Page 1


O

CLUBS & CENTRA AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGE.NVANDE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART!) S CH W DZ TV

sekretaris clubhuis vliegyeld dropzone(s) type(n) vliegtuig(en) - aantal springers ID - inftight door ST springtijden WE - weekeinden SS -sunset

M

huur materiaal

V

voeding

r

-rond

B

-bsr

R S DN C H CH

- restaurant - snacks overnachting -camping -hotel' - clubhuis

pc -PC sQ - square BP bak voor precisie " met naam DZ indien nietop vliegveld

EERSTENEDERLANDSEPARACHUTISTENCWB S: Matjon van der Meèr, Reginadon~42, 4707 TP RoosendaaVte.1efQón.0165Q.610~7'Póst: Postbu$14~6, 4700 BK Roosendaal. . .. CH: Sportpark Vierhoeven, Roosendaal, telefoon 0165(}59620. W: Seppe DZ: Sportpark Vierhoeven TV: C>182/4ID ST: WE8.D(}S$ M: sq BP~DZV:.B SON: C H CADETTENPARACHUTISTENVERENIGING • . . S: Chris Sievers, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, telefoon076-273018. NOORDNEDERLANDSEPARACHUTISTENCLUB S: Jarig Steringa, Postbus 1587, 9701 BN Groningen, telefoon 05(}181879, CH: W Eeldé, telefoon 05907·94499. . W: Eelde DZ: W, Winde TV: C>206j6 ST: WE: 9.0(}21.00, zomertijd vrijctag:18,D(}21.oo M: sqBP:W 11:B RSON:CHCH SKYDIVINGCLUB THE FLYINGDUTCHMEN S: Peter Post, Unker Rottekade 456, 3031 WE Rotterdam, telefoon 01(}4124050. CH: Zaventemaaan 5, 3945 AR Rotterdam, telefoon 0j,(}415842L •.•.• <: W: Zestienhoven DZ: PijnacKer,Berkel, SChiplUiden,Rhoon.TlI: C>206j6 ST: dins(l;lg en woensdag: 16.D(} SS, zaterd;lg: soortse-ss, zondag: 12.D(}18.oo M: SqBP: behalve zondagV: BRS OH: H PARACENTRUMAMElAND S: Peter Uemberg, Grote Rozenstraat l6b, 9712 TH Groningen;telefoon 05(}129837. Post: P~êtbus 72, 9163 ZL Nes, Ameland. . . CH: Gemeentelijk Vliegveld Ameland, Strandweg,.Ballum, telefooo051914880. W: Ameland DZ: W TV:C-182/4 ID, C>173/3 ST: medio apri.1"medio oktober, dagelijks 9.D(}18.oo m.u.v. donderdag 9.D(}13.00 M: sq V: B R S ON: C H CH . PARACLUBFLEVO . S: Herman Boerman, Schorpioenstraat 86,3318 TP Dordrecht, telefoon 078-184428. CH: W Lelystad, telefoon 032Q(}88569. W: Lelystad DZ: Kavel E·24 TV: C·206/5, C>182/4 ST: zaterdag: 10.D(}SS (20.00), zóndag:10,D(}SS (19.00); april tot en met augustus elke 2de en 3cte woensdagavond: 18.D(}SS BP: DZ M: sqV:B R S ON: C PARACLUBHILVERSUM S: Monique Hermans, Vlietwal 21, 3432 ZA Nieuwegein, telefoon 03~2~5Q664. CH: Noodweg 52, 'De Egelshoek' , Hilversum, telefoon 0215H888, W: Hilversum DZ: Baarn, W TV: C·182/4 ST: WE + dinsdag. en. Vl'ijdagavondM: Sq~P: W,V: B S ON: C PARACLUBHOHNE '. . S: J. V.d.Velden, Stafcompagnie Kaszo Langemannshof, Napo 875;3509 VPUtreê~t veldpost, telefoon'Olf 4951961031 toestel 222. CH: W Lohheide, Paregasse", Lohheide, Hohne, telefoon 094950518021, tst 450; W: Lohheide DZ: W TV: D(}27/5 ST: WE: 9.D(}SSM: r pc Bp: DZ V; B S ON: karnpereri DZ PARACENTRUMHOOGEVEEN S: Gerard Fidom, Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, telefoon 0528(}67603. CH: Plesmanstraat, W Hoogeveen (geen post), telefoon 0528(}71150. W: Hoogeveen DZ: W,Nieuw-Ballnge TV: C>185/5 ID, C-182/4IDST: wr;, feestd~gen,eVt.woensdag. en Vl'ijdagmiddag M: sq BP: W V: B R S ON: CH, C PARACLUBICARUS . S: Rob Brouwer, Kyftenbeltlaan 4, 3871 BD Hoeveïeken, telefoon 03495-34379. CH: W Hilversum, Loosdrecht, telefoon 02157-1849. W: Hilversum DZ: Maartensdijk, Westbroek, W TV: p.Porterj8lD ST: WE + maand;lg~,din$dag. epVl'Üdag~ avond M: sq BP; Westbroek, W V; BON: CH PARAVERENIGINGKORPSCOMMANDO TROEPEN S: L. Royakkers, Kappeiertaan 45, 4702 JN Roosendaal. CH: Commandobaan 4, 4706 CL Roosendaal, telefoon D165(}43920 toestel 155. TV: F-27/ca. 35 PARACENTRUMMIDDEN ZEELANDVOF Post: Hans den Otter & Helene de Koning, veersegat 16, 4341 LC Arnemulden, telefoón 01182,3229; CH: W Midden Zeeland, Calandweg 4,4341 RAArnemuiden, telefoon 01196-12910. W: Midden Zeeland DZ: Sloegebied VliSSingenTV: C>182/4ID ST: april t/moktober WE 8.3(}SS(doo{peweeks op wisselende dagen) M: r pc sq BP: DZ V: B R S ON: CH (beperkt) C H PARA CENTRUMTEXEL S: Bob D. Rienks, Postweg 128, 1795 JS 'DeCocksdorp - Texel, telefoon 0222(}11464/11436. CH: idem als boven. W: Texel DZ: W TV: Pilatus Turbo porter/8ID, C-206/6, C·206/5 ST: 08.3lJ.20:oo çagelijks m.u.v.zond~g: 10.0(}20.00 M: r sq .BP: Dl V: B R S ON: C H VERENIGINGNEDERLANDSEPARACLUBTlJ..ZEVEN. i ...........• S: Yvonnevan Veen, Bahnhofstrasse 6, [).2730 Gynum,telefoon 094942861254. post: VNPCTlJ..Zeven, Napo 88(}&146, 3509 VP Utrecht Veldpost. CH: W seedorr, BRD, telefoon 094942817512410. W: Seedorf DZ: W TV: C·182/3 ST: zomer: zaterdag: 13.D(}SS, zondag: t/mvrijdag; 17.0(}SS M: r pc sq BP: DZ V: B S ON: C H VERENIGINGPARACHUTISTENCENTRUMTEUGE S: S.J.M. Meijer·Miltenburg, Bolkskamp 25, 7576 GH Oldenzaal, telefoon 0541(}10586. Zie verder Nationaal Parachutisten Centrum Teuge. STICHTINGNATIONAALPARACHUTISTENCENTRUMTEUGE CC: Jan de Poot, De landen 11, 7395 PATeuge, telefoon 0576;>'1604, fax 05763-1603. CH: 'De Wolk', zelfde adres, telefoon 0576;>'1842. W: TeugeDZ: WTV: C-182/4ID, C·206turbinej6IDST: dagelijks 9,D(}20.oo.M: so BP: DZV;6 R ON:C.H CH

11 22 25

Op bladzijde 11 begint de verslaglegging van onze nationale kampioenschappen parachutespringen. Allereerst de Benelux wedstrijden die moesten uitmaken wie zich weer voor een jaar nationaal kampioen precisie, stijl en overall mogen noemen. Op bladzijde 22 gaat het verslag verder met de nationale kampioenschappen formatiespringen en wordt afgesloten met op bladzijde 25 de nationale kampioenschappen koepelrelatief. Uiteraard worden alle uitslagen vermeld (bladzijden 10 en 24), achtergronden belicht en _ ervaringen verteld.

20

Op bladzijde 20 vindt u een gekleurde impressie van het. wereldrekord formatiespringen: 150 man boven Koksijde, België! Hoe moet dat verder?

~

_ •

14

~

."

• • •••• • • • •

De Freestyle krijgt deze keer ruime aandacht naar aanleiding van het evenement op Ieuge waarbij Mike 'Michigan' Sandberg een bezoek aan ons land bracht en ee~ flink aantal freestylers op weg heeft geholpen.

De voorplaten werden ditmaal gemaakt door Mike Pennock: op de grote plaat ziet u het achtmansteam Animais, Skunks & Co. tijdens een NKP-wedstrijdsprong boven Hoogeveen. De kleine plaat is van het viermansteam Out of Germany dat hier eveneens een wedstrijdsprong maakt uit de Pink Skyvan tijdens de nationale kampioenschappen.

'''c


7

Een verslag van de ledenraad die op 22 juni werd gehouden met -nog steeds- als opdracht: zoek een nieuwe voorzitter!

9

Twee militaire gebeurtenissen: Het wereldkampioenschap en het Europese kampioenschap.

12

De derde Midden Zeeland Boogie in geuren en kleuren! Een uiterst suksesvol zomers evenement uit de Pink Skyvan.

28

Alweer de tweede Moskou Boogie. Steeds weer een bijzondere ervaring.

36

Een paravakantie in Cark, Engeland en een vierjarenplan van een

doorzetter.

37

4

Aandacht voor twee boogles. Leopoldsburg en Hoogeveen.

Springstof

18

Evenementen

30

Materiaal

37

Recensies

38

Wedstrijdkalender Opleidingskalender Materiaalmarkt

Iemand stelt vragen, nu nog een fatsoenlijk antwoord ... door Frank Neervoort

Staat u wel eens stil bij de vraag: op wat voor centrum spring ik? Eén persoon dacht in ieder geval begin juni eens goed na over die vraag en schreef zijn bedenkingen in een brief die hij het centrum stuurde en een aantal kollegaspringers, waaronder ik. Zijn bezwaren kort samengevat. Zijn centrum kon geen keuze maken tussen een rekreatief of kommercieel beleid - of erger nog: het speelde de leden voor rekreatief te zijn, terwijl het daadwerkelijk kommercieel was. Klacht nummer twee: het centrum besloot de sprongprijzen en het lidmaatschap te verhogen zonder de leden te konsulteren. Klacht nummer drie: een klant-onvriendelijke behandeling door de dagelijkse centrumleiding. Kortom, de briefschrijver springt op het Nationaal Paracentrum Teuge. (Oh ja, hij vond de naam Nationaal achterhaald.) Hoeveel waarde moetje aan zo'n boodschap hechten? In dit geval veel, omdat de auteur een zeer integer persoon is - en dat is niet alleen mijn mening met zeer veel (wedstrijd)sprongen onder andere op het door hem bekritiseerde centrum waar hij zelf bestuurslid van is geweest. Maar belangrijker nog is, dat hij als springer zelden of nooit hinder ondervond van de door hem opgesomde bezwaren. Ik bedoel hiermee dat de briefschrijver ruimschoots aan zijn sprongen kwam. Het gaat dus niet om een rancuneus persoon, maar om iemand die hoopt een aantal aanzetten tot denken te geven: welke strukturele fouten zie ik? Een van de konsekwenties van die fouten is voor de schrijver

zichtbaar: op een zonnige zaterdag komt het zelden voor dat er nog bijvoorbeeld relatievers aanwezig zijn. (Ook daarom lucht hij als fervent relatiever zijn bezorgdheid over de gang van zaken.) Tot nu toe is het centrum over de klachten, die tot het moment van deze brief nog maar zelden en 'amateuristisch' naar voren zijn gebracht, nonchalant heen gestapt. De prijsverhogingen werden door een van de bestuursleden in een klein artikel verklaard. De springtechnisch zeer kapabele centrumleider snauwde personen met vragen ongeveer de struiken in. Nu de klachten serieus naar voren worden gebracht, kan een zichzelf professioneel noemend centrum niet met een kwajongensmentaliteit de leden behandelen. De dooddoener van "je moest eens weten wat er allemaal bij komt kijken om een centrum te runnen", of "als je eens wist hoe lang en onder hoeveel druk ik moet werken", gaat niet meer op. Hier vraagt iemand om uitleg om zo het beleid en het gedrag te kunnen begrijpen en het zonodig dan nog te bekritiseren. Het bestuur van het Paracentrum Teuge heeft tesamen met de huidige centrumleider in het verleden (met het paracentrum Texel) een voortrekkersrol gespeeld in onze sport. Het zou dat bestuur en de centrumleider sieren als ze in een open diskussie de gestngnaleerde tekortkomingen bespreken en die proberen in te bedden in een goede sociale kontekst, zodat springend Nederland er wat van kan leren.

Wereldrekord dames formatiespringen verbeterd: 100! NJC - In deze SP kunt u lezen over de suksesvolle poging het wereldrekord formatiespringen op 150 te brengen. Dit rekord bestaat uit mannen èn vrouwen. Ook de dames alléén hebben niet stil gezeten! Bij het ter perse gaan van deze SP bereikte ons het heuglijke feit dat ook zij het geplande rekord (van 100 springsters) hebben gehaald! In 17 van de geplande 20 sprongen werd de 100-

vrouw gemaakt en 5,7 se konden vastgehouden. Een zeer professionele aanpak, 19 nationaliteiten, twee Skyvans, een Twin Otter, een Pilatus Porter en een goede sJeer waren de ingrediënten die tot deze suksesvolle onderneming hebben geleid. De Nederlandse deelneemsters waren: Wilma Dereta, Heleen de Koning, Monica van der Graaf en Ingrid Zoetmulder. Proficiat dames en op naar de 150!

a


SPRINGSTOF SKYDIVERS ARE BEAUTIFUL PEOPLE

• • •

ABONNEMENT

SP

Natuurlijk wist u al dat u op de SP door SP: NJC een los abonnement kunt nemen. Tot nu toe was dat slechts mogelijk voor een heel kalenderjaar voor het bedrag van f 45,-. Vanaf nu is het ook mogelijk een halfjaar abonnement te nemen en wel vanaf juli voor het bedrag van f 25,-. U kunt dit aanmelden door het betreffende bedrag over te maken op postgiro 179618 van de KNVvL met vermelding van 'abonnement SP'.

a

WA-VERZEKERING De sekundaire WA-verzekering die de KNVvL voor de leden van de afdeling para heeft afgesloten, is geldig in heel Europa met uitzondering van Polen, de voormalige USSR, Tjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Albanië.

WERK GEZOCHT

door De vorige rarapara was blijkbaar SP: NJC te moeilijk, want er is geen enkele goede inzending, wat zeg ik, geen enkele inzending binnen gekomen! Nou kan ik me dat van de linkerfoto voorstellen, maar de rechtse had iedereen toch wel kunnen herkennen: Appie de Rijk. Ik had toch zéker een inzending van Herman Boerman verwacht, wiens handje nog net zichtbaar is rechts op de foto ... Nu de linkse: v.l.n.r. André van de Bosch (huidige voorzitter FO), Ton

PARADATA WIJZIGINGEN ADRESBOEKJE Sekretaris CPV: Chris Sievers, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, telefoon 076-273018. Henk Lunshof, Meeuwerderweg 174,9724 EZ Groningen, telefoon 050-186480. Arenda van Egmond, Sint Annastraat 16, 5091 CP Middelbeers, telefoon 04244-3229, fax 04244-3271. René Drost, Zeehondstraat 45, 7559 BP Hengelo, telefoon 074778164. Jan van Male, Savornin lohmanlaan 479 A, 2566 Al Den Haag, telefoon 070-3236623. Bram tauchuljt Jr., De Bramei 14, 7339 JO Ugchelen, telefoon 055-338250.

Annegarn en Joop Briedé. Zouden André en Ton zichzelf niet eens herkend hebben? Jaap in ieder geval wel, want daar kwam de foto vandaan. Ondanks het zeer magere resultaat, toch van harte bedankt voor het inzenden. Ditmaal twee foto's die u niet hoeft te raden omdat het overduidelijk is ... In ieder geval zijn het twee topartiesten die via deze weg wel eens een keer wat extra publiciteit mogen genieten...

Joerl Zalevskl uit Tiraspol. Moldavië. Hij is ngger, instrukteur en tandemmaster en wil graag op een full time paracentrum werken. Zijn adres is: Russia, 278000 Moldova, Tiraspol, Poletchkogo straat 28-4, telefoon 49470.

VERZAMELBANDEN door SP: NJC

a

FELICITATIES Marlëtte Engels en EmerI KO&nen met de geboorte van hun zoon Tom op 24 juni: Rlan en Rlny MeeuwIsse met de geboorte van hun zoon luuk op 30 juni. Marjolein en Simon Woerlee met de geboorte van hun dochter Robin op 16 juli. BETERSCHAP René Aalmoes, Mark Schoonheim, C. de Voogd.

LEDEN SANKTIEKOMMISSIE Olav Braat ijuridisch medewerker KNVvl), voorzitter; Paul Wolf (afdelingSbestuurslid); Simon Woerlee (voorzitter examenkommissie).

Op veier verzoek zijn er weer verzamelbanden voor de SP verkrijgbaar: turkoise-blauwe linnen banden met donkerblauwe opdruk van het bekende SP logo op de voorkant en rug. Door middel van metalen pennetles kunnen drie jaargangen per band worden opgeborgen. Op deze manier houdt u uw verzameling SP'en kompleet en bij de hand en het staat nog mooi in de boekenkast ook. De banden kosten f 17,50 per stuks, afgehaald bij de KNVvL in Den Haag. Per post komt er voor één exemplaar f 7,50 kosten bij; voor twee stuks f 8,50, voor drie stuks f 9,50, voor vier en vijf stuks f 11,-. Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op giro 179618 van de KNVvL onder vermelding van 'verzamelbanden SP' en met opgave van het aantal. Berg uw bladen netjes op!

a

KOPIJ SP OKTOBER '92 door SP: NJC

Kopij voor de volgende SP (oktabernummer) uiterlijk 15 juli '92 op het redaktieadres: De Eerensplein 21, 2593 NB Den Haag. Aanbieden liefst op 5 1/4 of 31/2 inch diskettes. Aangeven op diskette: naam operating system (MSDOS of Apple), naam pakket (Word Perfect, Wordstar, MS-Word, enz.) en filenaam. Per artikel een aparte file en een print van de tekst meezenden. Indien geen PC voorhanden is, de tekst gaarne getypt aanleveren. Foto's voorzien van naam en adres en gegevens over de foto zelf: waar, wie, wanneer en door wie gemaakt. Let op dat de tekst niet vlekt, want dan is de onderliggende foto onbruikbaar.

a


DRIEMAAL AFSCHEID

. Nederlandse kwaliteit? Hoezo. Nou gewoon GOED!!!

·:· 15 ~.

door SP:NJC

In de afgelopen periode hebben wij van een aantal funktionarissen afscheid moeten nemen. Ten eerste is de voorzitter (ad interim) van ons afdelingsbestuurKoos Scholten - afgetreden, een gebeurtenis die reeds lang van de voren was aangekondigd, maar toch altijd weer onverwacht overkomt (het Heintje Davids Syndroom?). lgor van Aperen neemt op dit moment het voorzitterschap waar. Verder zal ons hoofd buro para Arenda van Egmond - ons gaan verlaten. Hoewel ze formeel nog tot 1 oktober in dienst is, zal ze nauwelijks nog op de KNVvL aanwezig zijn. Tot de nieuwe funktionaris is ingewerkt, is zij wel nog telefonisch bereikbaar (042443229). Inmiddels is wel bekend wie haar opvolgster zal worden: Mariëlle van Rijswijk - Bettonvil Uazeker, de vrouw van Joop). Last but not least heeft Jan van

,.,,~

JUMPSUITS-

..•.........•.'

Hoendiepskade 2 9718 BD Groningen Holland, tel. 050-128923 .

.1

Male ons verlaten als sekretaris van de Technische Kommissie. Voor Jan is nog geen opvolger gevonden en gezien de bergen werk die hij verrichtte, zal dat geen eenvoudige zaak zijn. Gezien de onderbezetting van de huidige Technische Kommissie zal het Technisch Jaarverslag '91 waarschijnlijk in een beknopte vorm uitkomen.

EXAMEN SPRINGVERGUNNING door Arenda van Egmond

Tot zover deze mededeling. In de volgende SP komen wij hierop uitgebreider terug in de hoop tevens alle respektievelijke opvolgers aan u te kunnen voorstellen!

a

Het examen springvergunning wordt centraal afgenomen, waarbij kennis, bedrevenheid en attitude worden getoest. Men moet bij het aanvragen van het examen minimaal 200 vrije val sprongen hebben gemaakt en in het bezit zijn van het C-brevet. Het examen, dat op 14 november 1992 zal plaatsvinden, wordt voorafgegaan door een kursus. Deze wordt gegeven op 10 oktober aanstaande. In de opleidingskalender van de SP zijn deze data terug te vinden. U kunt u opgeven voor de kursus en het examen door vóór 5 september aanstaande f 75,- over te maken op giro 179618 van de KNVvL afdeling para onder vermelding van uw naam, adres, KNVvL registratienummer en 'Kursus SVH 1992'. Vóór 20 september ontvangt u automatisch nadere informatie.

a

NORMAN KENT FOTOBOEK Première presentatie in maart 1993 De naam Norman Kent behoeft eigenlijk geen nadere uitleg. Meer dan twaalf jaar wordt zijn werk in de vorm van foto's en video's over de gehele wereld verspreid. Ondanks dit alles is er geen gedrukt overzicht van zijn foto's op de markt verkrijgbaar. Dit laatste zal snel veranderen. Het eerste boek met alleen Norman Kent foto's is nu in een vergevorderd stadium. Het fotoboek wordt op de markt gebracht door de uitgever van het Duitse Blue Sky magazine, Peter Schäfer. In de selektie van tien jaar skydive-fotovideo zitten een stel 'go uwe ouwe', maar ook een heleboel nog nooit gepubliceerd werk. In maart '93 tijdens het Symposium in Orlando, Florida, zal het eerste Norman Kent Fotoboek geïntroduceerd worden bij het publiek en vanaf dat moment wordt het ook wereldwijd verspreid.

a

RIJDEN ONDER INVLOED NA EEN BEZOEK AAN DE SPORTKANTINE De NSF participeert samen met Veilig Verkeer Nederland, de Rijksoverheid en een aantal sportbonden om bezoekers aan sportkantines te bewegen 'akoholvrij' aan het verkeer deel te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat in het algemeen de mate van 'rijden onder invloed' de laatste jaren is afgenomen. Dat geldt echter niet voor bezoekers van sportkantines. In '89 was het landelijke percentage automobilisten dat tijdens weekendnachten de wettelijke limiet overschreed 6%. Een onderzoek in '91 wees uit dat dat bij 'kantinegangers' 13% was! Voor fietsers was dat maar liefst 44%! Overigens zijn die ook strafbaar als ze de wettelijke limiet hebben overschreden. De voorlichtingskampagne van Veilig Verkeer Nederland die in '87 startte, had echter onvoldoende

effekt. Ook met het proefprojekt van '91 met tal van speciale materialen zoals cassettebandjes, stickers, trainings-overgooiers, bereikte men niet het gewenste doel. Gezien het feit dat alkoholgebruik bij een groot aantal verkeersongevallen een rol speelt en bezoekers van sportkantines regelmatig na teveel alkoholgebruik aan het verkeer deelnemen, is het belangrijk dat er speciale akties bij alle sportverenigingen worden opgezet. Om een afname van rijden onder invloed na een bezoek aan de sportkantine te bereiken, is het van belang dat dergelijke specifieke akties gedurende langere tijd worden uitgevoerd. Meer informatie is te verkrijgen bij de NSF, de heer H.G.M. van Lint, telefoon 08308-34515.

NIEUWE

KIST

MOORSELE door SP: NJC

Op Moorsele, België, zal - als alles volgens planning verloopt het laatste weekeinde van augustus een nieuw vliegtuig staan. Het is een Nomad (een Australische twee-motorige kist zoals in de Flying Doctors) die geschikt is voor 14 personen! Informatie over de beschikbaarheid, sprongprijzen en natuurlijk diverse andere zaken, is in te winnen bij Paraclub Moorsele, België, telefoon 056-500092.

a

Beul<en Reisverzel<eringen Specialist in

Sport-ongevallen verzel<eringen en Reisverzel<eringen 02154-13635


AIR BEAR? door Peter Liemberg

Sommige niet springers blijken toch ook interessante hobbies te hebben. Florian Bertzbach bijvoorbeeld verbaasde ons hogelijk met de springende knuffelbeer waarmee hij op de dropzone van Ameland verscheen. De beer heeft een 'klassieke' opleiding gevolgd en is dus begonnen aan een simpele ronde bol. Na een jaarlje Paracommander vond Florian het tijd worden voor z'n meesterwerk, een echte zeveneels square. Zoals je begrijpt, springt de beer alleen static-line; een gelukte dummy heeft hij (uiteraard) nog niet gepresteerd. Het openingssysteem gaat door middel van een slimme 'pilotchute-assist' . Tijdens het langdurige testprogramma bleek de beer een aantal voordelen boven menselijke testspringers te hebben (wattenvulling bijvoorbeeld).

De meeste sprongen had de beer vanaf een vlieger gemaakt. Omdat zijn stuurtechniek ook niet erg ontwikkeld is, springt hij tegenwoordig met een iets aangetrokken rechter stuurlijn, hetgeen het werk van de grondploeg er aanmerkelijk gemakkelijker op maakt. De eerste 'Mister Bill'-sprongen maakte de beer op Ameland (en daar zijn we dus best wel trots op). Partners en kameramannen waren Peter Braun en Peter Liemberg die overigens beiden van mening zijn dat de CRW-techniek van de beer nog wat bijgeschaafd moet worden. Toch was het ons een eer om z'n logboek voor de 49ste en 50ste keer af te tekenen- de lage openingen (1500 ft) vergeven we hem graag - als je een vlieger gewend bent, is dat tenslotte eigenlijk erg hoog, relatief gezien. . .

a

DAT DOEN ZE NIET ZONDER

REDEN WANT ER

IS NOG STEEDS EEN TEKORT AAN DONOREN. HAAL

uw

DAAROM

APOTHEEK

NU EEN DONOR

CODICIL

(20

CT PER MINUUT)

10 P YOOR 10 P

QS{9 AKTIE

IS EEN INITIATIEF

VAN DE HARTSTICHTING.

DE STICHTING

HET NEDERLANDS

DONORWERVING

OLYMPISCH

COMITÉ

WA-Verzekering in Frankrijk Mensen die van plan zijn in Frankrijk te gaan springen, moeten met het volgende rekening houden. Naast het verplicht tonen van je FAI-licentie moeten buitenlanders ook nog een WA-verzekering van rond de honderd gulden afsluiten bij de Fédération Française de Parachutisme. Dit kun je ter plaatse bij elke club doen. Niet erg aantrekkelijk voor een paar sprongetjes in je vakantie. Hier lijkt mij een schone taak voor de KNVvL weggelegd, om met haar Franse zusterorganisatie kontakt op te nemen en uit te leggen dat Nederlandse springers kollektief WA-verzekerd zijn. Denk er ook aan dat een medische verklaring in Frankrijk maar een jaar geldig is en een repack drie maanden. Vertrouw er niet op dat het wel mee zal vallen, want mijn ervaring is, dat de meeste eentrumchefs in Frankrijk bij vreemde gezichten zo soepel zijn als nieuw tuigleer. (Misschien is dat wel de reden dat niet alleen de KNVvL, maar ook vele zusterorganisaties uit het buitenland in Frankrijk wat de WA-verzekering betreft tegen een muur oplopen. Voor zover mij bekend werd dit verzoek nl. vijftien jaar geleden al gedaan en nog steeds komt er uit Parijs (FAI) geen enkele response. Mij lijkt dit dan ook eerder een taak voor de EPU. . NJC) AAD in België voor Nederlandse springers

06 - 8212166

DE NIERSTICHTING.

door Dick Romkema

BIJ

OF HUISARTS

BEL DE DONOR INFOLIJN:

DEZE

SPRINGEN IN FRANKRIJK EN BELGIË

EN

België is voor steeds meer Neder-Ianders om uiteenlopende redenen een vaste stek geworden om te gaan springen. In tegenstelling tot Frankrijk wordt de FAI·licentie / bewijs van lidmaatschap van de KNVvL in België wel als verzekeringsbewijs geaksepteerd. Een aantal landgenoten met een Nederlands Bbrevet en KNVvL-lidmaatschap springt in België om onder de MD-verplichting in Nederland uit te komen. Van Belgische zijde is mij gevraagd om deze kategorie springers erop te wijzen, dat voor de KNVvLverzekeringsdekking in België de Nederlandse regels gelden. Dus B-brevetters zonder MD: Of een echte Belg worden öf een aanvullende WA-verzekering met paradekking afsluiten àf in Nederland je C-brevet halen öf een MD monteren! Bijkomende voordelen van het laatste zijn de extra veiligheid en het gegeven dat je dan ook zonder problemen in Nederland kan springen. Dat is soms ook best leuk.

a


Voetbal

[ID~ill®

Altitude Warning Device

Ledenraadvergadering 22 juni 1992 Blijkens

Probab/y the best in the wor/dl

de opkomst van de

vertegenwoordigers

is het

Manufactured by:

Mosevej

Larsen& BlUsgaard

aantal para's dat tevens de voetbalsport een warm hart

3, 4070 Kr. Hy/iingelDenmark

Phone: + 45424044

05

Telex: 21190 Fax:

+ 45 46 75 7722

toedraagt redelijk groot. Zouden de spelers bij Nederland-Denemarken ook zonder voorafgaande kennisgeving weg kunnen blijven? door Arenda van Egmond

Terwijl Nederland zijn laatste wedstrijd in de EK speelde, woonden Koos Scholten en HBP hun laatste ledenraad in funktie bij. Of de wèl aanwezigen aan de voetbalwedstrijd een sensationele wedstrijd hebben gemist, kunnen zij dus niet beoordelen. De ledenraad verliep ditmaal in elk geval niet spektakulair. LEEGLOOP

Geen vzAB, HBPen

sTC meer!

Een groot gat dreigt te ontstaan op bestuurlijk nivo. Het cliché wil, dat niemand onmisbaar is, maar als er drie kaderleden tegelijk verdwijnen, loopt een vereniging onvermijdelijk schade op vanwege vertrek van kennis, kontakten en onderbreking van kontinuïteit. Het is een schrale troost dat dit in de huidige maatschappij, die individualisering hoog in het vaandel heeft staan, een struktureel verschijnsel is: alle verenigingen kampen met dit probleem. Een nieuwe voorzitter voor het afdelingsbestuur is nog niet gevonden. Het aftreden van Koos Scholten is niet geheel onverwacht, aangezien hij zijn aftreden al vóór zijn aantreden bekend had gemaakt. De titel boven zijn rubriek in de SP -ad interim- was al even veelzeggend. Even onverwacht als het feit dat zij binnenkort in het huwelijk gaat treden, is het ontslag van ondergetekende als hoofd buro parachutespringen per 1 september aanstaande. De invulling van deze funktie staat ter diskussie. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan een daadwerkelijk als sekretaris optredende funktionaris met extra administratieve ondersteuning. Op deze wijze zou de afdeling beter een eigen gezicht naar buiten kunnen tonen en het bestuur meer ondersteuning kun-

nen krijgen in de vorm van beleidsvoorbereidende aktiviteiten. De financiële kant zal een hoofdrol in de uiteindelijke beslissing spelen, Een drijfveer-wisseltrofee van de KNVvL mocht niet baten: de sekretaris van de TC is - na een sinds mensenheugenis zeer trouwe dienst - afgetreden, Ook deze vakature zal opgevuld moeten worden. BUDGET & BELEID De ledenraad keurt het bestuurlijk en financieel jaarverslag goed. Het laatste vertoont een batig saldo, waarbij aangetekend moet worden, dat de KNVvL nog steeds een investeringsstop heeft. De kaskommissie verleent décharge

voor het jaar 1991. De kommissie denkt aan budgetfinanciering in het komende jaar. Een voorzichtige poging richting budgetfinanciering is in de begroting voor 1993 gemaakt, waarbij het bestuur eist dat hieraan een beleidsplan van de respektievelijke kom missies ten grondslag moet liggen. DÉJÀ VU Twee andere strukturele fenomenen, Ten eerste het optimisme dat het bestuur jaarlijks vertoont ten aanzien van de datum van de presentatie van het technisch jaarverslag. Vorig jaar beloofde het bestuur uit volle overtuiging dat het Technisch Jaarverslag 1992 in de eerste helft van het jaar beschik-

baar zou zijn. Helaas. De ledenraad aanvaardt vergevingsgezind de oprechte excuses voor deze naïviteit. Ten tweede is daar de vraag van Carl van Dijk, in deze een waardig opvolger van Simon Woerlee, of het noodzakelijk is, dat de afdeling financieel aan het Aerojournaai van de KNVvL blijft bijdragen. De voorzitter antwoordt wederom dat er onlangs is beloofd, ditmaal door de voorzitter van de KNVvL, dat er binnenkort een andere vorm van het Aerojournaal zal uitkomen. De volgende ledenraad zal plaatsvinden op 21 september aanstaande, Wie de voorzitter zal zijn en wie zal notuleren, blijft nog een verrassing.

a

KROOP'5™ GOGGLE5 Comfortabie, lightweight & econamical eye protection.

Wide assortment of lens colars: dear grey, amber, rose red, blue, and mirrored.

Custam, colar-coordinated

Contact your local supplIer or wrlte:

edging.

Alsa Available: Stick-On Faam Nase Pads Ventiess Gaggles . Over-The-Eyeglasses S1yle

KROOP'STMGOGGLES Dept.

SP

9865-E N. Washington

Phone (301 ) 498-5848

Fax (301) 498-7393

C8!oo~ SINCE 1947

Blvd.

Laurel, MD 20707


• • •

ieder het zijne

Voor Nederland Officiële dealers/technici: The Parachute Case, Teuge en Isola 'Quip, Texel. Officiële technici.: Ellen Bussemaker en Ron Oaalhof.

Airtec GmbH, MittelstraBe 69, 4798 Wünnenberg, Tel. 02953-8010, Fax: 02953-1293


XXII CAMPEONATO MUNDIAL door Bram Lasschuijt

Op de foto links staat het Nederlandse team gereed voor de volgende ronde: v.l.n.r. Michel Bizot, René Drost, Hans Vos, Rien van Duren en Rien Nieuwesteeg.

Drieendertig landen aan de start en daarmee het grootste militaire wereldkampioenschap was voor Kolonel Ricardo Ielgell c.s. géén probleem. De Spaanse gastheren hadden als lokatie een militaire vliegbasis bij Granada gekozen, waar alle infrastruktuur bij de hand en dus alles te 'belopen' was. Met drie Casa's zou het WK vlot moeten hebben kunnen verlopen, ware het niet dat vrijwel dagelijks de wind spelbreker was en in plaats van de bak één van de twee zwembaden het doel werd .. Door vroeg (om 06.30 uur hingen de windspringers!) te starten, werd toch nog een groot gedeelte van het programma (8 precisie, 4 stijl en 4 formatiesprongen) ge-

haald: 6, 2 en 2. Over stijl en relatief kunnen we kort zijn: NL mist de trainlngstaciliteiten die nodig zijn om de 'beroeps'teams enige tegenstand te kunnen bieden. Door hen werden bij deze disciplines twee nieuwe wereldrekords gevestigd: Frank Bernachot (F) draaide 5.4 sek. clean bij zijn eerste stijlserie, terwijl de Belgen (VanderMaesen, Boidin, Vercammen, Verstrepen) bij hun eerste relatiefsprong 28 punten binnen de werktijd van 35 sek. draaiden! Nederland hoopte het te kunnen maken met precisie. Hoewel er verdienstelijk werd gesprongen door met name sgt, I Rien Nieuwesteeg (9 cm), sgt. I Hans

Vos (10 cm) en Kap. Michel Bizot (11 cm) - skores over zes sprongen - gaven deze resultaten slechts recht op een respektievelijk 59ste, 66ste en 70ste plaats ... Sgt, I Rien van Duren (19 cm) en Maj. René Drost (23 cm) eindigden nog juist bij de eerste honderd. Nederland kwam daarmee op een 20ste plaats in het ploegenklassement, waar Bulgarije (6 cm), Duitsland en Slovenië (7 cm) de medailles behaalden. Ons 'one-womenteam' Kap. Leanne van den Hoek is wellicht de enige NL-springster, die Granada van onder haar mooie roze vijfcel reserve heeft kunnen bewonderen. Door een wat mindere sprong in ronde vijf verloor zij haar positie bij de eerste tien en eindigde op

een goede 12de plaats (28 cm). Sgt. I Nicolas (F) werd hier lste (3 cm) voor sgt. I Carjuza (F) (4 cm) en Sgt. I Stearns (USA) (5 cm). De niet-springende Nederlandse Chef de Mission Maj. Maarten Konter (hoofd LO/Sport KLu) werd via een tandemsprong alsnog 'airborne' en dûs enthousiast, Chef d'Equipe Maj. Bram Lasschuijt Jr., lid van de Permanent Technical Committee (PTC) van de CIMS zal zich het hoofd gaan breken, hoe in de nabije toekomst - wanneer er met vijftig deelnemende landen rekening moet worden gehouden - de organisatieformule voor een militair wereldkampioenschap er moet gaan uitzien.

a

EERSTE EUROPESE MILITAIRE KAMPIOENSCHAPPEN PARACHUTESPRINGEN

door Bram Lasschuijt Boven: V.l.n.r. Hans Vos, Michel Bizot, Rien van Duren, Rien Nieuwesteeg en Bram Lasschuijt. Rechts: Michel in de aanval.

Een 'try-out' voor de toekomst, dàt moest het volgens wedstrijdleider Kolonel Wolfgang Pflegerl worden. Door diverse maatregelen uit te proberen, wilde hij komen tot een nieuwe, snellere organisatie-formule. Sommige maatregelen daarbij bleken niet helemaal springer-vriendelijk,

andere zullen de breedte-sport geweld aandoen. Met een 'verkleinde' delegatie (slechts vier springers in plaats van vijf) reisde Nederland met Chef de Mission Luitenant-Kolonel Jaap de Groot (hoofd LO/Sport KL) en Chef d'Equipe Bram Lasschuijt Jr. af naar Perg, Oostenrijk. Het precisie programma bevatte negen sprongen, waarvan drie direkt volgend op een formatiesprong. In anderhalve dag waren reeds zes 'normale' precisiesprongen gemaakt en bevond NL (Van Duren, Bizot, Vos en Nieuwesteeg) zich op een vijfde plaats met vooruitzichten. De kombinatie RW met PA bleek geen sterke: de scheidsrechter kiest de exit, de wind variëerde van 0 tot 9 meter ... en: diverse teams waren 'niet in staat hun kunnen te tonen' waarna de sprong alleen als FS geskoord werd. Omdat bij viermansteams alle resultaten tellen, zijn uitglijders meteen rampen. Tijdens bi-


zarre omstandigheden - springers werden door turbulentie meters naast het gebakje gegooid - kwam zo'n mini-hoos door het NL-team op final: Sgt. I Rien van Duren meters ernaast (militaire maximale skore = 100 cm), Kap. Bizot meters ernaast, sgt. I Vos en Sgt. I Nieuwesteeg geen probleem, maar wèg vijfde plaats ... Doordat computers hun werk doen, bleek schriftelijk bij Bizots landing de wind meer dan 90° gedraaid te zijn ten opzichte van de situatie bij Van Durens landing, ergo: rejump. Dat voorkwam verder afzakken, maar toch was er over de eindplaatsing (negende) een bittere nasmaak. Ivo VanderMaesen (B) bleek individueel na een jump-ott met Paolo Filippini (I) beiden 3 cm in negen sprongen de sterkste en won. Van de Nederlanders werd Michel Bizot 25ste (16 cm), Hans Vos 28ste (18 cm), Rien Nieuwesteeg 34ste (28 cm) en Rien van Duren 53ste (118 cm). De proefneming bij stijl verliep zonder klachten: ieder springt de eerste ronde. Meer dan 10 sek. inklusief straf? Jammer, niet meer verder deelnemen. Het deelnemersveld werd daardoor direkt al tot 60% gereduceerd. Een eliminatieformule die verder onderzoek verdient. Winnaar werd Eric Lauer (F) die met 19.06 sek. over drie sprongen als enige beneden de 20 bleef. Het formatiespringen laat zich slecht met PAverbinden. Deze 'proef' (of is het een come-back?) mislukte. Wat wèl aansloeg, was het afstappen van de set-sequences - tot nu toe gehanteerd bij de militaire spelregels - en overgaan naar gelote formaties. Het bracht meer challenge in het vlot versprongen (drie sprongen) onderdeel formatiespringen.

STOF OM OVER NA TE DENKEN door Paul Schmidt

Op de NKP precisie/stijl werd regelmatig, in de vrije (regenachtige) uurtjes, gediskussieerd over wat nu eigenlijk 'teamwork' is. Over één ding waren de meningen in ieder geval niet verdeeld: een goed funktionerend team versterkt de individuele prestaties van ieder teamlid. Het zogenaamde synergie-effekt ontstaat: 1 + 1 = 3. Een mooi voorbeeld is het Deense Nationale Voetbalelftal. Als je naar de individuen in dit team kijkt, presteren ze van matig tot goed. Er zitten zelfs voetballers bij die slechts semi-prof zijn. Toch werden ze Europees Kampioen en moesten de dure voetbalprofs uit Duitsland en Nederland het hoofd buigen. Ook binnen de schaatssport, dat toch een puur individuele sport is, wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van teamgeest binnen de kernploeg. Ook presteren de individuen uit zo'n team op grote evenementen (Olympische Spelen, WK's enz.) vaak boven hun eigen kunnen. Teamwork dus. Hoe zit dat nu bij het parachutespringen? Als wedstrijdteam? Als nationaal team? Versterken we juist elkaars kracht of richten we ons op puur individuele eigenbelangen? Mocht je met je team binnenkort deelnemen aan belangrijke wedstrijden of heb je net deelgenomen aan een belangrijk evenement en viel het team resultaat tegen, kijk dan eens of voldaan is aan de volgende voorwaarden, van belang voor het teamresultaat:

* *

respekteer en vertrouw elkaar geef voorrang aan het teambelang boven je eigen belang

* * * * * * *

praat niet over maar met je teamleden, teamleider kom afspraken na (voorbereidingsafspraken voor de wedstrijd, op tijd op trainingen komen, op tijd op overleg komen, enz.) is iedereen op de hoogte van de doelstellingen van het team (bijvoorbeeld maximaal 32 cm op een WK precisie)? erken en waardeer de prestaties van je teamleden stimuleer elkaar om nog beter te presteren sta open voor kritiek van je teamleden en dus niet "Ja, maar ... ", wees blij met deze kritiek en doe er wat mee, anders krijg je nooit meer kritiek en blijf je steken op het nivo waarop je nu zit vier de successen van je team en je teamleden (wie heb je allemaal gefeliciteerd op de afgelopen NKP? gelukstelegram? bloemen?)

Een aantal voorwaarden van belang voor je team resultaat. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het funktioneren van je team? Sommigen zullen meteen naar de teamleider wijzen. Nee, ieder teamlid is verantwoordelijk. Het is wel makkelijk om naar anderen te wijzen, het bespaart een hoop energie, maar levert geen enkele bijdrage aan je teamresultaat. Maak je deel uit van bijvoorbeeld een nationaal team, lees de voorwaarden van belang voor het teamresultaat dan nog eens door en vraag je tevens af: wat is mijn bijdrage (geweest) aan het succesvol funktioneren van mijn team? Geef voorrang aan teamwork. Het loont echt! Vraag maar aan de Denen.

Een dramatisch moment tijdens de NKP '92 in Spa: Rien Nieuwesteeg skoort 16 cm met zijn laatste sprong waardoor hij zijn eerste plaats ver· liest aan Michel Bizot. Rien wordt getroost door z'n vrouwen Michel. _Ifoto Sieb Wedman)

a

!ili.~~~~L.i.l!:.Ê:"':~:';;;.J UITSLAGEN BENELUX KAMPIOENSCHAPPEN

Overall kampioen Benelux: Frank Boidin (B) Overall kampioen NL: Michel Bizot

Benelux PA groeps

NL PA Groeps

UITSLAGEN EK MILITAIR Precisie Teams (eerste tien) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tjechoslowakije Polen Frankrijk GOS Italië Oostenrijk Duitsland Slovenië Nederland België

Formatiespringen 1. Duitsland 2. Oostenrijk 3. Polen

0,25 m 0,38m 0,54m 0,75m 1,48 m 1,52m 1,54m 1,75 m 1,80m

2,26m (eerste drie) 42 pt 37 pt 36 pt

E

1. Belgian Army Parachute Team 2. Nationaal Team NL 3. Dutch Connection

22 cm 46 cm 58 cm

Benelux PA Individueel 1. Chris Vercammen (B) 2. Frank Boidin (B) 3. Ivo vandermaessen (B)

46 cm 58 cm 203 cm

NL PA individueel 4cm 11 cm 16 cm

Benelux Stijl 1. Frank Boidin (B) 2. Arthur Glaser (NL) 3. Bram Lasschuijt (NL)

1. Nationaal Team 2. Dutch Connection 3. UNIT

1. Michel Bizot 2. Ronaid van Zijp 3. Bram Lasschuijt, alias Brillie de Vries Sr.

17 cm 23 cm 24 cm

NLStijl 15.93 sek 19.16 sek 19.68 sek

1. Arthur Glaser 2. Bram Lasschuijt 3. Michel Bizot

19.16 sek 19.68 sek 21.58 sek


OPEN BENELUX KAMPIOENSCHAPPEN PRECISIE EN STIJL Van

13 tot en met 18 juli '92

werd in Spa het Open Benelux Kampioenschap Precisie en Stijl gehouden. Voor de Belgen en Nederlanders waren dit tevens de Nationale Kampioenschappen. door Paul Schmidt

Foto rechtsboven: De winnaars precisie individueel NL. Daaronder: De winnaars stijl NL.. De foto hieronder toont de winnaars groepsprecisie NL. (foto 's Igor van Aperen)

De wedstrijdleider, Jean Polis, had twee Cessna's 206 ter beschikking om de veertig springers naar hoger sferen te brengen. De scheidsrechters stonden onder leiding van Felix vanden Kerckhoven. De Nederlandse scheidsrechters die aanwezig waren om de wedstrijd goed te laten verlopen: Sonja Brouwer en lgor van Aperen. Wim Ernest en Georges Pietersen verzorgden de video-opnamen van stijl. Ondanks deze gekombineerde kampioenschappen waren er toch maar acht wedstrijdteams aanwezig, wat jammer was. Er waren echter ook verrassingen!

'92

STIJL Arthur Glaser van PCMZ was tot v贸贸r de wedstrijd voor de meesten nog een onbekende. Met stijl draaide hij zijn series in acht sekonden en eindigde daarmee hoog in het nationale en internationale klassement. Een heel mooi resultaat! In totaal werden twee ronden stijl en tien ronden precisie (inklusief twee finalesprongen) versprongen. Voor precisie was dit de generale repetitie voor het nationale team, dat tot dan toe nog niet samen had gesprongen en in augustus op de WK in Trieben (Oostenrijk) ons land zal vertegenwoordigen. Duidelijk was dat het in deze samenstelling nog even wennen was. Vijf individueel ijzersterke springers die op de WK zeker hoge orgen kunnen gooien, mits ze als team elkaars krachten versterken. PRECISIE Precisie werd gekenmerkt door twee zinderende finaleronden die de top van het klassement aardig

door elkaar gooiden. Jammer voor Rien Nieuwesteeg, die tot de laatste ronde sterk sprong en de Nederlandse titel al haast op zak had. Bovendien stond hij ook nog hoog in het internationale klassement genoteerd. Een iets te hoge approach in de finalesprong resulteerde in 16 cm waardoor hij naar de negende plaats zakte en het precisiekampioenschap '92 naar Michel Bizot ging. Hetzelfde overkwam Hans Vos die

een derde plaats verspeelde door 9 cm in de finalesprong te skoren. Hierdoor klommen Ronaid van Zijp en Bram Lasschuijt, die een sterke finale sprongen, naar een tweede en derde plaats in het klassement. Kortom, een verrassend kampioenschap in precisie en stijl, waarbij je de belangrijkste uitslagen in een apart kader nog eens op een rij vindt.

_____ ~-~

a

--~-_----.-I

----


DERDE MIDDEN ZEELAND BOOGIE De foto's links zijn van Henny Wiggers:

fen poging om het PCMZ-clubrekord te breken. Helaas is dit niet gebeurd en blijft er dus nog wat te wensen over voor de volgende boogie. De foto onder is van Nathalie Chudiak: fen zeer gelukkige tandempassagiere Coby van feden, samen met tandemmaster Jaap Spiering en kameraman (en laadorganizer) Sam Williams.

_\..iq,...

LTB Schlemann

Sportfallschirme und Zubehör Naro Sport

Hauptfallschirme 'Conquest' Kappenmaterial aus Null-Gewebe 1. 2. 3. 4.

Conquest Conquest Conquest Conquest

130, 150, 170, 190,

ge, ge, ge, ge,

320 342 370 417

ebi, 71 ebi, 82 ebi, 93 ebi, 104

kg kg kg kg

DM DM DM DM

1.936,1.936,1.990,2.136,-

incl. incl. incl. lncl,

DM 1.442,- incl. Mwst.

Tempo Tempo Swift Swift plus Swift plus Swift plus

150, 7e, 315 250, 7e, 408 177, 5e, 367 145, 7e, 330 175, 7e, 385 225, 7e, 480

ebi, 72 kg ebi, 105 kg ebi, 81 kg ebi, 72 kg ebi, 90 kg ebi, 100 kg

Komplettsysteme Wir beliefern

DM DM DM DM DM DM

1.282,1.536,1.290,1.390,1.490,1.642,-

incl. incl. incl. incl. incl. incl.

Mwst. Mwst. Mwst. Mwst. Mwst. Mwst.

Rabatte erfragen

Sie mit allen AusrüstungsteiJen

Wir beliefern

Sie mit allen Fallschirmkappen

DM 1.790,- incl. Mwst. Invader 11, Student 26 ft Reserve/Skymaster, ge, 278 ebi DM 3.950,- incl. Mwst.

Reservefallschirme 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Naro Student

Mwst. Mwst. Mwst. Mwst.

und Systemen.

FXC 12.000 DM 980,- incl. Mwst. Raven 111 Reserve, Kevlarleinen DM 1.350,- incl. Mwst.

und Zubehör

Haben Sie ein Problem,

Naro Student 26 ft Reserve/Skymaster, ge, 278 ebi DM 4.754,- Incl. Mwst.

wünschen

Sie Informationen

oder Beratung,

dann rufen Sie uns an.

Ostweg 20 - 0-2900 Oldenburg - Telefon 49-441-204224 - Fax 49-441-201990 - Pf. 4323


BIJ de foto's: LInksboven: een exit van )oyce uit de SkJ'Van (foto Kees Debie). Rechfsboven: een exit van de centrumleiding+ ... (fotät Henny Wiggers). Linksonder: de centrumleiding (Hans den Otter en Helene de Koning) in een iets elegantere pose! (foto Henny Wiggers) Rechtsonder: Henny Wiggers maakte ook deze opname van Richard Zech tijdens de freestyleweek op Teuge. Een verslag van dit evement vindt u op een van de volgende bladzijden.

NATHALlECHUDIAK - Van 23 tot en met 26 juli was Zeeland Airport bij Arnemuiden het dekor waartegen de derde Midden Zeeland Boogie zich afspeelde. Vier dagen stralen warm weer met één middag zware bewolking en een beetie regen en dat laatste viel nog samen ook met motorpech van de Skyvan. Eerst even wat cijfers: Bijna 200 inschrijvingen (inklusief Duits, Engels en Deens), 67 pink loads (door Sylvia, Benny en Thomas) van 13.000 -15.000 voet in 25 uur en met ca. 8550 liter Jet Al, 1380 sprongen en 58 tandemsprongen door vier tandemmasters (Harry, Henk, Jaap en Norbert), loadorganizers en

Maar waar het allemaal om ging: veel mooie en leerzame sprongen van kleine en grote groepen. Mooie video-opnamen boven het Veerse Meer en natuurlijk ook mooie foto's als een herinnering aan deze derde Midden Zeeland Boogie. De vierde zal een zware dobber krijgen deze zelfs maar te evenaren maar ik weet zeker dat dat niet aan de deelnemers zal liggen!

kameramensen. Twee tandemsprongen met lichamelijk gehandikapten vormden positieve bijzonderheden, één blessure ten gevolge van een hookturn de negatieve. Een geolied manifest onder leiding van Joyce, Joke en Heleen, een kraam met een uitgebreid Parachute Case assortiment,

een clubhuis met een hapje en een drankje en voldoende (!) stoeltjes om te zitten, een vliegveldrestaurant met paramaaItijden, een barbecue en levende muziek en veel, heel veel publiek zorgden voor een vakantiesfeertie dat zondagavond laat pas voorzichtig overging naar het besef van de komende maandagmorgen.

a


FREESTYLE SEMINAR OP TEUGE Van 6 tot en met 10 juli '92 vond er op Teuge het eerste Nederlandse freestyle seminar plaats onder leiding van Mike 'Michigan' Sandberg. door Karel Steensma

Het seminar werd georganiseerd door Trees van Mierio en Henny Wiggers en gesponsord door de Parachute Case, het Nationaal Centrum Teuge en door de sportkomissie van de KNVvL afdeling Para. Het inschrijfgeld bedroeg 45 gulden voor niet-leden van het Nationaal Centrum, voor leden

Boven: Een exit en een mooie T-positie van Richard Zech tijdens de freestyleweek op Teuge, gefotografeerd door Henny Wiggers. Onder: Mike geeft Kitty instruktie voor de Daffy. (foto Karel Steensma)

was het gratis. Er werd voor f 45,- gesprongen van 12.000 ft. De kosten van een videosprong werden gedeeld door de springer en de kameraman. Voor de video waren aanwezig: Henny Wiggers, Bert Ham, Kees Debie, Gabriël Verheyen en Jorke Kramer. Als lift hadden we de beschikking over een turbine-kist, een Cessna 206.

MR. FREESTYLE Mike Michigan geldt als grondlegger van het freestylespringen. Hij is in 1973 op 16 jarige leeftijd gestart met parachutespringen en heeft nu rond de 5000 sprongen. Tot 1984 heeft hij zijn sporen verdiend in het RW-gebeuren. Toen hij dit niet meer zag zitten, wilde hij àf ophouden àf proberen voor zichzelf iets geheel anders te doen, zodat hij weer kon genieten van het skydiven. Dat is hem dus wonderwel gelukt, getuige ook een veelgebruikte uitdrukking van hem: "freestyle is a celebration of freefall". Tegenwoordig geeft hij over de hele wereld freestyle se-

zaakt door stijfheid) een beperking in de juiste uitvoering van bepaalde figuren kan betekenen. Je kunt dus bij freestylen niet met een spijkerbroek met daaroverheen een jumpsuit springen, aangezien je dan net zo lenig bent als je kleding het toelaat. KLEDING Voor freestyle kleding geldt algemeen dat het bovenlichaam en dan met name de armen en handen veel wrijving moeten hebben, dus het liefst wijde mouwen en freestylehandschoenen met stof tussen de vingers. De benen moeten juist weinig wrijving geven en daarom zijn bijvoorbeeld gladde leggings en gladde schoenen of alleen sokken erg geschikt. De aanpassing van de kleding is nodig omdat, anders dan bij de normale vrije val houding, bij het freestylen de armen en benen meestal gestrekt zijn. Aangezien je benen veel langer en breder zijn

VIDEO Onderdeel van het seminar was het videogebeuren. Video's zijn niet alleen belangrijk voor het oefenen van een sprong, maar ook voor de kompetitie omdat de sprongen aan de hand van de videobeelden gejureerd worden. Een team bestaat dan ook uit een springer en een (vaste) kameraman. Een goede sprong slecht gefilmd, levert evenveel punten op als een matige sprong goed gefilmd. Om de sprong goed in beeld te houden, moet er een goed kontakt zijn tussen de beide springers. De kameraman moet weten welke beweging volgt en of daar bijvoorbeeld een grotere valsnelheid bij optreedt. Mochten de kameraman en de springer toch van elkaar ver wijderd raken dan moet de springer via een rustige beweging de kameraman de tijd geven om terug te komen en positie te kiezen. Ook kan het nodig zijn het sprong-

dan je armen en dus veel meer wrijving ondervinden, moet dit via de wrijvingskoëficiënt van je kleding gekorrigeerd worden.

verloop aan te passen, door via een paar backloops wat sneller te vallen of juist via een vlakke Tposition sterk op te floaten.

MATERIAAL Een speciaal rig is in het begin niet nodig als je bridle maar goed vast zit en je pilot niet te ver uitsteekt. Uiteraard zijn kleine gladde setles beter dan grote ruwe setjes daar deze laatste de stabiliteit bij vooral stand-u p's en daffies door onvoorspelbare luchtwervelingen verstoren. Mike zelf heeft een Racer Elite met een Sabre 140. Bij dit rig wordt de hoofdparachute niet met een handdeploy, maar met een ripcord getrokken die boven het atwerpkussentle zit. Het voordeel is natuurlijk dat je geen uitwendige bridle en pilotechute hebt, die bij extreme bewegingen los kunnen gaan. Eenzelfde voordeel biedt ook het pull-out systeem.

ARTISTIEK ASPEKT Een ander belangrijk punt bij freestylen is artisticiteit, zowel van de springer als van de kameraman. De springer moet niet alleen zijn bewegingen technisch goed kunnen beheersen, maar de volgorde van de bewegingen en de overgen gen moeten een mooi schouwspel opleveren. Het is de taak van de kameraman om niet alleen alles goed in beeld te houden, maar ook om met mooie wolken, zonsondergangen of langsscherende vliegtuigen een extra dimensie aan de sprong te geven en zo extra punten te skoren. Belangrijke punten voor de kompetitie zijn dus: kontrole/beheersing; kreativiteit en kommunikatie.

minars en probeert in die landen ook gelijk kompetities op gang te brengen om zo deze discipline van het springen grotere bekendheid te geven. Naast freestylen doet hij ook weer aan RW, het liefst tweemannetles en AFF. ALLROUND SKYDIVER Het freestyle seminar was oorspronkelijk bedoeld voor enthousiaste en/of nieuwsgierige springers met minimaal B-brevet, voor " kameramensen en voor scheidsrechters. Maar aangezien Mike zich een allround skydiver voelt, was iedereen die erbij wilde zijn welkom, ook AO'ers. Hij beantwoordde met groot enthousiasme elke vraag, of het nu over een nieuwe sprongkombinatie was binnen het freestylen of een goede houding bij een AO-exit. STRETCHING Verder ging hij ook op meer algemene zaken in, zoals het bewust voelen van de luchtstromingen langs je lichaam door bijvoorbeeld een paar sekonden je ogen dicht te doen, en stretch ing. Zeker voor freestyle geldt, maar ook voor andere disciplines van het springen, dat een beperktheid in je bewegingen (meestal veroor-


MIKE 'MICHIGAN' SANDBERG freestylen met Mike Michigan is als tennissen met Björn Borg

FREESTYLE WEEK De dagen op Teuge begonnen met stretch-oefeningen waarna de bewegingen die we zouden gaan doen, werden doorgesproken en droog geoefend. Daarna was het springen geblazen en na elke sprong moest je dan vertellen hoe het gegaan was. Je kreeg dan advies voor de volgende sprong. Als er video mee was, werd de sprong ook aan de hand van de band besproken inklusief de verrichtingen van de kameraman. Tijdens de vijf dagen op Teuge, waarvan helaas de maandag en de vrijdagmiddag door slechte weersomstandigheden afvielen, heb ik tien sprongen kunnen maken, waarvan twee met video en één samen met Mike Michigan. Oefeningen die ik gedaan heb zijn de barrelroll; exit op de rug en dan via een halve gestrekte backloop (flipover) naar de normale valhouding; een halve voorwaarts-e salto met kick-back (na een halve frontloop krijgen je benen een klap van de relatieve wind en je wordt automatisch weer in de uitgangspositie teruggekaatst); meerdere gestrekte backloops achter elkaar; de T-positie (ook

Als je met Mike 'Michigan' Sandberg over skydiving in het algemeen en freestyle in het bijzonder wilt praten dan heb je aan één freestyleweek niet genoeg. door Trees van Mierio

Zo'n gesprek verloopt ook anders dan het gemiddelde parapreatle. We praatten over technieken, kreativiteit, the terrible male ego, de plaats van de vrouw in onze sport, de balans, de rol van tv en sponsoring, de toekomst en over freestyle 'the celebration of freefall'.

wel Flamingo genoemd) en de Daffy. Ik wil niet zeggen dat ik na deze week al deze bewegingen beheers, vooral aan de laatste twee moet nog veel gesleuteld worden, maar ik weet nu tenminste wat ik vaak fout deed enjof welke bewegingsbeperkmgen daarbij een rol speelden.

a

Hoe zie je de toekomst van freestyle en wat kan het voor ons betekenen naar buiten toe?

De foto boven is een stancJ.up genomen door Henny Wiggers tijdens de Midden Zeeland Boogie. Rechts zien we Mike 'Michigan' door Trees van Mierla . De foto onder is de laatste van de serie van bladzijde 14. Hij is genomen door Henny Wiggers en het 'model' is Richard Zech.

Hoe moet ik freestyle zien? Als een tijdeliijke gril of als vaste nieuwe discipline? Moet freestyle dan in de plaats komen van style en samen met precisie in een poule gestopt worden of moet het een eigen plaats krijgen. Hoort het wel thuis tussen de wedstrijdonderdelen?

Ik vond het een zeer geslaagde week en dit natuurlijk dankzij Mike Michigan, de organisatoren, sponsors, kameramensen, vlieger, de mensen van het manifest en het mooie weer. Ik hoop dan ook dat dit volgend jaar een vervolg krijgt. Als er mensen zijn die wat meer willen weten over barrelrolls, frontloops etc. of over de stretch-oefeningen die ik geleerd heb, vraag het me dan. Ik wil er met alle plezier meer over vertellen.

niets aan, maar voor anderen is het een manier van leven. Bij precisie kun je freestyle niet stoppen. Die twee disciplines zijn zo'n beelje elkaars tegenpool. Dus denk ik dat je freestyle als zelfstandige discipline toe moet voegen aan de vijf andere disciplines; RW (formatiespringen), CRW (koepelrelatief), precisie, style en paraski. De freestyle-discipline heeft een heel eigen kreatief gezicht. Ze is niet te vergelijken met een van de andere onderdelen.'

MIKE:

freestyle: the celebration

of freefaJ/

"Ik ben het er helemaal niet mee eens als freestyle in de plaats van style zou komen. Style heeft een geheel eigen plek. Alle disciplines hebben hun waarde, je moet niet de een door het ander vervangen. Toen ik aan style deed, ervoer ik het als een intensieve oefening van basisvaardigheden. Het is goed om zo'n discipline erbij te hebben; draaien en loops maken in een bepaalde tijdspanne is een klassieker die je nooit moet vervangen. Je kunt style niet wegnemen omdat jij het niet interessant vind. Sommige mensen vinden er

MIKE: "Freestyle is het para-onderdeel dat het publiek naar ons toe zal brengen. Hier kan men naar kijken en ervan genieten zonder dat je iets van regels of vliegen hoeft af te weten. De andere disciplines, behalve precisie, behoeven eerst een heleboel uitleg voor men ziet wat er gebeurt en waarom het gaat. Freestyle kun je vergelijken met kunstschaatsen. Je hoeft het zelf niet te kunnen om toch van het schouwspel te genieten en te snappen hoe het werkt. Ook al beseft men bij lange na niet hoeveel oefening en beheersing het kost om zoiets te kunnen doen: 'When you see perfection you understand it'." Freestyle moet het gaan maken. Freestyle moet gaan doen wat de andere disciplines al die jaren niet gelukt is: op tv komen, sponsors veroveren en naar de Olym-


pische spelen gaan. Is dat een reëele verwachting? MIKE: "Als je een evenement op de Olympische Spelen wilt hebben of als een sportserie op TV dan is freestyle daar het meest geschikt voor. Geen andere discipline is daartoe in staat, omdat freestyle de enige artistieke uitingsvorm in onze sport is. Sponsoring Wij willen graag sponsors en we willen dat het publiek het leuk vindt wat we doen. Tot nu toe gebeurt dat niet. Het is te moeilijk te begrijpen voor mensen zonder skydive achtergrond en zonder uitgebreide uitleg wat er gebeurt bij bijvoorbeeld formatiespringen. Het gaat allemaal zo snel, je ziet ze niet bewegen. En het waarom is ook een punt: waarom ligt er nu een punt en waar misten ze een grip? Als mensen niet begrijpen wat er gebeurt dan verliezen ze snel hun interesse. Om sponsors te interesseren, moet je dan ook eerst op TV zien te komen. Mensen houden van kijken, er wordt veel TV gekeken en met freestyle bereik je de mensen snel omdat het leuk is om te zien voor niet-springers en toch makkelijk te begrijpen. Ik heb in een team gezeten dat uitgezonden werd naar de Wereld Kampioenschappen. We hadden echt problemen met het vinden van sponsors omdat die het nut er niet van inzien om 50.000 gulden te betalen voor een evenement dat waarschijnlijk niet eens op TV komt. WK Freestyle op de TV De eerste WK freestyle in 1990 kreeg een show van een half uur op ESPN. Van de WK van 1991 is er weer zo'n show gemaakt. De WK freestyle is wereldwijd uitgezonden en heeft zo'n 1,2 miljoen kijkers bereikt. Als een sponsor dit soort dingen weet en ziet en dat soort cijfers hoort, heeft hij wat meer idee en zal hij eerder zijn naam op dat evenement zetten. Als je de TV eenmaal hebt, komen de sponsors vanzelf. Zij zijn niet zozeer geïnteresseerd in het evenement alswel in het aantal minuten dat het evenement (en zijn naam) op TV vertoont wordt. Olympische Spelen En wat de Olympische Spelen betreft: ik denk niet dat we als sport ooit de Spelen zullen halen. Niet met preetste. zelfs niet met freestyle, rook, vlaggen en slierten. Ik denk namelijk dat het feit dat wij een motorvoertuig nodig heb-

ben om het evenement waar te maken totaal tegen de Olympische gedachte indruist." In de parasport is altijd gezegd dat er niet speciaal kracht voor nodig is om een parachute te besturen of dezelfde lucht te manipuleren. De kansen voor mannen en vrouwen zijn gelijk, dus wordt in de kompetitie over het algemeen ook niet van een apart mannen- en vrouwenklassement gebruik gemaakt. Waarom is er bij freestyle wel een apart klassement voor mannen en vrouwen? MIKE: "Daar zijn eigenlijk twee redenen voor: de eerste is de TV. Mensen kijken niet graag naar sport waar mannen tegen vrouwen strijden. Let maar eens op, zo'n evenement vind je niet. De tweede reden is dat we meer vrouwen in de wedstrijdsport wilIen krijgen. Onze sport is tot nu toe gedomineerd door mannen. En er zijn niet genoeg vrouwen die de wedstrijden doen. In de internationale wedstrijdsport RW is er al met al één vrouw geweest die een medaille heeft gehaald. Dat was afgelopen jaar voor de derde plaats. Ik vind dat FS ook een apart klassement voor mannen en vrouwen moet hebben. Initiatieven als het Franse vrouwenteam en in Nederland 'Smile' krijgen mijn volle steun. Ego's We hebben niet alleen te maken met het mannelijk ego maar het vrouwelijk ego speelt ook mee. Als vrouwen het gevoel hebben dat ze het tegen de mannen op moeten nemen, heb je naast de wedstrijd ook nog de mannentegen-vrouwen-strijd. Dan komt er extra druk op je te staan. Als je dan altijd kort gehouden bent en niet veel zelfvertrouwen hebt, geef je het op en ga je niet in de wedstrijdsport. Je moet echt tegen ze zeggen dat ze het best kunnen. Het idee zit tussen je oren, als je denkt dat je iets niet kan, gebeurt het ook niet. Je weet hoe dat werkt. Bij freestyle gebeurt nu eigenlijk het omgekeerde. Mannen worden nerveus als ze in dezelfde poule als de vrouwen gezet worden. Tot nu toe hebben de vrouwen ze dan ook met zeer grote overmacht verslagen. Nu vragen de mànnen om een apart klassement en roepen de vróuwen dat ze dat niet willen omdat ze 'ze wel een poepie willen laten ruiken'. Gymnastiek versus Ballet Uiterlijk ziet het freestyle van man-

~a1~

nen er meer gymnastisch uit. Dat van vrouwen is veel gracieuzer en balletachtiger. Het lijkt mij het mooist als die twee zich naast elkaar op hun eigen manier verder ontwikkelen en uitgroeien. Dan zul je in één onderdeel met precies dezelfde regels geen oefening zien die op precies op de andere lijkt. Mannen en vrouwen zullen naar elkaar kijken, van elkaar leren en verder doen wat ze zelf willen. Kreatieve Aspekt Jezelf zo op je eigen manier ontwikkelen, is een kreatief proces. Dat aspekt missen we in onze sport. Dat hebben we heel hard nodig. Het is niet een slecht teken dat we dat missen omdat je gewoon niet op hoog nivo kan formatiespringen als de scheidsrechters je sprong niet kunnen beoordelen. Dan móeten er gewoon goed omschreven regels zijn. Dat kan niet anders. Met freestyle in de sport hebben we er een totaal kreatieve urtingsmogelijkheid bijgekregen. Kreativiteit is het basisuitgangspunt en het open einde zorgt ervoor dat dit onderdeel kan groeien. Tijdens de eerste freestylewedstrijd hadden we drie oefeningen om te doen. De tweede wedstrijd hadden we er zes en nu zijn er al negen. Beoordeling Punten krijg je voor kreativiteit, kontröle en kommunikatie. Mannen en vrouwen zitten in een apart klassement en vormen samen met de kamerapersoon (die zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn) een team. De kameramens is niet zomaar iemand die iets filmt: het is je teammaat. " Je zei eerder dat in onze sport vrouwen onzekerder zijn dan mannen. Ze moeten als het ware dubbel zo hard knokken om niet alleen in de wedstrijd maar ook tegenover de mannen te zegevieren. Je zei ook dat mannen de sport domineren. Je had het over het mannelijk ego en dat veel mannen de vrouw eigenlijk niet geschikt vinden voor deze sport. Ik herken dit probleem in mijn eigen situatie maar hoe zit dat wereldwijd gezien? MIKE: "Dat herken ik ook. Dat vrouwen niet geschikt zijn om te springen, is onzin, dat idee zit alleen in het hoofd van de mannen die daar zo over denken. 'The male ego is a terrible thing', Bij para's over de hele wereld (niet alleen hier, hoor)

worden de vrouwen klein gehouden, terwijl daar niet een echte fysieke reden voor is. Maar als mannen vrouwen klein houden, voelen ze zichzelf gewoon beter. Freestyle zal gaan bewijzen dat deze mannen geen gelijk hebben. Oeroude battle between the sexes Er is geen fysieke kant aan de zaak. Mannen hebben vrouwen nooit begrepen en vrouwen begrijpen mannen niet. Dat is alles. Dàt is het probleem. Toen ik het Italiaanse team in Spanje coachte, was de meest gestelde vraag: "Hoe is het om een vrouw te coachen?" Die vraag verraste me telkens weer, omdat ik niet aan haar dacht als vrouw maar als skydiver. En zij was zeker niet de minste schakel in het team. Ze was geen probleem, maar op haar stond wel de meeste druk. Skydiver MjV In mijn seminars heb ik meer met vrouwen dan met mannen te maken. En die vrouwen willen er wel tegenaan. Natuurlijk zijn er ook vrouwen in onze sport die zich aanstellerig en kinderachtig opstellen en zeggen dat ze niets kunnen. Maar niet alle vrouwen zijn hetzelfde. Er is geen verschil, net als bij de mannen zijn er ook hele sterke voIhardende vrouwen. Ik ken vrouwen die ik bij de beste skydivers reken en die ik in onze sport alles zou durven vragen. Ik bekijk ze niet als vrouw maar als skydiver." Wedstrijd of kreatieve uitingsvorm? OK, mensen willen zich met elkaar meten en een wedstrijd is een geaksepteerde en bekende manier om een sport bij het publiek te brengen. Veel skydivers hebben een doel of voorbeeld nodig om naar te streven. Maar is het niet een beelje zonde om van freestyle een wedstrijdsport te maken? MIKE: "Voor mij persoonlijk is freestyle een kreatieve uitingsvorm. Ik ben ermee begonnen om aan de wedstrijdsport te ontsnappen. Sinds 1983 doe ik ook niet meer aan wedstrijden mee. Dat heb ik gehad. De reden dat ik toch betrokken ben bij de organisatie van de WK freestyle is dat ik het gat in de sport zie dat opgevuld moet worden. Ik help ze daarbij. Er zijn in de sport zoals overal meer volgers dan leiders. De volgers hebben een voorbeeld nodig en regels, iets om naar te streven.


Voordeel van Wedstrijd Daarom is de wedstrijdvorm beo langrijk. Mensen zien voorbeelden en gebruiken die om zich een discipline eigen te maken. Kijk maar naar wat er met relatief (formatiespringen) gebeurt. Hoeveel mensen zijn er niet die de figuren en de regels van FS gebruiken om te springen en hoe weinig zijn er maar die werkelijk aan wedstrijdsport doen of nieuwe figuren bedenken.

Mike 'Michigan' Sandberg voert hier een 'daffy' uit boven Bryan, Texas. (foto Tony Loper)

Doordat de wedstrijd bestaat, heb je voorbeelden en blauwdrukken maar heb je ook een doel om naar te streven. De wedstrijdvorm doet meer voor freestyle dan de vage boodschap: ga nu verder en wees kreatief. Nadeel van een Wedstrijd Een nadeel van wedstrijden is dat er altijd maar één nummer één kan zijn, terwijl er nog tien andere hele goeie teams of springers rondlopen die er net die dag niet zijn of net die dag hun dag niet hebben. Wat mij betreft is wereldkampioen zijn een zeer relatief begrip. Toch zijn er mensen die heel veel geld krijgen omdat ze zich wereld

kampioen mogen noemen. En daar moet je wel serieus rekening mee houden, want daar hoeft de sport qua definitie niet beter van te worden. Puristen Bij de freestylers zijn twee groepen te onderscheiden: de puristen en de wedstrijdspringers. Een purist springt niet om beoordeeld te worden, om eerste of laatste te worden maar om te la-

ten zien wat hij of zij kan. Om anderen te laten genieten van mooie of nieuwe routines. Ideëen uitwisselen De allereerste WK freestyle was de mooiste omdat iedereen die daarop af kwam een eenling op zijn eigen dropzöne was. Men werd thuis minachtend bekeken ('die doet freestyle omdat ie niet mee kan komen met formatiespringen') en daar trof je mensen die hetzelfde meemaakten. Je herkent dingen en voelt je één grote familie. Toen werden nog ideëen uitgewisseld. Nu gebeurt dat niet meer. Nu komt men bij elkaar als wedstrijdspringer en wordt er gestreden

om wiens idee het eerder was. Door de wedstrijd wordt de houding echt anders. Dan wordt er weinig meer gedeeld." Dus om ideëen uit te wisselen, hoef je niet naar een WK te gaan. En als ik het goed begrijp moeten we de ervaring van deze eerste freestyleweek koesteren. Maar hoe zit het met de kreatieve kant. Zijn er geen bijeenkomsten gepland waar je wat dat betreft nieuwe ideëen op kan doen? MIKE: "Samen met Norm (red.: Norman Kent) werk ik aan een Freestyle Film Festival voor de artiesten onder ons. Je kunt daarvoor alles insturen. De tapes mogen zo lang zijn als je wilt met muziek, een verhaal en watje maar bedenkt. Dan is er 2-way freestyle of synchroon springen. Maar ook 10 of 15 way freestyle kan heel leuk zijn. Ik wil een chorusline gaan doen met 10-15 mensen die allemaal tegelijkertijd knie-teenknie-gat etcetera doen. Dat lijkt me prachtig om te zien. Jullie moeten nu zelf verder. Er zijn boeken van Tamara Koyn om als leidraad te gebruiken, je kunt mij ook schrijven of videobanden ter beoordeling opsturen. Maar je hebt nu inderdaad een plek nodig om samen te springen en elkaar te ontmoeten om ideëen uit te wisselen en om over bijvoorbeeld gyroscopen en filmfestivals te spreken. Wij willen in Amerika een freestyle convention houden om dit soort dingen te doen. Om te springen en elkaars video's en materiaal te bekijken." Tenslotte Het interview was allang afgelopen, maar het gesprek zette zich in grotere kring nog geanimeerd voort. Uit de eerste hand horen hoe de

~1"~

eerste 10 way geboren is en waar het idee van de interlock dives vandaan komt, is als een les geschiedenis over de slag bij Water100 door Napoleon zelf. Wat ik je uit dat gesprek niet wil onthouden is Mike's eigen beleving van zijn eerste freestyle sprongen. "De basis van skydiving is springen in je eentje en daarom realiseerde ik me pas waar het bij het springen bij mij werkelijk om ging toen ik ging freestylen. Het was niet om wereldkampioen te worden of drie punten te maken met een 100 man maar 'to experience freefall' en ik vind 'freestyle the celebration of freefall'.

a

MIKE 'MICHIGAN' SANDBERG Mike Sandberg is 36 jaar en springt al bijna 20 jaar. Hij komt uit Michigan en kreeg deze staatsnaam als bijnaam in DeLand, omdat daar een heleboel Mikes rondliepen. Zijn toenmalige bijnaam is nu zijn artiestennaam. Maar zelf geeft hij de voorkeur aan een ruimer label: 'man from earth'. In 1981 werd hij nationaal en wereldkampioen en in 1982 worldcup kampioen met de achtman 'el mer and the gluebags' en 'full stink' 4-way team in Graz Oostenrijk. In 1983 tweede plaats op de world meet in Merewitch en tijdens de worldcup werden ze ook tweede. Toen had hij genoeg van dat tweede plaats gedoe. "Ik ben opgehouden met wedstrijdspringen en ging AFF doen bij de 'school of human flight'. Daarna heb ik een jaar lang alleen gesprongen en niemand aangeraakt in vrije val." De toekomst van zijn freestyle is 2 way freestyle, mixed double. Als hij niet toert, is zijn thuisbasis ergens in Florida. Andere hobbies behalve springen zijn: sloap soaring, body surfing en vliegen. Streamers .. , ... ik ben gewoon een 'guy who likes to fly' ... ... skydiving heeft een slechte naam bij de mensen die hun naam ergens op willen hebben ... ... daarom noem ik dit meestal geen freestyle camp maar een personal awareness camp ... ... vroeger sprong je alleen in je eenlje als echt niemand je mee wilde nemen met RW. Nu is het sociaal geaksepteerd en heeft het een naam gekregen: freestyle ... ... freestyle is the celebration of freefall ... . .. ik denk niet dat we als sport ooit de Olympische Spelen zullen halen ...


-

EVENEMENTEN PIA Parachute Symposium TREES VAN MIERLO - Het komende Parachute Symposium wordt in maart 1993 weer in Orlando, Florida, gehouden. Deze keer wordt gerekend op zeker 100 standplaatsen (95 zijn al geboekt) voor fabrikanten en het deel nemers aantal mag niet boven de 1200 (er zijn er nu a1400 geregistreerd) komen om kwaliteit te kunnen blijven gagaranderen. Het symposium in januari 1991 was een overdonderend succes. Voor de allereerste keer hielden diverse parachute-associaties hun vergadering op dezelfde plek en tijd. Meer dan 450 mensen uit de parachutistenwereld vertegenwoordigden 23 verschillende landen. In die acht dagen vergaderden de PIA, de USPA, de Canadese SPA Sport Commmittee, de Nordie Riggers Association, de SAE S-17 Committee. Er was een Tandem Parachute Konferentie, een reunie van de

Strong Riggers School en een Accelerated FreeFall course. In 1993 worden alle Parachute Associaties uitgenodigd hun vergadering in Florida te houden. Elke vergadering staat op zichzelf maar wordt in hetzelfde hotel en konferentiecentrum gehouden. Mensen die op het komend symposium een presentatie willen houden, kunnen kontakt opnemen met Mike Mayo van het Army Parachute Team, telefoon: 919-396-8111. Naar verwacht zal het symposium in 1993 tien tot veertien dagen duren. Meer informatie over akkomodatie, tentoonstelling en sponsoring vind je bij: Lucia Furry op het International Symposium Headquarters, 5308 Ambrose Court, suite 454, Tampa, FL 33647, USA. Telefoon: 813/972-4029, fax: 813/977-1288.

Luchtvaartbeurs NATHALlE CHUDIAK - In het luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol zal in het weekeinde van 14 en 15 november 1992 de Nationale Luchtvaartbeurs worden georganiseerd. Bij dit evenement, dat op grote schaal de bijnaam' Avioplein' heeft gekregen, zal een grote verscheidenheid aan spullen uit de luchtvaart worden aangeboden. De ervaring heeft geleerd dat het aanbod zal variëren van boeken en tijdschriften tot uniformen en vliegtuigonderdelen. Voor het eerst zal er deze keer ook een veiling van luchtvaartartikelen worden georganiseerd. Het museum zal tijdens het beursweekeinde op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Toegang f 6,- voor volwassenen en f 4,50 voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Informatie bij het museum via telefoon 0206041521.

Helikopter Boogie, Reinsdorf MECC Actief93 NATHALlE CHUDIAK Voor de snelle beslissers kwam er op de valreep een aankondiging binnen van de Moscow Parachute Club, die samen met de Paraclub Reinsdorf een helikopter boogie organiseert op het vliegveld van Reinsburg van 5 tot 13 september. Reinsdorf ligt ca. 60 km ten zuiden van Berlijn. Van Berlijn ga je met de trein of de auto naar Jüterbog (N101), van daar naar Werbig en dan via de N102 naar Reinsdorf. De informatie die we op dit moment hebben, beperkt zich tot het springtechnische gedeelte: Er wordt gesprongen uit een MI8, die je in een kwartier op 12.500 ft brengt. Voor zo'n sprong betaal je DM 35 en de loadorganizer is in de prijs inbegrepen. Er kunnen ook tandem sprongen worden gemaakt en er zijn zelfs staticline-opleidingen. Verdere informatie is verkrijgen bij de Moscow Parachute Club, telefoon 095-1113315, fax 095-1114475 of bij Helrnut Kolditz, Wilh.

Demo HTS Vlissingen WIM ZOETHOUT - Er worden ervaren springers gezocht voor een demo ter gelegenheid van de reünie van de HTS van Vlissingen op 10 oktober. De springers moeten liefst zelf ex-studenten of studenten zijn van de HTS of HLO van de Hogeschool Zeeland. Informatie bij Wim Zoethout, telefoon 0206908624.

Budich Strasse 8, 0-7915 Holzdorf2, telefoon 035389-627. Tegen de tijd dat u dit leest, heeft de redaktie misschien wat meer informatie. De exit uit de MI8 is gefotografeerd door Andrej Veselov tijdens de Moskou Boogie '92.

NATHALlE CHUDIAK - Het lijkt wat vroeg, maar het Maastrichts Expositie & Congres Centrum maakt nu al reklame voor de beurs voor aktieve en sportieve vrijetijdsbesteding, die van 7 tot 10 januari 1993 in Maastricht zal plaatsvinden. Met al twee jaar zo'n 35.000 bezoekers, waarvan 82% aangeeft de vrije tijd aktief in te vullen, is het een beurs die de aandacht waard is. Gelijktijdig vindt de Vakantie Informatie Beurs plaats voor de aktieve vakanties. Parachutespringen is een van de onderwerpen waaraan binnen het expositieprogramma aandacht wordt geschonken en dat kan met name voor de clubs in die regio interessant zijn. Er zal een intensieve promotie- en publiciteitskampagne in Zuid-Nederland en aangrenzende buurlanden worden gevoerd door middel van radio en TV, advertenties en affiches. Een goede manier om het springen weer dichter bij het publiek te brengen als een aktieve en sportieve vrijetijdsbesteding! Vraag de uitgebreide folder aan: Mecc Maastricht, Postbus 1630,6201 BP Maastricht, telefoon 043-838383, fax 043-838300.

Blue Skies '92, Hongarije TOM ROGGEMA - Van 10-13 september wordt in Budapest, Hongarije, Blue Skies '92 georganiseerd: een beurs met allerlei zaken rondom parachutespringen en sportvliegen. De organisatoren verwachten zowel de zakelijke als ook de privé geïnteresseerde bezoekers om te komen kijken wat in Hongarije in de afgelopen decennia op dit gebied is ontwikkeld. Westerse fabrikanten, dealers, gebruikers en sportclubs worden uitgenodigd

om hun produkten en kennis aan de bezoekers te laten zien. Er worden demo- en precisiesprongen in het centrum georganiseerd, ook voor bezoekers. Verder zijn er ballonvluchten, rondvluchten en de gebruikelijke museabezoeken. Informatie bij Blue Skies Skydiving Club, Budapest, telefoon/fax (36-1) 1187437 of bij Tom Roggerna, telefoon 074-432087.


WK Freestyle 1993 TREES VAN MIERLO - De derde Wereld Kampioenschappen Freestyle worden van 6 tot 8 november in Scottsdale en Eloy in Arizona USA gehouden.

*

*

*

De sport freestyle skydiving bestaat uit teams van atleten die met elkaar wedijveren om de beste videotape van een freestylesprong op te nemen. Een team bestaat uit een freestyler en een kamerapersoon. Samen ontwikkelen en voeren zij drie dimensionale routines uit die speciaal voor de kamera bedacht zijn. De wedstrijd bestaat uit drie rondes. De voorronde wordt op een videoband opgenomen waar en wanneer een team dat zelf wil en daarna per post naar de jury gestuurd. De twee finalerondes worden uitgevoerd en opgenomen op de plaats waar de WFF (World Freestyle Federation) 1992 kampioenschappen gehouden worden: Ari-

*

* *

*

zona. Zes wedstrijdronden worden gesprongen in Eloy en twee demosprongen in Rawhide, Scottsdale's western stadje uit 1880. Deze wedstrijd wordt separaat, maar wel tegelijkertijd gehouden met de Internationale Chili Society's 26ste cook-off. Je kunt deelnemen als je een Amerikaans C brevet hebt of iets gelijkwaardigs. Om deel te nemen, moet je een videotape van de voorronde insturen. Daarbij doe je een registratieformulier en als eenmalig entreegeld 50 dollar. De inschrijving moet vóór 18 september 1992 binnen zijn.

Meer informatie en een registratieformulier liggen bij The Parachute Case. Wil je zelf kontakt, stuur dan een naar jezelf geadresseerde en bepostzegelde envelop naar: WFF meet operations, 6120-A Hwy. 21 East. Bryan, TX 77803. Telefoon: 409/774-0840.

Vrijeval instruktieweken Spanje SIMO WOERLEE - In november organiseert de vrijeval-instruktiegroep van Paracentrum Texel een aantal springkampen van een week in Ampuriabrava, Spanje. Het is de bedoeling dat de ervaren (AFF)instrukteurs van het centrum degenen die hun AFF of konventionele vrijevalkursus hebben afgerond gedurende een week op sleeptouw nemen en de kneepjes van het formatiespringen leren. Niet meer dan acht deelnemers per week worden door acht instrukteurs en videomensen aan een zeer intensieve training onderworpen. Iedereen krijgt een 'op maat gesneden kostuum' en leert alles over formatiespringen van back-ins tot viermansprongen. Er worden vijftien sprongen gemaakt, waarvan acht één op één, vier één op twee en drie één op drie. De helft van de sprongen wordt met air-to-air video opgenomen en natuurlijk worden alle sprongen naderhand uitgebreid

,

.

o.

doorgesproken met de instrukteur(s). Groundto-air video is eveneens ter beschikking. De reis vanuit Nederland (en terug), de overnachtingen, ontbijt en lunch alsmede een afscheidsdiner zijn bij de prijs van f 2.975,- inbegrepen. Voor meer informatie kan je kontakt opnemen met Herman Landsman, Iwan Spilker of Simon Woerlee op telefoon 02220-11464 of 11436.

Trainingen in Bulgarije NATHALIE CHUDIAK - De Inter Aero Total Firm, Veliko Turnovo, samen met de Aero Club van de stad Gorna Oryahovitsa, die in het midden van Bulgarije ligt, organiseren trainingskampen op een grote dropzone met bijzonder goede weersomstandigheden voor koepelrelatief (2500 m) en formatie springen (4000 m). Men kan er minstens zes sprongen per dag maken uit AN's 2 (CRW) en uit MI's 8 (FS). De voorgestelde perioden zijn: 24 augustus - 6 september (CRW) 14 - 20 september (CRWen FS)

28 september - 10 oktober (CRWen FS) Teams moeten zelf een kameraman (en TV) meenemen. De sprongen kosten US $ 14 voor 2500 m en US $ 19 voor 4000 m. De kosten voor akkomodatie, maaltijden en transport bedragen per persoon US $ 18 per dag. De vereiste papieren: een geldige FAI sportlicentie, een geldige medische keuring, een WA-verzekering, geldige materiaalpapieren en een lijst met de namen van alle delegatieleden. Hoewel de inschrijfdatum op 15 augustus is

WK Formatiespringen

'93

PETER DERKSEN - 1993 wordt het jaar van de WK-formatiespringen. Op dit ogenblik is nog niet bekend waar deze WK gehouden zal worden. Die teams die WK-aspiraties hebben, dienen zich vóór 31 december aanstaande te melden bij Peter Derksen, S. de Landasstraat 35,6814 DB, Arnhem, telefoon 085-458962. Bij vierman moeten negen punten per ronde, bij achtman moeten zes punten per ronde behaald worden om voor uitzending naar de WK in aanmerking te kunnen komen.

Tropische Boogie '93 NATHALIE CHUDIAK - Begin februari '93 zal het driemanschap Alexis Perry, Herman Landsman en Michael Bouman (the dynamic trio) wederom een tropische boogie organiseren. Na o.a. Zanzibar, Thailand en Afrika is nu Borneo als lokatie aan de beurt. Er staan tijdens de boogie drie Caribou's ter beschikking van de springers en als onderkomen is het dit jaar op te leveren Hilton Hotel uitgekozen. Zodra meer informatie beschikbaar is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Tandemmasters: opgelet! NATHALIE CHUDIAK - In het aprilnummer van dit jaar staat op bladzijde 31 een artikel over een para-expeditie naar de Noordpool. Deze expeditie zou georganiseerd worden door Sergej Insarov van het para-reddingscentrum van het Russische Rode Kruis. Door een wat vertraagde planning is de expeditie dit jaar niet doorgegaan, maar Sergej is druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Het idee voor volgend jaar (waarschijnlijk april) is met een groep tandemmasters naar de Noordpool te vliegen en daar een aantal sprongen met passagier te maken. De bedoeling is deze sprongen te laten sponsoren met als tegenprestatie een uitgebreide internationale reklamekampagne. Het mooiste is natuurlijk zelf als tandemmaster hiervoor een sponsor te vinden en met hem of iemand door hem aan te wijzen als passagier dit avontuurlijke en unieke evenement mee te maken. Details over de route, de faciliteiten en de kosten zijn nog niet bekend en hangen tevens af van het aantal deelnemers. Mocht u als tandemmaster belangstelling hebben deze bijzondere gebeurtenis mee te maken, laat dit dan even weten aan het redaktie-adres. Ik zal er dan voor zorgen dat u persoonlijk alle bijzonderheden over deze reis ontvangt.

gesteld (de redaktie ontving hem op 13 augustus!) zal voor de tweede of derde periode nog wel overleg mogelijk zijn. Hiervoor is aanspreekbaar: de heer Nicolai Draganov, Inter Aero Total, 9 Sedmi July street, 5000 Veliko Turnovo, Bulgarije.


Nieuw Were

15

De opnamen werden gemaakt door een team van fotografen: Wilty Boeijkens, Bruno Brokken, MaxDereta, Simon Werd en Henny W;ggers. De opnamen rechtsboven (de rode koepel) en rechtsonder (breakoff) Zijn van Henny W',ggers.

Hercules vliegtuigen ter beschikking en de Cirrus NATHAllE CHUDIAK• Op zaterdag 4 juli werd het Amerikaanse rekord vrije-val-formatie van 144 sprin- Groep organiseerde het evenement. gers verbroken door een formatie van 150 - voorna- De ca. 200 uitgenodigde springers maakten drie oefensprongen in drie kleinere groepen voordat ze melijk Europese - springers. De formatie werd gemet de vijfde sprong de 15O-man maakten. Zo snel maakt tijdens de airshow op Koksijde, l3~gië, waar in 1987 het wereldrekord op 126 'was gezet. Hij is een rekord met meer dan 100 springers nog nooit werd 5,6 sek. vastgehouden. gemaakt. Door het slechte weer kon er nog maar De Belgische luchtmacht stelde hiervoor twee C-130 één sprong worden gemaakt en de geplande 160-

~~.1"

man kwam nët niet uit de verf. Alle sprongen werden opgenomen door een team van vijf kameramensen met totaal 18 kamera's, inklusief 16 mm film, video, half- en kleinbeeldopnamen. Allen hadden ze - ondanks vele voorzorgsmaatregelen - te kampen met kondens op de lenzen. Hun aktiviteiten werden geregisseerd door zowel de technische kommissie als de begeleidende filmmaat-


rekord

Boeijkens (B), Bruno Brokken (B), Max Dereta (Nl), Simon Ward (GB) en Henny Wiggers (Nl). Een bijzonderheid die tot de opname met de rode koepel leidde, is dat de pull out handle van Michael Bouman op een van de sprongen los zat. Op 7000 ft werd door het klapperen van de pull out de pin van de main eruit getrokken en voordat de meesten er erg in hadden, hing Michael onder zijn knalrode koepel!

schappij. Detechnische kommissie werd geleid door Patrick Passe (F) en bestond verder uit Jack Gregor;' (USA),Luc Maisin (B), Marcel Aeby(Zwitserland), Pal Bergan (Noorwegen)en Dieter Kirsch (0). De kameraploeg bestond uit Willy

De Nederlandse deelnemers aan het rekord: Michael Bouman, Arnold Collenteur, Cees Oebie, Rob Jongkees, Herman landsman, Ronaid Overdijk, Arie Slob, Erik Tops, Auke van Agteren, Ernst Woerlee en Frank van Gelder. De redaktie zal aan een van die deelnemers vragen voor de volgende SP iets over de organisatie van een dergelijk evenement te schrijven.


NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

'92,

formatiespringen en algemeen Toen de leden van de sportkommissie na de NKP van vorig jaar de kandidaataanstelling van Hoogeveen kregen voor 1992, werd dit met enthousiasme ontvangen. Vooral toen geopperd werd de Pink Skyvan te laten vliegen. door

Peter Derksen, SK FS

Oe foto's op deze bladzijde zijn gemaakt door Mike Pennock: Rechts 'Out of Germany' en Iinks'Oe Oaltons'.

De besprekingen en de maanden van voorbereiding voor een evenement als dit hebben zondermeer tot een sukses geleid. PCH Proficiat! Het eerste wedstrijdonderdeel CRW werd gestart met de loting op vrijdag 12 juni. Elders in deze SP wordt verslag gedaan van dit onderdeel van de NKP. Nadat dit gedeelte van de wedstrijd met sukses was afgesloten, vond maandagavond 15 juni de loting voor het

formatiespringen vierman plaats. Het formatiespringen zit de laatste jaren flink in de lift wat resulteerde in een toename van het aantal deelnemende teams tot een rekord van vijftien, waarmee bijna alle clubs in Nederland vertegenwoordigd waren. In globaal anderhalf uur kon met de Skyvan een komplete ronde versprongen worden. Vier teams in één run bleek geen probleem en mede door de exitdiscipline bleef het aantal buitenlandingen beperkt. Wanneer je in bijna twee dagen een NKP kunt verspringen dan zal een ieder beamen datdit de formule is waar wij de komende jaren gebruik van moeten gaan maken bij kampioenschappen.

De teilgate is voor wedstrijdspringers en videobemanning een absoluut sporttechnisch hoogtepunt. VIDEO De videoman is een lid van het team. Een investering daarin is het dubbel en dwars waard, want kwaliteit is belangrijk. De waarde ervan kon geuit worden in een klassement van de drie beste videospringers en de breedste beoordeling. Mijn kleine Belgische vriend Sam Stevers (niet die met die mondharmonika maar met die grote snor) had de eerste prijs en deze is hem van harte gegund. De tweede en derde prijs waren voor Koos Bentvelzen en Mike Pennock. WEDSTRIJD De wedstrijd was echt een wedstrijd; de spanning bereikte zo nu en dan hoogte-

Wü zün gegaan voor goud. Goud voor vier vrienden, dat was het doel. GOUD VOOR TOMSCAT. Het groene lampje gaf aan dat we datgene konden gaan doen waar we affe VÜfvoor stonden. Virus sprong zeer verdienstelijk maar de inkubatietijd zorgde ervoor dat niet wij, maar Virus zelf ten prooi viel aan zilvermetaal. MIDDENVELD De uitslagen laten zien dat er een breed middenveld aanwezig was. De skore bij de teams met een punt per ronde kan verklaard worden door de onbekendheid met het aangeboden figuur in kombinatie met de moeilijkheidsgraad van het blok. De randomfiguren in een bepaalde volgorde geven sommige teams de kans om drie à vier punten te skoren. Bij voldoende

punten waarbij brainlocks riant aanwezig waren. Al vrij snel ontketende de wedstrijd zich tussen een vijftal teams in de top. Antoinette gleed er tussendoor en zorgde voor een verrassend konsept. De fouten die je maakt, moet je tijdens een wedstrijd direkt vergeten, je gedurende de afdaling proberen te ontspannen en je konsentreren op de volgende sprong. Zeven wedstrijdsprongen op een dag met slechts een kleine pauze gaf een extra impuls. Kom op, Pim, nog één! Virus van Texel, dat de hete adem blies maar ook voelde, maakte als eerste de tiende ronde af.

training en kennis van de blocks is voor deze teams een gemiddelde van vier à vijf punten per sprong op een volgende NKP weggelegd. Geen punten konden volgens event-judge Hans 't Hart worden gegeven in de volgende gevallen: - figuur te vlak 7x - geen video 2x - inter niet volledig in beeld 5x - video man onder formatie 1x - rejump (door kondens) 1x Op 172 wedstrijdsprongen is slechts één rejump gemaakt. Deze cijfers zijn natuurlijk uiterst positief en bemoedigend voor de toekomst. Arnold Collenteur kan bij de komende IPC-meeting een en ander vertellen.

Wü keken elkaar aan: één kleur van metaal, daar ging het om.

PECH De Skunks uit Rotterdam moes-

ten helaas al na de eerste tra inlngssprong konstateren dat deze NKP niet hun NKP zou worden. Paul Brugman besloot nog wel om de eerste wedstrijdsprong te maken maar het braken stond hem nader dan het vliegen met zijn teammaten. Ook dat is een wedstrijd! René Aalmoes van Doornroosje maakte bij de laatste wedstrijdsprong een verkeerde inschatting bij de landing. Op dit moment gaat het uitstekend met alias 'René Corset'. Er is zover bekend geen blijvend letsel aanwezig. ACHTMAN Voor de achtman had zich officieel één team aangemeld. Nadat de vierman officieel versprongen was, werden er uit diverse teams achtmansteams geformeerd. Er was een nationaal

programma gemaakt waarin de basics van de vierman verwerkt waren. Dit om een stukje herkenning in en van een sprong te kreëren. De opeenvolgende sprongen waren zodanig samengesteld dat je steeds in een voorafgaande sprong informatie kon verzamelen over plaatsing, basics, set-ups, keys. In overleg werd besloten om drie wedstrijd ronden te houden met [Je verplichte trainingssprong. Eindelijk na zeven jaar kon er weer achtman gesprongen worden en een nationale titel uitgereikt worden! Bij de vierman kwam Virus een punt te kort voor het goud, wat hier goed gemaakt werd door de aanwezigheid van een prinses. Mistadobelina miste door een zap de eerste plaats en verkreeg hierdoor zilver. Dit team traint serieus


-_.--

Van boven naar beneden: Alle deelnemers op de stretch ... (foto Karel Lamboo en Serge van Dijk) De winnaars vetman (foto Mike Pennock). De winnaars achtman in een invallende duisternis gemaakt door Margat Wolf. Sam Stevers, de beste videospringer! (foto Joeke de Jong) En tenslotte de Skyvan, toch wel een van de vedetten van de wedstrijd! (foto Joeke de Jong)

voor dit onderdeel en gaat in de zomer richting GAP voor een trainingsstage. Succes toegewenst! Met brons behangen kon 75% van de Skunks toch tevreden naar huis.

NKP het bewijs van. Nardo begrijpt als springer waar de behoeften liggen en zorgde voor een randgebeuren met BBQ, feestavond en uitstekende band met 'discoverlichting' .

KEUZE Bewust is gekozen voor een nationaal achtmanskarakter daar het internationaal programma op sommige punten veel te-zwaar is. De achterliggende gedachte hierbij is geweest om de basics van de vierman te gebruiken en de teams daarmee te laten werken. Volgens dit konsept zijn voor ieder willekeurig viermansteam achtmanssprongen mogelijk met 4 Ă 5 punten per sprong. Als je met vier man op de plaats kan liggen dan kan dat ook met z'n achten! Deze NKP heeft bewezen dat wi 1lekeurige springers in staat zijn om achtman te springen.

BOOGIE Na de wedstrijd waren de grotere formaties aan de beurt. Het nivo hiervan in ons land is flink omhoog gegaan, gezien het feit dat de ene plak na de andere met twee figuren naar beneden kwam zetten. Meerdere keren werd er min of meer verbaasd op 6000 voet in het rond gekeken van ... wat nu? Het maken van zulk soort sprongen na een wedstrijd geeft een prima kontakt tussen springers van verschillende clubs. Het Pink Trio stond voor springers in iedere gewenste vorm klaar.

TERUGBLIK Met gemengde gevoelens kijk ik terug op de NKP. Jos en Gerard waren van tijd tot tijd aanwezig, reden tot vreugde en verdriet. Ook nu heeft een NKP aangetoond, dat het laten verlopen van een wedstrijd qua kosten voor alle partijen goed te doen is. PCH heeft een visie. Een visie gericht naar de sport en daar is deze

NKP 1993 De NKP van volgend jaar belooft een spannende te worden. Waarbij ik hoop nog meer teams te kunnen noteren dan vijftien. Uiteraard zal het achtmansgebeuren onderdeel van de partij zijn. Ik wil proberen om het onderdeel freestyle op de volgende NKP te laten verspringen. Mocht het bestuur van PCH op het lumineuze idee komen dit ev~

nement volgend jaar wederom in de achtertuin te willen organiseren dan zal ik daar persoonlijk heel graag ja op zeggen. Mijn dank gaat uit naar dit bestuur dat meer te verwerken heeft

gehad dan het alleen organiseren van een Nederlands Kampioenschap Sportspringen. Joeke, het was grandioos!

a


UITSLAGEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN PARACHUTESPRINGEN 1992

onderdeel: koepelrelatief • rotatie ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal gem.

onderdeel: vlermans formatiespringen team, ronde: 1. Animals 2. Virus 3. WTH is Antoinette 4. Quasar Out of Africa 6. Highlander Out of Germany 8. Obsession 9. Total Hesitation 10. Daltons 11. Doornroosje 12. Per4mans 13. Gotcha Smile 15. Skunks

1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 7 9 8 7 4 8 6 776562675758 5 7 0 6 3 4 6 5 5 2 5 6 545131444536 755114333436 534333341433 6 2 3 1 4 3 334211340526 4 3 2 1 3 1 2 2 3 1 3 331111341422 401233312322

o

3

7 8 9 10 tot. 6 7 7 9 75 9 6 8 9 74 5 5 5 7 47 5 5 2 6 47

2 1 1 4 27

PARACENTRUM HOOGEVEEN dankt haar sponsors voor hun financiële of materiële bijdrage aan het welslagen van de NKP 1992 en Hoogeveen Boogie.

*

2 4 5 4 2

3 5 3 3 1

KAPPAKarton bv te Hoogeveen Vliegveldrestaurant Hoogeveen BP·Air bv te Amsterdam Koudasfalt Staphorst bv te Meppel Aajee Reclameburo bv te Hoogeveen KWS . Sport bv te Zwolle Schagen Zwolle bv te Zwolle Caravanhandel Hunt bv te Hoogeveen Harkema Drankenhandel te Hoogeveen General Aviation Service te Hoogeveen PTI·Telecom te Zwolle

tot. 15 14 12 6

Hey Our CENTRO de PARACAIDISMO COSTA BRAVA is your habitat. We cater to your species' needs and desires by offering you. - BLUE SKIES and MEDITERRANEAN SUN. - TURBINE A/C (Pilatus Olympic Porter and others). - MODERN, LUXURIOUS FACILITIES (bar, canteen, shop, dormitories, showers, toilettes). - LOAD ORGANIZERS/RW INSTRUCTORS/COACHES (top-rated professionals helping you to get more out of your skydives). - AIR-to-AIR and GROUND-to-AIR VIDEO SYSTEMS, VIEWING ROOMS (the "EYE IN THE SKY" that will make your debriefings easy). - LOW DIVE RATES (discounts for "FREQUENT FLYERS" and for TEAMS). - ALTERNATIVE SPORTS (mountain bike, rafting, sailing, surfing, waterskiing) . - FUN (the ~ ~ is a PARTY ANIMAL af ter all).

SPECIAL EVENTS

'92

July 18 - August 30 VAMOS A LA PLAYA Summer Boogie September 6 - 19 MAR Y MONTANA The Skydiving Safari September 20 - October 3 RW Training Camp beginners/intermediates October 10 - 18 CPCB BOOGIE The Fall Boogie December 19 - January 6 PARANAVIDAD '93 The X-mas Boogie Send for our free information/registration

package!

CENTRO de PARACAIDISMO COSTA BRAVA Apartado

de Correops, 194, 17486 Ampuriabrava, Gerona, Tel. +3472 45 0111 - Fax +3472 45 07 49

Maxime 2/1.41.12 3/1.55.24 3/1.44.97 3/1.46.60 4/1.57.43 2/1.44.06 1/0.55.21* 4/1.52.16 21 pnt. 3 pnt.

*

3 3 2 3 25 2 4 3 4 24

onderdeel: achtmans formatiespringen 1 6 6 5 3

Ghost Riders 6/1.51.18 6/1.47.69 7/1.47.01 3/1.52.84* 4/1.25.58 6/1.49.82 7/1.59.97 5/1.25.55 41 pnt. 5.9 pnt.

* slechtste score vervalt in eindscore * Nederlands rekord

* uitgevallenwegens ziekte

team, ronde: 1. Antoinette en Virus 2. Mistadobelina 3. Animais, Skunks & Co 4. Geeft Acht

Parateam Texel 13/1.55.57* 13/1.48.70 16/1.53.41 ** 15/1.55.27 14/1.53.98 15/1.59.20 15/1.57.16 15/1.55.47 103 pnt. 14.7 pnt.

Espaüa

I


I'

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

KOEPELRELATIEF

'92

Eindelijk na een aantal jaren weer eens een Nederlands Kampioenschap Parachutespringen met koepelrelatief. Nog wel in bescheiden mate, slechts drie teams, maar toch. door Koos

Er werd één onderdeel versprongen; de rotatie.

Bentvelzen

De weergoden waren ons gunstig gezind en de organisatie was in de goede handen van paracentrum Hoogeveen en dit betekende een vlot verloop van de wedstrijd. De deelnemende teams waren alle van een verschillend nivo, waardoor er geen echte konkurrentie was. Voor de teams was het aspekt van training dan ook sterk aanwezig. De teams in volgorde van de einduitslag:

Rechts de drie teams: v.i.n.r. Ghost Riders, Para Team Texel en Maxime. Onder: Para Team Texel tüdens een van de wedstrÜd· sprongen. (foto's Koos Bentvelzen)

maar in ieder geval alvast heel veel sukses toegewenst. GHOST RIDERS Een nieuw en serieus team. Vorig jaar deden ze al met de Belgische KP mee bij gebrek aan een NKP. In het voorjaar hebben za al tien dagen en een lang weekeinde op Texel doorgebracht om onder leiding van PTT te trainen. Zowaar een gedegen aanpak en met nog grote plannen voor de toekomst! Ik verwacht nog veel van ze te horen en te zien.

MAXIME

sprongen in korte tijd veel kan worden bereikt.

Een gelegenheidsteam dat is ontstaan omdat het CRW-nivo op hun club (PCH) een nieuwe impuls nodig had. Er werd bewust gekozen voor twee ervaren en twee onervaren CRW-springers. Opvallend mag worden genoemd dat één van de team leden met nog slechts twee maanden voor de NKP maar 100 sprongen had en zijn eerste CRW-sprong nog moest maken. Waarmee ik maar wil zeggen, dat met een goed programma en doelgerichte treinings-

Al op zondagmiddag kon de prijsuitreiking plaatsvinden waarna er weer gewoon kon worden gesprongen. Met name PTT maakte de volgende dag nog dankbaar gebruik van de aanwezigheid van de grond-lucht-video en de scheidsrechtersgroep. Rest mij nog de stralende zon in het algemeen en het paracentrum Hoogeveen in het bijzonder te danken voor deze geslaagde NKP.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• THE HAPPY LANDING COMPANY PRESENTS

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wil je ook door de week van parachutespringen genieten? Bestel dan nu je eigen videofilms direkt bij het afdelingssekretariaat! De volgende titels zijn verkrijgbaar: WINGS,

EL CAPITAN

FREAK BROTHER

EN SKYDIVE

f

140,-

PARA TEAM TEXEL

RIDE A CLOUD

f

60,-

Natuurlijk beter bekend als de Mafia Brothers. Voor hen was de samenwerking met de grond-luchtvideo en de scheidsrechtersgroep heel belangrijk voor hun voorbereiding op de WK CRW later dit jaar in China. Ondanks een enkele zap kwamen zij toch op een gemiddelde van 14,7, een skore waarmee je twee jaar geleden nog wereldkampioen was geworden. Heel knap werk dus, maar de konkurrentie zit ook niet stil! Wat de komende WK zal opleveren? Ik ben benieuwd,

PLAYGROUND

I

IN THE SKY

11 I + 11

f f f

140,130,250,-

f

45,-

AIR BEARS

CONVENTION

f

55,-

SYMBIOSIS AND FRIENDS

f

95,-

BLUE MAGIC

f

100,-

WALKING

f

130,-

ON AIR

Bestelling kan geschieden door overmaking van de kosten op girorekening 179618 van de KNVvL, afdeling para, in Den Haag onder vermelding van de titel(s) en 'SP-videobanden'. Per videoband moet f 14,- extra worden overgemaakt voor verzendkosten (vanuit Engeland). Denk eraan om het type band te vermelden: VHS, Beta of V2000. Voor V2000 wordt per videoband f 18,- extra gerekend! Na ontvangst van de betaling is de levertijd ongeveer twee weken. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het afdelingssekretariaat in Den Haag, telefoon 070-3245457, fax 070-3240230.

a

I


TUSSEN TWEE BOOGlES . De Hoogeveen Boogie 1991 was nog niet achter de rug of Gerard Fidom opperde het idee of het niet mogelijk zou zijn de NKP-formatiespringen uit de Pink Skyvan te doen. door Joeke de Jong

De Skyvan is in de eerste plaats een ideale springkist. ten tweede waren wij weer van plan een boogie te organiseren, dus de Pink Skyvan was er toch en ten derde was een kombinatie misschien ook uit financieel oogpunt aantrekkelijk. Nu, een jaar later, kijken wij terug op een geslaagde NKP 1992 met: * Vijftien vierman FS-teams en tien wedstrijdronden. * Vier achtman FS-teams en drie wedstrijdronden. * Drie CRW-teams en acht wedstrijdronden. * Een Nederlands rekord (16 punten) bij CRW-rotatie. Maar voor het zover was, moest er weer het nodige worden vergaderd, overlegd, geregeld, aangevraagd, geschreven en uitgevoerd.

Besloten werd het idee nader uit te werken. Tijdens de tweede Midden Zeeland Boogie zijn met Thomas en Sylvia de eerste afspraken gemaakt. Op basis daarvan is toen een voorstel aan de KNVvLjSportkommissie gedaan. Ons aanbod betrof het organiseren van de NKP-FS in de onderdelen FS-4 en FS-8 met air-to-air beoordeling. Voor stijl en precisie hadden wij geen interesse. Hoewel ons aanbod als zeer positief werd ervaren, werd niet direkt 'ja' gezegd. Er was nog vage hoop dat samen met de Belgen een totaal-kampioenschap kon worden georganiseerd, ondanks de gebeurtenissen in 1991. Begin december werd het licht echter op groen gezet, maar de SK stelde echter wel als voorwaarde dat tevens de NKP-koepelrelatief moest worden georganiseerd. In grote lijnen kon worden teruggevallen op de organisatie van voorgaande jaren. De gebruikelijke infra-strukturele voorzieningen als douche- en toiletgelegenheid, een tijdelijke camping met elektriciteit, videoruimte voor de

â&#x20AC;˘

scheidsrechters, videoruimte voor de kameramensen, manifest, geluidsinstallatie enz. werden gehuurd of anderszins geregeld. Voor de catering deden wij weer een beroep op het Vliegveldrestaurant en Nardo Spiegelaar. Helaas waren wij wat te laat met het reserveren van onze vaste band Balance, maar zij wisten ons in de Chipband een uitstekende vervanger te bezorgen. Een belangrijk knelpunt bij voorgaande boogles was de brandstofvoorziening van de Skyvan. Vliegveld Hoogeveen beschikt namelijk niet over Jet Fuel. Om in een wedstrijdsituatie steeds op en neer te vliegen naar Teuge of Eelde en daar te tanken, zou niet alleen organisatorisch problemen geven maar ook te duur zijn. Er werd kontakt opgenomen met de vaste brandstoffenleverancier van het vliegveld en BP-AIR reageerde niet direkt afwijzend op ons verzoek. Technisch was de gevraagde voorziening er maar er moesten de nodige problemen over transport, bediening, veiligheid en verzekeringen worden opgelost. Alles is op tijd rond gekomen en vliegveld Hoogeveen beschikte voor

tien dagen over Jet-Fuel. De Stichting Vliegveld Hoogeveen en de Havendienst verleenden spontaan weer hun toestemming met dien verstande dat de regels ten aanzien van het landen op het vliegveld inmiddels door hen zijn aangescherpt. Het niet naleven van deze regels heeft niet alleen tot gevolg dat vliegveld Hoogeveen geen lokatie voor een volgende NKP of boogie zal kunnen zijn, maar het vormt ook een bedreiging voor het clubspringen. Ook moet er zeer zorgvuldig met de geluidsproblematiek worden omgegaan, o.a. door bij het starten, klimmen en dalen de bewoonde gebieden zo veel moge!ijk te mijden. We prijzen ons gelukkig dat er bij de Havendienst geen enkele klacht over de Skyvan is binnen gekomen. Alleen het door de band geproduceerde volume heeft tot een bezoekje van de politie geleid. Door de strakke noordenwind kon men namelijk in de stad meegenieten van de voortreffelijke muziek van deze band. Nieuwigheden waren de gewijzigde verantwoordelijkheid van de kameraman bij vastleggen van de sprong en de exitprocedure. Onzerzijds waren dit dwingende voorwaarden omdat het rondvliegen met een Skyvan om ieder team zijn eigen exit te geven en

Germanys biggest dealer in parachute equipment offers for sale in stock

PD

ti'

Sabre Monarch Falcon Raven

ti' ti' ti'

in stock

Vector Teardrop Atom Talon

ti' ti' ti' ti'

ti'

Call for the complete price list and more information. We have special export prices. phone 04195-1355, fax 04195-1302

Fallschirmsport-Centrum Albatros GmbH, Flugplatz Hartenholm, D-2359 Hasenmoor Dealer-inquiries are welcome


eventueel op de grondvideo te krijgen in ieder geval financieel niet mogelijk was en ons uitgangspunt was de tarieven vriendelijk te houden. Sylvia heeft zelfs haar waardering uitgesproken over de koöperatieve opstelling en medewerking van de teams. In haar eigen land had onze werkwijze wel tot problemen geleid, waardoor er meerdere runs gevlogen moesten worden. Een nieuwigheid was verder het Pink-computermanifest. Iedere deelnemer krijgt hierbij een magneetkaart waarmee sprongen geboekt en betaald kunnen worden. Na afloop kon iedereen een afrekening krijgen waarop precies stond aangegeven het aantal gemaakte sprongen en de diverse kosten. De magneetkaart kan voortaan bij elke boogie waar het Pink-computermanifest in bedrijf is, worden gebruikt.

loads - zodat de meeste springers toch nog aan hun trekken kwamen. Van de mogelijkheid om op maandag te kunnen springen maakte een kleine, maar springlustige groep gebruik. Meerdere mensen hebben die dag nog 4 à 5 sprongen gemaakt. De Pink Skyvan was weer in goede vorm. Regelmatig werd overhoogte gegeven. Deze keer bestond de Pink-crew geheel uit vrouwen. Sylvia en Almund stonden hun mannetie op de kist - ja, heren vliegers, dat is wat anders dan een Cessna - terwijl Sigi ons inwijdde in de geheimen van het computermanifest. Door de loadorganizers Martin Jonkers, Peter Derksen, Arnold Collenteur, Arie SIob en Kees Debie werden vele sprongen bedacht en met meer of minder succes uitgevoerd. Hoogtepunten waren de regelmatige 20-mans forma-

door

Serge

van Dijk

Na twee dagen hard werken gedurende de NKP werden we negende en dat met maar dertien trainingssprongen en een invaller! Als team zijn we sinds augustus vorig jaar samen bezig met viermans formatiespringen. Brord (captain), Erwin, Emeri en ik. Eigenlijk meer voor het plezier, maar al snel kom je er achter, dat je veel leert van elkaar en met goede begeleiding meer uit een sprong haalt dan je verwacht. Toen eind april op Texel een viermanswedstrijd werd gehouden, wilden we uiteraard meedoen, dus er moest ècht worden getraind. Eerst werd voor een coach gezorgd en een trainingsagenda opgesteld. In het najaar hadden we al enkele eenvoudige sprongen gemaakt op Rotterdam en Teuge: de gebruikelijke 360 draaien en box-posities. In het voorjaar gingen we daarmee door, maar werden we op de Sluftermeet maar vierde. Toch besloten we naar de NKP '92 in Hoogeveen te gaan. Maar dat moest wel zonder een van onze vaste teamleden , want Emeri Koenen stond op het punt vader te worden. (Mariëtte en Emeri, van harte met Tom!) We vroegen Herman Plokker om mee te gaan en dat is tot aller tevredenheid verlopen. 0

HOOGEVEEN BOOGIE Elders in deze Sportparachutist treft u uitvoerig verslaggeving aan over de NKP's, zodat hier kan worden volstaan met een kort verslag van de derde Hoogeveen Boogie. Als gevolg van onduidelijkheden over het einde van de NKP en het begin van de boogie, kwam het springen vrijdag moeizaam op gang terwijl 's middags ook het weer nog verslechterde. Ook het Oranje-projekt deed z'n invloed gelden omdat erg onduidelijk was wat men hiervan mocht verwachten. Daardoor werden slechts negen loads gemaakt. Zaterdags gaf de harde wind in kombinatie met een sterke turbulentie problemen. Omdat tegen de avond de wind minder werd, kon iedereen toch nog een sprong maken zodat men met een tevre-den gevoel aan de barbecue en de feestavond kon beginnen. De band wist de aanwezigen goed in de stemming te brengen en het was in de bekende kleine uurties toen de laatsten weggingen. De zondag maakte veel goed - 20

ties van Arie Slob en de 22-mans formatie rond Nardo. Voor de statistiek volgen hier nog wat gegevens: Voor de NKP en aansluitende boogie hebben zich in totaal 190 springers ingeschreven. Aan de drie NKP-onderdelen hebben 80 personen deelgenomen. Totaal zijn ruim 2000 sprongen gemaakt verdeeld over 98 loads. Het aantal wedstrijdsprongen was 868 stuks verdeeld over 108 CRW-sprongen en 760 RWsprongen. In NKP-verband zijn bovendien 175 kamerasprongen gemaakt. Drie springers hebben een blessure opgelopen. Met allen gaat het weer goed. Twee springers hebben de reserveprocedure moeten toepassen. Tenslotte is het gebruikelijk een ieder die zijn/haar kleine of grote bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding, uitvoering en nazorg van deze NKP en boogie te bedanken, voor zover dat nog niet tijdens de diverse prijsuitreikingen is gebeurd. En wat het volgende jaar betreft ... eind oktober weten we meer!

a

De foto boven: Total Hesitation boven Hoogeveen, gefotografeerd door Martin Offringa. Foto onder: een 18man boven Hoogeveen tijdens de boogie, gefotografeerd door Gabriel Verheijen.

De eerste drie dagen begonnen we al met enkele trainingssprongen uit de PH-BAK en later uiteraard uit de Pink. De NKP formatiespringen begon dinsdagmorgen met de verplichte trainingsronde. Helaas voor ons maar twee punten omdat we de exit funnelden. Maar de daarop volgende sprong ging het al een stuk beter: zes punten. Voor velen, maar zeker voor ons, een verrassing. Hoewel het puntenaantal in latere sprongen daalde, raakten we zelf beter op elkaar ingespeeld. Dat kwam ook door het wedstrijdtempo dat met vijftien teams hoog

lag. Elke anderhalf uur was je aan de beurt. Dirtdive, springen, pakken, dirtdive, springen, enz. enz. Het plezier was er niet minder om maar het was wel vermoeiend. 's Avonds werd de trainingsvideo van Tomscat vertoond vlak voor het ongeluk in Perris Valley en de kwaliteit en de rust die daar vanaf straalde, gaf je een goed gevoel voor de volgende dag. Temeer omdat Gerard Fidom al bezig was met het coachen van 'Per4Mens', een Hoogeveens team. De volgende dag beloofde een lange te worden. Er was voor donderdag slecht weer voorspeld en men zag toch graag dat de wedstrijd werd afgewerkt. Dat betekende nog 7 x 15 teams de lucht in. Het werkelijke wedstrijdgevoel was nu ècht aanwezig, samen met de stress. Weer elke anderhalf uur de lucht in en nèt als je naar het toilet wilde gaan, kwam dan weer je vijf-minuten-call. De ronden verliepen minder goed dan we hadden gedacht omdat we langer nodig hadden op gang te komen na de exit en 35 sekonden zijn nou eenmaal 35 sekonden. Het puntengemiddelde lag op 2,7 en dat was toch alweer iets beter dan enkele maanden geleden. Uiteraard speelden ook weer stommiteiten mee, zoals funnels, brilleties en de bekende bra inlocks. De sfeer bij de teams onderling was prima. Men hielp elkaar hier en daar met de dirtdives en soms zelfs met pakken en dat zie je toch niet veel gebeuren bij andere sporten, zeker als je weet dat één punt verschil heel wat kan uitmaken! De NKP en boogie werden afgesloten met een grote barbecue en een spetterend feest. Voor Total Hesitation nu twee maanden rust omdat, jazeker, het geld op is. In augustus gaat het weer beginnen en mogelijk gaan we ook nog op trainingskamp voor de volgende NKP.

a


TWEEDE MOSKOU BOOGIE

Kameraman Andre} Veselov maakte deze platen van de twee figuren van een internationale 20路man sprong. Alle luchtopnamen op deze bladzijden zijn van Andre} en de foto op de grond is van Natha/ie Chudiak. Andre} begint zo langzamerhand een van onze vaste SP路 fotografen te worden!


Van 4 tot 12 juli was het vliegveld Wolosowo bij Tsjechov, zo'n anderhalf uur rijden ten zuiden van Moskou, de plek waar zich de tweede Moskou Boogie afspeelde, weer georganiseerd door de Moscow Parachute Club. Anita von Eugen, Roei van der Woude en ondergetekende gingen met zo'n 40 kg overgewicht aan kadootjes en kleding op pad ...

De groepsfoto voor de MI·6 is gemaakt door Andrej Veselov. De foto 's hieronder laten de voorberei· ding, de exit en de eerste figuur zien van de Russisch· Nederlandse sprong.

Acht Antonovs 11 voor de Russische leerlingen staan keurig naast elkaar opgesteld aan de ene kant van de DZ en aan de andere kant twee MI8 heli's (één van de club en één van het Russische vier- en achtmansteam FS dat daar traint) voor de boogiespringers. Russisch en anderszins. Er zijn, net als vorig jaar, zo'n honderd deelnemers: 80 Russen en 20 buitenlanders (Engels, Amerikaans, Noors, Duits, Canadees, Spaans en Nederlands). In het begin van de week is het nogal fris, zeker boven en worden er trainingsjacks onder de strakke overals gepropt, maar halverwege de week zitten we weer op de normale 25°-30° C, terwijl een redelijk windje voor verkoeling en zach te landingen zorgt.

goed rekening mee gehouden. Briefings en debriefings zijn ietwat summier om zoveel mogelijk sprongen te kunnen maken, maar vraagje om advies, krijg je dat zeer vakkundig, want de leden van het burger vier- en achtmansteam organiseren de sprongen onder leiding van Anatoli Zjirov sa. men met zeer ervaren springers van het centrum en die weten perfekt waar ze mee bezig zijn. Zo nu en dan maak je een funnel mee en er ligt er best wel eens een onder de formatie, maar er wordt niet te lang op iemand gewacht en op de key van de organizer gewoon doorgewerkt. De 'boosdoener' wordt niet kwaad aangekeken, maar vriendelijk geadviseerd hoe het probleem de volgende keer te voorkomen of op te lossen. Aangezien op deze ma nier nauwelijks stress wordt veroorzaakt, springen de meesten waarschijnlijk beter dan ze op westerse boogles zouden doen en leren daar dan ook veel van. Er worden regelmatig grote formaties geprobeerd. Lukken ze, dan borduren ze daar een halve of hele dag op door, waardoor je hele mooie sprongen kunt maken. Lukt het niet, dan splitsen ze de groepen en worden zo de betere sprlngers niet echt de dupe van de 'leermomenten' van anderen. Ook de MI6 heli is beschikbaar en we gaan dan ook op een dag vol verwachting met de hele meute naar boven. Op 8000 ft blijkt de vlieger problemen te hebben met het radiokontakt met Moskou en

vriendschap, aandacht, hulpvaardigheid.

Vijf sprongen per dag in een zeer ontspannen sfeer zijn normaal. Je kunt er één of twee overslaan en dan doe je daarna gewoon weer mee met de groep van jouw keuze. Per sprong worden aantallen, deelnemers en posities vastgesteld, dus je kunt datgene doen wat je het beste kan of waar je het meeste van wil leren. Praktisch alle sprongen worden op video gezet en een aantal ook op foto. Heb je iets leuks of moois in gedachten, dan zeg je dat tegen je loadorganizer en het wordt geregeld. Overigens kun je je wensen altijd kenbaar maken: daar wordt

het Russische team springt als enige af, helaas! Een of twee dagen later is het dan wèl zover: alle buitenlanders zitten in een 28·man met onze Roei en Joeri uit Moldavië als base. Het is een fraai gezicht: aan weerszijden de deuren open, de strutten tot op de wielen vol floaters (totaal zo'n tien man) en dan de organizer in de kist als dirigent er tussen in om het exitkommando te geven ... Het wordt helaas geen komplete formatie, maar we hebben wel plezier! In een tijdschrift zien we een foto van een groep die buiten aan de zijkant van de MI8 hangt en dat

door Nathalie Chudiak

lijkt ons (de Nederlanders) wel leuk. Er wordt onmiddellijk een lijn gespannen vanaf de deur tot het wiel en op 13.000 ft klimmen we samen met vier van onze vaste Russische maten via de deur naar buiten, op de tank, op het wiel en voilà, de foto kan worden ge· maakt. Het gaat zo snel dat we een hele tijd buiten moeten hangen, maar dat veroorzaakt bij mij alleen maar een brainlock voor de tweede figuur die we zouden maken (mooie smoes, hè) en ook dat wordt gelukkig allemaal binnen tijd opgelost! Twee lichte blessures, een enkele reserve-opening en wat buitenlandingen laten de positieve uitkomst van zo'n 2000 sprongen die week nauwelijks dalen. Voor wat betreft het eten, drinken, slapen en wassen, is alles weer als vanouds: een gebouw met slaapkamers van 3 tot 100 persenen, kamers met wasbakken en douches en buiten een tolletwa gen; een kantine waar driemaal per dag een maaltijd wordt geser-

veerd (eenvoudig, maar voldoende en voedzaam) en voor het eerst een heuse bar met drankjes, hapjes en video. Ik vind zelf de live gitaarmuziek van de Russen het leukst, want Russen zijn zeer rnuzikaal en ze hebben mooie stern men en video kan thuis ook. Ze kijken wel hun ogen uit bij de freestyle video en ik geloof dat hun stijltrainer dat niet zo leuk vindt. . Natuurlijk zijn er de vaste uitstapjes naar Moskou naar het Rode Plein, het Kremlin en de Ielevisietoren, waarvan Anita en ik gebruik maken om te winkelen en oude bekenden op te zoeken.

Een fles champagne kost nog steeds maar $ 1,50, een winterjas ongeveer $ 8, maar een gemiddeld maandsalaris is dan ook $10! Kortom: Een weer zeer geslaagde boogie die (zolang er slechts een handjevol buitenlandse skygoden komen) uitermate geschikt is voor de beginnende tot redelijk ervaren relatiever. Met de ervaring van de Russische loadorganizers kunnen die hun nivo aardig opkrikken en mochten er in de toekomst meer ervaren springers komen, zijn er heel veel mooie sprongen met grote formaties te maken. Een boogie, vèr van alle politieke onrust, met bijzonder aardige mensen die het je zoveel mogelijk naar de zin willen maken, met een sfeer van vriendschap, aandacht en hulpvaardigheid, een sfeer die alle verdere onvolkomenheden in de omstandigheden meer dan goed maakt. Wladimir Gorbunov, de centrum-

chef, is alweer bezig met de derde Moskou Boogie en - na twee boogies te hebben beleefd- kan ik alleen maar zeggen: "Dat moetje hebben meegemaakt!" Informatie over de derde Moskou Boogie in '93 is te verkrijgen bij: Moscow Parachute Club, Kashirskoe Shosse 12, Moscow, Russia 115230, telefoon 09·7-095· 1113315, fax 09·7·095·1114475. Je ontvangt dan persoonlijk alle informatie plus een uitnodiging die je eventueel nodig hebt voor een visum.

a


Reserve Statieline Systemen Alles

wat

je

weten

voor

je

TK DONLE (Relative Workshop) en ARNOLD CAMFFERMAN n.a.v. SP februari '92

Kunnen we nog meer voordelen bedenken? Neen! Dit is het enige wat de RSL doet!

Het Reserve Staticline Systeem wint aan populariteit. Tot kort geleden vond men de RSL alleen op tandem- en leerlingenrigs. Veel fabrikanten van containers monteren inmiddels de RSL op elk rig. Natuurlijk zal het systeem een aantal levens redden. Dat is ook de reden dat het op leerlingenrigs is gemonteerd. De vraag is alleen of de fabrikant de springer voorbereidt met de juiste informatie en in hoeverre de RSL zijn springaktiviteiten beïnvloedt.

Een RSL die je reserve trekt; dat klinkt heel aardig, maar het simpele feit ligt er dat er veel omstandigheden zijn waarbij je meer kontrole wilt hebben over hoe en wanneer je je reserve wilt aktiveren.

Voor de beginnende springer even een korte uitleg over het RSL-systeem: wat is het en wat doet het? In principe verbindt de RSL een of beide mainrisers op een bepaalde manier met het reserveripcord. Eenvoudig gezegd, betekent dit dat, als je een breakaway maakt van een slecht funktionerende hoofdkoepel, de reservepin wordt getrokken op het moment dat de hoofdkoepel vertrekt, waardoor de reserve-opening start. Op de meeste systemen kun je de RSL loskoppelen. Dat betekent dat je hem onder bepaalde omstandigheden kunt loskoppelen als je dat wilt. Bijvoorbeeld met CRW (loskoppelen vóór cesprong op de grond), met veel grondwind (loskoppelen na de opening) en na een koepel botsing (loskoppelen vóór de breakaway).

-

moet

VOORDELEN Natuurlijk heeft het systeem voordelen voor de springer. Een snelle reserve-opening is een groot voordeel. Vooral voor mensen die graag een lage breakaway maken. De reden dat veel mensen de RSL ondersteunen, is omdat we helaas teveel springers verliezen die hun reserveripcord niet trekken. (Velen van ons weten dat dat toch niet zo heel moeilijk is, nietwaar?)

NADELEN Laten we de negatieve punten van de RSL eens bekijken. Het eerste nadeel is de verbinding tussen breakaway en reserve-opening. Veel ervaren springers willen de mogelijkheid hebben zelf te bepalen wanneer ze na de breakaway de reserve openen. Ga je eigen springgeschiedenis maar na: situaties kunnen erg verschillen en zullen de uiteindelijke beslissing zeker beïnvloeden. Bijvoorbeeld: Uitzonderingen daargelaten, zullen jij, ik en de rest van onze maatles altijd samen springen. Koepelbotsingen gebeuren alleen na formatiesprongen en tijdens een behoorlijke wrap kan het er ruw aan toe gaan. Als je als eerste met je RSL een breakaway maakt en je rnaatle in de wrap volgt vlot dat voorbeeld, dan is de kans groot dat je in een tweede koepelbotsing terecht komt. Dat is dan in ieder geval de laatste! Bij geplande CRW-sprongen is de kans op een wrap in beginsel aanwezig en moet de RSL dan ook natuurlijk vóór de sprong worden ontkoppeld. Een ander nadeel is het regelmatig breken van driering systemen en risers of een malfunktie tijdens de opening wegens slechte fabrikage. Stel je eens voor wat er gebeurt als dat nu juist de riser aan de kant van de RSL betreft. Vrijwel zeker zal je reservekoepel de rest van je hoofdkoepel weten te vinden! Voor springers met een kamera en/of video-apparatuur is een RSL natuurlijk sterk af te raden! De 75 cm lange webbing, die van je rug langs de kamera

er

een

op je

rig

zet.

én/of video gaat na je breakaway, kan heel gemakkelijk ergens blijven haken. En tenslotte is de verandering in je reserveprocedure een nadeel. Wat iedereen zich moet realiseren, is dat als je een RSL op je rig hebt er een extra stap bij de reserveprocedure komt. Je moet nl. beslissen of je de RSL loskoppelt of niet! En terwijl je bezig bent met die beslissing, kun je kostbare tijd verspillen. MALFUNKTIES Een koepelstoring ontstaat niet zomaar! De voornaamste oorzaak is een pakfout. Een andere reden is een onstabiele lichaamshouding tijdens de opening. Ik kan me geen betere manier bedenken voor het vergroten van de kans op een onstabiele reserve-opening dan een RSL die je pin eruit trekt na een breakaway. Als je terug denkt aan je laatste maIfunktie en je houding in de eerste sekonde na je breakway (op je rug, op je zij of draaiend?) dan vraag ik me af of je echt in zo'n ongekontroleerde situatie je reserve wilt aktiveren. KONKLUSIE Veel ervaren springers voelen zich ongemakkelijk door het feit dat twee aparte handelingen - de breakaway en het aktiveren van de reserve - aan elkaar verbonden worden. En ze hebben gelijk! Als we de dodelijke ongevallen als gevolg van het niet trekken van het reserveripcord willen verminderen, zullen we de springer beter moeten trainen en ervoor zorgen dat hij is voorbereid op zijn maIfunktie, de breakawayen het trekken van de reserve. Laten we het materiaal niet nodeloos ingewikkeld maken. De RSL is een idee uit de jaren zestig. Men probeert het nu nieuw leven in te blazen. Of dat een goed idee is? Ik vind van niet!

RSL Stof genoeg om over na te denken TREES VAN MIERLO Het technische artikel over de RSL (Reserve Statie Line) in het februarinummer van de SP, verscheen net in een periode dat een paar ongelukken het gebruik van de RSL in diskussie brachten. Mede naar aanleiding van een aantal reakties op het artikel (zie de ingezonden brief van Arnold Camfferman hierboven) hebben we VVV en TC gevraagd hun oordeel over de Reserve Statie Line te geven. RSL De technische werking met de belangrijkste voor- en nadelen zijn in het artikel over de RSL in het februarinummer van de SP reeds verwoord. Met een RSL heb je een snelle reserve-aktivatie na het afkoppelen van de hoofd parachute. Dat kan belangrijk zijn bij lage reserveprocedures. NADEEL * Nadeel is dat je niet zelf kunt bepalen wanneer je je reserve trekt, want als je gereleased hebt, heb je ook automatisch een reserve-aktivatie. * Met name bij koepel relatief (CRW) of een canopy collision wil je dat zelf kunnen bepalen. * Bijvoorbeeld bij het gebruik van foto-, en filmappa-

*

*

ratuur op de helm kan de RSL lanyard gemakkelijk achter de apparatuur blijven haken. (Dit levert een main canopy in tow op). Bij een storing op een high performance canopy ontstaat er een hoge draaisnelheid waardoor je gegarandeerd onstabiel bent wanneer je afkoppelt. (Bij een spinning malfunktie is dat zowel bij een konventionele square als bij een high performance canopy een probleem). Wezenlijk risiko is het breken van de (smalle) riser aan de kant van de RSL. (Over het breken van smalle risers is een veiligheidsbulletin verschenen: bulletin 92-01. Tekst hiervan vind je op bladzijde 32.) Dit probleem doet zich niet voor bij het Franse LOR-2 systeem (de hoofdparachute vertrekt namelijk pas met de laatste riser; zie de volgende bladzijde). Daar staat tegenover dat bij het installeren van een LOR-2 fouten gemaakt kunnen worden.

MALFUNKTIES Belangrijkste oorzaak van veel malfunkties is het vouwen. PREVENTIE * Een spinning malfunktie kun je voorkomen door

* *

nauwkeurig te blijven vouwen. Een canopy collision kan voorkomen worden door meer discipline in de lucht. Voor CRW en kamerasprongen wordt het gebruik van de RSL afgeraden.

KONKLUSIE Je kunt je afvragen of de RSL per definitie wel geschikt is voor alle kategorieën springers. (Het gebruik van een openingsautomaat blijkt een betrouwbare back-up).

SUBSCRIBE

TO:

Skydiving PARACHUTING'S

NEWSMAGAZINE

The international newsmagaztne of sport parachuting. Read about the equipment, techniques, events, people and places of skydiving. I'ree sample copy. Foreign rates: 12 issues: U8$15 (surface mail), $44 (air mail). Pay by International money order, U.S. currency, Visa, MasterCard, AmEx. 8atisfaction guaranteed or money back. Order today:

Dept. AU • P.O. Box 1520 DeLand, FL USA 32721


Parachutes de France

Reserve Statieline: LOR TREES VAN MIERLO Enkele parachutefabrikanten hebben veiligheidsbulletins uitgevaardigd of produkten teruggeroepen als het ging om een kombinatie van reserve-staticline en mini-risers. Bij de Franse omgekeerde driering mini-risers in kombinatie met het LOR systeem is dat niet nodig. Daar kun je veilig mee door blijven springen. Achtergrond Er zijn diverse gevallen bekend waarbij 1 inch risers (gekonstrueerd op de konventionele manier met ringen op de voorzijde en een loop die door het webbing heengaat) gebroken zijn door de openingschok. Een gevaarlijke situatie ontstaat als de gebroken riser aan een RSL lanyard vastzit: dan opent de reserve in een hoofdparachute met malfunktie. Technische informatie Er zijn twee redenen waarom de mini-risers van Parachutes de France zo'n gevaarlijke situatie voorkómen. 1. Eerste reden: de Franse mini-risera zijn sterker. De Fransen ontwikkelden in 1987 hun reversed drie ring mini-risers omdat ze de testen met risers op de konventionele manier gebouwd niet bevredigend vonden. De diameter van het gat dat voor de grommet in de webbing gemaakt wordt, is 35% van de totale breedte van de riser. Bij trektesten bleek dat het gebied rond dat gat de neiging heeft om te rekken. Daarmee kan de plek van loop en ringen ten opzichte van elkaar veranderen. Niet korrekte dimensies van het driering systeem kunnen oorzaak zijn van verlies van sterkte én/of hogere releasekracht. Bij de trektesten braken de risers in het gebied van de grommet bij relatief lage krachten. Bij de omgekeerde driering blijft de hele riser (gemaakt van type 17 met een treksterkte van 2500 Ibs) intakt. Er is tot nu toe nog geen melding geweest van een Franse mini driering riser die gebroken is.

2. Tweede reden: het LOR systeem. Het LOR2·systeem gebruikt twee onafhankelijke lanyards (lijnen) die ieder met een eigen riser verbonden zijn. Aan de andere kant is iedere lanyard verbonden met een sluitpin. De reservecontainer wordt met beide pinnen gesloten, ieder met een eigen sluitloop. Deze opzet garandeert dat eerst allebei de risers moeten vertrekken voordat de

PF news van PdeF SP: NJC

Partenariat DEG' REJOINT LE 8

LA FRANCE DÉCIDÉE ÀENVAHIR LES PODIUMS

P=:''':su':

_\IOIiwJvw1~.

pnt~,:wr~I!!'.

reserve wordt geopend. In een situatie waarin een riser eer-der vertrekt, blijft de reservecontainer gesloten tot-dat de tweede riser ook gaat. Daardoor voorkomt de LOR dat de reserve verstrikt raakt in een hoofdparachutemet een malfunktie. Dus als een Parachutes de France riser in kombinatie met een LOR2 onverwacht zou breken, dan zal dat geen reserve-opening veroorzaken.

Parachutes de France heeft 'PF news', een informatiebulletin (in kleur) voor zijn klanten, nieuw leven ingeblazen. Deze eerste editie is in het Frans (er zit wel een Engelse vertaling bij), maar de volgende zullen tweetalig zijn. 'PF news' is een schepping van Guy Sauvage en bevat nieuws van alle afdelingen van PdeF. Het komt alleen uit als er ook echt nieuws is. Het eerste nummer bevat nieuws over Patrick de Gayardon, de uitrusting van de Franse nationale vler- en achtmansteams, PA met de BT, de Merit, suspension lijnen van de BT, Optima lijnen voor de BT, FXC 12.000, nieuwe jumpsuits en verbeteringen aan de Atom.

4 editions : maart m .

,

el, aug., nov.

The interesting intormation tor every skydiver! SUbscriptions . HFL. 20 - BFR. 300 to

v.V.P..

SKYDIVER Schomstraat 22 B·2600 BERCHEM

~

T>iail:t.ii~M'1! j',(,,~l)[('~~-;,\f. D""••.••. ,..._-~ •• ee,

Om voor gratis toezending in aanmerking te komen, hoef

S:'~*~-*"'V

~;,;:;:::-ta C~,J""~~tI<v" :ar'l~d,·.'IlI%N! ~4'_ds;U!o '!lilt,..,. ;o&'/l:>,;~r~~• .,~ _10H" ,Ua).'P·";:I!'_;l.qu~ l.( ~N" ~ •..•.•.dn:oIO'~.U ",1''''-;;.;.'1.~cr~~11;'I!tI"dt.." 't"\; J\';u~ ..IF'c:mal:rAilir\il'f:lllllèi;". '~!Wf<l.~. __ ~,..

"'*'".

&'r~X'\!"D»OOn"if.,1~~

.;~,~it..,

t\I'~-dlil1l»pç"oll\o..l"'>~v>;oo·i!1.1'

je alleen je naam en adres door te geven aan PdeF, BP 247,95523 Cergy-Pontoise, Cedex, Frankrijk.

~ef. : AB/SKY/87 Rekenmg KB 423-9080501-81

-------------------_J


Helmen en Materiaalpapieren SP:NJC

VO\LURE PRIt~CIPALE

-"""""

INDIVIDUEL DE

Individual

DE VOILURES

fiCHES ~

-

\1

El

p(l(8Chutir'!g ManU8/

Team rates 1992

[Soloy Cessna 206 5 jumpers, Pilatus Porter 10 [urnpers] 3000 M SFr. 35.3500 M SFr. 38_-

Special Team rates 1992 We offer special prices for RW Teams of 5- (4+Videol or 9 participants (8+Videol, Iraining al Para Cenlro for 50 jumps or more. 3000 M SFr. 30.3500 M SFr. 35.PARA CENTRO LOCARNO

Tel: CH-93 67 26 51 FAX: CH-93 6738

1"-

ANNEXES

Sheeri aM

Addif}O{l/'!31

Shoot5

lil

Het tweede dokument is het 'Individual Parachuting Manual' dat de Franse Federatie uitgeeft voor haar springers en te vergelijken is met onze materiaalpapieren. Het is uitgevoerd als een uitklapbaar foldertie (lichtblauw) voor de aantekeningen betreffende de harnas/container kombinatie. Hierin zitten weer drie andere kaartjes: een lichtgroene voor de hoofdkoepel, een rode - uitvouwbare - voor de reserve en een gele voor de MD. Het is maar dat u, als instrukteur, het even weet als er zich een Franse springer op uw club of centrum meldt.

24

Technische Be Veiligheidsbulletins Veiligheidsbulletin 92-01

LIVRET

FICHES

Gordoio

Skydiving school in Switzerland we operate 2 Porters and a SoloyCessna 206 all days from March to November, except Mondays. IOn your request we fly for your team November to February during the week)

Het eerste dokument is een veiligheidsbulletin over kamerahelmen. Springers die met een dergelijke uitrusting springen, worden gewaarschuwd voor de risiko's die hieraan vastzitten. Een deel van de parachute kan bi ijven haken aan hoekige delen van de helm of kamera. Dit risiko wordt nog verhoogd indien men een breakaway-staticline-systeem gebruikt in een ongekontroleerde situatie. In dat geval adviseert men een quick-release-systeem op de helm. Dit bulletin is uitgegeven naar aanleiding van een dodelijk ongeval.

SPORTIF

Aeroporto Cantonale,6596 Switzerland As the professional

Via de European Parachuting Union ontvingen wij twee dokumenten van de Franse Federatie.

PARACHUTE

PARA CENTRO LOCARNO

BETREFT: Type 17 (Mini 1") main risers in kombinatie met Reserve Statie Line (RSL) gefabriceerd door de Relative Workshop. PROBLEEM: Breken. ACHTERGROND: Type 17 risers zijn nu ongeveer zes jaar in gebruik. Het blijkt dat vandaag de dag de shockload op de risers veel hoger is dan voorheen. Enkele faktoren die dit veroorzaken, zijn: Springers vallen sneller door de strakke overalls, gebruiken kleinere parachutes die door hun kleinere oppervlakte sneller openen. (hogere valsnelheid + snellere opening = grotere openingsschok) Microline en Optima, in tegenstelling tot Dacron, rekken niet. De openingsschok wordt bijna niet meer geabsorbeerd door de vanglijnen maar direkt overgebracht op de risers. Microline en Optima hebben een kleinere stow diameter, waardoor bij het gebruik van standaard elastieken of tube stowes deze niet altijd goed worden vastgehouden. Dit kan ongekontroleerde, harde openingen en ongelijke belasting op de risers geven. De nieuwe generatie collapsible, zero porosity pilotchutes kunnen een versnelde bag-snatch en

Para Ongevallen Dekking * doorlopende -24 uurs* wereldekking * in en buiten beroep! * ook voor je CHUTEPOLIS * invaliditeitsdekking tot f 140.000,* jaarpremie f 70,-

Parassuradeur Vanderveen Apeldoorn bellen: 055-218028

line-dump geven. Ook hier bestaat kans op een ongekontroleerde, harde opening én/of ongelijke belasting op de risers. Het rollen van de neus in één richting is er vaak de oorzaak van dat één kant van de parachute eerder opent dan de andere; dit geeft een ongelijke belasting op de risers. Type 17 risers zijn ontworpen om een belasting van 2500 Lbs op te vangen. Het blijkt dat de nieuwe generatie parachutes, met micro- of optima lijnen, gebruikt door de zwaardere springer, deze limieten soms overschrijdt. De risers blijken in de regel sterker te zijn dan de parachutes waar ze aan zijn bevestigd. Gedeelten van parachutes zijn opgeblazen zonder dat de Type 17 ( Mini 1") risers beschadigd werden. Wanneer een hoofdparachute kapot gaat, hoeft dat geen probleem te zijn, maar wanneer een Type 17 (Mini 1") riser met RSL ring kapot gaat, kan dat fataal zijn. In dit geval wordt de reserve geaktiveerd, waardoor deze in de streamerende hoofd parachute terecht kan komen. OPLOSSING: Vervangen van de Type 17 risers door Type 8 risers met een RSL ring. VOORLOPIGE OPLOSSING: Loskoppelen van de snap shackle van de RSL ring van de Type 17 riser. Treed hiervoor in kontakt met uw valschermtechnikus of dealer van de Relative Workshop. UITVOERING: Door een erkend valschermtechnikus vóór de eerstvolgende sprong.

Veiligheidsbulletin 92-02

Technisch bulletin 92-01

BETREFT: Type 17 risers in kombinatie met een reserve statie line RSL ring gefabriceerd door Rigging Innovations. PROBLEEM: Reaktie Rigging Innovatio'ns op Service Bulletin # 10592 (zie veiligheidsbulletin 92-01) van de Relative Workshop. OPLOSSING: Tot het moment dat er voldoende testgegevens beschikbaar komen, stelt Rigging Innovations een gewichtslimiet van 80 kg lichaamsgewicht of 90 kg exitgewicht bij het gebruik van Type 17 risers in kombinatie met RSL ring. Bij een groter gewicht dan bovengenoemd dient de RSL snap shackle losgekoppeld te worden. Ook kan het gehele RSL systeem verwijderd worden. UITVOERING: Door een erkend valschermtechnikus vóór de eerstvolgende sprong.

BETREFT: Inspektie en testen van de automatische opener type FXC 12000. PROBLEEM: Geen duidelijke richtlijnen voor de te stellen eisen aan een testkamer, geschikt voor het testen van een FXC12000. Geen duidelijke omschrijving van de te volgen testprocedure van de FXC 12000. OPLOSSING: Eisen testkamer en testprocedure FXC 12000, opgesteld door de VVVen overgenomen door de Technische Kommissie. UITVOERING: Vóór de eerstvolgende sprong door een erkend valschermtechnikus of bevoegd instrukteur.


Nieuws fabrikanten TREES VAN MIERLO NOVA, Parachute met een nieuwe lijnverbinding. Glide Path, de fabrikant van bekende parachutes als Manta, Fury en Maverick, heeft een nieuwe canopy op de markt gebracht: de NOVA. Ze beloven meer voorwaartse snelheid, een grote glijhoek en zo'n efficiënte airfoil dat een minimum aan gewicht genoeg is om goede prestaties te leveren. De V5 airfoil van de Nova is speciaal ontworpen om de meest efficiënte niet-vaste vleugel te maken. Bovendien belooft Glide Path je minder pakvolume, minder oppervlakte en betere aerodynamische eigenschappen. Om een goede canopy te produceren, heb je meer nodig dan aerodynamica alleen. Om een ontwerp goed te laten vliegen, heb je ook een goede konstruktiemethode nodig. De technici bij Glide Path hebben. het flare ontwerp geperfektioneerd en de geïntegreerde flare ontworpen. Daarmee kreëerden zij een interne struktuur die, volgens hun, beter is dan de (veelgebruikte) direkte-lijn-verbinding. Het resultaat is een sterker ontwerp dat het gewicht aan de binnenkant van de canopy verdeelt. Daarmee krijgt de Nova een gladdere airfoil en dus betere vliegeigenschappen. De negeneels Nova wordt gemaakt in de volgende maten: 88 - 99 - 110 - 120 - 135 - 150 - 170 - 190. Stof: zero porosity. Lijnen: spectra. Hij wordt geleverd met mini-links.

-

I

LlGHTNING, De nieuwe CRW-parachute. Performance Designs (de fabrikant van de PD en de Sabre) heeft in juni een nieuwe parachute op de markt gebracht. Het is een canopy die speciaal is gemaakt om aan de vraag en behoefte van de koepelrelatiever tegemoet te komen. De laatste paar jaar is de parachute door diverse CRW teams over de hele wereld uitgetest. Hij is er in de volgende maten: 143 - 160 - 176 193 - 218 - 235 - 253. Het resultaat waar CRW-enthousiasten beslist blij mee zullen zijn, heet de PD-LlGHTNING.

Heller Helmet Handle release systeem Het bedrijf dat de HellerHeimet maakt, heeft een HRS (Handle Release Systeem) ontwikkeld dat binnen vijf minuten op de Hellerhelmet gezet kan worden.

Wat kun je verwachten: * Keuze uit zero porosity P3 of gewone F111 stof. * Dubbele laag 'target' panelen op de midden- en eindcellen. * Op de bovenkant en retraktie-systeem inklusief bridle en pin. * Rib-versteviging. * Versteviging aan de randen. * De grootte en plaats van de crossports zijn speciaal op CRW afgestemd. * Doorlopende A-lijnen op de midden~ en eindcellen. * Wedstrijd lijnlengte: 10 ft A-lijn op alle maten. * Voor rotatiespecialisten is een optie van 9 ft A-lijn beschikbaar. * De canopy is CRW getrimd. * Top CRW-prestaties door goede aerodynamische eigenschappen.

FLEXON, Nieuw rig van Rigging Innovations. Rigging Innovations bouwt al zeven jaar parachuterigs. Ze is de fabrikant van de Talon (het rlg), de Telesis (het leerlingenrig), de Talon Classic (het rig voor stijl- en precisiespringers) en de Esprit (het freestylerig) . Binnenkort komt ze met een geheel nieuw ontwerp op de markt: de Flexon. Nog niemand weet hoe dit rig eruit ziet omdat het uiterlijk pas wordt bekend gemaakt zodra het patent vastgelegd is. De Flexon is bedoeld voor de kleinere pakvolumes en moet een ingebouwde flexibele verstelling hebben. We zijn heel benieuwd. In augustus moet er meer bekend worden.

De handle wordt met velcro op de lange kant van de rechter kinband gezet (foto 1). Het is een twee-pins systeem dat alleen op deze helm past. De HRS is een optie op de Hellerhelmet. Het zal niet op de standaard helm zitten omdat uit tests gebleken is dat de plastic quick snaps er ook voor zorgen dat de helm er onder grote druk (bijvoorbeeld een horseshoe ) vandoor gaat. Kameramensen wordt aangeraden goed op de procedure te letten (foto 3 en 4).

PD 126 RESERVE Vanaf juli 1992 is de nieuwste en kleinste PD reserve goedgekeurd voor gebruik (FM TSO) en dus te bestellen.

I

i

I

i

I !

WH ERE IS SOMETHING NEW IN THE SKY

!!!!

THE ONE-PIN- TEARDROP

I

1550,·· HFL

I

PACKAGE-PRICE: ONE-PIN-TEARDROP, SWIFT-RESERVE COE-PD 150-210 (TAKE YOUR CHOICE) READY FOR SKYDIVING: 4199,-- HFl

FLiGHT-CENTER

2875 GANDERKESEE, FLUGPLATZ PHONE GERMANY-4222-3789 FAX -6042

In de Hellerhelmet komt geen noodparachuutie omdat "het laaste dat je rond wil hebben vliegen in geval van een horseshoe malfunktie is een andere bridle en chute die met de jouwe verward kunnen raken", aldus Heller. Naast het veiligheidsaspekt is het de vraag of je je apparatuur met zo'n chuutle werkelijk kunt redden. De installatie met verzendkosten komen je op zo'n 80 gulden. FSW Heller, PO Box 1204, D-8028 Taufkirchen, Duitsland.


Cypres

Skywatch

testsprongen met de Strong tandem

pocket windmeter

SP: TvM, NJC Het heeft even geduurd voordat de tandemcypres werd vrijgegeven. Eerst moest een uitgebreid skala van testen worden doorlopen. De Cypres voor tandem is nu - naast de leerlingen- en de expertversie op de markt en (zoals we in de vorige SP al gemeld hebben) per 1 oktober in Noorwegen verplicht. De foto's bij dit artikel zijn genomen tijdens het testprogramma. Bij dit onderdeel opent testspringer Ted Strong zijn reserve bij een drogue-in-tow situatie. VIJFDE REDDING DIT JAAR Voor de vijfde maal dit jaar heeft de Cypres het leven van een springer gered. Het incident vond plaats op 31 mei bij Schmallenberg in het Sauerland. Een leerling die een vrije val van tien sekonden moest maken, opende op zijn rug en de bridle van de pilotchute wikkelde zich daarbij op een been. Hij ondernam hiertegen geen enkele aktie en viel met een horseshoe malfunktie naar de aarde. De Cypres opende zijn reservecontainer en hij landde veilig.

J TREES VAN MIERLO Er is een nieuw handig, klein en toch precies apparaatle op de markt: de elektronische windmeter in zakformaat. De Skywatch is 38 bij 88 bij 10 millimeter klein, weegt 28 gram en werkt op lithium batterijen (250.000 metingen van 10 sekonden). De Skywatch heeft in de bovenkant een propenertie zitten. Dat zet je op open. Hou de windmeter vertikaal en druk op push en de windsnelheid verschijnt op het LCD scherm. De windsnelheden zijn in vier verschillende versies te verkrijgen: kilometers per uur, mijlen per uur, knopen en meters per sekonde. Op de achterkant van het Skywatch staat een konversietabel naar de ander windsnelheden. Voor dit apparaat ga je naar Zwitserland, Der SpieIer, Kerngartenstr. 15, 4104 Oberwil. En reken maar op een kleine 200 gulden voor dit Zwitserse precisie-instrument.

Nieuwe Dytter

Altitude Information System SP: NJC De firma Hitech Design uit Duitsland heeft een digitale hoogtemeter-waarschuwingsapparaat ontwikkeld met een flink aantal funkties. Het (rode) aoparaatje meet 65 x 50 x 22 mm, werkt op batterijen en eenmaal geprogrammeerd (door middel van drie knopjes) hoeft het niet meer aan of uit gezet. Het geeft op een display (in Duits of Engels) met acht posities de hoogte aan van -329 tot 19824 ft (of -100 tot 6042 m). Het waarschuwt iedere 1000 ft door middel van verschillende toonties en kan op drie verschillende van te voren ingestelde hoogten een waarschuwingssignaallaten horen. Een signaal een bepaalde tijd na exit (met 0,1 sekonde nauwkeurigheid) kan worden ingesteld, daarentegen is een vaste waarschuwing op 500 ft hoogte (in verband met de MD) inge-

bouwd. Verder neemt de AIS nogal wat rekenwerk van de eigenaar over: de vrijeval-tijd, de maximale en de gemiddelde valsnelheid van de laatste vijf sprongen worden keurig opgeslagen. Elke funktie kan separaat worden gedeaktiveerd. Het idee van de AIS is van Harry Söhnel van 'Harry's Rigging Shop' uit Esslingen. Samen met TREES VAN MIERLO Hitech design werd een vol-elektronisch apparaat Deense Dytter nu met LED met microprocessor ontwikkeld dat nauwelijks nog te wensen overlaat. De Deense springers Larsen&Brusgaard hebben hun Het is te bestellen bij Hitech Design, Goethe-Strasse Dytter geperfektioneerd. Ze hebben er een klein rood kontrolelampje (LED) ingebouwd. Het voordeel 29, 7070 Schw. Gmünd in Duitsland, telefoon 07171-65043, fax 07171-64365. hiervan is dat je heel precies kunt kalibreren. Een aardige bijkomstigheid is dat je in de kist, als je de Het kost DM 690,- (+ DM 7,80 verzendkosten). ingestelde hoogte passeert, kunt zien of het jóuw We zijn erg benieuwd naar de ervaringen van eigenaars. Tot nu toe hebben we die nog niet kunnen vin- Dytter is die geluid geeft of een van die dertig andere ... den. Bel ons eens op. (Zie de advertentie blz. 11)


Cark Springweek Geen boogie, Skyvans of M126, geen skygods of surfers en geen loadorganisatie à la Alexis Perry, maar wel beregezelligl Dat was de week vakantie naar het North West Parachute Centre in Cark, Lake District. Samen met Ron, Dolf en Brord vertrok ik vrijdagavond met de nachtboot naar Groot Brittannië waar we 's morgens door onze gids (de roemruchte lan McDonald) werden opgehaald. Met een Russische Mercedes en een Jaguar reden we rechtstreeks naar Cark. Keith Miller kwam via zijn ouderlijk huis in Coventry. In Cark aangekomen, konden we bijna direkt omhoog en daar was het toch een bee~e om te doen.

door Serge van Dijk

'92

tiJhl

De relatieve rust die het centrum uitstraalde, was heerlijk. Geen gehaast, geen tickets, geen snelle klim. Het NWPCbeschikt over een Norman Islander, een negenmans

VIER JAREN PLAN door Edwin de Kok

acht man/vrouw sterk) in kon vinden was om met z'n allen tegelijk Parachutespringen boeide mij al jadoor de lucht te vallen. ren toen ik 1989 eindelijk een staDie zomer heb ik tien staticline ticlinekursus in Soulac-sur-Mer sprongen gemaakt en na de laatste, boekte. Reikhalzend keek ik uit naar was ik blij dat ik het allemaal achter de vakantie en iedereen die ik tede rug had. Eenmaal thuis, had ik het de hele dag over bijna niets angenkwam, moest het horen. "Wat, ga je parachutespringen? Gevaarlijk ders als springen en twee weken later volgde dan ook mijn eerste zeg; dat je dat durft!" De spanning begon pas goed toen sprong in Nederland. ik in Amsterdam achter het Centraal Eerst hebben we, intussen zes Station op de bus stond te wachten. man/vrouw sterk, een paar spronDit was voor mij het 'Point of No Re- gen op verschillende dropzones in Nederland gemaakt. turn'; nu kon ik nog zeggen dat ik Mijn eerste C&P volgde bij mijn het toch maar niet ging doen. Maar 21ste sprong, een beelje snel gede drang om eindelijk te weten hoe het nu voelt om uit een vliegtuig te trokken maar verder OK. springen, weerhield me ervan om naar huis te gaan. 1990 Tijdens de opleiding ontmoette ik een heel stel mensen die met deIntussen was het weer zomer gezelfde twijfels en angsten te maken worden en dus ook weer tijd om had en hetzelfde doel voor ogen naar Soulac te gaan; ditmaal vier had: de eerste sprong. man/vrouw sterk, alle vier beginnende vrijevalIers. Wat me altijd bijgebleven is van die eerste periode, is dat we met z'n Mijn eerste drie sekonden (eigenlijk allen heel open over onze angst was het er maar één) boven Soulac voor die eerste sprongen gesproken waren net alsof ik weer thuis gekohebben: durf ik wel, gaat hij open, men was. Bij de drie sprongen erna gebeurde iedere keer hetzelfde: ik kan ik het vliegveld vinden, als er iets mis gaat, reageer ik dan goed trok veel te snel en te paniekerig waardoor ik bij de opening onstabiel en gaat die landing echt wel zo zacht? was. Na de derde sprong vond men Op 1 augustus '89 was het dan zo- het welletjes en moest ik terug aan ver: m'n eerste sprong. Een geweldi- de lijn. ge ervaring die uitgebreid gevierd is. Ik raakte steeds meer geobsedeerd door die dummy en daardoor ging Tijdens die vakantie ontstond er een het steeds slechter. Soms kreeg ik groepje dat veel met elkaar optrok. het idee dat ik misschien beter kon Natuurlijk werd er veel over springen stoppen omdat ik het toch nooit zou gepraat en tijdens een van die geleren. Mijn laatse sprong in Soulac sprekken was de vraag wat voor ons die zomer was mijn eerste en enige de Ultieme Sprong zou zijn. Een ant- dummy die ik niet getrokken heb. woord waar iedereen zich (toen nog De rest van het groepje was intus1989

kist, die er toch nog 20 à 25 minuten over doet om op 10.000 ft te komen. Maar dat krijg je als je verwend bent met een Turbo Porter. Het hoogtepunt van de vakantie werd toch wel gevormd door de watersprongen in lake Coniston ter gelegenheid van het water festijn van het gelijknamige dorp. Ron en Dolf maakten ook een watersprong in het koude meer, samen met nog zeven andere springers. Terwijl wij ons aan de kant heerlijk vermaakten, kwamen de ronde bollen en squares je om de oren vliegen. De middag werd afgesloten met een overheerlijke barbecue aan de walkant. Ook was er een wedstrijd, waarbij je met een gevulde ballon uit de kist moest springen en in de bak landen. Daar stond dan een renner die de ballon overnam en naar de jurytafel bracht. Natuurlijk lieten wij ons als Nederlanders niet onbetuigd. Zoals algemeen bekend, zijn de Engelsen apetrots op hun land (dus ook hun vlag, de Union Jack). Vandaar dat we allemaal een Nederlandse vlag bij ons hadden en deze op verrassende wijze tijdens de af-

daling - met een ballon in de andere hand - onder de chute achter ons lieten vliegen. Maar dat kon natuurlijk zomaar niet. Op de laatste dag hebben we het rechtgetrokken door met de gezamenlijke vlaggen nog een sprongetje te maken. Doordeweeks waren er niet zoveel springers. De wind trok toen ook aardig aan en soms waren er ook wolkenvelden en dus zaten we in bijna alle loads. We hebben toch nog 11 à 12 sprongen gemaakt waaronder veel negenmans formaties. Uiteraard hebben we ook de omgeving bewonderd zoals de bergformaties, de geboorteplaats van Stan Laurel (& Hardy) en natuurlijk de meren. Ondanks enorme onweersbuien en wind hebben we ons allemaal kostelijk vermaakt, veel vrienden erbij gekregen en een uitnodiging ontvangen voor volgend jaar. Na de rondvraag tijdens de terugreis heb ik het vermoeden dat die met beide handen en voeten zal worden aangenomen. (Oud, zeer goedkoop setje gezocht: f 500,!)

sen druk bezig met delta's en draaien. Om de gemoederen wat tot rust te laten komen, heb ik daarna drie maanden niet gesprongen. In oktober vond ik dat de tijd rijp was om het weer te proberen. Ik ben naar Teuge gegaan met als doel weer een vrije val te maken. Het bleek dat de rook om mijn hoofd was verdwenen want in één middag tijd maakte ik vier sprongen, eerst één gewoon stabiel, daarna twee goede dummies en tenslotte een goede C&P. Ik had bewezen dat ik het toch kon, dus: FEEST! Maar het leed was nog niet geleden want, hoewel ik nu stabiel bleef tot aan de opening, trok ik nog steeds te snel. In plaats van de voorgenomen vijf sekonden gaf ik mijn ripcord gewoon terug aan de jumpmaster.

landen, slootjes en koeien. Auke en Wilco was ik uit het oog verloren. Er bleef dus niets anders over dan zelf een plekje uit te zoeken. Na een goede landing midden in een weiland werd ik al snel omringd door een heel stel koeien. Nu kom ik uit de grote stad en ik heb van koeien niet veel verstand. Ik heb mezelf maar snel in veiligheid gebracht achter een groot hek. Ik bleek samen met de rest van de stick ongeveer 8 km buiten het veld te staan, maar gelukkig werden we al snel opgepikt door een busje van het vliegveld. Voor de volgende sprong moest ik tien sekonden doen. Ik was enorm gespannen. Had het allemaal geholpen, zou het goed gaan? Toen ik na de tien sekonden trok, heb ik de longen uit m'n lijf geschreeuwd, zo hard, dat ik drie dagen mijn stem kwijt geweest ben. De sprongen hierna volgden elkaar snel op en toen ik elf sprongen later terug naar huis ging, had ik op mijn backloop, tracking en het spotten na alle Beisen afgetekend.

1991 Toen er weer een jaar was verstreken, gingen we met twee man en één vrouw sterk (Bartel, Ria en ondergetekende) weer op weg naar Soulac. Al vrij vlot kreeg ons groepje uitbreiding (nee er was niemand zwanger) toen Marijke zich bij ons aansloot. Na negen sprongen lang geprobeerd te hebben de vijf sekonden vol te maken, gaf Ua van Heerwaarden mij het advies om samen met Auke en Wilco een AFF-sprongte maken. Het werd een ervaring om nooit te vergeten. Na drie dummy-pulls trok ik op het kommando PULL mijn ripcord sneller dan Lucky Luke het ooit zou kunnen. Na de opening hing ik boven een grote wolk en toen ik op 1500 ft door de wolk heen was, was er nergens in de omgeving een vliegveld te bekennen: alleen maar wei-

a

1992 Begin dit jaar heb ik mijn B gehaald en om dit te vieren heb ik samen met Willy en Yvonne van Haren van Gotcha (RW-team van Icarus) mijn eerste RW-spronggemaakt. Voor deze zomer hebben we met ons vieren een RW-kursus geboekt, natuurlijk in Soulac, om uiteindelijk dan toch die Ultieme Sprong te maken. We zijn druk aan het Trippen om zoveel mogelijk RW-ervaringte hebben, zodat onze vierman goed boven Soulac komt te liggen. Of het allemaal lukt, weet ik niet maar ik had nooit gedacht dat het ooit zo dichtbij zou komen. Ik hou jullie op de hoogte.

El


Voor de liefhebbers waren er de afgelopen maanden heel wat sprongen uit een Skyvan te maken. door Dick Romkema

Koos Bentvelzen maakte de opname rechtsboven tijdens de Hoogeveen Boogie.

Het paracentrum Provincie Limburg bij Leopoldsburg in België had in het paas-, hemelvaart- en pinksterweekend in totaal maar liefst tien Skyvan-dagen voor de prijs van één inschrijfgeld. Voor ditzelfde inschrijfgeld mocht je tevens het eerste weekend van mei nog drie dagen bevriezen in een Turbo-Let met zestien plaatsen en open deur. Van 19 - 22 juni had Hoogeveen, aansluitend op de NKP RW en CRW, zijn traditie wordende Pink Boogie met de Pink Skyvan. Evenals de twee vorig jaren krijgen naar mijn bescheiden mening de boogieweekenden in Leopoldsburg niet de aandacht van de springers die het verdient. Een vriendelijke organisatie, gemotiveerde loadorganizers, een prachtige dropzone, een leuke bar met terras, minimaal 15.000 ft (!) uit een Deense Skyvan voor nog geen f 47,- sprongprijs en dertien boogiedagen voor f 55,inschrijfgeld. Wat wil je nog meer? En voor half Nederland makkelijk te bereiken. Een aantal dagen zat het weer

niet zo mee, de meerderheid van de dagen was het echter uitstekend springweer. Maar er waren steeds ronduit te weinig springers om de kist fatsoenlijk aan de praat te houden. Aan de andere kant bleken, voor wie dat wilde, vijf sprongen per dag goed haalbaar. De organisatie laat volgens eigen zeggen de moed niet zakken en er komt volgend jaar opnieuw een boogie. Wat mij betreft terecht! Over voldoende belangstelling had Hoogeveen daarentegen niet te klagen, zonder dat het té druk

SKYDIVE 100

was. Op alle fronten een perfekte organisatie: Van klantvriendelijk komputermanifest tot gratis stroomvoorziening voor kampeerders. En last but not least een gezellige feestavond met barbecue en band. Wel mopperde een aantal springers over het feit dat de riggerservice zich beperkte tot het uitlenen van demosetles. maar een noodzakelijke repack niet mogelijk bleek. De Pink Skyvan ging met 13.500 ft niet zo hoog als zijn Deense kollega op Leopoldsburg, maar het blijft een lekkere hoogte.

instruktieve FS-video Het ligt meer in de lijn van beginnend relatief zoals dat in 'WARP' en 'Kinesthesia' behandeld wordt. 'Skydive 100' heeft er een 112 pagina's dik werkboek bij. Het materiaal begint met de 'basic formation skydiving stance' en eindigt met de 'swoop', In hun promotiekampagne zegt BP produkties dat ze zich richt op de individuele bedrevenheid en niet op die van wedstrijdteams. Bovendien werken ze naar de praktijk. In 'Skydive 100' wordt bijvoorbeeld gewerkt met exits uit

door Trees van Mierio

Naast 'WARP' van Pete Reynolds en 'Kinesthesia' van Norman Kent heb je 'Skydive 101' van BP produkties: alle drie belangrijke instruktieve video's op het gebied van formation skydiving (RW). De vierde video in deze reeks is een opvolger van Skydive 101, waarin voormalig wereldkampioen en coach Tom Piras de bewegingen uitlegt die tot op het kwaliteitsnivo van kompetitie 4-way sequential leiden. 'Skydive 100' begint en eindigt op een lager nivo.

de Cessna 182. Coaches die geraadpleegd worden in de film zijn onder meer: Tom Piras, Rob Laidlaw, Jerome Bunker, Irv Callahan, Jack Jeffries en Garig Buston. De meesten zijn voormalig wereldkampioen of nationaal FS-kampioen en allemaal zijn ze professioneel FS coach. BP produkties wil de tape en het boek via parachuteshops verspreiden. Een prijs is nog niet bekend.

a

Zaterdag dreigde de wind spelbreker te worden, na twee loads werd het stand-by en het lange wachten begon. Er konden aan het eind van de dag toch nog enkele loads de lucht in, mede omdat de organisatie niet al te benauwd deed en daarbij een alternatieve, ruimere dropzone achter de hand had. Zeer goed! Als alternatief tijdverdrijf bleek het geen enkel probleem om voor enkele tienties als passagier een halfuur~e met een van de zweefvliegers mee te gaan. Ook heel leuk. De zondag was het weer perfekt springweer en trok het evenement een massa publiek. Helaas was het 's avonds voor mij weer afgelopen. De Skyvan bleef nog wel een dag. Zelf ben ik er een groot voorstander van dat ook de minder ervaren springers aan een boogie deelnemen en zo de kans krijgen om uit leuke vliegtuigen te springen en eventueel de eerste stappen op FS-gebied te maken. Dit stimuleert om door te blijven springen. De veiligheid moet echter niet in gevaar komen. In Hoogeveen miste ik voldoende briefing voor deze kategorie, waardoor er door elkaar heen op verschillende hoogtes (2500 3500 ft) geopend werd en bv. een meisje bij haar eerste Skyvansprong haar FXC uit wilde zetten tijdens de vlucht, omdat ze ergens gehoord had dat een Skyvan zo snel steeg, dat daar een FXC van afging ... Misschien de zenuwen, maar toch. Dit zijn risikozaken die vrij gemakkelijk door middel van voorlichting en een goede briefing te vermijden zijn.

a


-

I I

Wedstrijdkalender

Opleidingskalender

1992: World Parachuting Show, Quebec, USA. 15-23 augustus: Espace Boogie bij Aube, 30 km ten oosten van Troyes, Frankrijk. 15-23 augustus: Open Cup of Russia. Internationale stijl· en PA wedstrijd in Nizhny Novgorod, Rusland. Info: 095-4917447. 15 en 16 augustus: Coupe Internationale PA en CRW, Wiltz, tuxemburg, voor driemansteams. Info: René Weidig, Luxemburg, 352422062, fax 35-2436764. 22 augustus: Eerste Haagse Luchtvaartdag. 24 augustus - 6 september: Trainingskamp CRW in Gorna Oryahovitsa, Bulgarije. 25-28 augustus: Freestyle trainingskamp bij West Tennesse Sky· diving. Zes seminars, 1 op 1 instruktie, 6 sprongen + video van 12.000, trainingspakket, enz. US $ 300. Info: Mike Mullins, PO Box 381104, Memphis, TN 38183. 26-30 augustus: Internationale kampioenschappen veteranen in PA en stijl in Moskou. Info: 095-4917447. 28 augustus - 6 september: Paratour the Golden Ring of Russia. Een 8 dagen paratrip langs vijf Russische plaatsen. Pakket all in voor $ 590.·. Info bij de Moscow Parachute Club, 095-4917447. 2·13 september: US Nationals PA, Stijl, RW, CRW op Yolo County Airport, CA. Info: 09·19167532651. 5 en 6 september: RW2 scramble bij PCF. Info: Edwin Boerkamp, 036-5324906. 7-13 september: 13de Cup of Agoi, Rusland. Internationale PA en stijlwedstrijd bij Krasnodar, noord Kaukasus. Info: 095-4917447. 10-13 september: Blue Ski es '92 in Budapest, Hongarije. Een beurs over springen en vliegen. 12-20 september: Operation Red Star. Het IAAV organiseert een reis naar Rusland voor het behalen van de airbone wing uit AN·2's en Mi·8 heli's. Info: IAAV, PO Box 340, 2568 N. Clark Street, Chicago, IL 60614, 312·3273120. 14-20 september: Trainingskamp CRW en formatiespringen in Gorna Oryahovitsa, Bulgarije. 14-21 september: Precisiewedstrijd in Sochi aan de kust van de Zwarte Zee, Rusland. Info: 095-4917447. 15-25 september: WK CRW in Anyang, provincie Henan, China. 25-30 september: 30ste open kampioenschappen PA en stijl in Lugansk, Oekraine. Info: 095-4917447. 28 september - 10 oktober: Trainingskamp CRW en formatlespringen in Gorna Oryahovitsa, Bulgarije. 16-18 oktober: Day & Night '92, Locarno. Info: 041·2278433830. november: Vrijeval instruktieweken in Ampuriabrava, Spanje, georganiseerd door PCl 6-8 november: Wereldkampioenschappen Freestyle in Scottsdale en Eloy in Arizona, USA. 14 en 15 november: Nationale Luchtvaartbeurs in het Aviodome op Schiphol. 21 december - 3 januari '93: Swissboogie Hercules, Zuid·Afrika. Info: 032-961·961/673. 7-10 januari '93: Mecc Actief '93, beurs voor aktieve en sportieve vrijetijdsbesteding in Maastricht. lebruari '93: Intern. Parachuting Committee, Washington, USA. lebruari '93: Tropische Boogie op Borneo. Info: Herman Landsman, PCl maart 1993: Parachute Symposium in Orlando, Rorida, USA. april '93: Paraexpeditie naar de Noordpool voor tandemmasters en passagiers. Eventuele info via redaktie SP. mei ol oktober '94: WK stijl en precisie in Chengdu, provincie Sichuan, China. 1995: Icariada in Griekenland. luchtsport-prornotle op 6 lokaties in Griekenland. Voor para met de onderdelen RW, PA en stijl.

12 sept.: Clubdocentenbijeenkomst, Epe. 25 sept.: Eerste avondbijeenkomst 'instrukteursopleiding '92·'94', Epe. 10 okt.: SV-opleiding, Epe. 7 nov.: Instrukteursbijscholing groep 1 + 2. 14 nov.: SV-examen, Epe. 21 nov.: Instrukteursbijscholing groep 3 + 4. 12 en 13 dec.: Tweede weekeinde 'instrukteursopleiding '91·'93', Papendal. 6 leb. '93: SV·herexamen, Epe. 13 en 14 leb. '93: Eerste weekeinde 'instrukteursopleiding '93-'95', Papendal. 6 maart '93: Examen instrukteursopleiding '91·'93, Epe. 6 juni '93: Herexamen 'instrukteursopleiding' 91·'93'. 18 juni '93: Tweede avondbijeenkomst 'instrukteursopleiding '92·'94', Epe. 10 sept. '93: clubdocentenbijeenkomst, Epe. 24 sept. '93: Eerste avondbijeenkomst 'instrukteursopleiding '93.'95', Epe. 9 okt. '93: SV-opleiding, Epe. 6 nov. '93: Instrukteursbijscholing groep 1 + 2, Epe. 13 nov. '93: SV-examen, Epe. 20 nov. '93: Instrukteursbijscholing groep 3 + 4, Epe. 11 en 12 dec. '93: Tweede weekeinde 'instrukteursopleiding '92.'94', Papendal. 5 leb. '94: SV-examen, Epe. 12 en 13 leb. '94: Eerste weekeinde 'instrukteursopleiding '94.'96', Papendal. 5 maart '94: Examen 'instrukteursopleiding '92.'94', Epe. 5 juni '94: Herexamen 'instrukteursoplei· ding '92.'94'. wijzigingen voorbehouden, WP0292

jaargang

21 - nummer

1 - augustus

1992

Tweemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen verschijning Medio februari,

april, juni, augustus,

oktober en december.

abonnement Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten f 45,- per jaar (vanaf juli f 25,-) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 68810 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP.

redaktie Nathalie Chudiak, Frank Neervoort en Dick Romkema.

art dlrector Ronaid van den Boogaard

vormgeving en lay-out Nathalie Chudiak

vaste medewerkers Hein Cannegieter, Arnold Collenteur, Peter Derksen, Kees de Goeijer, Bert Ham, Henk Kuizenga, Trees van Mierio, Dick Pluim, Jenny Ramakers.

advertenties Petra van den Bovenkamp

036-5324906,

Tom Roggema

074-432087.

druk Van Deventer

Markt

Komplete set: Rig: Talon '87 (navy·red·sil· ver). Main: Bogy 229, '89, 9-<:el (nawredsilver-gold). Reserve: Swift '87 (geel·wit). Prijs n.O.t.k .. Inlo: Leo de Bruin, toretostraat 5, 6369 SZ Simpelveld, teleloon 045-443733. Komplete set: Rig: Vector. Main: Skylark. Reserve: Invader. Inklusief FXC 12000 US. Prijs n.o.t.k, Inlo: N. Degens, Melissantstraat 183, 3086 EX Rotterdam, telefoon 010-4815405. Komplete set: Rig: Eagle (regenboog), Main: Foil 252. Reserve: 26 ft Strong Lopo. lnklusief hoogtemeter Altimaster 11. Prijs f 1:000,-. Inlo: R.A. Meijer, teleloon 02155-16503 (na 19.00 uur). Main: Nimbus·beta 180 sq.ft (zwert-zilver-wit overdwars) 250 sprongen. Vraagprijs f 1.000,-. Inlo: Ronaid Put, teleloon 091510522803101 Kees Tops, teleloon 05763-1928. Main: XLCloud light '88,270 sq. ft, 625 ebi, 250 sprongen. Vraagprijs most up-to-date f 750,-. Info: the world: Erick Hoenjet, teleloon 040543274.

Are You Current? You can be, by reading the journal ofskydiving in

ISSN 0921-8017

PARACHUTIST

PARACHUTIST is the world's largest and most authoritative source of skydiving information, offering the latest information on equipment, technique, competition, safety, student training and aUfacets of sport parachuting. The official publication of the United States Parachute Association, PARACHUTIST is published monthly in full color. Subscribe today-$31.50,· $68 for airmail-to: United States Parachute Association 1440 Duke Street Alexandria, VA 22314

bv, 's-Gravenzande.

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen bestuur Igor van Aperen, vz-penningmeester; Pa\il Wolf, lid; Bob Rienks, lid; René Drost, lid

hoofd buro parachutespringen Mariëlle van Rijswijk, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage, telefoon 070-3245457, fax 070-3240230.

lidmaatschap Alle leden f 80,- per jaar, na 1 juli f 44,50. Het inschrijfgeld bedraagt bij aanmelding f 8,-. Aanmeldingen richten aan het Afdelingssekretariaat.

inleveringsdatum Uiterlijk 15 september

te

kopij

op het redaktie-adres.

redaktle-adres Nathalie Chudiak, redaktie SP, De Eerensplein 21 , 2593 NB Den Haag, telefoon/fax 070-3836687, giro 699776 t.n.v. redaktie SP.

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redaktie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te korrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redaktie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, mikrofilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie.

Subscriptions to SP for a full calender-year can be ordered by payment of Dfl. 45,- (Dfl. 70,- for airmail postage) to KNVvL, department of Parachuting. Postgiro account: 68810 (kontributies). Bankaccount: ABN-AMRO, 42 45 47 007.


/

From now on, smooth .easy flight doesn't mean dull and lifeless. From now on, an excellent doesn't require a hookturn.

flare

From now on, non-Blue J"rack pilots do not have to suffer sluggish performance, bad flares and high porosity. From now on, non-Blue Track pilots mayalso enjoy swiftness, good performance, excellent flares and zero porosity. But all with ease, safety and comfort. From now on, MERIT will satisfy the desire for a. State of the Art, hightech, laser cut ram-air, wich is suitable fol ALL categories of skydivers. The MERIT means State of the Art for everybody!

B.P. 247, 95523 CERGY-PONTOISE

CEDEX (France) - TĂŠl. (33) (1) 30321633

- TĂŠlex: PARCHUT 607061 F - Fax.: (33) (1) 30324311

SP 1992 21(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

SP 1992 21(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad