Page 1

GA MTOS RATAS

RU

A

VA -S

UO -D

S I R A S A

RA A-

PA -V

MA-ŽIE-SIEMS

ŽIE M


DĖMESIO! KNYGELĖJE RASITE 4 NUOTRAUKAS, KURIAS REIKIA SUKLIJUOTI IŠ IŠKIRPTŲ FRAGMENTŲ. JEI UŽDUOTĮ ATLIKSITE KRUOPŠČIAI IR TVARKINGAI, PROGRAMĖLĖJE „METŲ RATAS“ NUOTRAUKOS ATGIS TRUMPAIS VAIZDO ĮRAŠAIS! PAVASARIS

VASARA

RUDUO

ŽIEMA

Į išmanųjį įrenginį atsisiųskite nemokamą programėlę „Metų ratas“ iš „Google play“ arba „App store“ internetinių parduotuvių. Programėlėje pasirinkite nuotraukoje užfiksuotą metų laiką ir nukreipkite įrenginio kamerą virš nuotraukos. Ekrane pamatysite trumpą vaizdo įrašą. Programėlė „Metų ratas“ – interaktyvus Selemono Paltanavičiaus enciklopedijos „Gamtos metų ratas“ papildymas.


GA MTOS RATAS MA-ŽIE-SIEMS Sudarė ir iliustravo Lina Eitmantytė-Valužienė Fotografavo ir konsultavo Selemonas Paltanavičius

PA

KINK Š Y -R

E-ŽIO SP YGLIU S

VILNIUS 201 9


UŽ-PIL-DYK ME-TŲ RA-TĄ.

VA -S

A

R U -

DU

S I R A S A

RA A-

PA -V

NU-SPAL-VINK PA-VA-SA-RIO DA-LĮ.

O

Ž I E M


SU-JUNK IR UŽ-RA-ŠYK.


PA-VA-SA-RIO MĖ-NE-SIAI:

KO-VAS BA-LAN-DIS GE-GU-ŽĖ


STE-BĖK O-BELS ŠA-KE-LĘ.

AU-GI-NA PUM-PU-RUS.

KRAU-NA ŽIE-DUS.

ŽY-DI.


GAM-TA BUN-DA. 1. KAS IŠ-SI-RIS IŠ VIKŠ-RO?

MA-CHA-O-NAS

SFINK-SAS

CIT-RI-NU-KAS

2. KAS NE-ŠA Į LIZ-DĄ STIR-NOS KAI-LIO LI-KU-ČIUS?

BI-TĖ

VAR-NA

ŽAL-TYS


DIE-NOS IL-GĖ-JA. 3. KAS PRA-ŽY-DO DAR-ŽE-LY-JE? SU-JUNK TAŠ-KUS NUO 1 IKI 26. 16

15

17 18

14 21

22 24 26 11

13

19

23 25 3 12

20 7

10

4

6

2

8

5 1

9


 

5.

2.

4.

1.

3.


KAS TU-PI LIZ-DE?

PAUKŠ-TE-LIAI SU-KA LIZ-DUS, DE-DA KIAU-ŠI-NIUS, PE-RI MA-ŽY-LIUS. 4. KIEK LIZ-DE KIAU-ŠI-NIŲ?

PA-RA-ŠYK SKAI-ČIŲ.


UŽ-PIL-DYK ME-TŲ RA-TĄ.

VA -S

A

R U -

DU

S I R A S A

RA A-

PA -V

NU-SPAL-VINK PA-VA-SA-RIO IR VA-SA-ROS DA-LIS.

O

Ž I E M


SPAL-VINK IR UŽ-RA-ŠYK.

1 — GEL-TO-NA, 2 — VIO-LE-TI-NĖ, 3 — RAU-DO-NA, 4 — MĖ-LY-NA, 5 — O-RAN-ŽI-NĖ, 6 — RU-DA, 7 — ŽA-LIA.


VA-SA-ROS MĖ-NE-SIAI:

BIR-ŽE-LIS LIE-PA RUG-PJŪ-TIS


STE-BĖK O-BELS ŠA-KE-LĘ.

NU-ME-TA

ŽIED-LA-PIUS.

MEZ-GA

VAI-SIUS.

AU-GI-NA

O-BUO-LIU-KUS


GAM-TA KLES-TI. BRUK-NĖS UO-GOS

5. SU-RASK

SKIR-TU-MUS.

6. KIEK PIE-VO-JE GAND-RŲ? PA-RYŠ-KINK JUO-DAS PLUNKS-NAS.

PA-RA-ŠYK SKAI-ČIŲ.


DAUG SAU-LĖS IR KAIT-ROS. 7. KUR AP-SI-GY-VE-NO BI-TĖS? SU-JUNK TAŠ-KUS NUO 1 IKI 35. 13

11 12

26

9

10 8 27 33

7

5 6

3 4

32

34

31 28 25

15

1 14

2 35

30 29

24

21

20

17

23

22

19

18

16


 

5.

7.

3.

2.

1.

6.

8.

4.

   


KAS ČIRŠ-KIA PIE-VO-JE?

8. KIEK DĖ-MIŲ ANT DRU-GIO SPAR-NŲ? VIE-NO-JE PU-SĖ-JE.

+

ME

-T U K Š-

KI-TO-JE PU-SĖ-JE.

Ė

=

IŠ VI-SO.


UŽ-PIL-DYK ME-TŲ RA-TĄ.

VA -S

A

R U -

DU

S I R A S A

RA A-

PA -V

NU-SPAL-VINK PA-VA-SA-RIO, VA-SA-ROS IR RU-DENS DALIS.

O

Ž I E M


AP-VE-DŽIOK IR UŽ-RA-ŠYK. PRA-DĖK NUO VI-DU-RIO.


O

ŽIE

R U-

-M

DU

A

SU-RA-ŠYK MĖ-NE-SIŲ

RUG-SĖ-JIS A

A-

R

IS

PA-VA-

VA-S

SA

-R

SAU-SIS

RUG-PJŪ-TIS IS

SA

-R

O

PA-VA-

R U-

DU

GE-GU-ŽĖ

LAP-KRI-TIS

KO-VAS


A

A-

R

IS

PA-VA-

VA-S

SA

-R

SE-KĄ NUO 1 IKI 12.

LIE-PA

ŽIE

VA-SA-RIS

SPA-LIS A

A

ŽIE

VA-S

-M

A-

R

O

R U-

-M

DU

A

BA-LAN-DIS

BIR-ŽE-LIS

GRUO-DIS


AR Į-SI-DĖ-MĖ-JAI? GRUO-DIS, SAU-SIS, VA-SA-RIS

KO-VAS, BA-LAN-DIS, GE-GU-ŽĖ

BIR-ŽE-LIS, LIE-PA, RUG-PJŪ-TIS

RUG-SĖ-JIS, SPA-LIS, LAP-KRI-TIS DAUGIAU SUŽINOKITE APIE METŲ LAIKUS LIETUVOJE SELEMONO PALTANAVIČIAUS ENCIKLOPEDIJOJE „GAMTOS METŲ RATAS“.


PASITIKRINK ATSAKYMUS: 1. IŠ VIKŠRO IŠSIRIS DRUGELIS SFINKSAS. 2.

STIRNOS KAILIO LIKUČIUS Į LIZDĄ NEŠA VARNA.

3. DARŽELYJE PRAŽYDO SNIEGUOLĖ. 4. LIZDE 5 KIAUŠINIAI. 6. PIEVOJE 6 GANDRAI. 7. BITĖS APSIGYVENO AVILYJE. 8.

ANT MEŠKUTĖS SPARNŲ 20 DĖMIŲ.

9.

MOLIŪGAS 1, KOPŪSTAI 2, PAPRIKOS 2, MORKA 1, KAŠTONO SĖKLOS 3, ERŠKĖČIO VAISIAI 2.

11. VORAS REZGA TINKLĄ. 13. SVIRBELIS SULESĖ 8 UOGAS. 14. BARSUKO SILUETAS PRIE SKAIČIAUS 2. 15. BRIEDIS PAMETĖ RAGUS. 19. ŠIS MAŽYLIS PEMPĖS. 22, KABO 12 VARVEKLIŲ. VIENODI YRA 2, 5, 8 SKAIČIUOJANT IŠ KAIRĖS Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). © Tekstas, Lina Eitmantytė-Valužienė, 2019 © Iliustracijos, Lina Eitmantytė-Valužienė, 2017 – 2019 © Nuotraukos, Selemonas Paltanavičius, 2017 © Leidykla „Nieko rimto“, 2019 ISBN 978-609-441-578-4 Redaktorė Eglė Devižytė Maketavo Lina Eitmantytė-Valužienė Tiražas 3000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino „Spaudos praktika“ Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas


IS

PA-VA-

SA

-R

ISBN 978-609-441-578-4

9 786094 415784

Gamtoje pilna stebuklų. Kad ir obels šakelė, kurios mažas pumpuras prasikala ir mėnuo po mėnesio augina obuoliuką, paskui ilsisi ir pradeda naują kelionę per metų laikus. Pasuk 12 mėnesių metų ratą, o kad būtų smagiau, atlik užduotis ir pamėgink užrašyti pirmuosius žodžius bei perskaityti pirmuosius sakinius apie gamtą.

Kitos leidyklos „Nieko rimto“ užduočių knygelės iš serijos „MAŽIESIEMS“.

BA-LAN-DIS

Profile for knygos.lt

Gamtos metų rato užduotys  

Knygos Gamtos metų rato užduotys ištrauka

Gamtos metų rato užduotys  

Knygos Gamtos metų rato užduotys ištrauka

Profile for knygos.lt
Advertisement