Page 1

o f f i c i e e l o r g a a n va n d e afdeling parachutespringen koninklijke nederlandse vereniging voor luchtvaart

m a a r t 2011 j a a r g a n g 40

1 nummer


since 1991

d e t i m Li dition E 1150.-

EURo*

verkoop ex. BTW ex. verzendkosten

Gouden afwerking

+ Bewijs van eigendom + Gouden 4 GB USB Pen + Beperkte logboek uitgave verkoopperiode . . . . . . . 22 April - 31 Juli. oplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 stuks. bestelling. . . . . . . . . . . Direct bij Airtec . verzending. . . . first come - first serve . Bestel jouw unit direct via info@cypres.cc, verzending en factuur via je CYPRES dealer.

Word een van de gelukkige winnaars van  een van de vier units: via de website loterij of door aan een verjaardagsboogie 2011 deel te nemen. 22 april - 30 april Skysisters Australië

31 mei - 5 juni

* Vooruitbetaling bij je CYPRES dealer volgens je orderbevestiging.

25 juli - 31 juli

www.skysisters.com.au

Carolina Fest

USA www.carolinafestboogie.com

Prostejov

Tsjechië www.dropzoneprostejov.com

www.cypres.cc/20years


NR.01/2011 SPORTNIEUWS MATERIAAL SPRINGSTOF KALENDER SPRINGERSVIEW CLUBNIEUWS CC&C DE KEERZIJDE

Bericht van de 04 06 08 09 10 12 30 32

Voorzitter Sneeuw, vorst en laaghangende bewolking zijn het land weer uit en hebben plaats gemaakt voor een nieuw seizoen met nieuwe mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen. Daar is bestuurlijk het volgende over te melden en in deze SP wordt daar uitvoeriger op ingegaan. Allereerst komt er een nieuw gekozen Ledenraad. Het doet mij goed om te merken dat zich 14 (!) kandidaten hebben aangemeld voor 9 posities in de Ledenraad. Het wordt een echte verkiezing. Het geeft gelukkig toch aan dat er mensen betrokken zijn bij de bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen om parachutespringen blijvend mogelijk te maken. De Ledenraad is een belangrijk orgaan, het controleert immers het bestuur op het gevoerde en te voeren beleid. Als Ledenraad lever je een inhoudelijke bijdrage aan het invullen van de kansen en de mogelijkheden als gevolg van de ontwikkelingen die op ons afkomen.

EN VERDER

Daarnaast gaat het afdelingsbestuur zich vanaf dit jaar laten bijstaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA is samengesteld uit afgevaardigden

VERKIEZINGEN LEDENRAAD KNVVL AFDELING PARACHUTESPRINGEN JAARVERGADERING INTERNATIONAL PARACHUTING COMMISSION SKYDIVERS STELEN DE SHOW IN SURINAME SKYDIVE DUBAI (FAZZA SKY UAE) KALEIDOSCOPE PARASKI EN OLYMPISCHE WINTERSPELEN TAIL VAN PARI-PASSU WINGSUIT ZWITSERLAND

16 20 22 24 26 27 28 29

van de clubs en verenigingen. Deze RvA denkt ook inhoudelijk mee over het te voeren beleid. De RvA zal met name input geven over de actuele zaken die “in het veld” als belangrijk worden ervaren. Het collectief te voeren beleid wordt daar mede op afgestemd. Het NOC*NSF dringt er bij de KNVvL meer en meer op aan om het belang van een “goed sportbestuur” zo goed mogelijk na te streven en inhoud te geven. Besturen is een serieuze aangelegenheid geworden en dat doe je er niet zo maar even bij of tussendoor. De belangen zijn te groot en te complex geworden. Ik denk dat wij als afdeling al aardig op de goede weg zijn, maar het kan natuurlijk altijd beter. Besturen is ook iets dat we samen moeten doen door gebruik te maken van elkaars kennis, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Het mag duidelijk zijn dat de lucht- en hoogtebeperking nummer 1 is op de lijst voor het plan van aanpak. Helaas hebben we het zelf niet in de hand hoe daar een oplossing voor te vinden is. Het zijn met name ook andere overheidsinstanties die een belangrijke stem in het geheel hebben. Toch zal samenwerking (in de meest ruime zin) een stap zijn om tot een structurele oplossing te komen. Maar er is meer dan luchtruim- en hoogtebeperking dat op ons pad komt. Wat te denken van: wet- en regelgeving (Europees en nationaal), kader- en vrijwilligersbeleid, ledengroei,

is altijd op zoek De Sportparachutist kopij. Klim naar meer en nieuwe tige dag voor de dus op een regenach de pen in plaats verandering eens in line voor de van in de kist. Dead . volgende SP is 15 mei res van ad ail t e-m Aanleveren kan via he tespringen: de afdeling parachu

PARA@KNVVL.NL!

bestuursopvolging enz, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Kortom: nog volop kansen en mogelijkheden die op ons pad komen en gelukkig wordt het belang door steeds meer gezien. Besturen wordt een gezamenlijke inspanning. Ik wens alle betrokkenen een constructief en wijs 2011 toe! Hastalapasta, Adwin Beerendonk (voorzitter afdeling parachutespringen)

COVER INFO: Tandemmaster Tom de Weerdt bij één van de eerste tandemsprongen van 2011, op 2 januari in de lucht boven Teuge. Foto: Saskia Zegwaard.

SP1-03.indd 3

3 01-03-11 18:19


SportNieuws

NKP 2011 texel

NKP 2011 Paracentrum Texel voor FS, CF en Artistic Events

A I A

lle onderdelen voor FS, CF en Artistics zullen vanaf vrijdag 19 aug. worden versprongen (min. 3 inschr. per wedstrijddiscipline). Er kan gekozen worden uit de volgende disciplines en categorieën: FS-4 (AAA, AA, A en Rookie), FS-8, CF-2, CF-4 (Sequential en Rotation), Freestyle en FreeFly. Programma: De organisatie gaat uit van de volgende concept programmaindeling. Deze indeling wordt bijgewerkt op basis van de inschrijvingen. Deze houdt rekening met deelnemers die zich inschrijven voor 2 disciplines (bv, FS-4 en FS-8). Donderdag 18 augustus 2011 - Aankomst deelnemers - Uitrusting en papiercontrole - Teamcaptainsmeeting (20:00 uur) Vrijdag 19 augustus 2011 - Wedstrijddag van 09:00 tot 19:00 uur

STIMULERINGSBIJDRAGE TOPSPORT ‘11

I

K E

Paracentrum Texel is verheugd om de Open Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen te mogen organiseren. We hopen op heel veel teams in alle disciplines.

n december 2010 heeft de Sportcommissie (SC) voor 2011 wederom een stimuleringsbijdrage topsport beschikbaar gesteld. In totaal heeft de SC zes aanvragen ontvangen.Van de FS4 teamsWhooops, Murphy Mania, van CF2 team CF3, van het FS8 project en van de CP springers Erwin Baatenburg de Jong, Roel Roeloffzen en Frédérique Roeloffzen – van der Hilst Karrewij. De SC heeft hier flink over vergaderd. Zij heeft hierbij gekeken naar de voorwaarden van toekenning en de te verwachten effecten van de bijdrage. De plannen waren qua inhoud en kwaliteit van trainingsplan, deelname wedstrijden, financiële onderbouwing, etc. goed in orde. Doorslaggevend werd uiteindelijk het te verwachten effect van de besteding en de resultaten bij deelname op een EK of WK. De SC heeft derhalve besloten de bijdrage voor dit jaar toe te kennen aan Erwin Baatenburg de Jong. Hieraan vooraf heeft ook nog een apart gesprek van de SC met hem plaatsgevonden. De SC wil de bijdrage inzetten op begeleiding (coaching en mentaal). Erwin zal daartoe gaan samenwerken met Gary Smith, erkend FS coach. De bijdrage bedraagt maximaal € 6000. Erwin zal deel moeten nemen aan deWorldcup / EK in Tsjechië dit jaar. Deze wedstrijd stond al in zijn aanvraag, naast een aantal andere wedstrijden. Einddoel van Erwin is deelname aan de WK (Mondial) 2012 die nu is vastgesteld te Dubai. Deze WK zal tevens selectiemoment zijn voor de World Games 2013 waar CP het enige springonderdeel zal zijn. De SC zal verder de training, planning en financiële besteding van de bijdrage samen met Erwin bewaken. n sportcommissie

Zaterdag 20 augustus 2011 - Wedstrijddag van 09:00 tot 19:00 uur - Feestavond Zondag 21 augustus 2011 - Wedstrijddag van 10:00 tot 19:00 uur Maandag 22 augustus 2011 - Wedstrijddag van 09:00 tot 19:00 uur Dinsdag 23 augustus 2011 - Uitloop wedstrijddag van 09:00 tot 16:00 uur Het actuele programma wordt bijgehouden op de website van Paracentrum Texel. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 35 per deelnemer voor één discipline en € 45 voor 2 of meer disciplines. Het inschrijfgeld is inclusief het avondeten voor de deelnemers op de feestavond en drankjes aan de bar na afloop van elke springdag. Sprongprijzen: De sprongprijzen zijn als volgt vastgesteld (zie schema hieronder) Verblijf:HeteilandTexelbiedtruimvoldoendeverblijfsmogelijkheden voor elke budget. Hotel de Kievit en het Vliegveld hotel zijn prima accommodaties. Voor

een volledig overzicht van mogelijkheden heeft de VVV Texel een website met complete informatie en boekingsmogelijkheden: www.vvvtexel.nl. Faciliteiten: ParacentrumTexel stelt voor de deelnemers van het NKP al haar faciliteiten beschikbaar: Loft en fulltime rigger, goed geoutilleerde Para-shop, professioneel manifest, 3x para-kisten; 2 x Cessna-208 en 1 x Cessna-206, professionele pakkers, landingsterrein op 25 m afstand van de hangar, overdekte pakruimte (360 m2), creeperruimte (100 m2), 5 teamrooms en gratis draadloze Internet toegang. Inschrijven: Inschrijven kan tot 18 juli 2011. Inschrijfformulieren en het wedstrijdreglement zullen beschikbaar worden gesteld via de website van Paracentrum Texel: www.paracentrumtexel.nl/nkp. Inschrijvingen die ná 18 juli worden gedaan worden verhoogd met € 25 per persoon. Mocht het minimum aantal deelnemers voor een bepaald onderdeel op 18 juli niet zijn bereikt, behoudt de organisatie het recht voor dit onderdeel te laten vervallen. n sportcommissie

Sprongprijzen FS-4 (10 wedstrijdrondes van 10.000ft) sprongprijs per team: € 100 per slot: FS-8 (10 wedstrijdrondes van 13.000ft) sprongprijs per team: € 216 per slot: Freefly (7 wedstrijdrondes van 13.000ft) sprongprijs per team: € 72 per slot: Freestyle (7 wedstrijdrondes van 13.000ft) per slot: sprongprijs per team: € 48 Canopy Formation 4 Sequential (8 wedstrijdrondes van 8.200ft) sprongprijs per team: € 90 per slot: Canopy Formation 4 Rotation (8 wedstrijdrondes van 7.000ft) sprongprijs per team: € 85 per slot: Canopy Formation 2 (8 wedstrijdrondes van 6.000ft) sprongprijs per team: € 48 per slot: 

€ 20

Totaal: 

€ 1000

€ 24

Totaal: 

€ 2160

€ 24

Totaal: 

€ 504

€ 24

Totaal:

€ 336

€ 18

Totaal:

€ 720

€ 17

Totaal: 

€ 680

Sprin 

€ 16

Totaal:

€ 384

NKP-PA weer bij Skydive Blauwestad

E

ind 2009 is het besluit genomen om tijdens de NKP 2010 de discipline PA los te koppelen van de andere disciplines. Skydive Blauwestad heeft het afgelopen jaar de NKP-PA voor de eerste keer georganiseerd en dat jaar streden er maar liefst 25 binnen- en buitenlandse deelnemers, op zowel individueel - als teamniveau om de prijzen. In de jaren daarvoor was de opkomst voor het PA gedeelte van de NKP erg laag. In navolging van wat een succesvol event genoemd mag worden, zullen de Open Nederlandse Kampioenschappen Precisiespringen van 1 t/m 3 juli 2011 weer worden gehouden bij Skydive Blauwestad op het vliegveld Oostwold (Oldambt). Dit jaar kunnen alle deelnemers op donderdag 30 juni trainingssprongen maken. Op vrijdag 1 juli begint de wedstrijd en die dag zullen er zoveel mogelijk wedstrijdronden worden versprongen. Op zaterdag 2 juli worden de resterende ronden versprongen. Zondag 3 juli geldt als reservedag.

Informatie: Alle algemene- en inschrijfinformatie, en de inschrijvingsformulieren zijn – downloadbaar - te vinden op de site van Skydive Blauwestad, op: www.skydiveblauwstad.nl/Skydivers/nkp/ Voor vragen mail naar: info@skydiveblauwestad.nl Prijzen: De prijzen voor deelname aan de NKP-PA 2011 zijn als volgt: * Inschrijfgeld individuele deelnemer € 60,00 * Inschrijfgeld team (5 personen) € 300,00 * Springprijzen individuele deelnemer (8 wedstrijdsprongen) € 112,00 * Springprijzen team (5 personen, 8 wedstrijdsprongen) € 560,00 Opgave: De opgave voor de NKP PA dient uiterlijk op vrijdag 13 mei 2011 binnen te zijn bij de Stichting Skydive Anywhere. Opgave kan worden gedaan door het volledig ingevulde inschrijfformulier (zie onze website) te sturen aan de secretaris van de Stichting Skydive Blauwestad op het e-mail adres: info@skydiveblauwestad.nl n


eady

Get r est the b

for

f

end o

week

son

ea the S

ESL Finale 2011 ESL Finals 2011 Paracentrum Texel 15-16-17 september

Dutch League ‘11 -

K D E September 15-17 @ Paracentrum Texel ESL Ranking:

K

linkt gek zo’n titel. Het springseizoen moet nog beginnen en hier hebben we het al over de laatste FS-4 wedstrijd van het jaar. Daar moet vast een reden voor zijn. Een dag na het slotfeest van de ESL Finale 2010 op Texel werden de eerste voorbereidingen al gestart voor de Finale van 2011. De landenprijs “the Spirit” kon mooi in Nederland blijven en dus ook de Finale weer op Texel. Voor 2011 legt de ESL organisatie de lat een stuk hoger voor de Finales: 40 teams uit minimaal 8 verschillende Europese landen. In de afgelopen editie deden Groot-Brittannië, Nederland, België, Tsjechië en Griekenland mee. Hotel de Kievit zal “exclusief” beschikbaar zijn voor deelnemers en aanhang. Vliegveld Texel ondersteunt het evenement eveneens. We hopen op grootse deelname tijdens de FS-4 wedstrijden in de Dutch League (Tomscat, DL en NKP)

Stay tuned for news and updates on:

EURO-SKYLEAGUE.COM

zodat de beste Nederlandse teams de strijd aan kunnen gaan met de andere Europese teams, en we als eerste land deze prijs 3x op rij winnen.

Historisch overzicht “the Spirit” Nederland : 2005, 2007, 2009, 2010 België : 2004, 2006 Groot Brittannië : 2008 Voor het laatste nieuws volg de website: www.euro-skyleague.com n E SL organisatie (Mike Pennock, Gerhard Schut, Rogier Carper)

Tomscat Trophy 2011

H

et is weer zover: De Tomscat komt eraan! Vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni 2011 zal alweer de 17de Tomscat Trophee wedstrijd worden versprongen bij “Paracentrum Eelde – Hoogeveen” te Hoogeveen. Er wordt gesprongen uit een Cessna Caravan. Alle voorbereidingen qua wedstrijd, kamperen, scheidsrechters, BBQ zijn in volle gang. We hopen er weer een geslaagd evenement van te maken en ook dit jaar weer een goede wedstrijd kunnen neerzetten. Categorieën: De Tomscat is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét FS-4 evenement van Nederland. Juist tijdens de Tomscat willen wij zoveel mogelijk FS-4 enthousiastelingen bij elkaar brengen om te springen (uiteraard) maar ook om kennis uit te wisselen en contacten op te doen in het FS-wereldje. Daarom kan er ook dit jaar weer worden mee gedaan aan de Rookie-class. Zoals de naam al aangeeft is het de klasse voor beginnende of minder ervaren teams. De afgelopen jaren is gebleken dat hiervoor voldoende belangstelling is een dus gaan we gewoon zo door. De divepool bestaat alleen uit de 16 randoms, er zijn een beperkt aantal vaste exit-figuren en de sprongen hebben maximaal 3 punten. Op de site van de Dutch League staan de Rookie-divepool en -regels, voor meer informatie verwijs ik je naar www.dutchleague.nl Als altijd zijn de Nationale en FAI-categorieen van de partij (A, AA, AAA), qua dive-pool sluit de Tomscat hiervoor 1 op 1 aan met de internationale regels. Inschrijving: De inschrijving is geopend tot 23 mei 2011. Na die datum worden de bevestigingen van deelname verstuurd. Het inschrijfgeld is € 200 per team, sprongprijs is € 22. Met het inschrijfgeld worden kosten voldaan als het invliegen van liftcapaciteit, plaatsing van douche- en toiletwagens, brandweer, regelen van prijzen en“andere aankleding”, zorgen dat iedereen die zich belangeloos inzet in ieder geval wat te eten en te drinken krijgt, etc. De inzet voor 2011 is wederom een volledig versprongen wedstrijd, daarom vragen wij jullie het team zo vroeg mogelijk in te schrijven, zodat wij aan het rekenen kunnen met de liftcapaciteit. De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal teams te laten deelnemen, echter: first come – first served, voor inschrijving én betaling. Voorlopige planning (onder voorbehoud) Donderdag 16 juni 19.00 - 22:00 papier- en materiaalcontrole. 20:00 Teamcaptainsmeeting. Vrijdag 17 juni t/m Zaterdag 18 juni 09:00 - 19:00 wedstrijdspringen. Zondag 19 juni 10:00 - 17:00 wedstrijdspringen. Inschrijven kan per direct. Het inschrijfformulier kun je opvragen via tomscat@home.nl Daar kun je ook eventuele vragen stellen of nadere informatie opvragen. n Marc van Aperen (PCEH)

Wie worden de nieuwe kampioenen?

D

it jaar wordt er wederom een Dutch League wedstrijd gehouden. De precieze datum is 16-17 juli en de locatie wordt nog nader vastgesteld. Op deze datum wordt er tegelijkertijd in Engeland een wedstrijd gehouden van de UKSL, de Engelse zusterorganisatie van de Dutch League. Dit geeft teams de gelegenheid om zich te meten met onze voornaamste concurrenten voor de Spirit, de landentrofee die uitgereikt wordt aan het eind van de ESL finale in september. De Dutch League wedstrijd gaat over 6 rondes en teams kunnen zich inschrijven voor een van de volgende klassen: Double A, Single A en Rookie. Met ondersteuning van de Sportcommissie wordt er ook dit keer coaching voorzien voor de deelnemende teams. Verder kunnen er punten verdiend worden voor de kwalificatie voor de ESL finale en telt de wedstrijd natuurlijk mee voor de eindrangschikking van de Dutch League, wanneer bekend wordt wie er de seizoenswinnaar van de diverse klassen is en wie dit jaar uitgeroepen wordt tot meest veelbelovende team van 2011. Deze wedstrijd is ook een ideale gelegenheid om met een gelegenheidsteam kennis te maken met het wedstrijdspringen. Dus als je zin hebt, zoek een paar medespringers en schrijf je in! Binnenkort zal de locatie van de wedstrijd bekend gemaakt worden. Meer informatie over inschrijving en verdere details kun je vinden op www.dutchleague.nl. Hopelijk tot op de Dutch League wedstrijd! n Gerhard Schut

ngnieu (Advertentie)


AB Nieuws

PIA

P D Z ZD Verhoging kosten brevet

Materiaal

PIA Symposium 2011

Dit jaar vond wederom het Parachute Industries Association (PIA) Symposium plaats, Locatie: Reno, Nevada. Ondergetekende ging daar namens de EC/TC naar toe. Doordat mijn vlucht van LAX naar Reno gecanceld was, miste ik de vrijdag avond meeting: ik kwam pas om half twaalf aan...

Z

aterdag was een dag, gevuld met discussies, ondermeer over AAD’s, cutters, rigger ethics en de nieuweTSO c23c-f. De nieuwe bijgewerkte TS 135 ligt bij de FAA: om duistere redenen is er geen ruggespraak geweest met EASP. s’Avonds liep ik Peter Lankreijer en Edwin Boerkamp tegen het lijf, die aangaven de zondag te gebruiken voor als een ski-dagje. De zondag werd gevuld met socializen en lobbyen; Erik Tol was inmiddels gearriveerd en later op de dag kwamen er steeds meer bekenden binnendruppelen, waaronder Paul. Al met al toch veel Nederlanders hier. Vandaag begon vroeg, de eerste lezingen begonnen om 08:00 uur en Erik nam een camera mee. Beide lezingen over het KaTe project waren goed bezocht ( respectivelijk +/- 70 en 35 personen) en er was te kort tijd, om alle vragen te beantwoorden. Het aanbod van lezingen is heel

interessant en het is maar goed, dat veel twee keer gegeven wordt want e.e.a. overlapt elkaar vaak: goed plannen dus... De exhibition heeft minder stands dan 2009 en het zwaartepunt ligt toch meer bij de militaire markt. Mars heeft in samenwerking met Alti-2 de primeur met een nagelnieuw AAD design, de M2. Een maximum leeftijd van 15 jaar of 15000 sprongen onderhoudsvrij, dus ook geen batterijwissel alsmede een prijs van rondom de € 600 (excl. BTW) is de worst, die voor de neus van de springer gehouden wordt... Airtec gaat een MultiMode op de markt zetten, voornamelijk als backup AAD voor dropzones en centra’s: je materiaal blijft dan inzetbaar na een activatie of als er een automaat terug moet voor onderhoud of reparatie. Interessant is het Rodeo pakken van reserves, 4 personen pakken voor de snelheid, de beste twee gaan door. Er wordt scherp gelet op de kwaliteit van de packjob en het rig wordt ook open getrokken om te kijken of er geen rare dingen gebeurd zijn. De winnende tijd in de halve finale was 13:34 minuten voor een Vector 3 met een PD 126... Een meer gedetailleerd verslag volgt in de volgende SP. n Jo Oosterveer

D

e administratieve kosten van een brevet of bevoegdheid parachutespringen zijn vanwege stijgende lasten per 1 januari verhoogd van € 12,50 naar € 13,50. De aanvraagformulieren voor de brevetten zijn intussen aangepast. Let er dus op dat als je de betaling doet dat je het correcte bedrag overmaakt. (Naar ING 179618 van de KNVvL te Woerden, o.v.v. “lidnummer + brevet para”.) Deze prijsverhoging geldt ook voor te laat ingediende verlengingen voor 2011 en ontheffingsaanvragen. n HBP

Vrijwilligersbokaal

Z

oals in de vorige SP vermeld is TC lid Jan van Male vorig jaar overleden. Als grootste vrijwilliger heeft het afdelingsbestuur gemeend een Vrijwilligersbokaal “Jan van Male” in te stellen. De bedoeling is dat paraclubs en leden jaarlijks voordrachten mogen doen voor de beste vrijwilliger van het jaar. Dit past mede in het vrijwilligersbeleid van de KNVvL. Voor 2011 begint de nominatie 15 maart a.s. en eindigt op 1 oktober. De bokaal zal worden uitgereikt op het seminar Veiligheid en Training van 12 november a.s. De bokaal zelf is nog in ontwikkeling dus helaas is er nog geen afbeelding beschikbaar. n HBP

Oplossing:

Uitvoering: Noot:VB 2010-03

27 december 2010 VB 2010-02 van 7 september 2010. Argus AAD. VB 2010-02 verplichtte de vervanging van alle cutters met een fabricagedatum van augustus 2007 of eerder door cutters van een later model (september 2007 of later). De periode voor de kostenloze vervanging van de cutter is door de fabrikant Aviacom verlengd. In combinatie met de eerder gestelde termijn van cuttervervanging inVB 2010-02 wordt die verlengd tot 1 april 2011. Door senior riggers en master riggers. Bij de eerstvolgende repack doch uiterlijk vóór 1 april 2011. Zie Aviacom SB AMMo090510-3 van 7 decem- ber 2010.

TECHNISCH BULLETIN

veiligheidsbulletin

Mate Datum: Vervangt: Betreft: Probleem:

Datum: Vervangt: Betreft:

Probleem:

Oplossing:

Uitvoering: Noot:

TB 2010-02

20 december 2010 n.v.t Ring van de reserve loop bekend als “smiley” gebruikt in parachute uitrustingen met een Argus AAD. Tussen de gaten in de ring kan een beschadiging of breuk optreden. Een breuk in de ring kan beschadiging van de reserve loop veroorzaken met als gevolg een voortijdige opening van de reserve. Ook kan een beschadigde loop de opening van de reserve belemmeren en/ of vertragen. Vervangen van alle ringen van de reserve loops bekend als “smiley” door een sterkere stalen ring. Door een Senior Rigger of Master Rigger bij de eerstvolgende repack. Zie de bijlage Aviacom bulletin.

63


P

er 1 januari heeft de afdeling para een sprongen. Dit type lidmaatschap loop automatisch len en opsturen, waarna de factuur aan henzelf ander soort lidmaatschap geĂŻnitieerd. De af. Paraclubs verstrekken aantal en gegevens van wordt toegezonden. Na betaling ontvangen ze nieuwe statuten en Huishoudelijk Regle- leerlingen aan de KNVvL ledenadministratie. Op de lidmaatschapskaart, met de code “INDâ€?. Dit ment KNVvL staan dit nu toe. In de oude situatie basis hiervan wordt aan de clubs een factuur ge- normale lidmaatschap moet bij stoppen met 1$7,21$/(.$03,2(16&+$33(13$ werden leerlingen aspirant leden t/m de 8ste stuurd. Leerlingen hoeven dus niet nog een keer te springen door het lid zĂŠlf schriftelijk beĂŤindigd ,QGLYLGXHHO 7HDP 1DW 5RQGH 5RQGH 5RQGHna het 5RQGH 5RQGH De 5RQGH 5RQGH 5RQGH 7RWDDO 3ODDWV sprong. Als ze na deze sprong verder wilden gaan betalen aan de KNVvL opleidingspakket. worden. Het aspirant lidmaatschap kan maar ĂŠĂŠn *RPPHUV &,601/ 1/      met springen dan moesten ze lid worden van de aspirant leden ontvangen een lidmaatschapskaart keer worden aangegaan. Er kan dus niet later 0DHVVHQ &RQQHFWLRQ 1/      5XEHQ een aanmeldingsformulier 3RSV9HURQLFD 1/  Sportparachutist  gesprongen  KNVvL, invullen en KNVvL en ontvangen de en de verder worden als lid“ASPâ€?, alleen 9RV &,601/ 1/     de verschuldigde contributie d.m.v. een factuur Airsportsmail. Op de kaart staat de code “ASPâ€?. Het als gewoon lid “INDâ€? met de contributie. Deze :ROII &RQQHFWLRQ '(    betalen. situatie worden1/leerlingen aparte inschrijftarief KNVvL van â‚Ź 12 nieuwe structuur voorspringers die .XLMMHUGHIn de nieuwe .XL 3RSV9HURQLFD   is komen te  is makkelijker  0HLMMGHYDQGHU 0HL ,QG 1/   aspirant lid. In naam hetzelfde maar de voor- vervallen. Alsleerlingendoorgaanmet springen doorgaan met onze sport. Ook tellen aspirant leden 5DW]NH &RQQHFWLRQ '(      waarden zijn anders: Het aspirant lidmaatschap na 31 december van het jaar aspirant lidmaatschap mee voor het ledenaantal KNVvL naar NOC*NSF :LJJ :L JJHUV HUV 7HXJH3DUDVNL 1/      6PLW in op de dag 3RSV9HURQLFD 1/ loopt tot moeten ze normaal lid worden. Ze moeten  ook stemmen gaat van aanmelding en dan toe. Aspirantleden mogen bijde 7KHLVHQ &RQQHFWLRQ '(      einde van het kalenderjaar, het aantal hiertoe zĂŠlf een inschrijfformulier verkiezingen voor ledenraadsleden. /DVVFKXLM /DVVFKXL MW-U &RQQHFWLRQongeacht 1/  KNVvL invul   n HBP 1RUWH &,601/ 1/ *ULW ,QG 1/ .HUVEHUJ .HUVEHU JHQ &,601/ 1/ 7RUVLQJ 7RUVLQ J 3RSV9HURQLFD 1/ 9ULHVGH &,601/ 1/ 0HLMMHU 0HL 3RSV9HURQLFD 1/ %XUJ %XU JHUV ,QG 1/ 9HUKDDU e KNVvL is volgens ,QG 1/ haar beleidsplan 2011 0HUW] 7HXJH3DUDVNL 7HX 1/ met het instellen van $OWHQD begonnen ,QG 1/een veilig(QJ (Q JZHUGD 7HXJH3DUDVNL 1/ heid managementsysteem (VMS). Dit is 6WRON 7HXJH3DUDVNL 1/ gebaseerd op een systeem wat IVW hanteert voor :LOWLQN 7HXJH3DUDVNL 1/

                   in vorm en kwaliteit. Hoewel deze systemen over   het op afdelingsniveau algemeen goed voldoen   aantal zaken.  missen er een Ten eerste ontbreekt   een HetHoofdbestuur universeel KNVvL inzicht. 

KNVvL Veiligheids beleid VMS

D

Winnaar Paul Gomm ers

P D

ASPIRANT LIDMAATSCHAP KNVvL PARA

          er verschillen  ongevallen. Natuurlijk zijn lucht  sporttechnisch maar basiszaken alsNAW, plaats,   datum, etc. moeten natuurlijk wel uniform zijn.    zijn intussen benaderd om aande Alleafdelingen   implementatie van het VMS Light mee te werken. zijn er 4 aanbevelingen  gedaan: 1) expliciete Ook   borging VMSLight in het  kwaliteitshandboek 

de grote luchtvaart. Uiteraard is dit te zwaar voor de noch de directeur kunnen hier op bondsniveau KNVvL 2) Aanstelling KNVvL veiligheidsmanager. 7RWDDO 3ODDWV 7HDP 1DW 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH 5RQGH luchtsporten, ergo:&RQQHFWLRQ “VMS Lightâ€?. Op KNVvL niveau over vertellen. Ten tweede is er geen normering op 3) Opname VMS Light in de voorwaarden van 1/'(     is nu op een concept opgesteld wat1/op hoofd- clubniveau. Natuurlijk handhaven clubs veiligheid, ledenverenigingen (clubs) van 32369HURQLFD     4) Ontwikkeling    lijnen toepasbaar is&,061/ voor de diverse 1/ afdelingen. maar binnenhun eigenkaders envaak niet met eenKNVvL voorvalregistratieformulier, bij voorkeur ,QGLYLGXHOHQ 1/     Uiteraard hebben de diverse luchtsporten al een een Ten derde elektronisch. De zal in de komende SP hier 7HXJH3DUDVNL 1/ vertaalslag naar een hoger level.   afdeling eigen veiligheidsystemen. Er zijn echte verschillen is er geen uniformiteit in het soort voorvallen en nader over berichten. n HBP -advertentie(Advertentie)

eriaal VIGIL ADVERTENTIE NOG NIET BINNEN

631.3LQGG
Springstof

- In memoriam –

LOUIS VAN DE MOOSDIJK Op 17 februari overleed Louis van de Moosdijk. Louis is lid geweest van het afdelingsbestuur parachutespringen in de periode 1997 – 2002 en jarenlang voorzitter van Skydive Rotterdam. Met het laatste moest hij noodgedwongen stoppen vanwege ziekte. Louis was niet de persoon om zich daar bij neer te leggen en heeft deze periode vastgelegd in een blog: http:// web.me.com/fam.vandemoosdijk/. De afdeling wenst zijn vrouw Ans, zijn kinderen Luuk en Mees, familie, vrienden en Skydive Rotterdam veel sterkte met het verwerken van dit verlies. HBP

Brevetten & bevoegdheden De afdeling para wil de volgende springers feliciteren met het behalen van hun brevet of bevoegdheid in de periode november – maart 2011: A Marijn Verheul, Reinout van Giesen, Laura van den Hurk-Verstappen, Merijn Schilte, Stephan Elands, Inge van der Pol, André Bordin, Rob Schouren, Maarten Bénard B Mirjam Verweij, Gerben Gorkink, Thijs Scholte-Albers, Loes Cuppen, Jeffrey Altena C Ramon Verbruggen, Carry van der Vet, Edwin Kuyer Tandem Jacco van Eerden Senior Rigger Arnold Camfferman, Deyan Bakardhziev, Frank Spiering (alleen ronde bol)

Y L F 2 2 E E E FR I G O

BO

Voor parachutisten die vandaag vallen om Dit jaar vanaf morgen te kunnen vliegen. 22 t/m 25 april Boogie @ Skydive Rotterdam Onstaan vanuit de gedachte RW met FreeFly te  27 t/m 28 april Free2Fly  Tim(e)flies Skillscamp  mixen omdat je beiden parachutist bent. Tim Porter’s Skydive School Uitgegroeid naar een springfeest met RW/FF loadorganisers, Paratec demosetjes, mistery jumps, 29 april t/m 1 mei Boogie @ Paracentrum Texel  BBQ en meierblis.  € 35,- per boogie Paragenot voor Rubberduckie en Skygod. € 50,- beide boogies   Voor de Skydive School van Tim Porter kun je je inschrijven via wsfreebird@gmail.com. Inschrijven voor de Boogie kan op het manifest.  Komt allen vallen!

Geboren

Lone Gaillard,

dochter van Bastiaan en Joyce

Rectificaties SP 2010-04 Voorplaat fotovermelding ontbrak, foto Jasper Schulte. Clubnieuws PCMN SP 3 2010 pagina 14, foto door Paul Serné. Clubnieuws NCPT pagina 14, foto’s door John ten Katen. Sanctieoplegging pagina 4, “onvoldoende gebrek aan bedrevenheid getoond” moet zijn “onvoldoende bedrevenheid getoond.”

8 SP1-08-09 .indd 8

01-03-11 19:19


Opleidingen sala ris- en personeelsadmin istratie

Paramedia

Loont zeker!

Kalender

Verdiep en actualisee r uw vakkennis Krijg antwoord op al uw vragen Direct toepasbaar in uw dagelijkse prakt ijk

Voorjaar 2011

Actualiteitendag Salaris administratie Actualiteitenmidda g Werkkostenregelin g Actueel Basiscursus Salaris administratie BKL Jaarcongres Salaris administratie 2011 Praktijkdag Fiscale Actualiteiten Actueel Praktijkopleiding Medew erker Personeelsza ken MPZ Praktijkopleiding Salaris administratie PDL Slim gebruikmake n van Excel – 3 niveau s

www.KluwerSalarisa dministrat

ie.nl/Opleidingen

O AN

PY

FO

R

TIO MA

N

O WO

PIN

G

M OR

O ATI

NS

K

IV YD AR

ING

TIS

TIC

S

R /PA PA

AS

KI WI

NG

SU

IT

R PA

T Y,

DATUM

WIE

WAT

26-3/27-3

SBS

Ballonspringen

9-4

ENPC

Opening Springseizoen (BBQ)

x

16-4

Teuge

Ballonspringen

x

C

S

F

SBS

FSI Weekend

ISR

2tunnel wedstrijd

23-4/29-4

PA NL

PA training, Belluno, Italië

22-4/25-4

FD

Free2Fly Boogie

x

26-4/27-4

PCT

Free2Fly Skillscamp

x

PCT

Free2Fly Boogie

PCEH

Swoop & PA Wedstrijd

30-4/1-5

Belluno

Dolomiti Cup, Belluno, Italië

x

2-5/5-5

PA NL

PA training, Belluno, Italië

x

5-5/8-5

ENPC

Mini Springweek Maubeuge (voor gevorderde springers)

14-5/15-5

PCEH

FS2-Wedstrijd

20-5/22-5

POPS

Euro POPS Bad Lippspringe

28-5/29-5

ENPC

Scramble 4-way wedstrijd

28-5/29-5

PCEH

Wingsuit Weekend

17-6/19-6

PCEH

Tomscat

x

x x x x x x

18-6/19-6

Airboss

Airboss Longest Days, Lille, Frankrijk

x

Airboss

Airboss Skydiving in Soulac sur Mer, Frankrijk

x

1-7/3-7

SBS

NKP PA 2011

2-7/3-7

ENPC

Hit n’ Run wedstrijd

9-7/10-7

SBS

FSI Weekend

x x x x

11-7/14-7

VPCT

Antonov-2 meeting, massadropping

16-7/17-7

Dutch League

Formation skydiving

17-7/24-7

CISM

WK Militair CISM, Rio de Janeiro, Brazilië

22-7/29-7

ENPC

Springweek @ Maubeuge

x

23-7/31-7

Airboss

Airboss 4Fun Summer Boogie Soulac Part VII, Frankrijk

x

EK + Worldcup Artistics, Saarlouis, Duitsland EK + Worldcup FS, Saarlouis, Duitsland

EL

x

25-6/28-8

FAI

NN

IGE

x

28-4/1-5

FAI

TU

ER

x

30/4

31-7/7-8

OG

OV

x

16-4/17-4 17-4

31-7/7-8

BO

N IE E

x

x

x x

1-8/7-8

-

International Artistic Wingsuit Competition @ Gap, Frankrijk

19-8/22-8

Texel

NKP FS/CF/AE 2011

x

18-8/23-8

PCEH

CF Weekend

x

21-8/28-8

FAI

EK PA, Kikinda, Servië

22-8/28/8

FAI

Worldcup / EK Canopy Piloting, Klatovy, Tsjechië

3-9/4-9

POPS-NL

POPS wedstrijd Hoogeveen

9-9/11-9

ENPC

PA wedstrijd

16-9/17-9

Texel

Finale ESL

x x

x

x x

x x x

24-9/25-9

PCEH

Speedstar wedstrijd

15-10

PECH

Team PA Wedstrijd @ Echten

15-10/23-10

Asiania / FAI

Asiania WPC, Fuyang, China

9-12

PCEH

Nachtspringen

x

16-12

PCEH

Uitwijk nachtspringen

x

FAI

Mondial (alle WK’s) @ Dubai, VAE

x x

x

x

2012 29-11/10-12

x

x

x

x

x

2013 25-7/4-8

SP1-08-09 .indd 9

World Games @ Cali, Colombia

x

x

9 01-03-11 19:20


Ca

Springersview

door: elja verheij foto’s: elja verheij/martie florijn

met... Caspar Burger (ex-Scheidsrechter) Hoe het begon en waar het heen ging… In 1983 ben ik begonnen met springen. Toen zat ik in militaire dienst in Seedorf (D) en om de tijd te doden ben ik begonnen met parachute springen. Van Jan van Male heb ik de grondopleiding gehad. Mijn eerste sprongen heb ik daar gemaakt aan een T10 (grote ronde parachute). Later, na mijn diensttijd, ben ik in Teuge verder gegaan met springen. Daar heb ik mijn b-brevet gehaald en aan een

Curriculum vitae

Naam:

Caspar Burger

Leeftijd:

48 jaar

Woonplaats:

Zevenaar

Beroep:

projectmanager bij de KEMA in Arnhem.

Keuren en certifi-

ceren van elektro-

technisch materiaal.

Daarnaast doe ik ook

een stukje verkoop

en accountmanager.

Wereldwijd.

Aantal sprongen: 53

Brevetten:

PC gesprongen. Bij mijn tweede squaresprong maakte ik helaas een erg harde landing waarbij ik twee ruggenwervels brak. Dat was in 1984. Toen heb ik 8 weken in het ziekenhuis gelegen. Ik heb er geen verlammingen aan overgehouden, maar ik heb nog elke dag last van mijn rug. Daarna heb ik niet meer gesprongen, op een tandemsprong in 1987 na. Toen ik in het ziekenhuis lag voor mijn rug, las ik in de sportparachutist dat ze scheidsrechters zochten. Toen heb ik me aangemeld. Ik heb mijn opleiding voor scheidsrechter in 1985 gehad. Eerst heb ik als trainingsscheidsrechter redelijk wat wedstrijden gejureerd. In 1986 werd ik nationaal scheidsrechter. In 1988 ben ik naar Frankrijk geweest voor de wereldkampioenschappen Canopy Formation. Daar heb ik mijn internationale bevoegdheid gehaald (FAI) voor Canopy Formation. Sindsdien ben ik naar de wereldkampioenschappen geweest in Thailand (1990), China (1992), Australië(1994), Indonesië (1996), (World Cup Amerika, Wyoming (1997), Amerika, Eloy (1998), Finland (2000). Toen kwam ik wat minder in de vrije tijd te zitten en ben ik niet meer zo vaak naar wereldkampioenschappen geweest. In 2006 ben ik nog naar Rusland geweest en in 2008 naar Teuge. Ik ben 3 keer hoofdscheidsrechter geweest en verschillende keren Event Judge. 12 jaar heb ik in de scheidsrechterscommissie gezeten. De coördinatie met de clubs heb ik een aantal jaren gedaan. Een jaar of zeven ben ik voorzitter van de scheidsrechters geweest. Mede daardoor heb ik ongeveer 7 jaar in de sportcommissie gezeten als afgevaardigde van de scheidsrechters. Ik heb me gespecialiseerd in Canopy Formation, maar ik heb ook andere onderdelen gejureerd, zoals PA, stijl, en FS. In 26 jaar als scheidsrechter heb ik bijna 100 wedstrijden gejureerd.

A en B

Curriculum vitae Naam:

Caspar Burger

Waarom koos je voor Canopy Formation? Om de internationale bevoegdheid te halen moest je als trainingsscheidsrechter naar een WK, omdat daar vaak een trainingsstage gegeven wordt. Ik ben toen naar Frankrijk gereisd waar de WK Canopy Formation gehouden werd. Zo ben ik in Canopy Formation gerold. Heb je ervaring met jureren bij tunnelwedstrijden? Ik heb nooit voor tunnelevenementen gescheidsrechterd. Op zich had me dat wel leuk geleken, maar dat is er nooit van gekomen.

Hoe gaat het scheidsrechteren in zijn werk? Er is een hele technische ontwikkeling geweest. In het begin stond je aan een kijker: stopwatch in de hand en daarnaast iemand die jouw opmerkingen opschreef. Ging er een wolk voor, dan kreeg het team een re-jump. Daarna kwam het ground to air video. Een hele grote videocamera op de grond met een grote telelens erop. Het vliegtuig werd dan gewoon ingestuurd en vanaf de grond werd het commando stand-by, exit, gegeven. Nu vliegt de cameraman mee en kijken wij naar de beelden op beeldschermen.

Wat vind je fijner? Nu is het duidelijker. Je hebt geen problemen met bewolking en de beelden zijn veel duidelijker. Tegenwoordig kun je al springen als de wolken hoog genoeg zitten. Het hoeft niet per definitie helemaal blauw te zijn. Vroeger was dat niet zo. Je moest een flink stuk blauwe lucht hebben, zodat de camera vanaf de grond de sprong goed kon opnemen.

Wat zijn jouw kwaliteiten als scheidsrechter? (lacht) Ik denk dat ik een heleboel rust over me heb. Ik ben ook wel streberig om het goed te doen. Over het algemeen denk ik dat ik het goed gedaan heb. Ik mag graag dingen organiseren en dat wordt internationaal ook erg gewaardeerd. Natuurlijk maakt iedereen wel eens fouten tijdens het jureren, maar daarom bekijk je de sprong altijd met meerderen.

Spring Leeftijd:

48 jaar

Woonplaats:

Zevenaar

Beroep:

projectmanager bij

de KEMA in Arnhem.

Keuren en certificeren van elektrotechnisch materiaal. Daarnaast

doe ik ook een stukje verkoop en account-

manager. Wereldwijd.

Aantal sprongen: 53 Brevetten:

10

A en B

Met hoeveel personen jureer je een wedstrijd? Canopy Formation in het algemeen met drie scheidsrechters. Formation Skydiving volgens de regels met vijf man geloof ik. Het lukt niet altijd om er vijf bij elkaar te krijgen en dan wordt het vaak met drie gedaan. In ieder geval proberen we altijd met een oneven aantal scheidsrechters te zijn. Je hebt dan altijd een meerderheid bij beslissingen.


aspe Je neemt cruciale beslissingen. Zijn er ook beslissingen geweest waar springers het niet mee eens waren? Die zijn er heel veel. Springers zien de regels graag uitgelegd in hun eigen voordeel. Wij kijken objectief naar de regels. Soms zijn springers het niet met de beslissing eens. Er is altijd een mogelijkheid om protest in te dienen, maar veelal werd dat niet gedaan. Hoe je het ook went of keert: je moet als springer zijnde de beelden zo presenteren dat je kunt laten zien dat je het punt gemaakt hebt. Wij moeten niet geloven dat er een punt gemaakt is. Ik heb me altijd aan de objectieve regels van het vak gehouden. Door protest is het wel eens gebeurd dat dingen werden teruggedraaid.

Mag je de beelden tussentijds stopzetten? Nee, je moet het in één keer door laten lopen. In het verleden was het zo dat je de beelden op normale snelheid kijkt. Als het nodig is nog eens op de normale snelheid. En het kon dan ook nog in slow motion. Ik ben blij dat slow motion er op een gegeven moment af ging bij Canopy Formation. Canopy Formation is al slow motion, dus het is onnodig om op die manier de beelden te bekijken. Bij FS4 is dat anders. Dat gaat steeds sneller. Als je dat allemaal moet controleren kan ik me voorstellen dat bij dat soort sprongen slow motion weer ingevoerd wordt. Kunnen springers meekijken bij de scheidsrechters? Ik ben daar altijd een groot voorstander van geweest. Wij zitten namelijk niets geheim te doen. Ik ben wel eens bij een wedstrijd geweest en dan ging de deur dicht en mocht niemand komen kijken. Daar houd ik niet van. Openheid heb ik altijd wel gehad. Ik heb ook tijden gehad met het jureren van Canopy Formation dat we het team gewoon binnen riepen: kijk zelf maar wat wij zien. We konden dan uitleg geven waarom we wel of geen punten toekenden. Dit zorgde voor veel begrip en duidelijkheid.

houden met slecht weer. Met de ground to air camera was je veel meer afhankelijk van het weer. Ook kon er maar 1 team tegelijk springen, omdat er maar 1 camera was die alle sprongen vast moest leggen. Als de sprong van 1 team klaar was, kon het volgende team het vliegtuig uit. Nu kunnen er 4 teams vrij snel achter elkaar uit, omdat elk team een eigen cameraman/-vrouw heeft. Een wedstrijd kan dan sneller versprongen zijn. Het mooie aan wereldkampioenschappen is ook dat er op het hoogste niveau gesprongen wordt. Je krijgt echt de mooiste sprongen te zien. Ook vond ik het leuk om mensen uit andere landen te ontmoeten. Plakte je aan zo’n reis voor het WK ook nog een stukje vakantie? Bij Thailand, China en Indonesië heb ik er een aantal dagen aan vast geplakt. Het was niet altijd mogelijk, want ik heb maar een beperkt aantal vakantiedagen en wilde ook nog graag met mijn gezin op vakantie.

Wat vond je lastig aan het scheidsrechtervak? Echt aan het jureren zelf vond ik eigenlijk niet iets lastig. Het is wel lastig om in alle disciplines goed te zijn. Daarom heb ik me ook toegelegd op één discipline. De andere heb ik er dan min of meer ’bij gedaan’. Bij FS kon ik op nationaal niveau voldoende goed jureren. Op internationaal niveau een WK zou ik niet durven: dat gaat me te snel. Daarvoor moet je echt getraind zijn.

hebben om naar een wedstrijd te gaan. Omdat ik zelf niet spring en nooit op een dropzone kom, ging het steeds verder van me af staan. Ik zit te weinig nog in ‘het wereldje’. De band met het springen is minder geworden. Ik heb het met heel veel plezier gedaan.

Wat wil je de huidige springers of scheidsrechters in spé nog meegeven? Het zou mooi zijn als er wat meer mensen willen jureren. Er is echt een gebrek aan scheidsrechters. Er zijn de laatste jaren meer mensen gestopt dan dat er bij gekomen zijn, terwijl het echt ontzettend leuk is om te doen. Het is mooi werk! û (Advertentie)

DRAGSTER MADE FOR

MOTION

RW-/Freefly-/Camera-/Warm-Suits/Freefly-/Swoop-/Base-Pants/Special-Ops-Suits

Heb je wel eens een verkeerde beslissing opgemerkt tijdens het bekijken van beelden? Ik ben wel eens Event Judge op een WK geweest (verantwoordelijk voor het runnen van een evenement). Daar heb ik wel eens ingegrepen toen ik opmerkte dat scheidsrechters het niet goed zagen. Op een gegeven moment zie je het niet meer goed als je heel lang achter elkaar naar beelden zit te kijken. Dan moet je even een pauze nemen en daarna de beelden opnieuw bekijken. Wel eens zijn we om 7 uur ‘s ochtends begonnen en waren we ’s avonds om 8 uur of later klaar.

Team 3-FLY

Waarom stop je er mee? Het begon voor mij op een gegeven moment een sleur te worden. Je hebt alles al gedaan en gezien. Op een gegeven moment kon ik het niet meer opbrengen om mezelf up to date te houden en iedere keer weer lol te

Foto: Frank Täsler

gersview Wat zijn je mooiste scheidsrechtermomenten geweest? Alle wereldkampioenschappen heb ik wel heel erg mooi gevonden. Ik ben wel eens bij een WK geweest die meer dan 2 weken duurde. Naar Australië ben ik volgens mij 2,5 week geweest met heen- en terugreis. Dan had je ongeveer 10 springdagen. Je moest toen nog erg rekening

rainbow design gmbh

TEL. +49 (0) 33932-72461 FAX +49 (0) 33932-72463 Flugplatzstraße 3 | D-16833 Fehrbellin | Germany Email: info@rainbowsuits.com

www.rainbowsuits.com

Ad_RD_NL_75x100.indd 1

11

08.12.2009 12:30:08


PARACENTRUM TEXEL

ClubNieuws

W T

Het seizoen komt er weer aan!!

De winter is gebruikt om een en ander rondom het gebouw aan te passen c.q. te vernieuwen. Als eerste werd besloten, om de geasfalteerde toegang van het centrum eruit te halen en het geheel inclusief het gras-terras te bestraten.

I O Tekst: Jo oosterveer Foto’s: pct

Dit zag er zo goed uit, dat het asfalt voor de hangaar er ook aan moest geloven. De manifest verhoging gaat nog vervangen worden en de containers op de pakplaats, beter bekend als de “Maxi Cosy” zijn inmiddels ook ontruimt en verwijderd: er komt een nieuwe!!! Inmiddels is Jo afgereisd naar Reno voor de PIA meeting en bijscholing (jaja je bent nooit uitgeleerd..) en is ook het Elsinore gebeuren weer van start gegaan (als jullie dit lezen zijn we waarschijnlijk al weer terug). We hebben 33 deelnemers, volle bak dus en het beloofd een leuke tijd te worden. Aan de evenenmentenlijst is de NKP toegevoegd (18 t/m 23 augustus) en de ESL Finals zijn verzet naar 16 t/m 18

september. Tevens wordt er weer een SkillsCamp, 26 en 27 april en een Free2Fly georganiseerd, 28 april t/m 1 mei. Rotterdam is voorloper met 22 t/m 25 april op de kalender. Tot ziens op Texel!! û

AIRBOSS

Tekst: your airboss team; ron, sjon & marjon

WINTERBREAK

Tijdens deze winterbreak ontvingen wij het schokkende nieuws van onze Alfred. We gaan hem zo missen en met ons velen in Nederland en elders. Op de akker van de zomer zal hij zeker bij ons allen in het hart zijn. Familie en alle vrienden nogmaals heel veel sterkte. Sjon en Ron reisden van 27 december t/m 9 januari weer af naar de prachtige DZ tegen het Atlasgebergte te Beni-Mellal in Marokko. Een genot om te springen in een Marokkaanse ambiance, waar we onze Franse paravrienden ook weer troffen. Er is flink doorgesprongen want het weer zat dit jaar mee, de hele periode blue skies en twee Porters tot onze beschikking! Dit keer waren een 15-tal para’s mee uit Nederland, België en Duitsland, die voor o.a. de funjumps, de eisen voor het A en B brevet en de goede springcondities en sfeer naar Marokko kwamen. Een fijne gezellige groep die weer veel lol heeft

gehad, hun aantal sprongetjes weer hebben kunnen maken en voldaan terug zijn gekomen. Eind van dit jaar gaat Airboss Skydiving zeker weer! Wie gaat ermee? Info via spring@airboss.nl. De foto’s staan op www.airboss.nl. Als deze uitgave van de SP in de bus ligt begint het springseizoen alweer snel, bij deze een wake-up call; 1ste weekend start Airboss Skydiving op de locatie Lille/Bondues (N-Fr); 2 en 3 april. Longest Day/Last Weekend te Lille; 18 en 19 juni. Hierna weer richting de akker te Soulac (ZW-Fr) t/m 28 augustus! 4FunSummerBoogie part VII Soulac; zat. 23 juli t/m zon. 31 juli! Wordt weer een feessie! We verwachten veel para’s en hebben dit jaar een 2de kist geregeld, een grand caravan (18 para’s)! Er is weer FS, FF & WS coaching. Meer info via spring@airboss.nl. Zie ook de advertentie in deze SP. Wij zijn er klaar voor! Jullie ook? Tot op een DZ! û Your Airboss Team; Sjon, Ron, Marjon

SKYDIVE ROTTERDAM

Tekst: irma van der burg Foto’s: robin van der pelt

vergaderen...

Clubn Het jaar 2010 zit er weer op. Voor 2010 geldt dat we er, als vereniging, financieel weer goed uit komen. Het verwachte aantal tandems is met 996 tandems ruim gehaald en er zijn ruim 50 AFF leerlingen opgeleid. Daar tegenover staat dat er aanzienlijk minder gesprongen is. De springers, de mensen waarvoor we het allemaal doen, waren wel met velen, maar hebben met elkaar niet het verwachte aantal sprongen gemaakt. Dat het een groot aandachtspunt is voor 2011 is zeker. In 2011 willen we het voor de springer leuker en aantrekkelijker maken om op

12

Rotterdam te komen springen. Bijvoorbeeld door de organisatie van meer evenementen. Momenteel is het winter en staat op springgebied alles op een laag pitje. Er wordt naast de sprongen wel veel vergaderd. Want naast de reguliere vergaderingen van bestuur en instructiegroep is het nu ook de tijd voor de AFF-groep, de tandemgroep en de manifesters om bij elkaar te zitten om 2010 te evalueren en goede afspraken voor 2011 te maken. Namens Skydive Rotterdam heeft Jaap Poot zich beschikbaar gesteld voor een plaats in de ledenraad afdeling parachutespringen. Hij zal zich niet alleen inzetten voor leden van Skydive Rotterdam, maar voor alle springers in Nederland. In deze SP valt meer over de verkiezingen én over Jaap te lezen. Wij hopen natuurlijk op veel stemmen voor Jaap. Tot slot willen wij graag de jaarlijkse PA-wedstrijd aankondigen die traditiegetrouw weer op Hemelvaartsdag zal plaats vinden. En tijdens de paasdagen vindt de jaarlijkse Free2Fly boogie plaats op Skydive Rotterdam. Tijdens de vier dagen durende boogie

worden er tracking-, freefly- en formatiesprongen georganiseerd. Voor elk wat wils dus, zowel voor ervaren als beginnende springers! Dit alles begeleid door top organisers zoals Tim Porter, Koen van der Venne, e.a. En natuurlijk komt ook Dedric Hourde weer langs met demo canopy’s van PD. û


I O ENPC

Tekst: fanny hopmans Foto’s: enpc

ENPC went around the world! In de winterperiode is het natuurlijk tijd voor een winterslaap, af en toe een sprongetje, waarbij je je op 1000ft hoogte in het vliegtuig al afvraagt wat je eigenlijk daar doet. Maar ja, sommige mensen onder ons moesten wel omhoog, zodat ze eindelijk hun 1000e sprong konden maken. Aan de grond hebben we genoten van Jeroen en Laurens’ pogingen tot het CRW’en met de Manta’s! We mochten alleen geen handen schudden toen ze aan de grond stonden. Vreemd?! Andere dagen zijn we in het warme clubhuis gebleven. Kolonisten spelen, filmpjes van het Maaskantje kijken, slap ouwehoeren... zo kom je de dag wel door. Maar om verveling te voorkomen hebben we nog een erg leuk Around the World feestje gehad eind november. Bijna iedereen was in de verkleedkoffer gekropen en had iets opgeduikeld uit andere werelddelen om aan te trekken. De beelden zeggen genoeg...

Een week later zijn we aan de slag gegaan met beelden. Door de videoploeg was er een videoworkshop opgezet. Belangrijke punten omtrent het cameraspringen, zowel bij tandems en de fun-jumps, zijn behandeld. Ervaren en minder ervaren springers hebben er een leerzame avond aan gehad. Maar ja, het is en blijft zo... if it’s not on camera... it didn’t happen. Tussendoor is er nog in de sneeuw gespeeld, met schitterende beelden als eindresultaat. Ook het oliebolspringen is vereeuwigd, de springende oliebollen dan. Inmiddels hebben we het nieuwe jaar ingetoast en zijn de eerste sprongen op 2 ja-

pceh

kom eens langs Ook afgelopen winter bivakkeerde Paracentrum Eelde-Hoogeveen op vliegveld Eelde. Met name in de maand december is er door het vroeg en serieus invallen van de winter niet veel gesprongen, maar de leden die de kou trotseerden hebben kunnen genieten van prachtige vergezichten over een besneeuwd Noord-Nederland! Als altijd is de winter ook een goede periode om plannen te maken voor het volgende zomerseizoen. Voor 2011 hebben we natuurlijk weer de Tomscat Trophy op het programma staan (van 17 t/m 19 juni) en zijn we ook weer gastheer voor de POPS (2-4 september). Een ander belangrijk vast gegeven is de springweek. In 2011 gaan we voor de tweede keer naar Maubeuge, en als gevolg van de succesvolle samenwerking in 2010 ook ditmaal weer samen met onze zusterverenigingen ENPC en CPV. Nieuw voor PECH het komende seizoen zijn een FS2-wedstrijd (op 14-15 mei) en een wingsuitweekend met coaching (28-29 mei). Op 20 en 21 augustus organiseren we een CF-weekend, waarin het niet alleen mogelijk is om eisen voor het C-brevet te halen, maar ook om de echte fijne kneepjes van het koepelformatievliegen onder de knie te krijgen. Geschikt materiaal en deskundige begeleiding zijn beschikbaar! Eind september houden we onze jaarlijkse 5-mansspeedstarwedstrijd. Teams (graag inclusief cameraman) zijn van harte welkom om zich te meten met de specialisten van PCEH! Op 9 december 2011 staat het traditionele nachtspringen gepland, op vliegveld Eelde. Uitwijkdatum is 16 december. Voor alle activiteiten geldt als altijd: wijzigingen voorbehouden. Houd dus onze website www.pceh.nl in de gaten. Zoals misschien bekend is, beschikt PCEH over maar liefst vijf permanente dropzones. Deze liggen alle op of vlakbij de vliegvelden Eelde en Hoogeveen. Hoogtebeperkingen doen zich in ons deel van het land nog nauwelijks voor, dus wil je – bij goed weer – verzekerd zijn van 12500 voet, kom dan eens langs! Van halverwege maart tot ergens in november springen we op vliegveld Hoogeveen, de rest van het jaar op vliegveld Eelde. û

nuari alweer gemaakt! Nu is het weer wachten op betere dagen...Dan kunnen we weer een gat in de lucht springen en ‘s avonds onder het genot van een drankje de dagvideo kijken! Maar buiten al die feestjes om is ons gezamenlijk doel zoveel mogelijk mooie en veilige sprongen te maken! û

Tekst: jarig steringa Foto’s: pceh

(advertentie)

niewus


D H ClubNieuws

Indoor Skydive Roosendaal

Tekst: Indoor skydive Roosendaal foto: Indoor skydive Roosendaal

Meld je nu aan voor de 2Tunnel 2011 De eerste 2 way challenge @ Indoor Skydive Roosendaal 17 april a.s. is het zover! De eerste tweemans tunnelwedstrijd!!! De 2Tunnel Wedstrijd wordt georganiseerd door Indoor Skydive Roosendaal (www.indoorskydive.com) en Tunnel Visie (www.tunnelvisie.nl). Het doel van deze wedstrijd is om op laagdrempelige tunnelwedstrijd te houden waar iedereen aan mee kan doen. Deze wedstrijd moet het nieuwe springseizoen inluiden op een leuke en sportieve manier. Het strijd toneel wordt verdeeld in twee klassen: Rookie en Gevorderden. Als richtlijn voor het verschil tussen deze twee klassen kan

de richtlijn aangehouden worden dat het gezamenlijk aantal sprongen niet meer is dan 200 sprongen of een uur windtunneltijd. Gelieve dit naar eigen inzicht op te geven. Je kunt je opgeven als team, maar ook individueel, in het laatste geval wordt je dan door de organisatie bij iemand anders geplaatst. Niets houd je dus tegen om je nu in te schrijven. De wedstrijd zal na één trainingsronde, in vijf ronden gevlogen worden. We zijn op dit moment nog druk bezig met de organisatie. Dit betekent dat nog niet alles bekend is, dus hou deze website in de gaten. Zoals het er nu naar uitziet belooft het een spektakel te worden. Het maakt niet uit of je een team aanmeldt of je alleen inschrijft. Wij maken teams van de losse

NATIONAAL PARACENTRUM TEUGE

opgehaald en afgeleverd Het Nationale Paracentrum bereidt zich weer voor op een druk seizoen 2011. Inmiddels zijn de eerste cursisten vertrokken met het static-line brevet op zak en de wing op de borst. Er zullen er nog velen volgen want met name de internationale inschrijvingen via de Pathfinders uit Engeland en Fallschirmjaegerkameradschaft uit Duitsland en Frankrijk, stromen binnen.

Voor de sportspringers worden er een aantal leuke evenementen georganiseerd. Niet alleen wedstrijden voor elk niveau maar ook een massa dropping uit een vloot Antonovs, ballonspringen, bigways en korte uitvluchten naar o.a. Ameland staan op het programma. Aan het einde van dit seizoen zijn er plannen om de JMP om te bouwen tot SuperVan. De huidige 675 pk motor wordt dan vervangen door een krachtige motor met maar liefst 900 pk waardoor we continue een stijgsnelheid krijgen van zo’n 1500 ft per minuut. We kunnen dan nog meer sprongen in een kortere tijd realiseren waardoor we kunnen inspelen op de vraag en het soms wispelturige Nederlandse klimaat. Afgelopen jaar is door een aantal enthousiaste

W B

inschrijvingen. Wie weet leer je een nieuw springmaatje kennen.

Deelnemen?

Inschrijven kan via de website www.2Tunnel.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert Ros, manager commerciële & marketing zaken Indoor Skydive Roosendaal. E-mail: rros@indoorskydive. com, telefoon: +31 (0)165 - 520 547 û Tekst: simon woerlee Foto: ncpt

clubleden “de vleermuis” nieuw leven ingeblazen. De eerste twee uitgaven zijn verstuurd en zagen er gelikt uit. Er is zelfs een online versie beschikbaar. Andere leden hebben de Feestcommissie gereanimeerd en zijn ambitieus in de weer om allerlei activiteiten te organiseren voor het groeiend aantal leden. We hopen dit jaar het aantal van 300 clubleden te passeren. Clubhuis “De Wolk” en haar keuken hebben afgelopen seizoen een imposante gedaanteverwisseling ondergaan. De puntjes worden nu op de “i” gezet met vaste weekmenu’s en sfeer verhogende activiteiten. Kortom we zijn er klaar voor om ook in 2011 te vlammen. Iedereen is welkom op het Nationale Paracentrum en de staf kijkt er naar uit om het zowel nieuwelingen als oudgedienden maximaal naar de zin te maken. û

Clubn skydive blauwestad

Tekst: jens doorschodt foto’s: sbs

innovatie

De winter is altijd een rustige periode voor Skydive Blauwestad. Er wordt niet gesprongen tussen december en maart namelijk. De winterstop gebruiken we vooral om weer plannen te maken

14

voor het nieuwe seizoen en het één en ander te verbeteren. Daarom hebben we de laatste tijd een leuk aantal activiteiten op de agenda gezet en hebben we vooral administratieve zaken aangepakt. Doordat we de laatste twee jaar zoveel gegroeid zijn was er behoefte aan een nieuw manifest-systeem en de mogelijkheid om meer zaken online bij te houden. Daarnaast is uiteraard de website weer geüpdate. Wat activiteiten betreft beginnen we het seizoen met een ballonsprong in het weekend van 26/27 maart. Daarnaast komt eind mei FlyLikeBrick weer langs voor wingsuit coaching en organising. Er staan

strandlandingen gepland aan het Blauwestadmeer en nog veel meer leuke dingen. Een van de nieuwe initiatieven zijn de FSI weekenden. Beginnende springers kunnen zich inschrijven en maken die weekenden FSI sprongen zonder extra kosten. Daarnaast overnacht men kosteloos in één van onze bunkhouses û


door:jens doorschodt foto’s: skydive blauwestad

Skydive Blauwestad

W Blauwe Formation Skydiving Instructie Weekenden 2011

Wij maken het leuker en goedkoper!

Wat?

Waar?

Opgave?

Een weekend lang aan de slag met je formatie instructie eisen voor A en/of B brevet? Je betaalt alleen je eigen sprongen! Zelfs overnachten is gratis en je ontvangt nog een aandenken ook. Het enige wat we vragen is wat inschrijfgeld en je gezelligheid. Zaterdag regelen we een buffet, BBQ of daghap voor je. Dit zit bij je inschrijfgeld in.

Skydive Blauwestad ligt maar een half uurtje rijden van Groningen. Alle informatie vind je op onze website www.skydiveblauwestad.nl. Tijdens het FSI weekend slaap je gratis in een van onze bunkhouses bij de Blauwestadhoeve. (een paar autominuten van de dropzone)

Je kunt je opgeven op info@skydiveblauwestad.nl onder vermelding van:

Waneer?

Per weekend betaal je maar € 20 inschrijfgeld. Daarnaast betaal je natuurlijk je eigen sprong en huur van je parachute. Skydive Blauwestad betaalt de sprongen van je FSI-instructeur en je overnachting bij de Blauwestadhoeve.

Dit seizoen 2 weekenden: 16-17 april en 9-10 juli

Voor wie?

Iedereen die er zin in heeft! Je hoeft geen lid te zijn om mee toe doen. De enige eis is dat je je A-brevet eisen om te gaan beginnen met je FSI programma hebt en in de maand voor het weekend nog hebt gesprongen.

Kosten?

Als je een sprongkaart aanschaft van €250 euro krijg je nog eens 10% meer saldo ook. Zoals we al zeiden: wij maken het leuker en goedkoper!

- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Welk weekend je wilt deelnemen - Kort verhaaltje met informatie over jezelf en je springcarrière, met daarin sinds wanneer je springt, je aantal sprongen, waar je normaal springt, etc.

Na je opgave sturen we je meer info over de aanvangstijden en je instructeurs. Let op! Er geldt een maximum aantal deelnemers per weekend, dus vol is vol! Tot ziens bij Skydive Blauwestad! û

(advertentie)

Get your jumping season started with us! Take advantage of our warm Seville sunshine, fast Dornier aircraft and fantastic 15,000ft / 4.600m altitude..!

· 3-day Basic Canopy Course: 04-06 March, 06-08 May · Track Dayz: 19-20 March, 14-15 May

· Cheap Jumps and Free Kit hire for 10-jump FS/FF courses · $kySaver Week 21-25 April, 16-20 May

SkyWalkers Events: all nationalities welcome · Nordic Big Ways 18-25 April · Nordic Record Boogie 30 May-06 June Skydive Spain, Aeródromo La Juliana, Bollullos de la Mitación, Sevilla Tel: +34 687 726 303 info@skydivespain.com www.skydivespain.com

Photos: Jim Harris

niewus New Freefly Events · Freefly Essentials 15-17 April (small group organising) · Absolute Freefly 03-05 July (larger group organising)


DOOR: AB PARA / HBP

VERKIEZINGEN LEDENRAAD KNVvL A Zoals vermeld in de Sportparachutist van december 2010 zullen er verkiezingen worden gehouden voor de afgevaardigden van de ledenraad parachutespringen. Intussen hebben zich 14 mensen kandidaat gesteld voor de 9 beschikbare plaatsen. Het afdelingsbestuur (AB) is blij met dit aantal. De kandidaten staan sinds 3 februari gepresenteerd op de website Het staat eenieder vrij om hen te benaderen voor een nadere toelichting van hun kandidatuur. De stemming vindt online plaats. Als u dit leest kunt u dit als lid als volgt doen: U gaat naar uw persoonlijke portal op http://mijn.knvvl.nl Daar logt u in met uw persoonlijke inlognaam en uw password zoals dat aan u gemeld is op de brief bij uw lidmaatschapspas 2011. U komt dan in het stemmenu. U kunt als lid één keer stemmen, op één kandidaat. Dit geldt voor gewone leden (IND) en voor aspirant leden (ASP). De online stemming kan gedurende 5 dagen plaatsvinden. Op het moment dat u dit leest kunt u online stemmen. De exacte sluitingsdatum zal op de website en op mijn.knvvl.nl vermeld staan. Dit zal ongeveer een week zijn na verzending van de SP. Na het sluiten van de stemperiode zullen de stemmen geteld worden. De 9 kandidaten met de meeste stemmen zullen voor een periode van 2 jaar ( 2011 en 2012) zitting hebben in de ledenraad. In principe heeft ieder gekozen ledenraadslid 1 stem. Indien een lid door meer dan 250 personen is gekozen krijgt hij/zij 2 stemmen in de ledenraad. Per 250 gekozen stemmen krijgt het lid 1 stem extra in de ledenraad. De eerstkomende ledenraadsvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 5 april a.s. bij de KNVvL te Woerden, aanvang 20.00 uur. De daaropvolgende op dinsdag 18 oktober. Het AB gaat er van uit dat deze wijzigingen bijdragen aan een verbetering in de bestuurstructuur en aan een verbetering van het te voeren beleid. Iets wat in deze tijden absoluut gewenst is.

BRYAN MEIJERS

DENNIS VAN DER COELEN

ERIC STAAL

GERBEN GORKINK

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Mijn naam is Bryan Meijers en ik stel mij graag kandidaat om zitting te nemen in de ledenraad van de afdeling parachutespringen. Ik ben als kandidaat voorgedragen namens het bestuur van het Nationaal Paracentrum Teuge.

Mijn naam is Dennis van der Coelen.

Ik ben Eric Staal, 29 jaar en sinds juni 2009 actief als parachutist. Op springgebied ben ik dus een groentje. Dit is voor sommige dingen natuurlijk nadelig omdat ik deze nog moet leren. Aan de andere kant heb ik wel een frisse kijk op het skydiven. Problemen van het verleden ben ik niet mee bekend, waardoor het gemakkelijker wordt objectieve beslissingen te nemen over actuele problemen. Oude problemen hoeven we niet meer op te lossen toch?

Ik wil mijn betrokkenheid met de KNVvL graag vergroten door me kandidaat te stellen voor de ledenraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Eiffel als creditmanager en proces professional. Eiffel is een detacheringbedrijf met ruim 500 werknemers en heeft projectmatig werken hoog in het vaandel bij grote organisaties als Achmea en Essent. De projecten die ik uitvoer zijn hoofdzakelijk in de zorg- en in de energiesector. De opdrachten bestaan o.a. uit het verbeteren van processen door de frisse blik en helikopterview die je hebt als externe medewerker.

Mijn intentie als ledenraadslid is uiteraard om het bestuur van de afdeling parachutespringen van opbouwende feedback te voorzien over het gevoerde beleid. Een speerpunt vandaag de dag is de actieve lobby en onderhandeling met de overheid om luchtruim veilig te stellen waarin wij onze sport kunnen blijven uitoefenen. Daarbij past een goede visie en daarop afgestemd een slim beleid. Ik ben 38 jaar en maakte mijn eerste sprong in 1988 aan een ronde bol. Met tal van onderbrekingen door studie en werk ben ik sinds 1998 actiever gaan springen. Sinds een aantal jaren vlieg ik in mijn vrije tijd als piloot op de Grand Caravan bij het Nationaal Paracentrum Teuge. Ook ben ik zeer regelmatig op de DZ te vinden om gewoon lekker te springen en heb ik een rating als tandemmaster. Kan ik rekenen op jullie stem??

Als PCMN-er in hart en nieren zijn de problemen die de springwereld met Luchtverkeersleiding Nederland heeft natuurlijk heel belangrijk voor mij. Maar die problemen gaan natuurlijk zoals iedereen weet veel verder dan 6000 voet op PCMN. Daarnaast wil ik me inzetten voor de belangen van de gewone (beginnende) springers in het algemeen en van de kleine clubs in het bijzonder. Met vriendelijke groet, Dennis.

Verder ben ik chronisch ziek, ik heb diabetes (type 1). Hierdoor is het springen soms net iets anders dan bij gezonde springers. Omdat het net iets anders, is het handig om ook vanuit deze groep mensen een stem te hebben. Sommige basale aspecten van het springen kunnen door chronisch zieken wel eens heel anders ervaren worden. Helaas ben ik nog niet in staat het weer te beïnvloeden, maar hopelijk de rest binnenkort wel! Met vriendelijke groet, Eric

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik lid van de vakgroepen creditmanagement en AO/ IC bij Eiffel. De vakgroepen zijn een klankbord en adviesorgaan voor de medewerkers en management van Eiffel. Naast mijn werk ben ik ook bestuurslid van het paracentrum Teuge. Door mijn korte springcarrière en werkervaring heb ik een objectieve blik op het beleid van de KNVvL. Met vriendelijke groet, Gerben Gorkink

Met vriendelijke groet, Bryan Meijers

16 SP1-16-18.indd 16

01-03-11 19:36


PARACHUTESPRINGEN

IGOR VAN APEREN

JAAP POOT

LAURENS DEGENAAR

MAARTEN SMEETS

MARJON KRAMER

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Ik stel mij kandidaat voor de ledenraad van de afdeling para om de volgende reden. Ik wil mij inzetten om parachutespringen, in al zijn facetten , in Nederland te behouden en te bevorderen. Speciaal het behouden van de bestaande dropzones en de bijbehorende springhoogtes vind ik van het grootste belang. In het Westen van ons land zullen nieuwe dropzones ontwikkeld moeten worden. Omdat ik gepensioneerd ben kan ik veel tijd besteden aan deze functie. Ik ben in 1986 begonnen met springen en heb 1900 sprongen. Sinds 1995 ben ik hulp-instructeur. Ik ben 9 jaar voorzitter en penningmeester van de afdeling para geweest. Tevens ben ik lid van de Sportcommissie. Daarnaast ben ik nationaal- en internationaal scheidsrechter en jury-lid voor de I.P.C. bij diverse Wereldkampioenschappen. Elk jaar organiseer ik de demo bij de 4-daagse in Nijmegen en Deurningen. Ook onderhoud ik het contact met de Koninklijk Luchtmacht. Naast parachutespringen ben ik regelmatig havenmeester op het vliegveld Ameland. Hopelijk is het bovenstaande reden genoeg om op mij te stemmen.

In het dagelijks leven ben ik Senior Oracle DBA (ICTer) voor de Stichting Eurotransplant (http://www. eurotransplant.org). Buiten het werk spendeer ik mijn tijd aan springen, krachttraining, achter de pc en ga ik graag naar concerten en de film. Ik ben begin 2008 begonnen met springen en zit nu twee jaar in het bestuur van Skydive Rotterdam. Het eerste jaar als secretaris en afgelopen jaar als voorzitter. Als de leden het goedvinden, zal ik ook komend jaar de functie van voorzitter vervullen. Een rookie op springgebied. Duidelijk en eerlijk als het gaat om bestuurlijk handelen. Naast een evenwichtige bedrijfsvoering zorg ik, samen met een aantal andere nieuwe bestuursleden, dus voor vers bloed. In de huidige tijd is het besturen van een skydive vereniging niet beperkt tot de eigen vereniging. Met bedreigingen voor onze sport, op het gebied van luchtvaart, dropzones en milieu, is visie en doortastend optreden op landelijk niveau van groot belang. Hierbij is iedere springer, wel of geen lid, net zo belangrijk. Het gaat erom dat we met z’n allen lekker kunnen blijven springen.

Allereerst zal ik mijzelf kort voorstellen om een indruk te geven van wie ik ben. Mijn naam is Laurens Degenaar en ik ben in 2004 begonnen met springen op Seppe bij de Eerste Nederlandse Parachutisten Club. In 2006 ben ik opgekomen op de Koninklijke Militaire Academie en ben daar ook gaan springen bij de Cadetten Parachutisten Vereniging (CPV). Sinds het voorjaar van 2008 ben ik bij deze vereniging ook actief als hulp-instructeur. Tevens ben ik van begin 2007 tot 2010 actief geweest in het bestuur van CPV, waarvan twee jaar als voorzitter. Inmiddels heb ik ongeveer 1200 sprongen en vind het interessant om ook beleidsmatig met de sport bezig te zijn. Mijn motivatie om actief te worden voor de Ledenraad heeft een aantal redenen. Zo wil ik ervoor zorgen dat het parachutespringen in Nederland voor zowel beginnende als gevorderde springers mogelijk blijft. Zeker met de huidige luchtruimproblematiek denk ik dat hier een belangrijke rol voor de KNVvL is weggelegd. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende dropzones in Nederland opengesteld blijven, of dat er nieuwe dropzones gevonden worden waar het parachutespringen op permanente basis voortgezet kan worden. Hierbij vind ik het belangrijk dat er goede onderlinge coördinatie is tussen de verschillende partijen die hierover wat te vertellen hebben. Verder hecht ik waarde aan werkbare richtlijnen en regelgeving die gelden binnen onze sport.

We kennen allemaal dat gevoel. Dat gevoel van de ultieme vrijheid, dat gevoel dat je krijgt als je uitstapt, en met niets dan de lucht wat je tegenhoud. Parachutespringen is een jonge sport die nog steeds in ontwikkeling is. Jammer genoeg is de luchtvaart dat ook. Elk jaar neemt de ruimte voor onze sport af.

Ik ben Marjon Kramer, 45 jaar, woonachtig te Purmerend, getrouwd en 2 kinderen.

Een nieuw tijdperk is aangebroken, het moment voor vernieuwing en verjonging. Sociaal Nederland staat compleet op z’n kop door de ongekende groei van bijvoorbeeld; Hyves, Twitter en Facebook. Het zou mij verbazen als er nog parachutisten in Nederland zijn die geen toegang tot internet hebben. Toch is onze ondersteunende organisatie maar langzaam aan het veranderen.

Ik heb zelf rond de 800 sprongen gemaakt, D brevet, geen instructie papieren, laatste springlocaties Soulac, Lille, Marokko, Sevilla.

Met vriendelijke groet, I.P.van Aperen

Met vriendelijke groet, Jaap Poot

Met vriendelijke groet, Laurens Degenaar

SP1-16-18.indd 17

Laat mij jouw stem zijn om ook parachutespringen de ruimte te geven en de afdeling en sport te blijven vernieuwen. Als jeugdig gemeenteraadslid kan ik onze afdeling helpen met ons mee te groeien in deze moderne tijd. Met vriendelijke groet, Maarten Smeets

Doe alle administratie/ boekingen van Airboss Skydiving vanuit thuis, sinds 3 jaar fulltime. Voorheen parttime in de medische sector (verpleging en adm. polikliniek).

Het springen (FS) is even op een laag pitje gezet, maar ben wel met Freefly begonnen o.l.v. coaching in de windtunnel, ook erg gaaf om te doen. Verder blijf ik op de hoogte van de parasport door het werken voor & met Airboss Skydiving. Laatste jaren al in de Ledenraad gezeten als afgevaardigde van Airboss Skydiving en zou dit graag willen continueren. Dus laat je stem gelden als jij dit ook wilt! Met vriendelijke groet, Marjon Kramer

17 01-03-11 19:31


VERKIEZINGEN LEDENRAAD KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN

MARTY VAN NIGTEVEGT

ROGIER CARPER

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen, Bij deze zou ik me graag kandidaat stellen namens PCMN voor de ledenraad, omdat het parachute springen in Nederland goed vertegenwoordigd moet zijn. In juli 2008 ben ik begonnen aan mijn static-line opleiding bij PCMN in Hilversum. Na iets meer dan een jaar en 100 sprongen heb ik mijn A-brevet gehaald. In maart 2010 heb ik mijn B-brevet gehaald op FS, waarna ik in juli 2010 mijn HI bevoegdheid heb gehaald na ca 200 sprongen. Het opleiden en droppen van leerlingen is één van de leukste dingen om te doen en de dankbaarheid die daar uit volgt is een zeer grote boost om het nogmaals te doen. Afgelopen november 2010 ben ik opgegaan voor mijn C-brevet, maar helaas heeft een 5.5 voor algemeen er voor gezorgd dat ik daar nog even een mondelinge her voor moet doen. Ik ben er bijna zeker van dat ik dat ga halen. Ik heb nu ongeveer 260 sprongen.

18 SP1-16-18.indd 18

Door mijn HI-schap en (hopelijk) ook binnenkort mijn C-brevet denk ik over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om een goede mening over de vertegenwoordiging van parachutespringen in Nederland te hebben en een juiste aanvulling te zijn voor de KNVvL en het parachutespringen in het algemeen. Met vriendelijke groet, Marty van Nigtevegt

VICTOR SPAAN

WENDOLIEN KRUL

ZOË BAKKER

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

Beste leden van de KNVvL afdeling Parachutespringen,

In 1999 ben ik begonnen met een static-line cursus op Texel samen met 3 goede vrienden. Een jaar later verder gegaan met AFF (Accelerated Free Fall) en daarna helemaal verslingerd aan het springen. Skydive University en een eigen parachute, boogies en FS-4 met TiramisU. Na wat stages in Deland heb ik het hogerop gezocht in de AAA-klasse met Team NRG.

Geboren op 21-4-1941, gehuwd met Mies Spaan. Mies is vele jaren scheidsrechter parachutespringen geweest. Ik ben vader van twee eveneens springende volwassen zoons. Alweer ruim 40 jaar actief in onze sport, met daarbij inmiddels ca 2.800 sprongen. Deze sprongen zijn In hoofdzaak gemaakt met formatiespringen en accuracy (PA). In de laatstgenoemde discipline neem ik nog deel aan wedstrijden. Naast sprongen in vele Europese landen, ook gesprongen in de USA, Zimbabwe, NieuwZeeland en Australië. Veel contacten in de wereld via het POPS-gebeuren.

Hoewel ik met tweeëntwintig sprongen relatief nieuw ben in de sport, wil ik mij wel graag ervoor inzetten. Allereerst is het verenigingsleven mij enorm dierbaar. Het belang van de kleine clubs in Nederland is nog steeds groot. Hier zal ik mij dus enorm sterk voor maken. Daarnaast staan onderwerpen als hoogtebeperkingen, lokale politiek en overheden, en de problematiek met Schiphol en de LVNL bij mij hoog op de agenda. Tenslotte ben ik kritisch aangelegd en durf ik vragen te stellen.

Mijn motivatie om me kandidaat te stellen voor de Ledenraad is dat ik me sterk wil maken voor deze sport. Ik ben toch wel als een blok voor de sport gevallen en heb tijdens mijn nog korte springcarrière zeer veel inspirerende, leuke mensen ontmoet. Ook al ben ik een ‘rookie’, je krijgt helaas al snel in de gaten dat het geen makkelijke tijden zijn voor de sport in Nederland (samenvoeging Eelde-Hoogeveen, Lelystad, hoogtebeperking PCMN, dropzone probleem Rotterdam). Om een bijdrage te kunnen leveren is het handig als je je kunt verplaatsen in de diverse betrokken partijen en daarnaast sterk bent in (je eigen) communicatie. Door mijn werk in de adviesbranche (overheden en hard zakelijk) ben ik gewend om met diverse partijen te communiceren en onderhandelen. In mijn vrije tijd schrijf ik een blog op www. good2b.com, een highend fashion- en lifestyle website. Uiteraard gaat het vaak over springen, met als onderliggend doel mensen op een subtiele wijze te informeren, eventuele vooroordelen weg te nemen en uiteraard hopelijk te enthousiasmeren.

Toen we in 2007 weer met elkaar om tafel zaten en de plannen voor de WorldCup bespraken ben ik naast het team trainen verder betrokken geraakt bij het coachen, eerst met skillscamps en later ook het coördineren van het 1-on-1 springen op Texel. Naast FS-4 ook actief met FS-8 met 2-op-6 weekends en recentelijk aan de zijlijn betrokken bij het Dutch 8-way project. Na mijn ongeluk in juni 2010 heb ik mijn aandacht gevestigd op het mede-organiseren van de NKP 2010 op Texel en de ESL 2010. Ik werk bij Deloitte Enterprise Risk Services als ICT Security Manager en IT Auditor. In die rol adviseer ik over ICT beveiligingsvraagstukken en controleer ik de betrouwbaarheid van ICT bij grote ondernemingen. Met vriendelijke groet, Rogier Carper

Sinds 1992 lid van de ledenraad, met name omdat de ontwikkelingen rond het luchtruim en het gebruik van dropzones zorgen baren. Andere belangrijke aspecten die de aandacht verdienen zijn; veiligheid, vliegtuigzaken en het financiële reilen en zeilen van de KNVvL. Mijn bestuurlijke ervaring bestaat ondermeer uit 12 jaar lid hoofdbestuur van de KVNRO (Kon. Ned. Ver. van Res. Off ’n) met daarnaast het lidmaatschap van vele commissies. Daarnaast vele jaren actief geweest in het georganiseerd overleg met de Klu.

Met vriendelijke groet, Wendolien Krul

Met vriendelijke groet, Zoë Bakker

Mijn kandidatuur wordt gesteund door de vereniging POPS-NL. Met vriendelijke groet, Victor Spaan

01-03-11 19:37


door: Ronald Overdijk, HBP foto’s: Ronald Overdijk, HBP

International Parachuting 

Jaarverg De 63ste vergadering van de IPC vond plaats in Bar, Montenegro van 26 t/m 30 januari. Op deze meeting worden zaken vastgesteld als internationale wedstrijdreglementen, bids voor EK’s en WK’s, sportbeleid, veiligheid & training, scheidsrechters, financiën, selectie, etc. In totaal namen er 28 landen deel dit jaar. Hieronder een verslag op hoofdlijnen. Sportbeleid en FAI

Het zogenaamde“IPC strategic plan”is bijgewerkt en aldus aangenomen. In dit plan wordt benadrukt dat de IPC mikt op presentatie van de sport door middel van aanpassing van de regels en wedstrijdformat, een uniform scoringssysteem, selectiesystemen en veiligheid. Het financiële aspect moet hierbij ook op orde zijn, zonder geld immers geen goede wedstrijden. Een en ander sijpelt naar beneden naar de diverse wedstrijdcommissies, en in de eisen zoals die gesteld worden aan bieders op wedstrijden. De relatie met de FAI kwam ook aan de orde. Er is nu een aparte media liaison. Het FAI contract met Flying Aces is verlengd. In 2010 is dit bedrijf bij diverse WK’s geweest om een productie over springen tot stand te brengen. Een en ander is te zien op www. airsports.tv. Ook andere luchtsporten komen aan bod. De FAI heeft overigens sinds einde 2010 een nieuwe president. De FAI gaat ook haar financiële structuur aanpassen omdat voortgaan op de huidige voet zal leiden tot een faillissement. Er zullen meer gelden uit wedstrijden gegenereerd moeten worden en de contributiestructuur wordt opnieuw bekeken. Dit jaar zal de FAI ook verhuizen naar een volledig nieuw gebouwd onderkomen, zijnde het “International House of Sports”. Dit voldoet meer aan de eisen van deze tijd en de diverse airsport commissies.

verstrekken en geen exacte cijfers. Ondanks dat is er het volgende te melden: 40 rapporterende landen, 62 dodelijke ongevallen over 955.558 springers (waarvan 735.028 tandems) en 5.452.521 sprongen (waarvan weer 735.028 tandems). Dit komt neer op 1 dode per 87.944 sprongen. Dit getal zit al jaren gemiddeld op de 90.000 met uitschieters naar 116.827 (2006) en 74.700 (2001). Grootste groep dodelijke ongevallen zijn de ervaren springers, 30% van de ongevallen gebeurt na het succesvol openen van de hoofdparachute, 79% heeft human error als oorzaak. Ook houdt deze commissie gegevens bij over AAD’s. De rapporten zijn digitaal te vinden op de nieuwspagina van de afdelingswebsite.

Wedstrijdreglementen De diverse commissies hebben wijzigingen in hun reglementen doorgevoerd. Het voert te ver om die hier allemaal in detail te behandelen. Deze komen eind februari online op http://www.fai.org/ parachuting/documents. Bij de artistic events is de speedronde van freeflying beëindigd en vervangen door een zelf samen te stellen verplichte ronde uit een pool van veel nieuwe figuren (net als bij kunstschaatsen). Bij koepelformatiespringen een verduidelijking van de stairstep, bij formatiespringen verduidelijking van grips en assisting handholds en een aanpassing van de VFS divepool. Alle drie de vrijeval disciplines hebben de regels voor videodubbing aangepast naar een format. Voor de toekomst zal High Definition verplicht gesteld worden. Bij PA is de regeling voor de finalesprongen aangescherpt. Bij Canopy Piloting is de belangrijkste wijziging dat het calculatiesysteem van de scores terug is naar het systeem van 2009/2010. Percentages worden per ronde berekend i.p.v. eerst alle drie even optellen

en dan percentages toepassen. Dit is iets representatiever voor het daadwerkelijke sprongresultaat. Verder zal het onderdeel “freestyle” als nieuw event getest worden.

Wedstrijden

Belangrijkste wapenfeit was de beslissing omtrent de Mondial 2012, een combinatie van alle WK’s op één locatie. De strijd ging tussen Italië (Belluno) en Dubai. Een ongelijke strijd, Dubai is veel goedkoper en voldoet meer aan het Strategic Plan. De locatie is natuurlijk super, boven het bekende Palm Island. Heel belangrijk voor Nederland is ook dat er zeer veel landen deel zullen gaan nemen. Hierdoor wordt voldaan aan de subsidiecriteria van NOC*NSF voor categorie topsport 2.1. Datum: 29/11-10/12. Noteer het vast in je agenda! Is het niet om deel te nemen, dan tenminste om de Nederlandse Teams toe te juichen en deze bijzondere plek te ontdekken. Voor de goede orde wordt nog vermeld dat Bosnië Herzegovina de intentie heeft uitgesproken om in 2014 de Mondial te willen organiseren. Verder werd gesproken over de World Air Games. Diverse steden willen dit organiseren maar concreet kon of wilde de FAI nog niets melden. DeWorld Games 2013 zijn wel duidelijk, 25 juli – 4 augustus in Cali, Colombia. Onderdelen: Canopy Piloting en precisielanden voor schermvliegen. Ondergetekende is als liaison aangesteld (ja, ik spreek Spaans, dat scheelt). Er is voor 2012 een test event gepland. De Worldcup / EK voor Canopy Piloting 2011 werd toegekend aan Klatovy, Tsjechië van 23 t/m 28 augustus. Ook werd er voor 2012 een EK voor FS en artistics toegekend aan Prostejov, Tsjechië. Dit staat nu nog onder voorbehoud gepland voor de eerste week september. Tenslotte heeft Asiania nog wed-

Parachut Veiligheid

De Technical & Safety Committee verzameld gegevens over ongevallen en compileert die in jaarverslag. Doel is om informatie te verzamelen en risico analyse toe te passen. De laatste cijfers zijn van 2009. Grootste probleem is de relatief lage response rate (slechts 50% van de bij de IPC aangesloten landen verstrekt informatie) en het feit dat veel landen schattingen

20

foto


 Commission Jaarvergadering

Dit moet nader uitgewerkt worden, waarbij gedacht wordt aan een ranking list, een tour van events, dan wel continentale competities. Ondergetekende houdt hierbij een vinger aan de pols.

rgadering Igor van Aperen was als observer aanwezig en kon zo die belangen behartigen.

strijden gepland staan in Saudi Arabië en China. Meer info hierover op www.asiania.org, Asiania heeft 28 landen als lid.

Scheidsrechters en jurering

Dit jaar werd een belangrijke stap gezet; er werd gekozen voor een contract met een vaste leverancier voor een scoringssysteem. Cametrix uit Engeland werd gekozen uit 4 bieders. Organiserende landen van EK’s en WK’s hoeven niet meer te kiezen uit diverse systemen, allen met voor en nadelen. Het gebruik van het IPC systeem is verplicht gesteld, voor een periode van 4 jaar. Dit systeem is overigens ook gekozen voor de NKP op Texel dus Nederland heeft al een goede stap gezet hierin. De internationale scheidsrechterslijst voor 2011 is wederom vastgesteld.

Overigen

De in 2010 gestarte werkgroep voor wingsuit heeft niet echt besluiten kunnen nemen. Er is nog teveel onduidelijk en de wingsuiters zijn internationaal nogal verdeeld, vooral op de jureringscriteria. 2011 wordt een testjaar om de verschillende mogelijkheden te proberen. Als dit allemaal lukt zal het in 2012 in de sporting code worden opgenomen. Jarno Cordia zit o.a. voor Nederland in deze werkgroep. De KNVvL heeft vorig jaar de NOC*NSF subsidiecriteria voor deelname /subsidie internationaal aangekaart. Om als sport categorie 1 te kunnen zijn moeten er 55 landen deelnemen aan een WK, inclusief selectie. Nou zijn er niet zoveel landen op een WK parachutespringen, maar met een selectie daarbij mogelijk wel.

De Sporting Code ondergaat voor 2011 veel wijzigingen, evenals de internal regulations. Wat opvalt is dat er (te)veel gepraat wordt over punten en komma’s en regels (te) vaak gewijzigd worden. Het zou wellicht beter zijn tijd te besteden aan het implementeren van het Strategic Plan. Ook duurt de vergadering erg lang, maar liefst 5 dagen. Dat moet eigenlijk efficiënter en korter. Maar goed, na al die dagen hebben de Nederlandse afgevaardigden (Ronald Overdijk, Henny Wiggers, Igor van Aperen) veel kunnen bijdragen en regelen. Sommige landen sturen één afgevaardigde maar dan kun je eigenlijk alleen maar luisteren en niet actief bijdragen. De volgende vergadering zal op het Zuidelijk halfrond zijn, in Buenos Aires. û

(advertentie)

Adopteer een parachute

uting foto: Edward Blaauw

Huur b

ij ons per spro ng of per maan d

Parachutes vergelijken

Onbezor gd op spring vakantie Veilig downsizen Shop & loft ~ Teug

e

055 - 323 19 2

8

21

www.parachutecase.nl


TEKST: JEAN MENTES FOTO’S: PETER LEEMEIJER, EDU MERTZ

EEN VLAG ZO GROOT ALS

DE NATIONALE

TR

SKYDIVERS STELEN DE SHOW OP SURI NA P

aramaribo was de dagen vóór 25 november al in feeststemming; de vijfendertigste verjaardag van de Onafhankelijkheid vier je ook maar één keer. Door de overheid en het bedrijfsleven was een gevuld programma van feestelijkheden aangeboden. Het slotevenement zou - naar een verloren gewaande traditie - weer verzorgd worden door para’s. Die zouden na vele jaren weer een demonstratiesprong uitvoeren in het hartje van de hoofdstad, op het Onafhankelijkheidsplein tussen het presidentiële paleis en de Suriname rivier.

H Het werd voor de toeschouwers én de para’s het hoogtepunt van de viering van 35 jaar Surinaamse Onafhankelijkheid. Ruim dertigduizend mensen hadden op die heugelijke donderdagmiddag al genoten van de adembenemende vliegstunts van het Braziliaanse luchtacrobatie team “Esquadrilha da Fumaça”. De luchtacrobaten kwamen pas echt dichtbij toen er een dozijn internationale skydivers één voor één veilig landden op het Onafhankelijkheidsplein. Aan bewonderende kreten en warm applaus ontbrak het niet. Vooral de Surinaamse springer van het team, Robby Pinas, kreeg van

zijn landgenoten een lange ovatie. Toen Jan van Sinderen als laatste springer de enorme Surinaamse vlag van 10 bij 15 ontplooide boven de Suriname rivier en er langzaam mee richting het plein vloog, ging de toegestroomde menigte uit de bol en barstte uit in een oorverdovend gejuich. Suriname heeft wat met demonstratiesprongen. In 1978 werd de viering van de Onafhankelijkheid voor het eerst opgeluisterd door sportparachutisten. Dat ging zo door tot de viering van de tiende verjaardag in 1985. De traditie werd voor de 35ste verjaardag nieuw leven ingeblazen door Surinaamse skydivers van het eerste uur Arthy Gorré en Gerold van Dijk van de Stichting Skydive Suriname en door Poetie Doerga van

Free2Fly. Zij legden de contacten met overheid en sponsoren, regelden de springvliegtuigen en gaven de sportieve leiding in handen van Herman Landsman, coach en teamcaptain van Skydive Suriname. Hij was het die ook al 25 jaar geleden de demonstratiesprongen had gecoördineerd. Het demonstratieteam bestond uit in totaal vijftien leden van vier verschillende nationaliteiten. Hiervan waren Ernst Woerlee, Gerold van Dijk, Robby Pinas en Jean Mentens 25 jaar geleden ook al van de partij. In wisselende samenstelling zijn er in de week van de Onafhankelijkheidsviering door het hele land niet minder dan 8 succesvolle demo’s gesprongen. Behalve in de hoofdstad brachten de para’s ook honderden toeschouwers op de been in Nickerie, Moengo, Albina, Groningen en Wageningen en op 2 locaties in Coronie. Op de internationale luchthaven van Zanderij werd er voorafgaand aan 25 november door de 15 deel-

22

SP1-22-23 PG-PA.indd 22

01-03-11 19:41


LE

TROTS

RI NAAMSE ONAFHANKELIJKHEIDSVIERING

- advertentie-

nemende para’s geoefend en na de demotoer werden er tandems gesprongen op vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo, goed voor in totaal bijna 100 sprongen. Reikhalzend kijken de springers al uit naar de viering van de 40ste verjaardag van de onafhankelijkheid.

SP1-22-23 PG-PA.indd 23

Met dank aan: Skydive Suriname, Telesur, Surinam Airways, Ballast Nedam, Trans America, Gum Air, Steenslag bedrijf Raghoebarsing, MAF, The North Resort, Para Park Resort, Trienko, Blue Wing Skydivers: Herman Landsman, Jan van Sinderen, Poetie Doerga, Robby Pinas, Gerold van Dijk (tevens organisatoren), Edu Mertz, Leander van der Snel, Tim Ooms, Matthijs de Groot, Peter Leemeijer, Tim Porter, Ado de Schipper, Ernst Woerlee, Jean Mentens.

01-03-11 19:41


M TEKST & FOTO’S: HENNY WIGGERS

SKYDIVE DUBAI (FAZZA SKY UAE) Z

oals velen weten ga ik graag naar evenementen, wedstrijden en mooie bijzondere locaties. Na de succesvolle wedstrijd van vorig jaar, beschreven door Ronald Overdijk in de SP van destijds, stond de Dubai International Parachuting Championships & Gulf Cup (www. emiratesaviation.org) hoo op mijn lijstje. Niet alleen de bijzondere ondergrond zoals de Palm, de Wereld en de nieuwe grote Palm maar ook Dubai an sich en de cultuur trokken me erg aan. De trip heeft m’n verwachtingen ver overtroffen.

Zoals verwacht speelt geld daar een grote rol en daarom eigenlijk geen rol. Nadat vorig jaar voorzichtig een kleine DZ was gestart op het opgespoten paddestoel achtige schiereilandje, oorspronkelijk bedoeld om het duurste 7 sterren hotel ter wereld te bouwen, was het dit jaar al uitgegroeid tot een heuse DZ met (korte) verharde startbaan met een Porter plus Twin Otter . Inmiddels is er bekend gemaakt dat de startbaan verlegd wordt zodat deze langer kan worden, mede omdat men graag een tailgate kist wil zoals b.v. een Casa 212. Tevens is er een grote

120 x 40 meter pond met perfecte in- en uitloop aangelegd gevuld door vele tankwagens met, naar zeggen, voor € 300.000 aan zoet water. Het zoute water op enkele meters afstand was niet zo fijn voor de chutes. Misschien is het goed om even uit te leggen hoe de verhoudingen daar liggen. Alles in Dubai draait om de Sjeik. Één van zijn zoons, Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, is aangewezen als troonopvolger en heet nu dus prins. Deze prins is een topsporter in verscheidene sporten en is o.a. skydiver en tunnel freak met ± 250 sprongen en vele tunnel uren. Onder auspiciën van de koninklijke familie is niets te gek. De DZ Skydive Dubai (www.skydivedubai.ae) is onderdeel van Fazza Sky, evenals Fazza Boat of Fazza whatever. Fazza is het huismerk van de familie en het lijkt erop dat daar de financiële injecties vandaan komen. Uiteraard moet de DZ self-supporting zijn, maar het evenement is iets geheel anders. In mijn ogen zijn de exorbitante evenementen, gebouwen, etc. een vorm van drang naar erken-

ning. Men heeft geld genoeg maar wil aangeven dat ze er ook iets mee kunnen doen. Kennis en ervaring die ze zelf niet hebben wordt duur ingekocht. De meeste “problemen” worden op die manier opgelost. Zo ook voor de organisatie van de wedstrijd. Alles werd geregeld door Duits taligen op een zeer strakke maar soepele manier. Voor insiders bekende mannen die jarenlange ervaring hebben met wedstrijdleiding, judging, manifest, noem maar op. Na een sublieme openingsceremonie, bijna Olympische spelen waardig, met o.a. vuurwerk en nachtelijke aerobatic lucht shows (verlicht vliegtuig en paramoteurs) kon de wedstrijd beginnen. Classic Accuracy (PA) en Canopy Piloting (CP of Swoop) werden beurtelings versprongen op de DZ zelf. Vierman FS vond parallel plaats en de landinsgzone was midden op een blad van de Palm. Een buitengewone locatie vanwaar we met een busje weer teruggereden werden naar de DZ. Helaas speelde de wind soms parten en kon er 2½ dag niet gesprongen worden, een uitgelezen kans om de stad te ontdekken. De super grote Malls

24 SP1-24-25.indd 24

01-03-11 19:59


- advertentie-

(met ingebouwd Aquarium, watervallen en een indoor skibaan), de oude stadskern (Souq) met haven, winkeltje en goud shops aan de Creeq, Burj Kalifa (nu Burj Dubai) het hoogste gebouw ter wereld, Dessert Safari met Kameel rijden, 4x4 en snowboard surfen op de zandduinen en nog veel meer aantrekkelijke toeristische uitjes. Ondanks de lange periode (11 dagen) is uiteindelijk niet alles versprongen. Bij PA en CP waren de laatste rondes niet geldig omdat enkele springers de ronde niet konden completeren vanwege te harde wind. Dit had nogal wat stress tot gevolg omdat dit wezenlijk van invloed was op de uiteindelijke ranking. Bij sommigen tot conspiracy complotten aan toe maar zo zijn de regels. Als de ronde niet compleet is op moment van de vooraf genoemde wedstrijd sluiting dan telt deze niet mee. Jammer, maar helaas. Deze regels gelden voor ons allemaal dus daar moet je mijns inziens niet over zeuren. De wedstrijd was zoals te verwachten een zeer groot succes en we zullen de komende jaren

SP1-24-25.indd 25

Dubai nog vele malen in de SP tegenkomen. Dubai zal het FS 500-way Big Way Wereld Record evenement (www.dubai500.com) huisvesten met een 253-way in Jan/Feb 2012 en de 500way in Jan/Feb 2013. Zoals in het verslag van de IPC meeting in dit blad te lezen is heeft Dubai ook de Mondial 2012 toegewezen gekregen. Een aanbod voor werkelijk alle disciplines (incl. demo wedstrijd Paraski in de indoor hal en 30° schuine helling) waar geen andere organisatie ook maar bij in de buurt kan komen. Sneu voor Italië want die hadden ook een nette aanbieding voor een Mondial in Belluno, echter zonder CP. Als try-out voor de Mondial en om de Gulf Cup qua tijd iets naar voren te trekken (i.v.m. de 253-way) wordt er eind dit jaar van 29 Nov t/m 10 Dec nogmaals de D-IPC & Gulf Cup georganiseerd, deze keer op ons verzoek inclusief de 3 Canopy Formation (CF) disciplines. Al deze evenementen staan in m’n agenda, in het bijzonder camera werk bij de Big Ways. Ik was al Platinum Frequent Flyer maar kan alleen al een afzonderlijke kaart aanvragen voor Dubai de komende 2 jaar. 

meer info? check de website: www.obeygravity.com

01-03-11 19:59


TEKST: SABINE GIJZEN FOTO: HENNY WIGGERS

van de buitenste lijntjes in slaap was gevallen en had gereageerd op de key. Al met al een mooie dag. Dag 2 startte om 7 uur ’s ochtends in de hoop de gemiste vierde sprong van dag 1 in te halen. Dat lukte en met wat extra hoogte tot 20.000 ft werd op deze dag de signature formation van het event gelegd. Als beloning ontving iedere springer een mooi t-shirt met daarop deze zelfde formatie en een NSL paraplu. Een leuke uitdaging voor iedereen die nog met een lijnvlucht naar huis moest. Dag 2 werd afgesloten na 5 sprongen en de sponsorfoto’s van het hele Kaleidoscope team. Daarna werd BJ nog in het zonnetje gezet. Op zijn Amerikaans geëerd en bedankt voor de vele jaren inzet in de springwereld, o.a. Kaleidoscope en natuurlijk the World team! Als dank kreeg BJ, de man die James Bond liet vliegen, een door alle springers gesponsord James Bond horloge, gemaakt in beperkte oplage.

KALEIDOSCOPE O

p 18 november was het dan zover: het 10-jarig jubileum van Kaleidoscope. Een event dat ooit, tien jaar geleden dus, begon om de NSL 4-way competitie op te leuken: to give it something for the eye. En dat moest dus groots, oftewel 100-mans formaties: leuk om te zien van de grond. Na een stop-over van 3 dagen in New York, waar we zijn wezen shoppen en sight-seeën met de metro en op de fiets(!) zoals goede Nederlanders (of Belgen) betaamt, kwamen we op dinsdag midden in de nacht aan in Deland. Een paar uurtjes slaap en dan vroeg weer op om ons te registreren en daarna af te zakken naar Orlando’s pretpark Island of Adventures. Rollercoasters en zeer natte wildwaterbanen waar zelfs de ‘people dryer’, een grote föhn waar je met 3 – 4 personen in paste, niet tegenop kon drogen. Gelukkig was het lekker weer zodat we niet allemaal al verkouden waren vóórdat we met de sprongen zouden beginnen. Donderdag was het zover. Om 8 uur stond iedereen klaar voor de briefings en het langdradige gewauwel waar Amerikanen zo goed

26 SP1-26-27.indd 26

in zijn. Leader of the pack was BJ Worth die helaas zelf niet meesprong omdat hij herstellende was van een operatie aan zijn schouder. De Skyvan en vier Twin Otters hadden Roger Ponce de Leon en Lou Tomasso, Patrick Passe, Mike Johnston, Rob Laidlaw en Alya Veselova als captain. Wij belandden in de groep van Patrick die gedurende het event met de Franse slag regeerde. Het videoteam werd aangevoerd door Andrej Veselov en natuurlijk Henny Wiggers. Een caleidoscoop is een soort ‘toverkijker’ die we als kind allemaal wel gehad hebben en waarin je mooie regelmatige figuren te zien krijgt van kleurige kraaltjes die continu wijzigen door de kijker te draaien. De figuren die BJ voor dit event ontwerpt doen hier dan ook erg aan denken. In principe waren de figuren ontworpen voor 100 personen, maar met een ‘bench’ van 8 personen werd al snel besloten om met 108 man omhoog te gaan. In de eerste sprong moest iedereen nog wat wennen aan elkaar maar bij de tweede sprong lag de 108-way al bijna. De derde en helaas alweer laatste sprong van de eerste dag was een tweepunt sequential geweest als niet één

Aangezien dag 2 zo geslaagd was startten we op dag 3 wederom om 7 uur. Maar Deland ligt in de USA dus de tweede sprong ging op een weather-hold als gevolg van een optrekkend wolkendek. Gelukkig brak dit later op de dag doordat de voorspelde ‘breeze’, wat volgens BJ in Florida gelijk staat aan een tornado, opstak. Gelukkig viel die tornado mee zodat we nog een aantal mooie 106-way sequentials gedaan hebben. De laatste dag openden we met een gewaagde formatie in spiraalvorm. De sprong lukte, wat hele mooie plaatjes opleverde. Ondanks het vroege opstaan en verwoede pogingen het tempo erin te houden, bleef het als gevolg van bewolking op de laatste dag bij 14 van de geplande 16 sprongen. Maar wel 14 hele mooie sprongen met zeer ervaren deelnemers van over de hele wereld. Zelfs de Oekraïnezen hadden duidelijk veel getraind afgelopen jaar om dit jaar hun steentje bij te dragen aan hoogwaardige sprongen. De Nederlandse bijdrage aan dit event is vreemd genoeg uiterst beperkt met Jose Brouwers en Henny (en ikzelf als ‘nep-Belg’). De NSL 4-way competitie werd dan wel weer Nederlands gekleurd door de deelname van Paul Hofstee, Petra van Overveld en Kjeld van Druten die als gelegenheidsteam samen met Solly Williams en Cathrine Tunes maar liefst derde werden! De Belgen Tom Claeys, Luc Maisin, Marc Kelchtermans, Wesly van Gorp, Koen Michiels, Julie Regnier en ikzelf zullen volgend jaar zeker weer meedraaien als kleurige kraaltjes in de mooie caleidoscoop figuren. Ik kijk er nu al naar uit!! 

01-03-11 20:03


TEKST & FOTO: HENNY WIGGERS

PARASKI ISCHE EN OLYMP ELEN P S R E T N I W D

e meeste disciplines kunnen het gehele jaar door in alle vier de seizoenen beoefend worden. Tegenwoordig zelfs ook indoors. Bij Paraski is de winter echter de enige periode die geschikt is. Ook al kunnen we indoor skiën (zoals recent in Dubai) de afstanden zijn verre van de vereiste moeilijkheidsgraad. In een tijdsbestek van meestal slechts 2 maanden vinden de 4 belangrijkste wedstrijden plaats. Elk seizoen bestaat uit 3 Europa Cups en een WC of WK. Voor ons“vlak landers”veel reizen dus. Helaas wordt het vaste Paraski Team Teuge steeds kleiner zodat ik vaak als enige Nederlander afreis naar de Alpen. Voor diegenen die geen voorstelling hebben van Paraski staat er in de insert een korte uitleg. Dit jaar begon het seizoen lekker vroeg met een wedstrijd eind December in Zwitserland gevolgd door de 3 Europa Cup wedstrijden in St. Johann Oostenrijk, Unterammergau Duitsland en Kobla Slovenië. Het seizoen wordt afgesloten met de WK in Gosau O’rijk (28 Feb – 5 Maart). Deelnemers dit jaar zijn Edu Mertz, Johan Wiltink en ondergetekende. De wedstrijd in Unterammergau heb ik helaas moeten missen vanwege de deelname in Dubai. In principe zijn de Europa Cup wedstrijden tevens de open Nationale kampioenschappen. Naast deze 3 zijn er dit jaar ook open Nationale kampioenschappen in (de genoemde wedstrijd) in Zwitserland, Sarajevo Bosnië Herzegovina en Sochi Rusland. Voldoende keuze derhalve om de hele winter door te kunnen (Para)skiën.

Het ski gebied van Sochi zal in 2014 dienen als hoofd locatie voor de Olympische Winterspelen. Voor de Zomerspelen heeft Parachutespringen in mijn ogen (en met mij vele anderen) geen enkele kans om toegelaten te worden. Hoofdargument is dat we gebruik maken van gemotoriseerde hulpmiddelen. Echter bij de winter spelen lijkt er nog ruimte te zijn voor nieuwe sporten. Men is daar bijvoorbeeld al gewend aan het gebruik van liften. Ook al is de kans super miniem we zullen er alles aan moeten doen om de mogelijkheden tot op de bodem uit te zoeken. Naast Vice President van subcommittee Paraski binnen de IPC ben ik als grootste voorvechter aangesteld als voorzitter van de werkgroep Olympic Discipline Paraski. Inmiddels hebben we al heel wat informele gesprekken gehad en telkenmale komt er naar voren dat de Olympische wereld erg gecharmeerd is van het historische verhaal van deze sport. Echter, men geeft ook aan dat de kans nul is om een nieuwe sport toe te voegen als combinatie van een al bestaande sport (reuzenslalom skiën). Vandaar dat ik een alternatief heb voorgesteld. In plaats van reuzenslalom een skiwedstrijd die begint met wijde bochten (reuzenslalom, behorende bij de historische open vlakte na landing) en langzaamaan verandert in korte bochten (slalom, behorende bij de moeilijk bereikbare plaats van het slachtoffer). Nieuw en erg lastig vanwege de veranderende techniek tijdens de afdaling.

om de WK als demonstratie aan de OS te plakken. Een stevige uitdaging. Ook zullen we in de tussenliggende jaren een nieuwe variant voor het skiën ontwikkelen. Uiteraard staat de Paraski gemeenschap niet te trappelen om hun discipline te veranderen maar niet geschoten is altijd mis.

PARASKI Paraski begon in Zwitserland in het begin van de jaren zestig, toen Zwitserse skiërs het bedachten als een manier om sporters die vast kwamen te zitten op een berg te redden. Het idee was om uit een vliegtuig te springen, te landen in de nabijheid van een slachtoffer en op ski’s het slachtoffer naar beneden te evacueren. Vandaag de dag hebben turbine helikopters de plaats van paraskiërs als winterse redders ingenomen. Maar paraski is verder geëvolueerd tot sport, waarbij deelnemers met een parachute op een berghelling landen, ski’s aantrekken en een parcours naar beneden racen. Een wedstrijd bestaat uit een precisielanding met PA chute, gevolgd door een afdaling reuzenslalom. Elke deelnemer maakt zes sprongen vanaf 3,000 voet, met een landing op een PA-schijf op een helling van 30 graden. Daarnaast staan twee afdalingen van 1000 meter door 30 tot 35 poortjes op het programma. De sprongen worden door de FAI gereguleerd, de afdalingen door de FIS. Voor elke centimeter die een deelnemer landt naast de stip en elke 0.32 seconde langzamer dan de snelste skiër krijgt men een strafpunt. De deelnemer met de minste strafpunten wint.

Ter voorbereiding heeft Rusland de intentie uitgesproken om in 2013 een WC en 2014 een WK te willen organiseren. Intussen zullen we trachten

27 SP1-26-27.indd 27

01-03-11 20:03


TEKST: ARJAN SMIT FOTO: AIRBOSS

TAIL VAN PARI-PASSU OP ZOMER VAKANTIE (in Soulac)

H H

et is alweer een tijd geleden dat ik dit stukje begon te schrijven maar door omstandigheden kwam het er niet van het in de uiteindelijke SP te krijgen. Donderdag 15 juli vroeg in de ochtend vertrok ik naar Soulac (ook wel‘de akker’genoemd door vaste bezoekers) voor de “4Fun Summer Boogie” georganiseerd door Airboss. De reis was zonder veel problemen en na een uur of 10 in de auto, op de boot al Serge van de Angels ontmoet. Op de akker na het opzetten van mijn tent (iets meer dan de 2 seconden die de naam suggereert maar toch rap) snel inschrijven (55 euro alleen al om in Soulac te mogen springen is wel veel), manifesten en omhoog voor de eerste vakantie sprong samen met Ron (onze inside center) die er al een dag eerder was. ‘s Avonds kennis gemaakt met de nieuwe staf van de bar/camping en na vooruit betaling van de camping te horen gekregen dat boogie deelnemers op bier en voedsel 20% korting krijgen. Dubbel voordeel; camping goedkoper (i.p.v. 11 maar 5 euro pppn) en goedkoper bier. Kan mooi allemaal weer uitgegeven worden voor spring activiteiten. Er blijken meer mensen het idee te hebben gehad om wat eerder naar de akker te vertrekken zodat men kan uitrusten van de reis en wennen aan de Franse staf en manifest voordat de boogie losbarst. De dagen hierna volop aan het springen gegaan, de boogie werd zelfs iets eerder opgestart omdat zowel de jump-organizers (Jasper van ToraTora en Marion, Keetie en Sylvia van Serge’s Angels) en de reeds aanwezigen boogie deelnemers er zin in hadden. Delicia (onze reserve) en ook Petra (onze point) kwamen ook nog voor het weekeinde aan op ‘de akker’. Mijn doelstelling voor dat jaar was om leuke sprongen te maken ;-) en een wingsuit first flight cursus te volgen. Leuke sprongen hebben we zeker gemaakt met tubes, hoepels, boten, formaties van 4 tot wel 10 personen en zelfs een 19 man uit twee Porters. De boogie organizers waren goed bezig en organiseerden voor elke dag een wedstrijd. Zowel beginnende springers als ervaren springers kwamen aan hun trekken en maakten leuke sprongen met elkaar. De meest memorabele sprongen voor mij waren mijn 600ste (ik zag later pas dat het mijn 600ste was) wat een sunset tracking sprong was, de 2 Porter formatie waar ik helaas niet in de formatie kwam te liggen vanwege mijn iets hogere valsnelheid dan de snel

28

opbouwende formatie. Ook de wingsuit cursus heb ik gedaan, vooraf was ik wel wat nerveus maar na instructie van Alejandro (van FlyLikeBrick) nog helemaal overtuigd dat ik het wilde doen en dat ik eventuele probleem zelf zou kunnen (en ook moeten) oplossen. Een ervaring op zich en zeker voor herhaling vatbaar. Ik vrees dat ik nu nog meer ga springen, team springen blijft een groot gedeelte van mijn logboek innemen maar nu zal ook wingsuit springen een plaats in gaan nemen in mijn logboek. Zeer content was ik ook met de resultaten van mijn pas aangeschafte

videocamera en het feit dat een paar fragmenten in de boogie dagvideo’s terecht zijn gekomen. Ook hebben we de fel begeerde tweede plaats behaald in een van de dagelijks gehouden wedstrijden als viermansteam Ussap-Irap. Het vliegtuig was een Pilatus Porter met een rechterhand deur dus figuren werden gespiegeld (en dus ook onze naam). Misschien wel de mooiste sprong was een georganiseerde sunset sprong waarbij de hele kist boven het strand van Soulac uitstapte op 11000 voet en direct de parachute opende om samen terug te vliegen naar de dropzone bij het licht van de ondergaande zon die lucht en wolken met een fantastische rode gloed deed oplichten. Leuk was het ook om dan te merken dat na ruim een week met elkaar te hebben opgetrokken en gesprongen vrijwel iedereen te herkennen is aan de parachute en hoe men er onder hangt. Na de laatste boogie dag op zondag begonnen de meeste mensen afscheid te nemen en vertrekken. Petra, Ron en ik zijn dinsdag ochtend vertrokken naar Spa waar Vincent (onze outside center) op vakantie was met zijn vriendin en dochtertje, Delicia was iets eerder al vertrokken om ergens anders verder vakantie te vieren. De BBQ stond al klaar toen we in Spa aankwamen bij Vincent en tijdens het eten en een drankje werden de verse herinneringen van Soulac opgehaald. Vincent had toestemming :-) om woensdag met ons te gaan springen op Spa. We hebben op Spa (tussen de wolken en regen door) nog 3 (team) sprongen gemaakt. Een leuke spring vakantie met een goede organisatie en vriendelijke camping/bar staf en acceptabele prijzen voor camping en bar maar toch zijn de nieuwe kosten om in Soulac te mogen springen iets om over na te denken. Overigens blijkt dat in heel Frankrijk deze kosten moeten worden gemaakt om te mogen springen en 25 euro van de 55 euro zijn voor lidmaatschap van de Franse bond die dus in heel Frankrijk geldig is. Ik ben er dit jaar weer bij, komen jullie ook? 

An Schwarz onder haar koepel foto Airboss

SP1-28-29.indd 28

01-03-11 20:45


TEKST & FOTO’S: JARNO CORDIA

SION - SWISS A

lweer een dikke maand bezig met 2011, en nog steeds een volledig blanco logboek. Gelukkig was er daar een weekend met mooi weer, en konden we in België voorzichtig enkele leuke sprongen maken. Maar voor zowel Costyn als mij stonden onze ogen vooral gericht op het weekend van 5-6 februari. We waren vanuit de Zwitserse organisatie gevraagd om die kant op te komen om enkele ervaren wingsuit piloten op te leiden tot coaches welke ook first flight courses mogen geven. Zoals veel andere disciplines in onze sport, is er ook op het vlak van wingsuit vliegen en instructie steeds meer kennis en ervaring aanwezig, en komen verschillende organisaties met meer regels en eisen. Een goede zaak, daar terugkijkend op de afgelopen jaren de meeste ongevallen in wingsuit vliegen gerelateerd waren aan mensen welke met gebrekkige ervaring (minder dan de gevraagde 200 sprongen) door daartoe niet opgeleide coaches getraind werden voor hun eerste wingsuit sprong. Het is geen raketwetenschap, maar er zijn enkele basis dingen welke zeker in een opleiding gecoverd moeten worden aangaande het te vliegen parcours, lichaamshouding en de toevoegingen welke een wingsuit heeft op bestaande nood procedures. Vanuit de Fabrikant Phoenix-Fly zijn wij nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de huidige opleiding tot wingsuit coach. Voor mensen welke minimaal 100 wingsuit sprongen hebben, is er dan een intensief weekend waarbij er ruime aandacht wordt besteed aan zowel de theorie aspecten als praktische eisen. In het theorie gedeelte leren de nieuwe coaches hoe ze een leerling briefen. Hierbij is vooral herhaling een grote factor, waardoor leerlingen de stof vrij makkelijk herinneren en geen dingen vergeten. Dit gedeelte van de opleiding is vooral veel praten, en luisteren naar briefings welke de nieuwe coaches geven. Mensen die mij kennen zullen bevestigen dat (veel) praten sowieso nooit echt een probleem is voor mij, maar toch zijn de examen sprongen het leukste aspect van de opleiding. Gezien het grote

SP1-28-29.indd 29

aantal nieuwe coaches welke in een weekend opgeleid moesten worden, was Costyn mee om bij het praktijk gedeelte te helpen. Hierbij speelden wij beiden voor de nieuwe coaches als ‘leerling from hell’ een nieuwe wingsuit vlieger welke gebriefd en in vrijeval op verantwoorde wijze gevolgd en gecorrigeerd moeten worden. Het leukste aspect aan deze sprongen is het bewust fouten maken in ons vliegen, zoals verkeerde houding bij de oefen-pulls, verkeerde navigatie, in de verkeerde richting zitten bij exit enz. enz. Een soort samenvatting van de foutjes welke we ook vaak zien bij de echte leerlingen welke wij opleiden. In voorgaande opleiden waren er wel eens potentiële coaches welke voor deze examensprongen niet slaagden, maar in dit geval kwamen alle zes de springers er ongeslagen uit en konden we na anderhalve dag (en nacht) bezig zijn ze de papieren in laten vullen en patches overhandigen welke de status van wingsuit coach officeel maakte. En toen was er tijd om te genieten! De zondag was nog niet compleet voorbij, dus er werd een speciale sprong georganiseerd waarbij we als groep op 4 kilometer, ongeveer 1500 meter boven de top van een berg uitstappen

en de gehele sprong op deze hoogte langs de berg richting de vallei vliegen. Het uitzicht tijdens deze sprong was ongelofelijk. De dropzone in Sion ligt middenin een vallei, met daaromheen hoge bergen, en in de verte zelfs de Mnt Blanc zichtbaar. De temperatuur was erg lekker en stond zelfs T-shirts toe midden op de dag. En ook in wingsuit vliegend boven de besneeuwde bergtoppen was het comfortabel qua temperatuur. Erg jammer voor de vele Nederlanders welke in het vliegtuig zaten op de heenweg om een weekend te gaan skiën of snowboarden, maar fantastisch als je voor het springen die kant op bent gekomen. Er werd ook qua performance goed gevlogen, wat zorgde voor een vrijeval welke dik over de twee minuten ging. Des te meer tijd om van het uitzicht te genieten. Na deze fantastische sprong was er nog tijd voor een laatste sunset sprong, waarna we langzaam onze spullen weer in konden gaan pakken. Hierna moesten we verplicht nog een paar wijntjes doen, welke die dag gescoord waren met de Zwitserse variant op de bier-lijn. Als je dan toch in Zwitserland bent, is natuurlijk ook het eten van Raclette (aardappeltjes en andere kleine knabbels, gedrenkt in hete gesmolten kaas) een verplicht nummertje, en veel te laat gingen we uiteindelijk huiswaarts. Na slechts een uur of vier slapen konden we richting het nabij gelegen vliegveld van Genève, om zo maandag morgen vroeg weer op Schiphol te staan en met een flinke hoofdpijn door gebrek aan slaap rechtstreeks door te gaan richting werk. Al met al erg veel gedaan in slechts een weekend, en de dropzone in Sion is er zeker een waar we komende zomer nog een keer met een groepje wingsuit vliegers heen willen om mooie scenic jumps te maken en voor iedereen die ene foto te scoren welke groot boven de bank kan hangen thuis. Als je interesse hebt om ook het wingsuit vliegen eens te proberen, video’s wilt zien van Zwitserland, of zin hebt om met ons mee te gaan naar een van de vele buitenlandse bestemmingen, kijk dan eens op onze website: www.flylikebrick.com 

29 01-03-11 20:42


CC & C

Colofon ISSN 0921-8017, Jaargang 40 nummer 1 - maart 2011 Driemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen. VERSCHIJNING: maart, juni, september, december ABONNEMENTEN Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten € 30,00 per jaar (vanaf juli € 15,00) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op ABN AMRO 42.45.47.007 van de KNVvL te Woerden, onder vermelding van abonnement SP. REDACTIE Afdeling Parachutespringen, Saskia Zegwaard, Arjan Smit, Elja Verheij. Nieuwe redactie gezocht! Reacties: para@knvvl.nl ART DIRECTION & VORMGEVING: Ramses Meering, Michael van Zijl ADVERTENTIES: para@knvvl.nl DRUK: Delta Hage, Den Haag

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART AFDELING PARACHUTESPRINGEN BESTUUR: Adwin Beerendonk (vz), Peter Smit (penningmeester), Henny Wiggers, Wilco Peppelman HOOFD BUREAU PARACHUTESPRINGEN: Ronald Overdijk, Arnoud Ens Houttuinlaan 16-A, 3447 GM Woerden, Telefoon 0348-437060, fax 0348-437069 e-mail: para@knvvl.nl website: http://www.parachute.nl

Clubs & centra aangesloten bij de afdeling parachutespringen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

LIDMAATSCHAP: Alle leden € 104,00 per jaar, FAI-licentie is bij lidmaatschap te bestellen, kosten € 5,-. Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie, tel: 0348-437060, E-mail: leden@knvvl.nl

30

Airboss Skydiving

Paracentrum Zeeland BV

( 0299-644535 i www.airboss.nl * spring@airboss.nl

( 0113-612910 i www.skydive-zeeland.nl * info@skydive-zeeland.nl

ENPC

Parachutistenvereniging Blue Side Up

Eerste Nederlandse Parachutisten Club ( 0162-518270 i www.enpc.nl * info@enpc.nl

CPV

Cadetten Parachutisten Vereniging ( 076-5416146

Skydive Rotterdam the Flying Dutchmen

( 010-4159450 i www.skydiverotterdam.com * jump@skydiverotterdam.com

Paraclub Flevo

( 0222-311324 i www.bluesideup.nl * info@bluesideup.nl

Paracentrum Texel BV

( 0222-311464 i www.paracentrumtexel.nl * info@paracentrumtexel.nl

VPCT

Vereniging Parachutisten Centrum Teuge Zie Nationaal Parachutisten Centrum Teuge

Stichting Nationaal Parachutisten Centrum Teuge

( 0320-288569 i www.paraclub.nl * secretaris@paraclub.nl

( 055-3231604 i www.paracentrumteuge.nl * info@paracentrumteuge.nl

Paracentrum Eelde Hoogeveen

Skydive blauwestad

( 050-5791786 i www.paracentrumeeldehoogeveen.nl * info@paracentrumeeldehoogeveen.nl

KCT

Korps Commando Troepen ( 076-5274804

PCMN

Parachutistencentrum Midden Nederland ( 035-5771849 i www.pcmn.nl * info@pcmn.nl

( 06-22248580 i www.skydiveblauwestad.nl * info@skydiveblauwestad.nl

POPS-NL

Parachutists Over Phorty Society Nederland ( 0486-473044 i www.pops-nl.com * info@pops-nl.com

Foto: Jarno Cordia backlfyend boven Zwartberg (Foto door: Costyn van Dongen)

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijk toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Subscriptions to SP for a full calendar year can be ordered by payment of 33,00 euro (39 euro for airmail postage) Bank: FORTIS BANK Account Nr.: 42.45.47.007 Designee: Attn. KNVvL parachuting Designee address: Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, The Netherlands BIC: ABNANL2A IBAN: NL 62 ABNA 0424547007 Reason: “subscription SP”


Foto: Martijn van Dam

De Keerzijde

SP 2011 40(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you