Page 1

Laime YRA


L A I M e

Y R A

K A M U O L Y S L A I M e

I R

Y R A

s O K I N e T I s V I E c I A L A I M e

M A M A

I R

T e T I S

sE R M U K s N I u

S U P T I S I R

L A I M e

M Y L e T I

Y R A

T O R T A S

K A S

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

D R A U G a

L A I M e

Y R A

U O G I E N e

L A I M e

Y R A

Y R A

I R

I R S A U L e

L A I M e

K A S

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

D R A U G a

L A I M e

Y R A

K A M U O L Y S

Y R A

Y R A

M A M A I R

I R

sE R M U K s N I u

S U P T I S I R

L A I M e

G A R S I A I

T U R e T I

L A I M e

Y R A I R

S A U L e Y R A

M Y L e T I

Y R A

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

Y R A

D A I N U O T I

L A I M e

L A I M e

T e T I S

sE R M U K s N L A I M e

D A I N U O

Y R A

Y R A Y R A

K R E P s

Y R A

Y R A

K A I

D A R Y T I

M A M A

I R

s V I

L A P e

L A I M e

P I Es T U K A I

L E D

D u K T I

L A I M e

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

L A I M e

I R

Y R A

D R A U G a

Y R A

K A S

s O K O L A D I N I A I L A I M e

L A

Y R A

D A R Y T I

G A R S I A I

K A S

U O G I E N e

L A I M e

L A I M e

s V I

L A P e

L A I M e

I R

L E D

K A I

S U P T I S

L A I M e

Y R A

K R E P s

D u K T I

Y R A

M A M A

T O R T A S

L A I M e

D A I N U O

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

Y R A

A P E L S I N A S

L A I M e

sE R M U K s N

Y R A

D R A U G a

S P A L V O T I

s V I E c I A

L A P e

T e T I S

L A I M e

Y R A

Y R A

T e T I S

s O K O L A D I N I A I

L A I M e

D u K T I

L A I M e

L A I M e

P A T I N K A

L E D A I

D A R Y T I

Y R A

I R

G A R S I A I

K A S

K R E P s I N I O

L A I M e

S A U L e

I R

K A S

L A I M e

S U P T I S

L A I M e

Y R A

L A I M e

M A M A

T O R T A S

U O G I E N e

K A I

Y R A

P I Es T U K A I

Y R A

s O K I N e T I

Y R A

A P E L S I N A S

L A I M e

S P A L V O T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

D A I N U O T I Y R A

I R

M Y L e T I

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

T O R T A S

U O G I E N e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

G A R S I A I

L A I M e

Y R A

sE R M U K s N I u

M Y L e T I

L A I M e

L A I M e

T e T I S

Y R A

L A I M e

L A P e

Y R A

Y R A

D A R Y T I

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s V I E c I A

D A R Y T I

S U P T I S

Y R A

L E D A I

K A I

L A I M e

L A I M e

K R E P s I N I O

D u K T I

Y R A

Y R A

M A M A I R

s O K I N e T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s V I E c I A

Y R A

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

D A I N U O T I

A P E L S I N A S

Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

S P A L V O T I

Y R A

s O K O L A D I N I A I

Y R A

Y R A

U O G I E N e

L A I M e

G A R S I A I

S A U L e

Y R A

L A I M e

L A

Y R A Y R A K A S

L A I M e T e T I S


T O R T A S

P A T I N K A Y R A

L A I M e

s I N I O A I

Y R A

E c I A

A I M e

T O R T A S

I R

G A R S I A I

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s I N I O

L A I M e

Y R A

E c I A

A I M e

I R

G A R S I A I

M Y L e T I T O R T A S

L A I M e

L A I M e

L A I M e

D A R Y T I

I R

L A I M e

T U R e T I Y R A

K A S

L A I M e T e T I S

L A I M e

D u K T I

K A I

Y R A

D R A U G a A P E L S I N A S

L E D A I

L A I M e

L A I M e L A I M e

Y R A Y R A

Y R A

I R

Y R A

K R E P s­I N I O

Y R A

D u K T I

Y R A Y R A

K A I L A P e

L A I M e

A P E L S I N A S

L A I M e

L A I M e

Y R A

P I Es T U K A I M A M A I R

I R

S U P T I S G A R S I A I Y R A

L A I M e L A I M e

D A R Y T I L A I M e T e T I S

sE R M U K s N I u L A I M e

Y R A

D A I N U O T I K R E P s­I N I O

s O K O L A D I N I A I

T O R T A S

L E D A I

D R A U G a

L A I M e

M Y L e T I

Y R A

D A I N U O T I

L A I M e

Y R A

Y R A

S A U L e

T e T I S

L A I M e

L A I M e

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

s V I E c I A L A P e

Y R A

L A I M e

L A I M e

I R

sE R M U K s N I u

L A I M e

T U R e T I

S P A L V O T I

K R E P s I N I O

I R

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

U O G I E N e

Y R A

M A M A

S U P T I S

P A T I N K A

L A I M e

D A R Y T I

P I Es T U K A I

T O R T A S

Y R A

D A I N U O T I

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

G A R S I A I

M Y L e T I

L A P e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

P A T I N K A Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

I R

S A U L e

sE R M U K s N I u

S U P T I S

S A U L e Y R A

I R

Y R A

s O K I N e T I

L A P e

Y R A

M A M A

s O K I N e T I

Y R A

K A I

A P E L S I N A S

Y R A

Y R A

Y R A

L A I M e

K A M U O L Y S

L A I M e

s V I E c I A

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

L A I M e

K A I

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

O T I

D u K T I

Y R A

L A I M e

D u K T I

D R A U G a

L A I M e

S P A L V O T I

K R E P s I N I O L E D A I

Y R A

U O G I E N e

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L E D A I

Y R A

L A I M e

P A T I N K A

L A I M e

K R E P s­I N I O

L A I M e

T O R T A S

Y R A

D A I N U O T I

D R A U G a

U O G I E N e

Y R A

T e T I S

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L A I M e

A I

L A I M e

L A I M e

sE R M U K s N I u

S U P T I S

P A T I N K A Y R A

I R

I R

K A S

Y R A

s O K O L A D I N I A I

M Y L e T I

Y R A

D A R Y T I

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

M Y L e T I

N I u

M A M A

S A U L e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

S A U L e Y R A

L A P e

P I Es T U K A I

Y R A

s O K I N e T I

A

L A I M e

K A M U O L Y S

L A I M e

Y R A

s V I E c I A

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

O T I

K A I

D R A U G a

U O G I E N e

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L A I M e

N I u

A

L A I M e

Y R A Y R A

L E D A I D u K T I lap e


L A I M e

Y R A

K A M U O L Y S L A I M e

I R

Y R A

s O K I N e T I s V I E c I A L A I M e

M A M A

I R

T e T I S

sE R M U K s N I u

S U P T I S I R

L A I M e

M Y L e T I

Y R A

T O R T A S

K A S

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

D R A U G a

L A I M e

Y R A

U O G I E N e

L A I M e

Y R A

Y R A

I R

I R S A U L e

L A I M e

K A S

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

D R A U G a

L A I M e

Y R A

K A M U O L Y S

Y R A

Y R A

M A M A I R

I R

sE R M U K s N I u

S U P T I S I R

L A I M e

G A R S I A I

T U R e T I

L A I M e

Y R A I R

S A U L e Y R A

M Y L e T I

Y R A

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

Y R A

D A I N U O T I

L A I M e

L A I M e

T e T I S

sE R M U K s N L A I M e

D A I N U O

Y R A

Y R A Y R A

K R E P s

Y R A

Y R A

K A I

D A R Y T I

M A M A

I R

s V I

L A P e

L A I M e

P I Es T U K A I

L E D

D u K T I

L A I M e

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

L A I M e

I R

Y R A

D R A U G a

Y R A

K A S

s O K O L A D I N I A I L A I M e

L A

Y R A

D A R Y T I

G A R S I A I

K A S

U O G I E N e

L A I M e

L A I M e

s V I

L A P e

L A I M e

I R

L E D

K A I

S U P T I S

L A I M e

Y R A

K R E P s

D u K T I

Y R A

M A M A

T O R T A S

L A I M e

D A I N U O

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

Y R A

A P E L S I N A S

L A I M e

sE R M U K s N

Y R A

D R A U G a

S P A L V O T I

s V I E c I A

L A P e

T e T I S

L A I M e

Y R A

Y R A

T e T I S

s O K O L A D I N I A I

L A I M e

D u K T I

L A I M e

L A I M e

P A T I N K A

L E D A I

D A R Y T I

Y R A

I R

G A R S I A I

K A S

K R E P s I N I O

L A I M e

S A U L e

I R

K A S

L A I M e

S U P T I S

L A I M e

Y R A

L A I M e

M A M A

T O R T A S

U O G I E N e

K A I

Y R A

P I Es T U K A I

Y R A

s O K I N e T I

Y R A

A P E L S I N A S

L A I M e

S P A L V O T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

D A I N U O T I Y R A

I R

M Y L e T I

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

T O R T A S

U O G I E N e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

G A R S I A I

L A I M e

Y R A

sE R M U K s N I u

M Y L e T I

L A I M e

L A I M e

T e T I S

Y R A

L A I M e

L A P e

Y R A

Y R A

D A R Y T I

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s V I E c I A

D A R Y T I

S U P T I S

Y R A

L E D A I

K A I

L A I M e

L A I M e

K R E P s I N I O

D u K T I

Y R A

Y R A

M A M A I R

s O K I N e T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s V I E c I A

Y R A

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

D A I N U O T I

A P E L S I N A S

Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

S P A L V O T I

Y R A

s O K O L A D I N I A I

Y R A

Y R A

U O G I E N e

L A I M e

G A R S I A I

S A U L e

Y R A

L A I M e

L A

Y R A Y R A K A S

L A I M e T e T I S


T O R T A S

P A T I N K A Y R A

L A I M e

s I N I O A I

Y R A

E c I A

A I M e

T O R T A S

I R

G A R S I A I

L A I M e

L A I M e

Y R A

L A I M e

s I N I O

L A I M e

Y R A

E c I A

A I M e

Y R A

M Y L e T I T O R T A S

L A I M e

L A P e

G A R S I A I L A I M e

L A I M e

L A I M e

Y R A

D A R Y T I

P I Es T U K A I M A M A I R

I R

S U P T I S

L A I M e

K R E P s­I N I O

Y R A

D R A U G a A P E L S I N A S

L E D A I

D u K T I

K A I

L A I M e

L A I M e

Y R A

L A P e

Y R A

s O K I N e T I S A U L e

L A I M e

Y R A

I R

Y R A

I R

I R

G A R S I A I Y R A

T O R T A S

L A I M e

L A P e L A I M e L A I M e

D A R Y T I L A I M e T e T I S

L A I M e

Y R A

D A I N U O T I K R E P s­I N I O

s O K O L A D I N I A I L A I M e

K A I

sE R M U K s N I u

S U P T I S

L A I M e

L A I M e Vilnius Y R A 2016M Y L e T I L A I M e

Y R A

M A M A

D u K T I

Y R A

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

L A I M e

s V I E c I A

L A I M e

Y R A

L E D A I

Y R A

L A I M e

P A T I N K A

Y R A

D A I N U O T I

Y R A

L A I M e

T O R T A S

S P A L V O T I

K R E P s I N I O

T e T I S

s O K O L A D I N I A I

U O G I E N e

Y R A

L A I M e

sE R M U K s N I u

skaitytojams, kurie nebijo draugauti ir mylėti.

D A I N U O T I

Y R A

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

K A S

Y R A

G A R S I A I

M Y L e T I

Y R A

D A R Y T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

L A I M e

L A I M e

L A I M e

I R

S A U L e

sE R M U K s N I u

I R

P A T I N K A Y R A

I R

S U P T I S

S A U L e

s V I E c I A

Y R A

Y R A

s O K I N e T I

s O K I N e T I

L A P e

A P E L S I N A S

Y R A

Y R A

Y R A

K A I

L A I M e

K A M U O L Y S

L A I M e

Y R A

P I Es U K su A kuriais I L A I M eSkiriu Y A TJolantai, U R kuri e kažkada T I pamatė D R A U G a savoRmokytojai SkiriuTvisiems, tai, ko aš dar ir pati nemačiau. Ir sau. Tokiai, kokia buvau, esu ir būsiu laiminga. M A M A I R T e T I S L A buvau I M1981 e metųYvasarą. R A A PbeiEdideliems L S I N A S Ir mažiems

K A M U O L Y S

L A I M e

K A I

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

O T I

D u K T I

Y R A

L A I M e

D u K T I

D R A U G a

L A I M e

S P A L V O T I

K R E P s I N I O L E D A I

Y R A

U O G I E N e

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L E D A I

Y R A

L A I M e

P A T I N K A

L A I M e

K R E P s­I N I O

L A I M e

T O R T A S

Y R A

D A I N U O T I

D R A U G a

U O G I E N e

Y R A

Y R A

T e T I S

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L A I M e

A I

L A I M e

L A I M e

sE R M U K s N I u

S U P T I S

P A T I N K A Y R A

I R

I R

K A S

Y R A

s O K O L A D I N I A I

M Y L e T I

Y R A

D A R Y T I

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

M Y L e T I

N I u

M A M A

S A U L e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

S A U L e Y R A

L A P e

P I Es T U K A I

Y R A

s O K I N e T I

A

L A I M e

K A M U O L Y S

L A I M e

Y R A

s V I E c I A

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

O T I

K A I

D R A U G a

U O G I E N e

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L A I M e

N I u

A

L A I M e

Y R A Y R A

L E D A I D u K T I lap e


arta gyveno berniukas, vardu povilas. Ne, ne taip. Musu istorija prasideda truputi kitaip...

Viename

dideliame mieste


buvo grazus parkas, jo pakrastyje augo

didziulis

medis, menantis labai senus laikus.


sis medis buvo ypatingas ne tik tuo, kad Zemeje augo labai seniai, bet ir tuo, kad jame gyveno seima tetis, mama ir vaikas, vardu Povilas. Paprastai zmones gyvena namuose ar butuose, taciau si seima buvo

truputi

- ji gyveno medyje esanciame namelyje.


uzlipdavo ryta e, kas virsun etis io z d e emis i m ele. aikst e kopetel l e did ngta ne e ir kur buvo

Cia stovejo jo oranzinis malunsparnis. Tetis isesdavo i ji ir burgzdamas isnykdavo is akiu.


o darbas buvo visur skraidyti ir gabenti is vienos vietos i kita zmones bei daiktus.


Laimė yra Lapė Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė. – Vilnius: Tikra knyga. 2016. – 48 p.

UDK 821.172-93 Da44

ISBN 978-609-8142-31-0

Kartą viename dideliame mieste gyveno berniukas. Jis turėjo tėtį, mamą ir namelį medyje. Vieną dieną Povilo gyvenime atsirado lapė. O kai tavo gyvenime atsiranda lapė - lauk visko. Jautri rašytojos Evelinos Daciūtės parašyta ir dailininkės Aušros Kiudulaitės iliustruota istorija pasakoja apie berniuko ir lapės draugystę, apie dosnumą, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Apie tai, kas svarbu kiekvienam - dideliam ir mažam. Apie laimę.

Parašė Evelina Daciūtė Nupiešė Aušra Kiudulaitė Sumaketavo Inga Dagilė Tiražas 3000 egz. Išleido leidybos namai „Tikra knyga“ („Tikra knyga“ yra registruotas MB „Tikra knyga“ leidybos ženklas) El. paštas: info@tikraknyga.lt www.tikraknyga.lt Spausdino UAB „BALTOprint“, Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


L A I M e

Y R A

K A M U O L Y S L A I M e

I R

Y R A

s O K I N e T I s V I E c I A L A I M e

M A M A

I R

T e T I S

sE R M U K s N I u

S U P T I S I R

L A I M e

M Y L e T I

Y R A

T O R T A S

K A S

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

D R A U G a

L A I M e

Y R A

U O G I E N e

L A I M e

Y R A

Y R A

I R

I R S A U L e

L A I M e

K A S

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

D R A U G a

L A I M e

Y R A

K A M U O L Y S

Y R A

Y R A

M A M A I R

I R

sE R M U K s N I u

S U P T I S I R

L A I M e

G A R S I A I

T U R e T I

L A I M e

Y R A I R

S A U L e Y R A

M Y L e T I

Y R A

P A T I N K A

L A I M e

Y R A

T U R e T I

Y R A

D A I N U O T I

L A I M e

L A I M e

T e T I S

sE R M U K s N L A I M e

D A I N U O

Y R A

Y R A Y R A

K R E P s

Y R A

Y R A

K A I

D A R Y T I

M A M A

I R

s V I

L A P e

L A I M e

P I Es T U K A I

L E D

D u K T I

L A I M e

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

L A I M e

I R

Y R A

D R A U G a

Y R A

K A S

s O K O L A D I N I A I L A I M e

L A

Y R A

D A R Y T I

G A R S I A I

K A S

U O G I E N e

L A I M e

L A I M e

s V I

L A P e

L A I M e

I R

L E D

K A I

S U P T I S

L A I M e

Y R A

K R E P s

D u K T I

Y R A

M A M A

T O R T A S

L A I M e

D A I N U O

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

Y R A

A P E L S I N A S

L A I M e

sE R M U K s N

Y R A

D R A U G a

S P A L V O T I

s V I E c I A

L A P e

T e T I S

L A I M e

Y R A

Y R A

T e T I S

s O K O L A D I N I A I

L A I M e

D u K T I

L A I M e

L A I M e

P A T I N K A

L E D A I

D A R Y T I

Y R A

I R

G A R S I A I

K A S

K R E P s I N I O

L A I M e

S A U L e

I R

K A S

L A I M e

S U P T I S

L A I M e

Y R A

L A I M e

M A M A

T O R T A S

U O G I E N e

K A I

Y R A

P I Es T U K A I

Y R A

s O K I N e T I

Y R A

A P E L S I N A S

L A I M e

S P A L V O T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

D A I N U O T I Y R A

I R

M Y L e T I

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

T O R T A S

U O G I E N e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

G A R S I A I

L A I M e

Y R A

sE R M U K s N I u

M Y L e T I

L A I M e

L A I M e

T e T I S

Y R A

L A I M e

L A P e

Y R A

Y R A

D A R Y T I

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s V I E c I A

D A R Y T I

S U P T I S

Y R A

L E D A I

K A I

L A I M e

L A I M e

K R E P s I N I O

D u K T I

Y R A

Y R A

M A M A I R

s O K I N e T I

L A I M e

L A I M e

Y R A

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

s V I E c I A

Y R A

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

D A I N U O T I

A P E L S I N A S

Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

S P A L V O T I

Y R A

s O K O L A D I N I A I

Y R A

Y R A

U O G I E N e

L A I M e

G A R S I A I

S A U L e

Y R A

L A I M e

L A

Y R A Y R A K A S

L A I M e T e T I S


T O R T A S

P A T I N K A Y R A

L A I M e

s I N I O A I

Y R A

E c I A

A I M e

T O R T A S

I R

G A R S I A I

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s I N I O

L A I M e

Y R A

E c I A

A I M e

I R

G A R S I A I

M Y L e T I T O R T A S

L A I M e

L A I M e

L A I M e

D A R Y T I

I R

L A I M e

T U R e T I Y R A

K A S

L A I M e T e T I S

L A I M e

D u K T I

K A I

Y R A

D R A U G a A P E L S I N A S

L E D A I

L A I M e

L A I M e L A I M e

Y R A Y R A

Y R A

I R

Y R A

K R E P s­I N I O

Y R A

D u K T I

Y R A Y R A

K A I L A P e

L A I M e

A P E L S I N A S

L A I M e

L A I M e

Y R A

P I Es T U K A I M A M A I R

I R

S U P T I S G A R S I A I Y R A

L A I M e L A I M e

D A R Y T I L A I M e T e T I S

sE R M U K s N I u L A I M e

Y R A

D A I N U O T I K R E P s­I N I O

s O K O L A D I N I A I

T O R T A S

L E D A I

D R A U G a

L A I M e

M Y L e T I

Y R A

D A I N U O T I

L A I M e

Y R A

Y R A

S A U L e

T e T I S

L A I M e

L A I M e

K A M U O L Y S

s O K I N e T I

s V I E c I A L A P e

Y R A

L A I M e

L A I M e

I R

sE R M U K s N I u

L A I M e

T U R e T I

S P A L V O T I

K R E P s I N I O

I R

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

U O G I E N e

Y R A

M A M A

S U P T I S

P A T I N K A

L A I M e

D A R Y T I

P I Es T U K A I

T O R T A S

Y R A

D A I N U O T I

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

Y R A

G A R S I A I

M Y L e T I

L A P e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

P A T I N K A Y R A

L A I M e

L A I M e

L A I M e

I R

S A U L e

sE R M U K s N I u

S U P T I S

S A U L e Y R A

I R

Y R A

s O K I N e T I

L A P e

Y R A

M A M A

s O K I N e T I

Y R A

K A I

A P E L S I N A S

Y R A

Y R A

Y R A

L A I M e

K A M U O L Y S

L A I M e

s V I E c I A

P I Es T U K A I

K A M U O L Y S

L A I M e

K A I

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

O T I

D u K T I

Y R A

L A I M e

D u K T I

D R A U G a

L A I M e

S P A L V O T I

K R E P s I N I O L E D A I

Y R A

U O G I E N e

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L E D A I

Y R A

L A I M e

P A T I N K A

L A I M e

K R E P s­I N I O

L A I M e

T O R T A S

Y R A

D A I N U O T I

D R A U G a

U O G I E N e

Y R A

T e T I S

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L A I M e

A I

L A I M e

L A I M e

sE R M U K s N I u

S U P T I S

P A T I N K A Y R A

I R

I R

K A S

Y R A

s O K O L A D I N I A I

M Y L e T I

Y R A

D A R Y T I

L A I M e

Y R A

Y R A

L A I M e

s O K O L A D I N I A I

M Y L e T I

N I u

M A M A

S A U L e

L A I M e

L A I M e

Y R A

Y R A

S A U L e Y R A

L A P e

P I Es T U K A I

Y R A

s O K I N e T I

A

L A I M e

K A M U O L Y S

L A I M e

Y R A

s V I E c I A

A P E L S I N A S

S P A L V O T I

O T I

K A I

D R A U G a

U O G I E N e

Y R A

Y R A

L A I M e

T U R e T I

L A I M e

N I u

A

L A I M e

Y R A Y R A

L E D A I D u K T I lap e


arta viename dideliame mieste gyveno berniukas. Jis turejo teti, mama ir nameli medyje. Viena diena Povilo gyvenime atsirado lape. O kai tavo gyvenime atsiranda lape - lauk visko. Jautri rašytojos Evelinos Daciūtės parašyta ir dailininkės Aušros Kiudulaitės iliustruota istorija pasakoja apie berniuko ir lapės draugystę, apie dosnumą, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Apie tai, kas svarbu kiekvienam - dideliam ir mažam. Apie laimę.

ISBN 978-609-8142-31-0

Laime yra lape  

Knygos Laime yra lape istrauka

Laime yra lape  

Knygos Laime yra lape istrauka

Advertisement