Page 1

wtng throughthe air I


/

/

g


redactioneel januari

20-12-2005

19:31

inhoud Materiaal tips & meldingen. Evenementen, boogies, wedstrijden of gezellige clubfeesten & Bluebytes. Springstof. ParaMedia, nieuws, weetjes en grappige para-dingen. Fotopagina Tjalle den Ouden.

Conelock, ongevallen beschreven en geëvalueerd. Kalender, wanneer gebeurt het?

CC & C.

4 6 7 8 10 16 24 29 30

En verder Een trip naar Lake Elsinore in Californië Bloody Mary, what a smashing tunnel!

Haal meer uit je wingsuit

Water spetteren en Zandhappen

De 35e sprong

Zomaar een sprong...

Teuge Freefly Convention III

Acht uur rijden voor één sprong...

Springen in Riga

Skydive Lingo.

12 14 18 20 22 25 26 27 28 29

200 DOOR KARIN VOS

Van het e nummer Naar de

35e jaargang

Als deze SP op jullie mat valt is 2006 in zicht. Een zomer of wat geleden zat ik eens door oude SP’s te bladeren en kwam zo al lezende nummer 100 tegen. Meteen pen en papier gepakt en aan het tellen geslagen met als resultaat het 200e nummer van twee maanden geleden. Maar al rekenend bleek ook dat er in 2006 35 jaar SP te vieren valt. En dat zijn we dus ook van plan! Er is al flink wat vergadertijd geslopen in het plannen maken. De uitvoering laat soms nog even op zich wachten maar we hebben er dan ook een heel jaar voor... Ik wist van het bestaan van de voorloper van onze SP, nl "Swing through the air". Maar oorspronkelijk was dit een eenvoudig stencil dat in de jaren '60 eerst als clubblad van de ENPC uitkwam. In maart/april 1968 verscheen het als het eerste afdelingsblad van de clubs : ENPC, FD, Icarus en KLu PC Eindhoven. In juni 1972 is er een "hergeboorte" van het blad "Swing". Daarvoor was door het ontbreken van vrijwilligers het blad enige tijd (?) niet verschenen. In december 1972 verschijnt de eerste SP met een fraaie zwart-wit foto van een exit van Tineke Wuisman uit de Porter (OTB) van paraclub Icarus en op de voorzijde staat ook: "Jaargang 1 - nummer 3 - december 1972". De uitgaven van juni en september 1972 zijn dus schijnbaar 1 en 2...? In het voorwoord van het decembernummer van 1972 staat o.a. "Naarstig is er in de afdeling para van de KNVvL de afgelopen weken naar een meer passende naam voor ons hernieuwde blad gezocht. Wat we in de eerste plaats wilden was een duidelijke naam. Een naam die niet alleen duidelijk voor ons springers is, maar ook voor de buitenwacht. Voor beide doelen leek de oude naam "Swing through the air" (een Engelse parakreet) minder juist..." "... wat we wilden was een simpele, duidelijke, niet mis te verstane naam, waarin benadrukt werd dat de parasport een SPORT is en dat het om PARACHUTE-

SPRINGEN gaat. We besloten tot SPORTPARACHUTIST”. Onze voorpagina laat dan ook als eerbetoon een stukje van de voorplaat van “Swing through the air” zien. Bovenstaande informatie heb ik overigens niet van mezelf, Kees de Goeijer heeft bijna alle “Swings” en “SP’s” en hij heeft het een en ander voor me uit gezocht. Hartelijk dank, Kees! 35 is dit jaar dus een bijzonder getal. In dit nummer kun je van een viertal springers hun belevenissen lezen rondom hun 35e sprong. Voor hen was het alweer een poosje (lees “jaren”) geleden, dus logboekjes moesten van zolder worden gehaald. Zeer vereerd was ik dan ook dat ik het eerste boekje van Simon toegestuurd kreeg, zodat ik de pagina als illustratie kon inscannen. Maar ook kreeg ik foto’s van Herman te leen, voorzichtig uit het album gehaald. Ik hoop dat de postbode er op de terugweg ook goed voor zorgt!

REDACTIONEEL

Van het bestuur, nieuws en belangrijke mededelingen van het bestuur.

Pagina 3

En over foto’s opsturen gesproken, het komt nog wel eens voor dat iemand een foto naar ons opstuurt, verpakt in een oude envelop of een stukkie karton…met als gevolg dat er toch beschadigingen op komen die een scan dan niet ten goede komen (en het resultaat in de SP ook niet). Daarom de vraag om zoveel mogelijk digitaal de foto’s te sturen. Maar als dat niet kan, besteed dan wat extra zorg aan de verpakking!

Inleverdatum kopij + adres Uiterlijk zondag 22 januari 2006 op het redactie-kopij-adres: Karin Vos, Laagstraat 27, 5121 ZD, Rijen, e-mail: sportparachutist@12000ft.com. Aanleveren in MS-Word. Later ingeleverde kopij kan helaas niet meer worden opgenomen in het hierboven aange-geven nummer. Foto’s voorzien van naam, adres en gegevens over de foto zelf: waar, wie, wanneer en door wie gemaakt. Let op dat de tekst niet vlekt, want dan is de onderliggende foto onbruikbaar! Digitale foto’s bij voorkeur minimaal 300 dpi.

COVERFOTO EDWARD BLAAUW

Exit Eline Feldbrugge

januari 2006

SportParachutist

3


VAN HET BESTUUR

/

/

DOOR ADWIN BEERENDONK (VOORZITTER AFDELINGSBESTUUR PARA)

‘Villa’ BVDV!

DOOR HBP

Prijslijst

2006 Op www.parachute.nl vind je bij de knop ‘nieuws’ informatie over de prijzen en aanverwante zaken voor 2006.

4

SportParachutist

g

januari 2006

ren. afgelopen periode te evalue jk en mooi moment om de keli rui De n geb Va t Een ich t. Ber zich in het is het vervolg zal ik Het eind van 2005 e maak ik de balans op. In rag bijd ele” tion dac “re n Ook voor mij . Voorzitter beperkter houden hun eigen chikbaar voor anderen om daardoor meer ruimte bes ft de artikeblij ven SP wer ven de ege mg Ook . vor Voor de fraai nkels te publiceren kro ten ach ged en n isse ten en , gebeur en evenement krijgen persoonlijke mijmeringen le diensten, activiteiten rcië me com r dergevoo ’s, foto commerciële uitbaters van len, voorzien van fraaie SP. Uiteraard dragen de de in entiee ert mt adv rui e en lijk ht eer dac ntb daardoor meer aan welijks bij aan de ono nau of t nie en ent en – n nem ode en eve sprekend aangeb lijke diensten, activiteiten wordt immers als vanzelf cht nda -aa dia me tis gra inkomsten voor de SP. De zonder dank - aanvaard. ende acceptgiro voor de urt binnenkort weer de bek stu ver g gin ger eni ver of ie kelijke ritueel. De ontvan Nagenoeg iedere organisat KNVvL kent dit noodza de f Ook itie r. pos jaa een end e rag kom r bijd re de financiële financiële bijdrage voo chtig evalueren in hoever nd vlu rha rt voo kaa Op ere . ied iro bij ptg zal cce o L-a van de acceptgir rkomt ook de KNVv evert. Een dergelijk lot ove KNVvL en de afdepersoonlijk rendement opl vangen van het instituut ont te e ard wa de oeg voor een gev toe ele gedachte betaal je immers meent een Para geen enk e. In diezelfde kortzichtige uti zelfspretrib con van de ers aal bet imm t de ling in relatie tot en de afdeling behoor L Vv KN de van ing len nstver eenvoudig papiertje. De die . zijn te tis gra d ken je de volgende te betalen, bedenk dan dat r het “KNVvL papiertje” voo d rtbeleid voor iten Spo , slu eid uit bel telt lieu ers Mi Als je verond t-en Regelgeving, We jgt. kri bij tis gra enementen, er Ev , Brevettering willekeurige dienstverlening rketing en Communicatie, Ma , leid sbe missies, eid Com ligh rie, Vei , iste ort overheid en min topsport en breedtesp gen, Overlegorganen met erin ing zou zek len ver Ver , nst ing die erv tis enw gra led Fondsen- en enz, enz. Zonder al die tie stra ini dm gelijk ena mo led er en iële of nauwelijks me Vrijwilligersbeleid, Financ Nederland namelijk niet en a rop Eu . in ven en blij ing kan spr e anno 2005 parachute teriaal eenvoudig achterweg of aanschaf van nieuw ma zijn, zodat een dure repack en altijd anderen die gratis vanzelfsprekend. Er zijn en tis gra al gev er ied in De dag van morgen is ven maken. alleen voor jou mogelijk blij vanzelfsprekend de sport ond weer op! Welterusten en morgen gez Met vriendelijke groet, Adwin Beerendonk


MATERIAAL

/

/

g

V EI LIGH EI DSBU LLETI N VB 2005-08

Bluebytes

24 november 2005

www.burningstuntmen.nl/ Vervangt:

N.V.T.

Betreft:

Vega 120 type reserveparachute.

Probleem:

Na een correct uitgevoerde reserveprocedure door een springer van 50 kg. bleek een Vega 120 (1ste gebruik tijdens sprong) vanaf de staart ingescheurd te zijn. De vermoedelijke oorzaak hiervan lag bij een van de op een verkeerde manier geplaatste bartacks.

Oplossing:

De luchtwaardigheid van Vega 120 reserveparachutes is met onmiddellijke ingang ingetrokken wat inhoudt, dat er niet meer mee gesprongen mag worden!

Uitvoering:

Gebruiker / eigenaar.

EASA Approval:

This AD is approved under the EASA reference No 2005-6354 dated October 05, 2005.

The Burning Stuntmen All Thrills, No Skills! Nederlands jongste freefly team! Christian Waard, Anouk Mommers & Jarno Cordia! Nu al getipt voor de laatste plaats NKP 2006!

www.phoenix-fly.com Als je het artikel over het wingsuit vliegen erg interessant vond, is deze site misschien wat voor jou

I had a dream… Het is een mooie dag met een aangename temperatuur, zonnetje laat zich zien. De dag verloopt ontspannen op de DZ. Geen stress, alles loopt lekker. Er komt iemand binnen die een tandemsprong wil maken. Ik neem de tijd voor de briefing. Kort daarna mogen we omhoog, de kist taxiet voor en we stappen in. Met het deurtje open tijdens het klimmen, wervelt de warme lucht langs onze gezichten. Het is een tijd geleden dat ik uit zo’n klein kistje heb gesprongen. Beelden uit lang vervlogen tijden komen weer naar boven. De piloot schrikt me op uit mijn dromen en ik maak me klaar voor de sprong. We nemen het plan nog een keer door en daar is het mooiste moment: EXIT! Strak aaneengesloten suizen we naar beneden. Windgeruis, wapperende haren en wangen, heerlijk. Handle check OK. We kijken een beetje om ons heen en genieten. 5000 ft. Ik trek het ripcord, val door de trapdoor en wordt aan mijn schouders overeind getrokken. Een korte harde metaalachtige klik en ineens is er iets heel erg mis... ●

6

SportParachutist

januari 2006


/

/

g

DOOR MAX COHN, VERTAALD DOOR KARIN VOS FOTO JOHN TREVOR

Canopyschool,

back to basic Misschien eerst even vertellen wie ik ben, Marco Coenradi, 34 jaar, 1450 sprongen en vlieg rond met een 94 ft2 Ninja van Parachutes de France.Tijdens een gesprek met Remco de Borst legde hij mij eens uit wat canopyschool nu precies inhield. Je werkt er naar toe om meer uit je chute te halen en veilig te leren vliegen en landen. Als je denkt dat je als gevorderde springer direct leert om 360º in te hooken heb je het mis. Eerst back to basic, dus vanaf 500ft rechtuit vliegen, en flare! Ook met een 94 ft2 Ninja. Dat was eerst even schrikken toen ik bedacht dat ik al 1200 sprongen 180º indraai voor de landing (behalve tandems).Voor m’n veiligheid zou het dus beter zijn als ik ook eens leerde om “gewoon” met m’n chute te landen. Dus ingeschreven voor de cursus en 5 maart was het zo ver. Eerst een duidelijke theorie,niet alleen over de landing maar vooral ook over het vluchtplan, dat was even nieuw voor mij. Toch niet helemaal nieuw, Remco had me al eens gevraagd wat m’n vluchtplan was toen hij me helemaal in de hoek zag landen tussen de caravan en de sloot. En bij m’n static-line opleiding, maar dat was alweer 10 jaar geleden. Voor een goede landing blijkt een goed vluchtplan onontbeerlijk en dan de landing zelf waar het duidelijk werd uitgelegd hoe je hier de beste flare uit je chute haalt. En dan de lucht in voor het praktijkgedeelte, met een vluchtplan let je toch net wat beter op waar je uitstapt. Netjes zorgen voor horizontale en verticale separatie en op 500ft zorgen dat je tegen de wind in hangt. Benen bij elkaar FLARE en FINISH, allemaal handigheidjes om nog meer uit je landing te halen. Het grote voordeel is dat je landing van 2 kanten op video wordt vastgelegd zodat deze later uitgebreid besproken kan worden. Prima om te zien dat je met 3 sprongen zoveel vooruitgang kan boeken. Voor beginnende springers, maar ook voor gevorderden kan ik zeggen DOEN die canopyschool, en na de basisopleiding is er ook een vervolgopleiding waar het nut van de basisopleiding wordt bewezen. Ik heb me inmiddels ingeschreven voor de vervolgopleiding om zo het maximale uit mijzelf en uit m’n parachute te halen. ●

The Kenya Beach Safari Boogie De 17e Kenya Beach Safari Boogie werd dit jaar gehouden van 29 oktober tot 12 november in Diani Beach, Kenya. Er gingen in totaal 205 loads naar 13.500ft met een Super Otter. Bijna 150 deelnemers vertegenwoordigden 26 landen en maakten ongeveer 4000 sprongen. De internationale organisatoren waren o.a. Bruce Robertson (US), Joerg Schmidt (Germany) en Caroline Hughes (U.K.) voor FS en Max Cohn (US) voor freefly. Naast het springen was er ook gelegenheid voor bv. duiken en wildlife safari.

EVENEMENTEN

DOOR MARCO COENRADI

Volgend jaar staat de boogie gepland van 28 oktober tot 11 november 2006. Informatie op www.skydivekenya.com. ●

DOOR KARINA WILLERUP, VERTAALD DOOR KARIN VOS

World Team bereidt zich voor op nieuw grootste formatie-skydiving De internationale groep skydivers die zich het “World Team” noemen bereiden zich voor om hun eigen record van februari 2004 (357-way) te verbeteren. Het team, waar ook vliegtuigen, bemanning en springers van de Royal Thai Air Force deel uit maken, verzamelt zich van 28 januari tot 9 februari 2006 in Udon Thani, Thailand om een 400-way te formeren. Teamcaptains als Patrick Passe, Pål Bergen, Dieter Kirsch, Larry Henderson en Kirk Verner maken deel uit van de staf, maar ook video-debriefcaptain Kate Cooper. Safety director Herman Landsman en Flip Colmer zullen de teamplanning en de C-103’s coördineren. Dr. Ben Massey is er als oxygen engineer vanwege de hoogte van 25.000ft. Dit jaar is de eerste poging om de 400-grens te passeren. De 357-way van vorig jaar verbrak het 300-way-record uit 2002, hiermee bewijzend dat met internationaal talent, een goed plan en support van bekwame mensen, het World Team het kan! Meer info op www.theworldteam.com ●

De natuur is onmisbaar voor al het leven op aarde. Dus ook voor ons en onze kinderen. Het Wereld Natuur Fonds zet zich daarom in voor een wereld in balans. Een wereld waarin mens, plant en dier allemaal de ruimte krijgen. Om een mooier leven te leven. Word donateur van het Wereld Natuur Fonds. Kijk op www.wnf.nl

GEEF ZE EEN KANS OP EEN WERELD IN BALANS

januari 2006

SportParachutist

7


Ë

Dejongite àn'deoudsteAFF-jumpmaster vanl{ederlandsameninactie (z4jaar)en AukevanAgteren(???jaar maarde oudsteis ie Ondergetekende tijdenseenleveléénbovenSoulac. zeker!) met leerling Hannes

* "ffiffiffirM,'ffi -ffi ffii;'-,--11ffi M ffi'*,''',,,,.

georganiseerd. Er Texeleen8-mansweekeinde Beginoktoberwerder op BlueSideUplSkydive HetwarenJacco van Eerden Nederlandse coaches. werddaarz om 6 gesprongen met bekende vanhet Nederlandse 8deeluitmaakten vanDutchFlightdiejarenlang en verderoud-leden met springers te latenkennismaken Hetweekeinde wasbedoeld om meerervaren mansteam. weer(inoktober!!) en weekeinde, met prachtig Hetwaseenzeergeslaagd 8-mansspringen. tiensprongen vooralledriedeteams.

W


Dloon I wm val| Grlsr,AntEDREvEt sm|TH, , GARY Plua.HofsIEt,,Accovlil :lnDtll

BestespringeÍs vanNederland Zoalsjullieallemaal wel weerhebbenkunnen lezenen/of horen,staande forumsen de krantenweervol met verhalen overBSU. Craagzoudenwe hier persoonlijkons verhaaloverwillenvertellenop 6 januarizoo6, in het BensonLodgete Nieuwegeinom 20.oou. Eenaantalbelangrijke zakenzoudenwe graagmetjullieallenwillenbespreken, onder andere: - teksten uitlegoverde lopendeverhalen - teamdeals zoo6 - Big-ways zoo6 - Nederlands record - CanopyControl - Freeflyprogramma Zoalsjullie wellichtzullenbegrijpen, zijnwij niet blij met allenegatieve verhalenomtrent BSU.We hebbenenormons bestgedaaner ietsmooisvante makenen daarwillenwe graagaanverderwerken.We hopenjullie allente zienen te sprekenop 6 januariin Nieuwegein. BlueSideUp!

jaar inspringen?! Hetnieuwe Met het chuutje,verstoptin de halsvan de champagnefles, kunje de kurkhet nieuwejaar in latenspringen...en wij alsredactie wensenjullieallemaaleen veilig,springbaar zoo6toe!

i

Agenda SeminarEffTC Zaterdag r4januarizoo6 o9.3ou Ontvangst, inschrijving en koffie ro.3ou Welkomsttoespraken vano.a.Adwin (voorzitter Beerendonk afd.Para) 1r.jou CanopyControl, openingsvoortgang en zwaretwists( lid PDteam) r2.3Ou Lunch r4.oou Parallelle sessies met o.a. - tandemseminaro.l.v. EdwinBoerkamp - riggersbijeenkomst - FS-training m.b.v. windtunnels - BVRo.l.v. JarigSteringa 17.oOu Borrel, postersen stands 17.3ou AAD-forummeto.a.KaiKurnervan 'Airtec" en KarelGoortsvan'Argus" 19.OOu Diner 2O.3Ou Avondprogramma met in verschillende zaren: - oudespringfilms - Skydive Hollandzoo5(filmsvanalle Nederlandse centra) - Marktplaats - Verlotingen Zondag15januari zoo6 09.oou Kompasroos en parachute-keuzel'rjst met PimPennock 1o.oou Parallelle sessiemet o.a. - freeflyo.l.v.J.PVenmans - AFFo.l.v. RonKramer - Stress en reserveorocedures o.l.v. KjeldvanDruten - Vernieuwing kaderopleidingen o.l.v. RogierdeJongh - Riggersbijeenkomst - Croteformaties, oÍganisatie en veiligheid o.l.v. Jacco vanEerden 'r2.oou Lunch r3.oou CanopyControl/CanopyPilotingen landingen r4.oou Conclusie en samenvatting doorEC|ÍC 15.oou Sluiting

januari zoo6 | SprtPorachutist I s

I :

: i

i i I

i ii I

I


p

PARAMEDIA

p

/

/

g

DOOR KARIN VOS

a i Kreten d e m e d uit Roel stuurde deze in,“experience” is wel het codewoord!

Deze had ik zelf ook zien staan in het decembernummer van de Kampioen, tijdschrift van de ANWB. Het verbaast me enigszins dat alleen Kees de Goeijer en ik ‘m gespot hebben….

Daniël Buitenkant vond deze flyer in een hotel in Zwitserland. “Het betreft een ‘el cheapo hotel’ maar ze maken vette flyers!” vindt hij.

Koos Willemsen stuurde deze complete krantenpagina uit de Telegraaf naar ons op. En heeft ook geen verdere toelichting nodig…

10 SportParachutist

januari 2006

Jan Willem Brouwer schrijft: “ Heb ik in juni een ernstig ongeluk gehad met springen, (gebroken been en arm, gebroken bekken, kaak en gezichtsfractuur, hersenbeschadiging), zit ik nu volop in de revalidatie, ben ik vanochtend bezig en ja hoor, tref ik een jaarverslag aan van de stichting "Doe een wens". Hoezo, de wereld is klein....” En hij voegt nog een persoonlijke boodschap toe:“ By the way, het zal duidelijk zijn, het springen is dus niet voorbij, alleen het opnieuw beginnen laat even op zich wachten.”

In de zaterdagbijlage (2611) van het Noord Hollands Dagblad vond John Metz deze aanbieding. Hij schrijft: “Laat dat steppen door Rotterdam voor mij maar, doe mij die tandem!”

Kees de Goeijer stuurde een advertentie uit een promotiefolder van een bedrijf dat handelt in glastuinbouw-systemen. Tja…


p

p

/ /

g

• RIGS • CHUTES • AUTOMATEN

We share your passion!

BRILLEtjes

HANDSCHOENEN

HOOGTEMETERS

LOGBOEKJES

HELMEN

WINGS

JUMPSUITS

CONTACT

LOFT

• HUUR • KOOP • DEMO • NIEUW • 2e HANDS

• MESsen • VIDEO’s • MINIRIGBAGs • BOEKen • T-SHIRTS • KADOCHEQUES • DVD’s • ELASTIEKJES • KALEnDERS • BADGES • PAKMATJEs • TECHNISCHE KLEDING • PORTOMONNEETJES • SIERADEN • STICKERS

SHOP

• 7 dagen per week open • 24 uur per dag bereikbaar • Telefoon: 055 3231928, fax 2038 • Email: info@parachutecase.nl • Site: www.parachutecase.nl

• In bedrijf op werkdagen van 9-12 en van 13-18 uur. We doen het op afspraak met 100% inzet!

W W W . PA R A C H U T E C A S E . N L

• SETJES


Maikel,Giisian, Yannisen Bastiaanziin klaar om te gaan AFFen. Mans Foto:Petra


GUÍ{TERSTARK& FREEQ

H

m4y*Hfrrt Frédériquede reporter

Begindit jaar werd ik uitgenodigdoor GunterStarkvoor de openingvandeZwiterse tunnelmaarhelaaskonik nietbij deze openingzijn.Eenpaarmaandenlaterbelt hij mij op,of ik bij de openingvande Engelse windtunnelwil zijn.'5ame engineering andsystem'zegt hij en ik bendirectovertuigd. Zogeschiedde datik richting Engeland ging,als reportervande SP.Samenmet Anneloes even eenweekendje eruit om nieuweervaringen op te doen.Erzijnmeerdere wegendie naar Bedfordleiden(t 5o km bovenLondenLuton) maarwij kiezen voordetreintunnel vanCalais naarDoveren de eigenauto meete nemen. Tip:rij overde oosterlijke kantvande ringvan London(minsteafslagen, minstefile).

Eengladdecreeperruimtemet internet

Doorzijngrootteen de nieu- Accomodatie: (gratis) wste technieken, heeft het . Apartekleedkamers met lockers en (Zwitserland toiletten. Bodyflight-team en Engeland) eenkrachtige windtun- . Creeperruimte meteencomputer(internet). en snelle nel wetente maken.De luchtstroom is zeer . Klaslokalen voortrainingmetbeamer. constantendegemiddelde temperatuur wordt . Winkeltjemet gadgets, maarookserieuze niethogerdanz5-27 graden. Altijdaangenaam. skydive-spu Ilen. Enin dezetunnelkunje echtfreeflyen. Bijde . 6roteruimteom te kijkennaarje mede(t zo pers.) openingwaÍener o.a.CathyBouetteen lppo vliegers Fabi(Freefly Avia)diehunkunstenvertoonden. . Cezellige ruimtemetzitzakken algemene (Chillen!l) Somswel met 5tegelijkertijd. enbanken . Croteruimtein detunnelomtijdenshet De tunnel kan ter plekkeharderoí zachter vliegennogevenietsuit te lopen. (pakken,goggles wordengezet.Binnenz seconden voelje de . Materiaal enhelmene.d.) wind toe- of afnemen.Mooi hiervanis dat te huur. zowelzwaremensenalsverschillende disci- . Coaching in freeflyenFS plinesde kanskrijgenom huntijd optimaal te benutten. Jeligt b.v. als4-mansteamnietcontinute bouncen op hetnet.

Deweg erheenwas behoorlijk zoekenmaar achterafwas het bestmakkeliikals we een k a a r th a d d e ng e h a dV . o o rd e i e n ed i e d u s na dit verhaalnaarBedfordwillenmet een huurautoof eigenvervoer, volgin het dorp;de groenesignsmet YarlsWoodsIDC(company). Dit bedrijfligt naastdewindtunnel. Netzoals bij detunnelsin Parijs en Delandliggendeze opeenterreinvanvermaak. Dezetunnelligt op eenoudfabrieksterrein met bewaking.Vroeger werdenhiervliegtuigen getest,gebouwden verbouwd. Detunnelis inmensgroot.Om eenvergelijking te maken.Delandis b.v.r: feet,Aerokart Parijsis14feeten BodyflightBedfordisr6 feet (5 meter).Ende hoogtein Bedfordis ook nog eens8 meter.Dezetunnelmagdusmet recht de grootstevan de wereldgenoemdworden opdit moment.

Detunnelis hetgehelejaar openvanwoensdagtot en met zondag,maarbelaltijdeven vante vorenalsje gaat.Reserveren is op dit momentechtnodigalsje gegarandeerd tunneltijdwilt hebben. Deprijzenzijnheelscherp. Dezezijnvelemalen lagerdan de tunnel in Parijs, maarde weg Detunnelis verdacht stil alsje binnenkomt. erheenisdanwaarschijnlijk ietslangerenduurvan de Uiteraard hoorje aan de buitenkant tunneleenontzettend gierend geluid, maarja, de eerstebesteburenwonenergenspaseen verderop. kilometer Enwotvindenzevande tunnel.......?

Eenechtespeletuin voordefreeflyers

W

Anneloes(Oranje/Rood) en Freeq(Blauw/Zwart) makeneen2-vrouw


ffi ffimtuffiffifu*mffiGmm der.Maarde Bodyflight tunneliszekerdemoeitewaaromte proberen. Andyouwill loveit! J e k u n t d e t u n n e l i n u r e n k o p e n z. o a l si n Deland. Eenuur boekenis eenuurvliegenen nietto x 6 minutenzoalsin Parijs. Envoorde uurprijshebbenze eenstaffel.Dezekan b.v. doort persoon gekocht wordenendoormeerderengebruiktworden. Letwel,degene diede tijd koopt,moetwelaltijdaanwezig zijn.leder uur dat je meerkooptkrijgje f zo,-(€ 3o,-) kortingtijdensoff peakuren en Í ro,-(€ r5,-.) kortingtijdensde peakuren.

oluur=f6oo-Í6oo 05uur=L56o-L5zo rouur=Í500-L4zo (Uren- Peak- Off peak:pÍijzenondervoorbehoud)

anderekantvande Noordzee ligt).Dezezullenzekerkomen, alser weereennoggrotere, hogereen sterkere tunnelergensgebouwd gaatworden.

Voormeerinformatiekunje kijkenop gesprekkenLtÍp{wvvbqdyJlrsbl,cp.uU Naeenaantalminuten vliegen,vele envelebiertjesverdermoetik concluderen dat het BodyflightBedfordteam eenhelepresta- Enmochtjeerheengaan, danmaakjededame Eenshopmet tie heeftneergezet waarmenigspringerblij vande receptie(Beverly) heelblij met eenzak bekende'lhave meekanzijn.Het is daaromook moeilijkom drop,een pakjestroopwafels en pindakaas. beenin the tunnel eennadeel te vinden(afgezien dat hetaande Cheers! O in Bedford'

, Detraditioneleseizoensopener,.1 MletFFen FSorganisers, 2 Cessna-2 ns,gratisontbijtbuffet,après-junïp en snacksen nog veelmeer 25 tlm 30 juli :riirrli

Hoge! harder,verder::: Met organising, coaching, flockdives,etc...

li

';'1.r;i ,

S','

i"'

ltri:ll '

16 Vm 20 augustus i

Met bekende nationale €n nternationa le organisers. ilnternatlona organÍsers.

, -*..---

.i,,1=11 .; .i'.,i[

15 Vm 17 september

De vernieuwde Wiegaater dit jaarvan met het goud? - l

. LrltLtilu L_t{1 ti u L(i1 Fl,-t:L_ '179Ë JS De Cocksdorp o.22?-311


p

j

/

/

DOOR MECHIE VAN DER SCHAAF

g

FOTO’S TJALLE DEN OUDEN

Tjalle den Ouden

KORT PORTRET VOLLEDIGE NAAM

TJALLE DEN OUDEN

GEBOORTEDATUM

08-09-1980

EERSTE SPRONG

23-07-2001*

EERSTE CAMERASPRONG

02-07-2004

TOTAAL AANTAL SPRONGEN

1000+

* GRAPPIG DETAIL IS DAT WE 1,5 MAAND LATER NEDERLANDS KAMPIOEN FREEFLY WERDEN MET MAD MIKE AND THE AERODYNAMICS, WAAR IK DE VIDEO DEED)

Het lukt maar niet om elkaar te ontmoeten. Vandaar dat Tjalle en ik een “interview” via de mail hebben gehad... Hoe ben je er bij gekomen om te gaan springen? Een springende vriend van mij, Jan Rullens, vroeg me mee naar Soulac, echt wat voor mij, zei hij. Om het eerst eens mee te maken heb ik een tandem gemaakt op Texel. Ik heb diezelfde dag mijn AFF cursus geboekt... 1,5 jaar later kwam ik zonder werk te zitten, fantastisch! Ik heb een caravan gekocht en met 45 sprongen in mijn logboek naar Texel verhuisd, om nu eens écht wat leuks te gaan doen met mijn leven. Sindsdien werk ik fulltime in de sport. Waarom ben je gaan cameraspringen? In eerste instantie met de hoop in een later stadium tandemvideo’s te kunnen maken op Texel en in Australië, om zo veel te springen en er een beetje geld mee te verdienen, niet erg romantisch nee. De passie kwam later, ik ben verslingerd geraakt aan beeld zoals ik dat ook al jaren aan muziek en geluid ben. Wat vind je leuk aan het camerawerk? De creativiteit die je erin kwijt kunt, zowel qua beelden schieten als qua editten. Maar ook de interactie met bijvoorbeeld een tandempassagier betekent veel voor me. Je gaat samen met een persoon die je nog niet kent een avontuur beleven, vaak de ervaring van zijn of haar leven en dat ga jij zo mooi en leuk mogelijk vastleggen, van begin tot einde, dat is echt heel tof. Ik ben altijd kritisch op mezelf en probeer mezelf te pushen om het beter, sneller en mooier te filmen. Waar let je op bij het maken van foto's/ video? Afgezien van alle technische en artistieke details is het allerbelangrijkste je eigen veiligheid en die van anderen om je heen in de lucht. Welk type camerawerk vind je het leukst om te doen en waarom? (tandem, FS4) Natuurlijk is cameraspringen altijd leuk, maar leukste is als ik vrij ben om te doen wat ik wil. Maakt niet uit wat voor discipline dat is, als ik maar niet stil op een plek hoef te blijven, haha. Waar ben je op het moment veel mee bezig? Headdown om grote RW formaties of tandems carven is toch wel één van mijn favoriete bezigheden. Je valt niet meer, maar je vliegt, je gebruikt voorwaartse snelheid om lift te genereren zodat je heel veel range hebt in alle dimensies, je lichaam is een vliegtuig met een camera erop. Verder maak ik naast mijn werk veel tracking en atmonauti sprongen. Wat zou je graag nog eens willen doen? Ik ben bezig aan een script voor een 7-8 minuten durende korte film, een film zoals we die nog niet kennen in de sport. Ik wil een heel andere weg inslaan, qua concept, verhaal, beelden en montage. Een film waarbij beeld, geluid, visie en gevoel één worden. Mijn droom is om die film ooit te maken, er zal veel tijd, werk en geld in gaan zitten, maar wie weet... Dat klinkt erg veel belovend, ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat. ●

16 SportParachutist

Wim van Gilst uit ballon boven Friesland

januari 2006

Atmonauti skydive in Tortuga Italië

Tandem van Tim en Hans


p

j

/

/

g

Tjalle headdown om tandem (foto gemaakt door Edward Blaauw)

In de speeltuin

Atmonauti skydive in Tortuga ItaliĂŤ (2)

Rodeo van Erno en Roberto

Hier wil je constant zijn‌

januari 2006

17 SportParachutist 17


denkendat zá qrg steil Het is verstandigom wat hogerte trekken teÍwijl ze maarêCbbeetje dannormaalomdatje armenmoezullenzijn dit is eentekendatje op en het kan wat langerdurenvoordatje je werktgrotendeels ookvoor nat*"n. Hiervindje ffi,$q pilotchute kijte pakkenhebt.Hoogtemeter nce kan verbete- de goedevfegzit. algemenetlps o"er f,oe wat betreft gevlogenafstanden vrijevalt'rjd.Tijden om-je pak .ïÍi.ient te latenglijdenhebje kenkanooklastigzijnmetdezehoudingdus snelheidnodig.De hoofd- eenpieperwordtsterk behandeld, veelhorizontale woÍdenals twee aparte.vlieghoudingen je laag positie hierboven zorgtdaarvoormaar gewoonlijk voor dat afstand inlefocirssenop tijd zorgter wind na exit of na een Alsje ziefiguurr. Eenwingsuitlangeretijd en je moetde relatieve vert en andersom, nodigdie veelweerstand om het pakte versnel- l i c h a a gedurende meerdere spÍongen maximaalvliegenis lichame- steileduikgebruiken het pak stallengeeftje len en efficiëntte glijden.Zodradat lukt (drag)veroorzaakt, lijkzwaar.Specifiekelichamelijketraininghelptomjeuithouom zode langstevrijedenk er dan aan dat ie je hoofd naar bene- eenlagedaalsnelheid en krachtte verbeteren. dingsvermogen . l sj e v o o r m a x i m a l et i j d d e n h o u d t ,d i t i s h e t b e l a n g r i j k s vt ea n d e v a l t i j dt e h a l e n A snelheid in dusook Maximaleafstandof maximaleglijhoek? De helehouding.Jehoofdoptillenzorgtervoor gaatleverjevoorwaartse afstand.De lichaamshouding voor b e s t em a n i e ro m d e p e r f o r m a n cvea n e e n d a t j e h o r i z o n t a l se n e l h e i dv e r l i e s te n i s behaalde luchtvaartuig zondermotorte metenis de slechtvoorje glijhoek.Dushoudt je hoofd maximaletijd bestaatuit het spreidenvan op vanje paken drukuitoefenen gl'rjhoek hoeefficiënt laagen kijk met je ogen.Probeerde lucht- devleugels die het kan bereiken: moetje Tegelijkertijd zet het verticalehoogteom in horizontale stroomoverjeneken rugte voelen.Net als de geheleoppervlakte. d u w e nt e g e nd e afstand(ziefiguur z).Alsje glijhoekmaxi- bij eenvliegtuigkomt een hooplift van de j e v l e u g e l sn a a rb e n e d e n je je hoofdoptilt r e l a t i e vw e i n d .D e l i c h a a m s h o u d i dn igej e maal is leverje een beetjevrijevaltijd in romp(dwzje bovenlijf).Als vergelemv e r j er u ge n dan krijgtis eenbeetjehoofd-hoog m a a rh a a lj e w e l e e n l a n g e r eh o r i z o n t a l e v e r s t o o rdt a t d e l u c h t s t r o o o afstand.Als ie gaatvoor maximaleafstand boyenliif!Jehoofdoptillenom qvensnelte kenmet de houdingvoormaximaleafstand en met meerde-arch in je heupen. n e t k i j k e ni s w e lo k . d a n m o e t ; e 1 J w i n g s u i tv e r g e l e k e m punten: Belangrijkste de horizoneen bËetjehoofd-laagvliegen. en spreiden; uitstrekken H o u dj e v l e u g e l sh q l e m a aol p e nm a a rr e k E e n m a x l m a l ea f s t a n dv l u c h t w e r k t h e t - vleugels tegelijkertijd naarbeneden duwentegen het pak niet uit. nts.letret pak uitrektdan bestein eenrechtelijn,omdatje tijdenseen wind Zorgervoor de relatieve verliest. niet ope- bochtVeelperformance kunnende arm- en bgenvleugels . .i naarvorenrollenzodatzenaar n e n ( n e tz o a l sd e c e l l e nv a nj e p a r a c h u t e ) .d a t j e h e t v l i e g t u i gv e r l a a ti n e e n g o e d e - ellebogen positieten opzichtevan de dropzonezodat vorenwijzenin je armvleugels punten: Debelangrijkste - vleugels je rechtstreeks en knieëngelockt. naarje openingspuntkunt - benenstrekken maarnietuitrekken spreiden - schouders in je heupen luchtgebruikers tegen - veelde-arch vliegenzonderandere ietsnaarvorengerold - ellebogen in dezelfde lijn alsje naarvorenrollenzodatzenaar te komen.Vraagde piloot naar de laatste - hoofdneutraal, Hoehaaljemeeruit je eigen passingop alle door Robei@êqbikontworpen pakkenmaar

vorenwijzenin je armvleugels - benenstrekkenen knieënvastgezet - tenengestrekt - lichtede-arch inje heupen - en het belangrijkste, hoofdvoorovergebogenmetje kinopje borst

lichaam Alsje in dezepositievliegthebje een redesnelheiden een lageverH e t g e h e i mv a n m a x i m a l ea f s t a n di s e e n lijkevoorwaartse goedeexit.Laathet pakduikenen versnel- ticalesnelheid. Jeoverbrugtminderafstand l e n .N e e md a n j e l i c h a a m s h o u d ivnogo r maarje vrijevalzallangerzijn. -::1 maximaleafstandaanen houdtdievast.en + til je hoofdniet op! Hetvergtveel d a nd e h o r i D e e e r s t ep a a r k e e rd a t . j ed e z eh o u d i n g g e d u l de n u i uitgerekt. êxittot, probeertkan het nogalvreemdaanvoelen, houdingvan

W

windinformatie.

-"'

l

$


ffii'',

-,1r i Illi:.:'.lilliir:llÍ

r l

l

-#-q=.i:

:

lr"''

r:-tl::.:11

::i':

i ;

.r*.ryr

r Ë H

#'+

Glide Rari* * H*rlrantàl Sistfin{e I Verti€àlffísren{e = P5' 0ftfr /]"S,0CI* ;n GÊ= 3.5 ;1 l-0,OOSft

7 5,0$CIft

M a x i m a l et i j d : f l i n k ed e - a r c hi n j e h e u p e n , J e i i c h a a m s h o u d i n ga a n p a s s e nt o t i n d e

h o u d i n gt e b e k i j k e nn a i e d e r ev l u c h t .A p p a -

v l e u g e l su i t g e r e k e t n n a a rb e n e d e nt e g e n d e

p u n t j e si s n o d i go m j e p e r f o r m a n c tee v e r b e -

r a t e n a l s e n C F 5 ( v o o ra f s t a n d )e n e n A l t i - z

r e l a t i e v ew i n d .

t e r e n .O e f e n i n gb a a r t k u n s t ,v o l g h e t a d v i e s

h l e p t u n e( v o o r v r i j e v a lt i j d ) e n d e P a r a l o g

A l s j e f o c u s t o p p e r f o r m a n c el e t d a n n o g w e l o p j e v e i l i g h e i dn, i e t d o o r v l i e g e no n d e r

u i t d i t a r t i k e l o p g e d u r e n d ev e e l s p r o n g e n

s o f t w a r e ( v o o r g l i j h o e k e n a n d e r eg e g e v e n s )

m e t a n d e r eg o e d ew i n g s u i t e r sV. l i e g o m e n

h e l o e nj e m e t h e t i n d e g a t e n h o u d e nv a n j e

j e n o r m a l es e p a r a t i e h o o g toem n o g n e t e e n

o m a l s b a s i s z o d a t j e e e n r e f e r e n t i eh e b t .

v o o r t g an g .

p a a rs e c o n d e n o f m e t e r sm e e r t e v l i e g e n .

E x t e r n ev i d e o i s w a a r d e v o o l m je lichaams-

i:

ffi #.

, i,:i ,i,)i",'il.,t:,. iiÍ:ii:'r:, ltià:l:

t;)i,:,,:'.',

! i . ' i : '


-

l""t-lt-rrtlt"t (of warenhet gezelligen de scheidrechters

f

#

*e "*#

J

1 g j U

ë

*#

-ê*

f,#

*r

f' f

U

_S __* __.*- J

l# ;

J

d $ J

nujurvteden)werdenonderste (PH-JMP pilootChris) eenomroeper diehet p u b l i e k k o n v e r t e l l e nw i e e r n a a r b e n e d e n

#

$ f

ranhet doenwaren.

r f J#Jt ;nf e Ê#sp r * r i 5:#Jr JÊ:-":"*"':' SJ rÊ -*-x;J % dác J * -$ JJ#J#

ï;:::;,ï:iX;Hï"ïïi;ïïnï

DeWolkwasovervolen supergezellig. Maar benik danweltrotsop:36,7ometer. Hetisnog zoalswaste verwachten gingende meeste nietveelenzekernietvergeleken metdegrote springers toch wel op tijd naarbedvoorde mannen(enja,dit jaarookeengrotevrouw) zaterdag. maarhetwaseindelijk eenscoreen eenscore Helaasbegonde tweededag met mist die w a a r i k t r o t s o p b e n . A l l e s u i t d e k a s t v o onri de et s n e lw i l d e o p l o s s e nD. e z o n m o e s t poortjesom er door heente gaanen daarna blijvenfocussen op De inschrijving was groots.Veelswoopers hetminimale einddoel v a n d e h e l ew e r e l d A . r g e n t i n i ëA, u s t r a l i ë , wat ik me hadvoorgeB e l g i ëB, r a z i l i C ë ,a n a d a E,n g e l a nD d ,u i t s l a n d , nomen.Het is makkeFinland, Portugal Nederland, Frankrijk, en de lijk te bepalenhoeje USA.Kortomeengroot internationaal waarje wil deel- wil vliegen, nemersveld. Deeerstedagenwarener moge- draaienen hoe hoog, lijkheden vanhet maardit allesin prakom te trainenmet coaches PD-team. Vrijdagochtend de laatstekansen tijk omzettengaatnog om het parcours te verkennen met eentrai- niet altijdgoedin dat ningssprong. Vrijdagmiddag begonde eerste hoofdvanmij.Concenwedstrijdronde. treren,concentreren. Hetdeelnemersveld wasingedeeld in 3 groe- Erwordenmooiesco-

Ondanksdat het pasdetweedekeeris dat er op Bussloo eenSwoopwedstrijdwordt georganiseerd, is het toch wel éénvan de belangrijkstewedstrijdenvan Nederland. Nietomdatdezede finalevan de DutchSwooping Tourisenonderdeel vande European Swooping Tour. Voormij omdathet overwateris en waarschijnlijk vindenmeerdere swoopersdat ook.Ditjaar was het grootsaangepakt. SwoopDance zoo5!EenheusgÍootfeestmet serieuze DJ's.

wffiq *-W' 't e -gr+

1 , .; , .

BelgJurgenCampsraakt hetOllandsewater.

illi.r;+1,.i '

t

pen.Dezegroepenbestonden zoweluit de FAI-, intermediatealsde Female-categorie. En natuurlijk allelandendoorelkaarheen.Zoleer je nogeenswat mensen kennen. Erwordtvan te vorenafgesproken wie het eersteruit gaat i nv e r b a nm d e t d ew i n g l o a d i negn d e d a l i n g vande chute.Zo konik lekkeralslaatstehet vliegtuig uit.Hetrijkalleenboveneneenduim naarde niloten.

,s

:;

{;:;j1Í;ril

resneergezet. Nietalleendoorhetinternationaleveldmaarook doóronzeeigenHolland e r sE . ng e l u k k iw g a r e ne Í d i t j a a ro o km e e r d a m e se n e e nN e d e r l a n d d se a m ee x t r a( l r i s Tegelaar). Cezamenlijk met de vrouwenhebbenwe veelplezierbeleefd. in het Compleet waterduikenenvreselijk zandhappen.

D e e e r s t ed a gw a se e nm o o i ez o n n i g ed a g m e t w a t t o e s c h o u w e rlsn.t u s s e nw e r d d e Het is niet spannend om nu directte vertel- g r o t e p a r t yt e n t o p g e b o u w dw, a a r z e k e r lendat ik maarr officiëlescoreheb,maardaar l o o o m a n i n h a d g e k u n d D . e s f e e rw a s

W

hardzijn bestdoen. l n t u s s e nw a s h e t w e l d r u k g e w o r d e nb i j d e p a r t y - t e n t .H a r d e m u z i e kv, e e l m e n s e n , v e e lo b s t a k e l e s n gier e n o ez e n u w e nv o o r d e v o l g e n d er o n d e . U i t e i n d e l i kj ko n d e nw e a a n h e t b e g i nv a n d e m i d d a g o m h o o g .D e l a a t s t er o n d e sw o r d e n i n g e z e tl .e d e r e e kn a nt o t d e l a a t s t er o n d e m e es p r i n g e nI n . d e l a a t s t er o n d e sw o r d e n o o k d e p l a a t s e nb e p a a l dI.n d e z el a a t s t e r o n d ez o r g tJ a yd a t J o n a t h atnw e e p l e k k e n n a a rb e n e d e w n o r d tg e z e t M . a a ro o k d o o r de scorevanJonathanzelf,zorgtdat hij uite i n d e l i j kd e 3 e p l e kb e m a c h t i g tD. e b e s t e : atNederlande v irn d e nw e o p 9 e p l a a t sM t h i j s H a r d e m a nB. i j d e d a m e sw i n t C a t h y B o u e t t e( F R A )a,l s t w e e d el r i sT e g e l a aern i k z e laf l sd e r d e . N a d e b e k e n d oe v e r h e e r l i j kBeB Qv a nJ o h n


Preliminarvrounds Soeed

d e S l a g ew r o r d t d e p r i j s u i t r e i k i ni ng h e t d o n k e rg e h o u d e nD. e o r g a n i s a t iwe a sv e r g e t e nw a t l a m p e nn e e rt e h a n g e no f t e l a t e nh a n g e nM. a a rd a t m o c h td e p r e te n d e y a h o o - s t e m m i nvga n m e n i gs w o o p e n r Íet drukken.

)PEN

2

Iav Moledzki(o) '4artinSoloviei(o)

]AN

)nathan Taqle (o)

4 lÍuno Brokken(o) lui Pádua(o) /incent Reffet ío) rmV Lehtinen(o) obtas Scherrinsky (o) ,atlhilS Hardeman (ol

(CAN) r JayMoledzki (ARG) 2 MartinSoloviej Tagle(USA) 3.Jonathan

I

11

)athv Bouette (oÍ) lennvWiqqers(o) VlrchaelVaughan (o) EMin van de Braak ío Jeffro Provenzano ío)

(oen van de Venne(o) v Pvm (o) 'tÍ

lemco de Borst ío)

,4arcJacobs{i) lUÍqenCamps(i)

BEL FRA POR

)edricHourdeíi)

3 , 0 , 4,49

2

7 a

1( 11

| êeàdê

UK 3ËL /i\

l a n s D i i k m a n( i ) rrlos Faustino[i)

1 " :dwrn Danoé íi) 't 3uidovan den Evndeíi) 1 / ris Teqelaar (if) 1 t lohan Wiltink(i) 1 ( redeÍroue van der Hilst íit) 1 )arla Costa íif)

sabellaLipinski(if)

!ED

roR \iED 3EL

{ED {ED {ED ,oR

\U$

2

20.0c 90,8( Í10.80

1

96

74.0( í64,00 7 1 7 1 . 1 157,00 40 E:

16',

9

5.0( 73,8r 78.80

E

7

7

ta 8 5 , 5 1 '162,70 0 91

18 6

7 8 . 1 ( 74.7 1 5 : 41 0 , 0 ( 93.3( 93.30 0 71 6 6 , 2 ( 137,50 24

í3 16 17

1

.61

.0'1 0 . 0 1í 2 . 0 1 1 , 8 8'10.( 1 1 . 8 8 10,( 14.22 1 1 1 0 5 . 3 r 15,34 1.811 0 11.84 1 0 . 01 0 . ( 20.0( '10, 1 20,0( 1 3 1( 1 0 2 0 , 0 0| 2.6t 1 0 . ( 2.641 1 0 l 0 í 1 0 . 20.0( l 1 0 . 0 11 0 20,0( 1 3 0 . 0 l10.0120

Sub 190 í9í í55 144

t) 98.Í0 0 151,90 0 40 8 7

Total

4

97,41 3 19 , 8 0 1 266,88 21/ 93.4( 29( 2 82.6( 242.70 0,0( 1r0.80 1 7 1 247,10 4 84.1( tal ln 77.6Í 239.09 7 154,O7 1 3

6 R

96 167 96 36 í 0 3 11 63 1 87 87 1 4 56 147 7 100 1 3 6il 63

0

24 ?a

147.70

40.90

P

96

AA 121

75.9( 7 1 4 9 , ' 1 ( 49.0( 74,2{ 11,9í 45,4 64.4 1 4 1 0.00 40.9(

1,892 1 , 7 5 14,64

Distance Sub

1 1 6 , 8 (1 0 5 . 6 ( 222. E4 t 0 98,6( 9 1 , 6 ( 1 9 0 . 2 0 1 0 0 90 1 107,90 1 0 0 9 1 104 3,20 a4 71 84,6C 7! 161 7

78.2

!ED rvid Littlewood (i)

1

1

3 , 7 0 15 , 8 3

an Ceulemans(i

Nade uitreiking koniedereen zichovergeven aanhetdansen endrinken. Dezenachtis lang

lNËD I

itËL

lx Lemaire {j) urs Candeias (i)

)nminin'rê

t CathyBouette(FRA) (NED) z lrisTegelaar vanderHilstKarrewij (NED) 3 FredeÍique

P

8,48

91

(BEL) t MarcJacobs 2 Jrirgen Camps(BEL) (FRA) 3 AlexLemaiÍe

Sub

1. 7 , E A 1 . 3 { 2.941 t 3LG 3.36t 4.89 1 , 8 ( 3,4 5,25 FRA 1 4,71 FIN 1.: 6.11 GER í a Í 4.21 6.10 2 , 1 1 t,7z =RA 1.1 5,36 N E D 1 . 6 : 3 . 6 ( 5.29 AUS 1 0 . ( 4 . 6 1 .8t 1 0 , ( 11,84 J$A 5,03 \.IED 2 . 1 35 . {us 1 , 7 84.45 6.27 \,ED 1 . 9 1 5,81 7,78

leiko Bóqer ío)

Martinvan de Brakel(o)

1MatthijsHardeman 2 HennyWiggers 3 Erwinvande Braak

1.4

Final round

Distancê

OJ

63

60

60

0

87 30 0

(.)

60,0c 37.71 97.70 52,71 48.2( 1 0 0 . 9 0 34 44 70,8( 70,80 37 0 40 t o 48,9( 0 't07.30 58.2( 49.1 25 9 48.6( 0 . 0 ( 48,60 25 9 1 .7t 100,28 1 6 I 11.1( 11.10 0 , 0 ( 42.21 42,20 0 0 0,00 I 16 1 6 . 9 ( 20.4( 0 0 12,4( 0 , 0 ( 12,40 0 0 0,00 0 0 0 0 14.4( 0.0( '14 0 0 , 0 0 0 , 0 ( 0.00 0

ta

11

20 21 2'l 2A 3í 34

ï

2

4

1

34

7

34 25

í0

53 0

1

0

7 10

58

6

0 0 0

Iota

80.8( 16t l1 4 7 6 ( 200.4( 9 93,30 1 9 2 1 5t 1 2 68.8r 21 't9 0 , 0 ( 147,70 1 5 9 8 , 10 1 8 í8 1 0,0( 1 5 '14 40.0( 9( 20 20 6 1 . 8 ' 126.2't í 6 0,0( 40,90 22

56

0 29

P

7

70,8( í 6 8 . s 0 45,4( í46,30 8 6 . ' 1 11 29.O. 12i 38.4( 87.30 24,71 132,0( 55.0( 1 to4 56,6{ O I . T ó 80,50

l1

I

24.0( 23,2't 6 0 , 5 í 42,40

40 41 46 CU

51 53

1

11 8

16

l

20 22

7

10 I

25 32

1

33

12 11

35

14

3E

16

40

41

11 11 11

36.7( 36.70 0.0( 14,40 0,00

JY

dooÍgegaan D.e e n i g es p i e r p i j n die ik heb gehadwasvanhetdansen en nietvande landingen.

swoopen i n N e d e r l a npdr o f e s s i o n e et le m a k e nE. n o o k m i j t e m o t i v e r e no m d i t t e b l i j v e n d o e n .D a a r n a a snto g d e jaarweerzo'ngrooteve- s c h e i d s r e c h t (eM Hopelijk iservolgend r so n i k a , B a r r y , nementop Bussloo, wanthet isdeenigewed- l g o r 5 , e l m aK, o o sY, v o n n eS,a s strijdwaarik echtvrijedagenvoorspaar.Voor k i a ,H e l e e nE, v a S , t e f a nD , ag, m i j e e n m u s t h a v ew a t e rg a m e ,h o e w e il k J a n F , l o oer n 5 u z a nm ) eetdirecblijwasdat ik hetdit jaarenigzins droogheb t o r s( M a r t i j ne n H a r m )b, u s j e s gehouden. Eénlandingdichtbij dewaterkant rijders, (Koos, fotografen Saskia maardaarhoefdeik geennieuwesetkleding e n Ë d w a r d )p, a c k e r sp, i l o t e n of mijnkoepel te ontdoen ( D a a ne n K a t j a ) ,o m r o e p e r ;ïïil:"."-ken ( C h r i se)n h e t m a n i f e s(tP e t r a , D a g m aer n F u l c o ) . V o l g e njda a re e na n d e r ek o e p eel n h o p e l i j k meeÍ(constante) scores. Dezewinterwordter K o m v o l g e n dj a a r o o k e e n s dus hardgetraindop Teugeom bij de eerste langs. Weetje wat,ik nodigjullie wedstrijd vanhet DutchSwooping Tour-sche- bijdezeuit.Neemje zwembroek mabeslagen te landte komen. e n p a r a c h u t em e e .H e t b l i j f t geheimwat we gaandoen. A I sl a a t s t er e s tm i j e i g e n l i j o k m v e e lm e n s e nt e b e d a n k e nA.l t i j dg e v a a r l i j w k ,a n tj e vergeeter altijdeenpaarte noemen.Henny rywryÉuletjvooqp,qQnl t e n e e r s t ev o o r z i j n m a x i m a l ei n z e to m Longdry Swoops!

www.assurantiesite. nI

ringt u nog

,t''zonder,,.

,i/,..onzeongevallenverzekering {f',n/ die doorlopend24 uur per dag werelddekkingbiedt? ; Voor alle sporten en beroepen is dekking mogêliikvanaf € 15,-p.j. Ar H[ï ASSURANÏI[I.IUI5 Vanderveen B.V.- Tol.055-5218028

Oók voor de verzekering van reÍs en uitrusting. januarizoo6 | SportParachutist I zt


l-

mh*tffi& ,l

u

"F.&,*.,.;

VAl{ HERiiAiI IAT{DSMAN Voormijn stagejaaÍ vande HTS, afdelingweg-en waterbouw, zat ik in Suriname. lk had daarvoor, bij het Korps tijdensmijndiensttijd,gespÍongen Troeoen. Viaeenkrantenadvertentie Commando kwamik erachterdat twee instructeurs vanTexel, zijndeTonKapen PeterOpde Beek, opleidingen in Paramaribo verzorgden. i 98o M i j n 3 5 s t es p r o n gm a a k t ei k o p 5 j a n u a r 1 vliegveld bovenhet internationale Het was mijn Zanderijin Suriname. rrdevrijevalmet een"vertraging"van We sprongen ongeveer 8 seconden. uit eenTwinOttervan SurinamAirways,diegehuurd wasdoordetoen"Paraclub maligeparachutistenclub

M a r i b o " .H e t s p r i n g m a t e r i awaal s Texel afkomstigvanhet Paracentrum en bestond uit een LOPOhoofdparachute, T-roRborstreserve en eenKAP-3 AAD.3 wekenvoordeze35esprong,nadat ik op één dag mijn eeÍste3 vrijeval-sprongen had gemaakt, wist ik hetal zeker: dit is het,hierga ik mee verder!!! Hetwastoeneente gekketUdmet ParboBier als hoofdsponsor, demonstratiesprongen in Nickerie (met5osprongen aaneenboleenstadionnetje in .....), veelstappenen vooralvriendenvoorhet levenin de personen vanTon,Peter, iean Mentensen mede-cursisten. Laterbenik alspara-instructeur nogvelemalen teruggeweestin dat heerlijke Surinamel

t@

I

VAf{SIMOÍII WOERLEE Mijn eerstelogboekje koesterik en trek hem29jaaÍ na mijn eerstesprongdan ook moeiteloos tevoorschijn. Op de derde bladzijde de 35stesprong, de eerstena het behalenvanmijn B-brevet. Cemaakt op 5juli 1979ondereen GQ rondebol (metïroR borstreserve) te TexelvanafToooft uit de PHJBY, nogaltijd in gebruikbij Paracentrum Texel. lk kreeg vaninstrukteur JoOosterveer de oodracht zelfte spotten(laterschreefhij in mijn logboek:hopelijk zitje er niette vaaknaast!!). Devrijeval benutteik met twee backloops. De eerstegoed,de tweedeuit de as,lees ik terug.Het wasde enigesprongvandie dagmaarin diejarenwarenwe blijmetelk sprongetje ondanksde maximalehoogte vanToooft en de vollevluchtnaarboven metopendeur.

W

$

o.aao sprcngenlater met dezelfdechuteeenstand-up opTeuge.

VAiI HEilI{YWIGGERS Heel,heellanggeleden, nogin de vorigeeeuwen decennium, maakteik op 14mei r98zmijn 3 5 s t es p r o n g .N u z 3 j a a r e n 't2.3oo+ sprongen geleden. Na tot dan toe hoofdzakelijk bij d e M o b i e l eC o l o n n eos p H i l versummet eenTU7(rondbolletje) gesprongen te hebben mochtik naeenpaarsprongen opTeugevoor't eerstomhoog meteenParaCommander Markl. Eenheusehighperformance rondebolmetveelstuurgaten. DeeisvantooTUsprongen was doorbroken en ookde too PCsprongen zouik nietvolmaken. Na ruim 3o PCsprongenmochtik "al" met een StratoStar omhoog,een5 celsquaremet erggroteen hogecellen. Ook toenal eenheleprogressieve instelling opTeuge. Helaas kondenwe in dietijd nietzoveelspringen alsnu maarde pÍetwas e r n i e tm i n d eor m .

VAÍUIWAI{SPITKER lk wasdusgelijkmet SimonopTexeltoenhij zijn35emaakte, alleenmaakteik hemr dageerder(o4-o7-tg7g) Op dat momentwasik bezigmet de w-opleiding voorhet Bwerdgesprongen brevet.Er uit eenC-zo6vaneenhoogtevan Tooo feet. De oefeningen d i e g e d a a nm o e s t e nw o r d e n w a r e nz x r 8 o g r a d e n draai en zx 36o graden draai.De36o'swarengoed m a a rd e r 8 o ' sh a d d e ne e n undershoot. H e t m a t e r i a aw l aar mee gesprongen werd was een C O _ - p r o t e c tionr d e r u g c o n t a i n ee r n e e n T x - Ri n een borst-containeD r.e m a i n w a s u i t g e r u s tm e t e e nk a p - 3a u t o m a aet n d e r e s e r v em e t e e n s e n t i n e l automaat.(Dubbelgenaaid houdtbeter).Desprongis afgetekenddoorJoOosterveer de huidigeriggerop PCT.


CONE LOCK

j

/

/

g

DOOR EC/TC

Fatale ongevallen ten gevol extreme canopy piloting “Extreme canopy piloting”, waaronder ook swoopen valt, is een discipline waarbij de marges geheel worden benut voor het maken van landingen met zo veel mogelijk snelheid of over een zo groot mogelijke afstand. Wereldwijd heeft deze discipline in korte tijd al meerdere slachtoffers geëist. Naast veel blessures zijn ook in Nederland recent twee dodelijke springongelukken gebeurd door extreme canopy piloting. Daar gaan we hier nader op in.

Voorval 1: Harde landing na ongeplande reserveopening, ten gevolge van activering AAD door overschrijding AAD-limiet Sprongverloop Een zeer ervaren freeflyer (ca. 8500 sprongen) maakt een coaching-sprong van 13000 voet met een andere, eveneens zeer ervaren, springer. Het vrijeval-gedeelte van de sprong verloopt zonder noemenswaardigheden. Na opening op ongeveer 4500 voet draait betrokkene de hoofdparachute tegen de wind in, trekt dan de slider over de risers en maakt hem vast aan een elastiekje aan de flap van de reservecontainer. Na deze handeling maakt hij een halve draai linksom en vliegt downwind naar het landingsgebied. Net voorbij de bak, op ongeveer 1500 voet, zet hij een meervoudige linkerdraai in. Na het maken van de derde volledige draai, tijdens het doordraaien om tegen de wind in te landen, komt de reserveparachute eruit. Door de hoge snelheid ontstaat een soort downplane waarbij beide squares echter dezelfde kant op vliegen. De reserve werkt hierbij als een remparachute waardoor betrokkene achterover komt te hangen. Ongeveer zeven seconden na het activeren van de reserve koppelt de springer zijn hoofdparachute af. Nog geen twee seconden later komt hij, hangend aan een goed geopende reserveparachute, achterover op zitvlak en onderrug vallend op de grond terecht. Na de landing wordt meteen deskundige eerste hulp verleend, maar ondanks medische bijstand overlijdt hij een uur later aan ernstig inwendig letsel.

Analyse Betrokkene had een reputatie als zeer voorzichtige springer. Er was bij de meervoudige draai dan ook geen sprake van te laag of niet goed uitkomen.

24 SportParachutist

januari 2006

De weersomstandigheden waren uitstekend. De AAD heeft geactiveerd op ongeveer 225 meter. De AAD is zodanig afgesteld dat deze activeert bij een daalsnelheid van 35 m/s of meer op deze hoogte. Uit onderzoek van de fabrikant (in aanwezigheid van justitie en onafhankelijke deskundigen) is gebleken dat de daalsnelheid aan de hoofdparachute drie seconden voor activering was opgelopen tot meer dan 36,5 m/s. Betrokkene had na opening van de reserve maar weinig tijd om te handelen. Uit videobeelden van de landing is op te maken dat hij voor het afwerpen van de hoofdparachute met iets anders bezig is geweest, wellicht met het losmaken van zijn slider of helm. Bij ontkoppelen valt de springer achterover weg. Doordat hij al erg laag zit, raakt hij de grond al voordat hij verticaal onder zijn reserveparachute komt te hangen.

Conclusies De hoge snelheid op 225 m is een gevolg van de meervoudige draai onder de hoofdparachute. De AAD heeft correct, dat wil zeggen conform de bekende fabrieksafstelling, gefunctioneerd. Het voorval had gunstiger kunnen aflopen als betrokkene eerder zijn hoofdparachute had ontkoppeld. Zwaar inwendig letsel ten gevolge van de harde landing is de springer fataal geworden.

Voorval 2: Harde landing ten gevolge van langzame draai met veel snelheid en hoogteverlies Sprongverloop Een zeer ervaren springer (ca. 4000 sprongen, waarvan ca. 2500 swoopsprongen) maakt een clear & pull op 9000 voet en werkt vervolgens met een andere, zeer ervaren, springer een “close contact”-programma af. Na opbreken arriveert betrokkene op ruime hoogte boven de dropzone. Hij kiest, net als zijn medespringer, een approach met een draai van 270 graden linksom met een landing in zuidwestelijke richting, met minieme rugwind. Hij begint op zijn “set up”-punt (op ongeveer 700 voet) een trage draai. Al halverwege deze draai is het ooggetuigen duidelijk dat de draaimanoeuvre van 270 graden met deze lage rotatiesnelheid niet voltooid kan worden. Betrokkene gaat echter door met draaien en ontwikkelt daarmee een hoge neerwaartse snelheid. Met de hoofdparachute

in duikende positie doet hij met zijn achterste risers en stuurtoggles een laatste poging zijn daalsnelheid te verminderen, maar het is tevergeefs. Hij raakt de grond hard en slaat voorover. Eerste hulp is zeer snel aanwezig maar reanimatie is kansloos.

Analyse Betrokkene stond bekend als zeer voorzichtig en was zeer deskundig op het gebied van canopy control en canopy piloting. Het was algemeen bekend dat betrokkene, in tegenstelling tot deze sprong, altijd vrij snel roteerde. Hij was sinds enige tijd bezig met het oefenen van landingen met een 450-graden draai en met het trainen van een nieuwe draaitechniek, met als doel meer snelheid te genereren. De dropzone was niet zijn thuisdropzone. Hij had hierdoor minder bekende visuele hoogtereferentie. Dit kan een reden zijn geweest om te kiezen voor een “langzamere” draai over 270 graden. Betrokkene had de twee weken voorafgaande aan het ongeval geen swooplandingen getraind. Betrokkene was, na te zijn afgevallen, bezig met het weer opvoeren van zijn wingload. Met 7 à 8 kilo lood zat hij op zijn oorspronkelijke wingload, maar bij de betreffende sprong droeg hij tien kilo, verdeeld over negen vakjes. Hoewel het loodvestje door hem zelf ontworpen was, heeft hij wellicht gedacht met negen kilo te springen. In ieder geval gaf het lood hem een ander zwaartepunt. De landingsrichting was recht tegen de niet meer zo hoog staande najaarszon in. Het verminderde zicht (melkachtige lucht, horizon niet scherp afgetekend) kan de visuele hoogtereferentie negatief hebben beïnvloed. De laatste 6 à 7 seconden van de sprong staan op video. De beelden bevestigen de informatie van de ooggetuigen.

Conclusies Het ongeval kan het gevolg zijn van een combinatie van een aantal kleine factoren: een te langzaam ingezette draai met veel hoogteverlies en snelheidsopbouw, een ander zwaartepunt door het gebruik van (veel) lood, een andere dropzone dan gebruikelijk en met gebrek aan bekende visuele hoogtereferentie, een landing tegen de zon in met heiig weer, etc. Het is niet meer vast te stellen hoe een zo ervaren en zo voorzichtige springer zich zo heeft kunnen vergissen.


j

/

/

g

DOOR IRMA VAN DER BURG

olge van... Zwaar inwendig letsel ten gevolge van de harde landing is de springer fataal geworden.

Aanbevelingen Voordat je met extreme canopy piloting / swoopen begint en voor elke swoopsprong die je zou willen maken, moet je de volgende punten nagaan: Bepaal voor jezelf – hoe moeilijk dat ook is – hoeveel marge je overlaat (afgezet tegen je ervaringsniveau, de omstandigheden en je materiaal). Bij swoopen heb je überhaupt weinig marge. Elke vergissing, hoe klein ook, wordt afgestraft en kan fataal zijn. Het is een zeer riskante discipline binnen de springsport. Train het swoopen op bekend terrein en op een geschikt parcours. Oefen de benodigde technieken op grote hoogte. Houd het weer in de gaten. Let op de stand van de zon ten opzichte van de landingsrichting en beoordeel de zichtbaarheid van de horizon en andere referentiepunten. Stel ook vast of het droog of vochtig weer is: vochtige lucht gedraagt zich als ijle lucht en kan leiden tot extra hoogteverlies. Wees je ervan bewust van de limieten van je materiaal overschreden kunnen worden. Als je landingen met heel veel snelheid maakt, kom je in de buurt van de ingestelde grenzen van je AAD. Springen zonder functionerende AAD is echter ook riskant. (De fabrikanten zullen voor de topcategorie springers binnen afzienbare tijd speed-versies van hun automaten op de markt brengen of zullen hun AAD’s voorzien van een swoop-modus, maar ook dit soort oplossingen zijn niet waterdicht.) Swoop niet met lood, tenzij je veel en heel specifiek traint voor swoopwedstrijden op internationaal niveau. Met lood wordt de kans op een goede afloop bij een mislukte landing een stuk kleiner. Als je toch met lood gaat springen, bouw het dan met kleine stappen op. Houd er rekening mee dat niet alleen je wingload groter wordt maar ook je zwaartepunt anders komt te liggen. Pas je landingstechniek daarop aan. Bedenk dat de effectiefste handelingen bij een swooplanding die dreigt te mislukken het afbreken van de draai en het gebruik van de stuurtoggles zijn.

Infinity op Teuge ten tijde van de NKP

Zomaar een sprong… Zondag 18 september 2005... na een week AO-opleiding te hebben gegeven, zondag zelf omhoog. Veel Rotterdammers zijn op Texel voor de 10-way speedstar, dus ik mag steeds als jumpmaster mee. Best veel werk op deze dag zonder veel instructiekader en heel veel niet A-brevetters met allemaal clubmateriaal. Mijn eerste sprong is een leuke drieman met Rutger en Chantal. Ik moet één stick blijven op het veld. Gevouwen kom ik terug op de club en ik kan direct weer omhoog als jumpmaster. Een tien minuten call… alleen maar leerlingen, acht losse exits en ik er solo achteraan: eigenlijk best wel heel leuk voor een keer. Geen punten onthouden, alleen maar vallen en genieten! Bovenstaand is een stukje uit mijn logboek. Ja, eigenlijk een soort dagboek, lijkt me leuk om na te lezen als ik tachtig ben en achter de geraniums zit. Maar wat ik er mee wil zeggen… formatiespringen en mijn FS4team Infinity vind ik super. In de winter doen we echter niet veel. Ik vermaak me dan op mijn club Skydive Rotterdam: een AO-opleiding geven, HI-diensten draaien, de driemanswedstrijd springen, A-brevet instructiesprongen maken of zomaar een tweemannetje of een viermannetje. Maar haast nooit alleen, want met een Porter waar tien para’s ingaan, zit eigenlijk altijd wel iemand om mee te springen. Die zondag niet. Dus besloot ik om me te bekwamen in het “kneeflyen”. Alleen toen ik er uitsprong, het vliegtuig met me meedook, en ik een paar mooie grote wolken in de verte zag, had ik plotseling geen behoefte meer om iets te doen. Het was super om zo maar eens te vallen. Skydiven, wat een geweldige sport! Tot een maand later: Koen belt me op dat Remco op Teuge is verongelukt. Dan is die mooie sport ineens weer zo keihard. Er volgt een moeilijke tijd. Het afscheid met heel veel skydivers is echter indrukwekkend. Daarna komen de springvibes langzamerhand weer terug. Een zonnige dag, november nota bene, ik maak weer zomaar een sprong en ben blij!

Naschrift Naar aanleiding van de hier beschreven ongevallen onderzoekt de EC/TC hoe de kans op dit soort (ernstige) ongevallen kan worden verkleind. Het hele scala aan opties – niets doen, scholing, aanpassen van (wedstrijd)regels, verbod – komt daarbij aan de orde. Veiligheid bij extreme canopy piloting zal ook uitgebreid aan bod komen bij het op 14-15 januari 2006 te houden Seminar voor Veiligheid en Training. ●

En mijn teammaatjes? Juud springt net als ik op haar cluppie: PCEH. Ilona, AFF-jumpmaster, doet het in de winter rustig aan, net als Anja. Hoewel Anja dit najaar nog wel diverse weekenden is gesignaleerd op Texel?! Wat blijkt? Marco heeft ook weer de kriebels gekregen om te springen! Binnenkort gaan we overigens naar Pim en Caroline om ze te bedanken voor onze mooie Caroline Suits, daarna wat creeperen en gezellig bijkletsen! En verder? Ed, onze cameraman, stopt ermee. Marloes, onze reserve, heeft een eigen FS4-team volgend seizoen. Koen, onze webmaster, is bezig met een update van onze website. En Gary, onze coach, heeft ons teruggemaild dat we in april 2006 welkom zijn voor een trainingsstage op DeLand! ●

januari 2006

SportParachutist 25


;:

..,

heeft Zaterdag r7en zondagr8 september van dit seide laatsteTFFC alweer,helaas, ' ' zoenplaatsgevonden,De opkomstovertrof "l;l'.'t' Ïi*aÉ.q'+ráf.et! onzestoutsteverwachtingenen hoopdie we aan het beginvan het seizoenhadden.Maar liefstz7 freeflyers vanuithet helelandwarenop komendagen! lkzelfvond het echteen kickom op NationaalFreeFly CentrumTeugeal dezemensente mogenverwelkomenen van de voorgaande editieste weerveelbekendegezichten vooÍ bestaansrecht zien.Meerdanduidelijkdat er voldoende dezeeventsis om hiervolgendseizoeneenmooivervolgaan ten opzichtevan te geven!Met natuurlijkwat verbeteringen dit jaar.Dit was het eerstejaar en ik denkdat we dit kunnen event, uitbouwentot eenietsmeercompleetengestroomlijnd zondag was dtr WinteÍ Meet,com- t i e s w a r e nd e Meets!EnwellichteenToraTora ToraTora het begineen stuk rum,handschoenen, sneeuwPoP- e r v a r i n g s n i v e a u s pleetmet warmechocomel, s o e p e l edra n z a t e r d a g , weeÍ zeerdiversen penenzuurkool? a f g e z i e nv a n h e t o p s t a a n d i t m a a k t eh e t i n d e oan... 7aÍerdagkwamde dagwat traagop gang,te l e n e e n i n t e r e s s a ni et t s . W e e r o p n i e u wg r o e p e ng e m a a k t traag.Maarhet kosttede nodigetijd om alle Z o w a s e Í e e n a t m o n a u t i kon maardezekeerdusgroter.Hierdoor , en in bewerkelijke en veiligegroep- ( o f a n g l e df l i g h t ) g r o e p e deelnemers i e d e r e e nm e e r g e o r g a n i s e e Í ds eP Í o n g e n j e s i n t e d e l e nl.d e ew a so m o p z a t e r d aign h e a d - d o w nc o n t a c tg r o e p ,w a t makenen voorvelenwas het de eerstekeer te beginnen, head-downno-contactgroepjesen iedergevalmet kleinegroepjes Maarwel sprongen. gaaf datzemetzoveelmensen Ontzettend het weekendgroter eenpaarhead-upgroepjes. om dezedangedurende te zienbij mensenvan de veilignatuurlijk! r e n - om de progressie t e m a k e nZ. o k o ni e d e r e eana ne l k a a w Toenalleennog in z- en E r i s n o g e e n m o o i et u b e o n t m a a g de n edities. eenbeetje voorgaande nenen kondenwij alsorganisers met verwachtingen de bedenkelijke overzicht krijgenoverhet spreekwoordelijke3 - m a n n e t j ensu, i n 4 - e n 5 - m a n n e t j emse e ondanks van deze tube tot de levensduur m e n betrekking z e g : H E L E M A T A O L P edi- k u n n e nk o m e nl!k vleesin de kuip.Netzoalsdevoorgaande gemaakt terwijl s e n !D a t w a s e n i s o o k d e a c h t e r l i g g e n d ezijnhiertochnog2 sprongen in de breedte detubedaarnaweerin eenstukop de grond gedachte vandezeconventions, terugkwam!Met de anderebekendeoranje ! doorgroeien gemaakt eneenmaal J a m m ew r a s d a t t o e n i e d e r e eene n b e e t j e tubezijnnog3 spÍongen (of Indy i n g e s p r o n g er na a k t eh e t w e e r o n s v o o r 2 is met beidetubeseengavepylonrace a t m onauti uurtjesin de steekliet.dverigenshet enige 5 o o ) s p r o n gg e o r g a n i s e e rDde. sprongen te groep ook steeds leukere zon zich begon waaropde momentvanhetweekend werd makenenje zaghet niveauvande sprongen niet lietzien!Nadezebruteinterruptie n m h o o gg a a no p d e z ed a g ! met alsafslui- b i j a l l eg r o e p e o er snelweerdoorgesprongen ter vande dageent6-wayatmonautisprong,Enookomdathet weeronsnietdwongeven te makennaareenandere Alleenmaar sneleenuitstapje doorToraToralasper. genavigeerd lekkerdoorspringen en werd blijegezichtenna dezesprongen iedereen DZkoniedereen ondervertoonvan de die dag waswel toe aaneenbbq-tjeen eenbiertje(of het weekend, afgesloten met eenleksprongen, metz'nallennogeensde gemaakte eenpaar?). sAvonds bij zowelde deelnemers en op tijd (???) kervoldaangevoel, vandiedagbekeken spÍongen alsdeorqanisers! n a a rb e d .

W


eengezellige freeflyfamilykunnenvormen dieelkaarvakerontmoeten om mooiesorongenen plezier te maken.Freefly in Nederland i sa l i v e l l l lkwil devolgende personen bedanken zonderwie dit weekendniet zo'n succes hadkunnenworden:oo plaatsalledeerdeallereerste nemers diedit eventhebben doenlatenslagen, MENSEN BEDANKTI Ennatuurlijk deorganisers;Rudi,Martijn,Marc(Cloudg (ToraTora). of course!) enJasper Jongens bedanktvoorjullieontzettend enthousiaste inzetlOokeenbigthanksvoorde gehelestaff vanTeuge endesportcommissie voorhunsup-

lkzelfvond heteenzeergeslaagd event, ben blijdatallesveiligisgebleven enhebweereen hoopgeleerd vooralleaanstaande events! Zo hebbenveleneen hoop leermomentjes en eyeopeneÍs gehaden hebbenwe er met z'n allener eenzeergezellig weekend vanweten te makenlMaarwie hadookanders verwacht alsje eenzooifreeflyers bijelkaarbrengt? l k z e gv a k e rd o e n !E nd a t g a a nw e d u so o k d o e n .H e bh e t g e v o edl a t w e m e t z ' n a l l e n

porten hulpenvoorJelledieallesetjessteeds weeroptijd dichtkreeg! Net alsde vorigekeerzullenalledeelnemers de event-DvD nogthuisgestuurd krijgenom eenbeetjenate kunnengenieten. lk hoopdat we volgendjaar weer dezelfde mensenen veleanderenmogenbegroeten e n d a t w e m e t z ' n a l l e no p d e i n g e s l a g e n weg door blijvengaan.Nogmaalsiedereen bedanktlToraTora & cvaall!

Ac*stuur ril$d&ffi wsffirqÊ#xx $p#&ffiffin*o Eenpaarwekengeledenkreegik eene-mail pen met het naarbuitenduwen vanWimde Cier.Of ik zinentijd hadom met van de Cessna r8z van de locare hem meete gaannaarLuxemburg vooreen s p r i n g c l uhbo o r d e n we regelmademosprong. Zin hadik en tijd moestik dan tig het gebrulvan wegstartende maarmaken... Boeings enandergrootspul. Wim moestvoorhet bedrijfwaarbijhij werkt Op de randvan de startbaan was aanwezig zijn bij de oplevering van éénvan het evenwachtenop een vetrekhun produkten.Om dit wat feestelijker te kendejet en konden we gaan. m a k e nl e e kh e t h e m l e u ko m d a a rt e g a a n Tofom na detake-offlaagoverde springen met eenbedrijfsvlag en eensymbo- gatesen de geparkeerde vliegtuilischesleutel. lk zoumeevoorhet makenvan gente vliegenl defoto's. Bovenhet landingsterrein washet Het leekme eenleukplantot dievrijdagoch- w a c h t e no p h e t j u i s t e m o m e n t tend,of eigenlijknacht,om 5.r5m'rjnwekker om te mogenspringen. OnzeCesafging.Spullen in de autoen op naaÍdeafge- snahadtwee minutenom in het sproken plekwaarwe elkaarom 6.oozouden a p p r o a c h g e b iveadn d e l u c h t h a ontmoeten. Achterafwas ik verbaasd dat ik ven,tussende aanvliegende vermet m'rjnduffehoofdnietswasvergeten, een keersvliegtuigen door,bovenhet camera, mijnchuteof 2o... landingsterrein te komenen dan Voordeel van de baanvanWim is natuurlijk weerwegte wezen. wel dat hij beschikt overeengoedeautodus DusdeedWim nogeensnellepogingtot spotde reisverliepeen stuk comfortabeler dan ten wat er zeerprofessioneel uitzaglAchteraf wanneerik met mijneigenautohadmoeten vertelde hijdathij pasbijhetnaarbuitenklimgaan. menechthadgezienwaarwe waren.Ja..., dat Na in Luxemburg kenniste hebbengemaakt scheptvertrouwen vooreenvolgendekeer... met wat mensenen het landingsterrein te Stukjevallen,parachutes openen toen snel hebbeningerichtwerdenwe op Luxemburg naarelkaartoe vliegenzodatik foto's kon International Airportafgezet.Terwijlwe hiel- makenvanWim en de vlag.Landenen toen

snelaandechampagne! Deergsteschrikover het hoge"stropdassengehalte" verdween na drieglazenen de heerlijke hapjesvoorkwamen dat we al te teut weÍden,we moesten tenslotteooknogvieruurterugrijden... Eenhoopgedoevoor een sprongetjemaar h e e l t o f o m t e d o e nOl

jonuari zoo6 | SportParachutist I zt


p

j

/

/

g

DOOR JAN SNIJDERS

a g i R n i a n g e i g R n i r n i p S ingen

Spr

CAROLINE SUITS & CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE RIGGING SERVICE

www.carolinesuits.com Kom eens langs of bel voor een afspraak: 2de Carnissestraat 5A 3083 JE Rotterdam tel./fax: 010 - 481 37 80 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur ‘s Avonds en in het weekend uitsluitend op afspraak. Maandag gesloten.

CAROLINE SUITS & CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE RIGGING SERVICE 28 SportParachutist

januari 2006

Ik heb voor het eerst sinds jaren m´n gear weer eens meegenomen op vakantie. Normaal heb ik wel andere dingen te doen of heb ik domweg geen plaats in m´n rugzak. Wat moet je ook uiteindelijk met een chute in Zuid-oost Azië of Zuid Amerika. Veel te weinig clubs en een heleboel ander moois te beleven en te zien. Deze keer op weg naar de Baltische Staten was er natuurlijk net zo veel moois maar weer eens een keer springen in Polen, Letland of Litouwen leek me wel wat. In Polen is dat dus niet gelukt. Andere dingen te doen, vliegveld 300 kilometer verder op, laat maar. Jammer, ik heb daar 25 jaar geleden al eens lol gehad en Polen is en blijft een prachtig land, met leuke mensen. Als ze onder de 30 zijn spreken die tegenwoordig ook Engels. Bovendien is het grauw van het communisme inmiddels grotendeels verdwenen. Dan maar in Letland of Litouwen proberen. Uiteindelijk valt het weekend bij Riga. ’s Morgens in de mist, vanwege de nabijheid van de koude Oostzee, naar een club in Jelgava. Natuurlijk gevonden via het Web. Weten waar je terecht komt is er dus niet bij maar ik hou wel van een gokje. Na wat rondvragen en –rijden kom je dan bij een schuurtje terecht met wat mensen eromheen op een oude Sovjetbasis. Ja, inderdaad het is een skydiveclub. Eerst komen de antwoorden in het Russisch, daarna weet iemand in het Engels uit te leggen dat ik natuurlijk welkom ben maar dat de Antonov28 (20 springers naar 12.000 in 10 minuten) helaas naar Zweden is om geld te verdienen. De oude vertrouwde Antonov-2 (16 springers naar 9000 in tenminste 45 minuten) is er natuurlijk wel. Ach, we behelpen ons dan wel, als het maar gezellig is. En gezellig wordt het. Als de instructiegroep langzaam compleet wordt, wordt mij uitgelegd dat er vandaag veel mensen uit Riga zijn die voor een opleiding komen. Ik zie een man of 20 staan en vraag hoe dat gaat werken. ‘Nou, gewoon’, is het antwoord, ‘we leiden ze in groepen van een stuk of 14 op in 10 minuten, knopen ze het materiaal om, nemen ze mee omhoog, donderen ze uit het vliegtuig, halen ze op, geven ze een certificaat en nemen afscheid’. En er wordt aan toegevoegd ‘Dat zijn toch goede inkomsten voor de club’.

Ze doen inderdaad precies wat ze zeggen. Er wordt, wel te verstaan, vanaf 1500ft gesprongen. Die dag worden er een 25-tal eerste-enenige-sprongen gemaakt. Iedereen doet dat met Russisch legermateriaal in verschillende stadia van ontbinding, dat overigens uitstekend functioneert. Geen blessure die dag en iedereen tevreden naar huis. Verder kon tandemen ook, dat is alleen aanzienlijk duurder. Natuurlijk zelf ook wat gesprongen. Viermannen uit een Antonov-2 is echt een geduldwerkje. Dutje onderweg doen maar dan wel 6 punten van 8000. Na twee sprongen gaat de transponder stuk. Monteur er bij, reservetransponder ingebouwd, weer omhoog maar net zo snel weer naar beneden. Ook de reservetransponder werkt niet. De kist zou de rest van de dag alleen nog leerlingen droppen. Roept er iemand ‘dan gaan we naar Riga’, ga je natuurlijk mee. De club blijkt te zitten op het voormalige internationale vliegveld dat inmiddels is verworden tot een grote grasvlakte. Het oude havengebouw uit de jaren ‘50 in communistisch-classisistische stijl blijkt er nog te staan. De club zit ergens in één van de bijgebouwen. Ook daar zijn ze bezig eerste-enenige-sprongen voor te bereiden, 50 stuks nog wel. ‘Nee’, zegt de chef, ‘veel te veel mensen, gaat niet meer lukken’. Mijn Letse vrienden protesteren hevig en krijgen te horen dat er misschien nog wel een gaatje zal zijn aan het eind van de dag. De chef is kennelijk een Russische brombeer, we blijven en helpen een beetje mee. Het is een geweldig gezicht. 50 jongens en meisjes, redelijk zenuwachtig, met materiaal op dat er echt niet uit ziet. Daarna allemaal veilige landingen en grote brede lachebekken als ze hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Daarna wordt er gevraagd of ik snel kan vouwen. Natuurlijk kan ik dat. Dus nog in twee sticks mee en springen boven Riga in de schemering met een prachtig ondergaande zon. Een geweldige afsluiting maar ook één die me nog dagen pijn zou doen. De muggen van Riga waren ook wakker. Hoe meer de avond viel hoe meer het er werden. Bij het vouwen zoemen er 100 om m’n kop en die hebben vast allemaal gestoken. De volgende dag een nek vol bulten die na een week pas waren weggetrokken..


X-mas Boogie,Skydive Empuriabrava,Spanje,www.skydiveempuriabrava.com KNVvL safety seminar, Stayokay, Soest Herexamen C brevet Dutch Swooping Tour Stunning Start 15.000 ft voor €15, Blue Side Up, Texel Swoop Coaching, PD Factory Team, Nationaal ParaCentrum Teuge Dutch Swooping Tour, Nationaal ParaCentrum Teuge Paas boogie,Blue Side Up, Texel Birdman weekend, Nationaal ParaCentrum Teuge Canopy control cursus, alle niveau's, Blue Side Up, Texel Big Way sequentials, Blue Side Up, Texel Koninginneboogie

✘ ✘ ✘ ✘

Dutch Swooping Tour, selectiewedstrijd, Skydive Stadtlohn FreeFly invitationals + coaching, Blue Side Up, Texel Camera flyer seminar, Blue Side Up, Texel Dutch League Artistic Event, selectiewedstrijd, Nationaal ParaCentrum Teuge Canopy control cursus, alle niveau's, Blue Side Up, Texel Big Way sequentials, Blue Side Up, Texel FreeFly Convention Dutch Swooping Tour,uitwijk selectiewedstrijd,Paracentrum Eelde Hoogeveen

Dutch Swooping Tour FreeFly invitationals + coaching, Blue Side Up,Texel FS camp, Basic skills, Gary Smith & Paul Hofstee, Blue Side Up, Texel FS camp, Advanced Basics, Gary Smith & Paul Hofstee, Blue Side Up,Texel Tomscat Trophy Birdman weekend, Nationaal ParaCentrum Teuge Dutch League, Nationaal ParaCentrum Teuge Wing suit big-way and competition, Stupino, Rusland Big Way sequentials, Blue Side Up, Texel Teuge Tulip Trophy, Nationaal ParaCentrum Teuge Canopy control cursus, alle niveau's, Blue Side Up, Texel

FreeFly invitationals + coaching, Blue Side Up, Texel Internationaal CF Spektakel, Nationaal ParaCentrum Teuge NKP Dutch League, Texel FreeFly Convention, Nationaal ParaCentrum Teuge Big Way sequentials, Girls Only, met Lise Aune, Blue Side Up, Texel Nederlands Record FS, 7 kisten voor 100-way, Blue Side Up, Texel FS4 skills camp,alle niverau's,Gary Smith en Lise Aune, Blue Side Up,Texel FS8 skills camp, Girls Only, met Lise Aune, Blue Side Up, Texel FreeFly invitationals + coaching, Blue Side Up, Texel

Big Way sequentials, Blue Side Up, Texel WK Swoop coaching & seminars,met PD Factory Team,Blue Side Up,Texel Texel Island -Go Fast- Beach Swoop, Intermediate & Open categorie, BluSide Up, Texel augustus, 12-20 WK augustus, 12-20 Malevsky Cup augustus, 17-20 Texel Totally Freefly,Nederlands FF-record,15000 ft,Blue Side Up,Texel augustus, 19-20 FS8 skills camp, 2+6 (2 coaches), gratis camera, Blue Side Up, Texel augustus, 23-27 WK augustus, 25-27 FreeFly Convention, Nationaal ParaCentrum Teuge augustus, 26-27 Dutch League, Blue Side Up, Texel augustus, 31 - september, 2 Dutch Swooping Tour, Bussloo, tevens finale EST, Nationaal ParaCentrum Teuge september o6 september, 2-3 Big Way sequentials, Blue Side Up, Texel september, 2-3 Canopy control cursus, alle niveau's, Blue Side Up, Texel september, 8-10 European Skydiving League september, 9-10 FreeFly invitationals + coaching, Blue Side Up, Texel september, 15-17 FS10 speedstar, Blue Side Up, Texel september, 23-24 Birdman weekend, Nationaal ParaCentrum Teuge september, 23-24 FS8 skills camp, 2+6 (2 coaches), gratis camera, Blue Side Up, Texel september, 30 - oktober, 1 Dutch Swooping Tour, finale september, 30 - oktober, 1 3way funny meet, FS meets FF, 1 FS + 1 FF + 1 camera, Blue Side Up, Texel naseizoen o6 oktober, 7-8 Big Way sequentials, Blue Side Up, Texel oktober, 14-15 FS8 skills camp, 2+6 (2 coaches), gratis camera, Blue Side Up,Texel oktober, 21-22 Canopy control cursus, alle niveau's, Blue Side Up, Texel december, 23 - januari, 1 X-mas Boogie, Skydive Empuriabrava, Spanje, www.skydiveempuriabrava.com

DOOR ROEL ROELOFFZEN

Skydive L

PA enRTY ! ov !! B eri O ge OG n IE

Wi ng sui t

Sty le PA &

Sk ysu rf

Fre eSt yle

g

KALENDER

Naseizoen o5 december, 24 - januari, 1 Voorseizoen o6 januari, 14-15 februari, 18 april, 1-2 april, 1-2 april, 14-15 april, 16-17 april, 14-17 april, 21-23 april, 22-23 april, 29-30 april, 30 mei o6 mei, 6-7 mei, 6-7 mei, 13-14 mei, 20-21 mei, 20-21 mei, 20-21 mei, 25-28 mei, 25-28 mei, 27-28 juni o6 juni, 3-5 juni, 3-5 juni, 3-6 juni, 8-11 juni,16-18 juni, 17-18 juni, 17-18 juni, 22-25 juni, 24-25 juni, 24-25 juni, 29-30 juli o6 juli, 1-2 juli, 1-9 juli, 2-8 juli, 8-9 juli, 14-16 juli, 15-18 juli, 19-21 juli, 19-21 juli, 22-23 juli, 22-23 augustus o6 augustus, 5-6 augustus, 5-11 augustus, 8-10 augustus, 11-13

/

Can op yF orm ati on Can op yP ilo tin g For ma tio nS ky div Fre ing eFl y

/

Eve ne me nt

j

Da tum

p

✘ ✘ ✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘

✘ ✘ ✘

KNVvL Afdeling Parachutespringen vergaderschema

I

N G O

Wil je ook mee kunnen praten aan de bar? Leer de rubriek uit je hoofd en gebruik de woorden te pas en te onpas in oppervlakkige discussies. BAG – het zakje waarin je de hoofdparachute opvouwt. Als je de parachute weer opent moet hij hieruit zien te komen. De bag dient dus ook om de opening van je hoofdparachute te vertragen. DEAD CENTRE – het midden van het doel (de schijf) bij precisiespringen. Het raken van de dead centre levert je nul cm. afstand op, de beste score. FEET – 30,5 cm. Maateenheid voor verticale hoogte. In bijna de hele wereld wordt verticaal in feet (ft.) gemeten. Duitsland en Frankrijk hanteren meters. PARASKI – combinatie van skiën en springen. Er worden wedstrijden gehouden in precisiespringen en reuzenslalom skiën. Er is een verhouding om de scores van de verschillende sporten met elkaar te vergelijken en een totaalscore te bepalen.

maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

SC 1/12/06 3/2/06 4/13/06 5/18/06 6/22/06 7/6/06 8/3/06 10/5/06 11/9/06 12/14/06

EC/TC 1/9/06 2/6/06 3/6/06 4/3/06 5/1/06 5/29/06 7/3/06 9/4/06 10/2/06 11/6/06 12/11/06

AB 1/18/06 2/22/06

LR

3/28/06 4/5/06 5/17/06 6/28/06 7/26/05 9/6/06 10/18/06 11/29/06

9/20/06

SC: vaste vergaderdag donderdag EC/TC: vaste vergaderdag maandag AB: vaste vergaderdag woensdag LR: vaste vergaderdag dinsdag LR KNVvL: voorjaar en najaar (3de donderdag van de maand) VZ overleg: eerste maandag van de maand zomerstop: in juli en augustus vindt er geen HB en VZ overleg plaats

vet = telefonisch

RESERVE PARACHUTE - het mooiste wat er is, tenminste op het moment dat je ‘m nodig hebt. Je uitrusting heeft 2 parachutes. De hoofdparachute die je altijd gebruikt en de reserve die je alleen gebruikt als je hoofdparachute het (helemaal) niet doet of een storing heeft.

januari 2006

SportParachutist 29


j

/

/

g

CC&C

COLOFON CLUBS & CENTRA AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART S CC CH VV DZ TV

secretaris centrumchef clubhuis vliegveld dropzone(s) type(n) vliegtuig(en)/ aantal springers

ID ST WE SS M r sq

inflight door springtijden weekeinden sunset huur materiaal rond square

BP bak voor precisie - met naam DZ indien niet op vliegveld V voeding B bar R restaurant S snacks

ON overnachting C camping H hotel CH clubhuis JHB jeugdherberg

AIRBOSS SKYDIVING S: Marjon Kramer, Brahmsstraat 62, 1447 RM, Purmerend, telefoon 0299-644535, email: spring@airboss.nl, website: www.airboss.nl CC: Ron Kramer, CH: Juli en augustus: Soulac sur Mer (Frankrijk) maart - juni en sept - okt: Lille (Rijssel) – (Frankrijk), dec en jan: Beni Mellal (Marokko). TV: Pilatus Porter / Twin Otter, ST: SS V: B R S ON: C H

PARACHUTISTEN VERENIGING BLUE SIDE UP S: Postweg 124, 1795 JS, De Cocksdorp, telefoon 0222-311324, email: info@bluesideup.nl, website: www.bluesideup.nl VV/DZ: vliegveld Texel TV” Cessna 208 Super Cargo Master (18 -21 pax) ST: maart t/m oktober, dagelijks van 09.00-19.00 (zondag vanaf 10.00)

EERSTE NEDERLANDSE PARACHUTISTEN CLUB S: Hans Verschuren, Strijenlaan 49, 4931 HE Geertruidenberg, telefoon 0162-518270 Post: Postbus 1436, 4700 BK Roosendaal, e-mail info@enpc.nl, website www.enpc.nl. CH: Vliegveld Seppe, telefoon 0165-320955. VV: Seppe DZ: diverse TV: C-182/4 ID ST: WE 8.00-SS M: sq BP: geen V: B S ON: C H

PARA CENTRUM TEXEL BV CC: Iwan Spilker, Postweg 128, 1795 JS De Cocksdorp-Texel, telefoon 0222-311464, fax 0222-311414, e-mail info@paracentrumtexel.nl, website www.paracentrumtexel.nl. CH: idem als boven. VV: Texel DZ: VV TV: C208/15 ID, C-206/6, C-206/5, AN-2/13 + Super Let/21 ID (mei t/m september) ST: 08.30-20.00 dagelijks m.u.v. zondag: 10.00-20.00 M: r sq BP: DZ V: B R S ON: C H

CADETTEN PARACHUTISTEN VERENIGING S: Robert van Rossum, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, telefoon 076-5416146, e-mail: rwj.v.rossum@mindef.nl. SKYDIVE ROTTERDAM,THE FLYING DUTCHMEN S: Dianne Boekhoven, Straatweg 59F, 3051 BD Rotterdam. Post: CH, e-mail dboekhoven@hotmail.com. CH: Zaventembaan 5, 3045 AR Rotterdam, telefoon 010-4159450, fax 010-3625671. VV: Rotterdam Airport, Zestienhoven DZ: Pijnacker, Rhoon TV: PC-6/10 ID ST: dinsdag, woensdag 17.00-SS, vrijdag 13.00-SS, zaterdag: 08.00-SS, zondag: 10.30-SS M: sq, BP: Rhoon, V: B R S, ON: H

PARACLUB FLEVO S: Angelina Schleper, Nienoord 8, 8226 RG Lelystad, tel. thuis 0320-221041, tel. mobiel 0649056690. e-mail haarlem@lelystadairport.nl. CH: VV Lelystad, Arendweg 13, 8218 PD Lelystad, telefoon 0320-288569. VV: Lelystad DZ: Kavel E-24, Knarbos TV: C-206 turbine/6 en C-206/5 met ID ST: zaterdag: 10.00-SS (20.00), zondag: 10.00-SS (19.00), info extra springdagen op www.paraclub.nl/leden BP: DZ M: sq V: B R S ON: C PARACENTRUM EELDE HOOGEVEEN S: Gerda Steringa-Kalk, De Held 55, 9745 DH, Groningen, telefoon 050-5791786, e-mail info@paracentrumeeldehoogeveen.nl, website www.paracentrumeeldehoogeveen.nl. CH Eelde: Machlaan 30, 9761 TX, Eelde, telefoon 050-3094499. VV: Eelde DZ: VV, Winde TV: C-206/6 ST: WE: 9.00-20.00, zomertijd vrijdag: 18.00-20.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: C H CH CH: Hoogeveen: Plesmanstraat 14, 7903 EE Hoogeveen (geen post), telefoon 0528-271150. VV: Hoogeveen DZ: VV, Echten TV: C-207/7 ST: WE, feestdagen 10.00-19.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: CH, C KORPS COMMANDO TROEPEN S: Mac. de Beus, 076-5274805 CH: Seeligkazerne Complex Zuid, Bureau Para K.C.T., Fellenoordstraat 93, 4800 RA Breda, tel 076-5274804, fax 076-5274798 CC: Edmond Spapé, 076-5274804 VV: Lapalisse/Eloy/Eindhoven DZ: Lapalisse/Eloy TV: C-130/F60/Skyvan ST: 01-01- 31-12 M: R/Sq PARACHUTISTENCENTRUM MIDDEN NEDERLAND S: Eva Koster, telefoon 06-51842351. Post: Postbus 76, 1230 AB Loosdrecht, email: info@pcmn.nl, website: www.pcmn.nl. CH: VV Hilversum, Noodweg 49, 1213 PW Hilversum, telefoon 035-5771849. VV: Hilversum DZ: Maartensdijk, Westbroek, Wijk bij Duurstede, VV TV: C-206 turbine/6 ID, C-182/4 ST: zaterdag: 09.00-20.00, zondag: 11.00-18.00, maandag + vrijdag: 13.00-20.00, dinsdag: 17.00-20.00 M: sq BP: geen V: B ON: CH PARACENTRUM ZEELAND BV CC: Leander van der Snel, adres zie CH, e-mail info@skydive-zeeland.nl, website www.skydivezeeland.nl. CH: Calandweg 44, 4341 RA Arnemuiden, telefoon 0113-612910, fax 0113612511. VV: Midden Zeeland DZ: diversen TV: C-182/4 ID ST: woensdag t/m zondag M: sq V: B R S ON: C H

VERENIGING PARACHUTISTEN CENTRUM TEUGE S: Josine Bossink, Vianenweg 193, 7451 TK HOLTEN, Telefoon 06 - 45 69 85 38, e-mail: josinebossink@hotmail.com. Zie verder Nationaal Parachutisten Centrum Teuge. STICHTING NATIONAAL PARACHUTISTEN CENTRUM TEUGE CC: Harm van de Gevel, De Zanden 11-D, 7395 PA Teuge, telefoon 055-3231604, fax 0553231603, e-mail npct@para-teuge.nl. CH: ‘De Wolk’, zelfde adres, telefoon 0553232462. VV: Teuge DZ: VV TV: C-206 turbine/6 ID, C-208B Grand Caravan/18 ID ST: dagelijks 9.00-20.00, zondag 10.00-20.00 M: sq BP: DZ V: B R ON: C H CH STICHTING SKYDIVE ANYWHERE S: Peter Braun, Parallelweg 14, 9717 KS Groningen, e-mail pgbraun@home.nl, info@skydiveanywhere.com, tel. 06-22 24 8580 CH: Vliegveld Ameland, Strandweg 21, 9162 EV Ballum , Ameland en Vliegveld Oostwold, Polderweg 29, 9682 XS Oostwold (Oldambt) DZ: VV Ameland en VV Oostwold TV: C-182/4 ID, C-206/6 ID, Porter/10 ID ST : Oostwold : WE en tijdens de zomertijd woensdag van 17.00 tot SS, Ameland : van 1 april tot 1 november elke dag van 09.00 tot 18.00. M : sq ON : C, JHB SKYDIVE OVER EUROPE (SOE) S: Dré Matti, De Clercqstraat 25, 1053 AA Amsterdam, telefoon 06-53375522, e-mail SOE@euronet.nl. CH: Vliegveld Soulac sur Mer, Vliegveld Royan, Frankrijk. VV: Soulac sur Mer, Royan, Propiana (F), Spa (B) DZ: VV TV: Twin Otter (SsM/S), Porter (SsM), 2 x Porter (R), C-207T (P) ST: SsM/R/P: 6 juli - 1 sept. S: 20 april - 1 juli, 1 sept. - 15 okt. M: sq V: B R S ON: CH SKYDIVE STADTLOHN S: Simon Woerlee, Wenningfeld 41, D-48703, Stadtlohn, telefoon 06-54796601, e-mail: info@skydive-stadtlohn.de, website: www.skydive-stadtlohn.de CH: vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, Wenningfeld 41 Stadtlohn/Wenningfeld, telefoon 00492563-209483 of 209485, fax 0049-2563209484.VV: vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, DZ: VV, TV: TV C-206/5ID, ST: weekends april medio oktober 09.00-21.00 uur en evenementen, M: geen, V: B R S, ON: C CH VERENIGING NEDERLANDSE PARACLUB TU-ZEVEN S: Nick Horstman, Kiebitzweg 10, D-27446 Selsingen, BRD, telefoon 00-494284926494, fax 927141. Post: VNPC TU-Zeven, Napo 880-S-99, 3509 VC Utrecht, e-mail: Tu-zeven@bigfoot.com. CH: VV Seedorf, BRD, telefoon 0049428175115730, fax 00-49428175115731. VV: Seedorf DZ: VV TV: C-206 turbine/6 ST: WE 10.00-SS, juni t/m sept. woensdag, donderdag 17.00-SS M: sq BP: DZ V: B S ON: C H PARACHUTISTS OVER PHORTY SOCIETY NEDERLAND (POPS-NL) S: p/a Dr. Kanterslaan 42, 5361 NG Grave, tel.: 0486-473044.

Verzamelbanden Er zijn verzamelbanden voor de SP verkrijgbaar: turkooizenblauwelinnen banden met donkerblauwe opdruk van het bekende SP logo op de voorkant en rug. Door middel van metalen pennetjes kunnen drie jaargangen per band worden opgeborgen. De banden kosten € 8,- per stuk, afgehaald bij de KNVvL in Den Haag. Per post komt er voor één exemplaar € 3,50 kosten bij, voor twee stuks € 3,90, voor drie stuks € 4,40, voor vier en meer € 5,-. Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op giro 179618 van de KNVvL onder vermelding van ‘verzamelbanden SP’ en met opgaven van het aantal.

30 SportParachutist

januari 2006

SportParachutist ISSN 0921-8017, Jaargang 35 - nummer 1 - januari 2006 Tweemaandelijkse uitgave van Koninklijke Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Afdeling Parachutespringen Verschijning Eind februari, april, juni, augustus, oktober en december Abonnementen Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten € 30,00 per jaar (vanaf juli € 15,00) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 68810 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP. Redactie Karin Vos (bladmanager), Frederique van der Hilst Karrewij, Saskia Zegwaard (fotografie) Roel Roeloffzen Mechie van der Schaaf Art Director / Vormgeving Ramses Meering Michael van Zijl Advertenties Frédérique van der Hilst Karrewij, telefoon 06-50432764, e-mail: skychick@wanadoo.nl Druk Den Haag Media Groep, Rijswijk Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen Bestuur Adwin Beerendonk (vz) Peter Smit (penningmeester) Simon Woerlee Henny Wiggers Harm van de Gevel Hoofd Bureau Parachutespringen Ronald Overdijk, Anneloes Maij Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS Den Haag, telefoon 070-3143600, fax 070-3243900, e-mail knvvlpa@xs4all.nl, website www.parachute.nl. Lidmaatschap Alle leden € 98,80 per jaar, het inschrijfgeld is bij aanmelding € 11,35. FAI-licentie is bij lidmaatschap te bestellen, kosten € 5. Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie, tel: 070-3143611. Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijk toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Subscriptions to SP for a full calendar year can be ordered by payment of 33,00 euro (39 euro for airmail postage) Bank: FORTIS BANK Account Nr.: 64.45.37.434 Designee: Attn. KNVvL parachuting Designee address: Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS, Den Haag, The Netherlands BIC: FTSBNL2R IBAN: NL80 FTSB 0644537434 Reason: “subscription SP”


Get a FREE iPod

or mamba sunglasses by gatorz

on your FREE iPod!

Order a Mamba by JAN. 31st, 06 to get your FREE iPod or your mamba sunglasses by gatorz

ph +1 813 891 6300 • fax +1 813 891 6315 • 12649 Race Track Road • Tampa, FL 33626 USA

www.aerodyne-int.com/mamba

SP 2006 35(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you