Page 1


VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART S CH VV DZ TV 10 ST WE SS

ISSN 0921-8017 jaargang

18 - nummer 4 - februari

1990

Tweemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen verschijning Medio februari, april, juni, augustus, oktober en december. abonnement Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten f 40,- per jaar en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 179618 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP, redaktie Nathalie Chudiak, Arnold Collenteur, Annet Gillebaard, Lia van Heerwaarden, Bauke van Stempvoort en Reimer van der Vlugt. art director Ronaid van den Boogaard vormgeving en lay-out Nathalie Chudiak vaste medewerkers Hein Cannegieter, Peter Oerksen, Kees de Goeijer, Henk Kuizenga, Oick Pluim, Jenny Ramakers en Bert Wijnands.

Van Deventer

druk bv, 's-Gravenzande.

Koninklijke

Nederlandse Vereniging Luchtvaart Afdeling Parachutespringen

voor

bestuur Henk Tjassing, voorzitter vakature, sekretaris Edwin van der Kraan, penningmeester Koos Schollen, PR en evenementen Peter Tolsma, vice-voorzitter Bert Wijnands, adviserend lid hoofd buro parachutespringen Arenda van Egmond, Jozef IsraĂŤlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage, telefoon 070-324545j', fax 070-3240230. . lidmaatschap Alle leden f 75,- per jaar, na 1 juli f 42,-. Het inschrijfgeld bedraagt bij aanmelding f 8,-. Aanmeldingen te richten aan het Afdelingssekretariaat (via de clubsekretaris).

inleveringsdatum kopij Uiterlijk 15 maart op het redaktie-adres. redaktie-adres Nathalie Chudiak, redaktie SP, De Eerensplein 21,2593 NB Den Haag, telefoon 070-3836687, giro 699776 t.n.v. redaktie SP.

SP2

sekretaris clubhuis vliegveld dropzonets) type(n) vliegtuigen - aantal springers - inflight door springtijden - weekeinden - sunset

M r pc sq SP

huur materiaal - rond -PC - square bak voor precisie - met naam OZ indien niet op vliegveld

V B R S ON C H CH

voeding - bar - restaurant - snacks overnachting - camping - hotel - clubhuis

Eerste Nederlandse Parachutisten Club S: Marjon van der Meer, Reginadonk 42,4707 TP Roosendaal, telefoon 01650-61047. Post: Postbus 1436,4700 BK Roosendaal. CH: Sportpark Vierhoeven, Roosendaal, telefoon 01650-59620. VV: Seppe DZ: Sportpark Vierhoeven TV: C-182/4 10 ST: WE 8.00-SS M: sq SP: OZ V: B S ON: C H

Paraclub Hilversum S: J.C.Oiliesse, Zonstraat 102b, 3581 MV Utrecht, telefoon 030-540074. CH: Noodweg 52, 'De Egelshoek', Hilversum, telefoon 02157-1888. VV: Hilversum DZ: Baarn, VV TV: C-182/4 ST: WE + dinsdag- en vrijdagavond M: sq SP: VV V: B S ON: C

Vereniging Nederlandse Paraclub TU-zeven S: F. van Es, Am Rehmenfeld 11, 0-2730 Zeven, BRD, telefoon 09-4942814104. Post: Postbus S 32, VP 3509, Utrecht-Veldpost. CH: VV Seedorf, BRD, telefoon 09-4942814011 toestel 328. VV: Seedorf DZ: VV TV: C-182/3 ST: zomer: zaterdag: 13.00-SS, zondag: 10.00-SS, woensdag tlm vrijdag: 17.00-SS M: r pc sq SP: OZ V: B S ON: C H

Paraclub Icarus S: Inge Janson, Oude Amhemseweg 78bis, 3702 BG Zeist, telefoon 03404-14812. CH: VV Hilversum, Loosdrecht, telefoon 02157-1849. VV: Hilversum DZ: Maartensdijk, Westbroek, VV TV: P.Porter/8 10 ST: WE + maandag-, dinsdag- en vrijdagavond M: r pc sq SP: Westbroek, VV V: B ON:CH

Noord Nederlandse Parachutisten Club ~: Hans Jordens, Postbus 1587, 9701 BN Groningen, telefoon 050-348862. CH: VV Eelde, telefoon 05907-4499. VV: Eelde DZ: VV, Winde TV: C-182/410 ST: WE: 9.00-SS, zomertijd vrijdag: 18.00-SS M: sq SP: VV V: B R S ON: C H CH Paracentrum Hoogeveen S: G.H. Fidom, Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, telefoon 05280-67603. CH: Plesmanstraat, VV Hoogeveen (geen post), telefoon 05280-71150 (weekeinden). VV: Hoogeveen DZ: Nieuw-Balinge, VV TV: C-182/4 ID ST: WE + feestdagen, evt. woensdag- en vrijdagmiddag M: sq SP: VV V: B R S ON: C Paraclub Hohne S: J. V.d. Velden, Stafcompagnie Kaszo Langemannshof, Napo 875, 3509 VP Utrecht-Veldpost, telefoon 09-4951961031 toestel 222. CH: VV Lohheide, 'Paragasse", Lohheide, Hohne, telefoon 09-4950518021, toestel 450. VV: Lohheide DZ: VV TV: DO-27/5 ST: WE: 9.00-SS M: r pc SP: OZ V: B S ON: kamperen DZ Vereniging Paracentrum Teuge S: S.J.M. Meijer, Bolkskamp 25, 7576 GH Oldenzaal, telefoon 05410-10586. Zie verder Nationaal Paracentrum Teuge. Cadetten Parachutisten S: P. Buijs, Kasteelplein 076-273574.

Vereniging 10, 4811 XC Breda, telefoon

Skydiving Club The Flying Dutchmen S: Joyce Pennock, Goeverneurlaan 436, 2523 CK Den Haag, telefoon 070-3939941. CH: Zaventembaan 5, 3945 AR Rotterdam, telefoon 010-4158421. VV: Zestienhoven DZ: Pijnacker, Berkel, Schipluiden, Rhoon. TV: C-206/6 ST: dinsdag en woensdag: 16.00-SS, zaterdag: sunrise-SS, zondag: 12.0018.00 M: sq SP: behalve zondag V: BRS ON: H Stichting Nationaal Paracentrum Teuge Vz: H.J. Verbeek, Kerklaan 40,1211 PR Hilversum, telefoon 035-10342. CH: De Zanden 11,7395 PB Teuge, 'De Wolk' telefoon 05763-1842; Ad de Jong, telefoon 05763-1604. VV: Teuge DZ: VV TV: C-182/4 10 ST: dagelijks: 9.00-20.00 M: r pc SP: DZ V: BRON: CH kamperen OZC H Paravereniging Korps Commando Troepen S: L. Royakkers, Lavadijk 227, 4706 KZ Roosendaal. CH: Commandobaan 4, 4706 CL Roosendaal, telefoon 01650-43920 toestel 135. TV: F-27/ca. 35 Paraclub Flevo S: Herman Boerman, Schorpioenstraat 86, 3318 TP Dordrecht, telefoon 078-184271. CH: VV Lelystad, telefoon 03202-469/569. VV: Lelystad DZ: Kavel E-24 TV: C-206/5 ST: zaterdag: 1O.OO-SS (20.00), zondag: 1O.OO-SS (19.00); februari tot november (behalve juni en september) elke laatste vrijdag van de maand: 10.00-SS (20.00); april tot en met augustus elke 2de en 3de woensdagavond: 18.00-SS SP: OZ M: sq V: B R S ON: C

Subscriptions to SP for a fUIl calender-year canbe ordered by payment postage) to KNVvL Parachutinq, Postgiro account: 68810 (kontributies). Bankaccount: Pierson, Heldring & Pierson, 249210428. State 'Subscription SP".

of Ofl. 40,- (Dft. 60,- for airmail

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redaktie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te korrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redaktie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, mikrofilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder foorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie. Advertentietarieven op aanvraag: Ingrid Zoetmulder, telefoon 030-436438.


Inhoud Redaktioneel Basis Veiligheidsreglement Jan van Male 14 Precisie, meer dan even uitwaaien Niels Tieland 18

Met een nieuwe naam '90 in Joeke de Jong, Gerard Fidom Skydive Arizona Arnold Collenteur In Memoriam Hans van der Stroom Hein Cannegieter Relatiefspringers gaan samenwerken Arnold Collenteur Fotoserie Sjaak Gielen Fotoserie Willard Jansen Peter Pan en de windmachine Max Dereta WK sprongen op video Sweepstake

11 12 16 17 17 20 22 27 27

Rubrieken Colofon & clubs Inhoud Redaktioneel Springstof Rarapara Skydivers are beautiful people Verzamelbanden SP Kopij SP Personalia Ledenraadvergadering Spacediving? Bevoegdhedenformulier Drijfveer-wisseltrofee J. van Male Examen springvergunning Eindspurt WK '90 PA/Stijl AFF examens Lang gewacht, toch gekomen VGP eindelijk een feit Rotweer op je PC Muziek in de lucht Tjassing Salad Evenementen RW Money Meet Kampioenschap Vlaanderen Bekerwedstrijd Leningrad Noorse RW kompetitie PA Internationaal Belval Airborne Israël Moskou Cup '90 Nationals The Boogie School Ram Air Competition Ingezonden brieven Materiaal Technisch bulletin Tweedehands beurs Bijscholing instruktiekader Nieuwe AAD In de houding Digitale hoogtemeter Nieuws van Para-Flite Blue Track News Release Wedstrijdkalender Materiaalmarkt

2 3 3 4 4 4 4

4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8

Daar staat ze dan; breed en stevig van onderen, boven slank maar toch goed gevuld. Ze heeft al wat jaren achter de kiezen, dat is dan ook te zien: ze werdt traag, ze luisterde niet zo goed meer en de snelle vorm was er zo goed als uit. Over wie ik 't heb? Over m'n oude setje natuurlijk!! Wat dacht je dan? Ze staat afgedankt in de hoek van m'n studeerkamer, onlangs vervangen door een jong kie. Ook niet spetternieuw, maar ook niet echt bejaard. Daar staan ze met z'n tweeën naast elkaar: niet bepaald een toonbeeld van die Era-reklame: zo slank zijn als je dochter! Dat gaat bij deze twee generaties nevernooit-niet op. Die ouwe blauwe heeft nog van die joekels van ringen en een buikband waar de pilot in moest. MOEST ja! Het ging nooit van harte en het moest met zoveel urmen en zweet dat je op voorhand rekende op een hernieuwde kennismaking met je reserve, in geval van een no-pull. Maar vreemd genoeg is dat nooit voorgekomen. Altijd ontvouwde ze zich keurig. Alleen als je op haar manier vouwde, natuurlijk. Net als die keer dat mijn after-jump-vouwsessie van dichtbij werd bewonderd door een kluitje whuffo's. Ik heel fanatiek vouwen om te tonen dat we ons materiaal heel verantwoordelijk behandelen; reklame voor de sport, weet je wel! Fout, fout, fout; bij de opening bleef ze vrolijk op line-stretch boven me staan tetteren, alsof ze wilde zeggen: "lelijke uitslover". Ik neem aan dat hetzelfde kluitje whuffo's zich heeft afgevraagd wie die idioot was die zo laag open hing. Daarna heb ik haar op d'r wenken bediend en als vanouds in de bag gepropt.

Maar ja, wat moet je nu met dit ouwe vel, als je een jong setje hebt dat altijd klein pakt, scherp stuurt en niet naar rechts afdraait met alles op (doet ze ook nog, ondanks ettelijke riggerbezoeken). 'Hang voor je ramen als gordijnen', zei een harteloze kennis van me, toen ik liep te klagen dat ik geen geld had voor nieuwe gordijnen. Verkopen blijft de beste keuze. Maar je vraagt toch teveel voor een setje van die leeftijd en als je de prijs laat dalen, denkt iedereen weer dat er iets niet deugt voor zo'n laag bedrag. Aan de klub schenken als leerling setje? Ja, zie ik zo bleek? Ik kijk wel uit zeg. Dan komen ze steeds bij mij om vouwadviezen. Ik ben me daar gek. Waarom denk je dat ik een nieuw setje heb gekocht? Deze prop ik er zo in. Staat trouwens wel leuk hoor, al die kleuren voor de ramen. Het was even wennen dat het eten er een beetje onsmakelijk uitziet onder dat groen roodblauwgele licht.

Reimer van der Vlugt

9 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25

26 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30

Willard Jansen maakte in de studio deze bijzondere plaat. Met recht zo een sport 'of the space age'! Zou hij Tim Mace in gedachten hebben gehad? In ieder geval zal het die zeker aanspreken! (Zie het artikeltje op pagina 5 linksboven over onze para-kosrnonaut.)

3SP


Springstof WceU'!Z@lITîTIlceO=

lID @l mJ cd] ce mJ § [JD We hebben weer een hele mooie deze keer! Het is verbazingwekkend wat er aan 'antiek' fotomateriaal bij nog steeds aktieve springers in de kast ligt ... Een knappe echter die deze jongeman rechts op de foto herkent! Een goed en intelligent lezer van dit blad (en dat zijn we per slot allemaal!) kàn er met wat kombinatievermogen wel achter komen. Daarbij moet wel vermeld, dat er een aantal leden is uitgesloten van deelname en de verplichting tot geheimhouding heeft (dat weten ze overigens al!). Maar ja, het

vocht dat over parabars vloeit, maakt loslippig ... Zend uw oplossing op een briefkaartje naar het redaktie-

adres en doe dat vóór 1 april (géén grap) en de winnaar krijgt vast wel weer wat aardigs! •

000

links: Hoe kan men door een roze bril zien dat het bier al bruin is? Onder: Dat ligt er wel èrg dik bovenop!

Op veier verzoek zijn er weer verzamelbanden voor de SP verkrijgbaar: turkoise-blauwe linnen banden met donkerblauwe opdruk van het bekende SP logo op de voorkant en rug. Door middel van metalen pennetjes kunnen drie jaargangen per band worden opgeborgen. Op deze manier houdt u uw verzameling SP'en kompleet en bij de hand en het staat nog mooi in de boekenkast ook. De banden kosten f 17,50 per stuk, afgehaald bij de KNVvL in Den Haag. Per post komt er voor één exemplaar f 4,50 portikosten bij; voor twee en drie stuks f 5,50 en voor vier of meer stuks f 7,-. Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op giro 179618 van de KNVvL onder vermelding van "verzamelbanden SP" en met opgave van het aantal. Berg uw bladen netjes op! •

Personalia Wijzigingen

adreslijst

Bestuur Paracentrum Hoogeveen: J.C. Schenk (vz), G.H. Fidom (s), P. van den Berg (prn), J.H. Kooiker (kd), TAM. Winkier (rnz), J. Arkes (pr), M.M.P van der Donck (alg.). Bestuur PV-KCT: Y.S. Wang (vz), L.G.L. Royak-kers (s), G.C.L. Fredrix (vvz), R. AartSP4

sen (pm), R. Kramer (km). Felicitaties Simon en Marjolein Woerlee - Van Asperen met de geboorte van hun zoon Michael Simon op 11 januari 1990. Bob Kaal en Henriëtte Foppen met hun huwelijk op 26 januari 1990.

Kopij voor de volgende SP (aprilnummer) uiterlijk 15 maart op het redaktieadres: De Eerensplein 21, 2593 NB Den Haag. Aanbieden liefst op 5 1/4 of 3 1/2 inch. diskettes. Aangeven op diskette: naam operating system (MS-DOS of Apple), naam pakket (Word Perfect, Wordstar, MS-Word, enz.) en filenaam. Per artikel een aparte file en een print van de

tekst meezenden. Indien geen PC voorhanden is, de tekst gaarne getypt aanleveren. Foto's voorzien van naam en adres en gegevens over de foto zelf: waar, wie, wanneer en door wie gemaakt. Let op waarmee je de tekst schrijft en dat die niet vlekt, want dan is de onderliggende foto onbruikbaar.


··U ede

D liJlad~elgade

Basis Veiligheidsreglement

Als in 1991 de eerste BritsRussische ruimtemissie van start gaat dan is er een grote kans dat er een para aan boord zit: Timothy Mace, in het dagelijks leven helivlieger in de Britse strijdkrachten, is aspirantkosmonaut voor deze missie. Tim is voormalig lid van het Britse achtmans rwteam "Mo", dat vierde werd op de WK in Ampuriabrava. Samen met nog een kandidaat, de 26-jarige scheikundige Helen Sharman, is hij onlangs vertrokken naar de SU voor verdere training aan het Gagarin Centre. Eén van beide zal de eerste Britse kosmonaut worden. De ander blijft standby als eerste reserve .•

Binnenkort zullen de nieuwe bevoegdhedenformulieren van de pers rollen. Zoals Jan van Male al aankondigt in zijn artikel over het nieuwe BVR, staan van nu af aan alle bevoegdheden op één formulier. Uitgevoerd in de huisstijl van de afdeling en praktisch op het formaat van de bestaande papieren zoals oefenvergunning en inlegvel. Jan van Male heeft een database opgebouwd voor het HBP die daarmee met één druk op de knop jaarlijks het hele bestand van een verlengde bevoegdheid kan voorzien; uiteraard voor zover iemand daarvoor in aanmerking komt. Overigens zijn alle bestaande springvergunningen geldig tot 1 maart 1991, want dan gaat ook voor de huidige houders een nieuwe regeling in. Ook de medische keuringsbewijzen hebben een huisstijljasje gekregen, waarmee al aardig lijn in onze officiële dokumenten begint te komen .•

Een kort verslag van deze extra vergadering. Het grootste deel van de avond van maandag 29 januari was nl. bestemd voor het BVR dat die avond na een langdurige procedure zijn beslag zou krijgen. Dat verhaal is door Jan van Male (en ook door Henk Tjassing) echter uitgebreid op dit SP-papier gezet en daar valt niets meer aan toe te voegen. Ik wil alleen nog even kwijt dat dit BVR zó serieus is bekeken door kommissies, instrukteurs, afdelingsbestuur en uiteindelijk ledenraad dat het aantal konsepten niet meer is te tellen, Jan van Male zich bijna kan laten omdopen tot Van Malle en het woord amendement hier en daar kippevel veroorzaakt. .. Maar het is erdoor! Onze 'bijbel', zoals Henk Tjassing het noemt. De basis van en dus erg belangrijk voor springend Nederland. Gedragen door het gehele parakader van Nederland. De komplete tekst is in te zien bij je instrukteur of voor f 5,- te bestellen bij de KNVvL. En denk erom: iedereen (ja, ja, jij ook!) behoort de regels te kennen! Nou kan ik me best voorstellen dat sprin-

gen leuker is dan regels lezen/Ieren, maar de mensen die er zo over denken, moeten dan toch minstens wel de inhoud van het artikel van Jan uit de mouw kunnen schudden. Aktiviteiten/gebeurtenissen De rest van de agenda werd gevormd door een verslag van de aktiviteiten en gebeurtenissen van de afgelopen periode. Een korte samenvatting daaruit: * Op advies van de kommissie De Monchy is een extern adviesburo aan een onderzoek begonnen. * Een gesprek met Texel, Teuge en Midden-Zeeland zal binnenkort plaatsvinden. * Een medische werkgroep is opgericht gekoppeld aan de TK. * De NKP op Spa is rond onder leiding van Jean Polis. * De bijscholingskursussen instrukteurs over vouwen reserves en stress zijn bijna afgerond. * Er zijn nog leden nodig voor de werkgroep terreinen. * De leden van de ledenraad wordt verzocht de clubbesturen om een

•..iDg nieuwe vertegenwoordiger of een verlenging van de aanstelling van de huidige vertegenwoordiger te vragen aangezien het al weer twee jaar geleden is dat het instituut werd ingesteld. Hierbij kan worden gemeld dat Peter Bruinsma in de raad zal worden opgevolgd door Marc van Aperen en Feyteus Diepgrond door Edwin van Buel. Drijfveer-wisseltrofee Als laatste aktie van de avond werd Jan van Male nog eens even in de bloemen gezet wegens zijn verdienste voor de KNVvL waarvoor hij tijdens de nieuwjaarsreceptie op de KNVvL de Drijfveerwisseltrofee mocht ontvangen. Van dit heuglijke feit wordt ook door Henk Tjassing melding gemaakt in zijn 'Salad' en de foto's op deze pagina getuigen daar eveneens van. Proficiat, Jan! De volgende vergadering zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden, tijdens welke de jaarstukken zullen worden aangeboden. Nathalie Chudiak

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op de KNVvL belicht de voorzitter van de KNVvL, de heer Muilwijk, de verdiensten van Jan van Male voor de vereniging. Op voordracht van het AB heeft het HB de aanbeveling overgenomen en Jan de Drijfveer-wisseltrofee toegekend. Zo te zien is hij er trots op en met recht, want zijn energie en doorzettingsvermogen lijkt onuitputtelijk! • 5SP


Examen Het eerste landelijke examen springvergunning is gehouden, de resultaten zijn bekend en aan de deelnemers medegedeeld. Vooraleer hier uitvoeriger op in te gaan eerst deze inleiding. In het verleden was het zo dat examinatoren door de KNVvL min of meer voor het leven waren aangesteld. Als men een springvergunning wilde behalen dan moest men een afspraak maken met een examinator voor het afleggen van een theorie-examen en men was al dan niet geslaagd. Het huidige bestuur acht het aanstellen van "examinatoren voor het leven" ongewenst. Examens dienen landelijk te worden gehouden, waarbij iedere deelnemer dezelfde vragen krijgt gesteld en de "geruchten" over het afkopen van een springvergunning met enige glazen alkoholica in elk geval geen grond meer hebben. Binnen de examenkommissie wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw reglement examens, waarin ook opgenomen het examen springvergunning. Door de technische kommissie wordt hard gewerkt aan het organiseren van goede kurses voor elk examen. Doordat de kommissieleden al dit werk in hun (spaarzame) vrije tijd moeten doen, kan gewoon niet alles tegelijk. Onder druk van springend Nederland is het eerste landelijke examen geweest, zonder dat hier een kursus aan is voorafgegaan. Geëxamineerd zijn 16 kandidaten in de volgende vakken (cfm BVR89), met daarachter het gemiddelde cijfer:

Springvergunning Vak Gemiddeld Reglementen 7,9 Meteo 4,9 Algemeen 6,6 Materiaal 6,4 Keuze 7,0 (Pa, Stijl, Crw, Rw)

cijfer

Zeven van de zestien deelnemers zijn geslaagd (proficiat!) en negen deelnemers hebben het helaas niet gehaald. De individuele resultaten per vak liepen hierbij sterk uiteen. Voor één vak werd zelfs door een kandidaat het cijfer 1 behaald terwijl een andere kandidaat hier een 10 voor haalde! Zelfstudie is en blijft noodzakelijk voor het behalen van examens. Het volgen van een kursus hiervoor is veelal een must. In het nieuwe reglement examens wordt gewerkt aan het scherper formuleren van de eisen. Een konklusie die uit de resultaten kan worden getrokken, is dat er misschien onvoldoende goede literatuur over meteo op de springmarkt is. Ook hieraan zal door TK en EK worden gewerkt. Hopelijk is dit tijdig voor het volgende examen gereed. Vooruitlopend hierop toch enige vrijblijvende aanwijzingen. Betreffende Reglementen: Zie BVR, RTL, etc. Betreffende Algemeen: Hier kunnen vragen worden gesteld over praktische situaties, of vragen waarmee in het algemeen uw 'ervaring' op dropzones, etc. kan worden getoetst. Betreffende Meteo: U dient tenminste een meteobericht (teletekst of Schiphol) te kunnen ontcijferen en te kunnen interpreteren (dit is

AFf Zoals eerder aangekondigd, zal er voor geïnteresseerden in mei gelegenheid zijn deel te nemen aan een AFF-examen. Het examen is gepland van 18 tot en met 21 mei '90 en kandidaten worden geacht deze periode beschikbaar te zijn. Kandidaten dienen zich zo SP6

spoedig mogelijk schriftelijk aan te melden bij het hoofd buro para. De kandidatuur is niet eerder geldig dan ria ontvangst van het examengeld, dat is gesteld op f 125,-. Dit bedrag dient uiterlijk 15 april zijn ontvangen op giro 179618 ten name van de KNVvL te Den Haag met ver-

meer kretologie dan u denkt). U moet weten wat fronten zijn en hun gevolgen voor het weer. U moet weten welke typen (families) wolken worden onderkend, welke soorten mist c.q. nevel, etc. U moet iets weten over drukgebieden, hun oorzaken en hun relaties tot winden en tot elkaar. U moet iets weten over de soorten klimaten en hun specifieke kenmerken. U moet de symbolen op een weerkaart kennen en hun betekenis kunnen uitleggen. Betreffende Materiaal: Relevante zaken uit de "Dan Pointer" manual, de uitgegeven veiligheidsbulletins en eventuele andere relevante manuals, c.q. handleidingen. Betreffende Keuze: BVR, wedstrijdreglementen en algemene opleidingshandleidingen aangaande de vier disciplines. Hopelijk zijn er mensen die met dit artikel hun voordeel kunnen doen in de voorbereiding voor het volgende examen. Let wel, het is niet meer dan een hint; getracht wordt dit verder te konkretiseren tijdens een kursus voorafgaand aan het volgende examen. Deze kursus zal op 31 maart '90 worden gehouden en kandidaten daarvoor dienen zich uiterlijk 14 maart schriftelijk bij het HBP op te geven. Zoals in de vorige SP reeds is aangekondigd, is het examen op 19 mei '90. Kandidaten hiervoor kunnen zich tot 14 april schriftelijk aanmelden bij het HBP. Na inschrijving ontvangen alle kursisten/kandidaten de nodige informatie over plaats, tijd, enz. van het HBP. Examenkommissie

Eindspurt W·K/i'9···0

PA/Stijl Na in 1989 de geheel vernieuwde selektieprocedure te hebben getest, beginnen de zeventien heren en zes dames binnenkort met de definitieve race naar een klassering die recht geeft op een plaats om Nederland te mogen vertegenwoordigen tijdens de 20ste wereldkampioenschappen precisie/stijl die in september in Bied, Joegoslavië, zullen worden gehouden. In tegenstelling tot vorige selektieprocedures kunnen, kort samengevat, de selektieleden zelf hun wedstrijdschema samenstellen. De belangrijkste voorwaarde is dat er aan minimaal vier wedstrijden wordt deelgenomen, waarbij tenminste zestien geldige wedstrijdsprongen zijn gemaakt. Over het totaal wordt het gemiddelde berekend. Of de koplopers uit het 'testjaar': Bram Lasschuijt, Michel Bizot, Paul Schmidt, Rien van Duren en Rien Nieuwesteeg voorbijgestreefd zullen worden door de springers uit de middenmoot van vorig jaar zoals Ronaid van Zijp, René Drost, Eric Bogaards of anderen, zal evenals de uit te zenden dames pas aan het einde van de Nederlandse kampioenschappen bekend zijn. Wij wensen alle selektie leden in ieder geval een sportief en suksesvol wedstrijdseizoen toe. Henk Nijhuis, SK

examens melding van 'AFF-examen para'. Aanmelding is overbodig indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals neergelegd in het op 1 maart '90 ingaande BVR 1990. De lokatie waar wordt gesprongen zal te zijner tijd na-

der worden bekend gemaakt. Deelnemers aan het examen zorgen zelf voor onderkomen en voeding en rekenen de sprongen af die door henzelf en de begeleidende examina~~en)wo~engemaa~. J. Spiering, examenkommissie


Eindelijk was het dan zover: op 25 november 1989 landde het nieuwe vliegtuig van het Nationaal Paracentrum op vliegveld Teuge. Na veel problemen hebben we nu dan toch de supersnelle Soloy Turbine Cessna 206, de HB-CKZ. De bedoeling was eigenlijk dat dit vliegtuig al voor pinksteren 1989 op het Nationaal Centrum zou worden gestationeerd. Het nieuwe toestel zou de Britten Norman Islander, de PH-PAR, gaan vervangen. De PAR is na zo'n tien jaar trouwe dienst in het voorjaar van 1989 verkocht aan de organisatie Aviation Sans Frontières. We hadden gehoopt direkt aansluitend de HBCKZ in te kunnen zetten, maar dat liep dus even een beetje anders ... De dag voor het toestel naar Teuge zou komen, werd er een wat ongelukkige landing mee gemaakt. Resultaat: propellor kapot, turbinemotor to-

tal-Ioss en enorm veel plaatschade. De reparatie heeft tot 24 november geduurd ... Behalve dat die vertraging natuurlijk heel vervelend was, leverde het ook een akuut vliegtuig probleem op. Met alleen de PH-BOB kan het Nationaal Centrum niet draaien. Gelukkig kon dit goed worden opgelost dankzij onder andere de hulp van de Paraclub Oud Turnhout die de 00VOB bijna de hele zomer aan ons verhuurde. Ook het inhuren van de demonstrator Tur-

bine 206 van de Zwitserse importeur in juli en augustus was zeer welkom en gaf ons bovendien de gelegenheid nog eens rustig te bekijken of de Turbine 206 echt voor ons geschikt was. Maar uiteindelijk kwam toch alles op z'n pootjes terecht: het nieuwe vliegtuig is er en heeft ondanks de winter al heel wat uren gevlogen. En hoe! Klimmen met meer dan 1000 ft per minuut, zeer stil, waardoor de geluidsproblemen met de omgeving ook tot het verleden behoren en last but nog least kunnen we nu naar 12.000 feet voor een zeer redelijke prijs (f 40,- en bij aankoop van meerdere sprongen tegelijk zelfs maar f 36,-). Als je nog niet langs bent geweest om de CKZ (ofwel de Chakazulu) te proberen, dan ben je hierbij uitgenodigd. Tot 1 maart kun je elke weekeinde terecht, daarna weer elke dag.

Ad de Jong

•

Foto boven: De Chakazulu in volle glorie. Foto rechts: Een flinke ruimte voor de springers, waarbij het instrument-gebeuren goed is afgeschermd van springuitrustingen. Foto links: Een blik richting staart, waarbij de metalen dwarsbalk moet voorkomen dat er springers in de staart gaan zitten. Ook de geel-zwarte balk op de buitenzijde van de kist waarschuwt voor gewicht in de staart, waardoor staartlastigheid en dus stallingsgevaar zou kunnen optreden. Foto onder: Nogmaals een blik op de lange neus, die kenmerkend is voor turbinemotoren. Ook de grip aan de deur en het rolluik (+ venster) zijn goed zichtbaar. (foto's Nathalie Chudiak)

7SP


rl

11 1

w_cG_[p)_®----,D_ITD_cdJ_®_.D_O_D _rk_®_®_ITD_iJ_®_D_ü Andere doelen van de vereniging zijn: Vrij gezellig in de zin van gezellig gedrag èn vrij-gezellig in de zin van het voltrekken van de geslachtsdaad op de meest veilige en gezellige manier. Met betrekking tot relaties worden leden en aspiranten nog eens gewezen op de voorwaarden die gelden om lid te kunnen worden èn blijven van de vereniging. Er zal streng worden opgetreden door middel van royeren indien leden zich niet aan de regels houden. Op dit moment vormen de oprichters ook het bestuur, dit zijn: Marianne van der Reyden, Michael Bouman, Paul Jansen, Ron Schaap en ondergetekende. Het is goed mogelijk dat op dit moment reeds aspiranten zijn ingeschreven. Aanmelden als lid kan alleen door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij het sekretariaat van de VGP, Postbus 2214, 1200 CE Hilversum. Bij uitzondering kunnen leden van het bestuur een persoon ter plekke als lid aannemen.

Zondag 26 november 1989 is het onvermijdelijke gebeurd: Er is een nieuwe vereniging voor springende vrijgezellen opgericht. De vereniging heeft de naam: 'Vrij-Gezellige Para's', ofwel 'VGP'. Hoofddoel van de VGP is het mee springen als zestienmensteam ('t Vrij-Gezellige Team) op nationale en internationale wedstrijden. Omdat echter wordt verwacht dat het ledenbestand zéér zal fluktueren, is besloten er een beperkt toegankelijke vereniging van te maken, om van voldoende aanvoer van teamleden te verzekerd te zijn. De voorwaarden voor toelating tot de VGP zijn: * aktief vrijgezel zijn; * aktief hemelduiker zijn; * vrij gezellig zijn; * minimaal tweemaal per maand een alkoholpercentage van boven de één promille hebben; * minder dan 14 maal achtereen de geslachtsdaad met één en dezelfde per soon bedrijven.

NIEUW!!! Para Ongevallen Dekking

I

De vereniging komt regelmatig bijeen op onregelmatige plaatsen. Het kan dus zijn dat je reeds een bijeenkomst hebt gemist: is niet zo erg als het maar niet te vaak gebeurt. Tevens geeft de VGP een periodiek uit, 't Vrij-Gezellig

Nieuws, dat op onregelmatige tijden verschijnt. Bijdragen voor 't Vrij-Gezellig Nieuws kunnen worden ingediend bij redaktie, Leeuwenstraat 26, 1211 EV Hilversum.

Elke bezitter van een personal computer met modem kan sinds kort kletspraatjes over het weer ondersteunen met de meest aktuele neerslagbeelden. Meteo Consult te Wageningen heeft namelijk software ontwikkeld die het mogelijk maakt voor de pcgebruiker om neerslag boven Nederland op zijn scherm te krijgen. Meteo Consult krijgt haar neerslagplaatje van de weerradars van Schiphol en De Bilt. De verwerkte gegevens worden na interpretatie doorgeseind naar Comnet in Papendrecht. Vijf minuten nadat de weerraders hun beeld wegzenden, heeft Comnet ze gereed voor konsumptie. Via een modem kan je dan dit neerslag beeld op je scherm krijgen. Naast de lokatie van de regen/sneeuwbui, wordt ook de intensiteit en verplaatsing getoond. Door eerdere beelden op te roepen, kan je

de afgelegde route volgen en je eigen weersvoorspelling geven. Om die te betrekken op je eigen woonplaats kun je ook nog eens tot op enkele kilometers nauwkeurig inzoomen. Het programma kan telefonisch worden geladen als je via je modem met Comnet belt, telefoon 078-( 158000), (159900) of (156100). De kosten bedragen f 5,- per programma. De weerbeelden kosten f 1,50 voor een aktueel beeld, f 1,- voor het vorige beeld en f 0,75 voor alle beelden daarvoor. Je pc moet wel voorzien zijn van een Hercules- of EGA-kaart (binnenkort ook voor CGA). Ook is het mogelijk een demo-diskette te kopen door f 17,50 over te maken op gironummer 4711639 ten name van Meteo Consult onder vermelding van 'Neerslagbeelden' en het gewenste formaat diskette. •

Norman Kent, de kameraspringer met ongetwijfeld 's werelds sterkste nekspieren, heeft weer eens het aangename met het kommerciële verenigd. De hardrockband Motley Crue gebruikt in haar meest recente clip "Kickstart my heart" vrijevalopnamen uit de film "From wings came flight". Doe echter geen moeite om met je vingers op play/record klaar te gaan zitten; tussen de beelden van de veelkleurige leden van de band door ziet men op supersonische snelheid een handvol shots voorbijknetteren. Met moeite blijft op het netvlies van ons geoefend paraoog nog een flard of twee hangen. Nauwelijks de moeite dus.

Maar er is hoop. Op MTV wordt "Bakerman" van Laidback met de regelmaat van de klok versprongen. Versprongen, ja! Gedurende de hele clip tuimelen namelijk de figurerende para's door het beeld. Zo is er een bakker met een luchtwaardige krentemik en twee, in het roze geklede, jongedames die met mikrofoon in de hand het refrein playbacken. Een en ander is ongetwijfeld geïnspireerd door Wally Gubbins' films, maar het resultaat is een ongelooflijk goede kombinatie van goede muziek en goed springen. Hou dus die buis in de gaten! Of komt je er nu achter dat je MTV niet op de kabel hebt? •

Ua van Heerwaarden

doorlopende - 24 uurswerelddekking in en buiten beroep!

f f

voorbeeld: 10.000,-- bij overlijden 50.000,-- bij invaliditeit f 108,-- jaarpremie

vraag ook naar de chutepolis

I

Parassuradeur Vanderveen Apeldoorn bellen: 055-2/8028 ASSURANTIEHUIS

~

vanderveen bv SP8


-

~

.,

Tjassing Sa/ad Bij het ter perse gaan van de SP is het nieuwe Basis Veiligheidsreglement 1990 vastgesteld door bestuur en ledenraad. Een belangrijk stuk werk is hiermee voltooid, omdat veel ideeën en wensen over het verhogen van de veiligheid in onze 'parachutistenbijbel' zijn vastgelegd. Er zijn dan ook heel wat diskussies gevoerd over een aantal konsepten en er is zelfs een extra vergadering van de ledenraad aan besteed, maar dat was het ook waard. Ook nu weer viel het me op dat er 'rekkelijken' en 'preciezen' zijn in onze sport (waar niet overigens?). De één wil alles zoveel mogelijk regelen en de eisen hoog opschroeven. De ander waarschuwt echter voor te vergaande regelgeving en burokratie en pleit voor het gebruik van het gezonde verstand (wat dat dan ook mag zijn). Voor mij was in ieder geval duidelijk dat we een aantal veiligheidsmaatregelen, zoals die het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden zijn besproken, in het BVR moesten vastleggen. Overigens ben ik

tegen niet uit te voeren burokratische regels, maar bij ons nieuwe BVR is daarvan mijns inziens geen sprake. Door middel van zakelijke diskussies, inspraak en een duidelijke besluitvorming, hebben we met elkaar nu een evenwichtig en goed BVR opgesteld. Wie dit nog teveel van het goede vindt, moet zich toch nog even herinneren waarom we tot een strakkere regelgeving moesten komen (wat vergeten we snel nietwaar?) en dat het parachutespringen in Nederland op de rand van de afgrond heeft gebalanceerd. Er hoeft maar heel weinig te gebeuren en we zijn daar terug. Zoveel krediet heeft onze sport niet bij de autoriteiten. Tot mijn steeds weerkerende verbazing hebben maar weinig parachutisten dat door. Die springen blijkbaar letterlijk en figuurlijk met oogkleppen en juist voor dat soort mensen hebben we die regels nodig. Jammer maar waar. In ieder geval hulde aan de leden van de Technische Kommissie voor alle werk en tijd die ze in het BVR hebben

Dat moet eens kunnen, nietwaar?

gestoken. Zonder anderen tekort te doen, wil ik vooral Jan van Male daarbij even in de schijnwerpers zetten. Jan, dat BVR moet je levenswerk zijn zo langzamerhand! We zijn heel verheugd dat het bestuur van de KNVvL ons voorstel om jou de Drijfveerwisseltrofee toe te kennen, heeft gehonoreerd. Proficiat! Intussen nadert het nieuwe seizoen. Iedereen begint weer wat 'wakker' te worden en de voorbereidingen voor een goede start zijn overal in volle gang. De instrukteurs zijn in twee dagen op diverse gebieden weer opgefrist en bijgeschoold. Hopelijk levert

ook dat een kwaliteitsverbetering van onze leerlingenopleiding op, want dat is iets waar we de komende tijd nog hard aan moeten werken. In de nieuwe instrukteursopleidingen wordt daaraan ook veel aandacht besteed. Alle mensen die begin maart hun examen doen: bij deze veel sukses gewenst. We hebben jullie hard nodig op de clubs en centra. Tenslotte: 'Mafia' een goede reis naar Thailand, heel veel sukses en we hopen jullie op Schiphol binnen te mogen halen met één van de prijzen. Dat moet kunnen, nietwaar? Henk Tjassing

KROOP'STMGOGGLES Camfartab/e,

& econamical

/ightweight pratectian.

eye

Wide assartment af lens co/ars: c/ear, grey, amber, rase red, b/ue, and mirrored.

Custam, co/ar-coordinated

Contactyour 'oca' supplier orwrite: edging.

A/sa Avai/ab/e: Stick-On Faam Nase Pads Vent/ess Gagg/es Over-The-Eyeg/asses Sty/e

Ukunt het moorden 5to~~en.

KROOP'STMGOGGlES Dept. SP 9865-E N. Washington Blvd. Laurel, MD 20707

Phone (301J 498-5848 Fax (301J 498-7393

~1~~~;i;l;i.r~\ ~OO~

SINCE 1947

9SP


I poro-eeer ~

eqinoment co.

.~ =_8

3839 W. OAKTON STREET • SKOKIE, IL 60076 USA· $25.00 minimum on credit card purchase

I

VIS4'

J

~~-

1

(708)679-5905

• TELEX: 724438

• FAX: (708)679-8644

~ Dealer Inquiries Invited ~ Member Parachute Industry Association


Met een nieuwe naam 190 in. Een nieuwjaarskaart met deze aankondiging viel tussen Kerst en Nieuwjaar bij onze relaties in de brievenbus. De goede lezers onder u hadden het al kunnen lezen in het decembernummer van dit blad. Para Centrum Noord heet voortaan PARACENTRUM HOOGEVEEN Al een aantal jaren liep het bestuur met het idee rond om de naam van de vereniging te wijzigen. Vooral uit de hoek van de PR, demo- en ledenwerving kwamen regelmatig opmerkingen over de onbekendheid van onze vereniging en het Vliegveld Hoogeveen bij het grote publiek. Je kunt het dan bij jezelf zoeken en je afvragen of je voldoende doet om je naamsbekendheid te bevorderen. Wij menen dat wij op dat punt, uiteraard binnen zekere grenzen, voldoende aktie ondernemen. Bij navraag kregen wij echter regelmatig te horen dat men ons op grond van onze naam en vooral bij gebruik van de afkorting, simpelweg niet wist te plaatsen. Ook weten velen niet dat er in Hoogeveen een vliegveld is, laat staan dus een paravereniging. Bij begrip 'Noord' denkt men vaak aan een vestiging ergens 'in het hoge noorden'. En als men dan de relatie paraclub en vliegveld al doorheeft dan zoekt men ons op een groot vliegveld, in ons geval dus Eelde (met een overigens aardige paraclub). De gevoelens die leefden over de minder toepasselijke naam werden het afgelopen seizoen versterkt door de publiciteitsakties rond de organisatie van de NKP. Ook uit de pers en PR-wereld kregen wij opmerkingen over de weinig zeggende naam. Waarom zul je het jezelf dan moeilijk maken als een andere naam al kan bijdragen aan een betere naamsbekendheid van je vereniging. Iedereen weet toch dat Paracentrum Texel op Texel is gevestigd en niet op Schiermonnikoog. Derhalve werd besloten de naam van de vereniging te veranderen. Veel keus is er dan niet omdat uit de nieuwe naam onze band met Hoogeveen moet blijken en verder moet men ook kunnen zien

dat wij een paravereniging zijn. Het resultaat is dus Paracentrum Hoogeveen (in twee woorden geschreven en niet afkorten tot PCH!). Via een extra ALV werd de leden gevraagd met de statutenwijziging akkoord te gaan. Met een nipte 2/3 meerderheid statutaire vereiste- werd met het voorstel akkoord gegaan. Para Centrum Noord heet voortaan Paracentrum Hoogeveen. Nieuw Logo Omdat er door een naamswijziging nog al wat moet veranderen, hebben wij ook van de gelegenheid gebruik gemaakt een nieuw logo te introduceren. Een logo dat beter aansluit bij het huidige springgebeuren en daarbij ook voor het publiek duidelijk herkenbaar is. Gekozen is voor het silhouet van een square aangevuld met enkele lijnen waaruit de 'snelheid' en 'schwung' van onze sport moet blijken. Het ontwerp is van de hand van Gerard Fidom.

••

we ons mogen verheugen op een grote groep vaste springers die al het wetenswaardige nieuws zelf op de club oppikken. Bovendien, als je het als weekendclub met 'slechts' een vierpersoons Cessna 182 klaarspeelt om meer dan 5000 (!) sprongen in een jaar te maken, dan kun je wel nagaan dat er weinig tijd voor bijkomende zaken overblijft. Op welke andere vereniging maken alleen de bestuursleden (zeven man vrouw) samen al meer dan 1000 clubsprongen? Dat de leden desondanks niet aan hun 'kluppie' vastroesten, blijkt uit het feit dat Hoogeveners zich ook laten zien op boogies en wedstrijden in binnen- en naburig buitenland. Relatief is duidelijk de favorie-

blijkt Paracentrum Hoogeveen goed weer bijna te kunnen garanderen. Dit en het feit dat gewoon naast het clubgebouw kan worden geland, maakt dat onze stek tamelijk geliefd raakt bij para's in de rest van Nederland. Vandaar ook dat we het aandurven om dit seizoen de Pink Skyvan naar Hoogeveen te halen ... Hoogstwaarschijnlijk zal de Pink Boogie in Hoogeveen plaatsvinden rondom het weekeinde van 16 en 17 juni. Vrijhouden dus! Verder staan de gebruikelijke open clubkampioenschappen PA, RW4 en CRW4 weer op het programma (zie aktiviteitenkalender). Mogelijk wordt de CRW-wedstrijd opnieuw vervangen door een instruktieweekeinde omdat daarvoor veel belangstelling was. Hierover volgt later in het seizoen meer.

Het Hoogeveense 16-mansteam 'Ikke ikke ikke' tijdens de 16-manswedstrijden gefotografeerde door Sjaak Gielen.

Jubileumjaar Bij dit alles komt ook nog dat onze vereniging in 1990 haar twintig jarig bestaan viert. Met een modern logo en een duidelijke naam treden we met nieuw elan een volgend tijdperk binnen. Maar dat een naam en een plaatje deels uiterlijke dingen zijn die niets met de springerij op zich te maken hebben, is voor alle leden duidelijk. Door de jaren heen is Hoogeveen meer een club gebleken van daden dan van woorden. Zo komt een clubblad bij ons niet echt van de grond. Dat kan ook, omdat

boven Teuge,

te tak van springen, al heeft de vereniging ook op CRWgebied een zekere reputatie. Het niveau waarop gerelatiefd wordt, is redelijk hoog en stijgt nog steeds. Ilustraties van het hoge spring nivo zijn bijvoorbeeld het 'zomaar' op een door-de-weekse F27demo een 'all-Hoogeveen' 15-man neerleggen en de vaste deelname met een clubteam aan de jaarlijkse 16-mans wedstrijd. Aktiviteiten

in 1990

Bij de organisatie van wedstrijden en evenementen

Hoewel we op PA-gebied niet echt een reputatie hebben hoog te houden, willen wij toch weer proberen een goede PA-wedstrijd te organiseren. De elektronische schijf hebben we al! Dat is nou typisch voor Hoogeveen: geen woorden maar daden. Geen flitsende boogie-jumpsuits, maar overwegend een stemmig blauwzwart. Dat is dan ook waar Paracentrum Hoogeveen in 1990 (en daarna) voor wil staan: een no-nonsense club met hoge kwaliteit. Vergelijking met een bekend Duits automerk met ster dringt zich op ... Joeke de Jong Gerard Fidom

11SP


I~


Eind november bezocht ik in de VS Skydive Arizona te Coolidge, op ongeveer anderhalf uur rijden van Phoenix. Dit paracentrum is eigendom van Larry en Liliane HilI. Samen met hun vaste medewerkers lukt het hun uitstekend om een professionele en klantvriendelijke toko te runnen. Springers die het centrum kennen uit een periode dat het een kennelijke reputatie had, zullen daar nu geen aandenken van terugvinden,

of het moeten de foto's aan de muur zijn. Onlangs kwam de nieuwbouw gereed aan de andere kant van het vliegveld, ver van de landingsbaan waarvan ze het gebruik moeten delen met de luchtmacht die er touch-and-go's komt maken. In het hoofdgebouw vinden we een vouwzaal, manifest, leslokalen en een materiaalwinkel. Iets verder staat een slaapzaal keurig voorzien van toiletten en douches. Er is zelfs een keukentje,

maar de meeste springers verkozen het menu van dzrestaurant, de "Bent Prop". Of je nou een funjumper bent of een serieuze kompetitiespringer, dit centrum heeft alles in huis! Bijzonder opvallend is, dat de leerling- en tandem-programma's zijn uitbesteed aan onafhankelijke exploitanten. Zoals andere springers kopen ook zij hun springbonnen voor een load. De luchtvloot bestaat uit enkele DC-3's, een Beech en een paar Cessna's. De aftandse houten hangaar waar ze vroeger zaten, wordt nu uitsluitend gebruikt voor onderhoud en reparaties aan de

toestellen, ook een hobby van Larry HilI. Het goed georganiseerde manifest is in handen van Yasmin, een bekende van de Ampuriabrava-gangers uit de periode toen ze daar nog werkte. Dankzij de Arizonablue-sky en de grote vlieg kapaciteit zorgt zij ervoor dat je het gewenste aantal sprongen per dag kan maken. Het feit dat Coolidge midden in de woestijn ligt, geeft een bepaalde 'couleur' aan je sprong. De omgeving is meer dan stenen en zand alleen. Erg indrukwekkend zijn de Saguaro's, de soms vijf meter hoge cactussen en de bijpassende zonsondergangen. Overweeg Skydive Arizona eens als je een lokatie zoekt voor je volgende trainingskamp of boogie. Voor meer info: Skydive Arizona, PO Box 1324, Coolidge AZ 85228, telefoon 09-1602723-3753. Arnold Collenteur

•

Op de pagina hiernaast staat een kleurenfoto afgebeeld van twee achtmanssterren, die tijdens de Halloween boogie werd genomen door fotograaf Ben Massey.

13SP


Basis Veiligheidsreglement 1990 Algemeen

I

I

»s

Het eerste konsept voor dit BVR werd opgesteld door de Technische Kommissie in samenwerking met de Examenkommissie. Vervolgens werden via een inspraakronde de kommentaren van alle chefinstrukteurs verwerkt. Daarna was het de beurt aan de ledenraad. Nadat het kommentaar van alle leden van deze raad was verwerkt, werd het BVR-1990 in de vergadering van 29 januari vastgesteld. Ingangsdatum voor het BVR-1990 is 1 maart 1990. Een exemplaar kan worden besteld door overmaking van f 5,- op giro 179618 van de KNVvl te 's-Gravenhage onder vermelding van 'Para/BVR-1990' . In de volgende punten worden een aantal zaken in het BVR nader toegelicht. Procedure vaststelling BVR Een algemene klacht is dat bij aangeboden wijzigingen argumentatie ontbreekt. Bovendien is er niets geregeld omtrent inspraak. Daarom wordt de vaststelling van het BVR in de volgende procedure geregeld. Om de rol van de kommissies in het BVR zo ver mogelijk terug te brengen, wordt deze procedure niet in het BVR zelf, maar in het statuut kommissies opgenomen. *

*

I

*

*

leder jaar is er een procedure voor aanpassing van het BVR. Het eerste konsept voor de wijzigingen in het BVR wordt opgesteld door de TK. Een ieder is bevoegd voorstellen in te dienen in de periode maart tot september. In september wordt in een bespreking tussen TK en EK het tweede konsept vastgesteld, dat door het AB aan de chefinstrukteurs en de leden van de ledenraad wordt aangeboden. Bij de aanbieding wordt een lijst overlegd van argumenten voor alle wijzigingen. In december worden de kommentaren van de chefinstrukteurs en de leden van de ledenraad

SP14

*

door de TK verwerkt in het derde konsept, dat door het AB aan de ledenraad wordt aangeboden. Bij de aanbieding wordt een lijst overlegd van argumenten voor het al dan niet opnemen van alle kommentaren. In januari wordt aan de hand van het derde konsept het definitieve BVR door de ledenraad vastgesteld. Bij akseptatie volgt invoering per 1 maart.

Het AB is in deze procedure niet apart genoemd, omdat bij alle kommissievergaderingen reeds een vertegenwoordiger van het AB aanwezig is die daar zijn invloed uitoefent. Een volledige vaststelling van het BVR door de ledenraad heeft het voordeel dat de akseptatie door springend Nederland veel groter is dan wanneer de zaak alleen maar door de strot wordt gewrongen door de TK. Anderzijds moet niet worden vergeten dat instrukteurs en riggers een aanzienlijke verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld en dat ze voor een goede nakoming daarvan niet mogen worden gekortwiekt. De rol van de kommissies Alleen ten aanzien van de direkte taakuitoefening zijn op enkele plaatsen nog de instrukteurs en de examenkommissie genoemd. Overal elders is de verantwoordelijkheid in handen gelegd van de KNVvL. Volgens de begripsbepalingen is dat het bestuur van de Afdeling Parachutespringen. Dat neemt niet weg dat op grond van (toekomstige) bepalingen in het statuut kommissies het bestuur in voorkomende zaken eerst advies in zal winnen bij de betreffende kommissie en daar slechts van zal afwijken indien daar gegronde redenen toe zijn. Wat kan van het BVR worden verwacht? Voor parachutespringen is een aantal regels nodig om te komen tot standaardisering en om te dienen als steun in de rug voor degenen die met het toezicht zijn belast. Het is echter een illusie om te denken dat het mogelijk is om

voor alle gevallen die zich kunnen voordoen, te kunnen teruggrijpen op eenduidige regels. Voor de veiligheid is het gebruiken van het gezonde verstand daarom veel belangrijker dan het minitueus naleven van de regels, die slechts een globale indikatie kunnen geven. Voor een groot aantal gevallen is het niet mogelijk exakt meetbare omschrijvingen op te stellen. Voor al deze gevallen kunnen dikke boeken vol argumenten worden aangesleept, zonder dat een goede oplossing wordt geboden. Gelukkig is het wel zo dat iedereen met enige ervaring in onze sport per geval goed kan beoordelen wat wèl en wat niet kan. En ook al zal het dan in een aantal gevallen moeilijk zijn exakte grenzen te bepalen, wèl opnemen in het BVR is beter dan weglaten. De instrukteur De instrukteur is niet meer de persoon die alleen maar lesgeeft; hij is de spil geworden van onze organisatie. De kombinatie van lesgeven en organiseren is in veel geledingen van de maatschappij een vruchtbare gebleken. Alleen maar kunnen organiseren, leidt tot niets, want niemand kan daarmee kennis vergaren. Alleen maar les kunnen geven, leidt ook tot niets, want daarmee ontbreekt de terugkoppeling naar de praktijk. Het ligt in het voornemen van TK/EK om de opleiding tot instrukteur te verdelen in twee fasen. In de eerste fase bij de vorming tot hulpinstrukteur komt een gedegen opleiding in het geven van zowel theoretische als praktische lessen en in de tweede fase bij de afronding tot instrukteur komen management en het dragen van verantwoordelijkheid aan bod. De instrukteur en de springvergunninghouder Waar regels zijn, moeten ze worden nageleefd, anders kunnen ze beter worden afgeschaft. Nu was het vroeger zo dat kontrole werd uitgeoefend door de RLD en de RPDL. Sinds de privatisering is er wezenlijk iets veranderd en is de kontrole op het nale-

ven van de regels in de handen van de KNVvL gelegd. Nu kunnen we van Henk Tjassing als baas van de KNVvL moeilijk verwachten dat hij degene is die persoonlijk iedereen komt kontroleren. Ook de examenkommissie is van een omvangrijk orgaan met direkte kontakten op alle klubs teruggebracht tot een kommissie met voornamelijk bestuurlijke taken. Wie voert dan wel de kontrole uit? Daarvoor is nu door de privatisering de instrukteur naar voren geschoven. Voor de springvergunninghouder heeft dat als merkwaardige konsekwentie dat hij enerzijds van de instrukteur af is voor wat betreft de direkte bemoeienis met zijn springen, maar anderzijds weer wel door hem op de vingers kan worden getikt bij overtreding van de regels. De springvergunninghouder en zijn uitrusting Onafhankelijk van de recente serie fatale ongevallen was gebleken dat er bij de springvergunninghouder een aantal manko's was ten aanzien van zijn uitrusting. Dit kwam vooral tot uiting bij het achterwege blijven van de diverse modifikaties, dat pas bij de jaarkeuring aan het licht kwam. Dit was de direkte reden om de vouwbevoegdheid van de eigen reserve weg te halen bij de SV-houder. Naderhand bleek deze maatregel een aantal gunstige neveneffekten te hebben: *

*

*

*

De regel, dat na een daad werkelijke aktivatie van de reserveparachute de jaarkeuring wordt opgeschort, kon vervallen omdat nu ook de instrukteur erin worden geschoold om de daartoe benodigde inspektie te verrichten. Het was niet meer nodig een uitzonderingspositie te kreëren voor de SV-houder bij het afloden. Als een SV-houder zijn uitrusting uitleende of te koop aanbood aan een andere springer, behoefde de reserve niet opnieuw gevouwen te worden (als dat al gebeurde). Aan de openlijke fraude bij het aftekenen van de vouwdatum kwam een einde.


Al deze voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen: op zich zijn er nauwelijks praktische problemen als de SV-houder het vouwen van zijn reserve laat kontroleren door een instrukteur of een rigger, want omdat het toch op het centrum zelf gebeurt, zijn deze personen zo goed als altijd binnen handbereik. Bovendien zijn de gevallen, waarin iemand zonder hulp van anderen een reserve dichtmaakt, slechts voorbehouden aan de cracks op dit gebied. Verlenging bevoegdheid SV-houder Nieuw in het BVR-1990 is het feit dat de springvergunning niet meer voor de eeuwigheid

een geldigheidstermijn van één jaar en voor de andere een termijn van twee jaar te hanteren. Het grote voordeel is dat het geheel veel eenvoudiger en overzichtelijker wordt. Eisen qua aantal sprongen Schematisch in aantallen sprongen voor een eerste aanvraag: A B

8 40, waarvan 30 vv (AFF: 20) C 100, waarvan 90 vv SV 200 vv I 200 vv AFF 500 relatief tandem 500 vv Hierin zijn geen wijzigingen.

Wim van Leeuwen

Het was een zware bevalling,

maar het 'kind' ligt dan nu eindelijk

wordt gegeven. Argument hiervoor is dat de SV-houder volledig zelfstandig zijn sprongen kan uitvoeren en dan is de kennis van iemand, die nauwelijks nog meer kontakt heeft met het springen, te ver achtergebleven. Alle bevoegdheden kaart (SP 18/3)

op één

Dankzij de nieuwe geautomatiseerde procedure is het efficiënter geworden alle bevoegdheden in één keer ieder jaar te verlengen dan voor de ene bevoegdheid

in de wieg I

Schematisch in aantallen vrijevaisprongen voor verlenging: SV I AFF tandem

25 25 50, waarvan 15 AFF 50, waarvan 15 tandem

Geneeskundige

verklaring

De geldigheid van de bevoegdheden werd volledig losgekoppeld van die van de geneeskundige verklaring. Opgenomen werd dat vóór elke sprong de geneeskundige verklaring getoond moet

kunnen worden en tevens bij elke uitgifte of verlenging van een bevoegdheid. Deze konstruktie heeft de volgende voordelen: * Van een instrukteur (ook tandem en AFF) die geblesseerd raakt, blijft de bevoegdheid geldig. * Voor afgifte en geldigheid van de riggerbevoegdheid hoeft geen uitzondering te worden gemaakt. Het bezit van een geldige geneeskundige verklaring is op zich niet nodig bij de uitgifte of de verlenging van een bevoegdheid, maar het opent wel de mogelijkheid tot een jaarlijkse kontrole. Geldigheid

bevoegdheden

De geldigheid van alle bevoegdheden, dus schorsing en intrekking, zijn gestroomlijnd in artikel 20 voor de springvergunning. Voor de andere bevoegdheden wordt hiernaar verwezen. De schorsing op basis van de geschiktheid was gekoppeld aan de geneeskundige verklaring. Alleen een arts was in staat om deze schorsing op te heffen. Voor de effektiviteit van de schorsing op grond van geschiktheid maakt het niets uit, maar het gaf een aanzienlijke verduidelijking door deze schorsing eruit te lichten en in artikel 4 te stellen dat een instrukteur of een lid van de examenkommissie de geneeskundige verklaring kan intrekken. In het vorige BVR zaten fouten ten aanzien van de omzetting van een schorsing in een intrekking. Wordt er geen mogelijkheid geboden tot opheffing van de schorsing, dan is de EK in de fout en krijgt betrokkene zijn bevoegdheid terug. Maakt betrokkene geen gebruik van de gelegenheid, dan is het zijn fout en is zijn bevoegdheid ingetrokken. Overigens is er een duidelijk verschil tussen schorsingen/ intrekkingen en sankties. Schorsingen/intrekkingen moeten worden gezien in de tuchtsfeer. Sankties zijn meer opvoedkundige maatregelen, waarbij het niet zozeer om een springverbod gaat maar om alle mogelijke andere voorschriften (gebruik van bepaald materiaal, bepaalde springoefeningen, afspringhoogtes, etc).

was historisch gesteld op tien jaar. Nadere bezinning leerde dat dat wel erg lang was. Met een schuin oog naar de belasting is dat vijf jaar geworden. Gelijkstelling vergunning

oefen-

Bij gelijkstellingen kunnen twee mogelijkheden worden onderscheiden: een tijdelijke gelijkstelling voor een buitenlandse gastspringer en een permanente gelijkstelling voor iemand die hier langdurig verblijft en voor zijn Nederlandse papieren niet opnieuw een volledig examen hoeft te doen. De eerste mogelijkheid is analoog gehouden aan de negendagentermijn zoals die ook geldt voor buitenlandse springuitrustingen (zie art. 44). Voor springers die in het buitenland zijn opgeleid en die langere tijd in Nederland verblijven, beveelt de TK aan om ze in het bezit te stellen van Nederlandse papieren. Zondermeer een Nederlandse OV uitschrijven, is strijdig met artikel 7.1, waarin een opleiding volgens het Nederlandse BOP is voorgeschreven. Daarom is dit artikel eveneens aangepast. Gelijkstelling buitenlandse springuitrusting Dit artikel is bedoeld voor buitenlanders die hier komen als gastspringer. Vandaar de termijn van negen dagen, volgens welke de gelijkstelling theoretisch een onbeperkt aantal malen mag worden uitgegeven. Buitenlandse springers, die hier langer verblijven, dienen repacks en jaarkeuringen gewoon volgens de Nederlandse normen te laten geschieden. Ontheffingen

Bewaartijd papieren

In artikel 55, thans artikel 56, was alleen ontheffing geregeld ten aanzien van voorgenomen sprongen. Thans is de redaktie zodanig dat de KNVvL voor alle voorschriften ontheffing kan verlenen. Dit zal voornamelijk gelden voor de gevallen, waarin niet aan de eisen voor het verlengen van een bevoegdheid is voldaan, maar waarin het toch redelijk is een uitzondering te maken.

De bewaartijd van papieren

Jan van Male, TK

• 15SP


I SP16


Relatiefspringers gaan samenwerken Op vrijdag 19 januari kwamen zo'n 25 relatiefspringers bijeen in Nieuwegein om te praten over een samenwerking tussen viermansteams met het oog op de selektie van een Nederlandse afvaardiging naar de volgende WK. Gezien de geringe aktiviteiten op wedstrijd nivo hebben Arie Slob, Peter Derksen, Joop van Rijswijk en ondergetekende het idee opgevat om gezamenlijke trainingen te organiseren onder leiding van een internationaal bekende toptrainer. Als startprojekt werd een stage van een week in Spanje voorgesteld waarbij Jer6me Bunker (TAG-team) leiding zal geven. De uitgenodigde springers zijn leden van bestaande teams en individuele springers die enige ervaring hebben met wedstrijdspringen. De bedoeling van de stage is een inventarisatie van geïnteresseerde springers, die er tijd en geld voor over hebben om intensief te trainen en zo mogelijk nieuwe teams op te richten of de samenstelling van bestaande teams te herzien. Zonder meer een ambitieus . plan dat alleen kan slagen met een objektieve beoordeling van ieders prestatie door een kundige buitenstaander en de vrijwillige medewerking van de deelnemers. Zoals uit de intensieve diskussie tijdens de bijeenkomst telkens bleek, is het onmogelijk om teams te manipuleren. Vandaar dat de organisatoren als uitgangspunt nemen dat de stage de omstandigheden moet bieden (motivatie, training, evaluatie en faciliteiten) waarin de betrokken springers op efficiënte wijze kunnen besluiten hoe ze verder willen in de sport. Uiteraard hoopt men dat zoveel mogelijk teams worden opgericht die hard gaan trainen op basis van een gezonde kompetitie zodat de volgende WK hogere skores zullen opleveren voor het nationale team. Hoewel de planning van enkele teams niet toeliet om mee te doen, hebben bijna twintig springers aangegeven in principe naar Spanje te komen van 28 april tot en met 6 mei. Om de kwaliteit te waarbor-

gen en de belangen van alle betrokkenen te beschermen, is het inschrijfgeld op f 1.000,- gesteld, terwijl de totale kosten waarschijnlijk rond de f 2.500,- per persoon zullen liggen. Daarbij wordt uitgegaan van veertig sprongen met video en de begeleiding door Jer6me Bunker. Het sprongprogramma wordt door Jer6me vastgesteld. De springers worden ook door hem in teams ingedeeld of verwisseld indien gewenst. Aldus worden allerlei onverwachte en verfrissende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Op bestaande teams zal echter geen druk worden uitgeoefend om zich aan deze 'partnerruil' te onderwerpen; het devies blijft 'vrijheid, blijheid'. Inschrijving betekent echter wel dat men zich onderwerpt aan de trainingsdiscipline; zo werd in Nieuwegein besloten. Als we wat willen bereiken op sequential gebied, dan zullen we toch eens een sportieve benadering moeten kiezen. Arnold Collenteur

Sjaak Gielen maakte deze fotoserie van Gerrit Jan Konijnenburg, een skischansspringer. Het lijkt wel of hij van de skischans afkomt, maar in ieder geval eindigt déze sprong aan de lange lijnen en niet aan de lange latten!


PA: meer dan even uitwaaien! PA is in Nederland synoniem geworden met even laag een vliegtuig uitwaaien. Toch zit er meer in dan dat en verdient deze klassieke tak van de parasport deze benadering zeker niet. De terugval van het aantal beoefenaren is naar mijn mening te zoeken in het feit dat er zelden iets over de onderliggende techniek wordt gepubliceerd. In deze discipline zal men eerst over enige technische kennis moeten beschikken voordat het mogelijk wordt het missen van je doel te vertalen naar de gemaakte fouten. Zoek uit welk deel van de sprong je niet beheerste, maar onthoud wat er wel goed was; dit is namelijk de basis waar je van uit moet gaan en die uitgebouwd moet worden. Heb je de fout(en) ontdekt, dan is het zaak te weten waardoor of waarom je die hebt gemaakt. Werk eerst aan grove fouten voordat je je druk maakt over missers van een paar centimeter. Vraag, wanneer mogelijk, ervaren springers naar je sprong te kijken en kijk als je de mogelijkheid hebt naar die van hen. Vergelijk het kommentaar dat je krijgt met je eigen herinnering; als het met elkaar overeen komt, zit je goed.

I

Planning In het boek: "Parachutespringen" van Hein Cannegieter en Klaus Heller wordt beweerd dat een goede PA sprong op de grond wordt gemaakt. Ik kan het met deze stelling niet eens zijn. Dit gaat nl. alleen op wanneer de omstandigheden gedurende de tijd van het maken van het plan tot de landing gelijk blijven. De methode die ik propageer, is dat je wel uit moet gaan van een vaste circuitvorm, maar pas in de lucht invulling moet geven aan afstanden, hoogtes en je aanvalshoek. Dit heeft als voordeel dat je altijd met de meest aktuele informatie werkt, plus het feit dat je niet in verwarring wordt gebracht door niet meer bij jouw plan passende omstandigheden. Om op deze manier te kunnen springen, moet je wel weten hoe aan de gedraginSP18

gen van je chute deze gegevens af te leiden zijn. Als eerste is het van belang te weten hoe de bovenwind zich gedraagt. Het gemakkelijkst is dit waar te nemen door de eigen snelheid ten opzichte van de omringende

tes zal dit liggen tussen de 60% en 80% van de rem; hier vertoont de koepel de minste neiging tot flaren en volgt de luchtstroom het profiel van de chute nog goed zodat het draagvermogen gegarandeerd blijft.

dit het volgende: 1. Je vergroot de kromming van het profiel, 2. daardoor vergroot je de weerstand in de vliegrichting, 3. waardoor de koepel snel zijn vliegsnelheid verliest.

o lucht zo klein mogelijk te maken; dan blijft de ware snelheid en richting van de wind ten opzichte van de grond over. Deze is dan eenvoudig af te lezen door loodrecht langs de voeten naar de grond te kijken. Ga je nu ook nog met je neus naar de windlijn hangen - dwars op de wind dus - dan zie je gelijktijdig of de bovenwindrichting en grondwindrichting ten opzichte van elkaar een afwijking vertonen. (afbeelding 1) Met deze informatie kun je nu het 1000 ft punt op lijn A bepalen. Let op de vertikale afstand tot je medespringers en pas deze zonodig aan. Hierna bepaal je de afstand tussen lijn A en B. Op lijn A is het zaak de windsnelheid opnieuw te bepalen, zodat lijn B op de juiste hoogte wordt gepasseerd. Deze varieert tussen de 750 ft als boven- en 550 ft als ondergrens. Bij weinig wind hou je de hoge limiet aan en bij veel wind de lage. Ik ga er hierbij van uit dat je de windsnelheid gebruikt om de afstand B tot C te overbruggen. Dit duurt langer bij weinig wind door twee oorzaken: 1: je wordt met minder snelheid weggegschoven en 2: de afstand tussen B en C is groter. Voor het bepalen van punt C moet je weten bij welke luchtsnelheid je chute het beste reageert of waar de reaktie van je chute het beste overeenkomt met de eisen voor PAo Voor de meeste specifiek voor de PA ontwikkelde chu-

Flaren Maar waarom willen we nu juist de flare niet? Daarvoor zullen we eerst moeten weten wat er bij een flare eigenlijk gebeurt. Vanuit full flight is

De springer schiet door zijn massa vooruit waardoor de koepel vlakker in de lucht wordt gezet; dit laatste levert de grootste daalsnelheidsafname op.

_~l~_TtG_.II_ __ L

_


Voor de PA springer is het niet wenselijk deze voorwaartse zwaai te maken; een nauwkeurige landing is dan niet meer mogelijk. Om toch voldoende zacht te landen, zullen we een chute moeten hebben die een grotere oppervlakte en een dikker profiel heeft; dit waarborgt een lagere stallsnelheid en een goede bestuurbaarheid bij lagere snelheden. De chute mag daarentegen ook niet echt langzaam zijn; er wordt nl. gesprongen tot 7 mis grondwindsnelheid en dit brengt met zich mee dat de wind in hogere regionen nog veel sterker kan zijn. Aanval Terug naar punt C en begin van de aanval. Zoals eerder gezegd, verdient het aanbeveling de aanval altijd met dezelfde luchtsnelheid te maken. Hierdoor zal dus de aanvalshoek variabel worden en tevens de grondsnelheid variëren. Hoe minder wind, hoe vlakker de aanvalshoek en hoger de grondsnelheid. De enige reden waarom springen met 0 mis grondwind moeilijk wordt gevonden, is het idee van die hogere snelheid. Alles lijkt harder te gaan plus de neiging om tijdens de hele aanval te denken dat je er niet meer komt. Het is zaak om vanaf het begin van de aanval zo rustig mogelijk te werken omdat de chute bij remingrepen uit remstanden van minder 60% de neiging heeft te gaan flaren en dus overgaat in een zeer vlakke hoek, zodat de aanvalshoek alleen maar stijIer wordt. Daar komt bij dat je te maken hebt met twee hoeken: de vlieghoek en de kijkhoek. Tussen deze twee zit de lengte van de lijnen. De vlieglijn is vrij konstant, de kijkhoek is dat niet. We hebben te maken met een kIepeleffekt waarbij het draaipunt zich in het midden van de koepel bevindt. (afbeelding 2) Pendel Pendelen levert voor de koepel alleen een verhoogde daalsnelheid op. In een zijwaartse pendel wordt nl. net als in een bocht het geprojekteerde oppervlak kleiner doordat de koepel een helling aanneemt ten opzichte van de zwaartekracht. (afbeelding 3) Wanneer er diep in de remmen wordt gewerkt, treedt er nog een ander verschijnsel op: er hoopt zich onder de

Een precisiesprong

tijdens de Masters

Games

koepel lucht op waar de koepel op begint te drijven; bij snel oplaten van de stuurtoggles ontsnapt die lucht door de tunnel aan de achterzijde. (De tunnel is de ruimte tussen de gestuurde cellen.) Voordat er herstel optreedt, valt de chute eerst loodrecht naar beneden voordat hij weer voorwaartse snelheid oppakt. In een situatie waar je te kort dreigt te vallen, is dit dus de oplossing niet. Voor de springer bemoeilijkt het de beoordeling van de vlieg hoek. Hoe minder rigoreus je zelf korrigeert, hoe eenvoudiger de beoordeling van de vlieghoek. Zuiver zijdelingse en lengte schommelingen behoeven geen korrektie. Bewegingen in de breedte-as uit de windlijn moeten wel worden gekorrigeerd, evenals

~ ,

,I

I

I

in Spanje,

gefotografeerd

door Max Dereta.

fluktuaties in de windsnelheid. Houdt er wel rekening mee dat je bij het doen van een remingreep door de voorwaartse beweging eerst een steilere hoek waarneemt, maar door de terugzwaai daarna een vlakkere dan je wenst. Je hebt te maken met een visuele en een werkelijke vlieghoek. De werkelijke is die, die de koepel vliegt; wat waargenomen wordt is een -onder ideale omstandigheden- hoek die daar evenwijdig aan loopt maar gescheiden wordt door de lengte van je vanglijnen. Korrekties Wanneer je nu turbulentie tegenkomt in je aanval waardoor je koepel in de breedteas licht kantelt maar verder in de aanvalshoek blijft, zal de

ti i

TIt?

m

springer een zijdelingse beweging maken uit de visuele aanvalslijn. Reageer je hier verder niet op, dan zwaai je automatisch terug naar je uitgangspositie. Reageer je wèl, dan stuur je de koepel naar de andere zijde, uit de aanvalslijn. Wat hou je dus over: de bovengenoemde beweging naar de neutrale positie, plus de zelf aangebrachte beweging. Elke korrektie die wordt uitgevoerd, levert een afwijking op buiten de aanvalslijn, die uitsluitend geldt voor de eerder genoemde visuele hoek. Neem dus de tijd voor de pendel heen- en terugzwaai voordat je opnieuw korrigeert. Uitvlucht Bij dit alles zul je de discipline nodig hebben om de oorzaak van je fouten bij jezelf te leggen. Met elke uitvlucht die je bedenkt, hou je slechts jezelf voor de gek en wat erger is: je vernietigt hiermee informatie waarmee jè iets moet doen. Uitvluchten zijn niet nodig; je bent alleen omstandigheden tegengekomen die (nog) buiten je kompetentie vallen. Dus: veel oefenen! Niels Tieland

• 19SP


I I

,.

Willard Jansen maakte de foto's op deze pagina op en om de WK RW in Spanje in '89. 1. en 2. De IsraĂŤlische vierman na exit en tijdens een trainingsprong. Tom Piras heeft hen, evenals veel andere teams die kwamen om te leren, veel tips en informatie

gegeven. 3. en 4. De Russische vierman tijdens de training van leglocks. (Op de pagina hiernaast een van de foto's uit die serie in kleur.) 5. Norman Kent, die voor de

3

4

SP20

Japanse TV een film maakte van het Japanse team met een Sony 8mm Hi-band Camcorder. 6. Felicitaties voor TAG na hun laatste sprong. Pilou, de videoman, draagt een zender voor air-to-ground beelden:

de toekomst voor de jurering. 7. Een zelfportret na een minder geslaagde exit uit de Casa, die ineens achteruit vloog (stallde dus)!


,;

.,

=

Peter Pan en de windmachine Als kie:ne jongen had ik er al een hekel aan om in drukke winkelstraten te moeten lopen omdat ik dan werd gedwongen met de mensenmassa mee te gaan. Ik wenste dat ik er bovenuit kon stijgen en me vrij kon bewegen. Niet te hoog: twee, drie meter, precies genoeg om boven de menigte uit te zweven. Peter Pan kon dat en ik wilde dat ik Peter Pan was. Toen ik ouder werd, ging ik springen en ik ervoer meer dan 2000 keer de sensatie van vrijheid en ruimte, hoog boven de aarde, als een vogel. Maar ik had daarvoor een vliegtuig en een parachute nodig en de beweging was altijd maar in één richting: naar beneden! Een paar weken geleden, tijdens mijn vakantie in Florida, hoorde ik over Airofly. "Het ligt naast de snelweg naar Tampa, je kunt het niet missen", zei een vriend en ik zag het dan ook al vanuit de auto. Vlak naast de weg was een groot metalen bouwsel en boven de bovenkant stond iemand in de lucht! Met een grote overal aan met vleugels zag ie eruit als een enorme vogel. Het was ongelooflijk hoe hij naar beneden en naar boven zweefde, links- en rechtsom draaide en allerlei loopings maakte.

positie zoeken. Daarna heel voorzichtig een paar langzame draaien en na drie, vier minuten had ik voldoende zelfvertrouwen om me zo groot mogelijk te maken en me zeven, acht meter te laten optillen, boven de Airofly uit, boven alles uit! In het begin was het wel even griezelig, maar na een paar sekonden ontspande ik me en zag ik het verkeer op de snelweg inhouden. De mensen beneden me keken omhoog en lachten en het gaf dan ook een fantastisch gevoel en het was puur plezier om meer dan een kwartier op een luchtkolom te balanceren.

Norman Kent tijdens een freestyle-traininge.

maar daarvoor moest ik echter naar het midden van de luchtstroom duiken en dat was even slikken, want daar was scherp en stevig metalen gaas. Het volgende moment lag ik echter een meter boven het gaas plat op de lucht-

(foto Max Dereta)

staat de motor die de propeIlor aandrijft die de wind veroorzaakt en de luchtstroom recht naar boven blaast. De wind is zo sterk dat hij iemand wel een aantal meters kan optillen. Voor het geval iemand uit de kolom lucht

De Airofly werd november '89 geopend. Hij is ontworpen en gebouwd door twee skydivers uit Florida die er vast in geloven als toeristische attraktie. Op dit ogenblik wordt de Airofly het meest door springers gebruikt omdat het een uitstekende mogelijkheid biedt om leerlingen de basistechnieken van de vrije val te Ieren en voor meer ervaren springers om freestyle te oefenen. Wat info: US$ 20,- voor de eerste drie minuten en US$ 5,- voor iedere volgende minuut. Adres: Airofly International, Clive Ure (pres.),

, De Airofly in zijn geheel: het bouwsel met de propellor midden-onder. Tussen de sprongen op Tampa Parachute Ranch door even vrijeval-technieken oefenen I

Hij speelde en danste wel tien minuten vrij in de lucht, zonder vliegtuig en zonder parachute! Tien minuten later stond ik op het gaas. Door de wind van beneden voelde ik me als een blad zo licht. Die wind leek me al bijna op te tillen,

stroom, helemaal vrij! Wat een gevoel! Een droom werd werkelijkheid: ik was Peter Pan! De Airofly is een vertikale windmachine. Het is een rond bouwsel zo'n zes tot zeven meter hoog. OP de bodem

Wilma Dereta maakte deze opname van 'Black Max' tijdens zijn eerste 'Peter Pan' ervaringen: zonder vliegtuig en zonder chute!

glijdt, valt ie op de grote zachte kussens die naast het gaas liggen en het gaas voorkomt dat je op de propellor valt. Een eenvoudige en veilige konstruktie. De eerste minuten moet je even naar de beste lichaams-

Topp of Tampa Airport, c/o Tampa Bay Parachute Ranch, Florida, USA. Telefoon (813) 973 2981 / (813) 973 3153, fax (813) 871 6250 en telefoon Clive Ure privé (813) 253 0609. Max Dereta


EVENEMENTEN INTERNATIONAAL RW

MONEY

MEET

US$ 10.000,- winnen met viermans SRW (Sequential Relative Work) kan dit jaar van 11 tot en met 17 september in Raeford, North Carolina. Mits je team de eerste plaats haalt natuurlijk! De tweede prijs bestaat uit $ 5000,-, derde prijs $ 2000,en de teams op de vierde, vijfde en zesde plaats gaan elk naar huis met $ 1000,-. De wedstrijd verloopt als volgt. Zeven ronden die beoordeeld worden met behulp van videospringers. Het eerste figuur is bij alle ronden hetzelfde; de eerste en laatste ronde wordt van te voren gepubliceerd; de andere vijf worden daags ervoor geloot uit een 'pool' met bekendgemaakte blocks en randoms. Het skoreverloop is ook an-

KAMPIOENSCHAP Op 28, 29 en 30 april en 1 mei vinden op Schaffen de open kampioenschappen van Vlaanderen plaats. Er zijn op dit moment nog niet veel bijzonderheden be-

NOORSE ders dan gewoonlijk: teams met maksimaal 2000 sprongen krijgen zes punten per ronde; 4000 (of minder) vier punten; 6000 (of minder) twee punten. Elk goed gelegd figuur levert twee punten op, elke inter is goed voor één punt. Maar let op! Enkele gesponsorde teams mogen niet meedoen. Dit zijn: Golden Knights, TAG en USSR World Meet teams. Dit is gedaan om nog enige reëele kompetitie te garanderen. Wel mogen leden van deze teams deel uitmaken van andere, niet-gesponsorde teams, met een maksimum van twee man bij een viermans team. Verdere info: Sportkommissie, Peter Derksen, telefoon 085-458962. •

VAN VLAANDEREN kend, maar voor geïnteresseerden is Henk Nijhuis beschikbaar, die op de hoogte zal zijn van de laatste berichten. Zijn telefoonnummer is 08303-18458. •

BEKERWEDSTRIJD LENINGRAD Van de Afdeling Externe Betrekkingen van de gemeente Rotterdam ontvingen wij een aankondiging van een internationale bekerwedstrijd parachutespringen in Leningrad! Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Leningrad vliegclub en is voor teams bestaande uit zes personen: vier mannen en twee vrou-

wen. We nemen aan dat het hier om precisie gaat, hoewel dat niet expliciet wordt vermeld. De kosten bedragen $ 190,per persoon. Het toernooi wordt gehouden van 22 tot 29 juni '90 in de stad Leningrad. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de sportkommissie. •

FLYING DUTCHMEN Dit jaar bestaat de Flying Dutchmen 25 jaar. Een feit dat in Rotterdam zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Ter gelegenheid van dit jubileum zal de vereniging in het IMAX (film)theater een expositie inrichten over 25 jaar parachutespringen in Nederland, met name in en om Rotterdam. De expositie is vrij toegankelijk vanaf 30 maart tot 20

25

JAAR!

april ('S maandags gesloten) in het IMAX theater aan de Leuvehaven in Rotterdam. Tegelijk kan via de FD f 2,korting worden verkregen op de IMAX films 'To Fly Flyers' en 'Het Spaceshuttle avontuur'. Informatie hierover bij Joyce Pennock, telefoon 0703939941. Kees de Goeyer

RW

KOMPETITIE

Op uitnodiging van de Noorse Aero Club is er de mogelijkheid voor de nationale vier- en achtmans RW-teams van ons land, mee te dingen in de "Nordic RW Invitational Competition 1990". Deze wedstrijd vindt plaats van 21 tot 29 juli dichtbij de Zweedse grens. Er zijn twee Skyvans be-

schikbaar om de tien ronden te verspringen. Elk land moet zijn eigen videospringer meenemen want de jurering gebeurt met behulp van deze beelden. Alle gegevens omtrent kosten, regels etc. zijn in bezit van de Sportkommissie, Peter Derksen, telefoon 085458962. •

PA INTERNATIONAAL In noordoost Frankrijk, op het Aérodrome de Belval bij Charleville - Mezieres (2 uur 30 minuten rijden van Maastricht), wordt op 14, 15 en 16 april een internationale PA wedstrijd gehouden. Gesprongen wordt uit een Cessna of Dornier. Vorig jaar bedroegen de kosten van overnachting, maaltij-

AIRBORNE

ISRAEL

ATID, een dochteronderneming van de International Association of Airborne Veterans, heeft de militaire springvakanties voor 1990 op zich genomen. Naast de jaarlijkse operatie "Blue Star" tijdens welke para's de kans krijgen om met één enkele static-line sprong de Israëlische wing te verdienen, bestaat er dit jaar de kans om een komplete militaire para-opleiding als voorafje te krijgen. De kursisten

MOSKOU

den en sprongen slechts FFrs. 1.000,- (f 330,-) per persoon, aldus de organisator. Getracht wordt om ook dit jaar een dergelijk aantrekkelijk aanbod te doen. Voor meer informatie kun je terecht bij het Hoofd Buro Para of de organisator Daniel Ricault, telefoon werk 09-3324298564. •

CUP

volgen, startend op 13 mei, de zesdaagse springopleiding "Desert Wings" met vier static sprongen. Daarna voegen de verse para's zich bij de gasten van "Blue Star" voor nog een sprong en een verzorgde vakantie in Israël. Desert wings (13-27 mei) kost ongeveer US$ 3.500,en Blue Star (18-27 mei) alleen kost US$ 2.285,-. Verdere details bij Reimer van der Vlugt, telefoon 076414000. •

1990

We worden ineens overspoeld met Oostblokevenementen! Deze keer gaat het om een PNRW wedstrijd die van 12 tot 16 juli wordt gehouden in Moskou. De Moskouse Paraclub nodigt ons nationaal team uit of een van onze clubs om mee te doen met deze Moskou Cup '90. Er mogen elf personen worden afgevaardigd: vijf deelnemers PA (man/vrouw), een RW4 team, twee officials (inklusief FAI-judge) of supporters. De precisie wordt gesprongen uit MI-8 of MI-2 heIikopers. Acht rondes (minium vijf) vanaf 1100 meter, daarna een halve finale en een finale

voor steeds de beste 50% van het deelnemersveld. De kosten zijn DM 580,- per persoon en dat is inklusief verblijf, eten, transport en sprongen. Relatief gaat uit de MI-8 heli vanaf 3000 meter in tien ronden (minimum vier). De kosten voor dit onderdeel zijn DM 680,- per deelnemer en dat is ook inklusief alles. Supporters betalen voor dit pakket DM 430,- (uiteraard zonder sprongen). Alles gaat volgens de meest recente officiële FAI regels. Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u bij de Sportkommissie terecht. • 23SP


IFRJRlNIKY GlDlESi TlDl lH[lDlLLYlWflDllDlID ~WJRLhY [GiilJIES'~1rR[[3JP][[c~L ~lWfIE [GlDlPERIESiTRlDl][IKJRlL ~

~

~

~

~

~

~

~

",~', ~"

"'~ ~"

•...• '5..

"":;c",

~-~-

.. .....~..... ~

",~'>

~"

""W'

:r-i'

•.•.• ~;;::;.~

~.

",'$",

.;>-'-'$"

Tschechow, 370 oost, 550 noord 45 mijl en ztfiden;:van ~OSKC1U

~.van •.. tot 1j mei.. 990~ 'r

W11J-l A~

VO~NEEQ.AN~THE

M.OST~OU UKI

voor informatie:

~. ~

~. ~olker*ühlei ',', ~ D 4100 Duisburg 28, PO Box 281126 telefqen 09 -~ 203 -Z·.1274 /~8203~_ fax 09 - 49 203 702309

~


THE BOOGIE SCHOOL

EVENEMENTEN NATIONAAL NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 1990 In de onlangs gehouden vergadering in Spa van de sportkommissie met Jean Polis en andere betrokkenen zijn de volgende afspraken, waaronder de definitieve data van de Nederlandse Kampioenschappen, overeengekomen:

buiten de Benelux is bij alle disciplines mogelijk.

RW van 14 tot 18 juli Loting en briefing op vrijdag 13 juli vanaf 21.00 uur. Er zullen in totaal tien ronden versprongen worden. Elk team heeft de mogelijkheid om een kamera mee te nemen. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van twee Pilatus Porters maar er moet rekening gehouden worden met het gebruik van een Norman Islander en een Cessna 206. Er zullen drie grondvideo's beschikbaar zijn. Teams die vooraf willen trainen, kunnen ruimschoots gebruik maken van de faciliteiten. Uitsluitend het internationaal relatief programma zal versprongen worden. Bij voldoende animo zal achtman worden versprongen.

Sprongprijs RW-4 en RW-8: 750 Bfr per sprong CRW: 600 Bfr per sprong PA/Stijl: 300/600 Bfr per sprong

CRW van 19 tot 22 juli Briefing CRW op woensdag 18 juli om 21.00 uur. Voorkeur gaat uit naar gebruik van C206 en eventueel een Norman Islander. Spa zal een aantal teams van buiten de Benelux uitnodigen. Bij voldoende belangstelling zal achtman versprongen worden. PA en Stijl van 28 juli tot maximaal 2 augustus Briefing en loting op 27 juli vanaf 21.00 uur. De vliegtuigen zullen zijn: C-206 en Norman Islander, eventueel Pilatus. Er zal met vijfmansteams worden gesprongen! Trainingspogelijkheden zijn aanwezig in de periode van 23 juli tot en met 27 juli. Klassementen Er zal naast een internationaal klassement ook een Nederlands en Belgisch klassement worden opgemaakt. Deelname van teams van

Inschrijfgeld RW-4 en RW-8: 750 Bfr CRW: 500 Bfr PA/Stijl: 1000 Bfr per onderdeel

Prijsuitreiking De prijsuitreiking zal steeds plaatsvinden wanneer een discipline is versprongen. Algemeen Elk team kan kosteloos beschikken over een chalet. Voor familie zal een geringe vergoeding van ongeveer i 25,- worden gevraagd. Iedereen mag vrij kamperen waarbij gebruik kan worden gemaakt van elektriciteit, douches en wasgelegenheid. Er zullen maaltijden verkrijgbaar zijn voor ongeveer i 15,-. Tevens zullen konsumpties prijsvriendelijk aangeboden worden. Iedere springer moet FAI-lid zijn. Deze sportlicentie moet vóór de NKP in bezit zijn. Aanvraag: niet bij ondergetekende, maar door i 7,50 over te maken op giro 68810 van de KNVvL te Den Haag, onder vermelding van registratienummer en "FAI-licentie". Deze wordt dan automatisch toegezonden. Nadat het inschrijfgeld is betaald, zal per gemaakte sprong betaald worden. Dus geen geld overmaken I Er kan cash betaald worden of met Eurocheques, niet met girobetaalkaarten! De dropzone ligt in een schitterende omgeving met uitgestrekte bossen waar ook nietspringers goed kunnen vertoeven. Jean Polis heeft toegezegd barbecues en andere gezellig heden te zullen organiseren. Namens de Sportkommissie, Arenda

van Egmond

.Jerörne Bunker, lid van het wereldkampioens RW4 TAGteam en Alexis Perry, een internationaal bekende leadorganizer, starten dit jaar met hun Boogie School. De Boogie School reist door heel Europa met een eigen Skyvan. Het is de bedoeling dat iedereen die snel en beter wil leren springen onder leiding van deze twee organizers op zijn eigen nivo sprongen gaat maken. Dus geen weggegooid geld omdat je zelf niet kan meekomen of omdat een ander jouw sprong verknalt. Plezier in het springen is het belangrijkste en dit wordt voornamelijk gevoed door een merkbare progressie in je springkapaciteiten. Er worden ook seminars gegeven met het aksent op vierman RW en grotere RW-formaties. De organizers zullen zich tijdens de voorbereiding van RW-sprongen richten op een zo volledig mogelijke briefing, speciaal gericht op de minder ervaren springers. Tijdens de briefing komen alle facetten van een wat grotere RW-formatie aan de orde: * opzetten van een sprong * spotten * plaats in het vliegtuig * aftellen voor exit en exit * dive/floaten * inkomen overgangen * vliegen van 'pieces' * vliegen van de formatie * veiligheid * debriefing Alle sprongen worden vast-

gelegd op video (air-tc-air). Na de sprong volgt een uitgebreide briefing. Alle briefingen vinden plaats in het Engels, . Frans en Duits. Wil je meedoen, dan moet je minstens in staat zijn om (100%) als vierde een formatie aan te docken. Maar de Boogie School biedt nog meer. Naast begeleiding op de weg naar boogiesprongen, geeft de Boogie School ook coaching voor viermansteams. Naast Alexis en Jerörne zullen ook regelmatig de andere leden van het TAGteam aanwezig zijn als leraar. De organisatie van het manifest is in handen van Paul Jansen. Paul heeft - samen met Ruud Veen man - een geheel gekomputeriseerd manifest opgezet. Een systeem dat een snelle, efficiënte afhandeling op het manifest waarborgt. De kosten zijn Ffrs. 20 (ca. i 7,--) per persoon per sprong, los van de sprong prijs en de eventuele registratiegelden . Van maandag 3 tot en met zondag 9 september is The Boogie School op het Paracentrum Texel. Tevens hebben we van donderdag 6 tot en met zondag 9 september de elfde Dutch 16way Competition. Voor meer informatie en aanmeldingen voor de Boogie School: Herman Landsman, telefoon 02220-11658/11464. Herman Landsman, Ron Schaap

RAM AIR COMPETITION Paraclub Flevo organiseert in het paasweekeinde (14-16 april) de bekende Ram Air Com petition. Het programma bestaat uit acht (minimaal drie) PA4 sprongen van 3300 ft. Reservespringers kunnen in teams worden ingedeeld. Aanmelding zo spoedig mogelijk met formulieren die zijn aan te vragen bij het clubsekretariaat. De inschrijvingskosten zijn i 120,-- per team en voor individuele springers i 30,--. Sprongkosten zijn i 140,-per team of i 17,50 per sprong per springer. De kos-

ten van niet gemaakte sprongen worden gerestitueerd. Inschrijving vrijdag 13 april van 20.00 - 23.00 uur. Prijsuitreiking is maandag uiterlijk om 18.00 uur voor de kategorieën groeps, individueel en jeugd tot 25 jaar. Er is gelegenheid om te kamperen; douche en toilet zijn in het clubgebouw en slaapgelegenheid op de slaapzolder. Eenvoudige maaltijden zijn in het clubrestaurant te verkrijgen. Verdere info via het clubsekretariaat, telefoon 078184428. • 25SP


Ingezonden brieven: Phantom, Invader en tape Met de hoogste verwondering las ik in de vorige SP de ingezonden brief van Ron van den Boogaard. Bij deze wil ik als lid van de werkgroep materiaal enkele misverstanden uit de wereld helpen die bij Ronaid en naar zijn zeggen - bij veel springers leven.

I

Ten eerste is de kans dat vanwege een line-over de upper- of lower skirt doorbrandt welhaast nihil. Indien de line-over blijft zitten, zal deze echt niet gaan 'zagen' en wanneer de lijn van de koepel afrolt, zal hij hoogstens wat verbrandingen veroorzaken. Verder is de situatie met de Phantom en de Invader niet te vergelijken.

I *

i *

~

I

I

I

I I

I,

U kunt hetmaarden 5ta~~en. Van de 100.000 neushoorns in 1960 zijn er nu nog hooguit 4.000 over. Er zijn er dus reeds 96.000 afgeslacht. De reden? Sieraden en dubieuze medicijnen. Daar moet een einde aan komen. Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom alle neushoorns aan een veilig reservaat te helpen. Uw hulp is een geweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van deze prachtige dieren. Vergeet daarom vooral niet op uw bank- of giro-overschrijving, ten gunste van Wereld Natuur Fonds, giro 25, Zeist. melding te maken van 'Neushoorns'. Wanneer u minimaal f 27,50 overmaakt, bent u bovendien voor een jaar donateur en u ontvangt ons tijdschrift 'Panda'. Maar het meest belangrijke is, dat u er op die manier c voor zorgt dat iedere cent op de juiste ~ __ e ~

"'TU". f ((..~ "\

plaats terechtkomt.

..

WWF

IiIRO 25 ZEIST.

*

De modifikatie van de Phantom is slechts een advies, terwijl Pisa de modifikatie van de Invader verplicht stelt. Pisa laat het kevlar tape aanbrengen op de upperen lower skirt, waarin zich reeds een kevlar tape bevindt en ontraadt het toepassen van kevlar tape op de konventionele nylon tapes. De kombinatie van deze beide tapes, die op de Phantom zou gebeuren, wordt tevens uitdrukkelijk afgewezen door materiaaldeskundigen van het gerechterlijk laboratori um in verband met verschillende eigenschappen en gedragingen bij bijvoorbeeld rek. Pisa past de modifikatie toe op de upper- en lower skirt. National verstevigt daarentegen de bovenste circumferential tape en de upper skirt, dus niet de lower skirt.

De aanleiding van de droptesten op de Invaders was de idee dat door het aanbrengen van extra tape de koepel zou verzwakken, onder andere vanwege de vele extra stiksels van de naaimachine. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. Na alle voors en tegens op een rijtje te hebben gezet, is er door de VvV besloten om de modifikatie van de Invader wèl te verplichten en die van de Phantoms niet. Ik hoop met dit schrijven meer duidelijkheid te hebben gegeven in het door Ronaid geschetste probleem. Rien Meeuwisse, koördinator werkgroep materiaal •

Technisch bulletin 90-01 Betreft Campus 2 met zogenaamd 'systeem LOR' en overige vergelijkbare systemen met twee aktiveringslijnen. Probleem Door het gebruik van twee kevlar sluitloops - die gemakkelijk hard worden - in kombinatie met een maat 0 grommet in de sluitflap, kan bij het aktiveren van de reserve een 'total malfunction' optreden. Daardat de harde sluitloops na het wegtrekken van de sluitpennen open blijven

staan, kan de maat 0 grommet van de sluitflap er niet overheen schuiven. Oplossing Het soepel zijn van de kevlar sluitloops kontroleren bij iedere repack, of: vervanging van de beide sluitloops door gebruikelijke sheating sluitloops. Uitvoering Door een erkend valschermtechnikus. Inwerkingtreding Bij eerstvolgende

Splinternieuwe

repack.

rigs

TSE CHASER

TSE TEARDROP

Swifl

Swifl Coe-D 190

aiRWay paragear 050-128088 Are You Current? You can be, by reading the most up-to-date journalof skydiving in the world:

PARACHUTIST PARACHUTIST is the world's largest and most authoritative source of skydiving information, offering the latest information on equipment, technique, competition, safety, student training and all facets of sport parachuting. The official publication of the United States Parachute Association, PARACHUTIST is . published monthly in full color. Subscribe today-$31 ,50, $68 for airmail-to:

United States Parachute Association 1440 Duke St reet Alexandria, VA 22314

Tweedehands beurs In de Kerstspringweek op Teuge is afgelopen jaar voor het eerst een Tweedehands Parachute Beurs gehouden. De beurs, een experimenteel initiatief van Kees Tops, eigenaar van the Parachute Case, is nu al een sukses. Idee erachter is al het tweedehands materiaal zo overzichtelijk mogelijk bij elkaar te brengen dat keuren en kiezen geen maanden-tijd en kilometers gereis meer hoeft te kosten. Er was vooral belangstelling voor overalls, instrumenten

en komplete sets. Waardering bleek ook voor de duidelijke achtergrondinformatie, een handleiding en stappen plan om de keuze voor het juiste eigen materiaal te kunnen maken. Ondanks het miezerige weel is het bezoek en het resulta van de beurs reden voor Kees om dit idee in 1990, in de paas- en de herfstvakan· tie, voort te zetten. Kees: "Kopers en verkopers weten nu waar ze terecht kunnen."

I


Bijscholing instruktiekader ofwel 'vouwkursus'

Kun je je een kritischer klas voorstellen dan een stel (aankomend) instrukteurs? Die weten tenslotte toch alles al! Charles Schuilenburg had zaterdag 27 januari de taak op zich genomen te beginnen met bij de eerste groep bijscholers de puntjes op de i te zetten voor wat betreft hun kennis inzake veiligheid en voorschirften ten aanzien van materiaal. Na twee lessen van Charles mochten we genieten van de 'performance' van Bronsveld, waarbij we het beeld van de overheadprojektor vertroebeld door tranen (van het lachen) - zeer veel nuttige informatie kregen over gereedschappen en instrumenten, rigs algemeen en inspektie van springuitrustingen.

Na de lunch zeer duidelijke demonstraties vouwen van zowel ronde als vierkante reserveparachutes, waarbij opgedeeld in vier groepjes extra aandacht werd geschonken aan het sluiten van de zeer verschillende kontainers door Johan Bronsveld, Ron Daalhof, Ellen Bussemaker en Heniu Mrugalski. Aan het einde van de dag gaf (bijna) iedereen te kennen in ieder geval 'iets' te hebben opgestoken en, nu de verantwoordelijkheid van de instrukteur door de deregulering van de overheid nog steeds toeneemt, het zeker als extra ondersteuning te hebben ervaren. Ed Kolmeijer

• WK sprongen op video

GAFOR BERICHTEN

Voor diegenen die het nog niet weten: Meteo Schiphol Gafor is op de teletekst verhuist naar pagina 707 (was 706).

Sweepstake Binnenkort zal bij de Relative Workshop het 20.000ste harnas/container systeem van de lopende band komen. Dat wordt gevierd met een verloting waarvan de trekking plaatsvindt op 14 april 1990 tijdens de Z'hills Easter Boogie in (uiteraard) Florida, USA. De gelukkige winnaar mag

Op de foto links geeft Ron Daalhof een demonstratie squarereserve vouwen tijdens de eerste bijscholingsdag op Teuge. (foto Ed Kolmeijer) De foto boven toont een aandachtig gehoor bij een stuk theorie van Charles Schuilenburg, eveneens tijdens de dag op Teuge. (foto Ed Kolmeijer) De foto onder toont de tweede groep die op Hilversum een theorieles van Johan Bronsveld volgt. Ook daar verzorgde Ron Daalhof enkele demonstraties vouwen.

een kompleet Vectorsetje uitzoeken, uitvoering naar keuze. Nadere bijzonderheden over deelname aan deze 'worldwide sweepstake' lees je in de aankondiging van de Workshop die binnenkort via verschillende internationale paramagazines zal verschijnen.

Mads Larsen van Larsen & Brusgaard maakt bekend dat vanaf nu videobanden met de sprongen van de WK relatiefspringen 1989 verkrijgbaar zijn. De WK-organisatie in Spanje had de firma ingehuurd om met haar geavanceerde video-apparatuur alle groundtc-air opnamen te verzorgen. De kwalitatieve diensten van Larsen & Brusgaard met de charmante kamera-vrouw Tina Rafn vormen al jarenlang een rots in de branding voor wedstrijdorganisatoren en scheidsrechterteams. Er zijn aparte banden met vier- en achtmansprongen. De originele tijd- en rondenaankondigingen zorgen ervoor dat de kijker de spanning van de WK opnieuw kan beleven. De banden kosten per stuk US$ 60,-, inklusief verzen-

ding, maar voor beide banden samen betaalt men slechts US$ 100,-. Denk eraan om 'PAL" te vermelden bij de bestelling: Larsen & Brusgaard ApS, Mosevej 3, 4070 Kirke Hyllinge, Denemarken, telefoon 45-42-404405, fax 45-46757722. •

4 editions

: maart, mei, aug., nov.

The interesting infonnation tor every skydiver! Subscriptions : H FL. 20 - BFR. 300 10 V.V.P .. SKYDIVER Schomslraal 22 B·26OO BERCHEM Ref.: AB/SKY/87 Rekening KB 423-9080501-81

27SP


Duitse springer Wat de organisatoren van het Veiligheidskongres twee jaar geleden in Papendal niet lukte, lukte de British Parachute Association onlangs wel. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Engelse instrukteurs op 12 januari werd de ontwikkeling van een nieuw type AAD (automatic activation device) wereldkundig gemaakt door de uitvinder, de Duitser Helmut Cloth. Helmut begon aan de ontwikkeling ervan nadat een zeer goede vriend enkele jaren geleden bij een sprong om het leven kwam. In de tussenliggende periode heeft hij er bijna fulltime aan gewerkt en volgens onbevestigde berichten is er wel een half miljoen D-mark in het projekt gestoken. Helmut, die zijn sporen in andere branches heeft verdiend met innoverende ideeën, stelde allereerst een lijstje van eigenschappen op dat het apparaat bij voorkeur moest bezitten: * grootst mogelijke nauwkeurigheid * uitsluiting van ongewenste aktivaties * een apparaat dat elke springer op z'n chute zou willen * kompatibel met alle bestaande systemen * 'stupid-proof' bediening * geen onderhoud * zo licht en klein mogelijk Het lijkt een welhaast onmogelijke opgaaf, maar als we Helmuts woorden mogen geloven en zijn claims door de veldervaringen worden bevestigd, dan is er zeker een belangrijke stap gemaakt op weg naar een nog veiliger beoefening van onze sport. CYPRES De Cypres (Cybernatie Parachute Release System) be-

ontwikkelt staat uit drie onderdelen: De centrale high-tech kamer met daaraan - door middel van snoeren verbonden - een bedieningspaneeltje en een afvuurcylindertje. Volgens Helmut is er van de meest recente technologische kennis gebruik gemaakt om de afmetingen van de 'komputerruimte' tot een minimum terug te brengen: zo'n 10 x 5 x 3 cm. De luchtdrukinformatie komt op één plaats binnen en wordt viermaal per sekonde door het brein gejaagd. Dit brein beoordeelt op zeven kriteria en elk daarvan moet positief zijn voordat een signaal wordt afgegeven naar het cylindertje. Het is vooral dit kleine buisje dat het gebruik van de Cypres heel makkelijk zal maken. In het buisje bevindt zich een puntig zuigertje gemaakt van titanium dat door een springlading door het cylindertje schiet. Op tweederde van het cylindertje (dit onderdeel is kleiner dan de loper van een gewone sleutel) zit een gat waarvan de zijkanten met kunststof zijn afgescheiden van de holle ruimte. Het cylindertje plaatst men onderin de reservecontainer en de sluitloop loopt door het genoemde gat. Als de lading tot ontploffing wordt gebracht, schiet het zuigertje alles dat door het gat loopt kapot. Het belangrijkste verschil met andere automatische openers is dat de signaal-beslissing niet is gebaseerd op meting van luchtdrukverschillen in verschillende kamers. Helmut Cltoh stelt bijvoorbeeld dat de werking van een FXC in de praktijk niet voldoende nauwkeurig is omdat de luchtinlaten in verschillende onderdelen zitten, waarvan één zich meestal op de rug bevindt en de andere op de borst. Bij bepaalde manoeuvres in vrije val geven

**************Gesto Ien ************* Gestolen tijdens de Christmas Boogie, Ampuriabrava, Spanje: SST Racer, kleur zwart met sunburst (rose-paarsblauw), pop-top met tekening (vliegende vrouw), pull-out openingssysteem, Fury hoofdkoepel en SP28

nieuwe Micro Raven reserve (wit). Voor inlichtingen: Karina Andrewes, 'Mahana' ArkelI Avenue, Carterton, Oxon OX8 3BS, Engeland, of in Nederland: Ron Schaap, telefoon 035-

47492.

nieuwe

AAD

de waarnemingen niet de werkelijkheid weer. De kennis die Helmut in het brein heeft gestoken (software), garandeert dat bepaalde informatie automatisch wordt gekorrigeerd in voorkomende omstandigheden, zodat er geen verkeerde konklusies worden getrokken. De Cypres is erop ontworpen dat elke 'jojo' het ding kan bedienen. Je hoeft hem alleen maar aan het begin van een springdag aan te zetten; pas veertien uur later schakelt ie zichzelf weer uit. Vlieg je naar een andere dropzone, dan punch je het eventuele hoogteverschil in en het apparaat weet genoeg om de rest van de dag mee te denken. Onwikkelen is één ding, maar verkopen is nog een volgen-

de drempel. Op dit moment worden de eerste in serie gefabriceerde apparaten getest en als dat naar tevredenheid is verlopen, zal men de Cypres op de markt brengen, naar verwachting in het begin van de komende zomer. In principe zullen er twee versies verkrijgbaar zijn. Eén voor leerlingen die afvuurt als de daalsnelheid hoger is dan een bepaald aantal feet per minuut en de andere voor ervaren springers waarbij een andere grens is gesteld. Vanzelfsprekend roept bovenstaande beschrijving van de werking nog vele vragen op. De redaktie van SP zal trachten binnenkort met een meer gedetailleerde uitleg te komen. Arnold Collenteur

In de houding Jack Gregory heeft een dummy harnas ontwikkeld voor leerlingopleidingen. Op zich is dit geen spektakulair nieuws; de meeste klubs bezitten een of andere kontraptie waarin de leerling-springer wordt opgehangen om noodprocedures of houdingen te oefenen. Gregory heeft in zijn uitvoering slechts doorgeborduurd op bestaande konsepten. De "horizontal freefall trainer" is een standaardWilma Dereta rig-harnas voorzien van allerlei komfortabele bekleding. Het zou zijn afgeleid van de harnassen die zeilvliegers gebruiken; het lichaam wordt van schouders tot knieën ondersteund. Net als bij de meest gangbare oefenharnassen wordt ook deze aan één punt opgehangen, zodat de leerling draaien kan oefenen. De versie van Gregory is ook nog voorzien van een katrol waarmee de leerling overeind kan worden gezet, om zo koepelopening te simuleren. Aan de voorzijde

in de 'trainer' met Gregory erachter.

zijn afwerpkussen en reserveripcord bevestigd voor de gebruikelijke oefeningen. Volgens Gregory kan een leerling zonder ongemak ge· durende tien tot vijftien minu ten in het harnas oefenen: "De leerling kan zich dan vol ledig konsentreren op de oe feningen, zonder te worden afgeleid door kramp", aldus Gregory. De freefall trainer kost US$ 225,-. Jack Gregory is telefonisch te bereiken onder Of 1813-788-5026.


Digitale hoogtemeter De digitale hoogtemeter is niet nieuw: sommige polshorloges hebben ze en ze werden al gebruikt in andere luchtsporten, zoals hang-gliding. Binnen het parachutespringen ben ik ze echter nog niet tegengekomen. AeroTechnics komt nu op de markt met een digitale hoogtemeter, speciaal ontwikkeld voor de parasport. Een snelle display-update, grote cijfers en met de omvang van de normale polshoogtemeter (ook te gebruiken voor bevestiging op de borst). Er wordt een 12 MHz mikroprocessor gebruikt om de hoogst mogelijke graad van nauwkeurigheid te bereiken. De "AeroTechnics 100" wordt aangekondigd als niet alleen erg handig, maar hoogst noodzakelijk voor para's. De voordelen voor leerlingen zijn duidelijk: Een duidelijke digitale display is niet alleen makkelijker af te lezen, maar ook beter te begrijpen. Dit bevordert de "altitude awareness", toch een heel belangrijke faktor in onze sport. Maar ook voor de ervaren springers is dit produkt niet weg. Hoe sneller en akurater je je hoogtemeter af kunt lezen, hoe meer gekonsentreerd en veiliger je bezig kunt zijn. De "AeroTechnics 100" is eenvoudig om te zetten van meters naar feet en het prijskaartje schijnt niet ongunstig te zijn. Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met AeroTechnics, 5249 W. 142nd Place, Hawthorne, CA 90250, USA, (213) 643-6231. •

Nieuws van Para-Flite, Inc.

Boven de Evolution

De introduktie van de Evolution op de Turkey Meet in ZHills in de USA, was een enorm sukses. Van 18 tot 25 november zijn er in totaal 64 sprongen gemaakt met elf parachutes. Met de verschillende types: de 140, de 150 en de 200 zijn respektievelijk 3, 36 en 19 sprongen gemaakt. In het algemeen werden de schermen met 'goed' beoordeeld door de springers. De reakties waren als volgt: goede landingen, goede 'qliding', prima openingen, perfekte flares, enz. De Evolution trok de aandacht van een selekte groep springers. De hoge 'gliding' (hoge voorwaartse snelheid en lage daalsnelheid). alsmede de stabiele vliegkarakteristieken met indrukwekkende en makkelijke flares, werden zeer gewaardeerd. Springers die op zoek waren naar een meer radikale chute dan de Excalibur of de Blue Track prefereerden hier dan ook de Evolution, vooral om de radikale draaien. In z'n totaliteit waardeerden ze de chutes om de stabiele en solide bediening van de chute in alle vliegstanden en de vlakke flares vanuit full flight zonder snelheidsvermeerdering.

en onder de Robo.

Robo Op de Turkey Meet werd tevens de Robo, een negencel met een 185 sq.ft hoofdkoepel, als 'zeer goed' beoordeeld tijdens een aantal testsprongen aldaar.

Blue Track News Release Vol trots kondigt Parachutes de France de komst aan van de BT-40 en de BT-80. Sinds de komst van de BT-50 en de BT-60 in maart 1989, zijn deze revolutionaire squares zeer populair geworden. Echter, er werd toch nog geklaagd door enkelen dat zij niet alles uit hun Blue Track konden halen wat er in zou moeten zitten, simpelweg omdat ze te licht van gewicht zijn. De BT-40 komt tegemoet aan de wensen van deze mensen, waaronder veel vrouwen.

Evolution

Even wat feiten op een rijtje:

oppervlakte sq.ft pakvolume cu. inch maximum gewicht kg

BT-40 125 350 75

De BT-80 is speciaal ontworpen voor het tandemspringen en andere zwaargewicht-operaties. De ervaringen met de BT-80 zijn tot nu toe zeer positief. Vooral het feit dat de toggle-druk (zoals bij alle B1's) zeer laag is, maakt het

BT-50 150 375 80

BT-60 170 400 100

BT-80

420 n.a.

210

voor de tandem piloot mogelijk om meer tandemsprongen per dag te maken. Alle Blue Track's zijn gemaakt van PF 3000 met Teflar lijnen (660 Ibs), alleen de BT-80 heeft Dacron lijnen (660 Ibs). •

Met ingang van 1 maart 1990 zullen de volgende parachutes niet meer door Para-Flite worden geproduceerd: De Nimbus Beta, de Cruislite en de RW Pursuit. Hiervoor in de plaats komen de Astrobe, de Robo en de Evolution. Omdat de XL Cloud een veelgevraagde demochute is, wordt de konstruktie vernieuwd om het pakvolume te reduceren. Het eerste prototype is al klaar en wordt nu door Para-Flite gebouwd. Er wordt ook gewerkt aan een kleinere en grotere Swift Plus reserve. De TSO voor beide reserves zal in het voorjaar van 1990 kompleet zijn. Dit alles staat vermeld in 'Flite News', een nieuwsbrief voor geregistreerde eigenaren van Para Flite koepels. • 29SP


Materiaalmarkt

Wedstrijdkalender 11-25 februari 1990: Derde Thai Boogie. 23 en 24 maart 1990: Europacup Paraski, Wengen, Zwitserland. 23-25 maart 1990: Vierde Europese Mountain Parachuting Trophy in lsola, Frankrijk. Info via hoofd buro para. 1-11 april 1990: WK CRW in Chiangmai, Thailand. 2-22 april 1990: 25ste Jaarlijkse 'Easter Boogie', Z-Hills, Florida. 12-16 april 1990: Boogie in Aalborg, Denemarken. Rekordpogingen, nachtsprongen, feesten. Info: Kurt Fleckner, Regenburgsgade 12, 2. th., 8000 Arhus, telefoon 86190725. 13-16 april: RW16 speedstarwedstrijden bij Peterborough Parachute Centre, Sibson Airtield, Wansford, Peterborough PE8 6NE, Engeland, telefoon 0832-280490. 14-16 april: Ram Air Competition, Paraclub Flevo. Voor info zie rubriek evenementen. 14-16 april: Internationale PA wedstrijd op vliegveld Belval, Frankrijk. Voor info zie rubriek evenementen. 14-22 april 1990: Paasboogie, Perris Valley Skydiving Center. 23-30 april 1990: First World Pops Meet, Ettamogah Pub, New South Wales, Australië. 27-29 april 1990: Skyvan boogie in Odense, Denemarken. Dkr. 110 voor 4000 m. Loadorganizers aanwezig, organisatie Center Jump. Info: Kurt Fleckner, Regenburgsgade 12, 2. th., 8000 Arhus, telefoon 86190725. 28-30 april: Lang springweekeinde bij PCF. 28 april - 1 mei: Open kampioenschappen van Vlaanderen, in Schaffen, België. Voor info zie rubriek evenementen.

,

5-7 mei: RW8 speedstarwedstrijden bij Peterborough Parachute Centre, Sibson Airtield, Wansford, Peterborough PE8 6NE, Engeland, telefoon 0832-280490. 11 mei: 20 jaar Para Centrum Hoogeveen. 12 en 13 mei: RW4 wedstrijd bij PCI. Info: Ab Lust, telefoon 02984-3031. 24-27 mei: Lang springweekeinde bij PCF. 26-28 mei: RW8 wedstrijden bij Peterborough Parachute Centre, Sibson Airtield, Wansford, Peterborough PE8 6NE, Engeland, telefoon 0832280490. 2-4 juni: Lang springweekeinde bij PCF. 9-13 juli: Springweek bij PCI. 14-18 juli: NKP RW in Spa, België. Voor info zie artikel over NKP. 19-22 juli: NKP CRW in Spa, België. Voor info zie artikel over NKP. 21-29 juli: Nordic RW Invitational Competition 1990 voor RW4 en RW8, Noorwegen. Voor info zie rubriek evenementen. 22-29 juni: Internationale bekerwedstrijd in Leningrad. Voor info zie rubriek evenementen. juli: Nationale 20-man SRW kampioenschappen in Oklahoma, USA. 28 juli - 2 augustus: NKP PA en Stijl in Spa, België. Voor info zie artikel over NKP. 4-12 augustus: Springweek Paraclub Flevo in Spa, België. 9-12 augustus: Eerste Midden Zeeland Boogie op Para Centrum Midden Zeeland. Springen uit de shorts Skyvan op het vliegveld. Info: Hans den Otter, telefoon 01196-12910. 13-17 augustus: Springweek bij PCI. 18 en 19 augustus: RW4 wedstrijd

(internationaal programma) bij Paracentrum Hoogeveen. Info: Joeke de Jong, telefoon 03404-50690 (na 18.00 uur). 18 en 19 augustus: Coupe Maarsseveen. Precisiewedstrijd bij PCI. Info: Ab Lust, telefoon 02984-3031 . 25-27 augustus: RW16 wedstrijden bij Peterborough Parachute Centre, Sibson Airtield, Wansford, Peterborough PE8 6NE, England, telefoon 0832-280490. 3-9 september: Boogie School Texel. Voor info zie rubriek evenementen. 6-9 september: Elfde Dutch 16-way, Texel. Voor info zie rubriek evenementen. 7-16 september 1990: 20ste WK klassiek, Bied, Joegoslavië. 8 en 9 september: CRW-wedstrijd bij Paracentrum Hoogeveen. Info: Joeke de Jong, telefoon 03404-50690 (na 18.00 uur). 8 en 9 september: Open clubkampioenschappen PA3 bij Paraclub Flevo voor alle kategorieën springers. Organisatie deelt driemansteams in. 11-17 september: SRW Money Meet in Raeford, North Carolina, USA. Voor info zie rubriek evenementen. 21-23 september: Skyvan Boogie en 40-manssprongen bij Peterborough Parachute Centre, Sibson Airtield, Wansford, Peterborough PE8 6NE, Engeland, telefoon 0832-280490. 22 en 23 september: Scramble RW4 wedstrijd bij PCI. Info: Ab Lust, telefoon 02984-3031. 6 en 7 oktober: RW16 wedstrijden bij Peterborough Parachute Centre, Sibson Airtiled, Wansford, Peterborough PE8 6NE, Engeland, telefoon 0832-280490.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBE HAPPy LANDING CO. presents ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Wil je ook door de week van parachutespringen genieten? Bestel dan nu je eigen videofilms direkt bij het afdelingssekretariaat! De volgende titels zijn verkrijgbaar: WINGS, EL CAPITAN en SKYDIVE

1150,-

Drie films van Carl Boenish op één band. Vooral WINGS is een must voor de verzameling, omdat deze film een mijlpaal in het RW-springen markeert. EL CAPITAN bevat opnamen van rotsspringen, BASE dus. TROLL VEGGEN Een film van Carl B~orma springen van ee~;gte RIDE A CLOUD

1 90,Öster over basein Noorwegen. 1118,-

Norman Kent etaleert zijn talent met een prachtige filmimpressie van het moderne skydiven. Mooie opnamen van koepelrelatief ! PLAYGROUND IN THE SKY I en 11 per deel 1140,Op deze banden verzamelde Carl Boenish opnamen van alle mooie, leuke en gekke dingen die je in de lucht kan doen. Niet alleen parachutespringen dus, maar ook veel hanggliding. AIR BEARS

1 98,-

De nieuwste produktie: wederom een zeer professionele film van Norman Kent over het Amerikaanse viermansteam Air Bears dat vorig jaar wereldkampioen werd in Joegoslavië. Geniet van perfekt sequentialwerk boven een schitterende lokatie. Een must als je up to date wilt zijn. De film duurt 12 minuten.

FREAK BROTHER CONVENTION

1 98,-

Norman Kent legde de sfeer van de grootste boogie ter wereld vast. De brothers freaken in vrije val vooral op hun rug. De ware skydiver zal veel plezier beleven aan deze film die muzikaal uitstekend wordt ondersteund door de swingende rock van de Booze Brothers. De film duurt 20 minuten. SYMBIOSIS AND FRIENDS

1 98,-

Pete Reynolds maakte een verslag van het Engelse viermansteam Symbiosis tijdens hun training voor de World Cup in Canada, 1983 en van de wedstrijd zelf. Zeer leerzaam voor degenen die sequential trainen I De film duurt 40 minuten. BLUE MAGIC

1100,-

Een film over het Zwitserse viermansteam Blue Magic dat in 1983 wereldkampioen werd in Zuid Afrika. De overwinnende sprong is erin opgenomen! Ook de achtman wordt gevolgd. Martin Genge is de maker. De film duurt 30 minuten. WALKING ON AIR

1136,-

Een ware dokumentaire Over alle vormen van parachutespringen, gemaakt door de Australiër Jas Shennan, voorzien van kommentaar door een ervaren springer. Deze film is ook leuk voor leerlingen en niet-springers. Voor iedereen wat wils! De film duurt 48 minuten.

Bestelling kan geschieden door overmaking van de kosten op girorekening 179618 van de KNVvL, afdeling para, in Den Haag. Per videoband moet f 14,- extra worden overgemaakt voor verzendkosten (vanuit Engeland). Denk eraan om het type band te vermelden: VHS, Beta of V2000. Voor V2000 wordt per videoband f 18,- extra gerekend! Na ontvangst van de betaling is de levertijd ongeveer twee weken. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het afdelingssekretariaat in Den Haag, telefoon (070) 245457.

SP30

Komplete set: Rig: Invader (zwart-roze). Main: Nimbus beta (roze-zwart). ca. 150 sprongen. Reserve: 370 R, 0 sprongen. Inklusief jaarkeuring, FXC montage mogelijk. Prijs n.o.t.k. Info Anja Goossens, telefoon 041251233. Komplete set: Rig: Chaser (lichtgrijs met roze striping). Main: Nimbus beta, s-cet, 190 sq.ft, ca. 50 sprongen. Reserve: Phantom 22, rond, 0 sprongen. Set zo goed als nieuw, prijs slechts f 3.000,-. Luxe gearbag t.e.a.b. Info Piet Groot, telefoon 020-422650. Komplete set: Rig: Rapid Transit. Main: Merlin (regenboog-wit). Reserve: 26 ft Lopo. Prijs f 1.500,-. Onderdelen ook los verkrijgbaar. Info Maria Meijer, telefoon 071-216669. Komplete set: Rig: Mirage, maat 2,5 (zwart-rood). Main: PD 170, mei 'S8 (zilver-zwart-rood). ca. 200 sprongen. Reserve: Swift (goud-roze), 0 sprongen. Alles z.g.a.n. Prijs f 5.000,-. Info Barry Al, telefoon 02230-33189 (na 18.00 uur). Komplete set: Rig: Wonderhog. Main: St rato Cloud light. Reserve: Pioneer. Bouwjaar set '79. Prijs f 1.000,-. Alles i.z.g.s. Info Reimer van der Vlugt, telefoon 076-414000. Komplete set: Rig: Precurve/Racer (blauw). Main: Firefly (blauw-wit). Reserve: Raven I (zwart-lila). Prijs f 2.000,-. Info Robert Salmans, telefoon 040-734985 (werk) en 0495040573 (privé). Komplete set: Rig: Invader 'S6 (blauwgrijs). Main: Cruislite 'S5 (wit). Reserve: Swift 'S8. Geheel ca. 170 sprongen, prijs f 3.100,-. Info Loek Bergmans, telefoon 077 -828911. Komplete set: Rig: Wonderhog Sprint (zwart cordura). Main: Pegasus. Reserve: Preserve 111.Prijs f 1.975,-. Info Jaap Spiering, telefoon 076291839 (werk) en 01654-1782 (privé). Komplete set: Rig: Jaguar (blauw). Main: Raider (rood-wit-blauw). Heserve: Preserve 111.Prijs f 2.250,-. Info Cees Schoonen, telefoon 0167066902. Komplete set: Rig: Weckbecker Pit 111 (zwart-rood). 51 sprongen. Main: Pao rafoil 252 (oranje-groen). ca. 400 sprongen. Reserve: Swift (roze). 1 sprong. Prijs n.o.t.k. Info Etiënne Reesinck, telefoon 033-634087. Komplete set: Rig: Orion (zwart). Main: Skylark (wit-grijs-zwart-rood). Reserve: Invader 370 R (blauw). Geheel springklaar '90, in werkelijke nieuwstaat. Tevens bijpassende over al, hoogtemeter (altimaster) en helm. Info J.B. Bergink, telefoon 0180619789. Komplete set: Rig: Condor (roodzwart). Main: Strato Cloud (blauw-wë ca. 500 sprongen. Reserve: Lopo. Inklusief hoogtemeter (altimaster 11), zwemvest, overal, jumpboots (maat 43), helm, hookknife, enz. Kompleel f 1.250,-. Info Robert Markus, tele foon 071-176226. Komplete set: Rig: Chaser (Iichtbruir Main: Unit (champagne), ca. 500 sprongen. Reserve: 24 ft. Inklusief hoogtemeter (Altimaster 11).Kompie! f 1.500,-. Info Erik Feyten, teletoo 085-420535. Gevraagd: 'Zeer snelle' RW-overal voor een lengte van ca. 192 cm. lnf Rob Meijer, telefoon 071-216669.

Fallschirm Sport Magazin Das Fallschirm Sport Magazm erscher alle 2 Monate und das Fallschin Sport-Info benchtet m den dazwische hegenden Monaten. [ahresabonnernenr DM 30.-. sr. 30.-. os 210-


J e op ons 'officiĂŤle openingsfeestje op zondag 1 april (als we precies twee jaar bestaan). Kom eens kijken waar we zitten. Je vindt ons midden op het terrein van het vliegveld Teuge (aan de N344 tussen Apeldoorn en Deventer, ofwel met bus 111 vanaf het station in Apeldoorn) op de eerste verdieping van het parachutistengebouw. Wij zijn van dinsdag tot en met zondag, van 10 tot 18 uur lijfelijk aanwezig (soms ook wat eerder, soms wat la-

ben

t

welkom

ter ook). Maar door onze telefoonservice 057631928 kun je ons 24 uur per dag bereiken. Dus als we er even niet zijn, kun je je bestelling net zo makkelijk even inspreken. Als een fax uitkomst biedt, bel dan 05763-2038. In de Parachute Case vind je het grootste winkelassortiment van de springende Benelux. Daarnaast heeft Kees ook de beschikking over een riante werkplaats om optimaal kwaliteit en goede

service te kunnen verlenen als jij je parachute bij ons koopt en in onderhoud hebt. Trouwens in de Paasvakantie wordt de tweede grote ruilbeurs gehouden. Reken maar op 14, 15 en 16 april van 10 tot 20 uur. Dus wil je precies weten waar je uiteindelijk terecht komt als je op zoek bent naar kwaliteit, goede raad, vakmanschap en service? Zorg dan dat je erbij bent op 1 april!


fts/tiÁ? VIt/ti fbi !"'/()II'? National Para Promotion 32-2782-1053

ARGENTINA Pohle Parachutes 54-51-557684

BRAZIL Azul Do Vento 192-420700

AUSTRALIA The Freefal Factory 61-1-563558

CHILE Xcesorios 56-2-225837

AUSTRIA Intersport Austria 43-7442-2330 SkyGod 43~5523 / 51121

DANMARK Scanpara 45-42-391414 GREAT BRITAIN The Kit Store 44-622-890967

BELGIUM Royal Aéro-Club de Spa 32-2782-1053

Thomas Sport Equipment 44-262-678299/602489

GREECE Hellenis General Supplies 30-1-2289206

HOLLAND Isola'Oulp

The Parachute Case 31-5763-1928

ISRAEL Marc IIIouz 972-3-660138

]umpoint 39-75-6929580 INT

E RNA

FIN

E

T ION

A L

PARACHUTE

MAKERS

Worldwide dislribulion by PARACHUTES DE FRANCE SA

B.P.247 95523 Cergy-Ponloise

Cedex (France) Phone: (33) (1) 30 32 16 33 Telex: 607 061 F - Fax: (33) (1) 303243 11

Phoentx Parachute Sales 1-813-783-2932

SPAIN Centro Paracaidismo Costa Brava 34-72-450111

Sunshine Factory 1-813-788-9831

Indalo 34-5-4622225

31-2220-11464

ITALY Irvin Man.Industriali 39-3698895/3211503

PARTNHS

PERU Sud Pactfis S.A. 51-287605

Parasport Italia 39-121-69692 Stadium 39-3698895 / 28364 NORWAY SkyDesign 47-2-336911

SWEDEN' Beriny's Fallskarmsservtce 46-303-48864 Uffe's Hopp Shop

46-21-355750 SWiSS DiveShop 41-22-437670

Square One 1-714-657-8260

The Relative Workshop 1-904-736-7589 WEST GERMANY Aero Fallschirmsport 49-5674/4139 Fallschirmdepot 49-8041-70319 Fallschirmtechnik 49-44120-4224 Norbert Frohwein 49-2941-8344

Paracentro Locamo 41-93-672651 TURQUEY Menas 90-4-262714 U,SA. Parachutes Associates Inc. 1-609-859-3397 Para-Gear 1-312-679-5905

·1

SP 1990 18(4)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you