Page 1


KOPIJ CLUBS & CENTRA AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESFlRINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART

S CH W DZ TV 10 ST' WE SS

secretaris clubhuis vliegveld dropzone(s) type(n) vliegtuig(en) - aantal springers - inflight door springtUden - weekeinden - sunset

EERSTE NEDERLANDSE PARACHUTISTEN

S: Peter Vierhout, Cyclaamberg 23,4707

M r pc sq BP

huur materiaal - rond - PC - square bak voor precisie - met naam OZ indien niet op vliegveld

V B R S ON C H CH JHB

voeding - bar - restaurant - snacks overnachting - camping - hotel - clubhuis - jeugdherberg

CLUB OX Roosendaal, telefoon 0165-568160.

Post: Postbus 1436, 4700 BK Roosendaal. CH: Vliegveld Seppe, telefoon 0165-320955. W: Seppe DZ: diverse TV: C-182/410 ST: WE 8.0Q-SS M: sq BP: geen V: B S ON: C H CADETTEN PARACHUTISTEN

VERENIGING

S: Mark Schindeler, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, telefoon 076-5273426. NOORD NEDERLANDSE PARACHUTISTEN CLUB S: Jarig Steringa, Postbus 1587, 9701 BN Groningen, telefoon 050-5791786_ CH: VV Eelde, telefoon 050-3094499. VV: Eelde DZ: VV, Winde TV: C-206/6 ST: WE: 9.00-20.00, zomertijd vrijdag: 18_0Q-20.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: C H CH SKVDIVING CLUa THE FLVING DUTCHMEN S: Oianne Boekhoven, Hooigracht 36, 2312 KT Leiden. CH: Zaventembaan 5, 3045 AR Rotterdam, telefoon 010-4158421. VV: Zestienhoven DZ: Pijnacker, Hoogvliet, Rhoon. TV: C-206/6 ST: dinsdag en woensdag: 16.00-SS, zaterdag: sunrise-SS, zondag: 9.00-SS M: sq BP: Rhoon V: BRS ON: H PARACENTRUM AMELAND S: Peter Liemberg, Grote Rozenstraat 16b, 9712 TH Groningen, telefoon 05Q-3129837. Post: Postbus 72, 9163 ZL Nes, Ameland. CH: Gemeentelijk Vliegveld Ameland, Strandweg 0,9162 EV Ballum, telefoon 0519-554644. VV: Ameland DZ: VV TV: C-182/4 10, C-173/3 ST: medio april- medio oktober, dagelijks 9.00-18.00 m.u.v, donderdag 9.00-13.00 M: sq V: B R S ON: C H CH PARACLUB FlEVO S: Hervé Backer, Lange Cruysstraat 16, 5081 JA Hilvarenbeek, telefoon 013-5055010, fax 013-5054158. CH: VV Lelystad, telefoon 032Q-288569. W: Lelystad DZ: Kavel E-24 TV: C-206 turbine/6 10 ST: zaterdag: 10.0Q-SS (20.00), zondag: 10.0Q-SS (19.00) BP: OZ M: sq V: B R S ON: C PARACENTRUM HOOGEVEEN S: Foppe Meijer, Capelia 17, 7904 BA Hoogeveen, telefoon 052&231057. CH: PIesmanstraat 14, 7903 BE Hoogeveen (geen post), telefoon 0528-271150. VV: Hoogeveen DZ: VV TV: C-185/5 10, C-182/410 ST: WE, feestdagen, evt. woensdag- en vrijdagmiddag M: sq BP: VV V: B R S ON: CH, C PARAVERENIGING KORPS COMMANDO TROEPEN S: Ad Koevoets, Lobeliaberg 4,4708 LP Roosendaal, telefoon 0165-560893. CH: Commandobaan 4, 4706 CL Roosendaal, telefoon 0165-543920 toestel 155. TV: F-27 /ca. 35 PARACHUTISENCENTRUM MIDDEN NEDERLAND (PARACLUB ICARUS + PARACLUB HILVERSUM) S: Ellen Bussemaker, Bijlstraat 42, 1402 PM Bussum, telefoon 035-6934003. CH: VV Hilversum, Postbus 76, 1230 AB Loosdrecht, telefoon 035-5771849. VV: Hilversum DZ: Maartensdijk, Westbroek, VV TV: C-206 turbine/6ID, C-182/4 ST: zaterdag: 09.00-20.00, zondag: 11.00-18.00, maandag + vrijdag: 13.00·20.00, dinsdag: H.00-20.00 M: sq BP: geen V: BON: eH PARACENTRUM

MIDDEN ZEELAND VOF

Post: Hans den Otter & Helene de Koning, Vernovenhoekstraat

41, 4443 AR Nisse, telefoon 0113-649796. CH: VV Midden Zeeland, Calandweg 4, 4341 RA Arnemuiden, telefoon 0113-612910, fax 0113-612511. W: Midden Zeeland DZ: Sloegebied Vlissingen TV: C-182/4 10 ST: april tjm oktober WE 8.30-SS (doorde-weeks op wisselende dagen) M: r pc sq BP: DZ V: B R S ON: CH (beperkt) C H PARACLUB OOSTWOLD S: Hendrik-Jan Oterdoom, Batterijstraat 29, 9933 HV Delfzijl, telefoon/fax 0596-618752. CH: Polderweg 28, 9682 XS Oostwold, telefoon 0597-338152. VVjDZ: VV TV: C-206/6 10, C-182/410 ST: WE 08.3Q-SS (20.00) andere dagen op afspraak M: sq V: R (3 minuten van VVl ON: DZ JHB C PARA CENTRUM TEXEL CC: Herman Landsman, Postweg 128, 1795 JS De Cocksdorp-Iexel, telefoon 0222-311464, fax 0222-311414. CH: idem als boven. VV: Texel DZ: VV TV: C-208/14, C-206/6, C-206/5 ST: 08.30-20.00 dagelijks m.u.v. zondag: 10.QQ-20.00 M: r sq BP: OZ V: B R S ON: C H VERENIGING PARACHUTISTEN CENTRUM TEUGE S: S.I.M. Meijer-Miltenburg, Bolkskamp 25,7576 GH Oldenzaal, telefoon 0541-510586. Parachutisten Centrum Teuge.

Zie verder Nationaal

STICHTING NATIONAAL PARACHUTISTEN CENTRUM lEUGE CC: Ronaid van Agteren, De Zanden 11-0, 7395 PA Teuge, telefoon 055-3231604, fax 055-3231603. CH: 'De Wolk', zelfde adres, telefoon 055-3231842. VV: Teuge DZ: VV TV: C-206 turbine/6 10, C-208B Grand Caravan/iB ID ST: dagelijks 9.00-20.00, zondag 10.00-20.00 M: sq BP: OZ V: BRON: C H CH VERENIGING NEDERLANDSE PARACLUB TU-ZEVEN

5: Mark Bos, Herman Allhersweg 7, 0-27404, Zeven, BRD, telefoon 00-49-4281-7772, TU-Zeven, Napo 880-5-146,3509 VP Utrecht Veldpost. CH: VV Seedorf, BRD, telefoon 00-4942817512410. VV: Seedorf DZ: VV TV: C-182/4 ST: WE 10.00-SS M: sq BP: OZ V: B S ON: C H PARACHl:ITISTS OVER PHORTV SOCIETV NEDERLAND (POP5-NL) S: Jan Overtoom, Dorpsweg 165c, 3082 LK Rotterdam, telefoon 010-4296971.

fax 2477. Post: VNPC

SP

OKTOBER '97

Kopij voor de volgende SP (oktobernummer) uiterlijk 20 september '97 op het redactieadres: De Eerensplein 21, 2593 NB Den Haag. Aanbieden op 3,5 inch HO-diskettes, 230 MB optical cartridges. Aangeven op diskette: naam eperating system (MS-DOS of Apple), naam pakket (bijv. Word Perfect) en filenaam. Per artikel een aparte file en een print van de tekst meezenden. Later ingeleverde kopij kan helaas niet meer worden opgenomen in het hierboven aangegeven nummer. Anders ingeleverde kopij kan niet worden verwerkt. Foto's voorzien van naam en adres en gegevens over de foto zelf: waar, wie, wanneer en door wie gemaakt. Let op dat de tekst niet vlekt, want dan is de onderliggende foto onbruikbaar! Dia's niet in glas geraamd opzenden, want in 90% van de gevallen breekt het glas en is de dia onherstelbaar beschadigd. Voor geplaatste foto's kan desgewenst een door de redactie te bepalen vergoeding worden gegeven.

ABONNEMENT

SP

Natuurlijk wist u al dat u op de SP een los abonnement kunt nemen. Tot nu toe was dat slechts mogelijk voor een heel kalenderjaar voor het bedrag van f 45,-. Vanaf nu is het ook mogelijk een halfjaar abonnement te nemen en wel vanaf juli voor het bedrag van f 25,-. U kunt dit aanmelden door het betreffende bedrag over te maken op postgiro 68810 van de KNVvL met vermelding van 'abonnement SP'.

VERZAMELBANDEN Er zijn verzamelbanden voor de SP verkrijgbaar: turkooizen-blauwe linnen banden met donkerblauwe opdruk van het bekende SP logo op de voorkant en rug. Door middel van metalen pennetles kunnen drie jaargangen per band worden opgeborgen. Op deze manier houdt u uw verzameling SP'en compleet en bij de hand en het staat nog mooi in de boekenkast ook. De banden kosten f 17,50 per stuk, afgehaald bij de KNVvL in Den Haag. Per post komt er voor één exemplaar f 7,50 kosten bij; voor twee stuks f 8,50, voor drie stuks f 9,50, voor vier en vijf stuks f 11,-. Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op giro 179618 van de KNVvL onder vermelding van 'verzamelbanden SP' en met opgave van het aantal. Berg uw bladen neties op!


6

Een vervolg op het PIA Symposlumverhaal van Herman Landsman: Fatalities en het Safety Survey,

7

Een clubrecord van PC Midden Nederland en een verslag van FEST,

8

Een foto-impressie van de Midden Zeeland Boogie,

9

De C-brevetweek op Teuge en een bijdrage va'n Bert Min,

11

Een verslag van de Hercules Boogie door Jaap Keuter.

12

De Moskou Boogie, gezien door de ogen van Elly Puylaert,

13 15

De Römerpokal in Trier: een PA-wedstrijd,

16

Gerard Fidom en Bert Ham doen verslag van de NKP op Hoogeveen,

SERIE VAN ZES door Nathalie Chudiak

Misschien was het moment van het 'nieuwe gezicht' van de KNVvL wat dat betreft ook een goed moment geweest voor de SP om dat toch eens aan te passen, maar dat moment is alweer voorbij. Het 'nieuwe gezicht' van de KNVvL niet, want de directeur (Iman van den Bosch) en de voorzitter van het hoofdbestuur (Steve Netto) timmeren flink aan de weg om de KNVvL een dynamisch imago te verschaffen. Niet alleen in abstracte zin, maar juist ook zo concreet mogelijk in zowel diensten en producten als de huisvesting van het algemeen secretariaat, want het gehele gebouw aan het Jozef Isaëlsplein en Den Haag heeft een facelift ondergaan: van top tot teen gerenoveerd tot een hedendaagse kantooromgeving. De buitenkant blijft statig en voornaam, maar de dynamiek van alles wat rnet luchtvaart te rnaken heeft, moet van binnen uit komen en aan Iman en Steve zal het niet liggen. De nieuwe plannen garanderen echter niet dat alle werkzaamheden ineens vlekkeloos verlopen. Natuurlijk is het op de kantoren van de verschillende afdelingen best wel rornrnelig, want er rnoet ergens worden gewerkt en Iman en Steve kunnen het nu een-

Jetsam, een enthousiast viermansteam vertelt over trainingen en de Nationals.

De eerste sprongen uit een Nederlandse Hercules! Anita von Eugen en Ingrid Zoetmulder doen verslag,

21

23

Integratie of flexibiliteit door Wim de Gier.

24

Dutch Flight leeft! Een verslag van Bert Ham.

4

Springstof

10

Evenementen

27

Materiaal

30

Wedstrijd kalender Opleidingskalender Materiaalmarkt

We zijn weer over de helft van het jaar en voor je het weet, zijn we dus weer zes SP's verder en beginnen we weer met nummer 1. Wel grappig, op de helft van het jaar en soms ook wel lastig. Ik herinner me dat ik dat in het verleden een keer moest uitleggen aan de PD, want die jongens begrepen er niets van dat wij in augustus nummer 1 uitbrengen. Een erfenis, die de SP z'n leven lang zal meedragen, want je gaat dat niet zomaar even veranderen: een jaargang van anderhalf jaar en negen nummers?

Hiernaast V.l.n.r. Caroline Pennock, Nathalie Chudiak en Ronaid Overdijk voor de statige en voorname buiten· kant van het KNVvL·gebouwaan het Jozef Israëls· plein in Oen Haag.

maal niet alleen. De medewerkers zijn soms niet te bereiken omdat ze altijd overal tegelijk moeten zijn (en iedereen altijd op maandag en vrijdag belt) en de financiële middelen voor personeelsaantallen zijn nu eenmaal beperkt. Bent u (als professional of als vrijwilliger ... ) altijd bereikbaar en beschikbaar. .. ? Er valt altijd wel wat te klagen, er is altijd wel iernand die iets niet goed doet, we weten altijd wel iets dat beter kan en moet en we hebben soms nog gelijk ook! Maar zelfs de meest notoire klagers moeten zo nu en dan eens even ontspannen en toegeven dat we aIlernaai doodgewone stervelingen zijn, afhankelijk van elkaar, naast elkaar zowel als tegenover elkaar en als we dat in de lucht doen, levert dat nog mooie forrnaties op ook ... ! Ik wens alle lezers, of ze nu 'alleen rnaar' springen of wat voor functies in de parawereld ook vervullen, heel veel wijsheid, vermogen tot relativeren, gevoel voor hurnor, rnenselijkheid, redelijkheid, nederigheid, respect voor elkaar, hulpvaardigheid en ... "hoeveel bladzijden heb ik nog ... ?", rnaar in ieder geval: Veel leesplezier met de volgende serie van zes!

a


SPRINGSTOF SKYDIVERS

ARE BEAUTIFUL PEOPLE ...

Beste Mensen van Paracentrum Texel Graag wil ik jullie via deze weg bedanken voor de snelle hulp na mijn laatste sprong en bedankt voor de bloemen. Jaco Brakenhoff

Drie hele mooie platen voor deze bladzijde: Ten eerste een foto van Ruben Hamberg waarop we zien hoe Joost Luysterburg tijdens zijn 1000ste sprong eigenlijk zijn 1001ste maakt door een intentional breakaway (op veilige hoogte de hoofdchute afkoppelen en de reserve trekken, terwijl men voorzien is van een extra reserve). De tweede plaat is van Leo de Bruin. We zien Kees Tops met zijn rechtervoet in de koepel van Erik Stolk. Erik moest zijn reserve trekken tijdens een poging voor een Nederlands CF-record. We kregen wat suggesties voor de ondertiteling: "Hier een fragment van het Nederlands record CF... " "Hoe gaat ie Kees? Ach, een beelje trim houdt de spanning erin ... of eraf ... " En tenslotte een foto gemaakt door Peter $chmeink tijdens de NKP/Boogie te Hoogeveen: "Weer 'volop' nieuwe artikelen bij The Parachute Case ... " •

..~0'."""""'- ..... ~ .

,w-:

.

,

",.

PARADATA FELICITATIES Marjolein en Ruben Hamberg met de geboorte van hun dochter Jasmijn op 6 juli '97. Josje Doodhagen en Carl van Dijk met de geboorte van hun zoon Menno op 13 juli '97. Yvonne Tomassen en Jeroen Karstens met de geboorte van hun dochter Emy op 25 juli '97. Gea en Gerard Fidom met de geboorte van hun dochter Marloes Elsemiek op 6 augustus '97.

bH


VAN HET BESTUURSFRONT een aan de wettelijke verplichtingen dienen te voldoen. HBP HANDLEIDING TALENTONTWIKKELING NOC*NSF Op 11 juni 1996 vond de studiedag 'de sportieve belofte' plaats. Het NOC*NSF heeft van talentontwikkeling een van de speerpunten van haar beleid gemaakt. Het NOC heeft een handleiding gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij het HBP. Als je dit leest, moet er intussen ook een video over dit onderwerp met betrekking tot de rol van de ouders hierin beschikbaar zijn. Verdere brochures zullen in september volgen. De video kost f 25 en diverse publikaties f 12,50, te bestellen bij het NOC*NSF. BEREIKBAARHEID AFDELINGSSECRETARIAAT Door deelname aan de WK is het afdelingssecretariaat para verminderd bereikbaar in de periode 6 tjm 21 september. In die periode vinden de World Air Games plaats in Turkije. Er zal een delegatie van ruim 30 mensen naar Turkije vertrekken. De leden- en financiële adminstratie is wel gewoon geopend.

Hoofd Bureau Para

KNVVL PENNING VOOR WILCO PEPPELMAN

ring zijn een aantal principe afspraken gemaakt waarbij het BVO programma ter beoordeling in nieuwe Tijdens de prijsuitreiking op de NKP te Hoogeveen is vorm is aangeboden aan de EC/TC. Verder zullen beide KNVvL penning in zilver uitgereikt aan Wilco Pepde partijen de gerechtelijke procedure opschorten. pelman. Deze penning met de tekst: "Voor zijn grote Het ASB spreekt de hoop uit op een oplossing van TECHNISCHE COMMISSIE - Voor een project vol met inzet bij de totstandkoming en rijkserkenning van de het geschil. vernieuwingen en aanpassingen gericht op de toeparachutisten kader opleidingen" is uitgereikt door komst hebben Examencommissie en Technische de directeur KNVvL, Iman van den Bosch. Verder was BEGROTING 1998 Commissie het startschot gegeven. Het project heeft de heer Perrenet van het Ministerie van VWS aanweals naam gekregen 'Project 2000'. zig. Op de foto van Leo de Bruin zien we Wilco met De begroting voor 1998 is door het AB opgesteld. Maria van den Hoogen na uitreiking van de penning. Hierbij is rekening gehouden met de conceptbegrotin- Om springend Nederland alvast een voorproefje te gen van de diverse commissies. Door budgetaire geven van wat dit project inhoudt, volgt hier een korte Wilco is de motor geweest achter de VWS Rijkserken- krapte kon het AB een aantal voorstellen van de com- opsomming: ning van de Hulpinstructeurs- en Instructeursopleimissies niet honoreren. Prioriteit van de penning• uitbreiding van bevoegdheden ding per respectievelijk 11 januari 1994 en 22 janumeester was om een sluitende begroting aan te bie- • nieuwe benamingen voor bevoegdheden den aan de KNVvL. Concrete financiële gevolgen ari 1996. Deze erkenning is onontbeerlijk voor het • theoretische kennis koppelen aan bevoegdheden verkrijgen van de VWS subsidie voor kaderopleidingen. zullen in de volgende SP nader worden toegelicht. • nieuwe brevetten De afdeling parachutespringen is overigens de enige • nieuwe formulieren afdeling binnen de KNVvL die officieel erkende oplei- BEËINDIGING PROEFLIDMAATSCHAP • nieuwe vergunningen dingen heeft. Het is extra tekenend voor de inzet van PARACLUB OOSTWOLD (PCO) • geautomatiseerde administratie voor de verwerWilco dat de erkenning is behaald door de inzet van king van bevoegdheden hem als vrijwilliger. Terwijl de functie van HBP in de Per 29 juli jl. heeft het AB het proeflidmaatschap van loop der jaren door diverse mensen is bezet, is Wilco PCO beëindigd. Dit gezien de vele bestuurlijke wisse- Het project moet een positieve uitstraling hebben op als constante factor aanwezig gebleven. lingen en interne financiële perikelen. Waarschijnlijk de vele gebieden van de springsport. We denken dan De kwaliteit van de opleidingen is intussen steeds zal PCO in de toekomst in een andere vorm gecontispecifiek aan veiligheid, public relations, administrabewaakt door Wilco en door Rijksgecommiteerden nueerd worden. Daadwerkelijke springactiviteiten zul- tie en image. Om dit te kunnen bereiken, zal er zorglen op incidentele basis voortgang blijven vinden. van VWS. vuldig gewerkt moeten worden aan het ontwerp. De Wilco heeft nu aangegeven dit najaar zijn functie als Info hierover bij Perry Oterdoom, telefoon 0596uitwerking zal worden uitgevoerd door werkgroepen opleidingscoördinator op te willen geven. Wel zal hij 618752. die deeltaken op zich nemen. lid blijven van de EC/TC. Zijn nieuwe interesse gaat uit naar het ontwikkelen van een examenvragen data- TOESTEMMING RADIO'S VOOR LEERLINGEN Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk clubs/cenbank. tra bij betrokken worden om zo tot een brede accepHet bestuur van de ENPC wees het AB erop dat voor tatie te komen. Niet alleen zullen besturen en inWilco, namens het AB, nogmaals bedankt voor je gro- het gebruik van radio's voor leerlingen wettelijke toe- structiegroepen specifiek op de hoogte worden gestemming vereist is. Ook dienen de radio's PTI gete inzet! houden van het verloop, maar ook zullen zij worden keurd te zijn. Nu wordt in de praktijk 122.8 gebruikt, gevraagd om hun inbreng. EXTRA LEDENRAADSVERGADERING de frequentie voor het normale paraverkeer. Leden die nu al te kennen geven dat ze graag betrokFrequenties en machtiglgen worden afgegeven door PCA/LiEMBERG - KNVVL ken willen worden in een van de werkgroepen kunnen de Hoofd Directie Telecommunicatie en Post (HDTP). zich opgeven bij Fons Sanders (026-3510755). SpeOp 21 juli jl. is er een extra ledenraadvergadering ge- De HDTP vervangt de oude Radio Controle Dienst ciaal worden personen gezocht die kennis hebben op (RCD). weest inzake PCA/Liemberg versus de KNVvL afdehet gebied van instructie, automatisering (MS-AcDe afdeling zal proberen een landelijke frequentie te cess), onderwijs en administratie. ling para. Al eerder was er door de ledenraad een commissie van goede diensten ingesteld om te beverkrijgen voor de KNVvL clubs/centra voor lokaal Het project zal worden bestuurd door EC/TC, waarbij middelen in het slepende conflict. Op deze vergade(leerlingen) radioverkeer. Tot die tijd echter zal ieder- Fons Sanders als aanspreekpunt zal fungeren. •

PROJECT

2000


SEMINARS PIA SYMPOSIUM DOOR HERMAN LANDSMAN

Hierbij zijn alleen de fatale ongevallen betrokken die het gevolg zijn van een sprong!

Van 10 tjm 13 februari jl. werd in Houston, Texas, het twee- jaarlijkse internationale symposium gehouden. Een unieke gelegenheid om de nieuwste trends en ontwikkelingen in onze sport aan te horen of te bezichtigen. Tevens bood het syrnposiurn, door rniddel van de vele seminairs, volop gelegenheid om je eigen horizon te verbreden. Het is ondoenlijk orn hier alle onderwerpen uitvoerig te behandelen. Ik volsta dan ook met een korte samenvatting van de voor mij belangrijkste onderwerpen. Indien je een onderwerp mist of meer info over een bepaald onderwerp wilt hebben, neem dan kontakt op met HBP of met mij.

één goede parachute op de rug had (in '94 was dit nog 81%). Voorzichtig geschat, kan men stellen dat 73% van de ongevallen met dodelijke afloop wellicht voorkomen had kunnen worden door het gebruik van een AAD (in '94 was dit 57%).

Positieve ontwikkelingen: 1. Het aantal leden van de USPA is de afgelopen tien jaar jaarlijks gemiddeld met 6.2% gestegen. Vergeleken met 1986 is het aantal leden met 2. Instruktie en intensievere training. 45% toegenomen. Gedurende diezelfde periode is Het blijkt dat van de 64 dodelijke ongevallen, het aantal fatale ongevallen met 5.8% afgeno94% (60) veroorzaakt is door menselijke fouten. men. Vergelijken we de afgelopen tien jaar met de Dit kan slechts tot de conclusie leiden dat de daarvoor liggende tien jaar, dan zien we zelfs een enige echt belangrijke veiligheidsfaktoren instrucdaling van het aantal dodelijke ongevallen met tie, een intensievere training van reserveprocedu31%. res en een betere kennis van de veiligheidsvoor 2. Positieve invloed van het tandemspringen, zowel schriften zijn. Voor alle ervaringsniveau's! als opleidingsmethode als voor publiciteit. Gezien dit hoge percentage wordt dan ook ten 3. Algehele ontwikkeling van de springers. zeerste aanbevolen om met een AAD en RSL te FATALE ONGEVALLEN, USA. 4. Betere opleidingsmethodes en begeleiding van springen. leerlingen. Paul Sitter, jarenlang lid van de Safety en Training 5. Beter springmateriaal: Hier volgen enkele tabellen. Committee van de USPA, heeft de fatale ongevallen a. Vermindering van het aantal problemen met in de USA van de afgelopen tien jaar ('86 tjm '95) op de hand-deploy pilotchute! Aantal fatale ongevallen een rij~e gezet. b. Minder no-pull/lowpull ongevallen. * leerling ( 0- 25 sprongen) 12 * intermediate ( 26·250 sprongen) 24 Negatieve ontwikkelingen: * expert (251- + sprongen) 28 1. Problemen bij de landing. 64 a. Wanneer spreek je van een landirgsprobleem? Soort fatale ongevallen b. De chutes zullen in de toekomst niet lang* cut-away, geen reserve aktivatie 11 zamer worden! * cut-away, lage reserve aktivatie 15 c. Te hoge wingloading? * no-pull, low-pull hoofdparachute 16 d. Mogelijke oplossingen zijn: * 'anders' 22 . Onderrichtjaanleren door fabrikanten, de 64 USPA, instrukteurs en DZ's. - Regelgeving door fabrikanten, USPA en DZ's. 'Andere' fatale ongevallen 2. Speciale sprongen. * snelle chutes 11 a. Demonstratiesprongen. * tandems 2 b. Camerasprongen. * freefall collision 2 c. Nachtsprongen. * canopy collisionjcanopy wraps 2 d. Boogles. * mainjreserve in elkaar 2 De afgelopen jaren is de sport steeds veiliger gewor- * low cut-away and reserve activatie 1 by Brian S. Germain. den, speciaal voor de meest kwetsbare groep: de * landingsfouten(verdrinking) 1 Photos by Chuck Karcher leerlingen. * statlc-line 1 For the price of a jump ticket! Daarentegen zijn er problemen gecreëerd waar we ex· 22 Everything you need to know tra aandacht aan moeten besteden. Te weten: mateto succeed in the new arts of riaalkeuzes en het vliegen met de moderne parachu- De Subcommittee heeft ook een rapport samengeskydiving by the dean of New tes. steld over het mondiale gebruik van AAD's. BelangAge skydiving, Brian Germain. rijkste uitkomst is dat er minimaal 63 springers in Over 100 pages filled with 1995 IPC SAFETY SURVEY 1995 gered zijn door het gebruik van een AAD. facts, info, and philosophy. Save hundreds of jumps. Jump safer. Elk jaar wordt door de Technical and Safety Subcom- Wil je hier meer over beide rapporten weten, dan kan Richly illustrated with color mittee van de IPC een veiligheidsrapport opgesteld. je ze opvragen bij het HBP • photos by Chuck Karcher. Zoals met alle rapporten, ben je ook hier sterk afhankelijk van de rapportage van de aangesloten landen. Conclusies kan je dan ook slechts trekken indien alle relevante zaken zijn opgegeven. Het doel om mondiaal een goed beeld te verkrijgen, is niet gehaald, aangezien slechts 40 van de 79 landen aangesloten bij de FAI de vragenlijst hebben te· ruggestuurd. Tevens hebben van deze veertig landen slechts twaalf landen exacte SUBSCRIBE Ta cijfers gestuurd. De rest volstond met geschatte aantallen. Our Mission: Promote Safety through Desondanks bevat het rapEducation into the year 2000. port de volgende, voorzichtige Published 3-4 issues per year. konklusies:

Sitting on Air

THE B.A.S.E. NEWSLETTER

1. Materiaal Voorzichtig geschat, kan men stellen dat bij 95% van de fatale ongevallen de betrokkene minstens

US $ 27.00 or MC/VISA US $ 32.00 to The B.A.S.E. Newsletter PO Box 199, Vestal, NY 13851


NIEUW CLUBRECORD PCMN:

20 MAN!

De eerste keer was toeval: eind maart 1997 gingen enkele springers naar Leopoldsburg en maakten een achtman. door Eelko van den Boogaard

Oe foto werd gemaakt door Leo de Bruin. Nieuw clubrecord van PCMN tijdens de Midden Zeeland Boogie.

Omdat drie dagen eerder PCH en PCI officieel waren samengegaan tot Parachutisten Centrum Midden Nederland (PCMN) bleek het eerste clubrecord een feit. Dat was de aanzet om met de leden van de nieuwe vereniging een gezamenlijke sportieve uitdaging aan te gaan. Boven Vliegveld Hilversum werd in mei 1997 eerst nog een tienman gemaakt uit twee kisten: STL en TGC. Na een inventarisatie bleek PCMN bijna 60 leden te hebben die voldoende ervaring hadden om aan de recordpogingen mee te kunnen doen. Door het slechte weer vielen twee geplande data letterlijk in het water. Maar tijdens de Midden Zeeland Boogie was het dan zover. Dankzij het mooie weer, maar niet in de laatste plaats dankzij de waanzinnige medewerking van Hans den Otter.

We konden op zaterdagavond omhoog in de laatste Skyvanload voor een poging tot een 20-man. De formatie zou gaan bestaan uit een zesmans basis met drie lijntjes eromheen.

poging was gelukt. Ook menig persoonlijk record werd gebroken. Dus: bier, bier en nog meer bier!

De volgende mensen lagen in het clubrecord:

Basis: Paul van der Woude, Eelko van den Boogaard, Ron Greven, Carel Kolmschate, Frits van der Wal en Hans van der Graaf. Na een zeer goede (losse) exit uit Lijntje: Gerbert van Vliet, Enna de Skyvan werd de formatie in een Butte, Jonne de Jong en Henk de snel tempo gebouwd. Binnen 20 Jonge. seconden lag de basis. Na 35 seLijntje: Inge Janson, Wim de Gier, conden (op 8000 ft!!!) lag de 20Monica Westera, Jaap van der man. De laatste 35 seconden De volgende recordpogingen staan Burg en Hans Berkhout. kwam de formatie joelend naar be- gepland op 2 en 3 augustus tijLijntje: Wim Doornbos, Robert-Jan neden. Zo enthousiast, dat men dens de springweek in Moorsele Diepenbroek, Cees Sassen, Hans op de grond niet alleen kon zien, en op 6 september tijdens de open Polak en Peter Smit. maar ook kon horen dat de record- dag van Vliegveld Hilversum. En omdat de mooiste plannen ontstaan in de bar, is het doel verlegd naar verbetering van het nationaal clubrecord. Dat bestaat uit een 24man en staat al een groot aantal jaren op naam van de Flying Dutchman.

FAULTLINE EXPRESS SKYDIVING TEAM

YDA'S 200STE

NATHALlE CHUDIAK - Het Amerikaanse FEST timmert aan de weg met een persbericht met foto over hun prestaties tijdens de 'America's Cup of Formation Skydiving Tour', die begin juni werd afgerond bij Lake Elsinore, Californië. Het team is samengesteld uit leden van SkyDance SkyDiving van Davis, Californië en dankt de prestaties aan hun coach, Rob Work, een driewerf wereldkampioen. Ze willen ook gaan wedstrijdspringen op Cross Keys en Perris Valley en

NATHALlE CHUDIAK - Yda rnaakte op 11 juli haar 200ste sprong boven Texel. In de verte zien we Vlieland en Terschelling liggen. Ze rnaakte de sprong met Herrnan, Rollo, Thomas (NL), Toine, Pete

worden gesponsord door een respectabel aantal bekende narnen uit fabrikantenkringen. Ze hebben een eigen homepage op het net: www.faultline.org. De foto werd gernaakt door Francis Wiser. We zullen ongetwijfeld rneer van ze horen in het internationale wedstrijdcircuit. •

BOVENTEXEL

(allen in beeld) en John, Cor, Rutger, Roei, Thomas (D), Jacco en Simon (nog niet in beeld). De foto is van Leander van der Snel. Yda, van harte gefeliciteerd en àp naar de volgende 200! •


ACHTSTE

$fiD\V! •

Evenementen: 26-28/9 28/9-25/10 10/10 17/10 25/10 23-30/11 13/12-2/1 30/4 - 3/5

'97

TEXEL

Internationale 16-way meet Pre-winter FS-coaching met Gary Smith Nachtspringen Nachtspringen Einde seizoenfeest Israël tour 1997 Skydive U en Boogie Tour Spanje Texel Boogie '98

Snelle Cessna Caravan, teamtraining, virtual reality trainer, fitness, camping, sleepinn, 7 dagen per week open

~,",?nnance ....,~:ueSlgns Inc.

~I""'" ~

103-_>CYPRES

MIDDEN ZEELAND

~"'Ii

".wS'MAIU~g, ~MI?V.wI'WJM:!Iitt4.

Time-Out!! •••••••

-

~~~BIOSISSUITS~

Postweg 128, 1795 JS De Cocksdorp, Texel Telefoon 0222-311464 Telefax 0222-311414 email pct@avnet.co.uk http://www.avnet.co.uk/pct

Een paar mooie platen van de Midden Zeeland Boogie van dit jaar. Geen verslag, maar de beelden spreken voor zich! Van boven naar beneden: Leo de Bruin fotografeerde het team Ten Sharp tij-

dens de 10-FS-speedstar wedstrijd. De tweede foto is van Kees Debie en we zien een 21-man, georganiseerd door Reint Lenten. De derde foto is ook van Kees en laat ons Anita Paalvast zien boven het Veerse Meer.


BERT MIN

C-BREVET-WEEK TEUGE B-BREVETTERS OPGELET!

Hoornweg, skydive-U instructeur en Anita van Eugen, die de stijlseries Aangetrokken door deze oproep in en de precisie-landingen voor haar de SP van februari, las ik over de rekening nam. Zij werden bijgeC-brevet-week die van 3 mei tot en staan door een team van instrucmet 11 mei gehouden zou worden. teurs. Voor freestyle was Marco De week was bedoeld om B-brevet- Manna aanwezig. ters te helpen bij het halen van en- De prograrnrna's bestonden uit volkele C-eisen en werd gehouden op ledige 1 on 1 sprongen voor de beparacentrum Teuge. ginnende FS-ers, stijlserie uitleg en Aha!!! Een buitenkansje om mijn begeleiding voor degenen die het tientallen vragen kwijt te kunnen algemene FS-gedeelte al hadden en om ondersteuning te krijgen bij en er zou een achtrnan worden gehet regelen van de benodigde eiregeld voor degenen die daaraan sen. toe waren. door Direct opgebeld naar de KNVvL, Helaas zat het weer na die drukke Bert die de week organiseerde. Ronaid zaterdag niet mee, zodat er geen en Annette Overdijk verzekerde mij dat ik heel achtman uit de caravan kwam. goed mee kon doen met het 'Ckamp'. Iedere B-brevetter kon mee- Het resultaat voor mij persoonlijk doen, ongeacht het aantal spronwas dat er die week, ondanks het gen dat hij bezat. slechte weer, toch twee stijlseries Je kon opgeven welke disciplines konden worden afgetekend. Door de aanwijzingen naar aanleiding je wilde doen en welke dagen je binnen die week wilde komen. van de video-opnames, konden Geen inschrijfgeld, geen gasttarief een week later de andere twee op Teuge, maar wel uitleg door in- stijlseries worden afgetekend. (En voor de 'aliens' die het is ontgaan: tructeurs en subsidie voor meespringende instructeurs en videodankzij het feit dat er steeds meer mensen kwamen die mij aan het Cmensen. Ik zou dom zijn als ik daar geen gebruik van ging maken. brevet wilde helpen, is de achtman Dus, wat vrije dagen opgenomen inmiddels ook gelukt!) rond hemelvaartdag en hopen op KLANTVRIENDELIJKHElD mooi weer. DE C-BREVET-WEEK De eerste zaterdag begon goed: mooi weer en gezellig druk. Die week werd er op Teuge ook een freestyle week (met Marco Manna en Frank Lepoole) en een CFSweekend georganiseerd. We startten met vijf deelnemers, die allen wilden FS-en, gecombineerd met stijlseries. Er zouden die dag nog meer mensen moeten komen, waaronder CFS-ers, maar die bleken pas 's middags te arriveren. Anderen zouden in de loop van de week volgen.

Toen ik aan het einde van die eerste zaterdag op het teugeliaanse terras nog even van de zon zat te genieten, plofte er een hulpinstructeur van Teuge neer die met duidelijke voldoening zei: "ondanks de drukte hebben vandaag alle staticline cursisten drie sprongen uit de 206 kunnen maken". Vervolgens begon hij zich af te vragen hoe hij klantvriendelijker kon worden. Inderdaad heb ik ook in de SP gelezen dat Teuge hieraan wil werken. Nou, wat mij betreft hoeven jullie niet zo moeilijk te doen; als jullie het zelf fijn vinden dat springers van alle soorten ervaring zoveel als mogelijk kunnen springen, dan ben je wat mij betreft als paracentrum best klantvriendelijk. Ik krijg in ieder geval op Teuge, bij zowel alle staf- en crew-leden als bij de reguliere springers het gevoel dat jullie het leuk vinden als een springer enthousiast is en dat jullie het vervelend vinden als een springer, om wat voor reden dan ook, niet kan springen; voor mij is dat het belangrijkste.

Ons ervaringsniveau liep uiteen van ca. 50 sprongen zonder enige FS-ervaring tot ca. 350 sprongen, verdeeld over meer één jaar ervaring tot zes jaren ervaring. Slechts één van ons (Teuge's Machiel) had een echt doel met het halen van het C-brevet omdat hij camerawerk wilde gaan doen in Australië. Wij (de rest) vonden het vooral' leuk om er serieus aan te werken' en 'handig om te hebben' voor het geval het bezitten van een C-brevet ergens als eis voor wordt Yola van der Wal, sinds kort C-brevetter gesteld. Voor iedereen werd vervolgens een individueel programma in elkaar gezet, onder leiding van Marc

a

Je hebt een geestelijke handicap. Voor het eerst mag je zelfstandig op vakantie naar Texel. Daar is één van je groepsleiders aan het parachutespringen. Dan ga je haar daar natuurlijk opzoeken. Bert vindt het helemaal te gek en dit laat hij merken ook. Dat ziet een goede fee en zij zorgt ervoor dat Bert een tandemsprong kan gaan maken. In samenwerking met het paracentrum en Annette gaat hij op 24 juli 'de sprong' maken. Dat is het mooiste moment van zijn leven. Diep onder de indruk

ontmoet ik hem na zijn landing. Voor het paracentrum maakt hij een tekening en een gedicht. Paracentrum, Marjolein, Leander, Jacco en Robert, bedankt!

E-

Vrijeval Brullend omhoog! Deur open, kijkt steil naar benee! Koude wind langs je voeten. Duizelingwekkende kieteling! Mijn God! Spring toch vlot! Dit is te zot! Ik voel me als een vod! Dan zwaai, één, twee, drie! Dan helemaal leeg! Draai op buik! Armen omwijd! Als een Engel, zo vrij! Razende wind en blij! Helaas, klap, Bam Boem! Weer roem! Een draai naar links! Een draai naar rechts! Een draai naar boven! Een draai naar onderen! Hij draait heen en weer, met die chute! Dan smak, plof! Weer in moeder aardschoot! Met een zucht, met een stoot! Gezicht wit, paars en rood! Met een licht gevoel, dan weer als lood! Bert

De foto's zijn van Annette Oelis en op de foto boven zien we V.l.n.r. Jacco, Annette, Bert en Leander. De tekening daaronder is van Bert zelf. Op de foto hiernaast bedankt Bert Leander voor het mooiste ! moment van z'n leven!


Paracentrum Leopoldsburg KRIS REDANT - Zoals iedereen inmiddels wel weet, staat sinds het begin van dit seizoen op Leopoldsburg een Super Otter. Bijgaande foto van Aloys van der Palen toont een 20man tijdens sunset. Op drukkere dagen zijn de grote sunset-formaties weer een vaste gewoonte geworden in Leopoldsburg. Na het vertrek van de Antonov en met de Pilatus was die gewoonte even uit beeld. Na de komst van de Otter en na veel geoefen uit een zijdeur voor een compacte exit, is de sunset-load echter weer helemaal terug. En hoewel het aantal'plaatsen natuurlijk beperkt is en je snel moet zijn om er eentje te bemachtigen, is er voor iedereen een kans om er ooit eens bij te horen. Maar dan moet je wel een keertje naar Leopoldsburg rijden! Je bent van harte welkom. •

WC FS Portugal MARIJKE DE VRIES - Tijdens de World Nature Games die later dit jaar in Brazilië (Paraná) gehouden zullen worden, zal skysurfing een belangrijk onderdeel zijn. De wedstrijd wordt gesponsord door Paraná en Varig Airlines en het Braziliaanse TV station Globo zal dagelijks

Para Noordpool 1998

live en met samenvattingen uitzendingen verzorgen. Het wordt een officiele IPC wedstrijd met een totaal aan prijzengeld van $ 22.750! Selectie van deelnemers zal geschieden aan de hand van de resultaten van de Worldcup in Turkije en de SSI ProTour. Verdere informatie volgt. •

NATHALIE CHUDIAK - Voor 1998 staat waarschijnlijk de laatste Para Noordpool Expeditie op het programma. Samen met Bob Christ (voor de States) willen we nog één keer een wat grotere groep organiseren die deze bijzondere reis gaat maken. De organisatie van de poolreis zelf blijft in handen van Sergej Insarov, maar de activiteiten in Moskou met

alle sightseeings, springen en vliegen zijn in handen van Bob en mij. Vertrekdatum naar de pool is 18 april en er zal weer een totaal pakket worden samengesteld met alles erop en eraan. De kosten zullen rond de $ 6000 per persoon zijn vanaf aankomst Moskou. Vraag de nieuwe brochure aan. Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 0703836687, email chudiak@pi.net. •

LOC

A RNa

Skydive Para Centro Locarno March to October open 011week elosed just on Mondays AFF Courses will start every week Monday to Sunday Freefly Seminar July 12-20-97

Prices 1997 3500 m SFr. 40,Skydive Express SFr. 40,fuilloads to FL 125 = 3750 m team rates, depending on the number of jumps at Para Centro, to SFr. 32,Visit us on Internet: www.skydive.net/eh/pel/ LOCARNO

AEROPORTO

CANTONALE

6596

GORDOLA

TEL. 091 745

26 51

FAX

091

745 38 24


HERCULES BOOGIE 97 We gaan het helemaal anders doen! Geen gezeur, alle ouwe lui eruit, we organiseren een boogie om goed te springen en goed te feesten en niets anders. door Jaap Keuter

Boven een exit uit de Hercules en hieronder zien we organiser Sandy McRobbie (met wit kruis op de helm) en vooraan Jaap Keuter (met rode handschoenen). De foto's zijn gemaakt door Deb Clark.

I.!:..:.==:::::I

Dat is de filosofie die de Hercules Boogie Organisatie zich voor de Hercules Boogie 1997 had voorgenomen. Dat ze daarbij op ervaring van acht voorgaande boogles konden bogen, was te merken. Hoewel stilletjes aangekondigd, was er aan belangstelling geen gebrek. Uit alle uithoeken van de wereld waren springers naar Zweden getrokken om uit de Hercules te springen. Ruim 550 Zweden, Noren, Finnen, Denen, Duitsers, Fransen, Belgen, Engelsen, Amerikanen, Zwitsers, Australiërs, en oh ja, een paar Nederlanders zorgden ervoor dat er voldoende springers waren om de 12 loadorganisers bezig te houden. Hiervoor waren dan ook een stel goede mensen aangetrokken, zoals Jerry Bird en Patrick Passe. Ook voor de faciliteiten was goed gezorgd. De 'flygplats Hobvy', zo'n 5 km ten zuiden van Lidkoping, dat aan de zuid rand van het hele grote meer Tanern ligt, is een rustig vliegveld. Gedurende de week vertrokken maar een stuk of drie andere kisten en voor de rest niets, ideaal. Dit hield ook in dat bijna alle hangaars voor de boogie konden worden ingezet: een bunkhouse

In a wor/d in which we are a// sleves to the /aws of gravity, I am proud to be ca//ed one of the Freedom Fighters. voor iets van 100 plaatsen, een eetzaal, een bar en feestzaal en een video-debrief ruimte. Verder voor de hangaars een aantal cabins voor het manifest, de info balie en de bank en daarvoor de camping en het landingsterrein. Bij het inschrijven kreeg je twee uitgaven van de 'Hercules Daily', waarin werkelijk alles te vinden is

wat je als booglegenger maar zou willen weten, en het speciale Hercules Boogie bierglas. De Zweedse luchtmacht had voor de boogie een standaard Hercules ingezet, waarin 80 zitplaatsen beschikbaar waren. Omdat de luchtmacht de boogie gebruikte als oefening, hoefde de organisatie alleen de brandstof te betalen. Waar vind je tegenwoordig nog 14.000 ft voor f 27,50? Koud was het wel. De noordoosten wind zorgde voor aanvoer van polaire lucht, die koud maar ook helder was. Veiligheid was prio één. Naast een andere hangaar, een stukje verderop, was de bording area ingericht. Houten bankjes moesten de indeling in de kist aangeven. Met alle groepen over de banken verdeeld, volgde elke keer een • korte of langere

veiligheidsbriefing, waarbij duidelijk werd ingespeeld op de dingen die gebeurden. Ook bij het landingsterrein was een veiligheidsstaf aanwezig en die was niet te kinderachtig met waarschuwingen. Al met al resulteerde dit een heel veilig verloop van de springactiviteiten op. Op enkele reserves en een 'crashlanding' na is er geen enkel ongeval gebeurd, ondanks het feit dat er in de tweede helf van de week 1600 sprongen per dag gemaakt werden. Als dan om zeven uur de Hercules voor de laatste maal die dag was opgestegen, kon het bierlicht op groen. Dit was dan het startsein voor de aprèsjump, In de eetzaal was vers gemaakte pizza te bestellen, waarvan die twee Italianen er gedurende de week wel 1500 verkocht moeten hebben. Ook het plaatselijke zwembad was voor boogie-gangets toegankelijk. Op temperatuur komen in de sauna, gewoon een paar baantjes zwemmen of complete viermans formaties van het hoogste duikplatform afgooien, het gebeurde allemaal. Met elke avond om een uur of tien een video-compilatie van de sprongen van die dag kon het feest echt beginnen. Een zanger, een band of kareoke, elke avond was er wel wat te beleven. Vooral de kareoke was populair, om vier uur 's ochtends was het nog bezig. Alles bij elkaar een prima boogie. Goede organisatie, goedkope sprongen, helaas wat duurder bier, maar een prima springweek. Over twee jaar weer!

a


ZEVENDE MOSKOU BOOGIE Amsterdam-Moskou

is drie

uur vliegen, maar ... Zaire of Togo lijken dichterbij.

De reis per

DZ-bus van Moskou naar Wolosowo, die 70 kilometer

is,

bracht ons er in een kleine vijf uur. door

Elly Puylaert

De foto rechtsboven: Het hele gezelschap voor de IL 76 (foto Anita van Eugen). Foto linksonder: Omgehangen voor de combatjump, v.l.n.r. staand Henk Jonker, Jane van Dijk, Tom van der Valk, E/ly Puylaert, Ad Jongeneelen en Hans Ypma; zittend Ton Bruining (foto Monique Pierlot). Op de foto boven zien we nog Monique en René Pierlot en Jan van Veen.

De infrastructuur in Rusland wordt in rap tempo verbeterd en hele stukken weg zijn zesbaans. De auto's echter zijn daar niet op aangepast. Om de paar meter staat een auto stil met panne. Niet op de vluchtstrook, maar gewoon op de baan waar hij toevallig reed. Niemand helpt. Je rijdt er gewoon omheen. Het verkeer is 'struggle for life' en met beleefdheid kom je geen kilometer verder. Alhoewel we dus om 24.00 uur aankwamen, had Wladimir ervoor gezorgd dat we nog wat konden eten. We hadden vooral dorst en de melk was het meest geliefd. Het eten is even uitproberen. Wat ik voor yoghurt of kwark hield, bleek appeltjesboter te zijn en werd door ons afgekeurd. Melk, tomaten en chocolade-bolletjes werden gretig afgenomen. Zaterdag maken we onze eerste sprong. De eerste dag worden alle achtmanseisen gehaald in de eerste twee sprongen. Daarna gaat het onweren en hebben we een lange siësta die door iedereen wordt gebruikt om de vermoeienissen van vrijdag weg te slapen. De eerste Antonov-sprongen worden tot ons genomen. We sluiten af met een 11-way. De bar wordt bezocht en na lauw bier en koele champagne, ter ere van twee jarigen, kunnen we terugzien op een geslaagde eerste dag.

Zondag begint stralend. Strakblauwe lucht en een windje. Als we terug komen van het ontbijt, zit alles dicht. Daar het er naar uitziet dat het zo zal blijven, stelt Nathalie voor om vandaag de Moskou-excursie te houden. Voor we op weg zijn, is het 11.30 uur, want ieder probleempje wordt door de Russen stuk voor stuk opgelost. Eerst het regelen van de bus, dan de chauffeur en vervolgens een reisleider. We zijn nog niet onderweg of we zien de eerste blauwe gaten. Het eerste doel is souvenirs kopen en daama MacDonalds. Zelfs na pas twee dagen Rusland vliegen we hier als uitgehongerde dieren op af. Met Boris als reisleider eerst het Kremlin en daarna het Rode Plein bezocht. Om 19.30 uur worden we weer opgehaald en is ook Anita gearriveerd. We balen van het mooie weer, maar horen dat ook in Wolosowo de helikopter pas om 16.30 uur is gaan vliegen. Gelukkig dat het in Nederland nat en koud is deze dag ...

Maandag is het de hele dag blue sky en na één sprong met z'n elven, splitsen we de groep in twee. Anita is loadorganiser van de ene groep en Hans van de andere. Iedereen maakt minstens vijf sprongen en sornmigen zelfs acht. We leven grotendeels op melk en brood (met beleg van Ad). Met de Russen is het moeilijk contact krijgen. Misschien durven ze geen Engels te spreken, maar een groet zou toch moeten kunnen. Er zijn Russen die met het nieuwste van het nieuwste materiaal springen en waaraan je absoluut niet kunt zien dat het Russen zijn, maar er zijn ook mensen die duidelijk met zoveelste hands materiaal springen en qua kledij ook aardig hebben moeten improviseren. Waarom een speciaal pak voor de cameraman als je ook je broekspijpen en mouwen wijder kan maken door er een klein stukje in te zetten? Dinsdag begint veelbelovend, maar al snel verschijnt er een halo om de zon. Een voorteken voor slechter weer. We maken in een rustig tempo met zijn elven twee sprongen, waarvan de tweede niet echt succesvol. Die resulteert in de eerste reserveprocedure van deze week. Ad heeft een spinning malfunction. De rigger van het centrum heeft binnen een uur de reserve keurig gevouwen. Dan slaat het slechte weer toe en hebben we noodgedwongen een rustige middag. Tegen 18.00 uur is het weer opgeklaard, maar blijken we niet hoger dan 3500 ft te mogen, omdat het luchtverkeer van Moskou omgeleid wordt over ons veld. De piloot van de Antonov heeft een vrije dag, dus ook geen lage sprongen. Dan maar een proefles helivliegen. Met zijn vijven melden we

ons voor ieder 20 minuten vliegen met een MI-2. Hans is de eerste en we staan doodsangsten uit als hij vliegt op 150 meter hoogte, niet wetende dat de instructeur nog geen milimeter het roer uit handen geeft. Bij de vijfde kijken we al niet meer. Sommigen wel enigszins misselijk, stappen we na 11/2 uur weer uit. 's Avonds in de bar leren we van Anita alles over de werking van de Cap 3, de voorganger van de Sentinel. Woensdagochtend hangt de bewolking op de grond. Zelfs een Antonov-2 sprongetje zit er niet in. Volgens Nathalie heeft ze hier nog nooit zulk slecht weer meegemaakt tijdens de boogie. Al voor de ochtend om is echter, breekt de bewolking. Niet dat dit een reden is om het springen op te starten. Het duurt hier allemaal verschrikkelijk lang. We komen zelf met het idee om dan maar een lage sprong (5000 ft) uit de MI-2 te maken, zodat we die sprong vast binnen hebben. Als we hiervan terug zijn, wordt de MI-8 net opgestart en kunnen we daarmee verder. We maken een sprong met vier Duitsers, maar de geplande 16-man ligt niet. De grootste formatie die we die dag bereiken, is een 11man met twee punten. Jane heeft vandaag een (eerste) reserveprocedure na een losgeschoten stuurlijn. 's Avonds een snelle hap en een briefing van Wladimir over de sprongen die we de volgende dag gaan maken: een jurnp-in met de MI-8 op de vliegbasis Ermolino en dan de Iijusjin 76, die een snelheid van 360 km/uur heeft. Vervolgens met de MI-8 terug en een jump-in op de DZ van Wolosowo. Aan de bar worden de laatste moppen eruit geperst, want we denken ze wel zo ongeveer gehad te heb-


ben na vier avonden. Donderdag is niet echt stralend, dus spanning of het wel doorgaat. De Russen proppen zich in een busje naar Ermolino en wij gaan luxe met de MI-8. Na 20 minuten vliegen op 500 ft landen we op het vliegveld van Ermolino. Geen jumpin want de Iijusjin is in de lucht om proefvluchten te maken. Er staan een aantal Iljusjins en MI-26's. Ook zien we een heli met vleugels. De briefing in de kist is goed en uitgebreid. De klap is enorm! Niet te vergelijken met een F-27 of Hercules. De uitgelopen 16-way wordt een 10-way. Niet slecht voor een sprong uit een kist waar we niet gelinkt uit mogen en 360 km/uur vliegt. Iedereen landt op het vliegveld, alhoewel ik 2 kilometer moet lopen om bij de vouwplaats te komen. Terug met de MI-8 voor een jump-in van 10.000 ft. In Wolosowo is het goed nat. Een uitstekende dag dus voor de Combatjump. Alhoewel we zo langzaamaan wat geiïriteerd zijn door het trage tempo op het centrum en het ja-neegedoe van Wladimir, loopt dit ineens snel en op rolletjes. In een mum van tijd worden we omgehangen, wordt de reserveprocedure uitgelegd (alleen bruikbaar als je aan het vliegtuig blijf hangen), oefenen we de landing van een verhoging en kunnen we omhoog. Hoogte is 400 ft. Ik spring netjes stabiel af, kijk de kist na en heb een twist. Deze eruit gefietst, wil me oriënteren hoe ik hang ten opzichte van de wind, pak de stuurlijnen en daar is de landing al. Niet tegen de wind in dus, maar wel heel zacht. Ik heb geteld vanaf de afsprong en kom op 12 seconden tussen afsprong en landing. Vanaf instappen tot landing is acht minuten, volgens Henk. Wil je op de

Moskou Boogie veel sprongen maken, dan moet je Combatjumps maken. 's Avonds met het grootste deel van de groep naar Chekhov uit eten in wat vroeger een staatsrestaurant was. Een grote zaal met langs de kant tafels waaraan je kunt eten. Salade met verschillende sauzen, gebakken aardappels met ui en champignons en een steak. Uiteraard ontbraken de flessen champagne niet. Ijs of pannekoekjes na en we kunnen er weer tegen. Vrijdag regent het nog steeds. Vijf leden van de groep vertrekken per MI-2 naar de locatie waar je kunt Jet-vliegen. De rest hoopt op beter weer en nog wat sprongen. En zoals iedere dag duurt dat even, maar wordt het weer springbaar. Het Jet-vliegen is heel geslaagd en er krijgt maar één deelnemer in de kist een black-out. Het mag zelfs wel wat harder dan 600 km/uur ... We hebben de stellige verwachting dat het zaterdag stralend weer zal zijn. Niet omdat dit voorspeld is, maar omdat het onze laatste springdag is. Helaas hangt de bewolking weer laag en hebben we de hele ochtend rondgehangen. Tegen de middag heeft Nathalie een bus geregeld voor een excursie naar Cerpuchov, een dorpje in de

omgeving. Niet iedereen gaat mee, want tegen de tijd dat de bus eindelijk vertrekt Ue hebt namelijk ook een reisleider nodig) klaart het weer op. De springers onder ons zijn aan het eind van de middag een stuk opgewekter dan de excurslegengers. 's Avonds het afscheids-etentje, waarbij de Russen laten zien dat ze wel lekker kunnen koken en ook gezelligheid kennen. De champagne en wodka vloeit overdadig. Kortom, het wordt een latertje. Zondag zullen we om 06.00 uur vertrekken, maar natuurlijk wordt dat weer later. Eerst ontbijt, dan een bus en ja ... ook nog een chauffeur. Kortom, we vertrekken om 06.45 uur en moeten om 10.30 uur in het vliegtuig zitten. We zijn om 08.45 uur op het veld,

maar voor we door de douane heen zijn, is het al 10.00 uur en als we bij de incheck balie komen, is het 10.20 uur. We zijn dus te laat. Uiteindelijk kunnen we, na flink dokken, 's middags een vlucht kunnen nemen via Frankfurt.

Wladimir Kakietsjev maakte de opname van de opbouw van een van de formatiesprongen die door Hans Ypma werden georganiseerd.

De Moskou Boogie verdient het niet de naam 'boogie' te hebben. Er was maar één loadorganiser die de hele week probeerde een 16way te laten vliegen met deelnemers die daar absoluut niet aan toe waren. Er werden echter geen consequenties verbonden aan de debriefing en er waren ook geen alternatieven voor deze mensen. We hebben de hele week met z'n elven gesprongen. Heel leuk, maar dat had niet persé in Rusland gehoeven.

E-

RÖMER POKAL IRIER RENÉ GRIT - In het weekend van 7 en 8 juni werd op vliegveld Föhren bij Trier voor de negende maal gestreden om de Römer Pokal voor Precisiespringers. Aan deze wedstrijd namen twaalf teams deel uit Duitsland, België en Rusland. Voor Nederland deed Dutch Connection met een team dat bestond uit Bram Lasschuijtjr., Hans Vos, René Grit en Ad Oerlemans. Onder wisselende windomstandigheden werden op zaterdag bijna vier rondes versprongen. Na de tweede ronde nam Dutch Connection de eerste plaats in en stond die ook uiteindelijk niet meer af. Op zondag werd het restant van de vierde ronde versprongen en werd begonnen met de vijfde ronde. De toenemende wind werd echter spelbreker en om 13.30 uur werd de wedstrijd afgeblazen. Toen de eindstand na vier rondes bekend werd, kon de champagne voor de eerste prijs al aangebroken worden: Dutch Connection kon weer een prijs op de erelijst bijschrijven! Ad Oerlemans won daarnaast ook het individuele klassement. •

Eindstand teams: 1. Dutch Connection 2. Compaq 1 3. 5S4FS '96

40 cm 52 cm 68 cm

Eindstand individueel: 1. Ad Oerlemans 2. Bram Lasschuijt jr. 3. Pascal Kolb (D) 4. Rene Grit 26.Hans Vos

02 04 04 11 23

!

Oe foto is van Ad Oerlemans en toont de winnende teams op het erepodium.

cm cm cm cm cm


JETSAM De NKP FS8 van 1996 in Midden Zeeland heeft -zoals verwacht- geresulteerd in het onstaan van in ieder geval één viermansteam. door Jacco van Eerden

De foto toont het team Jetsam en is gemaakt door Peter Smit.

Het wedstrijdgevoel was tijdens die wedstrijd toch wel aangewakkerd, maar ook, wat eigenlijk nog veel belangrijker is, de drang om betere skilIs te ontwikkelen in het formatiespringen. Wij waren van mening datje skilIs het beste kon ontwikkelen in een viermansteam dat in een korte tijd veel sprongen maakt en daarbij geassisteerd wordt door een ervaren coach. Die mening resulteerde uiteindelijk in een trainingsstage in Amerika. Hier en daar hebben we geïnformeerd waar we dan het beste konden springen en wie we als coach moesten aantrekken. Uiteindelijk zijn we, na wat omwegen, in DeLand terecht gekomen. In DeLand had men de beschikking over minstens twee tailgates, wat natuurlijk zeer gunstig was voor ons, aangezien de NKP '97 ook vanuit een tailgate versprongen zou worden. Aangezien DeLand min of meer de thuisbasis is van het Zuidafrikaanse team, hadden we contact gezocht met Gary Smith om ons te gaan coachen. Gary was daar meteen zeer enthousiast over. We zijn toen naar DeLand vertrokken met bijna twee teams en een cameraman. Het tweede team zou in DeLand naar een vierde man zoeken aangezien ze die in Nederland niet hadden gevonden. Als je in DeLand aankomt, merk je meteen dat Nederland maar een relatief klein springlandje is. Tege-

lijk met ons waren daar Dutch Right, een aantal groepen uit Noorwegen en zo' n 150 Brazilianen die de grootste Braziliaanse formatie wilden neerleggen. Als je een coach neemt om te trainen, dan denk je misschien dat dat zeer veel geld kost en wij kunnen dat ook beamen. Echter, als je bekijkt wat zo'n coach allemaal voor je regelt en wat je daarvan leert, vallen de kosten helemaal in het niet. Het enige waar je je zorgen over hoeft te maken, is het springen, want daar waren we natuurlijk voor gekomen en ook daar zorgt een coach voor. Oké, je moet wel zorgen dat er voldoende poen op je rekening staat. De trainingsstage was volledig op het springen gericht. Er werd niet, zoals in Midden Zeeland gebeurde, vergaderd (snappen we hem?) en er werd relatief weinig gezopen, hoewel er elke avond gratis bier was. In het begin van de trainingsstage werd er vooral geconcentreerd op de basis skilis, wat zeer vreemde beelden opleverde. Echter, hoe meer de stage vorderde, hoe meer we zagen we dat we vooruit gingen wat die skilIs betrof. Om de paar dagen stond Gary erop dat we minstens een dag rust namen, dat is ook iets wat een coach ziet. We waren daar eigenlijk niet echt voor gekomen, maar oké, we zijn naar een keer naar Harderwijk, een keer naar het strand en een

Paratex

., Productions Cl

~.

~ oi

ez c:

~ ~

Competition Jumpsuit Student Jumpsuit

., ;:

Camera Jumpsuit Double Zipper Sits uit

~ :!!

.,.• E .,

:!i:

~ ~

.

c: o

'"

steld door ons en het andere team. Op maandag werden er alleen trainingssprongen gemaakt en op dinsdag begon de wedstrijd. Texel liet duidelijk merken dat ze aanwezig waren: zoals de opwarming elke ochtend, maar ook voor en na elke wedstrijd sprong wenste de Texelaars elkaar luidruchtig succes In Nederland teruggekomen, ginen wachte men elkaar op. Texegen ons voorbereiden op de NKP. laars hebben blijkbaar toch gevoel. Als eerste werden weekeinden ge- Ja, de wedstrijd verliep voor ons pland om te gaan trainen. We had- uiteindelijk zeer voorspoedig, we den het zo gepland dat we ook in hebben elke sprong minimaal ons Nederland met Gary Smith gingen record gesprongen en af en toe er trainen. We kregen op Texel een over heen. Het blijkt gewoon: wie zeer goede deal voor de teamhet meest getraind heeft, heeft de sprongen, waar geen ander cenmeeste kans om te winnen. Wij trum in Nederland tegenop kan. zijn hier natuurlijk na al het harde Aangezien het weer ons in de bewerk zeer blij mee. treffende weekeinden meezat, kon- Wat er verder met ons team gaat den we ons trainingsprogramma gebeuren, is op het moment van gemakkelijk afmaken. Ook het ma- dit schrijven nog niet helemaal benifest heeft er zeer goed voor gekend. De kans is echter zeer groot zord dat wij zonder lange wachtijdat we doorgaan. (Dat zouae» we den weer omhoog konden. Het wel denken, na een hele pagina in de SP... red.) trainingsprogramma op Texel bestond vooral uit de sprongen die we op de NKP zouden doen. Voor volgend jaar hoop ik dat er in beide categorieën toch meer deelOp zondag 15 juni was het dan zo- nemers zullen zijn. Aan de sportcommisie de taak om het wedver, we gingen naar Hoogeveen. We gingen echter niet alleen, Texel strijd springen aantrekkelijk te was namelijk zeer goed vertegenmaken voor iedereen, zodat er woordigd. Er gingen drie viermanmeer teams zich zullen aanmelden. De sportcommissie zou hierteams naar Hoogeveen, twee teams in de internationale catego- voor natuurlijk ook bij de beginnenrie en wij in de nationale categorie. de springers langs kunnen gaan Die laatste categorie werd nog wel om hun mening te vragen. De opbijna een fiasco. De sportcommiroep is duidelijk, volgend jaar wilsie had eisen gesteld aan de de len we meer teams zien tijdens de deelnemende teams met betrekNKP. king tot het aantal sprongen. Deze Tot volgend jaar. eisen resulteerde erin dat er maar twee teams mee konden doen en Jetsam: lIona de Graaf, Barry Reverda, Egbert van Tellingen, Peter dat is geen wedstrijd. Uiteindelijk werd er op de captainsmeeting be- Smit (camera), Jacco van Eerden. sloten dat een team dat niet aan de eisen voldeed toch mee mocht doen. Dit werd zeer op prijs ge-

E.

Keizershof 257 2402 DD Alphen aan den Rijn Tel./Fax: 0172·433893 06·54776835

-e

••

keer naar het Tikibad geweest. Voor de rest blijf je toch op het centrum om te springen. Wat ook wel de moeite waard was, was een bezoek aan de PD fabriek in DeLand. De stage in DeLand is voor ons een zeer goede ervaring geweest en is zeker voor herhaling vatbaar.

Nog geen booties op je jumpsuit? Paratex regelt het voor je!


VOLLEDIGE PROGRAMMA VERSPRONGEN

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN PARACHUTESPRINGEN 97 Dit

jaar werden voor het eerst

vreugde van wedstrijddeelnemers ben op de bronzen team prijs. De en supporters, Voeg daarbij nog jury oordeelde echter dat er sprake sinds een jaar of tien weer een lekker voorjaarszonnetje, twee was van individuele inschrijving. Skyvans, een sterk deelnemersGeen medailles dus voor dit team; eens alle wedstrijdonderdelen veld en een vleugje dramatiek en zelfs niet voor Anita von Eugen, onvan de Nederlandse Kampioen- je hebt alle ingrediënten voor een danks het feit dat zij eerste werd geslaagde Nationals. En dat werd bij de vrouwen - ze was namelijk de schappen Parachutespringen het dan ook! enige vrouwelijke deelnemer. De Hieronder een beknopt verslag dat SC had - streng doch rechtvaardig op één locatie gehouden: bij hier en daar redelijk objectief is. bepaald dat bij minder dan drie Paracentrum Hoogeveen. deelnemers wèl een klassement WEDSTRIJDVERLOOP werd opgemaakt, maar geen meNaast-deze voorwaarde had de dailles zouden worden uitgereikt. door De hele NKP besloeg tien dagen; Sportcommissie (SC) de dringende eerst PA en CF uit de Cessna's Gerard van de club en daarna de hoge on- Gehoord en gezien wens geuit om steeds minimaal Fidom twee onderdelen parallel te verderdelen uit Skyvans. In het afslui- "Je mag wel oppassen datje met springen. Op die manier zouden tende weekend vond het achtmans zo'n scherp hakje het kussen niet springers ook eens aan den lijve formatiespringen plaats, parallel lek trapt". Gelukkig landen de geconfronteerd worden met andere aan de Hoogeveense Pink Boogie. mannen met zulke schoenen disciplines dan hun eigen wedmeestal op de schijf die in het midstrijdonderdeel. Een soort kruisbe- PRECISIE den van het kussen ligt, speciaal stuiving dus, in een sportieve Het spits werd afgebeten op vrijom het tegen deze aanvallen te bedag de 13de (... !) door 19 mannen schermen. Hieronder het winnende sfeer. team 'Mach 5' (intern. + één vrouw, die probeerden zo Een heuse PA-simulator stond opcat.) bestaande uit Peter Met de entourage voor een spring- dicht mogelijk bij een stipje van 3 gesteld: een stellage waarin je - in Gortel, Richard Vreenecm doorsnee te landen. In het aleen suspended harnas hangend goor, Anja van Stralen, evenement of -wedstrijd zit het in Don Segerius en Hoogeveen altijd wel goed, Met na- gemeen lukte dat heel aardig en er naar hartelust vanaf circa anderRob Maas. me het comfort van instappen, werd zelfs een behoorlijk aantal halve meter hoogte op een schijfje Daaronder het team nullen getrapt - zo heet dat in vak- kon mikken. Paul Gommers was springen, kamperen en feesten 'Sukkels' in actie hier heel bedreven in; hij werd jargon. voor het brons. binnen een straal van 150 m De weersomstandigheden waren in dankzij (of ondanks?) dit apparaat Foto's van Leo de Bruin. draagt bij tot de algehele feesthet algemeen goed, al moest tweede. soms door de lage wolkenbasis afgeweken worden van de 3300 ft Lachen exit-hoogte. Ook de wind kwam af Elze Horllngs van de locale formaen toe boven de 7 mis waardoor tie' De Lijstaanvoerders' besloot enkele rejumps vielen en soms één van z'n sprongen met een heuzelfs een standdown werd aangese sloot-landing! De sloot ligt op kondigd door wedstrijdleider Folzeker 30 m van de bak en wordt kert Tijsma. ook normaal gesproken door leden Ad Oerlemans leek onbedreigd op van PH gemeden vanwege de hoge de nationale titel af te stevenen vochtigheidsgraad. Nu bleek echter tot hij halverwege de wedstrijd meteen het voordeel van de NKPdoor te harde wind tot drie keer opzet met meer disciplines tegelijtoe een rejump moest maken. kertijd, want daardoor konden niet Jammer voor hem, want ondanks alleen de PA'ers, maar ook de de iets te harde wind maakte hij springers van andere disciplines steeds een prima sprong. Behalve hun lachspieren nog eens goed gedan de laatste, die wèl telde, want bruiken. toen stond er zomaar 13 cm op het display. Voor u en mij is dat KOEPELFORMATIE globaal een halve schoenmaat en Serieuzer ging het eraan toe bij het dus niet iets om je echt druk om te roteren, gelijk ook het mooiste onmaken, maar voor de PA-toppers derdeel van de NKP. Traditioneel betekent dit het verschil tussen moest - voorafgaand aan de wedgoud en brons. Jammer voor Ad strijd - weer eens heel springend (en z'n vrouw), maar proficiat Bram Nederland afgebeld worden om Lasschuijt, die een prima winnaar drie teams bij elkaar te schrapen, werd met een totaal van 15 cm wat uiteindelijk ook lukte. Favoriet was het Hoogeveense team 'Close over 10 ronden. Call', bestaande uit 75% Herman Jammer _ Help! (maar dan zonder Herman). Kleine smet op de wedstrijd was Runner-up was 'CF Teuge' dathet protest van het 'Team Teuge' . beetje voorbarig - was uitgedost Doordat zij als team werden bemet een rood-wit-blauwe striping handeld, meenden zij recht te heb- op de chutes en oranje sliders.

Met weinig trainingssprongen deden ze het wel elke sprong ietsje beter, maar met name de opbouw van de eerste vierman kostte (te) veel tijd. Tot een echte bedreiging van 'Close Call' konden de beide andere teams dan ook niet komen. Het winnende team wist zelfs een Nederlands record te vestigen met 14 punten in de - nieuwe, verkorte werktijd van anderhalve minuut na de opbouw van de eerste vierman. Air-to-air video Nieuw bij dit onderdeel was het gebruik van air-to-air video, noodzakelijk door de 'scattered' tot 'broken' bewolking. Komend najaar wordt daar tijdens de Worldcup-CF in Amerika verder mee geëxperimenteerd. Grootste struikelblok is dat je de grips zelf niet kunt zien. Er wordt immers van achter de formatie gefilmd. Daar moet dus nog wat op gevonden worden, hetzij door aanpassing van dit punt in de Competition Rules, danwel in de techniek en manier van filmen. Caspar Burger vond het resultaat van onze NKP echter bemoedigend en zal de videobeelden inbrengen bij de internationale scheidsrechtersclub. Deelname WK '98 Op de WK CF, volgend jaar juli in Engeland, is Caspar overigens Chief Judge. Zoals het nu lijkt, zal 'Close Call' daar Nederland vertegenwoordigen op in ieder geval het onderdeel Rotatie. Hoewel het team de ambitie heeft om zich toe te leggen op het onderdeel Sequential, sla je - naar verwachting met een punt of 14 op Rotatie ook bepaald geen slecht figuur. We zijn benieuwd ... (en doen ons best). Jammer Het enige minpuntje bij deze prachtige discipline was dat 'ie maar zo kort duurde: vrijdag begonnen met een trainingsronde en op zaterdag al de prijsuitreiking; zonde! Gelukkig hebben we dankzij met name 'CF Teuge' daarna nog de hele week van koepelformatie boven Hoogeveen kunnen genieten. FS4 INTERNATIONALE CATEGORIE Het traditioneel grootste onderdeel van de NKP stond bol van de spanning omdat twee teams een even grote kans op het goud leken te


maken. 'Mach 5' met als thuisbasis Texel was regerend Nederlands kampioen, maar had wel te kampen gehad met personele wisseling. 'Teuge Fource' had 'Mach 5' aardig de stuipen op het lijf gejaagd door in het voorseizoen in Rotterdam de Tomscat Trophee voor de neuzen van de Texelaars weg te kapen. Ook op de NKP leek het in eerste instantie die kant op te gaan, met een 14 over 12-score in de eerste ronde en zelfs een 17-punter van de Teugenaren halverwege de wedstrijd. De gedegen training van • 'Mach 5' zal er echter de oorzaak van zijn geweest dat dit team een constantere wedstrijd sprong dan de 'Fource'. De definitieve beslissing kwam pas tegen het einde van de wedstrijd toen Teuge via een funnel en de daarop volgende verwarring niet meer dan een mager 7'~e op het scorebord wist te brengen. 'Mach 5' bleef constant en won uiteindelijk de wedstrijd met een gemiddelde van 11,4. WK op World Air Games in Efes, Turkije 'Mach 5' dus naar de WK, dit najaar in Turkije. We gaan ervan uit dat ze er qua score nog een schepje bovenop doen, want met minder dan 12 of 13 breek je daar niet echt potten ... Nederland zit al jaren in de middenmoot, waarbij het steeds nèt niet lukt om ons bij de beste helft van de wereld te springen. Een uitdaging dus! FS4 NATIONALE CATEGORIE In de nationale categorie worden de sprongen ruim vóór de NKP bekend gemaakt. Bovendien is de moeilijkheidsgraad aangepast aan het mindere ervaringsniveau van de deelnemers. Door de SC worden de criteria vastgesteld waaraan (de teamleden van) 'onervaren' teams moeten voldoen. Met pijn en moeite en dankzij bemiddeling van de organisatie konden deze regels zo worden geïnterpreteerd dat er drie teams aan de start verschenen. Gelukkig maar, want nu hadden de teams die serieus voor dit evenement hadden getraind tenminste een officiële wedstrijd. Overtuigende winnaar werd het team 'Jetsam' van Texel. Het is jammer dat niet meer beginnende enjof gelegenheidsteams meedoen aan dit evenement. Je doet namelijk echt mee aan de NKP en maakt in het algemeen leuke sprongen. Tip voor de samenstellers van het programma: maak de sprongen niet te moeilijk; het zou mooi zijn als ook in deze categorie door geoefende teams 'two-digits'scores behaald zouden worden, ja toch ...? FREESTYLE EN SKYSURF Twee disciplines onder één kopje,

maar samen ook met slechts drie

gen namen elk (ook) een wisselluiden enige jaren terug over free- beker mee naar style, lijkt deze discipline qua pohuis. 'Dutch pulariteit niet echt door te zetten. Connection', inWellicht dat het nog 'vrijere' chute- clusief Bram, en assis en head-down vliegen deze Anita zullen Nediscipline concurrentie aandoet. derland wegens Daar zijn echter (nog) geen wedhet behaalde restrijden in, dus houden we het sultaat vertegenvoorlopig op freestyle: het uitvoewoordigen op de ren van verplichte figuren en eigen World Air Games oefeningen in vrije-val; in beeld ge- dit najaar in Turbracht op een artistieke wijze door kije. Dat geldt de videoman. ook voor Ronaid Ronaid Overdijk en Henny Wiggers en Henny. Marco geven met hun team 'Freestyle Coenradi behaalTeuge' de toon aan in Nederland, de een score net met name ook nu hun concurrenonder de limiet, ten 'Pennock & Pennock' (Carolien dus daar moet en Pim) wegens een blessure ver- de SC zich verstek moesten laten gaan. Volgens der maar over de scheidsrechters tuimelden Ra- buigen. Ook in nald en Henny in elk geval sierlijEfes zijn van de ker door de lucht dan hun enig partij 'Mach 5' overgebleven medestrijders van en 'Dutch Freestyle Rotterdam. Flight'. Volgend Bij de skysurfers slechts één deel- jaar is het pas nemend team, Ondanks dat blijft WK-jaar voor het een mooi gezicht om Marco koepeltermatle. 'de Gayardon' Coenradi op z'n surf- In principe zal boardje tussen de wolken door de 'Close Call"daar lucht te zien scheuren. Maar misons land verschien is dit toch ook meer iets tegenwoordigen, voor een spectaculaire commercial Maar wie weet is dan dat je er persé wedstrijden in er voor die tijd moet organiseren. Ik zou het niet (het begint op durven zeggen, 18 juli 1998) nog net een FS8 nieuwe NKP... ! Het tweede wedstrijdonderdeel in buikschuiven was de achtman. Dit De net-niet jaar zelfs met vijf teams; drie daar- kampioenen van hadden zich vooraf aangemeld Aan twee onderen twee werden spontaan gefordelen meedoen meerd. Ook hier weer spanning en en twee keer nèt sensatie: lees het verslag van Bert naast de hoofdHam. prijs grijpen. Dat overkwam MarWedstrijdleiding tin van den BraHet moet gezegd dat bij alle onder- kel en Henk delen de deelnemers erg flexibel Post, beide lid bleken bij het zich schikken naar van zowel 'Teude omstandigheden. Zo werd er af ge Fource' als 'Looney Tunes'. en toe van springvolgorde gewisseld, bijvoorbeeld omdat sommiHet zal je maar gen aan twee onderdelen meegebeuren! Maar deden. Maar ook bijvoorbeeld het naar verluidt, openen van de deur van de Skyvan blijft 'the Fource' bij elkaar en werd in onderling overleg soepel opgelost. Het maakte het werk van wanneer deze de wedstrijdleiders wel zo plezierig! formatie wat Verder verliep ook de samenwermeer trainingsking met de scheidsrechters- en vi- sprongen heeft deogroep uitstekend, dan het handjeTenslotte is voor de wedstrijdleivol waarmee ze ders een compliment op z'n plaats nu aan de start wegens het optimaal benutten van verschenen ... We houden ze scherp in de gaten! elk blauw-achtige gaatie in de soms dreigende wolkenlucht. Af en 'Kartoffel-party' toe werden teams met tegenzin omhooggestuurd, maar op de geDonderdagavond had de Pink-crew op de camping een' Kartoffelparty' noemde uitzonderingen na, bleek dit steeds een goede beslissing. georganiseerd met - naast veel aardappels - free beer. Dit nog als Kampioenen goedmakertje voor de noodlanding Bram Lasschuijt en Anita von Eudoor brandstofgebrek vorig jaar: in

deelnemers. Na enthousiaste ge-

een aardappelveld. Het feestje werd goed bezocht, wat ongetwijfeld aan de aardappels heeft gelegen. Aansluitend leefden enkele enthousiastelingen zich uit met diverse gereedschappen, waaronder een kettingzaag, op de gerooide bomen die naast de dropzone lagen. Het verhaal vertelt niet of

Van boven naar beneden: De winnaars Precisie Individueel, de winnaars Groepsprecisie + scheidsrechtersgroep, de winnaars FS4 Internationale Categorie en de winnaars FS4 Nationale Categorie. Alle foto's van Leo de Bruin.


(PINK) BOOGIE Vanaf de donderdag voor het afsluitende weekend kwam ook het boogie-gebeuren goed op gang. Tamelijk uniek was het feit dat diverse loads uit de Pink Skyvan werden georganiseerd door :~===~i2l Alexis Perry van concurrent Boogie Performance; hij was er immers toch. Onder zijn leiding werden in het algemeen goede sprongen gemaakt met formaties tot zo'n 15 springers. Organizer Nicole van de Pink bemoeide zich vooral met de minder ervaren boogie.gaogers, die over haar optreden ook heel goed te spreken waren. Vrijdag hebben zowel de kist van Alexis als de Pink Skyvan nog enkele loads tussen de CB's omhoog gebracht. Dit was de slechtse dag van het hele evenement. Na een fraaie low pass en met 44 loads in het logboek vertrok Alexis met z' n Deense piloten op vrijdagmiddag naar Engeland. De Pink bleef het weekend voor FS8 en de boogie. In totaal vloog de kist 66 loads, waarvan ruim eenderde voor de wedstrijd. Helaas vertrok dit vliegtuig - tegen de afspraak in - al op zondagmiddag in plaats van maandagmiddag. Bestemming: Roskilde in Denemarken voor het monteren van twee sterkere motoren, die ook van de Pink een Super Skyvan maken. Wij zijn benieuwd wat voor goedmakertje de crew volgend jaar voor ons in petto heeft - als we ze dan weer uitnodigen natuurlijk. Misschien een dagje gratis springen?

Van boven naar beneden: de winnaars CF, Freestyle Teuge, Freestyle Rotterdam en Super Skysurf Rotterdam. De foto's zijn van Leo de Bruin.

daarbij ook luidkeels het bekende ''I'm a lumberjack and I'm OK" van Monthy Pythons Flying Circus werd gezongen, het lijflied van het komische duo Ypma & Van Kammen. Ik denk van wel.

plaats vond in een weekend met weersomstandigheden die menig clubspringen stil hadden gelegd ... ! Zo, de sigaren uit eigen doos zijn nu bijna allemaal op, maar tot slot nog een dankwoord aan de mensen achter, onder en soms even vóór de schermen die hun steentie - of beter: een stevige Drentse zwerfkei - hebben bijgedragen aan de NKP en Pink Boogie 1997 te Hoogeveen:

UITSLAGEN NKP Viermans Formatie Internationaal (10 ronden) 1. Moch5 U4 2. Teuge Fource UO 3. Skunks 97 4. Zwart Zaad 69 5. Jong Belegen 56 6. Tranquilos 50 7. Willek-E & the Coyote's 49 Viermans Formatie Nationaal (10 ronden) 1. J~~m ~ 2. First Nature 64 3. Befman 41 Koepelformatie Rotatie (8 ronden) 1. Close Call 2. CF Teuge 3. Sukkels

91 51 28

Freestyle (10 ronden) 1. Teuge 2. Rotterdam

607.6 460.8

Skysurf (10 ronden) 1. Super

462.2

Precisie Individueel (10 ronden) • Gea Fidom voor alle fi1. A. Lasschuijt 15 nanciën en 21 2. P. Gommers de organisa3. A. Oerlemans 25 tie van het 29 4. H. Vos tandemsprin34 5. R. van Duren gen. 6. G. Fredrix 38 40 7. R. Grit • Jan van der Klacht, Eve8. H. Wiggers 45 lien Mooi, 9. E. Koimeyer 66 Cees van de 71 10. R. Roeien Walle, Hans 78 U. A. van Eugen Ypma en an12. D. van Rooy 90 deren voor 123 13. J. Verstegen voorbereiding, 14. E. Horlings 150 op- en afbouw 167 15. P. Schmeink en diverse an16. H. Mooi 160 dere taken tij160 16. R. Bouman 16. I. Veldhuizen dens het eve160 nement. 160 16. M. Bizot • Nardo Spiege laar en het Precisie Groeps (10 ronden) Vliegveldres 1. Dutch Connection 99 Tot slot taurant voor 2. NL-Mix U3 In 1992 schreef Peter Derksen de catering. 3. De Lijstaanvoerders 627 over de eerste NKP met Skyvan: • Folkert Tijsma "Dit is de toekomst". En inderdaad voor wedstrijdleiding (en een hele berg kun je met een grote, snelle kist in Op de bladzijde hiemaast staan de volgende foto '5. zeer korte tijd een wedstrijd vertandemsprangen). springen. Bijna werkte dit zelfs té- • Yellow Cabin Groenendijk voor De grote foto is van Ruben Hamberg de tijdelijke onderkomens en toigen de organisatie, toen in het en we zien een zevenmans koepeldrukke laatste weekend door FS8let- en douchecontainers. fanmatie boven Hoogeveen. De foto werd genomen tijdens de Pink teams als het ware het rècht werd • Para Centrum Teuge voor de CaBoogie. Een flink aantal springers geclaimd om te springen met de ravan en het bijspringen met trainde koepelformatie waarbij vooral minimaal reglementair voorgetandems. veel aandacht werd besteed aan het schreven tussentijd. Zo werkt het èchte werk zoals diamands vliegen en • Koninklijke Luchtmacht voor het sequential. leveren van jet-fuel. natuurlijk ook weer niet. Wèl hebben we er met z' n allen van geKoninklijke Landmacht voor de De inzet bovenin toont ons het team leerd dat wanneer - bijvoorbeeld geluidsinstallatie. Zwart Zaad op de NKP te Hoogeveen door het weer - de liftcapaciteit ver- • De havendienst van vliegveld uit de Super Skyvan van Alexis Perry met een meeker-exit. De foto werd deeld moet worden, hierover voorHoogeveen voor de extra opengemaakt door Kees Debie. af goede afspraken tussen de orstelling en soepele medewerganisatie en SC moeten worden king. Op de inzet linksonder zien we Bram gemaakt. Maar laten we niet verge- • Mezelf, voor de organisatie en Lasschuijt een nul trappen onder het waakzaam oog van Jan de Graaf en wedstrijdleiding FS4 en 8, Freeten dat verder alle onderdelen volIgor van Aperen. De foto werd ledig zijn versprongen. En dat dat style en Skysurf. genomen door Leo de Bruin. zelfs bijna lukte met de achtmanswedstrijd (op twee ronden na), die Tot een volgende keer!

a


NKP FS ACHTMAN Na een zeer spannende

4-way

FS-wedstrijd was het de beurt aan de 8-way. Een flink aantal teams (S stuks) deden mee aan dit onderdeel, de meeste samengesteld

uit de viermans

teams. door Bert Ham

Hieronder de winnaars van de achtman: Dutch Right, Looney Tunes en Zwart Skunk Zaad. Daaronder maar eens even aandacht voor de groep scheidsrechters: v.l.n.r. Igor van Aperen, Jannet Bloemendaal, Liesbeth ten Hoorn, Jan de Graaf, Arie van Schagen, Willem de Boa en Eline Lathouwers. De foto's zijn van Leo de Bruin.

Het team 'Zwart Skunk Zaad' is hier een overduidelijk voorbeeld van. Verder hadden Hoogeveen en Rotterdam hun krachten gebundeld in 'Kluts Kwait' en werd Midden Nederland vertegenwoordigd door 'TZE'. De winnaar van de NKP 8-way '96, het team 'Looney Tunes', met veel ervaren springers, waaronder de kersverse Nederlandse Kampioenen 4-way 'Mach 5', vormde samen met Dutch Flight de categorie 'getrainde teams'. Zoals elders in deze SP te lezen valt, heeft Dutch Hight speciaal voor dit onderdeel verschillende trainngsstages gehouden met een totaal van 150 sprongen. De weersvoorspellingen voor dit weekend waren niet al te goed en dus zou het wel eens raar kunnen lopen. Op vrijdag kwamen we dan ook niet verder dan één tralningsronde en een gedeelte van de eerste ronde. Wel werd meteen duidelijk dat het bijzonder spannend zou

gaan worden tussen 'Looney Tunes' en 'Dutch Flight', wat eigenlijk ook wel in de lijn der verwachting lag. Bij de andere teams kon je duidelijk zien dat de 4-way-ervaring een goede basis is voor leuke 8way-sprongen. Wel werd bij de moeilijke figuren duidelijk waarom er voor een goede 8-way getraind moet worden.

UITSLAGEN 8-WAY naam Dutch Flight Looney Tunes Zwart Skunk Zaad Kluts Kwait TZE

rondes 5 8 7 7 3 5 1 1 1 0

8 8 2 3 1

0 4 4 1 0

7 6 5 1 1

7 6 4 2 1

7 6 5 3 1

8 2 1 2 1

totaal 50 46 29 14 6

te nemen. Maar wat gebeurde er niet allemaal tijdens die sprong: een mooie opbouw naar de long diamond, tijdens de inter naar de optic veel verwarring gevolgd door een funnel. Het eerste punt werd Zaterdag was het redelijk weer en weer opgebouwd maar nu was de konden er een paar ronden ververwarring compleet en werd er sprongen worden. Direct in de eer- doorgegaan zonder dat het figuur ste ronde was het al bingo, 'Dutch lag en dus wederom een bust. Het Flight' bleef, mede door een video- daarop volgende punt lag net buibust, steken op vijf punten en ten tijd, score nul punten. Een stond hiermee direct op twee pun- goed gesprek en een flinke nachtten achterstand. In de tweede ron- rust zouden nodig zijn om weer gede werd deze achterstand terugge- motiveerd door te gaan. bracht met één punt door een fraaie score van acht. De overige Na een geslaagd feest begon de teams maakten leuke sprongen zondag met slecht weer, maar nog net voldoende om te kunnen sprinmaar de voorsprong van' DF' en 'Looney Tunes' nam verder toe. In- gen. 'Dutch Flight' sprong zeer tussen werden er allerlei varianten goed en liep met elke ronde één bedacht op de namen van de deel- punt in op 'Looney Tunes'. Na ronnemende teams zoals 'Zwart Meu- de zeven was de achterstand teruggebracht tot twee punten. Het rend Zaad' en 'Dutch Fright'. verspringen van alle tien ronden op De vierde ronde verliep zeer deze manier zou winst betekenen. vreemd. Het team 'Looney Tunes' Maar door het verslechterende weer en de mix met de Pink-Boogie kwam goed uit de startblokken, ontstond de situatie dat er nog maar had moeite met de opbouw maar één sprong overbleef voor van de long diamond, wat overigens een moeilijk figuur is en de 'DF' om hun achterstand goed te maken. De organisatie gooide ook meeste teams voor problemen nog eens de knuppel in het hoenstelde. Zij scoorden vier punten, waardoor er voor 'Dutch Flight' een derhok door beide teams bij elkaar kans was om de eerste plaats over in de skyvan te stoppen.

druk en gonsde het van de geruchten. Funnels, geen goede sprong van 'Looney Tunes'? De gezichten van de leden van 'Dutch Flight' spraken (hoopvolle) boekdelen en sloegen even later om in blijdschap nadat bekend werd dat zij toch de eerste plaats hadden overgenomen. Felicitaties over en weer, maar er kon nog niet echt gejuicht worden. Het weer verslechterde snel waardoor het volledig verspringen en daarmee de geldigheid van ronde acht in gevaar kwam. De andere teams sprongen door de soep heen en hadden maar gedeeltelijk zichtbare beelden, maar een rejump werd door een flinke stortbui onmogelijk. Omdat deze laatste sprong geen wijzigingen meer kon geven in de stand van deze teams; 'Zwart Skunk Zaad' stond derde en zou dat ook blijven met een mooie score; besloten zij de score te accepteren die ze hadden tot op het moment dat de beelden grijs werden. Dit sportieve besluit had na de prijsuitreiking tot gevolg dat menig 'DF'- lid toch wel het nodige bier uitdeelde. Het wachten was nog op de definitieve uitslag, maar toen deze bekend werd, was het duidelijk dat 'Dutch Flight 'Nederlands kampioen was geworden, een acht in 'Looney Tunes' begon de druk te de laatste ronde gaf vier punten voelen en was gespannen; zij had- voorsprong op ,Looney Tunes' . den voor het geheugen een straight tien punter uitgelopen en 'Dutch Flight 'heeft met deze wed'DF' een vijfpunter met een slotstrijd een gemiddelde gesprongen switch voor vier personen. 'DF' van 6.25 en dat is, voorzover de ging voor deze laatste kans om boeken teruggaan, de hoogste scohun trainingseffort beloond te zien re op de Nationals ooit. met het kampioenschap, in de we- Gezien het scoreverloop tijdens detenschap dat 'it ain't over till it's ze wedstrijd lijkt het goed mogelijk over'. dat zij op de wereldkampioenOp de grond was de spanning ook schappen boven de zeven punten te snijden, de pink nam gas terug gemiddeld uitkomen en kan er een en het aftellen was begonnen, serieuze gooi gedaan worden naar een laag wolken tussen de toehet Nederlandse record van negen schouwers en het vliegtuig verpunten in tijd. (In de training is al hinderde een duidelijk beeld van eens een elf gescoord.) deze laatste wedstrijdsprong. Op ongeveer 5000 ft kwamen ze onHierbij bedanken de leden van der het wolkendek uit en leek het 'Dutch Flight 'al diegenen die hen alsof' DF' een kleine voorsprong en het project hebben gesteund en had, maar niet de twee punten die in het bijzonder: het zouden moeten zijn. De spanning bleef, want niemand wist hoe Bob Hallet van Skydive DeLand, het exact gegaan was, 'Looney Tu- Pim en Caroline van Caroline nes' landde eerst en liet niets los Rigging and Suits, over hoe het was gegaan. 'Dutch Derek Thomas van Sunpath Products Inc. Flight' landde tevreden over de goede sprong waarmee ze de naBecky Gaebel van Performance Designs Inc. tionals afgesloten had. Maar bij de video werd het ineens

E-


NEDERLANDS DAMESRECORD 1997 Het oude record van 1993 boven Eindhoven blijft voorlopig bestaan: een 25-vrouw. door Anita von Eugen en lngrld Zoetmulder

. en twee punten. Dit alles keurig op video vastgelegd door Leo de Bruin en Max De dames die zich hadden opgege- Dereta. Kees Debie deed ook ven om mee te doen, waren allevideowerk in maal vast van plan om dit record Eindhoven sate verbeteren. Beide trainingsweekeinden op Teu- men met Leo. Route 66 had ge werden enthousiast en kundig begeleid door coaches Arie Slob voor iedereen een T-shirt met en Arnold Collenteur. Door de opdruk Teuge Cspringsters zijn er gemiddeld tien oefenskydives gemaakt. De zon208B en Eindhoven C-130. dag van het eerste weekeinde werd afgesloten met een 14-vrouw Op de dag zelf,

Eindhoven International Airport dus, konden we helaas rnaar twee sprongen rnaken uit de Hercules. Te weinig orn 'even' een record neer te leggen. Afzeggingen waren er ook, zodat we rnet rninder ervaren springsters ornhoog gingen. Wel een historisch gebeuren, omdat dit de eerste keer was dat er door burgers uit een Nederlandse Hercules gesprongen werd.

Hoezo slecht weer. .. ?

We hopen in de toekomst nog vele malen gebruik te kunnen maken van deze fantastische vliegtuigen. De Hercules en ook de Chinook zijn nl. de enige platformen waaruit we een formatierecord kunnen neerleggen, de rest is te klein.

De exitfoto hierboven is van Leo de Bruin en de groepsfoto van Kees Debie.

Dank ook aan Koos Verhaar en lgor van Aperen voor hun inzet en organisatie.

a

IN MEMORIAM TON BOGERS Op 28 juni heeft Ton zijn gevecht tegen de slopende ziekte, die hem in zijn greep had, moeten opgeven. Hij mocht slechts 46 jaar worden. Ton, lid van de POPS-NLen teamlid van Surprise, begon begin 1968 -nu dus bijna 30 jaar geleden- met parachutespringen. Sinds die tijd was het zijn grote passie en was hij een van de promotors van onze sport. Initiatiefnemer voor de uitgave van een aantal prachtige kalenders, T-shirts en andere zaken, waarvoor hij zich het vuur uit de sloffen liep. Mede daardoor kreeg het parachutespringen in ons land een bredere bekendheid.

De meeste buitensporten kun je nog goed beoefenen als het weer eens niet zo mooi is. Bever Zwerfsport heeft voor kampeerders, kanoërs, klimmers, vogelaars en wandelaars -kortom voor elk buitenmens- een uitgebreid assortiment funktionele weer & wind kleding: heel veel waterdichte ademende jacks (o.a. Helly Hansen, lenson, The North Face, Moonstone en Sprayway) fleece-warmtekleding, sportondergoed. Daarmee rustte Bever Zwerfsport al meer dan 80 expedities uit!

48EYER® ~W'ERFSPORT Ovt-dooY' It'lt'Iolla-toY'ç Den Haag Calandplein 4 • Rotterdam Adm. de Ruyterweg 33-35 Utrecht Batijelaan 10-12 • Arnhem Utrechtsestraat 3-5 Haarlem Zijlweg 63 • Breda Wilhelminastraat 22 Apeldoorn Stationsstraat 134 • Hilversum Havenstraat 16 AmstFrda~ Stadhouderskade 4 • Steenwijk Woldmeentherand 11 Gro01ngen St. Jansstraat 17 • Alkmaar Kanaalkade 53

Zelf was hij in het bijzonder actief met precisie en formatiespringen. Niet alleen in wedstrijdverband, maar ook voor zijn persoonlijke beleving en het leggen en onderhouden vansociale en internationale contacten. Daarbij maakte hij niet alleen sprongen uit allerlei typen vliegtuigen en helikopters, maar ook de ballon en ultra-light staan in zijn logboek. Dat Ton binnen onze parawereld een apparte plaats innam, bleek tijdens de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst, waarbij eveneens vele collegae uit binnen- en buitenland afscheid van hem namen. Met name de serene stilte tijdens de daarbij gesprongen 'lost man' sprak boekdelen. In onze herinnering zal Ton's levenslust, zijn bourgondische inslag en de gezelligheid, die hij ten toon spreidde, blijven voortleven. Wij hebben niet alleen een grote vriend maar ook een van onze coryfeeën verloren. Mede namens het bestuur van de POPS-NLen de parateams Surprise sr. en jr. wens ik Rian, Tjeu en Sander de sterkte om door te gaan. Victor Spaan


·

Charlle Chute Shop wordt SPRANG

fRlllfCHUTE

Ift STORE

CAPELLE

Sinds 1Mei, heeft Charlie Chute Shop een nieuwe eigenaar. Het is de 35 jarige ErikTol,die met veel enthousiasme de zaak heeft overgenomen. Het bekende en het nieuwe van de zaak zijn terug te vinden in de naam:

r'RlrUCHUTE t: nSTORE ZELFSTUDIE Nu is ERIKCHUTESTOREnog gevestigd op verschillende locaties. Maar het ligt in de planning om in het begin van het nieuwe jaar de gehele werkplaats te huisvesten in Sprang-Capelle. Voor alle herstelwerkzaamheden, inspecties en keuringen kan men dan op 1 adres terecht. ErikTol: Dat is voor mijn klanten en mij toch het prettigst.

"Charlie kreeg het te druk met andere werkzaamheden. Omdat ik bij hem zo'n 3 jaar stage heb gelopen,was de overname misschien wel zo bedoeld", aldus Erik. In het voorjaar behaalde Erikna 3 jaar hard studeren zijn verdiende riggers bevoegdheid nr. 33". Maar nu ben ik dan ook perfect op de hoogte van alle systemen, routings en voorschriften."

EIGEN PLEK ERIKCHUTESTOREis een nieuw bedrijf, met een enthousiaste en vakkundige eigenaar. Die overigens zelf fanatiek springer is bij Paraclub Hoogeveen. Regelmatig is Erikop bezoek bij andere paraclubs, om daar een sprong te maken.

ERIK CHUTE STORE is leverancier

van

ERIKCHURESTOREis telefonisch en per fax te bereiken onder nummer 0416-278723.

00,

AIRTEC TOMAS SPORTS SQUARE ONE PARAGEAR PISA

I

voor slechts 195 gulden 365 dogen

verzorging van je materiaal.

Maandag

brengen,

Kleine reparaties

vrijdag holen.

GRATIS.

WERKZAAMHEDEN

Inspectie en repack 24 uur spring klaar.

In de volledig geconditioneerde werkplaats staan diverse machines voor licht en zwaar herstelwerk. Binding, harnas, en containerwerk zijn een paar werkzaamheden die Erikuitvoert. Ook is ERIKCHUTESTORE uitgerust met de FXC-testkamer. De verplichte 4 maandelijkse test wordt hierin compleet uitgevoerd. Niet voor niets heeft ERIKCHUTESTOREklanten verspreid over heel Nederland. Klanten kunnen bij ERIKCHUTESTOREeveneens terecht voor de aankoop van een complete uitrusting of delen hiervan en aanverwante kwaliteits artikelen.

Deze ONDERHOUDSAANBIEDINGvan 195 gulden, geldt voor 1 pin, 2 pin, of poptop. Met of zonder AAD.

na reserve opening

binnen

••••.....ERIK ••••••.

CHUTE STORE valschermtechilicus Erik Tol lijster 50 5161 ST Sprang-Capelle tel/fax 0031 (0)416-278723


_

•.••.~

-

••

-

0;'!1"

INTEGRATIE OF FLEXIBILITEIT ... PARACHUTESPRINGEN? Je vraagt je wellicht meteen af wat heeft deze titel met onze sport te maken? In eerste instantie niets, maar het was de eerste insteek voor een marketingstrategie waarin parachutespringen een steeds grotere rol is gaan spelen. door

Wim de Gier

De foto boven toont ons de sprong boven de ArenA. Daaronder een van de trainingssprongen boven Texel. Hieronder de square met reclame.

meld en zaten we op een zeer koude doordeweekse dag op Texel om met z'n tienen minimaal zeven sprongen te maken. Simon had negen blauwe 'boeren' leerlingenoveralls beschikbaar gesteld waardoor Even terug in de tijd: Begin vorig jaar kreeg iedereen van we ons logo nog meer konden beConsist, het zelfscheppend systeemhuis van Financiële en Perso- naderen en ondanks de zeer nele Informatiesystemen waar ik als consultant werkzaam ben, een harde wind liet mailtie met het verzoek om ideëen hij speciaal voor door te geven voor een groot con- ons het centrum open. Deze 'jumpsuits' waren, voor de lichte gres in juni '96 in het congresgespringers zoals ik, niet echt makbouw in Den Haag. Het thema kelijk om b.V. Martin van den Brawas: Integratie of Flexibiliteit. Het kel bij te houden, maar gelukkig zou een grote happening worden dat we lood uitgevonden hebben. met gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland voor huidige Na deze schitterende en zeer helen toekomstige relaties. Je begrijpt dat ik hier meteen op in dere dag is al het ruwe materiaal 'sprong' met een idee om iets met door een professioneel bedrijf in onze sport te gaan doen. Eén van elkaar gezet in nauw overleg met onze marketing afdeling. Het logo de twee directieleden wilde wel komt in deze film vaak uit een 'oneens weten wat ik daarbij voor ogen had. Nu hebben wij een logo verwachte hoek' in beeld en je ziet van negen blauwe ballen in een cir- de relatie van de springers met dit kel. Ik had twee negenmanssterren logo. Ook is hiervoor speciaal muuitgesternpeld: één vast en één no ziek gecomponeerd waardoor het contact en de relatie met het the- voor een leek echt een zeer specma was gelegd. De no-contact ster taculaire promotiefilm is geworden. Wat mij vooral zeer opvalt, is dat is de flexibiliteit en de vaste ster de makers beelden hebben genode integratie. Dit bleek een schot men die wij als springers zeker in de roos en in no time kreeg ik niet zouden hebben laten zien. het verzoek om dit te realiseren. Maar in het licht van het thema en Eerst heb ik Henny Wiggers bena- het 'onverwachte' zijn deze shots derd om het op video vast te legzeker de moeite waard. gen en hij had toen als één van de Tijdens het congres is de film twee eersten in Nederland de mogelijkkeer vertoond op een zeer groot heid om sprongen met een digitale scherm met de volumeknop 'vol' camera vast te leggen. Voor ik het open waardoor het echt goed over wist, had ik negen springers verza- kwam. De eerste spreker was één van de directieleden en hij legde tijdens zijn betoog vaak de relatie tussen de springers en het thema.

niet tot stand doordat er een kabeltje tussen de zender en de camera van Henny gebroken was. Ook hadden we een tweede springer nodig om eventueel Henny te vervangen, Martin van den Brakel, die hierdoor één van de sprongen van z'n leven heeft gemaakt. Voordat ik binnen in het stadion was geweest, was ik er van overtuigd dat ik dit wel zou willen doen, maar eenmaal van binnen uit leek mij dit niet zo'n goed plan omdat het dak te dik is en vol hangt met stalen balken e.d. Ik heb nu bijna

1000 sprongen en heb tientallen demo's gesprongen van het relatief eenvoudige Goffert stadion Na dit congres wilde Consist meer t/rn een kruispunt midden in Den Haag maar de ArenA is echt wel en omdat wij een aantal business even wat anders en zo'n demo is seats hebben in de Amsterdam ArenA wilden wij bij de opening van maar voor een aantal springers in de ArenA een sprong van 'ons Pa- Nederland weggelegd. Henny en Martin zijn beiden in de ArenA gerateam' aanbieden. Het plan was land en de andere zeven springom tijdens de vrijeval een live straalverbinding te hebben met de (st)ers inclusief ondergetekende ArenA zodat deze beelden op de op het traningsveld vlak naast het Videowalls in het stadion live te stadion. De organisatie van deze demo was zien zouden zijn. Daarna zou er een springer met een reclamechu- enorm, denk aan Schiphol, de te door het dak naar binnen gaan. straalverbinding, de ArenA met al z'n aanloopproblemen enz. enz. De Helaas kwam de straalverbinding

~,

- ~__ - ._0

demo was tijdens de tryout dagen en we hopen in de toekomst nog een keer zo'n sprong te mogen uitvoeren. In het kader van de promotie van een nieuw product (met de naam Cockpit) heb ik reeds een aantal demo's gesprongen met een Stiletto waarin onze naam staat, waarna ik een presentatie geef over dit product. De link tussen het verlaten van een Cockpit en ons product is dan natuurlijk zeer snel gelegd.

Ik ben er van overtuigd dat wij in de toekomst veel meer commerciële uitingen gaan doen waar onze parasport gebruikt gaat worden. Daar draag ik natuurlijk graag mijn steentie aan bij. Dit stuk heb ik vooral geschreven om te laten zien hoe snel een balletje (lees chute) kan gaan rollen. We zouden onze sport, in deze rnaatschappij waar marketing niet meer is weg te denken, veel meer kunnen benutten om bedrijven o.a. hun marketingdoelen te laten realiseren. En dat hoeft echt niet alleen door bedrijven à la Sony, zoals dit verhaal duidelijk maakt.

a


DUTCH FLIGHT LEEFT!!! Na drie jaar is het dan eindelijk zover, Outch Flight (OF) is gestart en wel flitsend met een stage van drie en een halve week in de USA, Skydive Oeland en een week in Gap (Frankrijk) . door Bert Ham

De foto rechts is genomen na de NKP op Hoogeveen en toont de leden van OF: staand v.l.n.r. Wouter Konijnenburg, Paul Hofstee, Alex Egberink, Marc Hoornweg, Peter Cortel en Bob de Vries; zittend Bert Ham, Jaap van Rijswijk, Bert Hajée, Mike Pennock en Erik Rensink. Hieronder een trainingssprong boven Gap. De foto's op de volgende bladzijde zijn van trainingssprongen in OeLand. Alle foto's zijn van Bert Ham

Voor diegene die nog niet weten wat Dutch Flight inhoudt (wat wij ons eigenlijk niet voor kunnen stellen) toch maar even wat historie, Dutch Flight is een project dat zo'n drie jaar geleden in het leven is geroepen door een aantal enthousiastelingen binnen formatie-springend Nederland. Het project heeft als doel Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op de Nederlandse kampioenschappen (NKP), de wereldkampioenschappen en de wereldcups (WK/WC). Dit wordt bereikt door het garanderen van een constante stroom van springtalent en gerichte coaching (een soort kernploeg met achterban). De noodzaak van het project werd

Reisverzekeringen specialist in verzekeringen voor (Para- )sport zoals speciale OngevallenUitrusting- en Reisverzekeringen Nieuw Baarnstraat 5·3743 BN BAARN Tel: 035 - 541 3635 • Fax: 035 - 542 33 75

dit jaar nog eens benadrukt door het zeer onfortuinlijke uiteenvallen van het viermansteam The Godfathers. Voor de springers uit dit team bestond de rnogelijkheid om direct in te strornen in de selectieprocedure van OF. De door hun gedane investeringen gingen hierdoor

niet verloren. Inmiddels telt OF al veertien springers, waaruit de eerste OF 8-way gevormd werd. Binnen dit groepje van veertien bevinden zich een aantal welbekende namen uit het formatiespring-wereldje en deze mensen fungeren als backbone voor het project. Het is de bedoeling om zoveel en zo snel mogelijk OF uit te bouwen met nieuw talent. Dit nieuwe talent zal gezocht worden op de diverse clubs in Nederland (opgeven als individu kun je je natuurlijk altijd bij de KNVvL afdeling Para). Zo kan de continuïteit van kwaliteit en kwanti-

teit voor het Nederlandse 4- en 8way (mogelijk in de toekomst zelfs 16-way) springen worden gegarandeerd. STAGE DELAND, FLORIDA In maart was het dan zover. Na wat weekeinden in Nederlands winterweer getobd te hebben, zijn we rnet negen springers en twee videomannen (Bert Ham en Mike Pennock) vertrokken naar het warrne Florida. Van de overige springers hadden er vier voor vertrek besloten zich toe te leggen op 4-way en één lid 'De Bob de Vries' (vraag Bob maar waarorn) moest kiezen tussen een WW-uitkering of keihard werken; de keuze was duidelijk. Tot aan het vertrek was de grote vraag voor een aantal leden van de selectie 'wie is Joop van Rijswijk en hoe herkennen we hem op Orlando' (Joop was met reden afwezig op alle vergaderingen van OF en moest zo nodig met een aparte vlucht naar de USA). Eenmaal in Amerika wezen alle neuzen dezelfde kant op en was onder leiding van coach Solly Williarns Dutch Flight in goede handen. We zijn begonnen met 4-mans basics, vervolgens 8-mans basics, randoms, blocks, en wedstrijdsprongen . Er is hard gewerkt, zo' n acht sprongen per dag, veel creeperen en er werd een ongelofelijke schat aan nieuwe inforrnatie verwerkt (knippen en plakken). Na het trainen maakten we de plaatselijke Pizza Hut, Chinees of Mexicaan onveilig en werden wij,

maar vooral Erik Rensink (bij de Chinees) graag geziene gasten. Op de dropzone was er, dankzij een Braziliaanse recordpoging bijna elke avond gratis bier, waar we gezien ons strakke trainingschema vaak maar net even tijd voor hadden. Aan zieken hadden we helaas geen gebrek. Het variëerde van verkoudheden (Alexander Egberink, Bert Hajée en Paul Hofstee), geblesseerde schouders door de exit, gekneusde ribben door een zich wat al te enthousiast openende hoofdkoepel van Johan Wieken, tot een gebroken been door een ongelukkige landing van Koen van der Venne. Hierdoor werden door Wouter Konijnenburg en Marc Hoornweg de rneeste teamsprongen gemaakt (zij zullen het wel nodig gehad hebben ... ). Het gevolg was dat we op één dag met wel drie standins sprongen. Hierdoor kennen we het begrip 'Arthuro-dive' (hij keyde nl. sneller dan dat de figuren konden worden neergelegd) en sprongen we op dringend advies van Paul Hofstee met ene Pamela die eigenlijk Irene heette (een zeer talentvolle springster van de voorrnalige Noorse 8-way). De avond voor een vrije dag konden we de sociale contacten nog wat versterken in de Blind Pig die op loopafstand van ons huisje was of op het feest van Jan de Wit (eigenlijk John le Blanc, eigenaar van Performance Design). Op de rustdagen zijn nog diverse pretparken bezocht en een windtunnel die met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen was.


Ondanks de nodige medische tegenslagen hebben we een uitermate geslaagde trainingsstage gehad waarbij we 107 trainingssprongen hebben gemaakt. We zijn als groep naar Amerika vertrokken maar als team teruggekeerd! STAGE GAP FRANKRIJK Na twee wedstrijden in Nederland, ĂŠĂŠn op Eelde en de Tomscat Trophy op Rotterdam, waarin we nog net niet aan de WK-limiet voldeden, werd het tijd om de punten op de I te zetten. Dus reisden we begin juni af naar Gap om ons voor te bereiden op de nationals. De keuze van coach viel (doordat Solly elders verplichtingen had) op Mike Brook. Hij is een zeer getalenteerde en goed Engels sprekende Fransoos van Nieuw-Zeelandse afkomst en lid van de Franse 8way sinds 1993. Voor OF concentreerde Mike zich op de finesses van de 8-way; kort gezegd 'take a reference and stay cool'. De randoms werden tot in

het kleinste detail uitgewerkt en de bloks gefinetuned. Hier kregen we door het veel te slechte weer dan ook alle tijd voor. Ook werden de slecht-weer-dagen gebruikt om de nodige 8- en 4-way video' s te bekijken, een squash- en tafeltenniscompetitie aan te gaan en werd in het plaatsje Briancon in vier uur tijd een burcht bestormd waar in 1800 nog 100 jaar over werd gedaan. In de resterende vier dagen werden nog even 32 teamsprongen gemaakt. De laatste twee dagen werden zelfs packers ingezet om toch maar zo veel mogelijk te kunnen trainen. Na deze stages gaan we in ieder geval vol goede moed naar de NKP(zie het artikel van de NKP). Dutch Flight zal proberen om voor nu en voor de toekomst een goede basis neer te zetten voor het FSspringen in Nederland.


l~ I/%is,,\

... fAAAeH w~ ket voor je (H! THE. fAM(HUTE. <ASE. We'*rl««t{ eH w(Hkel Vl(eSJvel~ Te\1SJe..• We~er1A,H~ fo{Öl-1{ '77 ..• 7J'0 A~ TweUo TelefoOH: oH J2-J ,,2.1

~ ~ ~ a::

fM: oH J2-J 2.OJ&

-'"

E.-WlA,«: fA,nUA,{e@fLHet

>

~ ~Vi o

~L-

~

Mttr 11Ij'01"M«t{t villd. jt of OIIU ko~tf«,t: ktty: II\itwPw«18.W~.\itwtlltt.lI\1 «n,(k\iu(<<{tlr «r«(k\iu(<<{t.kt1t41

r


MATERIAAL Nieuws over Para-Accessoires nele gevoerd (we hebben hem er nog nooit zo neljes bij zien lopen). Billy laat zowel de propack als de flatpack vouwmethode zien. Verder krijg je waardevolle tips en technische informatie. (Duur: 35 minuten. Prijs: f 65,-.)

VIDEO Freefly Clowns chronicle 2 - Frontier Produkties De teams zoals de Free Fly Clowns, the Flyboyz en de Groove Family Psychos hebben op deze video niet alleen aandacht besteed aan het freeflyen, maar ook aan base jumpen. Een flatgebouw in Seattle, een hoogspanningsmast in Kentucky, een brug in Zuid CaliforniĂŤ en massieve kliffen in Mexico worden massaal gebruikt als adrenaline drempel. Een dosis humor gecombineerd met een band vol spectaculaire free fly moves (een 8 way sequential) toveren deze band om tot de meest radicale skydive video van dit moment. (Duur: ongeveer 30 minuten. Prijs: f 123,-.)

BOEK Falcons - Peter Hearn Kapitein Peter Hearn richtte in 1961 het militaire vrije val parachutisten team de Falcons op. Gedurende de 30 jaar dat hij parachute instructeur was, bleef hij steeds bij dit team betrokken. In 'Falcons' vertelt hij in woord en beeld op levendige wijze het verhaal van het Royal Air Force Parachute Display Team, een van meest vooraanstaande demoteams in de luchtvaartwereld. Een anekdotische schrijfstijl en een spannende selectie van foto's roepen een beeld op van de ontwikkeling, het drama, het vakmanschap en de militaire skydiving spirit van het hoogste niveau. (Zachte kaft, full col or, 128 pagina's, prijs f 48,50.)

VIDEO Fly like a pro - Pier Produkties Helaas worden jaarlijks honderden springers meer of minder ernstig gewond terwijl ze toch een goed geopende parachute boven hun hoofd hebben. Zij hebben te maken met een koepelbotsing of een erg harde landing al dan niet 'gehooked' . Dat is jammer, want met wat meer ervaring in het vliegen en wat BOEK meer kennis van de aerodynamica is dat niet nodig. In 'Fly like a Pro' geeft Pier Produkties een aantal in- Demo Details - Byron T. Dormire terviews met leaders uit de sport. Je krijgt wat menin- Als je demo's springt of dat aan het leren bent, is dit VIDEO boek een must om te lezen. Verdeeld over 10 hoofdgen en vooral de basics van het vliegen onder canoMarco & Bruno 3d flying - Bruno Brokken stukken schrijft Byron over sponsors, het papierwerk, Marco Manna en Bruno Brokken zijn een team apart py. Wat aerodynamica tips en trucs voor het spotten en een begrip in de freestyle en freefly wereld. Wat zij en om te zien of je nog wel of niet de dropzone haalt. de show attributen, werken met rook en vlaggen, samen kunnen, doet niemand ze nog na. Bij het pro- (Duur: 35 minuten. Prijs: f 65,-.) duceren van deze promotieband hadden zij de Wereld Kampioenschappen in Turkije voor ogen. De opVIDEO 'look Out below' - Flanigan Produkties brengst van deze band komt dan ook het team ten 'Look Out below' is een Amerikaanse video over skygoede. Of zij op de WK ook met elkaar zullen springen, is nog de vraag, intussen is dit driedimensionaal diving gericht op kinderen tussen de 6 en 10 jaar. In de hoofdrol drie kinderen en een hond 'Katie' die van genieten. een dame een rondleiding krijgen op het paracen(Duur: 8 minuten. Prijs: f 65,-.) trum. Zij legt de kinderen op eenvoudige wijze uit wat er zoal bij het springen komt kijken. Michael McGoVIDEO wan vertelt en laat bijvoorbeeld iets zien over fotograPack like a Pro - Pier Produkties De firma Pier Produkties werkt nauw samen met be- feren in de vrijeval. Ondertitel is: opvoeding en entertainment op 13.000 voet. Een deel van de opbrengst kende mensen uit de sport en zij volgt de banden die Skydive University maakt. De opzet is snel en van de tape gaat overigens naar het plaatselijke dierenasiel. simpel en daardoor ook zeer betaalbaar. Voor 'Pack like a Pro' wordt rigger Billy Weber uit DeLand ten to- (Duur: 25 minuten. Prijs: f 65,-.)


show landingen, het runnen en formeren van een team, de verzekering en nog veel meer. (Zachte kaft, A4 formaat, kleurenfoto's, ongeveer 90 pagina's dik en kost 50 gulden.)

BOEK Fallschirmsport - Alex Huber + Ingrid Krauss Fallschirmsport is een Duitstalig leerboek. Het is het officiële leerboek van de Duitse en Ostenrijkse Aeroclub (zoals bij ons de KNVvL afdeling para). Het is een heel duidelijk leerboek. Een zeer volwaardige tegenhanger van het beroemde Amerikaanse handbook van Dan Poynter. Het is zelfs meer bij de tijd en richt zich ook op allerlei praktische zaken en vragen waar je in het begin mee kunt zitten en waar je in de opleiding niet of weinig infomatie over krijgt. Zoals bijvoorbeeld: weerkunde, aerodynamica, je hebt je A of B brevet en wat nu, het springen op vreemde dropzones, eerste hulp, de aankoop van eigen materiaal, het springen in de bergen. Verder zijn er zo'n 13 hoofdstukken gewijd aan de opleiding zoals die in Duitsland en Oostenrijk gegeven wordt. Daar staat de informatie in die je nog wel eens na wilt lezen. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, zijn hierin

ook de Duitse en Oostenrijkse luchtrecht voorschrif- hoeveel teamsprongen, camerasprongen enjof ten in een apart hoofdstuk verwerkt. Naast een Enjumpmaster sprongen je gemaakt hebt. gels nu eens eens Duitstalig boek voor de mensen Vereisten voor de computer: PC in DOS, EGAof VGA die dat makkelijker lezen vinden. monitor en 1 Mb harddisk ruimte. (Zachte kaft, iets groter dan A5 maar heel handzaam, Prijs voor een 3,5 floppy disk is 45 gulden. veel kleurenfoto's, ongeveer 265 pagina's dik en kost 55 gulden.)

Skytronic pouch Voor de Skytronic die niet in helm of cap gedragen wordt, heeft de firma ParaSport Italia een speciaal zakje ontworpen. De opening zit aan de bovenkant (dus hoe dat nu met headdown vliegen moet, weet ik niet). De voorkant is doorzichtig, dus is de display afleesbaar. Kosten 33 gulden.

Trees van Mierio BOEK Blue Sky Pocket Guide - Blue SkyjPeter Schäfer In de pocketgulde een overzicht van alle springclubs en sprongplaatsen in Duitsland en dat zijn er heel wat. Daarnaast ook een overzicht van fabrikanten, handelaren en riggers en veel praktische tips. Een handig A5formaat boekje (zeker als je vaker in Duitsland springt) van zo'n 290 pagina's voor maar f 20,-. SOFTWARE Logboek programma - Dan Poynter Met dit logboek programma tel je automatisch je vrije val tijd op, je kan rnakkelijk een speciale sprong opzoeken, het laat je alle totalen zien maar ook gemiddelden, minima of maxima van de gselecteerde data van die groep sprongen. Dit logboek houdt ook bij

SUBSCRIBE

PARACHUTING'S

TO:

NEWSMAGAZINE

The colorful magazine about the equipment, techniques, events, peopte and places of sport parachuting. Free sample copy upan request. Foreign subscription rates tor 12 monthly issues: US$26 (surface mail) or US$48 (air mail). Pay by credit card (Visa, MasterCard or AmExp), by International Postal Money Order, or by U.S. currency. Satisfactien guaranteed or your money back. Order today.

Skydiving Magazine 1725F Lexington Ave. Tel: 904-736-4793

• DeLand, FL USA 32724 • Fax: 904-736-9786

Materiaal-technische Tips een jaar meegaat. Dat is niet mis, want die speciale batterijen die de fabrikant aanraadt (Duracell PX28) zijn niet goedkoop. In de fotoshop koop je ze voor Een (mechanische) hoogtemeter is een teer instrument. In de zomer als er veel gesprongen wordt, krij- f 39,95. De fabrikant (Cool&Groovy) raadt overigens gen we veel hoogtemeters binnen die niet goed func- af om de goedkope versies voor de Time-Out te getioneren. We merken, dat niet veel mensen zich rea- bruiken. Het vervangen van de batterij gaat niet altijd goed. liseren hoe je het beste een hoogtemeter kunt behandelen. Je kunt je de teleurstelling van een kapotte Een paar tips: hoogtemeter besparen als je rekening houdt met een 1. Je haalt de oude batterij eruit en wacht even voordat je de nieuwe erin zet. paar eenvoudige gegevens. Je kan de kans op een kapotte hoogtemeter verklei2. Bij het inzetten van de nieuwe batterij moet je erop letten dat je hem er in één keer inzet. nen, door ervoor te zorgen dat je hem niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Met je hand tegen de kist 3. Krijg je een vreemde toon? Haal hem er uit en probeer het na een half uurtje nog een keer. of van de vouwtafel op de grond. Niet dat hij meteen bij ieder stootie kapot gaat, maar als je pech hebt bij 4. Als je nog een oudere Time-Out hebt, kun je methet vallen of stoten, kun je het asje beschadigen. Dat een van de gelegenheid (alle schroefjes zijn los) gebruik maken door te kijken of het geluid op zijn staat dan krom of breekt helemaal af. Ook kan de hardste stand staat, door het jumpertje te verzetnaald krom raken en tegen de wijzerplaat vastlopen. Zand en vuil zijn ook bekende boosdoeners. ten. 5. Let er wel op: hoe harder het geluid hoe meer batterij hij gebruikt. TIME-OUT BATIERIJEN 6. Als het niet lukt met die" .batterij kun je altijd (gratis) bij ons terecht. De Time-Out heeft weer een nieuw jasje gekregen. Standaard komt hij nu ook met een aansluiting voor CYPRES BATIERIJEN EN 4 YEARS CHECK een ledje. Dat kost niets meer. Het ledje zelf kost wel wat: zo'n 75 gulden. Dat is wel iets goedkoper We merken dat veel springers nog steeds verrast zijn dan de Dytterleds van Larsen & Brusgaard. Deze zomer worden er volop Time-Out batterijen ver- als blijkt dat hun Cypres een vierjaarscheck of nieuwe batterijen nodig heeft. Omdat het heel handig is op vangen. Dus blijkt dat hij gemiddeld een half jaar tot HOOGTEMETER KAPOT?

dat soort dingen voorbereid te zijn, hier nog even de regels: Batterijen De Cypres batterijen moeten elke twee jaar vervangen worden. Dat gebeurt bij een inspectie en repack omdat dan de reservecontainer geopend wordt. Dus valt die twee jaar binnen de tijd dat een inspectie en repack geldig is, dan worden ze automatisch vervangen. Batterijen kosten 155 gulden. Dat is veel geld, dus ook voor je rigger veel geld om te investeren. Zorg dat jouw rigger vantevoren weet dat jij ze nodig hebt. 4 jaar check De vierjaarscheck moet elke vier jaar gebeuren. Dat mag plus of min drie maanden zijn. Zit je daarbuiten, dan gelden weer andere tarieven. Voor de vierjaarscheck moet het gehele apparaat uitgebouwd worden en naar de firma Airtec in Duitsland gestuurd worden. De testen nemen zo'n twee à drie weken in beslag. Kosten van de operatie 370 gulden. Ook makkelijk om daar geestelijk op voorbereid te zijn. Je zit bovendien dus twee à drie weken zonder automaat en moet daar dus vantevoren een afspraak over maken met je rigger als dat slecht uitkomt. Trees van Mierio


Veiligheidsbulletin 97-02 Betreft Thomas Sports reversed risers. Probleem Alle rigs, voorzien van Thomas Sports reversed risers, zijn met onmiddellijke ingang geground, totdat de hieronder omschreven test is uitgevoerd. Doordat de dimensies van de ringsettings op de risers afwijken, bestaat de mogelijkheid, dat de riser niet released, dan wel, dat de kracht, die nodig is om te releasen dusdanig hoog is, dat releasen niet mogelijk is. Oplossing De hierna omschreven test dient te worden uitgevoerd. Test De springer, die de uitrusting gebruikt, dient volledig omgehangen opgehangen te worden met behulp van de connectorlinks op dusdanige wijze, dat zijn voeten net boven de grond zijn. Aan beide kanten van de springer dient een helper te staan, voor het geval, dat de springer tijdens het maken van de breakaway ongelukkig terecht komt. Voordat de springer de procedure uitvoert, dient er gewicht toegevoegd te worden, om de G force te simuleren, die ontstaat tijdens een spinning malfunction. Dit wordt gedaan, door twee mensen aan het

14/6/97

hamas te hangen ter hoogte van de heupjbeenbanden (driemaal het lichaamsgewicht dus). Overtuig je ervan, dat de riserverbindingen aan het ophangpunt sterk genoeg zijn. Een single handed cutaway moet zonder moeite mogelijk zijn. Indien de uitrusting is voorzien van softhousings, dient door een gekwalificeerd persoon gecontroleerd te worden, dat de releasekabels weer op de juiste manier aangebracht zijn. Voordat de main opnieuw bevestigd wordt, dient een lijncheck te worden uitgevoerd. Indien de risers door de test gekomen zijn, dient hiervan aantekening gemaakt te worden op de logkaart van de uitrusting.

Technisch bulletin 97-03

5/6/97

Betreft Verplichte controle van de zigzagverbinding tussen reservecontainer en diagonal backstrap van alle Vector Tandem systemen, gefabriceerd voor 1 mei 1997 voor de eerst volgende sprong. Probleem Tijdens een harde opening liet een rechtsboven in de reserve container aangebrachte zigzagsteek los, waardoor de container en de SChouderpadding weggetrokken werden van de mainlift webbing. Het gevolg hiervan was, dat de rechter riser van de main gereleased werd.

Uitvoering Door of onder toezicht van een erkend valschermtechnicus.

Oplossing Verplicht re-inforcement van de zigzagverbinding in de reservecontainer bij de eerstvolgende repack, zoals aangegeven in het bulletin van de fabrikant. Indien tijNoot dens de controle vastgesteld wordt, dat de verbinding Indien de cutaway niet of slechts met grote moeite schade vertoont, dient deze aanpassing onmiddellijk mogelijk is, dient contact opgenomen te worden met te gebeuren, voordat er weer mee gesprongen mag de dealer of met Thomas Sports, voor een vervangen- worden. de riserset. De oude risers dienen teruggestuurd te worden onder vermelding van het serienummer van Uitvoering de uitrusting dan wel met een kopie van het aankoop De controle alsmede de modificatie dient te geschiebewijs. • den door een erkend valschermtechnicus. •

Virtual Reality Een exit van de mariniers uit de P3C Orion van de Koninklijke Marine tijdens de nationale vlootdagen in Den Helder. De foto is gemaakt door Peter Lankreijer.

Cypres Redding de aarde bracht. OMAR ALHEGELAN - Er kan er weer een aan de lijst worden toegevoegd! Omdat ik een begaafd en ervaren skydiver ben, ken Ik heb verhalen zoals deze k de waarde van het hebben van een Cypres. Jamal eerder gehoord, maar ik zou ze nooit hebben gemer genoeg is het niet altijd eenvoudig dat belang ssn anderen uit te leggen. Onlangs was ik echter ge- loofd als ik het niet met uige van iets dat ik nog nooit in mijn sportieve loop- m'n eigen ogen had ge.aan had gezien en volgens mij moet dit ertoe bijdra- zien. Gelukkig voor deze locale springer en Zijn ten dat belang in te zien. let begon met een poging voor een twintigman uit vriend, had hij slechts vier en formatie van Cessna Caravans. Na wave-alf beweken voor dit incident onnen twee locale springers een tracking in dezelfde een Cypres gekocht. Zonder de Cypres zou deze chting. De laagste van de twee trok z'n handdeploy n tijdens de opening schoot de andere springer sprong zeker tot een traars door de lijnen van de eerste. De botsing vergedie hebben geleid. erzaskte dat de laagste springer bewusteloos onder Dit incident versterkt mijn geloof en vertrouwen in de sn spinnende chute hing, die alleen maar aan de chterriser bevestigd was. Beide groepen lijnen van Cypres. Ik adviseer dan ) linkerriser waren helemaal doorgesneden. ook met klem het gebruik egenen die op de grond stonden, begonnen "cut ervan voor iedereen - is je leven het niet waard, wat ay, cut away, cut away" te roepen, niet wetende t hij ons niet kon horen. Toen we hem naar benehet ook kost? In zagen vallen onder een streamerende hoeveelHappy landings! id stof en lijnen, zakte de moed mij in de schoenen Omar is de '96 Freestyle dacht ik dat alle hoop verloren was. en ik mijn hoofd wilde afwenden voor de impact, World Cup kampioen en de '96 ESPNjSSI Pro Tour NG, kwam z'n reserve. Hij opende zich langs de eamerende hoofdkoepel en ontplooide zich in een Freeflying wereldkamIchtige levensbloem die de springer zachtles naar pioen. •

SIMON WOERLEE - Sinds juli is er op Paracentrum Texel de 'virtual reality trainer' van A&A uit Hilversum gestationeerd. Met name de AFF~ursisten krijgen een intensieve stuurtraining voordat ze omhoog gaan. Ook wordt de trainer gedurende de week als extra hulpmiddel gebruikt voor een aantal static-line leerlingen die extra instructie behoeven. A&A verwacht dat vanaf het najaar het software-pakket met malfuncties zal worden uitgebreid. Paracentrum Texel hoopt haar leerlingen met deze aanvulling op de grondopleiding nog beter te kunnen opleiden voor de eerste sprong en te begeleiden gedurende de sprongen. •

gt U nog zonder ... ...onze ongevallenverzekering die doorlopend 24 uur per dag werelddekking biedt? Voor alle sporten en beroepen is dekking mogelijk vanaf f 35,- p.j.

6. +-IfT ASSURANTlf+-lUIS Vanderveen

B.v. - Tel. 055-5218028

Óók voor de verzekering van reis en uitrusting.


Evenementen

Markt

augustus: Boogie Balatonkiliti in Hongarije, Info: Ede Racz, tel. 36-20-244-806, fax 36-1·283-01·14, 27·29 augustus: Intern, Aviation Safety Cent. 97, R'dam. 30·31 augustus: Swoop Contest Ieuge. 30·31 augustus: POPS·DK, locatie nog onbekend. 30 augustus ·1 september: Labor Day Weekend bij het World Skydiving Center, Lake Wales, Rorida. Info: tel. 941-678-1003, fax 941·678·1409. 31 augustus- 7 september: World Cup CF in Gilette, Wyoming, USA. 4-8 september: Jump 850: speciale sprongen voor 850 jaar Moskou, inklusief massasprong tijdens airshow (850 springers uit 6 MI·26 heli's) in Moskou. Info: Nathalie Chudiak, tel./fax 070-3836687. 5-12 september: World Cup PA en stijl in Thalgau bij Salzburg, Oostenrijk uit Pilatus Porter. Acht ronden + halve + hele finale. 6-7 semptember: POP5-NLte Hoogeveen. 12·21 september: World Air Games met stijl, PA, freestyle, skysurfing en FS, Efes, Turkije. Van 12·21 september de Worldcup of Champions PA in Efes. 13 september: Open Dag Marine, Valkenburg. Springen uit F·60 en/of Hercules (nog onbekend, aanvraagstatus). 25-28 september: Eerste jaarlijkse reünie van de IMV in Tampa, Florida. Sprong uit Dakota. Info: IMV, tel. 941· 283-0414 of 773-327·3120. 26-28 september: 16·way Meet op Texel. 28 september- 25 oktober: Pre-winter FS·coaching met Gary Smith op PCT, 4-5 oktober: High Speed PA Contest, Teuge. 10 oktober: Nachtspringen op Texel. 17 oktober: Nachtspringen op Texel. 20 oktober· 2 november: Cuba Boogie in Varadero. Info: Herman Landsman, tel. 0182·585870, fax 0182· 525536, email skydive@euronet.nl. 25 oktober: Einde seizoenfeest op Texel. 25-26 oktober: Halloween Bash bij het World Skydiving Center, Lake Wales, Florida. Info: tel. 941·678-1003, fax 941·678-1409. 25 oktober- 2 november: Bicentenial Boogie op Cessnock Airport bij de NSW Skydiving Club in Australië. Skyvan, chopper, twin Otter en andere turbines. Info: tel. 6149-901000, fax 6149·912259. 1·2 november: Open Huis in The Parachute Case. 1·2 november: Manta PA wedstrijd + eindfeest seizoen 97 op Teuge. 23·30 november: Israël Tour '97 met PCT. 13 december- 2 januari 1998: Skydive U en Boogie Tour Ampuriabrava met PCT. januari '98: Zuidpool Parefxpeditie. Info: tel/fax 070· 3836687, email chudiak@pLnet. 18-28 april: Noordpool Para-expeditie. Info: tel/fax 0703836687, email chudiak@pLnet. 30 april- 3 mei: Texel Boogie '98. september '98: WK Stijl/PA in Vrsar,Kroätie. 19-27 september '98: World Cup FS in Evora, Portugal. FS4 en FS8 uit Twin Otters en/of Pilatus Porters. 5-12 setember '99: World Cup of Champions, Oostenrijk.

Advertenties voor deze rubriek zijn alleen voor leden van de afdeling (particulier) en vrij van kosten. Zij dienen schriftelijk te worden opgegeven (in onderstaande vorm) aan het redactle-kcpll-adres. Complete set: Rig: Genesis '86 (paars, zwart, roze) Cypres voorbereid, keuze BOC/handdeploy. Main: Sabre 135 (opvallende kleuren) 500 sprongen. Main: Maverick 200 (paars, zwart, roze). Reserve: Swift 5-cel, 1 sprong. Compleet (2 mains) f 3.250,-, Info: Bert Ham, Sartrestraat 4, 7323 GT Apeldoorn, telefoon werk 0555778679, huis 055-4600845, email bert.ham@rcc.nl. Complete set: Rig: Invader. Main: BT 60 (pink)/Maveriek. Reserve: Swift 5. Prijs f 1.500,-, Videohelm met camera Fuji 705 Hi·8, met grote batterij en groothoek. Info: Gabriël Verheyen, telefoon 0570655220. Complete set: Rig: Invader '86 (goed onderhouden). Main: Coe-D 190 '89, 450 sprongen. Reserve: Tempo 170 '95, 0 sprongen. Prijs f 2.000,-. Met ronde reserve f 1.250,-, Info: Rob Nolet, telefoon 070· 4140115, 0653204224. Complete set: Rig: Atom S1·L3, juli '93, Cypres. Main: Robo 205, april '92. Reserve: Skyrider. Vraagprijs f 3.750,-, Info: Ferry den Os, telefoon 020·6953363. Complete sets: Rig: Mini Jaguar '88, Main: Cody 170, 200 sprongen. Reserve: May Day, '89. Cypres '94, batterij vervangen mei '96. Rig: Chaser '86. Main: lightweight Contact '90. Reserve: Swift '85. Cypres '92, vierjaarlijkse check februari '97, Prijs n.o.t.k. Info: J.C. van Munster, Reespoor 29, 3766 JW Soest, 0356015093. Complete set: Rig: Teardrop 2·pins. Main: Sabre 170. Reserve: Swift Plus (0 sprongen). Cypres expert 2·pins, 3 jaar. Vraagprijs f 3.000,-. Info: Linda Brandt, telefoon 055-3667990. Complete set: Rig: Zerox (zwart, regenboog). Main: Predator 170 (blauw, zwart). Reserve: Firelite 170. Cypres i-pln. Prijs f 5.000,-. Info: Jaco Brakenhoff, telefoon 075-6213577 (na 17.00 uur). Complete set: Rig: Vector '90. Main: Raven 11,ca. 350 sprongen. Reserve: Raven 11,0 sprongen. Cypres '95 met nieuwe batterijen. Prijs f 2,500,. Eventueel met hoogtemeter, jumpsuit, Tony sit·fly suit en cap. Info: Oetlef Meijer, telefoon overdag (werk) 020-6635170, thuis 020·6952652. Complete set: Rig: Teardrop (zwart, geel). Main: Contact light (shocking yellow), CRW·gemodificeerd, handdeploy, 200 sprongen. Reserve: Maverick. Inclusief Cypres, hoogtemeter, dytter en gearbag. Prijs f 5.250,-. Info: Henk Diters, Ielefoon 035-6021669 (na 19.00 uur). Complete set: Rig: Vector 11'94 (zwart, blauw, paars). Main: Sabre 135 '93 (groen, blauw, geel) 200 sprongen. Reserve: PS 143 '94, 0 sprongen. Inclusief Cypres '94 (batterijen zomer '96). Prijs compleet f 7.000,-. Info: Michel Versleeg, telefoon/fax 0161· 433398.

Das Fallschirm Sport Magazin erscheint alle 2 Monate und das Fallschirm Sport-Info berichtet in den dazwischenliegen den Menaten. DM 30.-, SFr 30,-, ÖS 210,-

The PD-Line

Para-Sites

De direkte lijn naar jouw nieuwe Pb-Chute.

a. Stiletto 97 t/m 150 sq.ft f 2800,b. Sabre 97 t/m 150 sq.ft f 2500,Levertijd: 2 weken, eigen kleuren 10weken. Tevens:

e. Tear Drop 1 pin d. Tempo square reserve e. Cypres expo 1 pin

f 1750,f 1475,f 2200,-

Complete SET (a/e/d/e)

f 8000,·

AERO ADVENTURES, Henk Lunshof

TELEFOON/FAX: 0503186480

jaargang

26 - nummer

Tweemaandelijkse Vereniging voor

Medio

februari,

0921-8017

uitgave Luchtvaart

1 - augustus

1997

van de Koninklijke Nederlandse Afdeling Parachutespringen

verschijning april, juni, augustus,

oktober

en december.

abonnement Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten f 45,- per jaar (vanaf juli f 25,-) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 68810 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP. redactie (vormgeving), Cor Driessen (financiën). Dick Romkema en Marijke de Vries. art director Ronaid van den Boogaard vaste medewerkers Arnold Collenteur, Bert Ham, Trees van Mierio. advertenties van den Bovenkamp, telefoon 036-5373750, fax 036-5373699, e-mail boerkamp@worldaccess.nl. druk Van Deventer bv, 's-Gravenzande.

Nathalie Dave

Petra

Chudiak Markerink,

Koninklijke

Nederlandse Vereniging Afdeling Parachutespringen

voor

Luchtvaart

bestuur Igor van Aperen, Patrick Custers, Jan Paagman, Rob Lemmers, Louis van de Moosdijk, Bob Rienks, Henny Wiggers, Koos Verhaar. hoofd buro parachutespringen Ronaid Overdijk, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage, telefoon 070-3245457, fax 070-3240230, fax/modem 070-3284713. lidmaatschap Alle leden f 96.- per jaar, na 1 juli f 53,-. Het inschrijfgeld bij aanmelding f 12,50. FAI-licentie f 10,- bij lidmaatschap Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie.

bedraagt te bestellen.

inleveringsdatum kopij 20 juli op het redactie-kopij-adres. redactie-kopij-adres Nathalie Chudiak, redactie SP, De Eerensplein 21, 2593 NB Den Haag, telefoon/fax 070-3836687, email chudiak@pLnet Giro 6992257 ten name van SP, Tolhuis 1435, 6537 PA Nijmegen. Uiterlijk

Fallschirm Sport Magazin

jahresabonnement

ISSN

De KNVvL afdeling para heeft een eigen email·adres:KNWLPA@XS4ALL.NL Outch Aight heeft een homepage waarop alle info betreffende dit fenomeen te vinden is: rnerroers.tnpod.com/coutchfjght.

Opleidingen 6-9: HI-opleiding '97, praktijkdag + clubdocenten, Apeldoorn. 27·9: HI-examen praktijk '97, Apeldoorn. 1-U: Instrukteursbijscholing '97 groep 1, SV·opleiding '97, Apeldoorn. 29·U: Instrukteursbijscholing '97 groep 2 en SV-examen '97, Apeldoorn. 1998: 14·2: SV-herexamen '97, Apeldoorn, wijzigingen voorbehouden WP0796

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Subscriptions to SP for a full calender-year can be ordered by payment of Dfl. 45,- (Dfl. 70,- for airmail postage) to RNAA, department of Parachuting. Postgiro account: 68810 (kontributies). Bankaccount: ABN-AMRO, 42 45 47 007. State 'Subscription SP'.


Enjoy the natural harmony resultingfrom years of researchand development, including the experience of thousands ofjumps by the worlds experts. SPRINGO, ST-PRO, MERIT or PROFIL 2 main, whichever canopy you combine with a TECHNO reserve in anATOM harness container, your choice will be a perfect match.

PARACHUTES DE FRANCE SA 2, Rue Oenis Papin - Jouy le Moulier - 95031 Cergy Ponloise Cedex - France TĂŠl.: 01 343277 77 - Fax: 01 343273 17 - E-MaiI106112.164@compuserve.com

SP 1997 26(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad