WANG UNG FREDRIKSTAD

Page 1

WANG UNG IDRETTSUNGDOMSSKOLE FREDRIKSTAD

MILJØ TRIVSEL RESULTATER

2 0 2 4 -2 0 2 5


FOKUSOMRÅDER PÅ WANG UNG Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid…

1.

2.

… blir sett og får en unik og tett oppfølging

… har et trygt og inspirerende miljø

forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

tør å prøve og gjøre feil

• •

er kjent med kvaliteten på eget arbeid og prestasjoner

betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre

ytrer seg, lytter og samarbeider

vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

/

2

/


/ WANG UNG /

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

3.

4.

… lærer å mestre utfordringer og løse oppgaver

… utvikler høy kompetanse i lesing, skriving, regning og idrett

er aktive deltakere i egen lærings- og utviklingsprosess

blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes

anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder

får tilpasset og variert opplæring og trening

utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter

/

3

/


GLEDEN VED LÆRING OG AKTIVITET Elevene ved WANG Ung skal erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De er i starten på en lang idrettskarriere, og det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på utviklingen til hver enkelt elev.

Barn født samme år kan være langt fra hverandre i utvikling i denne perioden. Vårt trenerteam tar hensyn til dette og har fokus på mestring, fremgang og variert trening. Vi skal hjelpe til med å bygge grunnlaget for veien videre. For oss er kvalitet, trygghet og variasjon de viktigste stikkordene for treningene. Gjennom individuell mestring og sosialt samhold skal elevene våre oppleve glede i trening og aktivitet. Trenerne våre skal tilrettelegge aktiviteter slik at elevene tør å utfordre grensene sine og dermed oppleve mestring. Gjennom variasjon i et bredt utvalg av aktiviteter og gradvis progresjon i nivå, ønsker vi å bevare og øke elevenes motivasjon for idrett og aktivitet.

/ 4 /

Elever ved WANG Ung vil trene mer På WANG Ung danner basistrening grunnlag for elevenes idrettsspesifikke treningsarbeid. Basistreningen er viktig i en alder hvor idretten i større og større grad vil bli spisset og spesialisert. Grunnleggende basisferdigheter som balanse, koordinasjon, utholdenhet, styrke og bevegelighet er i hovedfokus på treningsøktene. Treningsrammer på WANG Ung • Fire 90-minuttersøkter per uke • Trening med lav belastning • Gradvis økende idrettsspesialisering i løpet av tre år


/ WANG UNG /

EN HELHETLIG OPPFØLGING Vi ønsker å hjelpe våre elever til å finne en god balanse på idrett, skole og livet generelt gjennom de potensielt seks årene hos oss i WANG. Dette ivaretar vi gjennom våre to prosjekter, «Helhetlig helse» og «Det 6-årige løpet», som begge bidrar til at vi får en mer helhetlig ivaretakelse av våre elever.

Helhetlig helse har medført en ny retning hvor vi blant annet ønsker at informasjon og kunnskap om fysisk og psykisk helse skal være en naturlig del av elevenes hverdag. For å imøtekomme den nye retningen på best mulig vis har vi definerte årshjul for Helhetlig Helse for alle trinn, med ulike tiltak inn mot elever, ansatte og foresatte. For å styrke kompetansen til alle som er tett på eleven (lærere, trenere og foresatte) har vi et faglig samarbeid med Olympiatoppen, Sunn Idrett, Antidoping Norge, Braive, forskningsmiljøer på Norges Idrettshøgskole og Skadefri. Vi har tro på at vi sammen kan finne en god vei til å lykkes med idrett, skole og samtidig ha det bra i livet!

«Helhetlig helse» er en helsefremmende satsning i hele WANG, i samarbeid med relevante fag- og forskningsmiljøer som har til hovedhensikt å sikre god fysisk og psykisk helse hos våre elever. «Det 6-årige løpet» sikrer våre elever en god og progressiv utvikling av det idrettsspesifikke treningsinnholdet fra UNG til TOPP på tvers av våre skoler.

«Det 6-årige løpet» er idrettsspesifikke utviklingstrapper i et 6-års perspektiv fra start på UNG til fullførelse av TOPP. Utviklingstrappene er utviklet av våre trenere i WANG i samarbeid med særforbundene i de aktuelle idrettene. Med dette sørger vi for en progressiv utvikling i henhold til Olympiatoppens utviklingsfilosofi og særforbundenes utviklingstrapper. Utviklingstrappene sikrer dermed idrettsspesifikk kvalitet i henhold til elevenes nåværende nivå samt god kommunikasjon rundt trening ettersom alle innenfor en idrett forholder seg til samme utviklingstrapp. Ove Husket Sollie og Stine Østvold Aamot leder disse to prosjektene i WANG.

/

5

/


/ WANG UNG /

VELKOMMEN TIL WANG UNG FREDRIKSTAD EN OPPLEVELSE FOR IDRETTSGLAD UNGDOM I 2018 tok WANG Ung Fredrikstad imot sine første elever. I årene som har fulgt har skolen vokst seg gradvis større og fra skolestart høsten 2022, var vi fulltallige med 180 elever. Skolen ligger sentralt plassert i Fredrikstad sentrum, nærmere bestemt på Dreieværste i tilknytning til Fredrikstad Stadion, med buss, tog og byfergen i umiddelbar nærhet. Vi som jobber på WANG Ung har et oppriktig ønske om at elevene skal lykkes. Vår jobb er derfor å skape et utviklende og trygt skolemiljø som bidrar til at elevene utvikler seg både på skolen og idrettsarenaen. Vi har ambisjoner på elevenes vegne. WANG Ung er en skole der læringsprosessen står i fokus; elevene skal lære å lære. Det er elevene som står i sentrum og alle vi som jobber her har som mål å fremme læring hos hver enkelt. Vi skal legge til rette, men også stille krav til elevene. Skoledagene skal innebære varierte læringsaktiviteter som bidrar til lærelyst. Hos oss blir elevene en del av et godt læringsmiljø, og gjennom tett oppfølging, kompetente og engasjerte lærere og faste rammer skal vi skape trivsel. Det er viktig å trives på skolen og vi er veldig opptatte av å skape et godt miljø mellom elevene, og også mellom elevene og lærere og trenere. At elevene har gode treningsøkter fire dager i uka er et godt avbrekk som holder elevene konsentrerte og motiverte i skolearbeidet i enda større grad.

/ 6 /

Vi som er ansvarlige for WANG Ung Fredrikstad har et sterkt ønske om å skape en opplevelse for idrettsglad ungdom – de tre årene på skolen skal bli uforglemmelige. Vi vil skape et godt og trygt miljø både i klasserommet og på trening, og fylle dagene med morsomme treningsøkter og aktiviteter. Allsidighet og variasjon ligger i bunnen for treningsopplegget på WANG Ung Fredrikstad. WANG er sterk tilhenger av allsidighet i trening, både fordi forskning viser at det er skadeforebyggende, og fordi det holder motivasjonen og treningsgleden oppe. Frafall kan hindres ved nettopp å skape livslang kjærlighet til idretten. Engasjerte og kompetente trenere sørger for treningsaktiviteter der elevene blir trent i grunnleggende basisområder som gjør at de blir sterkere og kan tåle mer trening, som igjen kan redusere sjansen for skader. Elevene trener sammen med utøvere fra ulike idrettsmiljøer. Dette skaper store muligheter for at de kan lære mye av hverandre på tvers av idretter. Ett av de store målene for oss på WANG Ung Fredrikstad er å legge til rette for at alle jobber sammen for å gjøre hverandre bedre både på skole og trening.


1. TIME 08.15-09.00

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

SKOLE

SKOLE

SKOLE

TRENING

SKOLE

2. TIME 09.00-09.45 3. TIME 10.00-10.45

ARBEIDSTIME

ARBEIDSTIME

4. TIME 11.00-11.45 5. TIME 11.45-12.30

TRENING

TRENING

SKOLE

TRENING

6. TIME 13.00-13.45 7. TIME 13.45-14.30

SKOLE

SKOLE

SKOLE

SKOLE

TRENING/KONKURRANSE MED KLUBB

/ 7 /


4

LÆRERE OG TRENERE PÅ WANG UNG

/ 8 /


/ TRENERE OG LÆRERE PÅ WANG UNG /

Hedvig Glomsrød Sommerfeldt har bakgrunn som friidrettsutøver (FIF). Hun er Norgesmester i tresteg og dro til USA (Missouri) for å kombinere studier med idrett. Hedvig er skolerekordholder i lengde og tresteg på University of Missouri. Etter USA-studier studerte hun ved Kunsthøgskolen i Oslo. Der tok hun en mastergrad i metall- og smykkekunst. Hun studerte pedagogikk fra 2017-2019. Hedvig jobber som smykkekunstner ved siden av jobben ved Wang Ung. To av Hedvigs korpus objekter i sølv og i gull er en del av Nasjonalmuseets samling og eie.

HEDVIG GLOMSRØD SOMMERFELDT Friidrettstrener og lærer i Kunst & håndverk

«Jeg valgte Wang fordi jeg ønsket å være en del av et miljø der man gir det lille ekstra. Alle lærerne brenner for både skole og idrett. Hver dag er variert, givende og spennende. Som kunst- og håndverkslærer har jeg fått frihet av rektor til å lære elevene uortodokse håndverksteknikker og gjøre spennende prosjekter med 8. og 9.trinn. Jeg stortrives! Jeg tror elevene på Wang trives fordi de får en mer spennende og variert skolehverdag. De får et opphold fra fag med spennende treningsøkter som er med på å ruste dem fysisk. Elevene blir kjent med hverandre på en mye bedre måte gjennom idretten, og utvikler det relasjonelle samtidig som de blir bedre i idrettene sine.»

Tor la opp som fotballspiller etter skade i 2005. Han har spilt i Moss, Rosenborg og FFK og kan se tilbake på fantastiske idrettsøyeblikk som å bli seriemester med Rosenborg og få spille kamp i Champions League! Tor har jobbet på WANG lenge. Han begynte som fotballtrener på WANG Toppidrett i 2006 og er i dag sportssjef fotball både på Ung og Toppidrett i tillegg til å være miljøarbeider. Tor har ved siden av trenerjobben tidligere jobbet som miljøarbeider i grunnskolen i 12 år før WANG Ung. Tor har A-lisens som fotballtrener. Tor er tydelig på at det å være fotballspiller på WANG Ung er mye mer enn vanlig fotballtrening; her trener vi svært allsidig med fokus på grunnleggende ferdigheter. Det er også viktig å understreke at dette er en skole for alle som elsker å trene og å drive med idretten sin!

TOR TRONDSEN Fotballtrener og miljøarbeider

«Jeg har vært en del av WANG-laget i så mange år fordi det er et veldig godt miljø her, både blant og med elever og kollegaer. Det var fotballen som førte meg til WANG. Å få jobbe med elever som har lyst til å bli gode i idretten sin er kjempespennende og at de er glade i idrett gjør at vi har mye til felles. Jeg tror elevene trives på WANG fordi de får lov til å holde på med idretten sin og har mye forskjellig trening. De føler seg sett og får tett og god oppfølging. I tillegg blir de kjent med mange nye med de samme interessene. Vi skaper et helt nytt skolemiljø med elever fra mange forskjellige skoler og mange forskjellige idretter.» / 9 /


Riktig ernæring og god fysisk-og psykisk helse er grunnleggende forutsetninger for god læring. Marita har sin utdannelse fra Høgskolen i Østfold. Hun er utdannet allmennlærer med fordypning i naturfag og idrett. På WANG Ung underviser hun i matematikk, naturfag, mat og helse og spansk. Marita har også en bachelor i ernæring med fordypning i idrettsernæring, trening og prestasjon. Fra 2003-2019 jobbet hun som kontaktlærer på en ungdomsskole i Halden kommune. Marita har vært aktiv håndballspiller og er nå håndballtrener for barn og ungdom. Ved siden av jobben som lærer holder hun kurs i ernæring for alle aldersgrupper. Marita er initiativrik, positiv og alltid blid. Hun har til enhver tid elevenes beste i fokus og er genuint opptatt av å bygge «lag» i skoleklasser, der alle elevene er viktige for at vi sammen skal lykkes!

MARITA HJELMUNGEN Lærer

Torben er basistrener på WANG Ung med hovedfokus på utholdenhet, idrettskontakt for 8.trinn og han er i tillegg faglærer i tysk.

8

Ung_Fredrikstad_21/22.indd 8

TORBEN WENDLER Idrettskontakt og lærer i tysk

/ 10 /

Torben kommer opprinnelig fra Tyskland og flyttet til Norge i 2004. Han har lenge vært aktiv orienteringsløper og gått hele utviklingsstigen fra Ungdoms-EM deltagelse til VM-deltagelse. Etter hvert brant han mer for å utvikle morgendagens utøvere og ble landslagstrener for juniorlandslaget og utviklingsgruppen i Norges Orienteringsforbund. Han har tidligere jobbet på Wang Oslo Toppidrett som ansvarlig for Orienteringsgruppen. Torben har en mastergradutdanning innen pedagogikk fra Norges Idrettshøgskole. Torben er en energisk og entusiastisk person og det viktigste for han er å kunne formidle at utholdenhetstrening er mer enn lange løpeturer. ”Jeg ønsket å jobbe med ungdommer på Wang, for å kunne forhåpentligvis gjøre den lille forskjellen for at elevene synes varierende trening gir idrettsglede og samtidig fremgang innenfor idretten deres. Å formidle de gode verdiene rundt det å være fysisk aktiv og danne en allsidig kropp. Ikke alle blir toppidrettsutøvere, men forhåpentligvis vil det være mange som går ut av Wang Ung som synes allsidig trening er morsomt.”


RÅ PÅ SKOLE // RÅ PÅ IDRETT

/ 11 /


4

ELEVER PÅ WANG UNG

/ 12 /

LUDVIK DATTNER OMBERG 8. trinn / bryting

SELMER RINGSTAD HOLT 9. trinn / orientering

Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg valgte Wang Ung fordi jeg var litt lei av vanlig skole, og jeg ønsket mer bevegelse i skolehverdagen. Bryting er min idrett og på Wang Ung kan jeg bevege meg mye mer. Her får jeg mulighet til mer trening i styrke, kondisjon og disiplin. Jeg ville også bytte skole fordi jeg ønsket tettere oppfølging av lærerne. Her er de beste lærerne, synes jeg, og jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen jeg får. Klassemiljøet er helt topp. Alle driver med sport, og har sine egne mål innenfor sin idrett. Treneren min Gheorghe Costin, anbefalte meg også å gå på Wang Ung, fordi det vil være bra for min fremtid innen min idrett bryting.

Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg valgte Wang Ung fordi jeg ønsket et miljø med fokus på idrett og skole. Jeg ønsker å utvikle meg videre som orienteringsløper samtidig som jeg har fokus på skole. Jeg liker varierte dager, ikke bare lange dager på skolebenken. På Wang er de flinke til å tilrettelegge sånn at jeg kan bli bedre i min idrett. Samtidig som vi får mye ulik trening som skaper variasjoner i treningshverdagen, er skoletimene ofte varierte. Lærerne er engasjerte og ønsker å hjelpe oss til å nå de målene vi har satt oss også faglig. Jeg kjente ingen som gikk på Wang Ung da jeg startet, men nå har jeg fått mange nye venner. Jeg er kjempefornøyd med skolemiljøet og er veldig glad for at jeg valgte Wang Ung!


/ ELEVER PÅ WANG UNG /

HANNA MARIE TVETE 9. trinn / seiling Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg valgte Wang Ung fordi jeg ønsket en bra skole med mulighet til å satse på idretten min; seiling. Som seiler trenger man å bygge styrke og utholdenhet i tillegg til mange timer på vannet. På Wang Ung har jeg møtt dyktige og engasjerte lærere i alle fag og et veldig bra skolemiljø. Det er også et supert treningsopplegg som jeg håper kan hjelpe meg å nå målene mine. Jeg gleder meg til å gå på skolen hver dag.

MOA FELICIA ALVESTAD-RUPAR 10. trinn / fotball Hvorfor valgte du WANG Ung? Jeg valgte å starte på Wang, slik at jeg kunne utvikle meg, og satse enda mer på idretten min. Da jeg startet på Wang, fikk jeg flere treninger i løpet av uka, noe som gjorde at jeg fikk utviklet ferdighetene mine enda mer, ved hjelp av gode treninger, med gode trenere. Wang var også et godt alternativ, da vi ikke bare må sitte bak en pult og jobbe i flere timer i strekk. Treninger på skolen, bidrar til at vi får en pause fra alt skolearbeidet, og tankene over på noe annet.

/ 13 /


PRAKTISK INFORMASJON Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger, totalt kr. 24.500,for skoleåret 2024/2025. Første avdrag av skolepenger er på kr. 2000,- og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp. Skolepengene inkluderer trening, undervisning, leksehjelp, lærebøker, elev-PC, treningstøy fra Nike og treningsleir i 10. klasse. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. Dersom du ønsker å slutte etter at skoleåret har startet, betaler du faktura for inneværende måned.

/ 14 /


/ 15 /


SØK HER

www.wang.no

1.mars – Søknadsfrist for alle nye elever. Opptak Skolens opptakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver. Dato, tid, sted og innhold på opptaksprøvene blir lagt ut på skolens hjemmeside og kommunisert direkte med søkerne og deres foresatte. Hvordan søke Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon rundt søknad finner du på nettsiden. www.wang.no

KONTAKTINFORMASJON WANG UNG FREDRIKSTAD Rektor Trine Ruud / 977 71 190 trine.ruud@wang.no

Her finner du oss: Stadion 13, 1671 Kråkerøy Postadresse: Postboks 202, 1601 fredrikstad

Daglig leder: Petter Stene Wilhelmsen / 920 66 599 petter.wilhelmsen@wang.no

Kontortid: Mandag - fredag 08.00-15.00

Idrettsansvarlig: Sigvald Veim Andreassen / 992 98 636 sigvald.andreassen@wang.no

For mer informasjon: WANG.NO/UNG/FREDRIKSTAD NB! Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i skoleplanen etter at brosjyren er sendttil trykking. Siste oppdaterte planer vil bli lagt på www.wang.no

Telefon: 977 71 1 90 E-post: ungfredrikstad@wang.no

@wangungfredrikstad

WANG Ung Fredrikstad


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.