Page 1

SP02_001.indd 1

17-2-2005 18:53:29


/

/

g

PARACHUTES DE FRANCE NEW LEGEND Aerated and cushioned back pad Cushioned padding inside the legstraps and the “cut-in laterals� Legstraps buckles protected by cushions for added comfort Reversed sewing on the neck area Small stiff fabric triangles at the base of the reserve preventing the possibility of snagging under the reserve tray

ELECTRA - SPRINGO - TECHNO Available in your stock centre


r edact io neel maar t

17-02-2005

22:37

inhoud Evenementen, boogies, wedstrijden of gezellige clubfeesten & Bluebytes. Springstof. ParaMedia, nieuws, weetjes en grappige para-dingen. Materiaal tips & Markt, mensen die iets te koop aanbieden of juist vragen. Fotopagina Henny Wiggers.

Kalender, wanneer gebeurt het?

CC & C.

S.O.E. in Beni Mellal. Special ‘para’, Deze keer een oude bekende: Gerard Warburg. Parachutespringen en duiken, een riskante mix.

Vergelijkende test.

De redactiecommissie

Kenya Boogie

FOTO SASKIA ZEGWAARD

5 Zo goed als nieuw! 7 9 10 12 16 29 30 Yep, daar zit je dan maar weer met de nieuwe SportParachutist in de hand. Ziet hij er anders uit? Kijk nog eens goed... en? Wat bijzonders gezien? Voelt de SP anders?! Nope, hij is weer 32 pagina’s en yep, de nietjes zitten gewoon in het midden en het hele blad bevat kleur. Hmmm... wat zal er dan ‘nieuw’zijn...

En verder Empuriabrava X-mas Boogie.

DOOR FREEQ

REDACTIONEEL

Van het bestuur, nieuws en belangrijke mededelingen van het bestuur.

Pagina 3

13 14 18 20 24 26 28

Oké, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Deze keer komt de SP niet uit ’s Gravezande. We zijn overgestapt naar drukkerij Den Haag Media Groep uit (je zou het niet zeggen) Rijswijk. De heren Frank, Paul en Huub zullen hun uiterste best doen om de vertrouwde SP bij jullie te brengen zoals jullie gewend zijn.

V.l.n.r.: Paul, Huub, Freeq en Frank voor een drukpers

Waarom? Hij ziet er niet eens anders uit? Eigenlijk heel simpel. Eens in de zoveel jaren moet je de boel weer eens op scherp stellen. Financiën SP werden eens flink onder handen genomen en leveranciers werden nog eens goed onder de loep genomen. Hoe kunnen we de SP gaan uitbreiden, zonder extra geld van onze leden te gebruiken. Besparen! Dik een half jaar geleden ben ik naar verschillende drukkerijen geweest en heb ik diverse offertes mogen ontvangen. De één nog goedkoper dan de andere. Je zou verwachten dat deze drukker de goedkoopste is? Nope, maar wel de meest reëele. Een goed contract, goede voorwaarden en een betrouwbaar CV.

Was Drukkerij van Deventer (oude drukkerij) dan slecht? Nee, maar DvD had niet de juiste persen om de prijs nog meer te ‘drukken’ dan dat ze al deden. En laten we elkaar geen mietje noemen, iedereen moet zijn brood verdienen, dus ook Drukkerij van Deventer of Den Haag Media Groep. Kortom, een groeiende SP met huidig budget. De redactie voelt dit als een nieuwe doorstart. Er zijn leuke en verrassende ideeën voor de komende SP’s! Als ik 196 zeg... wat denken jullie dan...? (en nee, dat ga ik dus nog niet verklappen) ‘Press-chick’ Freeq

Inleverdatum kopij + adres Uiterlijk 15 maart 2005 op het redactie-kopij-adres: Karin Vos, Laagstraat 27, 5121 ZD, Rijen, e-mail sportparachutist@12000ft.com. Aanleveren in MS-Word. Later ingeleverde kopij kan helaas niet meer worden opgenomen in het hierboven aangegeven nummer. Foto’s voorzien van naam, adres en gegevens over de foto zelf: waar, wie, wanneer en door wie gemaakt. Let op dat de tekst niet vlekt, want dan is de onderliggende foto onbruikbaar! Digitale foto’s bij voorkeur minimaal 300 dpi.

COVERFOTO EDWARD BLAAUW

Edward Blaauw heeft deze foto gemaakt tijdens de Tomscat Trophy 2004 in Hoogeveen. De favoriete swoop sloot van Martin van den Brakel op vliegveld Hoogeveen.

maart 2005

SportParachutist

3 3


bes t u u r

14-02-2005

22:53

Pagina 5

Jum pm asters opgelet! - BVR 2005 In maart zullen het nieuwe Basis Veiligheidsreglement (BVR) en Bevoegdhedenreglement (BR) ingaan. Er zijn, zoals gewoonlijk, diverse wijzigingen in de regels en bevoegdheden. Hieraan zal in een latere SP aandacht worden besteed. Een wijziging die nu al toegelicht wordt is die van Jumpmaster (JM). De bevoegdheid JM is in 2001 ingevoerd, voornamelijk om praktische en juridische redenen. In de praktijk is nu gebleken dat er redelijk grote verschillen in de praktische instroom en verlengingseisen zijn t.a.v. het begeleiden en

droppen van leerlingen static-line en van leerlingen vrije val. Daarom zal in het BVR / BR 2005 een onderscheid worden gemaakt tussen een JM vrije val (JM-VV) en JM automatische opening (JM-AO). Een JM-VV mag dan géén static-line leerlingen meer droppen. De invoering zal als volgt worden geregeld: Alle huidige jumpmasters krijgen in maart een bevoegdheid JM-AO. Nieuwe jumpmasters krijgen, al naar gelang hun instroomkwaliteiten, een bevoegdheid JM-VV of JM-AO.

In maart 2006 zal bij de verlenging van de mensen met een bevoegdheid JM-AO individueel worden bekeken (aan de hand van de verlengingseisen) wie een JM-AO behoudt en wie een JM-VV krijgt. JM’s-AO zonder geldige hulpinstructiebevoegdheid zullen dan per die datum worden omgezet in een JM-VV. Alle jumpmasters zullen dus in 2005 duidelijk in hun logboek aan moeten geven of ze leerlingen vrije val of leerlingen AO gedropt hebben.

DOOR HBP’S

Vertegenwoordiger individuele leden Het bestuur van de afdeling parachutespringen doet een oproep voor het aanwijzen van een vertegenwoordiger individuele leden. Dit conform het afdelingsreglement artikel 4 lid 4. Het bestuur heeft bepaald dat er tenminste 75 individuele leden aanwezig moeten zijn om een geldige verkiezing te kunnen laten plaatsvinden. Individuele leden zijn diegene die niet lid

zijn een paracentrum. De verkiezing zal worden gehouden op zaterdag 19 maart om 10.00 uur. Locatie, clubbar “de wolk”, paracentrum Teuge. Indien er onvoldoende leden zijn, dan wel geen vertegenwoordiger gekozen wordt, zal deze functie binnen de ledenraad 2 jaar vacant blijven. In maart 2007 zullen dan een nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.

DOOR HBP’S

- Nieuw vergaderschem a

Het volledige nieuwe vergaderschema van de verschillende commissies is te vinden op de kalenderpagina (pagina 29).

VAN H ET BESTU U R

DOOR HBP’S

DOOR HBP’S FOTO RON ALD OVERDIJK

Samenstelling afdelingsbestuur Op 11 januari jl. heeft de ledenvergadering van de afdeling haar goedkeuring gegeven aan een nieuwe samenstelling van het afdelingsbestuur. Na vele jaren is Igor van Aperen als voorzitter en penningmeester afgetreden. Tevens is Koos Verhaar als lid afgetreden. Igor is als voorzitter opgevolgd door Adwin Beerendonk. Penningmeester van de afdeling is nu Peter Smit. Peter is daarom afgetreden als voorzitter Examencommissie. Adwin memoreerde kort aan het vertrek van Igor en stelde dat hij jarenlang een kompas is geweest voor de afdeling. Een kompas wat richting gaf aan het beleid en de mensen. Van Igor en Koos zal op gepaste wijze later in het jaar afscheid worden genomen. Toch wordt hierbij al dank uitgesproken voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. We wensen beiden veel succes met hun verdere activiteiten.

maart 2005

SportParachutist

5


/

/

g

29aprilt/m1mei Neerlandsenigetraditioneleseizoensopener! MetFFenFSorganisers,2Cessna-208 Caravans,gratisontbijtbuf fet,après-jumpdrinks ensnacksennogveelmeer.......... 29t/m31juli DéSwoopMeetvanNederland,metvele internationaletoppersenveelprijzengeld! 26t/m28juli Swoopseminarsencoaching doorhet PDFactoryCanopyPiloting Team 17t/m21augustus MetBabyLon, TheFlyboyz,"Freeflykiwi" WendySmithenMarcoenGigi.Uiteraardzijn onzeeigenNederlandsetopperswaaronder ErwinB,KoosvanEmpelenPeterLeemeijer ookvandepartij. 21t/m27augustus DeNKP isweerterugop Texel!Ditstaatgarantvoor springweekwaardevonkenvanafzullenspatten. Decrèmedelacrème inallediciplinesdoetmee. Meto.a.deaanwezigheidvantopcoaches,de oergezellige"T exel-sfeer",big-screendisplayen eendaverendeindfeestwordtditeenweek diejenietmagmissen!

een

16t/m18september MetNederlandsclubkampioenschap! WieonttroontdeZwitserseMountainSkydivers enhetRotterdamseR-Fource10? en 9/10juli DutchHandicapCompetition InvitationalFormationSkillsCamps* FreeflySkillsCamps* CanopyPilotingSchool* *datavolgt

S

MBIOSIS SUITS

coaches,packerseninstructeurson-lineteboeken


/

/

g

W ingsuit W eekends BirdMan Instructeur Henny Wiggers origaniseert dit jaar weer een aantal wingsuit weekenden op Teuge. Het eerste weekend 15-17 april is Rolf Brombach van BirdMan aanwezig. De andere data zijn 08-10 juli en 23-25 september. De vrijdagen zijn voor de beginners met om 20:00 een seminar. Zaterdag en

zondag gaan we flocken! Ook geboden wordt: extra hoogte, demo pakken en demo pro-tracks en neptunes. Meer info: www.para-teuge.nl of henny@parashoot.nl (hier kun je je ook opgeven voor deze weekenden). Come spread your wings with us!

Tip van de redactie De kalender is nogal uitgebreid sinds de vorige keer. Wil je weten wat wanneer en waar georganiseerd wordt… kijk op blz 29!

DOOR GAUDA BUSS, VERTAALD DOOR ROEL ROELOFFZEN

CRW Diva camp - Pujaut Van 1 t/m 3 april 20 0 5 w ordt in Pujaut (Frankrijk) een camp gehouden ter voorbereiding op het w ereldrecord vrouw en CF (ook w el CRW ). Vrijdag 1 april wordt er om 9 uur gestart met een algemene briefing en de dames worden 3 april ’s avonds pas weer losgelaten. De organisatie heeft haar (allemaal vrouwen weet-je-wel) best gedaan er een geslaagd camp van te maken: • Inschrijfgeld 35 euro • 8.000 ft voor 14 euro • 12.000 ft voor 17 euro

Er wordt gesprongen uit 2 Pilatus Porters (rechter deur) en er zijn videospring(st)ers, een debriefing room en groot videoscherm aanwezig. Er zijn meer dan genoeg opties om te overnachten. Op de dropzone in kamers met 3-4 bedden (7 euro per persoon per nacht), Formule 1 `hotel op 3 km afstand (30 euro per kamer per nacht) of verschillende pensions (ongeveer 60 euro per nacht inclusief ontbijt). In de clubbar kun je ontbijt, lunch en diner eten. Er wordt gesprongen met PD Lightnings (heb je er meer, neem ze gerust mee!), Jack

knife, harde helm en hoogtemeter en lage schoenen zijn verplicht. AAD (Cypres o.i.d) wordt sterk aangeraden. M eer info via: http://w w w .skydive-pujaut.com M iss Arnould D elphine: arnouldvincent@ w anadoo.fr Tel:+33 (0)4.42.40.11.43 (na 6 p.m .)of +33 (0) 6.85.15.14.93

EVENEM ENTEN

DOOR SASKIA ZEGWAARD

D e daadw erkelijke recordpoging vind plaats in Skydive Lake W ales (Florida)van 30 apriltot 7 m ei.Kijk op w w w .unm annedflight.com

Bluebytes

WWW.FLYFREE.N L de nieuwe site van René Hoogland

WWW.XERO.SE Het is nu zelfs mogelijk om met een vliegtuig een vrije val te maken. Vanaf volgend jaar in de zweedse stad Kiruna. Van 9000 m naar 6000 m. Zie ook ww.xero.se Je moet wel goed bij kas zitten, kost 4000 Euro anders pendel je maar naar frankrijk waar recent de hoogste brug is opgeleverd (voor base-jumps).

maart 2005

SportParachutist

7


/ /

g


FOTO

TREES VAN MIERLO

Waar ben ik aan begonnen?

Een hoop springers, en zeker formatiespringers, zullen mij wel kennen, want ik loop al weer een flink aantal jaren rond in het parawereldje. Ik sprong van 2001 tot en met 2003 in FS4 team De Jokers. Dat was drie jaar fun met (mijn) Koen, Anja en Gerhard. Zo zijn we onder andere in Rusland beland voor de Malevskycup: springen, Moskou, wodka, etc. Het jaar erop hebben we deelgenomen aan de WK 2003 te Gap. Daar hebben we gepiekt met ons team, want we sprongen toen ons hoogste gemiddelde ooit: 14,3 gemiddeld, nog steeds het hoogste gemiddelde, dat ooit door een Nederlands viermansteam gescoord is op een WK. Toppie dus.… “Stoppen op je hoogtepunt” ben ik het wel mee eens. Had Rintje Ritsma ook moeten doen, toch? Maar hij zegt: ik stop als ik dat wil. Dus schaatst hij vrolijk nog wat rondjes. Maar zijn doel: nog een keer presteren op niveau haalt hij niet meer. Stom van Rintje, niet? Maar dan kijk ik naar mezelf en bedenk, dat ik misschien net zo stom bezig ben. Ik heb naar mijn gevoel het hoogst haalbare al gehaald. Waarom ben ik dan nu een vrouwenteam begonnen met als doel de WK 2006? Waarom? Misschien funnelen we daar wel, net als de Belgische Diva’s in Gap deden, op een randomsprong nog wel. Misschien krijgen we wel ruzie: vier vrouwen, moet wel een hoog “ja maar” gehalte hebben. Waarom? Ik heb in 2004 met Koen een huis gekocht, een heel mooi huis, maar ook heel veel geld. Waarom dan zoveel geld steken in een nieuw team? Waarom weer al die vrije tijd inleveren om te trainen? Niet alleen in de weekenden, maar ook doordeweeks: conditietraining, poweryoga, krachttraining. Waarom?

DOOR

JAKESPEARE

Skydive!!!

Een parachutesprong is niets anders dan een mislukte zelfmoordpoging In totaal al 250 keer dat ik met zo’n Cessna moordwapen omhoog ging En telkens weer mislukte het of durfde ik uiteindelijk toch niet Zodoende onderbrak ik mijn zelfmoordpoging op 3000 of 2500 feet Dus in die 7 jaren heb ik mij nooit eigenhandig van het leven beroofd Ik ging het zelfs waarderen, die klapperende 185 square feet boven mijn hoofd Eerst een teraardebestelling van 55 seconden, kortom de vrije val Daarna je pilot trekken en na een halve seconde de openingsknal Die openingsschok is soms zo hard, je breekt bijna je rug De zero perosity canopy ontplooit zich, je vliegt naar de aarde terug ‘Lage draaien…. dáár gaan we voor’ een hookturn tot besluit Tranende ogen van de snelheid, en je flared hem lekker uit De swooop mislukt voor de zoveelste keer, ik stort weer keihard neer Wat is de aarde toch weer hard, godverdomme wat doet dat zeer Wordt dat een springverbod? Had iemand het in de gaten Met pijn in alle ledematen wil je de dropzone weer verlaten

SPRINGSTOF

DOOR IRMA VAN DER BURG

Terug in de hangaar een weerzien van vrienden, snel je chuutje vouwen Een routinematige klus met de gedachten aan wodka, rock en vrouwen De lijnen strak, de halve rem erop, alles verdwijnt in het rig Snel naar het manifest, voor nóg een sprong, nóg een kick Ik heb geluk, een tien minuten call, nog een plek vrij in load elf Dus vlug omhangen, pincheck doen, de cypres controleer ik zelf Ik tril ik shake ik ben verslaafd, maar niet aan drugs drank nicotine Wat mijn lichaam nodig heeft, is de lucht van kerosine Hoe zal deze sprong verlopen, aan de hoofdchute of de reserve? Gescheurde koepel, gebroken lijnen, het kan mijn sprong bederven Maar wat ook mogelijk is: de sprong verloopt normaal Skydive is het leven, maar ogenschijnlijk suicidaal

Tsja, “positief denken” ook zo’n gezegde. Een vrouwenteam kan natuurlijk ook wel heel leuk zijn. Kijk maar naar FS4 team 4Tunate. En ik ben een teamplayer. Ik vind het geweldig om een team te vormen, plannen te maken en ervoor te gaan met zijn allen. Dan ben ik ook nog een competitiemens. Wedstrijden springen, de spanning, vind ik leuk: verliezen niet, maar je gaat uit van “winnen” en “presteren” waarvoor je hebt getraind. En als dat lukt, is het super. Tot slot de WK, om die nog een keer mee te maken, lijkt me toch ook wel erg leuk: bekenden uit allerlei landen, de aanwezige wereldtop, en daar dan meedoen als eerste Nederlands Nationaal Vrouwenteam! Tot slot: het plan is om elke SP een stukje te schrijven over het reilen en zeilen van ons team. We hopen dat jullie dat leuk vinden! Natuurlijk moet ik nu nog even vertellen, wie er in dit team zitten. Dat zijn mijn vriendinnen Anja van Stralen van De Jokers en Ilona de Graaff van mijn laatste team Funky Move. Als vierde hebben we Judith Muit erbij gevraagd, omdat we een tail zochten en we het idee hadden dat zij wel bij ons paste. Ed van Linschoten wordt onze cameraman. Onze teamnaam is Infinity. Caroline Suits & Rigging Services is onze eerste sponsor met pakken. En Koen is bezig met een website voor ons. Leuk toch!

Monique Pierlot en Jan van Veen, Hartelijk gefeliciteerd met jullie zoon Kris, geboren op 6 december 2004. maart 2005 SportParachutist

SP06_07.indd 9

9

17-2-2005 19:15:05


PARAMEDIA

Kreten uit de media

DOOR REDACTIE SP

Pieterjan Oomen pluist de bladen goed na (of laat zijn vader dat doen…) en vond deze de omslagfoto van het blad: ‘DE VOOR, voederwinning’ (Editie: WINTER 2004, Nr. 154, 35e jaargang) dat volgens Pieterjan iets van een reclameblad voor agrariërs is. Als toelichting staat het volgende voor de omslagfoto geschreven: ‘Jukka Savilaakso heeft al meer dan 1000 parachutesprongen gemaakt. Voor de Finse boer is sport de beste mogelijkheid om de sores van zijn beroep van zich af te zetten.’ Komt dat even bekend voor!

Louis de Jong levert andermaal een bijdrage voor deze rubriek. Hij vond de advertentie in een regionaal (Issue) blad waarin bedrijven zich presenteren. Als je de plaat vergroot kun je lezen waar WOP zich mee bezig houdt. Louis schrijft dat “hem in ieder geval opvalt dat ze het zakelijke met het aangename willen combineren. En “killing” moeten we natuurlijk niet letterlijk opvatten…”

John Metz vond in zijn plaatselijk weekblad een gezamenlijke advertentie van makelaars. Waar ik dan altijd benieuwd naar ben, is of het bekende (dus Nederlandse) springers zijn….

Naast onze vertrouwde Sportparachutist geeft de KNVvL (of liever gezegd afdelingen van de KNVvL) meerdere bladen uit. Deze bladen worden door de redacties uitgewisseld en zo kan het gebeuren dat er bij ons het blad “Bouwen en vliegen” (afd. modelvliegsport) op de redactietafel ligt. Met op de voorkant een modelparachutist! Da’s weer een mooie voor deze rubriek! In het blad staat zelfs een verslagje van activiteiten met deze modelpara.

Hier zijn wij ook ondersteboven van!

Van Ronald Overdijk otnvingen we een advertentie uit het “Blaadje”, nr. 1. Onze eigen Simon Woerlee in volle glorie!

10 SportParachutist maart 2005

SP02 10_11.indd 10

17-2-2005 18:59:55


DOOR FREEQ

Pieterjan Oomen vond deze advertentie in het blad ‘WIRED’ in de november editie. Zo zie je ze niet vaak over de volle breedte van een blad!

In een column van de VIVA, nr 25 van 2004, blijkt maar weer eens hoe interessant parachutespringen zijn kan. Het kan zelfs een onderwerp zijn voor een scriptie: parachutespringen als subcultuur! In een notedop: Criminelen moeten gaan skydiven om weer op het rechte pad te geraken. Of wij, de skydivers, zijn allemaal eerlijke mensen want voor onze kick hoeven we niet in de criminaliteit te gaan. In ieder geval boor je zo weer eens een compleet nieuwe doelgroep aan. Wel even je rigs tellen aan het einde van de dag! Met dank aan Toine de Bakker.

FOTO

ROEL ROELOFFZEN

Paraspinsels van Freeq

Kek pakkie!

Help, ik heb een virus te pakken… Het is zwart, grijs, ijsblauw met zilveren sterren! Allemaggies, waarom heb ik zo’n drang om alles hetzelfde te hebben? Vorig jaar was ik in de gelukkige staat van een ‘minibelastingvrije-we zijn-nog-niet-doodmaar-gunnen-je-hetvan-harte-erfenisje’. Nadat ik alle soorten setjes heb bekeken en al kleursamenstellingen had gemaakt, heb ik er uiteindelijk voor gekozen om mijn para-kledij en accessoires eens te gaan organiseren. Freeq samen met de Tuthola's.

Ik doe mijn tas open en kom daar tegen: een versleten teampak met frustratie-booties. Van die booties die iedere keer bij een wedstrijdsprong open stonden. Een Birdmanbroek die te groot en rood was. En wat verloren stukken sponsorkleding. “Toeti kleurtjes”.

Deze para’s in de media zat al een tijdje in de kopij-bak en nu is er dan een plaatsje voor. Er hoeft ook weinig bij vermeld te worden; de foto spreekt wel voor zich!

Met het oog op swoopen ben ik me eerst gaan richten op een losse broek. Hoe stom het ook klinkt en zo impulsief als ik kan zijn, beslis ik de kleur van mijn broek door mijn net nieuw gekochte ‘skate-boots’. IJsblauwe met zwart en zilveren gaatjes (ja ja, ik heb ze!). Maar ja, die broeken zijn standaard, dus ik wil wat extra’s. Zilveren sterren! Kortom, met de maker spreek ik af dat hij wat sterren op mijn achterste been zet. Ik vind het FS-en nog steeds leuk, dus voor die momenten is een FS-pak wel handig. Bij mijn favoriete en perfecte maakster kies ik voor een mooi pak met stevige, anti-frustratie-booties en veel opties. Met haar zoek ik gezamenlijk met mijn broek de kleuren uit. Guess what….?! Zwart, met ijsblauwe accenten en een zilver/grijze bies. En ja, sterretjes op mijn booties. Dit keer op de voorkant.

De poster van Uitzendbureau Start werd door Ingrid Zoetmulder en Jan Willem Brouwer gesignaleerd. Zoals zo vaak bij de kreten in de media geeft de tekst wel een heel bekend probleem voor para’s aan….??? Er staat namelijk: ‘Een hele dure hobby Veel te weinig zakgeld’

Om het geheel compleet te maken koop ik nog ergens ijsblauwe t-shirts en ook nog wat zwarte en voila: Freeq is ready for the catwalk … euhhh … het luchtruim. Kortom, ik mag dan af en toe wel eens ‘one of the guys’ zijn of een boygirl, maar dan wil ik er wel fatsoenlijk bij lopen. Nu nog alleen een bikini in die kleuren (á la de dames van 4tunate) en ik ben ook klaar voor het zwembad op de dropzone (ik denk al weer aan Empuria). Niet echt normaal? Maar zeker niet abnormaal! Check yourself! Hoe kleurrijk ben jij nu eigenlijk?!

maart 2005 SportParachutist 11

SP02 10_11.indd 11

17-2-2005 19:00:10


M ATERIAAL & M ARKT

mat er iaal maar t

17-02-2005

22:44

Pagina 12

VEILIGHEIDSBULLETIN 2005-01 Vervangt: Betreft:

n.v.t. Alle Mirage en RTS uitrustingen, uitgerust met een Cypres of een andere AAD, waarvan de werking berust op het doorsnijden van de loop. Probleem: Door verschillende oorzaken niet volledig samengedrukte pilotchutes, dan wel pilotchutes met een zwakke veerdruk, in combinatie met een onder de pilotchute geplaatste cutter kan er toe leiden, dat de reserve container na AAD activatie gesloten blijft. Na extensief onderzoek werd in samenwerking met Airtec vastgesteld, dat verplaatsing van de cutter van reserveflap # 1 naar reserveflap # 3 dit risico nagenoeg elimineert. O plossing: Alle betrokken systemen dienen bij de eerstvolgende repack, dan wel uiterlijk 120 dagen na de laatste repack gemodificeerd te worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Uitrustingen welke al tekenen van “los pakken” vertonen (pilotchute staat omhoog) dienen in verband met het verhoogde risico gemodificeerd te worden voor de eerstvolgende sprong. U itvoering: Erkende Rigger. N oot: Het bijgevoegde bulletin PSB 12-04 van de fabrikant, evenals de aanvulling van Airtec is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Markt Te Koop: Atom Legend 000 incl. Techno 115R, beide uit 2001.

In totaal 5 sprongen meegemaakt, ziet er ZGAN uit, voor een zéér aantrekkelijke prijs. Bel078 - 674 10 19 (Ina H oogerdijk) Te koop: complete set Javelin 1998 blauw met wit PD113R 1996. Cypres 1998 update + batterijen. Stiletto 120 1996 blauw met wit set verkeert in goede staat. € 1675,Te koop: Atom 1990 zwart met pink accent. Mayday7 (max.80 kg) 1990. Cypres 1998 update + batterijen, geschikt voor main 170/190. € 1300,Te koop: Teardrop 1991 zwart met oranje accent. Mayday7 (max.80 kg) 1991, geschikt voor main 170/190, slechts 40 sprongen op de set. € 300,-. Info:0168-464781 of rienm eeuw isse@ freeler.nl Te koop: Kapje, Z1 helm, camera en/of camarahelm voor freeflyers, incl. cam eye en lens. Setje: Rig Atom ’99 000 zwart (2500 euro vraagprijs). Hoofdkoepel: Stiletto 120. Reserve: Tempo 120. Cypres:‘98. Els van H uizen 0521- 55 1170

17 januari 2005


DOOR

C. HUGHES, VERTAALD DOOR KARIN VOS

FOTO’S

GUSTAVO CABANA

o o g B i e s a Em m puriabrava X Arjan IJzendoorn behoorde tot de prijswinnaars! Foto: Gustavo Cabana

:V to Fo

uit 16 landen. Het jaarspringtotaal kwam door dit grote aantal deelnemers op 104.249 sprongen. Een indrukwekkend aantal! De drie Twin Otters waren er maar druk mee tijdens deze Kerstboogie.

Load Organisatie

De X-masboogie van 2004 was hierop geen uitzondering. En, het is een feit, je moet er geweest zijn om erover mee te kunnen praten. De goede sfeer, de snelle vliegtuigen en natuurlijk de verbazingwekkende vrijeval-uitzichten door de locatie waar bergen de kustlijn ontmoeten... De boogie duurde dit jaar voor het eerst slechts een week om het intenser en actiever te maken. In totaal waren er 400 deelnemers

Zoals in vorige jaren waren er genoeg goede FSers waardoor er twee 18-20 ways gelegd konden worden, die beiden zelfs 4-5 punten draaiden. Daarnaast werden er meerdere kleinere gelegd (tot 14way). Er was dus voor elk wat wils. De FSactiviteiten werden geleid door Ian Hodgkinson en de Freefly door Stefan Fardel. Er werd hard gewerkt zodat iedereen individueel zich ook ontwikkelde en zodat eenieder een “moment of fame” kreeg in de boogie-video die elke avond te zien was op een groot scherm.

Surf Inn Speed Star Competition

7 teams deden mee en beide rondes werden versprongen. Het winnende team “Skydive Empuriabrava”, dat bestond uit de Skydive Empuriabrava staff en een paar FS organisatoren scoorden een indrukwekkend totaal van 23.98 seconden over twee competitierondes. Ze werden op de hielen gevolgd door “In the Hedge”, die slechts 0.95 seconden meer maakten in die twee rondes.

X-mas Tombola

Foto: Dani Jacobs

Skydive Empuriabrava staat eveneens bekend om zijn jaarlijkse X-mas Tombola. Ook dit jaar was het een succes met een prijzentotaal van 10.000

in ce nt van Laet hem

euro’s. De eerste drie prijzen bestonden uit een complete set (PD main and reserve and a container van Sunpath), 100% discount van een Aerodyne canopy (Pilot) en een complete 2k composite camera helm met Pro-dytter. De andere prijzen werden gesponsored door Babylon, Gath, Sonic Flywear, Bonehead, Alti2 en “The Shop” at Skydive Empuriabrava. De spanning liep dan ook hoog op gedurende de avond, eenieder had zichzelf een set rijker gerekend…maar eenieder kon ook mee juichen met de uiteindelijke winnaar.

Helikopter

En alsof het allemaal nog niet genoeg was, kon er ook gesprongen worden uit een helikopter voor wie eens wat anders wilde dan een gewoon vliegtuig. Tijdens de klim naar 5000ft was er prachtig uitzicht op de stad en de baai. Het is altijd leuk om bekenden tegen te komen op een boogie als de X-mas Boogie. Een groot deel van het succes ligt in het feit dat er voor iedereen wat te springen is. En daar ligt dan ook de kwaliteit van Skydive Empuriabrava. Hopelijk ben je enthousiast geworden en ben je er de volgende X-mas Boogie ook bij. Maar misschien kun je niet zo lang wachten…dan is er de Easter Boogie of de Beach Boogie! ● maart 2005 maart nr. 4 SportParachutist 13

SP02 13.indd 13

17-2-2005 19:13:15


o p z et

DOE

14-02-2005

DOOR BIDDY MESSCHAER

21:51

Pagina 14

FOTO’S

REN É HOOGLAN D

S. .E. in Beni Mellal D e dag na kerst vertrok de eerste groep van S.O .E.naar M arokko.M et veel tijd om te w inkelen,te eten,te drinken en te hangen op Schiphol vertrokken w e uiteindelijk na 9 uur vertraging richting Casablanca.D e eerste groep bestond uit een aantal A FF-ers,mensen die in M arokko hun A ,dan w el B-brevet w ilden halen,instructeurs en vakantiegangers.M idden in de nacht kw amen w e aan in Casablanca.N a enige moeite mochten w e van de (over)behulpzame mannen bij het vliegveld toch onze bagage bij ons houden en vertrokken w e per bus naar Beni M ellal. Toen we de volgende ochtend wakker werden in het hotel werden we allemaal verrast door de mooie omgeving. Vertrokken vanuit een grauw en nat Nederland, in het donker in Marokko naar het hotel gebracht en dan wakker worden met zon, een strak blauwe lucht en het Atlasgebergte dat pal achter het hotel begint, de vakantie was begonnen! De eerste dag ontbeten we wat later zodat iedereen een beetje bij kon komen van het dagje Schiphol, maar na het ontbijt onmiddellijk richting de dropzone. Deze ligt 7 km. bij het hotel vandaan, er reden busjes om de springers (van SOE, DDD en de Fransen) van A naar B te brengen en vice versa. Om bij de dropzone te komen waren er 2 routes, één door het centrum van Beni Mellal, de ander langs de buitenwijken. De buitenwijken klinkt misschien wat chic, dit is niet het geval. Veel onafgemaakte gebouwen, magere ezeltjes, mensen die in de bomen hun was te drogen hangen en stof... Veel stof. De dropzone is een militair vliegveld, bewaakt door politie en militairen. De GOSP (Porter) uit Frankrijk stond klaar om te beginnen en na een korte briefing konden de eersten gaan omhangen. Ook de dropzone is gelegen aan de voet van de Atlas en alleen al de vlucht gaf een prachtig uitzicht. De continue toevoer van Marokkaanse thee maakte het helemaal af. Vanaf de eerste dag was de dagelijkse routine al snel bepaald: rond half 8 aan het ontbijt, vervolgens met het busje naar de dropzone waar de echt lekkere koffie te krijgen is. Tot een uur of één flink doorspringen. Na een uitgebreide lunch werd er weer doorgesprongen tot eind van de middag, waarna we al

14 SportParachutist

maart 2005

genietend van de zonsondergang weer terug naar het hotel gingen. De sfeer was goed, niet gehaast maar wel lekker doorspringen. Gezellig en goede sfeer in de groep. Het weer is onvoorstelbaar stabiel gebleven. Zo is er in de 16 dagen dat wij er waren, elke dag hetzelfde exitpunt aangehouden. Strak blauw, heel af en toe een miniscuul wolkje om het uitzicht net wat mooier te maken, zodra de zon opgekomen was liep de temperatuur goed op en er was geen zuchtje wind. Alle AFF-ers hebben in een aantal dagen hun AFF afgerond. Onder hen bevond zich ook Pim Cox, in november 16 geworden en daarmee waarschijnlijk de jongste AFF-er van Nederland. Na al een aantal jaren als vouwer op Soulac gewerkt te hebben, was het nu eindelijk zover dat hij zelf omhoog kon. Als hij al last had van alle ogen die toch duidelijk op hem gericht waren, liet hij daar weinig van merken. Zonder problemen kwam hij alle levels door en sloot zijn AFF succesvol af. Niet alleen Pim, maar ook Stephan, Jolanda, Peter en Jan Willem waren in een aantal dagen AFF gegradueerd. Verder waren Faris en Koen (sommigen noemen hem Niek) bezig met Trip sprongen en het voorbereiden op het aankomende A c.q. B brevet examen. Oud en nieuw werd door de meeste deelnemers in het restaurant van het hotel gevierd. Voor het diner was er een presentatie van de DVD met beelden van de afgelopen week, zodat iedereen alvast kon zien wat ze een paar dagen later mee naar huis zouden krijgen. Er was een speciaal feestdiner gepland, met live muziek en vermaak. Vermaakt hebben we ons zeker, al was het onmogelijk een gesprek te voeren omdat de live muziek non-stop op vol volume doorging. Tegen de tijd dat het eten kwam waren de meesten al flink aangeschoten omdat het al 23.00 uur was, maar ook dat stond het vermaak niet in de weg. De feestpakketten die werden uitgedeeld zijn dankbaar in gebruik genomen door iedereen. Met een hoed op werd er veelvuldig op elkaar geschoten met blaaspijpjes. Toen de munitie op leek te raken kwam gelukkig net het toetje en bleek dat met taart gooien minstens zo leuk was. Vooral de Fransen waren hierin zeer bedreven. Op zondag was de grote wissel. We namen afscheid van Remco, Jolanda, Peter, Jan Willem, Stephan en Faris en verwelkomden later die avond Jasper, Ron, René


o p z et

DOE

14-02-2005

21:54

Pagina 15

D e ballon van D ijkstra Air Services op de dropzone

Exit Pim Cox, AFF level 1, vanuit de Franse Porter (G O SP) met Sjon de Jong en Jan Cox (Pims vader)

René Pouw tijdens opening met op de achtergrond het Atlas gebergte

en Dolf. Respectievelijk een AFF-er, een B brevet pakket-er en twee A brevet pakket-ers. Dinsdagnacht namen we alweer afscheid. Ditmaal van Auke, Pim, Jan, Jet, Koen, Linda, Desiree, en Lotte. We bleven met een kleine, maar enthousiaste groep achter. De tweede week werd wat rustiger, niet alleen voor ons. Er waren minder Fransen en DDD-ers waardoor de kist wat vaker aan de grond stond. Toch heeft iedereen lekker door kunnen springen en was Jasper ook in een aantal dagen klaar met zijn opleiding. Dolf en René hebben het Trip programma gevolgd en hebben allebei op hun vouwtest na hun A brevet veilig gesteld. Ron slaagde tussen het eten en een biertje door voor zijn B brevet en zo heeft iedereen zijn doel bereikt. Verder zijn er ook nog tandems en ballonsprongen gemaakt, de laatste met dank aan Dijkstra Air Services. Ik schrijf dit verhaal op de laatste dag in Beni Mellal. Heerlijk in het zonnetje voor de hangaar. Als ik opkijk zie ik het Atlasgebergte en boven mij hoor ik de Porter met de laatste load voor de lunch. Na het eten bekijken we de film van de afgelopen week en zal iedereen nog een of twee sprongen maken voor we moeten gaan inpakken voor vertrek. Vannacht om 3 uur staat de bus klaar om ons naar het vliegveld in Casablanca te brengen. Al kijk ik ernaar uit om thuis eens een week of wat géén kip te eten, minder vreemd aangestaard te worden als ik over straat loop en niet één van de weinige vrouwen in de bar te zijn, zal ik het hier wel missen. Ik heb een heerlijke tijd gehad, me kostelijk vermaakt met het editen van alle beelden en het (beter) leren kennen van iedereen. Iedereen bedankt voor een geweldige tijd in Marokko, vooral Dré, André en René met wie ik de volledige vakantie hier heb mogen doorbrengen. De meesten van de groep zie ik weer met Pasen op Teuge. S.O.E. zal dit jaar nog naar Arizona gaan, ook staat er een trip naar Kroatië op de planning. Mochten we elkaar daar niet zien, dan zien we elkaar zeker weer op Soulac! ● Kijk voor meer informatie op: www.soe-parachute.nl www.flyfree.nl

CAROLINE SUITS & CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE RIGGING SERVICE

www.carolinesuits.com Kom eens langs of bel voor een afspraak: 2de Carnissestraat 5A 3083 JE Rotterdam tel./fax: 010 - 481 37 80 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur ‘s Avonds en in het weekend uitsluitend op afspraak. Maandag gesloten.

CAROLINE SUITS & CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE RIGGING SERVICE maart 2005

15 SportParachutist 15


DOOR

MECHIE VAN DER SCHAAF

KORT PORTRET

Henny Wiggers

VOLLEDIGE NAAM

HENNY WIGGERS

GEBOORTEDATUM

13-03-1960

EERSTE SPRONG

MEI 1981

EERSTE CAMERASPRONG

± 1984

TOTAAL AANTAL SPRONGEN 11.700

Mijn eerste bijdrage voor de SP, best spannend. Op Teuge ontmoet ik Henny Wiggers. Ik had wat puntjes opgeschreven die ik vragen wilde maar al snel begon Henny te vertellen over z’n springcarrière met daarbij fotografie in het bijzonder. Als kleine jongen zag Henny bij demo’s parachutisten aan ronde bollen hangen en het leek hem prachtig om de wereld van bovenaf te zien. In 1981 ging hij op Hilversum dan ook zelf kijken of het inderdaad zo mooi was als hij altijd dacht. Eerst ook aan een ronde bol, hij heeft zo’n 100 ronde bolsprongen gemaakt voordat er squares kwamen. Later is hij samen met Ronald Overdijk, Edwin v.d. Kraan en Hans Jonkers het FS4-team Inky Link begonnen. Omdat er vraag was naar videobeelden voor de debriefing is Henny met een camera gaan springen. Dat betekende dus een recorder van 3 à 4 kg. op je buik, naast de camera van 2 kg. op je helm. Uiteindelijk vond hij filmen leuker dan het formatiespringen zelf. Hij is toen begonnen om ook een fotocamera op z’n helm te zetten omdat hij steeds mooie momenten zag die hij wilde vastleggen. Henny heeft bij veel verschillende disciplines camerawerk verricht en daarbij ook aan diverse wedstrijden meegedaan. Begin jaren ‘90 zat hij samen met Ronald Overdijk in een freestyle team waarmee ze 3 maal 5e zijn geworden op de WK. Daarna is hij met een team actief CF gaan doen, waarmee ze aan veel EK’s hebben meegedaan en ook een keer 3e bij het WK zijn geworden. Van 1991 tot nu (nu wat minder actief) doet Henny mee aan bijna alle paraski-wedstrijden en op het moment is hij bezig met swoop. Als ik hem vraag wat hij belangrijk vindt aan een goede foto, blijkt dat hij voor alle disciplines eigenlijk hetzelfde vindt. Henny vertelt dat hij (zijn) foto’s waarschijnlijk op een heel andere manier bekijkt dan anderen dat doen. Voor hem is een foto geslaagd wanneer hij er zò uitziet als hij van tevoren had bedacht, gewoon een mooie toevalstreffer is niet genoeg. Of het zit hem in de moeilijkheidsgraad van het maken ervan. Voorbeelden hiervan zijn de reclame voor Morres meubels en de photoshoot op de noordpool. “Die reclame is precies geworden zoals we wilden” zegt Henny, “en op de noordpool waren de omstandigheden erg extreem. Het was daar -53º C. Dat is niet alleen zwaar voor jezelf maar ook voor je apparatuur.” Dat de soort camera ook nog veel uitmaakt blijkt tijdens het laatste wereld record. Daar maakte Henny gebruik van een Kodak 14 megapixel, deze camera geeft hele scherpe foto’s die je makkelijk tot posterformaat kunt uitvergroten. Het enige nadeel was dat deze camera temperatuurgevoelig was. Om het record te springen gingen ze naar grote hoogte, maar je hebt dan ook te maken met grote temperatuurverschillen. Daardoor condenseerde de camera steeds, bv wanneer Henny op en neer liep van binnen naar buiten. Toch maakte hij met deze camera de foto vanuit de Hercules met 3 andere Herculessen op de achtergrond (voorplaat SP mei 2004). Henny vertelt dat hij de hele week heeft zitten wachten op een kans om deze foto te kunnen maken. Het was ondertussen de laatste dag daar en de laatste keer dat ze omhoog gingen. Henny vertelt; “Ik keek naar buiten en zag dat het te bewolkt was om te gaan springen, ik hoefde me dus niet druk te maken over de condensatie. Ik vroeg of de klep open kon, de lucht was nog mooier dan ik had verwacht, ik maakte deze shot en de klep ging meteen weer dicht.” Henny is nog steeds volop bezig op spring- en fotogebied. Zoals met opnames voor het TV programma Jules Unlimited en hij doet de video bij een nieuw freefly team met Ettiënne Schreimacher en Iris Tegelaar. Daarnaast is hij nog betrokken bij de swooptour en hij zit in de sportcommissie en het AB, het kan niet op. Nou Henny, erg veel succes met alle dingen die je op het moment doet en in de toekomst nog gaat doen!

CF 27, het Nederlands record

Iris Tegelaar

in een andere wereld

16 SportParachutist maart 2005

SP02_16_17.indd 16

18-2-2005 8:51:06


Ronald Overdijk

foto uit de serie Morres-meubels

massadropping boven het Koninklijk paleis in Bangkok, Thailand mooie FS-foto

Henny zelf in actie Vriendin Debbie boven Empuriabrava met Jean Pol Lintendo

Goed getimed shot, exit bij wereld record FS 2004

Marjolein van der Vlies

maart 2005 SportParachutist 17

SP02_16_17.indd 17

17-2-2005 18:52:16


DOOR MARLIES WELLING FOTO'S

‘para’

SASKIA ZEGWAARD

Special

DEZE KEER EEN OUDE BEKENDE: GERARD WARBURG

Al een tijdje was ik van plan om Gerard Warburg voor een stukje te strikken, op het NKP waar we allebei aan mee deden, was het moment daar en hebben we aan de camping tafel lekker kunnen babbelen!

?

Sinds wanneer spring je al en hoeveel sprongen heb je totaal gemaakt? Ik spring al vanaf 15 mei 1972. In het begin heb ik wat RW sprongen gemaakt, een stuk of 120, maar daarna (bijna) alleen maar PA. Totaal zal ik er nu meer dan 5000 hebben.

?

Je bent nu 73 jaar ( 23-11-30 is zijn geboortedag) en een van de oudere springers. Hoe zie jij de parasport voor jezelf? Ik ben niet de oudste springer in Nederland, wel de oudste wedstrijdspringer, dat is natuurlijk wel uniek. Doordat ik al heel lang spring, heb ik ook het een en ander mee gemaakt. Ik heb heel wat ziekenhuizen van binnen gezien in verband met mijn benen en armen... maar toch weer gewoon doorgaan! Ik spring veel met mijn team, daar leef je ook mee. Wat jammer is, is dat er niet veel van de “oude hap” blijven in de sport, maar springen is voor mij gewoon een soort verslaving en ik wil voorlopig de eerste 5 jaar nog zeker niet stoppen!!

?

Je springt PA met een team. Hoe is dat? Ik heb vroeger ook met de WACO’s gesprongen wat staat voor; Warburg en Consorten. Daarna kregen we via een dochter van een teamlid spullen van Veronica ( tv en radio omroep) want die werkte in het promotieteam. Daarom hebben we sinds 1986 de naam veranderd in Pops Veronica.

Mijn team Pops Veronica is een geweldig team en samen zijn we apart. Er is geen onenigheid, we draaien erg goed ( zelfs met een invaller!) en er is geen dag als er niet gelachen is!!

?

Is dat kussen nu niet erg hard om telkens op te landen? Het valt mee qua hard vallen, PA is eigenlijk de enige discipline die ik nog wil doen. De andere disciplines heb ik de leeftijd niet meer voor. PA is een stuk individueler dan de andere disciplines, je kunt alleen goed scoren, maar ook samen in een team. Dat maakt het extra leuk omdat ik ook een sociaal springer ben. Het is altijd erg gezellig, ook als we niet springen.

?

Je bent gepensioneerd sinds 2000, wat deed je daarvoor? Ik heb een autoverhuurbedrijf gehad waar ik mijn handen vol aan had. Ik was elke dag zo druk dat iedere week 1 dag tekort had!! Nu ben ik trouwens ook nog druk, springen vergt veel tijd. Daarom ben ik erg blij dat mijn echtgenote 100% achter mij staat. Dit moet ook, want anders heb je een probleem. Springen is meer wachten dan het ook daadwerkelijk doen en een gezin of relatie kan daar onder lijden. Wellicht niet financieel, maar zeker geestelijk. Mijn vrouw vindt het allemaal goed, zolang ik het maar voorzichtig en zo veilig mogelijk doe! Ik heb zelf 3 zonen en 4 kleinkinderen waarvan 2 kleinkinderen een tandem hebben gemaakt, toen ben ik mee gesprongen.

?

Veel gewonnen als je al zo lang mee draait? Ik heb dik door de 100 prijzen in de wacht gesleept. In Bad Lippspringe ben ik dit jaar 2de geworden en de 2de wedstrijd in Meissendorf was ik 1ste. Maar waar ik zeker trots op ben is dat ik de wisseltrofee (!) van de coupe Maarsseveen mocht houden!

?

Materiaal en veiligheid zijn heel belangrijk voor je. Leg eens uit? Ik heb ten eerste nog nooit gesprongen zonder een automaat. Verder wil ik 200% kunnen vertrouwen op mijn materiaal. Ik heb ook een nieuwe chute gekocht, een classic 304 ( bijna de grootste), ik weeg ook bijna 100 kilo, vandaar. Verder heb ik ook een nieuwe Cypres 2 aangeschaft, omdat ik zeker nog 5 jaar veilig wil doorspringen. Mijn oude chute, ook een classic 304, hou ik als back up want je weet maar nooit. Verder heb ik afgesproken met mijn teammaatjes, als ik fouten ga maken dat ze me daarop wijzen. Mocht ik dat gaan doen, stop ik met springen, maar zolang ik het nog veilig kan doen met goed materiaal ga ik mooi door! Gerard, we zullen nog veel van je horen de eerst volgende 5 jaar ( tenminste, daar ga ik wel van uit!). Veel plezier met je nieuwe chute en met Pops Veronica, dat toch wel een bijzonder lid heeft! ●

18 SportParachutist maart 2005

SP06_18.indd 18

17-2-2005 18:47:15


p

p

/ /

g

• RIGS • CHUTES • AUTOMATEN

We share your passion!

BRILLEtjes

HANDSCHOENEN

HOOGTEMETERS

LOGBOEKJES

HELMEN

WINGS

JUMPSUITS

CONTACT

LOFT

• HUUR • KOOP • DEMO • NIEUW • 2e HANDS

• MESsen • VIDEO’s • MINIRIGBAGs • BOEKen • T-SHIRTS • KADOCHEQUES • DVD’s • ELASTIEKJES • KALEnDERS • BADGES • PAKMATJEs • TECHNISCHE KLEDING • PORTOMONNEETJES • SIERADEN • STICKERS

SHOP

• 7 dagen per week open • 24 uur per dag bereikbaar • Telefoon: 055 3231928, fax 2038 • Email: info@parachutecase.nl • Site: www.parachutecase.nl

• In bedrijf op werkdagen van 9-12 en van 13-18 uur. We doen het op afspraak met 100% inzet!

W W W . PA R A C H U T E C A S E . N L

• SETJES


PARACHUTESPRING DOOR KJELD VAN DRUTEN

EEN R

Tegenwoordig is het voor steeds meer springers weggelegd om niet alleen in de zomer te springen, maar ook in de winter, in het buitenland. Veelal zijn dit oorden die tropischer aandoen dan waar we wonen en is er ook een fantastische gelegenheid om te duiken. Nu zijn gebrevetteerde duikers tijdens hun opleiding geïnformeerd over de risico’s die het afwisselen van duiken en vliegen met zich mee kunnen brengen, maar iemand die een introductieduik doet krijgt hier weinig tot niets over te horen. Over het afwisselen van parachutespringen en duiken krijgt niemand wat te horen. Tricky, want parachutespringen en duiken mixen kan een dodelijke cocktail zijn.

Duiktijd en decompressielimiet. Bron: Physiology of Sport and Exercise by Wilmore & Costill p.284.

HET COLAFLESVERHAAL. Voor de duikers onder ons al bekend, maar voor degenen die nog nooit gedoken hebben even samenvatten: De lucht die je inademt bestaat voor ongeveer 21% uit zuurstof en voor 79% uit stikstof (N2). Zuurstof (O2) wordt in je lichaam omgezet in kooldioxide en water, waarbij energie vrij komt. Stikstof wordt wel opgenomen door je weefsels, maar reageert verder niet, behalve dat het vanaf een meter of 30 een narcotisch effect kan hebben. Tijdens het duiken loopt de druk snel op als je dieper gaat, water is immers veel zwaarder dan lucht. Door de hogere druk worden de zuurstof en stikstof ook makkelijker opgenomen door je lichaam. Het zuurstof wordt voor een deel gebruikt, het stikstof niet en stapelt

zich dus op in je weefsels in opgeloste vorm. Je lichaam blijft net zolang stikstof opnemen tot de concentratie in je lichaam hetzelfde is als die buiten je lichaam. Als dat zo is zeggen we dat de weefsels verzadigd zijn. Snel dieper gaan is bij duiken nooit een probleem voor wat betreft gasopname, snel omhoog is een ander verhaal. Dan moet het opgeloste gas weer uit je lichaam komen, via de ademhaling. Dit gaat niet bij alle weefsels even gemakkelijk (vet is bijvoorbeeld een weefsel dat langzaam zijn stikstof weer afgeeft). Hierdoor kan er bij het opstijgen een te groot verschil ontstaan tussen de concentratie stikstof in je lichaam en de concentratie stikstof buiten je lichaam. Dan wordt een limietwaarde overschreden waarbij de stikstof uit oplossing komt en weer gasvormig wordt. In het duiken noemen ze dit maximaal toegestane concentratieverschil de M-waarde. De opgeloste stikstof wordt dan dus gasvormig terwijl het nog in het lichaam en de bloedbaan zit. Deze gasbellen kunnen de bloedtoevoer naar organen verstoren en leiden tot een geheel van verschijnselen wat decompressieziekte (DCS) of ook wel caissonziekte wordt genoemd. Om dit te voorkomen is het dus belangrijk om de druk langzaam te verminderen zodat er geen bellen ontstaan en het stikstof gewoon uitgeademd kan worden tijdens het opstijgen. Daarom zijn duikdieptes ook

gebonden aan maximum duiktijden om de stikstofopname te kunnen controleren. Deze maximum duiktijden noemen ze decompressielimieten (figuur 1). Als je die overschrijdt moet je onder water een stop maken op een geringere diepte om ervoor te zorgen dat de M-waarde niet wordt overschreden. DECOMPRESSIETHEORIE. Als je na een duik aan de oppervlakte verschijnt heb je nog steeds een resthoeveelheid stikstof in je lichaam zitten die langzaam er uit zal gaan. Hoe snel weefsels stikstof opnemen en afgeven verschilt. Tot voor kort was het niet precies mogelijk om in het lichaam te kijken wat er gebeurt en werd het proces van stikstofopname en afgifte benaderd door wiskundige modellen zoals de eerste door John Haldane in 1908 werden gemaakt. Belangrijk element in deze modellen zijn de halfwaardetijden, de snelheidsfactor voor stikstofopname en afgifte. In figuur 2 zie je dat met een halfwaardetijd van 5 minuten het weefsel stikstof veel sneller opneemt (na een half uur is het bijna verzadigd), dan met een halfwaardetijd van 30 minuten, dan duurt het bijna 3 uur. Snelle weefsels hebben bovendien een hoge M-waarde, wat betekent dat je met een relatief hoge resthoeveelheid stikstof aan de oppervlakte kunt komen. Langzame weefsels hebben een lage M-waarde. Voor het duiken heeft dit tot gevolg dat de snelle weefsels de beperkende factor zijn voor diepe duiken, maar door de snelle halfwaardetijd van deze

20 SportParachutist maart 2005

SP02_20_22.indd 20

17-2-2005 19:06:36


NGEN EN DUIKEN,

N RISKANTE MIX Naar mate een weefsel meer verzadigd raakt neemt de snelheid van N2-opname af. Bij N2-afgifte gebeurt hetzelfde: de snelheid neemt af naarmate de tijd verstrijkt. weefsels is de reststikstof toch snel uit het lichaam verdwenen zodra je aan de oppervlakte bent. Bij ondiepe duiken zijn de langzame weefsels de beperkende factor. Met behulp van deze modellen zijn de meer praktische duiktabellen (figuur 3) in elkaar gezet, die een duiker vertellen hoe lang hij op een bepaalde diepte kan blijven zonder problemen te krijgen bij het opstijgen. Ook vertellen deze tabellen hoe lang het duurt voor het restant stikstof uit je lichaam is zodra je weer aan de oppervlakte bent. Nadeel van deze modellen is dat het wiskundige benaderingen van de werkelijkheid zijn. Er wordt niet gekeken naar de echte weefsels. DUIKEN EN VLIEGEN. De rusttijden die de meeste tabellen aangeven voor de reststikstof gaan uit van een langzaamste halfwaardetijd van 60 minuten. Waardoor je na 6 uur nagenoeg geen stikstof meer in je lichaam hebt. Om nog een extra zekerheid in te bouwen wordt altijd aangeraden om minimaal 12 uur pauze te hebben tussen duiken en vliegen. Wie meerdere duiken op een dag maakt wordt aangeraden om zelfs 18 uur te wachten. Want als je hoger in de atmosfeer komt neemt de druk af (zie figuur 3), wat weer decompressieziekte kan veroorzaken, net als vanuit het water naar de oppervlakte, doordat er nog een resthoeveelheid stikstof in je lichaam zit.

Als je tijdens een boogie dus een vrije dag hebt en je komt in de middag om 17:00 uur het water uit na je tweede duik, overtreed je dus de veiligheidsrichtlijnen als je om 9:00 de volgende ochtend weer in het vliegtuig zit. Heb je twee dagen vrij, duik dan de eerste dag en ga de tweede dag iets anders doen. Duiken en Skydiving. Doordat het aantal mensen dat parachute springt èn duikt nogal gering is wordt er in de duikliteratuur nauwelijks aandacht of onderzoek aan ons besteed. Toch zijn er een paar verontrustende aspecten: ✔ De vele onderzoeken die er gedaan worden naar duiken in combinatie met vliegen en die ook voor de duikrichtlijnen verantwoordelijk zijn gaan uit van een hoogte van 8000ft. Dit is de cabinedruk in vliegtuigen tijdens commerciële vluchten. Tijdens skydiving is het niet ongebruikelijk om naar 15000ft te gaan. Dit leidt tot een extra groot drukverschil van ongeveer 210mBar en een mogelijk vergroot risico op decompressieziekte. ✔ Door onderzoek met behulp van doppler-techniek, waarmee letterlijk geluisterd wordt of er gasbellen ontstaan in het lichaam, is gebleken dat er weefsels zijn met een veel langere halfwaardetijd dan 60 minuten, zelfs tot 480 minuten. Door dit inzicht zou een “no fly-time” van 12 of 18 uur misschien wel aan de korte kant kunnen zijn. Deze kennis wordt

tegenwoordig verwerkt in duikcomputers, die een duiktabel op maat maken voor de duiker en hem vertellen hoe lang het nog duurt voor hij het vliegtuig in mag. Vooral tijdens meerdere duiken op een dag verzamelen deze weefsels dus veel stikstof en daarom vraagt een duikcomputer al snel meer dan 12 of 18 uur “no fly-time”. ✔ De gemiddelde para op vakantie is niet vies van een alcoholische versnapering. Dit kan tot uitdroging leiden, wat zelfs in milde vorm de kans op DCS flink doet toenemen doordat het de afvoer van stikstof uit de weefsels bemoeilijkt. ✔ Er is een mogelijk verschil in het zich wel of niet voordoen van DCS tussen testen in een decompressiekamer (zoals gebruikelijk) en werkelijk duiken. In hoeverre moeten we ons druk maken om het bovenstaande? ✔ Gemiddeld vliegen 300.000 tot 400.000 mensen naar huis, 12 tot 24 uur na hun laatste duik. Van hen krijgt ongeveer 0,004% last van decompressieziekte, zo’n 14 op de 350.000 mensen. Ongeveer 10 op de 10.000 duikers krijgen DCS al voordat ze in het vliegtuig stappen. Het toegevoegde risico van vliegen lijkt dus klein ten opzichte van het inherente duikrisico. In de onderzoeken die gedaan worden lijkt een no fly-time van 12 uur voldoende voor hoogten tot 8000ft, maar de aantallen maart 2005

SP02_20_22.indd 21

De Padi recreational diveplanner. Door middel van deze tabel kunnen duikers bepalen hoe lang ze op een bepaalde diepte kunnen blijven zonder de decompressiegrens te bereiken en hoe lang hun oppervlakteinterval moet zijn voor de volgende duik. Met de achterkant van de tabel kunnen ze hun volgende duik plannen.

SportParachutist 21

17-2-2005 19:06:50


In het onderste gedeelte van de atmosfeer, de eerste ± 7 km zit de meeste lucht en neemt de druk ongeveer lineair af bij toenemende hoogte. Daarna neemt de luchtdruk minder snel af.

onderzochte personen zijn erg klein, zodat algemene conclusies erg riskant kunnen zijn. Bovendien is de kans dan nog altijd iets meer dan 1%. Uit de paar onderzoeken die gedaan werden onder vliegtuigbemanningen blijkt dat 1 op de 35 mensen DCS krijgt bij een no fly time van 12 of 18 uur. Bij 24 uur niemand. In deze onderzoeken werd met behulp van zuurstof naar 25000ft gegaan. ✔ De meeste onderzoeken zijn tests na een enkele duik. Representatieve getallen voor meerdere duiken op één dag zijn nog niet beschikbaar. Hiermee wordt dus voorbij gegaan aan het ophopen van stikstof in de

Ik sprong,

dus ik weet er alles van

langzame weefsels. ✔ Bijna 1 op de 3 DCS slachtoffers heeft een mindere of ernstige vorm van uitdroging. Samen met een warme omgeving, vouwen in de hitte en zitten in een warm vliegtuig kan het springen hier dus een extra risico opleveren. ✔ Doordat het testen in een druktank niet hetzelfde is als duiken in het water kan betwijfeld worden of onderzoeken wel tot de juiste conclusies leiden. Enkele vergelijkende onderzoeken laten zien dat er inderdaad verschillen zijn. CONCLUSIE: De afname in de kans op DCS tussen een no fly-time van 12 uur, 18 uur en 24 uur is niet te negeren. Voor skydivers, die boven de 8000ft gaan springen, is het raadzaam om minimaal 24 uur te wachten voor er na een duik weer

wordt gesprongen. Indien mogelijk houd er dan een hele dag tussen en drink voldoende. ● OVER DE SCHRIJVER: Kjeld heeft Inspanningsfysiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Behalve werkzaam op Paracentrum Texel is hij ook Padi Divemaster. Uitgebreide versie en bronvermelding op: http://home.deds.nl/kjeld/duikenspringen.html

������������������������������������� �������� ������ ������������ ���� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ��� ���� ���� �����������������������������������

�������������

�����������������������������������

������������������������ ��������������������� 22 SportParachutist maart 2005

SP02_20_22.indd 22

17-2-2005 19:07:03


VERGELIJKENDE DOOR ROEL ROELOFFZEN

De redactie is erop uit getrokken om praktijkervaring op te doen. Het is alweer even geleden dat we gesprongen hebben, dus besloten we de kompasroos (wie kent hem niet) eens af te werken.

Een volledig willekeurige selectie aan chutes stond ons ter beschikking voor deze vergelijkende test. Ze komen uit alle categorieĂŤn in willekeurige maten. Uiteraard branden we onze vingers (en risico aansprakelijkheidsverzekering) niet aan aanbevelingen over de maat. Een prettige maat om te springen verschilt teveel van persoon tot persoon en garantie geldt tot aan de deur (bij het uitstappen). Wat doen we ermee voor de test? Nou wat je zoal met je parachute doet: openen, vliegen, landen en weer vouwen. We kijken hoe het ons bevalt en geven commentaar, zetten het op een rij en bepalen een eindoordeel. Je hoeft het er niet mee eens te zijn.

De kandidaten

De eerste kandidaat is een KompasRoos 170

(categorie 1) en komt waarschijnlijk uit een Frans nest (hij luistert erg slecht). Tweedehands goed voorradig en niet duur. Lastig weer te verkopen. De tweede kandidaat is de Spectre 150. Een apparaat van Performance Designs. Groot merk met goede service. Veel keuze, zowel nieuw als tweedehands. Een 7 cells chute. De Sabre2 135 komt uit categorie 3 en is niet zoals de naam doet vermoeden de opvolger van de Sabre, bekend (berucht) om zijn openingen. Het design is compleet anders. Vanwaar de naam? Je weet het niet. Een licht getaperde 9 cell. De vierde speler is de Safire 2 (Icarus Canopies), maatje 119. Een buitenbeentje, valt als chute in categorie 3, maar door zijn bijzondere oppervlakte voor de puristen (regel-

test neukers) onder onze instructiegroep een rasechte categorie 4. Breed inzetbare elliptische chute. Wordt in sommige buitenlanden ook voor onervaren springers gebruikt. Heeft als eerste van onze testchutes Vectran lijnen. Deze krimpen minder waardoor het profiel van de chute beter behouden wordt naarmate je er meer sprongen mee maakt. Lijnslijtage moet aan de binnenkant van de lijn gecontroleerd worden en met zo’n 500 sprongen zijn ze wel af.

Categorie 5 brengt ons de Xaos sub100. Een cross-braced koepel van Precision, afgeleid van de VX van Icarus Canopies maar dan met meer duikvermogen (langere recovery arc). De frontriser druk is menselijker dan van de VX. Niet voor iedereen: Een 27 cells chute met HMA lijnen. Dunner (minder weerstand) dan microline of Vectran. Krimpt ook niet en gaan een slordige 200 sprongen mee.

24 SportParachutist maart 2005

SP02_24_25.indd 24

17-2-2005 19:03:08


THE RESULTS> CHUTE

WAT IS HET?

OPENING

VLIEGEN

LANDEN

VOUWEN

EINDOORDEEL

KOMPASROOS 170

Waar de EC je mee wil laten vliegen

Tja, staat bekend om zijn (Franse) openingen. Koepelcontrole is niet nodig, na zo’n klap moet hij wel open zijn.

Dodelijk saai. Je loopt het risico in slaap te vallen voor je geland bent waardoor je vergeet te flaren.

Dan blijkt dat het flaren sowieso geen zin heeft. Je vertraagt minimaal om vervolgens de planeet te raken.

Ja graag! Door het gebrek van iedere vorm van zeroporositeit schop je hem zo dicht. De vouwsnelheid verbaasde de redactie zodanig dat we koffie zijn gaan drinken en het worstje in dezelfde staat aantroffen.

Zo snel mogelijk verbranden.

SPECTRE 150

Waar je moeder je mee wil laten vliegen

Voorspelbaar, recht, comfortabel

Met niet al teveel gewicht eraan vliegt- ie best aardig. Niet spectaculair, brengt je veilig beneden.

Flared goed, lekker in 1 beweging doorhalen en je zet je voetjes zachtjes in het gras.

De meeste Spectres zitten in niet zo’n nieuw rig, waardoor ze wat meer ruimte hebben die van pas komt bij het vouwen. Want voor de meeste springers is dit de eerste kennismaking met zero-P vouwen.

De ideale schoonzoon. Trouw en betrouwbaar (beetje saai).

SABRE2 135

Waar je je meeste sprongen mee gaat maken

Sommige gaan recht open, andere geven wat meer waar voor hun geld…

Leuk ding!

Prima te doen. Zowel conventioneel als met wat meer snelheid wil hij ook mee.

Deze was nieuw. We weten weer waarom we 2e hands chutes kopen…

Lekkere allrounder.

SAFIRE2 119

Waar de I je niet mee wil laten springen (is geen 120)

Traaaaag. Neemt zijn tijd. Goed voor cameraspringers en hoge openaars.

Ja, dat kan een vlotte jongen zijn. Met wat minder gewicht is het een leuke vlieger, met wat meer gewicht eronder gaat het er wat scherper aan toe.

Doet leuk mee. Veel flare power. Rustig aan aanvoelen en 3traps flaren. Leuke opstapper naar high performance landingen.

Goed te doen. Weinig aandacht aan besteden, door de enorme snivel gaat alles vanzelf op zijn plek zitten, of er juist weer vanaf.

Voor veel springers een leuke vliegmachine.

XAOS SUB100

Waarmee je in je wildste dromen nog niet wilt springen

Een goede 1000 voet. Oriëntatierondje is ingebouwd. Zoekt een beetje maar minder dan sommige andere crossbracers.

Een echt racebeest. Het gaat gewoon hard! Reageert snel en gebruikt alle hoogte die je hem geeft. En meer.

Hier istie voor gemaakt! Vanaf een voetje of 800 start je je 270 frontriser draai. Van tevoren gebruik van de landingsbaan aanvragen.

Da’s nou jammer, hij past niet in je belachelijk kleine setje omdat al die stof erbij moet…

Racer met niet heel praktische eigenschappen. Voor zeer selecte groep gebruikers.

maart 2005

SP02_24_25.indd 25

SportParachutist 25

17-2-2005 19:03:25


p

/

/

DOOR ROEL ROELOFFZEN

g

FOTO’S

SASKIA ZEGWAARD

a d e r e D D e redactiecommissie is een vaste commissie van de afdeling parachutespringen van de KN V vL.W ij zijn die zw oegers die elke tw ee maanden de SP in elkaar (laten)zetten en bij jullie op de deurmat leggen.D at is dus ook meteen de enige taak van de redactiecommissie:een zo mooi mogelijke SP maken.

Bijschrijften foto’s van links naar rechts: - Voorafen tussendoor w ordter natuurlijk het nodige gecontroleerd. - En hier w ordt-ie dan op gedrukt! - O ver een poosje ligtdeze w erkhoek volm etSP’s, gedruktdoor D H M G . - Projectm anager Frank aan hetw erk.O p de achtergrond H uub (accountm anager)en Paul(salesm anager). - N aar de andere kantvan de drukpers,w aar de SP-bladen de m achine uitrollen (cq geblazen)w orden. - D iverse printm ogelijkheden w orden aan M echie uitgelegd. - Alle inform atie bespreken w e m etons vijven nog eens rustig na tijdens een (laat)etentje. Bijschrijften foto’s van boven naar beneden: - D oor de vier verschillende verfrollen,ieder m etzijn eigen kleur. - D rukpers van de zijkant. - Freeq en Karin bijde alum inium platen,de basis voor hetdrukw erk. - D e SP op pallets. - Redactie anno 2005 (Foto door Frank Schaafsm a)

26 SportParachutist

maart 2005

We vergaderen 1x per maand, waarbij we afwisselend de SP evalueren en voorbereiden. Voor elk nummer stromen de kopij en de foto’s binnen. En dat is goed! Veel verhalen uit het veld, van boogies, materiaal en spring nieuws en natuurlijk veiligheids- en beleidszaken (we blijven het officiële orgaan van de afdeling parachutespringen). Waarom is de SP geen maandblad? Goede vraag. We zouden graag willen, maar we moeten ook nog springen. Sommige redactieleden hebben ook nog een baan naast hun SP werk. Gekkenhuis! We zouden graag groter en vaker willen. Jullie hebben afgelopen jaar al een paar keer een SP van 40 pagina’s ontvangen. Dat willen we vaker, want dat kan met de stroom kopij die we (met name in de zomer) binnen krijgen. Maar dat doen we niet met de redactie alleen. De SP in full color uitgave met de nieuwe smoel is het resultaat van een profi DTP duo Ramses en Mike. Zij maken elke twee maanden de SP van de stukjes tekst en losse foto’s tot wat je elke keer in je vingers hebt. Ook weer niet alleen, want zij sturen hun CD-tje naar de drukker. Deze uitgave is de eerste van onze nieuwe drukker: Den Haag Offset. We hebben de gelegenheid aangegrepen om ons eens uit te laten leggen wat er nou eigenlijk allemaal bij komt kijken om van een CD een SP te maken. En om ons gelijk maar eens te laten f’ teren, want dat schijnt gebruikelijk te zijn als je iemand een contract gunt. Voordat de CD naar de drukker wordt gestuurd, komen de lowres pdf pagina’s nog bij de redactie langs om te controleren op spelafbreek- en conversie fouten. Bij de drukker maakt projectmanager Frank een inslagvel, waarop de losse pagina’s op de juiste plek staan voor de drukplaten. Hij maakt een proefprint om de SP te controleren op eventuele conversie fouten (euro tekens !) en het digitale bestand te checken. Na akkoord worden van de digitale bestanden de platen gedrukt. Vanaf een computer wordt de SP op een aluminium plaat gedrukt. Voor 32 pagina’s heb je 4 platen sets nodig (een platen set bestaat uit een Cyaan-plaat, Magenta-plaat, Yellowplaat en K-plaat (Black). Als je alle vier de platen op elkaar legt (in het drukproces), krijg je een full color pagina.


p

/

/

g

! e i s s i m m o c actie De platen gaan per stuk de drukpers in en die drukt per laag (kleur) een vel, totdat je een set hebt gehad. Dan heb je 8 enkele pagina’s gereed. Doe je dit nog een keer met dezelfde stapel papier, maar dan op de achterkant met de volgende plaat, dan heb je 8 dubbelzijdige pagina’s gedrukt. En dat doe je zo nog een keer voor de andere 8 dubbelzijdige pagina’s. Voila, 32 pagina’s SP. Als de bladen gedroogd zijn (ongeveer een dag) worden ze op elkaar gelegd en zodanig gevouwen dat je een SP met nog dichte zijdes en geen nietjes over-

Meneer Tak gaat nooit met vakantie.

Who cares? Duizenden gehandicapte en chronisch zieke mensen genieten jaarlijks van een aangepaste vakantie. Giro 22000. Den Haag. A part of

www.rodekruis.nl

houdt. Vervolgens worden bijna gelijktijdig de SP pagina’s gesneden en daarna twee nietjes erin gejast. De adresetiketten worden geprint en op een lopende band wordt een SP op plastic gelegd, papiertje erop gelegd en eventueel de ASM en andere troepjes worden machinaal toegevoegd en wordt het geheel dichtgesealed. De SP wordt naar TPG gebracht die ze vervolgens op de bus doet. En ja, dan komt die bewuste postbode (met dat bruin/rode pak en die overvolle rode tas) bij jou de SP door de bus heen donderen. Omdat de SP gesealed is heeft’ie hem nog niet gelezen (in tegenstelling tot de Playboy). ●


p

/

/

g

DOOR WILLY BOEY KEN S, VERTAALD DOOR KARIN VOS

FOTO’S

WILLY BOEY KEN S

Kenya Boogie Aan de Afrikaanse kust, grenzend aan de Indiase Oceaan, slechts 1 uur van Mombassa ligt Diani Beach. Een helder wit strand met een 300ft brede lagune en daaraan gelegen luxe hotels. In het kort een beschrijving van de omgeving waar de Kenya Boogie georganiseerd wordt. Er hebben zich maar liefst 200 (vooral Europese)springers ingeschreven voor deze tropische boogie. Wat deze boogie zo speciaal maakt is dat alle sprongen gemaakt worden op het strand bij het Alliance Safari Beach Hotel. Dit hotel is de gastvrouw van de Kenya Boogie. Je blijft dus niet de hele dag op het vliegveld met dan de laatste sprong voor het hotel. Nee, eigenlijk alles vindt plaats in dit prachtige hotel, dat op een tropische tuin lijkt. Het manifest, de vouwruimte, de debriefruimte, het zwembad, het strand, prima eten… alles op dezelfde plek. Het vliegveld zelf ligt 10 minuten van het hotel.Wanneer een load klaar is om te gaan brengt een typische bus je er naar toe, waar je dan in de Twin Otter kunt stappen. Exithoogte 14.000ft. Verschillende loadorganisers waren van de partij: Patrick Passe voor FS, Stephane Zunnino voor Wingsuit en Gilles Torrino voor Freefly. Springers betaalden 5 euro extra hiervoor, inclusief een video. De temperatuur ligt tussen 21° en 30° C. Ook ’s avonds en ’s ochtends vroeg is een t-shirtje voldoende! Dit is echt één van de meest mooie plaatsen waar ik ooit heb gesprongen. Kenya Boogie wordt georganiseerd door Haro Trumpenear, elk jaar eind oktober/begin november. Je kunt alles in een pakket vanaf Brussel boeken: de reis, airfare, 20 sprongen, en halfpension. Meer info op de website: www.kenya-boogie.com/gb/package.html ●


p

/

/

g

juli 20 0 5

■ 12/02 Dag 3 van de HIopleiding, Teuge

■ 03-05/07 juli European Swooping Tour, Fehrbellin, Duitsland

■ 02-03/07 CF spektakel op Teuge;www.para-teuge.nl

■ 18/02-05/03 ESA in Uruguay

■ 09-10/07 Dutch Handicap Competition FS4, Texel, www.dutch-handicap.nl

■ 20/02 Pops- Wintertraining PA op Teuge

■ 09-10/07 Birdmanweekend Teuge;www.para-teuge.nl

■ 26-27/02 Examen VB en Rigger1, Texel

■ 15-17/07 Formation Skydiving Skills Camp;info op

www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com

maart 20 0 5

■ 15-17/07 World Games Duisburg, Duitsland

■ 12/03 Dag 4 van de HIopleiding, Teuge

■ 18/07 Demo 4-daagse Nijmegen;info: knvvlpa@xs4all

■ 07-12/03 WK paraski, Zabljak, Servië en Montenegro

■ 16-17/07 Free Fly Convention Teuge (coaches aanwezig);www.para-teuge.nl

■ 16-19/03 European Swooping Tour;St. Moritz invitational, Zwitserland

■ 18-20/03 Formation Skydiving Skills Camp in Empuriabrava (Spanje) ;info

■ 20-23/07 Empuriabrava Beach Swoop Challenge;info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com

op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com ■ 20/03 Pops- Wintertraining PA op Teuge ■ 24-28/03 Easter Boogie in Empuriabrava (Spanje) ;info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com ■ 27-28/03 maart Dutch Swooping Tour, Hoogeveen

■ 22-24/07 PA Europa Cup in Altenstadt (BRD),

april 20 0 5

augustus 20 0 5

■ 09/04 HIexamen en C-brevet examen, Marnix academie, Utrecht

■ 05-07/08 PA Europa Cup in Belluno (Italië), www.europacupskydive.org

■ 02/04 1ste refreshing course Teuge;www.para-teuge.nl

■ 11-16/04 1st Babylon Workshop en selectie voor recordpoging;info op

www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com 16-17/04 Birdmanweekend op Teuge;www.para-teuge.nl 22-24/04 PA-wedstrijd in combinatie met Beierse kampioenschappen in Interziel (BRD) www.interziel.de 23-24/04 Dutch Swooping Tour, Stadtlohn 23-24/04 Birdmanweekend Teuge;www.para-teuge.nl 23-24/04 AFF-opleiding op Texel;www.paracentrumtexel.nl 29/04-01/05 Koninginnedagboogie op Texel;www.paracentrumtexel.nl 30/4-8/5 Spring Boogie in Lapalisse, Frankrijk, www.lapalisse-aero.com

■ ??-??/08 European Swooping Tour, MTV Gold Cup, Oostenrijk ■ 05-07 of 12-14/08 European Swooping Tour, België of UK

■ 05-14/08 World Freefall Convention, Rantoul, Illinois USA

■ 10-15/08 Nationale Franse Kampioenschappen, alle disciplines in Lapalisse, Frankrijk www.lapalisse-aero.com

■ 17-21/08 Texel Freefly Extravaganza;www.paracentrumtexel.nl ■ 21-27/08 NKP 2005 (diverse onderdelen) www.parachute.nl ■ 21-24/08 NKP FS4 + PA

■ 24-27/08 NKP Artistic’s, Swoop, FS8, CF

september 20 0 5

■ 09-11/09 Dutch Swooping Tour, Bussloo Beach

internationale trainer);www.para-teuge.nl 09-14/05 2nd Babylon Workshop en selecite voor recordpoging ;info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com 13-15/05PA Europa Cup in Lochen, Oostenrijk, www.europacupskydive.org 14-16/05 Free Fly Convention Teuge (coaches aanwezig); www.para-teuge.nl 16-22/05 Hop’n Pop Boogie;competition Swoop Coaching ;info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com 16-22/05 Empuriabrava Beach Swooping, Spanje 21-22/05 Dutch Handicap Competition FS4, Teuge, www.dutch-handicap.nl 28-29/05 Dutch Swooping Tour;Seppe 28/05-05/06 Canopy Formation Seminar, info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com

■ 29-31/07 Dutch Swooping Tour Swoop Texel

■ 02-04/09 European Swooping Tour, German Swoop Berlin, Duitsland

■ 06-08/05 Int. Teuge Tulip Trophy (2-5 mei trainingskamp met

■ 26-31/07 Texel Swoop;www.paracentrumtexel.nl

■ 02-04/09 ESL Finale Spa

mei 20 0 5 ■

www.europacupskydive.org

■ 23-32/07 Espace Boogie in Lapalisse, Frankrijk, www.lapalisse-aero.com

■ 16-18/09 Texel 10-way;www.paracentrumtexel.nl

■ 17-18/09 Free Fly Convention Teuge (coaches aanwezig);www.para-teuge.nl ■ 17-18/09 Open PA-wedstrijd ENPC, inspringen vrijdag16 september van 15:00-20:00, verdere informatie: Annemiek van Gessel, 076-587 58 70

■ 23-25/09 PA Europa Cup in Locarno (Zwitserland), www.europacupskydive.org

■ 24-25/09 Birdmanweekend Teuge;www.para-teuge.nl

oktober 20 0 5

■ 01-02/10 Dutch Swooping Tour Finale (locatie volgt) ■ 21-29/10 WC Eloy, PA & Stijl, FS, CF, AE

■ 29/10 Nachtsprong en Slotfeest Teuge;www.para-teuge.nl

■ 29-30/10 Sky Rats Competition;info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com

juni 20 0 5

■ 03-05/06 PA Europa Cup in Rijeka (Kroatië), www.europacupskydive.org

november 20 0 5

■ 10-12/06 Artistic’s Selectie wedstrijd;www.parachute.nl

■ 18-20/11 Formation Skydiving Skills Camp;info op

■ 03-05/06 European Swooping Tour, German Swoop Höxter, Duitsland

■ 13-18/06 Babylon Recordpoging;info op www.skydiveempuriabrava.com

of mail naar info@empuriabrava.com 17-19/06 Tomscat Trophy, Hoogeveen (onder voorbehoud) 23-24/06 Voss, Noorwegen (extreme week) 24-26/06 PA Europa Cup in Bled (Slovenië), www.europacupskydive.org 27/06-01/07 AFF examens, Texel

KALENDER

februari 20 0 5

■ 07-12/02 World Cup Canopy Piloting in Florida

■ 05/11 Bijscholingsdag 1, Marnix academie, Utrecht www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com

■ 26/11 Bijscholingsdag 2 en C examens, Marnix academie, Utrecht

december 2005

■ 24/12-01/01 Xmas Boogie;info op www.skydiveempuriabrava.com of mail naar info@empuriabrava.com

■ Alle PA/Style gerelateerde evenementen. ■ Alle Formation Skydive gerelateerde evenementen. ■ Alle Freefly/ Freestyle/Skysurf/wingsuit gerelateerde evenementen. ■ Alle Speedskydiving gerelateerde evenementen. ■ Alle CRW gerelateerde evenementen. ■ Alle Swoop/ landing gerelateerde evenementen ■ Alle Diverse: club-opleidingen, boogies, WereldWorld Cupen Europesche kampioenschappen enz..

Vergaderschema afdeling Para MAAN D JAN UARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUN I JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER N OVEMBER DECEMBER

SC 20-01-2005 24-0 2-20 0 5 24-03-2005 28-04-2005

SC EXTRA 06-01-2005 15-03-2005 12-05-2005

0 2-0 6-20 0 5 07-07-2005 25-08-2005 29-0 9-20 0 5 27-10-2005 08-12-2005

V ETG ED RU KT = TELEFON ISCH

EC/TC 0 3-0 1-20 0 5 07-02-2005 07-03-2005 04-04-20 0 5 02-05-2005 06-06-2005 04-0 7-20 0 5 05-09-2005 03-10-2005 0 7-11-20 0 5 12-12-2005

AB:vaste vergaderdag w oensdag LR:vaste vergaderdag dinsdag SC:vaste vergaderdag donderdag EC/TC:vaste vergaderdag m aandag

AB 12-0 1-20 0 5 09-02-2005 16-03-2005 20 -04-20 0 5 18-05-2005 15-06-2005 13-07-2005 31-0 8-20 0 5 21-09-2005 19-10-2005 16-11-20 0 5 21-12-2005

LR 11-01-2005 08-03-2005

07-06-2005

06-09-2005

13-12-2005

KN VVL VZ 10-01-2005 07-02-2005 07-03-2005 04-04-2005 02-05-2005 06-06-2005

HB KN VVL 20-01-2005 17-02-2005 14-03-2005 14-04-2005 12-05-2005 16-06-2005

LR KN VVL

05-09-2005 03-10-2005 07-11-2005 06-12-2005

15-09-2005 13-10-2005 17-11-2005 15-12-2005

22-09-2005

17-03-2005

LR KN VvL:voorjaar en najaar (3de donderdag van de m aand) VZ overleg:eerste m aandag van de m aand H B overleg:tw eede donderdag van de m aand zom erstop:in juli en augustus vindter geen H B en VZ overleg plaats maart 2005

29 SportParachutist 29


/

/

g

CC& C

COLOFON CLUBS & CEN TRA AAN GESLOTEN BIJ DE AFDELIN G PARACHUTESPRIN GEN VAN DE N EDERLAN DSE VEREN IGIN G VOOR LUCHTVAART S CC CH VV DZ TV

secretaris centrumchef clubhuis vliegveld dropzone(s) type(n) vliegtuig(en)/ aantal springers

ID ST WE SS M r sq

inflight door springtijden weekeinden sunset huur materiaal rond square

EERSTE N ED ERLA N D SE PA RA CH U TISTEN CLU B S: Hans Verschuren, Strijenlaan 49, 4931 HE Geertruidenberg, telefoon 0162-518270 Post: Postbus 1436, 4700 BK Roosendaal, e-mail info@enpc.nl, website www.enpc.nl. CH: Vliegveld Seppe, telefoon 0165-320955. VV: Seppe DZ: diverse TV: C-182/4 ID ST: WE 8.00-SS M: sq BP: geen V: B S ON: C H CA D ETTEN PA RA CH U TISTEN V EREN IG IN G S: Mark Schindeler, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, telefoon 076-5416146, e-mail: mschindeler@hotmail.com. SK YD IV E RO TTERD A M , TH E FLYIN G D U TCH M EN S: Dianne Boekhoven, Straatweg 59F, 3051 BD Rotterdam. Post: CH, e-mail dboekhoven@hotmail.com. CH: Zaventembaan 5, 3045 AR Rotterdam, telefoon 010-4159450, fax 010-3625671. VV: Rotterdam Airport, Zestienhoven DZ: Pijnacker, Rhoon TV: PC-6/10 ID ST: dinsdag, woensdag 17.00-SS, vrijdag 13.00-SS, zaterdag: 08.00-SS, zondag: 10.30-SS M: sq, BP: Rhoon, V: B R S, ON: H PA RA CLU B FLEV O S: Hilde van Haarlem, Escudo 97, 8253 ET Dronten, telefoon 0321-382595, e-mail haarlem@lelystad-airport.nl. CH: VV Lelystad, Arendweg 13, 8218 PD Lelystad, telefoon 0320-288569. VV: Lelystad DZ: Kavel E-24, Knarbos TV: C-206 turbine/6 en C-206/5 met ID ST: zaterdag: 10.00-SS (20.00), zondag: 10.00-SS (19.00), info extra springdagen op www.paraclub.nl/leden BP: DZ M: sq V: B R S ON: C PA RA CEN TRU M EELD E H O O G EV EEN S: Koen Deuze, Bijenkamp 7, 7921 EG Zuidwolde, Telefoon 0528-373324, e-mail info@paracentrumeeldehoogeveen.nl, website www.paracentrumeeldehoogeveen.nl. CH Eelde: Machlaan 30, 9761 TX, Eelde, telefoon 050-3094499. VV: Eelde DZ: VV, Winde TV: C-206/6 ST: WE: 9.00-20.00, zomertijd vrijdag: 18.00-20.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: C H CH CH: Hoogeveen: Plesmanstraat 14, 7903 EE Hoogeveen (geen post), telefoon 0528-271150. VV: Hoogeveen DZ: VV, Echten TV: C-207/7 ST: WE, feestdagen 10.00-19.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: CH, C PA RAV EREN IG IN G KO RPS CO M M A N D O TRO EPEN CH: Commandobaan 4, 4706 CL Roosendaal, telefoon 0165-543920 toestel 155. TV: F-27/ca. 35 PA RA CH U TISTEN CEN TRU M M ID D EN N ED ERLA N D S: Oscar Noordman, tel: 040-2526667. Post: Postbus 76, 1230 AB Loosdrecht, email: info@pcmn.nl, website: www.pcmn.nl. CH: VV Hilversum, Noodweg 49, 1213 PW Hilversum, telefoon 035-5771849. VV: Hilversum DZ: Maartensdijk, Westbroek, Wijk bij Duurstede, VV TV: C-206 turbine/6 ID, C-182/4 ST: zaterdag: 09.00-20.00, zondag: 11.00-18.00, maandag + vrijdag: 13.00-20.00, dinsdag: 17.00-20.00 M: sq BP: geen V: B ON: CH PA RA CEN TRU M ZEELA N D BV CC: Leander van der Snel, adres zie CH, e-mail info@skydive-zeeland.nl, website www.skydive-zeeland.nl. CH: Calandweg 44, 4341 RA Arnemuiden, telefoon 0113-612910, fax 0113612511. VV: Midden Zeeland DZ: diversen TV: C-182/4 ID ST: woensdag t/m zondag M: sq V: B R S ON: C H

BP bak voor precisie - met naam DZ indien niet op vliegveld V voeding B bar R restaurant S snacks

ON overnachting C camping H hotel CH clubhuis JHB jeugdherberg

PA RA CEN TRU M TEX EL BV CC: Herman Landsman, Postweg 128, 1795 JS De Cocksdorp-Texel, telefoon 0222-311464, fax 0222-311414, e-mail info@paracentrumtexel.nl, website www.paracentrumtexel.nl. CH: idem als boven. VV: Texel DZ: VV TV: C208/15 ID, C-206/6, C-206/5, AN-2/13 + Super Let/21 ID (mei t/m september) ST: 08.30-20.00 dagelijks m.u.v. zondag: 10.00-20.00 M: r sq BP: DZ V: B R S ON: C H V EREN IG IN G PA RA CH U TISTEN CEN TRU M TEU G E S: Josine Bossink, Vianenweg 193, 7451 TK HOLTEN, Telefoon 06 - 45 69 85 38, e-mail: josinebossink@hotmail.com. Zie verder Nationaal Parachutisten Centrum Teuge. STICH TIN G N ATIO N A A L PA RA CH U TISTEN CEN TRU M TEU G E CC: Harm van de Gevel, De Zanden 11-D, 7395 PA Teuge, telefoon 055-3231604, fax 0553231603, e-mail npct@para-teuge.nl. CH: ‘De Wolk’, zelfde adres, telefoon 0553232462. VV: Teuge DZ: VV TV: C-206 turbine/6 ID, C-208B Grand Caravan/18 ID ST: dagelijks 9.00-20.00, zondag 10.00-20.00 M: sq BP: DZ V: B R ON: C H CH STICH TIN G SKYD IV E A N YW H ERE S: Peter Braun, Parallelweg 14, 9717 KS Groningen, e-mail pgbraun@home.nl, info@skydiveanywhere.com, tel. 06-22 24 8580 CH: Vliegveld Ameland, Strandweg 21, 9162 EV Ballum , Ameland en Vliegveld Oostwold, Polderweg 29, 9682 XS Oostwold (Oldambt) DZ: VV Ameland en VV Oostwold TV: C-182/4 ID, C-206/6 ID, Porter/10 ID ST : Oostwold : WE en tijdens de zomertijd woensdag van 17.00 tot SS, Ameland : van 1 april tot 1 november elke dag van 09.00 tot 18.00. M : sq ON : C, JHB SK YD IV E O V ER EU RO PE (SO E) S: Dré Matti, De Clercqstraat 25, 1053 AA Amsterdam, telefoon 06-53375522, e-mail SOE@euronet.nl. CH: Vliegveld Soulac sur Mer, Vliegveld Royan, Frankrijk. VV: Soulac sur Mer, Royan, Propiana (F), Spa (B) DZ: VV TV: Twin Otter (SsM/S), Porter (SsM), 2 x Porter (R), C-207T (P) ST: SsM/R/P: 6 juli - 1 sept. S: 20 april - 1 juli, 1 sept. - 15 okt. M: sq V: B R S ON: CH SK YD IV E STA D TLO H N S: Simon Woerlee, Wenningfeld 41, D-48703, Stadtlohn, telefoon 06-54796601, e-mail: info@skydive-stadtlohn.de, website: www.skydive-stadtlohn.de CH: vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, Wenningfeld 41 Stadtlohn/Wenningfeld, telefoon 00492563-209483 of 209485, fax 0049-2563209484.VV: vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, DZ: VV, TV: TV C-206/5ID, ST: weekends april medio oktober 09.00-21.00 uur en evenementen, M: geen, V: B R S, ON: C CH V EREN IG IN G N ED ERLA N D SE PA RA CLU B TU -ZEV EN S: Nick Horstman, Kiebitzweg 10, D-27446 Selsingen, BRD, telefoon 00-494284926494, fax 927141. Post: VNPC TU-Zeven, Napo 880-S-99, 3509 VC Utrecht, e-mail: Tu-zeven@bigfoot.com. CH: VV Seedorf, BRD, telefoon 0049428175115730, fax 00-49428175115731. VV: Seedorf DZ: VV TV: C-206 turbine/6 ST: WE 10.00-SS, juni t/m sept. woensdag, donderdag 17.00-SS M: sq BP: DZ V: B S ON: C H PA RA CH U TISTS O V ER PH O RTY SO CIETY N ED ERLA N D (PO PS-N L) S: Jan Overtoom, Dorpsweg 165c, 3082 LK Rotterdam, telefoon 010-4296971.

Verzamelbanden Er zijn verzamelbanden voor de SP verkrijgbaar: turkooizenblauwelinnen banden met donkerblauwe opdruk van het bekende SP logo op de voorkant en rug. Door middel van metalen pennetjes kunnen drie jaargangen per band worden opgeborgen. De banden kosten € 8,- per stuk, afgehaald bij de KNVvL in Den Haag. Per post komt er voor één exemplaar € 3,50 kosten bij, voor twee stuks € 3,90, voor drie stuks € 4,40, voor vier en meer € 5,-. Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op giro 179618 van de KNVvL onder vermelding van ‘verzamelbanden SP’ en met opgaven van het aantal.

30 SportParachutist

maart 2005

SportParachutist ISSN 0 921-80 17,Jaargang 34 - nummer 2 - maart 20 0 5 Tw eemaandelijkse uitgave van Koninklijke N ederlandse Vereniging van Luchtvaart A fdeling Parachutespringen Verschijning Eind februari, april, juni, augustus, oktober en december A bonnementen Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten € 30,00 per jaar (vanaf juli € 15,00) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 68810 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP. Redactie Karin Vos (bladmanager), Frederique van der Hilst Karrewij, Saskia Zegwaard (fotografie) Roel Roeloffzen Mechie van der Schaaf A rt D irector / Vormgeving Ramses Meering Michael van Zijl A dvertenties Frédérique van der Hilst Karrewij, telefoon 06-50432764, e-mail: skychick@wanadoo.nl D ruk Den Haag Media Groep, Rijswijk Koninklijke N ederlandse Vereniging voor Luchtvaart A fdeling Parachutespringen Bestuur Adwin Beerendonk (vz) Peter Smit (penningmeester) Simon Woerlee Henny Wiggers Harm van de Gevel H oofd Bureau Parachutespringen Ronald Overdijk, Anneloes Maij Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS Den Haag, telefoon 070-3143600, fax 070-3243900, e-mail knvvlpa@xs4all.nl, website www.parachute.nl. Lidmaatschap Alle leden € 98,80 per jaar, het inschrijfgeld is bij aanmelding € 11,35. FAI-licentie is bij lidmaatschap te bestellen, kosten € 5. Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie, tel: 070-3143611. Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijk toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Subscriptions to SP for a full calendar year can be ordered by payment of 33,00 euro (39 euro for airmail postage) Bank: FORTIS BANK Account Nr.: 64.45.37.434 Designee: Attn. KNVvL parachuting Designee address: Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS, Den Haag, The Netherlands BIC: FTSBNL2R IBAN: NL80 FTSB 0644537434 Reason: “subscription SP”


per jaar! g ra d e b st va n e e r o Onbeperkt springen vo 4e initiatiefnemer: Herman Land sman!

jee! a H t r e B n e l Hofstee u a P , h it m S y es: Gar Vaste coach elaunch.com th or yf ad re w. w w k ec ch : fo in r ee M

SP 2005 34(2)  
SP 2005 34(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad