for kvinner. Hun har i flere år vært kaptein på landslaget i friidrett og er alltid blid og tilstedeværende. Hun hele tiden hatt et brennende engasjement som lærer på ungdomstrinnet. Hos oss kombinerer Grete lærerrollen med trenerrollen, og er en trygg medspiller i elevenes hverdag. Som hun sier selv: “Vi skaper engasjement og utforskertrang, og vi skal gi elevene kunnskap, dugelighet og holdninger til å mestre livene sine Vi som profesjonelle lærere og trenere har dessuten en gylden mulighet til å gi elevene lyst til å lære”.

/ 11 /


4

Intervju med fire elever

OM WANG UNG

/ 12 /

PHILIP HOLSETER KARLSEN 10. Trinn / Fotball

EMELI SØRVIK-HANSEN 10. Trinn / Håndball

Klubb: FK Eik Tønsberg. Stolt over: Tatt ut på G15 landslag og scoret to mål i første turnering.

Klubb: Flint Tønsberg Stolt over: Vinner av Petter Wessel Cup 2023 med Flint Tønsberg.

Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg hadde lyst til å trene mer. Det at vi fikk muligheten til å trene to ganger om dagen likte jeg, siden jeg elsker å trene. Dessuten hadde jeg hørt mye bra om WANG Ung fra andre som både går der og har gått der tidligere.

Hvorfor valgte du WANG Ung? På WANG Ung får jeg kombinert skole og idrett. Jeg får utviklet meg som idrettsutøver og på trening i håndball får jeg trent både teknisk og fysisk. På WANG har de også gode trenere som hjelper meg i min utvikling til å bli en bedre utøver.

Hva synes du om WANG Ung så langt? Inntrykket mitt hittil er veldig bra. Jeg trives godt med treningene og miljøet blant elevene er bra. Jeg har fått mange nye venner på skolen. Det er også veldig bra læring i klasserommet med gode lærere.

Hva synes du om WANG Ung så langt? Jeg trives veldig godt med kombinasjonen av skole og trening. Lærerne og trenerne hjelper meg med å få en god skolehverdag. Treningene har god kvalitet og jeg føler at jeg utvikler meg på mange områder på treningene. Dessuten er skolemiljøet veldig bra.


/ ELEVER OM WANG UNG /

TUVA SVINDLAND VG2 / Langrenn

MAJA SPATSCHECK VG2 / Skateboard

Klubb: Oseberg Skilag. Stolt over: Finaleplass i Norgescup på Lillehammer og 5. plass i jr.NM Alta 2023.

Klubb: Tjøme skateklubb. Stolt over: Kongepokal i skateboard og en 6. plass i ungdoms-OL 2023.

Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg ønsket å ha mer trening i hverdagen. Jeg synes også hørtes fint ut med et avbrekk i skoledagen med trening. Hele konseptet med variert trening virket gøy og spennende, og jeg hadde hørt mye bra om WANG Ung fra andre.

Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg valgte WANG for å satse på skating. WANG Ung ga meg muligheten til å kombinere skole og idrett. I tillegg er det et bra trenings- og skolemiljø der man får gode og erfarne trenere og lærere, som vil hjelpe deg med utviklingen.

Hva synes du om WANG Ung? Jeg likte meg veldig godt på WANG Ung. Treningene var varierte, og vi hadde et bra skolemiljø. Vi var mange elever som hadde samme interesser og vi har ble en sammensveiset gjeng. Det er også bra lærere og trenere på skolen.

Hva synes du om WANG Ung? WANG gjorde det mulig for meg å dra på alle konkurranser, samlinger og treninger som var viktig for meg når jeg skulle velge skole. Jeg er veldig glad over at jeg valgte WANG og gleder meg til å forsette videre på WANG Toppidrett.

/ 13 /


PRAKTISK INFORMASJON Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at skolepengene utgjør en mindre andel. For skoleåret 2024-2025 er prisen Kr: 24. 600,- med forbehold om justering. Første avdrag av skolepengene er på kr 2000,-, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Innbetalingen av første avdrag regnes som administrasjons­kostnad og refunderes ikke. Resten av skolepengene deles i 8 terminbeløp.

/ 14 /


/ 15 /


SØK HER

www.wang.no

1. mars – Søknadsfrist for alle nye elever. Opptak Skolens opptakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver. Dato, tid, sted og innhold på opptaksprøvene blir lagt ut på skolens hjemmeside og kommunisert direkte med søkerne og deres foresatte. Hvordan søke Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon rundt søknad finner du på nettsiden. www.wang.no

KONTAKTINFORMASJON WANG UNG TØNSBERG Ass.rektor WANG Ung: Georg Ellila / 924 61 078 georg.ellila@wang.no Daglig leder: Fredrik Aukland / 917 46 969 fredrik.aukland@wang.no Toppidrettssjef: Geir Erlandsen / 995 57 522 geir.erlandsen@wang.no

For mer informasjon: WANG.NO/UNG/TONSBERG NB! Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i skoleplanen etter at brosjyren er sendttil trykking. Siste oppdaterte planer vil bli lagt på www.wang.no

Her finner du oss: Grenaderveien 13, 3122 Tønsberg Kontortid: Mandag-fredag 08.00-15.00 Telefon: 977 15 444 E-post: ungtonsberg@wang.no

@wang.ung.tonsberg

WANG Ung Tønsberg


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.