Page 1


Turinys

Autoriaus žodis . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 SKYR I U S. IŠ FIZIONOMIKOS ISTORIJOS . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 19

2 SKYR I U S . KOKS TAVO VEIDAS . . Veido forma . Veido spalva .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 SKYR I U S . NUO KAKTOS IKI ŽANDIKAULIŲ... Kakta . . . . . . . . . Smakras . . . . . . Skruostikauliai .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 30 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 SKYR I U S . MŪSŲ SIELOS LANGAI... . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akių vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vokai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akių tipai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žmogaus ir gyvūnų akių sugretinimas Antakiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 SKYR I U S . PLAUKAI, BARZDA, ŪSAI... AR JIE – STIPRYBĖ? . Paslaptinga plaukų jėga... . . . . Barzda – statusas ar kaprizas? Ūsiukai, ūseliai, ūsai... . . . . . . .

36 40 41 42 47 53

. . . . . . . . .

65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 68 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 SKYR I U S. NOSIS – NUOTAIKOS INDIKATORIUS . . Nosies ilgis . Forma . . . . .

9

. . . . . . . . . . . . . . . . .

77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
turinys

Nosies galiukas . . . . . . . . . . . . . . . . Šnervės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ką pasako nosies ir lūpų raukšlės .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 SKYR I U S. LŪPŲ FORMA IR PASAULIO SUVOKIMAS . Harmoninga burna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maža burna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Didelė burna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plati burna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plati burna su siauromis lūpomis . . . . . . . . . . Siauros lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putlios lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iškilios lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viršutinė lūpa dengia apatiniąją . . . . . . . . . . . Apatinė lūpa atsikišusi labiau už viršutiniąją . Kiek pakilęs burnos kamputis . . . . . . . . . . . . . „Žuvies“ lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pusmėnulio formos lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . Širdelės formos lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lanko formos lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siaura viršutinė lūpa ir putli apatinioji . . . . . . Mergaitiškos lūpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nesimetriškai lenkta viršutinė lūpa . . . . . . . . . 8 SKYR I U S . SUVOKTI AUSŲ ESMĘ . . . . . . . . . . . . Idealios ausys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Didelės ausys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mažos ausys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausys su atsikišusiu vidiniu kaušelio kraštu . . Ausys su mažais speneliais . . . . . . . . . . . . . . . Ausys su ilgais speneliais . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausys su labai dideliais speneliais . . . . . . . . . . Ausys su atsikišusiais į priekį speneliais . . . . . Ausys su neišsivysčiusiais speneliais . . . . . . . . Smailėjančios ausys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Didelis ausies kaušelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlėpusios ausys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .

81 84 89 94

95 96 97 98 98 99 99 100 101 101 102 103 104 104 105 106 106 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


turinys

9 SKYR I U S. LEMTIES ŽENKLAI .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Apgamai ant galvos . . . . . . . . . . . . . . Keletas žodžių apie gimties dėmes . . 10 SKYR I U S. SUPRASTI BE ŽODŽIŲ... . Mimika . . . . . . . . . . . . . . . Judesiai „delnas–veidas“ . Baigiamasis žodis . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


2

SKYRIUS

Koks tavo veidas Kurių mažas veidas – tie silpnadvasiai; tai sugretintina su kate ir beždžione. Kurių veidas platus – tingūs; tai sugretintina su asilais ir jaučiais. Todėl veidas turi būti ir ne mažas, ir ne didelis; pritinka, kai jis vidutinis. Pernelyg tamsaus gymio – bugštūs. Tai palygintina su egiptiečiais, etiopais. Pernelyg baltaveidžiai – taip pat bugštūs; tai palygintina su moterimis. Vadinasi, spalva, kuri byloja apie vyriškumą, turi būti vidutinė. Aristotelis Tik žvilgtelėjus į žmogų, pirmiausia į akis krinta jo veido forma ir veido spalva.

Veido forma Fizionomika išskiria šešis pagrindinius veido tipus:  pailgą;  trikampį;  trapecijos formos;  Aristotelis Stagirietis (384–322 m. pr. Kr.) – senovės graikų filosofas ir mokslininkas enciklo­ pedininkas, peripatetikų mokyklos pradininkas. Jo sukurta psichologinė sistema integravo antikinės minties laimėjimus. Šios sistemos principai ir svarbiausios sąvokos išdėstyti trak­ tate „Apie sielą“, taip pat veikaluose „Etika“, „Metafizika“, „Gyvūnų istorija“. Elgesio varomąja jėga Aristotelis pripažino siekius, išreiškiančius organizmo vidinį aktyvumą ir susijusius su pasitenkinimo arba nepasitenkinimo jausmu. Protą Aristotelis suskirstė į teorinį ir praktinį. Jis skatino vėlesnių epochų filosofinės minties raidą.

15


2 skyrius. koks tavo veidas

 kvadratinį;  apskritą;  ovalų. Noriu iškart pabrėžti: grynų veidų tipų pasitaiko labai retai. Atidžiau įsižiūrė­ kite į aplinkinių žmonių veidus ir išskirkite labiausiai vyraujančius bruožus. Pavyzdžiui, plati kakta ir siauras smakras kartu su išsišovusiais skruostikau­ liais sudaro labiau trikampį nei kvadratinį ar trapecijos formos veidą. Nusta­ tydami veido tipą jūs visuomet galėsite pasikliauti intuicija.

Pailgas veidas

2.1 pav. Pailgas veidas

Pailgas veidas primena stačiakampį – jo kak­ ta yra tokio pat pločio kaip ir apatinė veido dalis (2.1 pav.). Toks veidas dar vadinamas aristokratiš­ ku, nes sukelia intelektualaus, santūraus ir jautraus žmogaus įspūdį. Labai dažnai to­ kie žmonės savo rankose laiko valdžios va­ džias, be to, yra labai apdairūs ir toliaregiškai įžvalgūs, tai netrukdo jiems būti teisingais ir išmintingais vadovais. Stačiakampio vei­ do tipo žmonių talentai dažniau nei kitų atsiskleidžia politinėje ir karinėje srityse. Jie išsikelia tikslus ir nuosekliai jų siekia. Nesant ryškių negatyvių veido bruožų, tokių žmo­ nių tikslai pateisina tik garbingas priemo­ nes, o bendraujant jiems svetima prievarta ir veidmainystė.

PASTABA

2.2 pav. Marija Mironova

16

Marija Mironova (2.2 pav.) – garsi Rusijos aktorė, aktoriaus Andrejaus Mironovo duktė. Pailgas jos vei­ das rodo intelektualumą, kryptingą tikslų siekimą ir valingą charakterį (tai patvirtina ir jos reputacija tarp kolegų aktorių).


veido forma

Trikampis veidas Tokiam veidui, pagal formą artimiausiam trikampiui, būdinga aukšta plati kakta, iš­ sišovę skruostikauliai ir į apačią siaurėjan­ tis smakras (2.3 pav.). Trikampis veidas gali byloti tiek apie genialumą, tiek ir apie polinkį į išdavystę ir veidmainiškumą. Nors viena nepriešta­ rauja kitam. Šitoks veidas būna bejausmių žmonių, nepasižyminčių prieraišumu ar atsidavimu. Jie visuomet yra truputį nuo­ šaliau kitų dėl nesugebėjimo būti socialiai aktyviais žmonėmis arba dėl neigiamų charakterio savybių.

2.3 pav. Trikampis veidas

Trapecijos formos veidas Tokia veido forma kartais dar vadinama pusiau trikampe – dėl plačios kak­ tos, aiškiai apibrėžtų skruostikaulių ir siaurėjančio (bet nesmailėjančio) smakro (2.4 pav.). Tačiau toks veidas dažniau lyginamas su kita geometrine figūra – trapecija. Kiek švelnesnis veidas tarsi netenka tų neigiamų bruožų, kurie būdingi trikam­ piam veidui. Taigi, trapecijos formos veidą turintiems žmonėms būdingesnė inteligencija, jautrumas, bet kartu ir šioks toks pasyvumas. Kitaip nei stačiakampio veido žmonės, jie nesieks užsibrėžto tiks­ lo ir apskritai vargu ar jį užsibrėš. O jei vis dėlto panorės šį tą gyvenime pasiekti, jiems būtinai kas nors sukliudys: tingėji­ mas, profesionalumo stoka, noras viską palikti savieigai, tad mes pradėtus darbus 2.4 pav. Trapecijos formos veidas pusiaukelėje. 17


2 skyrius. koks tavo veidas

Bet moteris trapecijos formos veidu apibūdinama vien iš gerosios pusės: tokio veido moterys optimistės, lengvai bendraujančios ir dažniausiai gyve­ nime patenkintos ir laimingos.

Kvadratinis veidas

2.5 pav. Kvadratinis veidas

Kvadratinė veido forma – tai proporcin­ gas veido ilgio ir pločio santykis, kuris ir padaro jį kvadratinį (2.5 pav.). Labai dažnai tokio veido žmonės yra narsūs, bet griežti ir kartais netgi bešir­ džiai. Jie žūtbūtinai siekia aukštumų, išsikeltų tikslų ir sėkmės visur ir visada, bet pagal savo sugebėjimus veikiau yra geri vykdytojai nei lyderiai iš prigim­ ties. Dėl lankstumo ir loginio mąstymo stokos tokie žmonės akimirksniu gali sugriauti tai, ką kūrė metų metus. Labai dažnai „sugriovimus“ jų gyvenime išpro­ vokuoja ir stengimasis gyventi pagal tai­ sykles. Tokio veido žmonės – apsigimę teisininkai. Moterys, kurių veidas yra kvadrato formos, labiau siekia pajungti kitus savo valiai nei pačios paklusti, trokšta domi­ nuoti ir asmeniniame, ir visuomeninia­ me gyvenime.

Apskritas veidas

2.6 pav. Apskritas veidas

18

Apskritimas – geometrinė figūra, tiks­ liausiai apibūdinanti apskritą veido for­ mą (2.6 pav.). Veidas be aštrių, kampuotų bruožų išduoda geraširdišką, nuolaidžią, švelnią ir taikingą prigimtį. Bet tariamas nuo­


veido spalva

lankumas tikrovėje gali virsti pribloškiamu ambicingumu, jei prieš jus aps­ kritaveidis su aukštu tarpuakiu, atsikišusiais skruostikauliais, degančiomis akimis – tai tikslo siekiantis, valingas žmogus. Tarp tokių žmonių gali rastis pavydėtinų lyderių ir pulko vadų. Apskritaveidžiai labiau nei kiti moka prisitaikyti prie aplinkos. Tai jie daro lengvai, tarsi žaisdami, beje, lygiai taip pat jie įveikia ir visus sunkumus – tiek finansinius, tiek asmeninio pobūdžio.

Ovalus (apvalainas) veidas Ovalo formos veidas (2.7 pav.) – tai pa­ ilgos ir apvalios formų derinys. Apskritimas suovalėja, bet išlieka charakteringas, be pailgam veidui bū­ dingų „kampų“. Panašių metamorfozių galima pastebėti ir apvalaino veido žmonių charakteriuose. Iš pailgavei­ džių jie „pasiėmė“ intelektą ir jausmin­ gumą, o iš apskritaveidžių  – gerą širdį ir optimizmą. Užtat neteko logikos ir mąstymo nuoseklumo, būdingo pail­ go veido žmonėms, todėl šiuo atveju vargu ar derėtų kalbėti apie karinę arba politinę karjerą. Kita vertus, ova­ las tampa moteriškumo, švelnumo ir išminties simboliu. O juk kartais šiuo­ laikiniame pasaulyje šių ypatybių taip trūksta.

2.7 pav. Ovalo formos (apvalainas) veidas

Veido spalva Gana reikšmingą vaidmenį fizionomikos moksle vaidina ir veido spalva. Čia svarbu suprasti, kad kalbama ne apie pagrindines odos spalvas kaip rasinės skirtybės ženklą. Kitaip nei Aristotelis, šių dienų fizionomistai žino, kad oda neturi nuolatinės spalvos. Ji gali keistis, tai priklauso nuo žmogaus būsenos 19


4 skyrius. mūsų sielos langai...

Trumpi antakiai Trumpus antakius (4.40 pav.) daž­ niausiai reikia vertinti kaip priedą prie kitų ypatybių. Tačiau didžiau­ si trumpų antakių turėtojų trūku­ mai – didelės ambicijos, nepasto­ vumas ir ūmus būdas. Žmones tokiais antakiais aplinkiniai tikrai gali laikyti nesubrendusiomis ri­ botomis asmenybėmis. Bet daž­ nai neigiamus bruožus kompen­ suoja kitos savybės, pavyzdžiui, karšta prigimtis ir nepriklausomybė.

4.40 pav. Trumpi antakiai

PASTABA Estetiniu požiūriu, trumpi antakiai jaunina žmogų. Praėjusio amžiaus 6–7 dešimtme­ čiais tokie antakiai buvo laikomi etalonu – tuomet buvo madingos amžinai jaunos, lėliškos moterys.

Suaugę antakiai Suaugę antakiai reiškia norą dominuoti, o kartais ir užgniaužti kitus. Tokie antakiai jų turėtoją rodo esant stiprią, skandalingą, o kartais ir gana griežtą asmenybę. Dažnai žmonės su tokiais antakiais būna labai talentingi.

PASTABA Frida Kahlo (4.41 pav.) – viena garsiausių Meksikos dailininkių, freskų tapytojo Diego Riveros žmona. Nors jos gyvenimas buvo kupinas skausmų ir kančios, tai buvo gyva ir laisvos dvasios ekstravertė, savo kalboje anaiptol nevengusi necenzūrinių žodelių. Būdama padauža nuo vaikystės, ji neprarado įkarščio ir subrendusi. F. Kahlo daug rūkė, svaiginosi alkoholiu, traukė nešvankias daineles ir savo laukinių vakarėlių sve­ čius linksmino tokiais pat nepadoriais sąmojais.

60


Antakiai

4.41 pav. Frida Kahlo

Antakiai puslankiu Jeigu antakiai sudaro beveik tobulus puslankius (4.42 pav.), galima sakyti, kad priešais jus apdairus, sumanus ir išradingas žmogus. Tiesa, aplinkiniai kažkodėl labai dažnai laikosi priešingos nuomonės – mano, kad turi reikalą su pasipūtusia ir dargi pasileidusia asmenybe.

61


4 skyrius. mūsų sielos langai...

PASTABA 95 proc. atvejų puslankio formos antakius turi moterys.

Jeigu jums pavyks užkariauti žmogaus su puslankio formos antakiais širdį, pelnyti jo palankumą, gausite šimteriopą atlygį: turėsite žavingą, įžvalgų ir išmintingą partnerį. Nors žmonės su tokiais antakiais mėgsta griežti pirmuo­ ju smuiku orkestre, jie sugeba aplinkinius padaryti laimingus, įtikinę juos savo atsidavimu ir meile. Tačiau kartais tai būna tik klastingas išskaičiavimas. Kita vertus, koks skirtumas, jei visi laimingi ir patenkinti?

„Skrendantys“ antakiai „Skrendantys antakiai, vėjyje plazdantys kirpčiukai, ugnis ir ledas...“ Šios dai­ nos eilutės apibūdina antakius, kurie, atrodo, tuoj ims ir nuo veido pakils į orą (4.43 pav.). Tai labai aktyvaus, savo tikslo atkakliai siekiančio žmogaus antakiai. Jie išduoda agresyvią, seksualią, išradingą, išdidžią ir savimi pasitikinčią prigim­ tį. Be to, tokie žmonės optimistai, savo tikėjimu šviesia ateitimi užkrečiantys aplinkinius.

4.42 pav. Antakiai puslankiu

62

4.43 pav. „Skrendantys“ antakiai


Antakiai

Išlenkti antakiai Tai gražuolių, gimusių prabangai, antakiai. Riesti, išlenkti antakiai (4.44 pav.) priklauso išmoningoms, svajingoms ir jautrioms būtybėms ir kartu rodo gerą charakterį, kuris padės gyvenime pasiekti sėkmę.

Nuolaidūs antakiai Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad žmogus su tokiais antakiais dėl ko nors nuliū­ dęs (4.45 pav.). Ne veltui liūdesio ir sielvarto kaukės teatre piešiamos kaip tik su nuolaidžiais antakiais – juos turintys žmonės tarsi sukurti vaidinti aukos vaidmenį ir kentėti.

4.44 pav. Išlenkti antakiai

4.45 pav. Nuolaidūs antakiai

Tokie antakiai rodo, kad žmogus nepanaudoja savo intelekto užsibrėžtiems tikslams pasiekti, pirmenybę teikia aplinkkeliams. Žmones su nuolaidžiais antakiais aplinkiniai paprastai laiko silpnais, priklausomais ir netgi egoistais. Ką gi, jie beveik teisūs.

„Kregždės sparno“ antakiai Antakiai su kampu, primenantys kregždės sparną (4.46 pav.), – rizikos ir nuotykių mėgėjų ženklas. Kartais tokie antakiai dar vadinami „piratų ant­ akiais“. Jais prigimties apdovanoti žmonės yra kūrėjai ir finansų srities geni­

63


6

SKYRIUS

Nosis – nuotaikos indikatorius Tie, kurių šnervių kraštai stori, – geraširdžiai; tai sugretintina su jaučiu. Kurių šnervių kraštai ploni – labai karšto būdo; tai sugretintina su šunimis. Kurių šnervių kraštai apvalūs ir buki – kilniadvasiai; tai galima sugretinti su liūtais. Kurių nosies galas plonas (smailianosiai), tie panašūs į paukščius. Kurių nosies galas storas – tie bukagalviai; tai sugretintina su kiaule. Kurių kumpa nosis prasideda iš karto nuo kaktos – tie begėdžiai; tai sugretintina su varnomis. Kas turi erelišką nosį, aiškiai atsiskiriančią nuo kaktos, – didžiadvasiai; tai sugretintina su ereliais. Tie, kas turi apskritą duobutę ten, kur nosis susijungia su kakta, o nosies išlinkis nukreiptas į viršų, – geidulingi; tai sugretintina su gaidžiais. Turintieji plokščią ir riestą nosį – geidulingi; tai sugretintina su elniais. Kurių šnervės išpūstos – linkę rūstauti; tai atsiranda iš būsenos, kurią sukelia pyktis. Aristotelis Nosis – mūsų emocijų ir galvosenos išraiška. Įdėmiau pažvelkite į draugus arba paprasčiausiai į praeivius. Kai kurie žygiuoja aukštai pakelta galva, no­ sies galiukas tarsi nukreiptas į dangų. Ir norom nenorom tokiam žmogui pajunti pagarbą, užsikreti jo pasitikėjimu savimi ir optimizmu. O štai kitas vangiai goglina, nuleidęs galvą ir šniurkščiodamas nosimi. Priežasčių gali būti keletas: ir liūdesys, ir nuovargis, ir neviltis. Tačiau, kad ir kaip ten būtų, nesinori atsidurti tokio žmogaus vietoje, tiesa? Štai kiek daug reiškia nosis! Todėl plačiau pasigilinkime į fizionomines nosies charakteristikas. 77


6 skyrius. nosis – nuotaikos indikatorius

Pradėsime, ko gero, nuo bendrųjų apibūdinimų: formos, ilgio ir nosies galiuko ypatybių.

Nosies ilgis

6.1 pav. Pernelyg ilga nosis

Nors visuotinai paplitusi nuomonė yra kitokia, bet iš tiesų nosies ilgis visai ne­ rodo žmogaus smalsumo laipsnio (man yra tekę susidurti su trumpanosiais, ku­ rių smalsumas pritrenkdavo net visko mačiusius liežuvautojus). Nosies ilgis veikiau rodo žmogaus požiūrį į gyveni­ mą. Pavyzdžiui, ilga nosis paprastai bū­ dinga konservatyvioms asmenybėms, o štai pernelyg ilga (6.1 pav.) – jau ka­ prizingų genijų požymis (tiesa, labai dažnai jie turi kaip tik daugiau kaprizų nei genialumo). Trumpa nosis (6.2 pav.) rodo atvirą, švelnų charakterį ir komunikabilumą. Apie tokią ir kitas dažniau pasi­tai­ kančias nosies formas pakalbėsime plačiau.

Forma

6.2 pav. Trumpa nosis

78

Pagal formą nosys būna siauros ir pla­ čios, kaulėtos ir mėsingos, gali turėti įvairių formos ypatybių, pavyzdžiui, nosis su kuprele. Nosies forma atspin­ di žmogaus individualybę. Pavyzdžiui, siaura kaulėta (6.3 pav.) rodo išsiblašky­ mą ir nesugebėjimą sutelkti dėmesio, o ilga kaulėta yra išdidumo, puikybės ir nesugyvenamo charakterio rodiklis.


forma

6.3 pav. Siaura kaulėta nosis

6.4 pav. Nosis su kuprele

Kaulėtą nosį su nedidele kuprele ar netgi labai kumpą (6.4 pav.) turi išdi­ dūs, užsispyrę, bet ryžtingi ir net agresyvūs žmonės. Apskritai nosies kuprelę galima laikyti melancholijos, liūdesio ir niūrumo požymiu, ir kuo ji ryškesnė, tuo šios savybės taip pat aiškesnės. Kita vertus, tokie žmonės sugeba pasijuokti ar rasti teigiamų dalykų ten, kur, atrody­ tų, niekas negali pralinksminti.

PASTABA Nosį su kuprele turėjo Ana Achmatova (6.5 pav.) – rusų poetė, rašytoja, literatū­ rologė, literatūros kritikė ir vertėja. Amžininkų atsiminimuose A. Achmatova išliko kaip labai įvairiapusė asmenybė. Viačeslavas Ivanovas savo „Atsiminimuo­ se“ rašo, kad „ji mokėjo įžiūrėti juokingų bruožų daugelyje dalykų, kurie kitiems atrodytų sunkiai pakeliami ar neapsa­ komai nuobodūs. Ji galėjo būti kandi ar

6.5 pav. Ana Achmatova

79


6 skyrius. nosis – nuotaikos indikatorius

rafinuotai sąmojinga, bet jautė ir stačiokiško humoro skonį“. Rašytojas pažymi, kad jį visuomet priblokšdavo tai, kaip ryžtingai ir net agresyviai ji kalbėdavo apie kūrybą ir su ja susijusius žmones. Labai įdomiai A. Achmatovos charakteris aprašomas ir Lidijos Ginzburg „Atsimini­ muose“: „A. Achmatovos ir judesiai, ir intonacijos buvo lyg surikiuoti, tikslingi. Ji buvo tobulai įvaldžiusi gestų sistemą, tiesą sakant, nebūdingą mūsų neritualinių laikų žmo­ nėms. Kitiems tai būtų buvę nenatūralu, teatrališka, bet šitai labai derėjo prie bendro A. Achmatovos įvaizdžio.“

Siaurą nosį (6.6 pav.) dažniausiai turi darboholikai, žmonės, įpratę daug ir atkakliai dirbti, kad pasiektų užsibrėžtus tikslus.

PASTABA Beje, tokia pat vyrų ir moterų nosies forma kartais gali turėti skirtingas reikšmes. Pa­ vyzdžiui, maža, palyginti su kitais veido bruožais, moters nosis dažnai rodo jos liguistą pavydumą. O štai maža vyro nosis dažniausiai reiškia, kad jos savininko interesai siauri ir jis rūpinasi vien tik savimi.

6.6 pav. Siaura nosis

80

6.7 pav. Nosis su plokščia nugarėle


nosies galiukas

Reikia būti atidiems su žmonėmis, kurių nosies nugarėlė plokščia ir didelė, bet ją atsveria plačios šnervės (šoniniai kremzliniai lankeliai) (6.7 pav.). Nevertėtų pasiduoti jų meilikavimams ir gausybei pažadų, nes tokias no­ sis paprastai turi šaltos ir taupios prigimties žmonės.

Nosies galiukas Nosies galiukas taip pat būna įvairios formos. Dažniausiai būna apvalus, at­ sikišęs (nuknerptas, nuknebęs), smailus ir mėsingas. Apvalus nosies galiukas (6.8 pav.) liudija gerus bruožus. Laikoma, kad žmones, kurių nosies galiuko forma kaip tik tokia, visuomet lydi sėkmė, bet tai visai nereiškia, kad jie jos laukia tinginiaudami. Priešingai, daug dirba, kad užkoptų į sėkmės viršūnes. Apskritai tokius žmones galima pavadinti laimingais. Panašiai apibūdinami ir tie žmonės, kurių nosies galiukas apvalainas, di­ delis ir pūpsantis (6.9 pav.). Tai rodo gerą širdį, draugiškumą ir pasirengimą pasiaukoti.

6.8 pav. Apvalus nosies galiukas

6.9 pav. Apvalainas pūpsantis nosies galiukas

81


6 skyrius. nosis – nuotaikos indikatorius

PASTABA Didelį, pūpsantį nosies galiuką turėjo Jurijus Nikulinas (6.10 pav.) – įžymus rusų aktorius ir klounas. J. Nikulinas vaidino daugelyje žiūro­ vų pamėgtų filmų. Jis visuomet išliks atminty kaip vaikėzas iš nemirtingosios kino blogiukų trijulės (Vicinas, Morgunovas ir Nikulinas Leoni­ do Gaidajaus kino komedijose). Be to, aktorius ilgai dirbo cirke ir sukūrė linksmo, valiūkiško, kiek kvailoko klouno paveikslą. J. Nikulinas turėjo tokias puikias žmogiškąsias savybes kaip gerumas ir nuoširdumas. Jis buvo doras, išskirtinai inteligentiškas, visuomet pasi­ rengęs padėti.

6.10 pav. Jurijus Nikulinas Priešingą reikšmę turi smailus, nemėsingas nosies galiukas. Paprastai toks nosies galiukas būdingas klastingiems žmonėms, kurie siekdami savo tikslų nesibodi griebtis bet ko. Panašiai galima apibūdinti ir žmones, kurių nosies galiukas primena erelio snapą (6.11 pav.): jie įžvalgūs, kerštingi, gudrūs ir neretai pagiežingi. Gana dažnai galima sutikti žmonių, kurių nosies galiukas nuknerptas, iš šono gali pasirodyti, kad jis tarytum kabo (6.12 pav.).

6.11 pav. Ereliškas nosies galiukas

82

6.12 pav. Nuknerptas nosies galiukas


nosies galiukas

6.13 pav. Nuknebęs nosies galiukas

6.14 pav. Skeltas nosies galiukas

Nors asociacijos visai kitokios, bet tokie žmonės būna ypač seksualūs ir trokšta patenkinti jausmus. Tokio tipo nosį turinčių žmonių trūkumai – smul­ kmeniškumas, begalinis įtarumas ir pavydas. O jei nosies galiukas taip stipriai nuknebęs, kad uždengia dalį viršutinės lūpos (6.13 pav.), tai jau reikėtų kalbėti ne apie seksualumą, o apie žmogaus klastingumą – toks gali išduoti, apgauti ar būti neištikimas. Tam tikra prasme tokią nosį galima palyginti su snapo formos nosimi, apie kurią jau kalbėta. Dar reikėtų paminėti, kokios būdo savybės būdingos žmonėms, kurių nosies galiukas skeltas (jį perpus dalija kremzlės įduba) (6.14 pav.). Apibūdinant tokį nosies galą, daugelio fizionomikos žinovų nuomonės nesutampa. Vieni mano, kad dvigubas galiukas rodo žmogaus nedrąsumą, kiti, atvirkščiai, tvirtina, kad žmonės, turintys tokį nosies galiuką, dažnai būna įtarūs ir patys įtartini, ir tai yra vaikystėje patirtų problemų ir tėviškos šilumos bei meilės stokos pasekmės.

83

Ką slepia veidas  

Knygos Ką slepia veidas ištrauka

Ką slepia veidas  

Knygos Ką slepia veidas ištrauka

Advertisement