Page 1

o f f i c i e e l o r g a a n va n d e afdeling parachutespringen koninklijke nederlandse vereniging voor luchtvaart

d e c e m b e r 2009 j a a r g a n g 38

4 nummer


“Sommigen

probeerden hem te kopiëren, maar faalden. Er is maar één originele Cypres.”

Wees niet tevreden met

­minder als het erop aan komt. GEBRUIK DE ORIGINELE CYPRES

Alleen de originele CYPRES 2 biedt: - 12.5 jaar garantie, inclusief gratis reparaties - de enige waterdichte AAD op de markt - een batterij die niet vervangen hoeft te worden - een vaste prijs voor een regelmatig upgrade en check-up systeem -absoluut betrouwbaar sinds 1991

www.cypres.cc Photo: Jojo Priedemann


NR.04/2009 BESTUUR/SPORT MATERIAAL SPRINGNIEUWS KALENDER SPRINGSTOF CLUBNIEUWS CC & C

EN VERDER WEERZIEN MET EEN OUDE BEKENDE DE TOEKOMST VAN DE MENSELIJKE VLUCHT JUMP FOR THE CAUSE SWOOP VAN SPEED TOT ACCURACY LANDINGEN LAKE BUSSLOO SUCKS! NRG 8STE VAN EUROPA!! EUROPEAN SKYDIVING LEAGUE EN DUTCH LEAGUE` PA SPRINGEND NEDERLAND SPRINGEN IN AFRIKA TEAM IGNITION AIRBORNE HERDENKING 2009

D

04 05 06 08 10 12 34 15 16 17 20 22 24 26 28 30 32 33

meer is altijd op zoek naar De Sportparachutist chtige im dus op een regena en nieuwe kopij. Kl in plaats ing eens in de pen dag voor de verander is line voor de volgende SP van in de kist. Dead t everen kan via he 15 februari 2010. Aanl pringen: afdeling parachutes e-mail adres van de

PARA@KNVVL.NL!

Bericht van de Voorzitter,

Dit Bericht van de Voorzitter gebruik ik allereerst om alle vrijwilligers oprecht te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Mede dankzij hun (meestal belangeloze) inzet is het mogelijk om u in de lucht te houden en onze sport voet aan de (politieke) grond te laten krijgen. Zonder namen te noemen en daardoor iemand tekort te doen, volsta ik namens het Afdelingsbestuur om tegen al die vrijwilligers oprecht te zeggen: “BEDANKT!” De dagen blijven langer donker. Dat betekent dat de winter voor ons staat en het springseizoen 2009 weer achter ons ligt. De decembermaand wordt meestal gebruikt voor een overpeinzing van het afgelopen jaar. Dat zou ik in dit Bericht van de Voorzitter ook kunnen doen, maar ik denk dat het weinig zin heeft. Het zou een herhaling van zetten zijn. Het meest belangrijke heeft u al kunnen lezen, dus de oplettende lezer weet dat het afgelopen jaar de bestuurlijke aandachtspunten voornamelijk hebben gelegen bij het onderwerp van de luchtruimproblematiek en de bijbehorende beperkingen. Het afgelopen jaar stond mede in het teken van de financiële crisis. Hoewel de media momenteel melding maken van de eerste voorzichtige tekenen van economisch herstel zal de beleving en beoefening van onze sport – met enige vertraging – naar verwachting toch wel een effect gaan voelen van de economische crisis. Voor de (club)besturen een uitdaging om na te denken over hoe de bedreigingen zijn om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Wellicht dat samenwerking (in de meest brede betekenis) nog belangrijker wordt om vertrouwen te houden in de toekomst. Niet alleen samenwerking zal volstaan, ook de aanwas van nieuwe leden en nieuw kader is belangrijk om de continuïteit te waarborgen. Het jaar 2010 zal wat onze sport (bestuurlijk) betreft in het teken staan van verandering, vernieuwing en verjonging. Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe ideeën en nieuwe aanpak. Het hoofdbestuur KNVvL heeft inmiddels een andere voorzitter en een andere directeur. Beide mannen hebben nieuwe en frisse ideeën over hoe zij hun nieuwe klus gaan aanpakken. Zij zijn bij hun aantreden immers geconfronteerd met een veranderde maatschappij, een ander politiek klimaat en een andere dreiging dan wij ooit voor mogelijk hadden kunnen houden. Zij zetten hun beleid mede in op een breder draagvlak en een verder gaande samenwerking. Het geeft vooralsnog het vertrouwen, dat zij de wil en de inzet hebben om de beoefening van luchtsporten in Nederland mogelijk te (blijven) houden. Voor onze afdeling blijven er ook meer dan genoeg uitdagingen over om kansen en mogelijkheden voor de toekomst te creëren. Jullie constructieve inbreng en bijdrage is en blijft meer dan welkom en nodig om vernieuwing in de sport(beoefening) te blijven houden. En verandering is nodig om verder te komen. Tot slot wens ik jullie (en jullie familie) zowel privé als zakelijk een gezond en “uitdagend” 2010 toe. De toekomst ligt voor u! Benut uw kansen en mogelijkheden! 

Hastalapasta, Adwin Beerendonk (afdelingsvoorzitter)

COVERFOTO: EXIT VAN 181 WERELDRECORD DOOR HENNY WIGGERS

SP-03.indd 3

3 03-12-09 16:14


i t c e l I e s sportNieuws

Het bestuur

SELECTIEWEDSTRIJDEN 2010

t s d e ew

n 2010 vinden weer diverse internationale wedstrijden 2010 (EK en WK) plaats zoals die door de IPC zijn vastgesteld. De Sportcommissie (SC) heeft hiervoor, volgens de selectiecriteria selectiewedstrijden opgesteld. Voor Formatiespringen FS4 mag het geen verrassing zijn dat dit de Tomscat 2010 is. Voor andere disciplines zal een wedstrijd in overleg worden vastgesteld omdat op dit moment niet duidelijk is of er zich sporters aan zullen melden. Uiterste aanmelddatum voor selectie is 1 maart 2010. Aanmeldingsformulieren zijn per discipline te vinden op www.parachute.nl/topsport. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het schema onderaan de pagina. Dit schema is alleen ingevuld waar de SC deelname verwacht. De percentages in de laatste twee kolommen verwijzen naar een nader vast te stellen bijdrage van de SC aan de geselecteerde teams/sporters. 50% wil zeggen eindigen bij de eerste 50% van het totale deelnemersveld, deze geeft in principe recht op een 100% van de SC bijdrage. 75% geeft recht op 50% van de SC bijdrage. Voor Canopy Piloting is de wedstrijd in Rusland nog in het offertestadium, een besluit zal worden genomen op de IPC vergadering 2010 te Lausanne.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goed 2010

n Sportcommissie

VRIJWILLIGERS, OUD EN NIEUW

W

aar een verhuizing allemaal niet goed voor is: in een lang vergeten kast stond een lang vergeten trofee: de “Drijfveer Wisseltrofee”. Deze trofee wordt, of zal ik zeggen werd, jaarlijks toegekend aan die bestuurder binnen de KNVvL die de luchtvaart bijzondere diensten bewees. In plaatje op de trofee staat ook de naam van de heer J.J. van Male, secretaris TC afd. parachutespringen. Voor de intimi, dit is Jan van Male, nog immer secretaris van de TC (Technische Commissie). De reden van de toekenning is mij niet bekend maar gezien het feit dat Jan nog immer lid TC is zal dat er iets mee te maken hebben. Jan is ook de bedenker van het software pakket voor het adresboek para. Op basis hiervan worden alle brevetten en bevoegdheden uitgegeven. Jan, alsnog hulde. Van deze oude en trouwe vrijwilliger is het maar een kleine stap naar de nieuwe vrijwilliger. Of liever, naar het ontbreken van de nieuwe vrijwilliger. In de vorige SP stond al hoe groot het verloop is bij de diverse commissies. Ook het AB para heeft dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Er zitten nog maar 3 mensen in het AB (ja, waarvan 2 van Teuge). De afdeling heeft dringend sturing nodig, om de bedreigingen van buitenaf tegemoet te kunnen treden, en om de zaken intern op orde te houden. Met steeds minder mensen in commissies wordt dit natuurlijk ook steeds lastiger. Daarom, Museum, achter de kerk nr. 14 en loopt tot heb je interesse en wil je bijdragen aan springen 28 februari 2010. Gedurende de tentoonstelin het algemeen en de afdeling in het bijzonder, lingsperiode zal ook een reeks lezingen worden laat dit weten. Waarbij een gesprek of telefoontje verzorgd. Meer informatie is te vinden op met een lid AB of commissie natuurlijk beter is dan www.museumgouda.nl een mailtje. We rekenen op jullie leden!

TENTOONSTELLING DOPING

A

ls u dit leest is op 3 december jl. de eerste tentoonstelling gewijd aan doping geopend. Dit is een initiatief van Museum Gouda met het daarbij behorende Nationaal Farmaceutisch Museum de Moriaan, in samenwerking met de Nationale Dopingautoriteit (NDA). De tentoonstelling is in het

n HBP

n HBP

Wedstrijdkalender internationaal 2010

n KNVvL afdeling parachutespringen

wedstrijd discipline(s) aanvang eindelocatie

land

info

selectiewedstrijd 1 selectiewedstrijd 2 bijdrage SC

50% norm 75% norm

Italië

www.fai.org

n.v.t.

wordt achteraf bepaald

WC / EK Paraski

10-03-10 14-03-10 Predazzo

WK

FS4

01-08-10 05-08-10 Menzelinsk Rusland

www.2010.skyjump.ru Tomscat 2010

in overleg

WK

FS4 vrouw

01-08-10 05-08-10 Menzelinsk Rusland

www.2010.skyjump.ru Tomscat 2010

in overleg

14,35

12,67

WK

FS8

01-08-10 05-08-10 Menzelinsk Rusland

www.2010.skyjump.ru in overleg

in overleg

6,945

4,585

WK

Artistics (FF) 01-08-10 05-08-10 Menzelinsk Rusland

www.2010.skyjump.ru in overleg

in overleg

6,24

5,12

WK

CF2

01-08-10 05-08-10 Menzelinsk Rusland

www.2010.skyjump.ru in overleg

in overleg

10,15

6,83

WK

PA

28-08-10 04-09-10 Nikšić

Montenegro vscg@t-com.me

NKP PA *

in overleg

1,65

3,23

WK

CP

10-08-10 15-08-10 Kolumna

Rusland

n.v.t.

n.v.t.

wordt achteraf bepaald

* indien NKP PA separaat in voorjaar plaatsvindt

fasru@bk.ru

n.v.t.

NOC*NSF subsidie 15,95

13,45


topsportcoördinator

S

inds 1 oktober jl. heeft de KNVvL een topsportcoördinator, Frouwke Kuijpers. Met het streven van de KNVvL om meer als sportbond te functioneren is het aanstellen van een topsportcoördinator een logische stap. Ze is geen onbekende binnen de KNVvL, samen met hoofdbestuurslid Sportzaken Bert Wijnands en Peter Keim van de afdeling Modelvliegen vormt ze al een paar jaar het dagelijks bestuur van het Sportberaad, het overlegorgaan van alle afdelingen binnen de KNVvL voor topsport. Afgelopen jaar heeft ze de succesvolle KNVvL-dag Sport op Papendal georganiseerd en voor alle topsport selecties een drietal avonden met Rico Schuijers. Frouwke Kuijpers is afkomstig uit het zweefvliegen en is vanaf 2002 algemeen coach van de kernploeg en de juniorenselectie. Mede dankzij deze functie heeft ze veel ervaring opgedaan in hoe iemand zijn prestatieniveau kan verbeteren. In deze periode zijn er in totaal zeven podiumplaatsen behaald, waarvan drie Europese titels. Daarnaast is Nederland in de wereldranglijst opgeklommen naar een 5e plaats. De opdracht die Frouwke mee krijgt voor de komende drie jaar zal zijn, de verschillende afdelingen van de KNVvL meer te laten samenwerken op het gebied van de wedstrijdsport. Er zullen gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij kennisoverdracht tussen de verschillende takken van sport centraal zullen staan. Tevens zal ze zich bezig houden met het opzetten van een basisopleiding topsport voor (aankomende) selectieleden. Haar opgedane ervaring bij het zweefvliegen en het opgebouwde netwerk in de sport, met name binnen NOC*NSF, zal hierbij goed van pas komen. n tsc@knvvl.nl

Frouwke Kuijpers

NATIONALE RECORDS

E

r zijn in de afgelopen zomer weer twee nationale records verbeterd. Het eerste record op het onderdeel koepelformatiespringen CF2. Hierbij moet een team van 2 springers onder hun geopende parachute zoveel mogelijk gelote formaties maken binnen een tijd van 60 seconden. Het record is verbeterd van 12 naar 13 punten, door het team CaTo. Dit team bestaat uit Tom Kan en Caren Alink en videoman Danny Vink. De prestatie werd geleverd op 7 augustus tijdens de NKP 2009. Het tweede record is op het onderdeel Canopy Piloting (swoop) op het onderdeel afstand. Dit is op 24 juli verbeterd van 107,25 naar 111,18 meter door Erwin Baatenburg de Jong tijdens de Engelse NK. Het oude record stond ook al op naam van Erwin. De Sportcommissie feliciteert de sporters met deze prestaties. SC. n Sportcommissie

materiaal VB 2009-03 veiligheidsbulletin

sportNieuws

Datum:

18 november 2009

Vervangt:

n.v.t.

Betreft: Vigil AAD, alle cutters geproduceerd op 7 december 2007 met part nummer: 9582006. Fabricage datum: 12-07-2 (mm-jj-batch). Probleem: Op 19 september is in Cerfontaine (België) na de activering van de cutter het cuttergedeelte van de kabel losgeraakt. Oplossing: Alle cutters van de betreffende batch dienen te worden teruggestuurd naar de fabrikant Advanced Aerospace Designs (AAD) en worden kosteloos vervangen. Uitvoering: Door riggers, bij de eerstvolgende repack. Noot: Zie de bijlagen voor het originele bulletin.

(Advertentie)


d i e h d g e o v e b w Dag Vou welkom Rigger!!!

SpringNieuws

H

Sinds 2003 wordt er op Europees niveau gewerkt aan een universeel opleiding en examen programma voor valschermtechnisch personeel alsmede aan een eigen veiligheidsstandaard voor valschermuitrustingen.

H

et initiatief hiertoe werd genomen door het DGAC (Franse ministerie van civiele luchtvaart). Vanuit Nederland waren en zijn de V.v.V. (Pim en Jo) alsmede de KNVvL (Ronald) vanaf het begin bij het geheel betrokken; Ronald en Jo bekleden beide een positie in het bestuur van EASP. In september 2007 ontstond vanuit de werkgroep EASP (European Association of Safety Parachutes), een Europese vereniging voor valschermtechniek zeg maar, waarin vertegenwoordigers en fabrikanten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, BelgiĂŤ en ItaliĂŤ met zetel in Brussel. Er is en wordt intensief samengewerkt met EASA en de PIA om zoveel mogelijk uniformiteit in de opleiding en regelgeving te creĂŤren. Net als in Amerika werd

)"/%#0&, 410351"3"$)65*45 &&/6*5("7&7"/%&"'%&-*/(1"3"$)65&413*/(&/,0/*/,-*+,&/&%&3-"/%4&7&3&/*(*/(7003-6$)57""35

besloten, om alleen maar te werken met (Senior) Riggers en Master Riggers. Het in september 2007 tot stand gekomen basis opleiding en examen programma (voor 90% gebaseerd op ons OPEX Vouwbevoegdheid en Rigger) heeft inmiddels in Nederland het “oude� OPEX Vouwbevoegdheid en Rigger vervangen en ook de opleidingen en examens zijn sindsdien conform dit programma gelopen. In grote lijnen verandert er m.b.t. het materiaal niets, alleen vindt er een verschuiving van bevoegdheden plaats. De samenstelling van de uitrusting (harnas/container systeem, reserve en automatische opener) kan alleen luchtwaardig verklaard worden door een Master Rigger. Indien de samenstelling gewijzigd wordt, vervalt de luchtwaardigheid en moet er opnieuw een Master Rigger aan te pas komen. Dit geldt ook voor alle reparaties aan de delen van de uitrusting, voorzien van een TSO, waarbij machines of speciale gereedschappen aan te pas komen. Riggers mogen de luchtwaardigheid telkens met een jaar verlengen (Jaarkeuring) zolang de samenstelling niet gewijzigd is/wordt en kleine reparaties uitvoeren, zolang hiervoor geen machines gebruikt hoeven te worden. Het werd dan ook tijd en noodzakelijk, om de houders van een vouwbevoegdheid bij te scholen naar Rigger. Hiervoor werd het weekend van 19 en 20 september j.l. gebruikt met als lokatie

S

Teuge. Zaterdag werden lezingen gegeven door Helmut Cloth (Airtec), Ulli Sehrbrock (Messwerk GmBH) en Jo Oosterveer. Tevens werden de logboeken van de aanwezige Vouwbevoegdheid houders gecontroleerd om vast te stellen wie op welk gebied “up-to-date was en wie waarop bijgeschoold moest worden. Teun Buis had de eer om als laatste een gelijkstelling examen FAA Senior Rigger - Vouwbevoegdheid af te leggen en slaagde. De zondag werd doorgebracht met intake gesprekken, technische presentaties en werkzaamheden zoals het keuren van een speciaal voor dit doel gebouwd valscherm (hoe bedoel je : verstopte fouten...) samenstellen van uitrustingen en wat dies meer zij. Verschillende deelnemers voldeden op het eind van het weekend aan de eisen, enkele anderen moeten nog een of meer opdrachten bij een Valschermtechnicus naar keuze (Master Rigger) uitvoeren. Het blijkt, dat het technisch niveau in ons land op een hoog peil staat en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Er wordt naar gestreefd om regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) een technische dag te organiseren waarbij de laatste tips en trucs uitgewisseld kunnen worden. Per 1 maart 2010 vervalt de huidige Vouwbevoegdheid: alleen de houders hiervan, welke deelgenomen hebben aan de bijscholing komen in aanmerking voor de upgrade naar Rigger. n HBP

Nieuwe vormgeving Handboek Sportparachutist

S

inds kort wordt het Handboek Sportparachutist in een nieuwe vorm uitgegeven. De inhoud is hetzelfde gebleven, maar waar eerst gebruik gemaakt werd van een losse klapper met losse inhoud is het secretariaat overgestapt op een netjes ingebonden en gedrukt handboek. Ook ziet de voorkant er nu mooier uit met een viermansformatie (foto Alex van Heel). Behalve de nieuwe vormgeving hebben we nog meer goed nieuws: we hebben de prijs met â‚Ź 5 naar beneden kunnen brengen. De nieuwe prijs voor het Handboek Sportparachutist komt daarmee op â‚Ź 31, inclusief verzendkosten. Om het handboek te bestellen maakt u dit bedrag over op ING rekeningnummer 179618 ten name van de KNVvL in Woerden, onder vermelding van “Handboek Sportparachutistâ€? en uw KNVvL lidnummer. Na ontvangst van dit bedrag wordt het handboek opgestuurd. n HBP

Nieuws '050"-&97"/)&&-

WA verzekering parachutespringen 2010

Bij het lidmaatschap KNVvL parachutespringen hoort een (secundaire) WA verzekering. Deze polis dekt schade specifiek ten gevolge van parachutespringen. In het verleden ontvingen leden bij inschrijving als lid, dan wel bij een wijziging van de polis een apart gedrukt verzekeringskaartje. Andere afdelingen binnen de KNVvL verstuurden soms geen kaartje, of maakten zelf een kaartje. In ieder geval waren er grote verschillen kwaliteit, zichtbaarheid en herkenbaarheid tussen de luchtsportverzekerin-

gen. Dat is niet meer van deze tijd. Daarom is met ingang van 2010 gekozen voor een uniform KNVvL verzekeringssysteem. Alle huidige en nieuwe leden ontvangen per volgend jaar een lidmaatschapskaart met daaronder eenWA verzekeringsbewijs. Per luchtsportafdeling staat hierop de geldigheid, de polis, de verzekeraar, het maximaal verzekerde bedrag, de contactgegevens bij een schade en de URL waar de polis te downloaden is. Zeker, op de kaart staat dus niet meer beschreven waar welke polis wel of

niet geldt. Maar dat is natuurlijk te downloaden, en ook op internet te vinden. Voor de para’s loopt de WA verzekering via Assurantiehuis Vanderveen, de polisbeheerder is de Nederlandse Luchtvaartpool. De voorwaarden zijn trouwens niet gewijzigd, gewoon maximaal ₏ 1.500.000 binnen Europa (met wat uitzonderingen), en ook USA, Canada, Caribean en AustraliÍ (gratis, na contact met Vanderveen). Complete verzekeringsinfo is te vinden op www.parachute.nl/verzekeringen. n HBP


(advertenties)

SK

YDIVE

Texel in the Mountains sinore el

Klaar met je AFF en onderweg naar je A brevet? Dan is een One on One Pakket de ideale start! Pakket 1: 1on1 opleiding, 5 1on1 sprongen, 10 solo sprongen, incl. packjobs en materiaal, € 1975,00 Pakket 2: 1on1 opleiding, 10 1on1 sprongen, incl. packjobs en materiaal, € 2125,00 Pakket 3: 1on1 opleiding, 5 1on1 sprongen, Canopy school training, 5 canopy school sprongen incl. 2 air to air sprongen, packjobs en materiaal, € 2100,00 Pakket 4: Gewoon gezellig springen? Het Boogie Pakket met RW and Fun is er ideaal voor! 20 sprongen 13000 ft. incl. huurmateriaal, € 1775,00

AFF cursus of AFF afmaken Heb je Total Jump Experience gevolgd en de smaak te pakken gekregen na je eerste vrije val of moet je je AFF nog afmaken? Neem dan even contact op met Iwan: iwan@paracentrumtexel.nl of Jo: skydivetrips@mac.com

Volledige AFF opleiding aantal beschikbare plaatsen beperkt!!! Eigen materiaal? € 100,00 korting op pakket!!

Pakketten kunnen “op maat” gemaakt worden. Extra sprongen via PCT Er kan getunneld worden en tevens kan er voor de meer ervaren mensen een ballon sprong in Perris georganiseerd worden (beide niet in het pakket).

Ground Launch Camp Bij voldoende animo wordt er een Ground Launch Camp georganiseerd van 20 t/m 25 februari, prijzen op aanvraag. De pakketten zijn inclusief: Retourvlucht Amsterdam - San Diego - Gedeelde huurauto - 13 overnachtingen (2 personenper kamer) - Eigen teamroom met video - eigen instructie groep (Staff Texel) - Goed weer en veel plezier!!!! Meer info: skydivetrips@mac.com


Kalender

08 SP-08.indd 8

O AN

PY

FO

R

TIO MA

N

O WO

PIN

G

M OR

O ATI

NS

D KY

IVI

NG

IS RT

TIC

S

/PA PA

RA

SK

I NG WI

SU

IT

RT PA

Y, B

OO

G

N IE E

OV

TU

NN

DATUM

WIE

WAT

11-12

PCEH

Nachtspringen

x

18-12

PCEH

Uitwijk nachtspringen

x

19-12

ENPC

Kerstborrel

x

24/25-12

Airboss

Airboss in Lille, Frankrijk

x

27-12/6-1

Airboss

Airboss Skydive Vacation in Beni-Mellal, Marokko (periode 1)

x

2-1/10-1

Airboss

Airboss Skydive Vacation in Beni-Mellal, Marokko (periode 2)

6-1/17/1

DPC

Dubai Parachuting Championship and Gulf Cup

5-2

Airboss

Airboss Indoor Skydive Skills & Adventure @ Roosendaal

10-2/18/2

Saudi

7th Jeddah Int. Skydiving Championship

5-3

Airboss

Airboss Indoor Skydive Skills & Adventure @ Roosendaal

11-3/13-3

FAI

8th World Cup Paraski, Predazzo, Italië

5-4

Airboss

Airboss Indoor Skydive Skills & Adventure @ Roosendaal

17-4/25-4

Airboss

Airboss Skydive Vacation te Sevilla, Spanje. Voor beginnende en gevorderde springers. Info via spring@airboss.nl

7-5

Airboss

Airboss Indoor Skydive Skills & Adventure @ Roosendaal

x

4-6

Airboss

Airboss Indoor Skydive Skills & Adventure @ Roosendaal

x

4-6/12-6

POPS

10th World POPS meet, Reggio Emilia, Italië

C

S

x

F

x

x

x x

x

x

x

Airboss 4Fun Summer Boogie Soulac Part VI

31-7/6-8

FAI

WK FS, CF, AE, Menzelinsk, Rusland

5-8/15-8

FAI

WK Canopy Piloting, Kolumna, Rusland (voorbehoud IPC)

28-8/4-9

FAI

WK PA/Stijl Nikšić, Montenegro

9-9/12-9

ESL

ESL Finale, Texel

x

x

Artistic Flight Meet

Airboss

x

x

3-7/11-7

17-7/25-7

x

x

x

35ste Militaire WK parachutespringen

EL

x

Tomscat trophy 1

CISM

IGE

x

8-6/21-6

15-7/21-7

A

ER

x

x

x x

x

x

x

x x x

03-12-09 16:37


door: sportparachutist foto’s: Herman Goudzwaard

D

“bedankt!” Deze prachtige foto van een swooper in de landing op de swoopwedstrijd te Bussloo (zie pag 22) wilden we u niet onthouden. Herman Goudzwaard (www.obscurafotografie.nl) willen we op deze manier bedanken voor zijn vele foto’s die hij regelmatig aan de afdeling para stuurt”.

Herman 


Springstof

Wist je dat? Binnen de KNVvL heeft de afdeling parachutespringen relatief en absoluut gezien de meeste vrouwelijke leden. Naast 1906 mannen springen er ook geregeld 325 vrouwen uit vliegtuigen boven Nederland. Daar komt alleen de afdeling zweefvliegen bij in de buurt, maar die moet zich met 313 vrouwelijke leden toch tevreden stellen met een tweede plaats. In dit nummer is dan ook een mooie plaat opgenomen van het wereldrecord grootste vrije val formatie door vrouwen. HBP

Brevetten De afdeling para wil de volgende springers feliciteren met het behalen van hun brevet in de periode augustus – november:

10 SP-10-11.indd 10

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Paulien de Vries Carmen Mahadew Maurice Spiegels Michiel Meesters Evi van den Heuvel Angelo Postma Hugo Krijnberg Renate Ligthart Gisela van Rooijen Marcel Verkaart Lisa Hochstenbach Fanny Hopmans Detlef van der Hoeven Cees van Weperen Pieter van Hilten Emiel Noorlander Inge Schotten Jessica Visser Kjell Bastiaansen Yvette Niele Irma de Bruin Wouter Steijvers Yan Wolff

B B B B B B B B B B B

Bert Jan Nijman Danny Dörfel Edwin Kuijer Cees van der Loos Kim van der Vries Ellen Verheij Luuk Meeuwisse Henk van der Meijde Gerben Geltink Andrew Phillips René Pouw

D D Hi Hi Hi I I T AFF

Foto: Kirsten Snepvangers

Springers in de bloemen

Tijdens het laatst gehouden bloemencorso in Zundert op 6 en 7 september 2009 was een bijzondere exit van springers te zien. Eén van de wagens van het corso bestond namelijk uit de uitbeelding van 13 skydivers die zojuist een exit hadden gemaakt. De ‘praalwagens’ van het bloemencorso worden jaarlijks gemaakt door 20 buurtschappen uit Zundert. Buurtschap ‘t Stuk had in 1985 al een corsowagen gemaakt met parachutes. Dit jaar was de “vrije val” het thema waar ruim een half jaar aan gewerkt is. En die bouw begint bij het ontwerp welke al in maart gepresenteerd wordt met een maquette. Daarna volgt de teelt van de dahlia’s en de opbouw van de corsotent waarin de wagen wordt opgebouwd. Met tientallen vrijwilligers werd dit jaar met ijzer, staal, plakband, papier-maché en tempex het frame van de springers in elkaar gezet. Pas in de laatste 2 dagen voor het corso werden de ca. 240.000 dahlia’s op het frame bevestigd. Terwijl de meeste bloemen met spijkers in het frame zijn gedrukt waren de details zoals de hoogtemeters met bloemblaadjes op de springers geplakt. De vaste ontwerpers van buurtschap ’t Stuk: Joël Sprenkels en Johan Raats, hadden hun inspiratie voor de skydivers opgedaan via het internet maar ook door een bezoek aan Indoor Skydive Roosendaal. Als je vanuit de voorkant van de wagen naar achteren omhoog keek leek het alsof de springers zo naar je toe kwamen. Want bovenin was ook nog eens een (klein) vliegtuig te zien. Met dit prachtige ontwerp behaalde “de vrije val” de 7e plaats (van in totaal 20 deelnemers). Als je de foto’s ziet is het niet duidelijk of we moeten spreken van freestyle, freeflying of freeflowers? Het ziet er in ieder geval erg fraai uit. Meer info en foto’s zijn te vinden op www.tstuk.nl en op www.bloemencorsozundert.nl KEES DE GOEIJER

Foto: Peter Snepvangers

Hans van Veldhuijzen Yvonne Lodewijks Rens Willink Robert-Marc Nieuweg René Veul Fabian de Jong Martine van den Berg Michiel Mijer Rens Willink

03-12-09 16:44


Paramedia

Ingestuurd door Cas Gerritsen.

INSTRUCTIEWEEKEND C-BREVET TEUGE Op 12 en 13 september jl. vond een instructieweekend plaats voor potentiële C-brevetters. De cursus werd geïnitieerd door Jolanda van den Brink op paracentrum Teuge. Naast theorie werd ook gelegenheid geboden voor het behalen van praktijkeisen, waaronder natuurlijk ook koepelformatiespringen. Wilco Peppelman stuurde hiervan wat foto’s op. Blijft natuurlijk een mooi gezicht. En ook mooi dat springers op die manier gefaciliteerd worden. HBP

De meeste missers werden ontdekt door... In de laatste SP van vorig jaar (nr. 4 2008) loofden we een prijs uit voor degene die over het volgende kalenderjaar de meeste missers in ons aller bondsorgaan kon ontdekken. Aan deze oproep werd gehoor gegeven en er kwam zelfs een vaste proeflezer uit voort. We zijn dan ook blij dat we een jaar later de prijs weg kunnen geven aan Arjan Smit. Arjan, namens de afdeling bieden we je bij deze twee sprongen aan, te maken op een centrum van jouw keuze. Veel springplezier!

(advertentie)

63LQGG
T N ClubNieuws

PARACENTRUM EELDE HOOGEVEEN

Tekst: Jarig Steringa Foto’s: PCEH

NIEUWS pceh...

• Thorsten Möser haalde in augustus zijn bevoegdheid als hulpinstructeur. • B egin september waren zoals elk jaar de POPS te gast op Hoogeveen. Meestal hebben ze prachtig weer, maar ditmaal viel het wat tegen en na wat weinig sprongen keerde de grijze brigade zondag vroeg in de middag huiswaarts. Volgend jaar beter! • Op 3 oktober ging te Hoogeveen de DVD van de gezamenlijke springweek met de ENPC in première. Een flink aantal leden van de ENPC was afgereisd naar het noorden, alwaar na de film onder het genot van een hapje en een drankje werd vastgesteld dat beide clubs ook in 2010 graag weer samen op springweek willen!

• Vrijdag 11 en zaterdag 12 september vloog de PH-ZZF op vliegveld Drachten. Het 40-jarig bestaan van de plaatselijke vliegclub werd luister bijgezet met een groot aantal tandems. Daarnaast was er ook ruimte voor gewone sprongen, een mogelijkheid waar aardig wat clubleden dankbaar gebruik van hebben gemaakt. PCEH heeft er goede reclame kunnen maken voor parachutespringen en zal in de nabije toekomst nog wel eens boven Drachten te vinden zijn. • Op 17 en 18 oktober werd op Hoogveen de jaarlijkse vijfmans speedstarwedstrijd gehouden. Er deden drie teams mee, dus iedereen ging met een prijs naar huis. Het winnende team maakte het verschil in de tweede ronde (5-ster, 4-ster, 3-ster, 2-ster, alles los en weer terug naar 5-ster), een echte puntenpakker die

PARACENTRUM TEXEL

door de beide andere teams veel minder goed werd aangepakt. • O p 7 november deed Paracentrum EeldeHoogeveen mee aan de bedrijvendag van Hoogeveen. De clubbus reed ‘s ochtends mee in de stoet bedrijfsbusjes en in de loop van de dag bezochten zo’n veertig belangstellenden het clubhuis op vliegveld Hoogeveen. Jammer dat het te slecht weer was om te kunnen springen! • D e komende winter wordt, net als voorgaande jaren, doorgebracht op vliegveld Eelde. Zoals altijd staan er weer diverse leuke springactiviteiten op het programma, zoals nachtspringen en een jump-in op Ameland. Raadpleeg de website voor meer details. Op Tweede Kerstdag en Oudejaarsdag is de club gewoon open! û

Tekst: Jo Oosterveer Foto’s: PCT

Paracentrum Texel in the picture. Na een druk en mooi seizoen is de rust weer gekeerd op het Paracentrum. De “Vibeke bokaal”, welke traditioneel de dag na Don’s Killing Cocktails uitgereikt wordt aan degene met de beste kater bleef dit jaar in de kast... De laatste evenementen werden vaker gehinderd door de weersomstandigheden: het Two-Plane evenement moest zelfs afgezegd worden. Petra en Erwin organiseerden een Mini Swoop Meet en toen kwam het Paranachtfeest in zicht.

Een op Ameland georganiseerd springweekje door de voormalige Flevo-ers kon om organisatorische redenen niet door gaan en werd verplaatst naar Texel. Er werden leuke Wing Suit sprongen gemaakt onder leiding van Jarno en een groepje Ukrainers en het werd een geweldig weekje. Het Paranachtfeest was druk bezocht, er was een leuke band en het liet bij verschillende mensen een diepe indruk na... Gelukkig was het geen springweer, teveel wind, zodat ze uiteindelijk toch niets misten. Het centrum ging na het feest nog even open: 25 Denen moesten nog even hun Wing halen hetgeen na anderhalve springdag een feit was. Daarna werd de zaak winterklaar gemaakt en begonnen met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. We hebben een goed seizoen gedraaid, de sfeer en het weer waren geweldig, er is gigantisch veel gesprongen dus tevredenheid alom. Ook Paracentrum Zeeland onder de gevleugelde leiding van Leander liep als vanouds alhoewel daar alleen tandems gesprongen werden. Paracentrum Texel is overigens gedurende de winter niet geheel gesloten: op zaterdagen wordt er bij goed weer gesprongen; je kunt dus altijd even informeren. De Kievit is echter alleen voor groepen vanaf een man/vrouw of tien geopend. De staf is voor een groot deel “uitgevlogen”: Teun en Yvon zitten in Nieuw Zeeland, Hans gaat met zijn vriendin overwinteren op de Antillen, Tjalle gaat een wintertje chillen in Groningen en Martine in Rotterdam. Anja, Iwan, Jo en Boyen bewaken het fort.... We verheugen ons nu al op 2010! De boekingen voor leerlingen lopen en het belooft opnieuw een interessant jaar te worden. De kist

van Zeeland wordt compleet overhauled, de PHPCT wordt op dit moment opnieuw opgebouwd en gaat weer vliegen! Er komt een nieuwe turbine (meer PK’s!) in de PH-JAS en ook de hot-section van de PH-LBR wordt vervangen, zodat de vloot volgend seizoen weer up-to-date is. We gaan het weekend voor Pasen (27 maart) weer open. Tot nu toe staan in elk geval twee evenementen vast; de Koninginnedag Boogie en de ESL (jaja, we hebben ‘m weer...) en zijn er nog een paar andere in de planning. Gary is opnieuw de man van de teams en ook in de staf zullen weinig veranderingen zijn. De voorbereidingen voor de Elsinore trip liggen op schema; datums en prijzen staan vast. De trip is voornamelijk bedoeld voor de beginnende springer en de verschillende pakketten, samengesteld op basis van de wensen en ervaringen van de afgelopen jaren zijn daarop afgestemd. We focussen dit jaar meer op gevarieerde 1on1 pakketten, om op deze manier het gat na de AFF te dichten en deelnemers de kans te bieden, aan hun A of B Brevet eisen te werken. Ook worden beperkte AFF mogelijkheden aangeboden met de nadruk op het afmaken van een reeds begonnen AFF cursus. Uiteraard is er voor de gevorderde springer ook genoeg te beleven en kan je makkelijk een sprongetje of tien (RW of Free Fly) per dag maken. Voor zover noodzakelijk wordt eigen leerlingen materiaal meegenomen en uiteraard eigen staf. Het weblog is inmiddels opgestart en te vinden via onze website www.paracentrumtexel.nl bij Elsinore 2010, alwaar de laatste info’s en nieuwtjes te vinden zijn. Het eerste weekend van februari gaan we op pad en het belooft weer een leuke trip te worden. û

E

Clubn 12


ENPC

AIRBOSS

W EI Tekst: eric ten Feld Foto: dylan fotografie

Tekst: your airboss team, ron, sjon & marjon teamBeeld: ron kramer

superleuk

succesvol zomerseizoen

ENPC kan nu het volop herfst is en de winter in aantocht, terugkijken op een succesvol zomerseizoen. Hoewel er nog veel details te regelen en te verbeteren zijn, kunnen we concluderen dat de operationele gang van zaken rondom het springen met onze nieuwe 206 tot heden naar wens verloopt. In het bijzonder de tandems en de gehele gang van zaken er omheen zijn goed gaan lopen. We hebben er inmiddels meer dan 200 gedraaid in minder dan een half jaar. De doelstelling die we als bestuur voor ogen hadden, lijkt hiermee gehaald. Er is met name veel energie gestoken in het opleiden van het vliegerscorps. Turbine vliegen is toch wel iets heel anders dan een Cessna 182. Er is inmiddels al behoorlijk wat ervaring opgedaan maar en we moeten nu de puntjes op de i gaan zetten. Dit concentreert zich vooral op het manifesten en heeft ervoor gezorgd dat we met een ander manifest programma gaan werken. Een strakker manifestbeleid komt immers het cycle management ten goede en daarmee de exploitatie. CPV helpt ons hierbij met het ons bijbrengen van militaire dicipline. De samenwerking met CPV verloopt overigens naar wens en ENPC ziet er vaak legergroen uit.

Winter is weer begonnen en druk met de voorbereidingen voor de trip naar Marokko eind van de maand, wil je nog mee last-minute, dat kan! Info; spring@ airboss.nl. In september & oktober elk weekend op onze voor/najaarslocatie te Lille gesprongen. Ondanks dat het weer niet altijd meewerkte toch weer een aantal cursisten opgeleid tot enthousiast springers. Ook weer mooie tandemsprongen gemaakt. Tevens kwamen de gevorderden springers langs om gave sprongetjes te maken en de Franse ambiance weer even te ervaren. Over La Douce gesproken; Soulac’ers, 4Fun Summer Boogie part VI is van 17 juli t/m 25 juli 2010, dus noteer in je agenda, wordt weer superleuk. Info volgt hierover. û

SKYDIVE ROTTERDAM

Tekst: Irma van de Venne Foto’s: leon hijweege

1000 Tandems 1991, ik begon met springen bij The Flying Dutchmen. Een gezellig clubje met Zestienhoven als thuisbasis. We sprongen uit een C206, de PH-SFD. Die goeie oude tijd halen we nog regelmatig op. We vergeten daarbij niet dat het deze maand alweer 12 jaar geleden is, november 1997, dat we door een noodlottig ongeval onze piloot Johan Kost en ons vliegtuig verloren. Daar zijn verder geen woorden voor. Maar... hoe ging het verder? Na wikken en wegen koos het bestuur voor de aanschaf van een Pilatus Porter, de PH-JFD. Dit vliegtuig werd ondergebracht bij een stichting. Nu konden we maar liefst met 10 man tegelijk omhoog en op 12.000ft eruit. Geweldig, want nu konden we veel makkelijker onze formatiesprongen maken. Natuurlijk moest dit geweldige vliegtuig wel betaald worden. Hiervoor moesten er meer tandems worden gesprongen. Door de groei van onze vereniging gingen we naar 750 tandems, een record! De Pilatus Porter bleek echter een relatief duur vliegtuig. Daarom werd dit vliegtuig in 2007 vervangen door een relatief goedkopere Grand Caravan Cessna C 208B, de PH-BSU. En met dit vliegtuig, hebben we nog meer liftcapaciteit in huis gehaald! Nog meer en grotere formatiesprongen! Echter tegelijk worden er ook meer tandemsprongen gemaakt en is er vaak meer tandempubliek op de dropzone. Het levert weleens wrijving op als er een load met tandems voorrang krijgt om de dagplanning goed te laten verlopen. Sommige mensen spreken dan over tandemterreur!? Zo wil ik het niet noemen, al die enthousiaste mensen, waarvan er velen leuke reacties achterlaten in ons gastenboek en sommigen terugkomen voor een aff-opleiding!

nieuws We gaan de komende winter ook kijken naar een uitbreiding van het clubgebouw met een Portakabin, waar we het manifest en het materiaal gaan huisvesten om zo meer ruimte te creëren in ons clubgebouw.

Een heugelijk feit is, dat het na 3 jaar proberen (steeds uitermate slecht weer) toch gelukt is om een geldige scramble te organiseren, ondanks maar 1 ronde springen en lang wachten. We hebben dit opgevangen door een alternatieve wedstrijd in de windtunnel in Roosendaal. Verder waren de PA wedstrijden een succes.

De samenwerking met PCEH op sociaal gebied verloopt na de succesvolle gezamelijke springweek van dit jaar voorspoedig. ENPC is naar Hoogeveen geweest voor de presentatie van de gezamelijke springweek DVD. En PCEH weer met een forse delegatie bij ons Halloween feest. De organisatie voor de springweek van 2010 zijn ook al in volle gang in samenwerking met PCEH en CPV. û

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, staat de teller op 998 tandems. Als de weergoden ons goedgezind zijn, wordt in het weekend van 21/22 november de 1000e tandem van dit jaar gesprongen. Een nieuw record voor onze vereniging, waar we terecht trots op mogen zijn. Tenslotte zijn we nog steeds een vrijwilligersvereniging! Zonder al de vrijwilligers, die allen hun steentje bijdragen, was dit niet mogelijk geweest. û

13


O

ClubNieuws

NATIONAAL PARACENTRUM TEUGE

A

Tekst: simon woerlee Foto: henny wiggers

in de lift Ook Teuge heeft geprofiteerd van het prachtige weer van 2009. Er werden meer sprongen gemaakt dan ooit. Niet alleen het tandemspringen maar ook zit het static line springen weer in de lift. En niet te vergeten de vele teams en losse vrije-val springers. In het voorjaar werd een modern betalingssysteem in De Wolk met succes in gebruik genomen en daarmee een verdere stap in de groei gerealiseerd. Deze winter zal verder worden gewerkt aan de renovatie van De Wolk en de bijbehorende slaapgelegenheid. In december zal een tweede hangar op Teuge Oost in gebruik zijn genomen. In eerste instantie voor de stalling van de tweede Caravan maar wie weet in de toekomst ook voor bepaalde springactiviteiten. Het Nationaal Paracentrum blijft de hele winter in de weekenden open. Vanouds zien we dan springers die in het seizoen elders hun bakermat hebben, naar Teuge komen om de lange winterperiode te doorbreken en op een zonnige winterse dag een paar sprongetjes te maken. Ofschoon de dagen kort zijn is er met de twee lange Caravans een enorme capaciteit waarmee we iedereen snel kunnen bedienen. Begin 2010 zal het paracentrum de kalender voor 2010 presenteren via de kortgeleden hernieuwde website. û

PARACENTRUM MIDDEN NEDERLAND

Tekst: Dennis van der coelen Foto’s: dennis van der coelen

daverend succes Allereerst een woord van dank aan de evenementencommissie en aan Eva Koster en Caroline vd Graaf, zonder wie het eindfeest geen Eindfeest zou zijn geweest. Het thema dit jaar was 1001 nacht en daarom mochten we de meest bijzondere en exotische creaties aanschouwen. We waren speciaal onder de indruk van Morala Bin Laden en van Paul van de Woude in zijn vertolking van vervaarlijk bebaarde kalief. Levensecht, niet normaal gewoon! Maar buiten bier en mooie kostuums zijn er ook een aantal serieuze onderdelen aan het Eindfeest. Zo was er traditiegetrouw weer een jaarvideo, dit jaar gemonteerd door Mario Steenstra die zoals we van hem gewend zijn zelfs de meest hooggespannen verwachtingen waar wist te maken. Vervolgens de uitreiking van de Albertset. Deze set, belangeloos beschikbaar gesteld door Albert Meilof, wordt ieder jaar toegekend aan een leerling die het verdiend heeft om in de schijnwerpers te staan. Dit jaar was dat Sietse Snel. De beruchte Gouden Eikel mag dit jaar met gepaste trots in ontvangst genomen worden door André Masurel, die teveel uitgespookt heeft om hier te noemen. Maar het feit dat hij niet merkte dat Arno en Maarten een opblaaspop achter zijn auto bonden en dat André daar vervolgens helemaal mee naar huis is gereden spant toch wel de kroon. Overigens vertelt het verhaal niet waarom Arno en Maarten in het bezit van zo’n pop waren en of ze de pop na gebruik wel schoongemaakt hadden. Eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet weten en ga ik liever door naar de belangrijkste

onderscheiding van de avond: ‘De Sjaak Gielen Aanmoedigingsprijs’. Deze wordt toegekend door een comité van wijze para’s aan iemand die veel betekent voor de club. Dit jaar was dat Marco Boom, die net hersteld is van een blessure en op korte termijn zijn eerste sprong na zijn revalidatie hoopt te maken. Marty van Nigtevegt krijgt een eervolle vermelding. Het was echt een fotofinish tussen deze twee, maar uiteindelijk was het dus Marco die in de prijzen viel. Heren, Chapeau – en ga vooral zo door! Uiteraard is er nog veel meer te vertellen, maar de plaats die ons door de redactie was toebedeeld is helaas op. Daarom laten we wat het feest zelf betreft de foto’s maar voor zich spreken... û

Club 14

E B


door: Igor van Aperen foto’s: Igor van Aperen

Weerzien met een oude bekende.

E Bekende Omdat we een vakantie wilden houden, die niet alleen para gerelateerd was, boekten we een reisje naar Kreta. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en voor vertrek toch nog even gegoogled: Skydive Kreta”.

E

n jawel hoor zelfs op dit eiland bestond een paracentrum. Skydive Crete genaamd. Het setje meenemen was wel erg optimistisch, maar toch voor alle zekerheid de rest van de springbenodigdheden in de koffer gestopt. (moest mijn vrouw maar eens wat minder meenemen). Direct de eerste dag stuurden we ons huurautootje over de prachtige bergen naar de zuidkant van het eiland waar, bij de stad Tympaki , het paracentrum zou moeten zijn. Het bleek zich te bevinden op een verlaten militair oefenterrein. Bij de ingang moesten we aan de wacht onze paspoorten afgeven, maar dat waren ook de enige militairen die we gezien hebben. Over een uitgestrekte, verlaten luchtmachtbasis reden we naar het onderkomen

van de para’s. Daar aangekomen waanden we ons een ogenblik op Seppe, want wat stond er in volle glorie te blinken in de zon: de PH PAC , die via Hongarije een weg naar Kreta had gevonden, maar nog op Hollandse registratie stond. We werden er hartelijk ontvangen door Kyriakos Damanakis en Eleni Michelioudaki , die daar samen een para centrum proberen op te zetten, aan het randje van de zee. Hij beschikt er over een prachtig onderkomen. Een hangaar die zo groot is, dat we onze auto er zelfs in konden parkeren en alle verdere benodigde faciliteiten... Het centrum zal nog wat meer bekendheid moeten krijgen en een probleem is , dat de meeste toeristen nog aan de noordkust van het eiland verblijven. (advertentie)

safely fly with us into 2010!

Het lijkt er wel op dat hier verandering in zal komen en aan het enthousiasme van Kyriakos zal het niet liggen om een succes van de onderneming te maken. Een setje huren was geen enkel probleem en zo kon ik , samen met o.a. nog een aanwezige Limburger, een paar keer genieten van het uitzicht over Kreta van onder mijn koepel. Thuisgekomen bleken ook Willem en Monique de Boo de weg naar Skydive Crete al gevonden te hebben. We kunnen jullie allemaal van harte aanraden om het ook eens te proberen. Je sport uitoefenen, in een heerlijk klimaat op een prachtig eiland waar nog veel meer te beleven is. Ook alleen al het bezoeken van de website is de moeite waard; www.skydivecrete.gr. û


Toekomst

door: Jasper van der Meer foto: martijn van dam

De toekomst van The Artistic Flight Meets de menselijke vlucht

The Artistic Flight Meet 3 t/m 11 juli 2010, België Locatie nader bekend te maken www.toratora.nl

Kunnen vliegen is als een droom. Voor velen is het een gepassioneerd verlangen. Het is een vlucht uit de alledaagse natuurkundige wetten naar een gebied van eindeloze mogelijkheden. Het is een vorm van expressie en, daarom, een vorm van kunst.

I

O

I

n het parachutespringen, tijdens het ontstaan en de ontwikkeling van artistieke disciplines, zijn deze steeds begrensd door regels, daarmee de vrijheid van expressie beperkend tijdens wedstrijden. Terwijl juist deze wedstrijden een enorme motor zijn voor de groei van de sport. Met de ontwikkeling van Vertical Relative Work aan het front, wat fantastische mogelijkheden creëert voor hen die hun technische skills willen meten, is het tijd voor verandering aan de andere kant van de speeltuin. Want tegenwoordig, als wij naar buiten gaan om te doen wat we het leukst vinden, alleen of met vrienden, dan hebben de meesten van ons de neiging om te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

V

oordeelt naar persoonlijk inzicht. Daarom zullen we ook moeten accepteren dat verschillende jury samenstellingen verschillende wedstrijd uitslagen tot gevolg zouden kunnen hebben. Maar we kunnen daarbij ook denken aan het feit dat het doel van de wedstrijd niet de glorie van één team is, maar de ontwikkeling van het vliegen in het algemeen. In juli 2010 organiseren we deze Artistic Flight Meet in België, een centrale locatie in Europa. De eerste editie wordt een competitie voor teams die bestaan uit een camera vlieger en twee performers. Zoals bij een gebruikelijke freefly wedstrijd wordt het team beoordeeld aan de hand van een video die ze inleveren, waarvan de jury 45 seconden ziet, vanaf de exit gemeten. De verdere invulling van die 45 seconden staat helemaal vrij. Ieder team vliegt tien rondes, waarvan ze alleen de drie beste video’s inleveren. Het eerste jaar werken we alleen met 3way teams, om het toegankelijk te houden. Als het een suc-

ces blijkt te zijn, dan verruimen we de competitie het jaar erna door de omvang van het team ook vrij te laten. Een solo voorstelling of een 10way? You name it. Dit artikel is een oproep aan alle freeflyers in Nederland. Kijk je buurman of buurvrouw aan en begin een team. Stel doelen, verleg je grenzen. Wees creatief en artistiek. Leer vliegen zonder restricties. Wij dagen je uit om aan de rest te laten zien wat vliegen voor jou betekent. De focus zal niet alleen liggen op de wedstrijd zelf maar ook op het samen verleggen van grenzen en het bevorderen van het betere boogie gevoel tijdens het proces en de dagen erna. Recente gesprekken met grote namen in de sport zoals Martin Christensen, Fred Fugen, Fabian Raidel, Mike Kleist en Daniel Saeuberli, hebben het plan doen ontwikkelen en hebben tevens gezorgd voor het idee om een tour te ontwikkelen, waarbij verschillende vliegers soortgelijke evenementen organiseren op diverse dropzones ter wereld. Voorlopig richten wij ons op deze eerste editie komende zomer, maar natuurlijk hopen we dat anderen het idee overnemen waardoor het uit kan groeien tot een terugkerend en grensoverschrijdend evenement.

Meets Het ontstaan van een evenement waar vliegers worden gemotiveerd om te innoveren zonder te worden terug gehouden door uitvoerige reglementen, zou een enorme impuls kunnen betekenen voor de ontwikkeling van deze kunstvorm. Om dit idee te laten werken hebben we een vakkundige jury nodig. Maar deze vakkundigheid zouden we, veel meer dan in jury ervaring of kennis van regels, moeten zoeken in het begrijpen van het vliegend menselijk lichaam. Als we willen dat de wedstrijd puur artistiek is, dan is de jury samenstelling van groot belang, omdat ieder jurylid

16

Laten we freefly weer vrij maken! û


181 Vrije Val O

s

door: hbp foto’s: henny wiggers & willy boeykens

DAMES WERELDRECORD GROOTSTE VRIJE VAL formatie

Op 26 September werd het wereldrecord grootste vrije val formatie door dames verbeterd. Het record werd verhoogd naar maar liefst 181. Bij de deelneemsters zitten twee Nederlandse springster, Marloes Swarthoff en Conny van Setten. Verder zat Henny Wiggers bij de cameraploeg. Het record werd gehouden in het kader van “Jump for the cause”, een goede doel organisatie die sinds 1999 door middel van springevenementen geld wil inzamelen voor de strijd tegen borstkanker. De Afdeling Parachutespringen feliciteert bij deze de recordhoudsters. Omdat foto’s meer zeggen dan 1000 woorden hierbij enkele prachtige opnamen. Conny van Setten

Marloes Swarthoff

Kate Cooper (organisator)

Dames >>1177


Van harte G

Door: Afdeling Parachutespringen Foto: Willy boeykens

De Afdeling Parachutespringen 

Wereldre 18


Gefeliciteerd

 feliciteert de recordhoudsters

record

19


V

TEKST: SWOOPCHICK FREEQ

A T O T D E E VAN SP Ewin Baatenburg de Jong Foto: Hans Schoeber

Canopy Piloting, oftewel Swoopen van A tot Z. Swoopen ziet er spectaculair uit en is zeker ook niet ongevaarlijk, maar swoopen is niet alleen een lage draai(en) boven de grond, je achterste risers leeg pompen en op je kont landen.

N

u hadden we ook gewoon een link kunnen plaatsen naar de FAI site, maar om nu 11 pagina’s droge kost in de SP te zetten is niet helemaal de bedoeling. Vaak wordt er door het publiek (also known as Whuffo’s), maar ook door springers gevraagd wat nu de bedoeling is. De piepers (gates) gingen toch af? Waarom heeft hij/zij dan wel een 0? Of als iemand in het water is geland, dan hij/zij toch wel punten heeft gekregen. Het klinkt allemaal onlogisch. Maar zoals bij iedere discipline, zitten de swoopers ook aan vele regeltjes vast.

Wedstrijd onderdelen: Tijdens een swoopwedstrijd zijn er 3 verschillende onderdelen. Ieder onderdeel heeft weer zijn eigen parcours. Afhankelijk van de locatie spring je downwind (landen met de wind mee), upwind (landen zoals het je geleerd is, tegen de wind in) of crosswind (landen met de wind in je zij). De richting is niet relevant, zolang de windsnelheid niet hoger is dan 7 m/s. De gemiddelde swooper heeft een voorkeur voor downwind. Uiteraard worden de afstanden dan verder en de snelheden hoger met een klein duwtje in je rug. Vaste gegevens zijn dat de gates 1,5 meter hoog zijn en 12 meter uit elkaar staan. De drie onderdelen binnen een wedstrijd zijn 1: Speed carve, 2: Distance en 3: Accuracy. Voor ieder apart onderdeel wordt het parcours omgebouwd.

20 20-21.indd 20

03-12-09 17:13


N E G N I D N A L T ACCURACY Roel Roeloffzen rent hier de laatste meters voor de exit gates voor het speed carve parcours. Foto: Hans Schoeber

1.

Mark Thierry vliegt door de entry gates voor zijn distance parcours. Foto: Katja Calluy

2.

1. Speed Carve: De snelheid van de springers wordt over 70 meter gemeten. Het parcours begint boven het water en ligt bijna in een haakse bocht van 75 graden. De deelnemers moeten zowel door de begin poortjes (entry gate) als door de eindpoortjes (exit gate) heen komen. Het aangesloten computer systeem tussen de gates meet dan de gemiddelde snelheid over de 70 meter van de deelnemer. Het water of de grond mag na de entry gate worden aangeraakt, maar dat heeft alleen maar nadelige effect op je snelheid, dus ook op de score. Het moge duidelijk zijn dat het gaat om wie het snelst vliegt. Dit kan dus ook betekenen dat je de laatste meters rennend aflegt. Dit mag, zolang de parachute de grond niet raakt. En als je er volledig vliegend doorheen gaat, moet je er wel bij denken dat je met je lichaam tussen de poortjes niet boven de 1.5 m uitkomt en dat je lichaam binnen het parcours blijft. Komt je lichaam dus buiten het parcours (zowel in hoogte als in de breedte) dan krijg je een Vertical Extension penalty. Wat direct betekent dat je een 0 hebt. De snelheden liggen tegenwoordig zo tussen de 70 tot ruim 100 km/h. Gemiddeld, want die snelheden liggen vele malen hoger bij de entry gate, dan bij de exit gate. Nederlands record speed staat op naam van Erwin Baatenburg de Jong met een snelheid van 89.74 km/h (dat is 2.808 sec over 70 meter). Het wereld record ligt op 108 km/h (dat is 2.333 sec over 70 meter) en is gevlogen door Greg Windmiller (USA). Daar kan voor beide records verandering in komen, omdat in de eeste week van december de World Cup in Johannesburg wordt gehouden.

2. Distance: Distance is eigenlijk een van de ‘makkelijkste’ onderdelen qua regels. Je moet door de entry gates heen vliegen en vanaf daar proberen zover mogelijk

Freeq trekt hier sleeppunten op het accuracy parcours.Foto: Katja Calluy

3. door te vliegen. Het eerste contact op het water of op het land is je score. Dus ook als je je benen zou optrekken en je kont schrampt het wateroppervlak. Daar waar je het water of de grond raakt is dan je score. Wil je geen nat pak halen bij dit onderdeel, dan moet je minimaal 45 meter na de entry gates kunnen vliegen. Wat dat deel ligt in dit parcours boven water! Erwin Baatenburg de Jong heeft het Nederlandse record distance in 2008 in Tsjechië vlogen over 107,25 meter. Het wereldrecord is gevlogen in 2008 door Nick Batsch (USA) over 169.61 meter in Pretoria (Zuid Afrika). Ook deze records kunnen weer verbroken worden op de World Cup in Johannesburg.

3. Accuracy Accuracy is dan weer een van de ‘moeilijkste onderdelen qua regels. Het opbouwen is al een heel karwei, laat staan het rekenwerk. De bedoeling van Accuracy is door het slepen van water punten te scoren en bij het landen de minste strafpunten te ontvangen. Als je alle 100 waterpunten met je voet sleept heb je de maximale start score. Bij ieder vak op de grond dat je landt krijg je strafpunten (minpunten). Op ongeveer 70 meter van de entry gates ligt het vak met de minste minpunten. In dat vak krijg je maar 9 minpunten. En als je in dat vak ook nog specifiek in het extra neergelegde vierkant land, dan krijg je geen strafpunten. Tenzij je niet staand land. Als je omvalt, dan krijg je 10 minpunten. Kortom, je kunt hier maar maximaal 100 punten scoren. Dat betekent dat er voor dit onderdeel geen recordhouders zijn. Ook al heb je alle punten naar binnen gesleept over het water, land je binnen de eerste 6 meter op het land, dan heb je als nog een dikke 0! Accuracy is wel een van de meest leuke om naar te kijken. Het slepen van water is een mooi gezicht en de landingen zijn vooral stofwolken van zand. Voor dit onderdeel zijn er ook vaak veel vrijwillige mensen nodig. Bij ieder vak staat minimaal 1 persoon om te conroleren waar en hoe degene is geland 

In de volgende SP een artikel over RDS (Removable Deployment system), lange jumpruns en kleding van de swoopers. Wil je nu echt alles van de entrygates tot de Vertical extensions weten, dan kun je kijken op: http://www.fai.org/parachuting/system/ÿ les/cpiloting_2009.pdf

20-21.indd 21

21 03-12-09 17:04


TEKST: SWOOPCHICK FREEQ FOTO’S: HERMAN GOUDZWAARD, SASKIA ZEGWAARD

v

LAKE BUSSLOO SUCKS!

22 22-23.indd 22

03-12-09 17:28


In het laatste weekend van augustus werd voor de 6e keer op rij de finale van de Open European Swooping Tour gehouden. De recreatie plas in Bussloo heeft een grote aantrekkingskracht op veel internationale swoopers. Ook dit jaar waren er swoopers uit Amerika, Spanje, Chili, Canada, Duitsland, Zweden, Rusland, Denemarken en ja er waren ook dit jaar enkele deelnemers uit Nederland. Van de 22 deelnemers waren er twee vrouwelijke deelneemsters één uit Duitsland en één uit Nederland.

D

e donderdag voor de wedstrijd is altijd een trainingsdag boven het officiele wedstrijdparcours. Deze is dan door de wedstrijdleiding en veel vrijwilliers al uitgelegd op de avond ervoor. Doordat het meer van Bussloo groot en zwart van bovenaf is, willen de meeste swoopers er toch enkele keren gesprongen hebben, voordat ze 100% gaan focussen op de poortjes en de scores. Bussloo wordt internationaal gezien als een grote uitdaging en een spannende wedstrijd. “It’s a big black hole that sucks you in” zoals een Engelse swooper vorig jaar zo typerend zei. Waarom is Bussloo dan zo moeilijk? Door het grote wateroppervlakte heb je weinig hoogtereferentie om tijdens je swoop je draai te kunnen corrigeren. Als je kijkt naar het water zie je de diepte van de lucht erin weerspiegelen. Het enige wat het makkelijker zou maken is een stevige wind die het wateroppervlakte breekt (golfjes). Echter met veel wind wordt het weer moeilijker door de bomenrijen die om het meer heen staan. Als je met een stevige downwind (rugwind) op het parcours afgaat, dan dendert de wind tegen de bomen en rolt deze terug. Als je tegen een stevige upwind (tegenwind) op het parcours afgaat, dan valt de wind halverwege je draai weg, wat toch wat extra techniek vereist met de gemiddelde wat kleinere parachutes. Haast onmogelijk zou je hierna denken, maar Bussloo is een stevige uitdaging en niet een wedstrijd om ongetraind aan deel te nemen. De 5 voorgaande jaren hebben we diverse soorten weersomstandigheden gehad. En dit jaar hadden we te kampen met harde wind. Bij een swoopwedstrijd ligt het limiet op 7 m/s (± 25 km/u). Op de trainingsdag werd daar nog wel mee gesprongen. Dit vooral om de omgeving te leren kennen en te herkennen voor de wedstrijd van de dagen erna. Met sneltreinvaart komen de verschilllende heren en dames langs. De eerste

trainingsprongen nog voorzichtig dicht op de kustlijn, maar naarmate de aantal sprongen vorderen durven er steeds meer verder op het water te zitten. Swoopers houden van waterspelen, maar zwemmend is toch liever niet hoe we onze landing voorstellen. Aan het einde van de dag

tweede wedstrijdronde (straight distance) scoren er aanzienlijk meer deelnemers. De wind blijft het zelfde: stevig, maar het wordt met het uur turbulenter. Het eerste deel van de deelnemers doen een poging voor de 3e wedstrijdronde (straight accuracy). De eerste 10 worden zodanig verrast door de turbulentie dat de safetymanager het parcours sluit voor de laatste 5 springers. Die moeten dan buiten het parcours landen en krijgen nog een poging om de wedstrijdronde over te doen. Helaas is deze poging niet meer gekomen. De tubulentie is wel verminderd door enkele kleine regenbuien, maar de wind was weer harder gaan waaien. Om 18:00 uur is de wedstrijd afgerond. Ondanks de minimale aantal rondes is er wel een prijsuitreiking geweest. De deelnemers die beide keren hebben gescoord stonden in de top 10. Op de eerste plaats PD teamlid Pablo Hernandez uit Spanje, tweede Stefan Burström uit Zweden en derde werd Peter Kallehave uit Denemarken.

gingen de swoops van een ieder beter en de wind ging even liggen... De wedstrijd zelf werd vooral gedomineerd door de wind, heel veel wind. De dag begint direct met een standdown en daarna volgen nog vele standby’s. We hebben gewacht tot het bittere eind, maar het mocht niet baten. De dag werd afgesloten met een overheerlijk buffet en veel regen en prachtig onweer. De tweede (en laatste) wedstrijddag bracht ons iets beter weer. De wind nog zeer stevig, maar onder de 7 m/s. De eerste wedstrijdronde (straight distance) scoren er slechts enkele deelnemers. De wind is niet alleen stevig, het is ook al vroeg op de ochtend redelijk turbelent. En het lijkt of iedereen nog een beetje wakker moet worden en nog onder de indruk is van ‘Lake Bussloo’. De

De wedstrijd werd afgesloten met een goed feest in De Wolk. Met de band Spinrock(.nl) werd er flink gedanst en gedronken. Bussloo was de derde en laatste European Swooping Tour wedstrijd van 2009. Volgende jaar zal er bekeken worden hoe deze wedstrijden weer aan elkaar kunnen sluiten en bekeken wordt of er meer deelnemers naar toe gelokt kunnen worden. Het internationale deelnemers veld blijft Bussloo een uitdaging vinden en velen komen dan ook graag terug in 2010. Alle vrijwilligers, vliegers, barmensen, manifesters, en wedstrijd gerelateerde vrijwillers wil ik (en ik denk ook namens de overige deelnemers) enorm bedanken voor de inzet en het geduld. En voor de mensen die er niet waren: kom volgend jaar eens langs om te kijken naar dit wereldklasse event! 

23 22-23.indd 23

03-12-09 17:31


TEKST: LEANDER VAN SCHRIEK FOTO’S: ALEX VAN HEEL

NRG 8 VAN EUROPA!! STE

Het was augustus 2007 op het terras van restaurant de Rog op Texel. NRG bestond 1 jaar. Terwijl we met z’n vijven in de zon genieten van een welverdiende Skuumkoppe zeg ik: “Zullen we naar de World Cup gaan?”. Even is het stil. Ja, waarom niet was het verlossende antwoord.

V

anaf dat moment zijn we met NRG (Jaap Keuter, Rogier Carper, Marco Coenradi, Milo Pieters en ondergetekende) een tweejarig traject aangegaan op weg naar Prostejov (Tsjechië) waar in september 2009 de World Cup en Europese Kampioenschappen Formatiespringen zouden worden gehouden. Zoals elke weg, was ook de onze niet vrij van drempels, maar uiteindelijk stonden vier van ons afgelopen September in een Tsjechisch weiland, dat zichzelf een vliegveld noemt. Onderweg hebben we Gerhard Schut (outside center) en Alex van Heel (video) opgepikt. Zij vervingen respectievelijk Milo Pieters en Marco Coenradi. Milo was uiteindelijk wel aanwezig en vervulde in Tsjechië de functie van teammanager. Initieel zou hij naast NRG ook de belangen van Whooops behartigen, echter vanwege een blessure vlak voor de NKP zag Whooops zich genoodzaakt zich uit het deelnemersveld terug te trekken. Maandagochtend 24 augustus, heel vroeg, vertrokken we met 2 auto’s vanuit Nederland om via de Duitse Autobahn koers te zetten naar dat kleine plaatsje in het Zuidoosten van Tsjechië. De volgende ochtend troffen we een kleine tandem dropzone aan. Activiteit was er niet, er werd niet gevlogen en er was geen springer te zien, niets wees erop dat deze dropzone over een week het toneel zou zijn voor een heuse World Cup. Wanneer we het clubgebouw binnenlopen, treffen we Sinapsi (Italië) en het Finse Freestyle team

aan. We waren het derde team ter plaatse. Die dag maakten we welgeteld 4 sprongen en hebben we, zonder een load te missen, coach Gary Smith opgehaald van het treinstation. Een echt lekker door-spring-tempo zat er dus niet in, heel iets anders dus dan we gewend waren.

Het weer zat ons gedurende de trainingen mee, de zon scheen en wind was er nauwelijks, heerlijk. Op zondag 30 augustus maakten we, wederom als één van de eerste teams, onze officiële trainingsprong, waarmee we het totaal aan trainingsprongen ter plekke op 31 brachten.

Gedurende de dagen die volgden zagen we de dropzone transformeren. Van het clubgebouw verhuisden we naar een kleine hangaar, tribunes werden opgebouwd, vlaggenmasten en reclameborden rezen uit de grond en drie extra Turbolets arriveerden. Het werd steeds drukker. Steeds meer delegaties arriveerden in Prostejov: de Fransen, de Engelsen, de Russen en al die andere kleinere delegaties. Uiteindelijk kwamen bijna 300 deelnemers aan, welke 20 verschillende landen vertegenwoordigden en wij mochten daar met z’n zesjes deel van uitmaken. Drie dagen voor de wedstrijd verhuisden we voor de tweede keer, dit keer naar onze eigen teamroom in een heel erg grote hangaar. Ja, nu was Prostejov een World Cup toneel geworden.

Maandagmiddag om 15.00 werden de sprongen bekend gemaakt. We hoopten op een snelle loting. Niets was echter minder waar, de loting was echt heel erg langzaam. Acht van de tien exits waren blocks, drie 3-blockers en een echte puntenpakker zat er ook al niet tussen. Een van de twee ietsje snellere rondes was ook nog eens ronde 10, welke alleen voorbehouden zou zijn voor de beste 6 landenteams van Europa. Maar goed, een loting is een loting en die geld voor iedereen. Daarnaast zijn de verschillen tussen teams bij een langzamere loting minder groot, wat de wedstrijd weer spannender kan maken. Nadat we samen met Gary de eerste ronden doorgelopen hadden en de sprongen op onze creepers (nou ja onze creepers, de oude creepers van Fusion) hadden gelegd, was het tijd om naar het hotel te gaan en ons om te kleden voor de openingsceremonie, welke plaats zou vinden op het grote plein midden in Prostejov. De stad en de organisatie hadden hun best gedaan: volksdansgroepen, demo springers, een flyby van de drie Turbolets, de letterlijke honderden toeschouwers en natuurlijk de parade van deelnemers maakte het een heuse happening.

Terwijl de dropzone zijn transformatie onderging maakten vele teams gebruik van de mogelijkheid om te trainen. Zo ook wij, we waren natuurlijk niet voor niets een week eerder gekomen. Ons doel was 30 trainingssprongen uit de Turbolet te maken, zodat we in elk geval een heel klein beetje gewend konden raken aan die toch wel heel erg andere kist, met een grote hoge deur en hogere exit snelheid.

24 24-25.indd 24

03-12-09 17:37


Dinsdagochtend 1 september was het zover. 650 trainingssprongen, 20 uur windtunnel, 3 NKP’s, 3 Tomscats, 2 ESL Finales en 1 Shamrock Showdown, allemaal in nagenoeg dezelfde opstelling stonden aan de basis van hetgeen weldra zou gaan beginnen. Rond een uur of negen werd onze load omgeroepen voor de eerste ronde van het negende Europese Kampioenschappen Parachutespringen en de zestiende World Cup Formation Skydiving. Omhangen, naar de mock up, de opstelplaats, high five met Gary en Milo, naar de kist, omhoog, stilte. Twee minuten, diep adem halen, de laatste checks, de shake, helm op, de deur gaat open, 8-19-A, 8-19-A, 8-19-A. Het zal kloppen en het klopte. De kop was eraf. Die eerste dag werden uiteindelijk 3 ronden vierman versprongen. Na deze drie ronden stonden we op een zevende plaats. Ronde één en twee waren goed verlopen, op ronde drie zorgde een misser op de exit voor een bust en tijdverlies. De middag en avond stonden in het teken van Freefly en Freestyle. De volgende ochtend was vierman vrij en zaten wij in het middag en avond programma. Ronden vier, vijf en zes stonden voor vandaag op het programma. Voor ons was het zaak om onze zevende positie achter Litouwen vast te houden of de zesde plek weer terug te pakken. Meer dan zesde zat er overigens niet in, want de eerste 5 landenteams waren allemaal 20+ teams. Dag twee begon met een goede ronde

4, al kregen we nog wel een bust om de oren. Ronde 5 verliep minder goed, door een brainlock en een bust bleef de teller voor deze sprong staan op 13 punten. Dit betekende dat Finland ons kwam inhalen en dat de Noren nu ook op onze hielen zaten. Ronde zes was vooral heel solide en heel erg clean, toch pakten de Finnen wederom veel punten op ons. Na dag twee waren we een plekje gezakt. Donderdag stond voor ons in het teken van consolideren, de Noren van ons afhouden en terug kruipen naar Litouwen. Ronde zeven en acht waren beide 3-blockers, geen hoge scores dus, toch wisten we op beide ronden een punt te pakken op de Litouwers, de Noren bleven echter in onze schaduw. Na ronde 8 viel het gordijn voor de laatste 6 landen in het klassement, slechts de beste 10 landenteams zouden doorgaan naar de halve finale van het Europees Kampioenschap. Voor alle andere disciplines zal de EK en de World Cup er overigens op en ’s avonds werd er door de freeflyers, de freestylers, de 8-mannen en de vrouwen 4-man al aardig op los gefeest. Vrijdagochtend, Gerhard en ik kijken naar buiten, waar is de zon gebleven? Het mooie weer van de afgelopen twee weken had plaatst gemaakt voor grauwe wolken. De andere disciplines feesten nog een dagje door en voor tien viermansteams stond een dagje wolkenstaren op het programma. Zaterdagochtend om 07.45

kregen we uiteindelijk wel een call voor de halve finale. 1-H-17 was de sprong. Terwijl wij samen met het Engelse team in de ijzige koude stonden te wachten voor load één van de dag waren de Noren nergens te bekennen. Pas toen de eerste motor van de Turbolet opstartte kwamen de drie Noorse dames en twee Noorse heren aangerend, net op tijd. De halve finale verliep goed. NRG liet zijn kracht zien door als enige “amateur” team Block één uit de deur te gooien. Helaas zorgde een bust voor een punt aftrek, maar de 15 resterende punten waren voldoende om onze concurrenten van ons af te houden en de achtste plek zeker te stellen. Na de halve finale zat het er voor ons op. De zes beste teams van Europa versprongen de finale en ’s avond vond de huldiging van de winnaars plaats. Na de huldiging volgde een voortreffelijk banquet en rond 21.00 knalde de vuurpijlen te lucht in. Vlak na het vuurwerk vingen wij aan met onze terugreis naar Nederland. NRG kan terug kijken op een succesvolle EK en World Cup. Het was een fantastische beleving in een zeer inspirerende omgeving met de beste springers van Europa om je heen. De organisatie verdient een dikke pluim. Alles was voor ons tot in de puntjes geregeld. Daarnaast was voor het eerst sinds vele jaren weer eens een World Cup, EK, WK in zijn geheel versprongen. Nog een keer? Wat mij betreft wel. 

25 24-25.indd 25

03-12-09 17:38


ESL TEKST: GERHARD SCHUT FOTO’S: ESL

ESL 2009

Na hun overwinning vorig jaar bij de ESL finale in Texel mochten de Engelsen dit jaar de finale organiseren. Deze vond plaats bij Targetsport in Hibaldstow. Inmiddels hadden we al de berichten gehoord over het snelle tempo van Hibaldstow – hun Nationals met meer dan 40 teams was op 1 dag versprongen – en we waren erg benieuwd. Hibaldstow ligt dicht bij de kust in het midden van Engeland, vlakbij Hull. Diverse teams waren dan ook met de boot gekomen. Anderen kwamen per vliegtuig en uit Nederland deden er 6 teams mee: team Meo (Rookie), team Creeps (Single A), teams Ignition, Empat Laki Laki en Serge’s Angels (Double A) en team 4tunate. Met de teams in Rookie, Single A en Double A dachten we goede kansen te hebben op medailles en misschien zou het haalbaar zijn om de Spirit – de trofee in het landenklassement - weer mee naar huis te nemen.

Nieuwe regels Volgens de nieuwe regels gaat het om posities van de 4 bestgeplaatste teams ongeacht de klasse, en niet – zoals in het verleden – de scores van

de 2 bestgeplaatste teams per klasse. Dit hield in dat in het verleden in totaal 8 teams per land meetelden.

Andere landen Dit keer waren er teams uit 7 verschillende landen: Belgie, Engeland, Griekenland, Noorwegen, Italie, Zuid-Afrika en dus Nederland. Wel was het meteen duidelijk dat alleen Engeland en Nederland zouden meedingen naar de Spirit, aangezien zij de enige landen waren met meerdere teams.

De wedstrijd Donderdagavond was de loting en die zag er in Triple A goed uit: veel randoms en weinig blocks uit de deur. De loting voor de andere klassen zag er niet al te snel uit. Met name in Single A en Double A zaten er veel blocks in en weinig pure randomsprongen. Vrijdagochtend begon met bewolking en het duurde even voor het open trok. Maar daarna maakten we kennis met de snelheid van Hibaldstow en de twee Dornier G92s. Deze snelle kisten brachten per keer 3 teams naar hoogte in minder dan 10 minuten. Dat betekende flink doorwerken voor de packers en op een gegeven moment moest er even gepauzeerd worden omdat er nog setjes van diverse teams niet gevouwen waren. Afijn, aan het eind van de dag bleek dat ronde 7 nagenoeg afgewerkt was. Het scoresysteem werd verzorgd door Camscore en dat bleek een heel prettig systeem te zijn, ook wat het dubben van de sprongen betreft. Zaterdagochtend moest de mist nog even verdwijnen voordat we weer verder konden met de wedstrijd. De overige 3 wedstrijdrondes waren om 14:00 voorbij en toen was het wachten op de prijsuitreiking.

Team Creeps op ESL podium

Nederlandse delegatie

Team Ignition op ESL podium

De uitslag De Nederlandse teams hadden het uiteindelijk heel goed gedaan. Er waren gouden medailles voor Meo, Creeps en Ignition en daarnaast nog een zilveren medaille voor Empat Laki Laki na een spannende race tussen hen en Random Vengeance dat na 9 rondes op precies dezelfde score stond. Ronde 10 van deze twee teams werd tegelijkertijd getoond op een gedeeld beeld en hierdoor was het goed te zien dat Empat Laki Laki net iets sneller was en daarmee het zilver veilig stelde. Tijdens de prijsuitreiking werd bekend gemaakt dat de Engelsen de Spirit hadden gewonnen, dit tot verwondering van menig deelnemer. Ondergetekende heeft bij de jury gevraagd hoe de berekening was gedaan en daaruit bleek dat die niet volgens de nieuwe regels was. Ze zouden er nog naar kijken. ‘s Avonds was er een uitgebreid buffet en daar kregen we al de hint te horen dat er die avond nog een “announcement” zou komen. Na het buffet was er een live band, maar die werd even gevraagd stil te zijn voor de aankondiging. En inderdaad, er was een fout met de berekening van scores voor het landenklassement gemaakt en uiteindelijk was het toch Nederland dat de Spirit gewonnen had! Dit werd uiteraard in luid gejuich ontvangen en de organisatie bood de Nederlanders een gratis drankje aan voor de vergissing. Het feestje duurde tot in de kleine uurtjes en in de loop van de zondag vertrok iedereen weer richting huis. Het was een fraaie wedstrijd met voor Nederland een schitterend resultaat: 3 eerste plekken en de Spirit!  De uitslag van de ESL ÿ nale is terug te vinden op http://www.euro-skyleague.com

Team MEO op ESL podium

Nederlandse delegatie met Spirit

ESL Double A podium

ESL Triple A podium

ESL Single A podium

ESL Rookie podium

26 28-29.indd 26

03-12-09 17:57


BBQ en prijsuitreiking

Verslag Dutch League Met de prijsuitreiking op het NKP in Teuge kwam ook een einde aan het seizoen van de Dutch League. In totaal telden er weer drie wedstrijden mee in het Dutch League klassement: de Tomscat Trophy, de DL wedstrijd in juli en het NKP. De Dutch League wedstrijd in juli op Texel kende dit jaar 8 deelnemende teams. Vanwege de weers-

verwachting werd besloten om de trainingsronde over te slaan en te proberen de hele wedstrijd op zaterdag te verspringen. Met hulp van de packers en de havenmeester lukte dit op het nippertje toen een team onverhoopt een rejump kreeg. De wedstrijd werd afgesloten met een toffe barbeque aangeboden door Paracentrum Texel en mede dankzij steun vanuit de Sportcommissie

voor de coaching kunnen we terug zien op een zeer geslaagde wedstrijd. Door het seizoen heen bleek al snel welke teams voor de titel van overall winnaar van hun klasse in aanmerking kwamen. Ook dit jaar werd trouwe deelname aan alle wedstrijden beloond; zowel in Double A en Rookie was dit doorslaggevend voor het aanwijzen van de overall winnaars. De winnaars van de Dutch League 2009 zijn uiteindelijk geworden: Double A: Serge’s Angels Single A: Creeps Rookie: Air Elementals Rookie team Meo werd door de coaches uitgeroepen tot het meest veelbelovende team van 2009 en dat ze die benoeming waard zijn, hebben ze ook weer laten zien op de ESL ÿ nale. 

Team MEO

ESL Finals ‘09

In een windtunnel vlakbij Roosendaal sloten de huidige leden van team Meo een hele tijd geleden een mooie eerste individuele tunnelsessie af. Aan de bar stonden we daar met Paul Hofstee en vanuit het niets stelde hij voor dat wij samen een team vormde. Dit was het begin van team Meo, en anderhalf jaar later stonden wij, na een briljant eerste seizoen in de Nederlandse Rookie klasse, in Engeland klaar voor onze eerste sprong van de ESL Finals, om daar de eer van Nederland te verdedigen. En we mochten blij zijn dat we daar stonden. De avond voor de start van de wedstijd zouden we vanuit Dusseldorf (goedkoop) richting Engeland vliegen. Echter een avond spits van honderden kilometers zorgden ervoor dat we niet de uiterste deadline haalden en na de sluiting van de gates aan kwamen rijden. Maar... het vliegtuig had 2 uur vertraging, we waren gered. Althans, dat dachten we, gezien Ryanair ons niet op het vliegtuig wou

laten met parachutes met AAD’s er in... Na een heel lang verhaal, en veel gelul als brugman, kwamen we toch in het vliegtuig (met rig). Maar we waren er, en gezien het ons toch gelukt was over te komen, hadden we al een mentale goede start. En gelukkig ging het met de exits leggen en de puntjes draaien ook niet gek. Na twee rondes stonden we op een keurige tweede plek, achter het Engelse team Gravity. Dit ging goed, tweede op de ESL Finals. Maar dit mocht niet lang duren.. De derde ronde sprong onze tegenstander 11 punten, en wij... 18! We kwamen op vijf punten voorsprong en gaven deze voorsprong niet meer weg. Na een fantastische wedstrijd (met als hoogtepunt een sprong met 25 punten, waarvan er helaas maar 21 werden geteld door de jury) eindigden we op de eerste plek met 144 punten en een voorsprong van 19 punten op het tweede team.

ESL Finals uitgereikt. Apetrots en nog steeds wel een beetje in ongeloof accepteerde we deze prijs. Alhoewel de Spirit (prijs voor beste land overall) even aan ons voorbij was gegaan, kregen we hem toch ’s avonds in onze dronken handen geschoven. Voor ons voelde deze overwinning als een uitbetaling van de grote investering die we allemaal in het team hadden gestopt afgelopen jaar. We hadden nooit verwacht zo’n eerste seizoen te draaien (we waren zelfs uitgeroepen tot meest veelbelovende team van 2009!) en er is natuurlijk geen twijfel dat we doorgaan. In 2010 zal team Meo in dezelfde samenstelling blocks gaan draaien in de single A klasse, we’ll see you there!  Jasper (advertentie)

Zaterdag middag kregen wij in de stralende zon de goude plakken voor onze overwinning op de

27 28-29.indd 27

03-12-09 17:58


TEKST: TON DE KUIJER

Pops Polen. Foto: Ton de Kuijer

PA SPRINGEND NEDERLAND: U Bad Abbach NAAM SPRINGER JO MAESSEN KOOS VERHAAR VICTOR SPAAN HENK VAN DER MEIJDE TON DE KUIJER JO RUBEN HARRY TORSING FRENK SMIT BRAM LASSCHUIJT JR. PAUL GOMMERS RENE GRIT HANS VOS RAOUL NORTE DURK DE VRIES HENNY WIGGERS EDU MERTZ HENNIE BURGERS RICHARD MEIJER MARK SANGLER PETRA ENGWERDA RONALD VAN RIJN JARNO GOOSSENS MARK THIJSSEN

Aantal sprongen

Totaalscore

8 8 8

66 93 91

Ost-Deutsche Meisterschaft. Gem.

Aantal sprongen

Totaalscore

Gem.

8,3 11,6 11,4

4

27

6,8

Gemiddelde 10,4

I

n het verslag van de NKP 2009 was de volgende passage in het artikel van Simon Woerlee te lezen: Precisie-springend Nederland was afwezig op de NKP. Aan wedstrijden in het buitenland werd de voorkeur gegeven. Slechts zes Nederlanders deden daarom mee aan de wedstrijd in Teuge waarbij Henny Wiggers, Hennie Burgers en Edu Mertz de eerste drie plaatsen innamen.

4

22

5,5

4

34

8,5

4

22

5,5

Gemiddelde 6,6

WCS Altenstadt Aantal sprongen

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Totaalscore

41 23 12 33 21 28 9 19 5 27 48

POPS-Austria Gem.

Aantal sprongen

Totaalscore

5

13,7 7,7 4,0 11,0 7,0 9,3 3,0 6,3 1,7 9,0 16,0

Gemiddelde 8,1

Op zich is hetgeen Simon stelt correct, maar het behoeft toch enige nuancering. Al enkele decenia loopt de belangstelling voor het precisiespringen in Nederland terug. Over de oorzaken zijn al vele bomen opgezet, maar dat verandert niets aan het feit dat er in Nederland nog maar 2 PA wedstrijden van enige omvang (ongeveer 25-30 deelnemers) zijn: De wedstrijd van POPS-NL in Hoogeveen en de Open PA wedsrijd van de ENPC. Daarom

WCS Belluno Gem.

Aantal sprongen

Totaalscore

Gem.

79

15,8

8

55

6,9

5 5 5 5

59 32 31 16

11,8 6,4 6,2 3,2

8 8 8

52 27 43

6,5 3,4 5,4

8

36

4,5

5

23

4,6 8 8 8 8 8

30 55 26 26 111

3,8 6,9 3,3 3,3 13,9

Gemiddelde 8,0

Gemiddelde 5,8

trekken veel Nederlandse PA-springers naar wedstrijden in het buitenland, waar PA wedstrijden gehouden worden die tussen de 30 en de 200 deelnemers trekken. Helaas had de Sportcommissie dit jaar de NKP-PA gelijktijdig gepland met de World Cup Wedstrijd in Belluno (ItaliĂŤ). Een wedstrijd waar het mogelijk is om je te meten met professionele PA-springers en teams en bovendien is er bij de WCS wedstrij-

28 28-29.indd 28

03-12-09 18:01


NKP 2009 Aantal sprongen

Totaalscore

WK CISM Lusenec Gem.

Aantal sprongen

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

40 94 87 114 120 128

Totaalscore

14 44 37 25

WCS Zell am See Gem.

1,8 5,5 4,6 3,1

Aantal sprongen

Totaalscore

Open PA ENPC Gem.

7 7

78 46

11,1 6,6

7 7

60 36

8,6 5,1

7

26

3,7

WCS Locarno

Aantal sprongen

Totaalscore

Gem.

2 2 2

22 12 20

11,0 6,0 10,0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 2 14 10 5 4 6 18 8 19

9,0 1,0 7,0 5,0 2,5 2,0 3,0 9,0 4,0 9,5

2 2

32 25

16,0 12,5

Aantal sprongen

8

8

Totaalscore

32

37

POPS Poland Jelenia Gora Gem.

Aantal sprongen

Totaalscore

Gem.

5 5 5 5 5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

0,0

5

0,0

4,0

4,6

5,0 11,8 10,9 14,3 15,0 16,0 5

Gemiddelde 12,1

Gemiddelde 3,8

Gemiddelde 7,0

Gemiddelde 7,2

Gemiddelde 4,3

500

100,0

Gemiddelde 12,5

(advertentie)

28-29.indd 29

03-12-09 18:14


TEKST: PIETER-JAN EZENGA FOTO’S: SKYDIVE SWAKOPMUND

A star-formation above Swakopmund

SKYDIVE E: ANYWHER

SPRINGEN IN AFRIKA Pieter-Jan Static Line Summer 2008

SSC Clubhouse

Cheetah

A

fgelopen zomer ben ik een maand naar Namibië geweest, zuidelijk Afrika. Innemende natuur, bijzondere omgeving en prachtige blauwe luchten. Ik zou daar onder meer gaan reizen en waarom eigenlijk ook niet springen? Safety first, maar navraag bij mijn instructeur Peter Braun leverde een zeer enthousiast antwoord op: doen! Strak groen Gronings landschap werd verruild voor de brandende woestijn. Oostwold was op dat moment de enige dropzone die ik als beginnend vrije valler had gezien. De Swakopmund Skydive Club reageerde zeer enthousiast op de vraag of ik mocht komen springen. Ik bivakkeerde afgelopen zomer voornamelijk in Windhoek. Swakopmund, het enige skydiveparadijs dat Namibië rijk is, ligt 425 kilometer verderop. En openbaar vervoer bestaat daar niet, maar van een behulpzame

Namibiër kreeg ik de tip om met een shuttleservice te gaan. Voor slechts 9 euro samen met 17 Afrikanen in busje waar er natuurlijk maar 14 in konden arriveerde ik op de dropzone. Ik kreeg een rondleiding op de club die er zeer professioneel uitzag. Voorzien van alle gemakken die een skydiver zich maar wensen kan: een obstakelvrije DZ, een mooie vouwzaal, nagelnieuwe sets, een studio voor het bewerken van foto’s en video’s, een zwembad, goede mogelijkheden tot overnachting en ook op de feestmogelijkheden was niet bezuinigd. Ook niet onbelangrijk: het is er het hele jaar strak blauw zonder al te veel wind. Swakopmund is een badplaats en ligt aan de westkust. Namibië is een voormalig Duitse kolonie, Duits is dan ook de voertaal en veel gefortuneerde oosterburen brengen hier de zomer door. Je kunt

er onder meer dunesurfen, ballonvaren, quadracen en natuurlijk springen. De twee springcentra in deze adrenaline oasis worden druk bezocht en zijn zeven dagen per week geopend. Ze leven van de tandems die de toeristen maken. Chutes laat je vouwen (omgerekend nog geen vier euro), zodat je ook op die manier solidair bent met de lokale bevolking. Nadat vier instructeurs (!) mijn logboek gecontroleerd hadden, gingen we eindelijk omhoog. We vlogen met een Cessna 206 (zonder deur overigens en drie keer raden wie er in het gapende gat mocht zitten) in 20 minuten omhoog. Wat een uitzicht! Eerst langs de strak blauwe zee en daarna stuurde de piloot ons over de woestijn heen. Ik exitte samen met landgenoot Joe die in Groningen een straatje achter me woont. Niet dat ik hem ook maar een keer eerder in Nederland

30 28-29.indd 30

03-12-09 18:24


Tandem SSC

Landing Member SSC Woestijn

Sunset giraffes

Olifanten

Skydive accomodation

Namibisch landschap

gezien had. De Skymaster opende keurig en nadat ik de steentjes uit mijn chute geschud had ging ik op herhaling. 23 euro voor 10.000 ft. inclusief materiaalhuur is immers prima te doen. Na afloop kreeg ik een gratis DVD met alle foto’s die gemaakt waren die dag. De wederdienst bestond uit een rondje Jägermeister voor alle aanwezigen op de club. Ook het bier vloeide rijkelijk en de oogjes waren klein de volgende ochtend. Het was erg mistig die dag, springen zat er niet meer in en ik keerde terug naar Windhoek. Met een oppervlakte twee keer zo groot als Duitsland kunnen ook natuurliefhebbers in Namibië hun hart ophalen. De Fish River Canyon is na de Amerikaanse Grand Canyon de grootste ter wereld en spectaculair om te zien. Wildlife variëert van dolfijnen tot leeuwen en van struisvogels

tot nijlpaarden. Ook het klimaat is aangenaam. De gemiddelde dagtemperatuur van juni tot augustus ligt rond de 25 graden. De meeste safari’s zijn van goede kwaliteit. Voornamelijk met jeeps, maar ook het vliegtuig behoort tot de mogelijkheden. Ideale omstandigheden om dit prachtige land te verkennen. De weg naar SSC was niet ideaal, maar eenmaal aangekomen wordt er goed voor je gezorgd. Als je van Afrika en een beetje avontuur houdt dan is springen in Swakopmund een absolute must. De gastvrijheid, de sfeer en de mensen, in Namibië is het uitstekend toeven!

(advertentie)

Meer info: * www.skydiveanywhere.nl * www. skydiveswakopmund.com 

31 28-29.indd 31

03-12-09 18:31


H

door: team ignition foto’s: donald verveld

Team

team ignition

een geslaagd seizoen 2009 in de AA FS4 categorie!

A B Ignition A Toen we aan het begin van dit seizoen voor het eerst met elkaar sprongen was gelijk duidelijk dat er een “click” was tussen de verschillende teamleden. Niet alleen maakte we direct fraaie sprongen; ook was er een hoge plezierfactor in het spel. Gedurende de trainingen en wedstrijden, maar ook tijdens vervelende regenachtige dagen waarop nauwelijks werd gesprongen, hebben we ontzettend veel lol beleefd met elkaar.

A

ls je van de buitenkant naar ons team kijkt zou je kunnen denken; dat wordt niets. Een succesvol team moet immers alleen maar serieus bezig zijn en veel op de karren liggen!? Een enkeling had dan ook al snel zijn mening klaar “jullie moeten niet veel verwachten van jullie resultaten”. Na een inmiddels gewonnen Tomscat Trophee, NKP en ESL is het wellicht leuk om te delen welke factoren naar ons idee hebben geleid tot een succesvol seizoen. • In de eerste plaats bestaat Team Ignition weliswaar uit mensen die veel lol willen maken, tegelijkertijd nemen we het springen zeker serieus (FOCUSSS !!). Dit is iets wat je aan de buitenkant soms niet ziet. • Tevens hebben we veel tijd besteed in het verfijnen van onze techniek in de tunnel. • Daarnaast hebben we diverse trainingsweekenden gepland waarbij we zoveel mogelijk backto-back hebben gesprongen. • We hebben ons tijdens trainingen en wedstrijden alleen op onze eigen (individuele) prestaties gericht en niet op die van andere teams; we gaan uit van onze eigen kracht.

32

• We hebben elkaar zo leren kennen dat we wisten wanneer we elkaar even moesten opbeuren en ook vooral wanneer we elkaar even met rust moesten laten. • We hebben altijd gesprongen met ondersteuning van een ervaren coach die goed bij het team paste (voornamelijk Anja van Stralen). •D  aarnaast hebben we gebruik gemaakt van ervaren camera mensen (Donard Verveld en Fonsz Kriegsman) welke tevens een goede aanvulling vormde bij het team. • Tenslotte hebben we gewoon heel veel leuke dingen met elkaar beleefd.

Al met al hebben bovenstaande factoren stuk voor stuk bijgedragen aan een heel succesvol seizoen; het was een topjaar en we hebben genoten. We willen iedereen bedanken voor de support en voor het lachen! û

Wil je meer weten over Team Ignition, kijk dan ook even op onze weblog www.ignition.web-log.nl We vinden het zeker leuk als je een berichtje achterlaat. Groeten, Team Ignition


Herdenking door: Kees de Goeijer foto’s: Kees de Goeijer

Airborne herdenking 2009

Al vele jaren neem ik mijzelf voor om een keer de paradroppingen t.g.v. de herdenking van de Slag om Arnhem te gaan bekijken. Vanwege het bijzondere jaar (65 jaar geleden) waren er dit jaar tal van extra activiteiten rondom deze jaarlijkse droppingen van militairen boven de Ginkelse hei bij Ede. Goede reden om op zaterdag 19 september j.l. maar eens te gaan kijken. En met mij deden dat nog eens rond de 50.000 (!) bezoekers. Eenmaal in de buurt van Ede werd je d.m.v. borden naar diverse parkeerplaatsen (kazernes) geleid, waarvandaan je met pendelbussen naar de Ginkelse hei werd gebracht. Met een blue sky, weinig wind en rond de 25 graden was het een prachtige dag.

B Airborne B

ij aankomst om 9 uur vlogen er al meer

Conny Setten Marloes dan van tien parapenters met motorSwarthoff boven de

hei. Sommige vlogen met vlaggen, enkele zochten de hoogte, anderen bleven heel laag boven de zandweg. Over die zandweg rondom de hei reden inmiddels vele tientallen historische voertuigen van Keep them Rolling.

Er waren ruim 140 Arnhem Veteranen speciaal over uit Engeland voor deze herdenking. Muziek werd gespeeld door Nederlandse en Britse orkesten waaronder natuurlijk veel doedelzakken en de Band van de Britse Parachute Regiment. De historische veldartillerie gaf een demo en er was natuurlijk een officieel deel met toespraken. Indrukwekkend vond ik het moment waarop na enkele toespraken een minuut stilte werd gehouden. Ondanks de aanwezigheid van zo’n 50.000 mensen werd het echt muisstil op de hei! Ook was er een uitgebreide informatiemarkt met veel airborne artikelen. Op deze markt waren veel boeken te koop over de Slag om Arnhem en het werk van airborne-militairen. Ook was er materiaal te zien van het in Leiden gevestigde bedrijf Dutch Space. Dit bedrijf maakt zogenaamde airdrop systemen. Dat zijn “onbemande” squares die militair materiaal naar de grond brengen. Deze systemen kunnen honderden kilo’s dragen en zijn o.a. voorzien

GPS en windmeting. Interessant om te zien hoe ook KatedeCooper (organisator) op die manier parachute wordt gebruikt. Volgens de organisatie van de herdenkingen zouden er 1.000 Nederlandse, Engelse, Amerikaanse én Duitse militairen worden gedropt. Er waren verdeeld over de dag meerdere runs te zien die werden uitgevoerd door 4 Hercules-vliegtuigen. Bij iedere run werden per Hercules maximaal 20 springers gedropt waardoor er meestal 80 springers verdeeld over 4 ‘lagen’ tegelijk in de lucht hingen. Daarbij was dan goed te zien dat de verschillende landen allemaal hun eigen type koepels gebruiken. De sprongen werden gemaakt van maximaal 2.000 ft. Tussendoor was er ook nog een dropping uit een Dakota en waren er Nederlandse springers die gekleed als de pathfinders uit de Slag om Arnhem hun sprongen maakte. Ook was er een flyby van verschillende historische vliegtuigen van de KLu.

(advertentie)

Uiteindelijk telde ik die dag rond de 800 sprongen. De aangekondigde demo van het Britse militaire demoteam “Red Devils” ging schijnbaar niet door, want daar heb ik niets van gezien. Ook op andere locaties rondom Arnhem werden die dag overigens enkele herdenkingssprongen gemaakt. Al met al was deze herdenking zeer de moeite waard om te bezoeken. û

33


CC & C

Colofon ISSN 0921-8017, Jaargang 38 nummer 4 - december 2009 Driemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen. VERSCHIJNING: maart, juni, september, december ABONNEMENTEN Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten € 30,00 per jaar (vanaf juli € 15,00) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op ABN AMRO 42.45.47.007 van de KNVvL te Woerden, onder vermelding van abonnement SP. REDACTIE Afdeling Parachutespringen, Saskia Zegwaard, Arjan Smit Nieuwe redactie gezocht! Reacties naar para@knvvl.nl ART DIRECTION & VORMGEVING: Ramses Meering, Michael van Zijl ADVERTENTIES: para@knvvl.nl DRUK: Den Haag Media Groep, Rijswijk

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART AFDELING PARACHUTESPRINGEN BESTUUR: Adwin Beerendonk (vz), Peter Smit (penningmeester), Henny Wiggers

Clubs & centra aangesloten bij de afdeling parachutespringen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

De KNVvL afdeling parachutespringen wenst al haar leden en relaties prettige feestdagen en een goed 2010

34

Airboss Skydiving

Paracentrum Zeeland BV

( 0299-644535  www.airboss.nl * spring@airboss.nl

( 0113-612910  www.skydive-zeeland.nl * info@skydive-zeeland.nl

ENPC

Parachutistenvereniging Blue Side Up

Eerste Nederlandse Parachutisten Club ( 0162-518270  www.enpc.nl * info@enpc.nl

CPV

Cadetten Parachutisten Vereniging ( 076-5416146

Skydive Rotterdam the Flying Dutchmen

( 010-4159450  www.skydiverotterdam.com * jump@skydiverotterdam.com

Paraclub Flevo

( 0222-311324  www.bluesideup.nl * info@bluesideup.nl

Paracentrum Texel BV

( 0222-311464  www.paracentrumtexel.nl * info@paracentrumtexel.nl

VPCT

Vereniging Parachutisten Centrum Teuge Zie Nationaal Parachutisten Centrum Teuge

Stichting Nationaal Parachutisten Centrum Teuge

( 0320-288569  www.paraclub.nl * secretaris@paraclub.nl

( 055-3231604  www.paracentrumteuge.nl * info@paracentrumteuge.nl

Paracentrum Eelde Hoogeveen

Stichting Skydive Anywhere

( 050-5791786  www.paracentrumeeldehoogeveen.nl * info@paracentrumeeldehoogeveen.nl

KCT

Korps Commando Troepen ( 076-5274804

PCMN

Parachutistencentrum Midden Nederland ( 035-5771849  www.pcmn.nl * info@pcmn.nl

( 06-22248580  www.skydiveanywhere.nl * info@skydiveanywhere.nl

POPS-NL

Parachutists Over Phorty Society Nederland ( 0486-473044

HOOFD BUREAU PARACHUTESPRINGEN: Ronald Overdijk, Arnoud Ens Houttuinlaan 16-A, 3447 GM Woerden, Telefoon 0348-437060, fax 0348-437069 e-mail: para@knvvl.nl website: http://www.parachute.nl LIDMAATSCHAP: Alle leden € 103,00 per jaar, inschrijfgeld bij aanmelding € 12,00. FAI-licentie is bij lidmaatschap te bestellen, kosten € 5,-. Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie, tel: 0348-437060, E-mail: leden@knvvl.nl Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijk toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Subscriptions to SP for a full calendar year can be ordered by payment of 33,00 euro (39 euro for airmail postage) FORTIS BANK Bank: Account Nr.: 42.45.47.007 Designee: Attn. KNVvL parachuting Designee address: Houttuinlaan 16-A, 3447 GM, Woerden, The Netherlands BIC: ABNANL2A IBAN: NL 62 ABNA 0424547007 Reason: “subscription SP”


SP 2009 38(4)  
SP 2009 38(4)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad