Page 1


Miguel Ángel Almodóvar

Almodovaro

formulė 10 pagrindinių maisto papildų, būtinų sulaukus keturiasdešimt metų

Iš ispanų kalbos vertė jevgenija vasiljeva


Prologas

Jau daugelį metų pažįstu Migelį Angelą Almodovarą, nors vien to nepakanka, kad galėtume įsivaizduoti jo indėlį į daugelį mokslo sričių, kultūrą, bendravimą... O svarbiausia – ištikimybės savo draugams. Negaliu neįvertinti garbės, kurią man suteikė pasiūlydamas parašyti šios knygos prologą. Kai man prasitarė, jog rašo knygą apie maisto papildus, rei­kalingus tam tikro amžiaus žmonėms, jų sveikatai ir ge­ rai gyvenimo kokybei palaikyti, pamaniau, kad tai yra pui­ ki idėja ir, be to, labai reikalinga. Šiandien žmogaus gyveni­ mo trukmė ilgesnė, todėl turime išlaikyti gerą sveikatą, kad galėtume mėgautis šiais metais ir nebūti kančia nei sau, nei artimiesiems.


Didžiulį susidomėjimą knyga kelia tai, kad ji siūlo palai­ kyti fizinį ir intelektinį aktyvumą bei apsisaugoti nuo de­ge­ neratyvinių tam tikro amžiaus ligų vartojant ne vaistus, bet papildus, apie kuriuos šioje knygoje rašoma paprastai ir pa­ traukliai. Ši knyga – tai praktinis vadovas, kuris gali padėti ilgiau gyventi sumažindamas mūsų organizmo fiziologinių procesų lėtėjimą, ir padėti pasiekti geresnę gyvenimo kokybę. Jose Luis Vazquezas Farmacijos mokslų daktaras ir Plataforma para la Defensa de la Salud Natural prezidentas


Kodėl rašau šią knygą?

Jau daug metų tiriu maisto produktų maistingąsias ir gydo­ mąsias savybes ir populiarinu jas. 2000-aisiais išleidau knygą Kaip gydo maistas, kuria vis dar tebeprekiaujama, o tai rodo, kad ji yra reikalinga žmonėms, turint omenyje Ispanijos lei­ dyklų rinką, kurioje kasmet pasirodo apie 70 000 naujų kny­ gų, todėl vieno leidinio gyvavimo trukmė yra beveik tokia pati kaip žurnalo. Ši aplinkybė man – ne vien tik asmeninis pasitenkinimas, ji atspindi didėjantį socialinį susidomėjimą „natūraliu“ gydymu, kurį būtų galima naudoti jei ne kaip al­ ternatyvą, tai bent jau kaip papildomą pasirinkimą gydantis vaistais. 7


A lmodovaro

formulė

Šis faktas man tapo dar akivaizdesnis ir svarbesnis dėl mano, kaip režisieriaus ir laidų vedėjo, patirties televizijoje ir radijuje, taip pat bendradarbiaujant su spauda. Per pastarąjį dešimtmetį išaugo susidomėjimas ne tik al­ ternatyviaisiais nefarmakologiniais gydymo būdais, bet ir va­ dinamuoju „gydymu maistu“ arba „vaistų pakaitalais“, veiks­ mingais produktais ir pagerintu maistu. Nepaisant to, šiuo klausimu vartotojai yra labai pasimetę, todėl galbūt vertėtų stabtelėti ir išsamiau paaiškinti ketinimus bei sąvokas. Gydymas maistu, arba vaistų pakaitalas, yra maistinis pa­ pildas, pateikiamas ne maisto forma, bet kaip tabletė, žirnelis, kapsulė, milteliai ar panašiai, natūralia bioaktyvia koncentruo­ 8


A lmodovaro

formulė

ta medžiaga, esančia bet kokiame maiste (bent jau teoriškai ir vėliau pamatysime kodėl), kuri vartojama daug didesnėmis dozėmis nei įprastai valgant turi teigiamą poveikį ir sveikata tampa geresnė. Kita vertus, pagal Tarptautinės maisto infor­ macijos tarybos (IFIC) apibrėžimą, veiksmingas maistas yra toks, kuris, be savo pagrindinio maistingumo vaidmens, taip pat geba daryti papildomą teigiamą poveikį sveikatai (pavyz­ džiui, pomidorai, turėdami daug likopeno, sumažina riziką susirgti prostatos vėžiu; melsvažuvės, turėdamos daug ome­ ga-3 rūgščių, sumažina širdies krajagyslių susirgimų riziką, o vaisiai ir daržovės, turintys daug flavonoidų, neutralizuoja laisvųjų radikalų oksidaciją). Taip pat pagerintas maistas yra toks, į kurį įdedamas sveikatai naudingas komponentas, tar­ kim, dažnai pienas yra papildomas kalciu, vitaminu D, riebio­ siomis omega-3 rūgštimis arba konjuguota alfa linoleine rūgš­ timi (CLA). Žvelgiant į šiuos sveikatą gerinančius maisto produktus, kiekvieną kartą man darėsi vis įdomesnė grupė papildų, ku­ rie gali pašalinti trūkumą, atsiradusį dėl dviejų aplinkybių: kai kurias pagrindines maistingąsias medžiagas labai sunku išgauti iš maisto (dėl priežasčių, kurias tuoj aptarsime), o kai kurias medžiagas organizmas gamina natūraliu būdu, tačiau jų gamyba stipriai sumažėja senstant. Tačiau nors ir egzistuoja akivaizdūs mokslo įrodymai apie didelę maistingumo vertę ir apie didžiulį šių produktų gydo­ 9


A lmodovaro

formulė

mąjį poveikį, atrodo, jog oficialioji medicina ir toliau dažnai to nepripažįsta, ir gydytojai paprastai nieko apie tai nežino skirdami tradicinius vaistus. 2007 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo išleista kny­ ga Papildykite savo receptą, kuri iš karto susilaukė didžiulės sėkmės. Jos autorė, gydytoja psichiatrė Hila Cass, leidinio pa­ antraštėje iškelia iš pažiūros stebinantį klausimą: tai, ko jūsų gydytojas nežino apie maistą. H. Cass pirmojoje pastraipoje, kurioje aiškina, kas ją paskatino parašyti šią knygą, pasakoja apie asmeninę patirtį, kuri galų gale buvo lemtinga. Kartą į jos kliniką atėjo Kathy, penkiasdešimt septynerių metų į pensi­ ją išėjusi mokytoja. Moteris paaiškino gerianti trejus vaistus pagal gydytojo nurodymą: Diurilį (diuretikas hipertenzijai gydyti), Fosamaxą (bifosfonatas osteoporozei gydyti) ir Te­ norminą (širdies ritmo sutrikimams gydyti). Pacientė gydyto­ jai skundėsi nuolatiniu nuovargiu, kad esanti labai nervinga, dažnai prislėgtos nuotaikos ir prastai mieganti. Paprastas ty­ rimas parodė, kad pacientei itin trūko magnio, kalio, cinko, ir šį trūkumą sukėlė nepageidaujamas visų trejų vaistų povei­ kis. Pradėjusi vartoti kasdienę trijų mineralų, kurių jai trūko, dozę, taip pat ir vitamininius papildus, Kathy nustojo jaustis pavargusi, nervinga ir prislėgta. Kai ji grįžo pas savo ankstesnį gydytoją, šis ją pasveikino ir sumažino anksčiau išrašytų vaistų dozes. Klausimas akivaizdus: kodėl sprendimas atėjo į galvą ne jam, o psichiatrei? 10


A lmodovaro

formulė

Nesu medikas ir vengiu patarti ką nors, apie ką neturiu pro­ fesinių žinių, kad galėčiau rekomenduoti ir taikyti, ką galima tinkamai paskirti receptu, tačiau man yra dažnai pasitaikę, jog mano patarimas padėjo pacientui. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai kuri nors draugė ar pažįstama yra nėščia, paklausiu jos, ar savo dietą ji papildo DHA (viena omega-3 riebiųjų rūgščių), ir visada moterys man atsako, kad ne, joms paskyrė folinę rūgš­ tį. Paaiškinu joms, kad folinė rūgštis yra skirta padėti išvengti įskilo stuburo pavojaus, kad DHA prisideda prie vaisiaus ar kūdikio nervinio audinio ir regėjimo formavimosi ir vysty­ mosi, sumažina priešlaikinio gimdymo pavojų (šiuo metu tai yra didžioji Ispanijos sveikatos išlaidų dalis, skiriama sveikatos apsaugai), taip pat mažina pogimdyvinės depresijos riziką. Ir kiekvieną kartą, kai moteris pasikonsultuoja su ginekologu, šis jai pasako, jog išties vartoti DHA nėštumo metu būtų nuosta­ bi idėja, ir skatina tą daryti. Vėl kyla tas pats klausimas: kodėl gydytojai nepataria vartoti šio preparato? Tad priėjęs prie išvados šią knygą ir rašau, kad jeigu profe­ sionalai to nesugalvotų, jūs, gerbiami skaitytojai, galėtumėte jiems patarti arba kad jūsų sveikatingumo alternatyvų ribos iš­ siplėstų, o tai sustiprintų jūsų galimybes kiekvienoje situacijo­ je ir kiekvieną akimirką priimti sprendimą, nes juk, blogiausiu atveju, jeigu maisto papildas ir nepateisins didžiausių vilčių, tai bent jau, kas yra svarbiausia, nesukels nenorimo ir kartais itin pavojingo nepageidaujamo poveikio. 11


A lmodovaro

12

formulÄ—


1 Vaistai

prieš maisto papildus

Svarbiausia nepadaryti žalos, o vaistai nėra labai patikimi Dažnai abejojama ne tik natūralių produktų, fitoterapijos bei necheminių maisto papildų efektyvumu, bet ir nurodoma rizika juos vartojant, ir tai pagrindžiama tuo, jog dar nežino­ mas ilgalaikis jų poveikis. Jau nuo seno sveikatos ir medicinos specialistai laikėsi (ir laikosi) savo pirmojo etikos principo, Hipokrato priesaikos primum nihil nocere – nepadaryti žalos, nežaloti. Vis dėlto ne­ mažai faktų rodo, kad neretai farmacijos pramonė ir sveikatos 13


A lmodovaro

formulė

institucijos apeina šį principą ar bent jau nesilaiko jo parai­ džiui. Dėl to, žinoma, neketinama abejoti farmacijos pramo­ nės sąžiningumu ir gera praktika bei nuvertinti nepaprastai didelį indėlį kovojant su liga ar mirtimi ir svarbų vaidmenį gerinant bendrąją piliečių gyvenimo kokybę. Norėtųsi išsiaiš­ kinti prieštaravimus, kuriuos kelia oficialiosios institucijos dėl natūralios, liaudies medicinos, fitoterapijos bei alternatyvaus gydymo efektyvumo ar potencialaus pavojaus. Nes, nors ir su­ siduriame su abejonėmis ir rizika, kurios kyla iš visos farmaci­ jos sferos, vis dėlto atrodo, jog visa farmakologija, cheminės kilmės arba sintetiniai vaistai yra siejami su saugumu ir efek­ tyvumu. Tyrimas, publikuotas prestižiniame mokslo žurnale Journal of the American Medical Association, parodė, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose kasmet miršta 106 000 žmonių nuo vais­ tų, išrašytų gydytojų ir atsakingai vartojamų pacientų, nepa­ geidaujamo poveikio. Straipsnis padarė išvadą, kad pastaruoju metu tai yra ketvirtoji mirčių priežastis Šiaurės Amerikoje. Yra ir daugiau informacijos, skatinančios susimąstyti. Re­ miantis Šiaurės amerikiečių CDC (Center for Disease Con­ trol and Prevention), 2003 m. daugiau nei 1,7 mln. greitosios pagalbos iškvietimo atvejų buvo dėl nepageidaujamo vaistų poveikio bei chirurginio gydymo pasekmių. Paskutiniais dešimtmečiais daugiau nei dešimt vaistų, ku­ rie buvo gavę mokslinį patvirtinimą bei prekybos leidimą iš 14


A lmodovaro

formulÄ—

15


A lmodovaro

formulė

visagalės Šiaurės Amerikos vaistų agentūros, FDA (Food and Drug Administration), turėjo būti pašalinti dėl stiprių nepa­ geidaujamų poveikių pasireiškimo. Daugeliu atvejų (kai kurie jų yra gerai žinomi, pavyzdžiui, Vioxx) tokie vaistai jau buvo tūkstančių mirčių visame pasaulyje priežastis. Žinoma, nieko panašaus negali būti pasakyta apie bet kurį maisto papildą, na­ tūralų vaistą ar fitoterapiją. Trumpai tariant, būtina paaiškin­ ti, kad beveik visi vaistai turi nepageidaujamų poveikių ir kad kartais vertas dėmesio posakis: kas blogiau – vaistas ar liga. Pa­ vyzdžiui, 2001 m. rugpjūtį Ispanijos vaistų agentūra atšaukė iš rinkos kai kuriuos cholesterolį mažinančius vaistus: Lipobay (Bayer), Liposterol (Vita), Vaslip (Ferrer Internacional), Ze­ nas Micro (Fournier S. A.). Priežastis – aktyvioji vaisto me­ džiaga, cerivastatinas, kartu su gemfibrozilu, kuris naudojamas trigliceridų kiekiui mažinti, suardė raumens audinį. Ispanijoje buvo užregistruotos 34 mirtys dėl šių produktų vartojimo. Kiti duomenys, kurie verčia susimąstyti, yra didelis Šiau­ rės Amerikos teisinių kontorų skaičius, kurios specializuojasi ieškiniais, susijusiais su iš rinkos pašalintais vaistais. Žinias­ klaidoje siūlomos jų profesionalios paslaugos pacientams, kurie galėjo būti paveikti vaistų, sudarančių sąrašą, į kurį, be Vioxx, įeina dar mažiausiai 7 vaistai: Baycol (mažina choleste­ rolį ir yra susijęs su raumenų skausmais, inkstų problemomis ir mirtimi); Rezulin (antidiabetinis vaistas, susijęs su kepenų pažeidimais, širdies problemomis, inkstų nepakankamumu ir 16


A lmodovaro

formulė

mirtimi); Meridia (svorį mažinantis vaistas, susijęs su širdies problemomis ir mirtimi); Serzone (antidepresantas, susijęs su širdies priepuoliu ir mirtimi); Celebrex (skausmą mažinan­ tis vaistas, taip pat susijęs su širdies priepuoliais ir mirtimi); Zyprexa (antipsichozinis vaistas, susijęs su hiperglikemija ir diabetu) ir Bextra (vaistas nuo skausmo ir uždegimo, susijęs su kepenų pažeidimu, virškinamojo trakto problemomis ir mir­ timi). Ką galime spręsti remdamiesi šiais duomenimis? Kad galbūt turime rinktis tarp vieno gydymo būdo ir kito? Padaryti tokią išvadą būtų absurdiška, nes vaistai, akivaizdu, gerokai daugiau gydo nei žeidžia ar žudo, be to, tai reikštų visiškai panaikinti galimybę išnaudoti didelį potencialą, kurį turi abiejų gydymo alternatyvų panaudojimas. Nereikia atmesti galimybės, reikia papildyti; nereikia atimti, reikia pridėti. Visada pridėti, tačiau paliekant dalykus kiek įmanoma aiškius, todėl yra būtina viską išsiaiškinti.

Harpagofitas prieš sintetinius vaistus nuo uždegimo Kaskart atsiranda vis daugiau žmonių, kenčiančių nuo ju­ dinamojo aparato skausmų, ir šis skaičius vis didėja. Remiantis Ispanijos reumatologijos bendruomenės duomenimis (la So­ ciedad Espanola de Reumatologia SER), kas ketvirtas suaugęs 17


A lmodovaro

formulė

HARPAGOFITAS Harpagophytum Procumbens (Kvapnioji martinija) Tai afrikietiškojo šliaužiančio augalo gumbas, dažnai vadina­ mas „velnio nagu“. Augalo lapai kieti ir mėsingi, žydi purpurinės spalvos žiedais. Auga kaip laukinis augalas Kalahario dykumoje. Sudėtis. Jame yra trys pagrindiniai aktyvieji komponentai. Pirmasis – kartieji monoterpeniniai gliukozidai. Sudėtingiausias yra harpagozidas (sudaro 0,5–1 % sausos augalo dalies), kuris su­ sidaro iš harpagidos saponifikacijos metu, kai dingsta cinaminė frakcija (taip pat randamas Pūkelyje). Kitas junginys yra prokum­ bido, nuo harpagidos skiriasi OH grupe. Savybės. Pasižymi antireumatinėmis, uždegimą slopinančio­ mis, analgetinėmis, antispazmolitinėmis savybėmis, stimuliuoja virškinamąjį traktą bei tulžies pūslės ekskreciją. Indikacijos. Artritas, reumatizmas, traumos, artrozė, klubo ir kelio osteoartritas, strėnų gėla, sėdmens nervo skausmai, nuga­ ros ir raumenų skausmai, sausgyslių uždegimas, sąnarių skausmai, neuralgija, apetito stoka, tulžies pūslės ir kepenų funkcijos sutri­ kimai, virškinamojo trakto spazmai, cholesterolio kiekio padidė­ jimas, podagra, prostatos funkcijos sutrikimai. Dauguma studijų parodė reikšmingą skausmo bei sąnarių ju­ drumo simptomalogijos pagerėjimą nesukeliant nepageidaujamo poveikio, ypač skrandžio pažeidimų. Be to, kartu su asiūkliu bei kiaulpiene gerina sąnarių regene­ raciją. Gali būti be pertraukos vartojamas nuo trijų iki šešių savaičių. Nepageidaujami poveikiai. Harpagofitas yra kontrain­ dikuotinas esant skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opai. 18


A lmodovaro

formulė

žmogus kenčia nuo reumatinio susirgimo, o nuo 65 metų am­ žiaus šis dažnumas padidėja iki septynių iš dešimties. Be to, kas penktas žmogus kenčia juosmens skausmus, kurie tampa pagrindine jaunesnių nei 45 metų žmonių nedarbingumo priežastimi. Dėl to daugiau nei 6 mln. ispanų gydymui vartoja nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, NVU, dauguma jų visą gyvenimą.

19


A lmodovaro

20

formulÄ—

Profile for knygos.lt

Almodovaro formulė  

Almodovaro formulės ištrauka

Almodovaro formulė  

Almodovaro formulės ištrauka

Profile for knygos.lt
Advertisement