Page 1

VIRĹ ELIS PIRMA DALIS

Vaikinai ir santykiai Nesta Viljams


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

Vaikinai Taigi, pradėkime nuo mums svarbiau­ sio objekto – le garçon, il ragazzo, tų mistinių ateivių atstovų – vaikinų.

Kur jų rasti Kai kurios merginos, ypač merginų mokyklose, sako, at­ seit „mes niekada nesutinkame vaikinų, jų tiesiog nėra, jų, galima sakyti, labai trūksta“. Tai netiesa. Jie – aplinkui. Po gana išsamaus (ir, oi, kokio malonaus!) tyrimo patei­ kiame tau geriausių vietų vaikinams sutikti dešimtuką: 1. Sporto klubas. Dažniausiai jie ten ateina tiesiog pa­ sirodyti, o tai kaip tik ir yra jų mėgstamiausias užsiė­ mimas.

2. Muzikos įrašų parduotuvė. Daugybė vaikinų dar labiau nei merginos svajoja tapti kita populiariausia žvaigžde, todėl labai domisi muzikos naujovėmis. Čia gali pasi­ elgti labai mergaitiškai ir paprašyti kokio vaikino pata­ rimo. Taigi jie, kaip minėjau, mėgsta rodyti savo begali­ nį išmanymą, todėl tau gali ir pasisekti. Ir jei pasirinksi tokį susipažinimo būdą, būk pasiruošusi išklausyti galbūt netgi valandos trukmės paskaitą apie gyveni­ 26


Vaikinai ir santykiai

mą ir senus laikus bei išklausyti begalės kokios nors septintojo dešimtmečio žvaigždės hitų. Beje, muzikos klausymas ganėtinai patogi priemonė susipažinti – bet kam malonu, kai paklausi jo nuomonės apie naujausią dainą arba pareiški savo nuomonę – „oi, nuostabu!„ – apie jo pasiūlymą (beje, kartu su tokia keista išraiška akyse – tarp džiugesio ir vidurių užkietėjimo – na, bent jau taip atrodo, kai tai demonstruoja Liusi). 3. Prie mokyklos durų. Ir kur geriau galėtum apžiūrėti visą asortimentą? Kaip tik čia Liusi pirmą kartą paste­ bėjo mano brolį, kai dar nežinojo, kad jis mano brolis, ir iš pirmo žvilgsnio įsimylėjo. 4. Diskotekos ir klubai. Ten jie dažniausiai renkasi su draugais, o prie draugų vaikinai elgiasi kiek kitaip, to­ dėl jei nori suprasti, koks jis, pasistenk bent trumpam atitraukti nuo jo draugelių. 5. Draugų draugai. Didžioji dalis draugių turi brolius, o broliai turi draugų. O tie draugai turi kitų draugų. Ir taip toliau. Deja, nė vienai iš mūsų nepatinka nė vie­ nas Styvo, Lolo ar Tonio draugas, bet ką gali žinoti, gal kurią dieną kuris nors iš jų į namus parsives kokį nors mielą gražuolį. 6. Vakarinės pamokos ar mokyklos būreliai. Daugelis vai­ kinų turi papildomų užsiėmimų po pamokų, ir, siekiant tikslo, galbūt teks užsiimti boksu, automobilių mechanika ar pana­ šiai. Anokia čia problema – tokių dalykų išmokti visai neprošal. 7. Kinas (prieš filmą ar po jo). 8. Koncertai. 27


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

9. Prekybos centras. Nors, ko gero, tektų pasiaiškinti, ko­ dėl vaikštinėji po vyriškų prekių parduotuves. Tačiau visada gali pasakyti, kad perki dovaną broliui ir tau reikia patarimo. 10. Vakarėliai. Tai puikiausia vieta sutikti puikų vaikiną, kadangi paprastai būni pasiruošusi, gražiai apsirengu­ si ir nuostabiai atrodai. Kitos puikios vietos: kavinė, futbolo varžybos, boulingo klu­ bas (ypač jei gretimame take žaidžia vien vaikinai), baseinas, ledo arena (nes būtinai reikia susikibti rankomis, kai nelabai moki čiuožti), pasivaikščiojimai su šunimi (labai gerai, jei turi savo šunį), deginimasis saulėje parke ar paplūdimyje vasarą. Jei nesirodysi nė vienoje pa­ minėtoje vietoje, ko gero, taip nieko ir nesutiksi. Juokingiausia tai, kad dažniausiai vaikiną sutinki kaip tik tada, kai jo nesidai­ rai. Ir jau visai nejuokinga, kad paprastai tokiais atvejais tavo plau­ kai šaukte šaukiasi šukų, ant veido – nė kruopelytės makiažo, o tu imi ir susiduri su Misteriu Gražuoliu. Viskas, ką tokiu atveju gali padaryti, tai nuoširdžiai šypsotis. Kaip visada kartoja Liusi mama, tai – svarbiausias tavo drabužis! Ką pasakė Pelenė, kai jos fotografai negrįžo iš palydos? Vieną dieną spaudoje pasirodys mano nuotraukos. 28


Vaikinai ir santykiai

Ko nori vaikinai Blogoji naujiena. Anot naujausios apklau­ sos (dalyvavo Tonis, Benas, Styvas, Lolas, Markas, Lukas ir kiti kaimynystėje sutikti vaikinai), vaikinų su merginomis susijusių lūkesčių pirmoje vietoje yra puiki merginos iš­ vaizda, o daugelis merginų gerai atrodo tik tuomet, jei į jas žiūri pasitelkdamas gero humoro dozę. O jei rimtai, vienas protingas žmogus (vėlgi Liusi mama) yra pasakęs, kad vaikinai susigundo tuo, ką mato jų akys. Moterys myli ausimis, t. y. įsimyli tai, ką vaikinai sako, o ne tai, ką galbūt jie galėtų sugrūsti tau į ausį. Fu! Na, apskritai jau aišku, kad pirmiausia vaikinui rūpi tavo išvaizda. Tu gali būti šviesiausia asmenybė, geriau­ sias pasaulio žmogus, bet tik vardan to pirmojo teisingo įspūdžio jis žiūrės tik tau į veidą, kojas ir kitas kūno dalis. Geroji naujiena. Šiais puikiais laikais net ir pilkiausia klasės pelytė gali atro­ dyti pritrenkiamai. Jei mumis netiki, atlik namų užduotį.

Namų užduotis nepatikliosioms: • Nueik į filmų nuomos punktą. • Pasižvalgyk tinkamų vaikinų, nes ir ten gali sužaisti savo įprastą „oi, gal galėtum rekomenduoti kokį įdo­ mų filmą“ žaidimą. 29


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

• Išsirink du filmus – „Būti Džonu Malkovičiumi“ bei „Kaukė“ – abu su Kameron Diaz. • Eik namo iš pasižiūrėk. Pamatysi, kad filme „Būti Džonu Malkovičiumi“ Ka­ meron Diaz atrodo gerokai senamadiškai, o dar ta garba­ notų plaukų šukuosena! „Kaukėje“ ji jau atrodo kaip aukš­ čiausios klasės mergiotė. Ta pati mergina. Kiti drabužiai, kita šukuosena. Šios namų užduoties išvada – bet kuri, turiu galvoje absoliučiai bet kuri, gali atrodyti pritrenkiamai, jei turi tinkamų drabužių ir kitų tinkamų priemonių. Tereikia šiek tiek pastangų. Esi iš tų mer­ ginų, kurios sako: „Na, aš tai jau tikrai nesipuošiu dėl kokio kvailo berniūkščio, noriu, kad mane pa­ miltų už tai, kas esu iš tikrųjų, su mano plaukuotomis kojomis ir taip toliau. Aš dvasinga būtybė ir taip toliau, ir panašiai...“ – tuomet mes nieko prieš neturime ir linkime tau sėkmės. O toms, kurios vis dėlto nori atrodyti gražios sau ir pa­ sauliui, sakome – galite rinktis bet kurį vaikiną. Siū­ lau pasinaudoti Liusi patarimais, kaip iš savęs išspausti viską, kas įmanoma, skyriuje apie „Grožį, madą ir sveikatą“. Štai kas paaiškėjo mūsų išsamių tyrimų metu: 30


Vaikinai ir santykiai

Ko vaikinai, kaip patys sako, nori iš merginų: 1. Puikios išvaizdos. 2. Pasitikėjimo savimi. 3. Entuziazmo (niekas nenori draugauti su nuoboda). 4. Intelekto. 5. Gero humoro jausmo. 6. Kantrybės ir vidinės šilumos. 7. Dosnumo. (nuo čia sąrašas sparčiai ritasi į blogąją pusę) 8. Didelės krūtinės („Aš dingstu iš čia“, – Liusi). 9. Puikių kojų („O iš čia dingstu aš – vis tie mano nudribę keliai“, – Izė). 10. Nuostabaus užpakaliuko („Argi ši apklausa moksliškai pagrįsta? Netikiu“, – Tidžei). Tai sąrašas, kurį sudarė patys vaikinai. Priimk jį taip pat didvyriškai, kaip padarėme mes.

Ko dar nori vaikinai Tonis: „Vogue viršelio modelio su ne mažesniu nei 145 in­ telekto koeficientu, kuri būtų pamišusi tik dėl manęs.“ Styvas: „Inteligentiškos merginos, su kuria maloniai pa­ plepėčiau.“ Lolas: „Mane dievinančios merginos, kuri būtų apie me­ tro ūgio ir plokščia galva, kad galėčiau ant jos pasidė­ ti kolos skardinę. O jei rimtai, tai daugelis merginų net 31


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

nesuvokia, kokią galią turi vien todėl, kad yra moterys. Visos moterys turi visas reikalingas priemones vyrams suvilioti. Tikrai nebūtina būti itin lieknai ar tokiai kaip koks viršelio modelis. Užtenka kelių paprastų moteriš­ kų gudrybių – malonaus kvapo, žvilgančių plaukų, lūpų blizgio, gero humoro jausmo – ir patikėk, mums to gana. Tikrai nebūtina būti tipiška mažule. Mus nuginkluoja jau vien tas faktas, kad moterys turi keletą apvalumų.“ Lukas De Biasi: „Man tiktų kas nors tarp ponios Kiuri ir Džesikos Rabit.“ Ačiū, vaikinai, pakaks, susidarėme įspūdį.

Ko vaikinai nenori Merginų, kurios: 8 negerai kvepia (lyg ir taip

neaišku! Bet rimtai – vaikinams patinka maloniai kvepiančios merginos); 8 keikiasi (siurprizas, sakyčiau, nes jie tarsi ir gali keiktis kiek tik nori, o nemėgsta merginų, kurios tai daro); 8 yra pernelyg tiesmukos ir reiklios; 8 per garsios; 8 komplikuotos (o kada nors matei merginą, kuri nebūtų komplikuota – tai mūsų mistiškosios esybės dalis!); 32


Vaikinai ir santykiai

8 paskendusios depresijoje; 8 nuolat verkšlena; 8 nekontroliuojamos; 8 nuolat pasakoja apie savo buvusius vaikinus; 8 nuolat laikosi dietos; 8 nuolat skundžiasi ir priekabiai vertina kokias nors savo

kūno dalis. Vienas vaikinas yra pasakęs, kad nemėgsta merginų, kurios skundžiasi per dideliu užpakaliu, nes jam kuo didesnis – tuo geriau („Valio! Duokit man jo telefono numerį“, – Izė); 8 turi smulkiai išanalizuoti kiekvieną santykių detalę. „Mums reikia pasikalbėti“ – trys žodžiai, kurių bijo kiekvienas vaikinas; 8 vartoja trumpus liepiamuosius žodžius, tokius kaip: „stop“, „nedaryk“ arba „mylėk“; 8 nežino, kaip linksmai leisti laiką; 8 nebendrauja; 8 žaidžia per daug gudrių psichologinių žaidimų. Svarbu rasti vaikiną, kuris mielai padeda, kai tau sunku. Svarbu rasti vaikiną, kuris prajuokina, kai tau liūdna. Svarbu rasti vaikiną, kuris patikimas ir nemeluoja. Svarbu rasti vaikiną, kuris fantastiškai bučiuojasi. O visų svarbiausia, kad šie keturi vaikinai niekada nesusitiktų! 33


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

Vaikinų tipai Kai kurios merginos mano, kad yra tik du vaikinų tipai: kurių nori ir kuriuos turi. Žinoma, tai netiesa. Vaikinų būna visokių rūšių: mielų vaikinų, tikrų žiurkių, visų galų meistrų, šlamšto kolekcionierių, pamišusių dėl mu­ zikos, proto bokštų, berniukų-skautų, kompiuterių fana­ tikų, tikrų diplo­ matų, svajotojų, po­ etų, romantikų, herojų, atletų, chuliganų, nuotykių ieško­ tojų, kazanovų, moksliukų, merginų magnetų ir t. t. Sąrašas šiuo atveju begalinis, o kai kurie vaikinai yra kelių tipų junginys – pavyzdžiui, gali kada susidurti su ti­ kru atletu kazanova arba intelektualiuoju kazanova. Šiaip jau pasaulyje egzistuoja visokių visokiausių tipų. Koks skirtumas tarp sniego žmogaus ir sniego moters? Sniego gniūžtės.

34


Vaikinai ir santykiai

Kaip būti pastebėtai Taigi... kaipgi tapti pastebėtai visų tų vaikinų?

Staigūs momentiniai veiksmai: • Užgriūk ant jo, neva už kažko užkliu­ vusi (kai kurie vaikinai yra pakanka­ mai gudrūs, kad įžvelgtų tavo slaptus kėslus, bet jei jam patiks tai, ką mato, bus pamalonintas). • Atsistok taip, kad jis netyčia ant tavęs užgriūtų. • Atsistok jo regėjimo lauke ir užmegzk akių kontaktą. • Atsistok jo regėjimo lauke ir begėdiškai flirtuok su kuo nors kitu (tik, žinoma, ne su savo draugėmis ar dar ge­ riau – su tėčiu!). • Jei tai vakarėlis, pasiūlyk prieiti prie užkandžių ir gėri­ mų stalo – tiesiog būsite priversti paplepėti. • Pasakyk, kad rašai knygą, panašią į šią, ir nori atlikti apklausą, ko vaikinai iš tikrųjų nori, ar panašiai. Mums tai buvo puiki proga paplepėti su labai daug vaikinų. Tik pasiimk su savimi bloknotą ir rašiklį – kad įtikina­ miau atrodytum.

Iš anksto suplanuoti veiksmai: • Paruošk namų darbus: iš bendrų pažįstamų sužinok, kuo jis domisi, pasidomėk tuo pati, o kitą kartą, kai susitiksit, galėsi jį pritrenkti savo žiniomis. • Pasinaudok pagalba iš šalies. Bendrų draugų prisiprašyk, kad jie suorganizuotų vakarėlį ar bendrą išvyką ir būtinai pakviestų jus abu. 35


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

• Sužinok, pro kur jis vaikšto į mokyklą, tada visai „ne­ tyčia“ vieną dieną pasipainiok jam ant kelio. • Sužinok, kur jis leidžia laisvalaikį – kokiame sporto klube lankosi, kur nuomojasi filmus ir t. t. Suorgani­ zuok „atsitiktinį susitikimą“. Ir atmink, likimas pade­ da tiems, kurie padeda sau. • Sužinok, kuo jis domisi, ir užsiimk tuo pačiu, žinoma, jei didžiausias jo susidomėjimo objektas nėra kokia nors Sara, o juo labiau koks Tarkanas.

Dar vienas būdas būti pastebėtai: Sušok nuoga šokį jo galiniame kieme. Nors gal tai ir ne pati geriausia mintis, bent jau žiemą. Ji: – Kaip keista! Tu atrodai lygiai taip, kaip mano penktas vaikinas. Jis: – Penktas? O kiek tu jų turėjai? Ji: – Keturis.

Nestos patarimai, kaip būti pastebėtai • Būk pritrenkiamai graži. Nėra „pilkų“ merginų, yra tik tos, kurios mažai savimi rūpinasi. Su trupučiu lūpų blizgio, gerais akiniais nuo saulės, švariais, žvilgančiais plaukais bet kuri gali tapti tikra gražuole. 36


Vaikinai ir santykiai

• Šypsokis ir nevenk tiesioginio akių kontakto. • Pasikvepink mėgstamiausiais kvepalais (tik neper­ sistenk), tada praeik pro šalį, kad jis pajustų puikaus kvapo užuominą. Arba prieik arti, pasilenk prie jo ir paklausk, ar negalėtų kartais paskolinti rašiklio. • Avėk aukštakulnius – su jais tavo kojos atrodo ilgos ir žavios. • Įsigyk Wonderbra liemenėlę ir jau tikrai nepastebėta neliksi. • Stovėk tiesiai, nesikūprink. Tai pirmas dalykas, ko merginos išmoksta modelių mokykloje. Gera laikyse­ na įkvepia pasitikėjimo savimi, o tavo kūnas atrodo lieknesnis.

Liusi patarimai • Melsk stebuklo. • Paauk dar kokius 15–20 centimetrų, kad jie nepames­ tų tavęs minioje.

Izės patarimai • Atsipalaiduok, vaikinams nepatinka beviltiš­ kos merginos. • Užmegzk akių kontaktą, tada nusišypsok. • Juokis iš jo juokelių. • Nebūk pernelyg lengvai prieinama. Kurį laiką vaidink nepasiekiamą – vaikinams patinka iššūkiai.

37


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

Tidžei patarimai • Pasitikėk savimi, nedejuok, kas tau tavyje nepatinka. • Flirtuok kaip pašėlusi, o tada išeik namo, jis norės dar. • Nerūkyk, tavo plaukai nekvepės, o ką jau kalbėti apie kvapą iš burnos. Jei rūkai, turėtum susitaikyti ir su tuo, kad nekvepi. Kas tada, kai jis tave pastebėjo? Skirtingi elgesio būdai tinka skirtingiems vaikinams. Pateikiame tau keletą pa­ tikimų ir patikrintų būdų – rėmėmės mūsų mokykloje atlikta merginų apklausa. Rinkis sau tinkamiausią elge­ sio modelį, bet atkreipk dėmesį, kad kai kurios gudrybės geresnės už kitas.

Skirtingiems vaikinams – skirtinga taktika 1. „Būk savimi“ taktika (tiesiai šviesiai aplinkybes vertinantiems vaikinams): • Būk savimi. Geriausia savimi, o ne tokia: „Man šiandien PMS ir šiaip jau bloga diena.“ • Nesistenk kopijuoti kitų. • Geriausi tampa geriausiais tik būdami savimi. (Mums šis elgesio modelis patinka labiausiai.) 38


Vaikinai ir santykiai

2. „Dievulėliau, koks tu žavus!“ taktika (tinka daugeliui vaikinų): • Vaidink dėmesingą ir besižavinčią kiekvienu jo žo­ džiu. • Atlik daug entuziastingų kūno kalbos judesių – palink prie jo, pritariamai linksėk ir t. t. • Išlaikyk intensyvų akių kontaktą. • Juokis iš visų jo juokelių (net ir visai nejuokingų). • Stebėkis ir klausykis jo taip, lyg jis pasakotų ką nors, ko tu dar nesi girdėjusi. (Meilikavimu bet ką gali pasiekti.) 3. „Mamytės“ taktika (tinka širdyje dar visai berniukams): • Leisk jam pasijusti saugiam ir suprastam. • Pasikviesk jį namo ir pavaišink skaniu naminiu patie­ kalu. • Išklausyk jį. • Padrąsink jį. • Palepink jį. • Neteisk jo. • Matyk jame tik geriausias savybes. (Nuostabaus poveikio ir labai populiari elgesio taktika, tik gali prisidaryti bėdos, jei iš tiesų nesi motiniško tipo. Anksčiau ar vėliau imsi gailėtis, kad jis tikisi iš ta­ vęs to, ko iš pradžių jam ir leidai tikėtis. Ir kas galėtų jį kaltinti!) 39


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

4. „Durų kilimėlio“ taktika (valdingiems peštukams, kuriems svarbu, kad mergina būtų matoma, bet ne girdima): • Nusipirk marškinėlius su užrašu: „Svei­ ki! Galite į mane nusivalyti kojas.“ • Visada leisk jam elgtis taip, kaip jis nori. • Tenkink kiekvieną jo įgeidį. • Niekada nesiskųsk. • Vos progai pasitaikius, kartok jam, koks jis nuosta­ bus. • Renkis taip, kaip jam labiausiai patinka, nepaisydama to, kas patinka tau. • Nustok matytis su savo draugais, jei jie jam nepa­ tinka. (Galbūt manai, kad tai juokai? Kad ir kaip būtų liūdna, kai kurios merginos taip ir elgiasi. Mes to nerekomenduoja­ me, nes santykiai – tai dviejų krypčių gatvė, kur kiekvie­ na pusė turi turėti savo teises ir laisves.) 5. „Fatališkos moters gundytojos“ taktika: • Renkis tik išskirtiniais brangiais drabužiais, kurie rėk­ te rėkia: „Aš noriu ir gaunu tik geriausius.“ • Kalbėk žemu minkštu balsu. • Krestelk plaukus nuo veido atgal. • Kvepinkis puikiausiais kvepalais, tamsiai lakuokis na­ gus ir avėk aukštakulnius. • Grakščiai vaikščiok, treniruok išdidžią laikyseną. 40


Vaikinai ir santykiai

• Ištreniruok žaibiškąjį „eikš čia“ žvilgsnį. • Treniruokis ir demonstruok lėtus, grakščius besiilsin­ čios panteros kūno judesius. • Leisk savo nusižiūrėtam vaikinui pasijusti vieninte­ liam ir ypatingam visame pastate. • Pagavusi jo žvilgsnį, nekaltai nuleisk akis, o vėliau iš­ laikyk ilgą akių kontaktą. (Nestos komentaras: „Tai vienas iš mano mėgstamiausių būdų.“) 6. „Savo bičo“ taktika (tinka vaikinams, kurie nuolat kartoja, kad nenori turėti merginos): • Tapk geriausia jo drauge, perimk jo ir draugų juo­ kelius. • Rūpinkis juo. • Neflirtuok su juo ir neliesk jo. • Elkis paprastai, domėkis tuo, kuo jis domisi. • Laimėk jo pasitikėjimą. • Leisk jam jaustis taip, lyg tu nieko iš jo nenori. (Kai tik jis su tavimi pasijus saugus, primink jam, kad tu esi moteris: pasipuošk itin moteriška suknele ir pasiro­ dyk esanti tikrai karšta. Kitaip jis, ėmęs patogiai jaustis su merginomis, ims ir susiras kokią kitą, o į tave net ne­ bežiūrės, nes jūs – tik geri draugai, tiesa?) 7. „Iššūkio“ taktika (vaikinams, kurie nemėgsta siekti visko iškart): • Vaidink sunkiai pasiekiamą. 41


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

• Flirtuok nesivaržydama, bet netapk lengviau priei­ nama. • Kontroliuok save. Inteligentiškai nesutik ir pateik savo argumentus. • Tyliai klausykis jo atsakymų ir priimk juos su išdidžia panieka. • Išmok keletą lengvabūdiškų frazių: „Užsuk dar kada, pasimatysim“ arba „Ateik trečiadienį – tada čia mėgė­ jų diena.“ (Kai kurie vaikinai tiesiog jaučia, jei verta ko nors pasiekti, tai verta ir pasistengti – leisk jam.) 8. „Mažosios princesės“ taktika (vaikinams, kurie mėgsta jaustis dideli ir stiprūs): • Paprašyk jo pagalbos: ką nors įjungti ar panešti tavo knygas. • Ištobulink nekaltą, jautrų iš­ plėstų akių žvilgsnį. • Dėvėk mažų mergaičių drabu­ žius (kaspinėliai ir gėlytės pui­ kiai tiks). • Išmok krutinti apatinę lūpą taip, lyg tuoj tuoj pravirk­ tum, kai padėtis darosi pernelyg įtempta. Gali tuo pat metu šiek tiek švepluoti: „Jei kas nors tuoj pat neis­ siaiskins fiso sito...“ • Pagirk jį, kai tik jis padaro ką nors tavo labui. (Toks elgesys patinka vaikinams, kurie mėgsta vaikiškas ir silpnas merginas tik todėl, kad patys gali jaustis stiprūs ir dideli. Mes turime tik tris žodžius tokį elgesį pamėgu­ sioms merginoms: „Atgaukite savo gyvenimą!“) 42


Vaikinai ir santykiai

Flirto menas Kaip reikėtų elgtis:  Atsipalaiduok ir būk savimi.  Pasitikėk savimi.  Nevenk lengvo kontakto: pavyzdžiui, pirštais perbrauk

jam per plaštaką, kai perduodi stiklinę su gėrimu, pri­ liesk jo ranką, kai jis pasako ką nors juokinga.  Šypsokis.  Atkartok jo kūno kalbą.  Juokis iš jo juokelių, kad ir kokie nejuokingi jie būtų.  Klausykis, ką jis pasakoja, ir vaidink nustebusią, net sužavėtą. Klausinėk įvairių dalykų, kad įrodytum, jog tikrai juo domiesi.  Žiūrėk jam į akis ir išlaikyk akių kontaktą kiek per ilgai, kad jis suprastų, kad juo domiesi. Tada nusuk akis.  Lengvai palink jo link, kai kalbatės.  Pagirk tam tikras jo savybes. Kiekvienas giliai širdyje žino, kurios jo savybės tikrai puikios, todėl kai kas nors jas pagiria, būna itin malonu. Paieškok jo ypatingų bruo­ žų: gražios akys, seksualios lūpos, puikūs plaukai. Jei sakysi banalius komplimentus, galbūt jis pagalvos, kad taip sakai kiekvienam. Bet jei pastebėsi, kuo jis ypatin­ gas, ir tai pagirsi, jis pagalvos, kad tau jis tikrai įdomus.  Leisk jam pasijausti ypatingam ir kreipk dėmesį į tai, ką jis pasakoja. Nesižvalgyk po kambarį arba jam per petį, ar nėra ko nors patrauklesnio.  Išlaikyk intrigą, būk žavi. Norėdama išlaikyti pokalbio lengvumą, išmok lengvų frazių. Plepėk apie dalykus, kurie jums bendri, arba apie nesenus pasaulinius įvy­ 43


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

kius – naujausius filmus, ką tu galvoji apie tą ar aną ir panašiai. Teisingai: Labas, ar ragavai naujo traškučių pada­ žo? Jis puikus. Neteisingai: Labas. Net neragauk traškučių pada­ žo, aš irgi neragauju, laikausi griežtos dietos ir šiaip šiandien bjauriai jaučiuosi. Dėl to kaltinu tėvus – jie išsiskyrė, kai man buvo penkeri, todėl tu greičiau­ siai mane mesi, tiesa, jei vis dėlto imsim draugauti. Visada jaučiausi kaip nevykėlė. Tuoj tau papasako­ siu, ką tai reiškia... (vaikinas nusisuka ir nueina).  Palik jį laiku – kad prisimintų tave ir norėtų dar paben­

drauti. „Na, gerai, turiu pabendrauti ir su kitais“, – va­ karėlyje ištark kaip tik tada, kai jums smagiausia. Jis greičiausiai pagalvos: „Ei, su ja smagu!“ Ir vėliau susi­ ras tave.  Suminkštink balsą.  Praktikuok flirto meną su visais ir visada, nes tik per praktiką tampi tobula. Greitai pastebėsi, kad tai len­ gva, nesunkiai pritaikysi flirtą savo gyvenime ir imsi labiau pasitikėti savimi.

Kaip nereikėtų elgtis:  Visada laukti, kol jis pirmas prieis ar pradės ben­

drauti.  Pasakoti apie kitus vaikinus.  Būti lengvai prieinamai. 44


Vaikinai ir santykiai

 Atrodyti beviltiškai.  Būti pernelyg lipšniai.  Pasakoti rimtus daly­

kus, pernelyg rimtai į viską žiūrėti arba pernelyg emocingai reaguoti. Galbūt tavo gyvenime iš tiesų vyksta kas nors itin dramatiška, bet jei imsi apie tai atvirai pasakoti vos susitikus, jis gali pagalvoti: „Oho, kokia dramos karalienė, aukšta įtam­ pa, dingstu iš čia!“  Stovėti pernelyg arti ir pažeisti jo privačią zoną.  Girtis (susirask draugę, kuriai galėtum girtis kiek šir­ dis geidžia, kokia esi nuostabi. Ir, žinoma, kukli!)  Flirtuoti tik su tais vaikinais, kurie tau iš tiesų patin­ ka. Surūdysi belaukdama. (Pastaba. Kad įsitikintum, ar vaikinas tavimi domisi, užmegzk su juo akių kontaktą ir išlaikyk jį kiek per ilgai, kaip anksčiau minėta. Tada pasislėpk už kokios kolonos ar sienelės, kur jis tavęs nematytų, o tu puikiausiai ga­ lėtum jį stebėti. Stebėk, ar jis dairosi ten, kur tu ką tik buvai, ir, nematydamas tavęs, ieško salėje akimis. Jei taip, jis susidomėjo.) Kas yra flirtas? Kai mergina galvoja, kad visi vyrai jos.

45


Draugės, pasimatymai ir gyvenimo vadovas

Kūno kalba • Išsiplėtę vyzdžiai kartais gali reikšti, kad jis labai susi­ domėjęs. Deja, šis požymis taip pat gali reikšti, kad jis kažko pavartojęs. • Ilgiau nei būtina išlaikytas akių kontaktas gali reikšti ir tai, kad jis susidomėjęs, ir tai, kad jis tie­ siog trumparegis ir spokso į tave tik tam, kad išsiaiškintų, ar tu jam patinki, ar tiesiog esi jo sesuo. • Jei jis palinksta tavęs link, tai gali reikšti, kad jis iš tie­ sų nori būti arčiau tavęs, arba tiesiog tai, kad jis gero­ kai per daug išgėrė. • Tavo judesių, pozų ir gestų atkartojimas visada reiškia tik viena – kad jis į tave jau pakankamai įsijautė. (Pastaba. Kartais perskaityti vaikino kūno kalbą yra tie­ siog neįmanoma. Tiesą sakant, vaikinas gali elgtis taip, lyg tu jo visai nedomintum, nors iš tiesų tu jam atrodai tobulybė ir jis eina iš proto. Vaikinai bijo būti atstumti, todėl jiems kartais tikrai baisu suvokti, kad mergina pa­ tinka, todėl jie dažnai elgiasi radikaliai priešingai, vaidi­ na, kad tu jiems nepatinki, nors iš tiesų yra kitaip. Jei tau vaikinas tikrai patinka, suteik jam šansą įveikti šią kliūtį, padrąsink jį. Parodyk, kad jis tau patinka, ir netrukus pa­ stebėsi, kad jo kūno kalba keičiasi!)

46


Vaikinai ir santykiai

Kaip sutikti tą Vienintelį Kai kurie žmonės romantiškai tiki, kad kažkur jų laukia ypatingas, tik jiems skirtas žmogus. Tas Vienintelis. Tavo sielos draugas. Tas žmogus, kurį tu pažinsi vos sutikusi ir jausi, kad jums tiesiog lemta būti kartu. Apie tai mes turim labai skirtingas nuo­ mones, todėl paliekam tau pačiai nuspręsti, ar verta tikėti „to Vieninte­ lio“ teorija ar ne. Nesta: „Kas sako, kad būtinai turi būti Vienintelis. Gali, jei pasiseks, sutikti tą Vienintelį, tada tą Antrąjį, tą Tre­ čiąjį... ir taip toliau.“ Liusi: „Neatidėliok kitų pasimatymų vardan to Vieninte­ lio, nešvaistyk laiko jo laukdama – gal jis gyvena tolimoj Mongolijoj ir niekada nekeliauja. O kai galbūt jį sutiksi, iškart pažinsi ir netgi galėsi parsivežti.“ Izė: „Jei bus lemta, likimas jus suves šiame gyvenime, kaip suvedė ankstesniuose.“ Tidžei: „Visa tai – gryna chemija. Tas Vienintelis – tai tik būdas pasakyti, kad kas nors tau labai patinka ir kad jį traukia tavo feromonai.“

47

Draugės, pasimatymai. Vadovas po gyvenimą  

Knygos Draugės, pasimatymai. Vadovas po gyvenimą ištrauka

Draugės, pasimatymai. Vadovas po gyvenimą  

Knygos Draugės, pasimatymai. Vadovas po gyvenimą ištrauka

Advertisement