Page 1

Vida Kazragytė

Knygoje pateikiami trumpi, mažiems vaikams vaidinti tinkami, jų patirtį, suvokimą, kūrybines galias atitinkantys literatūriniai tekstai (pasakaitės) ir jų komentarai. Į viską stengiamasi pažvelgti mažųjų akimis, kad jie teksto turinį galėtų kuo lengviau ir kūrybiškiau išreikšti vaidybinėmis priemonėmis. Daug dėmesio skiriama veikėjų vidiniams išgyvenimams, siekiams, norams, jausmams, geriems ir ne visai geriems poelgiams atskleisti. Vaizduojama, kaip mažieji pažįsta save ir kitus, mokosi ir tampa geresni. Ir, žinoma, nepamirštama juokų, pokštų! Tad naudodamiesi šia knyga žaiskite ir vaidinkite kuo dažniau – jei patinka, nors ir kiekvieną dieną. Juk vaidinti – tai mokytis, bendrauti šiltai ir nuotaikingai!

MAŽŲJŲ VAIDINIMAI

„Mažųjų vaidinimai“ – tai knyga tėvams, priešmokyklinių grupių pedagogams, pirmokų ir antrokų mokytojams, kurie mėgsta ir norėtų daugiau užsiimti su vaikais vaidybine veikla.

Vida Kazragytė

Vaikystėje nepaprastai mėgau įsivaizduoti ir persikūnyti, vaidinti. Bet juk tai mėgsta visi! Būsiu laiminga, jei ši knyga padės įgyvendinti mažųjų norus vaidinti ir kurti. Ir ne bet kaip, o gražiai, jautriai, išmintingai. Galbūt tai yra būdas išsaugoti svajonių ilgesį visą gyvenimą.

V i d a

K a z r a g y t ė

MAŽŲJŲ VAIDINIMAI • • • • • • • • •

Literatūriniai tekstai ir komentarai

Ugdymas namie, priešmokyklinėje grupėje, pirmoje ir antroje klasėje


Vida Kazragytė

MAŽŲJŲ V AID I N I MA I Literatūriniai tekstai ir komentarai

Ugdymas namie, priešmokyklinėje grupėje, pirmoje ir antroje klasėje

V i l n i u s 2 011

3


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

UDK 821.172-93 Ka694

Knyga išleista Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondui parėmus

© Vida Kazragytė, 2011 © Ilona Kukenytė, dizainas, 2011 © „Tyto alba“, 2011

ISBN 978-9986-16-821-8

4


Skiriu Eleonorai

5


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Turinys Pratarmė ........................................................................................................... 9 Apie mažų vaikų vaidinimus Vaikų kūrybiškumo link ............................................................................12 Nuo žaidimo prie vaidinimo .....................................................................16 Vaikų vaidybos pasiekimai ........................................................................19 Emocinis nusiteikimas, laisvumas, pasitikėjimas ..................................24 Improvizaciniai vaidinimai pagal pasakaitės pradžią ...........................25 Improvizaciniai vaidinimai pagal pasakaitę ..........................................29 Į kitą veiklą integruoti vaidinimai ...........................................................34 Šventiniai vaidinimai .................................................................................35 Pasakaičių pradžios improvizaciniams vaidinimams Labas! ...........................................................................................................40 Pasakyk „ne“! ..............................................................................................42 Ką apie mane žinai? ...................................................................................44 Kas už durų?.................................................................................................46 Žvaigždelės ..................................................................................................48 Pelytės viliojimas ........................................................................................50 Kas atėjo į darželio kiemą?.........................................................................52 Garny, garny!................................................................................................54 Piešimas ore..................................................................................................56 Manų košė ....................................................................................................58 Pievų puokštė ..............................................................................................60 Piešinių teatras ............................................................................................62 Kaip nykštukai sekė meškiukui pasakėlę ................................................64 Suvaidinkime žodžius ................................................................................66 Kas? Ką veikia?.............................................................................................68

6


Mano rytelis .................................................................................................70 Burtininkai ...................................................................................................72 Sraigė.............................................................................................................74 Kas po lapu?..................................................................................................76 Mįslės keturgyslės .......................................................................................78 Labai labai... geras ......................................................................................80 Įsitrauk ir tu!.................................................................................................82 Pasakaitės improvizaciniams vaidinimams Žirniai ...........................................................................................................86 Namelio statymas .......................................................................................88 Zuikis lipdo senį besmegenį.......................................................................90 Voriukai ........................................................................................................92 Rudenėlis, Rudenio anūkas .......................................................................94 Vėžliukas ......................................................................................................96 Aš nemoku!...................................................................................................98 Atsitūpk! Atsigulk! Atnešk!......................................................................100 Žmogeliukai ...............................................................................................102 Kiškio lūpos ...............................................................................................104 Žvirbliai ......................................................................................................106 Maži gaidžiai .............................................................................................108 Pupa ir žirnis ............................................................................................. 110 Šnekučiai.....................................................................................................112 Kodėl genelis nemėgsta bėginėti žeme?.................................................114 Sauja rožių žiedlapių ................................................................................116 Vėjai ............................................................................................................118 Žibuoklės ................................................................................................... 120 Liūdesys ..................................................................................................... 122 Kai aš užaugsiu ........................................................................................ 124 Grybai pulkaunykai.................................................................................. 126 Du ožiukai ................................................................................................. 128 Kačiukai ..................................................................................................... 130

7


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Pasakaitės į kitą veiklą integruotiems vaidinimams Pingvinų šeimynėlės................................................................................. 134 I dalis. Pas pingvinus! ................................................................................. 134 II dalis. Ledynai tirpsta ................................................................................ 135 Nuvykime nelaimę ................................................................................... 138 Laužas ir skruzdėliukas ........................................................................... 140 Pempės ir vilkas ....................................................................................... 142 Lietuvos miškas ........................................................................................ 143 Bėda smėlio dėžėje .................................................................................. 145 Uodas ir tyla ............................................................................................. 147 Veidrodžių karalystėje ............................................................................. 149 Pasakaitės šventiniams vaidinimams Kalėdų naktį............................................................................................... 152 Smuiko muzika........................................................................................... 152 Gyvulėliai (pagal sakmę).............................................................................. 152 Kūčių stalas . ............................................................................................. 153 Įžiebta šviesa ............................................................................................ 153 Dovanų kojinė ........................................................................................... 153 Tėviškė ..................................................................................................... 154 Mamai ........................................................................................................ 155 Mažas vaikelis ........................................................................................... 155 Boružėlė našlaitėlė .................................................................................... 155 Gėlių pieva . .............................................................................................. 156 Kartos ...................................................................................................... 156 Pasodink dailiai .......................................................................................... 157 Literatūra ......................................................................................................159

8


Pratarmė

Knyga skiriama tėvams, priešmokyklinių grupių pedagogams, pirmokų ir antrokų mokytojams, kurie mėgsta ir norėtų daugiau užsiimti su vaikais vaidybine veikla. Didžiąją knygos dalį sudaro vaidinimams skirti literatūriniai tekstai (pasakaitės), išdėstyti pagal sudėtingumą. Ugdymo pradžioje, kai vaikai dar tik mokosi vaidinti, siūlomos pasakaičių pradžios, pagal kurias vaikai improvizuoja kartu su suaugusiuoju. Tai tik kryptis, todėl ją keisti, rutulioti savaip – kūrybingų skaitytojų reikalas. Kai vaikai įgyja tvirtesnių gebėjimų, galima pereiti prie trumpų, siužetą turinčių pasakaičių, pagal kurias jie kuria improvizacinius vaidinimus savarankiškai. Pasakaitė leidžia mažiesiems kūrėjams jaustis ramiai, laisvai, nes suteikia jų improvizacijai aiškius rėmus. Knygos pabaigoje rasite pasakaičių, skirtų integruoti į kitą ugdomąją veiklą (kalbos ugdymo, pasaulio pažinimo, kūno kultūros, muzikinę ir pan.) ir įkomponuoti į šventinius vaidinimus. Kadangi pasakaitės skiriamos vaidinti palyginti mažiems, penkerių–septynerių metų vaikams, jos sukurtos kaip galima paprastesnės. Ir, žinoma, jų turinys skiriasi nuo įprastų vaikų literatūros pasakų. Vienu tokių skirtumų laikytume tai, kad išorinis epinis suaugusiųjų pasaulis čia tartum visiškai išdilęs. Net ir suaugusieji čia – kaip vaikai. Apskritai į viską stengiamasi pažvelgti mažųjų akimis, kad jie teksto turinį galėtų kuo lengviau ir kūrybiškiau išreikšti vaidybos priemonėmis. Na, o kadangi tai scenos kūriniai, daugiausia dėmesio skiriama vidiniams veikėjų išgyvenimams, siekiams, norams, jausmams, geriems ir ne visai geriems poelgiams atskleisti. Vaizduojama, kaip mažieji pažįsta save ir kitus, mokosi ir tampa geresni. Kartu įterpiama senųjų lietuviškų žodžių, lietuvių tautosakos pavyzdžių, – kaip svarbu, kad jie taptų gyva mūsų vaikų kultūros dalimi! Ir, žinoma, nepamirštama juokų, pokštų.

9


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Knygoje taip pat rasite paaiškinimų, kodėl svarbu ugdyti vaidybos gebėjimus nuo pat mažens, kaip išsaugoti žaidimo elementus ir kaip vis dėlto palengva tolti nuo žaidimo, kaip bendrauti su vaidinančiais vaikais, kad paskatintume visokeriopą jų asmenybės brandą. Tikimės, kad šie paaiškinimai ir patarimai bus Jums vertingi. Tad naudodamiesi šia knyga žaiskite ir vaidinkite kuo dažniau – jei patinka, nors ir kiekvieną dieną. Juk vaidinti – tai mokytis, bendrauti šiltai ir nuotaikingai!

10


Pasakaičių pradžios improvizaciniams vaidinimams

39


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Labas! U ždavin y s

Pasakyti linkėjimą palenkiant žaisliuko galvytę.

Į g y vendinimas

Rankose visi laikome po nedidelį, minkštą, lengvai valdomą žaislinį gyvūnėlį. Palenkiame žaisliuko galvytę ir vėl pakeliame, paskui ištariame: „Labas, vaikai.“ Vaikai kurį laiką mokosi palenkti savo žaisliuko galvytę ir pasakyti draugui „labas“. Prisimename, kokių esame girdėję linkėjimų. Pasamprotaujame, kodėl žmonės linki vienas kitam gero ir kodėl į linkėjimus svarbu atsakyti. Paprašome vaikų trumpai pagalvoti, ko šiandien jie norėtų palinkėti šalia sėdinčiam draugui. Pasukame žaisliuko galvytę į šalia esantį vaiką ir sakome: „Linkiu geros dienos“ arba „Linkiu būti linksmam“. Šis palenkdamas žaisliuko galvytę padėkoja ir palinki kitam vaikui: „Noriu, kad nesirgtum.“ Taip vaikai linki vienas kitam „gražiai nupiešti“, „suvalgyti visus pietus“, „gauti dovanų mašinytę“ ir pan. Pabaigę vienas kitam paplojame.

40


P A S A K A I Č I Ų

P R A D Ž I O S

I M P RO V I Z a c iniams

I n t e r p r e t avimas

i r

V A I D I N I M A M S

ve r t inimas

Koks linkėjimas buvo ypač malonus? Netikėtas? Ar malonu išgirsti linkėjimą? Ar sunku linkėti? Kaip elgtis su žaisliuku, kad jis atrodytų kaip gyvas?

I d ė j o s

ki t am

ka r t ui

• Palinkėti iš visos širdies, pavyzdžiui, pašokti į viršų, apkabinti draugo žaisliuką, kt. • Sukurti proginių linkėjimų artinantis Kalėdoms, švenčiant draugo gimimo dieną, išlydint į mokyklą, kt. • Palinkėti ramaus miego: – Saldaus miego! – Elniukus sapnuoki! • Palinkėti vaikui, padariusiam gerą darbą: – Užauk didžiulis didžiulis Kaip tavo diedulis!

41


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Pasakyk „ne“! U ždavin y s

Papurtant žaisliuko galvytę, išreikšti nesutikimą.

Į g y vendinimas

Vaikai pasiima mėgstamus žaislinius gyvūnėlius, pedagogas – painiavų mėgėją lėlę Raganą. Ši Ragana mėgsta, prisigalvojusi nebūtų dalykų, painioti mažus žaisliukus. Bet vos pasakius „ne“, ji susigėsta ir kurį laiką sako teisybę. Bet paskui neiškentusi ima ir vėl tiesą su melu supainioja. Toks jau jos būdas. Vaikai, išgirdę Raganą pinkles rezgant, savo žaisliukų lūpomis linksmai, nepiktai pasako „ne“ ir atskleidžia tiesą. Valdydami lėlę Raganą, imame pasakoti: „Ar žinote, žiemą iškrenta daug sniego, kartais iš dangaus leidžiasi geltonos snaigės.“ Palaukiame vaikų reakcijos. Kai vaikai, purtydami, pavyzdžiui, žirafos galvutę į šonus, ima sakyti „Ne, ne! Taip nebūna, tu meluoji!“, Ragana nustebusi klausia: „O kodėl?“ Tada kuris nors paaiškina: „Geltono sniego nebūna. Sniegas yra baltas.“ Lėlė Ragana sutinka, kad susipainiojo, ir pasakoja toliau: „Na, kai iškrenta baltas sniegas, visi vaikai bėga į lauką. Bėgant į

42


P A S A K A I Č I Ų

P R A D Ž I O S

I M P RO V I Z a c iniams

V A I D I N I M A M S

lauką visai nereikia apsirengti, nei kepurės užsimauti, nei batų apsiauti, nieko...“ Tada vėl laukia, kad kuris vaikas žaisliuko vardu paprieštarautų, paaiškintų, kaip reikia elgtis, kad nesušaltum ir nesusirgtum. Toliau lėlės Raganos vardu vėl rutuliojame kokią nors nebūtą mintį ir laukiame, kad vaikai ją paneigtų. Baigiame truputį anksčiau, nei vaikams pabosta. Lėlė Ragana atsisveikina ir išskrenda.

I n t e r p r e t avimas

i r

ve r t inimas

Kodėl kartais sakome netiesą? Ar lėlė Ragana iš tiesų melavo, ar tik norėjo papokštauti, patikrinti vaikų akylumą? Ar prieštaraudami žaisliukai nepamiršo papurtyti galvytės?

I d ė j o s

ki t am

ka r t ui

• Paprieštarauti tada, kai lėlė Ragana neigiamus bendravimo pavyzdžius (prasivardžiavimą, stumdymąsi, nesidalijimą) bando pateikti kaip teigiamus. • Išreikšti nepritarimą, kai lėlė Ragana apie rizikingą savo elgesį pasakoja kaip apie nepavojingą („bėgau per gatvę degant raudonai šviesai“, „palikau neišjungtą lygintuvą“, „rašiau žinutes mobiliuoju telefonu nepažįstamiems žmonėms“ ir t. t.). • Pasakyti „ne“, kai daroma lietuvių kalbos klaida.

43


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Ką apie mane žinai? U ždavin y s

Papasakoti apie save ne tik žodžiais, bet ir judesiais, veiksmais.

Į g y vendinimas

Aiškinamės, ką apie mus žino draugai. Žino vardą, ūgį, pažįsta paltą, balsą. O ar žino, kaip mums patinka ploti? Parodykime! Sakome „Man patinka taip“ ir vieną kartą pliaukštelime delnais. Kad prisimintume, visi pakartojame „Man patinka taip“ ir suplojame. Kitas vaikas sako „Man patinka taip“ ir suploja laikydamas rankas už nugaros. Vėl visi pakartojame. Stengiamės sugalvoti kuo įvairesnių mums patinkančių plojimų: virš galvos, į grindis, du kartus, atsitūpus, į draugo nugarą, kt. O ar kiti žino, ką aš mėgstu? Vienas vaikas sako „Aš mėgstu saldainius“ ir ištiesia delną su įsivaizduojamais čiulpinukais. Visi pasivaišiname. Kitas vaikas sako „Aš mėgstu žiūrėti televizorių“ ir įjungia menamą televizorių. Visi žiūrime, komentuojame tai, ką matome. Dabar leiskime kitiems sužinoti, ko nemėgstame, tada galėsime visi dėl to paaimanuoti. Pedagogas sako: „Aš nemėgstu stovėti

44


P A S A K A I Č I Ų

P R A D Ž I O S

I M P RO V I Z a c iniams

V A I D I N I M A M S

eilėse, taip sunku laukti, kai norisi greičiau namo“, o vaikai pratęsia: „Kartais tenka visą valandą stovėti! Visą valandą!“ Tada kitas vaikas sako: „Aš nemėgstu miegoti po pietų“, o kiti aimanuodami jam pritaria: „Viską galėčiau daryti, tik ne miegoti!“, „Aš nemiegu, tik paguliu paguliu, o paskui auklėtoja leidžia keltis“.

I n t e r p r e t avimas

i r

ve r t inimas

Ar prisimenate, kam patinka ploti kita plaštakų puse? O ko nemėgsta Tomas? Ar pasijutome drąsesni? Draugiškesni? Kokie posakiai labiausiai patiko? O judesiai?

I d ė j o s

ki t am

ka r t ui

• Pasakyti, apie ką svajoji, ir visiems kartu pasvajoti. • Nusakyti, koks pasakos ar filmo herojus patinka, žodžiais ir judesiais, pavyzdžiui: „Man patinka Batuotas Katinas“ – ir nusilenkti, „Man patinka princesė“ – ir tūptelti.

45


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Kas už durų? U ždavin y s

Įsivaizduoti, kad už durų tupi kiškis, ir tuo įtikinti kitus – judesiais, veiksmais, žodžiais, intonacijomis.

Į g y vendinimas

Atsargiai praveriame duris, apsidairome ir, greit jas uždarę, paslaptingai ištariame: „Ką aš ten mačiau... Ogi kiškutis tupėjo prie durų, tik strykt ir nubėgo...“ Dar kartą praveriame duris, pasižiūrime ir patvirtiname: „Oho, kaip skuodžia. Tik baltos letenėlės švyti. Palaukime, gal kiškutis įsidrąsins ir vėl atskubės.“ Visi nuščiūva, suklūsta. Po minutėlės pasižiūrime pro durų plyšį ir džiugiai pašnibždom pranešame: „Kiškutis! Kiškutis tupi!“ Vaikai atstypčioja ant pirštų galiukų, tyliai praveria duris ir vėl jas uždaro, žiūri pro durų plyšį, išeina į koridorių, paskui fantazuoja, ką pamatė: „Mačiau baltą kiškio uodegėlę...“, „Mačiau kiškio ausis. Kiškis sako: „Labas, vaikai“. Jei kuris vaikas teigia, jog kiškio nėra, paaiškiname, kad tikro kiškio, žinoma, nėra. Mes jį tik įsivaizduojame ir vaidiname „taip tyčia“, kad jis yra.

46


P A S A K A I Č I Ų

P R A D Ž I O S

I M P RO V I Z a c iniams

V A I D I N I M A M S

Baigiame, kai vaikai iki soties prisifantazuoja apie kiškutį, atkeliavusį į darželį: „Kažin, kur jis dabar? Gal nudūmė į mišką ar į kopūstų daržą? Kada vėl pasirodys?..“

I n t e r p r e t avimas

i r

ve r t inimas

Ko kiškis galėjo ateiti į darželį? Kas gali nutikti mieste tikram triušiui? Kas įdomaus yra nutikę namie auginamiems triušiukams? Nupieškime kiškutį!

I d ė j o s

ki t am

ka r t ui

• Susieti vaidybinę improvizaciją su pasakų, grožinių kūrinių apie kiškį skaitymu. • Įsivaizduoti, kad už durų tupi... siaubūnas. Vaidinti, kaip gąsdinantis bėgama prie durų ir sprunkama atgal, kaip siaubūnas nuvejamas kuo toliau, kad nedrįstų kelti kojos į darželį. Mokytis išreikšti baimę ir ją įveikti juoku, apsiginti rasti tinkamų, mandagių žodžių ir intonacijų.

47


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Žvaigždelės U ždavin y s

Įsivaizduoti nakties dangų, žvaigždeles, jas parodyti judesiais, apibūdinti žodžiais ir intonacijomis.

Į g y vendinimas

Pakeliame galvą, išvystame įsivaizduojamą žvaigždėtą dangų ir sakome: „Atėjo vakaras. Danguje suspindo daug žvaigždelių…“ Žvalgydamiesi tęsiame: „Šviesus dangus. Žvaigždelės žybsi, mirga.“ Supratę, ką įsivaizduojame, įsitraukia vaikai: „Kiek daug žvaigždžių... Mažyčių ir didelių, ryškių.“ Klausiame: „Kuri tavo žvaigždelė?“ Vaikai ieško savo žvaigždelės, suradę rodo ranka ir sako: „Mano ta – raudona“, „Aš tai išsirinkau geltoną“. „Suskaičiuokime žvaigždeles!“ Vaikai pasistiebia, kad geriau matytų, vedžioja pirštu po dangų ir skaičiuoja: „Viena, dvi, trys, keturios, penkios, dešimt, tūkstantis...“

48


P A S A K A I Č I Ų

P R A D Ž I O S

I M P RO V I Z a c iniams

V A I D I N I M A M S

„Žiūrėkite, žvaigždė nukrito!“ – ir mostelime ranka parodydami jos skrydį. Vaikai sako, kad ir jie mato krintančių žvaigždučių. Pasigrožime mėnuliu. Aptariame, ar mėnulis jaunas, ar pilnatis, ar dyla ir greit taps nematomas. Pereiname prie minties, jog aušta diena, žvaigždelės blykšta ir išblykšta dangaus skliaute. Vos viena kita žvaigždutė matyti. O kuri matoma ilgiausiai? Kuriame dangaus pakraštyje vis dar mirksi Aušrinė? Vaikai rodo vis dar mirksinčias žvaigždes. Kas žino, parodo Aušrinę.

I n t e r p r e t avimas

i r

ve r t inimas

Ar smagu žiūrėti į nakties dangų? Kas pamatė daugiausia žvaigždžių? O kas tik keletą? Kodėl dieną žvaigždžių nematyti? Ką čia vaikai darė – žaidė ar vaidino?

I d ė j o s

ki t am

ka r t ui

• Susieti vaidybinę improvizaciją su sakmių apie dangaus kūnus skaitymu, dainelėmis apie žvaigždeles, pasakojimais apie Kalėdų žvaigždę. • Suskaičiuoti įsivaizduojamus debesėlius. • Įsivaizduoti ir papasakoti apie debesėlius – baltas avytes arba laivus, milžiniškus kalnus.

49


V i d a

K a z r a g y t ë

M A Ž Ø J Ø

V A I D I N I M A I

Pelytės viliojimas U ždavin y s

Įsivaizduoti urvelį, jame pelytę ir išvilioti ją judesiais, žodžiais ir intonacijomis.

Į g y vendinimas

Aplink susispietusiems vaikams imame pasakoti, jog viename kambaryje tarp grindų žiojėjo skylė. Ten apsigyveno pelytė. Buvo girdėti, kaip pelytė cypsi ir krebžda grindyse, bet niekas nebuvo jos matęs. Vieną kartą vaikai nutarė išvilioti pelytę iš urvelio ir ja pasigrožėti. Tyliai prisiartiname prie urvelio, atsitupiame ir imame vilioti: „Ci ci ci, pelyte, išlįsk! Ci ci ci, pelyte, pasirodyk!“ Vaikai taip pat kviečia pelytę pasirodyti: „Na, kur tu? Išlįsk. Va, tau sūrio gabalėlis!“ Einame palei sieną ir rodome pirštu į įsivaizduojamą pelytę: „Štai pelytė vir vir vir ir nuvirveno per kambarį.“ Vaikai paknopstom bėga paskui, bando nutverti už uodegytės, bet... pelytė aplėkusi visą kambarį šmurkšt atgal į urvelį. Tiek ją ir matėme.

50


P A S A K A I Č I Ų

P R A D Ž I O S

I M P RO V I Z a c iniams

I n t e r p r e t avimas

i r

V A I D I N I M A M S

ve r t inimas

Prisimename, kur, kokiomis kambario vietomis pelytė prabėgo, kur buvo trumpai sustojusi, pasislėpusi. Kaip ji atrodė? Kodėl pelytės patinka? Kokiose pasakose vaizduojamos pelytės? Kodėl jų kartais bijomasi? Kaip kovojama su namuose ar kitose patalpose apsigyvenusiomis pelytėmis?

I d ė j o s

ki t am

ka r t ui

• Išvilioti menamą pelytę ir bandyti ją sučiupti (įsivaizduoti save esant katiną, vartoti katinui būdingus garsažodžius, žodžius ir intonacijas, judesius, veiksmus). • Susieti vaidybinę improvizaciją su dainomis, eilėraščiais, mįslėmis apie pelytę.

51


Vida Kazragytė

Knygoje pateikiami trumpi, mažiems vaikams vaidinti tinkami, jų patirtį, suvokimą, kūrybines galias atitinkantys literatūriniai tekstai (pasakaitės) ir jų komentarai. Į viską stengiamasi pažvelgti mažųjų akimis, kad jie teksto turinį galėtų kuo lengviau ir kūrybiškiau išreikšti vaidybinėmis priemonėmis. Daug dėmesio skiriama veikėjų vidiniams išgyvenimams, siekiams, norams, jausmams, geriems ir ne visai geriems poelgiams atskleisti. Vaizduojama, kaip mažieji pažįsta save ir kitus, mokosi ir tampa geresni. Ir, žinoma, nepamirštama juokų, pokštų! Tad naudodamiesi šia knyga žaiskite ir vaidinkite kuo dažniau – jei patinka, nors ir kiekvieną dieną. Juk vaidinti – tai mokytis, bendrauti šiltai ir nuotaikingai!

MAŽŲJŲ VAIDINIMAI

„Mažųjų vaidinimai“ – tai knyga tėvams, priešmokyklinių grupių pedagogams, pirmokų ir antrokų mokytojams, kurie mėgsta ir norėtų daugiau užsiimti su vaikais vaidybine veikla.

Vida Kazragytė

Vaikystėje nepaprastai mėgau įsivaizduoti ir persikūnyti, vaidinti. Bet juk tai mėgsta visi! Būsiu laiminga, jei ši knyga padės įgyvendinti mažųjų norus vaidinti ir kurti. Ir ne bet kaip, o gražiai, jautriai, išmintingai. Galbūt tai yra būdas išsaugoti svajonių ilgesį visą gyvenimą.

V i d a

K a z r a g y t ė

MAŽŲJŲ VAIDINIMAI • • • • • • • • •

Literatūriniai tekstai ir komentarai

Ugdymas namie, priešmokyklinėje grupėje, pirmoje ir antroje klasėje

Mažųjų vaidinimai. Literatūriniai tekstai ir komentarai  

Knygos Mažųjų vaidinimai. Literatūriniai tekstai ir komentarai ištrauka