Page 1

o f f i c i e e l o r g a a n va n d e afdeling parachutespringen koninklijke nederlandse vereniging voor luchtvaart

j u n i 2011 j a a r g a n g 40

2 nummer

coverSP_mrt11.indd 1

07-06-2011 09:33:06


since 1991

d e t i m Li dition E 1150.-

EURo*

verkoop ex. BTW ex. verzendkosten

Gouden afwerking

+ Bewijs van eigendom + Gouden 4 GB USB Pen + Beperkte logboek uitgave verkoopperiode . . . . . . . 22 April - 31 Juli. oplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 stuks. bestelling. . . . . . . . . . . Direct bij Airtec . verzending. . . . first come - first serve . Bestel jouw unit direct via info@cypres.cc, verzending en factuur via je CYPRES dealer.

Wordt een van de gelukkige winnaars van een van de vier units: via de website loterij of door aan een verjaardagsboogie 2011 deel te nemen. 22 april - 30 april Skysisters Australië

31 mei - 5 juni

* Vooruitbetaling bij je CYPRES dealer volgens je orderbevestiging.

25 juli - 31 juli

www.skysisters.com.au

Carolina Fest

USA www.carolinafestboogie.com

Prostejov

Tsjechië www.dropzoneprostejov.com

www.cypres.cc/20years


NR.02/2011 Sportnieuws Materiaal Springstof Kalender Springersview Clubnieuws CC&C De Keerzijde

EN VERDER PCMN is Up & Running FSI weekend Speedride-seizoen 2011 groot succes! Elsinore 2011 De Ledenraad van de KNVvL afdeling parachutespringen No Clue? 2Tunnel wedstrijd Indoor Skydive Roosendaal groot succes! Ronde bollen in het water! Hoe spring ik uit een ballon?! Ballonsprong Teuge 2011 Freefly

is altijd op zoek De Sportparachutist kopij. Klim naar meer en nieuwe tige dag voor de dus op een regenach de pen in plaats verandering eens in line voor de van in de kist. Dead stus. volgende SP is 12 augu t e-mail adres van Aanleveren kan via he tespringen: de afdeling parachu

para@knvvl.nl!

Bericht van de 04 05 08 09 10 12 30 32 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28

Voorzitter

Dit voorjaar hebben wij, als springers, niets te klagen. Volop mooi weer en volop gelegenheid om sprongen te maken. En dan moet de zomer nog komen. Heerlijk! Maar is het op bestuurlijk vlak ook zo zonnig en blijven de vooruitzichten goed? Onze grootste zorg is en blijft natuurlijk de toegang tot het luchtruim. Die zorg geldt overigens niet alleen voor para’s maar voor de gehele kleine luchtvaart. Inmiddels is steeds duidelijker geworden dat Schiphol alle ruimte krijgt om te groeien ten koste van de kleine luchtvaart. Wat gaat die toekomst brengen? Parachutespringers maken op een eigen manier gebruik van het luchtruim dan andere luchtsport gebruikers. Wij hebben eigenlijk maar een beperkte verticale luchtkolom nodig om de sport te beoefenen. De overige luchtsporten hebben meer baat bij een horizontaal luchtruim. Als de kleine luchtvaart als één geheel wordt behandeld zijn wij als para’s een vreemde eend in de bijt. Inmiddels is er weer een nieuwe beleidsnotitie verschenen vanuit de overheid over hoe om te gaan met (de verdeling van) het luchtruim. Eerlijk en heel voorzichtig gezegd biedt die notitie een voorzichtige opening. De overheid heeft daarbij wel aangegeven dat zij alleen en uitsluitend met belangenvertegenwoordigers in gesprek gaat; voor individuele groepen is geen ruimte. Belangenvertegenwoordigers hebben zich al verenigd om gezamenlijk op te trekken richting overheid. Hun reactie en opstelling is constructief positief. Ook de houding, aanpak en reactie van de KNVvL is positief en professioneel te noemen. Blijft die voet tussen de deur om een opening te (kunnen) creëren? Maar para(clubs) als wij zijn, conformeren wij ons uitsluitend aan de KNVvL als er genoeg en voldoende ruimte blijft om individuele situaties bespreekbaar te maken. Komt de KNVvL niet aan die “eis” tegemoet, dan behouden de clubs zich het recht voor om hun individueel belang op een geheel eigen manier onder de aandacht bij de politiek te krijgen. Persoonlijk kan ik die houding en opstelling zelfs nog wel enigszins begrijpen, dat clubs/verenigingen eigenmachtig hun gelijk willen halen door hun positie onder de aandacht bij de politiek te willen brengen. Van samenwerking is dan echter in het geheel geen sprake meer en de beeldvorming van de kruiwagen met kikkers is snel gemaakt. Het gaat het afdelingsbestuur niet (meer) lukken om de kikkers in de kruiwagen te houden. Het is maar de vraag of de individuele koers van afzonderlijke clubs/verenigingen op termijn stand houdt. Een groter gevaar acht ik, dat de eerder geschetste houding en opstelling van clubs/verenigingen de toegang tot het luchtruim definitief blokkeert. Het verloop van de tijd zal meer duidelijkheid verschaffen. Kortom: uit de donkere wolken aan het zwerk zou wel eens een heel zware bui kunnen komen. Over buien gesproken, mijn tuin is dringend aan sproeien toe. Ik ga nu mijn gazon (wat daar nog van over is) maar even water geven nu het nog kan en er nog geen beregeningsverbod van kracht is. Hastalapasta, Adwin Beerendonk (voorzitter afdeling parachutespringen)

Cover info: Christophe Bourdës maakt zich onder zijn ronde bol op voor een landing in het water tijdens de watersprong van het Round Canopy Parachuting Team (RPCT) in het Wolderwijd bij Harderwijk. Foto: Johan van Rosmalen

3


verkiezingen

UITSLAG VERKIEZINGEN LEDENRAAD KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN

AB Nieuws

Z

Gorkink, Rogier Carper, Victor Spaan. Afwezig: Maarten Smeets.

Z

oals vermeld in de vorige SP zijn er in de periode 10-15 maart verkiezingen gehouden voor de ledenraad van de afdeling parachutespringen van de KNVvL. Dit via de online portal mijn.knvvl.nl. In totaal zijn er 368 stemmen uitgebracht van in totaal 2076 leden, derhalve een stempercentage van 17,73%. De uitslag was als volgt, waarbij de 9 kandidaten met de meeste stemmen van de 14 verkozen werden:

afgevaardigden LR ‘11-’12 Bryan Meijers Laurens Degenaar Jaap Poot Igor van Aperen Maarten Smeets Gerben Gorkink Rogier Carper Victor Spaan Eric Staal

stemmen 83 71 65 46 33 16 16 11 10

niet verkozen Dennis van der Coelen Zoë Bakker Marjon Kramer Marty van Nigtevegt Wendolien Krul

stemmen 7 4 3 2 1

een korte voorstelronde opende de voorzitter de vergadering met een uiteenzetting van de redenen waarom voor een verkozen ledenraad gekozen is, een toelichting op de onlangs ingestelde Raad van Advies en een introductie in de luchtruimproblematiek. In de vergadering kwamen vervolgens onderwerpen als het BVR en BR 2011, het financieel resultaat 2010, luchtruimzaken en het concept beleidsplan ter sprake. De ledenraadsleden stelden zich hierbij kritisch op en gaven enkele zaken terug aan het afdelingsbestuur ter verdere uitwerking. Een uitgebreider verslag van de eerste vergadering van de ledenraad vindt u elders in de SP. Het afdelingsbestuur is van mening dat de vergadering prettig en constructief was en kijkt uit naar ver-

D D De 9 gekozen leden hebben voor een periode van 2 jaar ( 2011 en 2012) zitting in de ledenraad. Ieder lid heeft 1 stem in de vergadering. 5 april jl. kwam de nieuw verkozen ledenraad voor het eerst bijeen in het bondsbureau te Woerden. Na

P

(vlnr); Staand: Igor van Aperen, Eric Staal, Jaap Poot, Bryan Meijers, Laurens Degenaar. Zittend: Gerben

dere input van de ledenraadsleden. De volgende vergadering van de ledenraad staat gepland op 18 oktober 2011. n AB para / HBP

NKP’s 2011 Texel & Blauwestad Zoals al gemeld in de vorige SP zijn de NKP’s toegekend aan PCT voor FS, CF en artistics en aan Skydive Blauwestad voor PA. De inschrijving via de beide websites is geopend, www.paracentrumtexel.nl/nkp en  www.skydiveblauwestad.nl/Skydivers/nkp. Voor beide wedstrijden geldt een inschrijftermijn waarna hogere kosten van toepassing zijn. Wil je deelnemen? Schrijf je dan snel in! n

SportNieuws

Spring VERHUIZING FAI

D

e Fédération Aéronautique Internationale (FAI), de wereldoverkoepelende bond van luchtsporten, is eind april verhuisd. De KNVvL is lid van de FAI. De nieuwe locatie is een zogenaamd Huis van de Sport (“Maison du Sport Internationale”) waarin ook andere internationale sportbonden zitten. Samenwerking maakt sterk. Zo is de KNVvL ook bezig met samenwerking en clustering, in dit geval met de NKBV. Het nieuwe kantoor van de FAI met moderne faciliteiten is officieel geopend op 6 mei door de nieuwe president van de FAI Dr. John Grubbström en oudpresident Pierre Portman. De contactgegevens van de FAI zijn door de verhuizing ook gewijzigd en te vinden op www.fai.org nrubrieken.indd 4

DEMONSTRATIES PARACHUTESPRINGEN C-130 HERCULES

D

e KNVvL afdeling para is heel blij te kunnen melden dat de Koninklijke Luchtmacht dit jaar toestemming heeft gegeven voor het springen uit de C-130 Hercules. Het gaat om de opening van de 4-daagse te Nijmegen op 17 juli (tussen 18.00 en 20.00 uur). Als u dit leest zijn er intekenlijsten verzonden aan alle clubs. Of u kunt een email sturen aan para@knvvl.nl. Om in aanmerking te kunnen komen hiervoor dient u in het bezit te zijn van een B-brevet, ruim voldoende demonstratie ervaring te bezitten en een verklaring van een instructeur te overleggen. De kosten bedragen € 5 en dienen ter plaatse cash voldaan te worden. Nadere info volgt na aanmelding. Overigens moet wel rekening worden gehouden met het gegeven dat er een kans is dat de KLu op een later moment besluit de C-130 ergens anders voor in te zetten. Verder is er nog een KNVvL demonstratie te Deurningen op 31 juli. Deze demo wordt verzorgd via PCEH en Igor van Aperen. n HBP

REGLEMENT SANCTIECOMMISSIE ‘11

H

et afdelingsbestuur heeft onlangs haar goedkeuring gegeven aan de laatste versie van het reglement sanctiecommissie. In dit reglement staat omschreven uit hoeveel personen de sanctiecommissie bestaat, waaraan die moeten voldoen, wat haar taak is en hoe ze te werk moet gaan. De tenuitvoerlegging van sancties en beroepsmogelijkheden staan hier niet in omschreven. Dit staat al in het BVR. Het reglement is online te vinden op www.parachute.nl/sac.html. n HBP

07-06-2011 09:36:42


Materiaal

P

NIEUW BASIS VEILIGHEIDSREGLEMENT P er 1 mei jl. is het nieuwe Basis Veiligheidsreglement (BVR) ingegaan. Het Bevoegdheden Reglement (BR) is onderdeel van het BVR. De nieuw gekozen ledenraad heeft hier na redelijk wat discussie mee ingestemd. Dit jaar zijn er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor de normale ingangsdatum van 1 maart niet gehaald is. Deze wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op springmateriaal. Dit in het kader van de aanpassing naar de Europese regelgeving. Het BVR hoofdstuk 4 is volledig herschreven. Om een en ander te verduidelijken volgt hier een opsomming op hoofdlijnen. Uiteraard zijn de volledige documenten, plus een overzicht van alle wijzigingen op de website te vinden.

BVR

• Verduidelijking over wie zich aan het BVR moet houden (art 101, lid 1). Naleving is verplicht voor elke organisatie die bij de KNVvL is aangesloten. • Basisopleiding / springbewijs SPB (art 102 en 104): definities zijn aangepast zodat ze met elkaar in lijn zijn. • Blessure / voorval meldingen (art 110, lid 3). Tekst is aangepast zodat meldingen ook elektronisch kunnen plaatsvinden. • Medische verklaring (art 201, lid 1). Naast het huidige model medische verklaring mag ook een Class 1 of Class 2 medical aangevoerd worden. Dit in lijn met het buitenland. Hierdoor hoeft iemand die dit al bezit niet nog aan een aparte keuring met extra kosten te voldoen. • Tekstuele aanscherping over de geldigheid van een bevoegdheid. (art 302, lid 3 en 4) Als de geldigheid verlopen is mag hier geen gebruik meer van worden gemaakt. • Aanvraag procedure ontheffing (art 703, lid 2). Deze is aangepast, in lijn met de bevoegdheid van de Chef Instructeur, zie BR hieronder. Een Chef Instructeur zal in ieder geval elke aanvraag moeten inzien, dan wel verzorgen. • Verduidelijking gebruik van camera uitrusting (art 510, lid 1). Duidelijk is gemaakt dat het alleen geldt voor het eerste gebruik van een camera. Verder zijn de eisen zo opgesteld dat er een duidelijk onderscheid is tussen vrije val sprongen en CF sprongen. In ieder geval blijft dat je altijd een B-brevet moet hebben en schriftelijke toestemming van een instructeur. • Materiaal (hoofdstuk 4). Zoals gezegd een complete update van dit hoofdstuk. De jaarkeuring was al komen te vervallen (met VB 2010-01 die nu met het BVR zelf is komen te vervallen), in plaats daarvan is er nu een initiële toelating – de verklaring van luchtwaardigheid – met halfjaarlijkse periodieke inspecties. Verder zijn de volgende punten toegevoegd, aangepast of gewijzigd : 1. Vernieuwde opsomming van de onderdelen van een springuitrusting en een tandemuitrusting. 2. De definitie van een periodieke inspectie en een verklaring van luchtwaardigheid zijn toegevoegd. 3. Een periodieke inspectie betreft het openen, inspecteren en vouwen van de springuitrusting (m.u.v. de hoofdparachute). 4. De verklaring van luchtwaardigheid betreft alle onderdelen van een (tandem)springuitrusting, behalve de hoofdparachute. Deze verklaring kan alléén worden afgegeven door een KNVvL Master Rigger en is nodig bij de initiële toelating. Een rig wat in de USA gekocht is en daar geassembleerd en gevouwen mag dus zonder die verklaring niet in Nederland door een lid van de KNVvL gebruikt worden. De verklaring van luchtwaardigheid vervalt bij wijzingen in de gebruikte samenstelling, met

een aantal uitzonderingen t.a.v. de AAD, de reserveparachute en het openingssysteem. Uiteraard zijn hier strikte voorwaarden aan verbonden qua uitwisselbaarheid (denk aan fabrikant, merk, type, grootte, etc.) die door een KNVvL rigger moeten worden beoordeeld. 5. Periodieke inspecties mogen ook worden uitgevoerd door buitenlandse riggers. Voor leden van de KNVvL geldt de halfjaarlijkse repack, voor buitenlanders de termijn die voor hen van toepassing is.

BR • De oude termen houder vouwbevoegdheid en rigger zijn aangepast naar respectievelijk Senior Rigger (SR) en Master Rigger (MR). Dit in lijn met Europese regelgeving. • De bevoegdheid Chef Instructeur (CI) is toegevoegd. De CI verzorgt het controleren van de eisen voor jaarlijkse verlenging, doet ontheffingsaanvragen en is centraal aanspreekpunt van alle springtechnische zaken op een centrum. Deze bevoegdheid was onderwerp van veel discussie binnen de ledenraad. • De praktijkeisen voor B en C-brevet zijn voor formatiesprongen aangepast: B-brevet 10 FS sprongen waarvan tenminste 5 met minimaal 3 deelnemers en C-brevet 50 FS sprongen waarvan tenminste 10 met minimaal 4 deelnemers. Dit is nu in lijn met de internationale eisen van de FAI brevettering. • Hulpinstructeurs in opleiding mogen nu ook static-line cursisten droppen, mits de instructeur of clubdocent (mits ook instructeur) in het vliegtuig aanwezig is. • De verlengingseis van Master Riggers is in lijn gebracht met die van Senior Riggers: 25 periodieke inspecties per kalenderjaar. • De verlengingseis van Examinator Algemeen is aangepast in lijn met de andere examinator bevoegdheden: 1 examen per 2 kalenderjaren. Mocht je als springer nog vragen hebben over hoe of wat dan kun je je vraag richten aan een instructeur of aan een lid van de EC/TC. In 2013 zal het BVR opnieuw geupdated worden. n EC/TC

gnieuw rubrieken.indd 5

(Advertentie)

07-06-2011 09:37:17


symposium PIA Symposium 2011 Part 2

Materiaal

D

In de vorige SP heeft al een korte stukje gestaan over het tweejaarlijkse Parachute Industries Association (PIA) congres te Reno, USA. Hierbij zoals beloofd verdere informatie. De zaterdag en de zondag stonden in het kader van de technische discussies. Een vrij heet discussie punt waren AAD’s, ook al omdat verschillende rig fabrikanten sterke belangen bij een van de fabrikanten hadden.

D

e plaats van de cutter was een discussiepunt, maar ook de juridische kant voor de fabrikant van het rig was belangrijk. Men was van mening dat de fabrikant van de automaat in ieder geval diende te bewijzen dat het apparaat naar behoren werkte en de werking van het reserve systeem niet nadelig beïnvloed of verhinderd werd. Tevens diende ook de volledige verantwoordelijk genomen te worden, met name in die gevallen waarin het door een verkeerde werking van de automaat mis ging. Dat dit gevoelig lag moge duidelijk zijn, temeer daar er op dat moment indicaties waren dat er meerdere automaten in aantocht waren.

Één van de grote discussiepunten m.b.t. de nieuwe - nog niet goedgekeurde - TSO was de vliegsnelheid van reserves in geremde en ongeremde toestand. Deze discussie loopt al jaren en was in Barcelona een vergaderpunt. Performance Designs (PD) is en blijft een grote voorstander van de productie van kleine reserves en houdt vast aan het standpunt dat de reserve eventueel even groot maar niet groter dan de main zou mogen zijn. Ook de rig fabrikanten maken op dit moment (nog) geen beweging in de richting van grotere reserves in combinatie met kleine mains. Met name de eis voor het gebruik van één en dezelfde canopy tijdens de voorgeschreven structural overload droptesten alsmede een maximale snelheid van 36 ft/s (11 m/s) met de halve rem erop was voor PD moeilijk te verteren. Gepleit werd voor meer canopies in een test en voor een verhoging naar 45 ft/s. Onduidelijk was of hierbij de maximale daalsnelheid van 24 ft/s (7,3 m/s) vast te houden was. Besloten werd e.e.a. door middel van live testen uit te zoeken en te documenteren. De lezingen begonnen op maandagmorgen, waarna de expositiehal ‘s middags geopend werd. De lezingen waren over de bank genomen van een hoog gehalte maar wel met redelijk veel herhalingen van de afgelopen jaren. Met name de lezingen van Douglas Spotted Eagle (digital Media, Wingsuit, o.a.), Testing with Loaded Cells en Bill Booth waren interessant. Na 27 jaar tandem springen hadden de belangrijke spelers op deze markt eindelijk besloten om de handen ineen te slaan. Voornamelijk Freefly, Head Down en Swoopen met tandems is in hun ogen een niet acceptabele ontwikkeling. Dit resulteerde in een gezamenlijke, heel leerzame en interessante lezing: The 19 Commandments of Tandem Parachute Operations. Daar de commercialisering met name in Europa echter al te ver gegaan is betwijfel ik (en vele Europeanen met mij) of veel van de uitermate zinvolle aanbevelingen

uiteindelijk toegepast zullen gaan worden. Donderdagmiddag werd een ingelaste vergadering gehouden met leden van het PIA TechCom, de USPA en verschillende fabrikanten waarin de Europese EASP regelgeving met achtergronden toegelicht werd. Tevens werd uitleg gegeven over de verschillende canopy progression systemen in Europa waarbij met name ons kompasroos systeem een diepe indruk maakte. ‘s Avonds is een vertaling ter hand gesteld aan PIA TechCom en de USPA: er zal heel intensief gekeken worden of dit systeem op de één of andere wijze in het USPA opleidingsprogramma ingepast kan worden. Een bovenmatig groot gedeelte van de expositie ruimte was gevuld met “militaire” stands, waardoor een deel van de Nederlands delegatie zich onmiddellijk heel erg thuis voelde … Zoals ook al aangegeven waren er in vergelijking met de afgelopen jaren weinig vernieuwingen op het gebied van sportparachutespringen. Strong Enterprises heeft eindelijk hun tandemsysteem (min of meer) aangepast aan de moderne tijd. De Dual Hawk zal (voorlopig) wel nog leverbaar blijven maar de verwachting is, dat er snel omgewisseld wordt naar het nieuwe systeem. Behalve het feit dat de reserve net als de main ook elliptisch is en nu ook gepropacked mag worden, maakt hij ook gebruik van een eigen MARD systeem (Main Assisted Reserve Deployment). Overigens is het Strong systeem nagenoeg malfunctie vrij; volgens een vertegenwoordiger van een Nieuw Zeelands centrum zaten zij op een malfunctie rate van 1 op 29000 in de afgelopen 20 jaar...

Spring UPT Vector kwam met hun versie van een stowless (nou ja, bijna dan) main deployment bag, Parachutes de France was eindelijk weer aanwezig en uiteraard de grote verrassing: de nieuwe openingsautomaat van MarS met on-rubrieken.indd 6

07-06-2011 09:39:40


veiligheidsbulletin

Datum: Vervangt: Betreft: Probleem:

dersteuning van Alti-2: 15 jaar of 15000 sprongen zonder onderhoud of batterijwissel.

Tijdens de Rigger bijscholing in Teuge op 25 maart j.l., welke door alle deelnemers als positief ervaren werd, is e.e.a. voorbij gekomen, waarna alles op de MobileMe webdisk geplaatst is. Het plan is om deze bestanden over te zetten naar een publieke account en ter beschikking te stellen via een link op de KNVvL website. Tevens is er veel aanvullende informatie te vinden onder http://www/youtube. com/user/vasttraining Het volgende symposium is in Daytona Beach, februari 2013. Ik hoop, dat er deze keer meer mensen vanuit ons kikkerlandje acte de presénce geven (met name Riggers!) n Jo Oosterveer

Oplossing:

Uitvoering: Noot:

veiligheidsbulletin

De (circular) cutter is van een speciaal ontwerp, dat ervoor zorgt, dat het mes te allen tijde gecentreerd blijft bij activatie. Tijdens de testen sneed de cutter alle soorten loopmateriaal door. Er werden allerlei activiteiten ondernomen, om het kleine bezoekersaantal bezig te houden waarbij het rodeo reserve pakken de grote publiekstrekker was (13 minuten 34 seconden: Margaret Vermeulen). Het afsluitende buffet met als gastspreker Kolonel Joe Kittinger was erg gezellig en er werden zelfs prijzen gewonnen door Paul Gommers en Erik Tol. Erik, Paul en ik hebben verschillende lezingen op video opgenomen.

Datum: Vervangt: Betreft: Probleem:

Oplossing:

Uitvoering: Noot:

TB 2011-03

VB 2011-01

21 januari 2011 N.V.T. Icon containers met een Skyhook optie die gemaakt zijn voor 14 januari 2011. Door het niet goed sluiten van de hoofdparachute in het harnas-container systeem, bestaat de mogelijkheid dat de risers van de hoofdparachute onder de risercovers geblokkeerd kunnen blijven tijdens de opening. Het gevolg zou kunnen zijn dat de main risers bij een zogenaamde cut-away niet vrij gereleased zouden kunnen worden. Hierdoor bestaat de kans dat een riser van de hoofdparachute bij de opening geblokkeerd blijft. Dit zou ook mogelijk kunnen zijn voor een riser van de reserveparachute in geval van een total mallfunction. Betreffende Icon rigs moeten terug worden gestuurd naar de fabrikant om een aangepaste tuck tab aan te brengen. Voor de eerst volgende sprong. Zie als bijlage het originele bulletin.

VB 2011-02

14 maart 2011 N.V.T. R eserve ripcords van MarS harnas-con- tainers De pin van het reserve ripcord kan beschadigd zijn waardoor mogelijk een hogere trekkracht nodig is voor het trekken hiervan. Uitvoering van een inspectie. Indien noodzakelijk, vervanging van het ripcord volgens het bulletin. Door senior riggers en master riggers. Vóór de eerstvolgende sprong. Zie bijlage voor het originele bulletin, MarS Service Bulletin SM 110201

Probleem:

Oplossing:

Uitvoering:

24 mei 2011 n.v.t Springuitrustingen voorzien van een Skyhook systeem. Bij een verkeerde “routing” van de release kabels loopt de lange release kabel niet door de Reserve Static-Line (RSL). Bij een “langzame” break-away procedure zouden de hoofd- en de reserveparachute met elkaar verward kunnen raken. De Skyhook activatie verloopt een stuk sneller dan een “normale” RSL activatie. Bij het loskoppelen van de hoofdparachute (voor onderhoud of het omwisselen van hiervan) dienen de release kabels voorzichtig slechts zover terug getrokken te worden als nodig is om te releasen. Indien de kabels er toch verder zijn uitgetrokken dienen deze door een kundig persoon terug te worden geplaatst. Gebruikers springuitrustingen voorzien van een Skyhook systeem.

veiligheidsbulletin

TECHNISCH BULLETIN

gnieuw Datum: Vervangt: Betreft:

Datum: Vervangt: Betreft: Probleem:

Oplossing:

Uitvoering: Noot:

VB 2011-03

25 maart 2011 N.V.T. Argus AAD van Aviacom. Diverse grote parachute fabrikanten trekken hun goedkeuring in voor de installatie van een Argus AAD in hun harnas/containers. Dit vanwege onvoldoende vertrouwen in de correcte werking van de betreffende cutters. Gezien deze bulletins, de voorgaande geschiedenis en de niet duidelijk opgeloste problemen uit het verleden m.b.t. de Argus AAD wordt installatie en gebruik hiervan tot nader order verboden. Meer informatie hierover vindt u in de verschillende bijgevoegde bulletins. Verwijderen van de Argus AAD, vóór de eerst volgende sprong. Door een senior rigger of master rigger. Zie bijlagen voor de originele bulletins.rubrieken.indd 7

07-06-2011 10:01:04


Springstof

FOTOWEDSTRIJD:

De weergoden hebben het springseizoen 2011 geopend met een meteorologisch fantastische start en op alle clubs wordt alweer volop uit vliegtuigen gesprongen. Zonder twijfel worden hierbij ook geregeld prachtige platen gemaakt. Helaas bereiken deze nog maar sporadisch de redactie van de SP. Daarom is het weer tijd voor een fotowedstrijd!

JOUW FOTO ALS A2 POSTER

De redactie van de SP roept alle springers op om het komende seizoen hun mooiste foto’s naar para@knvvl.nl te sturen, onder vermelding van Fotowedstrijd 2011. Deadline voor inzendingen is 1 december, waarna een deskundige jury (die in het septembernummer aangekondigd zal worden) een winnaar zal uitkiezen. De winnende foto wordt als A2 formaat poster met het decembernummer meegestuurd. Wil jij dus graag jouw foto boven de bedden van alle para’s in Nederland hebben hangen? Doe dan mee! Enige voorwaarden zijn er natuurlijk ook:

1

De foto is van seizoen 2011 en laat Ne8-wayofvan Ronnie Dumay derlandse Rob’s springers een Nederlandse dropzone zien.

Cone Lock Skyhook

De senior- en masterriggers zijn de laatste tijd al enige malen geconfronteerd met springuitrustingen met een skyhook Setup waarbij de releasekabel niet door de Reserve Static Line, RSL was doorgevoerd. Het bovenstaande heeft geen invloed op de werking van de RSL. Wel zou een te “langzame” break-away ertoe kunnen leiden dat de hoofdparachute en de reserveparachute met elkaar verward raken. De skyhook activering verloopt namelijk een stuk sneller dan een “normale” RSL-activatie. De verkeerde routing ontstaat nadat de hoofdparachute gewisseld is en daarbij de release kabels volledig uit de housing zijn getrokken. De release kabels dienen voorzichtig slechts zover teruggetrokken te worden als nodig is om te releasen. Als de release kabels toch verder uit de housing zijn getrokken dienen deze door een kundig persoon terug te worden geplaatst. Voor meer info betreffende de skyhook zie de volgende link: http://www.unitedparachutetechnologies.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85 &Itemid=70 žEC/TC - advertentie -

Foto: Sascha Wawro

CHOOSE YOUR BOOTIE SHAPE only our Raptor X - suits allow bootie selection

TwinCut-Bootie BladeCut-Bootie AirLock-Bootie

8

rainbow design gmbh Flugplatzstraße 3 | 16833 Fehrbellin | Germany Tel: +49 (0) 33932-72461 | Fax: +49 (0) 33932-72463 E-Mail: info@rainbowsuits.com

www.rainbowsuits.com

BESTELLINGEN ARTIKELEN De procedure voor het bestellen van artikelen is gewijzigd. Ging dit voorheen door een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de KNVvL, nu kan dit alleen nog maar via de webshop van de KNVvL. Deze is te vinden op www.knvvl.nl/webshop. De artikelen van parachutespringen staan onder de dropdowns “logboeken” (logboek para), “lesmateriaal” (handleiding en handboek sportpara) en “algemene zaken” (verzamelband SP). De webshop berekent automatisch het juiste portobedrag aan de hand van het aantal artikelen. Bestellingen plaats je in een mandje waarna afrekenen plaatsvindt. Dit kan alleen vooruit worden betaald met iDeal of met een PayPal account. Het invullen van het lidnummer KNVvL is hierbij verplicht. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de KNVvL via verkoop@knvvl.nl. žHBP

2

De resolutie van de foto moet hoog genoeg zijn om op A2 formaat af te kunnen drukken. (4000 x 3000 pixels)

3

Alle ingezonden foto’s kunnen, onder naamsvermelding, in de SP gepubliceerd worden.

Blue skies en happy snapping!

žHBP

Brevetten & bevoegdheden De afdeling para wil de volgende springers feliciteren met het behalen van hun brevet of bevoegdheid in de periode maart - juni 2011: A Francisca Butterhof, Joris Versluijs, Patrick Lankreijer, Michael Ridding, Jan Moraal, Lars Vissers, Steve Angliss, Erik Hooglugt, Erik Geerts, Robin Awater, Esther Boom, Peter Gruijters, Robin van Pelt, Esther Stalman, Steve Angliss, Shaun Adams, Sandor Woldendorp B Roel Nederveen, Michiel Puyt, Vincent Jongens, Detlef van der Hoeven, Jan Moraal, Sabine te Spenke, Coen Disberg, Roger Remmen, Marjolein van Baardwijk, Emiel Noorlander, C Marty van Nigtevegt, D Kristian Teijgeler, Delicia Ensing, Jacco van Leeuwen, Eelco van Hoeven, Robbert Jager, Henk Kuipers, Bart de Bruijn, Pieter van Harmelen, Natascha Musters, Jolanda van den Brink, Tandem Mads Nørrelund Olsen, Cas Gerritsen, AFF Bob Draijer, Joost van Heijenoort, Bart Jansen


AirActive 2011 @ Elsefly Airport

Afdeling Parachutespringen: +1 Sinds maart is de afdeling parachutespringen op Twitter en Facebook te vinden. De afdeling gebruikt deze social media om alle springers snel en efficiënt op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Daarnaast bieden de nieuwe kanalen een laagdrempelige manier om in contact te komen met de afdeling. De afdeling parachutespringen is te vinden op www.facebook.com/knvvlpara en www.twitter. com/knvvlpara. Helaas is de Sportparachutist

een papieren medium en kan niet op de Like button hiernaast geklikt worden om de afdeling te volgen, maar via computer of mobiele telefoon is dit zo geregeld! Para’s met de laatste technische snufjes scannen de QR code hiernaast om direct naar de Facebook pagina van de afdeling te gaan. žHBP

Van 9 t/m 17 juli vindt bij Elsefly Airport op de Elshof de Air Active 2011 plaats, de actieve luchtsportbeurs voor iedereen die de laatste trends op luchtsportgebied wil zien en beleven. Op 9 & 10 juni kan iedereen op de luchtsportbeurs van alles op luchtsportgebied bekijken en meteen in de praktijk testen. Ook zijn er lezingen van fabrikanten te volgen. Van 14 t/m 17 juli vinden de fly-in dagen plaats, voor onder andere paramoteurs, snorvliegers, schermvliegers, MLA’s en zeilvliegers. De AirActive sluit op 16 juli met een spetterende airshow. Voor meer informatie, kijk op www.airactive.nl

Kalender Datum 17-6 17-6/19-6 18-6/19-6 18-6/19-6 21-6 25-6/28-8 25-6/26-6 30-6/3-7 1-7 2-7/3-7 2-7 3-7 7-7/10-7 9-7/10-7 9-7/10-7 9-7/10-7 9-7/10-7 16-7/17-7 17-7/24-7 22-7/29-7 23-7/31-7 29-7 30-7/7-8 31-7/7-8 31-7/7-8 1-8/7-8 10-8/15-8 11-8/14-8 13-8 13-8/14-8 19-8/22-8 18-8/23-8 18-8/28-8 18-8/28-8 22-8/27-8 26-8 3-9/4-9 3-9/4-9 9-9/11-9 10-9/11-9 15-9/18-9 17-9/18-9 21-9/25-9 24-9/25-9 30-9 8-10/9-10 15-10 15-10/23-10 15-10/16-10 28-10 4-11 29-11/10-12 9-12 9-12 16-12 27-12/10-1 2012 8-1 29-11/10-12 2013 25-7/4-8

Wie PCMN PCEH Airboss NPCT PCEH Airboss NPCT SBS PCMN ENPC NPCT NPCT BPA SBS NPCT NPCT PCMN PCT CISM ENPC Airboss NPCT PCMN FAI FAI ToraTora NPCT NPCT NPCT Texel PCEH FAI FAI FAI NPCT POPS-NL PCMN ENPC NPCT PCT NPCT PCT PCEH NPCT NPCT PECH Asiania / FAI NPCT NPCT PCMN FAI PCEH PCMN PCEH Airboss

Wat Midzomernacht Tomscat Airboss Longest Days, Lille, Frankrijk Teuge Sequentials o.l.v. Herman Landsman Hoogvliegersdag Hoogeveen Airboss Skydiving in Soulac sur Mer, Frankrijk Summer Freefly Weekend o.l.v. ToraTora NKP PA 2011 B-Cup Hit n’ Run wedstrijd Speedstar Wedstrijd o.l.v. Serge’s Angels Rookie FS4 Instapdag Bad Lippspringe: UK Nationals & Open Canopy Piloting FSI Weekend Summer Freefly Weekend o.l.v. ToraTora Canopy Control Cursus Coupe de Maarsseveen Dutch League WK Militair CISM, Rio de Janeiro, Brazilië Springweek @ Maubeuge Airboss 4Fun Summer Boogie Soulac Part VII, Frankrijk Vouwcursus Springweek @ Spa EK + Worldcup Artistics, Saarlouis, Duitsland EK + Worldcup FS, Saarlouis, Duitsland International Artistic Wingsuit Competition @ Gap, Frankrijk The Artistic Flight Meet @ Moorsele, België Antonov-2 meeting, incl. massadropping Massadropping uit 12 Antonov-2’s PD Weekend NKP FS/CF/AE 2011 CF Weekend EK Style & Accuracy, Kikinda, Servië Junior EK Style & Accuracy, Kikinda, Servië EK + WorldCup Canopy Piloting, Klatovy, Tsjechië Vouwcursus POPS wedstrijd Hoogeveen Clubkampioenschappen PA wedstrijd Canopy Control A+B Finale ESL Teuge Sequentials o.l.v. Herman Landsman Freefly Eurorecord @ Empuriabrava, Spanje Speedstar wedstrijd Vouwcursus Teuge Sequentials o.l.v. Herman Landsman Team PA Wedstrijd @ Echten Asiania WPC, Fuyang, China Canopy Control Cursus Vouwcursus Eindfeest World Parachuting Championships @ Dubai Nachtspringen Kerstdiner Uitwijk nachtspringen Beni-Mellal Skydive Holiday

PCMN FAI

Nieuwjaarsborrel Mondial (alle WK’s) @ Dubai, VAE World Games @ Cali, Colombia

N CA

OP

YF

OR

MATI

ON

O SW

OP

ING For

tion ma

S

kyd

ivi

ng

TI AR

STI

CS

R /PA PA

AS

KI

NG WI

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x

x

x

x

x x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EL

x

x x

NN

x x

x

x

TU

x

x

x

OG

x x

x

x x

BO

e

x

x x

x

T Y,

RIG

x

x

x

R PA

OVE

x

x

x

SUIT

N IE E

x

x

x x x x x x

9


Springersview

Frenk met... Frenk Smit

Waarom ben je in de sportcommissie gegaan? Er was eerder een andere PA springer lid, maar die gaf aan ermee te stoppen. Hierdoor kwam er een plek vrij en ik dacht: ’Waarom niet?’ Toen heb ik wat rondgevraagd bij andere PA springers of zij dit ook een goed idee vonden en na voldoende bevestiging heb ik me aangemeld bij de sportcommissie. Je zit er voor de hele sport, voor alle disciplines, maar het is handig als er iemand van elke discipline in zit (of in ieder geval van een aantal disciplines). Hoelang zit je nu in de sportcommissie? Ik zit nu 2 jaar in de sportcommissie. Je begint als een soort trainee; een soort proefperiode. Dit is om te kijken of het wat is, of je iets toe kan voegen en of je ook past binnen de sportcommissie. Het traineeship duurt ongeveer een jaar. Waaruit bestaat de sportcommissie? Idealiter bestaat het uit vertegenwoordigers uit alle disciplies. Op dit moment zitten er 2 formatiespringers in (Leander van Schriek en Gerhard Schut), ik als PA springer, een scheidsrechter (Igor van Aperen), een voorzitter (Henny Wiggers) en iemand van de KNVVL (Ronald Overdijk). Deze laatstgenoemde heeft geen stemrecht, maar vergadert mee en notuleert. Henny Wiggers vertegenwoordigt het para-ski en CF. Er kan best nog iemand bij. Bijvoorbeeld een cameraspringer.

Wat is het doel van de sportcommissie? Het doel is het bevorderen van de wedstrijdsport. De echte top krijgt via NOC*NSF, als er geld is en als ze de top 8 hebben gehaald, een budget voor uitzendingen naar het WK. Dan is er nog een kleiner budget dat te besteden is aan bijvoorbeeld coaching. Als bijvoorbeeld een springer zich meldt voor coaching en deze springer potentie heeft om een topklasse springer te worden, kan daar in geïnvesteerd worden. Het budget is echter minimaal. Bijvoorbeeld voor PA hebben we voor coaching 500 euro per jaar gereserveerd. We gaan dit jaar kijken of we met de geringe middelen die we nu hebben toch de wedstrijdsport kunnen bevorderen. Natuurlijk kijk je daarbij naar wat populair is binnen Nederland. Roosendaal wil graag een overeenkomst met de KNVVL: dat is gunstig. Op die manier gaan mensen naar de tunnel en zo promoten zij op die manier weer de KNVVL. Waar komt het budget van de sportcommissie vandaan? Met name uit contributiegelden van de KNVVL en renteopbrengst uit het vermogen dat zij hebben. Kun je iets vertellen over de Tom Verschoor Bokaal? Je kunt deze winnen als je vrij jong in de sport bent (< 30 jaar), instructie geeft en de wedstrijdsport op bijzondere wijze in de aandacht brengt of stimuleert. De laatste 7 jaar ongeveer is deze maar 1 keer uitgereikt aan Jasper van der Meer (2008). Waarin zien wij als springers iets terug van de sportcommissie? Ja, dit is lastig, omdat wij steeds minder kunnen doen in verband met het kleine budget. In het bijzonder hebben we de laatste 2 jaar geprobeerd om in ieder geval het budget goed te investeren

in teams of springers met veel potentie in de wedstrijdsport. Je kunt je aanmelden voor dit budget: het topsportfonds. Vooraf wordt het plan van het team of de springer bepaald en of dit plan realistisch en haalbaar is. Daarnaast moet duidelijk zijn wat er met het extra budget gedaan wordt. Vorig jaar is het budget naar een CF’er gegaan en dit jaar naar een swooper. Deze swooper heeft zeker potentie om in de wereldtop te blijven. Als springer zie je het resultaat als hij bijvoorbeeld niet 3e, maar 1e wordt. Je kunt je daar dan aan optrekken. Het vervelende is dat dus slechts maar 1 persoon of 1 team kan profiteren van dit topsportfonds. De komende tijd gaan we ons bezig houden met de breedtesport. We willen zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor en in de sport. Hebben wij als springer veel te maken met de sportcommissie? Eigenlijk heb je er pas echt iets mee te maken als je in de wedstrijdsport zit en als je je bijvoorbeeld wil kwalificeren voor een EK ofWK. Daarnaast houden wij ook records bij, dus als je een record hebt gesprongen moet dat gemeld worden bij de sportcommissie. Het record wordt dan genoteerd. Jullie houden je ook bezig met de reglementen en jurering van de NKP. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja klopt. Eigenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het reglement en de jurering. De organisatie van de NKP legt bijvoorbeeld het reglement voor en wij bekijken of het aan de voorwaarden voldoet. Meestal wordt een kopie van het reglement gebruikt van eerdere jaren, waar soms nog iets aan toegevoegd wordt. Het reglement is vooral gebaseerd op het FAI reglement. Dat ligt al vast; daar moet je sowieso aan voldoen. Daarnaast worden soms aanvullende regels vastgelegd. Is er ook altijd een afgevaardigde van jullie bij de NKP? Een formele afgevaardigde is er niet. Er is wel altijd een scheidsrechter of een springer die gewoon meedoet. Dit is altijd handig zodat je wat informatie kan doorspelen. Kan iedereen gewoon bij de sportcommissie? Er zijn geen selectiecriteria, maar het is handig als je zelf ook aan wedstrijdsport doet of hebt gedaan; regelmatig bij FAI bijeenkomsten komt; of een netwerk hebt. Iedereen kan zich aanmelden en dan wordt gekeken of je past binnen de sportcommissie. û

Springersview Curriculum vitae Naam:

Frenk Smit

Leeftijd:

44 jaar

Woonplaats:

Almere

Beroep:

adminstrateur/controller, momenteel op zoek naar een nieuwe baan

Springer sinds:

1987 in Royan begonnen, 5 jaar pauze in 1997 weer een herstart in Royan

Springbasis:

op Belluno maak ik nu

Discipline:

PA

de meeste sprongen Aantal sprongen: Bijna 1900 Brevetten:

10 springersview.indd 10

D

Hobby’s/sporten: squash, puzzelen

07-06-2011 09:55:05


H G W ClubNieuws

PARACENTRUM TEXEL

we hebben er zin in

Het seizoen is weer begonnen en we zijn (bijna) op volle sterkte. Er zijn niet alleen nieuwe maar ook oude gezichten bij gekomen: Susa heeft alsnog besloten om terug te komen en Henk Post heeft Nieuw Zeeland verruild voor

M Tekst: Jo oosterveer Foto’s: pct

Texel. De eerste Static Line cursus (zie foto) gaf ons geen tijd om opnieuw aan het lesgeven te “wennen” ... En de volgende groep stond 4 dagen later voor onze neus. Het lijkt erop dat we een goed cursisten-jaar gaan draaien want de eerste 100 zijn al bijna gehaald. Inmiddels zijn ook de 8 man teams regelmatig op Texel te vinden. Het fun-jumpen leeft ook weer op en er worden zelfs weer grote formaties gesprongen!!! Ook de Elsinore gangers zien we bijna iedere week terug, als de nieuwe lichting vaste springers. De Free to Fly en de Boogie waren gezellig alhoewel het weer niet echt meegewerkt heeft. De laatste hand wordt gelegd aan de vernieuwingen, alle team rooms hebben nu flat screens en nieuw meubilair en de

AIRBOSS

hangar is voorzien van een nieuwe tapijtlaag. Ook Zeeland is inmiddels opgestart. Iedereen heeft er zin in en we hopen op een seizoen met veel mooi weer en mooie sprongen! û Tekst: your airboss team; ron, sjon & marjon

SUMMER-SUN-SKYDIVE

Gelukkig al veel ‘sunshinetime’ bij de start van het springseizoen 2011! De para’s in NL zijn weer ontwaakt uit hun winterslapie. 25 juni t/m eind augustus gaan Ron & Sjon weer richting onze/jullie akker inSoulac, ZW-Frankrijk en we hopen jullie daar en masse te treffen, m.n. op de 4FunSummerBoogie part VII d.d. 23 juli t/m 31 juli! Freefly coaching & stunts worden verzorgt door Jasper van der Meer, Tora Tora & Guillaume Fehr, J’Kair. Serge’Angels Marion Weijman, Keetie Hobbel & Silvia Krijnen vormen weer het FS coaching team voor de FS capriolen boven de akker. Alejandro Lopez Arce & Jarno Cordia, FlyLikeBrick, beflocken de skies van Soulac again. Er staan 2 kisten gereed, Grand Caravan & Pilatus Porter, om de WS/FS/FF stunts uit te maken. Zoals o.a. Tube,Speedstar,Hoepel, Chute-assis, Headdown, Atmonauti, Hybride, 1-on-1 sprongen. Daily big screen video, gemonteerd door onze Pieterrrrrrr en DJ Antoine & Willem verzorgen de muzikale ho-

H

gere sferen tijdens de 4FunSummerBoogie Party op 29 juli! Dus neem je gaafste outfit mee voor de party! Tevens de uitreiking van de traditionele Airboss Tattoo Contest. Wij hebben er weer zin in! Soulac here we come, so join us! Voor info email naar spring@airboss.nl û Your Airboss Team; Sjon, Ron, Marjon

SKYDIVE ROTTERDAM

Tekst: irma van der burg Foto’s: robin van der pelt

Clubn FREE 2 FLY BOOGIE

Waar we vorig jaar hier klaagden over het weer en de vulkaan, kunnen we nu alleen maar blij zijn met het prachtige weer in dit voorjaar. We springen volop, gaan af en toe met de BSU even langs op Seppe, en we hadden met Pasen een zeer geslaagde Free 2 Fly Boogie. Vier dagen lang kon er volop gesprongen worden met de mystery jump op het strand van Rockanje als een van de hoogtepunten. Petra Frankhuizen heeft een leuk stukje over de boogie geschreven, dat je hieronder kunt lezen. Verder zijn de eerste AFF-ers al geslaagd en is onze

12

clubnieuws_NEW.indd 12

voorzitter Jaap Poot gekozen in de ledenraad van de afdeling parachutespringen KNVvL! Petra: “De Free2Fly boogie is achter de rug! Een unieke kans om op een ontspannen manier aan skills te werken. Gelukkig zat het weer erg mee, dus  de sticks zaten vol. Iedereen (ook van buiten onze eigen club) kon los. Zo ook ikzelf… Anderhalf jaar geleden mocht ik mijn ervaringen als beginnend para met jullie delen en inmiddels ben ik 150 (veelal FS) sprongen verder. Goeroes in het springen waren elke dag aanwezig om mee te denken, mee te springen en mee te lachen. Voor elk wat wils; van beginnend tot vergevorderd, in freefly, tracking, en mijn eigen  favoriet, het platvallen. Voor deze boogie was Koen van der Venne de loadorganizer voor de platvallers. Wat heb ik veel geleerd. Regelmatig werden de sprongen van bovenaf gefilmd, maar altijd vanuit de formaties, met de welbekende go-pro’s. Erg leuk om gezichten van heel dichtbij vast te leggen, vooral wanneer

iets minder goed uitpakt en de verbijstering of het schaterlachen te zien zijn! En super omdat er, na het vouwen en debriefing, weer gelijk omhoog gegaan werd, waardoor verbeterpunten direct konden worden geoefend. Wat ik erg bijzonder vond, is dat ik dit jaar vaak niet zelf de beginneling was. Veel bier verdiend dus, met alle ‘eerste’ meermannen.  Wel mijn eerste volledig mislukte hybride ondernomen. Zelfs na mijn landing, onderweg in de bus terug, had ik nog de slappe lach. Kortom, ik ben ontzettend leuke en zeker ook leerzame dagen verder. Voor een ieder die er niet bij was, volgend jaar wordt de boogie vast weer georganiseerd, dus houd het voorjaar in de gaten!” û

07-06-2011 09:46:13


M ENPC

Tekst: fanny hopmans Foto’s: enpc

Pimp de ENPC en verkenning in Maubeuge Maandagmorgen 7.00, daar sta je dan weer, met je hoofd nog in de wolken en de rest van je lijf op de werkvloer. “En hoe was jouw weekend?” “Wreed, vet gaaf!” Afgelopen periode was dat mijn standaard antwoord. Vanaf maart was het ieder weekend volle bak springen bij de ENPC. Maar in februari hebben we eerst het clubhuis een lik verf gegeven. Dat staat nu te blinken in de zon! Binnen is het ook een soort buiten geworden, inclusief para en lieveheersbeestjes op de muur. Ook hebben we een grote opruiming gehouden, dat hoort er wel bij. Wil je ons gepimpte clubhuis eens komen bekijken? Kom langs, we zijn iedere zaterdag en zondag open! Kun je gelijk een sprong maken bij de gezelligste club van Nederland! De kist uit onderhoud, de para’s op tijd uit hun veren. Records zijn er gemaakt en een week later alweer verbroken ( 25 vs. 26 sticks op een dag). En de eerste BBQ van het jaar is ook alweer een feit. We hebben ook onze speeltuin kunnen vergroten tijdens het koninginneweekend. Binnen mum van tijd was de 206 op een hoogte van 12000ft! Het eerste weekend van mei is er een groep ENPC/ CPV en

oud FLEVO springers naar Maubeuge (FR) vertrokken. We hebben daar bijna 600 sprongen gemaakt binnen vier dagen terwijl we het in de avonduren ook druk hadden met de super-mega-giga Twister en clubquiz. Wat het kenteken van onze bus is? Wie zijn kat is er naar een Skydive merk vernoemd? Wie er 17 jaar clubloos is geweest? Gelukkig kwamen we tot de conclusie dat we elkaar best goed kennen! Overdag hebben we de mogelijkheid gehad om pogingen te ondernemen tot het leggen van grote plakken, met als afsluiter ‘une grande étoile’, maar die hebben we dus nooit gezien. Andere springers hebben freefly- en trackingsprongen gemaakt. In juli zijn we daar weer terug, maar dan met de PCEH erbij! Ondertussen zijn er in hetzelfde weekend veel tandemsprongen gemaakt bij de ENPC en draaien de opleidingen gestaag door. Er is een uitbreiding gaande van de HI ploeg, waarbij de praktijk examens in de loop van het seizoen worden afgenomen. Om het geheel af te sluiten hebben een groot aantal para’s nog een verfrissende douche gehad ter ere van hun eerste vrije val, brevet of jubileum sprong. Maar vergeet niet... al probeer je dat te verzwijgen, water krijg je toch wel! û

BABYLON Freefly School

FSCOOL Formation Skydiving School

HOT WEEKENDER Load Organizing Find us on Facebook!

INNER RHYTHM COACHING FS Team Coaching

SAFE FLIGHT SCHOOL Canopy Piloting

H pceh

Tekst: jarig steringa

kom eens langs

“A weekend away. Who will you jump with? Where will you stay? Where will you eat? Just get to Girona airport. I will take care of everything else.”

nieuws Het springseizoen is voor PCEH goed van start gegaan! Tot en met eind april werden bijna net zoveel sprongen gemaakt als in het recordjaar 2007. Het mooie weer is hier ongetwijfeld debet aan geweest, maar we hopen natuurlijk ook dat dit de opmaat is voor een succesvol en sprongrijk 2011. Wel leed de club eind maart een gevoelig verlies met het overlijden van onze supervrijwilliger Roelie Bosma. Als vaste buschauffeur, lid van de grondploeg bij praktisch alle demo’s en onvermoeibare hulp bij alle denkbare klussen was hij voor ons van onschatbare waarde. We zullen hem ons altijd blijven herinneren als een zeer aimabele man met bovenal een gouden clubhart! In de komende maanden staan de twee grootste evenementen op het programma die de club elk jaar organiseert. Van 17 t/m 19 juni vindt weer de sportieve strijd om de Tomscat Trophy plaats. Zoals bekend gaat het hier om de grootste FS4-wedstrijd van Nederland. Ook dit jaar hadden zich in een vroeg stadium al veertien teams aangemeld en de verwachting is dat het aantal deelnemende teams wel weer rond de twintig zal komen te liggen. De wedstrijdorganisatie is weer in vertrouwde handen bij Marc van Aperen en ook om het springen heen wordt als vanouds van alles georganiseerd, zoals een band op zaterdagavond. Zie www.pceh.nl voor meer bijzonderheden. Het andere grote clubevenement is natuurlijk de jaarlijkse springweek. Wegens het succes van 2010 zal deze wederom in Maubeuge worden gehouden, ditmaal in de week van vrijdag 22 t/m vrijdag 29 juli. Naast PCEH zijn ook de ENPC en de CPV van de partij. We gaan ervan uit dat de springweek ook dit jaar weer een groot springfestijn wordt waarover op de clubs die meedoen nog lang wordt nagepraat! Paracentrum Eelde-Hoogeveen is elke zaterdag, zondag en feestdag geopend vanaf half tien ’s ochtends. Eén à twee keer per maand zijn we ook op vrijdagmiddag geopend. In de zomer springen we op vliegveld Hoogeveen. Ervaren springers landen daar voor de hangaar en voor beginnende springers hebben we een zeer ruime dropzone enkele kilometers verderop, bij het dorpje Echten. We springen uit een Cessna 207, geschikt voor alle sprongen van static-line tot FS7. Check alle bijzonderheden op www.pceh.nl en kom eens langs! û

clubnieuws_NEW.indd 13

Regan Tetlow, 20 years in skydiving. Load organiser. Party planner. Presenter.

07-06-2011 09:47:02


I P M H ClubNieuws

Indoor Skydive Roosendaal

Tekst: Indoor skydive Roosendaal

Tunnelcursussen

Inmiddels is de sport indoor skydiven bij de meeste wel bekend, alsmede ook Indoor Skydive Roosendaal. Toch blijven we proberen de sport groter te maken door bijvoorbeeld tunnelcursussen. Na deze tunnelcursus kunnen skydivers zelfstandig indoor skydiven en mogen ze tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de windtunnel. Daarnaast zijn we ook actief bezig met het promoten van het skydiven. We hebben

op het moment al een aantal skydivers en coaches gesponsord en er is ruimte voor meer! De windtunnel biedt uitstekend de gelegenheid tot het verbeteren van je skills en vaardigheden. De prijzen voor tunnelhuur zijn sinds 2011 omlaag gegaan om Indoor Skydive Roosendaal ook als trainingsfaciliteit groter te maken. Tot slot komt er natuurlijk weer een ISR GP aan en willen we in de toekomst meer evenementen organiseren voor alle categorieën. Alle hulp en ideeën hierbij zijn welkom! û

NATIONAAL PARACENTRUM TEUGE

Tekst: simon woerlee Foto: ncpt

meer vliegcapaciteit

Met zo’n prachtig voorjaar worden er natuurlijk veel sprongen gemaakt. Een waar hoogtepunt was natuurlijk de ballonsprong in april. 10 ballons die op een stralende vroege ochtend vertrekken vanaf het vliegveld. 160 mensen tegelijk de lucht in en de helft daarvan springt er uit. Geen wind, waardoor de meesten weer op het vliegveld kunnen landen. Mooi om te zien en cool om te doen. Het team van A3 ballon leverde hier een geweldige prestatie! In augustus hebben we weer een dergelijk event maar dan met klassieke Antonovs 2 waar een massa-dropping uit wordt gedaan. Ook staan er twee tot drie Ameland trips op de evenementenagenda van Teuge. Houdt het nieuws op onze website in de gaten. Ofschoon leden van de VPCT voorrang hebben zijn er bijna altijd plaatsen voor nietleden bij onze evenementen. De voorbereidingen voor een nieuwe motor van de JuMP zijn in volle voorbereiding. Het is de bedoeling dat deze Caravan eind van dit jaar wordt omgebouwd tot Supervan 900 met een krachtige motor die de klimtijd naar hoogte aanzienlijk zal verkorten. Mogelijk wordt ons andere vliegtuig een jaar later in dezelfde configuratie omgebouwd zodat we voor de komende tien jaar een enorme vliegcapaciteit kunnen aanbieden. û

skydive blauwestad

Tekst: jens doorschodt foto’s: sbs

Goed begin is het halve werk

Het prachtige voorjaarsweer zorgde voor gezellige drukte bij Skydive Blauwestad. Midden maart zagen we een groot aantal springers bij de opfriscursus. Dat was een goed teken voor het seizoen.

Clubn 14

clubnieuws_NEW.indd 14

Vanaf het openingsweekend eind maart hebben we praktisch ieder weekend kunnen springen. Om het seizoen goed te beginnen werden er gelijk in samenwerking met Westerwolde Ballooning een aantal ballonsprongen georganiseerd. Een ander leuk evenement was het eerste FSI-weekend. De deelnemers kregen 1-op-1 instructie van ervaren formatie springers en werden zo geïntroduceerd in de wereld van het FS’en. Erg gaaf om te zien hoeveel progressie er gemaakt werd en bijna alle deelnemers wisten de eisen voor hun A of B brevet binnen te slepen. Skydive Blauwestad organiseert in juli weer een FSI weekend. Dus wil je alleen je eigen sprong betalen en maximaal werken aan je skills? Kijk dan even op de website. In het voorjaar kwam de Parachute Group Holland ook regelmatig langs. De rondebol springers, voorheen bekend als ‘Pathfinders’, maakten optimaal gebruik van de C-206 en konden zodoende talloze mensen aan hun brevet helpen. We zijn inmiddels druk bezig met de organisatie van het NK-Precisiespringen. Het NK-PA vindt dit jaar wederom plaats bij Skydive Blauwestad. Vanaf 30 juni tot 3 juli om precies te zijn. We zijn ook blij om te zien dat leerlingen ons ook dit jaar weer weten te vinden. Zo hebben we eind mei en begin juni alweer groepen militairen staan die hun wing komen halen. û

07-06-2011 09:52:02

63


Tekst: dennis van der coelen Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: susan vroege

â&#x20AC;&#x153;Up & Runningâ&#x20AC;? PCMN werkt hard aan een nieuwe site! Dank aan alle vrijwilligers die gehol1$7,21$/(.$03,2(16&+$33(13$ pen hebben met programmeren, bouwen, schrijven, testen etc. Maar ook ,QGLYLGXHHO 7HDPPCMN niet stilgezeten. 1DW 5RQGH 5RQGH wij5RQGH op springgebied heeft Zo organiseerden tijdens 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 7RWDDO *RPPHUV &,601/ 1/     het Paasweekend onze eerste officiĂŤle Easter Boogie, opdat iedereen de 0DHVVHQ &RQQHFWLRQ 1/    5XEHQ 3RSV9HURQLFD 1/  Winnie    door de winterslaap opgelopen sprongachterstanden kon inhalen. 9RV &,601/ 1/     heeft bijvoorbeeld&RQQHFWLRQ leren vouwen en'(direct daarna meegedaan aan een :ROII    vouwwedstrijd die3RSV9HURQLFD spontaan door Eric Daarnaast .XLMMHUGH .XL 1/ werd georganiseerd.     0HLMMGHYDQGHU 0HL ,QG    maakten Eelco en Jacco dat weekend1/beiden hun duizendste sprong. Dit 5DW]NH &RQQHFWLRQ '(     laatste feit werd onder meer :LJJ :L JJHUV HUVheugelijke 7HXJH3DUDVNL 1/ gevierd met een vlucht waarbij    6PLW 1/ een idee van    volledige catering3RSV9HURQLFD aanwezig was, naar Captain Martijn. De 7KHLVHQ &RQQHFWLRQ '(     vlucht werd opgevrolijkt door van de /DVVFKXLM /DVVFKXL MW-U verder &RQQHFWLRQ 1/ de aanwezigheid  knappe    1RUWH &,601/ 1/    stewardessen Pauline en Marty. Geinteresseerden kunnen de beide jubi- *ULW ,QG 1/     larissen benaderen&,601/ om de betreffende video bekijken,waarin zowel Eelco .HUVEHUJ .HUVEHU JHQ 1/    als Jacco hun beste kant laten denkt 7RUVLQJ 7RUVLQ J zich van 3RSV9HURQLFD 1/ zien. Wie overigens  dat je    9ULHVGH &,601/ 1/    vanaf zesduizend voet niet lang genoeg kunt vrije vallen moet eens met 0HLMMHU 0HL 3RSV9HURQLFD 1/     bijvoorbeeld Werner voor een %XUJ %XU JHUV ,QGgaan praten; die 1/ draait vanaf die hoogte   9HUKDDU 1/ uiteraard moest    vrije val van bijna ,QG een minuut zijn hand niet om. Maar 0HUW] 7HXJH3DUDVNL 7HX 1/     er ook gezellig nagekletst worden. Aangezien er in het paasweekend $OWHQD ,QG 1/     (QJ (Q JZHUGD 7HXJH3DUDVNL 1/ gold werd de barbecue van stal    nog geen â&#x20AC;&#x2DC;code rood voor de natuurâ&#x20AC;&#x2122; 6WRON 7HXJH3DUDVNL 1/     gehaald. Zo kon iedereen van de Paramaaltijd bij uitstek genieten: vlees :LOWLQN 7HXJH3DUDVNL 1/     (of, in een enkel geval, vleesvervangers) en bier. Toen ook nog eens de 7RWDDO 1DW van de 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH spiksplinternieuw 7HDP gereviseerde motor TGC terug op Hilversum &RQQHFWLRQ 1/'(     kwam, was de feestvreugde compleet. We waren nu helemaal klaar voor 32369HURQLFD 1/     &,061/    het volgende evenement op 14 mei:1/â&#x20AC;&#x153;Up & Runningâ&#x20AC;?.Maar daarover kun ,QGLYLGXHOHQ 1/     je elders in deze SP7HXJH3DUDVNL lezen. Ăť 1/    

Winnaar Paul Gomm ers

P

PARACENTRUM MIDDEN NEDERLAND

3ODDWV             

             3ODDWV

  

 

(advertentie) -advertentie-

nieuws 631.3LQGG15 clubnieuws_NEW.indd

 07-06-2011 09:52:45


tekst: Dennis van der Coelen Foto’S: Suzan Vroege en Mario Steenstra

i s Up & PCMN Running

14 mei 2011

Z Z

oals elders in deze SP te lezen is, kwam de motor van de TGC tijdens het Paasweekend terug van zijn grote overhaul. Ronald-van-deoverkant heeft de motor vakkundig teruggesleuteld in de TGC en was daarmee ruim op tijd klaar voor het belangrijkste PCMN-evenement van dit jaar. Dat wil zeggen, de TGC werd op vrijdag de dertiende opgeleverd. Maar aleer je vanuit zo’n kist met een nul-uren motor para’s mag droppen moet die motor eerst ‘ingesleten’ worden. Dat betekende in ons geval dat de TGC eerst vier uur aaneengesloten op vol vermogen moest vliegen. Noem het bijgeloof, maar niemand vond het een goed idee om dit nog op vrijdag de dertiende te doen. Daarom is de TGC op zaterdag 14 mei direct om 8.00 ‘s ochtends vertrokken; het exacte moment dat het vliegveld onder het wakende oog van Jerome open ging. Dit was tevens het exacte moment dat het gros van de para’s nog op een oor lag. Men had de avond tevoren namelijk vast een uitgebreid voorproefje genomen op de officiële feestavond. Ik was overigens erg blij dat ik niet in de slaapzaal heb hoeven overnachten; Coen heeft namelijk naar verluidt zo hard liggen snurken dat Villy, ÈÈn van de nieuwe leerlingen die mede door Coen dat weekend opgeleid zijn, bij nader inzien toch liever in zijn bus ging liggen slapen. Geeft niets, Coen, snurken kan de beste overkomen. Het was echter wel een beetje flauw dat je de schuld af probeerde te schuiven op de hond. Maar genoeg daarover, laten we het hebben over de zaterdag.

28

Hoewel de meeste mensen erg laat hun nestje opgezocht hadden stonden de redelijk uitgeslapen types toch om 9.00 klaar voor de eerste stick, precies zoals het hoort. PCMN had om die tijd namelijk reeds de beschikking over een indrukwekkende luchtvloot, welke om 12.00 nog eens versterkt zou worden door de terugkeer van de TGC (zie foto). Het bestuur had namelijk geregeld dat we de eerste springuren konden overbruggen met de D-EMKS. Daarnaast was er ook een zeppelin van G******* aanwezig. Helaas was het niet mogelijk uit de zeppelin te springen, maar de bescheiden eigenaar, die anoniem wenste te blijven, was de kwaadste niet. Daarom werden ons belangeloos een aantal rondvluchten aangeboden, als een soort pleister op de wonde. Intussen was de aan de‘Up & Running’gekoppelde wedstrijd in volle gang. Deze wedstrijd bestond uit een hit en run, alsmede een vrije val gedeelte. De springers werden ingedeeld op ervaring. Bovendien kregen de meest ervaren mensen een handicap, om de wedstrijd eerlijk te houden. Dit alles was een initiatief van Jeroen van Dijk, die zowat alles in zijn eentje heeft georganiseerd, gecoördineerd en gejureerd. Daarnaast vond hij ook nog eens tijd om harnastesten af te nemen, briefings te geven en om te assisteren bij de opleiding die dat weekend gegeven werd. Jeroen, hulde! Helaas gooide een straffe wind roet in het eten. Leerlingmateriaal kon niet omhoog en later die dag werd het door de windvlagen zelfs nodig om een 100-sprongenlimiet in te stellen. Vandaar ook dat de top-3 van het eindklassement volledig uit ervaren springers bestond. Saillant detail: het was Eric, de minst ervaren springer, die bij de Hit en Run als enige een nul trapte. Ondanks dat was de

meest noemenswaardige landing die van Paul. Paul landde namelijk twee meter voor de stoel. Hij was echter zo gefocust op het op die stoel gaan zitten en aldus een snelle tijd neer te zetten dat hij helemaal vergat om zijn parachute onder controle te houden. Dus kreeg de wind vat op Paul zijn parachute, met als gevolg dat Paul achterover omwaaide, met zijn kont op de stoel terecht kwam en vervolgens met stoel en al een sierlijke achterwaartse salto annex pararol uitvoerde. Maar eerlijk is eerlijk; het was WEL een snelle tijd! Toen Paul ook nog eens de beste tijd van het FS-gedeelte binnen wist te slepen, was het al snel duidelijk. Paul ging winnen! Maar zoals Jeroen bij de prijsuitreiking al terecht aangaf, wellicht dat Paul later die avond nog flinke ruzie heeft gehad. Het eindklassement liet namelijk zien dat hij zich met een haarbreedte verschil voor Jonne wist te plaatsen... Marty was de lachende derde, ondanks dat hij die dag tevens de meeste buitenlandingen had gemaakt. Overigens dacht ik zelf die dag zonder al te veel poeha mijn 400e sprong te kunnen maken, een meter bier uit te delen, en klaar. Maar dat is me niet gelukt. Ja, die sprong wel, maar of ik wilde of niet, het moest en zou aan de grote klok gehangen worden. En dat terwijl iedereen al dicht zat, de lamskoteletjes al lagen te sudderen en de springdag al lang en breed was afgesloten. Wat betreft de barbecue, die was zo goed verzorgd dat er haast een halve dinosaurus aan vlees doorheen is gebakken. Het was maar weer eens pijnlijk duidelijk, met name voor Martijn, dat je geen meter spareribs in 30 seconden kunt opeten. Maar toen iedereen uitgegeten was en de barbecues uitgingen merkten we al snel dat het in de tussentijd flink was afgekoeld. Er ontstond dan ook al snel een tweedeling tussen de hardcore feestgangers in de hangaar en de hardcore koukleumen rond het haardvuur in de bar. Maar toen het kwik nog verder zakte capituleerden zelfs de meest doorgewinterde dansers en werd het gewoon een gezellige avond in de bar. Anticlimax? Natuurlijk niet! PCMN is back in business, zoals dat met een mooie Nederlandse uitdruking heet. ‘Up & Running’ was dankzij de inzet van velen en met name die van Jeroen een daverend succes. Het zou dan ook zomaar kunnen dat dit de aanleiding is tot een nieuwe PCMN-traditie. Maar dat zullen we volgend jaar vanzelf wel zien. Toch, Jeroen? 

F F F


FSI FSI FSI TEKST: Hans Hamer

FSI WEEKEND Z

aterdagochtend vroeg uit de veren, ik heb zo’n 230 kilometer te gaan voor een rit richting Groningen. De weervoorspelling belooft veel goeds, het wordt een prachtig weekend voor twee dagen FSI bij Skydive Blauwestad in Oostwold. Op hun FSI weekenden stelt Skydive Blauwestad instructeurs ter beschikking om springers te helpen met hun formatie instructie breveteisen. Dit doen ze geheel vrijblijvend dus je betaalt alleen je eigen slot. De sprong van de instructeur wordt betaalt door de stichting. De enige kosten voor dit weekend zijn 20 euro inschrijfkosten, inclusief een overnachting, BBQ en een Skydive Blauwestad T-shirt. Ik ben in april 2010 begonnen met mijn Staticline opleiding in Oostwold, en het zeer leerzame en leuke weekend alsmede de eerste spring ervaringen waren mij heel goed bevallen. Ze zeggen dat drank verslavend kan zijn, maar parachutespringen ook. Nu precies een jaar later, 87 sprongen verder en inmiddels mijn A-brevet op zak besloot ik dit weekend voor mijn B-brevet eisen hierheen te gaan. Om 10.00 aangekomen op het vliegveld ontmoet

ik de andere springers en de instructeurs. Eerst doen we gezellig een bakje koffie in hun nieuwe kantine waar ook de briefing gegeven wordt over wat we dit weekend kunnen verwachten. Hier merk je gelijk dat de sfeer heel relaxt is, alle springers vertellen hun springervaring en wat ze willen doen dit weekend. We hebben het geluk dat iedereen één op één begeleiding krijgt dus ik heb het hele weekend Martin van de Weg tot mijn beschikking. We nemen mijn papieren door en we gaan aan de slag. We zitten in load één en we beginnen met de voorwaartse exit en binnen 20 seconden de link-up en daarna gelijk de backin. Alles gaat in één keer goed we hebben een mooie exit direct achter elkaar. Ik link binnen 20 seconden aan bij Martin en de back-in ging ook netjes. Eenmaal geland op het veld bekijken we in de hangaar de video van de vrije val en Martin vertel mij nog wat verbeterpuntjes. Deze dag hebben we lekker lang door gevlogen dus ik heb 5 FSI sprongen kunnen maken uit de C-206 . Leuk was ook dat Jens Doorschodt vaak meeging als derde man om te filmen en fotograferen. Voor alle springers zijn daar leuke beelden van overgebleven. De dag wordt afgesloten met een

gezellige barbecue. Later op de avond gaan we naar onze slaapplaats bij de Blauwestadhoeve, die op nog geen 3 minuten rijden van het veld ligt. De volgende ochtend zijn we weer op tijd op het vliegveld en gaan weer fanatiek aan de slag. We sloten de dag af met een spectaculaire 5-man. De kers op de taart. Samenvattend was het een leuk weekend in Oostwold , goede begeleiding van de instructeurs en een heel ontspannen sfeer. Fabian, Robert, Martin, Jens, Edwin, Lisa, Jeffrey en de rest … bedankt!! (9 & 10 juli is er weer een FSI-weekend. Geef je op via info@skydiveblauwestad.nl) 

- advertentie -

Blue skies, sunshine, fast Dornier aircraft and fantastic 15,000ft / 4.600m altitude..!

Track Dayz · 10-11 September · 05-06 November

HypoxicBirds, free wingsuit LO and coaching · 15-16 October

Photos: Jim Harris

3-day Basic Canopy Course · 30 Sept-02 October · 25-27 November

$kySaver Week – Cheap Jumps and Free Kit hire for 10-jump FS/FF courses · 05-09 September, 14-18 November Christmas Boogie, 3 Dorniers, free LO for FF, FS, WS, parties and fun! · 23 December - 01 January Skydive Spain, Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla Tel: +34 687 726 303 info@skydivespain.com www.skydivespain.com

29


tekst: Aeneas Kooman Foto’S: Marjolein Groen

Speedrideseizoen 2011

! s e c c u s t o o r g

Z S

peedriden, groundlaunchen, speedflying, mountainswoopen? Hoe zat dat ook alweer. Misschien is nog niet iedereen het eens over de precieze termen, maar dit is zoals de meeste mensen ze zien:

 Groundlaunching: Een Amerikaanse term, omdat zij daar begonnen zijn met parachutes lopend/rennend vanaf de “ground” op te starten.  Mountainswoopen: Vanuit een vliegtuig boven de bergen eruit springen, hoog openen en daarna een route volgen vlak langs de bergen. Over het algemeen vliegt men met snelle (crossbrased) prachutes.  Speedriden: Met ski’s en speedride-wing of -parachute vanaf de berg opstarten. Daarna is het vliegen en skiën. Sommige skiën meer, andere vliegen meer.  Speedflyen: Eigenlijk is dit de Europese term voor groundlaunching. Dus starten vanaf de berg op de voet. Dit is toch wel anders dan parapenten omdat je geen hoogte wint en de helling moet blijven volgen. Er is nu ook veel materiaal voor beschikbaar. Over het algemeen lijken deze op iets grotere speedride-wings.

Beginseizoen Aska-evenement Goed dan, weer terug naar speedriden. Voor mij begon het seizoen eigenlijk al begin december in Tignes (Frankrijk) . Ik hielp mee aan een eve-

18

nement voor Aska-sports (een speedridingmerk), waar mensen materiaal konden testen. We mochten voor deze ene keer de wedstrijd super G/downhill piste gebruiken voor het speedriding evenement. Heel gaaf, langs de netten over een geprepareerde piste naar beneden. Helaas zat het weer niet echt mee (één goede dag (wel -25 !) en de dagen daarna wind, sneeuw en regen) Toch zijn er ongeveer 30 man op het evenement afgekomen. Heel leuk, want zoveel speedriders bij elkaar gebeurt niet vaak.

Speedride cursus in januari In januari was de eerste week speedriden met wel 24 personen! Negen cursisten, wat ervaren speedriders, cursisten van vorig jaar en aanhang die gingen skiën of snowboarden. Over het algemeen waren het skydivers, maar er waren ook jongens bij zonder enige skydive-ervaring, maar wel hele goede skiërs. Zelf zat ik er al een weekje, dus ik was lekker opgewarmd. Het ski-niveau van de cursisten was goed; hoe beter je kan skiën, hoe makkelijker het is om te leren speedriden. Toch was het voor een aantal mensen wel een beetje ploeteren off-piste, maar ja, we zijn tenslotte Nederlanders en off-piste

oefenen in Snowworld kan niet. Misschien kan ik het beste één van de deelneemsters zelf aan het woord laten. Lees beneden de ervaring van Marjolein, toch wel een van de eerste Nederlandse speedride dames….

Cursist “Speedriden

is niet eng”

Het internet staat vol met speedridefilmpjes. Deze zien er altijd extreem en spectaculair uit, maar in de realiteit valt dat allemaal wel mee. De cursus begint met een stukje theorie. Denk aan: harnas aantrekken, aanhaken, koepel en lijnen klaarleggen, de start, de vlucht, afbreken, opruimen. Tevens werd er wat papierwerk afgehandeld. Na de theorie moesten we eraan geloven, dus snel de lift in om te beginnen bij een makkelijk stuk naast de piste. Tijdens de afdaling kregen we via een oortje instructies (Go to the left, go to the left….other left!!! You LOSE). Je leert eerst om met de koepel boven je hoofd naar beneden te skiën. Daarna ga je wat meer vliegen. Speedriden is een leuke aanvulling voor wintersporters, maar ook voor parachutisten.


Speed ride Benodigheden voor de cursus Voor de cursus is het handig dat je een off-piste verzekering afsluit voor een paar euro per dag. Daarnaast zijn het dragen van een helm en rugbeschermer en op sommige dagen een lawinepieper (kun je huren) verplicht.

Vervolg verhaal ‘Speedride cursus in januari’ Het was een hele leuke week. Het regelen kost best veel tijd, maar de tevreden gezichten en het enthousiasme maakt alles goed. We hadden deze keer dan ook veel mazzel met het weer. Op de laatste dag heeft de helft van de groep een aantal flinke vluchten gemaakt, wat jaloerse reacties van anderen opleverden.

Enthousiasme, meer, meer meer! Boud en Jasper konden en geen genoeg van krijgen, na de cursus besloten ze nog een dag extra te blijven en onder begeleiding van onze ‘ local’ Stephane, zijn ze nog even een stap verder gegaan in het speedriden. Stephane laat dan altijd even zien dat je achteruit gewoon net zo hard kan skiën als vooruit en dat je achteruit op ski’s ook gewoon je speedride-wing van 8m2 (85 ft !) kan opstarten. Nou ja, altijd baas boven baas.

Sommigen waren zo enthousiast dat ze meteen materiaal gekocht hebben. De mensen die mee waren, maar die niet deelnamen aan de cursus gaan dat volgend jaar zeker wel doen.

Nog een keer in maart Half maart ben ik weer twee weken naar de bergen gegaan; eerst een week met m’n Nederlandse speedride buddies, waarmee ik samen een aantal jaar geleden ben begonnen. Sindsdien gaan we een aantal keer per jaar. We hebben wel wat kunnen speedriden, ondanks dat het niet echt mee zat. Wel een goede week gehad. Als ‘oud’snowboarder begin ik het skiën toch ook echt wel heel leuk te vinden als ik niet kan speedriden. De tweede week in maart was er weer cursus en Marjolein en Boud waren zo verslaafd geraakt dat ze weer mee waren gegaan. Tom en Paul kwamen voor de introductiecursus. Met z’n tweeën één leraar, dat moet goed komen. En dat kwam het ook; ik heb nog niet eerder een cursus zo snel zien gaan. Voor Marjolein was het tijd voor de eerste grote vluchten, spannend, maar het ging allemaal prima. We hebben die week veel kunnen speedriden, het weer was geweldig, niemand beschadigd, super week.

Aan een begin komt een eind En helaas was dat het voor mij voor 2011. Er zou begin mei nog een evenement zijn maar de sneeuw was zo enorm slecht, dat zelfs de grote hoge gebieden eerder dicht gingen dit jaar. Off-piste was het eind april echt niet meer te doen, tenzij je speciale gras/rotsen ski’s hebt. Ik hoop niet dat dit een teken is dat de global warming echt doorzet. Tussendoor zijn er nog wel wat mensen op cursus geweest, er zijn ook nog mensen materiaal komen kopen,huren,lenen, om zelf op avontuur te gaan. Gelukkig is dit jaar geheel zonder blessures verlopen. Iedereen bedankt, die mee geweest is dit jaar. En dank aan Jasper van ToraTora voor zijn belangeloze promotie voor de speedride-sport in het algemeen.

Geinteresseerd? Ben je geïnteresseerd in speedriden en wil je het volgende winter ook eens proberen, hou dan de verschillende fora in de gaten. Nu eerst even een zomer lekker springen en dan op naar de winter van 2012! 

19


tekst: Robin Awater, Edwin Veenstra, Sandor en Karen Woldendorp, Jo Oosterveer

1 1 0 2 e r o n Elsi

I

n de zomer van 2010 werd begonnen met de organisatie van alweer de zevende Elsinore trip. Begin dit jaar pakte Paracentrum Texel de boel weer bij elkaar om met de grootste delegatie ooit richting California, Lake Elsinore te vertrekken. Met 32 mannen en vrouwen kon toch gesproken worden over een goeie groep! Uiteraard is daar aardig wat gedronken, gefeest en oh ja, gesprongen. Ook is er tijdens deze trip flink op los geblogd. Hierbij een greep uit de verhalen:

N

mij de beste vakantie OOIT, Na Elsinore vorig jaar, dat was voor worden! wist ik niet of dat nog geëvenaard kon ers van de groep en rland Na een week kwamen de eerste Nede d al meteen veel lol avon e eerst de f daarmee hebben we vana Dutch invasion en toen ging gehad. Twee dagen later kwam de een luchtballon gesprongen, het snel! Voor ik het wist had ik uit -coaching gehad van de op een wingman meegevlogen, sitfly op 13.000ft, mijn 200e an geda pops wereldkampioen, hop en ie dingen gezien, zoals moo r mee veel ijk loofl sprong en zo onge , Calico en Las Vegas en de de Grand Canyon, Joshua Tree Park hotel-jacuzzi! ;-) e voor het blog, maar de Ik kan het allemaal niet kwijt in 1 stukj vakantie heeft de vorige zelfs conclusie is duidelijk voor mij: deze kunnen overtreffen!! nken! Voor alle lachsalvo’s, Daar wil ik graag iedereen voor beda , leerzame momenten en ngen spro ie gezellige gesprekken, moo waardevolle herinneringen!! Robin

20

O

Ondanks dat de tijd, achteraf gezien, letterlijk voorbij is gevlogen, zijn vrijwel alle activiteiten en ondernem ingen nog kraakhelder voor de geest te halen. Waarom dit zo is zou een leuke discussie zijn geweest in de jacuzzi, waarbij sommigen vast en zeker als ware professoren er alles over hadden kunnen vertellen. Persoonlijk, en meer zal ik er niet over uitweiden, ben ik van men ing dat dit is zoals het is, omdat vrijwel alles vol overgave en bij volle dig bewustzijn is gedaan. De vakantie te Lake Elsinore staat mij vooral bij als een vakantie vol met hoogtepunten. Totaal ben ik 38 keer uit een vliegtuig gesprongen, heb ik voor het eerst in mijn leven de Grand Canyon mogen aanschouwen en is eindelijk Las Vega s van het ‘to do’ lijstje afgevinkt. Ook heb ik de mijlpaal van 100 spro ngen mogen bereiken tijdens deze vakantie. Deze sprong zal me nog lang bijblijven. Dank daarvoor allemaal. Maar laat ik vooral niet verg eten dat deze vakantie voorbij is gevlogen in gezelschap van mijn vrienden, oude en nieuwe. Zonder iemand te kort te doen, allem aal hartelijk dank voor een heerlijk ontspannen, adrenaline-vo lle, ‘mind blowing’ vakantie. Lake Elsinore is een aanrader voor iedere springer! Edwin


E

r ook op ander een groot succes, qua springen maa Elsinore 2011 was in vele opzichten ruim 30 deelessen geboekt: een record aantal van gebied. Met skydiven zijn er veel succ hing, 1-on-1 coac y esprongen, 2 AFF brevetten, freefl nemers(!), vele honderden parachut rmannetjes, mee , pops & hop n, windtunnel sessies, jumps, canopy school, ballonspronge de sunset teren schit ), rides o rode (incl. ns & flights canopy formations, wing-suit instructio springen heen rabeelden, en nog veel meer. Om het loads, honderen gigabites aan came -party in de after d dingen gebeurd: (bijna) elke avon zijn er nog heel veel andere leuke sushi, daily ers, burg ham US e t (vr)eetfestijnen, écht jacuzzi van het hotel, all-you-can-ea d op de avon BBQ -bye good een en s en outlet store Starbucks, koopuitspattingen in malls n bij appe dsch veel gelachen, en er zijn nieuwe vrien DZ. En nog belangrijker: er is enorm r te bete rika Ame t en roadtrips gemaakt om Zuid-Wes gekomen. Meerdere mensen hebb Sum / Bear Big kust, che ornis ns. Zo zijn o.a. de Calif bekijken, soms in dikke vette huurwage uspark), (cact NP Tree ua Josh gs, Sprin wood, Palm mit mountains (skiën), San Diego, Holly mooi bij, met on bezocht. De Canyon lag er heel Cany d Gran de en Dam er Hoov s, Las Vega & Karen dor 

San f. helft van de gigantische kloo een verse laag sneeuw in de bovenste

- advertentie -

Adopteer een pArAchute

foto: edward Blaauw

Elsinore 2011 was een succes, er waren 11 springdagen voor de groep (2 dagen met lage bewolking en een spatje regen) met een totaal van 1103 sprongen. Er was een reserve, er zijn heel wat Coronaatjes genuttigd, de Hide Out werd regelmatig bezocht, de hotelbar was ook een geliefd plekje en zelfs Jan Brunt, die als cameraman meegegaan was, heeft het erg naar zijn zin gehad. Al klaagde hij wel wat over de temperaturen... Menno van den Berg en Stephanie van Esbroek (AFF) kwamen met 0 sprongen en gingen met 28 resp. 16 sprongen naar huis. Er komt ook een Elsinore 2012, in de periode van 12 februari tot 4 maart 2012. Nadere informatie alsmede prijzen worden in augustus/september op de PCT website gepubliceerd. 

huur b

ij ons per spro ng of per maan d

parachutes vergelijken

onbezor gd op spring vakantie Veilig downsizen Shop & loft ~ teug

e

055 - 323 19 2

8

19

www.parachutecase.nl


tekst: Ledenraad Foto: HBP

De Ledenraad van de KNVvL

afdeling parachutespringen

O

p 5 april jl. was het zover. De versgekozen ledenraad in een vernieuwde opzet kwam bijeen in Woerden samen met het afdelingsbestuur parachutespringen voor de voorjaarsvergadering. Na de voorstelronde bleek al snel dat de gekozen ledenraad een aardige doorsnede is van parachutespringend Nederland. Van jong tot oud(er), van vers in de sport tot al vele jaren in de sport, van PA springer tot freeflyer en van een paar honderd tot vele duizenden sprongen ervaring. Ook lijken de verschillende clubs en springcentra indirect via de ledenraadslieden goed vertegenwoordigd. Tot zover lijkt de samenstelling dus goed in elkaar te steken. Of deze constructie met gekozen ledenraadsleden ook daadwerkelijk goed gaat werken is nog even wat moeilijker te zeggen. Dat zal de tijd moeten leren. In ieder geval is het wel de meest democratische opzet tot nu

22

toe, waarbij ieder KNVvL lid van de afdeling parachutespringen een stem heeft kunnen uitbrengen op zijn of haar keus. Een constatering die dan wel weer wat minder is, is het feit dat slechts 18% van de leden daadwerkelijk heeft gestemd. Dat heeft te maken met een stukje betrokkenheid wellicht, maar misschien ook de manier waarop de stemming heeft plaatsgevonden. Op zich was dat een moderne manier, via internet, maar de ledenraad kan zich ook goed voorstellen dat sommige hun toegangscode reeds in de prullenbak hadden laten verdwijnen. En om dan opnieuw een toegangscode aan te vragen is dan een drempel. De volgende keer moet dit beter. De constructie met gekozen ledenraadsleden heeft verder als pluspunt dat de ledenraad daadwerkelijk primair de leden vertegenwoordigd. Want uiteindelijk is dat waar de afdeling parachutespringen uit bestaat. Uit leden! In het

verleden leek het meer op een vertegenwoordiging door clubs en dat is eigenlijk niet goed. De afdeling Parachutespringen staat primair voor haar leden. Secundair voor de aangesloten clubs. Het belang van de leden is duidelijk: We willen vaak parachutespringen, veilig parachutespringen, betaalbaar parachutespringen, vanaf grote hoogte parachutespringen en vlak bij huis parachutespringen. De eerste ledenraadsvergadering verliep overigens constructief. Duidelijk voor iedereen nog even wennen, maar het bestuur werd meteen van opbouwende kritiek voorzien op de verschillende onderwerpen. Het eerste resultaat is de uiteindelijke goedkeuring van het BVR en BR 2011. De eerstvolgende vergadering is in oktober. Maar gelukkig is het nog lang niet zover, voorlopig zitten we midden in het losgebarsten springseizoen en gaan we doen wat we allemaal zo graag willen doen: Parachutespringen! ď&#x201A;&#x17E;


TEKST & Foto: henny wiggers

? e u Cl No O

m het 2011-seizoen in stijl te beginnen organiseerde FS4-team Serge’s Angels begin april een fun wedstrijd in samenwerking met Paracentrum Teuge. Zo’n 14 kleinere en grotere teams van divers pluimage en ervaringsniveau namen deel aan deze dag, bedoeld om de vriendschappelijke banden tussen springers versterken. Nu bereiden formatiespringers zich normaliter graag goed voor op een sprong. Op de grond en op weg naar exit-hoogte oefenen en visualiseren ze een sprong graag keer op keer – soms tot hilariteit van freeflyers - zodat deze op weg naar beneden zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. En daar zat nu juist net het fun element van deze wedstrijd. De meer ervaren springers kregen pas in het vliegtuig te horen wat voor sprongcombinatie er van hen verwacht werd en de nieuwere springtalenten kregen pas bij het vliegtuig te horen met wie ze hun sprong zouden maken. No clue what to do of no clue with who dus! De organisatie van de NO CLUE WHAT TO DO FS4 COMPETITION en de NO CLUE WITH WHO FS2 COMPETITION stelde enkele randvoorwaarden zeker, om de eerlijkheid te verhogen en veiligheid te benadrukken. Zo was het exitfiguur in de FS4 altijd een ster, en betroffen het enkel sprongen met random figuren uit de FAI FS4 Dive Pool (tja, daarover later meer). Voor de FS2 werd de D2WC Dive Pool gebruikt. Exithoogte 12.000ft en minimale separatie op 4.500ft. Deze randvoorwaarden weerhielden de 55 deelnemende springers er gelukkig niet van een fantastische, zonnige dag te beleven. Creatieve oplossingen om toch de sprong te oefenen, pogingen tot omkoping, het gewoonweg proberen te stelen van de sprongen... Alles werd in het werk gesteld om de felbegeerde wisselbeker en de door het centrum aangeboden sprongen te winnen. De twee gelegenheidsteams van Hilversum gingen erg goed, en ook het Teugse Pari-Passu gooide hoge ogen, waardoor het heel spannend werd in de top van de No Clue What To Do. Tenminste, totdat een door blessures ietwat aangepaste samenstelling van Hoppaa Reloaded aan de wedstrijd begon (zij startten wat later met de wedstijd). Natuurlijk ook zonder de sprongen

van te voren hebben doorgelopen sprongen ze de sterren van de hemel. En dat terwijl sommige teamleden - weliswaren oude rotten in het vak – die bijvoorbeeld door het krijgen van kids wel uit een hele diepe winterslaap kwamen. De organisatie krabte zich op het hoofd en dacht: zij verdienen een uitdaging! Terstond werd een zwaardere ronde bedacht (de wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de wedstrijd indien nodig aan te passen?), en wel een met twee blocks en een random (voor de liefhebbers: 8-F-7). Verbaasde gezichten in het vliegtuig (zelfs een: “ik weet niet eens wat een Canadian Tee is!”), en... 11 punten in tijd! Na dit getoonde huzarenstukje kon de organisatie er niet meer omheen en ging Team Hoppaa Reloaded (Ilona De Graaff, Fons Kriegszman, Kim Lemmen, Eric Van De Kroft, met Marjolein Van De Vlies op video) er dus met de No Clue What To Do wisselbeker vandoor. In de FS2, No Clue With Who, was het ook nagelbijten. Iedere deelnemer kreeg namelijk maar één van hun drie wedstrijdsprongen een (gesponsord) videoslot mee, waarin er gepresteerd moest worden. Die video-aandacht bleek helaas niet altijd van goede invloed op de puntenscore. Waar zonder video met gemak “drie keer rond” werd gehaald, was het met camera erbij soms toch net iets minder. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken en uiteindelijk wisten in de laatste wedstrijdsprong de team-combi Yan Wolff en Mark Blom de No Clue With Who trofee in de wacht te slepen.

Ook eens meedoen met een fun wedstrijd van de Angels? Dat kan! 2 juli: “Be there and be a star” 5-way speedstar scramble, een no-show speedstar competition met een twist. Naast het maken van de speedstar krijg je namelijk een opdracht mee (onvergetelijk in 2010: de “boks, tik ‘em aan ouwe”-ronde). Inschrijven en meer informatie via: sylvia@sergesangels.nl Van 23-31 juli zijn de Angels op Soulac tijdens de Airboss 4 FUN Summer Boogie Part VII – hier zullen elke dag funwedstrijden worden georganiseerd! Meer info via sylvia@sergesangels.nl of info@airboss.nl  - advertentie -

23


2Tunnel wedstrijd Indoor Skydive

Roosendaal groot succes!

17 17

april 2011 is voor het eerst een 2 persoons formatie (FS2) wedstrijd gehouden bij Indoor Skydive Roosendaal. Dit onder de naam “2Tunnel 2011”, georganiseerd door Indoor Skydive Roosendaal en Tunnelvisie. Het belangrijkste doel van de organisatoren was om de wedstrijdsport en breedtesport binnen het (indoor) skydiven bij elkaar te brengen in een laagdrempelige wedstrijd. In totaal waren er 11 teams ingeschreven. De teams kregen steeds 35 seconden de tijd om zoveel mogelijk (vooraf vastgestelde) formaties te laten zien. Na iedere ronde beoordeelde de jury de gevlogen formaties en voor elk goed gevlogen figuur werden punten toegekend. Het niveau van de deelnemers was heel divers. Er waren deelnemers met vele honderden sprongen en meerdere uren tunneltijd ervaring tot mensen die al lange tijd niet meer gesprongen hadden en sporadisch indoor skydiven. Hierdoor was er strijd op ieder niveau en wilde iedereen uiteraard het beste uit zijn/haar team halen.

Ervaring team Sjors en Sjimmie

De dag begon en we mochten eerst een trainingsronde maken. En dan die grote blender

maar eens in, de trainingsronde. Ondanks dat je weet dat het een wedstrijd is en dat je die moet benaderen als een training wil je dan toch heel graag presteren. Even ademen en gaan en eigenlijk ging het verbazend goed. Sjors en Sjimmie weten wel te pieken op de momenten dat het eigenlijk nog nergens om gaat. Bijkomend voordeel wel is dat bij andere teams ook ineens het angstzweet uitbrak. Het was wel duidelijk dat in de advanced categorie de strijd nog alle kanten op kon. Ook bij andere teams zag je dat men soms wat te eager was, of soms wat te voorzichtig, en dat tikkertje toch een ander concept is dan een controlled grip. Daar moet ik de scheidsrechters een heel groot compliment maken. Milo en Rogier, dat jullie van die chaos toch wat weten te maken, petje af.

Maar terug naar de wedstrijd. Zoals altijd zijn er goede en minder goede sprongen die je laat zien, maar tot ronde 5 zit alles nog dicht bij elkaar. Iedereen wisselt hele goede sprongen af met wat minder goede, en per ronde is het stuivertje wisselen tussen de teams. Er zijn ongeveer een 5-tal teams die aanspraak maken op het podium in de advanced categorie. In de rookie categorie zijn er helaas maar 3

Sprongbriefing coach Pim Pennock

24

Voor foto’s en filmpjes: www.facebook.com/IndoorSkydiveRoosendaal

Punten in de maak

inschrijvingen, dus is het bekend wie er op het podium staan. Alleen de plaatsen moeten nog verdeeld worden, en er wordt serieus gestreden om de eerste plaats. Ronde 5 is een memory sprong, brainlocks worden op voorhand ingecalculeerd. Als dat maar goed gaat. We maken een aardige sprong, niet verkeerd en geen grote brainlocks gelukkig. Jut en Jul kunnen dat echter niet zeggen, ze raken halverwege de sprong compleet de volgorde kwijt maar blijven punten draaien. Dit kost de jury een kwartier om uit te vinden wat de score nu zou moeten zijn, en ze komen uitgeput uit de jury kamer. Ronde 6, een snelle ronde. Alles staat nog bij elkaar en alles kan nog gebeuren. Hier gaat de beslissing vallen. Niemand verliest zijn hoofd, geen dramatische sprongen dus afwachten wie uiteindelijk op het podium mag verschijnen. Kortom een zeer geslaagde wedstrijd, spannend, gezellig en zeer goed georganiseerd. Skydive Roosendaal, Tunnelvisie en alle sponsoren bedankt voor deze leuke wedstrijd, wij hebben genoten. 

Z


TEKST: Mario van Gerwen Evenementen coordinator R.C.P.T.

n e l l o b e d Ron ! r e t a w in het

Z Z

aterdag 30 April (Koninginnedag) hebben we een watersprong gemaakt in het Wolderwijd voor de “kust” van Harderwijk. Negen Jumpers van het Round Canopy Parachuting Team zouden vanuit de Antonov van Classic Wings de sprongen maken met hun ronde “bolletjes”. Dit type parachute staat het dichtst bij  het eerste ontwerp van het valscherm. De ronde bol parachute werd eind jaren 30, begin 40 in grote getale geproduceerd voor het Duitse leger. Voor het eerst werden door hen militairen per parachute op het slagveld afgezet. Al snel volgden de Engelse en Amerikaanse legers met deze nieuwe vorm van oorlogsvoering. Onze parachutes zijn een afgeleide van deze parachutes. Opening is door middel van een static line, ze hebben een draagvermogen van max 165kg, en een daalsnelheid van 5,5 m/s. Ze zijn betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. In ongeveer acht seconden draaien ze een rondje. Ze hebben een voorwaartse snelheid van 2/4 m/s. Verder zijn ze aanmerkelijk minder stuurbaar dan een matras. Omdat water een risicoverhogende factor is, begonnen  we met uitgebreide voorbereidingen. We legden contact met de Cdt Brandweer/duikploeg van Harderwijk. Deze kon ons exacte informatie geven over waterdieptes en eventuele obstakels onder water. Dieptes lagen voor het overgrote gedeelte op 60 tot 90 cm, Hij was ook zeer behulpzaam bij het opzetten van een veiligheidsplan met

daarin belangrijke facetten zoals onderlinge verbindingen, zorg en afvoer van eventuele gewonden, werking van reddingsvesten, en coordinatie van alle diensten die aanwezig zouden zijn op de dropzone. De brandweer leverde zelf een boot met duikers, en een boot met een medische set, automatische externe defibrillator en zuurstofapparaat. Verder had deze boot een vaste brancard voor gewondentransport. In geval van nood zou deze boot het transport verzorgen naar een punt aan de wal van waaruit een ambulance  zonder oponthoud zou kunnen vertrekken.Via Politie regio Noord en Oost Gelderland kregen we de beschikking over een politieboot die de dropzone schoon zou vegen voor aanvang dropping en schoon

zou houden. Naast deze hulpdiensten hadden we een aantal boten die de jumpers zouden oppikken. Een snelle motorboot die gebruikt word voor parasailing, zou elke gelande para snel benaderen om een check te maken of de para veilig was, en daarna doorvaren naar de volgende. Nadat we op zaterdagochtend eerst de dropzone hadden bekeken, namen we gezamenlijk de sprong door. Nadruk lag op de landing en mogelijke riskante situaties zoals dragging. De brandweer deed een instructie werking en gebruik reddingsvesten, en wij deden voor hen een demo “capewells poppen”. Op Teuge aangekomen controleerde onze jumpmaster John Verduin eerst al het papierwerk en de uitrustingen van alle jumpers. Daarna nam John met ons de sprong door. Windsnelheden waren aan de hoge kant, maar nog steeds binnen de marge. Om half 4 kwamen we met de Antonov boven de dropzone. Windsnelheden waren lager, en John gooide na een check van de dropzone de eerste jumper uit. Windrichting was perfect en na ongeveer anderhalve minuut lande de para keurig met een plons in het Wolderwijd en op de dropzone. Daarna werden de para’s per twee afgeworpen, met als laatste ons aller Albert Ballegeer met de Nederlandse vlag. Alle para’s werden snel en vakkundig door de reddingsteams opgepikt en afgeleverd op een orginele DUKW, een Amerikaans amfibisch voertuig uit WW2. Daarmee werd iedereen afgezet op de Harderwijker boulevard waar ze werden opgewacht door een enthousiast publiek.  Het was een mooie warme dag, met prachtige sprongen en goede reclame voor onze mooie sport. Een video van de sprongen is te zien op Youtube onder “Waterjump Harderwijk Part 2”.  Voor meer informatie over de watersprong mail naar vangerwen@ scarlet.nl. Wie weet volgen na de bolletjes de matrassen?  - advertentie -

25


tekst: Jean Louis Becker (A3 ballon)

Hoe spring ik uit

een ballon?!

Z

E

en ballonsprong. Deze vaak dure sprongen zie je in de meeste skydive logboeken maar een of twee keer staan. Vraag aan de springer hoe hij/zij deze sprong heeft beleefd en je krijgt altijd een prachtig verhaal. Bij een ballonsprong is het juist ook alles er omheen wat het zo bijzonder maakt. Het opbouwen en opruimen van de ballon, de vaart om op hoogte te komen, de sprong, het is een echt avontuur! Er zijn een aantal belangrijke zaken welke jij moet weten als je een ballonsprong gaat maken. Zorg er voor dat jij of de piloot 5 werkdagen voor je sprong een NOTAM aan vraagt. Kijk op de site www.lvnl-ohd.nl onder special flights. Het valt met een ballon nooit precies te zeggen waar je er uit gaat springen. Neem maar als locatie de opstijgplek. Zorg ervoor dat je materiaal gekeurd is en je papieren in orde zijn. Stop deze samen met je legitimatiebewijs en mobiele telefoon voor de sprong in je zak. Als je alleen wilt springen moet je in het bezit zijn van een C brevet. In de praktijk wordt hier wel van afgeweken. Echter alleen in overleg met en in bijzijn van een bevoegd instructeur. Aangezien je meestal in een mand dicht tegen elkaar aan staat is het heel belangrijk dat jij de pilot, reserve/mainloop pin en de handels goed blijft controleren. Maak tijdens de vaart naar hoogte met je medespringers/piloot een plan welk landingsveld je neemt. Zoek daarbij altijd direct onder de mand/ballon en probeer niet te landen in een weiland met of in de buurt van vee. Let daarbij goed op hoogspanning of schrik-/ prikkeldraad, welke soms bij een landingsplek op de loer kunnen liggen. Maak ook vast een plan B als toch blijkt dat de eerst gekozen landingsplek geen optie is. Kijk ook voor je exit even naar de richting waar je met de ballon vandaan bent gekomen. Als je die kant op kijkt, land je tegen

26

de wind in. Een ballon vaart namelijk altijd met de wind mee! Houd je bij het uit de mand klimmen “alleen” vast aan de randen van het metalen branderframe of aan de staalkabels die naar de ballon lopen. Niet aan zwarte gasslangen of aan gekleurde besturingskabels van de ballon. Als je niet gelijk afspringt, neem dan ruim de tijd na elke exit. Je valt namelijk bijna altijd op zo goed als dezelfde plek naar beneden. Kijk naar de opening en spring na overleg met de piloot pas af. Als exit geef ik altijd het advies om dit achterwaarts te doen, omdat je dan de ballon mooi ziet wegschieten. Open je parachute boven de 4000ft, dit geeft je wat meer tijd om het voor jou meestal onbekende landingsterrein te verkennen. Tevens geeft jou dit ook de mogelijkheid om uit te wijken naar plan B. Houd er rekening mee dat je landt op een privé erf/terrein en ga dus zo snel mogelijk naar de

openbare weg. Wacht daar op de volgauto en andere springers. Indien je schade veroorzaakt ben je zelf verantwoordelijk om dit op een nette wijze af te handelen met de landeigenaar. Voor het vertrek heb jij het telefoonnummer van de volgauto in je mobiel gezet en kan je dus snel worden opgehaald. Rijd mee naar de landingsplaats om daar te helpen bij het opruimen van de ballon en geniet na van de fantastische sprong die je zojuist gemaakt hebt! 


TEKST: JLo

Z

Foto: Arnoud Ens

Foto: Fonsz Kriegsman

Foto: Fonsz Kriegsman

O

p 16 april 2011 werd opnieuw een unieke ballonsprong georganiseerd door Edwin en Vanessa Tragter op het Nationaal Paracentrum Teuge. Opnieuw kwam A3 Ballon met 10 heteluchtballonnen in actie om 75 parachutisten te droppen en nog eens 80 passagiers een meer dan unieke ballonvaart te geven. Ik ben ooit zelf in aanraking gekomen met ballonvaren door uit een ballon te springen. Nu inmiddels vele ballonsprongen verder, ben ik zelf ballonpiloot en voor de eerste keer niet als springer bij dit unieke evenement, maar als piloot van de PH-CRW, een Carmeron A340 heteluchtballon.

Mede dank zij de fantastische samenwerking met het Nationaal Paracentrum Teuge onder leiding van Simon Woerlee en het vliegveld Teuge onder leiding van Court Munk is dit evenement opnieuw een groot succes geworden. Onder de 75 parachutisten zat mijn grote heldin Jopke die samen met haar moeder Marleen bij mij uit de ballon zouden springen. Jopke, nu inmiddels 10 jaar, zou voor het jeugdjournaal een tandemsprong maken met Edu Mertz en cameraman Fonsz Kriegsman Jopke is inmiddels een kleine veteraan in het springen en maakte samen met mij toen ze

Jopke

Ballonsprong Teuge 2011

5 jaar oud was al haar eerste tandemsprong. Ze weet echt alles over parachutespringen. Jopke kan niet wachten tot ze 16 jaar wordt en zelfstandig mag springen. Het was de perfecte ochtend toen ik samen met Jopke hand in hand richting de ballon liep. Het jeugdjournaal maakte een schitterend verslag van deze sprong welke is terug te zien op uitzendinggemist.nl /jeugdjournaal/ 16 april. Absolute aanrader!!! Er zijn ook schitterende fotoâ&#x20AC;&#x2122;s te zien van de ballonsprong op: www. mijnalbum.nl -openbare albums -Ballonsprong Teuge 2011. ď&#x201A;&#x17E; - advertentie -

27


M Tekst: elja verheij

Freefly

Freefly headdown bigway soulac door Martijn van Dam

Wat te doen na AFF-Freefly D

e discipline freefly wordt al een lange tijd beoefend binnen de parasport, maar is sinds begin jaren negentig een begrip toen Olav Zipser en springmaatjes begonnen te experimenteren met controversiële vormen van ‘body flight’. Olav Zipser vormde samen met Mike Vail, Charles Bryan, Omar Alhegelan en Stefania Martinengo een groep genaamd ‘The Freefly Clowns’. Sindsdien is Freefly een steeds meer groeiende discipline binnen het skydiven.

Wat is Freefly? Freefly, de naam zegt het al: de vrijheid van het vliegen. Er zijn heel veel verschillende posities mogelijk bij het freeflyen. Onder freefly vallen de traditionele ‘belly-to-earth’ posities, maar ook, juist, de verticale posities van het vliegen (bijvoorbeeld feet-first posities of headdown posities). Deze posities zorgen voor een significant hogere valsnelheid en maken nieuwe vormen van formaties mogelijk. Wanneer je begaan bent op je rug, buik, voeten en hoofd, zul je zien dat er steeds meer posities mogelijk worden die tussen deze vier posities inzitten. De basis is zeer belangrijk. Teveel mensen gaan te snel over naar feet-first en headdown vliegen, nadat zij de AFF hebben afgerond. Zij missen dan de solide basis van het buik- en rugvliegen, waardoor zij minder in staat zijn om in andere posities te vliegen. Wanneer zij verder willen in het freefly zullen zij het buik- en rugvliegen opnieuw moeten oppakken (Louis Harwood, 2004). Je start in feite vanuit een basispositie en van daaruit kun je nieuwe posities opbouwen. Lukt er een positie niet, dan val je terug in de basispositie. Bijvoorbeeld vanuit sit-fly val je vaak terug in backfly. De meeste net beginnende freeflyers weten dit als geen ander.

28

De windtunnel De windtunnel heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van het freefly. Elke move is ontkleed, technisch zijn de punten meer op de i gezet en is het freefly naar een hoger niveau getild. Veel freeflyers trainen daarom regelmatig in de tunnel om de posities te optimaliseren.

De basisposities van het Freefly • Bellyfly: op je buik vliegen. • Backflying: op je rug vliegen. • Headdown: in deze positie vlieg je met je hoofd naar beneden. • Stand up (feet first): in deze positie sta je recht overeind. • Sitfly: dit is een zittende positie. • Tracking: een grote afstand afleggen op je buik of rug. • Atmonauti: het volgen van diagonale banen (dit gaat steiler en dieper dan tracking).

FF2 en FF4 Binnen de wedstrijdsport freefly bestaat er van oudsher FF2. Dit is een team bestaande uit 3 personen (2 performers en 1 cameraman). De 2 performers doen allerlei oefeningen in de vrije val en in 3 dimensies. Zij doen hun vliegwerk met behulp van drie basisposities: feet-first, headdown en tracking. Hierbij is naast acrobatiek ook het teamwerk zeer belangrijk. De exithoogte is 13.000 ft met een werktijd van 45 seconden. De uitvoering wordt beoordeeld op snelheid, net als bij formatiespringen. Dit onderdeel kent geen onderscheid in sekse (www.parachute.nl). De allernieuwste discipline, die mogelijk zal ontwikkelen tot wedstrijddiscipline, is Vertical Formation Skydiving (VFS). Dit is in feite FS4,

maar dan in verticale posities. Met een team van 4 man en 1 cameraspringen maak je verschillende verticale figuren.

Record Het freefly kent, net als bij formatiespringen, records voor grootste formaties. Hierbij moet iedere springer in een headdown positie grips pakken. De grootste formatie headdown is 108 mensen, gemaakt 31 juli 2009 in de VS. Voor vrouwen is 41 gemaakt 26 november 2010. http:// records.fai.org

Veiligheid Freeflying is spannend, nieuw en zeer plezierig. Maar door een brede range aan valsnelheden en posities, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan wanneer je je niet voldoende bewust bent van de veiligheid. Wanneer je net begint met freefly is de meest veilige manier van trainen in een groep van twee personen en bij voorkeur samen met een meer ervaren freeflyer of coach. De grootte van de freefly groep moet niet verder reiken dan het vaardigheidsniveau dat elk individu heeft. 1-op1 vliegen is de veiligste manier van springen in groepen. Er is continue visueel contact mogelijk met elkaar. Hoe veiliger je 1-op-1 kunt springen, hoe veiliger je springt met meerderen. Denk hierbij aan goede afspraken over de separatiehoogte en de openingshoogte. Het is belangrijk om rustig over te gaan in een tracking positie, zodat er geen radicale veranderingen zijn in snelheid. Er moet goed gekeken worden of niemand in de buurt is. Waar je heen wil, moet vrij zijn. Voordat je opent, kun je nog een zogeheten barrel roll (een rondje


Freefly bigway soulac door Martijn van Dam

Freefly 4way mix door Martijn van Dam

Freefly clouds door Martijn van Dam

Freefly ToraTora door Henny Wiggers

om je as, buik-rug-buik) maken om er zeker van te zijn dat er niemand in de buurt is. Bij freefly zijn veel verschillende posities mogelijk die gerelateerd zijn aan verschillende uiteenlopende snelheden van 250 tot 400 kilometer per uur. Je kunt je voorstellen dat een verticale positie een grotere valsnelheid met zich meebrengt dan een weerstandvolle belly-to-earth positie. Om een goede, veilige, freeflyer te worden, zul je je bewust moeten worden van hoe jouw lichaam reageert in de lucht en welke valsnelheden mogelijk zijn in verschillende posities. Dit begrip bouw je op door te starten met posities die een relatief lage valsnelheid hebben, voordat je start met de snellere posities. Je krijgt hierdoor controle over je snelheid, richting en afstand. Dit vergroot je bewustzijn en reactievermogen. Er zijn een aantal belangrijke dingen waar je op moet letten met betrekking tot het materiaal (http:// home.scarlet.be/vertigofreeflyteam/ff%20gids.pdf): Hand-deploy BOC (bottom of container) systeem is verplicht. De throw-out of pull-out methodes zijn de enige die geschikt zijn voor freefly. • Het is verplicht om twee hoogtemeters te hebben: een visuele en een auditieve (pieper). • De riser covers op de schouders moeten de risers goed vasthouden en mogen niet spontaan open kunnen komen. Velcro covers zijn niet toegestaan. • Om een vroegtijdige opening van de hoofdkoepel te vermijden moet de spandex onderaan het rig, waarin de pilot chute zit, zeer nauw aansluiten. • Zorg dat de flappen van de reserve- en de hoofdcontainer goed gesloten zijn en vooral ook goed gesloten blijven gedurende vrije val.

• De loops van de hoofdkoepel en van de reserve moeten voldoende strak zijn en mogen niet te veel slijtage vertonen. • Een elastiekje tussen de beenriemen is aan te bevelen. • Het rig moet voldoende nauw aansluiten op het lichaam om te vermijden dat het te veel zou verschuiven tijdens de vrije val. • Draag een harde helm. • Je kleding moet goed passend zijn en niet kunnen flapperen voor je hendels. Je kan springen met 2-delige kleding, hierbij moet je extra goed opletten dat je bovenkleding niet voor je hendels kan gaan zitten. Het wordt geadviseerd om (zeker in het begin) te springen met een geheel freeflysuit. • Zet je automaat aan.

- advertentie-

5 stappen om veilig in groepen te freeflyen (Olav Zipser): • • • • •

oogcontact level controle afstand controle ademen/nadenken communicatie

Meer informatie www.dropzone.com www.parachute.nl www.1olav.com http://home.scarlet.be/vertigofreeflyteam/ff%20 gids.pdf

Bedankt Met dank aan Martijn van Dam voor zijn inhoudelijke toevoegingen. 

29


CC & C

Colofon ISSN 0921-8017, Jaargang 40 nummer 2 - juni 2011 Driemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen. VERSCHIJNING: maart, juni, september, december ABONNEMENTEN Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten € 30,00 per jaar (vanaf juli € 15,00) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op ABN AMRO 42.45.47.007 van de KNVvL te Woerden, onder vermelding van abonnement SP. REDACTIE Afdeling Parachutespringen, Saskia Zegwaard, Arjan Smit, Elja Verheij. Nieuwe redactie gezocht! Reacties: para@knvvl.nl ART DIRECTION & VORMGEVING: Ramses Meering, Michael van Zijl ADVERTENTIES: para@knvvl.nl DRUK: Delta Hage, Den Haag

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART AFDELING PARACHUTESPRINGEN BESTUUR: Adwin Beerendonk (vz), Peter Smit (penningmeester), Henny Wiggers, Wilco Peppelman HOOFD BUREAU PARACHUTESPRINGEN: Ronald Overdijk, Arnoud Ens Houttuinlaan 16-A, 3447 GM Woerden, Telefoon 0348-437060, fax 0348-437069 e-mail: para@knvvl.nl website: http://www.parachute.nl

Clubs & centra aangesloten bij de afdeling parachutespringen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

LIDMAATSCHAP: Alle leden € 104,00 per jaar, FAI-licentie is bij lidmaatschap te bestellen, kosten € 5,-. Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie, tel: 0348-437060, E-mail: leden@knvvl.nl

30 cccSP_jun11.indd 30

Airboss Skydiving

Paracentrum Zeeland BV

( 0299-644535 i www.airboss.nl * spring@airboss.nl

( 0113-612910 i www.skydive-zeeland.nl * info@skydive-zeeland.nl

ENPC

Parachutistenvereniging Blue Side Up

Eerste Nederlandse Parachutisten Club ( 0162-518270 i www.enpc.nl * info@enpc.nl

CPV

Cadetten Parachutisten Vereniging ( 076-5416146

Skydive Rotterdam the Flying Dutchmen

( 010-4159450 i www.skydiverotterdam.com * jump@skydiverotterdam.com

Paraclub Flevo

( 0222-311324 i www.bluesideup.nl * info@bluesideup.nl

Paracentrum Texel BV

( 0222-311464 i www.paracentrumtexel.nl * info@paracentrumtexel.nl

VPCT

Vereniging Parachutisten Centrum Teuge Zie Nationaal Parachutisten Centrum Teuge

Stichting Nationaal Parachutisten Centrum Teuge

( 0320-288569 i www.paraclub.nl * secretaris@paraclub.nl

( 055-3231604 i www.paracentrumteuge.nl * info@paracentrumteuge.nl

Paracentrum Eelde Hoogeveen

Skydive blauwestad

( 050-5791786 i www.paracentrumeeldehoogeveen.nl * info@paracentrumeeldehoogeveen.nl

KCT

Korps Commando Troepen ( 076-5274804

PCMN

Parachutistencentrum Midden Nederland ( 035-5771849 i www.pcmn.nl * info@pcmn.nl

( 06-22248580 i www.skydiveblauwestad.nl * info@skydiveblauwestad.nl

POPS-NL

Parachutists Over Phorty Society Nederland ( 0486-473044 i www.pops-nl.com * info@pops-nl.com

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijk toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Subscriptions to SP for a full calendar year can be ordered by payment of 33,00 euro (39 euro for airmail postage) Bank: FORTIS BANK Account Nr.: 42.45.47.007 Designee: Attn. KNVvL parachuting Designee address: Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, The Netherlands BIC: ABNANL2A IBAN: NL 62 ABNA 0424547007 Reason: “subscription SP”

Foto: Marco Coenradi Skysurf boven Skydive Blauwestad (Foto Jens Doorschodt)

07-06-2011 09:56:15


keerzijde.indd 1

07-06-2011 09:57:00

De TGC is eindelijk weer terug op PCMN (Foto: Jan Brunt)

De Keerzijde

SP 2011 40(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad