Page 1

Titi-työ, titi-työ

J A M U I TA T U N N E T T U J A V I I S AU K S I A T YÖ STÄ


T YÖ TE K IJÄÄ N SÄ K I I T TÄÄ Työstä puhutaan paljon. Useimmiten kuulee kerrottavan, kuinka tärkeää työ on kansantaloudellemme. suomalaisille pelkkää kansantaloutta. Me emme ole tuotantopanoksia tai resurssia. Me olemme ihmisiä, jotka sitä työtä tekevät tai ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä työtä. Me ansaitsemme työllemme arvostuksen. Suomessa on myös paljon ihmisiä, joilla ei ole työtä. Samalla on työpaikkoja, joilla voidaan huonosti. Työn korjaaminen edellyttää yhteisiä päätöksiä. Muutos lähtee uskosta siihen, että kaikki työ on arvokasta, olipa se sitten palkkatyötä, yrittämistä, vaT YÖ E I O L E M E I L L E


paaehtoistyötä, osa-aikatyötä, tilapäistä työtä, työharjoittelua tai lasten työtä – leikkiä. uudistuksia, joilla työstä, yrittämisestä ja muiden työllistämisestä tehdään nykyistä kannattavampaa. Mukaan tarvitaan kaikki suomalaiset. Kokoomus uskoo työhön ja siihen, että työ tuottaa hyvinvointia niin ihmiselle kuin Suomelle. Kaikilla suomalaisilla on oikeus nauttia työstä ja sen tuomasta hyvinvoinnista sekä saada tekemästään työstä arvostusta. Tule mukaan tekemään työtä paremminvoivan Suomen puolesta.

KO KO O M U S H A L U A A T E H DÄ

Jyrki Katainen


***

KO KOO MU KS E N A RVOT Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu, demokratia sekä mahdollisuuksien tasa-arvo. Keskeisiä arvojamme ovat myös sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen.

VA PA U S , VA S T U U J A D E M O K R AT I A

Vapaalla ja itsenäisellä ihmisellä on mahdollisuus kehittyä täyteen mittaansa ja kantaa vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja yhteiskunnasta.

S I V I S T YS

Jokaisen ihmisen hyvinvointi ja menestys kasvavat osaamisesta ja sivistyksestä. Osaaminen on tärkein kansallinen pääomamme.

K A N N U S TAV U U S

Rakennamme yhteiskuntaa, joka arvostaa opiskelua, työntekoa ja yrittämistä. Kaikki työ on arvokasta. 4


Esteet katoavat etevän tielt�

M A H D O L L I S U U K S I E N TA S A-A R VO

Yhteiskunnan on taattava kaikille ihmisille tasa-arvoiset lähtökohdat ja elämän perusedellytykset. Mahdollisuuksien tasa-arvo on hyvinvoinnin perusta.

S U VA I T S E VA I S U U S

Moniarvoisuus on ihmisten erilaisuuden arvostamista. Kaikkia ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti.

VÄ L I T TÄ M I N E N

Hyvä yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan. Välittämistä ei voi ulkoistaa. Jokaisen on huolehdittava lähimmäisistään ja ympäristöstä. 5


***

TULE MU KAA N Kokoomus on vastuullinen, ihmisiin luottava uudistaja.Vastuullisuutta edustavat päätökset, joista lapsemmekin voivat olla ylpeitä. Vastuullisuutta on myös kyky tehdä päätöksiä, jotka eivät ole helppoja. KO KO O M U S O N K E S K U S TAO I K E I S T O L A I N E N

kansanpuolue, jonka tavoitteena on mahdollisuuksien tasa-arvon Suomi. Haluamme arvojemme pohjalta rakentaa yhteiskuntaa ihmisen kokoiseksi – suomalaisten omien toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Erilaisten ihmisten tarinat vahvistavat ajatteluamme. Me poliitikot emme voi rakentaa kenenkään elämää valmiiksi tai estää murheiden syntymistä mutta voimme ohjata päätöksillämme Suomea suuntaan, joka antaa ihmisille uskon parempaan tulevaisuuteen. Politiikan tehtävä on luoda ihmisille hyvä yhteiskunta, jossa he voivat luottavaisin mielin rakentaa omaa elämäänsä. Siitä syntyy elämänusko ja onnellisuus. Tämä on Kokoomuksen tavoite. Me haluamme Suomen, joka on sivistynyt, suvaitsevainen, kannustava ja välittävä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Kokoomuksen toimintaan! 6


***

KOKOO MU S KU U N T E L E E JA OTTAA O P I KSI Valtakunnallisen puhelinvaihteemme, 0207 488 488, kautta saat yhteyden puolueja piiritoimistoihimme ympäri maan. kun haluat lisä­ tietoja toiminnastamme tai kertoa, mitä mieltä olet asioista. Kokoomus kuuntelee ja ottaa opiksi – olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

OLE ROHKEASTI YHTEYDESSÄ,

P I I R I JÄ RJ E STÖJ E N Y H T E YST I E D OT :

www.lapinkokoomus.fi www.pohjois-pohjanmaankokoomus.fi www.pohjanmaankokoomus.fi www.kainuunkokoomus.fi www.keski-suomenkokoomus.fi www.satakunnankokoomus.fi www.pohjois-savonkokoomus.fi www.pohjois-karjalankokoomus.fi www.pirkanmaankokoomus.fi www.etela-savonkokoomus.fi www.varsinaissuomenkokoomus.fi www.hameenkokoomus.fi www.kaakkois-suomenkokoomus.fi www.uudenmaankokoomus.fi www.helsinginkokoomus.fi 7


Puoluesihteeri Taru Tujunen

Kansallinen Kokoomus on perustettu 9.12.1918. Puolueen perustajat tahtoivat isänmaan, jossa jokainen voi elää täyttä ja ihmisarvoista elämää.

Kokoomuksella on aktiivista toimintaa Hangosta Utsjoelle. Puolueella on 40 000 jäsentä yli tuhannessa paikallisyhdistyksessä, 15 piirijärjestöä sekä kolme valtakunnallista jäsenliittoa: Kokoomuksen Naisten Liitto, Kokoomuksen Nuorten Liitto ja Opiskelijaliitto Tuhatkunta. Läheisjärjestöjämme ovat muun muassa Kansallinen Senioriliitto, Kansallinen Lastenliitto ja Toi-

TÄ N Ä PÄ I VÄ N Ä

8


vo Ajatuspaja. Koulutuksesta vastaa Opintokeskus Kansio. Kokoomuksessa on myös ruotsinkielistä sekä maahanmuuttajille ja seksuaali- ja sukupuoli­ vähemmistöille suunnattua toimintaa. Vuonna 2013 Kokoomuksen puoluejohtaja on Jyrki Katainen ja puoluesihteeri Taru Tujunen. Kokoomukseen luotetaan. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö valittiin tasavallan presidentiksi. Keväällä 2011 Kokoomus oli eduskuntavaalien eniten ääniä saanut puolue ja syksyllä 2012 Kokoomus oli jälleen Suomen suurin kuntapuolue. Euroopassa Kokoomus on vahva kansainvälinen vaikuttaja ja aktiivinen toimija myös Euroopan kansanpuolueessa (EPP). Lue lisää: www.kokoomus.fi 9


LII TYKO KO O M U KS E E N . F I KO KO O M U S TA R J OA A J Ä S E N I L L E E N

• vaikutusmahdollisuuksia monella eri tasolla • tuoretta tietoa ja politiikan taustoja • monipuolista koulutusta • aktiivista toimintaa eri puolilla maata • ajattelevia ystäviä ja uusia elämyksiä • Nykypäivä-lehden joka perjantai ja verkkolehden www.verkkouutiset.fi alueellasi toimivaan Kokoomuksen, Kokoomuksen Naisten Liiton, Kokoomuksen Nuorten Liiton tai Opiskelijaliitto Tuhatkunnan paikallisyhdistykseen.

V O I T L I I T T YÄ O M A L L A

K ÄY H E L P O S T I osoitteessa www.liitykokoomukseen.fi. Voit myös liittyä jäseneksi täyttämällä oheisen lomakkeen ja toimittamalla sen Kokoomukseen postitse.

LIITTYMINEN

Töistään mies mainitaan, ei suurista sanoista 10


KY L L Ä , L I I T Y N M U KAA N ETUNIMI: SUKUNIMI: SYNTYMÄAIKA: A M M AT T I : OSOITE:

POSTINUMERO: KO T I K U N TA : PUHELIN: S-POSTI:

I R R OTA TÄY T E T T Y L I I T T Y M I S I L M O I T U S . Nido

tai teippaa taitettu lomake kiinni ja laita postiin. Voit myös faksata liittymisilmoituksen numeroon 0207 488 505. KO KO O M U K S E N Y H T E Y S T I E D O T :

Kansallinen Kokoomus Kansakoulukuja 3 A, 00100 Helsinki puhelin: 0207 488 488 faksi: 0207 488 505 sähköposti: info@kokoomus.fi www.kokoomus.fi 11


Kokoomus maksaa posti­maksun

Kansallinen Kokoomus r.p. Jäsenpalvelu Tunnus 5002952 00003 VASTAUSLÄHETYS

Taita tästä ja niittaa tai teippaa kiinni

Elämä ilman työtä on kuin housut ilman vyötä  

Kokoomuksen yleisesite 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you