Page 1

PAREMPI EUROOPPA  SYNTYY

AINOASTAAN TEKEMÄLLÄ.

E U R O O P PA O N T E K I J Ö I D E N S Ä N Ä KÖ I N E N .


Mitäs jos uskoTtaISIIN tulevaisuuteen ja parempaan Eurooppaan? Eurooppa ei ole vielä valmis. Ainoastaan tekemällä siitä saa toimivan. Suomen paikka ja tulevaisuus ovat Euroopassa, mutta meidän pitää keskustella enemmän siitä, mikä on Euroopan paikka maailmassa. Laskeeko aurinko Euroopalle vai onko tämä maanosa, joka ammentaa perinteistään ja vahvuuksistaan, uusiutuu rohkeasti ja luottaa omaan yhteiseen tulevaisuuteensa? Sillä, miten Euroopalla menee, on suora yhteys siihen, miten hyvin Suomi pärjää. Suomella ja Euroopalla on ainutlaatuisia vahvuuksia. Me olemme koulutettua ja yrittävää väkeä, meillä on maailman parhaita yrityksiä ja maailmalla haluttuja brändejä. Euroopassa heikoimmistakin pidetään huolta. Meillä on mahdollisuudet olla kokoamme suurempi vaikuttaja yhdessä, mutta se edellyttää toimeen ryhtymistä ja valittamisen lopettamista. Parempi Eurooppa vaatii syntyäkseen asiansa osaavia ihmisiä, jotka ovat omistautuneita Suomen etujen ajamiselle. Heitä löydät Kokoomuksen ehdokasjoukosta.


Parempi Eurooppa syntyy työstä. Euroopan hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa rakentuu työlle. Työpaikkoja ja investointeja syntyy uusiutumalla ja iskemällä kiinni uusiin mahdollisuuksiin, ei takertumalla menneeseen menestykseen. Euroopan sisämarkkinat tarjoavat kuluttajille laajemmat valikoimat, paremmat hinnat ja suomalaisille yrittäjille isot markkinat. Meitä eurooppalaisia on nimittäin 500 miljoonaa. Sisämarkkinoiden toimivuutta pitää edelleen parantaa. Suurimmat mahdollisuudet on digitaalisissa sisämarkkinoissa. Samalla kun vapautamme ihmisten, tavaroiden ja palveluiden ja pääoman liikkumisen Euroopassa, meidän on pidettävä huolta esimerkiksi ympäristönsuojelusta ja kuluttajansuojasta. Näiden ja monien muiden asioiden lakiviidakossa yksi eurooppalainen säädös on usein parempi kuin 28 erillistä kansallista lakia tai standardia. Ylisääntely ei saa lyödä kapuloita talouden rattaisiin vaikeuttamalla yrittäjien ponnisteluja. Lakien säätämistä pitää järkeistää ja yksinkertaistaa ja voimassaoleva lainsäädäntö on perattava läpi. Uutta lainsäädäntöä pitää peilata talouskasvuun ja työpaikkoihin. Eurooppalaisia yrittäjiä ei saa haudata tuhansien säädösten alle, vaan vapautettava yrittämään, kasvamaan ja työllistämään. Eurooppalainen teollisuus on itsessään ilmastoteko. Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat roimasti, jos työpaikat ja tuotanto siirretään Euroopan ulkopuolelle. Suomella ja Euroopalla on paljon annettavaa puhtaiden teknologioiden markkinoilla. Ensin kuitenkin pitää poistaa kilpailun esteet ja saada aikaan toimivat sisämarkkinat.

Parempi Eurooppa syntyy

vapaudesta.

Uusiutuminen edellyttää yhteiskuntia, joissa on luottamusta ja kansantalouksia, joilla on kilpailukykyä. Tärkeintä on kuitenkin ihmisten vapaus tehdä ja yrittää. Demokratia ja avoin yhteiskuntajärjestelmä ovat Euroopan tukipilareita. Päätöksenteon ja EU-lainsäädännön valmistelun pitää olla avointa. Turvallisuus synnyttää luottamusta. Tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa ja Euroopan ulkorajojen valvonnassa. Euroopan ulkopuolisiin kriiseihin on vaikutettava nopeasti ja tehokkaasti, ennen kuin törmäämme niiden seurauksiin omassa arjessamme.

Parempi Eurooppa syntyy

PARHAILLA TEKIJÖILLÄ.  TUTUSTU KÄÄNNÄ JA DOKKAISIIMME. EUROVAALIEH


THAI QUACH

ANTTI HÄKKÄNEN

nuori yrittäjä PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

rikkomalla 222 ennakkoluuloja.

pääministerin erityisavustaja, lakimies PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

213

sääntelyä keventämällä. JARI ANDERSSON

HENNA VIRKKUNEN

rehtori

PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

liikenne- ja kuntaministeri PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

uudistamalla rohkeasti.

KAI PÖNTINEN

yrittäjä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

suomalaisella rohkeudella.

221

E I J A - R I I T TA KO R H O L A

europarlamentaarikko PA R E M P I E U R O O P PA SYNTYY

puolustamalla työtä ja ilmastoa.

P E T R I S A R VA M A A

yrittäjä

PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

225

PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

Luovuudella, sisulla ja yhteistyöllä.

227

MARI KAUNISTOLA

ARJEN TURVALLISUUDESTA.

217

CAROLINA NYSTÉN teologian yo

ylikonstaapeli

PA R E M P I E U R O O P PA  SYNTYY

216

LISA SOUNIO-AHTISAARI

europarlamentaarikko

luomalla talouteen vipinää.

periksiantamattomuudel

212

230

PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

215

218

ihmisoikeuksia kunnioittamalla.


AURA SALLA

ARTO OJALA

EU-viestintään erikoistunut viestintäkonsultti

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

219

PA R E M P I E U R O O P PA S  YNTYY

PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

S I R PA PIETIKÄINEN

M A R J AT TA R A S I

pitkän linjan ulkopolitiikan moniosaaja

europarlamentaarikko PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

lla.

inhimillisellä ja ekologisella kasvulla.

PA R E M P I E U R O O P PA  SYNTYY

pitämällä EU renkinä.

220

MARI-LEENA TA LV I T I E

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

229

yhtenäisemmällä unionilla.

224

katsomalla pohjoiseen.

järkevällä ympäristötaloudella.

PIA KAUMA kansanedustaja

PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

talouskasvulla ja työpaikoilla.

kansanedustaja

PA R E M P I E U R O O P PA S  YNTYY

vahvistamalla eurooppalaisia arvoja.

kansanedustaja

purkamalla yrittämisen esteet.

7

231

JUKKA S AV O L A I N E N

ALEXANDER STUBB

yrittäjä

PA R E M P I E U R O O P PA  SYNTYY

eurooppa- ja ulkomaankauppa­ministeri

Arkijärjellä ja yrittäjYYdellä.

PA R E M P I E U R O O P PA  SYNTYY

228

FIKSULLA INTOHIMOLLA.

214

ANNE-MARI VIROLAINEN

TA PA N I MÄKINEN PA R E M P I E U R O O P PA S Y N T Y Y

223

226


Parempi Eurooppa syntyy

lupaukset pitämällä.

Euroopan unionilla on valtaa vain niissä asioissa, joista on yhdessä perussopimuksessa sovittu. Euroopan tarkoitus ei ole yhteisvastuu veroista, veloista tai budjeteista. Eurooppa on niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Kunkin jäsenmaan on pidettävä omat asiansa kunnossa ja järjestyksessä. Toiset jäsenmaat eivät voi olla tasa-arvoisempia kuin toiset – yhteisesti sovituista pelisäännöistä on pidettävä kiinni. Kokoomus haluaa, että Eurooppa on vahva niissä asioissa, joissa saadaan yhdessä enemmän aikaan kuin yksin. Sisämarkkinoiden lisäksi niitä asioita ovat kaikkien eurooppalaisten turvallisuus ja ympäristöfiksu energia- ja ilmastopolitiikka. 2000-luvun maailmassa suurimmatkin eurooppalaiset maat ovat pieniä. Vain yhdessä voimme edistää tehokkaasti arvojamme ja etujamme vapaan kaupan ja ulkopolitiikan suhteen. Yhtenäinen Eurooppa on Suomen paras turva.

Parempi Eurooppa syntyy

ratkaisemalla ongelmia. Euroopan tarkoitus on ratkaista ongelmia, etsiä ratkaisuja sekä luoda työtä ja hyvinvointia kaikille eurooppalaisille. Parhaimmillaan se on siinä myös vahvimmillaan. Meitä kuunnellaan, kun esitämme kantamme rakentavasti ja vakuuttavasti. Vaikutusvalta ansaitaan työllä ja periksi antamattomuudella, ei räyhäämällä ja muita kampittamalla. Sitoudumme sellaisten ratkaisujen hakemiseen, jotka ovat Suomelle ja koko Euroopalle hyväksi. Rajattomassa maailmassa eristäytyminen ei ole ratkaisu mihinkään tai edes mahdollisuus.


Moninaisuudessaan yhtenäinen – EU:n motto.

Parempi Eurooppa syntyy

rauhaa rakastamalla.

Euroopan yhdentymisen punainen lanka on ollut se, kuinka ratkaista kysymys sodasta ja rauhasta. Yhteisen Euroopan tehtävä on yhä edelleen edistää rauhaa ja vakautta. EU ei ole sotilasliitto eikä siitä pidä sellaista tehdä. EU on yhteisiin arvoihin perustuva turvallisuusyhteisö, joka luo ympäristöönsä vakautta ja vahvistaa jäsenmaidensa turvallisuutta. Tarvitsemme jo taloudellisistakin syistä enemmän yhteistyötä puolustusmateriaalien hankinnassa. EU:n pitää myös toimia entistä yhtenäisemmin ja tehokkaammin lähialueilla. Turvallisuuspolitiikka painoi monilla vaa’an jäsenyyden kannalle 20 vuotta sitten, kun Suomen liittymisestä päätettiin. Turvallisuus on edelleen tärkeä tekijä. Yhdessä muiden EU-maiden kanssa Suomi on vahvempi vaikuttaja.


Mutta mitä mieltä sinä olet?

PAREMPI EUROOPPA  SYNTYY

VOITA A MATK LIIN SE BRYS ELLE! KA H D

Miten sinun mielestäsi parempi Eurooppa syntyy. Kirjoita ehdotuksesi tähän, ota tästä sivusta kuva Instagramiin ja tägää se #parempieurooppa. Voit osallistua kilpailuun myös osoitteessa eurovaalit. kokoomus.fi/kilpailu, sieltä löydät myös kilpailun säännöt. Paras ehdotus palkitaan kahden hengen matkalla Brysseliin.

I H M I N E N . V A L I T S E T E K I J Ä S I : E U R O VA A L I T. KO KO O M U S . F I FACEBOOK.COM/KOKOOMUS • TWIT TER.COM/KOKOOMUS #KOKOOMUS #PAREMPIEUROOPPA

Parempi Eurooppa syntyy ainoastaan tekemällä.  

Kokoomuksen eurovaalijulistus. Eurovaalit 2014.

Parempi Eurooppa syntyy ainoastaan tekemällä.  

Kokoomuksen eurovaalijulistus. Eurovaalit 2014.